PŘISPĚLI JSME 90436 Kč – DĚKUJEME...

Aktuality

FILTR        Zdroj      
ŘAZENÍ              
VŠEPředchozí   1 ... 93Následující

Exekutorská komora ČR o milostivém létu: Stát může dluhy odpouštět, ale systémově a na své náklady

Zdroj: Exekutorská komora

Novédnes v 07:55 | Exekutorská komora ČR (EKČR) se v rámci legislativního procesu ohradila proti podmínkám tzv. milostivého léta, obsaženým v novele občanského soudního řádu a exekučního řádu. EKČR nemá nic proti původní samotné myšlence, kdy stát odpustí příslušenství dluhů některým povinným, kteří dluží veřejnoprávním subjektům. Vadí jí ale nesystémovost řešení. Podrobnosti si můžete přečíst v příloze.
Aktualitu připravila Dáša

Příručka pro Intrastat pro rok 2021 vzor 21

Zdroj: Český statistický úřad

Nové14.10.2021 08:38 | V našich aktualitách jsme se dne 23. 9. 2021 podrobně věnovali Intrastatu. Tehdy byla avizováno vydání nové přiručky pro Intrastat (vzor 22). Jelikož se tak dosud nestalo, dovolujeme si našim čtenářům doplnit téma alespoň o příručku vydanou pro rok 2021, kde ovšem nejsou zohledněny uvedené změny.
Aktualitu připravila Dáša

Soud potvrdil přístup FAÚ ke kontrole klienta

Zdroj: Finanční analytický úřad

Nové5.10.2021 08:18 | Dne 6. 8. 2021 nabyl právní moci rozsudek Městského soudu v Praze, který potvrdil závěry Finančního analytického úřadu, že kontrola klienta podle § 9 AML zákona se v rozsahu přezkoumávání zdrojů finančních prostředků nemůže spokojit s pouhým vágním sdělením klienta: finanční zdroje byly nabyty legálně, neboť takto provedenou kontrolou se povinné osoby o svých klientech nedozví žádné relevantní informace.
Aktualitu připravila Dáša

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví s účinností od 30. září 2021 (maloobchod, služby)

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

30.9.2021 08:22 | S účinností ode dne 30. září 2021 od 00:00 hod. do odvolání platí toto mimořádné opatření týkající se maloobchodu a služeb.
Aktualitu připravila Dáša

Cenový věstník č. 14/2021

Zdroj: MFČR

24.9.2021 08:22 | Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 9/T/2021, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen – 8. dodatek.
Aktualitu připravila Dáša

Příručka pro člena zastupitelstva obce – audioverze

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

24.9.2021 08:18 | Dne 23. 8., 24. 8. a 26. 8.2021 jsme zveřejnili studijní příručky pro zastupitele v tištěné podobě. Na odkazu, který naleznete níže, je k dispozici audioverze s názvem Příručka pro člena zastupitelstva obce. Přejeme příjemný poslech.
Aktualitu připravila Dáša

Cestující na letišti neoznámil finanční hotovost

Zdroj: Celní správa České republiky

24.9.2021 08:08 | Celníci provedli kontrolu u jedenapadesátiletého cizince, který se chystal odletět z České republiky. Celní kontrolou bylo zjištěno, že cestující má ve svém příručním zavazadle 70 150 EUR. Vzhledem k tomu, že nesplnil oznamovací povinnost danou zákonem, byla mu ponechána jen limitní hotovost 10 000 EUR. Zbývající částka byla zadržena na základě protokolu a věc byla předána ke správnímu řízení Celnímu úřadu Praha Ruzyně.
Aktualitu připravila Dáša

Přehled nejdůležitějších změn v Intrastatu od 1. 1. 2022 (instrukce Českého statistického úřadu)

Zdroj: Celní správa České republiky

23.9.2021 09:10 | Těmito metodickými pomůckami v příloze navazujeme a doplňujeme naši dnešní aktualitu týkající se Intrastatu. Jedná se o podrobný popis změn a instrukcí, jak postupovat .
Aktualitu připravila Dáša

Vzory rozhodnutí určených pro správu místních poplatků platné od 1. 1. 2021 – 3. část

Zdroj: MFČR

23.9.2021 09:09 | Dnes zveřejňujeme závěrečnou, a to 3. část vzorů rozhodnutí určených pro správu místních poplatků.
Aktualitu připravila Dáša

Zjednodušení vykazování v Intrastatu

Zdroj: Poslanecká sněmovna ČR

23.9.2021 08:22 | Ve Sbírce zákonů bylo zveřejněno Nařízení vlády č. 333/2021 Sb. k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky.
Zavedení administrativně zjednodušeného vykazování dat Intrastatu spočívá zejména v možnosti podat místo 12 měsíčních výkazů pouze jedno zjednodušené hlášení pro daný směr ročně (dovoz nebo vývoz), a to v případě, že se objem obchodu s jiným členským státem EU pohybuje právě mezi 12 mil. Kč a 20 mil. Kč (pro úplnost uvádíme, že 12 mil. je hranice pro vykazování).
Aktualitu připravila Dáša

Vzory rozhodnutí určených pro správu místních poplatků platné od 1. 1. 2021 – 2. část

Zdroj: MFČR

22.9.2021 08:38 | Dnes navazujeme na včerejší aktualitu a v příloze zveřejňujeme druhou část vzorů rozhodnutí určených pro správu místních poplatků.
Aktualitu připravila Dáša

Vzory rozhodnutí určených pro správu místních poplatků platné od 1. 1. 2021 – 1. část

Zdroj: MFČR

21.9.2021 08:55 | Ministerstvo financí zveřejňuje vzory rozhodnutí určených pro správu místních poplatků. Dnes zveřejňujeme 1. část.
Aktualitu připravila Dáša

Co se mění od 1. 10. 2021 (článek Celní správy ČR)

Zdroj: Celní správa České republiky

21.9.2021 07:57 | Od 1. 10. 2021 se znovu změní způsob odbavování a rovněž platba DPH u některých zásilek, které dorazí do České republiky z území mimo Evropskou unii. Co to znamená v praxi a co se vlastně všechno změní, se dozvíte v příloze.
Aktualitu připravila Dáša

Poslanecká sněmovna schválila 14. 9. 2021 novelu zákona o DPH a celního zákona (brzy se bude DPH vybírat ze všech zásilek)

Zdroj: Celní správa České republiky

20.9.2021 07:55 | Poslanecká sněmovna schválila 14. 9. 2021 novely zákonů o dani z přidané hodnoty a celního zákona, které jí byly vráceny Senátem ČR v červenci tohoto roku.
Aktualitu připravila Dáša

Firmy mohou začít žádat o dotace na svou digitalizaci

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

17.9.2021 08:55 | Agentura pro podnikání a inovace (API), zprostředkující subjekt Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), 15. 9. 2021 zahájila příjem žádostí o dotace ve výzvě ICT a sdílené služby – Digitální podnik. Malé a střední podniky mohou začít žádat o finanční podporu na svou digitalizaci.
Aktualitu připravila Dáša

Další problém pro podnikatele vyžívající Airbnb platformu. Nabízet byt jako hotel je přestupek

Zdroj: justice.cz

17.9.2021 08:22 | Dne 25. 8. 2021 jsme v aktualitách přinesli rozhodnutí soudu ohledně správného zdanění platformy Airbnb. Nyní přišel další citelný zásah do této formy podnikání.
Z právního rozboru vyplynulo, že pokud vlastníci bytů a bytových domů chtějí své objekty dlouhodobě využívat k podnikání v oblasti poskytování krátkodobých ubytovacích služeb, musí splnit povinnosti podle stavebních a dalších právních předpisů, jaké splňují hotely či penziony, tzn. muselo by dojít k rekolaudaci těchto objektů. Takto tento týden rozhodl stavební úřad Prahy 1 a následně toto přelomové rozhodnutí potvrdil i magistrát. Podrobnosti naleznete v příloze.
Aktualitu připravila Dáša

Příručka Hospodářské komory Kontroly pod kontrolou

Zdroj: Hospodářská komora ČR

14.9.2021 08:38 | Dne 9. 9. 2021 jsme zveřejnili aktualitu Návod Hospodářské komory ČR, jak mít kontroly pod kontrolou, jejíž součástí byl informační materiál týkající se aktuálních kontrol z inspektorátu práce. V tomto letáku jste se mohli dočíst i o vydané příručce, kterou nyní dáváme do přílohy.
Aktualitu připravila Dáša

Metodický pokyn CHJ č. 21 – Směrnice o finanční kontrole (pro orgány veřejné správy)

Zdroj: MFČR

14.9.2021 07:55 | Odbor 47 – Centrální harmonizační jednotka vydává Metodický pokyn č. 21 – Směrnice o finanční kontrole (pro orgány veřejné správy). Jedná se o doporučující vzor směrnice o finanční kontrole, který si klade za cíl usnadnit vedoucím orgánu veřejné správy nastavení systému finanční kontroly uvnitř orgánu veřejné správy. Uveřejněný materiál je možné přizpůsobit různorodosti a specifikům orgánů, které směrnici o finanční kontrole vytvářejí nebo aktualizují.
Aktualitu připravila Dáša

Založení s. r. o. online – úvodní informace

Zdroj: justice.cz

13.9.2021 08:18 | Dne 3. 9. 2021 jsme přinesli aktualitu o možnosti založení obchodní společnosti online a možnosti využívat videokonference. Dnes přinášíme naprosto konkrétní návod ze stránek Notářské komory ČR, jak společnost založit.
Aktualitu připravila Dáša

Metodická pomůcka – Místní poplatky za komunální odpad

Zdroj: MFČR

10.9.2021 07:50 | Ministerstvo financí zveřejňuje aktualizovanou metodickou pomůcku k místním poplatkům za komunální odpad.
Aktualitu připravila Dáša

Právě vychází nový měsíčník pro veřejnou správu č. 4/2021

Zdroj: Účetní Portál

10.9.2021 06:00 | Krásný den milé kolegyně, vážení kolegové,

konečně se scházíme. První oficiální setkání na KDP ČR i na KA ČR, kdy se setkáváme s kolegy, kamarády. Konečně se dá v Praze sednout po jednání do nějaké restaurace, teď spíše na venkovní terasu.

Příspěvek na dojížďku na základě písemné dohody uzavřené s Úřadem práce ČR

Zdroj: MPSV

7.9.2021 09:09 | V předchozí aktualitě, jejíž přílohou je tisková zpráva, je na poslední stránce zmíněno, že k návratu na pracovní trh výrazně pomáhá i příspěvek na dojížďku, který má sloužit na částečné pokrytí nákladů, které mohou vznikat v souvislosti s dojížděním za prací.
Zde v příloze naleznete nezbytné podmínky, které musí být splněny, a samozřejmě i tiskopis žádosti. Upozorňujeme, že příspěvek je vyplácen zaměstnancům.
Aktualitu připravila Dáša

Nezaměstnanost v srpnu klesla na 3,6 %

Zdroj: MPSV

7.9.2021 08:55 | Úřad práce ČR evidoval k 31. 8. 2021 celkem 267 889 uchazečů o zaměstnání, o 4 289 méně než v předchozím měsíci a o 11 189 méně než loni. Podíl nezaměstnaných osob činil 3,6 %. To je o 0,1 p. b. méně než v červenci a o 0,2 p.b. méně než před rokem. Míra nezaměstnanosti byla podle posledních dostupných dat EUROSTATU (za červenec 2021) nejnižší v celé EU, a to 2,8 % (průměr EU 6,9 %). Podrobné informace najdete v příloze.
Aktualitu připravila Dáša

Nový způsob u výplat důchodů veřejným opatrovníkům

Zdroj: ČSSZ

6.9.2021 08:08 | Od října 2021 zavádí ČSSZ nový způsob převodu výplat důchodů klientů omezených ve svéprávnosti na účty tzv. veřejných opatrovníků (právnických osob) v případech, kdy součástí požadovaného bankovního spojení není variabilní nebo specifický symbol (ČSSZ pak do variabilního symbolu platebního příkazu standardně zadává rodné číslo důchodce – opatrovance).
Aktualitu připravila Dáša

Online budou moci zájemci založit obchodní společnost a provádět také další úkony ohledně fungování firem

Zdroj: Sbírka zákonů

3.9.2021 08:33 | Od 1. 9. 2021 je účinné nařízení vlády č. 317/2021 Sb., o postupu notáře při legalizaci elektronického podpisu. Notáři budou moci využívat místo osobní účasti videokonference. Úřední razítko a vlastnoruční podpis notáře nahradí elektronická podoba. Notáři také budou ověřovat pravost elektronických podpisů. Zakládání obchodních společností bude možné on-line. Distančním způsobem lidé zařídí i další úkony při fungování firem.
Aktualitu připravila Dáša

Karanténu nelze nařídit jen telefonátem

Zdroj: Nejvyšší správní soud

2.9.2021 09:09 | Krajské hygienické stanice nemohou člověku podezřelému z nákazy nařídit karanténu pouhým telefonátem. Je nutné individuální rozhodnutí podle správního řádu. Rozsudek Nejvyššího správního soudu v této věci naleznete v příloze.
Aktualitu připravila Dáša

Závěr z kontrol Finančního analytického úřadu (realitní kancelář)

Zdroj: Finanční analytický úřad

31.8.2021 08:08 | Dnes pokračujeme a opět zveřejňujeme další závěr z kontroly Finančního analytického úřadu. Finanční analytický úřad zveřejňuje v souladu s § 53 odst. 1 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (AML zákon), výrokovou část jednotlivých rozhodnutí o přestupku podle § 43 až 48a, § 49 odst. 2 až 4 nebo § 50a AML zákona. Rozhodnutí jsou zveřejněna po dobu 5 let od okamžiku, kdy se stala pravomocnými.
Aktualitu připravila Dáša

Vyšlo 18. číslo časopisu OPIK – informačního zpravodaje Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

31.8.2021 07:54 | Přečtěte si 18. číslo Zpravodaje OPIK. Obsahuje informace o:
- podpoře dřevařského průmyslu,
- možnostech financování z Národnímu plánu obnovy,
- pomoci po tornádu,
- podpoře zvyšování digitální úrovně malých a středních podniků aktuálně otevřených již posledních výzvách v OPPIK,
- příkladech podpory od ČMRZB, nejenom když se ocitnete v nesnázích.
Aktualitu připravila Dáša

Z jednání Hospodářské komory s ministrem zdravotnictví: Lockdown ani povinné testování ve firmách nechystáme, ujistil ministr

Zdroj: Hospodářská komora ČR

30.8.2021 08:18 | Pokud by se na podzim výrazně zhoršila pandemie vlivem rychle se šířící mutace koronaviru označované jako delta, vláda místo lockdownů zavede v podnicích jen režimová opatření. Během jednání Hospodářské komory o tom, jak se firmy mají připravit na podzim, to uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
Aktualitu připravila Dáša

Cenový věstník č. 13/2021

Zdroj: MFČR

30.8.2021 07:57 | Upozorňujeme na cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 8/T/2021, kterým se stanový pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen – 7. dodatek.
Aktualitu připravila Dáša

Nová živnost „Poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy“ podle ombudsmana legalizuje protiprávní poskytování právních služeb, obrátil se proto na Ústavní soud

Zdroj: ochrance.cz

27.8.2021 08:38 | Zákon o advokacii taxativně vymezuje, kdo je oprávněn poskytovat právní služby na území České republiky, a vylučuje tak možnost poskytování právních služeb jinými než tam uvedenými subjekty.
Aktualitu připravila Dáša

Nařízení vlády umožnilo lidem podnikat ve volné živnosti „Poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy“

Zdroj: Sbírka zákonů

27.8.2021 08:08 | V příloze naleznete nařízení vlády č. 208/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů, které způsobilo poprask v advokátní komoře.
Aktualitu připravila Dáša

Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO)

Zdroj: Finanční správa

26.8.2021 08:18 | Veřejný žalobce EU zahájil svou činnost dne 1. června 2021. Má pravomoc vyšetřovat a stíhat trestné činy poškozující nebo ohrožující rozpočet EU, mezi něž patří podvody, korupce, praní peněz, přeshraniční podvody v oblasti DPH.
Aktualitu připravila Dáša

Jak vést projekty spolufinancované z fondů EU a vyhnout se chybám? Nové podcasty přinášejí tipy a informace usnadňující jejich realizaci

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

24.8.2021 08:22 | Pět nových dílů podcastů ze série Evropské fondy v období 2021–2027 připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj pro zájemce o evropské dotace. Nové epizody jsou zaměřeny prakticky. Nabízejí posluchačům užitečné informace a rady, jak úspěšně vést projekt spolufinancovaný z fondů EU, jak se vyhnout chybám, které by mohly vést ke zkrácení dotace, nebo jak se projekty hodnotí.
Aktualitu připravila Dáša

Preventivní testy na covid-19 zůstanou zdarma pro všechny pojištěnce, vláda také prodloužila výjimku z placení DPH u respirátorů

Zdroj: Vláda ČR

24.8.2021 07:33 | Vláda Andreje Babiše na jednání v pondělí 23. srpna 2021 rozhodla o zachování testů na covid-19 zdarma pro všechny pojištěnce. Až do 31. října se prodlužuje výjimka z placení DPH u respirátorů. Kabinet dále umožnil převod dalších prostředků do oblastí postižených přírodní pohromou a schválil návrh zákona, který by měl zavést mistrovské zkoušky pro řemeslníky.
Aktualitu připravila Dáša

Studijní příručka Veřejné zakázky malého rozsahu

Zdroj: MV ČR

23.8.2021 08:22 | I tato příručka, kterou naleznete v příloze, byla zpracována v projektu „Vzdělávání v oblasti finančního řízení na obcích pro volené zastupitele“.
Aktualitu připravila Dáša

Studijní příručka Práva a odpovědnost zastupitelů při nakládání s majetkem obce

Zdroj: MV ČR

23.8.2021 08:18 | Dnes v našich aktualitách přinášíme studijní příručky, které byly součástí e-learningového kurzu a byly zpracovány v projektu „Vzdělávání v oblasti finančního řízení na obcích pro volené zastupitele“.
Aktualitu připravila Dáša

Exportní fórum – prezentace guvernéra ČNB Jiřího Rusnoka, který se zaměřil na vývoj koruny a na kroky ČNB v oblasti stabilizace měnové politiky

Zdroj: Česká národní banka

19.8.2021 08:11 | Dne 18. 8. 2021 proběhlo České exportní fórum, kde vystoupil guvernér ČNB Jiří Rusnok, který se zaměřil na vývoj koruny a na kroky ČNB v oblasti stabilizace měnové politiky. Součástí jeho prezentace je tedy mimo jiné prognóza inflace, prognóza kurzu koruny atd. Prezentaci naleznete v příloze.
Aktualitu připravila Dáša

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví s účinností od 1. září 2021 (maloobchod, služby)

Zdroj: Vláda ČR

18.8.2021 07:54 | Vláda schválila rozvolnění s účinností od 1. 9. 2021 v oblasti obchodu a služeb.
V restauracích může u jednoho stolu sedět 6 osob (dosud to byly jen 4 osoby), pokud se nejedná o rodinu. Zvýší se kapacita kulturních či sportovních akcí, které budou moci být zaplněny na 100 procent.
Podrobnosti naleznete v příloze.
Aktualitu připravila Dáša

Závěry z kontrol Finančního analytického úřadu (směnárník)

Zdroj: Finanční analytický úřad

16.8.2021 08:38 | Dnes našim čtenářům přinášíme Rozhodnutí o přestupku vydané Finančním analytickým úřadem. Jednalo se o osobu oprávněnou k výkonu směnárenské činnosti, tedy osobu povinnou podle § 2 odst. 1 písm. b) bod 10 AML zákona. Směnárník porušil povinnost uloženou v § 7 odst. 1 AML zákona, neboť v rámci kontrolní směny převyšující hodnotu 1 000 EUR neprovedl identifikaci klienta (částka směny byla 1 300 EUR).
Udělená pokuta činila 75 000 Kč.
Aktualitu připravila Dáša

Oživení a trvalejší udržitelný růst české ekonomiky ohrožují nedostatečné investice firem do strojů a technologií. Stát je nepodpořil zrychlenými odpisy, jak doporučovala Hospodářská komora, může to ale ještě změnit

Zdroj: Hospodářská komora ČR

13.8.2021 08:55 | Hospodářská komora vydala tiskovou zprávu, kde uvádí, že v loňském roce nastavený mezní termín pro zvýhodněné pořízení investic vnímá jako prozatímní, který by měl být operativně posunut v závislosti na vývoji koronavirové krize. Dále pak navrhuje, aby došlo k rozšíření mimořádných odpisů i na další odpisové skupiny, do kterých spadají náročnější investice a větší a dlouhodobější investiční akce.
Aktualitu připravila Dáša

Přehled arbitrážních sporů vedených proti České republice

Zdroj: MFČR

13.8.2021 08:28 | Ministerstvo financí na svých stránkách zveřejnilo přehled arbitrážních sporů vedených proti ČR. Tento přehled přikládáme do přílohy.
Aktualitu připravila Dáša

Závěr z kontrol Finančního analytického úřadu (obchodník s virtuální měnou)

Zdroj: Finanční analytický úřad

12.8.2021 08:33 | Dne 10. 8. 2021 jsme v aktualitě zveřejnili případ obchodníka s nemovitostmi a pokutou 750 000 Kč. Dnes Vám přinášíme případ obchodníka s virtuální měnou, který neuchoval údaje o místu narození klienta.
Aktualitu připravila Dáša

Okamžité platby jsou pro obchodníky levnější než platby kartou

Zdroj: Česká národní banka

11.8.2021 08:22 | Dnes přinášíme ještě jednu aktualitu z ČNB a dovolujeme si upozornit na okamžité platby pro obchodníky.
Aktualitu připravila Dáša

ČNB zvyšuje úrokové sazby

Zdroj: Česká národní banka

11.8.2021 08:08 | Bankovní rada ČNB na svém jednání dne 5.08.2021 zvýšila dvoutýdenní repo sazbu (2T repo sazbu) o 25 bazických bodů na 0,75 %. Současně rozhodla o zvýšení lombardní sazby o 50 bazických bodů na 1,75 %, diskontní sazbu ponechala beze změny na 0,05 %. Nově stanovené úrokové sazby jsou platné od 6. srpna 2021. Tiskovou zprávu naleznete v příloze.
Aktualitu připravila Dáša

Závěr z kontrol Finančního analytického úřadu (obchodník s nemovitostmi)

Zdroj: Finanční analytický úřad

10.8.2021 08:48 | Kontroly Finančního analytického úřadu jsou pro naši praxi zpravidla hůře představitelné. Z tohoto důvodu jsme pro Vás vybrali některá rozhodnutí, která jsou volně k dispozici na stránkách tohoto úřadu.
Aktualitu připravila Dáša

Kraje mohou žádat o podporu z programu Obchůdek 2021+, který pomůže podnikatelům i obyvatelům venkova

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

9.8.2021 08:08 | I tentokrát navazujeme na naši dřívější aktualitu, tentokrát ze dne 12. 7. 2021, kde jsme informovali o novém dodačním titulu Obchůdek 2021+. Od 4. srpna až do 29. října 2021 mohou kraje žádat o podporu z programu Obchůdek 2021+, který připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Provozovatelé prodejen s potravinami a smíšeným zbožím v obcích do 1 000 obyvatel, resp. do 3 000 obyvatel, kdy v jednotlivých částech obce nežije víc než 1 000 lidí, v něm budou moci dostat finanční podporu na provoz až 100 000 Kč.
Aktualitu připravila Dáša

Cenový věstník č. 12/2021

Zdroj: MFČR

9.8.2021 07:55 | Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 7/T/2021, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen – 6. dodatek
Aktualitu připravila Dáša

Sněmovna schválila s vyššími důchody i bonus za každé vychované dítě

Zdroj: MPSV

5.8.2021 14:41 | Společně se zvýšením důchodů o 300 korun nad rámec zákonem stanové částky, poslanci 30. 07. 2021 odsouhlasili zvýšení penze o 500 korun pro ty, co vychovávali děti (výchovné) .Novela nyní poputuje k projednání do Senátu. Zvýšení důchodů o 300 korun nad rámec valorizace by mělo platit od začátku roku 2022 a výchovné od 1. ledna 2023.
Aktualitu připravila Dáša

Vyšší přídavky na dítě a větší komfort při podání žádostí, nejen to přináší novela zákona o státní sociální podpoře

Zdroj: Úřad práce

4.8.2021 07:27 | Zvýšení měsíční částky u přídavku na dítě, možnost podání žádostí o tuto dávku a dále o příspěvek na bydlení, rodičovský příspěvek, porodné a pohřebné v místě, kde žadatel skutečně žije nebo jednorázové doplacení rodičovského příspěvku. To vše přináší novela zákona o státní sociální podpoře, která nabyla účinnosti dne 28. 7. 2021. Novelu zákona o státní sociální podpoře najdete u Aktuality ze dne 30.07. s názvem Informace ke zvýšení daňového zvýhodnění na druhé, třetí a další dítě a zároveň v sekci Informace GFŘ a ministerstev .
Aktualitu připravila Dáša

Finanční správa spustila 1. srpna 2021 Registr dotací

Zdroj: Finanční správa

3.8.2021 09:55 | Byl spuštěn nový informační systém Registru dotací (IS ReD). Databáze obsahuje údaje o dotacích, návratných finančních výpomocích a dalších podobných transferech poskytnutých ze státního rozpočtu, státních fondů, státních finančních aktiv a Národního fondu (včetně evropských dotací) a jejich příjemcích.
Nový Registr dotací nahrazuje Centrální evidenci dotací z rozpočtu (CEDR III) a veřejnosti nabízí moderní a jednoduché zobrazování údajů o příjemcích a poskytnutých dotacích. Registr dotací je k dispozici prostřednictvím odkazu https://red.financnisprava.cz na moderních prohlížečích včetně mobilního přístupu.
Aktualitu připravila Dáša

Jednání vlády 30.07.2021 - Státní zaměstnanci očkovaní proti covid-19 budou mít nárok na dva dny placeného volna a povinnost nosit respirátory uvnitř obchodů platí nadále

Zdroj: Vláda ČR

2.8.2021 07:55 | Zaměstnanci státních orgánů a institucí budou mít v letošním roce nárok na další dva dny placeného volna v případě, že podstoupí očkování proti nemoci covid-19. Návrh příslušného dodatku ke Kolektivní dohodě vyššího stupně účinné od 1. ledna 2019 schválila vláda Andreje Babiše na mimořádné schůzi v pátek 30. července 2021. Souhlasila také s úpravami tří mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví .Vláda přijala upravené nařízení o nošení respirátorů ve vnitřních prostorách. Nařízení zrušené Nejvyšším správním soudem tak platí i nadále. V pátek toto aktualizované opatření vláda schválila. Nutnost nosit respirátory například uvnitř obchodů a v MHD tak stále platí.
Aktualitu připravila Dáša

Vedená exekuce k vymožení výživného je nezbytnou podmínkou k přiznání nároku na výplatu náhradního výživného

Zdroj: Exekutorská komora

29.7.2021 09:33 | Dne 22.07.2021 jsme zveřejnili článek paní Růženy Klímové, kde je popsán princip fungování náhradního výživného. Dnes tuto tématiku doplňujeme o informace Exekutorské komory České republiky, které byly nyní zveřejněny a k přečtení je naleznete v příloze .
Aktualitu připravila Dáša

Nejvyšší správní soud dnešním rozsudkem zrušil s odloženou účinností o 3 dny Mimořádné opatření MZ , podle kterého musí lidé nosit respirátory např. v obchodech a MHD

Zdroj: Nejvyšší soud

27.7.2021 16:22 | Soud se pozastavil nad tím, že ministerstvo se opakovaně dopouští ignorace jeho rozhodnutí. Soud uvedl, že příště už by mohl opatření zrušit hned, bez odkladu.
Předseda osmého senátu Nejvyššího správního soudu Petr Mikeš k tomu uvedl: „V právním státě není možné, aby moc výkonná nerespektovala jasně vyjádřený názor soudu a kladla překážky moci soudní při dbání na dodržování zásad demokratického právního státu, který je založen na úctě k právům a svobodám člověka a občana. Soud po ministerstvu pouze vyžaduje naplnění požadavků na odůvodnění, které jasně stanoví pandemický zákon. Přesto tomuto požadavku není ministerstvo schopno dostát.“ Tiskovou zprávu a Rozsudek naleznete v příloze.
Aktualitu připravila Dáša

Podnikatelé již mohou žádat o investiční úvěry v programu COVID III

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

22.7.2021 08:38 | Podporu ze záručního programu COVID III (Program) budou moci čerpat podnikatelé nově také na projekty investičního charakteru, to znamená např. na nákup strojů, zařízení, technologií, licencí, softwarů, nemovitostí apod. Tuto úpravu připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) a Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) ve spolupráci s Českou bankovní asociací a zástupci komerčních bank. Aktualizovaný program COVID III – Úprava „Invest“ byl 30. června 2021 zveřejněn na webu ČMZRB a MPO.
Aktualitu připravila Dáša

Reakce Exekutorské komory ČR k exekucím obyvatel zasažených tornádem

Zdroj: Exekutorská komora

21.7.2021 08:58 | V médiích se v posledních dnech objevují informace, že jsou v exekucích stovky lidí a domácností, které postihlo tornádo na Moravě. Nelze vyloučit, že se tato přírodní katastrofa dotkla i lidí v exekucích, ale údaje o jejich skutečném počtu nelze ověřit, uvádí na svých stránkách exekutorská komora.
Aktualitu připravila Dáša

Opatření Ministerstva zdravotnictví omezovalo stravovací a ubytovací služby v rozporu se zákonem

Zdroj: Nejvyšší soud

21.7.2021 08:08 | Soud konstatoval nezákonnost dalšího Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví.
Rozsudek ze dne 1. července 2021 sp. zn. 1 Ao 5/2021 a informaci k němu naleznete v příloze.
Aktualitu připravila Dáša

ÚP ČR nabízí rychlou pomoc obyvatelům obcí postižených povodněmi

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

20.7.2021 08:33 | Úřad práce ČR nabízí pomocnou ruku lidem, které v uplynulých dnech zasáhly bleskové povodně. Jedná se zejména o obyvatele obcí v Ústeckém a Libereckém kraji. Poškození mohou požádat o dávku mimořádné okamžité pomoci, a to až do výše 57 900 Kč. Obce zase mohou využít pomoci při odstraňování škod v rámci veřejně prospěšných prací, na které ÚP ČR finančně přispívá.
Podrobnosti se dočtete v příloze.
Aktualitu připravila Dáša

Novela vyhlášky o fondu kulturních a sociálních potřeb

Zdroj: Sbírka zákonů

19.7.2021 08:55 | Od 10. 7. 2021 je účinná vyhláška č. 263/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 114/2002, o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o poměrně dílčí úpravu:
1. V § 11 odst. 2 se za slova „nouzový stav“ vkládají slova „nebo stav nebezpečí“;
2. V § 14 odst. 4 se slova „též jiným“ zrušují a za slova „nouzový stav“ se vkládají slova „nebo stav nebezpečí“.
Aktualitu připravila Dáša

Finanční analytický úřad vydal návodný vzor Systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření k naplnění povinností stanovených zákonem č. 253/2008 Sb. („AML zákon“)

Zdroj: Finanční analytický úřad

19.7.2021 08:22 | Finanční analytický úřad publikoval vzor systému vnitřních zásad pouze jako návod pro povinné osoby podle § 21 AML zákona. Využití tohoto vzoru nezbavuje povinnou osobu povinnosti přizpůsobit svůj systém vnitřních zásad konkrétním podmínkám a typu konkrétní vykonávané činnosti.
Aktualitu připravila Dáša

Cenový věstník č. 11/2021

Zdroj: MFČR

16.7.2021 09:09 | Výměr MF č. 01/VODA/2022 o regulaci cen v oboru vodovodů a kanalizací ze dne 12. července 2021.
Aktualitu připravila Dáša

Cenový věstník č. 10/2021

Zdroj: MFČR

16.7.2021 08:22 | Výměr MF č. 02/2021, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2021.
Aktualitu připravila Dáša

Právě vychází nový měsíčník pro veřejnou správu č. 3/2021

Zdroj: Účetní Portál

16.7.2021 07:00 | Krásný den milé kolegyně, vážení kolegové,

skončily závěrky roku 2020 všech účetních jednotek. Magický den podávání daňových přiznání 1. 7. 2021 je za námi. Ano, obce a příspěvkové organizace odesílaly účetní závěrky už v měsíci únoru, nicméně finální termín pro podání daňového přiznání jsme všichni měli až teď.

Osvobození od správních poplatků v souvislosti s živelní pohromou – registrace vozidel

Zdroj: MFČR

15.7.2021 08:33 | Je-li prokázána souvislost mezi živelní pohromou a požadovaným úkonem zpoplatněným v položce 26 zákona o správních poplatcích, je daný úkon osvobozen od správního poplatku podle ustanovení § 8 odst. 2 písmeno i) zákona o správních poplatcích.
Aktualitu připravila Dáša

Manuál a tiskopis Žádosti Regionální cílený program podpory zaměstnanosti „TORNÁDO"

Zdroj: MPSV

14.7.2021 08:55 | Tato aktualita navazuje na naše dnešní předchozí aktuality.
Naleznete zde manuál a tiskopis žádosti o příspěvek.
Vzhledem k rozsahu škod nebudou v dohledné době zaměstnavatelé v zasažených oblastech schopni svým zaměstnancům přidělovat práci. Budou tedy vznikat překážky v práci na straně zaměstnavatele podle § 207 písm. b) zákoníku práce, při nichž je zaměstnavatel povinen zaměstnanci vyplatit náhradu mzdy nebo platu ve výši minimálně 60 % průměrného výdělku zaměstnance.
Jedná se tedy o pomoc zejména v této oblasti.
Aktualitu připravila Dáša

Pomoc MPSV a Základní manuál pro zaměstnance při živelní události

Zdroj: MPSV

14.7.2021 08:22 | I tuto dnešní aktualitu věnujeme živelním událostem. V příloze naleznete informace MPSV a zejména Základní manuál pro zaměstnance při živelní události (na stranách 3–5 přílohy).
Aktualitu připravila Dáša

Metodický pokyn Finančního analytického úřadu – Zjišťování skutečného majitele

Zdroj: Finanční správa

13.7.2021 08:22 | Dnes přínášíme 27stránkový metodický pokyn Finančního analytického úřadu ZJIŠŤOVÁNÍ SKUTEČNÉHO MAJITELE. Metodický pokyn je rozpracován včetně úpravy v AML zákoně, výkladu pojmu skutečný majitel obecně, jsou zde příklady, postup při zjištění nesrovnalostí, postup v případě rizikových klientů atd.
Aktualitu připravila Dáša

Nové povinnosti – testování zaměstnanců po návratu ze zahraničí a povinnost zaměstnace tuto cestu oznámit

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

12.7.2021 08:55 | Ministerstvo zdravotnictví vydalo Ochranné opatření č. j.: MZDR 20599/2020-91/MIN/KAN. Opatření stanovuje dvě povinnosti: zaměstnanci musí o návštěvě cizí země informovat zaměstnavatele, a ten je na druhou stranu povinen jim zabránit ve vstupu na pracoviště, pokud se neprokáží testem. Jak starý test stačí, zda je potřeba PCR test nebo antigenní test nebo zda stačí očkování, to se u jednotlivých navštívených zemí liší podle situace s nákazou .
Aktualitu připravila Dáša

Nový dotační titul Obchůdek 2021+

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

12.7.2021 08:22 | Pro obec do 1000 obyvatel nebo pro obec do 3000 obyvatel, jejíž místní části mají méně než 1000 obyvatel, kde je jen jedna prodejna potravin, vláda schválila program Obchůdek 2021+. Venkovské prodejny si tak budou moci přes kraj požádat o dotaci na mzdy nebo na nájem a další provozní náklady.
Aktualitu připravila Dáša

Ještě ke kurzarbeitu (Sbírka zákonů č. 248/2021)

Zdroj: Poslanecká sněmovna ČR

8.7.2021 07:54 | Včera jsme přinesli informaci o novele zákona o zaměstnanosti a uvedli, že příspěvek v době částečné práce musí být dle § 120b aktivován. Poskytování příspěvku stanoví vláda nařízením a může ho omezit na část ekonomiky nebo odvětví ekonomiky nebo na určitý okruh zaměstnavatelů.
Aktualitu připravila Dáša

Zákon o zaměstnanosti – kurzarbeit (Sbírka zákonů č. 248 /2021)

Zdroj: Sbírka zákonů

7.7.2021 07:54 | O července 2021 se stal kurzarbeit součástí zákona o zaměstnanosti.
Právní úprava je v ustanoveních § 120a až 120f zákona.
Dle § 120b musí být příspěvek nejprve aktivován, aby jej bylo možné čerpat.
Zákon naleznete v příloze a tématu se budeme věnovat i nadále.
Aktualitu připravila Dáša

MPO zveřejnilo výzvu na kompenzaci škod – „Pomoc po tornádu“

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

1.7.2021 08:22 | Firmy a živnostníci mohou žádat o dotaci na dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, stavební práce, dopravní silniční prostředky, technické práce, zboží, zásoby a výdaje na úklid po tornádu. Od středy 30. června společné mobilní týmy CzechInvestu, ČMZRB a Hospodářské komory pomáhají podnikatelům s podáváním žádostí o kompenzace přímo v postižených obcích .
Aktualitu připravila Dáša

Pomoc po tornádu pro podnikatele

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

1.7.2021 08:08 | Podnikatelé postižení tornádem mohou dostat finanční pomoc jako kompenzaci škod na majetku na nově pořízený majetek. Speciální dotační program „Pomoc po tornádu“ operativně připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s partnery a schválila ho vláda. Počítá s dotací až 1 milion Kč na obnovu či nákup nového majetku, nahrazující ten zničený, a také s jednorázovou padesátitisícovou podporou na úklidové práce. Podnikatelé rovněž mohou využít bezúročný úvěr od Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) až do výše 45 milionů korun, a to v rámci rozšířeného programu Expanze – úvěry.
Výzvu „Pomoc po tornádu“ jsme zveřejňujeme v další dnešní aktualitě.
Aktualitu připravila Dáša

Evropská komise navrhuje důvěryhodnou a zabezpečenou digitální identitu pro všechny Evropany

Zdroj: Vláda ČR

29.6.2021 08:33 | Evropská komise 3. 6. 2021 navrhla rámec evropské digitální identity, která bude k dispozici všem občanům, rezidentům a podnikům v EU. Občané budou moci pouhým kliknutím na telefonu prokázat svou totožnost a sdílet elektronické dokumenty ze svých evropských peněženek digitální identity. Budou mít přístup k internetovým službám prostřednictvím vnitrostátní elektronické identifikace, která bude uznávána v celé Evropě. Používání evropských peněženek digitální identity, například k prokázání věku, budou muset na žádost uživatele akceptovat i velmi velké platformy. O použití evropské peněženky digitální identity bude vždy rozhodovat uživatel.
Aktualitu připravila Dáša

Nový interaktivní formulář „Přihláška pohledávky“ významně zjednoduší proces insolvenčního řízení

Zdroj: MV ČR

29.6.2021 08:08 | Ministerstvo spravedlnosti právě dokončilo implementaci nových insolvenčních formulářů, které byly postupně přepracovány v rámci projektu „Aktualizace interaktivních formulářů elektronického podání pro insolvenční řízení". Od nových formulářů si ministerstvo slibuje zjednodušení administrativy i snížení nákladů na tisk a archivaci.
Aktualitu připravila Dáša

1. 7. 2021 je poslední den pro podání Žádosti o kompenzační bonus bonusového období od 1. 4. 2021 do 30. 4. 2021

Zdroj: Finanční správa

25.6.2021 08:22 | Upozorňujeme naše čtenáře na skutečnost, že je potřeba podat Žádost o kompenzační bonus za třetí bonusové období od 1. 4. 2021 do 30. 4. 2021 nejpozději do 1. 7. 2021
Aktualitu připravila Dáša

Informace o závažných zjištěních z vykonaných finančních kontrol za rok 2020

Zdroj: MFČR

23.6.2021 08:22 | Povinnost oznamovat závažná zjištění vyplývá z § 22 odst. 5 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:
O závažných zjištěních z vykonaných finančních kontrol informují kontrolní orgány Ministerstvo financí nejpozději do 1 měsíce od ukončení finanční kontroly. Za závažné zjištění se považuje
a) zjištění, na jehož základě kontrolní orgán oznámil podle zvláštního právního předpisu státnímu zástupci nebo policejním orgánům skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin,
b) zjištění neoprávněného použití, zadržení, ztráty nebo poškození veřejných prostředků v hodnotě přesahující 300 000 Kč.
Informaci naleznete v příloze.
Aktualitu připravila Dáša

Finanční zpravodaj č. 24/2021

Zdroj: MFČR

23.6.2021 07:55 | Finanční zpravodaj obsahuje Pokyn GFŘ – D-50, kterým se stanovuje formát a struktura datové zprávy. Viz příloha této aktuality.
Aktualitu připravila Dáša

Program Covid 2021 skončil 9. 5. 2021, je tedy možné následně žádat Kompenzační bonus

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

22.6.2021 08:22 | Dovolujeme si našim čtenářům připomenout, že nebyl připuštěn souběh programu Covid 2021 a Kompenzačního bonusu. Program Covid 2021 byl poskytován do data 9. 5. 2021, tudíž je možné při splnění ostatních podmínek žádat od 10. 5. 2021 do 31. 5. 2021 Kompenzační bonus. Pro úplnost uvádíme, že výše uvedené se netýká programu Covid - Nepokryté náklady, kde byla vyhlášena druhá výzva, což se jsme uvedli v aktualitě dne 14. 6. 2021 .
Aktualitu připravila Dáša

Nejvyšší soud upravil povinnost zápisu předmětu podnikání do obchodních rejstříků, což přináší mnoha společnostem nečekané náklady

Zdroj: Nejvyšší soud

22.6.2021 07:54 | Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí zn. 27 Cdo 3549/2020 zaujal stanovisko ohledně určitosti předmětu podnikání obchodních společností. Dle uvedeného rozhodnutí Nejvyššího soudu společenská smlouva nemůže jako předmět podnikání uvádět pouze název volné živnosti, tedy „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“. I když toto vymezení obsahují tisíce společenských smluv, dle Nejvyššího soudu se nejedná o vymezení dostatečně určité.
Aktualitu připravila Dáša

Nová výzva z programu COVID – Kultura podpoří kulturní památky

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

18.6.2021 08:22 | Podpora provozovatelů nestátních kulturních památek, v nichž se platí vstupné. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) spolu s Ministerstvem kultury (MK) zveřejnilo výzvu 3.4 z programu COVID – Kultura, která se týká hradů, zámků, skanzenů, archeoparků aj. Žádosti je možné podávat od 17. června do 13. srpna 2021.
Aktualitu připravila Dáša

Stanovisko k otázce: Musí se v rámci přezkoumání hospodaření vždy prověřovat, zda účetní (resp. ekonomičtí pracovníci) obcí disponují zvláštní odbornou způsobilostí?

Zdroj: MFČR

18.6.2021 07:55 | Na stránkách Ministerstva financí byla zveřejněna odpověď na otázku, zda je předepsána potřeba přezkoumávat zvláštní odbornou způsobilost úředníků automaticky vždy v rámci každoročního přezkoumávání hospodaření. Podrobnosti naleznete v příloze.
Aktualitu připravila Dáša

Představení bezplatné služby SOLVIT, která nabízí rychlé a efektivní řešení sporů občanů i podnikatelů s úřady v rámci celé EU a rovněž v Norsku, Lichtenštejnsku a na Islandu

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

17.6.2021 07:55 | Služba je poskytována bezplatně a nabízí efektivní alternativu ke zdlouhavým a mnohdy nákladným soudním řízením. Další výhodou této služby je její neformálnost a transparentnost, a to vše při zachování naprosté diskrétnosti, pokud jde o citlivé obchodní i osobní údaje. Podrobnější informace o fungování služby SOLVIT se můžete dočíst na stránkách Evropské komise.
Aktualitu připravila Dáša

Stanovisko MF ČR k prominutí dluhu (§ 34 a 44 zákona o majetku státu)

Zdroj: MFČR

17.6.2021 07:54 | Jedná se o vymezení pozitivních a negativních podmínek prominutí dluhu, zdůraznění stěžejní role příslušné organizační složky státu při prominutí dluhu, vymezení obsahu žádosti o výjimku a postup povolení výjimky Ministerstvem financí.
Aktualitu připravila Dáša

Webinář MPO zdarma s názvem "K praktickým aspektům obchodování s UK"

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

16.6.2021 07:23 | Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR pořádá 28. 6. 2021 ve spolupráci s britským velvyslanectvím v Praze, Generálním ředitelstvím cel a Svazem průmyslu a dopravy ČR online seminář, na kterém budou diskutovány praktické aspekty obchodování s UK, opatření na hranicích Spojeného království a související celní opatření dle platné Dohody o obchodu a spolupráci mezi EU a UK.
Aktualitu připravila Dáša

Upozorňujeme, že žádost o poskytnutí kompenzačního bonusu za třetí bonusové období je nutno podat do 1. 7. 2021

Zdroj: Finanční správa

15.6.2021 08:33 | Nejpozději dne 1. 7.2021 je nutno podat žádost o kompenzační bonus za třetí bonusové období 1. 4. 2021 – 30. 4. 2021.
Aktualitu připravila Dáša

Soud zrušil část opatření, podle kterého je z některých zemí nutné před návratem do ČR individuální dopravou absolvovat test na koronavirus

Zdroj: Nejvyšší soud

15.6.2021 08:08 | Městský soud v Praze shledal, že v případě návratu občana individuální dopravou lze sledovaného cíle, tj. ochrany veřejného zdraví, dosáhnout i mírnějšími prostředky, než je povinné absolvování testu u akreditované laboratoře před návratem do České republiky. Povinný test představuje v takovém případě nepřiměřené omezení práva na svobodný vstup na území České republiky, které zaručuje každému občanovi Listina základních práv a svobod. Soud proto povinnost absolvovat test před vstupem do České republiky v případě individuální dopravy zrušil. Pro návraty hromadnou dopravou ji ale zachoval.
Rozsudek i tiskovou zprávu naleznete v příloze.
Aktualitu připravila Dáša

Další rozvolňování od 1. 7. 2021

Zdroj: Vláda ČR

15.6.2021 07:55 | Na svém mimořádném jednání dne 14. 6. 2021 vláda schválila další rozvolnění od 1. 7. 2021. Kadeřnictví, masáže a kosmetika nebudou muset zákazníky evidovat.
V bazénech a wellness centrech se zvyšuje kapacita obsazenosti na 75 % kapacity. Platit bude nově pravidlo jednoho člověka na 10 metrů čtverečních a další.
Vše naleznete v příloze.
Aktualitu připravila Dáša

MPO zveřejnilo druhou výzvu z programu COVID – Nepokryté náklady

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

14.6.2021 07:54 | Od 28. června do 13. září budou moci podnikatelé žádat o podporu z plošného programu COVID – Nepokryté náklady. Žádosti se budou, stejně jako dosud, podávat prostřednictvím informačního systému AIS MPO. V aktuální 1. výzvě ze stejného titulu lze žádosti podávat do 19. července. Aktuální 1. výzvu jsme představili v aktualitě 6. 4. 2021. Výzvu 2 naleznete v příloze.
Aktualitu připravila Dáša

Kurzarbeit prošel Senátem

Zdroj: MPSV

10.6.2021 09:09 | Novela zákona o zaměstnanosti, která přináší tzv. kurzarbeit, získala v Senátu podporu. Doba, kdy bude MPSV připraveno na další případnou krizi, se tak opět přiblížila. Díky kurzarbeitu půjde zaměstnavatelům částečně kompenzovat vyplacené náhrady mzdy v situaci, kdy zaměstnancům nebude možné z objektivních důvodů přidělit práci. Stát tak může lépe pomoci firmám udržet pracovní místa. Více se dočtete v tiskové zprávě v příloze. Přikládáme i příslušný návrh zákona.
Aktualitu připravila Dáša

Zrušení opatření Ministerstva zdravotnictví týkajících se testování k datu 1. 7. 2021

Zdroj: Vláda ČR

9.6.2021 09:09 | Zde doplňujeme předchozí aktualitu a přinášíme v příloze zrušená mimořádná opatření týkající se testování, neboť se nejednalo jen o zaměstnance ve firmách, kterých se tato opatření týkala.
Aktualitu připravila Dáša

1. července 2021 ve firmách přestává platit povinnost testování zaměstnanců

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

9.6.2021 08:08 | Ministerstvo zdravotnictví rozhodlo o zrušení všech mimořádných opatření týkajících se povinného testování s účinností ode dne 1. července 2021.
Údaj o ukončení testování je uveden v příloze nebo v odkazu níže – viz platnost opatření. V příloze další aktuality naleznete seznam všech mimořádných opatření týkajících se testování, které se ruší k datu 1. 7. 2021.
Aktualitu připravila Dáša

Celní správa ČR informuje o změnách týkajících se podmínek přeshraničního převozu peněžní hotovosti

Zdroj: Celní správa České republiky

7.6.2021 08:54 | Od 3. června 2021 je Česká republika vázána Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1672 o kontrolách peněžní hotovosti vstupující do Unie nebo ji opouštějící. Hlavním cílem těchto kontrol je zamezit praní špinavých peněz a financování terorismu.
Aktualitu připravila Dáša

Finanční a ekonomické informace 5/2021

Zdroj: MFČR

2.6.2021 08:05 | V příloze naleznete vydání Finančních a ekonomických informací 5/2021 (dokumentační bulletin MF ČR). Uvnitř je velmi rozsáhle zpracovaná dokumentace českého a zahraničního tisku.
Aktualitu připravila Dáša

Metodický pokyn upravující hlášení nesrovnalostí Evropskému úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) – platný od 1. 7. 2021

Zdroj: MFČR

1.6.2021 09:09 | Aktualizace Metodického pokynu upravujícího hlášení nesrovnalostí Evropskému úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), schváleného vládou České republiky usnesením č. 590 ze dne 19. září 2018.
Aktualitu připravila Dáša

Od pondělí budou moci za stanovených podmínek otevřít všechny zbývající služby, odsouhlasila vláda

Zdroj: Vláda ČR

31.5.2021 08:33 | Od pondělí 31. 5. 2021 nastává v Česku velké rozvolnění proticovidových opatření. Změny souvisí s rozhodnutím Nejvyššího správního soudu. Od pondělí tedy budou moci restaurace, bary, hudební kluby, bazény, bowlingové herny či kasina otevřít i veřejnosti dosud nepřístupné vnitřní prostory.
Aktualitu připravila Dáša

Hospodářská komora vítá otevírání ekonomiky. Vláda při rozvolňování ale nedodržuje svá vlastní pravidla.

Zdroj: Hospodářská komora ČR

28.5.2021 08:38 | Hospodářská komora například upozorňuje na trvající nejasnosti, na jakém právním základě mají podnikatelé kontrolovat a vymáhat bezinfekčnost po svých klientech. Podnikatelé musí podle Komory mít i nadále nárok na kompenzace, stát jejich provoz totiž stále výrazně omezuje. Pro Hospodářskou komoru je nepřijatelný i přetrvávající právní rozpor v otázce kontrol potvrzení covidové bezinfekčnosti na zahrádkách restaurací, v hotelech nebo dalších službách.
Aktualitu připravila Dáša

K prokazování totožnosti a zpracování osobních údajů

Zdroj: uoou.cz

28.5.2021 08:08 | Úřad pro ochranu osobních údajů zveřejnil souhrnný materiál k prokazování totožnosti a zpracování osobních údajů.
Komu, kdy a jakým způsobem musím prokazovat svou totožnost? Které moje osobní údaje přitom mohou být zaznamenány? Kdo je oprávněn pořídit kopii mého průkazu totožnosti? Odpovědi nejen na tyto otázky jsou součástí přehledného materiálu, který úřad vytvořil a který je k dispozici v příloze.
Aktualitu připravila Dáša

Nařízení vlády č. 208/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů

Zdroj: Sbírka zákonů

28.5.2021 07:54 | Dnes si dovoluji upozornit na okolnost, že došlo k rozšíření obsahové náplně živnosti "Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence". Nově je zde zmíněno i používání mezinárodních účetních standardů, práce s podrozvahovými účty nebo například operativní evidence. Zákonodárce poměrně precizně vyjmenoval, co vše je obsahem této živnosti. A dále si dovoluji upozornit, že tento výčet má samozřejmě vliv na plnění pojistných smluv z pojistek účetních.
Aktualitu připravila Dáša

Upozorňujeme, že žádost o poskytnutí kompenzačního bonusu za druhé bonusové období je nutno podat do 1. 6. 2021

Zdroj: Finanční správa

27.5.2021 08:33 | Pokud máte nárok na kompenzační bonus za druhé bonusové období 1. 3. 2021 – 31. 3. 2021, upozorňujeme, že je tuto žádost nutno podat do 1. 6. 2021, jinak nárok propadá.
Aktualitu připravila Dáša

Úřad na ochranu osobních údajů zveřejnil odpověď na otázku "Jaký je právní důvod pro zpracování osobních údajů zaměstnance při poskytování benefitů?"

Zdroj: uoou.cz

26.5.2021 08:08 | Zpracování osobních údajů zaměstnance vychází z dohody se zaměstnavatelem o poskytnutí benefitu, v rámci které se zaměstnavatel zaváže k poskytnutí benefitu. Pokud zaměstnanec projeví o benefit zájem, dochází k účelnému zpracování osobních údajů v souvislosti s poskytovaným benefitem, tj. i k předání osobních údajů zaměstnance dalšímu příjemci, poskytovateli služby, pokud je jím benefit zajišťován. Právním důvodem pro předmětné zpracování je článek 6 odst. 1 písm. b) GDPR, tedy plnění smlouvy, a to i v případě, že k poskytnutí benefitu se zaměstnavatel zavázal v kolektivní smlouvě či právo na benefity stanovil v rámci vnitřního předpisu zaměstnavatele. V závislosti na různých druzích benefitů je nutné podle čl. 13 GDPR poskytnout zaměstnancům adekvátní informaci o nutném předání osobních údajů poskytovateli benefitu a též i o rozsahu, v jakém budou předány.
Aktualitu připravila Dáša

Kompenzační bonus neprodloužíme, řekla na tiskové konferenci 24.05.2021 paní ministryně

Zdroj: Vláda ČR

25.5.2021 08:55 | Na tiskové konferenci po jednání vlády uvedla paní ministryně Alena Schillerová, že kompenzační bonus skončí a nebude prodloužen na měsíc červen 2021. Pomoc by tak měla směřovat jen na uzavřené provozy. Těm budou k dispozici programy od ministerstva průmyslu a obchodu a program Antivirus. O podrobnostech bude jednat v pátek vláda.
Aktualitu připravila Dáša

Rozhodnutí NSS sp.zn. 6 Ao 22/2021 – Vláda nesmí zavírat obchody, služby ani restaurace

Zdroj: Nejvyšší soud

24.5.2021 08:54 | Nejvyšší správní soud uvádí, že pandemický zákon umožňuje pouze omezit činnost obchodní či výrobní provozovny, nikoli provozovny, v nichž jsou poskytovány služby. Šestý senát NSS řekl, že stravovací služby proto nelze na základě pandemického zákona vůbec omezit. Dále pak pandemický zákon, podle něhož v této chvíli kabinet schvaluje veškeré svoje restrikce, nedovoluje zavřít plošně školy, obchody, restaurace, služby, což se stále děje.
Tiskovou zprávu s podrobnostmi přinášíme v příloze.
Rozsudek v době zpracování aktuality nebyl na stránkách NSS k dispozici.
Aktualitu připravila Dáša

Cenový věstník č. 8/2021

Zdroj: MFČR

24.5.2021 08:22 | Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 5/T/2021, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen – 4. dodatek.
Aktualitu připravila Dáša

Cenový věstník č. 7/2021

Zdroj: MFČR

24.5.2021 07:55 | V tomto cenovém věstníku naleznete v příloze přehled o provedených cenových kontrolách.
Aktualitu připravila Dáša

Od 1. 7. 2021 se výrazně mění podmínky pro dovoz zásilek do 22 EUR

Zdroj: Celní správa České republiky

20.5.2021 10:33 | Od 1. 7. 2021 bude platit povinnost uhradit DPH u každé zásilky se zbožím, které si fyzická osoba objedná a které přijde do EU zpoza jejích hranic. Nebude zde platit žádný limit pro osvobození od DPH. U zásilek do 150 EUR bude potřeba podat elektronicky celní prohlášení, což bude možné provést prostřednictvím aplikace eCeP. Do ní se přihlásíte, ověříte zásilku, vyplníte potřebné údaje a na jejich základě vám bude vyměřeno DPH. Po jeho uhrazení vám bude zásilka propuštěna do ČR. Limit hodnoty zásilky se počítá z hodnoty zboží v ní obsažené, samotné DPH se vypočítává z celkové ceny zásilky, tedy dohromady s poplatkem za dopravu. Pro zásilky do 150 EUR je zachováno osvobození od cla.
V příloze přinášíme srovnání stavu do 30.06.2021 a od 01.07.2021.
Aktualitu připravila Dáša

Zpráva ČNB o měnové politice – jaro 2021

Zdroj: Česká národní banka

20.5.2021 10:08 | Dnes přinášíme v příloze uvedenou podrobnou zprávu České národní banky s tématy jako zahraniční ekonomický vývoj, měnová politika, reálná ekonomika, inflace a další témata.
Aktualitu připravila Dáša

Rozsudek NSS se zdůrazněním, že činnost správních orgánů je v prvé řadě službou veřejnosti

Zdroj: Nejvyšší soud

18.5.2021 08:05 | Dnes si dovolujeme upozornit na zajímavý rozsudek Nejvyššího správního soudu. NSS řešil případ ženy, která si poznamenala chybně termín a nedostavila se v uvedený den na Úřad práce a to byl důvod, proč byla vyřazena z evidence ÚP.
Nejvyšší správní soud v rozsudku zdůraznil, že činnost správních orgánů je v prvé řadě službou veřejnosti a při výkonu svých pravomocí by měl mít správní orgán vždy na zřeteli účel, pro který byl zřízen (bod 27 rozsudku).
Rozsudek naleznete v příloze.
Aktualitu připravila Dáša

Program COVID - 2021 získal notifikaci Evropské komise a MPO začalo vyplácet dotace

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

18.5.2021 07:55 | Program COVID - 2021, který připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu, má notifikaci Evropské komise. Resort tak začal vyplácet potřebné dotace. Už dříve Evropská komise notifikovala program COVID – Nepokryté náklady, který je alternativou ke COVID 2021.
Aktualitu připravila Dáša

Vláda schválila konečnou podobu podmínek pro provoz zahrádek restaurací

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

17.5.2021 08:22 | Podle upraveného znění mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví bude zákazník oprávněn vstoupit na zahrádku restaurace jen v případě, že je schopen doložit, že byl očkovaný nebo že prodělal covid-19 nebo že byl otestován podle ministerstvem stanovených pravidel. Oprávnění ke vstupu bude muset zákazník doložit při případné kontrole hygieniky nebo policisty.
Ministerstvo z konečného znění opatření vypustilo také zákaz provozovatelům zahrádek poskytovat hostům internetové připojení. Zrušení tohoto zákazu se bude týkat i velkých obchodních center, kde platil už několik měsíců.
Mimořádné opatření MZ ČR naleznete v příloze.
Aktualitu připravila Dáša

Prověřování přímých zahraničních investic z bezpečnostních důvodů v ČR (webinář MPO zdarma)

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

14.5.2021 08:20 | Navazujeme na naše aktuality ze dne 10.05. a 13.05.2021, kde jsme informovali, že dne 1. května 2021 začal platit národní prověřovací mechanismus, neboť vstoupil v účinnost zákon č. 34/2021. Sb., o prověřování zahraničních investic.
Aktualitu připravila Dáša

Vzor formuláře žádosti o povolení zahraniční investice a návrhu na konzultaci (příloha k nařízení vlády č. 178/2021 Sb.)

Zdroj: Sbírka zákonů

13.5.2021 08:13 | Dnes navazujeme na aktualitu ze dne 10.05.2021 s názvem Zákon o prověřování zahraničních investic a o změně souvisejících zákonů (zákon o prověřování zahraničních investic) a v příloze naleznete nařízení vlády č. 178/2021 Sb. se vzorem formuláře žádosti a povolení zahraniční investice.
Aktualitu připravila Dáša

Webinář Inovace ve veřejných zakázkách

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

12.5.2021 09:17 | Ministerstvo vnitra a Ministerstvo průmyslu a obchodu společně připravila sérii webinářů. Jejich cílem je inspirovat územní samosprávy, stejně jako orgány státní správy, k inovativnímu myšlení a projektům.
Aktualitu připravila Dáša

Plán rozvolňování - kultura

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

11.5.2021 09:33 | Od 17. 5. bude možné pořádat venkovní kulturní akce pro 700 sedících diváků. Nezhorší-li se epidemická situace, od 24. 5. přijde pak další rozvolnění pro kulturní akce. Počet diváků venku se navýší na 1000 sedících diváků a vevnitř bude možné pořádat kulturní představení až pro 500 diváků, rovněž při využití prostor na 50 % a samozřejmě stále za přísných hygienických podmínek s použitím antigenních/PCR testů, s ochranou dýchacích cest a využití kapacity prostor maximálně 50 % (jak venku, tak vevnitř). V příloze naleznete plán rozvolnění kultury pro další týdny a prázdninové měsíce, na kterém se MK domluvilo s ministrem zdravotnictví, jeho týmem a zástupci kulturní obce.
Aktualitu připravila Dáša

Vláda projednala další rozvolnění

Zdroj: Vláda ČR

11.5.2021 08:38 | Dne 10. 05. 2021 vláda projednala další rozvolnění od 11.05.2021 mohou do lázní i samoplátci, v pondělí 17. 05. 2021 se otevřou zahrádky restaurací a rozběhne se kulturní život, odsouhlasila vláda.
Podrobný popis naleznete v příloze.
Aktualitu připravila Dáša

Zákon č. 34/2021 Sb., o prověřování zahraničních investic a o změně souvisejících zákonů (zákon o prověřování zahraničních investic)

Zdroj: Sbírka zákonů

10.5.2021 08:55 | Dnes si dovolujeme upozornit na Zákon o prověřování zahraničních investic a o změně souvisejících zákonů (zákon o prověřování zahraničních investic).
Česká republika zavádí svůj národní prověřovací mechanismus na základě zákona č. 34/2021 Sb. o prověřování zahraničních investic s účinností od 1. května 2021.
Zákon naleznete v příloze a v tématu budeme pokračovat.
Aktualitu připravila Dáša

Příručka- Novela zákona o obchodních korporacích

Zdroj: Hospodářská komora ČR

7.5.2021 08:33 | Hospodářská komora vydala praktickou příručku, kde je popsána novela zákona o obchodních korporacích. Změny nabyly účinnosti dne 1. 1. 2021 a od tohoto data je nezbytné se řídit novelizovanými pravidly.
Příručku naleznete v příloze.
Aktualitu připravila Dáša

Vláda prodloužila období, za které je možné dostat dotace ze vzájemně alternativních plošných programů COVID 2021 a COVID – Nepokryté náklady

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

7.5.2021 08:08 | Rozhodné období, tedy doba, za kterou mohou podnikatelé dostat dotaci z plošného programu COVID 2021, se prodloužilo. Nově je - na základě usnesení vlády ze dne 06. 05. 2021 č.j. 479/21 - od 11. ledna do 9. května 2021, celkem tedy 119 dnů. Za každý z nich mohou firmy postižené koronavirovou pandemií dostat podporu 500 Kč za zaměstnance a den. K podaným žádostem Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) podporu za nové období připočítá automaticky. Žádosti lze podávat do 2. června 2021. Pokračovat, a to do konce letošního května, bude také program COVID – Nepokryté náklady, který je alternativou ke COVID 2021.
Aktualitu připravila Dáša

Vláda schválila prodloužení kompenzačního bonusu na květen

Zdroj: MFČR

7.5.2021 07:55 | Vláda rozhodla dne 06.05.2021 o pokračování kompenzačního bonusu pro osoby samostatně výdělečně činné, společníky malých společností s ručením omezeným a tzv. dohodáře. Vláda tedy rozhodla o stanovení čtvrtého bonusového období odpovídajícího kalendářnímu měsíci květnu 2021. Maximální výše kompenzačního bonusu činí 1 000 korun za den, v případě osob činných na základě dohody jde o výši 500 korun za den.
Aktualitu připravila Dáša

Všichni podnikatelé (tedy i OSVČ) budou muset mít povinně zřízenou datovou schránku (zákon je v legislativním procesu)

Zdroj: Poslanecká sněmovna ČR

6.5.2021 08:47 | Návrh zákona zvaného DEPO (zákona o změně zákonů související s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci) požaduje, aby všechny právnické osoby a všichni podnikatelé (OSVČ) měli svou datovou schránku odpovídajícího typu. Každá podnikající fyzická osoba má mít od 1. 1. 2023 svou vlastní datovou schránku zřízenou ze zákona.
Obsluha datové schránky může být pro některé drobné živnostníky velký problém a další zátěž související s jejich podnikáním. Senátní tisk naleznete v příloze.
Aktualitu připravila Dáša

Program COVID 2021 – nově vydány dodatky číslo 1 a 2 k výzvě

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

6.5.2021 08:08 | Došlo k upřesnění v programu COVID 2021.
Oba dodatky naleznete v příloze.
Pro úplnost uvádíme, že Program COVID 2021 naleznete v aktualitě dne 10.03.2021 a Výzvu naleznete v aktualitě z 31.03.2021.
Aktualitu připravila Dáša

Cenový věstník č. 6/2021

Zdroj: MFČR

6.5.2021 08:05 | Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 4/T/2021, kterým se stanoví změny pevných cen pro konečného spotřebitele cigaret - 3. dodatek
Aktualitu připravila Dáša

Příspěvek na testování lze nárokovat i za zaměstnance, za které firma neplatí odvody

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

5.5.2021 09:24 | Upozorňujeme naše čtenáře, že příspěvek za testování lze nárokovat i za zaměstnance, za které firma neplatí odvody, pokud je dotyčný účastníkem zdravotního pojištění. Jedná se o otázku 61, kterou citujeme níže, a do přílohy dáváme pro přehled, kdo je účastníkem zdravotního pojištění.
Otázka 61: Mám zaměstnance s minimálním úvazkem, za které firma neprovádí odvody. Jak mohu nárokovat dotaci na testování zaměstnanců? 
Odpověď: Je-li testovaný účastníkem systému zdravotního pojištění, může zaměstnavatel nárokovat příspěvek zdravotní pojišťovny jako za každého jiného zaměstnance.
Aktualitu připravila Dáša

Covid dotace pro firmy - Předhled covid dotací - zahájení příjmů žádostí a jejich ukončení

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

5.5.2021 08:33 | V této aktualitě pokračujeme v tématu Covid dotací - v připojené tabulce je přehled aktuálních dotací s daty, od kdy je možné podávat žádosti a s uvedením termínu ukončení příjmů žádostí plus je zde odkaz, kde je možné vyhledat informace.
Aktualitu připravila Dáša

Kombinace dotačních titulů 2021 - přehledná tabulka, jak je možno kombinovat dotační programy

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

5.5.2021 08:08 | Dnes přinášíme našim čtenářům velmi vydařenou pomůcku - tabulku s kombinacemi dotačních titulů - aktualizovanou pro rok 2021 a nové dotační tituly.
Aktualitu připravila Dáša

Od 10. 5. 2021 je možné vykonávat v provozovně živnost činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Zdroj: Vláda ČR

4.5.2021 09:09 | Navazujeme na naši předchozí aktualitu - Harmonogram rozvolňování služeb a upozorňujeme, že je opět možné v provozovně vykonávat živnost činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence. Zároveň do přílohy dáváme Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - Přílohu č. 3 usnesení vlády ze dne 3. května 2021 č. 433, kde naleznete podmínky poskytování služeb a provozu maloobchodu od 10.05.2021, které jsou důležité i pro naše klienty.
Aktualitu připravila Dáša

Harmonogram rozvolňování služeb

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

4.5.2021 09:00 | V příloze přinášíme našim čtenářům harmonogram rozvolňování služeb,
od 3. 5. 2021 a od 10. 5. 2021. Jedná se o definitivní podobu schválenou vládou.
Aktualitu připravila Dáša

Reakce Úřadu pro ochranu osobních údajů na výsledné znění mimořádného opatření k evidenci zákazníků v provozovnách

Zdroj: uoou.cz

3.5.2021 08:55 | Úřad pro ochranu osobních údajů uvedl, že až v připojeném odůvodnění mimořádného opatření byl zmíněn rozsah zpracovávaných osobních údajů a doba jejich uchování. Odůvodnění k tomu uvádí: „Evidence údajů poskytovatele služby je na dobu nezbytnou pro provedení epidemiologického šetření orgánem ochrany veřejného zdraví, a to v nezbytném rozsahu. Taková evidence, aby mohla sloužit pro uvedený účel, by měla obsahovat identifikaci zákazníka (jméno, příjmení), kontaktní údaje zákazníka (nejlépe telefonní číslo), informaci o čase poskytnutí služby (od kdy, do kdy) a informaci, který zaměstnanec poskytoval služby tomuto zákazníkovi. Tuto evidenci by měl poskytovatel uchovávat 30 dnů.
Aktualitu připravila Dáša

Úřad pro ochranu osobních údajů zveřejnil svůj komentář k návrhu mimořádného opatření MZ, kterým se má zavést prokazování výsledků testů na SARS-CoV-2 či podstoupené vakcinace zákazníky a nařídit evidence zákazníků

Zdroj: uoou.cz

3.5.2021 08:32 | Úřad pro ochranu osobních údajů se vyjádřil nejprve k návrhu mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví - naleznete zde v příloze a posléze k vydanému opatření. Komentář k vydanému opatření naleznete v další aktualitě. Oba komentáře byly zveřejněny následně - 29.04. 2021 a 30.04.2021 a navazují na sebe.
Aktualitu připravila Dáša

Dne 3. 5. 2021 je posledním dnem pro podání Žádosti o kompenzační bonus bonusového období od 1. 2. 2021 do 28. 2. 2021

Zdroj: Finanční správa

30.4.2021 08:41 | Upozorňujeme naše čtenáře, že v pondělí 3. 5. 2021 je poslední den, kdy lze platně podat Žádost o kompenzační bonus za bonusové období od 1. 2. 2021 do 28. 2. 2021.
Aktualitu připravila Dáša

MPO upřesnilo svůj výklad: Výsledek antigenního testu ne vždy platí, pokud testování není učiněno přímo na pracovišti

Zdroj: Hospodářská komora ČR

27.4.2021 09:09 | Hospodářská komora se v souvislosti se zavedením povinnosti ukládané zaměstnavatelům testovat zaměstnance i dalším osobám obrátila na Ministerstvo průmyslu a obchodu, aby upřesnilo, za jakých podmínek je test provedený samotestováním mimo pracoviště platný. Hospodářská komora upozorňuje, že výklad Ministerstva průmyslu a obchodu ve většině případů vylučuje, že by se zaměstnanci a také osoby samostatně výdělečné činné, které navštěvují pracoviště klienta, mohli samotestovat doma. Antigenní test musí být zpravidla proveden na pracovišti. Odpověď MPO dáváme do přílohy této aktuality.
Aktualitu připravila Dáša

Představujeme plán kroků pro obnovování dosud omezených činností s ohledem na covid -19

Zdroj: Vláda ČR

23.4.2021 08:54 | Jednotlivé kroky budou realizovány formou mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví, která budou předkládána vládě. Načasování mimořádných opatření bude prováděno podle aktuálního vývoje epidemiologické situace, kdy hlavním kritériem bude počet nových případů na 100 tisíc osob za 7 dnů, s přihlédnutím k dalším ukazatelům šíření nákazy. Přehledně zveřejněno v příloze této aktuality.
Aktualitu připravila Dáša

OSVČ mohou žádat o „ošetřovné“ za březen

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

23.4.2021 07:55 | Ode 22. dubna 2021 do 21. května 2021 mohou osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) opět žádat o „ošetřovné“, a to za dobu od 1. do 31. března 2021. I nadále přitom platí, že tuto dotaci, která souvisí s pandemií koronaviru, nelze kombinovat s kompenzačním bonusem v gesci Ministerstva financí, který se zvýšil na 1 000 Kč denně. Za každý kalendářní den v březnu včetně víkendů je dotace 400 Kč.
Aktualitu připravila Dáša

MPO přijímá žádosti do nového programu COVID - Nepokryté náklady

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

22.4.2021 08:08 | Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) začalo 19.04.2021 přijímat žádosti do nového plošného kompenzačního programu COVID - Nepokryté náklady. Výzvu jsme zveřejnili dne 06.04.2021 a je Vám k dispozici v sekci Informace GFŘ a ministerstev. O dotaci mohou podnikatelé žádat prostřednictvím informačního systému AIS MPO, který znají z dřívějších programů, a to do 19. července. Program je alternativou kompenzace COVID - 2021, v níž příjem žádostí začal před týdnem.
Aktualitu připravila Dáša

I podnikatelé mají zdarma přístup k technickým normám

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

22.4.2021 07:55 | Ministerstvo průmyslu a obchodu prostřednictvím České agentury pro standardizaci zpřístupnilo veřejnosti české technické normy. Například podnikatelé, kteří informace potřebují, se tak dostanou do on-line databáze zdarma.
Technické normy jsou dostupné na portále Sponzorovaný přístup, který provozuje Česká agentura pro standardizaci. „Jediné, co je potřeba k získání přístupu, je jednoduchá registrace. Poplatníkem poplatku za sponzorovaný přístup k ČSN, které jsou zveřejňovány na tomto portále, je příslušné ministerstvo nebo jiný ústřední správní úřad, do jehož působnosti spadá právní předpis, pro jehož účely je stanovena závaznost sponzorované ČSN tak, jak vyplývá z ustanovení § 6d zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Aktualitu připravila Dáša

Upozornění k dotačnímu programu COVID 2021

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

21.4.2021 08:54 | Dovolujeme si upozornit naše čtenáře na Článek 6 ve Výzvě, který říká, že "6.1 Způsobilými náklady dle Výzvy jsou náklady a výdaje na provoz a udržení podnikatelské činnosti či provozovny, jako jsou např. osobní náklady, náklady na materiál, služby (vč. např. leasingu), odpisy, daně a poplatky, splátky úvěru, režijní náklady apod., vzniklé od 1. února 2020 do 31. března 2021".
A dále pak je uvedeno v bodě 7.7 "Na způsobilé výdaje podpořené z Výzvy v rámci rozhodného období není možné získat jinou veřejnou podporu".
S odkazem na výše uvedená fakta velmi doporučujeme rozebrat si výdaje, aby v žádosti byly opravdu uvedeny výdaje v odpovídající výši - tedy jinými slovy opravdu ty způsobilé výdaje existovaly a podnikatel byl schopen je doložit případné kontrole a nebyla na ně čerpána souběžně jiná dotace.
Výzva Covid 2021 byla zveřejněna dne 31.03.2021 a je k dispozici v sekci Informace GFŘ a ministerstev.
Aktualitu připravila Dáša

Antivirus A plus a rozšíření dočasného rámce dle bodu 3.1. Dočasného rámce

Zdroj: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

19.4.2021 08:54 | Dovolujeme si upozornit naše čtenáře, že je třeba dávat při vyplňování podkladů v Žádostech Antivirus A plus pozor a nově zařazovat body schválené na stránkách Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - bod 3.1. Dočasného rámce.
- Bod 3.1 Dočasného rámce byl rozšířen o Kompenzační bonus pro OSVČ a společníky malých s.r.o., Covid Gastro a další.
Aktualitu připravila Dáša

Zvyšování ošetřovného

Zdroj: ČSSZ

19.4.2021 08:24 | Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR skutečně schválila návrh zákona, kterým se zvyšuje ošetřovné na 80 % denního vyměřovacího základu, a to od 1. 3. 2021. Jde o sněmovní tisk č. 1177. Návrh zákona byl postoupen Senátu dne 6. 4. 2021, kde se připravuje jeho projednání.
Zamýšlená změna se stane účinnou teprve po schválení Senátem, podpisu prezidenta ČR a vyhlášení ve sbírce zákonů, avšak Ti, kdo ošetřovné pobírají, nemusí mít strach, že by o navýšenou částku přišli.
Ošetřovné se standardně vyplácí v průběžných termínech dle doručených žádostí, prozatím ve výši 70 %, tak jak stanoví současná účinná právní úprava.
Pokud nabude účinnosti navrhovaná právní úprava, bude dle znění jejího přechodného ustanovení náležet ošetřovné v sazbě 80 % denního vyměřovacího základu i za kalendářní dny péče v období ode dne 1. 3. 2021 – tedy zpětně od tohoto data.
Aktualitu připravila Dáša

MPO přijímá žádosti do programu COVID 2021

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

16.4.2021 08:22 | Ministerstvo průmyslu a obchodu začalo v pondělí 12. dubna přijímat žádosti do nového programu COVID 2021. Podnikatelé mohou žádat do 31. května 2021.
Pomoc se týká období od 11. ledna 2021 do 31. března 2021. Podpora z programu je poskytována na náklady na provoz a udržení podnikatelské činnosti, tedy na osobní náklady, náklady na materiál, služby jako je leasing, odpisy, daně a poplatky, splátky úvěru či režijní náklady.
Aktualitu připravila Dáša

Příspěvky na samotesty pro OSVČ, co nemají datovou schránku (www.samotesty-covid.cz)

Zdroj: vozp.cz

15.4.2021 08:55 | Dne 06.04.2021 jsme Vás informovali v aktualitě o proplácení testů. Na internetovém portálu www.samotesty-covid.cz byla spuštěna aplikace všech zdravotních pojišťoven, kde je možné podat žádost o příspěvek na nákup samoodběrových testů. K tomu je ovšem potřeba kód, který uživatelům datových schránek již přišel. Podnikatelé , kteří nemají datovou schránku musí postupovat podle instrukcí - nejlépe své zdravotní pojišťovny a zjistit si alternativní možnosti získání aktivačního (autorizačního) kódu.
Aktualitu připravila Dáša

Program COVID III – Úprava Invest pomůže firmám s investičními úvěry

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

14.4.2021 08:33 | V praxi půjde o rozšíření státem zaručených úvěrů firmám z programu COVID III o úvěry určené nejen na provoz, ale také na investice. Podnikatelé tedy budou komunikovat se soukromými bankami a předkládat jim žádosti o úvěr, přičemž záruky za úvěry bude finančním institucím vystavovat ČMZRB. A protože soukromé banky znají finanční historii klientů, mělo by to znamenat méně administrativy, a tedy i zrychlení procesu vyřizování žádostí.
Aktualitu připravila Dáša

Příručka pro podnikání 2021

Zdroj: Hospodářská komora ČR

13.4.2021 08:53 | Hospodářská komora ČR vydala poměrně zdařilou pomůcku pro podnikatele, kde jsou popsány základní kroky k založení společnosti , zda podnikat jako živnostník nebo OSVČ, základní informace k podnikání a jsou zde uvedeny i některé vzorové smlouvy. Příručku pro podnikání 2021 naleznete v příloze.
Aktualitu připravila Dáša

Metodický pokyn CHJ č. 20 - Metodický pokyn pro hodnocení kvality interního auditu v orgánech veřejné správy

Zdroj: MFČR

13.4.2021 07:30 | Metodický pokyn pro hodnocení kvality interního auditu v orgánech veřejné správy představuje metodickou pomůcku, kterou orgány veřejné správy mohou využít pro vlastní nastavení hodnocení kvality interního auditu. Zajištění kvality výstupů interního auditu je jedním ze základních předpokladů pro účinné naplňování ustanovení zákona o finanční kontrole.
Aktualitu připravila Dáša

Inspekce práce pomůže krajským hygienickým stanicím při kontrolách dodržování covidových opatření ve firmách

Zdroj: MPSV

12.4.2021 08:26 | Upozorňujeme naše čtenáře, že probíhají kontroly zaměstnavatelů krajskými hygienickými stanicemi, do kterých se zapojí i inspektoři oblastních inspektorátů práce a jsou zaměřeny na ověření dodržování mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví při testování zaměstnanců na přítomnost onemocnění covid-19.
Aktualitu připravila Dáša

Výzva k programu Covid - Kultura

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

9.4.2021 07:36 | Ministerstvo kultury spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu vyhlásilo výzvu 3.3 z dotačního programu COVID – KULTURA pro firmy. O kompenzaci v souvislosti s koronavirem budou moci požádat firmy a neziskové subjekty pořádající kulturní akce.
Aktualitu připravila Dáša

Od pondělí 12.04.2021 se s koncem nouzového stavu uvolní část restrikcí

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

8.4.2021 07:59 | Větších změn dozná opatření omezující maloobchod a služby. Od 12.04. 2021 patří podnikatelská omezení do režimu opatření ministra zdravotnictví. Od pondělí budou moci otevřít například i prodejny dětského oblečení a obuvi, papírnictví, prádelny a čistírny, zámečnictví či provozovny s prodejem pietního zboží.
Aktualitu připravila Dáša

Program COVID – Veletrhy/kongresy

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

8.4.2021 07:00 | Od pondělí 06.04.2021 je možné podávat Žádosti v Programu Covid - Veletrhy/kongresy. Rozhodným obdobím, na které je poskytována podpora, je 1. březen až 31. říjen 2020. Výše podpory činí 60 % nepokrytých nákladů za rozhodné období, respektive 40 % nepokrytých nákladů za rozhodné období pro podnikatele s majetkovou účastí státu nebo územního samosprávného celku ČR.
Aktualitu připravila Dáša

Program COVID - Nepokryté náklady

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

6.4.2021 07:55 | Výzvu Programu COVID Nepokryté náklady MPO zveřejnilo 1. dubna 2021.
Žádosti je možné podávat od 19. dubna 2021 od 9:00 hodin do 19. července 2021 prostřednictvím informačního systému AIS MPO.
Rozhodným obdobím, na které je poskytována podpora je 1. leden 2021 až 31. březen 2021.
Výše podpory činí 60 % nepokrytých nákladů za rozhodné období, respektive 40 % nepokrytých nákladů za rozhodné období pro podnikatele s majetkovou účastí státu nebo územního samosprávného celku ČR.
Aktualitu připravila Dáša

NSS předložil Soudnímu dvoru EU předběžnou otázku týkající se souběhů výkonu funkce člena statutárního orgánu a ředitele této společnosti jako zaměstnance

Zdroj: Nejvyšší soud

1.4.2021 07:55 | Věc je vedena před Nejvyšším správním soudem pod sp. zn. 10 Ads 262/2020 a před Soudním dvorem pod sp. zn. C-101/21
Aktualitu připravila Dáša

Dotační rozcestník - dotační programy, otázky a odpovědi

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

31.3.2021 08:45 | Dnes přinášíme přehlednou pomůcku vydanou MPO, jedná se o ucelený přehled dotačních programů.
Aktualitu připravila Dáša

Program COVID - 2021 základní informace

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

31.3.2021 07:55 | Navazujeme na naše předchozí aktuality a dnes přinášíme další informace k novému programu COVID - 2021. Věnujte prosím pozornost skutečnosti, že je sice poskytováno 500 Kč na jednoho zaměstnance, ale při jednom až třech zaměstnancích (přepočteno na plné úvazky) je poskytováno stejně a to 1 500 Kč
na den.
Aktualitu připravila Dáša

Žádosti do programu COVID - 2021 bude MPO přijímat od 12. dubna

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

30.3.2021 07:00 | Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo výzvu k novému programu podpory COVID - 2021. Žádosti budou podnikatelé moci podávat od 12. dubna. Výzvu k programu COVID – Nepokryté náklady resort zveřejní ve čtvrtek.
Aktualitu připravila Dáša

Cenový věstník č. 5/2021

Zdroj: MFČR

25.3.2021 08:08 | Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 3/T/2021, kterým se stanoví změny pevných cen pro konečného spotřebitele cigaret - 2. dodatek
Aktualitu připravila Dáša

S účinností od 06.04.2021 musí testovat i OSVČ a zaměstnavatelé do deseti zaměstnanců

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

24.3.2021 08:00 | S účinností od 06.04.2021 je schváleno testování pro nejmenší zaměstnavatele do deseti zaměstnanců, osoby samostatně výdělečně činné vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost na území České republiky a o nestátní neziskové organizace. Pro zaměstnance a zaměstnavatele platí stejné podmínky a povinnosti jako pro ostatní firmy či úřady, které už s testováním začaly. Ministerstvo zdravotnictví také změnou dalšího mimořádného opatření sjednotilo i pravidla pro samotestování pro zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činné. Jedná se například o povinnost vést evidenci testování či nahlásit případný pozitivní test závodnímu, respektive ošetřujícímu praktickému lékaři.
Aktualitu připravila Dáša

Vyhláška č. 129 z roku 2021, o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě

Zdroj: MFČR

24.3.2021 08:00 | Jedná se o vyhlášku kterou se mění vyhláška č. 430/2001 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích, ve znění pozdějších předpisů - s účinností od 1. dubna 2021. Úplně znění naleztete v příloze.

Aktualitu připravila Dáša

Upozornění: „ošetřovné“ OSVČ už nelze kombinovat s kompenzačním bonusem

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

23.3.2021 08:30 | Včera jsme přinesli v aktualitě informaci, že je možné žádat "ošetřovné" OSVČ za měsíc únor. Dnes na tuto aktualitu navazujeme a upozorňujeme naše čtenáře na změnu, která je nová  a spočívá v tom , že „ošetřovné“ OSVČ už nelze kombinovat s kompenzačním bonusem, ten se totiž zdvojnásobil a nyní je 1 000 Kč denně. „Tím, že se výše uvedené programy už nekombinují, dochází dle MPO k celkovému zjednodušení systému covid dotací. Nově mohou OSVČ celou částku 1000 Kč denně dostat v rámci kompenzačního bonusu na základě jedné žádosti z jednoho místa, a to prostřednictvím Finanční správy. A pokud OSVČ na nový kompenzační bonus nedosáhne, může požádat právě o dotaci z programu MPO „Ošetřovné“ pro OSVČ“
Aktualitu připravila Dáša

Přehled aktuálních dotačních titulů s termíny pro podání

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

22.3.2021 07:00 | Dne 19. 3. 2021 jsme přinesli řádný a nejzažší termín pro podání daňových přiznání. Dnes doplňujeme tuto aktualitu o dotační tituly – jejich přehled a termín od kdy do kdy je možné žádat. Jedná se o poměrně zdařilý přehled, který vydalo MPO a který naleznete v příloze.
Aktualitu připravila Dáša

Ošetřovné za únor spuštěno

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

22.3.2021 07:00 | Od 19. 3. 2021 až do 19. 4. 2021 mohou osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) opět žádat o „Ošetřovné“ OSVČ. Dotace související s koronavirem se tentokrát týká období od 1. do 28. února 2021.Za každý kalendářní den v únoru včetně víkendů a svátků s výjimkou jarních prázdnin je dotace 400 Kč. Žádosti lze podávat prostřednictvím elektronického formuláře dostupného přes webové stránky www.mpo.cz/osetrovneosvc.

Rozsudek Nejvyššího správního soudu 6 Afs 85/2020 z 15.03.2021

Zdroj: Nejvyšší soud

19.3.2021 09:30 | Tento rozsudek je zajímavý tím, že v bodě 38 NSS doslovně uvádí : "Otázky, které vyslýchanému předem podsouvají odpověď, předpokládají dosud nepotvrzené skutečnosti či jej mají nepozorovaně dovést k výpovědi, kterou si přeje vyslýchající slyšet, snižují důkazní hodnotu získané výpovědi."
Aktualitu připravila Dáša

Žádosti do nových covid programů bude MPO přijímat od dubna

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

19.3.2021 09:20 | MPO přineslo srovnání programů COVID-21 a COVID -Nepokryté náklady v tabulce, která je uvedena v příloze této aktuality. Žádosti bude možné podávat od dubna . Dále pro doplnění uvádíme, že znění programů jsme přinesli dne 10.03.2021 , neboť toto znění publikovala Hospodářská komora na svých stránkách.
Aktualitu připravila Dáša

Upřesnění k formuláři Přehled o provedených testech pro zdravotní pojišťovnu pro žádost o příspěvek

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

18.3.2021 08:54 | Dne 11. 3. 2021 jsme přinesli formulář - Přehled o provedených testech pro zdravotní pojišťovnu pro žádost o příspěvek. Nyní uvádíme co se skrývá pod zkratkou "VOJ".
Aktualitu připravila Dáša

Povinně testovat budou i malé firmy od 10 zaměstnanců a to nejpozději od 26.03.2021

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

17.3.2021 01:00 | Nejpozději od 26. března se do povinného testování zaměstnanců budou muset zapojit i malé firmy zaměstnávající nejméně deset osob. Vydání příslušného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví odsouhlasila v pondělí 15. března 2021 vláda. Formulář , který se bude předkládat zdravotním pojišťovnám jsme již na našich stránkách zveřejnili 11.03.2021, jednalo se o vzor ze stránek MPO, stejně tak jako další podrobnosti.
Aktualitu připravila Dáša

Metodické sdělení Ministerstva životního prostředí k zařazení odpadu z testování a pokyny pro správnou manipulaci a likvidaci materiálu

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

12.3.2021 06:50 | Dnes opět budeme pokračovat v problematice testování zaměstnanců a
přinášíme Sdělení Ministerstva životního prostředí k zařazení odpadu a zároveň jsou zde dány pokyny k likvidaci kontaminovaného materiálu z antigenních testů.
Sdělení naleznete v příloze

Aktualitu připravila Dáša

Program COVID – nepokryté náklady

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

10.3.2021 08:49 | Dnes přinášíme v příloze znění programu Covid - nepokryté náklady ze stránek Hospodářské komory.
Tento program stále není na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Aktualitu připravila Dáša

Program COVID 2021

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

10.3.2021 08:45 | Dnes přinášíme v příloze znění programu Covid - 2021 ze stránek Hospodářské komory .
Tento program stále není na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Aktualitu připravila Dáša

Nový program COVID – Nepokryté náklady

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

9.3.2021 08:10 | Podmínkou získání podpory v programu COVID – Nepokryté náklady bude pokles obratu firmy v lednu a únoru 2021 ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 alespoň o 50 % a doložení účetní ztráty.
Aktualitu připravila Dáša

Nový program COVID - 2021 s podporou 500 Kč za den a zaměstnance

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

9.3.2021 08:05 | Vláda dnes schválila dva kompenzační programy. Podnikatelé si budou moci vybrat ze dvou variant. Kompenzace jim bude vypočtena buď v přepočtu na zaměstnance (Covid 21), nebo na základě ztrát ( Covid nepokryté náklady). V prvním případě bude podnikatel moci žádat o kompenzaci 500 korun za zaměstnance za den. V druhém případě mu bude uhrazeno 60 % ztrát. V obou případech nárok na kompenzaci budou mít podniky, kterým poklesl obrat alespoň o 50 %. Podporu Covid 2021 nebude kombinovatelná s kompenzačním bonusem OSVČ ani programem Covid - Nepokryté náklady.
Podrobnosti MPO zveřejní ve výzvě a v samotném programu.
Zveřejněné informace k programu Covid 21 naleznete v příloze této aktuality.
Aktualitu připravila Dáša

Finanční zpravodaj č.15/2021

Zdroj: MFČR

8.3.2021 09:02 | Ve finančním zpravodaji naleznete:
- Seznam smluvních států a rozhodných dnů zveřejňovaný podle § 13b odst. 2, § 13e odst. 7, § 13g odst. 5 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, v platném znění
Seznam států uvedených na unijním seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti schváleném Radou Evropské unie.
Aktualitu připravila Lenka

GDPR a testování - rámcové vyjádření Úřadu pro ochranu osobních údajů

Zdroj: uoou.cz

8.3.2021 09:00 | Úřad pro ochranu osobních údajů poskytl své rámcové vyjádření k aktuální povinnosti testovat zaměstnance na přítomnost nákazy COVID-19. Ta je zaměstnavatelům nařízena novým mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (MZDR 47828/2020-16/MIN/KAN)


Aktualitu připravila Dáša

Účetní , poradenské a auditorské činnosti mohou být vykonávany v provozovně bez přítomnosti klientů.

Zdroj: MFČR

2.3.2021 06:31 | Ministerstvo financí vydalo vysvětlení pro činnosti účetní , poradenské a auditorské.

Aktualitu připravila Dáša

Účetní a daňoví poradci svou činnost provozovat mohou

Zdroj: MFČR

1.3.2021 21:22 | Vládním usnesením č. 217/2021 došlo k odstranění výjimky pro provoz účetních a poradenských služeb v provozovně. Omezení se nicméně týká provozoven, nikoli výkonu činnosti jako takové. Účetní, poradenské a auditorské činnosti mohou být nadále vykonávány, a to i v provozovně, avšak bez přítomnosti klienta.
Aktualitu pro Vás připravila Lenka

Porovnání zákonů č. 461/2020 Sb., a zákona č. 95/2021 Sb., o kompenzačním bonusu

Zdroj: Účetní Portál

1.3.2021 21:00 | Chcete vidět změny v zákoně o kompenzačním bonusu? Připravili jsme pro Vás porovnání zákona č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 a Nového zákona č. 95/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2021.
Aktualitu pro Vás připravila Lenka

Nový nouzový stav do 28. 3. 2021 a zpřísnění pravidel

Zdroj: Vláda ČR

27.2.2021 09:00 | Vláda vyhlásila nouzový stav do 28. března. Vláda také od pondělí zpřísnila pravidla pro volný pohyb a maloobchod. Také se opět uzavřou školy i školky.
Aktualitu pro Vás připravila Lenka

Nový zákon o kompenzačním bonusu doručen prezidentovi k podepsání

Zdroj: MFČR

26.2.2021 16:30 | Nový zákon o kompenzačním bonusu pro rok 2021 byl v Senátu na pořadu 6. schůze.
Poslanecká sněmovna schválila 18. 2. 2021 návrh psp 1160
Poslanecká sněmovna postoupila dne 19. 2. 2021 návrh zákona Senátu jako tisk 47, dokument 47/0.
!Dnes 26.2.2021 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu - nyní čekáme na podepsání prezidentem!
Atualitu připravila Lenka

Vládní návrh zákona o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů

Zdroj: Poslanecká sněmovna ČR

26.2.2021 16:06 | Vládní návrh byl schválen poslaneckou sněmovnou jako sněmovním tisk č. 1158. Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 19.2.2021. Senátní tisk č. 46 byl dne 26.2.2021 vrácen do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu - nyní se čeká na podepsání prezidentem.

Nyní čekáme na podpis prezidenta.
Aktualitu pro Vás připravila Lenka

Vyhláška č. 57/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 79/2019 Sb., o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese

Zdroj: MV ČR

25.2.2021 06:51 | Vyhláška č. 57/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 79/2019 Sb., o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese. Vzorec pro výpočet nároku spotřební daně je přílohou této vyhlášky.
Aktualitu připravila Dáša

Denní forma vzdělávání byla nařízena Gymnáziu Na Zatlance Městským soudem v Praze

Zdroj: usoud.cz

24.2.2021 06:43 | Gymnázium Na Zatlance 23.02.2021 v odpoledních hodinách obdrželo rozsudek vydaný Městským soudem v Praze, kterým byla obnovena denní forma studia.
Rozsudek naleznete v příloze .

Aktualitu připravila Dáša

Cenový věstník č. 3/2021

Zdroj: MFČR

19.2.2021 06:37 | Obecně závazná vyhláška obce Horoměřice č. 3/2020, která ruší obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017, kterou se vydává 13. cenová mapa stavebních pozemků obce Horoměřice
Aktualitu připravila Dáša

Ministerstvo financí začalo opět publikovat otázky a odpovědi ke kompenzačnímu bonusu

Zdroj: MFČR

18.2.2021 06:31 | Upozorňujeme naše čtenáře, že Ministerstvo financí začalo znovu publikovat otázky a odpovědi k novému kompenzačnímu bonusu, ačkoliv není ještě ukončen legislativní proces.
V minulém období se jednalo o poměrně zdařilý počin MF. V době zveřejnění aktuality je prvních pět otázek a odpovědí.
Aktualitu připravila Dáša

Do konce března je možné požádat o platební terminál zdarma

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

18.2.2021 06:25 | Dovolujeme si Vám představit projekt "Česko platí kartou" .

Jedná se o nabídku platebních terminálů na rok zdarma . Terminál tedy mohou OSVČ rok používat bez jakýkoliv poplatků a posléze je možný ho bezplatně a bez sankcí vrátit.

Tuto nabídku mohou využít podnikatelé, kteří nepřijali v uplynulých 12 měsících platbu kartou a k dispozici je stále 10 000 platebních terminálů
Aktualitu připravila Dáša

Živnostníci v insolvenci nemají nárok na odpuštění pojištění za měsíce březen až srpen 2020

Zdroj: ČSSZ

17.2.2021 06:35 | Živnostníci v insolvenci nemají nárok na odpuštění pojištění za měsíce březen až srpen 2020. Mnozí se cítí podvedeni a je to pro ně další rána.

Česká správa uvádí na svých stránkách v otázkách a odpovědích následující

POZOR: Snížení pojistného OSVČ je veřejnou podporou, pro jejíž poskytnutí jsou stanovena příslušnými nařízeními Evropské komise striktní pravidla. Podle těchto pravidel ovšem nelze veřejnou podporu – snížení pojistného za rok 2020 poskytnout té OSVČ, která byla v den 31. 12. 2019 v insolvenčním řízení (bylo zahájeno úpadkové řízení a nebylo ukončeno).
Aktualitu připravila Dáša

Do 22.02.2021 je splatná paušální daň za leden a únor

Zdroj: Finanční správa

17.2.2021 06:28 | Všichni živnostníci, kteří vstoupili v letošním roce do paušálního režimu musí paušální daň za leden a únor uhradit nejpozději 22. února 2021, je to s ohledem na skutečnost, že 20. únor připadá letos na sobotu. Jinak jsou měsíční zálohy splatné vždy do 20. dne kalendářního měsíce. Tiskovou zprávu s čísly účtů dáváme do přílohy.
Aktualitu připravila Dáša

Stát opět komplikuje zaměstnávání v ČR

Zdroj: Komora daňových poradců ČR

16.2.2021 18:38 | V příloze naleznete tiskovou zprávu Komory daňových poradců,
prosím věnujte tomu dokumentu náležitou pozornost, protože bude
mít dopad do práce většiny z nás.
11. února 2021 byl Poslaneckou sněmovnou schválen návrh zákona umožňující vyplácet zaměstnancům v karanténě příspěvek až ve výši 370 Kč nad rámec běžné nemocenské za každý kalendářní den po dobu prvních 10 dnů karantény (Sněmovní tisk č. 1153). K tomuto návrhu byly připojeny dva zcela nesouvisející pozměňovací návrhy, které zbytečně a neodůvodněně navýší administrativu zaměstnavatelům a ztíží přijímání nových zaměstnanců.
KDP považuje za zcela bezprecedentní to, že tyto zásadní změny, které s daným návrhem nijak nesouvisí, neprošly standardním legislativním procesem a byly načteny až v průběhu projednávání návrhu zákona, který byl schválen ve stavu legislativní nouze a nebylo tedy možné je jakkoli připomínkovat.
První z těchto návrhů zavádí pro zaměstnavatele zcela novou povinnost oznamovat do 8 dnů nástup a ukončení zaměstnání realizovaného na základě dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti, a to i v případě, kdy nevznikla účast zaměstnance na nemocenském pojištění. Porušení této povinnosti je navíc sankcionováno zcela neúměrnou pokutou v částce až 1 mil. Kč. Navýšení administrativy, která bude z tohoto titulu plynout, je zcela neadekvátní a výrazně zkomplikuje evidenci v této oblasti

Změna úředních hodin na finančních úřadech

Zdroj: Finanční správa

16.2.2021 06:44 | Upozorňujeme na změnu úředních hodin na finančních úřadech, která platí od 15. 2. 2021.
Úřední hodiny podatelen:
▪ pondělí + středa: 8 - 17
Úřední hodiny pokladen:
▪ pondělí + středa: 8 - 15/30
Pracoviště 2+2 jsou prozatím uzavřena
Aktualitu si připravila Dáša

Program „COVID – SPORT III Lyžařská střediska

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

16.2.2021 06:38 | Od pondělí 15. února je možné podávat žádosti o podporu z programu na pomoc uzavřeným skiareálům. O kompenzaci lze žádat prostřednictvím informačního systému AIS, a to do 18. března 2021.
Minimálně budou moci skiareály dostat podporu za 50 dní, maximálně za 103 dní podle toho, jak dlouho bude trvat nouzový stav. Výše se bude odvíjet od počtu a struktury přepravních zařízení.
Aktualitu si pro Vás připravila Dáša

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. února 2021 č. 126 o přijetí krizového opatření

Zdroj: Poslanecká sněmovna ČR

16.2.2021 06:33 | V návaznosti na usnesení vlády č. 125 ze dne 14. února2021, kterým vláda v souladu s čl.5 a6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., kterým byl vyhlášen nouzový stav do 28.02.2021 bylo vydáno toto Usnesení vlády, které se zejména týká omezení maloobchodu a služeb.

Aktualitu připravila Dáša

15.02.2021 je poslední možnost žádat o výplatu podzimního kompenzačního bonusu za 3. bonusové období

Zdroj: Finanční správa

15.2.2021 06:43 | V pondělí je poslední možnost žádat o výplatu bonusu za 3. bonusové období (22. 11. - 13. 12. 2020). Potom nárok ze zákona zaniká, vyjímkami jsou například souběžné čerpání podpory poskytované zaměstnavatelům nebo například podpory, která slouží k úhradě nájemného - tam je lhůta do 1.03.2021
Aktualitu si pro Vás připravila Dáša

Kontroly plnění povinného podílu zaměstnáván osob se zdravotním postižením

Zdroj: Státní úřad inspekce práce

15.2.2021 06:39 | V příloze naleznete poslední číslo Zpravodaje SÚIP ve kterém jsou rozebírány kontroly plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením . Porušení bylo zjištěno u každé kontroly. Nejčastějším porušením bylo nesplnění lhůty - do 15.02. následujícího roku provést odvod do státního rozpočtu. Pokud tento odvod nebyl učiněn, tak dle zákona nebyl splněn povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Dalším pochybením je to, že dodavatelé sice zadávají do informačního systému údaje, ale odběratel je patřičně nezkontroluje. Dodavatel není dle zákona nikterak odpovědný za údaje, které do systému zadává, musí však dodržet lhůtu od zaplacení ceny . Za tyto údaje odpovídá odběratel, ačkoliv je do systému zadává dodavatel náhradního plnění. Podrobněji vše uvedeno ve Zpravodaji, který je přiložen.
Aktualitu pro Vás připravila Dáša

Látková rouška se nepovažuje za náležitou ochranu dýchacích cest od 12.02.2021

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

15.2.2021 06:37 | Dnes přinášíme Metodický pokyn hlavní hygieničky , kdy se ode dne 12.02.2021 nepovažuje látková rouška, šála či šátek za náležitou ochranu dychacích cest .
Pokyn uvádíme do přílohy
Stručně a jasně řečeno ode dne 12.02.2021 už hygienické stanice nepovažují za dostatečnou ochranu dýchacích cest látkovou roušku nebo šálu a pokud se potkáte v látkové roušce s nakaženým, budete muset jít do karantény.
Aktualitu připravila Dáša

Informace GFŘ - Výklad pojmu komunální odpad pro účely DPH

Zdroj: Finanční správa

12.2.2021 06:37 | Zákon o DPH v příloze č. 2 neobsahuje výslovnou definici, co se rozumí pojmem komunální odpad, a to ani odkazem na jiný právní předpis . V této informaci je tedy podrobný výklad tohoto pojmu.
Aktualitu si připravila Dáša

Termín podání Oznámení plnění povinného podílu se blíží a je do 15.02.2021

Zdroj: Úřad práce

12.2.2021 06:35 | Plnění povinného podílu zaměstnávání OZP, včetně způsobů plnění, je zaměstnavatel povinen do 15. února následujícího roku písemně ohlásit krajské pobočce ÚP ČR, v jejímž územním obvodu má zaměstnavatel – právnická osoba sídlo, nebo zaměstnavatel – fyzická osoba bydliště
Povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením se vztahuje na všechny zaměstnavatele (s výjimkou příslušníků a vojáků z povolání ve služebním poměru, obecní policie, inspektorů báňských úřadů a výjezdových skupin poskytovatelů záchranné služby), kteří za sledované období zaměstnávají v průměrném přepočteném ročním počtu více než 25 zaměstnanců. Splněním povinnosti není jen skutečné zaměstnání, ale i takzvané náhradní plnění.
Připomínáme tento termín firmám, kterých se to týká.
Aktualitu připravila Dáša

Finanční zpravodaj 10/2021

Zdroj: MFČR

11.2.2021 06:54 | Rozhodnutí o prominutí správního poplatku z důvodu mimořádné události
Jedná se o správní poplatek podle Položky 1 odst. 1 písm. b) Sazebníku, který je Přílohou k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Sazebník“), za přijetí žádosti o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání, hlášení nebo vyúčtování, za podmínky, že žádost bude podána od 1. 1. 2021 do 16. 8. 2021.
Aktualitu připravila Dáša.

Informace k nároku na kompenzační bonus u osob vykonávajících činnosti v oblastech ekonomiky, které byly bezprostředně omezeny v letních měsících roku 2020

Zdroj: Finanční správa

11.2.2021 06:48 | Finanční správa reaguje na dotazy ohledně možnosti čerpání kompenzačního bonusu osobami, jimž byl na základě aktuálních opatření orgánů státní správy bezprostředně omezen či zakázán výkon činnosti, přičemž tato opatření platila nejen během aktuálního nouzového stavu, ale také v letních měsících roku 2020. Je zřejmé, že v těchto případech existují objektivní důvody, pro které není možné požadovat splnění zákonné podmínky existence převažující části příjmů ze zakázané či omezené činnosti v tzv. rozhodném období (od 1. června do 30. září 2020).
Příklad: Pokud tedy například pořadatel veletrhů vykonává činnost obvykle také v období odpovídajícím nynějšímu nouzovému stavu, a tato činnost je nyní zakázána či omezena, avšak příjmy z této činnosti nebyly v období od 1. června do 30. září 2020 majoritní, neboť také v tomto období byla tato činnost v převážném rozsahu bezprostředně zakázána či omezena, může dotyčný pro účely porovnání výše příjmů z této činnosti s výší ostatních příjmů využít náhradního rozhodného období např. od 1. listopadu 2019 do 28. února 2020.
Aktualitu připravila Dáša

Kalkulačka pro výpočet krizového ošetřovného pro rok 2021

Zdroj: MPSV

11.2.2021 06:45 | MPSV aktualizovalo kalkulačku pro výpočet krizového ošetřovného pro rok 2021. Kalkulačku naleznete v příloze.
Aktualitu připravila Dáša

Upozornění k tiskopisům přiznání daně z příjmů fyzických osob

Zdroj: Finanční správa

11.2.2021 06:42 | Poplatník daně z příjmů fyzických osob si může v úhrnu odečíst od základu daně bezúplatná plnění, pokud přesáhnou 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1 000 Kč ve zdaňovacím období. Maximálně v úhrnu lze odečíst nejvýše 30 % základu daně a to v rámci daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob (dále jen DAP DPF) za zdaňovací období roku 2020 a 2021 (např. pro zdaňovací období roku 2019 stále platí možnost odečtu nejvýše 15 % základu daně
Aplikace Elektronická podání pro finanční správu aktuálně nezohledňují právní úpravu dle výše uvedeného zákona, a proto bude-li DAP DPF vyplňováno nebo podáváno elektronicky s využitím aplikace Elektronická podání pro finanční správu, bude poplatníkovi daně z příjmů fyzických osob zobrazena chybová hláška v protokolu chyb podání, upozorňující na nesprávné vyplnění hodnoty na řádku 46 (klasické DAP DPF) nebo řádku. 25 (DAP DPF pouze příjmy ze závislé činnosti). Chybová hláška má charakter propustné chyby, která nebrání dalším krokům např. dané podání vytisknout nebo elektronicky odeslat.
Aktualitu připravila Dáša

Příjem žádostí pro dotaci covid Ošetřovné OSVČ za leden a 21. a 22.12. 2020 je od 10.02.2020 od 9 hodin

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

10.2.2021 06:50 | O dotaci z programu „Ošetřovné“ pro OSVČ mohou žádat OSVČ, které vykonávají výdělečnou činnost hlavní. Dotace je 400 Kč za každý den, kdy ji nemohli vykonávat kvůli péči o dítě do 10 let nebo o osobu závislou.


Stanovené období: 21. - 22. prosince 2020 a 4. – 31. ledna 2021

Datum vyhlášení: 9. 2. 2021

Datum zahájení příjmu žádostí: 10. 2. 2021 od 9:00 hod.

Datum ukončení příjmu žádostí: 11. 3. 2021 do 23:59 hod.
Aktualitu si připravila Dáša

Výrazná změna všech dotačních titulů ( nově plošný program) a kompenzačního bonusu (navýšení na 1000,-Kč)

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

10.2.2021 06:33 | Podpora ze současných specializovaných COVID programů jako je třeba COVID – Ubytování či COVID – Nájemné se bude poskytovat nejdéle za období do 31. ledna 2021. Počínaje dobou od 1. února 2021 by se už měla poskytovat z jednoho plošného programu, vedle kterého bude dál existovat kompenzační bonus pro OSVČ, a to v nové podobě, program Antivirus a nově také příspěvek 370 Kč pro lidi v karanténě ( popsáno dnes v naší další aktualitě ) Kompenzaci budou poskytovat:

Ministerstvo financí: nový kompenzační bonus pro OSVČ - půjde o 1 000 Kč místo současných 500 Kč. Podmínky získání budou významně volnější než dosud.
Ministerstvo práce a sociálních věcí: program Antivirus - tato současná podpora zaměstnavatelů, kterým se poskytuje náhrada mzdy, bude dál pokračovat.
Ministerstvo průmyslu a obchodu: plošný kompenzační program - do jednoho se v něm sloučí dosavadní specializované covid dotační programy, podpora se bude týkat zaměstnavatelů s poklesem tržeb minimálně o 50 % a bude se poskytovat ve výši 500 Kč za jednoho zaměstnance včetně tzv. spolupracující OSVČ za den.
Aktualitu si připravila Dáša.

Návrh mimořádného zákona na příspěvek 370,-Kč/den karantény nebo infekční nemoci

Zdroj: MPSV

10.2.2021 06:30 | Vláda navrhuje poslanecké sněmovně mimořádný zákon, podle kterého v případě karantény nebo infekčního onemocnění bude zaměstnavatel vyplácet zaměstnanci k náhradě příjmu navíc po dobu až 10 dnů mimořádný příspěvek 370 Kč za každý kalendářní den. Celková nemocenská by ale neměla převýšit předchozí průměrný výdělek. U zaměstnance s velmi nízkými příjmy bude příspěvek limitován. V součtu s náhradou příjmu nepřevýší 90 % průměrného výdělku. Zaměstnavatelé si budou výdaje na mimořádný příspěvek sami odečítat od odvodů na sociální pojištění, zvýšené náklady tak budou mít okamžitě kompenzovány.
Otázkou ovšem zůstává, zda takto bude zaměstnavatel přispívat na karantény po návratu
z dovolených svých zaměstnanců, tuto otázku si asi zatím nikdo nepoložil.
Vláda schválila účinnost opatření do konce měsíce května. Návrh nyní zamíří do Poslanecké sněmovny PČR s požadavkem na co nejrychlejší projednání, tedy ve stavu legislativní nouze.
Aktualitu připravila Dáša

On-line finanční úřad bude spuštěn pro veřejnost 28.02.2021

Zdroj: MFČR

9.2.2021 06:41 | Finanční správa spouští pro veřejnost od 28.02. ostrý provoz on-line finančního úřadu - Moje daně.
Připomínáme, že přihlásit se a ověřit tím svou identitu bude nově možné nejen přes datovou schránku a elektronickou občanku, ale díky projektu bankovní identity také prostřednictvím internetového bankovnictví.
Pokud dojde k odeslání přiznání k dani z příjmu elektronicky, například i prostřednictvím on-line finančního úřadu, je možno podat daň z příjmů fyzických osob až do 3.05.2021
Podrobnosti naleznete v příloze.
Aktualitu pro Vás připravila Dáša

Školní prázdniny a nárok ošetřovné

Zdroj: ČSSZ

9.2.2021 06:37 | Připomínáme , že za dny školních prázdnin nemají rodiče nárok na ošetřovné - více zákon č. 438/2020 Sb. o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii - § 3 odst. 4. Do žádosti o ošetřovné proto nevykazují dny školních prázdnin jako dny péče o dítě, za které uplatňují nárok na ošetřovné v rámci daného měsíce
Do aktuálního termínu plošného uzavření školských a dětských zařízení (tedy do 14. 2.) školní prázdniny zasahují, a to jak již proběhlé pololetní prázdniny (29. 1. 2021), tak i období jarních prázdnin (1. 2. – 5. 2. a 8. 2. – 12. 2. 2021 )
Aktualitu připravila Dáša

Doporučený postup zaměstnavatele při poskytování pracovního volna zaměstnanci k testování, očkování

Zdroj: MPSV

9.2.2021 06:31 | Vzhledem k četným dotazům zaměstnanců i zaměstnavatelů, jak z pracovněprávního hlediska posuzovat nepřítomnost zaměstnance v práci z důvodu podrobení se antigennímu nebo PCR testu na přítomnost COVID-19, očkování proti onemocnění způsobenému tímto koronavirem, popřípadě z důvodu nezbytnosti doprovodu rodinného příslušníka k očkování, Ministerstvo práce a sociálních věcí
doporučuje následující postup, který zveřejnilo v pátek 5.02.2021 na svých stránkách.
Dokument je k dispozici v příloze
Aktualitu pro Vás připravila Dáša

Podpis "růžového prohlášení" na rok 2021 a možnost požádat o roční zúčtování daně za rok 2020 do15.02.2021

Zdroj: Finanční správa

8.2.2021 06:50 | Připomínáme termín 15. února 2021 ( zaměstnavatelům i zaměstnancům)
• pro podpis prohlášení k dani na rok 2021,
• pro možnost požádat o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění (pouze v případě pokud nemáte povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob).
Aktualitu připravila Dáša

Nový zákon č. 37/2021 Sb. o evidenci skutečných majitelů

Zdroj: Sbírka zákonů

8.2.2021 06:46 | Nový zákon o evidenci skutečných majitelů nabývá účinnosti 1. 6. 2021
Ve Sbírce zákonů ČR, v částce 17 ze dne 3. 2. 2021, byl zveřejněn zákon č. 37/2021 Sb. o evidenci skutečných majitelů, který nabývá účinnosti 1. 6. 2021(dle § 65)
Nový zákon o evidenci skutečných majitelů zejména:
- definuje pojmy „evidující osoba“ a „skutečný majitel“ (zároveň vymezuje právnické osoby, u kterých platí, že skutečného majitele nemají)
- stanovuje práva a povinnosti při zjišťování a evidenci skutečného majitele
- vymezuje proces zápisu údajů o skutečném majiteli (zápis v řízení prostřednictvím soudu nebo prostřednictvím notáře) a nově umožňuje tzv. automatický průpis některých údajů z veřejných rejstříků při splnění zákonem stanovených předpokladů
-rozšiřuje okruh údajů zapisovaných do evidence skutečných majitelů
- dovoluje bez podmínek získat částečný výpis z evidence skutečných majitelů a získat potvrzení o tom, že o skutečném majiteli právnické osoby není v evidenci veden žádný údaj
Aktualitu si pro Vás připravila Dáša

Vybrané dotazy k novele zákona o daních z příjmů zákonem číslo 609/2020 Sb

Zdroj: Finanční správa

8.2.2021 06:42 | Finanční správa zveřejnila odpovědi k některým otázkám k majetku po novele Zákona o daních z příjmů . Tyto odpovědi naleznete v příloze .
Aktualitu pro Vás připravila Dáša

Jednání tripartity ohledně zvýšení nemocenské na 90% vyměřovacího základu

Zdroj: Hospodářská komora ČR

5.2.2021 06:31 | Všeobecné zvýšení nemocenské ze 60 na 90 % denního vyměřovacího základu, jak navrhuje ministerstvo práce a sociálních věcí, by znamenalo enormní náklady pro zaměstnavatele, z jejichž peněz jsou v prvních 14 dnech nemoci náhrady mezd hrazeny. Hospodářská komora na to upozornila po jednání tripartity, která proběhla dne 1.2.2021 k mimořádnému příspěvku pro osoby v karanténě, jehož cílem má být větší motivace lidí k testování na covid-19.
Druhým návrhem byl návrh na navýšení mimořádného příspěvku zaměstnancům v karanténě z 250 ,-Kč ( aktualita včera) na 500,-Kč za každý den karantény. Pro Hospodářskou komoru je návrh na MPSV na vyšší nemocenskou nepřijatelný a varuje i před částkou 500,-Kč jako příspěvek zaměstnanci na každý den karantény.
Aktualitu si pro Vás připravila Dáša.

Finanční zpravodaj 9/2021

Zdroj: MFČR

5.2.2021 06:22 | Finanční zpravodaj přinesl
Seznam států vyměňujících zprávy podle zemí podle § 13zb odst. 2 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Seznam států uvedených na unijním seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti schváleném Radou Evropské unie
Aktualitu připravila Dáša

Finanční limity koronavirových podpor byly navýšeny

Zdroj: Vláda ČR

4.2.2021 06:31 | Došlo především k prodloužení platnosti dočasného rámce až do konce roku 2021 a dále k navýšení objemu podpory, kterou může dostat podnik, a to z dosavadních 800 000 eur na 1,8 milionu eur (neplatí pro podniky v oblasti zemědělství a rybolovu). Tato podpůrná opatření lze dále kombinovat s tzv. podporou de minimis, jejíž výše může dosáhnout 200 000 eur na jeden podnik.
Aktualitu si pro Vás připravila Dáša.

Návrh MPSV na mimořádný státní příspěvek pro zaměstnance v karanténě

Zdroj: Hospodářská komora ČR

4.2.2021 06:26 | V příloze přinášíme tiskovou zprávu Hospodářské komory k mimořádnému příspěvku 250,-Kč, který by pobíral zaměstnanec v karanténě. Jedná se o návrh ministerstva práce a sociálních věcí na mimořádný státní příspěvek pro zaměstnance v karanténě s cílem zvýšit ochotu lidí k testování, trasování i vlastní izolaci Příspěvek bude celý financován
z rostoucího státního dluhu, který v rámci budoucích konsolidačních opatření zřejmě svými daněmi zaplatí podnikatelé a zaměstnanci privátního sektoru.
O aktuální podobě univerzálního kompenzačního programu v současnosti Hospodářská komora jedná s ministerstvy financí a průmyslu a obchodu. V tuto chvíli příspěvek předpokládá, že by byl placen zaměstnavatelem a ten by si o tuto částku snížil odvody na sociální pojištění.
Připravila Dáša

Upozornění na končící lhůtu Covid nájem II - lhůta končí dne 4.02. 2021 23.59

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

3.2.2021 22:03 | Dne 4.02. 2021 23.59 končí lhůta pro podávání žádostí ve Výzvě II - Covid nájem
Pokud se Vaše žádost/projekt nachází ve stavu „Rozpracovaný“ a má být dokončena, je nutné tuto žádost prostřednictvím systému AIS MPO do uvedeného data podat. Následně si, prosím, zkontrolujte, že po podání změní Vaše žádost/projekt stav na „Podaný“.
Covid nájem - Výzva II je k dispozici pro Vás v sekci Informace GFŘ a ministerstev
(aktualizace Výzvy II je zveřejněna na Účetním portále 26.01.2021)
Aktualitu si pro Vás připravila Dáša

10 - PROGRAM „COVID – GASTRO – UZAVŘENÉ PROVOZOVNY

Zdroj: Účetní Portál

3.2.2021 15:59 | ➡️ ZVLÁDNEME TYTO DNY SPOLU ⬅️

Současný stav k 03. 02. 2021

9 - PAUŠÁLNÍ DAŇ - PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZUJEME

Zdroj: Účetní Portál

3.2.2021 15:50 | ➡️ ZVLÁDNEME TYTO DNY SPOLU ⬅️

Aktualizace: 03.02.2021 14:00 hod.

7 – CÍLENÝ PROGRAM PODPORY ZAMĚSTNANOSTI „ANTIVIRUS„ - PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZUJEME

Zdroj: Účetní Portál

3.2.2021 13:00 | ➡️ ZVLÁDNEME TYTO DNY SPOLU ⬅️

Současný stav k 03. 02. 2021

0 - Důležitá usnesení vlády

Zdroj: Účetní Portál

3.2.2021 12:50 | ➡️ ZVLÁDNEME TYTO DNY SPOLU ⬅️

Aktualizace: 03.02.2021 14:00 hod.

Uplatňování DPH a výše náhrady škody za likvidaci léčiv odevzdaných fyzickými osobami

Zdroj: MFČR

3.2.2021 06:31 | V případě, kdy lékárna vybere léky prokazatelně jen od fyzických osob – nepodnikatelů, a tyto léky samostatně (resp. odděleně) předá, resp. vykáže, spalovně nebo jinému stanovenému likvidátorovi k likvidaci, jedná se o komunální odpad ve smyslu zákona o DPH a jeho likvidace tak podléhá snížené sazbě DPH ve výši 15 %; na likvidaci tohoto odpadu pak dopadá povinnost státu hradit náklady vzniklé s likvidaci takto odevzdaných léčiv.

Ve všech ostatních případech, kdy lékárna například vybere nepoužitelná léčiva i od jiných osob než jen fyzických osob – nepodnikatelů, popřípadě k tomu přidá i svá vlastní nepoužitá léčiva s prošlou dobou použitelnosti, eventuálně i nepoužitelná léčiva z provozu nemocnic nebo jiných zdravotnických zařízení, přičemž vše smíchá a předá dohromady k likvidaci, nejedná se již o komunální odpad ve smyslu zákona o DPH, a proto likvidace takových léčiv podléhá základní sazbě daně ve výši 21 %; na takto odevzdaná léčivá se nevztahuje povinnost státu hradit náklady vzniklé s jejich likvidací.
Aktualitu si pro Vás připravila Dáša

Promíjení DPH při dodání respirátorů

Zdroj: MFČR

3.2.2021 06:18 | Dne 2.2. 2021 byla vydána informace Generálního finančního ředitelství k PROMÍJENÍ daně z přidané hodnoty při dodání respirátorů
v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným vládou České republiky v návaznosti na šíření viru SARS-CoV-2V období ode dne 3. 2. 2021do dne 3.4.2021 promíjí ministryně financí daň z přidané hodnoty za dodání vyjmenovanéhozboží vymezeného v Rozhodnutí oprominutí daně zpřidané hodnoty z důvodu mimořádné události (dále jen „Rozhodnutí“) zveřejněném ve Finančním zpravodaji 8/2021dne 1. února 2021.
Tento Finanční zpravodaj číslo 8/2021 je pro Vás již připraven v sekci informace z GFŘ a ministerstev .
Aktualitu pro Vás připravila Dáša

Notifikace programu Antivirus A plus Evropskou komisí

Zdroj: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

2.2.2021 06:34 | Firmy, které měly uzavřenu smlouvu v programu Antivirus A plus s Úřadem práce se zavázaly, že pokud program Antivirus A plus nebude Evropskou komisí notifikován, budou v takovém případě vracet 20% náhrady mzdy včetně poskytnutého pojištění( ve smlouvě článek VI. bod 4) Evropská komise tento program notifikovala dne 13.01.2021. Zaměstnavatelé se tedy nemusí obávat vracení části poskytnutých příspěvků ke kterému se zavázali ve smlouvě s Úřadem práce , pokud program nebude notifikován.
Aktualitu si pro Vás připravila Dáša

Rozšíření dočasného rámce - bod 3.1. a program Antivirus režim A plus

Zdroj: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

2.2.2021 06:25 | Dovoluji si upozornit, že dne 27.1.2021 Evropská komise vydala rozhodnutí, jímž České republice povolila podpůrné opatření COVID Gastro/Uzavřené provozovny.
Došlo tedy k rozšíření dočasného rámce a tato podpora bude uváděna ve Vyúčtování k dohodě o poskytnutí příspěvku programu Antivirus A plus spolu s ostatními podporami ( například Covid nájem)
Aktualitu si pro Vás připravila Dáša.

Finanční zpravodaj číslo 8 /2021

Zdroj: MFČR

2.2.2021 06:19 | Na jednání vlády dne 1. února 2021 bylo schváleno rozhodnutí ministryně financí o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události. DPH bude prominuto na respirátory třídy FFP2 a vyšší, pokud se prodej respirátorů realizoval v období od 3. února 2021 do 3. dubna 2021. Současně ministryně financí vyzvala výrobce a zejména maloobchodní prodejce, aby byli solidární a promítli toto snížení DPH do cen pro konečné spotřebitele.
„Apeluji tímto na obchodní řetězce, aby skutečně byly v dnešní těžké době solidární s našimi důchodci, rodinami s dětmi a se všemi, pro které je pravidelný nákup ochranných pomůcek citelným výdajem zatěžujícím rozpočet domácnosti. K tomuto mimořádnému kroku, jakým je prominutí DPH, přistupuji s důvěrou, že si výrobci a prodejci neponechají tyto peníze jako marži ve svých kapsách a umožní lidem nakupovat respirátory a roušky za nižší ceny,“ uvedla Alena Schillerová.

Prominutí DPH se netýká běžných roušek
Aktualitu si pro Vás připravila Dáša.

Kombinace dotačních programů dle oblastí podnikání

Zdroj: facebook.com

1.2.2021 06:49 | Dne 29.1.2021 zveřejnil pan ministr Karel Havlíček na svém facebookovém profilu leták ke kombinaci covid programů z dílny MPO.
Jedná se o velmi zdařilou pomůcku pro všechny žadatele o dotační programy ( například Ošetřovné OSVČ, Kompenzační bonus, Antivirus, Covid , Covid Gastro atd. ) Dovoluji si upozornit, že v tomto letáku je povolena kombinace Covidu Gastro a Kompenzačního bonusu, neboť se jedná o kombinaci okolo které bylo hodně diskusí u odborné veřejnosti.
V době zveřejnění aktuality není leták na stránkách mpo.cz
Aktualitu si pro Vás připravila Dáša.

Čestné prohlášení nahrazuje periodické prohlídky (vzor v příloze)

Zdroj: Státní úřad inspekce práce

1.2.2021 06:26 | Dle usnesení vlády číslo 54 o přijetí krizového opatření je možno využít čestného prohlášení - je udělena výjimka z provádění periodických lékařských prohlídek podle vyhlášky č. 79/2013 Sb.; periodické lékařské prohlídky není třeba v době trvání tohoto nouzového stavu zajišťovat a provádět . Usnesení vlády číslo 54 je vloženo na Účetní Portál - v sekci Informace GFŘ a Ministerstev ( datum 18.01.2021). Vzor čestného prohlášení, tak jak ho publikoval Státní ústav inspekce práce je v příloze této aktuality.
Aktualitu si pro Vás připravila Dáša

Dne 1.02.2021 začíná příjem žádostí Covid Ubytování II

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

1.2.2021 06:20 | Dotace je určena k podpoře odvětví cestovního ruchu, respektive provozovatelů hromadných ubytovacích zařízení na území ČR, zasažených důsledky opatření souvisejících s pandemií COVID-19. Podpora je zaměřena na posílení likvidity, zachování provozu těchto zařízení a udržení nabídky stávajících služeb a pracovních míst.
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o poskytnutí dotace do dotačního titulu COVID-Ubytování II - Hromadná ubytovací zařízení.

Lhůty vyhlášené výzvy
Platnost výzvy: od 25. 01. 2021 do 31. 03. 2021
Příjem žádostí o dotaci: od 01. 02. 2021 do 31. 03. 2021

Příjem žádostí bude zahájen dne 1. února 2021 v odpoledních hodinách. Současně s tím bude zpřístupněn formulář elektronické žádosti.
Aktualitu pro Vás připravila Dáša

Další prohra Finanční správa ČR resp. Odvolací finanční ředitelství před NSS při aplikaci šílené teorie, že pouhým naložením PHM na cisternu přejde na dopravce právo nakládat s PHM jako vlastník.

Zdroj: Tomáš Hajdušek - LinkedIn

30.1.2021 20:00 | Přinášíme Vám reakci pana Tomáše Hajduška na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (NSS) z 30.1.2021.
Aktualitu pro Vás připravila Lenka

Právě vychází nový měsíčník pro veřejnou správu č. 1/2021

Zdroj: Účetní Portál

29.1.2021 10:56 | Krásný den milé kolegyně, vážení kolegové,

držíte v ruce první číslo Měsíčníku pro veřejný sektor roku 2021 Účetního Portálu.

Odsun evidenční povinnosti EET z roku 2020 na rok 2023 a jeho vliv na slevu na evidenci tržeb

Zdroj: Finanční správa

29.1.2021 07:02 | Odsun evidenční povinnosti z roku 2020 na rok 2023 se dotýká zejména poplatníků ze třetí a čtvrté fáze evidence tržeb, kteří měli začít evidovat své tržby od 1. 5. 2020 a na základě novelizace právní úpravy jim vznikne povinnost evidovat tržby k datu 1. 1. 2023. Tito poplatníci budou moci uplatnit nárok na slevu na evidenci tržeb až za zdaňovací období 2023, kdy jim vznikne povinnost evidovat tržby a také reálně tržby zaevidují. Uvedené platí i pro poplatníky, kteří v době pozastavení evidenční povinnosti evidují tržby na dobrovolné bázi.
U poplatníků, kteří spadají do prvních dvou vln evidence tržeb (tedy stravovací a ubytovací služby, velkoobchod a maloobchod) a poprvé zaevidovali tržbu v roce 2020, je nutné rozlišit, v jakém časovém okamžiku tržbu zaevidovali. Tedy, zda tržbu zaevidovali v době, kdy měli podle zákona povinnost tržbu evidovat, nebo v době, kdy již byla povinnost evidovat tržby pozastavena.

Poplatníci, kteří zaevidovali první tržbu od 1. 1. 2020 do 26. 3. 2020, mají nárok na uplatnění slevy na evidenci tržeb za zdaňovací období roku 2020.

Aktualitu připravila Dáša

MPO opět odsunulo možnost podávat žádosti ve Výzvě 3 Covid nájemné

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

29.1.2021 06:58 | Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zveřejňuje třetí výzvu (dále také Výzva 3) programu COVID – Nájemné. Žádosti je možné podávat od 5. února 2021 od 9:00 hodin do 8. dubna 2021, 23:59 hodin, a to elektronicky prostřednictvím informačního systému AIS MPO - http://najemne.mpo.cz.
Aktualitu připravila Dáša

Změna u služebních cest od soboty 30.01.2021 - ubytování, to lze poskytnout pouze osobám, které se prokáží dokladem od zaměstnavatele nebo objednatele služeb o účelu služební cesty.

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

29.1.2021 06:52 | V oblasti maloobchodu a služeb vláda řešila především problém s obcházením zákazu poskytování ubytovacích služeb zneužíváním výjimky možnosti ubytování v případě služebních cest. Ministři proto rozhodli, že od soboty bude možné takové ubytování poskytnout pouze osobám, které se prokáží dokladem od zaměstnavatele nebo objednatele služeb o účelu služební cesty. Provozovatelé ubytovacích zařízení budou povinni tato potvrzení vyžadovat a uchovávat ke kontrole
Aktualitu připravila Dáša

Dotační titul - Covid cestovní kanceláře

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

28.1.2021 07:32 | Dne 29.01.2021 končí příjem žádostí v programu Covid cestovní kanceláře
Dotace je určena k podpoře odvětví cestovního ruchu, respektive cestovních kanceláří zasažených důsledky opatření vlády a Ministerstva zdravotnictví souvisejících s pandemií COVID-19. Podpora je zaměřena na posílení likvidity, zachování provozu těchto zařízení a udržení nabídky stávajících služeb a pracovních míst. Podpora bude mít pozitivní vliv na rozvoj odvětví.
Aktualitu připravila Dáša

Dotační titul - Covid průvodci v cestovním ruchu

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

28.1.2021 07:22 | - Dne 29.01. 2021 končí příjem žádostí pro dotační titul Covid - průvodci v cestovním ruchu
- Dotace je určena k podpoře odvětví cestovního ruchu, respektive průvodců v cestovním ruchu zasažených důsledky opatření vlády a Ministerstva zdravotnictví souvisejících s pandemií COVID-19. Podpora je zaměřena na posílení likvidity, zachování provozu a udržení nabídky stávajících služeb a pracovních míst. Podpora bude mít pozitivní vliv na rozvoj odvětví a případně i na rozvoj profesních dovedností průvodců tak, aby v případě potřeby mohli získat uplatnění i v jiných oborech, které nejsou závislé na příjezdovém cestovním ruchu.
Aktualitu připravila Dáša

Covid - Cestovní agentury

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

28.1.2021 07:16 | Dne 29.01. 2021 končí příjem žádostí Covid Cestovní agentury
Dotace je určena k podpoře odvětví cestovního ruchu, respektive cestovních agentur zasažených důsledky opatření vlády a Ministerstva zdravotnictví souvisejících s pandemií COVID-19. Podpora je zaměřena na posílení likvidity, zachování provozu těchto zařízení a udržení nabídky stávajících služeb a pracovních míst. Podpora bude mít pozitivní vliv na rozvoj odvětví.
Aktualitu připravila Dáša.

Usnesení vlády č. 57 o přijetí krizového opatření

Zdroj: Poslanecká sněmovna ČR

27.1.2021 17:05 | Povolení prodeje dětského oblečení a dětské obuvi a povolení prodeje v papírnictvích.
Aktualitu připravila Dáša.

Usnesení vlády č. 56 o změně krizových opatření

Zdroj: Poslanecká sněmovna ČR

27.1.2021 16:16 | Prodlužuje se účinnost vyjmenovaných usnesení vlády do 14.2.2021 do 23:59. Aktualitu pro Vás připravila Dáša.

Usnesení vlády č. 55/2021 - Prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemii viru SARS CoV-2 č.55/2021

Zdroj: Poslanecká sněmovna ČR

27.1.2021 16:04 | Prodlužuje se do 14.2.2021 nouzový stav vyhlášený usnesením vlády ze dne 30.9.2020 č.957.
Aktualitu pro Vás připravila Dáša

Cenový věstník 2/2021

Zdroj: MFČR

27.1.2021 15:27 | - Obecně závazná vyhláška č. 17/2020, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků na území statutárního města Olomouce pro rok 2021
- Obecně závazná vyhláška č. 22/2020 Sb. hl. m. Prahy, kterou se mění vyhláška č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění pozdějších předpisů
Aktualitu pro Vás připravila Dáša
vydáno 26.01.2021

Blíží se uzávěrka přihlášek k jarním termínům zkoušek 2021

Zdroj: Komora daňových poradců ČR

27.1.2021 14:00 | Dne31. 1. 2021 skončí přijímání žádostí o vykonání kvalifikační zkoušky na daňového poradce. Zkoušky jsou plánovány na jarní zkušební období 2021. Pro písemnou část byly stanoveny termíny 19. a 20. 4. 2021, pro ústní část termín 4. - 5. 5. 2021. Konkrétní místo, den a čas pro vykonání zkoušky jsou uchazečům upřesněny v osobní pozvánce.
Aktualitu pro Vás připravila Lenka

Finanční zpravodaj č. 7/2021

Zdroj: MFČR

25.1.2021 21:21 | Ve finančním zpravodaji naleznete:
- Přehled druhů daní a jejich částí, o nichž finanční úřady vedou osobní daňové účty a na jejichž příslušné bankovní účty jsou přijímány platby od daňových subjektů (informační povinnost Ministerstva financí dle § 149 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů)
- Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2021
Aktualitu pro Vás připravila Lenka

Cenový věstník 1/2021

Zdroj: MFČR

25.1.2021 11:00 | Obsahem cenového věstníku je:
- Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 01/2021, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, stanovují povinnosti a pravidla při předkládání, posuzování a zpracování cenových návrhů na stanovení úředně stanovených cen
- Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 1/T/2021, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret
Aktualitu pro Vás připravila Lenka

Šesté bonusového období od 24. 1. 2021 do 15. 2. 2021

Zdroj: Finanční správa

25.1.2021 10:00 | Nárok na kompenzační bonus ve výši 500 Kč denně náleží osobám s převažující činností v přímo omezených oblastech ekonomiky. Tato činnost musí být, co se dosahovaných příjmů týče, dominantním zdrojem obživy. Podrobný výčet podmínek pro přiznání tohoto druhu podpory je obsažen v zákoně o kompenzačním bonusu.
Aktualitu pro Vás připravila Lenka

Informační systém pro kompenzace se spustí zítra 22.2.2021 (sobota) v v 8:00 hodin

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

22.1.2021 20:36 | Žádosti v programu COVID – Nájemné a COVID – Gastro – Uzavřené provozovny bude možné znovu podávat od zítřejších 8:00 hodin. Problémy informačního systému na straně externího dodavatele byly odstraněny. Spolu se spuštěním se posiluje i informační podpora, k dispozici bude od 8:00 do 17:00 hodin včetně víkendů.
Aktualitu pro Vás připravila Lenka

Provozovatelé taxislužby mohou žádat o kompenzační bonus

Zdroj: Finanční správa

22.1.2021 06:55 | Za předpokladu splnění všech zákonných podmínek daných zákonem č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu, ve znění pozdějších předpisů, mohou nově o kompenzační bonus žádat také provozovatelé taxislužby. Žádat lze za období od 22. října 2020 do 18. ledna 2021.
Aktualitu pro Vás připravila Lenka

Program COVID – Nájemné (Lhůty pro podání žádostí se posouvají)

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

22.1.2021 06:30 | Lhůta pro podání žádostí ve Výzvě 2 se prodlužuje do pátku 29. ledna 2021.
Termín pro spuštění podávání žádostí ve Výzvě 3 se posouvá na 1. února 2021. Žádosti bude možné podávat od tohoto data do 1. dubna 2021.
Aktualitu pro Vás připravila Lenka

Informace k nároku na kompenzační bonus u osob vykonávajících činnosti sezónního charakteru

Zdroj: Finanční správa

21.1.2021 20:03 | Nárok na kompenzační bonus ve výši 500 Kč denně náleží osobám s převažující činností v přímo omezených oblastech ekonomiky. Tato činnost musí být, co se dosahovaných příjmů týče, dominantním zdrojem obživy. Podrobný výčet podmínek pro přiznání tohoto druhu podpory je obsažen v zákoně o kompenzačním bonusu (zákon č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu, ve znění pozdějších předpisů).
Aktualitu pro Vás připravila Lenka

Finanční zpravodaj číslo 6/2021

Zdroj: MFČR

21.1.2021 13:07 | Ve finančním zpravodaji naleznete:
- Rozhodnutí o prominutí správního poplatku z důvodu mimořádné události

Aktualitu pro Vás připravila Lenka

Prodlužuje se termín podávání žádostí v COVID-Nájemné II - do 29. ledna

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

21.1.2021 06:38 | Podávat žádost ve 2. výzvě programu COVID - Nájemné bude možné do příštího pátku, tedy do 29. ledna 2021. Termín se tak víc než o týden prodlužuje. Přijímat žádosti v následující 3. výzvě z programu COVID - Nájemné Ministerstvo průmyslu a obchodu začne 1. února 2021.
Aktualitu pro Vás připravila Lenka

Zítra 21.1.2021 je poslední možnost podat žádost "ošetřovné" pro OSVČ za listopad

Zdroj: Účetní Portál

20.1.2021 14:21 | Žádosti o „ošetřovné“ OSVČ MPO přijímá od 21. prosince do 21. ledna 2021. Dotace za jeden kalendářní den včetně víkendů a svátků činí 400 Kč.
Aktualitu pro Vás připravila Lenka

Přehled opatření pro všechny podnikatele

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

20.1.2021 14:09 | Přehled dotačních programů, kterými stát pomáhá firmám a OSVČ v době koronaviru.
Aktualitu pro Vás připravila Lenka

Vláda povolila otevření papírnictví a obchodů s dětským oblečením - usnesení vlády číslo 53/2021

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

20.1.2021 13:49 | Papírnictví a obchody s dětským oblečením a obuví mohou od úterý 19. ledna opět otevřít. Schválila to vláda. Prodej dětských bot a oblečení bude umožněn ve všech typech obchodů. Rozumí se tím, že hypermarkety budou moci toto zboží odpáskovat a specializované obchody zaměřené na dětské boty a oblečení budou moci otevřít. Spodní prádlo ani obuv pro dospělé však prodejci v kamenných obchodech dál nabízet nesmějí.
Aktualitu pro Vás připravila Lenka

Poslední možnost podání žádosti COVID Nájemné - do 21. ledna 2021 (možné prodloužení)

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

20.1.2021 13:37 | U druhé výzvy z programu COVID – Nájemné, kde příjem žádostí začal 21. října 2020 a končí 21. ledna 2021, bude-li třeba, dojde k prodloužení termínu.
Informační systém byl posílen, na dalším navýšení kapacity se intenzivně pracuje. Podle MPO nikdo o pomoc v kontextu s koronavirem při splnění potřebných podmínek nepřijde.
Aktualitu pro Vás připravila Lenka

Vláda schválila širší podporu pro sportovní provozovny a areály. Sportoviště dosáhnou na provozní úvěry

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

20.1.2021 07:58 | Nový program Záruka COVID Sport má pomoci zmírnit dopady koronaviru a souvisejících mimořádných opatření na malé a střední podnikatele a osoby samostatně výdělečně činné, které působící ve sportovním odvětví. Program počítá s portfoliovou zárukou ČMZRB pro podnikatele ve sportu za provozní úvěr poskytnutý komerčními bankami, a to včetně příspěvku na úhradu úroků.
Aktualitu pro Vás připravila Lenka

Vláda schválila podporu cestovním kancelářím. Pomůže jim s pojištěním pro případ úpadku

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

20.1.2021 07:51 | Program COVID Záruka CK má za cíl zmírnit dopady pandemie koronaviru na cestovní ruch. Záruční schémata, s kterými nový program počítá, pomohou zejména malým a středním cestovním kancelářím splnit zákonnou povinnost pojištění ochrany proti úpadku. Podpora se bude poskytovat jeden kalendářní rok, tedy za „pojistné období“, které bylo zahájeno mezi 1. říjnem 2020 a 31. prosincem 2021. Žádosti o podporu budou přijímat pobočky Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB).
Aktualitu pro Vás připravila Lenka

Covid kalkulačka pro výpočet podpory dotačních programů

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

19.1.2021 08:19 | COVID kalkulačka Vám vypočítá podporu z dotačních programů státu. Tak, aby si bylo možné vypočítat celkové měsíční dotace za dobu, kdy podnikání muselo být kvůli koronaviru omezeno. Cílem je pomoci podnikatelům k lepšímu přehledu v dotacích a jejich výši. Kalkulačka je k dispozici na adrese:https://www.mpo.cz/cz/covid-kalkulacka-mpo.html
Aktualitu pro Vás připravila Lenka

Změna sazeb a označení vybraných výrobků uváděných v daňových přiznáních

Zdroj: Celní správa České republiky

19.1.2021 08:09 | Ve Sbírce zákonů byl zveřejněn pod č. 609/2020 zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony (dále jen „novela“). Podle části dvacáté druhé novely dochází v zákoně č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o SPD“), ke změně sazeb spotřebních daní u některých výrobků.
Aktualitu pro Vás připravila Lenka

Třetí výzva programu COVID Nájemné

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

15.1.2021 17:27 | MPO zveřejnila třetí výzvu programu Covid-nájemné. Žádosti je možné podávat od 22. ledna 2021 do 22. března 2021. Podpora je poskytována na měsíce říjen, listopad a prosinec 2020.
Aktualitu pro Vás připravila Lenka

Covid Gastro - MPO zveřejnilo výzvu k podávání žádostí o podporu

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

15.1.2021 17:15 | Ministerstvo průmyslu a obchodu přijímá žádosti do 1. výzvy nového programu COVID Gastro - Uzavřené provozovny. Žádosti je možné podávat od pondělí 18. ledna 2021 do 1. března 2021. Podnikatelé získají podporu za období od 9. října 2020 do 10. ledna 2021.
Aktualitu pro Vás připravila Lenka

Dnes proběhla tisková konference na téma pomoc firmám a OSVČ

Zdroj: youtube.com

15.1.2021 16:30 | Dnes proběhla tisková konference, která byla zaměřena na pomoc firmám a OSVČ. V souvislosti s pandemií koronaviru mohou firmy a OSVČ čerpat pomoc od státu. Nově se bude podpora týkat všech uzavřených provozoven.
Aktualitu pro Vás připravila Lenka

Nárok na ošetřovné je aktuálně prodlouženo do 22.1.2021 - z důvodu uzavření škol

Zdroj: MPSV

15.1.2021 07:47 | Z důvodu prodloužení nouzového stavu se prodlužuje také uzavření škol a spolu s ním i nárok na ošetřovné až do 22. 1. 2021. V období od 4. 1. 2021 do 22. 1. 2021 je nárok na poskytování ošetřovného při péči o dítě mladší 10 let nebo o dítě ve věku až 26 let, které je závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I (lehká závislost), jemuž byla usnesením vlády zakázána osobní přítomnost ve škole.
Aktualitu pro Vás připravila Lenka

Přijetí daru (osobních ochranných pomůcek) příspěvkovou organizací bez souhlasu zřizovatele

Zdroj: MFČR

14.1.2021 10:00 | Samotné účetní zachycení ochranných prostředků na straně příspěvkové organizace nemá vliv na skutečnost, zda porušila zákon č. 250/2000 Sb., nebo nikoliv. Účetnictví pouze zachycuje ekonomickou realitu, ale nevytváří ji. Tedy příspěvkové organizace by neměly mít žádné obavy v souvislosti se samotným zaúčtováním přijatých ochranných prostředků v účetních knihách.
Aktualitu pro Vás připravila Lenka

Finanční zpravodaj č. 5/2021

Zdroj: MFČR

12.1.2021 18:00 | Dnes vyšel nový finanční zpravodaj číslo 5/2021. Naleznete zde rozhodnutí o prominutí daně z příjmů z důvodu mimořádné události.
Aktualitu pro Vás připravila Lenka

Aktuální dotazy a odpovědi k dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za zdaňovací období 2020 a pro zdaňovací období 2021

Zdroj: Finanční správa

12.1.2021 12:00 | Finanční správa dnes zveřejnila aktuální dotazy a odpovědi k dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za zdaňovací období 2020 a pro zdaňovací období 2021.
Aktualitu pro Vás připravila Lenka

Přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetku

Zdroj: MFČR

11.1.2021 10:00 | Zde přinášíme přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu.
Aktualitu pro Vás připravila Lenka

Finanční zpravodaj číslo 4/2021

Zdroj: MFČR

11.1.2021 09:00 | Ve finančním zpravodaji naleznete:
Pokyn GFŘ – D – 49 - Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2020 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2020.
Aktualitu pro Vás připravila Lenka

PŘEHLEDNĚ: Co přináší stravenkový paušál - aktualizace

Zdroj: MFČR

11.1.2021 08:30 | Od ledna 2021 je možné poskytovat daňově zvýhodněné stravování také přímo v penězích. Tuto revoluční změnu přináší stravenkový paušál schválený v rámci daňového balíčku pro rok 2021. Příspěvek na stravování díky tomu budou moci využít i zaměstnanci, kteří na něj nedosáhli. Zaměstnavatelům i podnikatelům, kteří se rozhodnou na stravenkový paušál přejít, poklesne administrativa a odpadnou náklady na poplatky a provize, které jsou spojené se stravenkami.
Aktualitu pro Vás připravila Lenka

Finanční zpravodaj číslo 3/2021

Zdroj: MFČR

8.1.2021 07:57 | Ve finančním zpravodaji naleznete:
- Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně z důvodu mimořádné události
- Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Egyptskou arabskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám,
- Sdělení ke Smlouvě mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám.
Aktualitu pro Vás připravila Lenka

8 – KOMPENZAČNÍ BONUS - PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZUJEME

Zdroj: Účetní Portál

6.1.2021 14:00 | ➡️ ZVLÁDNEME TYTO DNY SPOLU ⬅️

Aktualizace: 6. 1. 2021 14:00 hod.

Informace GFŘ k elektronickému podání identifikovaných osob v oblasti daně z přidané hodnoty od 1. 1. 2021

Zdroj: Finanční správa

5.1.2021 09:10 | Dnem 1. ledna 2021 nabývají účinnosti změny vyvolané zákonem č. 80/2019 Sb. a zákonem č. 283/2020 Sb., v ustanovení § 101a odst. 1 a 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), podle kterých, mimo jiné, vzniká identifikované osobě povinnost podávat elektronicky:
• daňová přiznání nebo dodatečná daňová přiznání,
• souhrnná hlášení1
nebo jiná hlášení, s výjimkou hlášení podle § 19 ZDPH2.
Aktualitu pro Vás připravila Lenka

Přehled nejdůležitějších změn v gesci Ministerstva financí pro rok 2021

Zdroj: MFČR

5.1.2021 09:05 | Ministerstvo financí pro rok 2021 připravilo několik změn, které budou mít vliv na každodenní život občanů i podnikatelů. Zde je přehled novinek, které občané mohou očekávat v příštím roce, např. Daňová úleva pro zaměstnance, stravenková revoluce a spousta dalších.
Aktualitu pro Vás připravila Lenka

Dne 5.1.2021 je POSLEDNÍ možnost podání žádosti o kompenzační bonus bonusové období od 5. 10. 2020 do 4. 11. 2020 (1. bonusové období)

Zdroj: Finanční správa

4.1.2021 16:05 | Dne 5. 1. 2021 máte poslední možnost podat Žádost o kompenzační bonus za období od 5. 10. 2020 do 4. 11. 2020. Žádosti o kompenzační bonus se podávají na místně příslušný finanční úřad osobně, datovou schránkou, e-mailem, nebo pomocí webové aplikace.
Aktualitu pro Vás připravila Lenka

Uzavření škol od 27. 12. 2020 do 10. 1. 2021 a nárok na ošetřovné

Zdroj: ČSSZ

4.1.2021 14:07 | Rodiče, kteří budou od 4. 1. 2021 pečovat o dítě z důvodu uzavření školy, mají nárok na ošetřovné. Je potřeba podat žádost o dávku za leden, ale již se nebude generovat nové číslo žádosti, použije se číslo z prosincové žádosti. Platí, že rozhodným datem je 21. 12. 2020. K tomuto datu se posuzuje splnění podmínek nároku na ošetřovné, k tomuto datu se posuzuje věk dítěte (10 let), od tohoto data se odvíjí určení rozhodného období pro výpočet výše dávky.
Za dny školních prázdnin, tj. od 23. 12. 2020 do 3. 1. 2021, výplata ošetřovného nenáleží!
Aktualitu pro Vás připravila Lenka

POKYN Č. GFŘ – D – 48, kterým se stanovuje formát a struktura datové zprávy

Zdroj: Finanční správa

4.1.2021 08:39 | Přinášíme Vám POKYN Č. GFŘ – D – 48. Tímto pokynem Generální finanční ředitelství v souladu s § 72 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“) a dalšími právními předpisy, které stanoví, zveřejňuje formát a strukturu datové zprávy, jejímž prostřednictvím se činí podání vůči orgánům Finanční správy ČR jako správcům daně.
Aktualitu pro Vás připravila Lenka

Vzory rozhodnutí určených pro správu místních poplatků aktualizované a platné od 1. 1. 2021

Zdroj: MFČR

4.1.2021 08:06 | Ministerstvo financí zveřejnilo aktualizované vzory rozhodnutí určených pro správu místních poplatků.
Aktualitu pro Vás připravila Lenka

Zrušení kvalifikačních zkoušek - ZIMA 2020

Zdroj: Komora daňových poradců ČR

4.1.2021 07:56 | Písemné části kvalifikačních zkoušek zkušebního období zima 2020, které se měly konat v náhradních termínech písemných částí 13. - 14. 1. 2021, a ústní části 28. - 29. 1. 2021 - jsou ZRUŠENY, z důvodu zhoršující se epidemické situace a karanténních opatření v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19.
Aktualitu pro Vás připravila Lenka

Dlouho očekávaný Zákon č. 609/2020 Sb.ze dne 22. prosince 2020, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony - je opravdu ve Sbírce zákonů

Zdroj: Poslanecká sněmovna ČR

2.1.2021 21:25 | Zákon č. 609/2020 Sb. ze dne 22. prosince 2020, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony.
Aktualitu pro Vás připravila Lenka

Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně, zálohy na daň a správního poplatku

Zdroj: Finanční správa

30.12.2020 07:30 | V souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným vládou České republiky v návaznosti na šíření viru SARS-CoV-2 ministryně financí promíjí Rozhodnutím o příslušenství daně, zálohy na daň a správního poplatku z důvodu mimořádné události ze dne 21. prosince 2020 (dále jen „Rozhodnutí“) ve všech případech, kdy daňový subjekt oznámí správci daně, že převažující (nadpoloviční) část jeho příjmů v období od 1. 6. 2020 do 30. 9. 2020 pocházela z jedné nebo více činností, které byly v období od 22. 10. 2020 do 31. 3. 2021 zakázány nebo omezeny Usnesením vlády České republiky o přijetí krizového opatření.
Aby mohl být daňovým subjektům prominut úrok z prodlení vzniklý na dani - musí oznámit splnění podmínky nadpoloviční části příjmů pocházející z činností, které byly zakázány či omezeny, příslušnému správci daně.
Aktualitu pro Vás připravila Lenka

Kompenzační bonus - Páté bonusové období 25. 12. 2020 - 23. 1. 2021

Zdroj: Finanční správa

30.12.2020 07:13 | Kompenzační bonusy jsou na základě zákona vypláceny pouze po dobu přijatých opatření orgánů státní správy. Páté bonusové období sice trvá do 23. 1. 2021, ale omezení spjatá s nouzovým stavem aktuálně trvají do 22. 1. 2021. Z tohoto důvodu bude všem žadatelům bonus vyplacen pouze do 22. 1. 2021. Pokud žadatel vyplní žádost do 23. 1. 2021, bude mu v případě dalšího prodloužení nouzového stavu automaticky vyplacena částka 500,- Kč za další bonusový den.
Aktualitu pro Vás připravila Lenka

Co přináší stravenkový paušál

Zdroj: MFČR

29.12.2020 10:00 | Už od ledna 2021 bude možné poskytovat daňově zvýhodněné stravování vedle jídelen a stravenek také přímo v penězích. Tuto revoluční změnu přináší stravenkový paušál schválený v rámci daňového balíčku pro rok 2021. Příspěvek na stravování díky tomu budou moci využít i zaměstnanci, kteří na něj dnes nedosáhnou. Zaměstnavatelům i podnikatelům, kteří se rozhodnou na stravenkový paušál přejít, poklesne administrativa a odpadnou náklady na poplatky a provize, které jsou spojené se stravenkami.
Aktualitu pro Vás připravila Lenka

Vláda prodloužila nouzový stav o dalších 30 dnů, přísnější opatření začnou platit od 27. prosince

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

24.12.2020 09:00 | Vláda rozhodla, že nouzový stav v České republice, vyhlášený kvůli pandemii koronaviru SARS-CoV-2 bude platit prozatím do 22. ledna 2021. Rovněž vláda rozhodla o zpřísnění přijatých krizových opatření s ohledem na přechod do stupně 5 protiepidemického systému PES, k němuž dojde v neděli 27. prosince.
Aktualitu pro Vás připravila Lenka

Sněmovna souhlasila s prodloužením nouzového stavu a schválila daňový balíček - Vláda dnes SCHVÁLILA

Zdroj: Poslanecká sněmovna ČR

23.12.2020 12:00 | Poslanecká sněmovna na 78. schůzi jednala o daňovém balíčku a schválila ho v senátní podobě. Sněmovna dále vyhověla žádosti vlády a souhlasila s prodloužením nouzového stavu o 30 dnů - tedy do 22. 1. 2021. Vláda dnes prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 SCHVÁLILA! - čekáme na sbírku zákonů.
Aktualitu pro Vás připravila Lenka

Zaměstnanci po Novém roce nezůstanou bez podpory! Program Antivirus bude pokračovat

Zdroj: MPSV

23.12.2020 07:40 | Krize neskončila, a proto Vláda dnes na návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové schválila prodloužení programu Antivirus do konce února. MPSV tak bude nadále podporovat udržení pracovních míst u zaměstnavatelů, kteří jsou stávající nepříznivou situací dotčeni přímo i nepřímo. Důvodem prodloužení programu je nepříznivá epidemická situace i dosud neukončená jednání o kurzarbeitu, který je v současné době ve Sněmovně.
Aktualitu pro Vás připravila Lenka

Informace k nabývání účinnosti daňového balíčku

Zdroj: MFČR

23.12.2020 07:35 | Ministerstvo financí v daňovém balíčku na rok 2021 pamatuje na situaci, že bude legislativní proces dokončen až po Novém roce. Díky přechodným ustanovením se i v případě, že zákon začne platit až v lednu, snížení daně z příjmů na 15 a 23 % nebo vyšší základní sleva na poplatníka použije zpětně, a to k 1. lednu 2021. Také změny v odpisech bude možné využít zpětně, a to i za celý rok 2020.
Aktualitu pro Vás připravila Lenka

Rozcestník Covid 19 - aktuální informace k cestám do zahraničí

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

22.12.2020 09:06 | MZV upozorňuje, že při všech cestách do zahraničí je nutno se předem informovat o podmínkách vstupu, restrikcích a preventivních opatřeních cílové země. Podmínky ke vstupu do jednotlivých zemí se průběžně aktualizují na webových stránkách příslušných zastupitelských úřadů ČR a jejich přehled naleznete pod tímto odkazem.
Aktualitu pro Vás připravila Lenka

Finanční zpravodaj č. 38/2020

Zdroj: MFČR

22.12.2020 08:20 | Finanční zpravodaj č. 38/2020 Vám přináší:
Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně, zálohy na daň a správního poplatku z důvodu mimořádné události
Aktualitu pro Vás připravila Lenka

Finanční zpravodaj č. 37/2020

Zdroj: MFČR

22.12.2020 08:00 | Finanční zpravodaj č. 37 přináší:
Upozornění na daňové povinnosti v roce 2021 - Který úřad je Vaším správcem daně? Kdy musíte navštívit svého správce daně? Jak platit daně? A spoustu dalšího.....
Aktualitu pro Vás připravila Lenka

Informace GFŘ k uplatňování DPH u nájmu nemovitých věcí od 1. 1. 2021

Zdroj: Finanční správa

21.12.2020 08:30 | Generální finanční ředitelství (GFŘ) z důvodu jednotného postupu při uplatňování § 56a odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), vydává tuto informaci, která se týká nájmu nemovitých věcí podle ustanovení § 56a odst. 3 ZDPH ve znění účinném ode dne 1. 1. 20211.
Aktualitu pro Vás připravila Lenka

Co se mění v roce 2021? Novinky Ministerstva práce a sociálních věcí

Zdroj: MPSV

21.12.2020 08:15 | Rok 2021 přinese další změny v oblasti práce a sociálních věcí. Od ledna opět dojde k navýšení důchodů, zvyšovat se bude i minimální mzda a schválen byl také zákon o náhradním výživném. MPSV se pod vedením ministryně Jany Maláčové (ČSSD) povedlo prosadit také novelu zákoníku práce a sní spojené sdílené pracovní místo.
Aktualitu pro Vás připravila Lenka

Vláda žádá Sněmovnu o prodloužení nouzového stavu do 22. ledna

Zdroj: Vláda ČR

21.12.2020 08:00 | Vláda předloží Poslanecké sněmovně žádost o prodloužení nouzového stavu do 22. ledna (o dalších 30 dnů). Žádost projednal a schválil kabinet Andreje Babiše na mimořádném jednání. Schválil také několik upřesnění stávajících krizových opatření a souhlasil s prodloužením dotačního programu na podporu podnikatelů v kultuře.
Aktualitu pro Vás připravila Lenka

Vláda schválila pokračování programu COVID-Ubytování

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

18.12.2020 09:00 | Vláda schválila pokračování dotačního programu COVID-Ubytování. Cílem Ministerstva pro místní rozvoj je pomoci hromadným ubytovacím zařízením, která se v průběhu druhé vlny pandemie koronaviru z důvodů vládních opatření potýkají s úbytkem turistů a nedostatečnými příjmy. Jedná se o období říjen - prosinec 2020. Pokračováním dotačního subtitulu tak ministerstvo pomůže podnikatelům v jednom z nejvíce zasažených odvětví a přispěje k udržení nabídky stávajících služeb.
Aktualitu pro Vás připravila Lenka

Uzavření škol od 21. 12. do 23. 12. 2020 a nárok na ošetřovné

Zdroj: ČSSZ

18.12.2020 07:22 | Na základě usnesení vlády ze dne 14. 12. 2020 se opětovně uzavřou školy, a to v období od 21. 12. do 23. 12. 2020. Tato skutečnost představuje pro rodiče a jiné osoby, které mohou čerpat ošetřovné z důvodu uzavření školních a dětských zařízení, vznik nové potřeby péče, a tedy vznik nároku na ošetřovné, pokud namísto zaměstnání budou doma pečovat o dítě.
Aktualitu pro Vás připravila Lenka

Na podporu kultury půjde další 1 miliarda korun, počítá se také s 3. výzvou z programu COVID – Kultura

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

17.12.2020 09:00 | Vláda navýšila finanční prostředky na program COVID – Kultura. Půjde na něj, s ohledem na aktuální situaci s koronavirem, který nyní omezuje podnikání v oblasti celé kultury, další 1 miliarda korun. Celkem i s dřívějšími penězi pomoc subjektům podnikajícím v kultuře a OSVČ v kultuře tak dosáhne 1,9 miliardy korun. Podpůrné programy připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ve spolupráci s Ministerstvem kultury (MK) a Státním fondem kinematografie. Třetí výzvu plánují resorty zveřejnit v lednu příštího roku, žádosti se budou přijímat alespoň 30 dnů.
Aktualitu pro Vás připravila Lenka

Stravovací zařízení dostanou 2,5 miliardovou pomoc z nového programu COVID - Gastro

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

17.12.2020 08:30 | Nový program COVID – GASTRO na pomoc stravovacím zařízením, který připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), schválila vláda. Pro gastronomický sektor jsou v něm aktuálně k dispozici 2,5 miliardy korun. Podpora se bude týkat období od 14. října do 31. prosince 2020 s výjimkou období od 3. prosince do 17. prosince 2020, kdy stravovací zařízení mohla díky 3. stupni Protiepidemiologického systému (PES) otevřít.
Aktualitu pro Vás připravila Lenka

Změny platné od 18.12.2020 - Se sbírky zákonů

Zdroj: MV ČR

17.12.2020 08:00 | V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.
Aktualitu pro Vás připravila Lenka

Opatření týkající se nejen podnikatelů a živnostníků

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

16.12.2020 09:30 | Jaká mimořádná opatření týkající se nejen podnikatelů a živnostníků v současné době v souvislosti s koronavirem platí? A jak je to s pomocí firmám a OSVČ?
Aktualitu pro Vás připravila Lenka

Odložení profesních školení s ohledem na epidemiologickou situaci

Zdroj:

16.12.2020 09:00 | Prezident republiky Miloš Zeman podepsal zákon ze dne 1. prosince 2020 o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 v oblasti prokazování plnění kvalifikačních předpokladů pro účely pracovněprávních vztahů.
Aktualitu pro Vás připravila Lenka

Přísnější opatření 4. stupně PES začnou platit v pátek, rozhodla vláda, postiženým podnikatelům pomohou další kompenzace

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

15.12.2020 22:40 | Od pátku 18. prosince se Česká republika vrátí do 4. stupně protiepidemického systému (PES), který ale dozná několika změn. Školáci budou mít o dva dny delší vánoční prázdniny. Vláda Andreje Babiše na jednání v pondělí 14. prosince 2020 schválila také nové kompenzační programy, které mají pomoci podnikatelům, jichž se nejvíce dotknou avizované změny.
Návrat do druhého nejpřísnějšího stupně PES bude znamenat mimo jiné opětovné zavedení zákazu volného pohybu osob v režimu pro den do 23 hodin a v noci do 5. hodiny ranní. Budou uzavřeny bary a restaurace, zoologické zahrady, muzea či koupaliště a další vnitřní sportoviště. Zůstanou však otevřeny všechny obchody a služby, pokud zajistí, že v prodejně bude jen jeden zákazník na 15 metrů čtverečních. Na rozdíl od minule nebude také platit nedělní zákaz prodeje.
Aktualitu pro Vás připravila Lenka

Pokyny k vyplnění Žádosti o kompenzační bonus bonusové období od 14. 12. 2020 do 24. 12. 2020

Zdroj: Finanční správa

14.12.2020 10:55 | Tyto pokyny k vyplnění žádosti o přiznání kompenzace některých hospodářských
následků bezprostředně souvisejících s omezením nebo zákazem podnikatelské činnosti v důsledku opatření přijatých orgány státní správy k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobeného koronavirem označovaným jako SARS CoV-2 (dále jen „kompenzační bonus“) jsou návodem k vyplnění formuláře „Žádost o kompenzační bonus“ bonusové období od 14. 12. 2020 až 24. 12. 2020 podle zákona č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 (dále jen „zákon o kompenzačním bonusu“). Formulář „Žádost o kompenzační bonus“ není povinným tiskopisem; žádost o poskytnutí kompenzačního bonusu lze učinit i v jiném formátu a struktuře při splnění zákonných náležitostí podání ve smyslu zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„daňový řád“), pokud bude obsahovat veškeré náležitosti podle zákona o kompenzačním bonusu.
Aktualitu pro Vás připravila Lenka

Změny výplatních termínů důchodů v roce 2021

Zdroj: ČSSZ

14.12.2020 09:00 | Stejně jako každý rok i v tom nadcházejícím státní svátky mírně posunou termíny výplaty důchodů. Přelom roku a přidělení finančních prostředků pro výplatu důchodů v roce 2021 ovlivní posun lednových splatností bezhotovostní výplaty důchodů. V průběhu příštího roku se splatnost výplat posune celkem šestkrát.
Aktualitu pro Vás připravila Lenka

Prodloužení nouzového stavu do 23. 12. 2020

Zdroj: Vláda ČR

10.12.2020 15:00 | Nouzový stav na území České republiky bude trvat do 23. prosince 2020.
Důvodem pro prodloužení nouzového stavu je trvající nepříznivá epidemiologická situace. Počty nakažených virem SARS-CoV-2 v České republice se totiž drží v nepříznivých hodnotách, což si vyžaduje nutnost pokračovat ve vládou nařízených krizových opatřeních. I proto vláda 10.12.2020 prodloužila jejich platnost současně s nouzovým stavem. Zároveň upravila části týkající se zákazu prodeje alkoholu s sebou tak, že se nově týká rozlévaných a na místě připravovaných nápojů, a zákazu provozu vleků a lanových drah tak, že se týká výslovně lyžařských vleků a lanovek.

Aktualitu pro Vás připravila Lenka

Minimální platba pojistného na nemocenské pojištění bude od ledna činit 147 Kč

Zdroj: ČSSZ

8.12.2020 17:23 | Česká správa sociálního zabezpečení upozorňuje osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), které jsou dobrovolně účastny nemocenského pojištění, že od ledna 2021 je stanovena nová minimální výše platby pojistného na nemocenské pojištění, a to ve výši 147 Kč.

Aktualitu pro Vás připravila Lenka

Valorizace v lednu 2021 zvýší průměrný starobní důchod přibližně o 839 korun měsíčně

Zdroj: ČSSZ

8.12.2020 15:53 | Od ledna 2021 dojde opět k valorizaci všech vyplácených důchodů, tedy starobních, invalidních, vdovských, vdoveckých a sirotčích. Česká správa sociálního zabezpečení každoročně provádí valorizaci důchodů automaticky, klienti nemusí o zvýšení důchodu žádat. Základní výměra se zvýší o 60 Kč, tedy z 3 490 na 3 550 Kč, a procentní výměra vzroste o 7,1 %. Vůbec poprvé v historii valorizace vychází mj. z indexů růstu spotřebitelských cen domácností důchodců.

Aktualitu pro Vás připravila Lenka

UPOZORNĚNÍ PRO ZAMĚSTNAVATELE – vyúčtování režim A+ za 11 a 12/2020

Zdroj: Úřad práce

7.12.2020 12:50 | při zasílání vyúčtování režimu A plus za listopad 2020 (a následně i za prosinec 2020) nezapomeňte, prosím, do souboru vyúčtování A plus xlsx na listě „Poskytnuté podpory“ uvést součet částek uvedených ve všech v právních aktech o poskytnutí podpory (rozhodnutí o poskytnutí dotace, dohoda o poskytnutí příspěvku), jestliže podpora byla poskytnuta/je poskytována v souladu s bodem 3.1 Dočasného rámce, včetně A plus za 10/2020, a to i částku přepočtenou na měnu EUR.
Aktualitu pro Vás připravila Lenka

INFORMACE k určení lhůty pro stanovení daně (prekluzivní lhůty) při vykazování a uplatňování daňové ztráty a posuzování běhu této lhůty a změny jejího běhu v návaznosti na rozsudky Nejvyššího správního soudu

Zdroj: Finanční správa

2.12.2020 09:40 | Generální finanční ředitelství v návaznosti na rozhodovací činnost Nejvyššího správního soudu (dále jen „NSS“), a to na rozsudky NSS č. j. 8 Afs 58/2019-48 ze dne 13. května 2020 a č. j. 2 Afs 388/2019-70 ze dne 18. června 2020 týkající se tzv. „řetězení daňových ztrát“ a na rozsudky NSS č. j. 9 Afs 81/2020-40 ze dne 2. července 2020 a č. j. 4 Afs 101/2020-41 ze dne 17. července 2020 vztahující se k posuzování běhu prekluzivní lhůty a změny jejího běhu vydává tuto informaci z důvodu zvýšení právní jistoty poplatníků daně z příjmů právnických a fyzických osob.
Aktualitu pro Vás připravila Lenka

Česko přejde do třetího stupně PES ve čtvrtek

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

2.12.2020 09:38 | Do třetího stupně protiepidemického systému PES přejde Česká republika ve čtvrtek 3. prosince. Na dalším postupu v rozvolňování epidemických opatření se shodla vláda Andreje Babiše na mimořádném jednání v neděli 29. listopadu 2020.

Aktualitu pro Vás připravila Lenka

Právě vychází nový měsíčník pro veřejnou správu č. 5/2020

Zdroj: Účetní Portál

23.11.2020 15:09 | Krásný den milé kolegyně a vážení kolegové,

ano, jsme v tiskárně… Kdo že je v tiskárně? Naše nové knihy o účetnictví veřejného sektoru 2021. Nejsou dvě jako v roce 2019, ale jsou tři. Nejsou uspořádány jako naposledy ve druhém vydání, ale přijala jsem výzvu přeskládat obsah.
Miluji výzvy…

Pozor, jeden podpis na žádost nestačí, ale dva ano

Zdroj: Finanční správa

5.11.2020 22:35 | ➡️ ZVLÁDNEME TYTO DNY SPOLU ⬅️

Žádost o kompenzační bonus bonusové období od 5. 10. 2020 do 4. 11. 2020
a
Žádost o kompenzační bonus bonusové období od 5. 11. 2020 do 21. 11. 2020

Aktualitu pro Vás připravila Kateřina

Finanční správa začíná přijímat žádosti o kompenzační bonus

Zdroj: Finanční správa

5.11.2020 22:26 | ➡️ ZVLÁDNEME TYTO DNY SPOLU ⬅️
Finanční správa dnes zveřejnila na svých webových stránkách formulář žádosti o výplatu kompenzačního bonusu. Žádosti je možné podávat i přesto, že dosud nebyl dokončen legislativní proces a zákon nenabyl účinnosti. Zároveň však FS upozorňuje, že vyplácet se začne až poté, co zákon nabyde účinnosti, o čemž bude poté veřejnost na webu a sociálních sítích neprodleně informovat.

Aktualitu pro Vás připravila Kateřina

Krizové ošetřovné

Zdroj: MPSV

5.11.2020 22:16 | ➡️ ZVLÁDNEME TYTO DNY SPOLU ⬅️

Aktuální informace pro rodiče: Postup při žádosti o ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14. 10. 2020

Aktualitu pro Vás připravila Kateřina

Poštovní datové zprávy jsou po dobu nouzového stavu opět zdarma

Zdroj: MV ČR

4.11.2020 21:56 | ➡️ ZVLÁDNEME TYTO DNY SPOLU ⬅️

Od 2. listopadu 2020 až do konce nouzového stavu mohou firmy, podnikatelé i ostatní uživatelé využívat datové schránky kompletně zdarma. V rámci podpory elektronické komunikace si mezi sebou mohou nově zdarma posílat faktury, upomínky, smlouvy, objednávky, potvrzení nebo certifikáty. Poštovní datové zprávy však nesmí být využívány pro odesílání nevyžádaných obchodních sdělení.

Aktualitu pro Vás připravila Petra

Finanční správa začíná přijímat žádosti o kompenzační bonus

Zdroj: Finanční správa

4.11.2020 21:51 | ➡️ ZVLÁDNEME TYTO DNY SPOLU ⬅️

Finanční správa dnes zveřejnila na svých webových stránkách formulář žádosti o výplatu kompenzačního bonusu. Žádosti je možné podávat i přesto, že dosud nebyl dokončen legislativní proces a zákon nenabyl účinnosti. Zároveň však FS upozorňuje, že vyplácet se začne až poté, co zákon nabyde účinnosti, o čemž bude poté veřejnost na webu a sociálních sítích neprodleně informovat.

Aktualitu pro Vás připravila Petra

Krizové ošetřovné po celou dobu uzavření škol a ve výši 70 procent schváleno i Senátem

Zdroj: MPSV

30.10.2020 20:09 | ➡️ ZVLÁDNEME TYTO DNY SPOLU ⬅️

Rodiče, kteří jsou doma se svými dětmi, nezůstanou bez příjmu díky nároku na ošetřovné ve výši 70 procent denního vyměřovacího základu, a to po celou dobu uzavření škol. Zároveň byla schválena minimální denní částka ošetřovného ve výši 400 Kč.

Aktualitu pro Vás připravila Kateřina

Senát vrátil Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy návrh zákona o kompenzačním bonusu

Zdroj: Senát ČR

29.10.2020 22:43 | ➡️ ZVLÁDNEME TYTO DNY SPOLU ⬅️

Senát dne 29. 10. 2020 na 28. schůzi Senátu vrátil návrh zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 (senátní tisk č. 332) Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy.

Aktualitu pro Vás připravila Petra

„OŠETŘOVNÉ“ PRO OSVČ II

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

28.10.2020 14:58 | ➡️ ZVLÁDNEME TYTO DNY SPOLU ⬅️

Vláda ČR schválila program Ošetřovné pro OSVČ II. Aktuálně není možné žádat, začátkem listopadu bude zveřejněna výzva, na základě které bude možné požádat o dotaci zpětně.“

Aktualitu pro Vás připravila Petra

Vládní usnesení související s bojem proti epidemii koronaviru

Zdroj: Vláda ČR

27.10.2020 18:28 | ➡️ ZVLÁDNEME TYTO DNY SPOLU ⬅️

Usnesení jednání vlády ČR 27. října 2020:
- Žádost o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2
- Systém provádění antigenních testů pro zjištění přítomnosti onemocnění COVID-19
- Zajištění komunikační kampaně Ministerstva zdravotnictví k aktuálním tématům spojeným s epidemií onemocnění COVID-19
- Pokračování Programu Ministerstva průmyslu a obchodu COVID – Nájemné Výzva 2

Aktualitu pro Vás připravila Petra

Opatření týkající se nejen podnikatelů a živnostníků

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

27.10.2020 18:16 | ➡️ ZVLÁDNEME TYTO DNY SPOLU ⬅️

Ministerstvo průmyslu a obchodu aktualizovalo tiskovou zprávu, ve které řeší:
- jaká mimořádná opatření týkající se nejen podnikatelů a živnostníků v současné době v souvislosti s koronavirem platí a
- jak je to s pomocí firmám a OSVČ.

Aktualitu pro Vás připravila Petra

Vláda prodlouží program podpory zaměstnavatelů Antivirus B do konce roku, vyhlásila také další krizová opatření

Zdroj: Vláda ČR

27.10.2020 16:26 | ➡️ ZVLÁDNEME TYTO DNY SPOLU ⬅️

Od středy 28. října bude na území České republiky platit až na přesně stanovené výjimky zákaz vycházení v nočních hodinách. Až na výjimky bude zakázán nedělní prodej a obchody budou muset každý den zavírat už ve 20 hodin. Tato a další zpřísnění opatření vyhlásila vláda Andreje Babiše po jednání v pondělí 26. října 2020.

Aktualitu pro Vás připravila Petra

Návrh zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2

Zdroj: eKLEP

22.10.2020 08:45 | Prostřednictvím tzv. kompenzačního bonusu pro OSVČ, pro společníky vybraných společností s ručením omezeným a pro osoby pracující na základě DPP nebo DPČ zmírnit následky, které jsou bezprostředním důsledkem omezení nebo zákazů podnikatelské činnosti, které byly zavedeny orgány státní správy jako součást opatření přijatých v návaznosti na aktuální nouzový stav ode dne 5. října 2020.

Aktualitu pro Vás připravila Kateřina

Vláda schválila „ošetřovné“ pro OSVČ II

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

16.10.2020 15:05 | ➡️ ZVLÁDNEME TYTO DNY SPOLU ⬅️

400 korun za den je „ošetřovné“, které získají osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), na něž dopadla pandemie koronaviru a přijatá nařízení. Vláda schválila návrh Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu podnikatelů, kteří kvůli uzavření školy, nebo jiného zařízení nemohou plnohodnotně podnikat a pečují o dítě do 10 let či hendikepovaného blízkého.

Aktualitu pro Vás připravila Petra

Nefunkčnost právního systému CODEXIS

Zdroj: Účetní Portál

12.10.2020 10:11 | Dnes nebude k dispozici právní systém CODEXIS z důvodu přechodu na vyšší verzi. Od zítřka již bude k dispozici. Děkujeme za pochopení.

Vláda schválila pravidla kurzarbeitu, podpořila i zaměstnávání hendikepovaných osob

Zdroj: Vláda ČR

2.10.2020 12:30 | Stát bude moci v nutných případech ohrožení ekonomiky dlouhodobě podpořit udržení zaměstnanosti formou příspěvku v době částečné nezaměstnanosti, tzv. kurzarbeitu.
Aktualitu pro Vás připravila Kateřina

Pronájem obecních bytů a nebytových prostor není podnikatelskou činností

Zdroj: MFČR

18.9.2020 15:38 | Pronájem obecních bytů a nebytových prostor nelze vést mimo rozpočet jako podnikatelskou činnost. Mimo rozpočet (na účtu cizích prostředků) lze vést pouze příjmy, které nejsou z pronájmu nemovitostí, např. zálohy na služby.
Pokud máte v hospodářské činnosti ve výkazu zisku a ztráty, přehodnoťte přípravu rozpočtu na rok 2021. Mělo by být v hlavní činnosti.

Aktualitu pro Váš připravila Petra.

Právě vychází nový měsíčník pro veřejnou správu č. 4/2020

Zdroj: Účetní Portál

18.9.2020 13:23 | Krásný den milé kolegyně a vážení kolegové,

dnes mám pro Vás velké DĚKUJI…
Děkuji za to, že jdete se mnou, že jdete s námi…
Děkuji za to, že máte trpělivost se vším, co vytváříme…
Děkuji za Vaše e-maily a vše, co v nich píšete.

Program COVID - Podpora ubytovacích zařízení (COVID-Ubytování)

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

22.7.2020 14:59 | Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) informuje, že vláda projednala a schválila 20. 7. 2020 další z programů MMR, které pomáhají našim občanům a podnikatelům v boji proti dopadům koronavirové pandemie. Program COVID – Ubytování je zaměřen na naše ubytovací zařízení. Stát jim přispěje částkou 100 až 330 Kč na pokoj a noc za období, kdy musela být uzavřena. Výzva by měla být vyhlášena v srpnu 2020.

Máme radost - získali jsme AKREDITACI MVČR pro ONLINE vzdělávací program Specialista pro veřejnou správu OBCE

Zdroj: Účetní Portál

22.7.2020 13:18 | Mezi prvními v České republice jsme získali akreditaci Ministerstva vnitra ČR našeho ONLINE vzdělávacího programu Specialista pro veřejnou správu OBCE.
Akreditace je určena pro úředníky územních samosprávných celků, kteří chtějí rozumět účetnictví územních samosprávných celků v širších souvislostech včetně příkladů.

Aktualitu pro Vás připravila Petra.

Cenový věstník 9/2020

Zdroj: Účetní Portál

7.7.2020 17:58 | MFČR vydalo nový Cenový věstník 9/2020. Obsahem tohoto Cenového věstníku je kromě přehledu o provedených cenových kontrolách také oznámení o vydání nařízení vlády č. 265/2020 Sb., že s účinností od 5. 6. 2020 se ruší nařízení vlády, kterým se stanovilo cenové moratorium nájemného z bytů v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2. Tedy se ruší to, že nájemné z bytu nelze po dobu ode dne účinnosti nařízení vlády č. 202/2020 Sb. do dne skončení mimořádného opatření při epidemii zvyšovat.

Aktualitu pro Váš připravila Petra.

Právě vychází nový měsíčník pro veřejnou správu č. 3/2020

Zdroj: Účetní Portál

19.6.2020 13:00 | Dobrý den milé kolegyně a vážení kolegové,

představuji Vám další číslo měsíčníku pro veřejný sektor. Jsem opravdu velmi potěšena, že tato oblast „žije“ a pomaličku, polehoučku dohání podnikatele.
Je to velmi zajímavá oblast, která mne provází celou profesní dráhu. Překvapilo mne, že i na ústních zkouškách daňových poradců Vás může potkat otázka, jaké jsou hlavní rozdíly mezi vyhláškou pro podnikatele a vyhláškou pro veřejný sektor. Věřili byste?

Cenový věstník 07/2020

Zdroj: MFČR

27.4.2020 13:35 | ➡️ ZVLÁDNEME TYTO DNY SPOLU ⬅️

Přinášíme Vám Cenový věstník č. 07/2020 ze dne 27.4.2020.

Aktualitu pro Vás připravila Lucie

Právě vychází nový měsíčník pro veřejnou správu č. 2/2020

Zdroj: Účetní Portál

24.4.2020 13:48 | ➡️ ZVLÁDNEME TYTO DNY SPOLU ⬅️
Krásný den milé kolegyně a vážení kolegové,

představujeme Vám naši práci za poslední měsíce pro veřejný sektor, zejména pro obce. Je toho opravdu hodně:
1. Jsou to články, jeden lepší jak druhý a připravujeme další. Články jsou obsahovou náplní pro uživatele balíčku SILVER ucetni-portal.cz.

Cenový věstník 06/2020

Zdroj: MFČR

23.4.2020 08:57 | ➡️ ZVLÁDNEME TYTO DNY SPOLU ⬅️

Přinášíme Vám Cenový věstník číslo 6/2020 ze dne 22.4.2020.

Aktualitu pro Vás připravila Lucie

Cenový věstník 05/2020

Zdroj: MFČR

24.3.2020 09:05 | Přinášíme Vám Cenový věstník číslo 05/2020, který byl MFČR zveřejněn dne 23.3.2020.

Aktualitu pro Vás připravila Lucie

Cenový věstník 04/2020

Zdroj: MFČR

5.3.2020 08:12 | Přinášíme Vám Cenový věstník č. 04/2020 ze dne 4. března 2020.

Aktualitu pro Vás připravila Lucie

Právě vychází nový měsíčník pro veřejnou správu č. 1/2020

Zdroj: Účetní Portál

3.3.2020 10:00 | Dobrý den milé kolegyně a milí kolegové,

přináším Vám první měsíčník letošního roku pro veřejný sektor. Obsahuje celou řadu
zajímavých informací. Jsem velmi ráda, že se nám na Účetním Portálu oblast obcí, DSO
a příspěvkových organizací „rozjela“ a v mnohém dohání oblast podnikatelskou.

Zpracováváte účetnictví obce nebo dobrovolného svazku obcí a chcete být ještě lepší?
Nebo o tom přemýšlíte?

Cenový věstník 03/2020

Zdroj: MFČR

27.2.2020 08:18 | Přinášíme Vám Cenový věstník číslo 3/2020 ze dne 26. února 2020.

Aktualitu pro Vás připravila Lucie

Cenový věstník 02/2020

Zdroj: MFČR

20.2.2020 08:15 | Přinášíme Vám Cenový věstník č. 02/2020 ze dne 20. února 2020.

Aktualitu pro Vás připravila Lucie

Cenový věstník 01/2020

Zdroj: MFČR

29.1.2020 08:05 | Přinášíme Vám Cenový věstník číslo 01/2020 ze dne 28. ledna 2020.

Aktualitu pro Vás připravila Lucie

„Act“ – 18. lekce angličtiny pro oblast přeshraničních fúzí a akvizic

Zdroj: Účetní Portál

19.12.2019 21:40 | V dnešní angličtině pro oblast přeshraničních fúzí a akvizic si probereme „act“. Naučíte se anglické názvy několika zákonů
a také další související výrazy. Uměli byste například říct anglicky „není to předmětem DPH“? Nebo „nech mě to vyhledat“?
Opět je připojena nahrávka autora, Ing. Vladimíra Zdražila.

Jana

Cenový věstník 17/2019

Zdroj: MFČR

19.12.2019 15:10 | Přinášíme Vám Cenový věstník číslo 17/2019 ze dne 19. prosince 2019.

Aktualitu pro Vás připravila Lucie

Místní poplatek z pobytu a důsledky novely zákona o místních poplatcích k 1. 1. 2020

Zdroj: Účetní Portál

18.12.2019 21:01 | Těm z Vás, kteří mají co dočinění s místními poplatky, jistě neuniklo, že k 1. 1. 2020 nabude účinnosti významná novela zákona o místních poplatcích, jíž se ruší místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt a rovněž poplatek z ubytovací kapacity. Tyto poplatky budou nahrazeny novým místním poplatkem z pobytu.
Mám za to, že v článku Mgr. Václava Těžkého a JUDr. Michala Jantoše naleznete odpovědi na většinu otázek, které Vás v souvislosti s jeho zavedením mohou napadnout.

Jana

Cenový věstník 16/2019

Zdroj: MFČR

18.12.2019 08:07 | Přinášíme Vám Cenový věstník číslo 16/2019 ze dne 17. prosince 2019.

Aktualitu pro Vás připravila Lucie

Postup při nakládání s uvolněným podílem ve společnosti s ručením omezeným ve světle vládní novely – část II.

Zdroj: Účetní Portál

16.12.2019 22:00 | Přinášíme Vám druhou část článku od Mgr. Eleny Donátové, LL.M., který má za cíl provést Vás postupem při nakládání s uvolněným podílem v s.r.o. nevtěleným do kmenového listu ve smyslu aktuálně platné právní úpravy s tím, že zdůrazní vybrané výkladové problémy a jejich případné řešení nabízené novelou.
Vaší pozornosti doporučujeme i několik našich příkladů – viz sekce ,,Mohlo by Vás zajímat''.

Jana

„Refer to st“ – 17. lekce angličtiny pro oblast přeshraničních fúzí a akvizic

Zdroj: Účetní Portál

12.12.2019 21:05 | V dnešní 17. lekci angličtiny pro oblast přeshraničních fúzí a akvizic se zaměříme na výraz "refer to st". Víte, jak se v angličtině odkázat na "paragraf 23 zákona o daních z příjmů"? A víte, co v češtině znamená "a problem with final installment collection"? Pokud ne a zajímá Vás to, čtěte dále anebo se rovnou zaposlouchejte do nahrávky autora, Ing. Vladimíra Zdražila.

Jana

Spis auditora pro provádění zakázky přezkoumání hospodaření

Zdroj: Účetní Portál

11.12.2019 10:47 | Možná jste auditor, který chce přijmout zakázku na „Přezkoumání hospodaření obce“, případně „dobrovolného svazku obcí“. Možná na druhé straně jste obec, která chce více porozumět tomu, co všechno musí auditor splnit při přezkoumání. Možná chcete odejít od přezkoumání krajským úřadem, které je zdarma, a chcete si vyzkoušet práci auditora. Každá obec a dobrovolný svazek obcí jsou oprávněny požádat o přezkoumání krajský úřad do 30. června každého kalendářního roku, anebo v téže lhůtě příslušnému úřadu oznámí, že se rozhodly zadat přezkoumání auditorovi nebo auditorské společnosti.
Zákonným předpisem je zde zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Nechte se inspirovat od paní Mgr. Martiny Smetanové, ať jste na jedné nebo druhé straně.
A moje rada? Já, kdybych byla zastupitelem obce, tak bych prosazovala přezkoumání hospodaření od kraje a audit účetní závěrky od auditora. Pak bych získala cenný pocit jistoty, že ve schvalování závěrečného účtu a schvalování účetní závěrky nejsem sama. Zodpovědnost je zodpovědnost.

P.
www.pevacoukova.cz

Postup při nakládání s uvolněným podílem ve společnosti s ručením omezeným ve světle vládní novely – část I.

Zdroj: Účetní Portál

9.12.2019 14:08 | Novela zákona o korporacích č. 90/2012 Sb. je na pořadu senátu ještě letos. Je pro mne neuvěřitelné, že je to první novela zákona, který vstoupil v roce 2014, a to spolu s novým občanským zákoníkem.
Problematika uvolněného podílu byla výraznou změnou rekodifikace k 1. 1. 2014. Změnilo se díky nové úpravě dříve používané účtování. Připomeňme si, že společnost již podíl na s.r.o. nenabývá, ale jedná jen jako zástupce. Nemůže tedy „uvolněný podíl“ účtovat na skupinu 25 - Krátkodobý finanční majetek a pokud se bude podíl prodávat, neprodává jej jako vlastník, ale jen jako zástupce. Děkujeme za připravovanou úpravu § 213 ZOK, který nám novým zněním možný prodeji obchodního podílu lépe vyřeší.
Těšíme se na pokračování.

P.
www.pevacoukova.cz

Po dlouhé době není v aktuální sbírce NSS žádný daňový judikát. Že by byl na daňové frontě klid?

Zdroj: Tomáš Hajdušek - LinkedIn

9.12.2019 07:48 | Poskytujeme Vám reakci pana Tomáše Hajduška k aktuální sbírce rozhodnutí Nejvyššího správního soudu.

Aktualitu pro Vás připravila Lucie

Závěry koordinačních výborů – podzim 2019

Zdroj: Účetní Portál

6.12.2019 09:00 | Nové koordinační výbory jsou zajímavé. Považuji je za povinnou literaturu a „dlužím" Vám moje povídání nad koordinačními výbory. Zasekla jsem se na stravenkách neboli jednoúčelových a víceúčelových poukazech. Kdo z Vás jste byli na naší podnikatelské konferenci, víte, že jsme je bouřlivě řešili s Olgou Hochmannovou. Děkuji moc za přehled vybraných koordinační výborů.

P.
www.pevacoukova.cz

P.S. Víte, že máme od roku 2004 „natrhané“ po jednotlivých příspěvcích na webu? Může se hodit. Dříve než jsem začala natáčet moje Povídání nad koordinačními výbory, jsem je četla jako rak. Mohlo by se Vám hodit. Tedy četla jsem závěr a  pokud byl zajímavý, tak jsem četla začátek. Mnohdy jsem si se závěrem vystačila a vše potřebné pochopila.

K jakému dni se sestavuje znalecký posudek o přiměřenosti výše vypořádání v rámci převodu jmění na společníka?

Zdroj: Účetní Portál

5.12.2019 18:10 | Převod jmění na společníka je jedním z druhů přeměn. Převod může být na právnickou osobu, ale také fyzickou osobu, a musí být vždy schválen 90 % hlasů všech společníků.
Rozhodný den může ležet přede dnem zpracování projektu přeměny, anebo po zpracování projektu.
Pro účetnictví je nezbytné v zahajovací rozvaze zobrazit závazek z kapitálového vyrovnání minoritním společníkům. Závazek je nutno vždy vykázat v zahajovací rozvaze. Pokud tedy budeme uvažovat o rozhodném dni tzv. „zpětně“, např. k 1. 1. 2019, je třeba vykázat závazek vůči minoritním společníkům v ocenění reálnou hodnotou podle posudku znalce, a to bezpochyby zpracovaný ke dni konečné účetní závěrky tj. 31. 12. 2018. Je-li třeba vyplácet vypořádání ke dni zániku podle § 13a PřemZ, pak je třeba mít druhý posudek znalce. Pochyby autorky o potřebě dvou posudků jsou naprosto důvodné.
A co využít možnosti spojit rozhodný den se dnem zápisu do obchodního rejstříku. Jeví se mi, že bychom tím problém dvou posudků znalce vyřešili.

P.
www.pevacoukova.cz

„Competitor“ – 16. lekce angličtiny pro oblast přeshraničních fúzí a akvizic

Zdroj: Účetní Portál

5.12.2019 14:36 | Po „regulátorovi“ (viz minulá lekce) se v dnešní 16. lekci seznámíme s „competitorem“. Jak jej zničit či vytěsnit z trhu, Vám bohužel neporadíme, ale aspoň se naučíte o tématu hovořit v angličtině. A těm, které „competitor“ trápí opravdu hodně, se možná bude hodit i jedno neslušné slovo ze závěru lekce. A celá lekce je opět k dispozici i ve formě nahrávky autora Ing. Vladimíra Zdražila.

Jana

„Regulator“ - 15. lekce angličtiny pro oblast přeshraničních fúzí a akvizic

Zdroj: Účetní Portál

28.11.2019 21:46 | V 15. lekci angličtiny pro oblast přeshraničních fúzí a akvizic pana Ing. Vladimíra Zdražila na nás čeká „regulátor“. Víte, kdo či co to je? Vysvětlení a související výrazy naleznete v dnešní lekci.
A pokud patříte k těm, kteří se s akvizicemi a fúzemi míjejí a zajímá je pouze obecná angličtina, naučte či zopakujte si pár jednoduchých výrazů či obratů, které v každé lekci rovněž najdete. Možná se vám také někdy stává, že nevíte, jak anglicky vyjádřit jednoduché myšlenky, které v češtině běžně používáme – např. „nespěchej“ či „zavolej mu a prověř to“ (i tyto výrazy v dnešní lekci najdete).
Opět je připojena nahrávka, doporučujeme!

Jana

Ústavní soud vyhověl senátorům a zrušil část daňového řádu

Zdroj: novinky.cz

28.11.2019 15:14 | Ústavní soud (ÚS) ve středu rozhodl o zrušení části daňového řádu, která se týká využívání tiskopisů ministerstva financí. Kvůli snazší úpravě ponechali soudci stávající formuláře v platnosti až do konce příštího roku. ÚS tak vyhověl stížnosti skupiny 19 senátorů, kteří se na něj obrátili v souvislosti se zákonem o kontrolním hlášení.

Aktualitu pro Vás připravila Lucie

Cenový věstník 15/2019

Zdroj: MFČR

28.11.2019 10:16 | Přinášíme Vám Cenový věstník číslo 15/2019 ze dne 27.11.2019.

Aktualitu pro Vás připravila Lucie

„Consent on takeover“ - 14. lekce angličtiny pro oblast přeshraničních fúzí a akvizic

Zdroj: Účetní Portál

21.11.2019 13:09 | Ve 14. lekci angličtiny pro oblast přeshraničních fúzí a akvizic se zaměřujeme na „souhlas s převzetím“. Víte, jak anglicky vyjádřit, že „strany v dohodě o převzetí našly shodu v jejich vzájemných očekáváních“? Pokud ne, v dnešní lekci se to naučíte. A nezapomeňte si poslechnout i nahrávku autora.

Jana

„Takeover“ - 13. lekce angličtiny pro oblast přeshraničních fúzí a akvizic

Zdroj: Účetní Portál

14.11.2019 20:00 | Přinášíme Vám další sérii lekcí angličtiny pro oblast přeshraničních fúzí a akvizic od ing. Vladimíra Zdražila navazující na náš letní seriál. Navazujeme i v číslování, proto začínáme lekcí č. 13. V ní si probereme slovo „takeover“. Opět doporučujeme k poslechu nahrávku autora a přejeme Vám, abyste v praxi nikdy nepotřebovali větu „We are facing the attempts of hostile takeover of our organisation.“

Jana

Rozhovor: Jan Šafránek – Přeměny obchodních společností mají svá úskalí

Zdroj: Účetní Portál

12.11.2019 18:08 | Přinášíme Vám rozhovor s Honzou Šafránkem, partnerem kanceláře bnt attorneys-at-law, kterého si dovolím uvést také jako našeho odborného partnera přes obchodní právo na Účetním Portále. S Honzou jsme natočili na téma přeměn koncem letošního léta úžasný webinář. Pokud Vás přeměny oslovují, určitě webinář nepřehlédněte a nechte se do něj vtáhnout každým svým smyslem.
Za mne je na oblíbených přeměnách, tj. fúze sloučením a rozdělení odštěpením největší výhoda to, že se z převedených nemovitých věcí neplatí daň z nabytí nemovitých věcí. A výhody podle Honzy Šafránka, ty se dozvíte v rozhovoru. Užijte si ho.

P.

Cenový věstník 14/2019

Zdroj: MFČR

1.11.2019 10:26 | Aktuálně Vám přinášíme Cenový věstník číslo 14/2019 ze dne 01.11.2019.

Aktualitu pro Vás připravila Lucie

Cenový věstník 13/2019

Zdroj: MFČR

30.10.2019 08:26 | Přinášíme Vám Cenový věstník číslo 13/2019 ze dne 29.10.2019.

Aktualitu pro Vás připravila Lucie

Promíjení místních poplatků

Zdroj: Účetní Portál

23.10.2019 12:05 | Pro vybrané účetní jednotky přinášíme článek týkající se promíjení místních poplatků od autorů pana Václava Těžkého a pana Michala Jantoše.
Institut promíjení místních poplatků je institutem výjimečným, avšak v praxi může být velmi užitečným a může správci poplatku umožnit reagovat na nepředvídatelné situace, které mohou nastat.
V článku se věnujeme jak promíjení místních poplatků na základě žádosti podané poplatníkem a na základě hromadného promíjení, tak praktickým poznámkám, které s promíjením místních poplatků souvisí.
Víte, zda lze místní poplatek prominout zpětně?
Víte, zda lze prominout místní poplatek v případě, že má poplatkový subjekt nedoplatky?
Více se dozvíte v článku.

Petra

Celní úřad pro Moravskoslezský kraj pokračoval v exekuci pokuty 250 tisíc korun podle zákona o zaměstnanosti i poté, co bylo příslušné ustanovení zákona Ústavním soudem pro neústavnost zrušeno

Zdroj: Tomáš Hajdušek - LinkedIn

18.10.2019 09:37 | Aktuálně Vám přinášíme komentář pana Tomáše Hajduška k ustanovení §71 odst. 2 zákona o Ústavním soudu.

Aktualitu pro Vás připravila Lucie

Místní poplatek z ubytovací kapacity a jeho úprava v roce 2019

Zdroj: Účetní Portál

16.10.2019 19:28 | Pro vybrané účetní jednotky přinášíme další článek týkající se místních poplatků od autorů pana Václava Těžkého a pana Michala Jantoše. Tento díl se věnuje místnímu poplatku z ubytovací kapacity a jeho úpravě v roce 2019.
Tento místní poplatek z ubytovací kapacity představuje druhý z turistických poplatků, ze kterých může obec získat finanční prostředky z turistického ruchu v obci. Výhodou tohoto poplatku je, že je možné jej zavést v zásadě v kterékoliv obci. Nevýhodou je, že mu podléhá pouze ubytování ve stanovených objektech. Navrhuje se, že uvedený poplatek bude od roku 2020 zrušen a nahrazen poplatkem z pobytu.
V článku se věnujeme jak základním prvkům tohoto místního poplatku, tak praktickým poznámkám, obecně závazné vyhlášce a chystané novelizaci.
Více se dozvíte v článku.

Petra

Prodlužování délky řízení není v zájmu občanů a firem, k ochraně jejichž práv je NSS povolán. Komora daňových poradců proto zaslala NSS několik námětů, jak řízení před NSS urychlit.

Zdroj: Tomáš Hajdušek - LinkedIn

9.10.2019 11:33 | Přinášíme Vám komentář pana Tomáše Hajduška k článku ze dne 8.10.2019 zveřejněném na webovém portále iRozhlas.cz.

Aktualitu pro Vás připravila Lucie

Právní tituly umístění stavby na cizím pozemku

Zdroj: Účetní Portál

8.10.2019 15:50 | Nový občanský zákoník od 1. 1. 2014 zavedl zásadu, podle které je stavba součástí pozemku, na kterém je postavena. V tomto článku od paní Evy Dobrovolné se věnujeme zejména stavbám postaveným po 1. 1. 2014, a to na cizím pozemku. V článku si rozebereme pojmy jako dočasná stavba, stavba zřízená na základě obligačního práva, stavba zřízená na základě služebnosti nebo stavba zřízená na základě práva stavby, a vysvětlíme si právní režim jednotlivých staveb.

Petra

Revalue – přecenit – 12. lekce angličtiny

Zdroj: Účetní Portál

4.10.2019 17:18 | Dvanáctou lekcí náš seriál angličtiny na téma „přeměny společností“ uzavíráme. Věnovat se dnes budeme slovu „revalue – přecenit“. Rozumíte například větě „The shares were revalued to fair price by consulting their closing price at stock exchange“? Správný překlad této i několika dalších vět naleznete v dnešní lekci. A nahrávka pana Zdražila vám téma opět více osvětlí a osvěží.
Odborná anglická slovíčka naleznete rovněž v našem Anglickém daňovém a účetním slovníku.

Jana

Místní poplatek za povolení k vjezdu motorových vozidel do vybraných míst a částí měst a jeho úprava v roce 2019

Zdroj: Účetní Portál

3.10.2019 20:00 | Pro vybrané účetní jednotky přinášíme další článek týkající se místních poplatků od autorů pana Václava Těžkého a pana Michala Jantoše. Tento díl se věnuje místnímu poplatku za povolení k vjezdu motorových vozidel do vybraných míst a částí měst a jeho úpravě v roce 2019.
Tento místní poplatek zavádí obce s cílem regulovat dopravu na území obce a také s cílem navýšení rozpočtu obce.
V článku se věnujeme jak základním prvkům tohoto místního poplatku, tak praktickým poznámkám a obecně závazné vyhlášce.
Víte, že se novelou zákona č. 170/2017 Sb. výrazně navýšila sazba místního poplatku za povolení k vjezdu?
Více se dozvíte v článku.

Petra

Nejvyšší soud ČR potvrdil režim strategických pokynů valné hromady

Zdroj:

30.9.2019 08:29 | Nejvyšší soud ČR potvrdil, že stanovy akciové společnosti mohou rozhodování o strategickém řízení společnosti svěřit do působnosti valné hromady. Prostřednictvím valné hromady pak mohou akcionáři udělovat představenstvu společnosti závazné strategické pokyny.

Aktualitu pro Vás připravila Lucie

Cenový věstník 12/2019

Zdroj: MFČR

30.9.2019 08:14 | Přinášíme Vám Cenový věstník číslo 12/2019 ze dne 26.9.2019.

Aktualitu pro Vás připravila Lucie

Revaluation – přecenění – 11. lekce angličtiny

Zdroj: Účetní Portál

27.9.2019 14:45 | Přinášíme Vám 11. lekci angličtiny pana Vladimíra Zdražila. Dnes na téma "revaluation“ – přecenění.
Jak byste například anglicky řekli „Mějme na paměti rozdíly z přecenění majetku a dluhů“?
A nezapomeňte si poslechnout nahrávku pana Zdražila.
Odborná anglická slovíčka naleznete taky v našem Anglickém daňovém a účetním slovníku.

J.

I v případě udělování pokut podle daňového řádu (zde podle § 247a d.ř.) platí zásada správního trestání, že konkrétní deliktní skutek je nutno ve výroku jednoznačně vymezit tak, aby jej nešlo zaměnit za jiný

Zdroj: Tomáš Hajdušek - LinkedIn

25.9.2019 10:30 | Přinášíme Vám reakci pana Tomáše Hajduška na Rozsudek jménem republiky, týkající se správního trestání.

Aktualitu pro Vás připravila Lucie

Difference in valuation to acquired assets – oceňovací rozdíl k nabytému majetku – 10. lekce angličtiny

Zdroj: Účetní Portál

20.9.2019 19:00 | Přinášíme Vám 10. lekci angličtiny od pana Vladimíra Zdražila. Tentokrát se v ní budeme zabývat "oceňovacím rozdílem k nabytému majetku".
Naučíte se například správně anglicky vyjádřit skutečnost, že "oceňovací rozdíl k nabytému majetku nevyžaduje přecenění jednotlivých složek v něm obsažených, což je v rozporu s tím, co goodwill žádá po účetní jednotce." A opět doporučujeme Vaší pozornosti i nahrávku pana Vladimíra Zdražila.
Odborná anglická slovíčka naleznete taky v našem Anglickém daňovém a účetním slovníku.

J.

V kause LEDOPA GROUP vystavil NSS Finanční správě nelichotivé vysvědčení

Zdroj: Tomáš Hajdušek - LinkedIn

17.9.2019 09:28 | Přinášíme Vám vyjádření pana Tomáše Hajduška k rozsudku Nejvyššího správního soudu, kde byly posuzovány důvody doměření daně z přidané hodnoty společnosti LEDOPA GROUP.

Aktualitu pro Vás připravila Lucie

Goodwill – goodwill – 9. lekce angličtiny

Zdroj: Účetní Portál

13.9.2019 15:45 | Přinášíme Vám 9. lekci angličtiny od pana Vladimíra Zdražila. Nyní budeme rozebírat slovíčko goodwill. Odborná anglická slovíčka naleznete taky v našem Anglickém daňovém a účetním slovníku.
Umíte správně říct anglicky tuto větu?
Goodwill představuje druh nehmotného aktiva, které vzniká za předpokladu, že zájemce koupí existující firmu.
Poslechněte si úžasnou nahrávku pana Vladimíra Zdražila, která Vám objasní více.

Petra

Místní poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace v roce 2019*

Zdroj: Účetní Portál

11.9.2019 22:33 | Pro vybrané účetní jednotky přinášíme další článek týkající se místních poplatků od autorů pana Václava Těžkého a pana Michala Jantoše. Tento díl se věnuje místnímu poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace a jeho úpravě v roce 2019.
Jedná se o nepříliš využívaný místní poplatek. Smyslem tohoto jednorázového poplatku je částečně pokrýt náklady, které obci vznikly v souvislosti s výstavbou vodovodu nebo kanalizace.
Víte, kdo je poplatníkem tohoto místního poplatku?
Víte, že tomuto místnímu poplatku podléhá pouze první možnost napojení pozemku na stavbu vodovodu nebo kanalizace?
Více se dozvíte v článku.

Petra

Shareholder value – akcionářská hodnota – 8. lekce angličtiny

Zdroj: Účetní Portál

6.9.2019 15:22 | Přinášíme Vám 8. lekci angličtiny od pana Vladimíra Zdražila. Nyní budeme rozebírat slovíčko Shareholder value – akcionářská hodnota. Odborná anglická slovíčka naleznete taky v našem Anglickém daňovém a účetním slovníku.
Umíte správně říct anglicky tyto věty?
Nedoporučujeme investovat do této společnosti. Požadavek na zvýšení akcionářské hodnoty se nezdá být
naplněn.
Poslechněte si úžasnou nahrávku pana Vladimíra Zdražila, která Vám objasní více.

Petra

Due diligence framework – struktura, obsah due diligence – 7. lekce angličtiny

Zdroj: Účetní Portál

30.8.2019 09:57 | Přinášíme Vám 7. lekci angličtiny od pana Vladimíra Zdražila. Nyní budeme rozebírat slovíčko due diligence framework – struktura, obsah due diligence. Odborná anglická slovíčka naleznete taky v našem Anglickém daňovém a účetním slovníku.
Umíte správně říct anglicky tuto větu?
Klientovi jsme v nabídce struktury due diligence nabídli všechny možné audity.
Poslechněte si úžasnou nahrávku pana Vladimíra Zdražila, která Vám objasní více.

Petra

Místní poplatek ze vstupného a jeho úprava v roce 2019

Zdroj: Účetní Portál

28.8.2019 11:05 | Pro vybrané účetní jednotky přinášíme další článek týkající se místních poplatků od autorů pana Václava Těžkého a pana Michala Jantoše. Tento díl se věnuje místnímu poplatku ze vstupného a jeho úpravě v roce 2019. Výběr místního poplatku ze vstupného zvyšuje příjmy obce a zároveň může sloužit k regulaci dopadu negativních jevů některých akcí.
Víte, z jaké částky se vypočítává výsledná výše místního poplatku?
Víte, že jsou poplatníci místního poplatku ze vstupního povinni plnit ohlašovací povinnost? A to i v případě osvobození od placení?
Více se dozvíte v článku.

Petra

Pro snazší život podnikatelů. MPO a MF představují živnostenský balíček, který má ulevit od nadměrné byrokracie

Zdroj: MFČR

28.8.2019 09:44 | Živnostenský balíček, který usnadní život malým a středním podnikatelům, představili ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a ministryně financí Alena Schillerová. Jde o desatero záměrů, včetně na ně navazujících konkrétních kroků a jejich termínů, z čehož některé jsou již splněny.

Aktualitu pro Vás připravila Lucie

V návaznosti na nepřesnosti, které byly publikovány v médiích v uplynulých dnech, chce Finanční správa uvést na pravou míru informace týkající se uzavřené smlouvy se společností IBM

Zdroj: Finanční správa

26.8.2019 10:32 | Finanční správa dosáhla dohody, díky které se po 30 letech vymaní u daňového informačního systému ze závislosti na společnosti IBM.

Aktualitu pro Vás připravila Lucie

Due diligence report – zpráva z due diligence – 6. lekce angličtiny

Zdroj: Účetní Portál

23.8.2019 10:17 | Přinášíme Vám 6. lekci angličtiny od pana Vladimíra Zdražila. Nyní budeme rozebírat slovíčko due diligence report – zpráva z due diligence. Odborná anglická slovíčka naleznete taky v našem Anglickém daňovém a účetním slovníku.
Umíte správně říct anglicky tuto větu?
Připrav dvě kopie zprávy due diligence pro každého účastníka.
Poslechněte si úžasnou nahrávku pana Vladimíra Zdražila, která Vám objasní více.

Petra

Cenový věstník 11/2019

Zdroj: MFČR

22.8.2019 09:05 | Přinášíme Vám Cenový věstník č. 11/2019 ze dne 21. 8. 2019.

Aktualitu pro Vás připravila Lucie

Když v registru smluv zveřejňují obce 3. stupně

Zdroj: Účetní Portál

21.8.2019 14:11 | Obce 3. stupně v registru smluv zveřejňují, protože jsou povinným subjektem podle zákona o registru smluv. Mají tedy zákonnou povinnost zveřejňovat v registru smluv a může být o nich zveřejňováno.
Víte, že všechny smluvní strany si musí ověřit, že je v registru zveřejněno řádně, a pak až plnit?
Víte, že zákon o registru smluv může dopadnout i na smlouvu uzavřenou před 1. 7. 2016?
Víte, jaké jsou nejčastější chyby ve zveřejňování smluv?
Více se dozvíte v článku paní Blanky Hanzelové, který se věnuje zveřejňování smluv v registru obcemi 3. stupně.

Petra

Učebnicový příklad zneužití práva aneb jak (ne)koupit byt pro jednatele s odpočtem DPH

Zdroj: Tomáš Hajdušek - LinkedIn

20.8.2019 12:43 | Přinášíme Vám reakci p. Tomáše Hajduška, vztahující se k ROZSUDKU JMÉNEM REPUBLIKY, který naleznete níže.

Aktualitu pro Vás připravila Lucie

Due diligence – právní, účetní a daňová prověrka společnosti před akvizicí – 5. lekce angličtiny

Zdroj: Účetní Portál

16.8.2019 09:55 | Přinášíme Vám 5. lekci angličtiny od pana Vladimíra Zdražila. Nyní budeme rozebírat slovíčko due diligence – právní, účetní a daňová prověrka společnosti před akvizicí. Odborná anglická slovíčka naleznete taky v našem Anglickém daňovém a účetním slovníku.
Umíte správně říct anglicky tuto větu? Vypadají jako čestní a poctiví partneři, avšak stejně si musíme nechat udělat due diligence před podpisem akviziční smlouvy.
Poslechněte si úžasnou nahrávku pana Vladimíra Zdražila, která Vám objasní více.

Petra

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství a jeho úprava v roce 2019

Zdroj: Účetní Portál

14.8.2019 15:40 | Pro vybrané účetní jednotky přinášíme další článek týkající se místních poplatků od autorů pana Václava Těžkého a pana Michala Jantoše. Tento díl se věnuje místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství a jeho úpravě v roce 2019.
Místní poplatek za užívání veřejného prostranství je jediný z místních poplatků upravených v zákoně o místních poplatcích, jenž umožňuje obcím nejširší variabilitu nastavení. V článku se věnujeme jak základním prvkům tohoto místního poplatku, tak doporučením správcům poplatku tam, kde v praxi vznikají potíže, které znemožňují správci poplatku řádně odůvodnit platební výměr tam, kde není poplatková povinnost splněna včas nebo ve správné výši.

Petra

Acquire something – nakoupit, pořídit – 4. lekce angličtiny

Zdroj: Účetní Portál

9.8.2019 08:43 | Přinášíme Vám 4. lekci angličtiny od pana Vladimíra Zdražila. Nyní budeme rozebírat slovíčko acquire something – nakoupit, pořídit. Odborná anglická slovíčka naleznete taky v našem Anglickém daňovém a účetním slovníku.
Umíte správně říct anglicky tuto větu? Nabyl jsem dobrých znalostí v oblasti účetnictví fúzí a akvizic.
Poslechněte si úžasnou nahrávku pana Vladimíra Zdražila, která Vám objasní více.

Petra

Když v registru smluv zveřejňují obce 1. stupně a 2. stupně

Zdroj: Účetní Portál

7.8.2019 12:55 | Obce 1. stupně a 2. stupně v registru smluv zveřejňují zcela dobrovolně nad rámec povinností vyplývajících ze zákona o registru smluv.
Důvodem může být snaha o maximální otevřenost a procesní opatrnost.
Víte, že je možné provést anonymizaci dokumentů určených k uveřejňování v registru smluv?
Víte, že podle zákona o finanční kontrole je starosta odpovědný za správné uveřejňování závazků do registru smluv?
Více se dozvíte v článku paní Blanky Hanzelové, který se věnuje zveřejňování smluv v registru obcemi 1. stupně a 2. stupně.

Petra

Cenový věstník 10/2019

Zdroj: MFČR

29.7.2019 07:33 | Přinášíme Vám Cenový věstník číslo 10/2019 ze dne 26. 7. 2019.

Aktualitu pro Vás připravila Lucie

Acquisition – nákup, akvizice včetně nákupu firmy – 3. lekce angličtiny

Zdroj: Účetní Portál

26.7.2019 07:00 | Přinášíme Vám 3. lekci angličtiny od pana Vladimíra Zdražila. Nyní budeme rozebírat slovíčko acquisition, tedy nákup, akvizice včetně nákupu firmy. Odborná anglická slovíčka naleznete taky v našem Anglickém daňovém a účetním slovníku.
Víte, jak se anglicky řekne tato věta? Tato akvizice má smysl v tom, že dojde k tzv. úsporám z rozsahu.
Poslechněte si úžasnou nahrávku, která Vám objasní více.

Petra

Měsíčník pro veřejnou správu č. 3/2019 - Místní poplatky a hmotný majetek určený k prodeji

Zdroj: Účetní Portál

26.7.2019 07:00 | Dobrý den milé kolegyně a vážení kolegové,

přeji Vám všem krásné prázdniny. Já tento pátek končím svůj druhý týden dovolené s mými čtyřmi vnoučaty. Krásný čas, dělám babičku na plný úvazek. Návrat do dob, kdy moje děti byly malé.

Místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt a jeho úprava v roce 2019

Zdroj: Účetní Portál

24.7.2019 10:48 | Pro vybrané účetní jednotky přinášíme další článek týkající se místních poplatků od autorů pana Václava Těžkého a pana Michala Jantoše. Tento díl se věnuje místnímu poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt a jeho úpravě v roce 2019.
Místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt představuje tradiční nástroj ke zpoplatnění léčebných či turistických pobytů v obci. V článku se věnujeme poplatníkům tohoto místního poplatku, plátcům, předmětu, stanovení poplatkového základu a sazbě místního poplatku, osvobození od placení místního poplatku, povinnosti vést evidenční knihu, obsahovým náležitostem obecně závazné vyhlášky a chystané novelizaci od 1. 1. 2020.

Petra

Merge – fúzovat, slučovat se, spojovat se – 2. lekce angličtiny

Zdroj: Účetní Portál

19.7.2019 11:13 | Přinášíme Vám 2. lekci angličtiny od pana Vladimíra Zdražila. Nyní budeme rozebírat slovíčko merge, tedy fúzovat, slučovat se. Odborná anglická slovíčka naleznete taky v našem Anglickém daňovém a účetním slovníku.

Petra

Merger - fúze - 1. lekce angličtiny

Zdroj: Účetní Portál

12.7.2019 08:00 | Jsem ráda, že máme před sebou opět kousek účetní angličtiny od Vladimíra. Na prázdniny prima příležitost k růstu. Osobně jsem absolvovala jeho roční kurz angličtiny pořádaný KDP ČR, který byl super. A oblast přeměn opravdu vítám. Víte, že máme od Vladimíra na webu několik odborných článků v angličtině z dřívější doby? Měly skvělou čtenost. A víte, že máme slovník odborné angličtiny pro účtaře a daňaře?
Tak jo, jdeme do toho… a budeme se s angličtinou potkávat pravidelně celé léto.
P.

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v roce 2019

Zdroj: Účetní Portál

10.7.2019 16:45 | Téma místních poplatků bylo určitě otázkou, která zajímala moje účastníky - účetní obcí na 10denním vzdělávacím programu „Veřejný specialista“ v minulém roce. Proto jsem měla velikou radost, když jsme získali požadované autory na toto téma pro seriál o místních poplatcích. Téma „Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů“, zjednodušeně téma místní vyhlášky o odpadech, má novou strukturu. Krátké povídání o samotném poplatku, povídaní o praktických problémech, na závěr doporučení k obecně závazné vyhlášce. Mám radost z tohoto článku, který vznikl v této struktuře z podnětu nové redakční rady Účetního Portálu pro veřejný sektor. I ostatní „místní poplatky“ budou v tomto kabátě zpracovány.
P.

Veřejné zakázky malého rozsahu

Zdroj: Účetní Portál

3.7.2019 17:42 | Přinášíme Vám článek věnovaný veřejným zakázkám malého rozsahu. Autorem článku je pan Martin Budiš.
Víte, jaká veřejná zakázka se považuje za veřejnou zakázku malého rozsahu?
Víte, jakými předpisy se řídí veřejné zakázky malého rozsahu?
Víte, jaké jsou způsoby zadávání veřejných zakázek malého rozsahu?
To a více se dozvíte v článku.

Petra

Cenový věstník 09/2019

Zdroj: MFČR

28.6.2019 07:51 | - Výměr MF č. 04/2019, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2019

Aktualitu pro Vás připravila Lucie

Cenový věstník 08/2019

Zdroj: MFČR

25.6.2019 15:44 | - Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 6/T/2019, kterým se stanoví změny pevných cen a změny textu pro konečného spotřebitele cigaret – 18. dodatek

Aktualitu pro Vás připravila Lucie

Podmínky pro rozdělení zisku v kapitálových společnostech dříve a dnes - je vše jinak?

Zdroj: Účetní Portál

18.6.2019 22:41 | Paní magistra přináší zajímavý článek o výplatě podílů na zisku versus zálohy na podíly na zisku. Právo na podíly na zisku patří mezi základní práva společníka. Samozřejmě za podmínky, že jsou splněny podmínky dané zákonem o korporacích (zákon č. 90/2012 Sb.).
Dlouhodobě doporučuji vyplácet podíly na zisku, protože jsou jisté a nehrozí, že se budou vracet. A lze je vyplácet podle mého názoru i v době po 6 měsících od rozvahového dne. Jak uvádí paní magistra, odborníci se odklánějí od názoru, že lze podíly na zisku vyplácet jen 6 měsíců od rozvahového dne. Je dobré to vědět, protože potom ve většině případů nepotřebujete vyplácet zálohy na podíly na zisku. A tak budete v jistotě, že nebudete žádné peníze vracet. U výplaty záloh to samozřejmě nemůžeme s jistotou předjímat. Nic to nemění na skutečnosti, že některým společnostem se mohou zálohy na podíly na zisku z různých důvodů hodit.

Pěva

Částí závodu dle § 190 odst. 2 písm. i) z. o. k. se rozumí samostatná organizační složka, potvrdil Nejvyšší soud

Zdroj: epravo.cz

18.6.2019 11:12 | Vrchní soud v Praze v usnesení sp. zn. 7 Cmo 201/2016, ze dne 30. 8. 2018 judikoval, že za část závodu v intencích § 190 odst. 2 písm. i), § 421 odst. 2 písm. m) a § 656 písm. m) z. o. k. je třeba považovat pobočku závodu dle § 503 o. z. Tento právní názor byl potvrzen Nejvyšším soudem v nedávném rozsudku sp. zn. 27 Cdo 2645/2018, ze dne 29. 5. 2019 navzdory opačnému většinovému stanovisku doktríny.

Aktualitu pro Vás připravila Lucie

Kauza AREX CZ - rozhodnutí NSS

Zdroj: Tomáš Hajdušek - LinkedIn

31.5.2019 08:46 | Včerejší rozhodnutí NSS 9 Afs 137/2016 ve věci AREX CZ podle mého potvrdilo, že rozsudek SDEU C-414/17 ve stejné věci rozhodně neznamenal, že "Soudní dvůr EU rozhodl v kauze AREX CZ ve prospěch Finanční správy", jak Finanční správa ve své tiskové zprávě ze dne 20.12.0018 tvrdila.

Aktualitu pro Vás připravila Lucie

Měsíčník pro veřejnou správu č. 2/2019

Zdroj: Účetní Portál

30.5.2019 11:00 | Dobrý den milé kolegyně a milí kolegové,

včera byl zvláštní den. Kombinace emocí a pocitů mě nabíjela nahoru a dolů už od rána. Vím od předešlého dne o zdravotní komplikaci mně blízké osoby, ženy, kterou mám velmi ráda pro její laskavou, veselou povahu, a nejen to.

Místní poplatek ze psů a jeho úprava v roce 2019

Zdroj: Účetní Portál

30.5.2019 10:20 | Pro vybrané účetní jednotky přinášíme článek týkající se místních poplatků ze psů v roce 2019 od autorů pana Václava Těžkého a pana Michala Jantoše. Místní poplatek ze psů patří mezi nejtradičnější místní poplatky upravené v zákoně o místních poplatcích. V článku se budeme věnovat místním poplatkům ze psů, a to zejména poplatníkům, předmětu, sazbám, osvobození od placení, poměrné výši poplatkové povinnosti a dalšímu.

Petra

Veřejná ochránkyně práv ukončila systémové šetření týkající se vydávání zajišťovacích příkazů

Zdroj: Finanční správa

29.5.2019 07:53 | Veřejná ochránkyně práv Mgr. Anna Šabatová informovala dopisem generální ředitelku Tatjanu Richterovou o ukončení systémového šetření uplatňování zajišťovacích příkazů Finanční správou České republiky. Toto šetření bylo zahájeno v září 2017 na základě diskuze odborné veřejnosti o riziku plošného využití tohoto nástroje při správě daní. Cílem prověřování bylo především vyhodnocení metodického nastavení dané oblasti správy daní, relevantní judikatury správních soudů a analytických a statistických údajů při uplatňování zajišťovacích příkazů.

Aktualitu pro Vás připravila Lucie

Hospodaření podle rozpočtu a jeho kontrola (§ 15 z. č. 250/2000 Sb.)

Zdroj: Účetní Portál

9.5.2019 22:50 | Přinášíme Vám článek od paní Pěvy Čoukové na téma Hospodaření podle rozpočtu a jeho kontrola.
Kdo je pověřen předběžnou kontrolou plánovaných a připravovaných operací?
Kdo je pověřen průběžnou a následnou kontrolou operací?
Přinášíme Vám možný vzor razítka se zabezpečením potřebných podpisů podle zákona o finanční kontrole.
Více se dozvíte v článku.

Petra

Adaptační legislativa k GDPR vstoupila v účinnost

Zdroj: uoou.cz

3.5.2019 11:10 | Česká republika má od 24. 4. 2019 nová platná pravidla pro oblast ochrany soukromí. Vyhlášením ve Sbírce zákonů nabyl účinnosti zákon o zpracování osobních údajů a příslušný doprovodný zákon.

Aktualitu pro Vás připravila Kristýna.

Zveřejňování smluv v registru

Zdroj: Účetní Portál

1.5.2019 19:18 | Podle zákona o registru smluv je veřejné kontrole prostřednictvím Registru smluv podrobeno nakládání s veřejnými prostředky formou některých soukromoprávních smluv, smluv o dotaci a návratné finanční pomocí, pokud s veřejnými prostředky nakládá povinný subjekt a nelze využít některou z výjimek z povinnosti zveřejňovat.
Teprve zveřejněním smlouvy řádně a včas v Registru, nabývá smlouva/dotace/faktura/objednávka účinnosti a lze podle ní plnit.
Více se dozvíte v článku paní Blanky Hanzelové, který se věnuje zveřejňování smluv v registru.

Petra

Rozpočet na rok 2019 – obce a příspěvkové organizace

Zdroj: Účetní Portál

26.4.2019 13:57 | Přinášíme Vám článek od paní Pěvy Čoukové na téma rozpočet na rok 2019. Článek je určen obcím.
V článku se dozvíte nejen důležité ze zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti nebo zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ale také doporučení, jak rozpočet schvalovat, komu je schvalování rozpočtu vyhrazeno, jaké dokumenty se musí zveřejňovat a mnoho dalšího.

Petra

Měsíčník pro veřejnou správu č. 1/2019

Zdroj: Účetní Portál

26.4.2019 13:50 | Dobrý den Vám všem,

je Velikonoční pondělí odpoledne a já bych se s Vámi ráda podělila, jaké máme Velikonoce u nás na Hané kousek od Olomouce.
Trávíme obvykle celá široká rodina Velikonoce doma. Je to velký jarní svátek, který máme protknutý tradicemi. Touto dobou cítím kořeny více než jindy, silné spojení s tímto jarním obdobím. Přiznám se, že moje osobní pojetí Velikonoc je úcta k tradicím bez napojení na křesťanství, byť jsem k němu byla jako dítě vedena.

Cenový věstník 06/2019

Zdroj: MFČR

25.4.2019 08:21 | - Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 4/T/2019, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného
spotřebitele cigaret, změny pevných cen a změny textu – 16. dodatek
- Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) stav k 31. 3. 2019

Aktualitu pro Vás připravila Lucie

Obec může napadnout územní plán sousední obce

Zdroj: Účetní Portál

24.4.2019 23:17 | Nejvyšší správní soud judikoval, že obec je oprávněna napadnout územní plán sousední obce, ale zatím nevyřešil otázku, jaké námitky může použít.
Více se k danému tématu dozvíte v článku pana Martina Eliáška.

Petra

Zaměstnavatel krachuje a dluží. Výplatu vám dá stát. Od května vyšší stropy

Zdroj: Peníze.cz

24.4.2019 08:43 | Když přestane chodit mzda, protože zaměstnavatel je v platební neschopnosti, je to zlé. Můžete se o peníze soudit a čekat, jak dopadne insolvenční řízení, v první řadě ale běžte na úřad práce. Ten vám může mzdu proplatit za zaměstnavatele. Víme, jak na to.

Aktualitu pro Vás připravila Lucie

Poslanecká sněmovna znovu projedná zákon o finanční kontrole, který uleví obcím i krajům

Zdroj: MFČR

24.4.2019 08:03 | Novela zákona o finanční kontrole ve veřejné správě přináší snížení administrativní zátěže pro obce a nejmenší organizace. Ty musejí dle stávající úpravy pověřit odpovědné osoby pro vybrané funkce (např. hlavní účetní nebo správce rozpočtu). Tuto povinnost je v praxi obtížné dodržet zejména pro subjekty, kteří nedisponují dostatečným množstvím zaměstnanců. Nově by u obcí a jiných malých organizací, které nemají víc než 5 zaměstnanců, mohl funkci správce rozpočtu nebo hlavního účetního provádět například externí účetní. Předloha rovněž navrhuje odstranit některé nadbytečné a neúměrně zatěžující povinnosti krajských samospráv.

Aktualitu pro Vás připravila Lucie

K čemu se obec (ne)může developerovi smluvně zavázat

Zdroj: Účetní Portál

23.4.2019 15:23 | Smlouvy mezi obcemi a developery se v praxi používají pro dojednání takové podoby záměru, která je přijatelná pro obě strany, a často zavazují developera ke spoluúčasti na nákladech, které obci v důsledku realizace záměru vzniknou. Přinášíme Vám článek pana Petra Boudy, ve kterém se dozvíte, k čemu se obec (ne)může developerovi smluvně zavázat.

Petra

Svěřování majetku společnosti zaměstnancům a třetím osobám z pohledu prevence vzniku škody

Zdroj: Účetní Portál

11.4.2019 13:35 | Svěřujete majetek společnosti zaměstnancům, externím spolupracovníkům nebo třetím osobám?
Tento svěřený majetek může být poškozen nebo odcizen. Víte, na základě, jakého právního důvodu má společnost nárok na náhradu škody a jak svůj nárok prokázat?
Víte, jaká je prevence vzniku škody na svěřeném majetku?
Více se dozvíte v článku pana Václava Pravdy.

Petra

Největší úniky dat v Česku od platnosti GDPR

Zdroj: Účetní Portál

10.4.2019 15:31 | Nařízení o ochraně osobních údajů GDPR už platí téměř rok. Podívejte se s námi na největší úniky, které český Úřad pro ochranu osobních údajů musel řešit. K porušení nařízení stačil zapomenutý flash disk, špatná e-mailová rozesílka i chybně rozeslané pokutové příkazy. Více v článku pana Mateje Zachara.

Petra

Nález k zadržování DPH je příkladem „aktivismu zdravého rozumu“, míní soudce Šimka

Zdroj: ceska-justice.cz

4.4.2019 13:52 | Za zcela logické a spravedlivé označují oslovení odborníci nedávné rozhodnutí II. senátu Ústavního soudu, který vyhověl ústavní stížnosti obchodní společnosti Kovové profily, spol. s r.o. a zrušil napadené rozsudky správních soudů z důvodu porušení vlastnického práva garantovaného v čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Ústavní stížnost směřovala k tomu, že v případě pochybností i oprávněnosti nadměrného odpočtu DPH lze zadržovat pouze spornou částku, a ne celou daň. Naopak Finanční správa nález označila za překvapivý.

Aktualitu pro Vás připravila Lucie

Informace o zpracování osobních údajů

Zdroj: MFČR

3.4.2019 08:46 | Cílem tohoto textu je poskytnout veřejnosti přehledné a srozumitelné informace o tom, jakým způsobem Ministerstvo financí zpracovává osobní údaje fyzických osob (subjektů osobních údajů), informace o jejich kategoriích, rozsahu a účelu, pro který jsou zpracovávány, o zdroji, ze kterého jsou osobní údaje získávány a o osobách, kterým jsou osobní údaje předávány. Součástí je také informace o právech subjektů údajů v oblasti zpracování osobních údajů.

Aktualitu pro Vás připravila Lucie

Cenový věstník 05/2019

Zdroj: MFČR

21.3.2019 08:46 | - Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 3T/2019, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného
spotřebitele cigaret, změny pevných cen a změny textu – 15. dodatek
- Přehled o provedených cenových kontrolách

Aktualitu pro Vás připravila Lucie

MPSV uvolnilo 80 mil. Kč na obědy dětí ve školním roce 2019/2020

Zdroj: MPSV

21.3.2019 08:06 | Pomoc dětem, jejichž rodiče si nemohou dovolit platit obědy ve školních jídelnách, pokračuje již pátým rokem. Do aktuální výzvy Operačního programu potravinová a materiální pomoc (OP PMP) se mohou přihlásit všechny kraje ČR, včetně hl. m. Prahy. Pro školní rok 2019/2020 bylo ministerstvem práce a sociálních věcí na
bezplatné stravování pro děti z nemajetných rodin vyčleněno 80 mil. Kč.

Aktualitu pro Vás přiravila Lucie

Živnostenské oprávnění půjde vyřídit přes Portál občana

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

20.3.2019 07:59 | Ministerstvo průmyslu a obchodu spustilo do ostrého provozu novou službu, kterou chce pomoci podnikatelům. Budoucím i stávajícím podnikatelům je tak od začátku března umožněno úplné a komfortní elektronické podání ve věcech živnostenského podnikání, tj. mohou ohlásit živnost, oznámit změnu údajů, podat přihlášku k důchodovému a nemocenskému pojištění apod.

Aktualitu pro Vás připravila Lucie

Předložení kopie plné moci nemůže samo o sobě založit pochybnosti o vzniku zastoupení mezi daňovým subjektem a zástupcem

Zdroj: Tomáš Hajdušek - LinkedIn

18.3.2019 13:50 | Předložení "prosté" kopie plné moci, ať už v písemné nebo elektronické podobě, nemůže samo o sobě založit pochybnosti o vzniku zastoupení mezi daňovým subjektem a zástupcem (advokátem, daňovým poradcem). A to zejména za situace, kdy z obsahu vlastního podání je zřejmé, že zástupce je s věcí podrobně seznámen.

Aktualitu pro Vás připravila Lucie

Ve sbírce zákonů a sbírce mezinárodních smluv vyšel předpis 50/2019 a 47/2019

Zdroj: MV ČR

18.2.2019 11:42 | Předpisy se týkají:
50/2019: Zákon, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
47/2019: Zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Aktualitu pro Vás připravila Kristýna.

Obchodní věstník jako jiný vhodný způsob uveřejnění pozvánky na valnou hromadu dle § 406 odst. 1 ZOK

Zdroj: Účetní Portál

12.2.2019 15:49 | V dnešním článku pana Vladimíra Janoška Vám pomůžeme zjistit, jaká je odpověď na otázku, zdali lze obchodní věstník považovat za jiný vhodný způsob uveřejnění pozvánky na valnou hromadu dle § 406 odst. 1 ZOK. Dozvíte se také, jaké jsou lhůty zveřejnění pozvánky na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a vhodnost způsobu uveřejnění pozvánky.

Kristýna

Daňové, účetní a související novinky začátku roku 2019

Zdroj: Účetní Portál

8.2.2019 11:46 | Zajímají Vás daňové, účetní a související novinky začátku roku 2019? Přinášíme Vám článek od paní Ivany Pilařové, který je bohatý na informace, jež se aktuálně řeší.
Probereme nejen oblast zákona o evidenci tržeb, zákona o daních z příjmů, zákona o DPH, zákona o veřejných rejstřících, zákona o sociálním pojištění, účetnictví, ale také závěry nejaktuálnějších Koordinačních výborů a judikátů Nejvyššího správního soudu.
Víte, zda je daň z nabytí nemovitých věcí součástí nabývané nemovité věci?
Víte, jak je to s vykazováním nehmotných výsledků výzkumu a vývoje?
To a více se dozvíte v článku.

Petra

MMR posílá věcný návrh rekodifikace stavebního práva do meziresortního řízení

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

11.1.2019 09:31 | K dalšímu důležitému milníku se přiblížila rekodifikace stavebního práva, na které usilovně pracuje Ministerstvo pro místní rozvoj společně s Hospodářskou komorou České republiky a dalšími odbornými partnery.

Aktualitu pro Vás připravila Kristýna.

Vyhláška č. 333/2018 Sb. ze dne 19. prosince 2018 o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad

Zdroj: MV ČR

7.1.2019 10:56 | Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad.

Aktualitu pro Vás připravila Kristýna.

Rozpočet - 2019 - obce

Zdroj: Účetní Portál

20.12.2018 21:23 | Přinášíme Vám článek od paní Pěvy Čoukové na téma rozpočet na rok 2018. Článek je určen obcím.
V článku se dozvíte nejen důležité ze zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti nebo zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ale také doporučení, jak rozpočet schvalovat, komu je schvalování rozpočtu vyhrazeno, jaké dokumenty se musí zveřejňovat a mnoho dalšího.

Kristýna

Sněmovna schválila nový zákon a pravidla ochrany soukromí

Zdroj: Účetní Portál

5.12.2018 13:42 | Sněmovna schválila nová pravidla ochrany soukromí, která navazují na evropské nařízení GDPR (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Nový zákon má především zavést přípustné výjimky z evropských pravidel.

Aktualitu pro vás připravila Lucie

Očima expertů: Konec pohádky o bitcoinu?

Zdroj: Peníze.cz

5.12.2018 08:51 | Padá bitcoin, něco si přej! Proč kryptoměny v letošním roce výrazně ztrácejí na hodnotě? A může se vůbec v dohledné době stát z nástroje spekulantů rozšířený platební prostředek?

Aktualitu pro Vás připravila Kristýna.

Tklivá balada (bez veršů) na dotace aneb Hurá pro sako!

Zdroj: Účetní Portál

4.12.2018 12:50 | Dnešní článek vystihuje aktuální problematiku čerpání dotací z Evropské unie. Naleznete zde například výčet činností, které je třeba zaopatřit při žádosti o dotaci a porovnání vynaložených a získaných finančních prostředků. Objevují se zde také návrhy pana Ing. Luďka Tesaře, jak by obce mohly postupovat jinak či zlepšení zdaňovacího mechanismu.

Aktualitu pro Vás připravila Kristýna.

Na co si dát pozor při akvizici společnosti

Zdroj: Účetní Portál

30.11.2018 10:10 | Tento článek poukazuje na jednotlivé oblasti auditu před akvizicí společnosti. Můžete zde nalést praktické tipy, na co by se měli zaměřit právní zástupci a poradci. Pan Jan Roub radí na základě svých zkušeností zastupování klientů v obdobných případech.

Aktualitu pro Vás připravila Kristýna

Finanční zpravodaj č. 10/2018

Zdroj: MFČR

28.11.2018 10:07 | Přinášíme vám finanční zpravodaj č. 10/2018 ze dne 28.11.2018. Obsahem je Sdělení k praktické aplikaci článku 11 Smlouvy mezi Českou republikou a Chilskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a Seznam států vyměňujících zprávy podle zemí.

Aktualitu pro vás připravila Lucie

Investice v obci bez dotací aneb Finance v cestě vzhůru stát nemusí

Zdroj: Účetní Portál

20.11.2018 13:51 | Přinášíme Vám článek pana Luďka Tesaře s názvem Investice v obci bez dotací aneb Finance v cestě vzhůru stát nemusí.
Podle pana Luďka Tesaře mají dotace v praxi většinou celou plejádu nevýhod a jen málo výhod. V článku se tudíž věnuje otázce, jak zajistit investice v obci i bez dotací.
Více se dozvíte v článku.

Petra

Finanční zpravodaj č. 9/2018

Zdroj: MFČR

12.11.2018 12:28 | Přinášíme vám Finanční zpravodaj č. 9/2018 ze dne 9.11.2018. Obsahem je Sdělení Generálního finančního ředitelství k závaznému posouzení způsobu, jakým byla vytvořena cena sjednávaná mezi spojenými osobami a ke způsobu určení základu daně daňového nerezidenta z činností vykonávaných prostřednictvím stálé provozovny.

Aktualitu pro Vás připravila Lucie

Ministryně financí přijala žádost generálního ředitele GFŘ o odvolání ze služebního místa

Zdroj: MFČR

1.11.2018 11:02 | Ministryně financí přijala žádost generálního ředitele GFŘ Martina Janečka o odvolání ze služebního místa představeného k datu 27.12.2018. Písemná žádost bude předána státnímu tajemníkovi v MF k vydání rozhodnutí. Na pozici, která bude po tomto termínu uvolněna, bude v následujících dnech vypsáno výběrové řízení.

Aktualitu pro vás připravila Lucie

Ochrana osobních údajů v personální praxi

Zdroj: Účetní Portál

15.10.2018 11:00 | Dnešní článek od pana JUDr. Davida Borovce se zaměřuje na velmi diskutované téma - Ochrana osobních údajů. Dozvíte se, jaké největší chyby se objevují v osobních spisech zaměstnanců, jak je to s uchazeči o zaměstnání a GDPR a mnoho dalšího.

Katka

Měsíčník pro veřejnou správu č. 9/2018

Zdroj: Účetní Portál

27.9.2018 21:15 | Milé kolegyně a vážení kolegové,
je před volbami...a to je vždy na obcích ať uvnitř nebo vně trochu pnutí. Bude vše jako dříve nebo se něco změní?
V každém případě jsme za Účetní Portál připraveni pro „tým paní účetní a starosta“, jako základ- ní komunikační kámen v obci nabídnout hodně. Rok zpátky hodně pracovali v oblasti veřejného sektoru, zejména obcí. Až se z nás kouřilo...

Vyhláška č. 192/2018 Sb.

Zdroj: MFČR

24.9.2018 08:45 | Přinášíme Vám novou vyhlášku č. 192/2018 Sb. o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů.

Kristýna

Cenový věstník 10/2018

Zdroj: MFČR

4.9.2018 10:10 | Přinášíme vám Cenový věstník č. 10/2018, který byl vydán dne 31.8.2018.

Lucie

Od září se zintenzivní kontroly nelegálního zaměstnávání

Zdroj: MPSV

31.8.2018 10:30 | Na konci měsíce srpna se na tom při společném jednání dohodli zástupci
ministerstva práce a sociálních věcí, Státního úřadu inspekce práce (SÚIP) a
Policie České republiky.

Kristýna

Finanční zpravodaj č. 7/2018

Zdroj: MFČR

23.8.2018 10:30 | Přinášíme vám finanční zpravodaj č. 7/2018, který byl vydán dne 23.8.2018. Vymezuje seznam států vyměňujících zprávy podle zemí podle zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Lucie

Poslanecký návrh na úpravu pravidel při vydávání zajišťovacích příkazů

Zdroj: Poslanecká sněmovna ČR

20.8.2018 09:56 | Přinášíme vám návrh poslanců Miroslava Kalouska, Zbyňka Stanjury, Jana Farského a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony


Lucie

Informace o novele vyhlášky č. 512/2002 Sb. o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

Zdroj: MFČR

6.8.2018 07:34 | Obsahem novely je vypuštění agendy „interní audit“ ze správních činností při finančním hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumu. Tzn., že interní auditoři nebudou muset ode dne účinnosti novely prokazovat zvláštní odbornou způsobilost (skládat zkoušku).

Lucie

Cenový věstník 08/2018

Zdroj: MFČR

26.7.2018 13:32 | Přinášíme vám Cenový věstník č. 08/2018 ze dne 25.7.2018.

Lucie

Informace o zpracování osobních údajů

Zdroj: MFČR

26.7.2018 13:16 | Cílem tohoto textu je poskytnout veřejnosti přehledné a srozumitelné informace o tom, jakým způsobem Ministerstvo financí zpracovává osobní údaje fyzických osob (subjektů osobních údajů), informace o jejich kategoriích, rozsahu a účelu, pro který jsou zpracovávány, o zdroji, ze kterého jsou osobní údaje získávány a o osobách, kterým jsou osobní údaje předávány. Součástí je také informace o právech subjektů údajů v oblasti zpracování osobních údajů.

Lucie

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 419/2013 Sb. k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

Zdroj: MV ČR

10.7.2018 11:44 | Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 419/2013 Sb. k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

Inflační očekávání finančního trhu

Zdroj: Česká národní banka

3.7.2018 10:24 | Měření inflačních očekávání finančního trhu, jako standardní analytický přístup centrálních bank, zaujímá významné místo především v měnověpolitickém režimu tzv. inflačního cílení.

Kristýna

Sdělení pro plátce daně ze závislé činnosti v souvislosti s GDPR

Zdroj: Finanční správa

2.7.2018 08:50 | Generální finanční ředitelství na základě množících se dotazů od veřejnosti a z důvodu správné aplikace zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“) pro účely správného sražení daně (zálohy na daň) a s tím spojeného prokazování nároku na daňové úlevy prostřednictvím plátce daně ze závislé činnosti sděluje:

Kateřina

Cenový věstník 7/2018

Zdroj: MFČR

22.6.2018 09:55 | Přinášíme Vám cenový věstník č. 7/2018. Obsahem jsou změny textu pro konečného spotřebitele cigaret – 6. dodatek a také vyhláška hl. m. Prahy o cenové mapě stavebních pozemků.

Lucie

GDPR pro poskytovatele sociálních služeb

Zdroj: MPSV

12.6.2018 10:03 | Ministerstvo práce a sociálních věcí v rámci metodické podpory vydalo dne
10. 4. 2018 doporučený metodický postup pro poskytovatele sociálních služeb
poskytující návody a doporučení pro implementaci problematiky ochrany osobních
údajů GDPR. Tento doporučený postup lze pod číslem 02/2018 včetně příloh nalézt
na portálu MPSV. Dozorovým úřadem nad ochranou osobních údajů v ČR je Úřad
na ochranu osobních údajů, který svá stanoviska a informace o GDPR zveřejňuje
na stránkách.

Kateřina

Uveřejnění seznamu zkouškových otázek podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů

Zdroj: MFČR

11.6.2018 10:14 | Dne 1. června 2018 uveřejnila Česká národní banka na svých internetových stránkách seznam zkouškových otázek podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, včetně souvisejících doprovodných dokumentů.

Kateřina

Informace o zpracování osobních údajů

Zdroj: MFČR

4.6.2018 11:39 | Cílem tohoto textu je poskytnout veřejnosti přehledné a srozumitelné informace o tom, jakým způsobem Ministerstvo financí zpracovává osobní údaje fyzických osob (subjektů osobních údajů), informace o jejich kategoriích, rozsahu a účelu, pro který jsou zpracovávány, o zdroji, ze kterého jsou osobní údaje získávány a o osobách, kterým jsou osobní údaje předávány. Součástí je také informace o právech subjektů údajů v oblasti zpracování osobních údajů.

Lucie

NOVÝ WEBINÁŘ s Mgr. Honzou Šafránkem - 2.6.2018

Zdroj: Účetní Portál

1.6.2018 10:37 | Smlouva o výkonu funkce ve světle nových judikátů.
Máte Smlouvu o výkonu funkce?
K čemu je vlastně potřeba?
Máte dodatek smlouvy podle nového občanského zákoníku?
Jak je to s cestovními náhradami?
Jak je to se souběhem funkce a pracovního poměru?

srdečně Vás zvu, KateřinaZákazníci směnáren získají možnost bez udání důvodu odstoupit od smlouvy

Zdroj: MFČR

31.5.2018 10:17 | Vláda dnes schválila novelu zákona o směnárenské činnosti, která reaguje na nekalé praktiky některých směnáren a množství případů, kdy klienti směnáren nebyli spokojeni s podmínkami uzavřeného obchodu, ale již nebylo možné od směny ustoupit.

Kateřina

Výsledky jednání vlády 30. května 2018

Zdroj: Vláda ČR

31.5.2018 09:55 | Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

Kateřina

Materiály na jednání vlády dne 30. května 2018

Zdroj: MFČR

31.5.2018 09:47 | Bod č. 2:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku
Bod č. 14:
Návrh na přistoupení České republiky k Protokolu o odstranění nezákonného obchodování s tabákovými výrobky Rámcové úmluvy o kontrole tabáku Světové zdravotnické organizace


Kateřina

Ministerstvo vnitra matriky rušit nebude. Změní se pouze jejich financování

Zdroj: MV ČR

30.5.2018 11:00 | Ministerstvo vnitra po jednáních se zástupci obcí upraví návrh optimalizace matričních úřadů. Místo původně plánovaného přesunu matriční agendy a s tím spojené rušení více než 400 matrik změní Ministerstvo vnitra způsob financování této agendy. Nově budou matriky placené za jednotlivé zápisy do matriční knihy. O zachování matriky si obce rozhodnou samy.

Kateřina

Správní poplatky, které jsou příjmem rozpočtů územních samosprávných celků nelze platit kolkovými známkami

Zdroj: MFČR

30.5.2018 10:50 | Dotaz na odbor 39 - Správní činnosti,
SP/01/2018.

Kateřina

Správní poplatek za ohledání místa

Zdroj: MFČR

30.5.2018 10:43 | Dotaz na odbor 39 - Správní činnosti, SP/02/2018.

Kateřina

Správní poplatek v případě zamítavého správního rozhodnutí

Zdroj: MFČR

30.5.2018 10:37 | Dotaz na odbor 39 - Správní činnosti,
SP/03/2018 .

Kateřina

Osvobození od správního poplatku

Zdroj: MFČR

30.5.2018 10:23 | Dotaz na odbor 39 - Správní činnosti, SP/04/2018 .

Kateřina

Stanovisko Ministerstva financí k problematice současného výkonu veřejnosprávní kontroly a pověřence pro ochranu osobních údajů u příspěvkové organizace interním auditorem zřizující organizace

Zdroj: MFČR

30.5.2018 10:00 | Centrální harmonizační jednotka vydává stanovisko ve věci současného výkonu veřejnosprávní kontroly a funkce pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO) u zřízených příspěvkových organizací interním auditorem zřizující organizace.

Kateřina

Schválený text tisku 47 Novela z. - daňový řád

Zdroj: Poslanecká sněmovna ČR

28.5.2018 10:31 | Zákon, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony.

Kateřina

GDPR již ode dneška!

Zdroj: Účetní Portál

25.5.2018 09:57 | Již dnes 25.5.2018 vstupuje v platnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) známé pod zkratkou GDPR (dále jen „Nařízení GDPR“).

Jste připraveni?

Lucie

Cenový věstník 06/2018

Zdroj: MFČR

24.5.2018 12:43 | Cenový věstník číslo 6/2018 vydán dne 23. 5. 2018.

Lucie

15. Zpracovatelská smlouva - podmínky zpracování osobních údajů

Zdroj: Účetní Portál

22.5.2018 11:44 | Tyto podmínky, které pro Vás vytvořil pan Mgr. Matej Zachar předpokládají, že existuje písemná smlouva mezi příjemcem služeb (Správcem osobních údajů) a poskytovatelem služeb (Zpracovatelem osobních údajů) z minulosti. Podmínky jsou vhodné pro obě smluvní strany.

Například to může být:

- smlouva o zpracování účetnictví,
- smlouva o zpracování mezd,
- smlouva o daňovém poradenství,
- smlouva o zpracování IT služeb a
- další smlouvy.

Více pro Vás máme ve VZORU.

Krásný vstup do nové doby ochrany osobních údajů a věřím, že jste s námi „V pohodě s GDPR“.

P.

Ministerstvo vnitra pomáhá obcím s přípravou na GDPR

Zdroj: MV ČR

17.5.2018 11:51 | Ministerstvo vnitra uspořádalo pro zástupce obcí v průběhu měsíce dubna sérii školení k Obecnému nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). S problematikou GDPR se tak mohlo seznámit více než 2000 pracovníků obecních úřadů. Díky videozáznamům, které ministerstvo ze školení pořídilo, se na obsah školení mohou podívat i další zaměstnanci obcí. Série školení vyvrcholila konferencí „GDPR ve veřejné správě“.


Kateřina

Nejvyšší soud přijal rozhodnutí ve věci přípustnosti tzv. pravých souběhů

Zdroj: Nejvyšší soud

17.5.2018 11:41 | Velký senát občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu se vyjádřil k platnosti a důsledkům smluvního ujednání, obsaženého ve smlouvě o výkonu funkce či souběžně uzavřené manažerské smlouvě, podle kterého se vztah mezi členem představenstva akciové společnosti a touto akciovou společností (jde-li o výkon činností spadajících do působnosti představenstva) „řídí“ zákoníkem práce.


Kateřina

GDPR pro poskytovatele sociálních služeb

Zdroj: MPSV

14.5.2018 11:11 | Ministerstvo práce a sociálních věcí v rámci metodické podpory vydalo dne
10. 4. 2018 doporučený metodický postup pro poskytovatele sociálních služeb
poskytující návody a doporučení pro implementaci problematiky ochrany osobních
údajů GDPR. Tento doporučený postup lze pod číslem 02/2018 včetně příloh nalézt
na portálu MPSV.


Kateřina

13 - GDPR – Implementační checklist

Zdroj: Účetní Portál

11.5.2018 08:58 | Přinášíme Vám třináctý díl ze seriálu VZOROVÝCH MATERIÁLŮ k problematice GDPR ve Wordu pro Vaše použití od tří autorů, které revidoval JUDr. Josef Nejedlý (ÚOOÚ – Úřad pro ochranu osobních údajů).
Materiály jsou „napojeny odkazem“ na naše zákony a Nařízení GDPR. Stačí jednoduše prokliknout a máte text právního předpisu k dispozici.
Třináctý materiál je od pana Mateje Zachara a nese název GDPR – Implementační checklist.

Katka

Cenový věstník 5/2018

Zdroj: MFČR

10.5.2018 11:53 | Výměr MF č. 02/2018, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami
vydaný výměrem MF č. 01/2018


Kateřina

11 - Osobní spis obecně

Zdroj: Účetní Portál

9.5.2018 09:27 | Přinášíme Vám jedenáctý díl ze seriálu VZOROVÝCH MATERIÁLŮ k problematice GDPR ve Wordu pro Vaše použití od tří autorů, které revidoval JUDr. Josef Nejedlý (ÚOOÚ – Úřad pro ochranu osobních údajů).
Materiály jsou „napojeny odkazem“ na naše zákony a Nařízení GDPR. Stačí jednoduše prokliknout a máte text právního předpisu k dispozici.
Jedenáctý materiál je od paní Renky Klímové a nese název Osobní spis obecně.

Katka

Pomoc podnikatelům s GDPR: MPO vydalo příručku a chce pokračovat ve vzdělávacích akcích

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

7.5.2018 10:50 | Praktickou Příručku pro přípravu malých a středních firem na GDPR, informační leták a třináct seminářů nejen pro malé a střední podniky v letošním roce. Některé aktivity Ministerstva průmyslu a obchodu na pomoc podnikatelům s novými pravidly na ochranu osobních údajů, tzv. GDPR. V osvětě chce resort dál pokračovat. Plánuje uspořádat minimálně dalších pět regionálních seminářů, a to po 25. květnu 2018, kdy nový evropský předpis vejde v účinnost.

Lucie

10 - Archivační lhůty

Zdroj: Účetní Portál

7.5.2018 09:02 | Přinášíme Vám desátý díl ze seriálu VZOROVÝCH MATERIÁLŮ k problematice GDPR ve Wordu pro Vaše použití od tří autorů, které revidoval JUDr. Josef Nejedlý (ÚOOÚ – Úřad pro ochranu osobních údajů).
Materiály jsou „napojeny odkazem“ na naše zákony a Nařízení GDPR. Stačí jednoduše prokliknout a máte text právního předpisu k dispozici.
Desátý materiál je od paní Renky Klímové a nese název Archivační lhůty.

Katka

9 - Pověřenec pro ochranu osobních údajů - jmenování

Zdroj: Účetní Portál

4.5.2018 09:28 | Přinášíme Vám devátý díl ze seriálu VZOROVÝCH MATERIÁLŮ k problematice GDPR ve Wordu pro Vaše použití od tří autorů, které revidoval JUDr. Josef Nejedlý (ÚOOÚ – Úřad pro ochranu osobních údajů).
Materiály jsou „napojeny odkazem“ na naše zákony a Nařízení GDPR. Stačí jednoduše prokliknout a máte text právního předpisu k dispozici.
Devátý materiál je od paní Renky Klímové a nese název Pověřenec pro ochranu osobních údajů - jmenování

Katka

8 - Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Zdroj: Účetní Portál

3.5.2018 08:38 | Přinášíme Vám osmý díl ze seriálu VZOROVÝCH MATERIÁLŮ k problematice GDPR ve Wordu pro Vaše použití od tří autorů, které revidoval JUDr. Josef Nejedlý (ÚOOÚ – Úřad pro ochranu osobních údajů).
Materiály jsou „napojeny odkazem“ na naše zákony a Nařízení GDPR. Stačí jednoduše prokliknout a máte text právního předpisu k dispozici.
Osmý materiál je od paní Renky Klímové a nese název Pověřenec pro ochranu osobních údajů.

Katka

Webinář GDPR již dnes v 19 hodin

Zdroj: Účetní Portál

2.5.2018 14:30 | Nezapomeňte na dnešní webinář s Mgr. Matějem Zacharem v 19 hodin, který je dnes zcela zdarma. Záznam zdarma nebude. Webinář bude obsahovat vychytávky z praxe s minimem obecných informací.

Navíc jsme pro Vás připravili seriál vzorových materiálů k problematice GDPR. Materiály jsou ve Wordu pro Vaše použití od tří autorů - Ing. Růžena Klímová , Mgr. Matej Zachar, Ing. Pěva Čouková, materiály revidoval JUDr. Josef Nejedlý (pověřený vedoucí oddělení podnětů a stížností Úřadu pro ochranu osobních údajů).

7 - Osobní údaje pro provádění nemocenského pojištění v souvislosti s GDPR

Zdroj: Účetní Portál

2.5.2018 09:40 | Přinášíme Vám sedmý díl ze seriálu VZOROVÝCH MATERIÁLŮ k problematice GDPR ve Wordu pro Vaše použití od tří autorů, které revidoval JUDr. Josef Nejedlý (ÚOOÚ – Úřad pro ochranu osobních údajů).
Materiály jsou „napojeny odkazem“ na naše zákony a Nařízení GDPR. Stačí jednoduše prokliknout a máte text právního předpisu k dispozici.
Sedmý materiál je od paní Renky Klímové a nese název Osobní údaje pro provádění nemocenského pojištění v souvislosti s GDPR.

Katka

6 - Řešení neoprávněných požadavků subjektu údajů a princip proporcionality

Zdroj: Účetní Portál

30.4.2018 10:30 | Přinášíme Vám šestý díl ze seriálu VZOROVÝCH MATERIÁLŮ k problematice GDPR ve Wordu pro Vaše použití od tří autorů, které revidoval JUDr. Josef Nejedlý (ÚOOÚ – Úřad pro ochranu osobních údajů).
Materiály jsou „napojeny odkazem“ na naše zákony a Nařízení GDPR. Stačí jednoduše prokliknout a máte text právního předpisu k dispozici.
Šestý materiál je od paní Renky Klímové a nese název Řešení neoprávněných požadavků subjektu údajů a princip proporcionality.

Katka

5 - Souhlas se zpracováním osobních údajů - zaměstnance

Zdroj: Účetní Portál

27.4.2018 15:06 | Přinášíme Vám pátý díl ze seriálu VZOROVÝCH MATERIÁLŮ k problematice GDPR ve Wordu pro Vaše použití od tří autorů, které revidoval JUDr. Josef Nejedlý (ÚOOÚ – Úřad pro ochranu osobních údajů).
Materiály jsou „napojeny odkazem“ na naše zákony a Nařízení GDPR. Stačí jednoduše prokliknout a máte text právního předpisu k dispozici.
Pátý materiál je od paní Renky Klímové a nese název Souhlas se zpracováním osobních údajů - zaměstnance.

Katka

4 - Souhlas se zpracováním osobních údajů osoby ucházející se o zaměstnání

Zdroj: Účetní Portál

26.4.2018 10:54 | Přinášíme Vám čtvrtý díl ze seriálu VZOROVÝCH MATERIÁLŮ k problematice GDPR ve Wordu pro Vaše použití od tří autorů, které revidoval JUDr. Josef Nejedlý (ÚOOÚ – Úřad pro ochranu osobních údajů).
Materiály jsou „napojeny odkazem“ na naše zákony a Nařízení GDPR. Stačí jednoduše prokliknout a máte text právního předpisu k dispozici.
Čtvrtý materiál je od paní Renky Klímové a nese název Souhlas se zpracováním osobních údajů osoby ucházející se o zaměstnání.

Petra

3 - Záznamy o zpracování osobních údajů dle GDPR

Zdroj: Účetní Portál

26.4.2018 10:29 | Přinášíme Vám třetí díl ze seriálu VZOROVÝCH MATERIÁLŮ k problematice GDPR ve Wordu pro Vaše použití od tří autorů, které revidoval JUDr. Josef Nejedlý (ÚOOÚ – Úřad pro ochranu osobních údajů).
Materiály jsou „napojeny odkazem“ na naše zákony a Nařízení GDPR. Stačí jednoduše prokliknout a máte text právního předpisu k dispozici.
Třetí díl je od paní Renky Klímové a nese název Záznamy o zpracování osobních údajů dle GDPR. V článku je 11 vzorů záznamů o zpracování osobních údajů

Petra

Záznam o instruktáži - zpracování osobních údajů zaměstnance

Zdroj: Účetní Portál

24.4.2018 14:08 | Přinášíme Vám druhý díl ze seriálu VZOROVÝCH MATERIÁLŮ k problematice GDPR ve Wordu pro Vaše použití od tří autorů, které revidoval JUDr. Josef Nejedlý (ÚOOÚ – Úřad pro ochranu osobních údajů).
Materiály jsou „napojeny odkazem“ na naše zákony a Nařízení GDPR. Stačí jednoduše prokliknout a máte text právního předpisu k dispozici.
Druhý díl od paní Renky Klímové je Záznamem o instruktáži - zpracování osobních údajů zaměstnance.

Petra

Vnitřní předpis (pokyn) stanovující povinnosti zaměstnavatele o účelu a zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů

Zdroj: Účetní Portál

24.4.2018 13:44 | Přinášíme Vám první díl ze seriálu VZOROVÝCH MATERIÁLŮ k problematice GDPR ve Wordu pro Vaše použití od tří autorů, které revidoval JUDr. Josef Nejedlý (ÚOOÚ – Úřad pro ochranu osobních údajů).
Materiály jsou „napojeny odkazem“ na naše zákony a Nařízení GDPR. Stačí jednoduše prokliknout a máte text právního předpisu k dispozici.
První díl je od paní Renky Klímové a nese název Vnitřní předpis (pokyn) stanovující povinnosti zaměstnavatele o účelu a zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů.

Petra

Cenový věstník 04/2018

Zdroj: MFČR

24.4.2018 11:41 | Přinášíme Vám Cenový věstník 04/2018

Jakub

Jak probíhají přípravy na GDPR? Na MPO jednala Podnikatelská rada

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

20.4.2018 11:23 | O nařízení na ochranu osobních údajů (GDPR) jednala Podnikatelská rada, která je poradním orgánem ministra mezirezortního charakteru v oblasti podpory podnikatelského prostředí. Ministerstvo průmyslu a obchodu představilo opatření, která podnikatelům s přechodem na nařízení pomohou. Zástupci veřejného a soukromého sektoru diskutovali o tom, jak se na GDPR připravují firmy.

Lucie

Kasační stížnost se zamítá

Zdroj: Účetní Portál

19.4.2018 11:00 | Judikát č. 4 Afs 261/2017 - 55.

A je po diskusích, jak píše kolega Tomáš Hajdušek.

Ministerstvo průmyslu a obchodu pomáhá podnikatelům s přípravou na GDPR

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

19.4.2018 09:34 | Semináře a konference, nové webové stránky i praktická příručka. Nejen takto pomáhá Ministerstvo průmyslu a obchodu podnikatelům s přípravou na GDPR (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které začíná v celé Evropské unii platit 25. května. Cílem MPO je šířit osvětu a informovanost o GDPR mezi podnikateli a co nejvíce jim tak usnadnit přechod na nová pravidla. Všechna opatření projednává resort s podnikatelskými svazy, komorami a asociacemi.

Lucie

Vláda navrhla zpomalit růst platů představitelů státní moci

Zdroj: MPSV

19.4.2018 09:22 | Vláda, mimo Plán legislativních prací na zbývající část roku 2018, schválila návrh zákona předložený ministryní práce a sociálních věcí, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., jehož cílem je zafixování násobku pro výpočet platové základny představitelů státní moci.

Lucie

MMR: NOVELA ZÁKONA NA OCHRANU KLIENTŮ CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ DOSTALA ZELENOU

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

16.4.2018 18:06 | Třetím čtením dnes prošla v Poslanecké sněmovně novela zákona o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu. Nyní míří do Senátu. Díky nové právní úpravě, kterou připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj, každý zákazník před zakoupením zájezdu obdrží přesné informace nejen o nakupovaných službách, ale i o způsobu jejich zajištění pro případ úpadku cestovní kanceláře.

Lucie

Ochrana osobních údajů se prodraží. Zavedení GDPR vyjde firmy a stát na šest miliard korun

Zdroj: Aktuálně.cz

28.3.2018 11:08 | Experti odhadují, že k 25. květnu bude v plném souladu s požadavky GDPR méně než 20 procent povinných subjekt.

Lucie

Vyřešené příklady 2018 - podnikatelé

Zdroj: Účetní Portál

22.3.2018 12:13 | Zpráva pro všechny, kteří chtějí mít u sebe příští týden Vyřešené příklady 2018:

Prohlášení:
- Ano, dnes dáváme do tiskárny
- Ano, v úterý 27. 3. 2018 budeme rozesílat poštou
- Ano, kdo má zaplaceno, již dnes bude mít e-book ve svém účtu na Účetním Portále

Ochrana údajů vyjde až na miliony, pětinu firem zatím GDPR nevzrušuje

Zdroj: idnes.cz

5.3.2018 15:14 | Už jen necelý čtvrtrok zbývá do začátku platnosti nařízení EU o ochraně osobních údajů zvaného GDPR. Příprava vyjde firmy na nemalé peníze. Záleží na oboru, ve kterém podnikají, i množství dat, jež spravují. A také na tom, zda už dnes postupují podle pravidel. Jak zjistil průzkum pro MF DNES, 19 procent společností zatím přísnější pravidla neřeší.

Lucie

Cenový věstník 2/2018

Zdroj: MFČR

28.2.2018 09:49 | Přinášíme Vám cenový věstník 2/2018.

Lucie

Janeček: Nerozchází se mediální obraz se skutečností?

Zdroj: MFČR

26.2.2018 11:34 | Komentář Martina Janečka, generálního ředitele Finanční správy

Lucie

Finanční zpravodaj číslo 3/2018

Zdroj: MFČR

20.2.2018 09:17 | Co vyšlo ve Finančním zpravodaji č. 3/2018?

Sdělení Ministerstva financí k § 19 odst. 3 písm. a) bodu 1, odst. 8 a odst. 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění

Jakub

Ignorujete pozici Pověřence, protože se na vás přímo nevztahuje? Děláte chybu!

Zdroj: E15.cz

16.2.2018 00:14 | Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, které bude plně účinné od 25. května 2018, do českého právního řádu zavádí zcela nový institut, funkci Pověřence pro ochranu osobních údajů, anglicky Data Protection Officer, nebo také DPO.

Lucie

Finanční zpravodaj č. 2/2018

Zdroj: MFČR

1.2.2018 09:29 | Co vyšlo ve Finančním zpravodaji č. 2/2018?

4. Seznam států vyměňujících zprávy podle zemí podle ust. § 13zb odst. 2 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Jakub

Novela vyhlášky o rozpočtové skladbě č. 323/2002 Sb. pro rok 2018

Zdroj: Účetní Portál

31.1.2018 09:21 | Ve Sbírce zákonů vyšla novela vyhlášky o rozpočtové skladbě č. 323/2002 Sb. pro rok 2018 pod číslem 12/2018 Sb. Vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení, tedy 24.1.2018.

Vytvořili jsme pro Vás jeden z nepoužívanějších přehledů pro obce - rozpočtová skladba v xls souboru pro rychlé a snadné vyhledávání.

Cenový věstník 1/2018

Zdroj: MFČR

23.1.2018 10:59 | Cenový věstník č. 1/2018 vydaný dne 22.1.2018.

Obsah:

- Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 1/T/2018, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret, změny pevných cen a změny textu – 1. dodatek
- Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) stav k 31. 12. 2017
- Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 obce Horoměřice
- Obecně závazná vyhláška č. 21/2017 města Ostravy
- Obecně závazná vyhláška č. 8/2017 města Olomouce
- Přehled o provedených cenových kontrolách Krajský úřad Libereckého kraje
- Přehled o provedených cenových kontrolách Krajský úřad Jihočeského kraje
- Přehled o provedených cenových kontrolách Krajský úřad Olomouckého kraje

Lucie

Finanční zpravodaj č. 1/2018

Zdroj: MFČR

18.1.2018 08:54 |
Co vyšlo ve Finančním zpravodaji č. 1/2018?

Obsah:
1. Pokyn GFŘ-D-33 ke stanovení daně paušální částkou, včetně přílohy
2. Pokyn GFŘ-D-36 - Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2017 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2017
3. Sdělení k vyhlášce č. 435/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání)

Lucie

Pověřence pro ochranu osobních údajů podle tzv. GDPR by mohla pro obce zajistit Centra společných služeb

Zdroj: smocr.cz

11.1.2018 10:26 | V pátek 25. května 2018 nabude účinnosti tzv. GDPR, tedy evropské nařízení o ochraně osobních údajů. Významně přísnější legislativa, kdy v případě, že se nedodrží, hrozí vysoké sankce, se dotkne celé veřejné správy. Mimo jiné zavede povinnost mít pověřence pro ochranu osobních údajů. V rámci projektu Svazu měst a obcí ČR by sdíleného pověřence pro obce mohla zajistit Centra společných služeb (CSS).

Jakub

Metodické doporučení k činnosti územních samosprávných celků č. 5.4

Zdroj: MV ČR

9.1.2018 09:09 | Ministerstvo vnitra ČR vydalo metodické doporučení k činnosti územních samosprávných celků č. 5.4. Obsahem metodického doporučení je nová právní úprava odměňování a ostatních souvisejících nároků a peněžitých plnění členů zastupitelstev územních samosprávných celků se zaměřením na problematiku obcí podle právního stavu k 1. 1. 2018.
Toto metodické doporučení reaguje na právní stav vyplývající ze zákona č. 99/2017 Sb., kterým se mění zákon o obcích, o krajích a o hlavním městě Praze, a obsahuje 82 odpovědí na otázky, které by vám neměly uniknout.

Zákon č. 99/2017 Sb. ke dni své účinnosti zrušil stávající nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů. V intencích nové právní úpravy vláda stanovila nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, výši odměn za výkon jednotlivých funkcí členů zastupitelstev územních samosprávných celků nově.

Jakub

Imise z úředně povoleného zařízení

Zdroj: Účetní Portál

14.12.2017 15:31 | Imise z úředně povoleného zařízení mají zvláštní, privilegovaný režim. Jde o imise, které vznikají provozem obchodních závodů (např. pach z chemické továrny). Vlastníci sousedních pozemků se proti nim nemohou bránit žalobou na zdržení se zásahů do jejich vlastnického práva, nemohou tedy požadovat, aby se původce imisí zdržel.
Víte, co znamená pojem „privilegovaná imise“?
Víte, zda má vlastník obtěžovaný imisemi právo na úhradu újmy?
Více k danému tématu se dozvíte v článku paní Evy Dobrovolné.

Petra

Třetina firem se na GDPR nechystá, polovina nezná náklady, ukázal průzkum

Zdroj: BusinessInfo.cz

9.12.2017 10:42 | Podniky mají o nástupu nového nařízení Evropské unie k ochraně osobních údajů velmi zkreslené a naivní představy. Přitom tato změna bude naprosto zásadní pro všechny společnosti, které oslovují zákazníky prostřednictvím emailů nebo jiných online nástrojů.

Lucie

Přehled nejdůležitějších změn pro občany v gesci MF pro rok 2018

Zdroj: MFČR

7.12.2017 08:17 | Pro rok 2018 připravilo Ministerstvo financí řadu změn, které budou mít vliv na každodenní život občanů. Přinášíme proto přehled hlavních novinek, které občany čekají v příštím roce.

Lucie

Nový zákon o ochraně osobních údajů má zpoždění, do května se připravit nestihne. Firmám to přinese komplikace

Zdroj: IHNED.cz

4.12.2017 11:01 | Rychle se krátí čas, který mají firmy a organizace na zajištění ochrany osobních údajů podle nových evropských pravidel nazývaných GDPR. Řada z nich s přípravou ještě nezačala. Čekají na nový zákon, který evropskou směrnici začlení do českých zákonů. Čekají ale zbytečně.

Jakub

Cenový věstník 12/2017

Zdroj: MFČR

24.11.2017 16:20 | Čtěte cenový věstník č. 12/2017. Obsahem je:

- Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 11/T/2017, kterým se stanoví změny pevných cen pro konečného spotřebitele cigaret – 11. dodatek
- Obecně závazná vyhláška č. 9/2015, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 4/2013, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků města Hodonína č. 9
- Přehled o provedených kontrolách dodržování cenových předpisů za 2. pololetí 2017 Úřad městské části Brno-Bystrc

Lucie

Smlouva (její typy a vznik)

Zdroj: Účetní Portál

21.11.2017 10:52 | Přinášíme Vám článek od paní Evy Dobrovolné, který se věnuje smlouvám. Článek rozebírá
- samotný pojem "smlouva"
- jaké jsou typy smluv, například schovací, příkazního typu, přepravní, o dílo, včetně odkazů na Občanský zákoník,
- ke kterému okamžiku smlouva vznikne.
Víte, že smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy nabude přijetí nabídky účinnosti?
Víte, že smlouva může být uzavřena elektronicky?
Více se dozvíte v článku.

Petra

Narušíte soukromí zaměstnance, uhradíte milion. Sankce hrozí i od inspekce práce

Zdroj: Podnikatel.cz

5.9.2017 14:08 | Nejen Úřad pro ochranu osobních údajů, ale teď i inspektorát práce může trestat narušení soukromí zaměstnanců. Připomeňte si, jak můžete své lidi kontrolovat.

Lucie

Cenový věstník 8/2017

Zdroj: MFČR

1.9.2017 09:50 | Přinášíme vám Cenový věstník č. 8/2017.

Výměr MF č. 03/2017, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2017

- Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 8/T/2017, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen – 8. dodatek
- Opravený Přehled o provedených cenových kontrolách SFÚ, Odd. cenové kontroly VII – Ostrava
- Přehled o provedených cenových kontrolách Magistrát hlavního města Prahy

Lucie

Elektronické občanky příští rok. Zjednoduší jednání s úřady

Zdroj: Peníze.cz

23.8.2017 10:31 | Prokázání totožnosti na dálku nebo podání daňového přiznání online jen pomocí občanky. Díky novým občanským průkazům s elektronickým čipem prý odpadne obíhání úřadů. Ministerstvo vnitra navíc chystá speciální Portál občana.

Lucie

Senát schválil novelu živnostenského zákona, kterou předložilo Ministerstvo průmyslu a obchodu

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

22.8.2017 11:30 | Senát Parlamentu ČR schválil návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Návrh připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu s cílem snížit zátěž podnikatelů a zlepšit podnikatelské prostředí v ČR.

Lucie

Uchazeč o zaměstnání a nekolidující zaměstnání

Zdroj: Účetní Portál

15.8.2017 18:52 | Dne 29. 7. 2017 nabyl účinnosti zákon č. 206/2017 Sb., kterým se mění zákon o zaměstnanosti a další související zákony.
Právní úpravou bylo dosud umožněno, aby uchazeč o zaměstnání, který nepobíral podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci, vykonával práci v základním pracovněprávním vztahu nepřesahujícím polovinu minimální mzdy, tzv. nekolidující příjem.
Novela zákona o zaměstnanosti to ovšem mění.
Více se dozvíte v článku paní Růženy Klímové.
Petra

Návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí

Zdroj: Účetní Portál

1.8.2017 23:17 | Návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí postoupila Poslanecká sněmovna dne 24. 7. 2017 Senátu.
Nový zákon o řízení a kontrole veřejných financí nahrazuje dosud platný zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. Paní Lenka Zábojová přináší informace ohledně tohoto zákona.
Víte, jaké jsou cíle navrhovaného zákona?
Víte, že nový zákon posílí a rozšíří roli interního auditu?

Petra

Cenový věstník č. 7/2017

Zdroj: MFČR

31.7.2017 09:46 | Přinášíme vám Cenový věstník č. 7/2017.

Souběh funkcí – (staro)nový rozbor nepřípustnosti z pera Nejvyššího soudu

Zdroj:

28.7.2017 09:14 | Přestože se problematice souběhu funkcí doposud věnovalo nemálo článků a soudních rozhodnutí, stále se jedná o aktuální a nevyčerpatelné téma. V loňském roce jsme Vás v jenom z našich článků informovali o nálezu Ústavního soudu, který se velmi kriticky k této situaci, a zejména postupu nižších soudů v rámci rozhodování této otázky, vyjádřil, a to v tom smyslu, že souběh funkcí vlastně nikdy nebyl zákonem výslovně zakázán a chtějí-li soudy setrvat v tomto výkladu, musí předložit přesvědčivější argumenty.

Lucie

Strany před volbami slibují zjednodušení daní, opozice konec EET

Zdroj: ČTK

26.7.2017 18:18 | Všechny hlavní parlamentní strany slibují ve svých předvolebních programech změny v daních, zpravidla zjednodušení celého systému. Strany se většinou shodují na zrušení superhrubé mzdy.

Lucie

Senát schválil zákon o elektronické identifikaci

Zdroj: MV ČR

21.7.2017 16:00 | Senát schválil nový zákon o elektronické identifikaci. Zákon umožní jednoduchý, bezpečný a státem zaručený způsob prokazování totožnosti uživatele v prostředí internetu a zároveň pomůže k rozvoji a snadnému využívání online služeb veřejné správy.

Lucie

Samostatná a přenesená působnost obcí

Zdroj: Účetní Portál

20.7.2017 16:30 | Rekapitulujeme základní ustanovení ze zákona o obcích – přenesenou a samostatnou působnost obce.
Víte, co je to vlastně obec a kde to najdeme?
Víte, jak obec jedná a kdo ji zastupuje navenek?
Víte, jaký je základní úkol Vaší obce a proč je zřízena?
Společně si zopakujeme, o čem rozhoduje zastupitelstvo obce, o čem rozhoduje rada, je-li zřízena, a jaké je postavení starosty a mnoho dalšího.
Problematiku prezentovala paní Mgr. Sylva Medková na Konferenci pro veřejnou správu v květnu 2017. Konferenci pořádala naše spřátelená firma UKZ.cz s.r.o. v Brně a my jsme byli tradičně spolupořadatelé.
Za možnost sdílet článek paní magistře děkujeme.
P.

Významná povinnost od roku 2018 pro obce a příspěvkové organizace

Zdroj: Účetní Portál

11.7.2017 22:14 | Víte, jaké jsou významné povinnosti od roku 2018 pro obce a příspěvkové organizace v souvislosti se schváleným nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, tzv. GDPR?
Více přináší článek paní Lenky Zábojové a pana Romana Záboje, který se týká i podnikatelů, zejména těch, co provozují e-shop, dělají jakékoliv e-mailové rozesílky a mnoha dalších.

Petra

Finanční zpravodaj č. 6/2017

Zdroj: MFČR

28.6.2017 21:16 | Přinášíme vám Finanční zpravodaj č. 6/2017 ze dne 27.6.2017.

Prezident republiky podepsal devět zákonů

Zdroj: Parlamentní listy

26.6.2017 09:19 | Prezident republiky Miloš Zeman podepsal ve středu dne 21. června 2017 těchto devět zákonů, čtěte v aktualitě.

Lucie

Cenový věstník č. 06/2017

Zdroj: MFČR

23.6.2017 14:28 | Přinášíme vám cenový věstník č. 06/2017.

Obsah:

1. Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 6/T/2017, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret, změny pevných cen a změny textu – 6. dodatek.

Lucie

Holky z finančáku se fotily s Babišem. Takhle Finanční správa vyšetřuje Agrofert

Zdroj: echo24.cz

22.6.2017 10:35 | Když si vás pozvou úřednice finančáku, také se s vámi takto fotí?

Lucie

Nejčastější situace elektronické evidence tržeb na letních festivalech

Zdroj: etrzby.cz

22.6.2017 10:10 | Provozujete stánek na letních festivalech a nevíte si rady, odkdy a co máte povinnost evidovat?

Většiny stánkařů na letních festivalech se EET dotkne až v sezóně 2018, pouze v některých případech vám vzniká povinnost evidovat tržby už od letošního roku. Připravili jsme pro vás příklady, které popisují nejčastější situace evidování tržeb na festivalech.

Lucie

10 tisíc malému obchodníkovi jako kompenzaci za #EET? Ne, rozhodl ještě Babiš

Zdroj: Podnikatel.cz

26.5.2017 10:05 | Žádné další kompenzace pro podnikatele kvůli EET nebudou. To bylo ještě jedno z posledních rozhodnutí dnes již bývalého ministra financí Andreje Babiše.

Lucie

Daňové otázky na jednání Rady ECOFIN

Zdroj: MFČR

25.5.2017 09:43 | V Bruselu se uskutečnilo jednání Rady EU pro hospodářské a finanční záležitosti (ECOFIN), na kterém českou delegaci vedla zastupující náměstkyně ministra financí ČR Milena Hrdinková. K hlavním tématům Rady ECOFIN patřily legislativní návrhy v oblasti přímých daní.

Lucie

Účetní měsíčník č. 5/2017 - Daňové opravné položky

Zdroj: Účetní Portál

24.5.2017 21:43 | Milé kolegyně, vážení kolegové,

vstupujeme do poslední dekády měsíce května a všechno se mi zdá jaksi rychlejší a rychlejší.

A popravdě já sama sobě často pomalejší a pomalejší. A to je docela zvláštní kombinace. Zcela určitě to však tak nebude, každá cesta je někdy trnitá.

Daňová správa káže vodu a pije víno.‘ Kvůli kritice si expertku pozval i Babiš

Zdroj: echo24.cz

24.5.2017 08:51 | Rozhovor s odbornicí na DPH Olgou Holubovou o setkání s ministrem financí Andrejem Babišem.

V dubnu se odbornice na DPH Olga Holubová ostře pustila do finanční správy v textu pro server Echo24. Nelíbilo se jí, že místo aby se starala o to, jak co nejvíce pomoci podnikatelům, zaměřuje se na opravování „nepřesností“ v médiích. Její kritika nezůstala bez odezvy, protože krátce poté si ji na ministerstvo pozval sám šéf resortu financí Andrej Babiš (ANO). Měla jsem pocit, že mi bylo nasloucháno, ale to se pozná až časem, říká o schůzce Holubová.

Lucie

Malý upgrade daňových, účetních a právních znalostí na počátku roku 2017

Zdroj: Účetní Portál

23.5.2017 22:35 | Ing. Ivana Pilařová
Přinášíme Vám článek paní Ivany Pilařové, který obsahuje soubor aktualit různého druhu z oblasti daně z příjmů, DPH, účetnictví a obchodního práva, zajímavých závěrů Koordinačního výboru, zajímavých judikátů, informací a sdělení GFŘ na různá daňová témata a k zákonu o evidenci tržeb.
Petra

Cenový věstník č. 05/2017

Zdroj: MFČR

23.5.2017 09:58 | Přinášíme vám Cenový věstník č. 05/2017, který zveřejnilo Ministerstvo financí ČR.
Obsahem je Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen (5. dodatek) a obecně závazná vyhláška, kterou byla vydána cenová mapa stavebních pozemků obce Terezín č. 5.

Lucie

Podnikatelům hrozí statisícové pokuty. Úředníci za svou chybu neplatí nic

Zdroj: echo24.cz

23.5.2017 09:20 | Nevěřte úředníkům, můžete na to doplatit!
Jejich tvrzení nemají žádnou váhu. I když vás úředník finanční správy ujišťuje, že je vaše kontrolní hlášení v pořádku, neznamená to nic. Za několik týdnů či měsíců vám může přijít pokuta a vy nemáte žádnou naději na úspěch. Úředníci totiž nenesou za sdělené informace žádnou zodpovědnost.

Lucie

Použití rozpočtové skladby před její novelizací a po ní pro rozpočet nového roku

Zdroj: MFČR

17.5.2017 15:18 | K 1. 1. 2017 byla aktualizována rozpočtová skladba vyhláškou č. 463/2016 Sb. a je nutné si vyjasnit, zda rozpočet, pokud byl schválen v roce 2016, je nutné aktualizovat.
Je-li rozpočet schválen v 12/2016, tedy před aktualizací, je nutné rozpočet aktualizovat na začátku roku 2017 bez zbytečného odkladu tak, aby rozpočet byl v souladu s novelizovanou rozpočtovou skladbou.
Petra

Jednorázová koupě nebo převod pohonných hmot v souvislosti se změnou vlastníka (provozovatele) čerpací stanice

Zdroj: Celní správa České republiky

15.5.2017 11:12 | ​Na základě opakovaných dotazů subjektů k problematice prodeje pohonných hmot v souvislosti s přechodem vlastnictví k čerpací stanici vypracoval odbor 23 Generálního ředitelství cel Daní následující informaci.
Petra

Neziskové organizace mohou v letošním roce podruhé žádat Ministerstvo pro místní rozvoj ČR o podporu

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

15.5.2017 11:00 | Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová ve čtvrtek 11. května rozhodla o vyhlášení druhé výzvy na podporu nestátních neziskových organizací (NNO) v České republice. Nestátní neziskové organizace mohou tak získat finanční podporu ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ještě pro letošní rok. Od pondělí 15. května 2017 lze podávat žádosti o neinvestiční dotaci.
Petra

Finanční správa naletěla podezřelé firmě. Chceme od podnikatelů nemožné, ukázala.

Zdroj: Aktuálně.cz

12.5.2017 12:08 | Generální finanční ředitelství nabádá podnikatele k důkladnému prověřování svých dodavatelů. Samo přitom nakoupilo mobilní telefony od firmy zapletené do podvodů s DPH. Úřad nedbal na indicie, které podle něj mají obecně varovat před rizikem, že jde o neseriózního partnera.
Lucie

Nařízení vlády č. 140/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 181/2016 Sb., o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát

Zdroj: Účetní Portál

12.5.2017 10:10 | Jako téměř každoročně se mění částka vyměřovacího základu pro pojistné na veřejné zdravotní pojištění hrazené státem u osoby, za kterou je plátcem pojistného stát. Částka se stanoví ve výši 7 177 Kč na kalendářní měsíc s platností od 1. 1. 2018. Ke změně došlo Nařízením vlády č. 140/2017 Sb.
P.

Jaké zákony brzy začnou platit a u jakých není jisté, že stačí ještě projít

Zdroj: Podnikatel.cz

9.5.2017 08:59 | S ohledem na současnou vládní krizi není jisté, jak dopadnou zákony, které ještě nebyly schváleny. Čtěte přehled, které změny již prošly a které ještě nikoli.

Lucka

Ministerstvo hodlá prolomit mlčenlivost advokátů, daňových poradců a notářů

Zdroj: Účetní Portál

5.5.2017 16:47 | Ministerstvo financí připravuje novelu daňového řádu, která by v případě jejího schválení výrazným způsobem prolomila stávající mlčenlivost advokátů, daňových poradců a notářů. Děje se tak pod praporem transpozice evropské směrnice o přístupu daňových orgánů k informacím z oblasti boje proti praní špinavých peněz. Více informací přináší pan Tomáš Hajdušek.
Petra

Hlasujte v anketě Zákon roku 2016

Zdroj: Komora daňových poradců ČR

4.5.2017 10:12 | Podnikatelé opět rozhodnou o nejlepším zákonu roku. Již po osmé hledá projekt Zákon roku právní předpisy, které mají pozitivní dopad na byznys. Vedle hlasování o nejlepší zákon přinese diskusi oborových autorit na vývoj české legislativy podnikatelského prostředí.

Jana

Úpravy rozpočtu

Zdroj: MFČR

3.5.2017 17:40 | Článek reaguje na dva dotazy, jejichž předmětem je změna rozpočtu - rozpočtové opatření.
Je zde zdůrazněno, že rozpočtové opatření se uskutečňuje povinně. Rozpočtová opatření se evidují podle časové posloupnosti. Každou změnu schváleného rozpočtu provádí orgán územního samosprávného celku povinně rozpočtovým opatřením.
Od rozpočtového opatření je nutno odlišit rozpis rozpočtu podle § 14 odst. 1 zákona o rozpočtových pravidlech.
Schválený rozpočet měl být měněn rozpočtovým opatřením až po obdržení finančních prostředků, například u dotací.
Petra

Pravidla zveřejňování

Zdroj: Účetní Portál

2.5.2017 22:34 | Pro pravidla zveřejňování Vám paní Lenka Zábojová připravila pomůcky, kde přehledně vidíte povinnosti vyplývající z rozpočtových pravidel a dalších právních předpisů.
Pravidla máme samostatně v Pomůckách v bodě XI. Pomůcky pro obce, a to
- Pravidla pro zveřejňování střednědobého výhledu rozpočtu
- Pravidla pro zveřejňování rozpočtového provizoria     
- Pravidla pro zveřejňování návrhu rozpočtu a schváleného rozpočtu     
- Pravidla pro zveřejňování rozpočtových opatření     
- Pravidla pro zveřejňování závěrečného účtu     
Petra

Jiří Nesrovnal: „EET, ne aneb Kdeže jen ty zákony roku jsou, kdeže mohou být?“

Zdroj: zakonroku.cz

27.4.2017 16:01 | Musím se přiznat, že jsem se poctivě snažil najít zákon, který bych mohl s čistým svědomím navrhnout jako zákon roku 2016 v oblasti, ve které se pohybuji, to je oblast daní, účetnictví, resp. obecně práva a podnikatelského prostředí. Bohužel jsem žádnou takovou normu nenašel a nenavrhnul jsem nic. Naopak z opačného spektra bych měl hned několik kandidátů (nejhorší zákon roku se však již v tomto ročníku nenavrhuje).

Martin Janeček o EET a kontrolním hlášení

Zdroj: MFČR

27.4.2017 15:42 | Přinášíme Vám rozhovor s Martinem Janečkem, ředitelem Generálního finančního ředitelství, o EET a kontrolním hlášení.
Lucie

Nová metodika: Příprava a zpracování zadávací dokumentace

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

27.4.2017 14:38 | Portál Ministerstvo pro místní rozvoj ČR uveřejnilo nově metodiku: Příprava a zpracování zadávací dokumentace.
Jiřina

Cenový věstník č. 4/2017

Zdroj: MFČR

27.4.2017 14:16 | Ministerstvo financí ČR zveřejnilo Cenový věstník č. 4/2017. Obsahem cenového věstníku je cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 4/T/2017, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen – 4. dodatek a přehled cenových map stavebních pozemků obcí ke dni 31. 3. 2017.
Petra

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 120/2017 Sb. a č. 121/2017 Sb.

Zdroj: MV ČR

18.4.2017 09:47 | Ve sbírce zákonů vyšla sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů a sdělení,kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory.
Tereza

Novela zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech

Zdroj: MFČR

13.4.2017 08:53 | Přinášíme Vám aktualitu ze serveru Ministerstva financí ČR, která se zabývá novelou zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech. Aktuální znění si můžete prohlédnout v záložce Zákony.
Tereza

Překlad vyhlášek k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Zdroj: portal-vz.cz/

7.4.2017 09:48 | Vážení zadavatelé,
na základě četných dotazů zajistilo MMR překlad níže uvedených vyhlášek k zákonu č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek (včetně příloh) do anglického jazyka.

Zákon č. 99/2017 Sb.

Zdroj: MV ČR

7.4.2017 09:30 | Ve sbírce zákonů vyšel zákon č. 99/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Intervence pokračují, uvedla ČNB. Koruna oslabila na 27,20 Kč za euro

Zdroj: idnes.cz

31.3.2017 09:00 | Česká národní banka bude pokračovat v režimu intervencí s cílem udržet kurz koruny poblíž 27 korun za euro, rozhodla ve čtvrtek bankovní rada. Koruna v reakci oslabila až na 27,20 koruny za euro. Konec režimu devizových intervencí může nastat kdykoliv po konci tzv. tvrdého závazku, tedy od dubna, řekl na tiskové konferenci ve stejný den guvernér ČNB Jiří Rusnok.

Ve Sbírce zákonů byl vyhlášen zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní

Zdroj: MFČR

31.3.2017 08:52 | Ve Sbírce zákonů byl dne 30. března 2017 vyhlášen zákon č. 92/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 105/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní a zrušuje se zákon č. 330/2014 Sb., o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní. Zákon nabývá účinnosti prvním dnem prvního kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení, tedy 1. dubna 2017. Informuje server Ministerstva financí ČR.

Sbírky zákonů

Zdroj: MV ČR

30.3.2017 10:03 | Ministerstvo vnitra ČR vydalo ve Sbírce zákonů nové sdělení a vyhlášky.
Tereza

Velká novela zákona o sociálních službách přinese řadu změn ve prospěch potřebných lidí

Zdroj: MPSV

30.3.2017 09:57 | Více než deset let čekali klienti a poskytovatelé sociálních služeb na změny v zákoně. Vláda přijala novelu, která pomůže upravit současný systém tak, aby byl přehlednější, jednodušší a odpovídal skutečným potřebám lidí a všech subjektů zúčastněných při poskytování sociálních služeb. Účinnost zákona je plánovaná od 1. ledna 2018.

Firmám komplikují život zaměstnanci v exekuci. Nově by mohly dostávat finanční kompenzaci

Zdroj: ceskatelevize.cz

28.3.2017 09:55 | Především firmy na severu Čech si stěžují na zátěž, kterou jim přinášejí zaměstnanci v exekuci. Znamenají pro ně víc papírování, navíc je většinou složité takové zaměstnance k práci motivovat třeba prémiemi. V regionu své dluhy podle statistik nezvládá každý šestý člověk. Teď se však rýsuje možnost, že by stát takovým podnikům finančně vypomohl. Ministerstvo spravedlnosti chce zvýhodnit také ty dlužníky, kteří pracují.

Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů

Zdroj: MFČR

22.3.2017 09:52 | Server Ministerstva financí ČR zveřejnil aktualizované znění Vyhlášky č. 323/2002 Sb. v úplném znění účinném od 1. ledna 2017. V textu jsou vyznačeny změny, které provedla poslední novela (vyhláška č. 463/2016 Sb.) - vypouštěný text je škrtnutý a nový text je napsán tučnou kurzívou.
Úplné znění naleznete také na Účetním Portále v záložce Zákony.
Petra

Nový vzdělávací program pro veřejné zakázky - aktualizace

Zdroj: smocr.cz

17.3.2017 09:28 | Ministerstvo pro místní rozvoj zavedlo od října loňského roku vzdělávací program pro veřejné zakázky. Cílem je výrazné posílení odbornosti uživatelů v oblasti veřejných zakázek, a to nejen v souvislosti s nově přijatou právní úpravou, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

Senátoři a zástupci samospráv chtějí zrušit část zákona o rozpočtové odpovědnosti. Obrátili se na Ústavní soud

Zdroj: smocr.cz

13.3.2017 09:48 | Protiústavní, diskriminační a ochromující investice obcí a krajů. Takový je podle tří čtvrtin senátorů a zástupců samospráv zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Zasahuje do Ústavou garantovaného práva územně samosprávných celků samostatně hospodařit s vlastním rozpočtem. Většina představitelů horní komory Parlamentu se spolu se Svazem měst a obcí ČR a Sdružením místních samospráv ČR obrátila na Ústavní soud. Spornou část zákona o rozpočtové odpovědnosti požadují zrušit.

Senátoři chtějí zrušit část zákona o rozpočtové odpovědnosti, obrátili se na Ústavní soud

Zdroj: Senát ČR

10.3.2017 10:26 | Protiústavní, diskriminační a ochromující investice obcí a krajů. Takový je podle tří čtvrtin senátorů a zástupců samospráv zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Zasahuje do Ústavou garantovaného práva územně samosprávných celků samostatně hospodařit s vlastním rozpočtem. Většina představitelů horní komory Parlamentu se spolu se Svazem měst a obcí ČR a Sdružením místních samospráv ČR obrátila na Ústavní soud. Spornou část zákona o rozpočtové odpovědnosti požadují zrušit.

Novela zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní schválena Senátem

Zdroj: MFČR

10.3.2017 10:17 | Přinášíme Vám aktualitu ze serveru Ministerstva financí, která se týká schválení návrhu zákona,kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 105/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní a zrušuje se zákon č. 330/2014 Sb., o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní.

Seznamy obecně závazných vyhlášek

Zdroj: MFČR

10.3.2017 10:04 | Přinášíme Vám aktualitu ze serveru Ministerstva financí České republiky, která obsahuje seznamy obecně závazných vyhlášek obcí, keré si můžete stáhnout v PDF, XLS a XLSX formátech.
Tereza

Informace z jednání s ČNB k poskytování půjček obcí svým občanům

Zdroj: smocr.cz

9.3.2017 10:09 | Zástupci Svazu v čele s předsedou Františkem Luklem 1. března 2017 jednali se zástupci České národní banky o poskytování půjček a úvěrů obcemi svým občanům dle nového zákona o spotřebitelském úvěru č. 257/2016 Sb., který nabyl účinnosti 1. prosince 2016.

Finanční zpravodaj číslo 3/2017

Zdroj: MFČR

7.3.2017 09:18 | Přinášíme Vám nové třetí číslo Finančního zpravodaje z portálu ministerstva financí ČR. Obsahem je Dodatek č. 1 k pokynu GFŘ D-29 - k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení a Pokyn GFŘ-D-29 - k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení.
Tereza

Sbírka zákonů č. 64/2017 Sb., kterým se mění insolvenční zákon a některé další zákony.

Zdroj: MV ČR

6.3.2017 11:13 | Ve sbírce zákonů vyšel zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Je možné že hypoteční sazby porostou, připouští šéf Hypoteční banky

Zdroj: ceskatelevize.cz

3.3.2017 10:11 | Hypotéky budou od dubna o něco méně dostupné než dřív. ČNB totiž doporučuje bankám půjčovat jen klientům, kteří už mají něco naspořeno. Strop hypotéky se tak sníží na 90 procent a v rozmezí od 80 do 90 procent budou banky smět půjčit 15 procent úvěrů. A to se zřejmě projeví na ceně hypoték. Záleží ale, jak k tomu přistoupí samotní jejich poskytovatelé. Jedno z možných opatření je i to, že zvýší úrokovou sazbu, uvedl v Devadesátce ČT24 generální ředitel Hypoteční banky Jan Sadil.

Povinný 5. týden dovolené v soukromém sektoru vyjde zaměstnavatele na 28 miliard korun ročně

Zdroj: Hospodářská komora ČR

2.3.2017 10:32 | Kvůli novele zákoníku práce, kterou dnes bude projednávat sněmovna, hrozí zánik dohod o pracovní činnosti a zaměstnanci mohou přijít o benefit v podobě práce z domova. Velkým problémem je povinné zavedení 5. týdne dovolené i v soukromém sektoru. Z kvalifikovaných odhadů Hospodářské komory vyplývá, že za týden dovolené navíc podnikatelé, kteří jej sami dobrovolně doposud neposkytují, zaplatí 28 miliard korun ročně.

Smlouvy o centralizovaném zadávání

Zdroj: MFČR

2.3.2017 10:03 | Přinášíme Vám aktualitu ze serveru Ministerstva financí, která obsahuje Smlouvy o centralizovaném zadávání.
Tereza

Resortní systém centralizovaného zadávání veřejných zakázek

Zdroj: MFČR

2.3.2017 09:59 | Vláda ČR uložila povinnost od 1. 7. 2012 všem ústředním orgánům státní správy, které mají alespoň dvě podřízené organizace, zavést resortní systém centralizovaného zadávání veřejných zakázek.

Přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ministerstvo financí

Zdroj: MFČR

2.3.2017 09:50 | Ministerstvo financí zveřejňuje veškeré informace související se zadáváním veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, včetně veřejných zakázek malého rozsahu, na profilech zadavatele.

Co má zmizet z registru smluv? Projděte si, jaké informace chtějí poslanci utajit

Zdroj: Aktuálně.cz

1.3.2017 11:08 | Přinášíme Vám aktualitu ze serveru Aktuálně, která se zabývá registrem smluv.
Tereza

Cenový věstník č. 2/2017

Zdroj: MFČR

1.3.2017 09:38 | Dne 28. 2. 2017 vydalo Ministerstvo financí ČR Cenový věstník č. 2/2017. Obsahem jsou například přehledy o provedených cenových kontrolách Specializovaných finančních úřadů, Krajských úřadů, nebo také cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 2/T/2017, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret, změny pevných cen a změny textu – 2. dodatek.
Tereza

Premiér Sobotka: Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění pomůže především sociálně slabým

Zdroj: Vláda ČR

24.2.2017 10:32 | Přinášíme Vám aktualitu ze serveru Vlády české republiky, která se zabývá novelou zákona o veřejném zdravotním pojištění, který má pomoci ulehčit situaci rodinám s nemocnými dětmi a seniorům.
Tereza

Výroční zpráva o činnosti Ministerstva financí v oblasti poskytování informací za rok 2016

Zdroj: MFČR

22.2.2017 11:49 | Ministerstvo financí zveřejňuje výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací podle § 18 Informačního zákona za rok 2016. Výroční zpráva obsahuje vyhodnocení počtu přijatých žádostí o poskytnutí informací, jejich vyřízení a další informace související s poskytováním informací podle Informačního zákona.
Zajímavostí je, že v roce 2016 obdrželo MF 2 rozsudky ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
Tereza

Zákon č. 250/2000 Sb.

Zdroj: MFČR

17.2.2017 10:09 | Ministerstvo financí České republiky zveřejnilo Úplné znění zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ke stavu 21. 2. 2017.
Tereza

Rozpočtová odpovědnost - odpovědi MF na některé otázky starostů

Zdroj: smocr.cz

16.2.2017 10:36 | Přinášíme Vám aktualitu ze serveru Svazu měst a obcí České republiky, která zveřejňuje odpovědi na dotazy, které byly odpovězeny starostům obcí, kteří je zaslali k vyjádření na Ministerstvo financí. Dotazy se týkají zejména zveřejňovacích povinností příspěvkových organizací ÚSC a výpočtu dluhového pravidla.
Tereza

Vyhláška č. 38/2017 Sb., o způsobu výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních olejů zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a způsobu a podmínkách vedení dokladů a evidence s nimi souvisejícími

Zdroj: MV ČR

15.2.2017 11:29 | Ve sbírce zákonů vyšla Vyhláška o způsobu výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních olejů zaplacené v cenách některých minerálnícholejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a způsobu a podmínkách vedení dokladů a evidence s nimi souvisejícími.
Tereza

Finanční zpravodaj číslo 2/2017

Zdroj: MFČR

14.2.2017 10:11 | Přinášíme Vám nové druhé číslo Finančního zpravodaje z portálu ministerstva financí ČR. Obsahem Finančního zpravodaje je Výklad vyhlášky o finančním vypořádání pro finanční vypořádání za rok 2016.
Tereza

Novela zákona o přezkoumání hospodaření

Zdroj: Komora auditorů ČR

13.2.2017 09:31 | Ve Sbírce zákonů v částce č. 8 byl dne 6. února 2017 vyhlášen zákon č. 24/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti. Součástí právních předpisů dotčených touto novelou je i zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných celků a doprovodných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přezkoumání“).

Ve Sbírce zákonů byla publikována vyhláška č. 30/2017 Sb., k provedení zákona o centrální evidenci účtů

Zdroj: MV ČR

10.2.2017 10:19 | Ve Sbírce zákonů byla dne 9. února 2017 vydána vyhláška č.50/2017 Sb., k provedení zákona o centrální evidenci účtů.
Tereza

Příspěvek na přestěhování se za prací dostalo prvních osm lidí. Stát proplácí i dojíždění

Zdroj: Aktuálně.cz

9.2.2017 09:17 | O nový státní příspěvek požádalo od listopadu 33 lidí, osm už jej dostalo. Roste také zájem o příspěvek na dojíždění, který se poskytuje už od loňského dubna.

Seznamy obecně závazných vyhlášek

Zdroj: MFČR

8.2.2017 09:02 | Přinášíme Vám aktualitu ze serveru Ministerstva financí České republiky, která obsahuje seznamy obecně závazných vyhlášek obcí, keré si můžete stáhnout v PDF, XLS a XLSX formátech.
Tereza

Jak vyhledávat ve věstníku veřejných zakázek?

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

7.2.2017 10:11 | Věstník veřejný zakázek (VVZ) funguje podle nového zákona o zadávání veřejných zakázek od 7. 10. 2016. Přestože jde technicky o jiný systém, byl pro komfort uživatelů zachován shodný vzhled s předchozí verzí. Při přechodu na nový systém VVZ byla současně s úpravou způsobu uveřejňování v souvislosti s novou legislativou vylepšena funkce vyhledávání prostřednictvím CPV kódů, které jednoznačně definují předmět veřejné zakázky.

Novela zákona o dluhopisech předložena vládě

Zdroj: MFČR

7.2.2017 10:07 | Ministerstvo financí dne 3. února 2017 předložilo vládě návrh zákona, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zejména insolvenční zákon a zákon o ozdravných postupech. Odborné veřejnosti se pro informaci předkládají příslušné dokumenty ve verzi předložené do vlády. Návrh je vládě předkládán bez rozporu.

Tisková zpráva: Finanční správa se odmítá řídit závěry Nejvyššího správního soudu

Zdroj: udpcr.cz

6.2.2017 10:46 | Přinášíme Vám tiskovou zprávu z webu Unie daňových poplatníků, kde se nastiňují postoje úředníků, kteří narušují důvěru veřejnosti v autoritu soudu.
Tereza

Záznam tiskové konference k nové regulaci hazardu

Zdroj: MFČR

1.2.2017 09:12 | Ministerstvo financí zveřejnilo záznam z tiskové konference hodnotící první měsíc fungování nové hazardní legislativy.

Cenový věstník č. 1/2017

Zdroj: MFČR

31.1.2017 09:53 | Dne 30.1.2017 vydalo Ministerstvo financí ČR Cenový věstník č. 1/2017. Obsahem je například přehled cenových map stavebních pozemků obcí k 31. 12. 2016, obecně závazná vyhláška hl. m. Prahy o cenové mapě stavebních pozemků nebo přehledy o provedených cenových kontrolách.

Ústavní soud zrušil dvě ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty, která upravují kontrolní hlášení

Zdroj: usoud.cz

19.1.2017 13:56 | Ústavní soud zrušil ustanovení § 101d odst. 1 dnem 31. 12. 2017 a ustanovení § 101g odst. 5 zákona o DPH.
Co se týká § 101d odst. 1, Ústavní soud dospěl k závěru, že zákon musí blíže vymezit alespoň okruh údajů, které musí plátce sdělovat.
Ustanovení § 101g odst. 5 stanoví, že „výzva, která se doručuje prostřednictvím veřejné datové sítě na elektronickou adresu, se považuje za doručenou okamžikem odeslání správcem daně“. Plátce se tak může dostat do situace, kdy je mu ukládána povinnost, o které se bez vlastní viny ani nedozví.
Více se dozvíte v aktualitě ze serveru www.usoud.cz a www.novinky.cz.
Tereza

Poslanci prosadili zákon o rozpočtové odpovědnosti. Paskvil a šaškárna, říká opozice

Zdroj: ceskatelevize.cz

18.1.2017 09:28 | Poslanci přehlasovali senátní veto a znovu schválili zákon o rozpočtové odpovědnosti. Senátoři ho pokládají za neústavní ve vztahu k obcím a už dříve avizovali, že se obrátí na Ústavní soud. Podle senátora Miloše Vystrčila (ODS) se pod stížnost podepíše více než 60 členů horní komory. Proti normě vystoupila i pravicová opozice.

Seznam pověřených osob dle § 110 zákona o hazardních hrách

Zdroj: MFČR

13.1.2017 09:31 | Seznam subjektů, které byly pověřeny k odbornému posuzování a osvědčování dle ustanovení § 110 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.

Metodické doporučení ve věci zadávání veřejných zakázek v oblasti dopravní obslužnosti se zohledněním sociálních aspektů

Zdroj: portal-vz.cz/

4.1.2017 09:40 | MMR upozorňuje na nově vydané Metodické doporučení ve věci zadávání veřejných zakázek v oblasti dopravní obslužnosti se zohledněním sociálních aspektů – stanovení minimálního finančního ohodnocení řidičů.

Vyhláška č. 443/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů

Zdroj: MV ČR

3.1.2017 11:53 | Ve sbírce zákonů vyšla dne 27.12.2016 vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů.
Tereza

Další novely

Zdroj: MV ČR

2.1.2017 12:27 | Mezi další zajímavé novely, které vyšly ve sbírce zákonů patří:
- malá novela zákona o daních z příjmů,
- novela vyhlášky o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek nebo
- novela vyhlášky o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek.
Poslední novelou je doplněn § 6 , který se týká doby uložení datové zprávy v datové schránce. Běžná doba uložení v datové schránce činí 90 dnů, tato doba je ale 3 roky v případě, kdy byla datová zpráva dodána do datové schránky a nedošlo k přístupu do datové schránky podle písmene a) nebo b) § 6.
Petra

Sdělení o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2016 pro účely zákona o zaměstnanosti

Zdroj: MV ČR

2.1.2017 12:06 | Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že průměrná mzda v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2016 činí 27 000 Kč.
Petra

Novela vyhlášky o rozpočtové skladbě

Zdroj: MV ČR

2.1.2017 11:40 | Ve sbírce zákonů vyšla dne 30. 12. 2016 novela vyhlášky o rozpočtové skladbě.
Novela přinesla zjednodušení ve vykazování DPH z přenesené daňové povinnosti. Účetní jednotka si může vybrat, zda pro DPH z přenesené daňové povinnosti použije položku 5362, nebo stejnou položku jako základ daně (například položku 5171 nebo 6121).
V rámci novely jsou nové například položky 1356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce nebo 1381 Daň z hazardních her.
Novela je účinná od 1. 1. 2017.
Petra

Novela občanského zákoníku a dalších souvisejících zákonů

Zdroj: MV ČR

2.1.2017 10:49 | Ve sbírce zákonů vyšla dne 30. 12. 2016 novela občanského zákoníku. Novela přinese například doplnění § 709, který se týká manželského majetkového práva, o větu "Nabytí podílu nezakládá účast druhého manžela na této společnosti nebo družstvu, s výjimkou bytových družstev". Nově zní také § 2301, který se týká nájmu bytu zvláštního určení. Novela je účinná od 28. 2. 2017.
Novelou prošel také zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, kde jsou například nové § 65a - §65g týkající se evidence svěřenských fondů. Tato novela je účinná od 1. 1. 2018.
Petra

Novela zákona o obchodních korporacích

Zdroj: MV ČR

2.1.2017 10:36 | Ve sbírce zákonů vyšla dne 30. 12. 2016 malá novela zákona o obchodních korporacích, která se týká § 448, tedy dozorčí rady. Nově například platí, že počet členů dozorčí rady musí být dělitelný třemi, jde-li o společnost s více než 500 zaměstnanci v pracovním poměru. Novela je účinná od 14. 1. 2017.
Petra

Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny PHM pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2017

Zdroj: MV ČR

29.12.2016 15:33 | Ve sbírce zákonů vyšla vyhláška č. 440/2016 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.

Cenový věstník č. 13/2016

Zdroj: MFČR

29.12.2016 15:23 | Dne 27. 12. 2016 vydalo Ministerstvo financí ČR Cenový věstník č. 13/2016. Obsahem Cenového věstníku je například cenové rozhodnutí Celního úřadu pro Středočeský kraj, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami nebo kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret. Cenový věstník obsahuje také přehledy o provedených cenových kontrolách.

Tereza

Prezident republiky podepsal zákon o státním rozpočtu

Zdroj: hrad.cz

20.12.2016 08:52 | Prezident republiky Miloš Zeman podepsal v pondělí dne 19. prosince 2016 zákon ze dne 7. prosince 2016 o státním rozpočtu České republiky na rok 2017.

Vláda schválila návrh Zákona o řízení a kontrole veřejných financí

Zdroj: MFČR

20.12.2016 08:45 | Návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí, který sjednocuje kontrolní postupy a zavádí mezinárodní auditní praxi. Zákon narovnává současnou právní úpravu v oblasti kontroly a řízení veřejných financí.

Dlouhodobé ošetřovné pomůže lidem, kteří se starají o své nemocné příbuzné

Zdroj: MPSV

16.12.2016 09:12 | Lidem pečujícím o své blízké má pomoci návrh tzv.dlouhodobého ošetřovného, nyní je v mezirezortním připomínkovém řízení a MPSV ho poté předloží vládě.

Rozdělení obchodních korporací – právní, účetní a daňový pohled - 3. část

Zdroj: Účetní Portál

14.12.2016 15:02 | Připravili jsme pro Vám poslední díl z třídílného seriálu Rozdělení obchodních korporací. V prvním díle to bylo především o třech možnostech načasování rozhodného dne a návaznostech na zákon o přeměnách. V druhém díle je „kuchařka“ jak vše naúčtovat. Závěrečný třetí díl zpracovává zejména daňové dopady a dopady jiných právních předpisů. Pokud se připravujete na rozdělení, máte zde postup, jak vše zvládnout v účetnictví a daních.
Připomínám ještě:
- 16-ti dílný materiál, který naleznete v přehledech a týká se obecně přeměn – Přeměny obchodních korporací
- daňové souvislosti vloženého majetku, který se týká také přeměn (naleznete v přehledech Průvodce ČÚS – vyhláška č. 500/2002 Sb. – podnikatelé. č. 12)
Pokud se připravujete na rozdělení, máte zde postup, jak vše zvládnout v účetnictví a daních. Připravujeme k tomuto ještě Měsíčník SPECIÁL jako novinku.
Krásné dny.
P.

Novela zákona upravující hotovostní platby

Zdroj: MFČR

14.12.2016 09:03 | Dne 1. 1. 2017 nabývají účinnosti tři zákony, kterými je novelizován zákon č. 253/2008 Sb.
Novela mimo jiné zavádí do AML zákona princip hodnocení rizik, snižuje částku hotovostní platby, při níž musí každý podnikatel identifikovat svého klienta (z 15.000 na 10.000 euro).

ČNB začíná od 1. prosince dohlížet nad celým trhem se spotřebitelskými úvěry

Zdroj: Česká národní banka

5.12.2016 08:33 | Dohled nad celým trhem se spotřebitelskými úvěry, a to včetně nebankovních společností, bude od 1. prosince 2016 postupně vykonávat Česká národní banka. Důvodem je účinnost nového zákona o spotřebitelském úvěru. Zákon mimo jiné zavádí licence pro nebankovní poskytovatele spotřebitelských úvěrů a mění pravidla a možnosti předčasného splácení hypoték.

Dlužníci získají vyšší ochranu. Změny v půjčkách a hypotékách jsou tu, projděte si přehled

Zdroj: Aktuálně.cz

2.12.2016 10:42 | Pravidla pro poskytovatele spotřebitelských půjček se od 1. prosince zpřísňují. Rozšiřuje také možnosti předčasného splacení hypotéky bez sankcí. Kontrolu nad nebankovními úvěry převezme Česká národní banka. Díky schváleným pozměňovacím návrhům budou klienti bank a úvěrových společností ještě v silnějším postavení, než ministerstvo financí původně zamýšlelo.

Senátoři zamítli zákon o rozpočtové odpovědnosti. Je podle nich neústavní vůči obcím i krajům

Zdroj: Aktuálně.cz

1.12.2016 09:55 | Senát neschválil zákon o rozpočtové odpovědnosti. Jeho členové tvrdí, že je protiústavní ve vztahu k obcím či krajům. V případě, že by byl Sněmovnou přehlasován, obrátí se Senát na Ústavní soud. Senátoři apelují, že není možné běžným zákonem omezovat ústavou zaručené právo obcí a krajů územních celků na vlastní rozpočet.

Sněmovna podpořila návrh zákona ke snižování nákladů na budování vysokorychlostních sítí

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

30.11.2016 09:19 | Poslanecká sněmovna dnes podpořila v prvním čtení vládní návrh zákona o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací. Operátorům přinese podle odhadů do roku 2020 úspory až třicet procent z nákladů na vybudování vysokorychlostních sítí, tedy sítí, které umožní připojení o rychlosti nejméně 300 megabitů za sekundu.

Cenový věstník č. 12/2016

Zdroj: MFČR

30.11.2016 08:56 | Dne 29. 11. 2016 vydalo Ministerstvo financí ČR Cenový věstník č. 12/2016.

Měsíčník pro veřejnou správu č. 11/2016 - ČÚS 706 - Opravné položky a vyřazení pohledávek

Zdroj: Účetní Portál

29.11.2016 11:19 | Vážení a milí,

v neděli už byla první adventní neděle a přichází vánoční čas. Dokonce venku krásně sněží a ráno u nás mrzlo.

Ať se setkávám s kýmkoli v letošním roce, každý mi potvrzuje, že nestíhá. Někdo méně, někdo více.Před chvílí i opravář utržené skříňky v pracovní kuchyňce prohlásil, jak nestíhá…Mimochodem jsem ráda, že jsem se nezranila včera nebo ještě něco horšího, když jsem ji utrhla.
Jsou to okamžiky a ani nevíte, jak se to semele.

Ministr financí navrhl změny v Zákoně o evidenci tržeb

Zdroj: MFČR

29.11.2016 09:49 | Ministerstvo financí v návaznosti na avizované rozšíření a zatraktivnění institutu takzvané paušální daně, které navrhuje s účinností od roku 2017 a kterou již doporučil schválit Rozpočtový výbor, předložilo návrh na promítnutí tohoto opatření do zákona o evidenci tržeb.

Finanční správa zveřejnila novou metodiku k elektronickým účtenkám

Zdroj: Podnikatel.cz

28.11.2016 10:09 | Finanční správa vydala pokyn k tzv. elektronickým účtenkám. Mohou se u EET vystavovat bez nutnosti tisku fyzických účtenek?

Nový facebookový profil pomůže chránit práva spotřebitelů

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

25.11.2016 10:21 | Ministerstvo průmyslu a obchodu včera spustilo nový facebookový profil s názvem Ochránce spotřebitele. Jeho cílem je vytvořit platformu pro lepší informovanost a sdílení zkušeností spotřebitelů, která pomůže získat zdravé spotřebitelské návyky. Maskotem profilu se stala sova, jako symbol moudrosti při nákupu.

Na novém zdanění firem Česko vydělá.

Zdroj: IHNED.cz

23.11.2016 09:33 | Brusel chce, aby firmy platily daně v té zemi, kde vytvářejí zisk. Velké společnosti zisky přelévají do zemí, které jim umožňují platit extrémně nízké daně.

Stát chystá změnu v osobních bankrotech. Splatit 30 % nebude podmínka.

Zdroj: idnes.cz

22.11.2016 11:05 | Ministerstvo spravedlnosti chystá zásadní změnu v legislativě osobních bankrotů. Ulehčit život má těm, co si půjčili, naopak horší postavení budou mít věřitelé.

Sportovec dlužil milion na daních. Tisíce sportovců obcházejí zákon.

Zdroj: idnes.cz

22.11.2016 09:23 | Poprvé padl rozsudek, že fotbalista není živnostník a nemá nárok na výhodné zdanění.

Finanční správa rozšířila úřední hodiny k vyzvednutí autentizačních údajů k evidenci tržeb

Zdroj: MFČR

21.11.2016 08:27 | Elektronická evidence tržeb – jeden z nejvýznamnějších projektů Finanční správy - startuje za pouhých 9 pracovních dní. Autentizační údaje si vyzvedlo už více než 36 tisíc podnikatelů. Vzhledem k blížícímu se termínu zahájení evidence tržeb a skutečnosti, že ne všichni podnikatelé dosud o autentizační údaje požádali, rozhodla se Finanční správa prodloužením pracovních hodin usnadnit podnikatelům jejich získání na územních pracovištích finančních úřadů.

Změny zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty od 29. 7. 2016

Zdroj: Účetní Portál

16.11.2016 15:11 | Přinášíme Vám informace od paní Lenky Zábojové ke změnám zákona o DPH od 29. 7. 2016 doposud.

Centrální evidence účtů je hotová. Bude fungovat od roku 2018

Zdroj: finance.cz

16.11.2016 15:00 | Kontroverzní zákon o centrální evidenci účtů vstoupil v účinnost 6. října 2016, přičemž samotná centrální evidence účtů by měla fungovat až od 1. ledna 2018. Důvodem zavedení centrální evidence byl požadavek na administrativní zjednodušení postupu oprávněných orgánů veřejné moci při zjišťování, u které úvěrové instituce má či nemá konkrétní osoba veden účet.

V prosinci začne platit nový zákon o spotřebitelském úvěru. Získat půjčku bude mnohem těžší!

Zdroj: finance.cz

16.11.2016 14:32 | Přemýšlíte o konsolidaci nebo půjčce, ale nejste prokazatelně bonitní? Podmínky pro získání úvěru budou od 1. 12. 2016 mnohem přísnější. Dne 5. 8. 2016 byl zveřejněn nový zákon o spotřebitelském úvěru, který nahrazuje současný zákon 145/2010 Sb. Jeho podstatou je transpozice dvou evropských směrnic (směrnice o hypotéčním úvěru 2014/17/EU a směrnice o spotřebitelském úvěru 2008/48/ES). Na co byste se měli připravit?

Informace osobám uplatňujícím nárok na vrácení spotřební daně z minerálních olejů na výrobu tepla.

Zdroj: Celní správa České republiky

14.11.2016 09:22 | Finanční a celní správa identifikovaly četné problematické modelové případy, kdy dochází ze strany plátců k údajnému dodání tepla a následnému chybnému uplatnění první snížené sazby daně z přidané hodnoty a k neoprávněnému nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů.

Akreditován první certifikační orgán pro certifikaci elektronických nástrojů dle zákona o zadávání veřejných zakázek

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

14.11.2016 09:12 | MMR oznamuje, že certifikační orgán ATS Relsie obdržel k 7. 11. 2016 akreditaci certifikačního postupu pro certifikaci elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a příslušných prováděcích předpisů.

Sbírka zákonů č. 366/2016 - vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2017

Zdroj: MV ČR

11.11.2016 15:01 | Ve sbírce zákonů vyšla vyhláška č. 366/2016, která stanoví výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2017

Zaměstnancům se vrátí nárok na místo v dozorčí radě, ale jen u největších firem

Zdroj: Aktuálně.cz

11.11.2016 11:45 | Povinné zastoupení zaměstnanců v dozorčích radách obchodních společností zrušil nový zákon, který nahradil dřívější obchodní zákoník. Poslanci dnes tuto povinnost obnovili, ale jen pro firmy s více než 500 zaměstnanci. V menších firmách bude záležet na dohodě.

Malé a střední podniky získaly informace o ochraně patentů při exportu

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

11.11.2016 10:30 | Podpora exportu a právo duševního vlastnictví byly tématem odborného semináře, který 10. listopadu uspořádalo Ministerstvo průmyslu a obchodu spolu s Úřadem průmyslového vlastnictví ČR. Jeho cílem bylo poskytnout českým firmám informace o patentové ochraně v ČR a v zahraničí a rozebrat exportní příležitosti spojené s efektivní ochrannou práv duševního vlastnictví.

Informace Generálního finančního ředitelství ve věci nové právní úpravy zdanění hazardních her a z ní vyplývajících informačních povinností pro obecní a krajské úřady

Zdroj: Finanční správa

10.11.2016 09:12 | Informace Generálního finančního ředitelství ve věci nové právní úpravy zdanění hazardních her a z ní vyplývajících informačních povinností pro obecní a krajské úřady. Dne 15. 6. 2016 byly ve Sbírce zákonů publikovány zákony nově upravující oblast provozování hazardních her a jeho zdanění.

Americká burza po vítězství Trumpa prudce vzrostla

Zdroj: novinky.cz

10.11.2016 08:44 | Hlavní akciové indexy po otevření burzy na Wall Street prudce stouply. Do plusu zamířila i část evropských burz. Panika v reakci na vítězství republikána Donalda Trumpa v prezidentských volbách v USA během dne vyprchala.

Vybírat spotřební daně stojí stát čím dál více, spočítal NKÚ

Zdroj: idnes.cz

8.11.2016 09:21 | Výběr spotřebních daní je efektivní, i když výdaje Celní správy ČR na správu daní rostou. Vyplývá to z výsledků prověrky Nejvyššího kontrolního úřadu. Náklady na výběr dosáhly loni 0,73 koruny na 100 korun příjmů. Celníkům se však podle NKÚ nepodařilo v posledních letech snížit administrativu.

Prvních pět set odvážných už testuje EET. Vše jde bez problémů, hlásí finanční správa

Zdroj: Aktuálně.cz

3.11.2016 09:01 | Měsíc před ostrým startem elektronické evidence tržeb se rozjel testovací provoz. Zájem není velký, zatím se přihlásila necelá pětistovka podnikatelů. Podle šéfa finanční správy Martina Janečka systém funguje bez problémů. Příjmy státního rozpočtu by se v příštím roce díky zavedení EET měly podle odhadů ministerstva financí zvýšit o 4,3 miliardy korun.

EET se má týkat i Airbnb, upozorňují experti

Zdroj: novinky.cz

3.11.2016 08:36 | Povinnost evidovat elektronicky tržby se jako prvních bude od začátku prosince týkat podnikatelů, kteří poskytují ubytovací a stravovací služby. Co se týče ubytování, jako prvních se EET dotkne hotelů, motelů, botelů, kempů, tábořišť, rekreačních a poskytovatelů dalších krátkodobých ubytování. Definice je poměrně zevrubná, ale otazník visí nad službami, jako je například stále populárnější ubytovací služba Airbnb, upozorňují odborníci.

Tisková zpráva MPSV - o příspěvek na dojíždění za prací mohou žádat lidé z celé republiky

Zdroj: MPSV

2.11.2016 09:59 | Od listopadu 2016 začne Úřad práce ČR poskytovat příspěvek na dojíždění za prací
v rámci celé České republiky. Dosud měli uchazeči a zájemci o zaměstnání tuto
možnost pouze v rámci pilotního provozu v šesti krajích ČR. Nově mohou lidé žádat
také o příspěvek na přestěhování.

Rozdělení obchodních korporací – právní, účetní a daňový pohled

Zdroj: Účetní Portál

1.11.2016 11:07 | Přinášíme Vám pokračování článku od paní Pěvy Čoukové věnovaný rozdělení obchodních korporací. V tomto druhém díle se můžete těšit na sestavení zahajovací rozvahy, možný způsob účtování u zúčastněných společností a souvislý příklad.

Dřívější odchody do penze pro určité kategorie zaměstnanců

Zdroj: Hospodářská komora ČR

27.10.2016 10:55 | Hospodářská komora České republiky reaguje na mediálně prezentovaný návrh ministryně Marksové na zavedení kategorií zaměstnanců, kteří budou odcházet dříve do důchodu, avšak budou pobírat starobní důchod v plné výši. Zaměstnavatelé těchto zaměstnanců by jim měli povinně přispívat na předčasnou penzi, a to částkou ve výši 3 až 4 % z hrubé mzdy.

Sbírka zákonů č. 343/2016 Sb., sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2017

Zdroj: MV ČR

27.10.2016 10:54 | Ve sbírce zákonů vyšlo sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2017.

Vláda nechce odložit start evidence tržeb, nesouhlasí s TOP 09

Zdroj: ceskatelevize.cz

25.10.2016 10:30 | Odklad startu elektronické evidence tržeb, který navrhuje opoziční TOP 09, vláda nepodpořila. V předběžném stanovisku pro jednání vládní legislativci návrhu vyčítali, že odložení by bylo proti zásadě legitimního očekávání, protože na první skupiny podnikatelů dopadne nová povinnost už od prosince. I při urychleném schválení sněmovnou by přitom novela nenabyla účinnosti dřív než ve druhé polovině listopadu. EET bylo také tématem pořadu Devadesátka. Náměstkyně ministra financí pro daně a cla Alena Schillarová odpovídala i na otázky diváků.

Babiš chce změnit doplňkové penzijní spoření pro děti. Výběrem by přišly o výhody

Zdroj: ceskatelevize.cz

25.10.2016 10:27 | V rámci doplňkového penzijního spoření mohou rodiče šetřit peníze na stáří svých dětí necelý rok. Ministerstvo financí však plánuje změnit jeho podmínky. Pokud by si lidé chtěli část peněz vybrat hned v osmnácti letech, přišli by o daňovou podporu. S návrhem nesouhlasí část poslanců ani Asociace penzijních společností.

Stanovisko k použití SKD po nabytí účinnosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Zdroj: portal-vz.cz/

25.10.2016 10:22 | Stanovisko MMR k použití SKD po nabytí účinnosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek- prokazování splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a prokazování splnění podmínek účasti v rozsahu základní a profesní způsobilosti podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Veřejná konzultace k prvním řešením pro připravovaný nový zákon o daních z příjmů

Zdroj: MFČR

25.10.2016 10:06 | V souladu se svým příslibem předkládá Ministerstvo financí k pracovní konzultaci první souhrn věcných řešení, které budou podkladem pro návrh rekodifikace zdanění příjmů. Jeho obsahem jsou zejména nejobecnější témata, která budou následně sloužit jako východiska pro formulování již konkrétních věcných řešení či budou sloužit jako principy připravované úpravy.

Ministerstvo financí odmítá, že by nechtělo zveřejňovat vlastníky firem

Zdroj: MFČR

25.10.2016 10:02 | Ministerstvo financí se ohrazuje proti hrubé dezinterpretaci jeho pozice k registru skutečných vlastníků právnických osob, které zaznělo v pořadu Otázky Václava Moravce a na zpravodajském webu CT24. Není pravdou, že by se Ministerstvo financí stavělo proti variantě plně otevřeného registru skutečných vlastníků právnických osob. Právě naopak, bylo to právě Ministerstvo financí, které vypracovalo a následně vládě 29.9.2015 předložilo variantu, aby veřejný registr skutečných vlastníků právnických osob byl veřejný. Stejnou pozici prokazatelně zastával ministr financí také na jednáních rady ECOFIN, například 17. června 2016 v Lucemburku.

Na obnovu obecního a krajského majetku po živelných pohromách přispěje MMR 50 miliónů korun

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

21.10.2016 09:36 | V rámci národních programů na příští rok vyhlašuje Ministerstvo pro místní rozvoj výzvu na podávání žádostí o podporu na obnovu obecního a krajského majetku po živelních pohromách. Na příští rok je připraveno 50 milionů korun. Žadatele mohou své žádosti podávat do 30. 12. 2016.

MPSV podpoří rovnost mužů a žen na trhu práce v rámci Operačního programu Zaměstnanost

Zdroj: MPSV

20.10.2016 09:07 | Mezi přetrvávající problémy v oblasti trhu práce patří nerovnost mezi pohlavími. Míra nezaměstnanosti žen je mnohem vyšší než mužů a neodůvodněné rozdíly panují také v jejich odměňování. MPSV bojuje proti tomuto jevu v rámci Operačního programu Zaměstnanost (OPZ). Zodpovědné firmy, obce, kraje, jimi zřizované organizace nebo školy, které chtějí tento problém aktivně řešit, mohou dosáhnout na finanční podporu, žádosti lze předkládat až do konce letošního roku.

Čtyři pětiny firem zatím nezveřejnily výsledky, informační povinnost musí splnit do konce roku

Zdroj: Aktuálně.cz

19.10.2016 10:35 | Téměř 80 procent firem ještě nevložilo své finanční výkazy za rok 2015 do Sbírky listin, přestože jim to přitom zákon ukládá. Základní termín vypršel na konci července, společnosti nicméně mají ještě čas učinit tak do konce kalendářního roku. Nejdisciplinovanější jsou společnosti s ročními tržbami nad miliardu korun.

Na podporu bydlení je připraveno v příštím roce 411 milionů korun

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

19.10.2016 10:22 | Ministerstvo pro místní rozvoj dnes vyhlásilo výzvu na předkládání žádostí o dotaci z programu Podpora bydlení. V celkem čtyřech podprogramech lze žádat o prostředky na regeneraci sídlišť, vznik podporovaných bytů, výměnu olověných rozvodů nebo pořízení výtahu a bezbariérových přístupů do bytových domů. Žádosti je možné podávat od 18. října 2016. Ze státního rozpočtu je k dispozici celkem 411 milionů korun.

Na rozvoj regionů půjde půl miliardy korun

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

19.10.2016 10:17 | Obnova a rozvoj venkovských oblastí je jednou z priorit Ministerstva pro místní rozvoj. Od dnešního dne lze žádat dotaci na opravu místních komunikací, kapliček, ale třeba i na projekty komunitního života v obci či projekty spolupráce obcí. Stranou nezůstanou ani vítězové soutěže Vesnice roku. Žadatelé mohou žádosti o podporu podávat od dnešního dne 18. října až do 30. prosince 2016.

Sdělení Státní volební komise č. 340/2016 Sb., o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do třetiny Senátu Parlamentu České republiky konaných ve dnech 7. a 8. října 2016 (I. kolo) a ve dnech 14. a 15. října 2016 (II. kolo)

Zdroj: MV ČR

19.10.2016 10:13 | Ve sbírce zákonů vyšlo sdělení Státní volební komise č. 340/2016 Sb., o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do třetiny Senátu Parlamentu České republiky konaných ve dnech 7. a 8. října 2016 (I. kolo) a ve dnech 14. a 15. října 2016 (II. kolo).

Nařízení vlády č. 337/2016 Sb. a nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě

Zdroj: MV ČR

19.10.2016 10:11 | Ve sbírce zákonů vyšlo nařízení vlády č. 337/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, ve znění nařízení vlády č. 353/2008 Sb.

Nařízení vlády č. 336/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí

Zdroj: MV ČR

19.10.2016 10:08 | Ve sbírce zákonů vyšlo nařízení vlády č. 336/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Penzijní společnosti vrací lidem peníze z druhého pilíře. Nejčastěji na bankovní účet

Zdroj: ceskatelevize.cz

18.10.2016 10:40 | Penzijní společnosti začaly převádět peníze účastníkům rušeného druhého pilíře důchodového systému. Vyplývá to z ankety agentury ČTK mezi penzijními společnostmi. Lidé volili v drtivé většině převod na účet, zbytek chtěl výplatu složenkou či si nechal naspořené peníze převést do třetího pilíře. Celkem 4500 z 84 500 klientů pošlou penzijní společnosti peníze na finanční úřady. Jde o lidi, kteří neuvedli, jak má být s jejich penězi naloženo.

Obce mohou požádat o dotaci na pořízení územních plánů

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

18.10.2016 10:28 | Ministerstvo pro místní rozvoj dnes (17. 10.) vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotací (s možností víceletého financování) z programu „Podpora územně plánovacích činností obcí“ pro rok 2017 na dotační titul „Územní plán“. Pro žadatele je připraveno dvacet milionů korun. Žadatelé mohou žádosti o podporu podávat od 17. října 2016 do 30. prosince 2016.

Poškozené bankovky budou lidé moci vyměnit ve všech bankách

Zdroj: ceskatelevize.cz

17.10.2016 09:39 | Od úterka bude možné vyměnit poškozené bankovky v jakémkoliv finančním domě. Doposud museli lidé s penězi do České národní banky, která má ale pobočky jen v Praze, Hradci Králové, Brně nebo Ostravě. Centrální instituce stáhne ročně z oběhu přes 700 milionů kusů bankovek, jednu po druhé prohlédne a část z nich vrátí do oběhu.

Je zvoleno 27 nových senátorů

Zdroj: Český statistický úřad

17.10.2016 09:33 | Český statistický úřad dnes v čase 16:24 zveřejnil na serveru volby.cz kompletní výsledky druhého kola senátních voleb. Zúčastnilo se ho 15,38 % voličů. Prvním sečteným okrskem byl Rýmařov na Bruntálsku, a to ve 14:09. Poslední výsledky byly hlášeny z Mikulčic na Hodonínsku.

EU nesprávně vyplatila 5,5 miliardy eur. Chybovala v udělování veřejných zakázek

Zdroj: IHNED.cz

14.10.2016 10:13 | Evropský účetní dvůr odhalil nesrovnalosti v hospodaření EU. V minulém fiskálním roce bylo vynaloženo bez právních podkladů 5,5 miliardy eur. Oproti předchozímu roku se tak situace výrazně nezlepšila.
Míra chybovosti v rozpočtových výdajích podle zprávy klesla na 3,8 procenta ze 4,4 procenta ve fiskálním roce 2014. Hranice tolerance je však dvouprocentní.

Zbavit se dluhů bude moci více lidí. Navrhuje to novela insolvenčního zákona

Zdroj: ceskatelevize.cz

14.10.2016 10:04 | Ministerstvo spravedlnosti připravilo novelu insolvenčního zákona, jejíž cílem je, aby se mohlo zbavit dluhů víc lidí. Nově by do procesu oddlužení mohli vstoupit lidé bez ohledu na výši dluhů. Oddlužení by pak trvalo tři, pět nebo sedm let v závislosti na výši splacených pohledávek, potvrdil ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO). Novela je nyní v připomínkovém řízení, kde se k ní mohou vyjádřit jednotlivé vládní resorty.

O lidi s více dluhy by se měl starat jeden exekutor, navrhuje ministerstvo

Zdroj: ceskatelevize.cz

14.10.2016 09:57 | O lidi, na které je uvaleno více exekucí, by se nově měl starat pouze jeden exekutor. Ministerstvo spravedlnosti to navrhuje v novele exekučního řádu, již poslalo do připomínkového řízení. Cílem novely je podle ministra Roberta Pelikána (ANO) snížit náklady, které jdou na vymáhání exekucí.

Český průmysl roste nejvíce v celé EU, nejhůře si vede Irsko

Zdroj: novinky.cz

13.10.2016 09:24 | Průmyslová výroba v Česku roste nejvíce v Evropské unii, když v srpnu meziměsíčně stoupla o 12,1 procenta. Ve středu to oznámil Eurostat. V eurozóně průmyslová výroba ve stejném období stoupla o 1,6 procenta a v celé osmadvacítce jen o 1,4 procenta. V červenci přitom výroba v EU i eurozóně o 0,7 procenta klesla.

Vláda schválila sjednání dohody CETA mezi EU a Kanadou. Mohla by být příležitostí pro české firmy

Zdroj: ceskatelevize.cz

13.10.2016 09:13 | Vláda schválila sjednání dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a Kanadou (CETA). Na Twitteru o tom informoval mluvčí vlády Martin Ayrer. Smlouva CETA by mohla být podepsána na summitu EU s Kanadou 27. října, má ale řadu odpůrců. Českým firmám by však mohla otevřít řadu příležitostí. Mezi sektory, které z ní budou nejvíce těžit, by měly patřit strojírenský, hutnický a chemický průmysl.

ČSÚ se připravuje na druhé kolo senátních voleb

Zdroj: Český statistický úřad

13.10.2016 08:57 | V pátek 14. října se znovu otevřou volební místnosti. Koná se druhé kolo senátních voleb. Český statistický úřad začne zpracovávat výsledky hned s odevzdáním prvních zápisů od okrskových volebních komisí v sobotu 15. října po 14. hodině.

Doporučení MMR k registraci do věstníku veřejných zakázek

Zdroj: portal-vz.cz/

12.10.2016 09:51 | V návaznosti na spuštění nové aplikace Věstníku veřejných zakázek je nutné, aby všichni uživatelé provedli novou registraci, a to z důvodu zařazení Věstníku veřejných zakázek mezi prvky kritické infrastruktury ve smyslu zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti.

Sdělení Státní volební komise č. 332/2016 Sb., o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do zastupitelstev krajů konaných ve dnech 7. a 8. října 2016

Zdroj: MV ČR

12.10.2016 09:46 | Ve sbírce zákonů vyšlo sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do zastupitelstev krajů konaných ve dnech 7. a 8. října 2016.

Nobelova cena jde k ekonomům, kteří popsali, jak nastavit férová pravidla smluv manažerů i zaměstnanců

Zdroj: IHNED.cz

11.10.2016 09:47 | Dva ekonomové dostali Nobelovu cenu za zkoumání toho, jaký dopad mají na ekonomiku smlouvy mezi jednotlivými aktéry. Oliver Hart působí na Harvardu, Bengt Holmström na MIT, rozdělí si mezi sebou cenu v přepočtu 23 milionů korun. Jejich práce se týkala i morálního hazardu, považovaného za jednu z příčin finanční krize v letech 2008 až 2009.

Bez práce je nejméně lidí od roku 2008

Zdroj: ceskatelevize.cz

11.10.2016 09:45 | Nezaměstnanost v Česku v září klesla na 5,2 procenta ze srpnových 5,3 procenta. Bez práce bylo na konci měsíce 378 258 lidí, což je nejméně od prosince 2008. Volných míst je už téměř 141 tisíc, více jich bylo naposledy v srpnu 2008, vyplývá z údajů zveřejněných Úřadem práce. Vývoj je v souladu s očekáváním analytiků, kdy pokles nezaměstnanosti umožnila rostoucí ekonomika a s tím spojený nedostatek pracovníků ve firmách. Trh tah zvládl i absolventy škol.

Nový zákon způsobil rekord v množství nově vypsaných veřejných zakázek

Zdroj: idnes.cz

10.10.2016 10:02 | Zadavatelé veřejných zakázek byli v září nezvykle činní. Vypsali totiž zakázky v hodnotě 111 miliard korun, což je za jediný měsíc nejvíc v historii. Důvodem je nový zákon, který začal platit 1. října. Ten nastoluje nová pravidla, kterým se chtěli zadavatelé ještě vyhnout.

K senátním volbám přišlo 33,5 % voličů

Zdroj: Český statistický úřad

10.10.2016 09:48 | V čase 20:39 byly zpracovány konečné výsledky prvního kola senátních voleb. Lidé volili v 27 obvodech. Vybírali z 233 kandidátů. Žádný z nich nezískal nadpoloviční většinu hlasů potřebnou ke zvolení. Výsledky jsou dostupné na serveru volby.cz.

Do vedení krajů bylo zvoleno 675 zastupitelů

Zdroj: Český statistický úřad

10.10.2016 09:41 | Hnutí ANO zvítězilo ve volbách v devíti krajích. ČSSD většinově uspěla ve dvou krajských zastupitelstvech. Starostové pro Liberecký kraj získali nejvíce hlasů v Libereckém kraji a KDU-ČSL ve Zlínském kraji. „Volební účast v krajských volbách byla 34,6 %, což je méně než v roce 2012. Nejrychleji byly hlasy sečteny v Čečovicích na Domažlicku, kde však k volebním urnám přišli jen tři voliči. Naopak nejpozději, ve 22:25 byly výsledky k dispozici za Bernartice na Benešovsku,“ uvedla předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová. Voliči vybrali 675 zastupitelů z 11 803 kandidátů. Do 20,3 % křesel v krajských zastupitelstvech usednou ženy. Průměrný věk zvolených zastupitelů je 50 let. Nejstarším zvoleným zastupitelem je 73letý Jan Kůrka z Plzně, nejmladším pak 21letá Tereza Hyťhová z Krupky.

Nařízení vlády č. 325/2016 Sb.

Zdroj: MV ČR

7.10.2016 11:01 | Ve sbírce zákonů vyšlo nařízení vlády č. 325/2016 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2015, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2015, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2017 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2017 a o zvýšení důchodů v roce 2017.

Nařízení vlády č. 327/2016 Sb.

Zdroj: MV ČR

7.10.2016 10:46 | Ve sbírce zákonů vyšlo nařízení vlády č. 327/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb.,
o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění nařízení vlády č. 279/2015 Sb.

Společné stanovisko MMR a ÚOHS k vymezení požadavků na prokázání profesní způsobilosti dodavatele

Zdroj: portal-vz.cz/

5.10.2016 10:16 | Významným rozdílem oproti předchozí právní úpravě (zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) je, že zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“ nebo „Zákon“) nevyžaduje, aby zadavatel jako podmínku účasti vymezil požadavek na prokázání profesní způsobilosti dodavatele předložením oprávnění k podnikání, která jsou nezbytná ke splnění předmětu veřejné zakázky.

Společné stanovisko MMR, MV a ÚOHS k problematice vztahu povinnosti uveřejnit smlouvu na veřejnou zakázku podle zákona o zadávání veřejných zakázek a povinnosti uveřejnit smlouvu podle zákona o registru smluv

Zdroj: portal-vz.cz/

5.10.2016 10:13 | Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), v ustanovení § 219 odst. 1 veřejnému zadavateli stanoví povinnost uveřejnit na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků, a to do 15 dnů od jejich uzavření nebo od konce každého čtvrtletí v případě veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody nebo v dynamickém nákupním systému.

MMR publikovalo metodiky k novému zákonu o zakázkách

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

5.10.2016 10:09 | Ministerstvo pro místní rozvoj v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) od 1. října 2016 vytvořilo a uveřejnilo v rámci své metodické činnosti soubor metodik, jejichž účelem je usnadnění aplikování nové právní úpravy v oblasti zadávání veřejných zakázek.

V rozpočtu přebývá 82 miliard. Analytici chválí výběr daní, kritizují pokles investic

Zdroj: ceskatelevize.cz

4.10.2016 13:45 | Přebytek státního rozpočtu stoupl ke konci září na 82,3 miliardy korun ze srpnových 81,2 miliardy korun. Jde o nejlepší zářijový výsledek od vzniku České republiky. Loni přitom už v září rozpočet spadl do minusu a vykázal schodek 2,8 miliardy korun. I na letošní rok je plánovaný schodek, a to ve výši 70 miliard korun. Analytici ale očekávají, že by hospodaření státu mělo skončit za celý letošní rok zhruba vyrovnaně.

Voliči by nejpozději dnes měli dostat hlasovací lístky

Zdroj: Parlamentní listy

4.10.2016 13:41 | Poslední ze zhruba 7,5 milionu voličů v Česku má nejpozději dnes dostat hlasovací lístky, na nichž budou jména kandidátů na budoucí krajské zastupitele. Na třetině území republiky včetně tří pražských obvodů obsahují šedomodré obálky navíc i lístky s kandidáty na senátory.

Zákon č. 322/2016 Sb., kterým se mění volební zákony a další související zákony

Zdroj: MV ČR

4.10.2016 13:28 | Ve sbírce zákonů vyšel zákon č. 322/2016 Sb., kterým se mění volební zákony a další související zákony.

Ve Sbírce zákonů byl publikován zákon č. 321/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s prokazováním původu majetku

Zdroj: MFČR

4.10.2016 13:20 | Ve Sbírce zákonů byl dne 3. října 2016 vyhlášen zákon č. 321/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s prokazováním původu majetku, s účinností od 1. prosince 2016.

Rozdělení obchodních korporací – právní, účetní a daňový pohled

Zdroj: Účetní Portál

3.10.2016 15:23 | Přinášíme Vám článek od paní Pěvy Čoukové věnovaný rozdělení obchodních korporací. V tomto prvním díle se podíváme na právní, účetní a daňový pohled. V dalších dílech se můžete těšit na sestavení zahajovací rozvahy, možný způsob účtování u zúčastněných společností, příklad a daňové souvislosti s přeměnou a další povinnosti, které plní za zanikající společnost právní nástupce - nástupnická společnost.

ČNB pokračuje v intervencích, úrokové sazby nechala beze změny

Zdroj: novinky.cz

30.9.2016 11:47 | Bankovní rada ČNB ve čtvrtek rozhodla ponechat úrokové sazby na současné úrovni. Rada ČNB rozhodla nadále používat devizový kurz jako nástroj uvolňování měnových podmínek a potvrdila závazek ČNB intervenovat na devizovém trhu na oslabení kurzu koruny, aby udržovala kurz koruny vůči euru poblíž hladiny 27 korun.

Sedm let odříkání a dluhy se smažou, plánuje ministerstvo

Zdroj: idnes.cz

27.9.2016 11:02 | V České republice čelí exekuci každý desátý člověk. A mnoha lidem se kvůli tomuto břemeni nechce do práce. Ministerstvo spravedlnosti proto připravuje několik novel, které mají dlužníky motivovat k práci a ulehčit jim umoření jejich dluhů.

Nová pravidla veřejných zakázek se blíží, mohou vyloučit nespolehlivé

Zdroj: ceskatelevize.cz

27.9.2016 10:58 | Už za pár dní, na začátku října, se mění pravidla veřejných zakázek. Nový zákon umožňuje zadavatelům vyloučit nespolehlivé uchazeče. Při volbě vítěze se navíc nebudou muset řídit nejnižší cenou. Část změn vítá i pravicová opozice - místo nového zákona by ale upřednostnila pouze novelu stávající normy.

Vyhláška č. 311/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů

Zdroj: MV ČR

27.9.2016 10:48 | Ve sbírce zákonů vyšla vyhláška č. 311/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.

Při převodu bytu mají dluhy přejít na kupce, navrhli poslanci

Zdroj: novinky.cz

26.9.2016 09:21 | Při převodu vlastnictví bytové nebo jiné jednotky by měly dluhy na příspěvcích na správu domu ze zákona přejít z převodce na nabyvatele. V novele občanského zákoníku to navrhla skupina poslanců ČSSD, ANO, KSČM, TOP 09, KDU-ČSL a Úsvitu. Předloha by vedle dalších úprav taky obnovila předkupní právo ke spoluvlastnickému podílu k nemovitostem.

Novela zákona o auditorech vyhlášena ve Sbírce zákonů

Zdroj: Komora auditorů ČR

23.9.2016 10:32 | Dne 21. září 2016 byla ve Sbírce zákonů vyhlášena rozsáhlá novela zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, která je účinná první den měsíce následujícího po měsíci vyhlášení této novely ve Sbírce zákonů, tj. od 1. října 2016.

Nový vzdělávací program pro veřejné zakázky

Zdroj: portal-vz.cz/

23.9.2016 10:31 | Ministerstvo pro místní rozvoj zavede od října letošního roku vzdělávací program pro veřejné zakázky. Cílem je výrazné posílení odbornosti uživatelů v oblasti veřejných zakázek, a to nejen v souvislosti s nově přijatou právní úpravou, zákona č. 134/2016 Sb. (dále jen „ZZVZ“).

Sbírka zákonů č. 300/2016 Sb. a č. 301/2016 Sb. - zákon o centrální evidenci účtů

Zdroj: MV ČR

22.9.2016 11:37 | Ve sbírce zákonů vyšel zákon č. 300/2016 Sb., o centrální evidenci účtů, a zákon č. 301/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o centrální evidenci účtů.

Sbírka zákonů č. 299/2016 Sb. - zákon o auditorech

Zdroj: MV ČR

22.9.2016 11:35 | Ve sbírce zákonů vyšel Zákon č. 299/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Novela stavebního zákona schválena vládou

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

22.9.2016 11:31 | Na dnešním jednání vlády byl schválen návrh novely stavebního zákona předložený ministryní pro místní rozvoj Karlou Šlechtovou. Novela pomůže jak drobným stavebníkům, tak velkým investorům. Uleví se i přetíženým stavebním úřadům. Kdo si chce dnes postavit rodinný dům, chatu, bazén nebo obyčejný plot, musí projít úmorným a zdlouhavým vyřizováním. Stavební řízení bude pro lidi snazší, rychlejší a méně stresující. Zejména malým stavebníkům ubyde papírování i čekání na úřadech.

Sbírka zákonů č. 298/2016 Sb. - zákon,kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce

Zdroj: MV ČR

22.9.2016 08:25 | Ve sbírce zákonů vyšel zákon č. 298/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Sbírka zákonů č. 297/2016 Sb. - zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce

Zdroj: MV ČR

22.9.2016 08:22 | Ve sbírce zákonů vyšel zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.

Sbírka zákonů č. 295/2016 Sb. - zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí

Zdroj: MV ČR

22.9.2016 08:21 | Ve sbírce zákonů vyšel zákon č. 295/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí), ve znění pozdějších předpisů.

Sbírka zákonů č. 294/2016 Sb. - vyhláška o podrobnostech odůvodnění návrhu na povolení spojení soutěžitelů

Zdroj: MV ČR

22.9.2016 08:19 | Ve sbírce zákonů vyšla vyhláška č. 294/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti odůvodnění návrhu na povolení spojení soutěžitelů a dokladů osvědčujících skutečnosti rozhodné pro spojení.

Sbírka zákonů č. 293/2016 Sb., o ochraně hospodářské soutěže

Zdroj: MV ČR

22.9.2016 08:17 | Ve sbírce zákonů vyšel zákon č. 293/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 135/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek.

Sbírka zákonů č. 296/2016 Sb.

Zdroj: MV ČR

20.9.2016 17:05 | Ve sbírce zákonů vyšlo Nařízení vlády č. 296/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Proběhla první zkouška zpracování výsledků voleb

Zdroj: Český statistický úřad

20.9.2016 13:53 | Český statistický úřad úspěšně uskutečnil první ze tří plánovaných zkoušek zpracování výsledků voleb do krajských zastupitelstev a třetiny Senátu. Volby se budou konat 7. a 8. října. Druhé kolo voleb do Senátu proběhne 14. a 15. října.

Zákon o hazardu omezí jedinou svobodu: nelegálně podnikat

Zdroj: MFČR

16.9.2016 09:41 | Ministerstvo financí se ohrazuje proti tvrzením senátorky Veroniky Vrecionové na adresu nového zákona o hazardu, konkrétně o údajných budoucích pravomocích úředníků „zablokovat jakékoliv internetové stránky“.

Babiš vrací úder: Sněmovna porušuje zákon už 12 let!

Zdroj: tn.nova.cz

16.9.2016 09:37 | Poslanecká sněmovna prý už dvanáct let porušuje zákon. Tvrdí to ministr financí Andrej Babiš, podle kterého se tamní hospodářský odbor zapomněl registrovat k DPH. Podal proto podnět na finanční správu, aby to prošetřila. Sněmovně tak hrozí penále za 3 roky. A pro jistotu prý Babiš také sám dohlédne na to, zda se v dolní komoře parlamentu dodržuje elektronická evidence tržeb.

Často kladené dotazy k zákonu č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách

Zdroj: MFČR

15.9.2016 10:21 | Ministerstvo financí, odbor 34 - Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi, zveřejňuje otázky a odpovědi k zákonu č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.

Musí mít spolek živnostenské oprávnění?

Zdroj: epravo.cz

15.9.2016 10:20 | Titulek článku může znít velice paradoxně. O to paradoxnější je, že některé rejstříkové soudy vyžadují při zápisu spolku předložení živnostenského oprávnění, aniž by blíže zkoumaly, zda má spolek v plánu podnikatelskou činnost skutečně provozovat, či nikoliv.

Tuna: Firmy mě nežalují, naše informace jsou podložené, u soudu by se na ně provalilo ještě víc

Zdroj: Aktuálně.cz

14.9.2016 10:21 | Přinášíme Vám video z webových stránek Aktuálně.cz, o pořadu A dost!, ve kterém Jan Tuna poukazuje na nekalé praktiky obchodníků.

Aktualizovaná příručka Intrastatu V17

Zdroj: Český statistický úřad

13.9.2016 09:40 | Přinášíme Vám aktualizovanou příručku pro provádění statistiky obchodu se zbožím mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropské unie - Intrastatu.

Dokumenty Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly

Zdroj: MV ČR

12.9.2016 10:09 | Informace o odboru, kontakty, stanoviska odboru, metodická pomoc obcím, další dokumenty a pilotní verze vyhledávače ve stanoviscích ODK.

Skuteční majitelé firem a svěřenských fondů budou v nové evidenci, rozhodli poslanci

Zdroj: Aktuálně.cz

9.9.2016 10:24 | Poslanci schválili novelu zákona proti praní špinavých peněz. Evidenci skutečných majitelů povedou rejstříkové soudy, přístup do ní mají mít například soudy, policie a zpravodajské služby. Opatření je součástí boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu.

Sbírka zákonů č. 273/2016

Zdroj: MV ČR

1.9.2016 11:36 | Ve sbírce zákonů vyšlo nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

Sbírka zákonů č. 272/2016

Zdroj: MV ČR

1.9.2016 11:29 | Ve sbírce zákonů vyšla vyhláška o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů.

Sbírka zákonů č. 271/2016

Zdroj: MV ČR

30.8.2016 10:05 | Ve sbírce zákonů vyšel Nález Ústavního soudu ze dne 28. června 2016 sp. zn. Pl. ÚS 18/15 ve věci návrhu na zrušení § 4 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Senát schválil regulaci provizí pojišťovacích zprostředkovatelů

Zdroj: ceskatelevize.cz

25.8.2016 10:31 | Senát schválil vládní novelu, která omezuje výplaty provizí pojišťovacím zprostředkovatelům při výpočtu tzv. odkupného u pojistných smluv. Provize by měly být rozloženy do pěti let, návrh jejich výši ale neomezuje. Nyní regulovány nejsou. Ministr financí Andrej Babiš (ANO) řekl senátorům, že návrh je kompromisním výsledkem dlouhých debat, které se ohledně odměn zprostředkovatelů vedou již několik let.

Senát chce zpřísnění zákona o prokazování původu majetku

Zdroj: ceskatelevize.cz

25.8.2016 10:20 | Navrhovaný zákon o prokazování původu majetku opětovně projednají poslanci. Senát v něm chce na návrh koaliční ČSSD snížit rozdíl mezi nárůstem jmění poplatníka a jeho vykázanými příjmy, při kterém by ho finanční správa mohla k prokázání původu majetku vyzvat a případně jej zdanit. Zatímco vláda navrhla hranici sedm milionů korun, horní komora požaduje dnešním verdiktem pětimilionovou mez.

Sbírka zákonů č. 269/2016

Zdroj: MV ČR

25.8.2016 10:12 | Ve sbírce zákonů vyšla Vyhláška č. 269/2016, o způsobu tvorby podpisového kódu poplatníka a bezpečnostního kódu poplatníka.

Centrální evidence účtů sníží riziko úniku informací

Zdroj: MFČR

25.8.2016 08:25 | Senát schválil návrh Ministerstva financí a České národní banky na zřízení Centrální evidence účtů. Registr umožní oprávněným osobám na základě jednoho dotazu nejpozději do 24 hodin zjistit, ve které bankovní instituci má podezřelý subjekt zřízený účet. Odpadne tak dny až týdny trvající plošné dotazování desítek institucí, které zároveň nebudou zatěžovány ručním vyhledáváním a zpracováním informací. Minimalizuje se tím i riziko úniku informací v citlivých kauzách.

Člověk nemá jak zjistit, kde všude dluží. Vyhledat lze jen úvěry a exekuce

Zdroj: IHNED.cz

24.8.2016 09:29 | Člověk se může stát neplatičem, aniž to tuší. "Neúvěrové" dluhy v současné době nelze nikde spolehlivě ověřit.
V Česku má spotřebitelský úvěr nebo krátkodobou půjčku přes tři miliony lidí. A skoro každý desátý má problém se splácením jakéhokoliv závazku, ať už menšího úvěru nebo hypotéky.

Ministerstvo financí představilo dlouhodobou koncepci Celní správy

Zdroj: MFČR

24.8.2016 09:14 | Ministerstvo financí dokončilo přípravu dlouhodobé koncepce rozvoje Celní správy v oblasti trestního řízení, která byla vzhledem k nedostatkům současné právní úpravy v rezortu diskutována v různých formách již od roku 2007. Záměr významným způsobem přibližuje roli Celní správy v oblasti odhalování daňových úniků praxi běžné ve většině zemí Evropské unie.

Chystá se novela zákoníku práce. Jaké změny přinese?

Zdroj: idnes.cz

23.8.2016 09:22 | Nový pohled na práci z domova, jiné počítání dovolené a také postih za stres v práci. To jsou některé z chystaných změn v zákoníku práce, které má ve středu projednávat vláda. Přinášíme přehled nejdůležitějších novinek, které by mohly začít platit od dubna příštího roku.

Celní správa zabraňuje daňovým únikům na spotřebních daních

Zdroj: Celní správa České republiky

23.8.2016 08:59 | Náměstkyně ministra financí Alena Schillerová a generální ředitel celní správy Milan Poulíček dnes zavítali na specializované pracoviště na vydávání tabákových nálepek a kontrolních pásek na lihoviny. Tato jedinečná agenda je pro celou Českou republiku zajišťována daňovým oddělením Celního úřadu pro Středočeský kraj územní pracoviště v Kutné Hoře.

Nová integrace zákazů a omezení pro dovoz a vývoz odpadů dle nařízení (EU) č. 1013/2006

Zdroj: Celní správa České republiky

18.8.2016 10:28 | Dnem 18.8.2016 vstupuje v platnost prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1245, kterým se stanoví předběžná srovnávací tabulka mezi kódy kombinované nomenklatury stanovenými v nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 a položkami odpadů uvedenými v přílohách III, IV a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o přepravě odpadů (dále jen „prováděcí nařízení (EU)
č. 2016/1245").

Na základě tohoto nařízení bude ode dne 18.8.2016 problematika zákazů a omezení pro dovoz a vývoz odpadů zapracována do TARIC CZ z úrovně Evropské komise. V tomto nařízení naleznete seznam podpoložek KN, ke kterým se integrace vztahuje.

Nová vyhláška k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Zdroj: Portál o veřejných zakázkách a koncesích

9.8.2016 09:12 | Dne 8. 8. 2016 byla ve Sbírce zákonů publikována vyhláška č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody. Tato vyhláška nabyde (společně s novým zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek) účinnosti dne 1. října 2016.

Novela zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů č. 253/2016 Sb.

Zdroj: MV ČR

8.8.2016 13:10 | Ve Sbírce zákonů vyšel dne 5.8.2016 zákon pod číslem 253/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, který bude účinný od 1.1.2017.

Sbírka zákonů č. 257/2016 Sb., č. 258/2016 Sb.

Zdroj: MV ČR

8.8.2016 13:09 | Ve sbírce zákonů vyšel dne 5. 8. 2016 zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, který je schválený a nabude účinnosti dne 1. 12. 2016 a zákon č. 258/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru.

Novela zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí č. 254/2016 Sb.

Zdroj: MV ČR

8.8.2016 11:15 | Ve Sbírce zákonů vyšel dne 5.8.2016 zákon pod číslem 254/2016 Sb., kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, který bude účinný od 1.11.2016.

Účinnost nového celního zákona a nařízení vlády k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky

Zdroj: Celní správa České republiky

2.8.2016 13:51 | Jak jsme Vás již informovali, od 29.7.2016 je účinná nová právní úpravu pro oblast Intrastatu, a to nový celní zákon a nařízení vlády k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky. Změny ve vykazování údajů se promítnou od data účinnosti nového celního zákona a nařízení vlády, kromě změny týkající se přepočtu cizí měny.

Soudce NSS Karel Šimka: Společnost a ekonomika nemohou být postaveny na kasárenské logice strachu

Zdroj: ceska-justice.cz

22.7.2016 10:42 | Správce daně má či brzy bude mít nástroje, které mu umožňují v podstatě v přímém přenosu sledovat tok zboží a peněz v ekonomice. Ví kdo, kdy a s kým obchoduje, a dokáže si v reálném čase udělat hrubou představu o tom, za kolik a v jakých objemech se co prodává či kupuje, komentuje v rozhovoru soudce Nejvyššího správního soudu (NSS) Karel Šimka reálný dopadu schválených daňových zákonů. „Soukromí a informační autonomie jednotlivce dostanou, a už dostávají, na frak způsobem, který se zcela vymyká ústavním principům přiměřenosti, jak byly dosud ústavními soudy chápány.“

Selektivní tuzemská interpretace Evropského práva v oblasti DPH Finanční správou ČR

Zdroj: epravo.cz

22.7.2016 10:12 | Přinášíme Vám článek publikovaný na internetových stránkách ePravo. Evropské právo daně z přidané hodnoty je, ať se tomu právní teoretici přitakávají či nikoliv, uznáváno za subsystém veřejného práva, vykazující znaky relativní autonomie, s vlastní systematikou, založenou na specifických obecných zásadách (viz např. stanovisko generální advokátky Verici Trstenjak přednesené dne 9. prosince 2008 ve věci C‑572/07, RLRE Tellmer Property s. r. o. proti Finančnímu ředitelství v Ústí nad Labem; srov. stanovisko generální advokátky C. Stix-Hackl přednesené dne 16. prosince 2004 ve věci C-536/03; nebo viz rozsudek Soudního dvora ze dne 15. listopadu 2012 ve věci C‑174/11, Finanzamt Steglitz proti Ines Zimmermann). Výklad autonomních pojmů a pravidel, ze kterých tento subsystém sestává, by měl být pro všechny členské státy Evropské unie závazně určen judikaturou Soudního dvora Evropské unie.

Je tu další novela zákoníku práce. O počítání délky dovolené

Zdroj: Parlamentní listy

22.7.2016 08:28 | Legislativní rada vlády doporučila kabinetu schválit novelu zákoníku práce, oznámil ČTK Jiří Souček z odboru kabinetu ministra pro lidská práva Jiřího Dienstbiera (ČSSD). Předloha by měla mimo jiné zrušit jednostranné převedení zaměstnance na jinou práci, zavést nová pravidla počítání délky dovolené na základě týdenní pracovní doby nebo garantovat dobu odpočinku při pracích mimo pracovní poměr...

Nová povinnost pro akciové společnosti dle zákona o zadávání veřejných zakázek

Zdroj: Hospodářská komora ČR

20.7.2016 08:16 | Od 1. 10. 2016 nabude v ČR účinnosti nový zákon o zadávání veřejných zakázek, který přichází s novinkou, která může potenciálně značně zkomplikovat život některým akciovým společnostem.

Návrhy zákona, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. Návrh celního zákona a Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona, byly schváleny senátem.

Zdroj: Senát ČR

15.7.2016 08:59 | Jak jsme slíbili, sledovali jsme pro Vás 26. schůzy Senátu, která se konala včera 14.7.2016. Senát zde mimo jiné schválil návrh zákona, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. Návrh celního zákona a Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona. Zákony nyní čekají na podpis prezidenta ČR.

Registr smluv - webové stránky

Zdroj: Obecuctuje.cz

13.7.2016 09:41 | Rádi bychom Vás upozornili na webové stránky, které se týkají problematiky registru smluv, současně je zde možné vyhledávat uveřejněné smlouvy.

Novela celního zákona v návaznosti na nový celní kodex

Zdroj: Účetní Portál

12.7.2016 14:16 | Dne 14. července 2016 v 9 hodin proběhne 26. schůze Senátu, kde se bude mimo jiné hlasovat o navrhované novele celním zákonu a návrhu zákona, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. Nadále budeme pro Vás sledovat.
V doprovodných zákonech k celnímu zákonu naleznete i novelu ZDPH o prodloužení lhůty v § 101g ZDPH, konkrétně z pěti dnů na pět pracovních dnů od doručení výzvy.

Smlouva o výkonu funkce jednatele

Zdroj: Účetní Portál

8.7.2016 16:05 | Do sekce Pomůcky - Zákon o korporacích jsme pro Vás přidali aktualizovanou Smlouvu o výkonu funkce jednatele pro rok 2016.

Materiály na dnešní jednání vlády

Zdroj: MFČR

7.7.2016 10:45 | Ministerstvo financí ČR přináší materiály na jednání vlády, které bude probíhat dnes 7. července 2016. Vládě bude mimojiné předložen k projednání návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní s navrhovanou účinností od 1. ledna 2017. Mezi nejdůležitější změny, které návrh přináší, patří změna zákona o daních z příjmů, kterou se zavádí další zvýšení daňového zvýhodnění na druhé, třetí a další vyživované dítě, dále změna daňového řádu a změna zákona o místních poplatcích, předkládanou společně s Ministerstvem životního prostředí.

Možné dopady vystoupení Velké Británie z EU na ekonomiku ČR a obchodní vztahy

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

29.6.2016 09:38 | Přinášíme Vám akutalitu ze serveru Ministerstva průmyslu a obchodu, která se zabývá možnými dopady vystoupení Velké Británie z EU na ekonomiku ČR a obchodními vztahy.

Musí mít spolek živnostenské oprávnění?

Zdroj: epravo.cz

21.6.2016 08:12 | Přinášíme vám článek od autora Mgr. Jana Mandáta, který byl zveřejněný na internetových stránkách www.epravo.cz. Titulek článku může znít velice paradoxně. O to paradoxnější je, že některé rejstříkové soudy vyžadují při zápisu spolku předložení živnostenského oprávnění, aniž by blíže zkoumaly, zda má spolek v plánu podnikatelskou činnost skutečně provozovat, či nikoliv.

Metamorfózy nadačního práva v Evropě a České republice na počátku 21. století

Zdroj: Účetní Portál

13.6.2016 15:29 | Děkujeme Masarykově univerzitě, Právnické fakultě za možnost šířit volně dílo paní docentky Kateřiny Ronovské a kolektivu – METAMORFÓZY NADAČNÍHO PRÁVA V EVROPĚ A ČESKÉ REPUBLICE NA POČÁTKU 21. STOLETÍ. A samozřejmě děkujeme i samotné paní Kateřině za umožnění rozšíření díla mezi nás všechny.

Nové předváděcí předpisy k zákonu č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Zdroj: Portál o veřejných zakázkách a koncesích

2.6.2016 09:22 | Dne 31. 5. 2016 byly ve Sbírce zákonů publikovány 3 prováděcí předpisy k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, které nabudou účinnosti dne 1. října 2016 společně s novým zákonem.

Metodický návod k aplikaci zákona o registru smluv

Zdroj: MV ČR

1.6.2016 09:22 | Přinášíme Vám volně přístupné dokumenty, zpracované Ministerstvem vnitra týkající se registru smluv, jež stanoví povinnost k uveřejňování soukromoprávních smluv a smluv o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, jejichž alespoň jednou stranou je některý z okruhu vymezených subjektů.

Sbírka zákonů č. 161/2016

Zdroj: MV ČR

30.5.2016 10:28 | Ve Sbírce zákonů vyšel dne 23.5.2016 Zákon č.161/2016, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění zákona č. 87/2015 Sb., a zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, ve znění zákona č. 375/2015 Sb.

Rozsudky k závislé činnosti v návaznosti na nálezy inspektorátu práce

Zdroj: Účetní Portál

1.4.2016 11:26 | Předkládáme Vám rozsudky, které se týkají problematiky závislé činnosti v návaznosti na nálezy inspektorátu práce a zmiňoval se o nich pan Mgr. Petr Kieler na mzdových konferencích 2016 v Olomouci a Praze.

Nový zákon o zadávání veřejných zakázek prochází senátními výbory

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

1.4.2016 08:52 | Na jednání senátního Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu byl 31. 3. 2016 projednán návrh zákona o zadávání veřejných zakázek, který byl dne 9. března 2016 schválen ve 3. čtení v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Návrh byl již včera projednán také Výborem pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a Ústavně-právním výborem.

ČSSZ vysvětluje přetrvávající mýty o důchodech. Díl 3: Invalidní důchody

Zdroj: ČSSZ

1.4.2016 08:41 | Invalidní důchody jsou vedle důchodů starobních a pozůstalostních dalším druhem důchodů poskytovaných z českého důchodového systému. I s nimi je spojena řada nejasností a mýtů. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) vysvětluje nejčastější z nich.

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 31.12.2015

Zdroj: MFČR

23.3.2016 09:06 | Ministerstvo financí ČR vydalo zprávu o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 31.12.2015

IS o platech

Zdroj: MFČR

23.3.2016 08:56 | Ministerstvo financí ČR aktualizovalo Informační systémy o platech.

Právnické osoby

Zdroj: Účetní Portál

22.3.2016 12:55 | Předkládám Vám krátké představení právnických osob podle nového občanského zákoníku, tedy od rekodifikace práva k 1. 1. 2014. Je to ukázka z mojí knihy - Účetní a daňové transakce v návaznosti na zákon o korporacích.

MPSV: ePortál ČSSZ půjde využívat i bez datové schránky. Brzy jen s elektronickou občankou

Zdroj: MPSV

18.2.2016 07:31 | Služba ePortál České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) nabízí občanům a firmám možnost snadné elektronické komunikace a výměny dat, snižuje velmi výrazně jejich administrativní zátěž. Obliba portálu rychle roste, mnohé občany ale od jeho využívání dosud odrazuje nutnost vlastnit datovou schránku. Změnit by to měl projekt, který připravuje společně Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo vnitra ČR. Jejich zástupci podepsali memorandum, které je prvním krokem k úspěšné realizaci projektu, jenž by se měl začít zavádět během letošního roku.

Vláda schválila návrh Ministerstva financí na zřízení Centrální evidence účtů

Zdroj: MFČR

4.2.2016 07:40 | Vláda schválila návrh Ministerstva financí a České národní banky na zřízení Centrální evidence účtů. Registr, který bude spravován Českou národní bankou, bude obsahovat výpis existujících účtů fyzických i právnických osob u bank a družstevních záložen. Součástí evidence nebudou údaje o pohybech ani zůstatcích na účtech klientů, ale pouze samotná informace o existenci účtů.

Cenový věstník č. 1/2016

Zdroj: MFČR

1.2.2016 08:48 | Dne 28.01.2016 vydalo Ministerstvo financí ČR Cenový věstník č. 1/2016.

Poslanci posunuli zákon o zadávání veřejných zakázek opět kupředu

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

28.1.2016 08:56 | Na jednání Poslanecké sněmovny ČR dne 27. 1. 2016 se projednával nový zákon o zadávání veřejných zakázek. Klíčový zákon prošel druhým čtením. Česká republika je zase o krok blíže k přehlednějšímu prostředí pro zadavatele a k bezproblémovému čerpání evropský dotací.

Zákon o registru smluv, co nám dává?

Zdroj: Účetní Portál

25.1.2016 17:16 | Co nám přináší nový zákon o registru smluv?
Článek pana doktora Miroslava Kubánka, představitele územního samosprávného celku s rozšířenou působností - města Pelhřimova, nám představuje nový zákon, který nemá v okolních zemích obdobu. Je to zcela nový zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv tzv. zákon o registru smluv...

Podíl – právní předpisy

Zdroj: Účetní Portál

21.1.2016 10:30 | Můj článek Podíl - právní předpisy Vás chce obecně informovat o tom, co je podíl v návaznosti na zákon o korporacích (ZOK). Chce Vás dále informovat o tom, že na rozdíl od dřívější legislativy, může být od 1.1.2014 podílů u s. r. o. více.
Podle obchodního zákoníku platného do 31. 12. 2013 byl podíl vždy jen jeden. Naleznete zde jednoduchý návod, jak poznat ze společenské smlouvy, že máte ve vaší společnosti s ručením omezeným více podílů.

Ministerstvo financí ČR otevírá cestu k lepší správě majetku státu

Zdroj: MFČR

20.1.2016 09:10 | Sněmovna schválila novelu zákona o majetku státu z dílny Ministerstva financí s pozměňovacími návrhy Senátu. Cílem novely, která by měla být účinná od 1. března 2016, je vytvoření podmínek pro efektivnější využívání nemovitého státního majetku a urychlení postupu při nakládání s nepotřebným majetkem.

Vláda schválila strategii na další léta v oblasti elektronizace veřejných zakázek a elektronických tržišť

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

19.1.2016 09:35 | Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2016 až 2020, vyhodnocení efektivity fungování a návrh dalšího postupu využívání elektronických tržišť veřejné správy a návrh povinného používání NEN. Takto se nazývá materiál, který dnes schválila vláda, a který bude určovat další směry v procesech zadávání veřejných zakázek.

Hospodářská komora ČR chce zpřístupnit veřejné zakázky malým a středním podnikům. Navrhla také řešení soutěžení na cenu i víceprací.

Zdroj: Hospodářská komora ČR

15.1.2016 08:15 | Prezident HK ČR Vladimír Dlouhý a viceprezidentka HK ČR Irena Bartoňová Pálková včera v Hospodářském výboru Poslanecké sněmovny a předevčírem v podvýboru pro podnikatelské prostředí informovali poslance o stanovisku HK ČR k novému zákonu o veřejných zakázkách a požádali je o podporu při uplatnění Hospodářskou komorou zpracovaných pozměňovacích návrhů. Ty HK ČR shrnula do čtyř okruhů.

Jednorázový příspěvek důchodci bude vyplacen v únoru

Zdroj: ČSSZ

13.1.2016 13:28 | V únoru 2016 bude spolu s důchodem vyplacen také jednorázový příspěvek ve výši 1 200 Kč. Ten náleží všem, kteří mají nárok na výplatu jakéhokoliv druhu důchodu nebo jeho části z českého důchodového pojištění alespoň po část měsíce února 2016, pokud byl tento důchod přiznán ode dne spadajícího do období před rokem 2016.

Nepodnikatelské subjekty, zveřejňování účetní závěrky a další povinnosti - 2016 (Vyhláška 504/2002 Sb.)

Zdroj: Účetní Portál

11.1.2016 11:54 | Přinášíme Vám novou tabulku, která se věnuje nepodnikatelským subjektům.
Většinou se o nějaký takový nepodnikatelský subjekt staráme - rodině, známým, jako pomoc spoluobčanům…nebo je účtujeme či provádíme daňové poradenství.
Co je absolutně stěžejní je to, že subjektům se mění podmínky pro možnost vedení jednoduchého účetnictví - již zde není jen podmínka nepřesáhnutí celkových příjmů předchozího období hranici 3 mil. Kč, ale také nová podmínka nepřesáhnutí majetku 3 mil. Kč a další nová podmínka, že účetní jednotka nesmí být plátcem DPH...

Nařízení vlády o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu

Zdroj: Účetní Portál

5.1.2016 08:26 | Vzhledem ke skutečnosti, že § 2207 NOZ uvádí v odstavci 1 informaci:
"Po dobu nájmu provádí běžnou údržbu věci nájemce, ledaže se k ní zavázal pronajímatel”,
je pro nás velmi důležité vymezení pojmu běžná údržba a drobné opravy v návaznosti zejména na nájemní vztahy.
Nepřehlédněte tedy nové nařízení vlády k provedení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Jedná se o nařízení vlády č. 308/2015 Sb., o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu. Brzy naleznete v našich zákonech.

Obchodní korporace

Zdroj: Účetní Portál

9.12.2015 13:06 | Obchodní korporace - základ, bez kterého se neobejdeme, pokud jsme právnickou osobou.
Předkládáme Vám souhrnné informace o korporacích, pro některé budou jen opakováním, ale pro mnohé z Vás to budou informace zcela nové.
Chcete-li vědět více z oblasti zákona o korporacích, doporučujeme knihu Pěvy Čoukové Účetní a daňové transakce v návaznosti na zákon o korporacích, kterou je nyní možné si zakoupit v našem e-shopu i ve vánočním balíčku.
Těšit se můžete i na nové přepracované vydání knihy "Nová společnost s ručením omezeným “ z dílny právníků Honzy Šafránka, Pavla Pravdy, Markéty Pravdové a Lucky Joskové, kde Pěva Čouková doplňuje účetně i daňově.
Za chvíli bude v naší nabídce v e-shopu.
Co si myslí autoři právníci třeba o vyplácení podílů na zisku v druhé polovině roku tj. po 6-ti měsících od rozvahového dne k dnešnímu dni? To a mnohem více a více se tam dozvíte.

Přímý zápis notářem do veřejného rejstříku

Zdroj: Účetní Portál

26.11.2015 09:45 | V souvislosti s rekodifikací soukromoprávních předpisů došlo k významné změně v oblasti zápisů do veřejných rejstříků. Vedle soudů mohou od 1. 1. 2014 za dodržení zákonem stanovených podmínek zapisovat do veřejných tejstříků i notáři.

Aktualizace databáze judikatury na Účetním portále

Zdroj: Účetní Portál

3.11.2015 10:00 | Doplnili jsme pro Vás sekci judikatura. Jedná se o judikáty k předpisům týkajících se daňových zákonů, ale také občanského a obchodního práva, trestního práva a sociálního zabezpečení, které se mohou hodit pro Vaši praxi při řešení sporných otázek...

Vláda udělala další krok k zavedení elektronické sbírky zákonů

Zdroj: MV ČR

29.10.2015 07:41 | Vláda dnes, v pondělí 26. října 2015, schválila návrhy zákonů, které umožní modernizaci tvorby legislativy a vyhledávání platných zákonů. Jde zejména o zavedení právně závazné elektronické podoby Sbírky zákonů a mezinárodních smluv nebo o tvorbu, předkládání a schvalování legislativy. Návrhy přeložilo Ministerstvo vnitra na základě plánu legislativních prací.

Přirůstání podílů ve společnosti s ručením omezeným

Zdroj: Účetní Portál

23.10.2015 12:52 | S přijetím zákona o obchodních korporacích vznikají dva pohledy na přirůstání podílů ve společnosti s ručením omezeným. V zákoně - obchodní zákoník mohl společník vlastnit pouze jeden podíl. S přijetím zákona o obchodních korporacích záleží, jak má společnost přirůstání podílů upravené ve společenské smlouvě.

Novela zákona o zaměstnanosti od 1. 10. 2015

Zdroj: Účetní Portál

20.10.2015 09:44 | Článek poskytuje informace, co novela přinese pro klienty úřadu práce od 1.10.2015. Rozebrána je problematika příspěvku na zaměstnávání osob se zdravotním postižením, změny v poskytování podpory v nezaměstnanosti, a další...

Zákon, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Zdroj: Poslanecká sněmovna ČR

19.10.2015 10:21 | Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016 s výjimkou ustanovení čl. I bodu 4 a čl. II bodu 2, která nabývají účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení tohoto zákona.

Prokura a plná moc

Zdroj: Účetní Portál

16.10.2015 10:00 | Prokura je speciální plnou mocí, kterou uděluje podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku jedné či více fyzickým osobám a jejíž znaky jsou stanoveny zákonem. Smyslem prokury zapisované do obchodního rejstříku je v usnadnění prokazování oprávnění zastupovat podnikatele v mezích stanovených zákonem, kdy třetí osoba nemusí v každém jednotlivém případě prověřovat plnou moc ani její rozsah.

Poslanci schválili ve třetím čtení zákon o ochraně spotřebitele

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

8.10.2015 08:45 | Poslanci schválili ve třetím čtení zákon o ochraně spotřebitele, který přináší institut mimosoudního vyrovnání a pomůže v boji proti nekalým obchodním praktikám

Nevyslyší-li vláda připomínky z praxe, neutěšená situace okolo veřejných zakázek se nezlepší

Zdroj: Hospodářská komora ČR

7.10.2015 08:41 | Vyřešení současných problémů při zadávání veřejných zakázek v praxi, jako je například soutěžení jen na nejnižší cenu, identifikace mimořádně nízké nabídkové ceny nebo problematika víceprací, je pro kultivaci a zpřehlednění veřejných zakázek v ČR, pro podnikatele, zadavatele zakázek i občany naprosto klíčové. V souvislosti s vrcholícími jednáními vlády k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek proto Hospodářská komora ČR vyzývá vládu, aby připomínky nejširší podnikatelské veřejnosti, kterou Hospodářská komora zastupuje, zohlednila, a tím umožnila jak zadavatelům, laické i podnikatelské veřejnosti zlepšit dlouhodobě neutěšenou situaci okolo veřejných zakázek.

Novela z. o rozpočtovém určení daní

Zdroj: Poslanecká sněmovna ČR

5.10.2015 13:31 | 2. Čtení Projednávání návrhu zákona 16. 6. 2015 na 29. schůzi přerušeno.
Projednávání návrhu zákona 17. 9. 2015 na 31. schůzi přerušeno.
Pokračování bude 6.10.2015 a 8.10.2015

Pokračování 31. schůze Poslanecké sněmovny

Zdroj: Poslanecká sněmovna ČR

29.9.2015 08:51 | Od 14. hodin pokračuje schůze ze dne 15.9., která byla do dnešního dne přerušená.

Monistický a dualistický systém v akciové společnosti

Zdroj: Účetní Portál

23.9.2015 10:19 | Zákon o obchodních korporacích zavádí novinku v podobě monistického systému. Dle dřívějšího obchodního zákoníku mohla mít akciová společnost pouze valnou hromadu, představenstvo a dozorčí radu. Jaké složení odpovídá novému monistickému systému se dočtete v článku.

Platné znění živnostenského zákona včetně přechodných ustanovení.

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

9.9.2015 07:49 | Dnem 4. září 2015 nabyl účinnosti zákon č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice), který mění i živnostenský zákon.

Legislativní rada vlády schválila novelu občanského zákoníku

Zdroj: Vláda ČR

7.9.2015 09:22 | Dne 3.9. 2015 došlo ke schválení novely občanského zákoníku. Co bude jinak?

Návrh pořadu 31. schůze Poslanecké sněmovny

Zdroj: Poslanecká sněmovna ČR

4.9.2015 08:28 | Poslanecká sněmovna svolala další schůzi na 15.9. 2015 od 14 hod, kde budou na pořadu námi sledované vybrané návrhy zákonů.

"IČ" nebo "IČO", co je správně?

Zdroj: Účetní Portál

2.9.2015 17:35 | Počátky existence tzv. indentifikačního čísla organizace (IČO) sahají až do roku 1989, kdy byl dne 28.11. publikován ve Sbírce zákonů zákon č. 128/1989 Sb. V článku se můžete dočíst o historii "IČO". V průběhu vývoje došlo i ke změně pouze na "IČ". Co je správně v aktuální době? IČ nebo IČO?

Vláda schválila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

Zdroj: MFČR

27.8.2015 08:01 | Podnikáte - li na kapitálovém trhu, neměl by Vám uniknout návrh zákona č. 256/2004 Sb. Návrh zákona implementuje evropské předpisy do českého právního řádu,dosažení proporcionality mezi právy a povinnostmi akcionářů ve vztahu k emitentovi a další.

Zahájení meziresortního připomínkového řízení k novele zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Zdroj: MFČR

17.8.2015 11:14 | Ministerstvo financí zahájilo mezirezortní připomínkové řízení k návrhu zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Připomínky je možné zasílat nejpozději do 11. září 2015, a to na uvedenou elektronickou adresu.

Některé daňové aspekty společného jmění manželů - 1. část

Zdroj: Účetní Portál

10.8.2015 15:07 | V první části článku Ing. Libora Volfa si popíšeme některé právně-ekonomické aspekty společného jmění manželů (SJM), které následně potřebujeme znát pro správné rozhodnutí ohledně zdanění transakcí mezi manžely.
Navážeme analýzou zvláštností transakcí s majetkem v SJM podle jednotlivých daňových zákonů - v tomto prvním dílě se pověnujeme dani silniční, dani z nabytí nemovitých věcí a dani z nemovitých věcí.
V druhém díle zapokračujeme s daní z přidané hodnoty a daní z příjmů fyzických osob...

Převod zemědělského podnikání mezi osobami blízkými (prodejem x darováním)

Zdroj: Účetní Portál

6.8.2015 20:19 | Převod zemědělského podnikání mezi osobami blízkými. Článek popisuje rozdíl mezi darováním a koupí u tohoto převodu z daňového hlediska. Lze jej odepisovat? Je příjem osvobozený?

Promlčení v novém občanském zákoníku

Zdroj: Účetní Portál

30.7.2015 08:29 | V tomto díle se podíváme na promlčení. Z článku se dozvíme rozdíl mezi promlčení lhůtou a promlčecí dobou. Dále ukážeme případy, kdy se která promlčecí lhůta používá.

Obce a smlouvy

Zdroj: Účetní Portál

28.7.2015 13:21 | Obce, jako kterékoli jiné právní subjekty, velmi často vstupují do smluvních vztahů. V článku odhalíme některé taje právní úpravy a procesů, jimiž smlouvy na obcích musejí nutně projít.

Víte, které všechny náležitosti musí obsahovat zakladatelské listiny firem?

Zdroj: Podnikatel.cz

28.7.2015 08:43 | Už více než rok by firemní listiny měly odpovídat novému zákonu o obchodních korporacích. Čtěte, které všechny náležitosti musí listiny splňovat.

Výplata sirotčího důchodu je vázána na řádné studium, proto je nutné ho doložit

Zdroj: ČSSZ

20.7.2015 10:02 | Studentům nedávno skončil další školní či akademický rok. Pobírají-li sirotčí důchod, pro pokračování výplaty dávky je nutné doložit České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ) potvrzení o pokračování studia. ČSSZ během letních měsíců kontroluje trvání nároku na sirotčí důchody, někteří ze studentů proto mohou obdržet rozhodnutí o jeho odejmutí.

Založení eseróčka by mohlo brzy zlevnit o dalších 2700 korun

Zdroj: Podnikatel.cz

15.7.2015 11:07 | Prvním čtením ve sněmovně prošla novela zákona, která pro řadu společnosti s ručením omezeným ruší soudní poplatek za prvozápis do obchodního rejstříku.

Exkluzivní srovnání: Zaměstnanec vs. živnostník – odvody, sociální a ekonomická hlediska

Zdroj: Hospodářská komora ČR

7.7.2015 11:58 | Z členské základny HK ČR dostáváme opakovaně dotazy na rozdíly mezi zaměstnanci a živnostníky, tedy samostatnými podnikateli – OSVČ (osoba samostatně výdělečně činná). Hodnocení výhod a nevýhod obou skupin je stále předmětem živých debat a je vždy do značné míry subjektivní.

Novela zlikviduje konkurenci mezi soudními exekutory a sníží vymahatelnost pohledávek

Zdroj: Hospodářská komora ČR

2.7.2015 09:04 | Zavedením principu teritoriality exekutorů prohrají jak věřitelé, tak dlužníci. Budou-li pohledávky soudním exekutorům svěřovány nově navrhovaným systémem, nebudou mít exekutoři v nekonkurenčním prostředí motivaci k tomu, aby věřitele přesvědčili o kvalitách svých úřadů a účinně vymáhali pohledávky. Zároveň reálně hrozí, že pokud bude mít dlužník majetek v jiném kraji, než ve kterém bydlí, náklady na vymáhání pohledávky porostou kvůli cestovním výlohám exekutora. To jsou jenom dva z mnoha důvodů, proč Hospodářská komora ČR doporučuje, aby vláda dnes projednávaný senátní návrh úprav exekuční legislativy odmítla.

Novela zákona o pohonných hmotách

Zdroj: Finanční správa

1.7.2015 08:45 | Dne 29. 6. 2015 byl ve Sbírce zákonů, vydán zákon č. 157/2015, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zákon nabývá účinnosti dne 1. 7. 2015, s výjimkou ustanovení čl. III bodu 1, které nabývá účinnosti dnem 30. června 2015.

Co je dobré vědět o ukončení pracovního poměru?

Zdroj: financninoviny.cz

29.6.2015 08:13 | Většina lidí změní během produktivního života zaměstnavatele, mnohdy i vícekrát. Ukončení jednoho pracovního poměru může být odrazem pro lepší práci a vyšší mzdu. Jak může být pracovní poměr ukončen? Co všechno ovlivňuje způsob ukončení pracovního poměru?

Jste obec a máte nejasnosti k novele zákona č.250/2000 Sb., který je novelizován zákonem č. 24/2015 Sb., zda jste poskytli dar nebo dotaci?

Zdroj: Pardubický kraj

26.6.2015 13:19 | Jinak řečeno, zda postupujete podle soukromého práva (občanského zákoníku -Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) nebo podle veřejného práva (rozpočtová pravidla - Zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)?
Nevíte, zda je nutná veřejnoprávní smlouva podle § 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. -Správní řád? Pak Vám doporučuji přečíst si Stanovisko k dotazům Svazu měst a obcí ČR k zákonu č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č 24/2015 Sb. ze dne 17. 4. 2015. Připravili jsme pro Vás i výtah z důvodové zprávy k zákonu č. 24/2015 Sb. pro připomenutí významné novely, která přinesla mnoho otazníků….

Novela insolvenčního zákona neřeší hlavní problém: insolvenční mafii

Zdroj: Hospodářská komora ČR

19.6.2015 08:23 | I přestože HK ČR oceňuje snahu Ministerstva spravedlnosti řešit nejpalčivější problémy v oblasti insolvencí, novela insolvenčního zákona, která je právě v mezirezortním připomínkovém řízení, má řadu nedostatků. Především neřeší koncepční problém, kterým je tzv. insolvenční mafie. „V novele chybí řešení klientelistických vazeb, tedy situací, kdy je soudcem jmenován konkrétní insolvenční správce s cílem finančně zlikvidovat domnělého úpadce a odstranit tak konkurenci,“ vysvětluje právní expertka HK ČR Markéta Schormová.

Byla doma s dítětem, zaměstnavatel jí zrušil místo. Co dělat?

Zdroj: idnes.cz

18.6.2015 13:14 | Na trhu práce se to stává celkem často. Žena se vrátí po dvou třech letech rodičovské dovolené do práce a zjistí, že její místo už neexistuje nebo ho má někdo jiný. Na co má podle zákoníku práce nárok, radí advokát Jan Kozubek z kanceláře Becker & Poliakoff

Vstupní prohlídky u dohod a praxe studentů

Zdroj: Podnikatel.cz

17.6.2015 09:21 | Novelou zákona se od května 2015 upravila povinnost lékařských prohlídek při praxi studentů. Čtěte, kdy nejsou prohlídky na praxi a u dohod povinné.

Zástupci podnikatelů kritizují nový zákon o zadávání veřejných zakázek

Zdroj: Hospodářská komora ČR

10.6.2015 09:53 | Hospodářská komora České republiky nesouhlasí s aktuální podobou návrhu nového zákona o zadávání veřejných zakázek. V přípomínkovacím řízení vyslovila HK ČR stejně jako Svaz průmyslu a dopravy ČR desítky připomínek. Oba zástupci podnikatelské obce tak apelují na Ministerstvo pro místní rozvoj, aby tyto připomínky zohlednilo při zpracování konečné verze zákona. Akceptací těchto připomínek se zlepší regulace veřejného zadávání, a to jak pro podnikatele, tak pro zadavatele.

Zákon o obcích, zákon č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Zdroj: Účetní Portál

2.6.2015 07:55 | Náplní dnešní aktuality je problematika obcí. Dozvíte se, že obce mají dvojí působnost-samostatnou a přenesenou. Co vše do působnosti obce spadá. Jaké orgány obec má a jejich pravomoci. Které orgány nepatří pod obec. Jakým způsobem obce jednají.

Právo stavby jako nehmotná nemovitá věc a novinka rekodifikovaného práva (Díl 2 – Účetní zachycení práva stavby)

Zdroj: Účetní Portál

1.6.2015 07:49 | Účetní předpisy samotný pojem práva stavby nedefinují a přebírají definici ze soukromého práva. Vyhláška 500/2002 Sb. k zákonu o účetnictví pro podnikatele (dále jen „vyhláška“), která byla k 1. 1. 2015 novelizována vyhláškou č. 293/2014 Sb. stanoví způsoby ocenění, účtování a vykázání práva stavby a to odlišně od pravidel platných do konce roku 2014. Je nutné podtrhnout, že dále popisovaná řešení jsou platná pro účetní období roku 2015, nicméně na základě přechodných ustanovení vyhlášky je možné uvedené postupy použít i pro účetní období roku 2014.

Právo stavby jako nehmotná nemovitá věc a novinka rekodifikovaného práva (Díl 1 – Právní podstata práva stavby)

Zdroj: Účetní Portál

1.6.2015 07:44 | Právo stavby, jako novinka rekodifikovaného práva, je upraveno v § 1240 až 1256 zákona č. 89/2012 Sb. (dále jen „NOZ“). Potřeba jeho vzniku je vyvolána především superficiální zásadou (stavba ustupuje půdě), která ztěžuje (neumožňuje) stavebníkům postavit na cizím pozemku stavbu. Jedním z nástrojů, jak zabezpečit možnost stavebníka postavit a mít na povrchu nebo pod povrchem cizího pozemku stavbu, je zřízení věcného práva (konkrétně nehmotné nemovité věci) - práva stavby.

Finanční úřady budou mít experty na prokazování majetku

Zdroj: Aktuálně.cz

27.5.2015 08:15 | Podle náměstkyně ministra financí Simony Hornochové těchto expertů bude zřejmě jen do deseti po celé republice.

Změny mezibankovních poplatků za platební transakce

Zdroj: MFČR

25.5.2015 08:45 | Dne 19. května 2015 bylo v úředním věstníku Evropské unie publikováno nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2015/751 o mezibankovních poplatcích za karetní platební transakce. Více informací se dočtete v článku níže.

Trestná bude už jen příprava praní špinavých peněz, odsouhlasili poslanci

Zdroj: IHNED.cz

21.5.2015 10:40 | Poslanci schválili novelu zákona, podle které bude trestná už příprava praní špinavých peněz. Zvyšují se také tresty za útoky na informační systémy. Novela rovněž zpřísňuje skutkové podstaty některých trestných činů z oblasti životního prostředí.
Chceme Vás upozornit na zajímavý článek, který vyšel v Hospodářských novinách...

Robert Pelikán: založení firmy bude rychlejší a levnější. Ministerstvo spustilo online zápisy do rejstříků

Zdroj: justice.cz

21.5.2015 09:12 | Ministerstvo spravedlnosti v rámci programu elektronizace justice spustilo novou aplikaci, která umožňuje notářům provádět online zápisy do obchodního rejstříku a dalších veřejných rejstříků. Náběh aplikace v již existujícím informačním systému probíhal od začátku května a do ostrého provozu vstoupí ve všech notářských kancelářích nejpozději zítra odpoledne. Zapojením notářů jakožto alternativy k činnosti rejstříkových soudů se celý proces zápisu do veřejných rejstříků výrazně zjednoduší, zrychlí a bude dokonce i levnější. Od 1. května je totiž v účinnosti novela snižující soudní poplatky u zápisů prováděných notáři i o několik tisíc korun.

Záloha na podíly na zisku a podíly na zisku 2015

Zdroj: Účetní Portál

23.2.2015 09:50 | Problémem roku 2015 a následujících let je otázka, zda v roce přijetí zálohy na podíly na zisku máme účtovat u příjemce peněz o přijaté záloze, nebo zda můžeme účtovat o pohledávce a výnosech.
Jaké je tedy správné účtování ve světle nejnovější judikatury?
Podívejme se na řešení v příkladu Ing. Pěvy Čoukové.

Přeměny obchodních korporací v tabulkách podle platného znění zákona č. 125/2008 Sb.

Zdroj: Účetní Portál

16.12.2014 10:03 | Aktualizovali a doplnili jsem pro Vás materiál přeměny obchodních korporací v tabulkách.
Materiál navazuje na nový občanský zákoník ("NOZ").
Autorkou materiálu je ing. Pěva Čouková.
Mezi nové kapitoly patří podstata přeměn, lhůty a daňové povinnosti spojené s přeměnou.

Malá novela občanského zákoníku od 1.6.2015

Zdroj: Účetní Portál

2.12.2014 09:02 | V detailu aktuality Vám vkládáme odkazy na zajímavé články, které se zabývají mini novelou nového občanského zákoníku (NOZ), která má vstoupit v účinnost 1.6.2015.

Návrh zákona o vnitřním řízení a kontrole ve veřejné správě

Zdroj: Vláda ČR

28.11.2014 09:05 | Ministerstvo financí předkládá návrh zákona o vnitřním řízení a kontrole ve veřejné správě.
Účinnost zákona se předpokládá dne 1. 1. 2016.

Nový zákon o vnitřním řízení a kontrole ve veřejné správě podstatně zlepší kontrolu veřejných peněz, nyní budou odpovědní přímo ti, kdo rozhodují

Zdroj: MFČR

28.11.2014 08:50 | Ministerstvo financí navrhuje podstatným způsobem zjednodušit a zlepšit systém vnitřního řízení a kontrol veřejných peněz, který je dlouhodobě kritizován kraji, obcemi i Evropskou komisí.
Nový zákon o vnitřním řízení a kontrole zjednodušuje současný nepřehledný systém, snižuje administrativní zátěž pro poskytovatele a zvyšuje jeho účinnost.
Návrh zákona byl zaslán do vnějšího připomínkového řízení. K návrhu zákona se pozitivně vyjádřila Evropská komise i Český institut interních auditorů.

Dispozice s obchodním závodem - 7. část - Rekapitulace pacht obchodního závodu

Zdroj: Účetní Portál

27.11.2014 08:32 | V závěrečné části věnované pachtu obchodního závodu si celou problematiku zrekapitulujeme a v návaznosti na právní úpravu.
V jedné souhrnné tabulce se dozvíme veškeré souvislosti pachtu obchodního závodu, pojmeme občanský zákoník (NOZ), postup pro odepisování, DPH u převodu obchodního závodu, účetnictví - tvorba rezerv, opravných položek, časového rozlišení, a také problematiku silniční daně a daně z nemovitých věcí u pachtu obchodního závodu....

v.o.s. a nový občanský zákoník

Zdroj: Účetní Portál

27.11.2014 08:13 | Vybíráme z diskuze:
Musí se v.o.s. podřídit novému občanskému zákoníku - tj. jako s.r.o. přejít na nový občanský zákoník?
V.o.s. - dva členi rozdělují vše v poměru 70:30. Je možné tento poměr příští rok změnit a na jakém základě, co je k tomu potřeba?

Chystá se návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Zdroj: Účetní Portál

20.11.2014 13:49 | Zatím je návrh na připomínkování na Komoře daňových poradců ČR.

Vztah společníků a jednatelů k jejich společnostem

Zdroj: Účetní Portál

11.11.2014 11:29 | Společnosti s ručením omezeným se již staly samozřejmou součástí každodenního života, avšak rozumné uspořádání vztahu společníků resp. jednatelů k jejich společnostem praxe (bohužel i teorie) se stále teprve hledá. Tento článek stručně shrnuje možná řešení a upozorňuje na případná rizika...

Novela snižující limit plateb v hotovosti z 350.000 Kč na 270.000 Kč byla doručena prezidentovi k podpisu

Zdroj: Reinoha consulting

5.11.2014 07:43 | Dne 3. 11. 2014 byl doručena prezidentovi k podepsání ZÁKON kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu (senátní tisk 355/0), kterým se, mimo jiné, novelizuje zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, v platném znění.
Touto novelizací se snižuje současný limit pro legální platbu v hotovosti ve výši 350.000 Kč na nový limit ve výši 270.000 Kč...

Videoseminář: Novinky v úpravě korporací po 1.1.2014 s důrazem na společnost s ručením omezeným a akciovou společnost

Zdroj: Účetní Portál

3.11.2014 11:38 | V našem e-shopu si nyní můžete zakoupit videoseminář s Mgr. Janem Šafránkem na téma:
Novinky v úpravě korporací po 1.1.2014 s důrazem na společnost s ručením omezeným a akciovou společnost.

Program:
Novinky u společnosti s ručením omezeným (podíly a jejich druhy, druhy podílů, kmenový list, převod podílu, přechodná ustanovení, podíly na zisku, zálohy na podíl na zisku, odměňování jednatelů a osob jim blízkých, smlouva o výkonu funkce jednatele, souběh pracovního poměru
Novinky u akciových společností (akcie a jejich druhy, kmenové akcie, monistický, dualistický systém)
Omezení při obchodování s propojenými osobami
Zpráva o vztazích

Délka semináře cca 1,5 hodiny.
http://www.ucetni-portal.cz/videa/eshop/

E-shop and obligations arising from e-commerce

Zdroj: Účetní Portál

31.10.2014 08:53 | Páteční jazykové okénko se zabývá spotřebitelským právem na e-shopech. Zákazník si koupil tričko, které mu nevyhovuje, chce ho vrátit a zpět žádá peníze.
Jak je postavena legislativa ohledně e-shopu a nakupování na internetu obecně?
Anglický příspěvek je tradičně doplněn audionahrávkou.

Dispozice s obchodním závodem - 5. část - Pacht obchodního závodu - právní úprava

Zdroj: Účetní Portál

30.10.2014 10:21 | Nový občanský zákoník zavedl termín „pacht“.Pacht znamená věc nejen užívat, ale také požívat, tj. brát z pachtu užitky, plody, výnosy a zisky a spotřebovávat je.
V této a dvou dalších částech série Dispozice s obchodním závodem se budeme zabývat PACHTEM obchodního závodu. V dnešní části se zaměříme na právní úpravu pachtu obchodního závodu.
V následujících částech se pověnujeme úpravě v účetnictví, dani z příjmů a DPH z pohledu propachtovatele a pachtýře - opět navážeme příkladem na účtování pachtu obchodního závodu.

Koupě obchodního závodu - příklad

Zdroj: Účetní Portál

23.10.2014 11:27 | K procvičení účtování problematiky koupě obchodního závodu (dříve koupě obchodního podniku) navazující na článek Ing. Pěvy Čoukové doporučujeme příklad s číslem ČÚS-011-002, který najdete mezi Příklady ve verzi aktuální pro rok 2014.

Dispozice s obchodním závodem - 4. část - Koupě obchodního závodu

Zdroj: Účetní Portál

23.10.2014 07:28 | Český účetní standard ČÚS 011 - Operace s obchodním závodem upravuje převážně pohled prodávajícího. Najdeme v něm však také krátkou úpravu pro kupujícího.
A právě pohledem kupujícího při koupi podniku se zabývá tento článek Ing. Pěvy Čoukové.
Dozvíte se v něm, jaká je právní úprava koupě obchodního závodu, ať už s oceňovacím rozdílem, tak i goodwillem v účetnictví a v zákoně o daních z příjmů. Na závěr článku najdete porovnání problematiky goodwillu a oceňovacího rozdílu k nabytému majetku.

Doing business with lawfully wedded spouse and legislation

Zdroj: Účetní Portál

3.10.2014 07:08 | Dnešní okénko je zaměřeno na společné podnikání manželů, ať už zda mohou podnikat v rámci právnické osoby či individuální živnosti, či se vzájemně zaměstnávat nebo si mezi sebou fakturovat jako dvě OSVČ.
Jde tedy o takový mix pracovněprávních a obchodněprávních problémů a východisek.

Prodej a koupě obchodního závodu - právní úprava

Zdroj: Účetní Portál

29.9.2014 08:55 | V několika příštích týdnech se budeme věnovat dispozicím s obchodním závodem, mezi něž patří také prodej a koupě obchodního závodu.
V úvodní části se seznamíme s právní úpravou obsaženou v zákoně o obchodních korporacích a novém občanském zákoníku, která se dotýká prodeje a koupě obchodního závodu.

Ministerstvo přizve další odborníky k diskusi o novelizaci občanského zákoníku

Zdroj: justice.cz

15.9.2014 10:25 | Ministerstvo spravedlnosti vytváří platformu pro širší odbornou diskusi nad návrhem tzv. malé novely nového občanského zákoníku. Osloví členy kateder občanského i obchodního práva na tuzemských právnických fakultách a reprezentanty komor a sdružení právnických profesí i dalších uživatelů, včetně odborů a podnikatelských asociací a přizve je k účasti v pravidelných diskusních setkáních.

TEST-ZOK-004 k právu obchodních společností

Zdroj: Účetní Portál

2.9.2014 09:20 | Víte jakou formu musí mít zakladatelské právní jednání u společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti?
Víte, jaká je minimální výše základního kapitálu s.r.o., nebo zda jednatel má povinnost účastnit se valné hromady?
Víte, co je kmenový list?

Otestujte se, jak jste na tom se znalostmi týkajícími se práva obchodních společností v testu, který pro Vás připravil Mgr. Jan Šafránek.

Ministerstvo spravedlnosti uveřejňuje pracovní verzi návrhu změn občanského zákoníku

Zdroj: justice.cz

26.8.2014 11:27 | V reakci na mimořádný zájem odborné veřejnosti se Ministerstvo spravedlnosti rozhodlo uveřejnit pracovní verzi připravovaného návrhu změn občanského zákoníku. Konkrétně nyní první část, kterou již ministerstvo prokonzultovalo s expertní komisí a v pondělí zaslalo k oponentuře prof. Karlu Eliášovi.

Test na Občanský zákoník - věcná práva a závazkové právo

Zdroj: Účetní Portál

21.8.2014 09:37 | JUDr. Eva Dobrovolná pro Vás připravila testové otázky na občanský zákoník č. 89/2012 Sb., konkrétně věcná práva a závazkové právo.
Znáte pojmy jako přivlastnění, držba, služebnost?
Je právo stavby samostatnou nemovitou věcí?
Jsou inženýrské sítě součástí pozemku?
Co v závazkovém právu znamená záloha, ručení, darovací smlouva, pacht?
Co je výhrada vlastnického práva?
Zaniká závazek ze smlouvy smrtí dlužníka?
Odpovědi na výše uvedené a další naleznete vyřešením testu.

Vybraná výkladová stanoviska KANCLu

Zdroj: Účetní Portál

4.8.2014 08:46 | Při studiu a aplikaci nové právní úpravy obsažené zejména v NOZ a ZOK vzniká celá řada otázek, na které je velmi těžké najít odpovědi. Rádi bychom v tomto příspěvku od Mgr. Jana Šafránka upozornili na některá výkladová stanoviska KANCLu, která úzce souvisejí s tématikou obchodních korporacích, zejména společností s ručením omezeným a akciových společností.

Důležité definice v praxi kapitálových společností od 1.1.2014

Zdroj: Účetní Portál

30.7.2014 07:40 | Pro pochopení problematiky zákona o korporacích č. 90/2012 Sb. (dále jen „ZOK“) a nového občanského zákoníku zákona č. 89/2012 Sb. (dále jen „NOZ“) je nezbytné vyjasnit si termíny, které jsou v praxi od 1.1.2014 používány.
Z čeho vychází termín vlastní kapitál a navazující termíny? To se dozvíte v přehledu Ing. Pěvy Čoukové.

Zákon o obchodních korporacích 2014 - aktualizované články k 1.7.2014

Zdroj: Účetní Portál

22.7.2014 14:06 | Vážené kolegyně a vážení kolegové,
v našem newsletteru jsme Vám poslali dárek – LETNÍ SPECIÁL se 13 články Mgr. Šafránka k zákonu o korporacích, které vycházely průběžně od června 2013. Tzv. VŠE V JEDNOM. Všechny články autora jsou revidované podle obecných názorů ke dni 1. 7. 2014.

Návrh zákona o podmínkách pro zápis statusu veřejné prospěšnosti do veřejného rejstříku podle občanského zákoníku (zákon o statusu veřejné prospěšnosti)

Zdroj: Vláda ČR

11.7.2014 09:08 | V připomínkovém řízení je nyní návrh zákona o podmínkách pro zápis statusu veřejné prospěšnosti do veřejného rejstříku podle občanského zákoníku (zákon o statusu veřejné prospěšnosti).
Návrh zákona stanoví podmínky pro zápis statusu veřejné prospěšnosti do veřejného rejstříku u veřejně prospěšných právnických osob.
Termín připomínek je do 30. července 2014.
Nově je pro Vás k tomuto tématu připraveno video s názvem "Veřejně prospěšný poplatník v roce 2014 po rekodifikaci". Ke zhlédnutí ZDE.

Nové advokátní tarify: Advokát již nedostane více než věřitel

Zdroj: ceskatelevize.cz

8.7.2014 13:05 | Ve Sbírce zákonů č. 120/2014 vyšla změna znění vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů.
Na nižší odměny mají od července nárok advokáti za vymáhání drobných pohledávek.

Akciové společnosti vzniklé před 31. 12. 2000 se základním kapitálem ve výši 1 mil. Kč a povinnost splnit zákonný požadavek na minimální výši základního kapitálu ve výši 2 mil. Kč.

Zdroj: Účetní Portál

8.7.2014 09:04 | Na akciové společnosti vzniklé před 31. 12. 2000, jejichž základní kapitál nedosahuje
k 1. 1. 2014 výše 2 mil. Kč, se i po 31. 12. 2013 vztahuje čl. VIII bod 18 zákona č. 370/2000
Sb., a proto nejsou povinny zvýšit základní kapitál na 2 mil. Kč ve lhůtě stanovené v § 777
odst. 2 ZOK.

Who actually owns apartments and cars? People or big brother….

Zdroj: Účetní Portál

4.7.2014 08:16 | Dnes odlehčíme od účetně daňových číselných povinností a zamyslíme se v angličtině nad tím, kdo je ve skutečnosti vlastníkem našeho majetku, jestli my nebo stát. Jsme majiteli našich bytů, domů, aut? V dnešním příspěvku Ing. Vladimír Zdražil trochu zafilozofuje nad touto otázkou...

Škoda způsobená advokátem nebo daňovým poradcem

Zdroj: Účetní Portál

1.7.2014 07:56 | Škoda způsobená advokátem nebo daňovým poradcem neúplnou nebo nesprávnou informací
nebo škodlivou radou je škodou způsobenou v souvislosti s výkonem těchto profesí a
povinnost k její náhradě se řídí přednostně podle pravidel zakotvených v zákoně o advokacii
či zákoně o daňovém poradenství; obecná úprava týkající se škody způsobené informací nebo
radou podle § 2950 NOZ se neuplatní.

Výkladová stanoviska KANCL

Zdroj: Účetní Portál

30.6.2014 10:34 | Doplnili jsme pro Vás výkladová stanoviska č. 28 - 32 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy (KANCL) při Ministerstvu spravedlnosti ze dne 25. 6. 2014.
Výkladová stanoviska jsou k zajímavým tématům - k formě plné moci k právnímu jednání u poměrů s mezinárodním prvkem, k náhradě škody způsobené v souvislosti s výkonem odborného poradenství podle zvláštních zákonů, k příplatku akcionáře do vlastního kapitálu mimo základní kapitál, k vypořádání zálohy na výplatu podílu na zisku dle ustanovení § 40 ZOK a k akciovým společnostem se základním kapitálem ve výši 1 mil. Kč.
Na našem portále naleznete stanoviska KANCLu v sekci Informace GFŘ a ministerstev.

Dotazy a odpovědi z metodických doporučení pro územně samosprávné celky z MVČR

Zdroj: Účetní Portál

13.6.2014 09:04 | Pro ty z Vás, které zajímá problematika územně samosprávných celků postupně do sekce Informace z GFŘ a ministerstev ukládáme dotazy z Metodických doporučení k činnosti ÚSJ, jejichž autorem je Ministerstvo vnitra ČR.
Upozorňujeme na to, že odpovědi a vzory uvedené v metodických doporučeních Ministerstva vnitra nejsou právně závazné, neboť závazný výklad právních předpisů přísluší v konkrétních případech pouze soudům.
Zdroj: www.mvcr.cz/odk2/

Limited company and the financial aid from the only existing shareholder

Zdroj: Účetní Portál

13.6.2014 08:38 | Pokusíme se zamyslet nad poměrně komplikovanou záležitostí, a to jsou půjčky společníka do společnosti. Máme malou společnost s ručením omezeným, která je momentálně nesolventní a snaží se sjednat úvěr u banky, avšak je vyžadováno zajištění nemovitostí. Není jiné možnosti, než že společník poskytne společnosti krátkodobou půjčku. Jak takové půjčky sjednávat, za jakých podmínek. Jak jsme na tom s úroky, a jak by měly být vysoké? Pojďme si na tyto otázky odpovědět v odborném anglickém příspěvku Ing. Vladimíra Zdražila

Zákon o obchodních korporacích 2014 – část 14 - Novinky v úpravě akcií

Zdroj: Účetní Portál

9.6.2014 08:16 | Mnoho novinek přináší zákon o obchodních korporacích do právní úpravy akcií. ZOK umožňuje, aby akciová společnost vydala různé druhy akcií, aby a.s. namísto akcií se jmenovitou hodnotu vydala tzv. kusové akcie, ZOK stanovuje nové náležitosti akcií, nově upravuje samostatně převoditelná práva atd. Nejvýznamnější změny z našeho pohledu jsou shrnuty v článku Mgr. Jana Šafránka...

Dopady NOZ do smluv v provazbě na účetnictví a daně

Zdroj: Účetní Portál

30.5.2014 07:51 | V článcích najdete prezentaci Mgr. Sylvy Medkové z konference pro veřejnou správu konané dne 15.5.2014 v Brně na téma: Dopady NOZ do smluv v provazbě na účetnictví a daně
V prezentaci se seznámíme novou úpravou různých typů smluv - kupní smlouva, darovací smlouva, smlouva o dílo, věcná břemena, nájemní smlouva, a dále s termíny nájem bytu, pacht, výprosa, výpůjčka a zápůjčka.

Zákon o obchodních korporacích 2014 – část 13 - Co nového přináší ZOK ve vztahu k a.s.?

Zdroj: Účetní Portál

29.5.2014 08:15 | Dosud jsme se v našich příspěvcích soustředili na problematiku s.r.o. I přesto, že jsme zdaleka téma s.r.o. nevyčerpali, budeme se v několika následujících příspěvcích věnovat z našeho pohledu nejvýznamnějším změnám, které přinesla rekodifikace soukromého práva, ve vztahu k a.s. V tomto příspěvku se pokusíme nejprve tyto nejvýznamnější změny shrnout, v dalších příspěvcích se pak budeme vybraným tématům věnovat podrobněji...

Kauce 20 milionů pro distributory benzinu neplatí, rozhodl Ústavní soud

Zdroj: idnes.cz

26.5.2014 14:40 | Ústavní soud zrušil část zákona, jež loni zavedla kauce pro distributory pohonných hmot. Jednotná kauce ve výši 20 milionů je podle soudců diskriminující pro menší firmy. Stát má do roka vypracovat lepší systém kaucí. Nález soudu tak vstoupí v platnost až 30. června 2015.

Nový občanský zákoník - ZÁVAZKY - obecná část

Zdroj: Účetní Portál

26.5.2014 08:47 | V článcích nyní najdete prezentaci JUDr. Evy Dobrovolné z konference pro veřejnou správu konané dne 15.5.2014 v Brně.
V prezentaci se seznámíme s právním jednáním a dalšími termíny definované novým občanským zákoníkem (NOZ) jako čas, promlčení, prekluze, základní zásady závazkového práva, uzavírání smluv, zajištění závazků, zánik závazků a následky prodlení dlužníka nebo věřitele...

Novela zákona o dluhopisech schválena sněmovnou

Zdroj: MFČR

16.5.2014 09:29 | Dne 14. května 2014 schválila Poslanecká sněmovna návrh zákona, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů (sn. tisk 73). Ve třetím čtení pro návrh hlasovalo 129 ze 137 přítomných zákonodárců...

Rekodifikace 2. video

Zdroj: Účetní Portál

7.5.2014 15:33 | Připravili jsme pro "neprávniky" 2. video jako pokračování seriálu k rekodifikaci. Máte-li čas a náladu načerpejte informace k novým termínům, případně si je zopakujte.
2. video jako pokračování seriálu k rekodifikaci práva se zabývá novými termíny: úvěr, zápůjčka, výpůjčka, výprosa, nájem, pacht a závdavek. Nechybí zmínka o propočtu úroků z prodlení.

Výkladová stanoviska KANCL

Zdroj: Účetní Portál

6.5.2014 12:03 | Víte, že k výkladům nového občanského zákoníku jsou průběžně vydávána stanoviska Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy (KANCL) při Ministerstvu spravedlnosti? Naleznete na našem portále všech 27 stanovisek včetně dalších výstupů komise v sekci Informace GFŘ a ministerstev

Úroky z prodlení od roku 2014 podle § 1802 a násl. NOZ a nařízení vlády č. 351/2013 Sb.

Zdroj: Účetní Portál

5.5.2014 12:28 | Přinášíme Vám článek, který se zabývá úroky z prodlení od 1. 1. 2014. Článek Vám nastíní jak vypočítat výši úroků z prodlení, jakou repo sazbu ČNB použít a od kterého dne se počítá doba prodlení. Na příkladech si ukážeme výpočet úroků z prodlení u pohledávky z obchodního styku a rozhodnutí k uspokojení pohledávky oprávněného z oblasti mezd.

Zákon o obchodních korporacích 2014 – 12. část Novinky v odměňování jednatelů dle ZOK

Zdroj: Účetní Portál

29.4.2014 08:13 | Po delší odmlce a v návaznosti na předcházející příspěvek týkající se postavení jednatelů, problematiky péče řádného hospodáře a odpovědnosti jednatele za škodu způsobenou s.r.o. se níže věnujeme v článku Mgr. Jana Šafránka novinkám v odměňování jednatelů a osob jednateli blízkých...

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

25.4.2014 10:22 | Snížení administrativní zátěže podnikatelů i zvýšení ochrany osobních údajů osob vedených v živnostenském rejstříku

Služebnosti a reálná břemena v novém občanském zákoníku

Zdroj: Účetní Portál

23.4.2014 11:03 | Věcná břemena představují podle nového občanského zákoníku (NOZ) obecný zastřešující pojem, který zahrnuje služebnosti a reálná břemena. Jaký je rozdíl mezi služebnostmi a reálnými břemeny? Jaký mají význam? To se dozvíte s článku JUDr. Evy Dobrovolné.

Je nutno splnit povinnosti spojené s veřejnou nabídkou při zvyšování základního kapitálu a.s.?

Zdroj: Česká národní banka

26.3.2014 07:41 | Je při zvyšování základního kapitálu akciové společnosti upisováním akcií stávajícími akcionáři nutno splnit povinnosti spojené s veřejnou nabídkou investičních cenných papírů a uveřejněním prospektu cenného papíru
dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu?
Odpověď se dozvíte v informaci zveřejněné Českou národní bankou: https://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/faq/k_povinnosti_ucinit_verejnou_nabidku_akcii_pri_zvysovani_zakl_kap.pdf

Nová legislativa zjednodušeně aneb rekodifikace na pokračování 7. část - Jaká práva získáme z výpisu z katastrálního úřadu aneb, co zapisujeme podle katastrálního zákona

Zdroj: Účetní Portál

13.3.2014 09:48 | Jaká práva se zapisují do katastru a kde se zachycují v účetnictví? Vlastnické právo, právo stavby, věcné břemeno, zástavní právo, předkupní právo, přídatné vlastnictví, nájem, pacht a další...

Vybrané saknční insittuty v závazkovém právu podle NOZ

Zdroj: Účetní Portál

10.3.2014 08:19 | Upozorňujeme Vás na zajímavý článek na téma Vybrané sankční instituty v závazkovém právu podle NOZ aneb nový smrtící proud Bermudském projúhelníku?
Tento příspěvek se zabývá vybranými sankčními insituty v oblasti závazkového práva podle nového občanského zákoníku, zejména smluvní pokutou, úrokem z prodlení, závdavkem, odstupným ale i jejich vzájemnými vztahy.
Autorkou je Dana Ondrejová z Právnické fakulty Masarykovy univerzity, katedra obchodního práva.
http://www.law.muni.cz/sborniky/dny_prava_2012/files/Bermudskytrojuhelnik/OndrejovaDana.pdf

Nová legislativa zjednodušeně aneb rekodifikace na pokračování 5. část - Věci a jejich dělení nově

Zdroj: Účetní Portál

17.2.2014 10:40 | V páté části seriálu Nová legislativa zjednodušeně aneb rekodifikace na pokračování se Ing. Pěva Čouková věnuje novému členění věcí podle nového občanského zákoníku. Dozvíme se, jak je věc občanským zákoníkem definována a také přiblíží termíny přídatné vlastnictví, věc hromadná, obchodní závod a další...

Nová legislativa zjednodušeně aneb rekodifikace na pokračování

Zdroj: Účetní Portál

11.2.2014 11:00 | V dalších dvou částech seriálu Ing. Pěvy Čoukové "Nová legislativa zjednodušeně aneb rekodifikace na pokračování" se můžete seznámit s novými termíny dle nového občanského zákoníků (NOZ), a to:
- úvěr, zápůjčka a výpůjčka
- výprosa, nájem, závdavek, pacht.

Nová legislativa zjednodušeně aneb rekodifikace na pokračování

Zdroj: Účetní Portál

7.2.2014 15:05 | Dobrý den,
připravila jsem pro Vás malý seriál na pokračování k rekodifikaci - Nová legislativa zjednodušeně aneb rekodifikace na pokračování. Moje snaha je, aby byl obsahově jednoduchý a graficky názorný. Uvidíme, zda si nalezne své příznivce.
Vítám jakékoliv připomínky a náměty. Na mnoha místech jsou otazníky, budu ráda za inspiraci či doplnění. Kde mi můžete dávat svoje náměty? Vždy v komentáři pod článkem. Nový občanský zákoník se roztáčí a my si klademe nové otázky.
Vítejte v problematice NOZ 2014 v návaznosti na související předpisy.
Pěva Čouková.

NEPŘEHLÉDNĚTE...

Zdroj: Účetní Portál

15.1.2014 13:47 | Zákon 280/2009 Sb., daňový řád nám od 1. 1. 2014 zkracuje lhůtu pro podání daňových tvrzení. Místo termínu do konce následujícího měsíce po zániku společnosti, které bylo uvedeno ve zrušeném § 240 odst. 4 daňového řádu, je uvedeno v nových § 240a a § 240b do 30 dnů od jejího zániku.
Předkládáme jako pomůcku novou tabulku pro rok 2014, kterou najdete v Přehledech.

Infografika se základními tipy, jak přežít nový občanský zákoník

Zdroj: Účetní Portál

15.1.2014 13:14 | Upozorňujeme uživatele na infografiku se základními tipy, jak přežít nový občanský zákoník, který je účinný od 1. ledna 2014. Infografiku najdete na odkazu http://www.akmostek.cz/infografika

Autoři z Advokátní kanceláře Moštěk se zabývají právním poradenstvím spojeným s problematikou nového občanského zákoníku, proto se neváhejte kdykoliv ozvat s dotazy.
Věříme, že infografika vhodně poradí čtenářům, na co si dát v občanskoprávních vztazích pozor.

Zákon o obchodních korporacích 2014 – 11. část Co čeká na jednatele po 1. 1. 2014?

Zdroj: Účetní Portál

13.1.2014 08:16 | Značné dopady bude mít nová právní úprava na orgány obchodních korporací a/nebo jejich členy, přirozeně tedy i na jednatele s.r.o. NOZ i ZOK přináší celou řadu novinek, a to zejména ve vztahu k důsledkům porušení povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře. V tomto příspěvku Mgr. Jan Šafránek v obecné rovině shrne, jaké je postavení jednatelů s.r.o. po 1.1.2014.

Seminář 16.1.2014: Aktuality v oblasti pracovního práva 2013/2014 s vazbou na nový občanský zákoník

Zdroj: Účetní Portál

10.1.2014 11:56 | Ve čtvrtek 16.1.2014 Vás zveme na seminář Aktuality v oblasti pracovního práva 2013/2014 s vazbou na nový občanský zákoník s Mgr. Zdeňkem Schmiedem (MPSV)

Bližší info o semináři a přihlášky najdete zde: http://www.ucetni-portal.cz/b-aktuality-v-oblasti-pracovniho-prava-2013-2014-s-vazbou-na-novy-obcansky-zakonik-b-574-i.html

MPSV vydalo jako publikaci koncepci, která řeší bezdomovectví

Zdroj: MPSV

7.1.2014 15:17 | Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo jako publikaci Koncepci prevence a řešení problematiky bezdomovectví v České republice do roku 2020. Jde o vůbec první národní koncepci, která má bojovat s
bezdomovectvím v ČR. Materiál, který navrhuje opatření v oblasti prevence ztráty bydlení a v přístupu osob bez domova k bydlení, naleznete na webu MPSV.
http://www.mpsv.cz/files/clanky/16892/bezdomovectvi.pdf

Zálohy na podíl na zisku

Zdroj: Účetní Portál

Nepřehlédněte!16.12.2013 14:09 | Vážení,
příklad ZÁLOHA NA PODÍLY NA ZISKU OD 1. 1. 2014 dozná korekce v oblasti účtování v návaznosti na dosud nevydanou novelu vyhlášky č. 500/2002 Sb. Vzhledem ke skutečnosti, že zálohy byly \"horkým bramborem\" v připomínkovém řízení nechám Vás ještě chvíli čekat a nebudu poskytovat připravenou verzi, neboť mohlo dojít ještě k úpravám. Jakmile uvidím text vyhlášky černý na bílém, obratem Vám příklad pošlu. Prozradím jen to, že záměr je nevykazovat poskytnutou zálohu jako pohledávku, ale snížit vlastní kapitál a to nikoliv pohledávkou jako je to třeba u nesplacených vkladů, ale přímo. Děkuji za trpělivost a přeji hezký předvánoční čas. Vaše Pěva Čouková

Aktuální semináře prosinec 2012 - únor 2013

Zdroj: Účetní Portál

10.12.2013 09:56 | Nabídka aktuálních seminářů prosinec 2012 - leden 2013
12.12.2013 - Jak připravit účetní závěrku 2013? Přednášející: Ing. Pěva Čouková
06.01.2014 - Cestovní náhrady pro rok 2014 Přednášející: JUDr. Marie Salačová
09.01.2014 - Změny zákona o DPH v roce 2014 Přednášející: Ing. Olga Hochmannová
16.01.2014 - Aktuality v oblasti pracovního práva 2013/2014 s vazbou na nový občanský zákoník Přednášející: Mgr. Zdeněk Schmied
21.01.2014 - Roční zúčtování 2013 a novinky ve zdaňování mezd 2014 Přednášející: Ing. Milan Lošťák
11.02.2014 - Změny účetní legislativy, novela zákona o dani z příjmů, zákona o rezervách v návaznosti na rekodifikaci práva aneb novinky v roce 2014 pro účetní, ekonomy a daňové poradce v souvislostech Přednášející: Ing. Pěva Čouková

Více informací a přihlásit se můžete zde: www.ucetni-portal.cz/seminare-vlastni/

Rekodifikace obchodního a občanského práva k 1. 1. 2014

Zdroj: Účetní Portál

9.12.2013 11:05 | S účinností od 1. 1. 2014 nabude účinnosti dvojice zásadních zákonů měnících naše soukromé a i podnikatelské aktivity na další dlouhé roky dopředu. Jedná se o zákon 89/2012 Sb. – občanský zákoník (dále jen „NOZ“) a zákon 90/2012 Sb. – zákon o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“). Již tyto dva zákony vyvolají zásadní změny v celém právním prostředí.
V tomto článku vyzvedne Ing. Ivana Pilařová některá důležitá fakta k rekodifikaci.

Účetní a daňové novinky podzimu roku 2013 - část 4. - Novinky v současném obchodním právu

Zdroj: Účetní Portál

3.12.2013 10:44 | Zákonem 179/2013 Sb. došlo s účinností od 1. 7. 2013 k novele obchodního zákoníku ve vztahu ke splatnosti faktur. Novelizované nařízení vlády stanoví výši sankce za opožděnou úhradu peněžitého závazku – tj. úroku z prodlení...

MPSV informuje : Občanská sdružení se od ledna považují za spolky

Zdroj: MPSV

29.11.2013 10:00 | V poslední době se na ministerstvo práce a sociálních věcí obracejí někteří poskytovatelé s dotazy, jak bude MPSV od prvního ledna 2014 přistupovat ke spolkům jako poskytovatelům sociálních služeb.
S účinností od 1.ledna 2014 začne platit nový občanský zákoník, ve kterém je uvedeno, že sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, se považují za spolky...

Úroky z prodlení a náklady spojené s uplatněním pohledávky a nutnost změnit procentní body pro výpočet od 1.7.2013, situace od 1.1.2014

Zdroj: Účetní Portál

28.11.2013 09:48 | V článku autorka popisuje novinku, tzv. paušální náklady spojené s uplatněním pohledávky, změnu výše procentních bodů při výpočtu úroků z prodlení a příklady na výpočet úroků z prodlení u pohledávky z obchodního styku a výpočet úroků z prodlení na základě rozhodnutí k uspokojení pohledávky oprávněného z oblasti mezd. Dále se dozvíte, jaká bude situace od 1.1.2014.

Premiér: Implementace občanského zákoníku je již za bodem zvratu

Zdroj: Vláda ČR

26.11.2013 11:48 | Předseda vlády Jiří Rusnok a ministryně spravedlnosti Marie Benešová přijali šéfa strany Úsvit přímé demokracie Tomia Okamuru na jeho žádost. Vyslechli jeho požadavek a konstatovali, že nejde naplnit a tato vláda se jím nebude zabývat. Schvalování a implementace občanského zákoníku jsou již za bodem zvratu. Pokud by došlo k odložení platnosti občanského zákoníku, škody by byly mnohem větší. Mohlo by dojít ke znejistění občanů, firem a celého justičního systému.

Ukončení účasti ve společnosti jinak než převodem obchodního podílu – vypořádací podíl od 1. 1. 2014

Zdroj: Účetní Portál

25.11.2013 09:23 | Nově a odlišně od stávající úpravy je řešena problematika vypořádacího podílu a následně u společnosti s ručením omezeným také problematika uvolněného podílu. Vypořádací podíl náleží každé oprávněné osobě, popř. jejímu právnímu nástupci a vyplácí se dispozitivně v penězích. Hodnota vypořádacího podílu se určuje obecně z hodnoty závodu korporace, v níž zanikla...

Zákony v kapse - průvodce novým právem 2014

Zdroj: Účetní Portál

19.11.2013 11:34 | Doporučujeme Vám k prostudování webovou stránku http://zakonyvkapse.cz/. Jedná se o stránku, která se v kostce zabývá novým právem od 1.1.2014 (nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích a zákon o katastru nemovitostí) rozčleněný na oblasti podnikání, lidé, neziskovky. Dále se zde můžete seznámit s výkladem pojmů a přehledem zákonů.

Zákon o obchodních korporacích 2014 - 10. část - Jak se na příchod ZOK nejlépe připravit aneb několik doporučení pro s.r.o.

Zdroj: Účetní Portál

18.11.2013 07:40 | V našich dosavadních příspěvcích jsme mnohokrát zopakovali, jakou důležitost přikládáme znění společenské smlouvy společnosti s ručením omezeným po 01.01.2014, a co vše by měla nebo naopak neměla společenská smlouva s.r.o. nově obsahovat. Protože se rok 2014 nezadržitelně blíží, je nejvyšší čas říci si něco krátce o tom, jak se nejlépe na příchod nové právní úpravy připravit. V tomto příspěvku bychom rádi shrnuli naše dosavadní doporučení týkající již existujících s.r.o. ve vztahu k provádění nezbytných opatření a změn souvisejících s příchodem nové právní úpravy, zejména změn společenské smlouvy s.r.o., a nastínili z našeho pohledu ideální časový harmonogram přijímání a zavádění těchto změn...

ČR hrozí daňový chaos, varuje Komora daňových poradců

Zdroj: financninoviny.cz

11.11.2013 11:27 | Komora daňových poradců varuje, že pokud nová Poslanecká sněmovna neschválí na svém prvním zasedání zákonná opatření Senátu, která obsahují významnou novelu daňových zákonů, nastane po Novém roce zmatek. Začne totiž platit nový občanský zákoník. Vznikly by dokonce takové paradoxy, že některé daně by se musely platit dvakrát, jiné naopak vůbec, řekl dnes na tiskové konferenci v Brně prezident Komory daňových poradců Martin Tuček. Ministerstvo financí případné problémy kvůli neschválení zákonných opatření připouští, především ve výběru daní.

ODBORNÁ PRÁVNÍ A DAŇOVÁ KONFERENCE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

Zdroj: Účetní Portál

7.11.2013 09:09 | Srdečně Vás zveme na konferenci veřejné správy, která bude dne 19. 11. 2013 od 9:00 - 17:30 hodin, a je součástí projektu vzdělávání pro územní samosprávné celky a příspěvkové organizace. Program odborné konference je zaměřen na problamatiku účetnictví a daní územních samosprávných celků a jejich příspěvkových organizací.
Poplatek za účast na konferenci dotovaná cena 1 990 Kč.
Více informací a přihlášky naleznete na www.konference-verejna-sprava.cz/

Prezentace z konference REKODIFIKACE PRÁVA k 1. 1. 2014

Zdroj: Účetní Portál

Nepřehlédněte!30.10.2013 08:31 | Naši uživatelé, ať už platící či bezplatně registrovaní mají nyní možnost si v článcích stáhnout prezentace našich lektorů z odborné účetní a daňové konference, kterou jsme pořádali se společností UKZ.

Hlavním tématem prvního dne byl nový občanský zákoník, kdy přednášel Prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš, JUDr. Eva Dobrovolná, Doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D. a Ing. Bc. Lenka Zábojová.

Ústředním tématem druhého dne byl nový zákon o obchodních korporacích. Účastníci konference si tak mohli vyslechnout Mgr. Jana Šafránka, JUDr. Jaromíra Kožiaka, Ing. Pěvu Čoukovou a JUDr. Lucii Joskovou, Ph.D., LL.M.

Děkujeme všem účastníkům a přednášejícím za skvělou atmosféru.

Prezentace můžete najít zde: www.ucetni-portal.cz/rekodifikace/

PODÍLY NA ZISKU OD 1. 1. 2014

Zdroj: Účetní Portál

29.10.2013 09:44 | V článku se dozvíte novou úpravu podílů na zisku a záloh na podíly na zisku po rekodifikaci soukromého práva (podle nového zákona o obchodních korporacích), jaká jsou základní pravidla pro výplatu podílů na zisku a jaké složky vlastního kapitálu lze použít pro výplatu podílu na zisku.
Článek je doplněn o praktické příklady účtování o výplatě podílů na zisku a záloh na podílech na zisku, a to jak u mateřské, tak u dceřiné společnosti.

Zákonné opatření Senátu v souvislosti s rekodifikací práva s účinností od 1. 1. 2014

Zdroj: Účetní Portál

24.10.2013 10:25 | S účinností od 1. 1. 2014 nabude účinnosti dvojice zásadních zákonů měnících naše soukromé a i podnikatelské aktivity na další dlouhé roky dopředu. Jedná se o zákon č. 89/2012 Sb. – občanský zákoník (dále jen „NOZ“) a zákon č. 90/2012 Sb. – zákon o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“). Již tyto dva zákony vyvolají zásadní změny v celém právním prostředí.
V článku Vás Ing. Ivana Pilařová seznámí s nejdůležitějšími změnami v daňových předpisech zakotvených v zákonných opatření Senátu v souvislosti s rekodifikací práva.

Prezident republiky podepsal zákonná opatření

Zdroj: hrad.cz

24.10.2013 08:03 | Prezident republiky Miloš Zeman podepsal ve čtvrtek dne 17. října 2013 čtyři zákonná opatření:

1. Zákonné opatření Senátu, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů,
Zvyšuje se vyměřovací základ pojistného na všeobecné zdravotní pojištění u osoby, za kterou je plátcem pojistného na toto pojištění stát.

2. Zákonné opatření Senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů,
Jde o 41 novel zákonů zejména z oblasti daní a sociálního zabezpečení....

Konference již za 6 dní-zákonné opatření k daním schváleno - nové zákony za dveřmi - nepromeškejte

Zdroj: Účetní Portál

16.10.2013 08:48 | Senát DAL ZELENOU novému občanského zákoníku a zákonu o korporacích od 1.1.2014 tím, že ve čtvrtek schválil zákonné opatření, které mění daňové zákony.

Nenechte si ujít - nové zákony jsou již za dveřmi!
REKODIFIKACE PRÁVA k 1. 1. 2014 právo, účetnictví, daně
Clarion Congress Hotel Olomouc****, Jeremenkova 36, Olomouc, 22. - 23. 10. 2013

I MY DÁVÁME ZELENOU A DRŽÍME CENU jen 4.200 Kč bez DPH za oba dny včetně gala večeře.

Platící uživatelé portálu www.ucetni-portal.cz mají 10 % slevu.

Více informací na - www.konference-ucetnictvi.cz/

Těšíme se na Vás... Pěva Čouková a kolektiv

Zákon o obchodních korporacích 2014 - 9. část - OBCHODNÍ REJSTŘÍK PO 1.1.2014

Zdroj: Účetní Portál

14.10.2013 13:24 | S problematikou práva obchodních společností, která vstoupí v účinnost dne 01.01.2014, úzce souvisí problematika obchodního rejstříku. Vzhledem k tomu, že i v této oblasti dojde k několika zajímavým změnám, věnujeme se v tomto příspěvku právní úpravě obchodního rejstříku a zápisů do obchodního rejstříku po 1.1.2014...

Převodový můstek mezi stávajícím obchodním zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích

Zdroj: Účetní Portál

14.10.2013 10:47 | Na našem portále najdete převodovou tabulku k zákonu o obchodních korporacích byla převzata z publikace ÚZ č. 902 Nakladatelství Sagit.
Převodový můstek k zákonu o obchodních korporacích najdete na http://www.ucetni-portal.cz/prevodovy-mustek/

Zákonné opatření, které mění daňové zákony v souvislosti s účinnosti nového občanského zákoníku prošlo v senátu

Zdroj: Účetní Portál

10.10.2013 15:31 | Senát schválil zákonné opatření, které mění daňové zákony v souvislosti s účinností nového občanského zákoníku od 1.1.2014. Oproti předloženému návrhu se však liší např. v tom, že upravil zdanění investičních fondů tak, že se na něj bude vztahovat současná právní úprava a je ruší zavedení zrychlených odpisů u firemního majetku z pohledu zákona o daních z příjmů
Zákonné opatření bude muset schválit také nová sněmovna, aby mohlo platit i po říjnových volbách.
Připomínáme, že cílem balíku daňových změn je především sladit daňovou terminologii s novým občanským zákoníkem. Ruší také nynější zákon o dani dědické a darovací a včleňuje je do zákona o daních z příjmů.

Tři ze čtyř zákonných opatření odložil Senát na čtvrtek

Zdroj: ceskatelevize.cz

10.10.2013 07:41 | Senát schválil historicky první zákonné opatření týkající se daně z nabytí nemovitosti, zbývající tři chce ale projednat až ve čtvrtek. U dvou opatření přišli zákonodárci s pozměňovacími návrhy a kvůli potřebné lhůtě proto přerušili projednávání do čtvrtečního odpoledne. Pokud by Senát předlohy neschválil, hrozil by propad příjmů státního rozpočtu a komplikace při zadávání veřejných zakázek...

Změna daňových zákonů v souvislostí s rekodifikací soukromého práva - zamítnutí na 14.schůzi senátu

Zdroj: Účetní Portál

9.10.2013 12:01 | Oznamujeme, že dne 9. 10. 2013 neprošel Vládní návrh zákonného opatření Senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů, oproti tomu Vládní návrh zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí byl přijat.

Výsledky posledního hlasování dne 09.10.2013:
č. 3 - Vládní návrh zákonného opatření Senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů - schválit
Návrh nebyl přijat - ANO:17, NE:20, QUORUM:35, PŘÍTOMNO:68

č. 5 - Vládní návrh zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí
Návrh byl přijat - ANO:53, NE:0, QUORUM:32, PŘÍTOMNO:62

Tím spíše Vás prosíme o Váš čas s vyplněním naší ANKETY - jak to dopadne s doprovodnými zákony k rekodifikaci a celou rekodifikací a tím se zúčastníte naší soutěže.

ANKETA K REKODIFIKACI O CENY

Zdroj: Účetní Portál

9.10.2013 08:11 | Situace je opravdu jako již mnohokrát zase napnutá...Doprovodné zejména daňové zákony k již schválenému občanskému zákoníku a zákonu o korporacích nebyly Senátem dne 12. 9. 2013 na 13. schůzi schváleny.
Zúčastněte se naší ankety o ceny. Dovolujeme si Vás požádat o tip, jak to dopadne.
1. cena - roční vstup na www.ucetni-portal. cz
2. cena - vstup na jednu konferenci pro jednu osobu pořádanou firmou Oswald a.s. - podle výběru
3. cena - odborná literatura z e-shopu účetního portálu v ceně 1500 Kč bez DPH
4. cena - roční předplatné tištěného newsletteru účetního i mzdového
5. cena - seminář v Bohuňovicích zdarma
Tipovat můžete po kliknutí na zelený banner na titulní straně nebo zde www.ucetni-portal.cz/rekodifikace-anketa/

KONFERENCE K REKODIFIKACI PRÁVA, VČETNĚ ÚČETNÍCH A DAŇOVÝCH SOUVISLOSTÍ

Zdroj: Účetní Portál

Nepřehlédněte!7.10.2013 13:19 | Již za tři měsíce dojde k významným změnám v celé oblasti soukromého práva. Získejte výhodnou cenu!
Odborná konference REKODIFIKACE PRÁVA k 1. 1. 2014 právo, účetnictví? daně? v Clarion Congress Hotel Olomouc****, Jeremenkova 36, Olomouc, 22. - 23. 10. 2013
Více informací a přihlášku najdete na www.konference-ucetnictvi.cz

Zákon o obchodních korporacích 2014 - 8. část - POSTAVENÍ SPOLEČNÍKŮ S.R.O. DLE ZOK

Zdroj: Účetní Portál

7.10.2013 08:23 | Již v předcházejících příspěvcích jsme poukazovali na nezbytnost precizní textace práv a povinností společníků ve společenské smlouvě s.r.o. V tomto příspěvku se spíše snažíme pojmenovat obecně, co se v postavení společníků od 01.01.2014 mění. Podrobně se jednotlivým změnám budeme samozřejmě věnovat i nadále, a to v dalších příspěvcích, které připravujeme.

Změna daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva

Zdroj: Účetní Portál

4.10.2013 12:37 | Na pořadu 14. schůze senátu dne 9.10.2013 bude projednání doprovodných zákonů souvisejících s rekodifikací soukromého práva:
Vládní návrh zákonného opatření Senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů (senátní tisk 184)
Vládní návrh zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (senátní tisk 185)

MPSV radí: Dvouleté dítě můžete dát do předškolního či jiného obdobného zařízení, o rodičovský příspěvek nepřijdete

Zdroj: MPSV

4.10.2013 07:26 | V září vždy přibývá dotazů rodičů, jestli mohou svého potomka, kterému již byly dva roky, dát do předškolního zařízení bez časového omezení. Ministerstvo práce a sociálních věcí uklidňuje, dítě do jeslí, mateřské školy či jiného obdobného zařízení chodit může, o rodičovský příspěvek rodiče nepřijdou.
Více se dozvíte v Tiskové zprávě Ministerstva práce a sociálních věcí...

Odborná daňová a účetní konference pro podnikatele - REKODIFIKACE PRÁVA k 1. 1. 2014 právo, účetnictví? daně?

Zdroj: Účetní Portál

20.9.2013 08:38 | Vážení uživatelé Účetního a mzdového portálu,
je nám potěšením, že Vás můžeme srdečně pozvat na dlouho avizovanou odbornou konferenci pro podnikatele
REKODIFIKACE PRÁVA k 1. 1. 2014 právo, účetnictví? daně?, která se koná v Clarion Congress Hotel Olomouc**** 22.-23.10.2013.
Můžete se těšit na výborné autory, gala večer s muzikálovými, filmovými písněmi a operními ariemi.

Účastnický poplatek:
4.200 Kč bez DPH
, každý další účastník z jedné firmy má 10% slevu
platící uživatelé portálu www.ucetni-portal.cz nebo www.mzdovy-portal.cz mají slevu 10% na celou objednávku

Více informací na www.konference-ucetnictvi.cz
Těšíme se na Vás

Senát zamítl doprovodné daňové zákony k novému občanskému zákoníku

Zdroj: Účetní Portál

20.9.2013 07:35 | Níže Vám předkládáme Tiskovou zprávu komory daňových poradců k Senátem dne 12.9.2013 zamítnutým doprovodným zákonům k Novému občanskému zákoníku „NOZ“ .
Pro nás (a to jak obce, tak podnikatele, tak občany) to není dobrá zpráva, viz. níže. Nicméně zatím platí stav, že účinnost nového občanského zákoníku je 1.1.2014 a všechny potřebné doprovodné zákony zatím nemáme :(
Znamená to tedy, že ve čtvrtek, tj. 12.9.2013, nebyly Senátem schváleny tyto senátní tisky
č. 170 Návrh zákona o dani z nabytí nemovitých věcí ( avízovaná změna zákona o dani darovací, dědické a z převodu nemovitostí)
č. 176 Návrh zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů ( avízovaná změna zákona o daních z příjmů, daně z přidané hodnoty, atp. v souvislosti s novým občanským zákoníkem)
č. 167 Návrh zákona o statusu veřejné prospěšnosti

Poděkování účastníkům semináře

Zdroj: Účetní Portál

19.9.2013 08:27 | Děkujeme všem účastníkům včerejšího semináře Ing. Tomáše Podškubky - Oceňování podniků - Jak správně zjistit tržní hodnotu podniku za skvělou atmosféru.
Těšíme se na Vás i příště :)
Pár foteček z akce si můžete prohlédnout na našem facebookovém profilu: https://www.facebook.com/ucetniportal

Usnesení vlády o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím 2014

Zdroj: Vláda ČR

18.9.2013 15:00 | Na internetových stránkách Rady vlády pro nestátní neziskové organizace bylo zveřejněno usnesení vlády ze dne 11. září 2013 č. 685 o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2014.
Odkaz: http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/usneseni-vlady/usneseni-vlady-cr-ze-dne-11--zari-2013-c--685-111101/

Výkladová stanoviska z KANCLu k novému občanskému zákoníku

Zdroj: Účetní Portál

16.9.2013 11:45 | Mezi články jsme zařadili výkladová stanoviska k novému občanskému zákoníku z Komise pro aplikaci nové civilní legislativy, která je stálým poradním orgánem ministra spravedlnosti v oblasti nového soukromého práva.
Výkladová stanoviska naleznete na http://obcanskyzakonik.justice.cz/vykladova-stanoviska/

Od příštího roku budou platit nová pravidla pro společné jmění manželů

Zdroj: idnes.cz

16.9.2013 09:48 | Nový občanský zákoník pomůže manželům přizpůsobit majetkové uspořádání více svým potřebám, ale zároveň také posílí ochranu třetích osob. Platit bude s největší pravděpodobností od ledna 2014.

Pozvánka na seminář 18.9.2013: Oceňování podniků - Jak správně zjistit tržní hodnotu podniku AKTUÁLNĚ

Zdroj: Účetní Portál

16.9.2013 07:37 | Využijte šance a objednejte si seminář Oceňování podniků, který pro velký zájem opakujeme..
Srdečně Vás zveme na seminář Oceňování podniků - Jak správně zjistit tržní hodnotu podniku AKTUÁLNĚ, přednášející Ing. Tomáš Podškubka, který se koná dne 18. 9. 2013 v našem sídle v Bohuňovicích.
Přednášející Vás provede problematikou oceňování podniků s upozorněním, na co si dávat pozor.

Účetní portál na facebooku

Zdroj: Účetní Portál

13.9.2013 09:03 | V posledním newsletteru jsme Vás informovali o tom, že se k nám nyní můžete připojit na Facebook, kde má nyní Účetní portál svou komunitu.
https://www.facebook.com/ucetniportal?hc_location=stream

Zákon o obchodních korporacích 2014 - 7. část - UVOLNĚNÝ PODÍL A VYPOŘÁDACÍ PODÍL V S.R.O. PO 1.1.2014

Zdroj: Účetní Portál

9.9.2013 07:17 | V předcházejícím příspěvku jsme se věnovali smluvnímu převodu podílu, tedy situaci, kdy převodce a nabyvatel podílu si v rámci zákona a při zohlednění společenské smlouvy převádějí podíl za předem jasně sjednaných podmínek. Níže se věnujeme situacím, které mohou nastat v případech smrti nebo zániku společníka nebo v případech zániku účasti společníka v s.r.o. jinak než převodem za současného trvání s.r.o...

Zákon o obchodních korporacích 2014 - 6. část - PŘEVOD PODÍLU V S.R.O. DLE ZOK

Zdroj: Účetní Portál

3.9.2013 08:11 | Nejběžnějším způsobem nakládání s podíly v s.r.o. je jejich převod. Obecně lze shrnout, že ZOK převod podílů podstatně zjednodušuje. V případě převodu kmenového listu dokonce ZOK nepožaduje ani uzavření písemné smlouvy. Ale nepředbíhejme ... Více se dozvíte o převodech podílu v s.r.o. podle nového zákona o obchodních korporacích v článku Mgr. Jana Šafránka.

Cutting down registered capital for loss coverage

Zdroj: Účetní Portál

30.8.2013 08:54 | Akciová společnost je několik zdaňovacích období ve ztrátě. Je navrhováno uhradit tuto ztrátu pomocí snížení základního kapitálu. Jak budeme účetně postupovat a jaké závěry je nutné mít z valné hromady? To se dozvíte v anglickém článku a nahrávce Ing. Vladimíra Zdražila.

Zápis nemovitosti v katastru se prodlouží až dvojnásobně

Zdroj: novinky.cz

22.8.2013 07:34 | Lidé a firmy, kteří budou po 1. lednu 2014 kupovat a prodávat nemovitost, sjednávat zástavní práva či věcná břemena, se budou muset po podání návrhu na vklad do katastru obrnit trpělivostí. Vkladové řízení se totiž prodlouží v průměru až na dvojnásobek.

Co pro podnikatele a firmy mění nový občanský zákoník

Zdroj: Jobs.cz

20.8.2013 08:15 | V lednu začne platit nový občanský zákoník. Na změny se musí kromě lidí připravit také firmy a živnostníci. Novinky se dotknou daní, účetnictví, obchodních společností, uzavírání smluv nebo i samotného zakládání společností. „Prvních šest měsíců roku 2014 budou mít nynější firmy na to, aby vyřešily, jak novou právní úpravu zahrnou do svého každodenního fungování,“ říká Jana Skálová z poradenské společnosti TPA Horwath.

Převod vlastnického práva v novém občanském zákoníku

Zdroj: Účetní Portál

15.8.2013 08:26 | Převod jakožto nejvýznamnější způsob derivativního (odvozeného) nabytí vlastnického práva dozná účinností nového občanského zákoníku (dále jen ,,ObčZ“) některých změn, zejména pokud jde o převod vlastnického práva k věcem movitým. Tento článek přehledně mapuje problematiku převodu vlastnického práva v novém občanském zákoníku a poukazuje na ty nejdůležitější změny.

Dlouho očekávaný prováděcí předpis ke schvalování účetních závěrek územních samosprávných celků a jimi zřízených účetních jednotek nalezneme ve sbírce zákonů

Zdroj: Účetní Portál

Nepřehlédněte!1.8.2013 19:07 | Dovolujeme si Vás informovat, že dne 30. 7. 2013 byla ve Sbírce zákonů v částce č. 88 zveřejněna vyhláška č. 220/2013 Sb. ze dne 22. července 2013, o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek. Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2013.

MPSV: Nový balíček služeb zlepší dostupnost sociální pomoci

Zdroj:

3.7.2013 11:26 | Méně administrativy a zjednodušení systému pro poskytovatele sociálních služeb, dostupnější pomoc těm, kteří ji potřebují. To jsou cíle, které motivují Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) k zavedení takzvaného„ balíčku sociálních služeb“, jejímž prostřednictvím by se celý systém měl stát přátelštější k lidem i podnikatelům.

Nezaměstnaní mohou pomoci s odstraňováním škod

Zdroj: MPSV

5.6.2013 07:53 | Až sto milionů korun má v současné době Úřad práce ČR připraveno na veřejně prospěšné práce (VPP). Prostřednictvím těchto míst mohou s odstraňováním následků povodní pomoci nezaměstnaní. Místa pro veřejné prospěšně práce vznikají na základě dohod mezi Úřadem práce ČR a obcí. Stačí tedy, když se povodní postižená obec obrátí na kterékoliv pracoviště ÚP.

Dvouletá zákonná záruka na zboží bude platit i po 1. lednu 2014

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

14.5.2013 09:15 | V minulých dnech se objevily v některých sdělovacích prostředcích spekulace týkající se dalšího osudu dvouleté záruční lhůty na zboží v souvislosti s novým občanským zákoníkem, který má být účinný od 1.ledna 2014.
Nový občanský zákoník totiž nepoužívá pojem záruka či záruční doba ve smyslu § 619 a násl. stávajícího občanského zákoníku, obsah práv a povinností kupujících a prodávajících však zůstává v podstatě zachován...

Müllerová: Pomáháme začít podnikat

Zdroj: MPSV

14.5.2013 06:44 | Až 80 tisíc korun budou moci získat uchazeči o zaměstnání, kteří předloží Úřadu práce ČR smysluplný podnikatelský záměr. Vyplývá to ze sedmibodového Plánu zaměstnanosti, na který má ministerstvo práce a sociálních věcí celkem až sedm miliard korun. Páté opatření z Plánu má název: „Zaměstnej sám sebe. Buď OSVČ"...

Ministryně zastavila vydávání sKaret

Zdroj: MPSV

7.5.2013 15:58 | Úřady práce dostaly v pátek pokyn, aby přestaly vydávat karty sociálních systémů - sKarty. Ministryně práce a sociálních věcí Ludmila Müllerová to uvedla na dnešním happeningu Národní rady zdravotně postižených ČR a KDU-ČSL před budovou Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

Pozvánka na seminář: Cena obvyklá mezi spojenými osobami

Zdroj: Účetní Portál

26.4.2013 08:48 | Mimořádné školení specialisty, který školil i Finanční úřady.
Srdečně Vás zveme na seminář Cena obvyklá mezi spojenými osobami, přednášející Ing. Jiří Slavkovský, který se koná dne 29.4.2013 v našem sídle v Bohuňovicích. Přednášející Vás provede problematikou obvyklých cen s upozorněním, na co si dávat pozor.

Nový občanský zákoník a jeho dopad do systému soukromého práva

Zdroj: Účetní Portál

Nepřehlédněte!23.4.2013 07:22 | Cílem tohoto příspěvku je seznámit čtenáře s rozložením úpravy rekodifikovaného soukromého práva mezi NOBČZ a další předpisy, a to včetně dopadů do právní úpravy veřejného práva. Znalost této problematiky nám pomůže vyznat se nejen v NOBČZ, ale v soukromém právu (zejména v právu obchodním) jako celku – datum 1.1.2014 se nezadržitelně blíží, vrcholí přijímání legislativních změn doprovázejících rekodifikaci soukromého práva a tak je nejvyšší čas se začít s rekodifikací intenzivně seznamovat....

Müllerová: Podporujeme zaměstnávání pro matky s dětmi a dlouhodobě nezaměstnané

Zdroj: MPSV

5.4.2013 08:05 | Vytvořit nová pracovní místa s možností zkrácených úvazků a zaměstnat tak více lidí. To je – zjednodušeně řečeno – druhý ze sedmibodového Plánu na zaměstnanost ministerstva práce a sociálních věcí. Řešit má mj. dlouhodobou nezaměstnanost s důrazem na matky s dětmi.

Své dítě můžete vzít s sebou do práce. Řešením je dětská skupina .

Zdroj: MPSV

22.3.2013 07:03 | Zapsat dítě do mateřské školy nebo shánět chůvy či prarodiče na hlídání? Dobrým řešením může být dětská skupina třeba právě na vašem pracovišti. Nebude stát mnoho, dítě budete mít blízko a postarají se o ně vaši spolupracovníci s potřebným vzděláním. Motivací pro zřízení dětské skupiny může být kromě spokojených rodičů - zaměstnanců také dotace z Evropského sociálního fondu. Ode dneška se mohou nejen firmy hlásit do právě zveřejněné výzvy.

Müllerová: Plán pro zaměstnanost má 7 bodů za 7 miliard korun

Zdroj: MPSV

19.3.2013 10:33 | Ministryně práce a sociálních věcí Ludmila Müllerová zveřejnila plán, který by měl pomoci vytvořit nová pracovní místa a dát lidem bez práce šanci. Má sedm bodů, mezi kterými nechybí změny v systému podpory firem – „kurzarbeit“ a nových míst pro absolventy škol a mladé lidi bez práce.
„Máme dostatek financí, abychom pomohli firmám i obcím udržet a také vytvořit nová pracovní místa“, říká ministryně Ludmila Müllerová (TOP 09), která očekává, že díky novým opatřením získají práci desítky tisíc lidí.
Na sedmibodový plán má MPSV a Úřad práce ČR až 7 miliard korun.

Občanský zákoník bude účinný od příštího roku

Zdroj: Vláda ČR

28.2.2013 12:57 | Vláda se rozhodla zachovat účinnost nového občanského zákoníku od 1. ledna 2014 a jednotného inkasního místa od 1. ledna 2015.

Seminář: Oceňování podniku - Jak správně odhadnout tržní hodnotu podniku - Ing. Tomáš Podškubka

Zdroj: Účetní Portál

27.2.2013 14:10 | Dovolujeme si Vás pozvat na náš seminář Jak správně odhadnout tržní hodnotu podniku, který se koná 28.2.2013.
Přednáší Ing. Tomáš Podškubka. Seminář se koná v našem sídle v Bohuňovicích a přihlásit se na něj můžete na našem portále - Semináře našeho portálu, nebo na tomto odkazu:
http://www.ucetni-portal.cz/ocenovani-podniku-jak-spravne-odhadnout-trzni-hodnotu-podniku-361-i.html

Václav Pátek - K výkladu slova "může" v daňovém právu (Právní rádce 6/2011)

Zdroj: Účetní Portál

15.2.2013 07:23 | Stručně lze shrnout – pokud jsou naplněny podmínky, potom může = musí.
„Může“ neznamená libovůli a neomezené správní rozhodnutí ve stylu „jak jsem se dnes vyspal“ či „ten se mi vůbec nelíbí“, ale legální licenci k takovému konání. A je nutno dodržet všechny zásady nejen správy daní, ale i řádné veřejné správy:
- zákaz libovůle
- zákaz diskriminace
- zákaz překvapivosti
- vázanost vlastní správní praxí
- apod.

Vzpruha pro českou ekonomiku s projekty Vzdělávejte se pro růst!

Zdroj: MPSV

29.11.2012 08:13 | Investice do firem, zaměstnanců i uchazečů o zaměstnání přichází od loňského roku do odvětví, ve kterých se očekává růst. Podpora z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) reaguje na aktuální dění na trhu práce prostřednictvím tří projektů Vzdělávejte se pro růst!

Důchodová reforma startuje

Zdroj: MPSV

22.11.2012 07:39 | Od 1. ledna 2013 se spouští největší reforma penzí od roku 1989. Dobrovolné spoření pomůže budoucím důchodcům. Nespoléhejte se pouze na stát, apeloval premiér na dnešní tiskové konferenci ke startu důchodové reformy.

MPSV: Informace ke zvýšení příspěvku na péči

Zdroj: MPSV

31.10.2012 11:35 | Od 1. 12. 2012 náleží zvýšení příspěvku na péči o 2000 Kč nezaopatřeným dětem ve věku od 4 do 7 let, kterým je přiznán příspěvek ve III. a ve IV. stupni závislosti.
O zvýšení nebudou muset rodiče dětí žádat, Úřad práce bude zvýšení přiznávat z moci úřední.

Vyšlo ve Sbírce zákonů: Úplné znění zákona o archivnictví a spisové službě

Zdroj: Účetní Portál

16.10.2012 14:39 | Dne 8.10.2012 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 329/2012 Sb. úplné znění zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn.

Projekt „Stáže ve firmách - vzdělávání praxí“

Zdroj: MPSV

20.9.2012 08:02 | Projekt umožní uchazečům o zaměstnání, zejména čerstvým absolventům, získat potřebnou praxi, která bývá častým požadavkem pro získání pracovního místa. Zároveň ale nabízí firmám způsob, jak proškolit nové zaměstnance tak, aby jejich dovednosti odpovídaly požadavkům zaměstnavatele.

Mediace

Zdroj: Účetní Portál

11.9.2012 08:59 | Od 1. září 2012 zasáhl do vztahů mezi subjekty, které jsou v určitém konfliktu, nový zákon o mediaci. Tento zákon (č. 202/2012 Sb.) má za úkol umožnit mimosoudní řešení sporů.

Přeměny - úvod

Zdroj: Účetní Portál

30.7.2012 09:54 | Přeměny jsou upraveny Zákonem č. 125/2008 Sb. o přeměnách o obchodních společností a družstev ve znění novelizovaných předpisů (dále také ZoPS) a mohou mít tuto formu:
Fúze, a to ve formě sloučení (a) či splynutí (b)
Rozdělení, a to ve formě rozštěpení (a) či odštěpení (b)
Převod jmění na společníka
Změnu právní formy
Přeshraniční přemístění sídla (od 1. 1. 2012)
Úvodní část cyklu "Přeměny" od Ing. Pěvy Čoukové naleznete v článcích.

Nové předpisy v sekci Zákony

Zdroj: Účetní Portál

11.7.2012 16:57 | Do sekce Zákony jsme pro Vás připravili nové právní předpisy, a to České účetní standardy pro podnikatele, Zákon č. 513/1991 Sb.Obchodní zákoník, Zákon č. 182/2006 Sb. Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení ,(insolvenční zákon). V našich článcích na portále budeme nově propojovat odkazy i na tyto právní předpisy.

Dotaz č. 2012 - 30 - Zdanění odměny za výkon funkce jednatele - ČR, Rakousko

Zdroj: Účetní Portál

30.5.2012 13:49 | Mezi zajímavými dotazy přibyl dotaz týkající se zdanění odměny za výkon funkce jednatele v ČR:
- českého občana,
- rakouského občana.

Insolvenční zákon nejen z pohledu mzdové účetní

Zdroj: Účetní Portál

28.5.2012 07:42 | Pojem insolvence lze obecně chápat jako neschopnost dlužníka dostát svým peněžitým závazkům, jinak řečeno, jde o platební neschopnost. Ochrana věřitelů, ale i insolvenčních osob se uskutečňuje prostřednictvím insolvenčního práva, zejména pak prostřednictvím zákona č. 182/2006 Sb.,o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „IZ“ ). ...
Více o pohledu mzdové účetní na insolvenční zákon se dozvíte v článku Ing. Růženy Klímové

Škrty mohou zbrzdit oživení ekonomiky, vyšší DPH a daně z příjmů utlumí spotřebu domácností

Zdroj: Česká národní banka

10.5.2012 09:32 | Pokračující dluhová krize a úsporná opatření budou nadále brzdit evropskou ekonomiku. Podle aktuálních predikcí zahraničních analytiků tak v letošním roce HDP eurozóny celkově mírně poklesne. Z pohledu české ekonomiky je příznivé alespoň to, že naši nejvýznamnější obchodní partneři – Německo a Slovensko – si zřejmě zachovají mírný růst, takže poptávka po českém vývozu se i v letošním roce mírně zvýší.

Novela ulehčí Nejvyššímu soudu

Zdroj: Vláda ČR

3.5.2012 17:03 | Vláda 2.5.2012 schválila novelu občanského soudního řádu, která mimo jiné omezí dovolání k Nejvyššímu soudu. Zároveň posiluje elektronizaci justice v občanském soudním řízení či zrychluje vydávání elektronického platebního rozkazu.

Stavební spoření má být možné využít k zajištění na stáří

Zdroj: Vláda ČR

18.4.2012 07:20 | Vláda na svém středečním jednání posoudí návrh ministerstva financí na změny podmínek stavebního spoření.

Finanční ústava zajistí odpovědnější nakládání s rozpočtem

Zdroj: Vláda ČR

11.4.2012 07:37 | Kabinet Petra Nečase se na svém středečním zasedání bude zabývat dosavadním průběhem přípravy ústavního zákona o rozpočtové kázni a odpovědnosti.

Nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích

Zdroj: Účetní Portál

28.3.2012 07:40 | Ve Sbírce zákonů byl dne 22. 3. 2012 publikován nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.) a nový zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (zákon č. 90/2012 Sb.).
Oba právní předpisy nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2014.

Vyhledávání v obchodním rejstříku bude jednodušší

Zdroj: Vláda ČR

13.3.2012 07:20 | Nová aplikace obchodního rejstříku usnadní práci lidem i soudům. Spuštěna bude 31. března.
Nově postačí k vyhledávání v elektronické databázi zadat do jediné kolonky buď IČO, název společnosti či spisovou značku. Zjednoduší se také zápis údajů do obchodního rejstříku, a to díky interaktivnímu formuláři, který sám zkontroluje správnost vyplnění.

Občanský zákoník bude účinný od roku 2014

Zdroj: Vláda ČR

23.2.2012 07:43 | Prezident republiky 20.2.2012 podepsal nový občanský zákoník. Od roku 2014 nahradí dosud platnou normu ze 60. let.

Seminář Národní účetní rady

Zdroj: NÚR

23.2.2012 07:34 | Dne 27. 4. 2012 se uskuteční seminář Národní účetní rady v Praze. Seminář bude zaměřen na novinky v účetnictví a s tím související novinky v daních, které budou prezentovány jednak zástupcem Ministerstva financí a dále odborníky, kteří se na přípravě a připomínkovém řízení podíleli. Novela zákona o účetnictví, novela účetní vyhlášky a standardů pro podnikatele jsou pro rok 2012 poměrně rozsáhlé, nejen z důvodu novely zákona o přeměnách. Dále budou na semináři prezentovány interpretace NÚR, které byly vytvořeny v poslední době a i ty v procesu přípravy. Praktický pohled na interpretace budou účastníkům přinášet jejich autoři, kteří seznámí účastníky s možnostmi, jak interpretace využít v účetní, daňové i auditorské praxi.

Vláda schválila snížení poplatků za kopie úředních dokumentů

Zdroj: Vláda ČR

16.2.2012 08:01 | Správní poplatky za pořízení kopií z úředních dokumentů mají lépe odpovídat skutečné pořizovací hodnotě této kopie či opisu. Novela zákona o správních poplatcích proto počítá s jejich snížením.

Výsledky jednání vlády, 18. ledna 2012

Zdroj: Vláda ČR

19.1.2012 07:46 | Výsledky projednávání vlády konané dne 18. ledna 2012. ...

A. Evropská agenda:
Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice ... a další

Cena za datovou zprávu opět klesne, stát ušetří miliony korun

Zdroj: MV ČR

13.1.2012 07:05 | Za dva a půl roku od spuštění datových schránek odeslali lidé, firmy a úřady přes 66 milionů datových zpráv. Díky tomu už podruhé klesne cena za jednu datovou zprávu. Zatímco na startu projektu platil stát 15,04 Kč bez DPH za jednu zprávu, napříště to bude jen 11,68 Kč bez DPH.

PF 2012

Zdroj: Účetní Portál

31.12.2011 10:23 | Všem těm, kteří mají rádi účetnictví, mzdy a daně, přejeme do nového roku 2012, aby vždy našli, co hledají...
Těm kteří je rádi nemají, aby našli radost ze své práce.
Všem dohromady přejeme hodně zdraví, lásky, pohody a pomocnou ruku vždy, když ji bude potřeba.

Kolektiv Účetního a mzdového portálu.

Klaus stvrdil odloženou daňovou reformu

Zdroj: ceskatelevize.cz

29.12.2011 15:51 | Na sedmdesát novel zahrnujících v jediném souboru například nový loterijní zákon nebo zrušení superhrubé mzdy dnes podepsal prezident Václav Klaus. Předpisy související se vznikem jednotného inkasního místa tvoří dohromady tzv. daňovou reformu. Ta by měla nabýt účinnosti v roce 2015, podle ministra financí Miroslava Kalouska však vláda vydá předpis, který platnost novely zahájí už o rok dříve.

Šťastné a veselé vánoce

Zdroj: Účetní Portál

23.12.2011 11:43 | Pohodové Vánoce, mnoho radosti, lásky a štěstí
Vám srdečně přeje
kolektiv Účetního a mzdového portálu

Koordinační výbor

Zdroj: Komora daňových poradců ČR

20.12.2011 11:44 | Nejbližší koordinační výbor se uskuteční 18. ledna 2012 od 13:00 na Generálním finančním ředitelství.

Senát posune daňovou reformu na rok 2015, Kalousek ji chce přesto dřív

Zdroj: idnes.cz

9.12.2011 09:54 | Jednotné inkasní místo a s ním i změny daní z příjmů nabírají další zpoždění. Nejnověji by vše mělo odstartovat až v roce 2015, což dnes zřejmě schválí Senát. Ministr financí Kalousek ale připravuje novelu, která datum účinnosti zase vrátí do roku 2014.

Statutáři - změny legislativy

Zdroj: Účetní Portál

6.12.2011 15:50 | V návaznosti na diskuse na téma souběhu výkonu funkce jednatelů a členů představenstev (vyvolané rozhodnutím Nejvyššího správního soudu 3 Ads 119/2010 - 58 z 9.12.2010) byly od počátku roku 2011 připravovány legislativní změny, které uvedeným osobám od 1.1.2012 umožňují účast na důchodovém a nemocenském pojištění, odstraňují zásadní rozdíly mezi jednotlivými typy odměn (mzda, odměna jednatele nebo odměna člena představenstva) a také umožňují výkon obchodního vedení společností v pracovněprávním vztahu i pro jednatele či členy představenstva.
Přiravili jsme pro vás článek Ing. Pavla Běhounka k této problematice

Daňová reforma: Jednodušší výběr daní a změny výjimek

Zdroj: Vláda ČR

11.8.2011 12:23 | Vláda ve středu 10. srpna schválila návrhy na změnu organizačního uspořádání Finanční správy ČR a Celní správy ČR. Podmínky pro zřízení Jednoho inkasního místa (JIM) a některé daňové výjimky budou ministři ještě projednávat znovu. „Vláda přerušila projednávání bodu o 14 dní mimo jiné i proto, aby byla možnost jednat o tomto návrhu se sociálními partnery na tripartitě,“ řekl premiér Petr Nečas.

Příjmy společníka (jednatele) společnosti za práci pro společnost - II

Zdroj: Účetní Portál

4.8.2011 14:40 | Obecně lze říci, že společník společnosti s ručením omezeným může vykonávat práci pro společnost (na činnost společníka se neuzavírá pracovněprávní vztah) a může, ale také nemusí, být za tuto práci odměňován.

Příjmy společníka (jednatele) společnosti za práci pro společnost - I

Zdroj: Účetní Portál

4.8.2011 10:49 | Podle ustanovení §6 odst. 1 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb. za příjmy ze závislé činnosti jsou považovány příjmy za práci členů družstev, společníků a jednatelů společností s ručením omezeným a komanditistů komanditních společností, a to i když nejsou povinni při výkonu práce pro družstvo nebo společnost dbát příkazů jiné osoby.

Podpora u stavebního spoření už bude jen na bydlení, plánuje ministerstvo

Zdroj: novinky.cz

27.7.2011 14:29 | MF už návrh novely zákona o stavebním spoření poslalo do připomínkového řízení. Nová pravidla v souvislosti se státní podporou by měla platit od roku 2013, tedy po plánovaném nabytí účinnosti zákona.

Novinky v účetnictví, daních a souvisejících zákonech od 1.1.2011

Zdroj: Účetní Portál

6.1.2011 07:58 | Přehled novel platných od 1.1.2011 v účetnictví, daních a souvisejících zákonech a důležité připravované legislativy.

Převodový můstek Rekodifikace E-commerce

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :