Články

FILTR        Autor      Rok      
ŘAZENÍ              
VŠEPředchozí1 ... 262728Následující

Nový kontrolní řád nejen pro územně samosprávné celky

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

Audio nahrávka29.7.2013 07:36 | ZAREGISTROVALI JSTE, ŽE OD 1. 1. 2014 PLATÍ NOVÝ KONTROLNÍ ŘÁD?
Dnem 1. 1. 2014 vstupuje v platnost zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) – dále jen kontrolní řád, který významně ovlivňuje kontroly prakticky všech právnických osob, neboť jeho cílem bylo obsáhnout veškeré kontroly. Mimo jiné se vztahuje také územní samosprávní celky a jimi zřízené příspěvkové organizace a také všechny subjekty, kterým bude poskytnuta veřejná finanční podpora územními samosprávními celky. Veřejnou finanční podporou je myšleno podle § 2 zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) dotace, příspěvek, finanční výpomoc a další prostředky poskytnuté z rozpočtu územního samosprávního celku.

Nový občanský zákoník a jeho dopad do systému soukromého práva

Autor Ing. Pavel Běhounek

Ing. Pavel Běhounek

22.4.2013 07:32 | Cílem tohoto příspěvku je seznámit čtenáře s rozložením úpravy rekodifikovaného soukromého práva mezi NOBČZ a další předpisy, a to včetně dopadů do právní úpravy veřejného práva. Znalost této problematiky nám pomůže vyznat se nejen v NOBČZ, ale v soukromém právu (zejména v právu obchodním) jako celku – datum 1.1.2014 se nezadržitelně blíží, vrcholí přijímání legislativních změn doprovázejících rekodifikaci soukromého práva a tak je nejvyšší čas se začít s rekodifikací intenzivně seznamovat....

Účetnictví v souvislosti s nevyčerpanou dovolenou

Autor Ing. Otakar Machala QUD

Ing. Otakar Machala QUD

18.2.2013 07:36 | Účtování nákladů souvisejících s odměňováním zaměstnanců, resp. správné vykazování s nimi souvisejících závazků, je v posledních několika letech stálým zdrojem nejasností a v mnoha případech i sporů se správci daně. Jen postupně se daří nalézat a především prosazovat řešení, která jsou v souladu se základními požadavky zákona o účetnictví a která tedy co nejvěrněji zobrazují skutečný stav a odpovídají akruálnímu principu, tedy zásadě věcné a časové souvislosti.

Poslání a smysl auditu

Autor Komora auditorů ČR

    Komora auditorů ČR

18.9.2012 11:24 | Zdroj: Komora auditorů ČR
http://www.kacr.cz/poslani-a-smysl-auditu

Srovnání pravidel ČÚS a IFRS - zaměstnanecké benefity

Autor Ing. Alice Šrámková FCCA

Ing. Alice Šrámková FCCA

3.9.2012 09:06 | V posledním díle "Srovnání pravidel podle Českých účetních standardů a mezinárodního účetního výkaznictví" se autorka věnuje zaměstnaneckým benefitům.

Rezervy, podmíněné závazky a podmíněná aktiva

Autor Ing. Alice Šrámková FCCA

Ing. Alice Šrámková FCCA

24.7.2012 07:21 | V pokračování srovnání pravidel podle Českých účetních standardů a mezinárodního účetního výkaznictví se autorka zaměřila na rezervy, podmíněné závazky a podmíněná aktiva.

Účetní závěrka v tabulkách - 1.část

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

Sdílí Codexis21.3.2012 08:54 | V první části článku Účetní závěrka v tabulkách naleznete vnitřní kontrolní systém pro měsíční kontrolu účetnictví a účetní závěrku, kontrolní vazby k dlouhodobým investicím a zásobám, a povinnost auditu.

Elektronická fakturace a využití elektronického podpisu v účetnictví, Aktuální problémy účetnictví - Koncepční rámce

Autor doc. Ing. Ladislav Mejzlík Ph.D.

doc. Ing. Ladislav Mejzlík Ph.D.

28.6.2010 10:52 | Nabízíme Vám ke stažení prezentaci z přednášky doc. Ing. Ladislava Mejzlíka, Ph. D. na téma:
- Elektronická fakturace a využití elektronického podpisu v účetnictví
- Aktuální problémy účetnictví - Koncepční rámce

Převodový můstek Rekodifikace

Všeobecné podmínky Účetního Portálu | Informace ke zpracování osobních údajů GDPR | Kodex Účetního Portálu ke zpracování osobních údajů GDPR | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :
 

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace
1