PF 2018

Emise dluhopisů

V souvislosti s přijatou novelou zákona o dluhopisech účinnou od 1.8.2012 se více otvírají možnosti pro podnikatele v otázce získání finančních zdrojů, právě formou emise dluhopisů. Novela přinesla několik zajímavých novinek:
1) k emisi dluhopisů (emisní podmínky, dluhopisový program..) již není potřeba souhlasu (dohledu) ČNB
2) emitentem může být kterákoli právnická a dokonce i fyzická osoba
3) listinné dluhopisy mohou být vydány pouze na řad
4) pokud dojde k emisi dluhopisu do konce roku 2012, platí dle přech. ust. zákona o daních z příjmů, staré podmínky pro zdanění úroků z dluhopisů srážkovou daní (§36 ZoDP) tzn., že úrok z dluhopisu, který se stanoví samostatně za jednotlivé cenné papíry (dluhopisy), a to i v případě držby cenných papírů stejného druhu (dluhopisů) od jednoho emitenta a zaokrouhluje se na celé koruny dolů

Toto ustanovení dává zcela „legální“ optimalizaci daňového základu společnosti, jelikož vyplacené úroky jsou daňově účinným nákladem (v případě splnění podmínek jde-li o osoby kapitálově spojené tj. test nízké kapitalizace a obvyklá úroková míra) a v případě „korunových“ dluhopisů bude srážková daň 0,--Kč.
Jelikož bod 4) platí pouze na dluhopisy emitované do 31.12.2012, připadá mi toto téma velmi aktuální pro celou řadu firem.

Příklad:
Akciová společnost A, eviduje ve svých dlouhodobých závazcích závazek za společníkem (akcionářem) a také závazek za jinak spojenou fyzickou osobou, obě z titulu přijatých dlouhodobých půjček v celkové hodnotě 10 mil (účet DAL 479.AE). Půjčka u společníka je bezúročná (viz. možnost v §23 zák. o DP) a půjčka za spojenou FO je úročená cenou obvyklou. Zaplacené úroky z půjček FO jsou pro a.s. daňovým nákladem, na druhé straně jsou příjmem FO ke zdanění dle §8 jako příjem z kapitálového majetku sazbou 15%.
A.S. se proto rozhodne v listopadu 2012 emitovat korunové dluhopisy v celkové hodnotě 10 mil. s pevnou úrokovou sazbou 10% p.a. (což odpovídá ceně obvyklé), s dobou splatnosti dluhopisu 10 let.(tj. listopad r. 2022) Vlastní kapitál této společnosti je 80 mil Kč. Cílem společnosti je zaplatit dlouhodobé půjčky (závazky) a zároveň „prodat“ dluhopisy stejným osobám (společníkovi a FO). Celá transakce proběhne účetně takto:

ROK 2012

1) VÚD - Emise korunových dluhopisů s dobou splatnosti 10 let = 10 mil.Kč
375 – Pohledávky z emitovaných dluhopisů / 473 – Emitované dluhopisy Ok

2) VBÚ – Splacení dlouhodobých půjček = 10 mil.Kč
479 – Dlouhodobé závazky / 221 – Banka

3) VBÚ – odkoupení dluhopisů (zaplacení dluhopisů věřitelem) = 10 mil.Kč
221 – Bankovní účty / 375 – Pohledávky z emitovaných dluhopisů ok

4) VBÚ – poplatky spojené s emisí dluhopisů
568 – Ostatní finanční náklady / 221 – Bankovní účty

5) VÚD – nárok věřitelů na úrok z dluhopisů (hrubý úrok) tj. Poměrná část úroků za období 11-12/2012 (1Kč za ks x 10% / 366 x 61 dní) x 10 mil.kusů dluhopisů = 166.664,20Kč)
562 – Úroky / 379 – Jiné závazky
6) VÚD – srážková daň z úroku
379 – Jiné závazky / 342 – Ostatní přímé daně tj. Z poměrné části úroků za 11-12/2012 (1Kč za ks x 10% = 0,1Kč. Základ daně po zaokrouhlení 0Kč, daň 0Kč)

ROK 2013 až 2021
7) VÚD – nárok věřitelů na úrok z dluhopisů (hrubý úrok) tj. úroky za jednotlivé roky do doby splatnosti dluhopisu (1Kč za ks x 10%) x 10 mil.kusů dluhopisů = 1 mil.Kč za rok)
562 – Úroky / 379 – Jiné závazky 8) VÚD – srážková daň z úroku
379 – Jiné závazky / 342 – Ostatní přímé daně tj. (1Kč za ks x 10% = 0,1Kč. Základ daně po zaokrouhlení 0Kč, daň 0Kč)
ROK 2022

9) VÚD – předložení dluhopisů k proplacení ve jmenovité hodnotě (proplacení dlužníkem–emitentem) =10 mil.Kč
473 – Emitované dlouhodobé dluhopisy/ 379 – Jiné závazky
10) VÚD – nárok věřitelů na úrok z dluhopisů (hrubý úrok) tj. Poměrná část úroků za období 1-11/2022 (1Kč za ks x 10% / 366 x 305 dní) x 10 mil.kusů dluhopisů = 833.321Kč
562 – Úroky / 379 – Jiné závazky

11) VÚD – srážková daň z úroku
379 – Jiné závazky / 342 – Ostatní přímé daně (1Kč za ks x 10% = 0,1Kč. Základ daně po zaokrouhlení 0Kč, daň 0Kč)

12) VBÚ – proplacení dluhopisů včetně zdaněného úroku =10 mil.Kč
379 – Jiné závazky / 221 – Bankovní účty


Závěr: Daňově uznatelné náklady akciové společnosti při splnění testu nízké kapitalizace dle §25 zák.o DP tj. (4 x Vlastní kapitál ) / (průměrný stav půjček a fin.nákladů) je větší než 1
r. 2012 =166.664,20Kč
r.2013 až 2021 =1 mil.Kč ročně (tj. 9 mil.Kč celkem)
r.2022 =833.321Kč


Shrnutí:
Emise podnikových dluhopisů má potencionální využití a přináší výhody zejména pro společníky či třetí osoby, které obchodním společnostem ze svých zdrojů poskytují finanční prostředky na financování podnikatelské činnosti. Úrokové výnosy z půjček musejí společníci standardně zdanit 15% daní z kapitálových příjmů. Pokud společnost a společníci či jiné osoby tyto půjčky nahradí emisí dluhopisů, dosáhnou toho, že úrokové výnosy společníků či jiných osob z dluhopisů nebudou daněny a současně i při vhodném nastavení úrokové míry budou vyplácené úroky pro společnost daňově uznatelným nákladem.
Výše uvedená možnost daňového „zvýhodnění“ je však limitována novelou ZDP, jež bude účinná od 1.1.2013, kdy po tomto datu již nebude možno uvedené daňového „zvýhodnění“ pro nově emitované dluhopisy využít neboť základ daně u úrokových příjmů z dluhopisů se již nebude zaokrouhlovat. Novela ZDP v rámci přechodných ustanovení stanoví, že nový způsob výpočtu daně se nepoužije pro úrokový příjem z dluhopisu, který byl emitován ještě před dnem nabytí účinnosti novely. Jinými slovy, uvedené ustanovení emitentům umožní emitovat korunové dluhopisy s libovolně dlouhou splatností, přičemž pro ně stále bude platit zvýhodněný daňový režim. Vydat takovéto korunové dluhopisy, na něž se vztahuje uvedené daňové zvýhodnění je však možné pouze do 31.12.2012.

jitřenka
jitřenka

Vloženo: 3.12.2012 16:48
Počet příspěvků: 1

Diskuze

 • Pěva Čouková
  Pěva Čouková

  Dobrý den,
  K Vašim dotazům ad:
  1) ne, k emisi dluhopisů již není potřeba souhlasu ČNB
  2) ano, emitentem může být kterákoliv právnický i fyzická osoba
  3) listinné dluhopisy pouze na řad - viz § 2 odst. 2 zákona o dluhopisech č. 190/2004 Sb.
  4) ano, viz přechodné ustanovení k zákonu č. 92/2012 Sb., o investičních pobídkách, bod 2

  Dluhopisy ani nemusí být jednokorunové, ale i vyšší, např. 50 Kč dluhopisy s 10% úrokem, tj. 5 Kč, zvláštní sazba daně = 0,75 Kč - zaokrouhleno 0 Kč.

  K Vašemu příkladu:
  viz př. 2) účtování ok, podle mne však lze použít i zápočet, není nutné přesouvat peníze tj. 476 MD/375D - dohoda o zápočtu

  viz př. 9) osobně bych vyrovnala banku přímo proti dluhopisům, tj. 473 MD / 221 DAL

  viz př. 12) není nutné, viz operace 9)

  3.12.2012 17:36
Přidat komentář můžete jako zdarma registrovaný.
Dnes je Ne 17. 12. 2017, svátek má Daniel

Diskuze

Neplátce DPH fakturuje neplátci DPH do zahraničí - kdo platí DPH?

14.12.2017 22:48

podívejte se na video DPH pro neplátce, tam se to řeší, pokud bude poskytnuta služba podle §9/1 ZDPH, pak se český neplátce stane … více

EXEKUCE

13.12.2017 14:44

Dobrý den, prosím o radu. V žádost o součinnost exekuční úřad žádá o informaci, zda je povinnému vyplácen daňový bonus, jelikož dle komentovaného … více

Neplátce DPH fakturuje neplátci DPH do zahraničí - kdo platí DPH?

13.12.2017 11:04

Dobrý den, ráda bych se zeptala jak se řeší, a zda se řeší, DPH v případě, fakturuje-li český neplátce DPH neplátci DPH … více

GDPR

Novela ZDPH + metodické informace GFŘ, + aktuální informace k DPH II.

DPH 2017 v příkladechNovela DPH v roce 2017

Převodový můstek

Rekodifikace

Články ZDARMA

 

danovy specialista

danovy specialista

Autorský tým

Naši partneři

Komora daňových poradců ČRVOX - kurzy, semináře, rekvalifikaceATLAS consulting spol. s r. o. - softwarová společnost Nakladatelství BILANCE, spol. s r.o.NOVATIS s.r.o.Svaz účetních Hradec KrálovéAgentura BOVABRZO

Časopis účetnictví

Anketa

Líbí se Vám vzhled nového PORTÁLU?

Odreagujte se <<

Jak zvládnout předvánoční stres

Jak zvládnout předvánoční stres

Předvánoční období, kterému se také říká advent, si mnoho lidí často spojuje se stresem. Skutečně musíte prožívat takový stres? Nemusíte. Začtěte se s námi do tipů paní Radky Loji a dopřejte si letos klidnější předvánoční období. Petra více informací

Přečtěte si zajímavý článek od Neuvoo.cz, nového vyhledávače volných pracovních míst

Přečtěte si zajímavý článek od Neuvoo.cz, nového vyhledávače volných pracovních míst

Neuvoo je vyhledávač pracovních příležitostí, který shromažďuje všechny pracovní nabídky dostupné na internetu. Funguje podobně jako Google, jen pro pracovní nabídky. V současné době mají na stránkách okolo 400 000 volných pozic. Neuvoo funguje ve více než 60 zemích světa a z české stránky se návštěvník jednoduše dostane na ty ostatní. Během chvilky si tak můžete najít práci v Británii, Kanadě, jižní Americe nebo třeba na Novém Zélandu. více informací

Kurzy měn

Vlajka meny EUR změna {value}%
Vlajka meny USD změna {value}%
Vlajka meny GBP změna {value}%
Vlajka meny CHF změna {value}%
REPO sazba ČNB

Počasí

Počasí Počasí Počasí
Počasí Počasí Počasí

Platební brána GoPay

Našimi klienty jsou

 • ABC AuditBDO Czech republicCCA Group a.s.Česká spořitelna a.s.Deloitte Advisory s.r.o.
 • DHLE-Consulting Czech s.r.o. Ernst & Young, s.r.o. Euro-Trend FINAUDIT s.r.o. Fučík a partneři
 • H&P Account Tax Consulting a.s.KPMGPPFTPA Horwath VORLÍČKOVÁ PARTNERS White & Case, advokátní kancelář
Prohlášení o ochraně osobních údajů | Všeobecné podmínky užívání internetových služeb | Obchodní podmínky provizního systému Účetního portálu
Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :
 

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace