Články

FILTR        Autor      Rok      
ŘAZENÍ              

Změny v účetnictví podnikatelů v roce 2018

Autor Ing. Ivana Pilařová

Ing. Ivana Pilařová

6.9.2018 09:00 | V dnešním článku od paní Ivany Pilařové jsou shrnuty změny v účetnictví podnikatelů v roce 2018.
Článek obsahuje i praktické příklady jako např. na změnu metody v souvislosti se změnou kategorie účetní jednotky, i na problematiku zániku závazků vzniklých z titulu smluvních sankcí a mnoho dalších.

Katka

ČÚS 706 - opravné položky a vyřazení pohledávek

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

21.8.2018 12:00 | Dnes pro Vás máme připravený další Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky, a to 706 - Opravné položky a vyřazení pohledávek. Tento článek pro Vás napsala paní Pěva Čouková a dozvíte se v něm např. jaký je rozdíl mezi trvalým a přechodným snížením hodnoty majetku, kdo rozhoduje o vyřazení pohledávky a mnoho dalšího.

Katka

ČÚS pro některé vybrané účetní jednotky 704 Fondy účetní jednotky - obce a PO

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

23.7.2018 13:28 | Pro obce a příspěvkové organizace přinášíme článek od paní Pěvy Čoukové věnovaný fondům, tedy Českému účetnímu standardu č. 704.
Víte, jaké peněžní fondy tvoří příspěvkové organizace?
Víte, že fondy v obci zřizuje zastupitelstvo a vždy peněžní?
To a více se dozvíte v článku.

Petra

Dlouhodobý hmotný majetek - pořízení nemovité věci - pozemek s budovou - OBCE

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

19.7.2018 12:00 | Pro obce přinášíme příklad na pořízení nemovité věci, a to konkrétně pozemku s budovou.
Víte, jak správně stanovit vstupní cenu pro budovu a pozemky, pokud budete mít jednu cenu ve znaleckém posudku?
Víte, jak je to s daní z nabytí nemovitých věcí?
To a více se dozvíte v příkladu.

Katka

ČÚS 703 transfery 2018 - obce

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

29.5.2018 11:20 | Dnes Vám přinášíme článek od paní Pěvy Čoukové a to s názvem ČÚS 703 transfery - obce.
Víte, že s transfery máme na stránkách 11 příkladů?

Katka

ČÚS pro vybrané účetní jednotky 702 Otevírání a uzavírání účetních knih - obce a PO

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

19.4.2018 14:00 | Přinášíme Vám článek od paní Pěvy Čoukové věnovaný českému účetnímu standardu 702 - Otevírání a uzavírání účetních knih, pro obce a příspěvkové organizace. Článek je spojen se samotnou účetní závěrkou. Navazuje na vyhlášku č. 410/2009 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky.
Jedná se o shrnutí problematiky.

Petra

Závěrečný účet - rok 2018 - obce

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

22.3.2018 10:00 | Mnoho roků jsem se chystala vytvořit vzor Závěrečného účtu pro obce…Konečně je díky Specialistovi pro veřejnou správu 2017-2018, který se pořádal u nás v Bohuňovicích na světě.
Věřím, že je to v těchto dnech pro Vás na obcích a dobrovolných svazcích obcí sestavování závěrečného účtu aktuální.

Co je Národní účetní rada aneb v čem nám mohou pomoci interpretace

Autor Ing. Klára Honzíková

Ing. Klára Honzíková

Audio nahrávka9.1.2018 14:32 | Národní účetní rada působí na poli českého účetnictví již téměř 20 let a sdružuje odborníky z Komory auditorů České republiky, Komory daňových poradců České republiky, Svazu účetních a Vysoké školy ekonomické, především z fakulty Financí a účetnictví.
Hlavním posláním je objasňovat ne zcela jednoznačné výklady české účetní legislativy. Prakticky se jedná o názor odborníků, kteří jsou uznávanými členy účetního oboru.

Rozpočet – rok 2018 – obce

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

23.11.2017 15:00 | Přinášíme Vám článek od paní Pěvy Čoukové na téma rozpočet na rok 2018. Článek je určen obcím.
V článku se dozvíte nejen důležité ze zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti nebo zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ale také doporučení, jak rozpočet schvalovat, komu je schvalování rozpočtu vyhrazeno, jaké dokumenty se musí zveřejňovat a mnoho dalšího.

Petra

České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 703 Transfery – rok 2017 - obce

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

3.11.2017 10:00 | Pro vybrané účetní jednotky přinášíme článek od paní Pěvy Čoukové o Českém účetním standardu č. 703 věnovaný transferům. Jedná se o první z materiálů zaměřených pouze na obce.

V článku se dozvíte, co se transferem rozumí, jak se transfery třídí v rozpočtové skladbě, kdy a na jaké účty o transferech účtujeme, kdy účtujeme na podrozvahu, kdy se jedná o transfery investiční a kdy o transfery neinvestiční. Článek je doplněn o příklady.
To vše a mnohem více se dozvíte v článku.

Petra

Převodový můstek Rekodifikace

Všeobecné podmínky Účetního Portálu | Informace ke zpracování osobních údajů GDPR | Kodex Účetního Portálu ke zpracování osobních údajů GDPR | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :
 

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace