PF 2018

Pomůcky

ARCHÍV

I. Mzdy

 • 1 - Dotazník nového zaměstnance    
    2017   2016
 • 2 - Souhlas se zpracováním osobních údajů    
    2017   2016
 • 3 - Prohlášení zaměstnance pro oblast srážek ze mzdy    
    2017   2016
 • 4a - Dohoda se zaměstnancem - poukázání mzdy (výplaty) na účet    
    2017   2016
 • 4b - Dohoda se zaměstnancem o srážkách ze mzdy    
    2017   2016
 • 5 - Prohlášení mladistvého zaměstnance    
    2017   2016
 • 6 - Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků    
    2017   2016
 • 7a - Mzdový výměr - varianta 1    
    2017   2016
 • 7b - Mzdový výměr - varianta 2    
    2017   2016
 • 7c - Platový výměr    
    2017   2016
 • 8a - Žádost o dovolenou    
    2017   2016
 • 8b - Žádost o neplacené volno    
    2017   2016
 • 9 - Docházkový list    
    2017   2016
 • 10 - Rozhodnutí o prémii    
    2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011
 • 11a - Záznam o provedení kontroly dočasně práce neschopného    
    2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011
 • 11b - Oznámení o provedení kontroly při dočasné pracovní neschopnosti    
    2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011
 • Smlouva o poskytování pracovnělékařské služby    
    2017   2016   2015   2014
 • Vnitřní předpis podle § 305 Zákoníku práce    
    2016   2015   2014   2013   2012   2011
 • Metodická pomůcka pro vyplňování ELDP    
    2017   2016   2015   2014
 • Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění ELDP od 1. 10. 2016    
    2017   2016
 • Potvrzení zaměstnavatele při podání žádosti o důchod jeho zaměstnance (lze podat i elektronicky)    
    2017   2016
 • Hlášení o zaměstnání poživatele předčasného starobního důchodu (lze podat i elektronicky)    
    2017   2016
 • Potvrzení o vyplacených náhradách za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti - § 271 ZP    
    2017   2016
 • Ohlášení plnění povinného podílu osob se zdr. postižením na celk. počtu zaměstnanců - bude v 1/2017    
    2015   2014   2013

II. Roční zúčtování daně - potvrzení a pomůcky

 • 1. Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění na dítě    
    2017   2016   2015   2014
 • 2. Prohlášení OSVČ, že poplatník neuplatňuje daňové zvýhodnění na dítě    
    2016   2015   2014
 • 3. Čestné prohlášení k uplatnění slevy na manželku (manžela)    
    2016   2015   2014
 • 4. Čestné prohlášení poplatníka (doložení doby bez zdanitelných příjmů)    
    2016   2015   2014   2013   2012
 • 5. Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně bude v 1/2018    
    2016   2015   2014   2013   2012
 • 6. Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti bude v 1/2018    
    2016   2015   2014   2013   2012
 • 7. Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků    
    2017   2016   2015   2014   2013   2011

III. Cestovné

 • Dohoda o sjednání delší doby než 10 pracovních dní na předložení dokladů k vyúčtování pracovní cesty    
    2017   2016   2015   2014
 • Nepojmenovaná smlouva k poskytování cestovních náhrad podle sedmé části zákoníku práce    
    2017   2016   2015   2014   2013
 • Tiskopis cestovní příkaz    
    2017   2016   2015   2014

IV. Účetní závěrka a měsíční kontroly pro podnikatele

 • Vzor - příloha k účetní závěrce - MALÁ a MIKRO (pro účetní období započaté v roce 2016)    
    2016
 • Vzor přílohy k účetní závěrce pro podnikatele (pro účetní období započaté v roce 2015)     Účetní Portál
    2015   2014
 • Vnitřní kontrolní systém pro měsíční kontroly    
    2017   2016   2015   2014   2013
 • Vnitřní kontrolní systém – třídu 0 a třída 1    
    2016   2015   2014   2013
 • Protokol o inventuře k účtu    
    2016   2015   2014   2013
 • Fyzická inventura pokladny - výčetka    
    2016   2015   2014   2013   2012   2011
 • Vazba DPH na tržby a vyrovnání odpočtu daně - prázdné    
    2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011
 • Vazba DPH na tržby a vyrovnání odpočtu daně - VZOR vyplněné - za rok 2017 bude v 1/2018    
    2016   2015

V. Účetní závěrka a měsíční kontroly pro veřejnou správu

 • Vazba DPH na tržby a vyrovnání odpočtu daně - prázdné    
    2017   2016   2015
 • Vazba DPH na tržby a vyrovnání odpočtu daně - VZOR vyplněné - za rok 2017 bude v 1/2018    
    2015

VI. Finanční analýzy

 • Finanční analýza (3 účetní období) - VZOR - vyplněné    
    2016   2015   2014   2013
 • Finanční analýza (5 účetní období) - VZOR - vyplněné    
    2016   2015   2014   2013
 • Finanční analýza (3 účetní období) - prázdné    
    2016
 • Finanční analýza (5 účetní období) - prázdné    
    2016

VII. Majetek - leasing

 • Karta leasingu 36 měsíců - 1. odpisová skupina    
    2016   2015   2014   2013   2012
 • Karta leasingu 54 měsíců - 2. odpisová skupina    
    2016   2015   2014   2013   2012
 • Karta leasingu 60 měsíců - 2. odpisová skupina (varianta)    
    2016   2015   2014   2013   2012
 • Karta leasingu 114 měsíců - 3. odpisová skupina    
    2016   2015   2014   2013   2012
 • Karta rezervy na opravu hmotného majetku    
    2016   2015   2014   2013   2012   2011
 • Zařazovací protokol k majetku    
    2016   2015   2014   2013   2012   2011
 • Vyřazovací protokol k majetku    
    2016   2015   2014   2013   2012   2011

VIII. Zákon o korporacích

 • Mandátní smlouva na výkon funkce jednatele    
    2016   2015   2014   2013

IX. Vnitřní směrnice pro veřejnou správu

 • 1- Směrnice o účetnictví    
    2016   2015   2014
 • 2 - Směrnice časové rozlišení    
    2016   2015   2014
 • 3 - Dlouhodobý majetek    
    2016   2015   2014
 • 4 - Podrozvahové účty    
    2016   2015   2014
 • 5 - Reálná hodnota    
    2016   2015   2014
 • 6 - Odpisový plán    
    2016   2015   2014
 • 7 - Opravná položka    
    2016   2015
 • 8 - Směrnice inventarizace    
    2016   2015
 • 9 - Schvalování účetní závěrky    
    2016   2015
 • 9-1 - Zpráva finančního výboru ke schválení účetní závěrky    
    2016   2015

XI. Pomůcky pro obce

 • 1 Záměr prodat nemovitost    
    2017
 • 2 Záměr pronajmout prostory v budově    
    2017
 • 3 Záměr změnit nájemní smlouvu    
    2017
 • 4 Usnesení zastupitelstva obce o prodeji nemovitosti    
    2017
 • 5 Usnesení zastupitelstva obce o pronájmu nemovitosti    
    2017
 • 6 Doložka o splnění podmínek pro uzavření smlouvy    
    2017

XII. Insolvenční řízení

 • Výkaz stavu likvidity    
    2017
 • Výhled vývoje likvidity A.    
    2017
 • Výhled vývoje likvidity B.    
    2017
 • Výhled vývoje likvidity C.    
    2017
Dnes je Ne 17. 12. 2017, svátek má Daniel

Diskuze

Neplátce DPH fakturuje neplátci DPH do zahraničí - kdo platí DPH?

14.12.2017 22:48

podívejte se na video DPH pro neplátce, tam se to řeší, pokud bude poskytnuta služba podle §9/1 ZDPH, pak se český neplátce stane … více

EXEKUCE

13.12.2017 14:44

Dobrý den, prosím o radu. V žádost o součinnost exekuční úřad žádá o informaci, zda je povinnému vyplácen daňový bonus, jelikož dle komentovaného … více

Neplátce DPH fakturuje neplátci DPH do zahraničí - kdo platí DPH?

13.12.2017 11:04

Dobrý den, ráda bych se zeptala jak se řeší, a zda se řeší, DPH v případě, fakturuje-li český neplátce DPH neplátci DPH … více

GDPR

Novela ZDPH + metodické informace GFŘ, + aktuální informace k DPH II.

DPH 2017 v příkladechNovela DPH v roce 2017

Převodový můstek

Rekodifikace

Články ZDARMA

 

danovy specialista

danovy specialista

Autorský tým

Naši partneři

Komora daňových poradců ČRVOX - kurzy, semináře, rekvalifikaceATLAS consulting spol. s r. o. - softwarová společnost Nakladatelství BILANCE, spol. s r.o.NOVATIS s.r.o.Svaz účetních Hradec KrálovéAgentura BOVABRZO

Časopis účetnictví

Anketa

Líbí se Vám vzhled nového PORTÁLU?

Odreagujte se <<

Jak zvládnout předvánoční stres

Jak zvládnout předvánoční stres

Předvánoční období, kterému se také říká advent, si mnoho lidí často spojuje se stresem. Skutečně musíte prožívat takový stres? Nemusíte. Začtěte se s námi do tipů paní Radky Loji a dopřejte si letos klidnější předvánoční období. Petra více informací

Přečtěte si zajímavý článek od Neuvoo.cz, nového vyhledávače volných pracovních míst

Přečtěte si zajímavý článek od Neuvoo.cz, nového vyhledávače volných pracovních míst

Neuvoo je vyhledávač pracovních příležitostí, který shromažďuje všechny pracovní nabídky dostupné na internetu. Funguje podobně jako Google, jen pro pracovní nabídky. V současné době mají na stránkách okolo 400 000 volných pozic. Neuvoo funguje ve více než 60 zemích světa a z české stránky se návštěvník jednoduše dostane na ty ostatní. Během chvilky si tak můžete najít práci v Británii, Kanadě, jižní Americe nebo třeba na Novém Zélandu. více informací

Kurzy měn

Vlajka meny EUR změna {value}%
Vlajka meny USD změna {value}%
Vlajka meny GBP změna {value}%
Vlajka meny CHF změna {value}%
REPO sazba ČNB

Počasí

Počasí Počasí Počasí
Počasí Počasí Počasí

Platební brána GoPay

Našimi klienty jsou

 • ABC AuditBDO Czech republicCCA Group a.s.Česká spořitelna a.s.Deloitte Advisory s.r.o.
 • DHLE-Consulting Czech s.r.o. Ernst & Young, s.r.o. Euro-Trend FINAUDIT s.r.o. Fučík a partneři
 • H&P Account Tax Consulting a.s.KPMGPPFTPA Horwath VORLÍČKOVÁ PARTNERS White & Case, advokátní kancelář
Prohlášení o ochraně osobních údajů | Všeobecné podmínky užívání internetových služeb | Obchodní podmínky provizního systému Účetního portálu
Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :
 

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace