Prodej přes internetový obchod hrazený prostřednictvím platební brány - okamžik vzniku příjmu pro obchodníka s daňovou evidencí

Pro vyhledávání textu na stránce využijte klávesovou zkratku CTRL+F

Autor Ing. Michaela Szmaragowski , Ing. Lucie Kozáková

30.11.2017 14:17

Prodej přes internetový obchod hrazený prostřednictvím platební brány - okamžik vzniku příjmu pro obchodníka s daňovou evidencí
(PŘÍSPĚVEK UZAVŘEN BEZ ROZPORU )

Vymezení problému

Cílem příspěvku je vymezit okamžik, kdy vzniká poplatníkovi - fyzické osobě vedoucí daňovou evidenci, příjem z prodeje zboží či služby v rámci internetového obchodu, je-li úhrada provedena přes platební bránu instituce elektronických peněz.

Rozbor problému

Zákazník nakoupí zboží či službu v internetovém obchodu obchodníka (fyzické osoby vedoucí daňovou evidenci) a provede úhradu prostřednictvím platební brány instituce elektronických peněz (např. platební brána GoPay).

 

V okamžiku přijetí platby institucí elektronických peněz dochází k emisi elektronických peněz na účtu obchodníka, který je u instituce elektronických peněz veden. Okamžik emise elektronických peněz je patrný z výpisu pohybů na účtu elektronických peněz obchodníka, případně z vyúčtování, které instituce elektronických peněz obchodníkovi předkládá. Instituce elektronických peněz v žádném okamžiku sama nenabývá vlastnické právo k penězům přijatým přes platební bránu. Dluh zákazníka je provedením úhrady splněn a obchodník vůči zákazníkovi nemá žádnou pohledávku.

 

Obchodník následně dle režimu sjednaného s institucí elektronických peněz konvertuje elektronické peníze do reálných peněžních prostředků a převádí je na svůj bankovní účet. Instituce elektronických peněz poskytuje obchodníkům dva základní typy zúčtování:

  • dávkové vyúčtování sjednané pravidelně denně, týdně či měsíčně - elektronické peníze emitované za období od předchozí výplaty do dne vyúčtování, ponížené o poplatky, jsou konvertovány automaticky do reálných peněžních prostředků a zaslány na účet obchodníka. Obchodník může kdykoliv požádat o dřívější výplatu.
  • zúčtování na bázi výpisu - obchodník v časech a částkách dle své potřeby dává pokyn ke konverzi z elektronických peněz do peněz reálných, které v rámci této transakce převádí na svůj bankovní účet.

Zákon o dani z příjmů nedefinuje okamžik vzniku příjmu ve vazbě na příjem elektronických peněz. Vzniká tak nejasnost, zda okamžikem realizace příjmu u poplatníka vedoucího daňovou evidenci je:

  • okamžik, kdy zákazník provede úhradu za zakoupené zboží či služby zákazníkem a instituce elektronických peněz emituje na účtu obchodníka elektronické peníze, nebo
  • okamžik, kdy obchodník přijme reálné peněžní prostředky (po jejich konverzi z elektronických peněz) na svůj běžný bankovní účet.

Otázka je relevantní zejména v případech, kdy okamžik emise elektronických peněz a okamžik konverze na peníze reálné zasahují dvě zdaňovací období; tato situace je z důvodu nárůstu objemu transakcí u internetových obchodů na konci kalendářního roku stále častější a celkový objem těchto transakcí stále významnější.

Definici elektronických peněz podle § 4 zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, kde jsou elektronické peníze charakterizovány jako pohledávka vůči vydavateli. Definice běžných peněz je však také charakterizována jako pohledávka vůči státu jako emitentovi peněz. I přes tuto definici nejsou běžné peníze evidovány jako pohledávka, ale jako aktivum. Z toho lze dovodit, že ani elektronické peníze nejsou faktickou pohledávkou v účetní terminologii.

 

Elektronické peníze sice nevyhovují plně definici peněz coby všeobecně přijímaného prostředku směny, ale z hlediska likvidity lze elektronické peníze kdykoli za reálné peníze proměnit. Obchodník směruje platbu na základně vlastního uvážení přes platební bránu, přestože má (teoretickou) možnost je inkasovat přímo na svůj účet. Od okamžiku úhrady zákazníkem obchodník zároveň plně odpovídá za tok těchto finančních prostředků. Obchodní transakce spojená s prodejem, která je předmětem zdanění, je uzavřena v okamžiku úhrady zákazníkem.

 

Tyto rozsudky Nejvyššího správního soudu považujeme za relevantní ve vztahu k vymezenému problému:

Nejvyšší správní soud se v rozsudku č.j. 9 Afs 89/2013 zabýval situací, v jakém okamžiku je inkasován zdanitelný příjem v případě, kdy jsou prostředky za nájem nebytových prostor uhrazeny prvotně do úschovy a až v jiném zdaňovacím období převedeny na účet pronajímatele. Rozsudek jednoznačně potvrdil, že zdanitelný příjem vzniká v okamžiku provedení úhrady za danou službu a nikoli v okamžiku vyzvednutí finančních prostředků z úschovy – viz. citace z výše uvedeného rozsudku „Přijetí úhrady za užívání pronajatých prostor však vznikl stěžovateli zdanitelný příjem, který byl povinen zdanit v tom zdaňovacím období, ve kterém mu byl jednotlivými uživateli nebytových prostor vyplacen.“ Podle našeho názoru se jedná o situaci analogickou emisi elektronických peněz, kdy zákazník provedl úhradu uhrazena, ale finanční prostředky jsou z vůle obchodníka dočasně deponovány na účtu instituce elektronických peněz.

  • Rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 7 Afs 19/2009 řeší okamžik vzniku daňové povinnosti z příjmů z pronájmu, které byly přijaty jako společný příjem spoluvlastníků na jiný bankovní účet, než je účet poplatníka. Nejvyšší správní soud uvádí, že do příjmů poplatníka daně z příjmů fyzických osob nepochybně náleží i nájemné hrazené na společný účet, jež si spoluvlastníci určili, a to ve zdaňovacím období, kdy na tento účet jednotliví nájemníci nájemné zaslali, tj. nikoliv v okamžiku, kdy se peněžní prostředky dostaly do faktické dispozice poplatníka.
  • V rozsudku 8 Afs 32/2011 – 64 Nejvyšší správní soud řešil okamžik vzniku zdanitelného příjmu u nájemného, které bylo hrazeno na účet správce nemovitosti, konečný vlastník nemovitosti jej na svůj bankovní účet obdržel se zpožděním. Nejvyšší správní soud v tomto rozsudku uvádí, že nájemné se stává zdanitelným příjmem v okamžiku, kdy jednotliví nájemci platbu zaslali na účet určený v nájemní smlouvě, bez ohledu na to, zda je tento účet veden na vlastníka nemovitosti. Podle názoru soudu není rozhodné, kdy se příslušné finanční prostředky dostanou do faktické dispozice daňového subjektu. Skutečnost, že pronajímatel nemohl s touto částkou disponovat ve zdaňovacím období, v němž bylo zaplaceno, jej nezbavuje povinnosti v tomto období nájemné jako příjem z pronájmu podrobit zdanění.

Návrh řešení

Podle našeho názoru dochází ke vzniku zdanitelného příjmu z prodeje zboží či služeb v rámci internetového obchodu, kdy je úhrada za zboží či služby provedena prostřednictvím platební brány, v okamžiku provedení úhrady na účet instituce elektronických peněz, tj. v okamžiku emise elektronických peněz.

 

Obchodník realizuje prodej zboží nebo služby již v okamžiku provedení úhrady přes platební bránu, o jejím provedení je zvoleným způsobem informován. Provedení konverze elektronických peněz na peněžní prostředky je pak již zcela na vůli obchodníka.

 

Obchodník zajišťuje splnění evidenční povinnosti v souladu se zákonem o evidenci tržeb.

 

 

 

Stanovisko GFŘ:

 

DPFO:

Souhlas se závěrem předkladatele, že k realizaci příjmu dochází v okamžiku, kdy dojde k plnění ze strany zákazníka.

 

EET:

Za oblast evidence tržeb souhlasíme s navrhovaným řešením.

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný.
Dnes je Ne 21. 1. 2018, svátek má Běla

Novela DPH v roce 2017

Diskuze

Cestovní náhrady

19.1.2018 09:01

dle ing. Janouška (specialista na cest. náhrady)se stravné za snídani, placenou spolu s noclehem,krátí. ZAMvatel zajistil, zaplatil, že ZAMnec nezkonzumoval, je jeho problém. více

pokladní doklady - zaokrouhlení

19.1.2018 08:41

Zaměstnanec přinese k proplacení doklad, který platil svou soukromou platební kartou. Částka na něm je např. 173,40 Kč. Proplatím mu 173 nebo 174 … více

FO z Ruska - daň. rezident v ČR - IČO?

18.1.2018 23:14

No hlavně musí mít pracovní povolení jako osoba z třetí země.Daňový rezident ani být nemusí, a to že je daňový rezident nesouvisí s … více

GDPR

Novela ZDPH + metodické informace GFŘ, + aktuální informace k DPH II.

DPH 2017 v příkladech

 

Převodový můstek

Rekodifikace

Články ZDARMA

 

danovy specialista

danovy specialista

Autorský tým

Naši partneři

Komora daňových poradců ČRVOX - kurzy, semináře, rekvalifikaceATLAS consulting spol. s r. o. - softwarová společnost Nakladatelství BILANCE, spol. s r.o.NOVATIS s.r.o.Svaz účetních Hradec KrálovéAgentura BOVABRZO

Časopis účetnictví

Anketa

Líbí se Vám vzhled nového PORTÁLU?

Odreagujte se <<

Jak zvládnout předvánoční stres

Jak zvládnout předvánoční stres

Předvánoční období, kterému se také říká advent, si mnoho lidí často spojuje se stresem. Skutečně musíte prožívat takový stres? Nemusíte. Začtěte se s námi do tipů paní Radky Loji a dopřejte si letos klidnější předvánoční období. Petra více informací

Přečtěte si zajímavý článek od Neuvoo.cz, nového vyhledávače volných pracovních míst

Přečtěte si zajímavý článek od Neuvoo.cz, nového vyhledávače volných pracovních míst

Neuvoo je vyhledávač pracovních příležitostí, který shromažďuje všechny pracovní nabídky dostupné na internetu. Funguje podobně jako Google, jen pro pracovní nabídky. V současné době mají na stránkách okolo 400 000 volných pozic. Neuvoo funguje ve více než 60 zemích světa a z české stránky se návštěvník jednoduše dostane na ty ostatní. Během chvilky si tak můžete najít práci v Británii, Kanadě, jižní Americe nebo třeba na Novém Zélandu. více informací

Kurzy měn

Vlajka meny EUR změna {value}%
Vlajka meny USD změna {value}%
Vlajka meny GBP změna {value}%
Vlajka meny CHF změna {value}%
REPO sazba ČNB

Počasí

Počasí Počasí Počasí
Počasí Počasí Počasí

Platební brána GoPay

Našimi klienty jsou

  • ABC AuditBDO Czech republicCCA Group a.s.Česká spořitelna a.s.Deloitte Advisory s.r.o.
  • DHLE-Consulting Czech s.r.o. Ernst & Young, s.r.o. Euro-Trend FINAUDIT s.r.o. Fučík a partneři
  • H&P Account Tax Consulting a.s.KPMGPPFTPA Horwath VORLÍČKOVÁ PARTNERS White & Case, advokátní kancelář
Prohlášení o ochraně osobních údajů | Všeobecné podmínky užívání internetových služeb | Obchodní podmínky provizního systému Účetního portálu
Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :
 

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace