20.9.2018 10:17

Významné a nevýznamné chyby minulých účetních období u vybraných účetních jednotek

19.9.2018 15:04

Komentář k dani z přidané hodnoty s příklady 2018