Články

FILTR        Autor      Rok      
ŘAZENÍ              
VŠEPředchozí   123 ... 5Následující

ČÚS pro některé vybrané účetní jednotky 706: Opravné položky a vyřazení pohledávek - 2016

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

25.11.2016 14:46 | Přinášíme Vám další díl ze seriálu Českých účetních standardů, který se věnuje opravným položkám a vyřazením pohledávek. Na konci článku jsou dva příklady věnované účtováním opravných položek a vyřazení pohledávek.

Tereza

Pokyn GFŘ D-29 k promíjení pokut souvisejících s kontrolním hlášením

Autor Ing. Mgr. Olga Hochmannová

Ing. Mgr. Olga Hochmannová

Audio nahrávka11.8.2016 14:37 | Přinášíme Vám článek s názvem Pokyn GFŘ D-29 k promíjení pokut souvisejících s kontrolním hlášením, kde se např. můžete dozvědět jakou výši pokuty dostanete za nepodání kontrolního hlášení.

Do jaké patříte kategorie po novele zákona o účetnictví?

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

29.4.2016 14:36 | Novela zákona o účetnictví č. 221/2015 Sb., kterou se mění zákon od 1. 1. 2016 zavádí kategorie účetních jednotek a kategorie skupin účetních jednotek.
Přechodné ustanovení k této novele v bodě 4 uvádí, že v účetním období, které započalo v roce 2016, postupuje účetní jednotka podle právní úpravy pro takovou kategorii účetních jednotek a kategorii skupin účetních jednotek, jejíž podmínky naplnila k rozvahovému dni bezprostředně předcházejícího účetního období.

Oceňování podílů a cenných papírů při pořízení

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

Audio nahrávka27.1.2016 16:24 | Článek pojednává o nabytí podílu obecně, a to úplatným nabytím, peněžitým či nepeněžitým vkladem nebo bezúplatným nabytím. Zabývá se oceněním v účetnictví u tohoto podílu.
Ráda bych upozornila, že od roku 2016 není v účtové skupině 04 definovaný finanční majetek, proto již není vhodné pro pořízení dlouhodobého finančního majetku používat účet 043 - Pořízení dlouhodobého finančního majetku. Skupina je nazvána od roku 2016 „Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek“...

Přímý zápis notářem do veřejného rejstříku

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

Audio nahrávka26.11.2015 10:00 | V souvislosti s rekodifikací soukromoprávních předpisů došlo k významné změně v oblasti zápisů do veřejných rejstříků. Vedle soudů mohou od 1. 1. 2014 za dodržení zákonem stanovených podmínek zapisovat do veřejných tejstříků i notáři.

Změny zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví u veřejné správy od 1.1.2016

Autor Ing. Bc. Lenka Zábojová

Ing. Bc. Lenka  Zábojová

Audio nahrávka29.10.2015 06:49 | Zákon o účetnictví prošel v letošním roce novelizací, jejíž změny budou platné od 1.1.2016. Dochází k nové kategorizaci účetních jednotek a změnám jejich povinností.

ČÚS 018 Kapitálové účty a dlouhodobé závazky

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

13.9.2014 12:19 | Základní postupy účtování na kapitálových účtech a dlouhodobých závazků.

ČÚS 016 Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

13.9.2014 12:05 | Základní postupy účtování krátkodobého finačního majetku a krátkodobých bankovních úvěrů v položkách C.IV. Krátkodobý finanční majetek, A.I.2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly, B.IV.2 Krátkodobé bankovní úvěry, B.IV.3 Krátkodobé finanční výpomoci.

ČÚS 015 Zásoby

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

13.9.2014 12:01 | Základní postupy účtování o zásobách v položkách C.I. Zásoby.

ČÚS 014 Dlouhodobý finanční majetek

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

13.9.2014 11:55 | Základní postupy účtování dlouhobého finančního majetku v položce B.III. Dlouhodobý finanční majetek.

Převodový můstek Rekodifikace

Všeobecné podmínky Účetního Portálu | Informace ke zpracování osobních údajů GDPR | Kodex Účetního Portálu ke zpracování osobních údajů GDPR | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :
 

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace