Daňový specialista 2017
Daňový specialista 2017 Mzdové účetnictví 2017

Zákony

Podsekce (187)

Zákony jsou díky spolupráci se společností

a jejím produktem - právním informační systémem   

udržovány v aktualizovaném znění.

 

Národní a evropský právní informační systém CODEXIS® je výjimečný svou komplexností, úplností obsahu, pestrou řadou výkonných funkcí a mnohými dalšími vlastnostmi, které uživateli usnadňují orientaci v národní a evropské legislativě.

 

PRÁVNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM CODEXIS® umožňuje:

  • práci s právními předpisy České republiky,
  • práci s judikaturou České republiky,
  • práci s předpisy Evropského společenství/Evropské unie,
  • práci s judikaturou Evropského soudního dvora, Evropského soudu pro lidská práva a dalších evropských soudů,
  • práci s Literaturou.

VŠEPředchozí   123 ... 5Následující
ČísloNázev 
361/2007 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při prácizobrazit
č. 987/2009Nařízení EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES), kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečenízobrazit
č. 883/2004Nařízení EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) o koordinaci systémů sociálního zabezpečenízobrazit
419/2013 Sb.Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcízobrazit
321/2016 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s prokazováním původu majetkuzobrazit
177/2009 Sb.Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškouzobrazit
5/2014 Sb.Vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Reg. rad regionů soudržnostizobrazit
2006/112/ESSměrnice rady 2006/112/ES, o společném systému daně z přidané hodnotyzobrazit
269/2016 Sb.Vyhláška č. 269/2016 Sb., o způsobu tvorby podpisového kódu poplatníka a bezpečnostního kódu poplatníkazobrazit
257/2016 Sb.Zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěruzobrazit
77/1997 Sb.Zákon č. 77/1997 Sb., o státním podnikuzobrazit
282/2011 Prováděcí nařízení rady (EU) č. 282/2011 ke směrnici o DPHzobrazit
11/2016 Sb.Zákon č. 11/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti, ve znění nařízení vlády č. 155/2015 Sb.zobrazit
340/2015 Sb.Zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)zobrazit
151/1997 Sb.Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)zobrazit
549/1991 Sb. Zákon č. 549/1991 Sb. , o soudních poplatcíchzobrazit
518/2004 Sb.Vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanostizobrazit
251/2005 Sb.Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci prácezobrazit
112/2016 Sb.Zákon č.112/2016 Sb., o evidenci tržebzobrazit
385/2015 Sb.Vyhláška č. 385/2015 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhradzobrazit
298/2014 Sb.Vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemkůzobrazit
259/2011 Sb.Vyhláška č. 259/2011 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmůzobrazit
337/1992 Sb. Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatkůzobrazit
220/2013 Sb.Vyhláška o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotekzobrazit
ČÚS 414Přechod z jednoduchého účetnictví na účetnictvízobrazit
ČÚS 413Vlastní zdroje a dlouhodobé závazkyzobrazit
ČÚS 412Náklady a výnosyzobrazit
ČÚS 411Zúčtovací vztahyzobrazit
ČÚS 410Zásobyzobrazit
ČÚS 409Dlouhodobý majetekzobrazit
ČÚS 408Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé úvěryzobrazit
ČÚS 407Opravné položky k pohledávkám a rezervyzobrazit
ČÚS 406Operace s cennými papíry a podílyzobrazit
ČÚS 405Derivátyzobrazit
ČÚS 404Kursové rozdílyzobrazit
ČÚS 403Inventarizační rozdílyzobrazit
ČÚS 402Otevírání a uzavírání účetních knihzobrazit
ČÚS 401Účty a zásady účtování na účtechzobrazit
180/2015 Sb.Vyhláška o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, zobrazit
383/2015 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisůzobrazit
Dnes je Po 26. 6. 2017, svátek má Adriana
Diskuze

Potvrzení pro banku

22.6.2017 08:09

Nechala jsem si nakonec udělat výklad od banky a prý čistá mzda pro banku je skutečně vč. vyúčtování daní. Jitka více

Potvrzení pro banku

16.6.2017 18:02

Patrně se jedná o potvrzení o výši příjmu pro účely peněžního ústavu s cílem poskytnout klientovi úvěr. Žádným právním předpisem … více

Aplikace §214

16.6.2017 18:00

Předpoklad PP trval od 1.9.2015 do 30.6.2016? Znamená to, že dovolená se počítá za každý kalendářní rok samostatně. … více

DPH 2017 v příkladechNovela DPH v roce 2017

Novinky ve srážkách ze mzdy k 1.1. 2017

Převodový můstek

Rekodifikace

Články ZDARMA

 

danovy specialista

danovy specialista

Autorský tým

Naši partneři

Komora daňových poradců ČRVOX - kurzy, semináře, rekvalifikaceATLAS consulting spol. s r. o. - softwarová společnost Nakladatelství BILANCE, spol. s r.o.NOVATIS s.r.o.Svaz účetních Hradec KrálovéAgentura BOVABRZO

Časopis účetnictví

Anketa

Líbí se Vám vzhled nového PORTÁLU?

Odreagujte se <<

Přečtěte si zajímavý článek od Neuvoo.cz, nového vyhledávače volných pracovních míst

Přečtěte si zajímavý článek od Neuvoo.cz, nového vyhledávače volných pracovních míst

Neuvoo je vyhledávač pracovních příležitostí, který shromažďuje všechny pracovní nabídky dostupné na internetu. Funguje podobně jako Google, jen pro pracovní nabídky. V současné době mají na stránkách okolo 400 000 volných pozic. Neuvoo funguje ve více než 60 zemích světa a z české stránky se návštěvník jednoduše dostane na ty ostatní. Během chvilky si tak můžete najít práci v Británii, Kanadě, jižní Americe nebo třeba na Novém Zélandu. více informací

Klenotník - nádherný příběh :)

Klenotník - nádherný příběh :)

Klenotník seděl u svého stolku a roztržitě hleděl na ulici výkladem malého elegantního obchodu, který mu patřil. Před výkladem se zastavila holčička a přitiskla nos na sklo. Oči modré jako nebe se jí rozzářily,... více informací

Kurzy měn

Vlajka meny EUR změna {value}%
Vlajka meny USD změna {value}%
Vlajka meny GBP změna {value}%
Vlajka meny CHF změna {value}%
REPO sazba ČNB

Počasí

Počasí Počasí Počasí
Počasí Počasí Počasí

Platební brána GoPay

Našimi klienty jsou

  • ABC AuditBDO Czech republicCCA Group a.s.Česká spořitelna a.s.Deloitte Advisory s.r.o.
  • DHLE-Consulting Czech s.r.o. Ernst & Young, s.r.o. Euro-Trend FINAUDIT s.r.o. Fučík a partneři
  • H&P Account Tax Consulting a.s.KPMGPPFTPA Horwath VORLÍČKOVÁ PARTNERS White & Case, advokátní kancelář
Prohlášení o ochraně osobních údajů | Všeobecné podmínky užívání internetových služeb | Obchodní podmínky provizního systému Účetního portálu
Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :
 

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace