Daňový specialista 2017
Daňový specialista 2017 Mzdové účetnictví 2017

Přehledy

I. Daň z přidané hodnoty

 • 1. Vzorový formulář kontrolního hlášení    
    2017   2016
 • 2. Pokyny k vyplnění kontrolního hlášeního DPH    
    2017   2016
 • 3. Právní rámec kontrolního hlášení DPH    
    2017   2016
 • 4. Provázání kontrolního hlášení na daňové přiznání k DPH     Účetní Portál
    2016
 • 5. Vazba č. 1: KH oddíl A.1. - řádek 25 DP - uskutečněná plnění R-CH § 92a     Účetní Portál
    2017   2016
 • 6.Vazba č. 2: KH oddíl A.2. - řádek 3,4,5,6,9,12,13 DP - povinnost přiznat daň § 108/1 písm. b) a c)     Účetní Portál
    2017   2016
 • 7. Vazba č. 3: KH oddíl A.3. - část řádku č. 26 DP - uskutečněná plnění zvl. režim inv. zlato § 101c     Účetní Portál
    2017   2016
 • 8. Vazba č. 4: KH oddíl A.4. a A.5. - ř. 1 a 2 DP - uskut. zdanitelná plnění a přijaté úplaty a § 44     Účetní Portál
    2017   2016
 • 9. Vazba č. 5: KH oddíl B.1. - řádek 10 a 11 DP - přijatá zdanitelná plnění R-CH § 92a     Účetní Portál
    2017   2016
 • 10.Vazba č. 6: KH oddíl B.2. a B.3. - ř. 40 a 41 DP - přijatá plnění a poskytnuté úplaty § 73 a § 44     Účetní Portál
    2017   2016
 • 11. Přehledná tabulka přenesení daňové povinnosti § 92a - 92g ZDPH     Účetní Portál
    2017   2016
 • 12. Vývoj sazeb z přidané hodnoty, limit obratu pro plátce DPH     Účetní Portál
    2017   2015   2014   2013   2012
 • řádky přiznání EU - pořízení zboží - daň na vstupu (řádek 3, 4, 43, 44) -včetně kontrolního hlášení     Účetní Portál
    2016   2015   2014
 • řádky přiznání EU - přijetí služby - daň na vstupu (řádek 5, 6, 43, 44) -včetně kontrolního hlášení     Účetní Portál
    2016   2015   2014
 • řádky 3. země - dovoz - daň na vstupu (řádek 7, 8, 43, 44)     Účetní Portál
    2016   2015   2014
 • řádky 3. země - přijetí služby - daň na vstupu (řádek 12, 13, 43, 44)     Účetní Portál
    2016   2015   2014
 • řádky přiznání EU - dodání zboží - daň na výstupu (řádek 20)     Účetní Portál
    2016   2015   2014
 • řádky přiznání EU - poskytnutí služby - daň na výstupu (řádek 21)     Účetní Portál
    2016   2015   2014
 • řádky 3. země - vývoz - daň na výstupu (řádek 22)     Účetní Portál
    2016   2015   2014
 • řádky 3. země - poskytnutí služby - daň na výstupu (řádek 26)     Účetní Portál
    2016   2015   2014
 • osvobozená plnění bez nároku na odpočet bez vlivu na koef (příležitostné finanční činnosti)     Účetní Portál
    2015   2014
 • osvobozená plnění bez nároku na odpočet bez vlivu na koef (např. budova)     Účetní Portál
    2015   2014
 • přenesení daňové povinnosti u stavebních a montážních prací § 92e - dodavatel     Účetní Portál
    2015   2014
 • přenesení daňové povinnosti u stavebních a montážních prací § 92e - odběratel     Účetní Portál
    2015   2014

II. Pravidelně aktualizované přehledy

 • 1. Závazné posouzení v daňových předpisech     Účetní Portál
    2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012
 • 2. Elektronická evidence tržeb - lhůty, od kdy pro nás platí    
    2017   2016

III. Daň z příjmů

 • 1. Paušální výdaje §7/7 a §9/4 Zákona o daních z příjmů     Účetní Portál
    2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012
 • 2. Přehled nezdanitelných částí základu daně a slev na dani pro FO     Účetní Portál
    2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011
 • 3. Zdanění podílů na zisku     Účetní Portál
    2017   2016   2015   2014   2013   2012
 • 4. Plnění poskytovaná zaměstnavatelem - benefity     Účetní Portál
    2017   2016   2015   2014   2012   2011
 • 5. Prokazování daňového zvýhodnění na vyživované dítě    
    2017
 • 6. Prokazování slev na dani podle §35ba ZDP    
    2017
 • 7. Prokazování uplatnění nezdanitelných částí základu daně    
    2017

IV. Majetkové daně a daň silniční

 • 1 Sazby silniční daně     Účetní Portál
    2017   2016   2015   2014   2013   2012
 • 2 Sazby daně z nemovitých věcí     Účetní Portál
    2017   2016   2015   2012
 • 3 Daň z nabytí nemovitých věcí    
    2017   2016   2015

V. Mzdová problematika

 • 1. Cestovní náhrady     Účetní Portál
    2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011
 • 2. Paragrafy zákoníku práce k cestovním náhradám    
    2017   2016
 • 3. Minimální mzda,co se z ní odvozuje, zaručená mzda     Účetní Portál
    2017   2016   2015   2014   2013
 • 4. Měsíční odměny poskytované členům zastupitelstev obcí...    
    2017   2016   2015
 • 5. Měsíční odměny poskytované členům zastupitelstev krajů    
    2017   2016   2015
 • 6. Měsíční odměny poskytované členům zastupitelstva hlavního města Prahy    
    2017   2016   2015

VI. Sociální, zdravotní, nemocenské a důchodové pojištění

 • 1. OSVČ - zdravotní pojištění     Účetní Portál
    2017   2016   2015   2014   2013   2012
 • 2. OSVČ - sociální pojištění     Účetní Portál
    2017   2016   2015   2014   2013   2012
 • 3. MZDY - Sazby sociálního a zdravotního pojištění     Účetní Portál
    2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011
 • 4. Náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti    
    2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011
 • 5. Nemocenské a ošetřovné     Účetní Portál
    2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011
 • 6. Peněžitá pomoc v mateřství, vyrovnávací přísp. v těhotenství a mateřství     Účetní Portál
    2017   2016   2015   2014   2013
 • 7. Důchodový věk    
    2017   2016   2015

VII. Průvodce ČÚS - vyhláška č. 500/2002 Sb. - podnikatelé

 • Porovnání zákona č. 563/1991 Sb., 2015 a 2016    
    2016
 • Porovnání vyhlášky č. 500/2002 Sb., 2015 a 2016    
    2016
 • 1 Účetnictví podle Českých účetních standardů     Ing. Pěva Čouková
    2017   2016   2015   2014   2013
 • 2a Uspořádání a označování položek rozvahy     Ing. Pěva Čouková
    2017   2016   2015   2014   2013
 • 2b Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty - druhové členění     Ing. Pěva Čouková
    2017   2016   2015   2014   2013
 • 2c Uspořádání a označování položek k výkazu zisku a ztrát - účelové členění    
    2017
 • 2d Vzorový účtový rozvrh pro podnikatele    
    2017   2016   2015   2014
 • 2e - Porovnání rozvaha v plném rozsahu 2015 - 2016    
    2016
 • 2f - Porovnání rozvaha ve zkráceném rozsahu malé účetní jednotky 2015 - 2016    
    2016
 • 2g - Porovnání rozvaha ve zkráceném rozsahu mikro účetní jednotky 2015 - 2016    
    2016
 • 2h - Porovnání VZZ v plném rozsahu v druhovém členění 2015 - 2016    
    2016
 • 2i - Porovnání VZZ v plném rozsahu v účelovém členění 2015 - 2016    
    2016
 • 2j - Porovnání VZZ ve zkráceném rozsahu v druhovém členění 2015 - 2016    
    2016
 • 2k - Porovnání VZZ ve zkráceném rozsahu v účelovém členění 2015 - 2016    
    2016
 • 2l - Pokuty - správní delikty podle zákona o účetnictví    
    2017   2016
 • 3 Účetní jednotky po novele zákona o účetnictví     Ing. Pěva Čouková
    2017   2016   2015   2014   2013
 • 4 Účetní závěrka - řádná, mimořádná, mezitímní     Ing. Pěva Čouková
    2017   2016   2015   2014   2013
 • 5 Časová posloupnost při vzniku s.r.o.     Ing. Pěva Čouková
    2017   2016   2015   2014   2013
 • 6 Časová posloupnost při vzniku a.s.     Ing. Pěva Čouková
    2017   2016   2015   2014   2013
 • 7 Zvýšení základního kapitálu z vnějších zdrojů (s.r.o.)     Ing. Pěva Čouková
    2017   2016   2015   2014   2013
 • 8 Zvýšení základního kapitálu z vnějších zdrojů (a.s.)     Ing. Pěva Čouková
    2017   2016   2015   2014   2013
 • 9 Snížení základního kapitálu s.r.o.     Ing. Pěva Čouková
    2017   2016   2015   2014   2013
 • 10 snížení základního kapitálu a.s.     Ing. Pěva Čouková
    2017   2016   2015   2014   2013
 • 11 Nabývací cena podílu pro daňové účely     Ing. Pěva Čouková
    2017   2016   2015   2014   2013
 • 12 Daňové souvislosti vloženého majetku     Ing. Pěva Čouková
    2017   2016   2015   2014   2013
 • 13 Cenné papíry a podíly     Ing. Pěva Čouková
    2017   2016   2015   2014   2013
 • 14 Vypořádací podíl stanovený z vlastního kapitálu     Ing. Pěva Čouková
    2017   2016   2015   2014   2013
 • 15 Neuhrazené pohledávky ze sankcí     Ing. Pěva Čouková
    2017   2016   2015   2014   2013
 • 16a Problematika insolvenčního zákona - základní termíny     Ing. Jiří Slavkovský
    2017   2016   2015   2013
 • 16b Problematika insolvenčního zákona - Konkurz     Ing. Jiří Slavkovský
    2017   2016   2015   2013
 • 16c Problematika insolvenčního zákona - Reorganizace     Ing. Jiří Slavkovský
    2017   2016   2015   2013
 • 17 Rekapitulace - den uskutečnění zdanitelného plnění     Ing. Pěva Čouková
    2017   2016   2015   2014   2013
 • 18 Rozdíl mezi opčními listy a právem opce    
    2017   2016   2015
 • 19 Kategorie účetních jednotek a kategorie skupin účetních jednotek    
    2017   2016
 • 20 Kategorizace účetních jednotek v návaznosti na rozsah účetní závěrky    
    2017   2016
 • 21 Nepodnikatelské subjekty - zveřejňování účetní závěrky a další povinnosti    
    2017
 • 22 Tvorba a používání opravných položek "starý a nový režim tvorby opravných položek"    
    2017

VIII. Průvodce ČÚS - vyhláška č. 410/2009 Sb. - veřejný sektor

 • Porovnání vyhlášky č. 410/2009 Sb., 2015 a 2016    
    2016
 • Rozpočtová skladba    
    2017   2016
 • Číselník účelových znaků    
    2017   2016   2015   2014
 • Rozpočtové určení daní    
    2017   2016
 • ČÚS 701 Účty a zásady účtování na účtech     Ing. Pěva Čouková
    2016   2015
 • ČÚS 702 Otevírání a uzavírání účetních knih     Ing. Pěva Čouková
    2016   2015
 • ČÚS 703 Transfery    
    2015
 • ČÚS 706 Opravné položky a vyřazení pohledávek    
    2017   2016   2015
 • ČÚS 708 Odpisování dlouhodobého majetku    
    2017   2015
 • ČÚS 709 Vlastní zdroje    
    2015
 • ČÚS 710 Dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek     Ing. Pěva Čouková
    2015
 • Cenné papíry a podíly podle Vyhlášky č. 410/2009 Sb.     Ing. Pěva Čouková
    2016   2015   2014
 • Tvorba opravných položek podle Vyhlášky č. 410/2009 Sb.     Ing. Pěva Čouková
    2016   2015   2014
 • Majetek podle Vyhlášky č. 410/2009 Sb.     Ing. Pěva Čouková
    2016   2015   2014
 • ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ZÁKLADNÍ    
 • Příloha č. 1 - Rozvaha    
    2017   2016   2015
 • Příloha č. 2 - Výkaz zisku a ztráty    
    2017   2016   2015
 • Příloha č. 3 - Příloha o peněžních tocích (jednotné - převzaté ze základní verze)    
    2017   2016   2015
 • Příloha č. 4 - Přehled o změnách vlastního kapitálu (jednotné - převzaté ze základní verze)    
    2017   2016   2015
 • Příloha č. 5 - Příloha (jednotné - převzaté ze základní verze)    
    2017   2016   2015
 • Příloha č. 7 - Směrná účtová osnova (jednotné - převzaté ze základní verze)    
    2017   2016   2015
 • ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI    
 • Příloha č. 1 - Rozvaha    
    2017   2016   2015
 • Příloha č. 2 - Výkaz zisku a ztráty    
    2017   2016   2015
 • Příloha č. 3 - Příloha o peněžních tocích (jednotné - převzaté ze základní verze)    
    2017   2016   2015
 • Příloha č. 4 - Přehled o změnách vlastního kapitálu (jednotné - převzaté ze základní verze)    
    2017   2016   2015
 • Příloha č. 5 - Příloha (jednotné - převzaté ze základní verze)    
    2017   2016   2015
 • Příloha č. 7 - Směrná účtová osnova (jednotné - převzaté ze základní verze)    
    2017   2016   2015
 • ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE    
 • Příloha č. 1 - Rozvaha    
    2017   2016   2015
 • Příloha č. 2 - Výkaz zisku a ztráty    
    2017   2016   2015
 • Příloha č. 3 - Příloha o peněžních tocích (jednotné - převzaté ze základní verze)    
    2017   2016   2015
 • Příloha č. 4 - Přehled o změnách vlastního kapitálu (jednotné - převzaté ze základní verze)    
    2017   2016   2015
 • Příloha č. 5 - Příloha (jednotné - převzaté ze základní verze)    
    2017   2016   2015
 • Příloha č. 7 - Směrná účtová osnova (jednotné - převzaté ze základní verze)    
    2017   2016   2015

VIII. Průvodce ČÚS - vyhláška č. 504/2002 Sb. a vyhláška č. 325/2015 Sb. - neziskové organizace

 • 01 Porovnání vyhlášky č. 504/2002 Sb. - rok 2015 a rok 2016    
    2016
 • 02 Porovnání vyhlášky č. 507/2002 Sb. s vyhláškou č. 325/2015 Sb.    
    2016
 • 03 Nepodnikatelské subjekty, zveřejňování účetní závěrky a další povinnosti    
    2017   2016
 • 04 Veřejně prospěšný poplatník    
    2017   2016
 • 05 Metamorfózy nadačního práva v Evropě a České republice na počátku 21. století    
    2016

IX. Přeměny obchodních korporací

X. Zákon o korporacích, občanský zákoník

 • Rekapitulace problematiky, prodej - koupě obchodního závodu    
    2017   2016   2015   2014
 • Goodwill vs. oceňovací rozdíl k nabytému majetku    
    2017   2016   2015   2014
 • Rekapitulace pacht obchodního závodu    
    2017   2016   2015   2014
Dnes je Út 22. 8. 2017, svátek má Bohuslav
Diskuze

Růžový papír

17.8.2017 08:47

Ono ani moc nejde o podpis prohlášení, ale spíše o uplatnění slevy na dani. Uplatnil jste ji jednou, tudíž jste stát o nic … více

Vykazování pohledávek/závazků v rozvaze

19.7.2017 17:13

Pokud tedy pohledávky ve skupině patří do Pohledávek z obchodních vztahů (kam se to ostatně většinově účtuje), co tedy uvádět v Pohledávkách - … více

Nevyčerpaná dovolená - starosta

17.7.2017 22:01

Zákon o obcích: § 79 (1) Uvolněný člen zastupitelstva obce má nárok na dovolenou podle tohoto zákona v délce 5 týdnů za … více

GDPR

DPH 2017 v příkladechNovela DPH v roce 2017Novinky ve srážkách ze mzdy k 1.1. 2017

Převodový můstek

Rekodifikace

Články ZDARMA

 

danovy specialista

danovy specialista

Autorský tým

Naši partneři

Komora daňových poradců ČRVOX - kurzy, semináře, rekvalifikaceATLAS consulting spol. s r. o. - softwarová společnost Nakladatelství BILANCE, spol. s r.o.NOVATIS s.r.o.Svaz účetních Hradec KrálovéAgentura BOVABRZO

Časopis účetnictví

Anketa

Líbí se Vám vzhled nového PORTÁLU?

Odreagujte se <<

Přečtěte si zajímavý článek od Neuvoo.cz, nového vyhledávače volných pracovních míst

Přečtěte si zajímavý článek od Neuvoo.cz, nového vyhledávače volných pracovních míst

Neuvoo je vyhledávač pracovních příležitostí, který shromažďuje všechny pracovní nabídky dostupné na internetu. Funguje podobně jako Google, jen pro pracovní nabídky. V současné době mají na stránkách okolo 400 000 volných pozic. Neuvoo funguje ve více než 60 zemích světa a z české stránky se návštěvník jednoduše dostane na ty ostatní. Během chvilky si tak můžete najít práci v Británii, Kanadě, jižní Americe nebo třeba na Novém Zélandu. více informací

Klenotník - nádherný příběh :)

Klenotník - nádherný příběh :)

Klenotník seděl u svého stolku a roztržitě hleděl na ulici výkladem malého elegantního obchodu, který mu patřil. Před výkladem se zastavila holčička a přitiskla nos na sklo. Oči modré jako nebe se jí rozzářily,... více informací

Kurzy měn

Vlajka meny EUR změna {value}%
Vlajka meny USD změna {value}%
Vlajka meny GBP změna {value}%
Vlajka meny CHF změna {value}%
REPO sazba ČNB

Počasí

Počasí Počasí Počasí
Počasí Počasí Počasí

Platební brána GoPay

Našimi klienty jsou

 • ABC AuditBDO Czech republicCCA Group a.s.Česká spořitelna a.s.Deloitte Advisory s.r.o.
 • DHLE-Consulting Czech s.r.o. Ernst & Young, s.r.o. Euro-Trend FINAUDIT s.r.o. Fučík a partneři
 • H&P Account Tax Consulting a.s.KPMGPPFTPA Horwath VORLÍČKOVÁ PARTNERS White & Case, advokátní kancelář
Prohlášení o ochraně osobních údajů | Všeobecné podmínky užívání internetových služeb | Obchodní podmínky provizního systému Účetního portálu
Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :
 

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace