Daňový specialista 2017
Daňový specialista 2017 Mzdové účetnictví 2017

Newslettery

 ČísloNázevUkázka měsíčníkuMěsíčník VIPNewsletter VIPNewsletter Registrovaní
ÚP9/2017UP 09/2017 - Daňový balíček změn - metodické informace GFŘ Ukázka
MP9/2017MP 08-09/2017 - Odstupné a nezabavitelná částka dlužníkaUkázka
ÚP8/2017UP 08/2017 - Daňový balíček změn - daňový řád, zákon o DPH a fyzické osobyUkázka
VS8/2017VS 07-08/2017 - Samostatná a přenesená působnost obcíUkázka
ÚP7/2017UP 07/2017 - Daňový balíček změn - zákon o daních z příjmůUkázka
MP7/2017MP 06-07/2017 - Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměrUkázka
ÚP6/2017UP 06/2017 - Novela daňových zákonůUkázka
ÚP5/2017UP 05/2017 - Daňové opravné položkyUkázka
MP5/2017MP 05/2017 - Zákonné pojištěníUkázka
ÚP4/2017UP 04/2017 - Přiznání k dani z příjmů právnických osobUkázka
MP4/2017MP 04/2017 - Zaměstnávání důchodcůUkázka
VS4/2017VS 04/2017 - ČÚS 708 Odpisování dlouhodobého majetkuUkázka
ÚP3/2017UP 03/2017 - Účetní závěrkaUkázka
MP3/2017 MP 03/2017 - Vyúčtování daněUkázka
VS3/2017VS 03/2017 - TransferyUkázka
ÚP2/2017UP 02/2017 - Co byste měli vědět začátkem roku 2017
MP2/2017MP 02/2017 - Mzdový list a jeho náležitosti
VS2/2017VS 02/2017 - Měsíčník pro veřejný sektor
ÚP1/2017UP 01/2017 - Novinky na dani z nemovitých věcí 2017
MP1/2017MP 01/2017 - Změny ve výpočtu exekučních srážek a náhrad cestovních výdajů
VS1/2017VS 01/2017 - Výkaz FIN 2-12
ÚP12/2016UP 12/2016 - Intrakomunitární plnění na vstupu i na výstupu, dovoz a vývoz
MP12/2016MP 12/2016 - Základní pravidla odměňování
VS12/2016VS 12/2016 - Odpočet daně, koeficienty a úprava odpočtu daně
ÚP11/2016UP 11/2016 - Daňové a účetní novinky podzim 2016
MP11/2016MP 11/2016 - Minimální mzda od 1. 1. 2017
VS11/2016VS 11/2016 - ČÚS 706 - Opravné položky a vyřazení pohledávek
ÚP10/2016UP 10/2016 - Rozdělení obchodních korporací
MP10/2016MP 10/2016 - Pracovní cesty
VS10/2016VS 10/2016 - Dlouhodobý majetek a DPH
ÚP9/2016UP 09/2016 - Zásadní rozšíření povinnosti konsolidace
MP9/2016MP 09/2016 - Minimální mzda
VS9/2016VS 09/2016 - Otevírání a uzavírání účetních knih 2016
ÚP8/2016UP 08/2016 - Novela ZDPH ve Sbírce zákonů
MP8/2016MP 08/2016 - Zdravotní pojištění
ÚP7/2016UP 07/2016 - Elektronická evidence tržeb
MP7/2016MP 07/2016 - Mzdový list a jeho náležitosti
VS7/2016VS 07-08/2016 - Účty a zásady účtování na účtech 2016
ÚP6/2016UP 06/2016 - Uplatnění daňové ztráty v podmínkách roku 2016
MP6/2016MP 06/2016 - Cestovní náhrady
VS6/2016VS 06/2016 - Kontrolní vazby ve výkazech vybrané účetní jednotky
ÚP5/2016UP 05/2016 - Novela zákona o daních z příjmů a novela zákona o DPH pro rok 2016
MP5/2016MP 05/2016 - Novela zákona o daních z příjmů pro rok 2016
VS5/2016VS 05/2016 - Novela vyhlášky č. 504/2002 Sb. pro nepodnikatele
ÚP4/2016UP 04/2016 - Technické zhodnocení pronajaté nemovitosti
MP4/2016MP 04/2016 - Osobní spis a jeho ochrana
VS4/2016VS 04/2016 - Majetek
ÚP3/2016UP 03/2016 - Podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob
MP3/2016MP 03/2016 - Roční zúčtování záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti
VS3/2016VS 03/2016 - Kontrolní hlášení v otázkách a odpovědích
ÚP2/2016UP 02/2016 - Připravte se na kontrolní hlášení a účetní závěrku
MP2/2016MP 02/2016 - Nezdanitelná část základu daně z příjmů fyzických osob
VS2/2016VS 02/2016 - Kontrolní hlášení u vybraných účetních jednotek
ÚP1/2016UP 01/2016 - Kontrolní hlášení, aneb co o něm víme k lednu 2016?
MP1/2016MP 01/2016 - Exekuční srážky od 1.1.2016
VS1/2016VS 01/2016 - Umíte vyplnit Seznam účetních jednotek patřících do konsolidačního celku?
ÚP0/0Newsletter UP 13/2012
ÚP0/0Převod vlastnického práva v novém občanském zákoníku (Newsletter UP 16/2013)
ÚP0/0VS 07/2015 - ČÚS 706 - Opravné položky a vyřazení pohledávek
ÚP0/0Odborná účetní a daňová konference pro podnikatele
ÚP0/0Připravované změny v DPH pro rok 2015 - UP 20/2014
ÚP0/0Newsletter UP 14/2012
ÚP0/0Převod vlastnického práva v novém občanském zákoníku (Newsletter UP 16/2013)
ÚP0/0MP 09/2015 - Sociální a zdravotní pojištění u zaměstnanců a OSVČ
ÚP0/0Znáte všechny daňové a účetní novinky po 1. 1. 2014?
ÚP0/0 přepsáno na 24/2014
ÚP0/0Newsletter UP 15/2012
ÚP0/0Uvolněný podíl a vypořádací podíl v s.r.o. po 1. 1. 2014 (Newsletter UP 17/2013)
ÚP0/0UP 11/2015 - Stravování zaměstnanců a občerstvení při obchodních jednáních
ÚP0/0Účetní závěrka 2013 pro podnikatele 2. část (UP 1/2014)
ÚP0/0Newsletter UP 16/2012
ÚP0/0Uvolněný podíl a vypořádací podíl v s.r.o. po 1. 1. 2014 (Newsletter UP 17/2013)
ÚP0/0VS 08/2015 - Cestovní náhrady u veřejné správy
ÚP0/0Úvěry a zápůjčky aneb poskytování úvěrových finančních nástrojů v podmínkách roku 2014 - UP 22/2014
ÚP0/0Newsletter UP 17/2012
ÚP0/0MP 10/2015 - Novela zákona o zaměstnanosti od 1. 10. 2015
ÚP0/0Změny pravidel pro uplatňování DPH u některých druhů majetku - UP 2/2014
ÚP0/0Technické zhodnocení dlouhodobého majetku v účetnictví a v daních v podmínkách roku 2014- UP 23/2014
ÚP0/0NOVINKA - Zálohy na podíly ze zisku od 1. 1. 2014 - UP 3/2014
ÚP0/0Newsletter UP 18/2012
ÚP0/0Jediná konference svého druhu k blížícím se změnám v legislativě - poslední den za výhodnou cenu
ÚP0/0UP 12/2015 - Kontrolní hlášení - strašák pro účetní a daňové poradce?
ÚP0/0xxx - UP 1/2015
ÚP0/0Newsletter UP 19/2012
ÚP0/0VS 09/2015 - Změny zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví u veřejné správy od 1. 1. 2016
ÚP0/0Novinky od 1.1.2014 - I. Zákon o daních z příjmů, zákon o rezervách - UP 4/2014
ÚP0/0xxx - UP 2/2015
ÚP0/0Newsletter UP 1/2013
ÚP0/0Newsletter semináře
ÚP0/0MP 11/2015 - "Kurzarbeit" po česku
ÚP0/0Nová legislativa zjednodušeně aneb rekodifikace na pokračování - Věci a jejich dělení - UP 5/2014
ÚP0/0Newsletter UP 2/2013
ÚP0/0Vypovídací schopnost reálné hodnoty při prodeji majetku (Newsletter UP 18/2013)
ÚP0/0UP 13/2015 - Novela účetnictví a kontrolní hlášení od 1. 1. 2016
ÚP0/0Aktuální semináře s mimořádnými lektory
ÚP0/0VS 10/2015 - Dlouhodobý majetek - kdy a kam do přiznání k DPH ?
ÚP0/0VS 01/2015 - ČÚS 703 - Transfery
ÚP0/0Newsletter UP 3/2013
ÚP0/0Vypovídací schopnost reálné hodnoty při prodeji majetku (Newsletter UP 18/2013)
ÚP0/0MP 12/2015 - Exekuční srážky a změny ve mzdové oblasti pro rok 2016
ÚP0/0Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2013 UP 6/2014
ÚP0/0MP 02/2015 - Roční zúčtování daně za rok 2014
ÚP0/0Newsletter UP 4/2013
ÚP0/0Postavení společníků s.r.o. dle ZOK (Newsletter UP 19/2013)
ÚP0/0UP 14/2015 - Vánoční přání
ÚP0/0Nové termíny v daňových předpisech – přebírané z NOZ a ZOK - UP 7/2014
ÚP0/0MP 03/2015 - Vyúčtování daně ze závislé činnosti a vyúčtování daně vybírané srážkou
ÚP0/0Postavení společníků s.r.o. dle ZOK (Newsletter UP 19/2013)
ÚP0/0Novinky v ZDP týkající se fyzických a právnických osob - UP 8/2014
ÚP0/0UP 04/2015 - Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2014 - 1. část
ÚP0/0Newsletter UP 5/2013
ÚP0/0Konference již za 10 dní-zákonné opatření k daním schváleno-nové zákony za dveřmi - nepromeškejte
ÚP0/0Newsletter UP 6/2013
ÚP0/0Opravy minulých let účetně a daňově - nová legislativa aneb rekodifikace na pokračování - UP 9/2014
ÚP0/0NEPROPÁSNĚTE - nové zákony jsou již za dveřmi!
ÚP0/0Zákonné opatření Senátu v souvislosti s rekodifikací práva od 1.1.2014 (Newsletter UP 20/2013)
ÚP0/0Newsletter UP 7/2013
ÚP0/0VS 02/2015 - ČÚS 701 - Účty a zásady účtování na účtech
ÚP0/0Zákonné opatření Senátu v souvislosti s rekodifikací práva od 1.1.2014 (Newsletter UP 20/2013)
ÚP0/0Technické zhodnocení v roce 2014 - nová legislativa aneb rekodifikace na pokračování - UP 10/2014
ÚP0/0Newsletter UP 8/2013
ÚP0/0Semináře
ÚP0/0MP 04/2015 - Zaměstnávání studentů a učňů
ÚP0/0ZÁLOHA NA PODÍLY NA ZISKU OD 1. 1. 2014 (Newsletter UP 21/2013)
ÚP0/0Co nového přináší ZOK ve vztahu k a.s.-nová legislativa aneb rekodifikace na pokračování -UP 11/2014
ÚP0/0UP 05/2015 - Daňové přiznání elektronicky 2015
ÚP0/0ZÁLOHA NA PODÍLY NA ZISKU OD 1. 1. 2014 (Newsletter UP 21/2013)
ÚP0/0Newsletter UP 9/2013
ÚP0/0UP 06/2015 - Převod cenných papírů a podílů
ÚP0/0VS 03/2015 - Časové rozlišování přijatých transferů
ÚP0/0Dary a majetkový prospěch z hlediska příjemce - právnické osoby - díl druhý - UP 12/2014
ÚP0/0Newsletter UP 1/2012
ÚP0/0Newsletter UP 10/2013
ÚP0/0MP 05/2015 - Místo výkonu práce a pravidelné pracoviště v pracovní smlouvě zaměstnanců
ÚP0/0Jak se na příchod ZOK nejlépe připravit aneb několik doporučení pro s.r.o. (Newsletter UP 22/2013)
ÚP0/0Newsletter UP 2/2012
ÚP0/0UP 07/2015 - Daně z příjmů a rezidenství
ÚP0/0Osvobození od daně z pozemků bez povinnosti uplatnění nároku v daňovém přiznání - UP 13/2014
ÚP0/0Newsletter UP 3/2012
ÚP0/0Newsletter UP 11/2013
ÚP0/0VS 04/2015 - Dlouhodobý majetek. Kam a kdy do přiznání?
ÚP0/0Jak se na příchod ZOK nejlépe připravit aneb několik doporučení pro s.r.o. (Newsletter UP 22/2013)
ÚP0/0LETNÍ SPECIÁL - UP 14/2014
ÚP0/0Newsletter UP 4/2012
ÚP0/0Newsletter UP 12/2013
ÚP0/0MP 06/2015 - Paušalizace cestovních náhrad
ÚP0/0Semináře
ÚP0/0Uplatnění ztráty při daňové kontrole je po novu již možné - UP 15/2014
ÚP0/0Newsletter UP 5/2012
ÚP0/0UP 08/2015 - Právo stavby jako nehmotná nemovitá věc
ÚP0/0Ukončení účasti ve společnosti jinak než převodem–VYPOŘÁDACÍ PODÍL ZCELA NOVĚ od 1.1.2014 (23/2013)
ÚP0/0Newsletter UP 6/2012
ÚP0/0Newsletter UP 13/2013
ÚP0/0VS 05/2015 - ČÚS 708 - Odpisování dlouhodobého majetku
ÚP0/0Ukončení účasti ve společnosti jinak než převodem–VYPOŘÁDACÍ PODÍL ZCELA NOVĚ od 1.1.2014 (23/2013)
ÚP0/0Osvobození od daně z nemovitých věcí ve zdaňovacím období r. 2014 - UP 16/2014
ÚP0/0Newsletter UP 7/2012
ÚP0/0Newsletter UP 14/2013
ÚP0/0MP 07/2015 - Překážky v práci
ÚP0/0Účetní závěrka 2013 pro podnikatele 1. část (UP 24/2013)
ÚP0/0Nový občanský zákoník a dispozice s obchodním závodem - UP 17/2014
ÚP0/0Newsletter UP 8/2012
ÚP0/0UP 09/2015 - Kontrolní hlášení od 1.1.2016
ÚP0/0Newsletter UP 9/2012
ÚP0/0Nový kontrolní řád nejen pro územně samosprávné celky (Newsletter UP 15/2013)
ÚP0/0VS 06/2015 - ČÚS 709 - Vlastní zdroje
ÚP0/0Semináře
ÚP0/0Paušální výdaje na dopravu - UP 18/2014
ÚP0/0Newsletter UP 10/2012
ÚP0/0Nový kontrolní řád nejen pro územně samosprávné celky (Newsletter UP 15/2013)
ÚP0/0MP 08/2015 - Změny v provádění exekučních srážek ze mzdy od 1. 9. 2015
ÚP0/0 Účetní závěrka 2013 pro podnikatele 2. část (UP 1/2014)
ÚP0/0Prodej a koupě obchodního závodu - právní úprava - UP 19/2014
ÚP0/0Newsletter UP 11/2012
ÚP0/0Newsletter UP 12/2012
ÚP0/0UP 10/2015 - Zahájení daňové kontroly
ÚP0/0Odborná konference ke mzdové problematice 2014
MP0/0Platové úpravy od 1. listopadu 2014 - MP 11/2014
MP0/0Povinnosti zaměstnavatelů k osobám se zdravotním postižením - povinný podíl za rok 2013 - MP 1/2014
MP0/0 Minimální mzda od 1. 8. 2013 (Newsletter MP 9/2013)
MP0/0xxx - MP 12/2014
MP0/0Vliv nového občanského zákoníku na úseku poskytování náhrad cestovních výdajů od 1.1.2014-MP 2/2014
MP0/0 Minimální mzda od 1. 8. 2013 (Newsletter MP 9/2013)
MP0/0xxx - MP 1/2015
MP0/0Povinnosti zaměstnavatelů k osobám se zdravotním postižením - povinný podíl za rok 2013 - MP 1/2014
MP0/0xxx - VS 1/2015
MP0/0Newsletter MP 1/2013
MP0/0Náhrada výdajů za ubytování při pracovních cestách - MP 3/2014
MP0/0Newsletter MP 2/2013
MP0/0Náhrada jízdních výdajů za místní hromadnou dopravu - MP 4/2014
MP0/0Změny pracovního poměru (Newsletter MP 10/2013)
MP0/0Newsletter MP 3/2013
MP0/0Problémy s vyplňováním cestovního příkazu - MP 5/2014
MP0/0Změny pracovního poměru (Newsletter MP 10/2013)
MP0/0Newsletter MP 4/2013
MP0/0Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr - MP 6/2014
MP0/0 Změny ve výpočtu exekučních srážek ze mzdy od 1.1.2014 (Newsletter MP 11/2013)
MP0/0Dohody o srážkách ze mzdy v roce 2014, aneb drama se nekoná - MP 7/2014
MP0/0Newsletter MP 5/2013
MP0/0 Změny ve výpočtu exekučních srážek ze mzdy od 1.1.2014 (Newsletter MP 11/2013)
MP0/0Newsletter MP 6/2013
MP0/0Stravné a stravování zaměstnanců podnikatelských subjektů v podmínkách roku 2014 - MP 8/2014
MP0/0Newsletter MP 7/2013
MP0/0Nové redukční hranice pro rok 2014 a dočasná pracovní neschopnost (MP 12/2013)
MP0/0Jak správně řešit přeplatek z titulu přečerpané dovolené - MP 9/2014
MP0/0Druhy dovolené a podmínky vzniku práva na dovolenou (Newsletter MP 8/2013)
MP0/0Druhy dovolené a podmínky vzniku práva na dovolenou (Newsletter MP 8/2013)
MP0/0Minimální mzda od 1. 1. 2015- MP 10/2014
Dnes je St 18. 10. 2017, svátek má Lukáš

Seminář 1. 11. 2017

Diskuze

Pracovní smlouva s občanem Slovenska - místop výkonu práce ČR i Slovensko

dnes v 10:04

Dobrý den, ráda bych požádala o radu. Chtěli bychom nabídnout zaměstnání Slovákovi s tím, že by místem výkonu práce bylo sídlo … více

DPH z prodeje auta - na vstupu krácen nárok

17.10.2017 22:57

Ráda bych se zeptala, jak je to s DPH při prodej auta, u kterého jsme si krátili nárok na odpočet (uplatněno 80 %). … více

jednatel - odměna nižší než minimální mzda

17.10.2017 13:14

Dobrý den, dle ZNP (zákon o nemocenském pojištění) nad 2500 se již nejedná o zaměstnání malého rozsahu, jednatel patří do kategorie povinné … více

Novela ZDPH + metodické informace GFŘ, + aktuální informace k DPH II.

DPH 2017 v příkladechNovela DPH v roce 2017

Převodový můstek

Rekodifikace

Články ZDARMA

 

danovy specialista

danovy specialista

Autorský tým

Naši partneři

Komora daňových poradců ČRVOX - kurzy, semináře, rekvalifikaceATLAS consulting spol. s r. o. - softwarová společnost Nakladatelství BILANCE, spol. s r.o.NOVATIS s.r.o.Svaz účetních Hradec KrálovéAgentura BOVABRZO

Časopis účetnictví

Anketa

Líbí se Vám vzhled nového PORTÁLU?

Odreagujte se <<

Přečtěte si zajímavý článek od Neuvoo.cz, nového vyhledávače volných pracovních míst

Přečtěte si zajímavý článek od Neuvoo.cz, nového vyhledávače volných pracovních míst

Neuvoo je vyhledávač pracovních příležitostí, který shromažďuje všechny pracovní nabídky dostupné na internetu. Funguje podobně jako Google, jen pro pracovní nabídky. V současné době mají na stránkách okolo 400 000 volných pozic. Neuvoo funguje ve více než 60 zemích světa a z české stránky se návštěvník jednoduše dostane na ty ostatní. Během chvilky si tak můžete najít práci v Británii, Kanadě, jižní Americe nebo třeba na Novém Zélandu. více informací

Klenotník - nádherný příběh :)

Klenotník - nádherný příběh :)

Klenotník seděl u svého stolku a roztržitě hleděl na ulici výkladem malého elegantního obchodu, který mu patřil. Před výkladem se zastavila holčička a přitiskla nos na sklo. Oči modré jako nebe se jí rozzářily,... více informací

Kurzy měn

Vlajka meny EUR změna {value}%
Vlajka meny USD změna {value}%
Vlajka meny GBP změna {value}%
Vlajka meny CHF změna {value}%
REPO sazba ČNB

Počasí

Počasí Počasí Počasí
Počasí Počasí Počasí

Platební brána GoPay

Našimi klienty jsou

  • ABC AuditBDO Czech republicCCA Group a.s.Česká spořitelna a.s.Deloitte Advisory s.r.o.
  • DHLE-Consulting Czech s.r.o. Ernst & Young, s.r.o. Euro-Trend FINAUDIT s.r.o. Fučík a partneři
  • H&P Account Tax Consulting a.s.KPMGPPFTPA Horwath VORLÍČKOVÁ PARTNERS White & Case, advokátní kancelář
Prohlášení o ochraně osobních údajů | Všeobecné podmínky užívání internetových služeb | Obchodní podmínky provizního systému Účetního portálu
Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :
 

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace