3-denní Podnikatelská konference 2020

Termín: 11.-13.11.2020
Místo: Účetní Portál a.s., Bohuňovice
Čas konání: 9:00 - 17:00 hod
Školitel: Ing. Otakar Machala QUD, Ing. Pěva Čouková , Ing. Mgr. Olga Hochmannová 
Cena: 5990 Kč bez DPH

3 - denní konference v domácím prostředí

V ceně semináře je zahrnuto občerstvení a oběd.

Pro členy s balíčkem GOLD a vyšším sleva 30 %. Sleva se načte automaticky při objednávání semináře.  

LETOS JSTE MĚLI MOŽNOST VYTVOŘIT ČTVRTINU PROGRAMU TZV.  VOLNÉ TÉMA.

MOŽNOST UBYTOVÁNÍ - SPECIÁLNÍ NABÍDKAIng. Pěva Čouková

ÚČETNICTVÍ V ROCE 2020-2021 - 11. 11. 2020 (9.00 - 17.00 hod.)

 Část 1-3

 1. Kurzové rozdíly – chyby, omyly a jak dál
  1. Kurzové rozdíly nově – víme, jak budeme zobrazovat kurzové rozdíly v závěrce za rok 2020?
  2. Co je to kurzové riziko?
  3. Proč je důležité?
  4. Proč současné řešení nezobrazovalo věrný obraz?
  5. Příklady, které pro Vás připravila autorka schválených interpretací
   1. I-43 Poskytnuté zálohy vedené v cizí měně
   2. I-42 Cizoměnové pohledávky s opravnou položkou
 2. Slevové poukázky aneb věrnostní programy aktuálně, bonusy a skonta v roce 2020
  1. Poskytujete Vy nebo Vaši klienti slevové poukázky, které lze uplatnit v budoucnu?
  2. Uplatníte, neuplatníte? Jak zobrazit v účetnictví? Nová interpretace I-41 Zákaznické věrnostní programy.
  3. Proč se připravuje nová interpretace na bonusy a skonta – PNI – 52 Účtování bonusů a skont?
  4. Je nějaká změna přístupu?
  5. Proč je stažena „stará interpretace I–13 - Účtování související s paušálními náhradami odpovědnosti za kvalitu dodávek? "
 3. Likvidace společnosti versus konkurz
  1. Proč byl problém na minulých zkouškách s příkladem na likvidaci v účetnictví?
  2. Víme, jaká závěrka se připravuje k rozhodnutí o likvidaci?
  3. A co dál?
  4. Umíme určit nabývací cenu podílu za společníky

Část 4 - Volné téma 


Ing. Otakar Machala QUD

PROBLEMATIKA ZÁKONA O DANÍCH Z PŘÍJMŮ AKTUÁLNĚ - 12. 11. 2020 (9.00 - 17.00 hod.)

Část 1-3

 1. Příjmy osvobozené od daně
  1. zpřísnění podmínek osvobození příjmů z prodeje nemovitostí
  2. prodej obchodních podílů – časté chyby při zdaňování příjmů
  3. prodej pozemku s budovou – možné výhody a rizika
 2. Aktuality v dani z příjmů ze závislé činnosti
  1. varianty zdanění příjmů ze zaměstnaneckých akcií
  2. nové formy zaměstnaneckých benefitů
  3. ukončení zaměstnání – konkurenční doložka, nadlimitní odstupné, mimořádná odměna
  4. souběh funkcí – možnosti řešení a daňové dopady
  5. novela vyhlášky o FKSP – daňové souvislosti
 3. Příjmy ze samostatné činnosti
  1. švarcsystém – vývoj judikatury
  2. kompenzační bonus pro OSVČ a společníky s.r.o. – podmínky, daňové dopady a rizika
  3. nová paušální daň pro fyzické osoby – podmínky, výhody a rizika jejího využití
 4. Zvažované úpravy sazeb daně
 5. Nezdanitelné části základu daně a slevy na dani z příjmů
  1. připravovaná změna u soukromého životního pojištění
 6. Mezinárodní zdanění
  1. novela v oblasti mezinárodního zdanění příjmů
  2. další úprava povinností u příjmů plynoucích do zahraničí – aplikace § 38da
  3. mezinárodní úprava řešení přeshraničních daňových sporů
  4. rizika při přijetí služby od daňového nerezidenta
 7. Komplikace při stanovení základu daně - § 23 ZDP
  1. bezúplatné příjmy a postup při jejich zdaňování
  2. dohadné položky na audit účetní závěrky
  3. (ne)závaznost stanovisek správců daně
 8. Zdanění úroků z prodlení zaviněných správcem daně
 9. Vybrané daňové a nedaňové výdaje
  1. náklady na stravování zaměstnanců – stravenkový paušál
  2. náklady na testování COVID z daňového pohledu
  3. cestovní náhrady – náhrady při přijetí a náhrady za použití elektromobilu
  4. členské příspěvky hrazené za zaměstnance – aktuální judikatura
  5. mzda a benefity – různé daňové dopady téhož typu plnění zaměstnancům
  6. vliv DPH na základ daně z příjmů při zrušení registrace
  7. daň z nabytí nemovitých věcí a dopad jejího zrušení na základ daně z příjmů
  8. rizika při uplatňování výdajů u majetku nabytého bezúplatně
  9. (ne)daňový odpis pojištěné pohledávky
 10. Odpisování hmotného a nehmotného majetku
  1. možné zvýšení limitů vstupní ceny hmotného a nehmotného majetku
  2. přechodné zkrácení doby odpisování majetku – podmínky využití
  3. nehmotné změny na hmotném majetku – daňové řešení
 11. Daňová ztráta a správa daní v ZDP
  1. zpětné uplatnění daňové ztráty – podmínky a praktické příklady
  2. jednorázová možnost uplatnění budoucí (očekávané) daňové ztráty
  3. termíny prekluze při daňové ztrátě – zásadní judikát NSS
  4. vliv kombinace doměrku a daňové ztráty na výši penále
 12. Formulář daňového přiznání – nová právní úprava 2021
 13. Připravované změny v dalším období

Část 4 - Volné téma 


Ing. Mgr. Olga Hochmannová

PROBLEMATIKA ZÁKONA O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY - 13. 11. 2020 (9.00 - 17.00 hod.)

Část 1-3

V průběhu tohoto dne konference budou účastníci informováni o aktuálních změnách v oblasti legislativy DPH v ČR, které proběhly v roce 2020, včetně novinek na rok 2021.

 1. Aktuální informace z oblasti DPH
 2. Přehled změn ZDPH v r. 2020
  1. změny sazeb daně k 1. 1., 1. 5. a 1. 7. 2020
  2. změny pravidel pro obchodování se zbožím v rámci EU
   1. řetězové dodávky a přiřazení přepravy zboží k dodání
   2. režim skladu uvnitř EU (call-off stock)
   3. nová pravidla pro osvobození při dodání zboží do jiného členského státu, prokazování přepravy zboží
  3. metodická informace GFŘ ke změnám ZDPH, výklad Evropské komise ke změnám v obchodování se zbožím 2020
 3. Změny přijaté pro r. 2021
  1. novela daňového řádu – záloha na daňový odpočet, úrok z prodlení za pozdní vrácení nadměrného odpočtu
 4. Změny navržené pro r. 2021
  1. prodej zboží na dálku a prodej dovezeného zboží na dálku - pravidla, místo plnění
  2. dodání zboží prostřednictvím elektronického rozhraní, provozovatelé elektronického rozhraní, den přijetí úplaty dle nařízení Rady 2019/2026, dodání zboží provozovateli elektronického rozhraní, ručení osoby povinné k dani, která dodala zboží provozovateli elektronického rozhraní
  3. změny zvláštního režimu jednoho správního místa, zvláštní režim při dovozu zboží nízké hodnoty  
 5. Ostatní aktuální informace DPH, dotazy, diskuze

Část 4 - Volné téma 


 DOPRAVA

Mapka cesty z nádraží v Bohuňovicích do naší firmy

 

PARKOVÁNÍ

 

MOŽNOST UBYTOVÁNÍ - SPECIÁLNÍ NABÍDKA

 

Máte problém? 

Obraťte se na nás:

Infolinka Účetního Portálu:     + 420 730 585 423

 

E-mail: podpora@ucetni-portal.cz

Převodový můstek Rekodifikace

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :
 

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace