16.11.2018 14:44

Kratší úvazky a sdílená místa: dva (a víc) na jedné židli

16.11.2018 14:21

Aktuální přehled Návrhů interpretací NÚR k vnějšímu připomínkování