Články

FILTR        Autor      Rok      
ŘAZENÍ              

ČÚS 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

12.9.2014 16:24 | Základní postupy účtování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

ČÚS 012 Změny vlastního kapitálu

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

11.9.2014 16:49 | Cílem tohoto standardu je stanovit základní postupy účtování změn vlastního kapitálu za účelem docílení souladu při používání účetních metod účetními jednotkami.

ČÚS 011 Operace s obchodním závodem (operace s podnikem)

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

11.9.2014 16:35 | Cílem tohoto standardu je stanovit základní postupy při prodeji obchodního závodu nebo jeho části, pachtu obchodního závodu nebo jeho části a při přeměnách účetních jednotek podle příslušných ustanovení občanského zákoníku a zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev (dále jen "zákon o přeměnách") za účelem docílení souladu při používání účetních metod účetními jednotkami.

ČÚS 009 Deriváty

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

11.9.2014 16:27 | Cílem tohoto standardu je stanovit základní postupy při účtování derivátů za účelem docílení souladu při používání účetních metod účetními jednotkami.

ČÚS 008 Operace s cennými papíry a podíly

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

11.9.2014 15:11 | Cílem tohoto standardu je stanovit základní postupy při účtování cenných papírů a podílů za účelem docílení souladu při používání účetních metod účetními jednotkami.

ČÚS 007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

11.9.2014 14:36 | Cílem tohoto standardu je stanovit základní postupy účtování o inventarizačních rozdílech a ztrátách v rámci norem přirozených úbytků zásob za účelem docílení souladu při používání účetních metod účetními jednotkami.

ČÚS 006 Kurzové rozdíly

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

11.9.2014 14:31 | Cílem tohoto standardu je stanovit základní postupy účtování kursových rozdílů za účelem docílení souladu při používání účetních metod účetními jednotkami.

ČÚS 005 Opravné položky

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

11.9.2014 14:22 | Cílem standardu je stanovit základní postupy účtování o opravných položkách za účelem docílení souladu při používání účetních metod účetními jednotkami.

ČÚS 004 Rezervy

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

11.9.2014 12:01 | Základní postupy účtování o tvorbě a použití rezerv v položkách B.I. Rezervy. (B.I.1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů, B.I.2. Rezerva na důchody a podobné závazky, B.I.3. Rezerva na daň z příjmů, B.I.4 Ostatní rezervy).

ČÚS 003 Odložená daň

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

11.9.2014 11:57 | Základní postupy účtování o odložené dani ve vykazovaných položkách "C.II.8. Odložená daňová pohledávka" nebo "B.II.10. Odložený daňový závazek" a položkách "Q.2. Daň z příjmů za běžnou činnost odložená" nebo "L.2. Daň z příjmů za běžnou činnost odložená" a "S.2. Daň z příjmů z mimořádné činnosti odložená" nebo "N.2. Daň z příjmů z mimořádné činnosti odložená" za podmínek stanovených v § 3 a 4 Vyhlášky č. 500/2002 Sb.

Převodový můstek Rekodifikace

Všeobecné podmínky Účetního Portálu | Informace ke zpracování osobních údajů GDPR | Kodex Účetního Portálu ke zpracování osobních údajů GDPR | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :
 

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace