Články

FILTR        Autor      Rok      
ŘAZENÍ              
VŠEPředchozí   1 ... 28Následující

Konsolidace – 4. část – Vylučování vzájemných vazeb

Autor Daniel Horad

 Daniel Horad

Nové19.10.2020 17:42 | Určitě víte, že existuje konsolidace. Možná Vám naskakuje „husí kůže“ při pomyšlení na ni… Máme pro Vás nový super seriál od velmi nadaného kolegy Daniela Horada, který Vám ukáže, jak pochopit konsolidaci. Konkrétně představujeme už 4. díl. Vítám příklady a celkově je text srozumitelný.
Konsolidaci je třeba pochopit. Zjednodušeně, že byste v rámci holdingu dceřiné společnosti nikdy nezaložili a fungovali jako jeden celek. Ano, požadujeme výsledky za celý konsolidační celek… výsledky myšleno účetní závěrku se vším, co k ní patří.
Chceme, abyste byli připraveni. Praktická zkušenost je nejlepší… Ale určitě platí, kdo je připraven, není zaskočen.
Krásné dny pro Vás…

Pěva

Sociální fond a jeho použití u podnikatelských subjektů – 3. část

Autor Ing. Otakar Machala QUD

Ing. Otakar Machala QUD

Nové5.10.2020 19:39 | Poslední část článku o sociálním fondu v prostředí podnikatelských subjektů se zabývá dopady poskytování peněžních plnění ze sociálního fondu zaměstnancům s rozlišením plnění dočasných (vratných) a plnění trvalých do daní z příjmů a v závěru připomíná, že vztahy na pracovišti ovlivňují i situace, které nelze podchytit v rámci žádných právních předpisů.

Otakar Machala

Sociální fond a jeho použití u podnikatelských subjektů – 2. část

Autor Ing. Otakar Machala QUD

Ing. Otakar Machala QUD

29.9.2020 11:22 | Další část článku zabývajícího se problematikou sociálního fondu u zaměstnavatelů podnikatelského typu je zaměřena na daňové souvislosti spojené s čerpáním fondu ve prospěch zaměstnanců a popisuje na praktických příkladech dopady na daň z příjmů jednotlivých plnění z pohledu zaměstnavatele i jeho zaměstnanců.
Jsem si jista, že znáte náš přehled Plnění poskytovaná zaměstnavatelem – benefity, který zobrazuje 18 typů benefitů s daňovými dopady pro zaměstnance i zaměstnavatele. A kdoví, zda budeme mít v roce 2021 nový benefit peněžité „stravenkovné“? Zatím je v legislativním procesu. Sledujeme pro Vás.
P.

Pěva Čouková
zakladatelka a ❤️ Účetního Portálu
auditorka č. 1149, daňová poradkyně č. 23
zkušební komisařka KDP ČR

Sociální fond a jeho použití u podnikatelských subjektů – 1. část

Autor Ing. Otakar Machala QUD

Ing. Otakar Machala QUD

Sdílí Codexis24.9.2020 15:04 | Problematika benefitů a s tím spojený sociální fond je dnes prakticky samozřejmostí ve většině firem. Víte však, kdo může o sociálním fondu účtovat a kdo nemůže? Účtování tvorby fondu obvykle ze zisku účetní jednotky je jednoduchá záležitost. Víte však, jak správně zaúčtovat čerpání vyplaceného benefitu? Například poskytnuté rekreace? Je názor jednotný? Jednoznačně se kloním k 1. způsobu účtování a ten považuji za správný.
P.

Pěva Čouková
zakladatelka a ❤️ Účetního Portálu
auditorka č. 1149, daňová poradkyně č. 23
zkušební komisařka KDP ČR

Konsolidace – 3. část – Metody konsolidace, Základní vyloučení

Autor Daniel Horad

 Daniel Horad

Audio nahrávka1.7.2020 10:19 | Jaké jsou metody konsolidace? A kdy kterou z nich využít? Co je to konsolidační rozdíl? A goodwill? Po přečtení 3. části šestidílného seriálu ing. Daniela Horada, obsahující pro snadnější pochopení problematiky i několik příkladů, bychom v této oblasti měli mít jasněji.

Jana

Konsolidace – 2. část – Konsolidační pravidla, Proces konsolidace

Autor Daniel Horad

 Daniel Horad

Audio nahrávka11.5.2020 19:21 | ➡️ ZVLÁDNEME TYTO DNY SPOLU ⬅️

Ve druhém ze šesti dílů seriálu o konsolidaci od pana Daniela Horada se dozvíme, proč je nezbytné nastavit pro konsolidované účetní jednotky pravidla konsolidace a co by tato pravidla měla zahrnovat. Dále se seznámíme s nejobvyklejší metodou pro technické zvládnutí konsolidace a taky zjistíme, co dělat, když je účetní závěrka společnosti zahrnuté do konsolidačního celku sestavena v jiné měně, než je měna konsolidace.

Jana

Novela vyhlášky o fondu kulturních a sociálních potřeb – zaměřeno na příspěvkové organizace – 2. část

Autor Bc. Lenka Vídeňská

Bc. Lenka Vídeňská

Audio nahrávka29.4.2020 21:40 | ➡️ ZVLÁDNEME TYTO DNY SPOLU ⬅️

Druhá část článku Bc. Lenky Vídeňské Vás podrobně provede jednotlivými paragrafy nové vyhlášky o FKSP. Víte, že například příspěvek na „kulturu a sport“ mohou nyní využívat i rodinní příslušníci? A že vyhláška nově zavádí příspěvek na „školkovné“ a na dopravu do zaměstnání? V příloze článku naleznete praktickou pomůcku.

Jana

Novela vyhlášky o fondu kulturních a sociálních potřeb – zaměřeno na příspěvkové organizace – 1. část

Autor Bc. Lenka Vídeňská

Bc. Lenka Vídeňská

Audio nahrávka22.4.2020 16:25 | ➡️ ZVLÁDNEME TYTO DNY SPOLU ⬅️

V první části článku vás jeho autorka, Bc. Lenka Vídeňská, seznámí jak s hlavními principy FKSP, zásadami jeho tvorby a čerpání apod., tak v kostce i s novinkami, které přináší novela příslušné vyhlášky. Na komentář ke konkrétním paragrafům vyhlášky se můžete těšit v následujícím dílu článku.

Jana

Přednost obsahu před formou – proč ji vybrané účetní jednotky potřebují zakotvit novým zákonem o účetnictví?

Autor Ing. Michal Svoboda Ph.D.

Ing. Michal Svoboda Ph.D.

Audio nahrávka9.4.2020 21:56 | ➡️ ZVLÁDNEME TYTO DNY SPOLU ⬅️

V následujícím článku Ing. Michal Svoboda, Ph.D. poukazuje na nedostatečnou úpravu problematiky vybraných účetních jednotek v zákoně o účetnictví. V praxi nastávají situace, kdy forma zachycení transakce v účetnictví neodpovídá její podstatě. Tento problém nám autor přibližuje i na několika příkladech vztahu zřizovatele (územního samosprávného celku) a jím zřizované příspěvkové organizace.

Jana

Konsolidace – 1. část – Kdo konsoliduje a koho přitom do konsolidace zahrne

Autor Daniel Horad

 Daniel Horad

Audio nahrávka24.2.2020 20:53 | Přinášíme Vám první z šesti článků seriálu na téma „konsolidace“ od ing. Daniela Horada. Možná patříte ke skupině podniků, které by měly sestavovat konsolidovanou účetní závěrku, ale nevíte o tom. Možná se konsolidovat chystáte a máte z toho obavy. Věřím, že čtivé a srozumitelné články pana Horada je rozptýlí a na Vaší cestě ke konsolidaci Vám pomohou.

Jana

Postup při nakládání s uvolněným podílem ve společnosti s ručením omezeným ve světle vládní novely – část II.

Autor Mgr. Elena Donátová, LL.M.

Mgr. Elena Donátová, LL.M.

Audio nahrávka16.12.2019 22:00 | Přinášíme Vám druhou část článku od Mgr. Eleny Donátové, LL.M., který má za cíl provést Vás postupem při nakládání s uvolněným podílem v s.r.o. nevtěleným do kmenového listu ve smyslu aktuálně platné právní úpravy s tím, že zdůrazní vybrané výkladové problémy a jejich případné řešení nabízené novelou.
Vaší pozornosti doporučujeme i několik našich příkladů – viz sekce ,,Mohlo by Vás zajímat''.

Jana

Postup při nakládání s uvolněným podílem ve společnosti s ručením omezeným ve světle vládní novely – část I.

Autor Mgr. Elena Donátová, LL.M.

Mgr. Elena Donátová, LL.M.

Audio nahrávka9.12.2019 14:08 | Novela zákona o korporacích č. 90/2012 Sb. je na pořadu senátu ještě letos. Je pro mne neuvěřitelné, že je to první novela zákona, který vstoupil v roce 2014, a to spolu s novým občanským zákoníkem.
Problematika uvolněného podílu byla výraznou změnou rekodifikace k 1. 1. 2014. Změnilo se díky nové úpravě dříve používané účtování. Připomeňme si, že společnost již podíl na s.r.o. nenabývá, ale jedná jen jako zástupce. Nemůže tedy „uvolněný podíl“ účtovat na skupinu 25 - Krátkodobý finanční majetek a pokud se bude podíl prodávat, neprodává jej jako vlastník, ale jen jako zástupce. Děkujeme za připravovanou úpravu § 213 ZOK, který nám novým zněním možný prodeji obchodního podílu lépe vyřeší.
Těšíme se na pokračování.

P.
www.pevacoukova.cz

ČÚS 703 – Transfery – Obce a příspěvkové organizace – 2. část

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

Sdílí Codexis6.12.2019 10:20 | Druhý článek o transferech navazuje na článek první a posouvá nás v problematice dotací dál. Poté, co jsme si v minulém článku odpověděli na výčet otázek, co je a není dotace a co je a není transfer, můžeme přistoupit k účtování.
Je však ještě důležité si vyjasnit, zda je transfer investiční, nebo provozní. Zvládneme spolu i výpočet transferového podílu u investiční dotace. Nebude chybět definice nezpochybnitelného nároku.
A určitě je prima si vše procvičit na konkrétních příkladech.

P.
www.pevacoukova.cz

ČÚS 703 – Transfery – Obce a příspěvkové organizace – 1. část

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

Sdílí Codexis29.11.2019 21:08 | Dotace a transfery nejsou zrovna jednoduchou oblastí k rozhodnutí o účtování. A to napříč všemi vyhláškami. My se v mém článku budeme věnovat dotacím podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., která je má jednoznačně nejpropracovanější. Tzv. veřejný sektor. Můžeme si vyzkoušet pár otázek.
Víte, co je to dotace podle malých rozpočtových pravidel?
Víte, co je dotace podle velkých rozpočtových pravidel?
Musí se vyúčtovat? Musí se o ně žádat?
A co je to transfer? Je to širší termín než dotace, nebo užší?
To a mnoho dalších odpovědí se dovíte v článku o dotacích a transferech pro obce a příspěvkové organizace.
Užijte si ho…

P.

P.S. Víte, že k problematice máme natočený super videoseminář se Simonou Pacákovou? Pokud ne, tak se posaďte a pusťte si jej, je plně platný i k dnešnímu dni. Odkaz na něj naleznete níže v sekci "Mohlo by vás zajímat".

Účtování úpravy provozu na pozemních komunikacích aneb dopravní značky, dopravní značení a dopravní zařízení

Autor Ing. Simona Pacáková

Ing. Simona Pacáková

Audio nahrávka18.9.2019 15:30 | Územní samosprávné celky vlastní pozemní komunikace, které musí být správně zachyceny v účetnictví jako stavby. V praxi územní samosprávné celky často řeší, jak se správně účtují a vykazují dopravní značení, dopravní značky, dopravní zařízení nebo světelné signalizace, které regulují provoz na pozemních komunikacích.
Víte, kdy je dopravní značení součást pozemní komunikace, kdy je příslušenstvím pozemní komunikace a kdy není ani součástí ani příslušenstvím pozemní komunikace?
Víte, jaký je daňový pohled na dopravní značení?
To a více se dozvíte v článku paní Simony Pacákové.

Petra

Hmotný majetek určený k prodeji - příklad

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

26.6.2019 15:30 | Problematiku nejen nemovitého majetku určeného k prodeji a účtování v obci, DSO – přináším Vám příklad, protože jsou podle mne nejlepší pro praxi. Dovolím si shrnout několik zásad:
1) K rozhodnutí zastupitelstva (u nemovitých věcí) majetek určený k prodeji převedeme na účet 036, již máme informacemi o reálné hodnotě (kdo ocení, za kolik se prodá, jak bude zabezpečeno)
2) Majetek je po správném zaúčtování převodu máme oceněný v pořizovací ceně
3) Zvážíme reálnou hodnotu, tedy, zač se bude prodávat a zaúčtujeme přecenění na reálnou hodnostu
4) Zákon o účetnictví [§27 odst. 1 písm. h)] požaduje ocenění reálnou hodnotou

Pokud se Vám příklad líbí, objednávejte naše nové dílo, které je právě teď v tiskárně. www.ucetni-portal.cz/knihy/eshop/
Děkuji za cenné připomínky paní Monice Holušové.

P.

Investiční fond 416 – tvorba, čerpání - příspěvková organizace

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

25.6.2019 15:45 | Připravili jsme pro Vás všechny, co se staráte o příspěvkové organizace, příklady na účtování fondů. Současné použití ČÚS 703 -Transfery a ČÚS 704 - Fondy účetní jednotky Vám může připadat komplikované. Věřím, že příklady i s odvolávkami na účetní předpisy Vám usnadní cestu ke správnému účtování.
Za cenné připomínky děkuji kolegyni Monice Holušové.

Víte, že tvorba a čerpání peněžitých fondů je vázána vždy na pohyb peněz?
Víte, jak je to s účtováním dlouhodobého majetku určeného k prodeji?
Otázky jsou ochutnávkou z 2. vydání naší dvojknihy, která jde právě do tisku. Samozřejmě s e-bookem. Objednávat můžete na www.ucetni-portal.cz/knihy/eshop/

Pěva

Dohadné položky, rezervy aneb uzavíráme účetní knihy v teorii a judikátech

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

19.6.2019 23:30 | Přinášíme Vám článek paní Pěvy Čoukové s názvem Dohadné položky, rezervy aneb uzavíráme účetní knihy v teorii a judikátech, který navazuje na webinář konaný dne 13. 6. 2019 na stejné téma.
Víte, kdy je správné účtovat dohadnou položku a kdy rezervu?
Znáte účetní zásady, které uvádějí jasné pravidlo, co je a není správné do účetní závěrky uvádět?
Článek ukazuje na 8 judikátech správné účtování, závěry Nejvyššího správního soudu a zhodnocení autorky.
Více se dozvíte v článku.

Petra

ČÚS 012-046 Přemístění movitých věcí do organizační složky v ČR ze zahraničí - příklad

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

9.6.2019 23:00 | Přinášíme Vám slíbený příklad od paní Pěvy Čoukové na přemístění movitých věcí do organizační složky v České republice ze zahraničí, konkrétně z Německa. Příklad navazuje na článek o Přemístění majetku nově podle směrnice ATAD. Tento princip přemístění majetku platí od 1. 1. 2020.
V příkladu řešíme například účtování nabyvatele organizační složky, účetní a daňové odpisy, DPH z přemístění majetku nebo odloženou daň.

Petra

Závěrečný účet – rok 2019 – obce

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

5.6.2019 15:44 | V tyto dny na obcích a dobrovolných svazcích obcí finalizují přípravy závěrečného účtu.
Zveme Vás, abyste se nechali inspirovat od Pěvy Čoukové - auditorky, daňové poradkyně a osoby, která se mnoho roků věnuje veřejnému sektoru a porovnejte si náš vzor s Vaší představou.
Samozřejmě je určena také všem občanům, zastupitelům a těm, kteří si chtějí udělat názor, jak by mohl závěrečný účet obce vypadat.

Petra

Drobný hmotný majetek vybraných účetních jednotek

Autor Ing. Simona Pacáková

Ing. Simona Pacáková

27.5.2019 09:14 | Pro vybrané účetní jednotky přinášíme článek na téma Drobný hmotný majetek od paní Simony Pacákové.
Článek se zabývá různými aspekty této majetkové kategorie, protože v různých předpisech je tato kategorie chápana různě a v praxi tyto rozdíly mohou činit problémy.
Víte, že pro břemena, která evidujeme na účtu 028 – drobný hmotný majetek, neplatí žádná dolní hranice?
Víte, jak se správně účtuje technické zhodnocení drobného hmotného majetku?
Více se dozvíte v článku, který je doplněn praktickými příklady.

Petra

Daňové, účetní a související novinky začátku roku 2019

Autor Ing. Ivana Pilařová

Ing. Ivana Pilařová

Audio nahrávka8.2.2019 11:39 | Zajímají Vás daňové, účetní a související novinky začátku roku 2019? Přinášíme Vám článek od paní Ivany Pilařové, který je bohatý na informace, jež se aktuálně řeší.
Probereme nejen oblast zákona o evidenci tržeb, zákona o daních z příjmů, zákona o DPH, zákona o veřejných rejstřících, zákona o sociálním pojištění, účetnictví, ale také závěry nejaktuálnějších Koordinačních výborů a judikátů Nejvyššího správního soudu.
Víte, zda je daň z nabytí nemovitých věcí součástí nabývané nemovité věci?
Víte, jak je to s vykazováním nehmotných výsledků výzkumu a vývoje?
To a více se dozvíte v článku.

Petra

Zápis skutečného majitele – podrobně, zápis svěřenského fondu a osoba povinná podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

21.12.2018 11:00 | Máte zapsáno do veřejného rejstříku skutečného majitele?
Jste účetní, auditor, daňový poradce?
Pokud ano, víte že jste osobou povinnou podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti?
Máte podobné otázky?

Rozpočet – rok 2019 – obce

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

20.12.2018 21:11 | Chystáte se sestavit rozpočet na rok 2019?
Víte, jak správně schvalovat rozpočet?
To a více se dozvíte v článku paní Pěvy Čoukové na téma rozpočet na rok 2019. Článek je určen obcím.

Petra

Zápis skutečných majitelů - rychlovka

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

17.12.2018 15:17 | Máte zapsáno do veřejného rejstříku skutečného majitele?
Zápis je nutný pro všechny korporace neboli obchodní společnosti a družstva do 1. 1. 2019.
Paní Pěva Čouková Vám ve svém rychlo-článku ukáže, jak zápis skutečného majitele provést.
Těšit se můžete na podrobný článek o zápisu skutečného majitele.

Petra

Zveřejňování v obchodním rejstříku pro neauditované účetní jednotky – připomínáme

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

Audio nahrávka17.12.2018 14:15 | Rádi bychom Vám připomněli, že do 31. 12. 2018 musí mít zveřejněnu účetní závěrku (nebo její část v návaznosti na účetní přepisy) prakticky všechny subjekty, které jsou zapsány ve veřejném rejstříku a jejichž účetní období se shoduje s kalendářním rokem.
Paní Pěva Čouková si pro neauditované účetní jednotky připravila článek, ve kterém
• Vás seznámí s obsahem, co se zveřejňuje v obchodním rejstříku a
• Vám přináší technický návod, jak svou účetní závěrku zveřejnit.

Petra

VZOR - Inventarizační zpráva o průběhu a výsledku inventarizace sestavená hlavní inventarizační komisí (příloha č. 5)

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

28.11.2018 14:36 | Víte, jak má na obci vypadat Inventarizační zpráva o průběhu a výsledku inventarizace sestavená hlavní inventarizační komisí?
Přinášíme Vám VZOR této Inventarizační zprávy od paní Pěvy Čoukové.
V našem vzoru se dozvíte, jak popsat inventarizační činnosti, průběh inventur a inventarizační a zaúčtované rozdíly.

Petra

VZOR - Proškolení inventarizační komise

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

28.11.2018 14:00 | Chystáte se na obecním úřadě na inventury a proškolení inventarizační komise?
Právě Vám přinášíme VZOR Proškolení inventarizační komise od paní Pěvy Čoukové.
Víte, jaké jsou pravomoci a požadavky na činnost členů inventarizační komise?
Víte, že úkolem pro inventarizační komisi je nejen majetek identifikovat, ale také vyhodnotit jeho stav vzhledem k stavu vedenému v účetnictví?
To a více se dozvíte v našem vzoru.

Petra

ČÚS pro některé vybrané účetní jednotky 705 Rezervy – obce a PO

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

12.11.2018 19:59 | Přinášíme vám další Český účetní standard - tentokrát pro některé vybrané účetní jednotky 705 Rezervy – obce a PO. Autorkou je paní Pěva Čouková a můžete se v něm dočíst například ke kterému dni vše v účetní závěrce zobrazujeme a rozdělení jistoty pohledávky a závazku.

Lucie

Rozhovor s panem doc. Ing. Ladislavem Mejzlíkem, Ph.D.

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

7.11.2018 22:30 | Přinášíme Vám rozhovor s panem docentem Ladislavem Mejzlíkem, děkanem Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomická v Praze.
V rozhovoru se dozvíte, jaké je životní naplnění profesní kariéry pana docenta, jakou roli spatřuje v Národní účetní radě nebo jaké má poselství pro širokou účetní veřejnost.
Součástí rozhovoru je také pozvání na 9. ročník odborného semináře Národní účetní rady.

Petra

Provedení TZ budovy a její následný prodej

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

26.10.2018 15:30 | Dnes si pro Vás paní Ing. Pěva Čouková připravila článek na téma, technické zhodnocení budovy a její následný prodej. Spíše než článek, je toto praktický příklad, na kterém si vyzkoušíte, jestli by jste postupovali správně.

Katka

Zlehka o derivátech

Autor Daniel Horad

 Daniel Horad

Audio nahrávka25.9.2018 19:00 | Tímto Vás vítám u záživného článku o derivátech, který napsal Daniel Horad speciálně pro všechny laiky, kteří se v derivátech nepohybují denně, ale zajímá je to. Po přečtení budete mít přehled o tom jaké druhy derivátů existují a k čemu se používají. Pan autor skvěle popisuje použití derivátů na konkrétních praktických příkladech ze života tak, že je opravdu jednoduché to pochopit a živě si to představit. Na závěr článku se dokonce dozvíte, které světoznámé filmy zhlédnout a tím do problematiky nahlédnout hlouběji.

Lucka

Nákup měnového forwardu - příklad

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

25.9.2018 19:00 | Předkládám Vám příklad na měnový forward. Příklad je z doby, kdy jsem tuto problematiku přednášela s kolegyní Alicí Šrámkovou pro finanční ředitelství Brno a České Budějovice.
Předkládám Vám jej zpracovaný v xls, aby si všichni, kteří chtějí porozumět problematice propočtu zajištění, mohli dopočítat. Jak uvádí kolega Daniel Horad, v praxi si tento propočet obvykle necháme zpracovat bankou.
P.

Dovolená v otázkách a odpovědích

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

Audio nahrávka11.9.2018 16:00 | V dnešním článku si pro Vás paní Růžena Klímová připravila spoustu praktických dotazů a odpovědí na téma dovolená.
Víte jak řešit dovolenou bezprostředně po mateřské dovolené nebo například při změně zaměstnání?

Katka

Změny v účetnictví podnikatelů v roce 2018

Autor Ing. Ivana Pilařová

Ing. Ivana Pilařová

6.9.2018 09:00 | V dnešním článku od paní Ivany Pilařové jsou shrnuty změny v účetnictví podnikatelů v roce 2018.
Článek obsahuje i praktické příklady jako např. na změnu metody v souvislosti se změnou kategorie účetní jednotky, i na problematiku zániku závazků vzniklých z titulu smluvních sankcí a mnoho dalších.

Katka

ČÚS 706 - opravné položky a vyřazení pohledávek

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

21.8.2018 12:00 | Dnes pro Vás máme připravený další Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky, a to 706 - Opravné položky a vyřazení pohledávek. Tento článek pro Vás napsala paní Pěva Čouková a dozvíte se v něm např. jaký je rozdíl mezi trvalým a přechodným snížením hodnoty majetku, kdo rozhoduje o vyřazení pohledávky a mnoho dalšího.

Katka

ČÚS pro některé vybrané účetní jednotky 704 Fondy účetní jednotky - obce a PO

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

23.7.2018 13:28 | Pro obce a příspěvkové organizace přinášíme článek od paní Pěvy Čoukové věnovaný fondům, tedy Českému účetnímu standardu č. 704.
Víte, jaké peněžní fondy tvoří příspěvkové organizace?
Víte, že fondy v obci zřizuje zastupitelstvo a vždy peněžní?
To a více se dozvíte v článku.

Petra

Dlouhodobý hmotný majetek - pořízení nemovité věci - pozemek s budovou - OBCE

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

19.7.2018 12:00 | Pro obce přinášíme příklad na pořízení nemovité věci, a to konkrétně pozemku s budovou.
Víte, jak správně stanovit vstupní cenu pro budovu a pozemky, pokud budete mít jednu cenu ve znaleckém posudku?
Víte, jak je to s daní z nabytí nemovitých věcí?
To a více se dozvíte v příkladu.

Katka

ČÚS 703 transfery 2018 - obce

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

29.5.2018 11:20 | Dnes Vám přinášíme článek od paní Pěvy Čoukové a to s názvem ČÚS 703 transfery - obce.
Víte, že s transfery máme na stránkách 11 příkladů?

Katka

ČÚS pro vybrané účetní jednotky 702 Otevírání a uzavírání účetních knih - obce a PO

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

19.4.2018 14:00 | Přinášíme Vám článek od paní Pěvy Čoukové věnovaný českému účetnímu standardu 702 - Otevírání a uzavírání účetních knih, pro obce a příspěvkové organizace. Článek je spojen se samotnou účetní závěrkou. Navazuje na vyhlášku č. 410/2009 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky.
Jedná se o shrnutí problematiky.

Petra

Závěrečný účet - rok 2018 - obce

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

22.3.2018 10:00 | Mnoho roků jsem se chystala vytvořit vzor Závěrečného účtu pro obce…Konečně je díky Specialistovi pro veřejnou správu 2017-2018, který se pořádal u nás v Bohuňovicích na světě.
Věřím, že je to v těchto dnech pro Vás na obcích a dobrovolných svazcích obcí sestavování závěrečného účtu aktuální.

Co je Národní účetní rada aneb v čem nám mohou pomoci interpretace

Autor Ing. Klára Honzíková

Ing. Klára Honzíková

Audio nahrávka9.1.2018 14:32 | Národní účetní rada působí na poli českého účetnictví již téměř 20 let a sdružuje odborníky z Komory auditorů České republiky, Komory daňových poradců České republiky, Svazu účetních a Vysoké školy ekonomické, především z fakulty Financí a účetnictví.
Hlavním posláním je objasňovat ne zcela jednoznačné výklady české účetní legislativy. Prakticky se jedná o názor odborníků, kteří jsou uznávanými členy účetního oboru.

Rozpočet – rok 2018 – obce

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

23.11.2017 15:00 | Přinášíme Vám článek od paní Pěvy Čoukové na téma rozpočet na rok 2018. Článek je určen obcím.
V článku se dozvíte nejen důležité ze zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti nebo zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ale také doporučení, jak rozpočet schvalovat, komu je schvalování rozpočtu vyhrazeno, jaké dokumenty se musí zveřejňovat a mnoho dalšího.

Petra

České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 703 Transfery – rok 2017 - obce

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

3.11.2017 10:00 | Pro vybrané účetní jednotky přinášíme článek od paní Pěvy Čoukové o Českém účetním standardu č. 703 věnovaný transferům. Jedná se o první z materiálů zaměřených pouze na obce.

V článku se dozvíte, co se transferem rozumí, jak se transfery třídí v rozpočtové skladbě, kdy a na jaké účty o transferech účtujeme, kdy účtujeme na podrozvahu, kdy se jedná o transfery investiční a kdy o transfery neinvestiční. Článek je doplněn o příklady.
To vše a mnohem více se dozvíte v článku.

Petra

Dotace, fondy, rozdělení hospodářského výsledku

Autor Ing. Simona Pacáková

Ing. Simona Pacáková

7.8.2017 10:24 | Předkládáme Vám prezentaci paní Simony Pacákové, která se váže ke dvěma „čerstvým“ videoseminářům, a to:

• Dotace, fondy, rozdělení hospodářského výsledku - 12.07.17
• ÚČTUJEME dotace a transfery podle vyhlášky 410/2009 Sb. včetně daně z příjmů právnických osob. - 24.07.17

Oba se víceméně věnují problematice veřejného sektoru a neziskovek.

Členové Účetního Portálu mají videosemináře zdarma a všichni ostatní si je mohou koupit.

Pokud se nevěnujete této problematice a máte svoji kancelář, tak Vám doporučuji i tuto oblast.
Veřejný sektor (vyhláška č. 410/2009 Sb.) je zajímavý tím, že tento sektor je placený z veřejných peněz. Nestane se Vám zde, že by Vám někdo někdy nezaplatil. A ti, co účtují a poskytují poradenství v sektoru podnikatelském vědí, o čem píšu.
Neziskový sektor (vyhlášky č. 504/2002 Sb.) je zajímavý tím, že nám umožňuje „pomáhat druhým“ přes svoje znalosti. A to se počítá…
Pokud váháte nad klientem z těchto sektorů, neváhejte. Dobrých účetních zde je jako šafránu a těch, kteří umí účetnictví obecně a mají dobré základy ještě méně.
Účetní Portál Vám bude „při ruce“…
Krásný den.

P.

Jeden má výnos, druhý nic a ten třetí, ten má peníze 2. část

Autor Ing. Petr Vácha

Ing. Petr Vácha

Audio nahrávka5.6.2017 15:13 | Přinášíme Vám pokračování článku o výnosech od pana Petra Váchy.
Jak lze v účetnictví zobrazit víceprvkové prodeje?
Vykazovat výnosy brutto nebo netto?
Petra

Jeden má výnos, druhý nic a ten třetí, ten má peníze 1. část

Autor Ing. Petr Vácha

Ing. Petr Vácha

Audio nahrávka31.5.2017 15:25 | Výnosy jsou účetním termínem, který je pro správně vedené účetnictví velmi podstatný. V nesprávném uznání výnosů (dříve, později, v chybné výši) nacházím v praxi mnoho chyb a omylů.
Bohužel výnosy nemáme v českých předpisech nikde definovány. Stejně jako nemáme definovány termíny - náklady, aktiva, pasiva. Jediné, co nám obvykle pomůže je “nakouknutí do IFRS” nebo naše zkušenosti.

EET– metodický pokyn GFŘ verze 2.0 změna výkladu k neziskovým subjektům a další změny

Autor Ing. Mgr. Olga Hochmannová

Ing. Mgr. Olga Hochmannová

26.5.2017 09:46 | V polovině května 2017 zveřejnilo GFŘ novou verzi metodického pokynu k aplikaci zákona o evidenci tržeb, verzi 2.0. Podstatnou změnou oproti původní verzi 1.0 vydané v r. 2016, je změna výkladu ohledně drobné vedlejší podnikatelské činnosti veřejně prospěšných poplatníků. Více Vám k danému přináší paní Olga.
Petra

Malý upgrade daňových, účetních a právních znalostí na počátku roku 2017

Autor Ing. Ivana Pilařová

Ing. Ivana Pilařová

Audio nahrávka23.5.2017 22:32 | Přinášíme Vám článek paní Ivany Pilařové, který obsahuje soubor aktualit různého druhu z oblasti daně z příjmů, DPH, účetnictví a obchodního práva, zajímavých závěrů Koordinačního výboru, zajímavých judikátů, informací a sdělení GFŘ na různá daňová témata a k zákonu o evidenci tržeb.
Petra

Použití rozpočtové skladby před její novelizací a po ní pro rozpočet nového roku

Autor Finanční správa ČR

 Finanční správa ČR

Audio nahrávka17.5.2017 15:17 | K 1. 1. 2017 byla aktualizována rozpočtová skladba vyhláškou č. 463/2016 Sb. a je nutné si vyjasnit, zda rozpočet, pokud byl schválen v roce 2016, je nutné aktualizovat.
Je-li rozpočet schválen v 12/2016, tedy před aktualizací, je nutné rozpočet aktualizovat na začátku roku 2017 bez zbytečného odkladu tak, aby rozpočet byl v souladu s novelizovanou rozpočtovou skladbou.
Petra

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 708 Odpisování dlouhodobého majetku

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

Sdílí Codexis Audio nahrávka9.5.2017 21:29 | Předkládáme Vám materiál nazvaný ČÚS 708 - Odpisování majetku pro rok 2017, který řeší komplexně odpisování. Navazuje na seriál k českým účetním standardům pro veřejný sektor.
Obdobný seriál máme dlouhodobě zpracovaný také pro podnikatele.
ČÚS 708 řeší zejména účetní odpisy, ale upozorňuje na novinku pro rok 2017 tj. daňové odpisování u svěřeného majetku např. příspěvkových organizací, které dosud nebylo možné!
Již čekáme jen na zveřejnění ve sbírce zákonů, pan prezident balíček změn minulý pátek podepsal.

Zákon o elektronické evidenci tržeb (EET) č. 112/2016 Sb.

Autor Ing. Bc. Lenka Zábojová

Ing. Bc. Lenka Zábojová

12.4.2017 10:41 | Přinášíme Vám nový článek od autorky paní Ing. Bc. Lenky Zábojové, který se zabývá zákonem o elektronické evidenci tržeb.
Tereza

Příklady na transfery pro obce a příspěvkové organizace

Autor Ing. Bc. Lenka Zábojová

Ing. Bc. Lenka Zábojová

27.3.2017 13:08 | Přinášíme Vám nové příklady od autorky paní Ing. Bc. Lenky Zábojové, které obsahují výpočty na transfery pro obce a příspěvkové organizace.
Tereza

Novinky 1. čtvrtletí 2017 pro veřejnou správu

Autor Ing. Bc. Lenka Zábojová

Ing. Bc. Lenka Zábojová

24.3.2017 14:55 | Přinášíme Vám nový článek od autorky paní Ing. Bc. Lenky Zábojové, který se zabývá tématikou novinek 1.čtvrtletí 2017 pro veřejnou správu.
Obsahem je například nové Nařízení vlády o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, shrnutí Zpráv Ministerstva financí pro obce a kraje, Soubor praktických otázek a odpovědí k EET u obcí a dobrovolných svazků obcí nebo novela zákona o dani z přidané hodnoty.
Petra

Dodatek k pokynu GFŘ D-29 - k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení

Autor Ing. Mgr. Olga Hochmannová

Ing. Mgr. Olga Hochmannová

Sdílí Codexis7.3.2017 14:11 | Přinášíme Vám článek od autorky paní Ing. Mgr. Olgy Hochmannové, který se zabývá dodatkem k pokynu GFŘ D-29.
Tereza

Problematika účetních rezerv v účetní závěrce – ČLÁNEK Z PRAXE

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

7.3.2017 14:00 | Ráda bych Vás jako „moje“ – naše uživatele Účetního Portálu informovala o problematice účetních rezerv, které jsou spolu s opravnými položkami a odpisy nástrojem k dosažení věrného obrazu účetnictví. Velmi na všech těchto třech titulech záleží, já přidávám k této trojici ještě odloženou daň.
Takto to mají ode mne předloženo všichni účastníci mých seminářů, které se vztahují k účetnictví nebo na přípravných kurzech KDP ČR.

Vzor přílohy k účetní závěrce pro MALOU a MIKRO účetní jednotku pro účetní období započaté v roce 2016

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

7.3.2017 11:29 | Ráda bych Vám připomněla novelu zákona o účetnictví od 1. 1. 2016. Zejména nutnost kategorizace účetních jednotek neboli povinnost se tzv. „zkategorizovat“.
Provedli jste si vlastní kategorizaci?
Pokud ne, prosím je nejvyšší čas.
Je nezbytné se vrátit k Vašim výsledkům k 31. 12. 2015.

Výkaz FIN 2-12 – výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad – kontrolní vazby

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

25.1.2017 09:31 | V těchto dnech odevzdávají účetní jednotky, které hospodaří podle rozpočtu, výkaz FIN 2-12. Připravila jsem pro Vás kontrolu provazeb na účetnictví, které mám obecně velmi ráda.
Věřím, že Vám některá informace zde uvedená, může rozšířit účetní obzory.
Byť tento výkaz není součástí účetní závěrky, vazby na účetnictví jsou zřejmé a několik jsem Vám jich vypsala. Ráda bych ještě připomněla kontrolu DPH na tržby, kterou také doporučuji udělat, než pošlete účetní závěrku.
Máte ji v pomůckách v podsekci Účetní závěrka a měsíční kontroly pro veřejnou správu.
P.

Konsolidační vyhláška státu

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

13.1.2017 15:08 | Všechny obce, kraje a DSO musí jako spravující účetní jednotka do 15. 1. 2017 poslat „Seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu“, a to podle § 11 odst. 1 Vyhlášky č. 312/2014 Sb. tzv. konsolidační vyhlášky státu. Tato tabulka slouží pro konsolidaci 2017 a patří tam samozřejmě i obchodní korporace.
Zda Vaše účetní jednotky uvedené v seznamu, budou spadat do konsolidace za rok 2017, se dozvíte z tzv. výčtu konsolidovaných jednotek státu, které jsou zahrnuty do konsolidačních celků státu, který bude zveřejněn do 10. 2. 2017.

Místo zdanitelného plnění při dovozu pohonných hmot a Nejvyšší správní soud

Autor Ing. Tomáš Hajdušek

Ing. Tomáš Hajdušek

Sdílí Codexis Audio nahrávka29.12.2016 16:06 | Vážení,

pokud se někdo potýká s odpočtem DPH v rámci řetězových obchodů při dovozu PHM ze zahraničí, tak Vám možná pomůže aktuální rozsudek (proklik na něj naleznete v článku).

Je to přesně tři roky, co byly benzínky klienta přepadeny finanční a celní správou a firma s dvacetiletou historií byla během několika hodin zlikvidována. Dnes již víme, že za pomoci nezákonného zajišťovacího příkazu – viz sbírkový 4 Afs 22/2015-104.

Mezitím se spor přesunul do otázky hmotně právní ohledně určení místa zdanitelného plnění. Z přiloženého rozsudku plyne, že i zde finanční správa zatím tahá za kratší konec – viz zejména body 59 až 61.

Je nutno konstatovat, že případ ani zdaleka ještě není u konce. Ale přiložený rozsudek může být pro mnohé inspirativní jak z hlediska naší argumentace, tak z hlediska hodnocení soudu.

Jistou zvláštností je, že rozsudek nám byl doručen dnes, tj. ve stejný den, jako bylo jeho zkrácené znění zveřejněno na úřední desce NSS. S tím jsem se ještě nesetkal a nevím, zda a o jaké poselství se jedná a komu je případně určeno.

P.

A pokud Vás tato problematika zajímá, přečtěte si tento článek pana Ing. Tomáše Hajduška.

Metodický dotaz – upozorněnı́ na problém novely účetních předpisů v oblasti konsolidovaných účetních závěrek

Autor Ing. Lubomír Harna

Ing. Lubomír Harna

21.12.2016 14:44 | Přinášíme Vám zajímavou odpověď z MFČR na problematiku konsolidace, která se týká nevýznamných účetních jednotek.
Ve věci konsolidované účetní závěrky zaslal pan Ing. Lubomír Harna na MFČR metodický dotaz ohledně možnosti zahrnování nevýznamných dceřiných podniků. Odpověď MFČR potvrzuje tuto možnost, což je důležité nejen při sestavování konsolidovaných účetních závěrek, ale i pro výpočet limitů pro povinnost konsolidace.
Tereza

ČÚS pro některé vybrané účetní jednotky 706: Opravné položky a vyřazení pohledávek - 2016

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

25.11.2016 14:46 | Přinášíme Vám další díl ze seriálu Českých účetních standardů, který se věnuje opravným položkám a vyřazením pohledávek. Na konci článku jsou dva příklady věnované účtováním opravných položek a vyřazení pohledávek.

Tereza

Konsolidační pravidla - díl 4.

Autor Ing. Lubomír Harna

Ing. Lubomír Harna

Audio nahrávka10.11.2016 15:30 | Přinášíme Vám již čtvrté pokračování článku pana Ing. Lubomíra Harny, který se věnuje konsolidované účetní závěrce. Čtvrtý díl se zabývá konsolidačními pravidly a obsahuje také vzor konsolidačních pravidel.

Konsolidovaná účetní závěrka – Podklady pro konsolidaci – díl 3.

Autor Ing. Lubomír Harna

Ing. Lubomír Harna

Audio nahrávka26.10.2016 14:06 | Přinášíme Vám další pokračování článku pana Lubomíra Harny, který se věnuje konsolidované účetní závěrce. Třetí díl se zabývá soupisem podkladů, které budeme potřebovat pro sestavení konsolidované účetní závěrky. Věřím, že skutečnost, že po novele zákona o účetnictví bude konsolidovat významně vyšší počet účetních jednotek, je známo. Můžete se těšit ještě na další díl.
P.

Daňové a účetní novinky: Podzim 2016 – 2. část

Autor Ing. Ivana Pilařová

Ing. Ivana Pilařová

Audio nahrávka19.10.2016 13:11 | Přinášíme Vám druhý díl daňových a účetních novinek podzimu 2016 od paní Ivany Pilařové. Připomeneme si v něm například nový pokyn D-29 k prominutí pokut v souvislosti s kontrolní hlášením, najdeme výběr zajímavých Koordinačních výborů a také to, co přinesla novela zákona o dani z nabytí nemovitých věcí. A mnoho dalšího...
P.

České účetní standardy 702: Otevírání a uzavírání účetních knih

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

4.10.2016 13:23 | Dnes Vám předkládáme můj článek věnovaný českému účetnímu standardu 702 - Otevírání a uzavírání účetních knih, které je pro mne spojen se samotnou účetní závěrkou. Navazuje na vyhlášku č. 410/2009 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky. Řeší zejména problematiku obcí , jejich příspěvkových organizací, problematiku dobrovolných svazků obcí.

Připravte se na EET – díl 3.

Autor Ing. Mgr. Olga Hochmannová

Ing. Mgr. Olga Hochmannová

Audio nahrávka19.9.2016 13:34 | Přinášíme Vám třetí díl seriálu o Elektronické evidenci tržeb, od autorky Olgy Hochmannové. V tomto článku se zaměříme na výklad GFŘ k zákonu o EET (ZEET), jednak na skutečnosti, kde se odlišuje interpretace GFŘ k pravidlům EET od ZEET a dále na podrobnosti, jak GFŘ rozpracovalo některá pravidla ZEET.

Zásadní rozšíření povinnosti konsolidace - díl 2.

Autor Ing. Lubomír Harna

Ing. Lubomír Harna

Audio nahrávka2.9.2016 08:48 | Přinášíme Vám pokračování dvoudílného článku pana Lubomíra Harny, který vám objasní, jakým způsobem správně vyhodnotit, zda máme nebo nemáme povinnost sestavit konsolidovanou účetní závěrku. Ve druhém díle budeme pokračovat v rozboru konsolidačních postupů, které mají vliv na konsolidovaná aktiva a čistý obrat.

ČÚS pro některé vybrané účetní jednotky: 701 Účty a zásady účtování na účtech 2016

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

29.8.2016 11:15 | Přinášíme Vám nový článek s názvem: ČÚS pro některé vybrané účetní jednotky: 701 Účty a zásady účtování na účtech 2016, ve kterém se dozvíte obecně uznávané zásady uvedené v zákoně o účetnictví.

Zásadní rozšíření povinnosti konsolidace - díl 1.

Autor Ing. Lubomír Harna

Ing. Lubomír Harna

Audio nahrávka26.8.2016 12:52 | Přinášíme Vám první část dvoudílného článku pana Lubomíra Harny, který je věnován konsolidaci. Článek reaguje na novelu zákona o účetnictví, která přinesla změny v povinnostech sestavování konsolidovaných účetních závěrek. Konkrétně se článek věnuje vyhodnocení, zda máme či nemáme povinnost sestavit konsolidovanou účetní závěrku.

EET - základní informace - 1. díl - podklad k videosemináři

Autor Ing. Mgr. Olga Hochmannová

Ing. Mgr. Olga Hochmannová

17.8.2016 10:16 | Vážení,
představuji Vám náš nový videoseminář o ELEKTRONICKÉ EVIDENCI TRŽEB s Olgou Hochmannovou. Myslím, že netřeba nic víc dodávat.

Pokyn GFŘ D-29 k promíjení pokut souvisejících s kontrolním hlášením

Autor Ing. Mgr. Olga Hochmannová

Ing. Mgr. Olga Hochmannová

Audio nahrávka11.8.2016 14:37 | Přinášíme Vám článek s názvem Pokyn GFŘ D-29 k promíjení pokut souvisejících s kontrolním hlášením, kde se např. můžete dozvědět jakou výši pokuty dostanete za nepodání kontrolního hlášení.

Jak na dotazy finančních úřadů ohledně kontrolních hlášení?

Autor Ing. Tomáš Hajdušek

Ing. Tomáš Hajdušek

Audio nahrávka12.7.2016 13:50 | Článek kolegy Tomáše Hajduška zvedá pokličku současné nálady a také současných problémů většiny plátců DPH. Už jste se setkali s tím, že když jste se šli podívat na svůj finanční úřad do svého spisu, co jste tam viděli za „podivné poznámky“? Podivné poznámky k záznamu z telefonického hovoru, který musí být zaprotokolován do Vašeho spisu – jednostranně, zaměstnancem finančního úřadu. Těžko chápe ten, kdo to nezažil. Ten, kdo to zažil, není v pohodě s telefony s finančního úřadu ani s emailovou komunikací. Máme přece v daňovém řádu nástroje na tyto situace. Nechám na Vás, jak budete u svých klientů postupovat. Asi záleží na tom, jaké máte zkušenosti z minula.

Připravte se na EET - díl 2.

Autor Ing. Mgr. Olga Hochmannová

Ing. Mgr. Olga Hochmannová

Audio nahrávka30.6.2016 09:57 | Ve druhém dílu seriálu o EET se paní Olga věnuje již konkrétním detailům, jak postupovat při zahájení přípravy na novou povinnost tedy elektronickou evidenci tržeb. Kde začít a jak pokračovat?…A také od kdy se nás to týká? To, zda se nás to vůbec týká, jsme měli v minulém díle.
S trochou škodolibosti lze říct, že je to prima letní čtení…
P.

Některé vybrané účetní případy v roce 2016 – 1. část

Autor Ing. Bc. Lenka Zábojová

Ing. Bc. Lenka Zábojová

Audio nahrávka29.6.2016 14:31 | Příklady z praxe, které vybrala kolegyně Lenka, jsou velmi pěkné a prospěšné. Co patří do účetnictví předchozího roku a co patří jen do přílohy, to je velmi důležité pro každou účetní jednotku, tedy včetně vybraných účetních jednotek. Je to z mého pohledu základ správného účetnictví. Zaujala mne také definice zásahu ve vztahu k nové definici technického zhodnocení. Co se týká účtování výdajů charakteru technického zhodnocení zde bych já doporučovala účtovat na účet 042 vždy, když oprávněně očekávám, že výdaje mohou být větší než 40 tisíc Kč.

Připravte se na EET - díl 1.

Autor Ing. Mgr. Olga Hochmannová

Ing. Mgr. Olga Hochmannová

Audio nahrávka23.6.2016 09:53 | Zákon o evidenci tržeb je zcela určitě zákonem roku 2016, a spolu s problematikou kontrolního hlášení tvoří hlavní téma letošního roku. Věřím, že Vás potěší seriálové projití zákonem v podání kolegyně Olgy Hochmannové. Já osobně bych Vám doporučila ke shlédnutí ještě toto:
Videoseminář – Průvodce elektronickou evidencí tržeb s panem Vladimírem Zdražilem
Přehled – Elektronická evidence tržeb aneb přehled, kde najdeme termíny „náběhu“ jednotlivých skupin podnikatelů a Závazné posouzení v daňových předpisech.
P.

Účetnictví a daň z příjmů vybraných účetních jednotek od A do Z

Autor Ing. Simona Pacáková

Ing. Simona Pacáková

21.6.2016 10:50 | Prezentace s videoseminářem na téma – Účetnictví a daň z příjmů vybraných účetních jednotek od A do Z je pro mne balzám na duši v návaznosti na vyhlášku č. 410/2009 Sb. Máte-li chvilku, nenechte si ujít. Přes účtování až ke zdanění. Krásná rekapitulace všeho potřebného. Pravdou je, že je dobré znát souvislosti, věřím však, že se budou chytat i začátečníci.
Krásné dny
P.

Účetnictví a daň z příjmů nestátních neziskových organizací od A do Z

Autor Ing. Simona Pacáková

Ing. Simona Pacáková

14.6.2016 09:49 | Prezentace na téma Účetnictví a daň z příjmů nestátních neziskových organizací od A do Z doplňuje videoseminář Veřejně prospěšný poplatník a daň z příjmů. Ve videosemináři řešíme hlavně zdanění. Jsou zde informace, které hned tak někde nenajdete. Vysvětlení základních vazeb a podstaty správného zdanění. Široký základ daně, úzký základ daně.... Prezentace je k videosemináři, který bude během dneška přístupný na portále. Sledujte naše aktuality.
V prezentaci jako bonus máte i oblast účetnictví podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. To je vyhláška pro účetní jednotky s podvojným účetnictvím, které v hlavní činnosti nemají podnikání.
Netřeba více komentovat.
Díky, Simono...
P.

Účetní a daňové chyby v daňových přiznáních fyzických a právnických osob v podmínkách roku 2016 - díl osmý - právnické osoby: Uplatnění daňové ztráty v podmínkách roku 2016

Autor Ing. Ivana Pilařová

Ing. Ivana Pilařová

Audio nahrávka1.6.2016 14:15 | Lhůta pro odpočet ztráty a jeho možnosti v rámci daňového přiznání je určitě velmi zajímavé téma a je to pro nás velmi důležité.
Samozřejmě, pokud daňové ztráty máte.

Kontrolní vazby ve výkazech vybrané účetní jednotky – doporučení auditora pro rok 2016 – 2. díl

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

26.5.2016 11:50 | Přinášíme Vám druhý díl článku od autorky Ing. Pěvy Čoukové, který má název Kontrolní vazby ve výkazech vybrané účetní jednotky – doporučení auditora pro rok 2016 – 2. díl

Kontrolní vazby ve výkazech vybrané účetní jednotky – doporučení auditora pro rok 2016 - 1. díl

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

20.5.2016 15:30 | Vážení, když mi kolegyně Lenka Zábojová „přidělila“ toto téma na Konferenci pro veřejnou správu 2016, byla jsem trochu v rozpacích. Nicméně, jak jsem začala psát tak bylo jasné, že jedna hodina bude hodně krátká na toto téma.
Vám všem, kteří jste na konferenci, která se konala v Brně 19. 5. 2016 byli i nebyli přináším článek věnovaný této problematice.
Kontrola kombinovaná s důvěrou je základ úspěchu!
P.

Změny celních předpisů a navazující změny v uplatňování DPH

Autor Marek Reinoha

 Marek Reinoha

17.5.2016 09:20 | Milé kolegyně a vážení kolegové,
v legislativním procesu máme novelu celního zákona č. 13/1993 Sb. (sněmovní tisk 716) a novely dalších předpisů, které souvisejí s novelou celního zákona (sněmovní tisk 717). Konkrétně na 24. 5. 2016 je naplánováno v Poslanecké sněmovně 3. čtení těchto právních předpisů. Navazují na již platné předpisy EU, zejména nový celní kodex, který vstoupil v účinnost se třemi nařízeními dne 1. 5. 2016 (přímá účinnost).

Zákon o elektronické evidenci tržeb

Autor Ing. Ivana Pilařová

Ing. Ivana Pilařová

16.5.2016 09:01 | Zákon č. 112/2016 Sb. o elektronické evidenci tržeb, jehož účinnost začíná 1. 12. 2016 s dalšími postupnými náběhovými lhůtami, je další novinkou roku 2016. Komentáře netřeba.
K bližšímu seznámení s problematikou, do které spadneme jako podnikatelé prakticky všichni, přinášíme článek kolegyně Ivany Pilařové.

Novela zákona o daních z příjmů č. 125/2016 Sb. platná pro rok 2016 –zvýšení daňového zvýhodnění pro domácnosti s více dětmi – 1. díl

Autor Ing. Pavel Běhounek

Ing. Pavel Běhounek

5.5.2016 15:05 | Teprve 1. 5. 2016 nabyla účinnosti novela zákona o daních z příjmů (ZDP) pro rok 2016, která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů až 25. 4. 2016 pod č. 125/2016 Sb. Většina změn, včetně zvýšení daňového zvýhodnění na druhé resp. na třetí a další dítě, se použije pro celé zdaňovací období roku 2016. Přinášíme Vám první část stručného komentáře k novele.
P.

Do jaké patříte kategorie po novele zákona o účetnictví?

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

29.4.2016 14:36 | Novela zákona o účetnictví č. 221/2015 Sb., kterou se mění zákon od 1. 1. 2016 zavádí kategorie účetních jednotek a kategorie skupin účetních jednotek.
Přechodné ustanovení k této novele v bodě 4 uvádí, že v účetním období, které započalo v roce 2016, postupuje účetní jednotka podle právní úpravy pro takovou kategorii účetních jednotek a kategorii skupin účetních jednotek, jejíž podmínky naplnila k rozvahovému dni bezprostředně předcházejícího účetního období.

Novela vyhlášky č. 504/2002 Sb. pro nepodnikatele od 1. 1. 2016

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

28.4.2016 13:00 | Z mého díla tj. novely vyhlášky 504/2002 Sb. pro nepodnikatele mám upřímnou radost. A to nejen proto, že se dlouhodobě této vyhlášce věnuji v praxi, staráme se o nadace a církve, ale také proto že máme na Účetním Portále dlouhodobě záložku – neziskové organizace. A určitě nešlo přehlédnout, že záložky obce a příspěvkové organizace se hodně zlepšují a dohánějí podnikatele. A neziskové organizace se právě „rozjíždějí“ a budou více a více…

Zpráva finančního výboru ke schválení účetní závěrky obce …………. za rok 2016

Autor Ing. Bc. Lenka Zábojová

Ing. Bc. Lenka Zábojová

18.4.2016 09:53 | Přinášíme Vám Zprávu finančního výboru ke schválení účetní závěrky obce za rok 2016, kterou zpracovala paní Ing. Lenka Zábojová. V obsahu zprávy naleznete např. seznam obdržených účetních a finančních výkazů, vyhodnocení obdržených finančních výkazů, návrh na usnesení zastupitelstva obce atd.

Směrnice schvalování účetní závěrky pro veřejnou správu

Autor Ing. Bc. Lenka Zábojová

Ing. Bc. Lenka Zábojová

12.4.2016 11:27 | Máme tu další směrnici pro veřejnou správu, tentokrát to je směrnice Schvalování účetní závěrky. Najdete zde např. seznam podkladů pro schvalování a nahlížení do účetních záznamů, závazný postup při organizaci a schvalování, harmonogram schvalování účetní závěrky atd.

Novela zákona o účetnictví a vyhlášky pro podnikatele - porovnání r. 2015 a r. 2016

Autor Účetní Portál

 Účetní Portál

8.4.2016 07:48 | Vážení,
věřím, že jste podali daňová přiznání, která jste podat chtěli, a rádi se s námi vrátíte k novele zákona o účetnictví a novelám vyhlášek. Novelizované předpisy se použijí poprvé v účetním období, které započalo v roce 2016.

Směrnice o organizaci a způsobu provedení inventarizace majetku a závazků

Autor Ing. Bc. Lenka Zábojová

Ing. Bc. Lenka Zábojová

6.4.2016 08:00 | Je tu další směrnice, tentokrát o organizaci a způsobu provedení inventarizace majetku a závazků, kterou zpracovala Ing. Lenka Zábojová. Najdete zde např. legislativní rámec, vymezení pojmů, organizační pokyny a způsoby provedení inventarizace majetku a závazků, plán inventur atd.

Pronajatý majetek - technické zhodnocení nemovitosti

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

5.4.2016 10:17 | Technické zhodnocení je starý známý termín. Původně z § 33 ZDP pro hmotný i nehmotný majetek pro daně i účetnictví. Od roku 2004 si daně přinesly novou definici pro nehmotný majetek do § 32a ZDP a situace se poprvé zamotala...

Změny českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky s účinností od 1. 1. 2016

Autor Ing. Bc. Lenka Zábojová

Ing. Bc. Lenka Zábojová

Audio nahrávka31.3.2016 11:27 | Dne 18. 12. 2015 byly ve finančním zpravodaji č. 7/2015, který vydává Ministerstvo Financí ČR, uveřejněny změny českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví číslo 410/2009 Sb.

Směrnice k tvorbě opravné položky k majetku pro veřejnou správu

Autor Ing. Bc. Lenka Zábojová

Ing. Bc. Lenka Zábojová

29.3.2016 08:45 | Přinášíme Vám další směrnici pro veřejnou správu.
Dnes je to vzor směrnice k tvorbě opravných položek k majetku. Obsahem směrnice je vymezení zásad pro účtování o opravné položce, principy účtování o opravné položce - tvorba a rozpouštění opravné položky, principy účtování o vyřazení pohledávek a inventarizace majetku, u kterého byla zaúčtována opravná položka.

Směrnice k odpisovému plánu pro veřejnou správu

Autor Ing. Bc. Lenka Zábojová

Ing. Bc. Lenka Zábojová

23.3.2016 09:00 | Přinášíme Vám další směrnici pro veřejnou správu. Dnes je to vzor směrnice k odpisovému plánu.
Obsahem směrnice je legislativní rámec k odpisového plánu, zásady pro odepisování, sestavení odpisového plánu, aktualizace odpisového plánu, postupy účtování o odpisech, zbytková hodnota, výpočet odpisů, pokud je aplikována zbytková hodnota, výpočet odpisů pokud není aplikována zbytková hodnota, inventarizace oprávek (odpisů) k dlouhodobému majetku, pravidla pro inventarizaci oprávek k dlouhodobému majetku a závěrečná ustanovení.
V brzké době se můžete těšit na vzor směrnice k opravným položkám, k inventarizaci, ke schvalování účetní závěrky a vzor zprávy finančního výboru ke schválení účetní závěrky.

Směrnice k reálné hodnotě u majetku určeného k prodeji pro veřejnou správu

Autor Ing. Bc. Lenka Zábojová

Ing. Bc. Lenka Zábojová

18.3.2016 09:30 | Máme pro vás další směrnici veřejné správy, kterou zpracovala Ing. Bc. Lenka Zábojová a to Směrnici k reálné hodnotě u majetku určeného k prodeji. Najdete v ní vymezení zásad pro účtování o reálné hodnotě, principy účtování o přecenění na reálnou hodnotu nebo inventarizaci majetku přeceněného na reálnou hodnotu atd.

Podíl - vliv na společnosti – rozhodující, podstatný, ostatní

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

Audio nahrávka17.3.2016 08:20 | Správně vyhodnotit a vykázat v rozvaze podíl na jiné obchodní společnosti jako rozhodující (ovládaná osoba), podíl v účetní jednotce pod podstatným vlivem či ostatní vliv nemusí být až tak jednoduché. Nestačí se řídit pouhým procentem na hlasovacích právech, ale určitě je třeba zohledňovat i jiná kritéria.
Jak tedy správně rozklíčovat zaúčtování podílu jako dlouhodobého majetku a jaká další kritéria je třeba pro správné vykázání brát v potaz si přiblížíme v článku Ing. Pěvy Čoukové.

Směrnice podrozvahových účtů pro veřejnou správu

Autor Ing. Bc. Lenka Zábojová

Ing. Bc. Lenka Zábojová

11.3.2016 14:15 | Přinášíme Vám další směrnici pro veřejnou správu, kterou zpracovala Ing. Bc. Lenka Zábojová.
Dnes je to vzor směrnice podrozvahových účtů, kde je mimo jiné popsán princip účtování na podrozvahových účtech a inventarizace podrozvahových účtů.

Směrnice o dlouhodobém majetku

Autor Ing. Bc. Lenka Zábojová

Ing. Bc. Lenka Zábojová

8.3.2016 11:35 | A je tu další Vnitřní směrnice pro veřejnou správu, kterou zpracovala Ing. Bc. Lenka Zábojová. Tentokrát Směrnice o dlouhodobém majetku. Najdete zde např. princip a účtovaní o dlouhodobém majetku nebo jeho pořízení, ocenění atd.

Směrnice časového rozlišení nákladů a výnosů pro veřejnou správu

Autor Ing. Bc. Lenka Zábojová

Ing. Bc. Lenka Zábojová

4.3.2016 07:54 | Do záložky Pomůcky jsme přidali další aktualizovanou vnitřní směrnici pro veřejnou správu, a to Směrnici časové rozlišení nákladů a výnosů. Ve směrnici jsou mimo jiného popsány zásady časového rozlišení, spotřeba vody, plynu a elektrické energie, nájem, podnájem, pacht a podpacht. V brzké době se můžete těšit na vzor Směrnice o dlouhodobém majetku.

Směrnice o účetnictví pro veřejnou správu

Autor Ing. Bc. Lenka Zábojová

Ing. Bc. Lenka Zábojová

2.3.2016 13:00 | Do záložky Pomůcky připravujeme aktualizaci vnitřních směrnic pro veřejnou správu zpravované Ing. Bc. Lenkou Zábojovou. Směrnice jsou aktualizované na rok 2016.
Dnes Vám přinášíme vzor Směrnice o účetnictví. V brzké době se můžete těšit na vzor Směrnice časového rozlišení, Dlouhodobý majetek, Podrozvahové účty atd.

Jak na účtování zřizovacích výdajů v roce 2016

Autor Tomáš Líbal

 Tomáš Líbal

26.2.2016 13:36 | Zřizovací výdaje a rok 2016 mohou přinášet spoustu nevyřčených otázek. Na většinu z nich naleznete odpověď v článku kolegy Tomáše Líbala. K celé problematice se připojuji svým souhlasem a plně se s jednotlivými ustanoveními ztotožňuji. Také doporučuji zrušit odepsané zřizovací výdaje, nejlépe k 31. 12. 2015.

P.

Jak na inventarizaci opravných položek k pohledávkám

Autor Tomáš Líbal

 Tomáš Líbal

9.2.2016 10:00 | Opět trénujeme opravné položky v přiznání za rok 2015.Tentokrát s panem Tomášem Líbalem. Velmi pěkný příklad a chválím také přehlednou tabulku.
Souhlasím, že tabulka pro opravné položky by měla vycházet ze seznamu či přehledu všech pohledávek. Několikrát se nám v praxi na auditu stalo (i u velmi pečlivé paní účetní), že pohledávka byla zaplacena a opravná položka zůstala v účetnictví. Jakmile dáte do souboru, obvykle xls jen ty pohledávky, ke kterým opravné položky tvoříte, je to problém.

Oceňování podílů a cenných papírů při pořízení

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

Audio nahrávka27.1.2016 16:24 | Článek pojednává o nabytí podílu obecně, a to úplatným nabytím, peněžitým či nepeněžitým vkladem nebo bezúplatným nabytím. Zabývá se oceněním v účetnictví u tohoto podílu.
Ráda bych upozornila, že od roku 2016 není v účtové skupině 04 definovaný finanční majetek, proto již není vhodné pro pořízení dlouhodobého finančního majetku používat účet 043 - Pořízení dlouhodobého finančního majetku. Skupina je nazvána od roku 2016 „Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek“...

Jak na účtování aktivace v roce 2016?

Autor Tomáš Líbal

 Tomáš Líbal

27.1.2016 15:17 | Přinášíme Vám článek kolegy Tomáše Líbala, který nám na praktických příkladech ukazuje jednu ze změn v účtování, která se dotkne snad každé účetní jednotky.
Která je to změna?
Zcela určitě nové účtování o aktivaci materiálu, zboží, služeb, hmotného a nehmotného majetku. Článek navíc porovnává účtování roku 2015 a 2016.
Jen bych doplnila, že v příkladech není pro jednoduchost uvažováno o režiích nebo-li, když budu přesná o "přiřaditelných nepřímých nákladech, které se vztahují k výrobě nebo jiné činnosti". Nutno podotknout, že § 25 odst. 5 písm. c) a d) zákona o účetnictví nově uvádí, že se jedná o náklady “popřípadě" přiřaditelné. Přesto Vám jejich zahrnutí v praxi jednoznačně doporučuji!
K problematice zahrnování nepřímých nákladů do ocenění vlastní výroby nebo jiné činnosti od 1. 1. 2016 se připravuje interpretace NÚR a je to velmi diskutovaná oblast v této době.

P.

DESATERO k tomu, co čeká mzdovou účetní začátkem roku 2016

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

19.1.2016 10:19 | Tentokrát si v roli mzdové účetní a rekapitulujeme povinnosti mzdové účetní spojené se začátkem roku 2016.
Pro zdatné mzdové účetní možná jen opakování, pro ty profesně mladší určitě prospěšné shrnutí.
Začínáme u povinností spojených se mzdovým listem v návaznosti na ZDP, pokračujeme přes roční zúčtování daně. Nevynecháme podpis růžového prohlášení a povídáme si i o povinných tiskopisech vyúčtování daně včetně jejich příloh.

Nové znění vyhlášky č. 410/2009 Sb., prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví s účinností od 1.1.2016

Autor Ing. Bc. Lenka Zábojová

Ing. Bc. Lenka Zábojová

Audio nahrávka8.1.2016 08:37 | Předkládáme Vám komentář k finální novele vyhlášky č. 410/2009 S. pro vybrané účetní jednotky od
kolegyně Lenky Zábojové. Co mne nejvíce zaujalo?
Zaujalo nebo spíše rozladilo, ale možná ve finále i potěšilo - zrušení uspořádacích účtů technického
zhodnocení, které nemělo obdoby u jiných subjektů, a tedy končí z mého pohledu, dovolím si říci, nesmyslné účtování na účty 044, 045.
Ruší se jak u nehmotného i hmotného majetku. Nepřehlédněte aktualizovaný přehled pro “Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek odpisovaný podle Vyhlášky č. 410/2009 Sb.", o kterém
možná vůbec nevíte.

Konsolidační vyhláška státu aneb nepřehlédněte novou povinnost - "Seznam účetních jednotek patřících do konsolidačního celku" do 15. 1. 2016

Autor Ing. Simona Pacáková

Ing. Simona Pacáková

Audio nahrávka7.1.2016 14:37 | Všechny obce, kraje a DSO musí jako spravující účetní jednotka do 15. 1. 2016 poslat „Seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu“, a to podle § 11 odst. 1 Vyhlášky č. 312/2014 Sb. tzv. konsolidační vyhlášky státu. Tato tabulka slouží pro konsolidaci 2016 a patří tam samozřejmě i obchodní korporace.
Zda Vaše účetní jednotky uvedené v seznamu, budou spadat do konsolidace za rok 2016, se dozvíte z tzv. výčtu konsolidovaných jednotek státu, které jsou zahrnuty do konsolidačních celků státu, který bude zveřejněn do 10. 2. 2016.

Porovnání výkazu zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu v účelovém členění 2015 a 2016

Autor Tomáš Líbal

 Tomáš Líbal

30.12.2015 08:41 | Předkládáme Vám porovnání výkazu zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu v účelovém členění v porovnání „verze roku 2015“ a „verze roku 2016“, kterou připravil kolega Tomáš Líbal, kde si opět názorně vedle sebe můžete prohlédnout změny.

Porovnání výkazu zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu v druhovém členění 2015 a 2016

Autor Tomáš Líbal

 Tomáš Líbal

30.12.2015 08:39 | Předkládáme Vám porovnání výkazu zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu v druhovém členění v porovnání „verze roku 2015“ a „verze roku 2016“, kterou připravil kolega Tomáš Líbal, kde si opět názorně vedle sebe můžete prohlédnout změny.

Porovnání výkazu zisku a ztráty v plném rozsahu v účelovém členění 2015 a 2016

Autor Tomáš Líbal

 Tomáš Líbal

30.12.2015 08:38 | Předkládáme Vám porovnání výkazu zisku a ztráty v plném rozsahu v účelovém členění v porovnání „verze roku 2015“ a „verze roku 2016“, kterou připravil kolega Tomáš Líbal, kde si opět názorně vedle sebe můžete prohlédnout změny.

Porovnání výkazu zisku a ztráty v plném rozsahu v druhovém členění 2015 a 2016

Autor Tomáš Líbal

 Tomáš Líbal

30.12.2015 08:36 | Předkládáme Vám porovnání výkazu zisku a ztráty v plném rozsahu v druhovém členění v porovnání „verze roku 2015“ a „verze roku 2016“, kterou připravil kolega Tomáš Líbal, kde si opět názorně vedle sebe můžete prohlédnout změny.

Porovnání rozvahy 2015 a 2016 - zkrácený rozsah - mikro účetní jednotka

Autor Tomáš Líbal

 Tomáš Líbal

28.12.2015 07:21 | V návaznosti na nový výkaz rozvahy a nový výkaz zisku a ztráty, který jsme pro Vás přidali do přehledů http://www.ucetni-portal.cz/prehledy/, pro vás zveřejňujeme porovnání "verze roku 2015” a "verze roku 2016” u výkazu rozvaha ve zkráceném rozsahu pro mikro účetní jednotky od kolegy Tomáše Líbala, kde si názorně vedle sebe můžete prohlédnout změny.
Je zřejmé, že se již nebude v rozvaze uvádět účet zřizovacích výdajů (dříve položka rozvahy B.I.1). Váže to na koncepci, že zřizovací výdaje byly vypuštěny z rozvahy, což podle SMĚRNICE EU A RADY 2013/34/EU si naše vláda mohla zvolit. U finančního majetku si můžeme povšimnout, že je jinak přetříděn, ruší se položka pořizovacími účty u finančního majetku. Pravděpodobně byly také nadbytečné. Je to prostě jinak přetříděné a nebudeme mít problém si zvyknout, jen bude potíž u finančních analýz za staré roky.

Porovnání rozvahy 2015 a 2016 zkrácený rozsah - malá účetní jednotka

Autor Tomáš Líbal

 Tomáš Líbal

28.12.2015 07:18 | V návaznosti na nový výkaz rozvahy a nový výkaz zisku a ztráty, který jsme pro Vás přidali do přehledů http://www.ucetni-portal.cz/prehledy/, pro vás zveřejňujeme porovnání "verze roku 2015” a "verze roku 2016” u výkazu rozvaha ve zkráceném rozsahu pro malé účetní jednotky od kolegy Tomáše Líbala, kde si názorně vedle sebe můžete prohlédnout změny. Je zřejmé, že se již nebude v rozvaze uvádět účet zřizovacích výdajů (dříve položka rozvahy B.I.1). Váže to na koncepci, že zřizovací výdaje byly vypuštěny z rozvahy, což podle SMĚRNICE EU A RADY 2013/34/EU si naše vláda mohla zvolit. U finančního majetku si můžeme povšimnout, že je jinak přetříděn, ruší se položka pořizovacími účty u finančního majetku. Pravděpodobně byly také nadbytečné. Je to prostě jinak přetříděné a nebudeme mít problém si zvyknout, jen bude potíž u finančních analýz za staré roky.

Porovnání rozvahy 2015 a 2016 v plném rozsahu

Autor Tomáš Líbal

 Tomáš Líbal

28.12.2015 07:08 | V návaznosti na nový výkaz rozvahy a nový výkaz zisku a ztráty, který jsme pro Vás přidali do přehledů http://www.ucetni-portal.cz/prehledy/, pro vás zveřejňujeme porovnání "verze roku 2015” a "verze roku 2016” u výkazu rozvaha v plném rozsahu od kolegy Tomáše Líbala, kde si názorně vedle sebe můžete prohlédnout změny. Je zřejmé, že se již nebude v rozvaze uvádět účet zřizovacích výdajů (dříve položka rozvahy B.I.1). Váže to na koncepci, že zřizovací výdaje byly vypuštěny z rozvahy, což podle SMĚRNICE EU A RADY 2013/34/EU si naše vláda mohla zvolit. U finančního majetku si můžeme povšimnout, že je jinak přetříděn, ruší se položka pořizovacími účty u finančního majetku. Pravděpodobně byly také nadbytečné. Je to prostě jinak přetříděné a nebudeme mít problém si zvyknout, jen bude potíž u finančních analýz za staré roky.

Vzorový účtový rozvrh pro podnikatele 2016

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

22.12.2015 10:43 | Předkládám také nový vzorový účetní rozvrh pro rok 2016 a naše zapracování účtů do nových výkazů.

Prosím, jakékoliv připomínky si nenechávejte pro sebe a sdílejte - děkuji moc. :-).

Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty 2016

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

22.12.2015 10:41 | Připravila jsem pro Vás tradiční přehledy, a to výkaz zisku a ztráty platné od roku 2016 včetně zapracování platných účtů do nových výkazů.
Výkazy jsou nové a navazují na SMĚRNICI EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2013/34/EU.

Prosím, jakékoliv připomínky si nenechávejte pro sebe a sdílejte - děkuji moc. :-).

Uspořádání a označování položek rozvahy 2016

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

22.12.2015 10:40 | Připravila jsem pro Vás tradiční přehledy, a to výkaz rozvaha platné od roku 2016 včetně zapracování platných účtů do nových výkazů.
Výkazy jsou nové a navazují na SMĚRNICI EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2013/34/EU.

Prosím, jakékoliv připomínky si nenechávejte pro sebe a sdílejte - děkuji moc. :-).

Dary a majetkový prospěch z hlediska příjemce právnické osoby 2015

Autor Ing. Ivana Pilařová

Ing. Ivana Pilařová

Audio nahrávka21.12.2015 10:49 | Víte, jak je to s bezúročnou zápůjčkou (dříve půjčkou) mezi nespojenými právnickými osobami, kdy nepeněžitý příjem (neplacený úrok) je do 100 tisíc. Kč?
A když je mnohem vyšší jak 100 tisíc. Kč?

Termíny ze zákona č. 563/1991 Sb. - novela účetnictví na r. 2016

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

17.12.2015 15:34 | Od 1. 1. 2016 bude platit novela zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a my Vám předkládáme soubor s přehledy termínů.
Tento dokument obsahuje termíny ze zákona o účetnictví platného pro rok 2016. Termín je vždy vysvětlen doslovným zněním zákona s odkazem, kde daný termín najdeme.

Termíny ze SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2013/34/EU

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

17.12.2015 15:33 | Od 1. 1. 2016 bude platit novela zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a my Vám předkládáme soubor s přehledy termínů.
Dokument obsahuje termíny ze Směrnice Evropského parlamentu a rady 2013/34/EU. Termín je vždy vysvětlen příslušným zněním a odkazem, kde ho můžeme ve směrnici najít.

Termíny ve SMĚRNICI EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2013/34/EU a v novele zákona o účetnictví 2016

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

17.12.2015 15:32 | Od 1. 1. 2016 bude platit novela zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a my Vám předkládáme soubor s přehledy termínů.
Tento dokument je kombinací termínů ze Směrnice Evropského parlamentu a rady 2013/34/EU a ze zákona o účetnictví platného pro rok 2016. Můžeme si zde porovnat vysvětlení termínů v obou zdrojích. I přesto, že zákon o účetnictví má vycházet ze směrnice, najdou se drobné odlišnosti v definici termínu.
Doporučujeme si termíny projít třeba jen jako opakování.

Dary a majetkový prospěch z hlediska příjemce fyzické osoby 2015

Autor Ing. Ivana Pilařová

Ing. Ivana Pilařová

Audio nahrávka14.12.2015 10:00 | Dary s celou problematikou darování byly od 1. 1. 2014 zahrnuty do zákona o daních z příjmů a samostatný zákon o dani dědické a darovací byl zrušen.
Zařazujeme článek, který řeší problematiku z pohledu fyzické osoby jako příjemce majetkového prospěchu.
Víme, jak zdaníme nepeněžitý prospěch u fyzické osoby, která si zapůjčila formou bezúročné zápůjčky peněžní prostředky od nespojeného s.r.o.?
Víme, zda záleží na skutečnosti, že je nepeněžitý prospěch obecně do hodnoty 100 tisíc za rok?
Pokud ano a my máme nepeněžitý prospěch u fyzické osoby vyšší jak 100 tisíc Kč, můžeme si 100 tisíc odečíst a zdanit jen částku nad 100 tis. Kč?
Toto a mnoho dalšího v příkladech se dozvíte v článku Ivany Pilařové. A můžete se těšit na dary právnických osob v příkladech.

Stížnost v daňovém řádu

Autor Ing. Ivo Šesták

Ing. Ivo Šesták

Audio nahrávka11.12.2015 07:54 | Víte, jak se zachovat, pokud se k Vám úřední osoba chová nevhodně?
Zcela určitě lze uplatnit stížnost.
Více si k problematice přečtete v článku pana Ivo Šestáka - Stížnost v daňovém řádu.
A dozvíte se také, že existuje Etický kodex zaměstnanců ČR - Generálního finančního ředitelství. Právo na slušné zacházení nám všem samozřejmě zajišťuje i samotná Ústava ČR.
Všichni máme na slušné chování právo - i v daňovém řízení.

Obchodní korporace

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

Audio nahrávka9.12.2015 13:19 | Obchodní korporace - základ, bez kterého se neobejdeme, pokud jsme právnickou osobou.
Předkládáme Vám souhrnné informace o korporacích, pro některé budou jen opakováním, ale pro mnohé z Vás to budou informace zcela nové.
Chcete-li vědět více z oblasti zákona o korporacích, doporučujeme knihu Pěvy Čoukové Účetní a daňové transakce v návaznosti na zákon o korporacích, kterou je nyní možné si zakoupit v našem e-shopu i ve vánočním balíčku.
Těšit se můžete i na nové přepracované vydání knihy "Nová společnost s ručením omezeným “ z dílny právníků Honzy Šafránka, Pavla Pravdy, Markéty Pravdové a Lucky Joskové, kde Pěva Čouková doplňuje účetně i daňově.
Za chvíli bude v naší nabídce v e-shopu.
Co si myslí autoři právníci třeba o vyplácení podílů na zisku v druhé polovině roku tj. po 6-ti měsících od rozvahového dne k dnešnímu dni? To a mnohem více a více se tam dozvíte.

3. díl novely zákona o účetnictví 2016 - Zveřejňování 2015, 2016 - podnikatelé

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

8.12.2015 11:01 | Předkládáme Vám informace ke zveřejňování účetních závěrek podnikatelů, a to jak současný stav, tak zveřejňování v roce 2016 po novele zákona o účetnictví. Článek je rozdělný samostatně na povinnosti auditovatné účetní jednotky a povinnosti neauditované účetní jednoky.
Víte, jak musí vypadat zpráva auditora vytvořená v roce 2016?
Víte, zda je povinností auditora ověřit zprávu o vztazích podle zákona o korporacích? Jak to máte ve smlouvě s auditorem?
Nejste auditovaná účetní jednotka? Pak si zkontrolujte, zda Vám nic ve sbírce listin nechybí, aby na Vás nepadla pokuta podle zákona o účetnictví.

Být raději OSVČ nebo zaměstnanec?

Autor Ing. Milan Dvořák

Ing. Milan Dvořák

Audio nahrávka3.12.2015 12:46 | Děkuji našemu kolegovi Milanovi za článek, který z pohledu fyzické osoby řeší, zda být zaměstnancem nebo OSVČ, a to také konkrétním porovnáváním čísel.

Osobně bych k tomu ještě přidala, že je to celé podle mne nezbytné vidět i z pohledu zaměstnavatele:
- U zaměstnance mám poměr vynaložených nákladů : 15 850 Kč (čistá mzda zaměstnance)/ 26 800 Kč (náklady firmy = superhrubá mzda) = cca 59 %
- U OSVČ, který mi vystaví fakturu mám poměr : 16 260 (čistý příjem podle příkladu 2)/ 20 000 Kč (náklady firmy = fakturovaná částka) - cca 81 %

Zjednodušeně řečeno v příkladech z článku, když platím živnostníka, tak na daně (včetně sociáního a zdravotního pojištění) padne cca 20 %, když mám zaměstnance, tak z nákladů, které jako firma musím zaplatit, můj zaměstnanec má méně o 40 %.
A to je pohled z druhé strany tj. od zaměstnavatele. Nicméně, u nás na firmě máme samozřejmě zaměstnance a nejedeme “švarc systém”. Kam však pluje našich 40 % z vyplacených mzdových nákladů?
Jak to máte Vy se zaměstnanci a živnostníky??
Pěva Čouková

Licence k softwaru - software nebo ocenitelné právo?

Autor Dipl. Ing. Libor Volf

Dipl. Ing. Libor Volf

Audio nahrávka3.12.2015 12:06 | Předkládám Vám článek do diskuze od kolegy Libora Volfa.
Já, Pěva Čouková, se s jeho názorem neshoduji, přesto za článek velmi děkuji. Můj názor je, že termín software zahrnuje nejen autorská díla, ale i licenční práva k užívání software. Nikde není vymezeno, že se jedná jen o software jako autorské dílo, a to v účetnictví ani v daních. Více ode mě v závěru článku.
Napíšete nám svoje názory do komentáře pod článek?
Pokud ano, vstupujete do vánoční soutěže o zajímavé ceny.

Pokuty - správní delikty § 37 - § 40 Zákona o účetnictví - porovnání v letech 2015 a 2016

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

27.11.2015 10:00 | Novela zákona o účetnictví vstupuje v platnost od 1.1.2016. Připravili jsme pro Vás srovnání správních deliktů v letech 2015 a 2016.

Přímý zápis notářem do veřejného rejstříku

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

Audio nahrávka26.11.2015 10:00 | V souvislosti s rekodifikací soukromoprávních předpisů došlo k významné změně v oblasti zápisů do veřejných rejstříků. Vedle soudů mohou od 1. 1. 2014 za dodržení zákonem stanovených podmínek zapisovat do veřejných tejstříků i notáři.

Novela Vyhlášky k zákonu o účetnictví pro podnikatele (Vyhláška č. 250/2015 Sb., účinnost 1. 1. 2016)

Autor Ing. Ivana Pilařová

Ing. Ivana Pilařová

Audio nahrávka24.11.2015 10:30 | S novelou zákona o účetnictví přichází ruku v ruce i novela vyhlášky č. 500/2002 Sb. Novinkou jsou změny v účetní závěrce, upravené účetní výkazy.

Zákon č. 221/2015 Sb. o účetnictví s účinností od 1. 1. 2016

Autor Ing. Ivana Pilařová

Ing. Ivana Pilařová

Audio nahrávka24.11.2015 10:00 | Článek shrnuje některé změny v novele - katergorizaci účetních jednotek. vedení zjednodušeného účetnictví, znovuzavedení jednoduchého účetnictví, změny v účetní závěrce, změny v povinném auditu.

Jak na účetní závěrku u podnikatelských subjektů v podmínkách roku 2016

Autor Tomáš Líbal

 Tomáš Líbal

23.11.2015 10:30 | Hlavním důvodem změn je transpozice Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU. Příspěvek se zaměřuje zejména na komentář změn v účetních závěrkách a jejich zpracování do přehledů.

Kontrolní hlášení od 1. 1. 2016 - první vzor

Autor Ing. Ivana Pilařová

Ing. Ivana Pilařová

Audio nahrávka23.11.2015 10:00 | Kontrolní hlášení budou muset podávat všichni plátci DPH od 1. 1. 2016. Frekvence podávání kontrolního hlášení závisí, na tom, jestli jste právnická a nebo fyzická osoba a za jaké období podáváte daňové přiznání k DPH.

Účetní a daňové chyby v daňových přiznáních fyzických a právnických osob v podmínkách roku 2015 - díl pátý - právnické osoby: Výdaje mimo účetnictví - položky snižující účetní výsledek hospodaření

Autor Ing. Ivana Pilařová

Ing. Ivana Pilařová

20.11.2015 10:00 | Pátý díl série o chybách v přiznání dani z příjmů fyzických a právnicých osob řeší výdaje mimo účetnictví. Konkrétně snížení základu daně o zaúčtované, nezdanitelné výnosy a snížení účetního výsledku hopodaření o mimoúčetní položky.

Jak na účtování odměn a prémií vyplácených následující účetní období

Autor Tomáš Líbal

 Tomáš Líbal

Audio nahrávka16.11.2015 10:00 | Článek se zabývá (s ohledem na dva rozsudky NSS) postupem účetní jednotky - poplatníka daně z příjmu při účtování odměn, nebo prémií, které se časově váží k uzavíranému účetnímu období, ale výplata nastane až v následujícím účetím období.

Účetní závěrka 2015 - Jak na podrozvahový účet odepsaných pohledávek

Autor Tomáš Líbal

 Tomáš Líbal

Audio nahrávka13.11.2015 10:00 | Odpis pohledávky je poměrně častý účetní případ, jehož zaúčtování nečiní zpravidla problém. Poněkud složitější je posoudit, jak bude náklad vzniklý z odpisu pohledávky posouzen podle zákona o daních z příjmů (dále jen ZDP), tj. zda se bude jednat o daňový, nebo nedaňový náklad.

Účetní a daňové chyby v daňových přiznáních fyzických a právnických osob v podmínkách roku 2015 - díl čtvrtý - právnické osoby: Bezúplatné příjmy

Autor Ing. Ivana Pilařová

Ing. Ivana Pilařová

Audio nahrávka11.11.2015 10:00 | Čtvrtý díl série Ivany Pilařové tentokrát rozebírá bezúplatné příjmy právnických osob. Po rozebrání druhů bezúplatných příjmů článek popisuje dědictví a odkaz, dary obchodních korporací, dary veřejně prospěšných poplatníků a majetkový prospěch.

2. díl novely zákona o účetnictví 2016 - Obecně uznávané zásady v zákoně o účetnictví od 1. 1. 2016

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

9.11.2015 10:00 | Druhý díl série k novele zákona účetnictví 2016 nás zavádí k obecným zásadám v účetnictví. Podívejte se s námi jaké úpravy nastaly v obecných zásadách.

Do kontrolního hlášení bude nutno uvádět i několik údajů, které plátci dosud nesledovali

Autor Ing. Mgr. Olga Hochmannová

Ing. Mgr. Olga Hochmannová

Audio nahrávka6.11.2015 10:00 | Od 1.1.2016 bude platit nová povinnost v oblasti DPH, a to zasílání kontrolního hlášení. Obsah a údaje nutné k vyplnění shrnuje tento článek.

Účetní závěrka 2015 - Jak na neuhrazené zdravotní a sociální pojištění

Autor Tomáš Líbal

 Tomáš Líbal

5.11.2015 10:00 | Zákon o daních z příjmů (dále jen ZDP) stanoví pro zdravotní a sociální pojištění (dále jen ZP a SP), podmínku jejich zaplacení, aby mohlo být považováno za daňový náklad. Mnozí poplatníci se dostanou do situace, kdy nemají aktuálně dostatek peněžních prostředků na úhradu ZP a SP souvisejícího se zaměstnanci v termínu stanoveném ZDP.

Komisionářské smlouvy

Autor Ing. Petra Svitková , Ing. Pěva Čouková

Ing. Petra Svitková Ing. Pěva Čouková

30.10.2015 10:00 | Komisionářská smlouva je dvoustranným kontraktem příkazního typu. Kromě popsaných specifik komisionářské smlouvy článek obsahuje i příklad účtování z pohledu komisionáře a z pohledu komitenta.

Změny zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví u veřejné správy od 1.1.2016

Autor Ing. Bc. Lenka Zábojová

Ing. Bc. Lenka Zábojová

Audio nahrávka29.10.2015 06:49 | Zákon o účetnictví prošel v letošním roce novelizací, jejíž změny budou platné od 1.1.2016. Dochází k nové kategorizaci účetních jednotek a změnám jejich povinností.

1. díl Novely zákona o účetnictví 2016 - Kategorizace účetních jednotek

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

Audio nahrávka27.10.2015 07:00 | Od 1.1.2016 vstoupí v platnost novela zákona o účetnictví. V novele dochází k nové definici subjektů veřejného zájmu a z Evropské směrnice je nově přejatá kategorizace účetních jednotek.

Jak na přenesení daňové povinnosti § 92f ZDPH v limitu 100 000 Kč

Autor Tomáš Líbal , Ing. Pěva Čouková

 Tomáš Líbal Ing. Pěva Čouková

26.10.2015 09:00 | Zákon o DPH prošel během roku několika úpravami. Mezi ně patří rozšíření vybraných plnění pro režim přenesení daňové povinnosti. U některých plnění je režim přenesení daňové povinnosti vázán na překročení limitu 100 000 Kč. Článek zobrazuje na příkladech použití tohoto režimu v kontextu s přijetím zálohy na toto plnění.

Přirůstání podílů ve společnosti s ručením omezeným

Autor Mgr. Lola Laštovičková , Mgr. Jan Šafránek

Mgr. Lola Laštovičková Mgr. Jan Šafránek

Audio nahrávka23.10.2015 10:00 | S přijetím zákona o obchodních korporacích vznikají dva pohledy na přirůstání podílů ve společnosti s ručením omezeným. V zákoně - obchodní zákoník mohl společník vlastnit pouze jeden podíl. S přijetím zákona o obchodních korporacích záleží, jak má společnost přirůstání podílů upravené ve společenské smlouvě.

Účetní závěrka 2015 - Jak na neuhrazené smluvní pokuty a úroky z prodlení (Interpretace I-10)

Autor Tomáš Líbal

 Tomáš Líbal

19.10.2015 10:00 | Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou také náklady a výnosy, které v účetnictví musíme vykazovat s ohledem na věcné a časové zařazení do správného účetního období. Poplatníci daně z příjmů musí věnovat zvýšené opatrnosti při transformaci výsledku hospodaření na základ daně.

Účetní a daňové chyby v daňových přiznáních fyzických a právnických osob v podmínkách roku 2015 - díl třetí - právnické osoby: Chyby v položkách zvyšujících základ daně z titulu vzniku neproúčtovaných výnosů

Autor Ing. Ivana Pilařová

Ing. Ivana Pilařová

Audio nahrávka14.10.2015 10:00 | Třetí díl věnující se sérii chyb v daňových přiznáních fyzických a právnických osob tentokrát rozebírá chyby v položkách zvyšujících základ daně z titulu vzniku neproúčtovaných výnosů. Jak ovlivňují základ daně nepeněžní příjmy, nezaúčtované zdanitelné výnosy a polhůtní závazky?

Účetní a daňové chyby v daňových přiznáních fyzických a právnických osob v podmínkách roku 2015 - díl druhý - právnické osoby: Vazba podaného daňového přiznání na účetní závěrku

Autor Ing. Ivana Pilařová

Ing. Ivana Pilařová

Audio nahrávka8.10.2015 10:00 | Účetní závěrka je povinnou přílohou podávaných daňových přiznání, neplatí to však vždy. Vzájemné vazby mezi daňovým přiznáním a účetní závěrkou popisuje tento článek.

Cestovní náhrady u veřejné správy 2015

Autor Ing. Petra Slavkovská

Ing. Petra Slavkovská

5.10.2015 10:00 | Jak na cestovní náhrady u podnikatele snad už každý ví. Tento článek se zabývá cestovními náhradami u veřejné správy. Této oblasti se věnuje hlava III sedmé části zákoníku práce.

Uvádění obchodní firmy a adresy na účetních a daňových dokladech

Autor Ing. Otakar Machala QUD

Ing. Otakar Machala QUD

29.9.2015 10:00 | Úprava podoby adres se musí řídit určitými pravidly dle zákona o základních registrech.. V článku se dozvíte jaká podoba je dnes v souladu s těmito právními předpisy.

Jak na účtování při zvláštním režimu jednoho správního místa (tzv. Mini One Stop Shop)

Autor Tomáš Líbal

 Tomáš Líbal

21.9.2015 10:00 | Novela zákona o dani z přidané hodnoty s účinností od ledna 2015 mění některá pravidla pro určení místa plnění u vybraných plnění poskytovaným osobám nepovinným k dani (tzn. neplátci, nepodnikateli). Jak je to s registrací do režimu jednoho správního místa a jak se účtuje v souvislosti s režimem jednoho správního místa?

ČÚS 709 - Vlastní zdroje - 3. část

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

17.9.2015 10:00 | Třetí a poslední část článku zabývající se Českým účetním standardem 709 - Vlastní zdroje nás zavede ke srovnání chyby minulých let (účet 408) a významné částky. Článek obsahuje příklad, na kterém je vysvětleno, jak se účtuje, pokud zjistíte, že jste např. zapomněli zaúčtovat významnou operaci v minulém roce.

Jak na rozdělení pořizovací ceny nemovité věci

Autor Tomáš Líbal

 Tomáš Líbal

16.9.2015 10:00 | Nový občanský zákoník přinesl řadu změn. Jednou z nich je, že stavba se stává součástí pozemku na němž stojí. V účetnictví tak dochází k potřebě rozdělit pořizovací hodnotu kupované nemovitosti i pozemku, neboť zákon o účetnictví nadále rozlišuje stavby a pozemky zvlášť. Jak na rozúčtování pořizovací hodnoty nemovité věci se podívejte v tomto článku.

Jak na účtování a daňové posouzení stravenek

Autor Tomáš Líbal

 Tomáš Líbal

14.9.2015 10:00 | Mnozí zaměstnavatele poskytují svým zaměstnancům příspěvek na stravné, tzv. stravenky. Článek obsahuje výklad z hlediska účetnictví i z hlediska daní z příjmů.

Jak na zařazování nových automobilů do používání

Autor Tomáš Líbal

 Tomáš Líbal

10.9.2015 10:00 | Pořizování nových automobilů je obvyklou firemní záležitostí. Při tomto pořízení je nutná úvaha, kdy bude firma moci poprvé uplatnit daňový odpis a snížit si tak základ daně.

ČÚS 706 - Opravné položky a vyřazení pohledávek

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

7.9.2015 11:32 | Ke konci rozvahového dne při oceňování lze do účetní závěrky brát pouze zisky, které byly dosaženy a je třeba brát v úvahu všechna rizika, která je možné předpokládat včetně všech možných ztrát, které jsou jim známy. K tomu slouží odpisy, opravné položky a rezervy. Kdy účtujeme? Pomocnou kalkulačku, jak na opravné položky najdete u nás v pomůckách...

Účetní a daňové chyby v daňových přiznáních fyzických a právnických osob v podmínkách roku 2015 - díl první - právnické osoby: Možnosti legálního nepodání daňového přiznání k DPPO

Autor Ing. Ivana Pilařová

Ing. Ivana Pilařová

Audio nahrávka4.9.2015 10:00 | Někdo podává daňové přiznání i když teoreticky nemusí. Jiní zase naopak daňové přiznání nepodají, i když by měli.První díl ze seriálu Účetních a daňových chyb v daňových přiznáních fyzických a právnických osob v podmínkách roku 2015 nás zavádí přímo k základní chybě, a to konkrétně k legálnosti nepodání daňového přiznání k dani z příjmu právnických osob.

ČÚS 709 - Vlastní zdroje - 2. část

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

3.9.2015 10:00 | Druhý díl článku ČÚS 709 - Vlastní zdroje nás zavede do problematiky oprávek, kurzových rozdílů a oceňovacích rozdílů. Na jakém účtu budou zaúčtovány cenné papíry? Kam bude zaúčtován kurzový rozdíl? Vše vysvětleno na krátkých praktických příkladech.

"IČ" nebo "IČO", co je správně?

Autor Tomáš Líbal

 Tomáš Líbal

2.9.2015 10:00 | Počátky existence tzv. indentifikačního čísla organizace (IČO) sahají až do roku 1989, kdy byl dne 28.11. publikován ve Sbírce zákonů zákon č. 128/1989 Sb. V článku se můžete dočíst o historii "IČO". V průběhu vývoje došlo i ke změně pouze na "IČ". Co je správně v aktuální době? IČ nebo IČO?

Voluntary personal income tax declaration

Autor Ing. Vladimír Zdražil

Ing. Vladimír Zdražil

Audio nahrávka28.8.2015 10:00 | Někteří studenti si přivydělávají formou brigád na DPP. Článek se zaobírá tím, zda - li je výhodné si podat daňové přiznání, aby mu byla daň po zdaňovacím období vrácena.

Jak na přílohu k přiznání k dani z příjmů právnických osob o transakcích se spojenými osobami - 2. část

Autor Tomáš Líbal

 Tomáš Líbal

27.8.2015 10:00 | Při zpracování přiznání k DPPO se někteří poplatníci setkají s povinností sestavit novou přílohu Přehled transakcí se spojenými osobami - tiskopis 25 5404/E MFin 5404/E - vzor č. 1 (dále jen příloha). Příloha se stala součástí tiskopisu přiznání k DPPO vzor č. 25 platný pro část zdaňovacího období započatého v roce 2014, za kterou lhůta pro podání daňového přiznání uplyne do 31.prosince 2014. V pokračování článku se zaměříme na to, jak danou přílohu správně vyplnit.

The goods from third country resold to EU but rejected by end customer

Autor Ing. Vladimír Zdražil

Ing. Vladimír Zdražil

Audio nahrávka21.8.2015 10:00 | V článku je zodpovězeno na otázku, jaký vliv má následný prodej počítačových komponent v tuzemsku, pokud původní plán byl prodat je v jiných státech EU, kde však došlo k vrácení tohoto zboží.

ZOPAKUJME SI: Autorské honoráře (daňový pohled) - srovnání 2014 a 2015

13.8.2015 08:00 | Zopakujme si tentokrát, jakým způsobem se zdaňují autorské honoráře. K jakým změnám došlo ve zdanění autorských honorářů v roce 2014 a 2015?

ČÚS 709 - Vlastní zdroje - 1. část

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

4.8.2015 07:15 | Vlastní kapitál zobrazuje vlastní zdroje financování u každé účetní jednotky. Je to suma majetku mínus dluhy a je to vlastně „bohatství“ každé účetní jednotky. Samozřejmě za předpokladu, že je správně účtováno a dále správně vyjádřeny odpisy, rezervy, opravné položky.
V tomto prvním díle věnovaném Vlastním zdrojům se budeme zabývat zejména ve vztahu k beźúplatnému nabytí majetku a také předání majetku bez úplaty.

Jak na prodej a nákup ojetého automobilu u plátce DPH

Autor Tomáš Líbal

 Tomáš Líbal

3.8.2015 08:00 | Článek nám ukáže, jak vypadá prodejní schéma při prodeji automobilu z pohledu DPH. Prodej automobilu aneb jak se vyhnout " daňové pasti".

ZOPAKUJME SI: Promlčení v novém občanském zákoníku

30.7.2015 08:00 | V tomto díle se s Adélou Hamplovou podíváme na promlčení. Z článku se dozvíme rozdíl mezi promlčení lhůtou a promlčecí dobou. Dále ukážeme druhy případů, kdy se která promlčecí lhůta používá.

Nezapomeňte zveřejnit účetní závěrku ve Sbírce listin

Autor Ing. Petra Svitková

Ing. Petra Svitková

16.7.2015 07:43 | Vypracováním daňového přiznání za uplynulé účetní období, sestavením účetní závěrky s případným ověřením účetní závěrky auditorem a následným schválením účetní závěrky valnou hromadou nekončí veškeré povinnosti účetní jednotky.
Neopomeňme na zveřejnění účetní závěrky ve Sbírce listin, což je posledním úkonem spojeným s předchozím účetním obdobím.

Elektronická evidence tržeb

Autor Ing. Milan Dvořák

Ing. Milan Dvořák

29.6.2015 09:10 | Sledujete vývoj kolem elektronické evidence tržeb? Nevíte, od kdy bude platit a koho se vlastně týká? Připravili jsme pro Vás výtažek důležitých informací z návrhu zákona o elektronické evidenci tržeb, který na některé z těchto otázek odpovídá...

Příplatek mimo základní kapitál v akciové společnosti

Autor Mgr. Lola Laštovičková , Mgr. Jan Šafránek

Mgr. Lola Laštovičková Mgr. Jan Šafránek

18.6.2015 08:00 | Nový zákon o obchodních korporacích opět neřeší příplatek do vlastního kapitálu mimo základní kapitál poskytnutý ze strany akcionáře akciové společnosti. Bude možné tento způsob zvýšení vlastního kapitálu u akciové společnosti využít?

Hmotný majetek podle zákona o daních z příjmů - 1. část

Autor Ing. Karel Kvítek

15.6.2015 12:54 | Hmotný majetek je jedna z důležitých součástí celkového majetku poplatníka. Do daňových výdajů si daňový subjekt uplatňuje hodnotu pořízeného majetku postupně formou daňových odpisů.
Jak definuje hmotný majetek zákon o daních z příjmů se dozvíme v článku Ing. Karla Kvítka.

DESATERO o tom, co vědět ke správnému zaúčtování chyb minulých let

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

8.6.2015 09:04 | Máte jasno v chybách minulých let? Víte, co patří na nepatří do minulého účetního období? Musíte všechny chyby účtovat do minulých let? Může se chyba minulých let účtovat do výsledku běžného účetního období?

Následující DESATERO shrnuje problematiku zaúčtování chyb minulých let a navazuje na video ZDARMA k této problematice od Ing. Pěvy Čoukové.

DESATERO k technickému zhodnocení 2015

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

19.5.2015 10:15 | Zachytili jste novou účetní definici technického zhodnocení, která platí už pro rok 2014? Víte, jak vše správně uvést do přílohy k účetní závěrce 2014?
Dokončujete účetní závěrku za rok 2014 a vyvstávají Vám otázky:
- Jak je to s limitem pro technické zhodnocení u hmotného majetku?
- Sleduje se za zdaňovací období?
- I účetní období?
- A u nehmotného majetku je to stejně?
Doporučujeme proto shlédnutí videa s Ing. Pěvou Čoukovou a následující DESATERO, které je třeba znát ke správnému účetnímu a daňovému řešení...

České účetní standardy - 710 Dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

15.5.2015 16:00 | Předkládáme Vám další standard pro veřejný sektor, tentokrát ČÚS č. 710 - Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek.
Souvisí s ním zcela určitě souhrnný přehled majetku, který naleznete na našem portále na této adrese i s § a položkami - http://www.ucetni-portal.cz/soubory/prehledy2/264.pdf.
V závěru standardu jsem si dovolila přidat problém roku 2015, a to zamyšlení, zda podle zákona o obcích majetek vlastní příspěvkové organizaci u obce najmout, svěřit nebo vypůjčit s tím, že vše navazuje na novelu ZDP k 1. 1. 2015.
Jak jste vyřešili situaci u Vás? Napište nám do komentáře.
Příští týden se můžete se těšit na ČÚS č. 708 - Odpisování dlouhodobého majetku.

DESATERO o tom, co vědět ke správnému zaúčtování schválené valné hromady

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

13.5.2015 10:27 | Máte schválenu účetní závěrku za rok 2014? A máte ji proúčtovanou?
Nebo právě připravujete podklady pro valnou hromadu?
Právě pro Vás jsem vytvořila následující DESATERO, které navazuje na nově zveřejněné video, které jsem pro Vás vytvořila - Schvalování účetní závěrky.

Pěva Čouková

Časové rozlišování přijatých transferů

Autor Ing. Michal Svoboda Ph.D.

Ing. Michal Svoboda Ph.D.

30.4.2015 08:40 | Přinášíme Vám článek Ing. Michala Svobody Ph.D. věnovaný časovému rozlišování přijatých transferů pro účetní jednotky veřejného sektoru, které po nich požaduje účetní legislativa již od roku 2012.
Jde o technicky možná nejkomplikovanější účetní zápisy, které v účetní legislativě pro vybrané účetní jednotky jsou obsaženy. A to ne z pohledu postupu účtování, který je jednoduchý, ale kvůli náročnosti ocenění této transakce. Podívejme se podrobněji na příčiny, které k této povinnosti vedou.

České účetní standardy - 702 Otevírání a uzavírání účetních knih

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

28.4.2015 15:03 | Pro vybrané účetní jednotky přinášíme materiál o otevírání a uzavírání účetních knih od Ing. Pěvy Čoukové.
Účetní závěrku máme hotovou a můžeme si zopakovat vše, co se týká uzavírání a otevírání účetních knih neboli ČÚS 702 pro vybrané účetní jednotky.
Víme, co je dokladem k převodu konečných stavů nákladů a výnosů? Co je to převod konečných a počátečních stavů? Máme tento doklad v účetnictví?
Na závěr si můžete zkontrolovat povinnosti kolem zveřejňování účetní závěrky.
To vše a mnohem více se v materiálu dozvíte.
Těšíme se na vaše komentáře!

Převod cenných papírů a podílů 2015

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

27.4.2015 08:22 | Chcete proniknout do daňové uznatelnosti cenných papírů a podílů?
Nebo si zkontrolovat, jak jste zaúčtovali svoji transakci?
Nebo jen si ověřit, zda s Vámi mám stejný názor?
Právě pro Vás jsem připravila článek Převod cenných papírů a podílů 2015.
Jakékoliv připomínky mi prosím pište!
Těším se na ně.

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 701 Účty a zásady účtování na účtech

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

31.3.2015 11:08 | Pro vybrané účetní jednotky přinášíme materiál o účtech a zásadách účtování na účtech pro roky 2014 a 2015.
Víte, jaké jsou obecně uznávané zásady podle zákona o účetnictví?
Víte, jaké jsou účetní metody podle zákona o účetnictví?
Víte, v jakých účetních knihách máte účtovat, z jakého důvodu vytvářet analytické a podrozvahové účty?
Víte, že účtování navazuje na správný vnitřní kontrolní systém účetní jednotky?
Víte k čemu slouží směrná účtován osnova a účtový rozvrh?
To vše a mnohem více se v materiálu dozvíte.
Těšíme se na vaše komentáře!

Změna účetního období - účetní a daňový postup

Autor Ing. Otakar Machala QUD

Ing. Otakar Machala QUD

9.3.2015 08:51 | Změna účetního období je v životě podnikatelských subjektů obvykle výrazným mezníkem často spojeným např. se změnou majitele nebo se změnou předmětu podnikání. Jedná se v principu o změnu účetní, která ovšem může mít i podstatné daňové důsledky. V článku Ing. Otakara Machaly se proto zaměříme nejprve na postup a podmínky realizace změny účetního období podle účetních předpisů a následně na souvislosti takové operace z pohledu daní z příjmů jak u fyzických, tak u právnických osob.

Poplatek na likvidace fotovoltaických panelů

Autor Doc. Ing. Hana Březinová CSc.

Doc. Ing. Hana Březinová CSc.

4.3.2015 07:45 | Podívejte se s námi na doporučované řešení v otázce problematiky účtování poplatku na likvidaci fotovoltaických panelů, na kterou nám odpoví Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.

Záloha na podíly na zisku a podíly na zisku 2015

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

23.2.2015 08:00 | Problémem roku 2015 a následujících let je otázka, zda v roce přijetí zálohy na podíly na zisku máme účtovat u příjemce peněz o přijaté záloze, nebo zda můžeme účtovat o pohledávce a výnosech.
Jaké je tedy správné účtování ve světle nejnovější judikatury?
Podívejme se na řešení v příkladu Ing. Pěvy Čoukové.

Český účetní standard č. 703 - Transfery

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

16.12.2014 08:00 | Pro vybrané účetní jednotky přinášíme materiál od Ing. Pěvy Čoukové o Českém účetním standardu č. 703 věnovaný transferům.
V materiálu se dozvíte, co se transferem rozumí, jak se transfery třídí v rozpočtové skladbě, kdy a na jaké účty o transferech účtujeme, kdy účtujeme na podrozvahu, kdy se jedná o transfery investiční a kdy o transfery neinvestiční. Materiál je doplněn o příklady.
To vše a mnohem více. Těšíme se na vaše komentáře!

Cizoměnové pohledávky v insolvenčním řízení

Autor Doc. Ing. Hana Březinová CSc.

Doc. Ing. Hana Březinová CSc.

15.12.2014 07:14 | Proces přihlašování pohledávek v rámci insolvenčního řízení má svoje úskalí. Mezi ně patří mimo jiné oceňování cizoměnových pohledávek pro účely přihlášení pohledávky do insolvenčního řízení.
Jak má účetní jednotka postupovat při přihlášení cizoměnové pohledávky do insolvenčního řízení se dozvíte v článku Doc. Ing. Hany Březinové CsC.

České účetní standardy - 702 Otevírání a uzavírání účetních knih

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

2.12.2014 08:00 | Pro vybrané účetní jednotky přinášíme materiál o otevírání a uzavírání účetních knih od Ing. Pěvy Čoukové.
Chystáte se provést účetní závěrku a nevíte, jak postupovat nebo zda ji máte dobře sestavenou?
Chcete si ověřit převod konečných a počátečních stavů účtů, které Vám většinou automaticky generuje účetní program?
Nevíte, zda máte povinnost zveřejnit účetní závěrku?
To vše a mnohem více se v materiálu dozvíte.
Těšíme se na vaše komentáře!

Převodní ceny v praxi - prezentace

Autor Ing. Jiří Slavkovský

Ing. Jiří Slavkovský

1.12.2014 12:29 | Zažili jste, že Vám na kontrole finanční úřad začal prověřovat ceny obvyklé mezi spojenými osobami?
A to například transakce mezi společníky a společností, jednateli a společností, příbuznými jmenovaných a společností, zaměstnanci a společností a Vy jste nevěděli, kde musí a kde nemusí být cena obvyklá být uplatněna?
Nebo jste patřili mezi ty, po kterých finanční úřad přímo požadoval dokumentaci k cenám obvyklým např. ve vztahu k dceřiné společnosti v zahraničí?
Pokud jste to sice nezažili, ale rádi byste na tuto možnou situaci byli připravení, je tato prezentace od Ing. Jiřího Slavkovského ze školení v Bohuňovicích právě pro Vás...

Dispozice s obchodním závodem - 7. část - Rekapitulace pacht obchodního závodu

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

27.11.2014 08:00 | V závěrečné části věnované pachtu obchodního závodu si celou problematiku zrekapitulujeme a v návaznosti na právní úpravu.
V jedné souhrnné tabulce se dozvíme veškeré souvislosti pachtu obchodního závodu, pojmeme občanský zákoník (NOZ), postup pro odepisování, DPH u převodu obchodního závodu, účetnictví - tvorba rezerv, opravných položek, časového rozlišení, a také problematiku silniční daně a daně z nemovitých věcí u pachtu obchodního závodu.

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 701 Účty a zásady účtování na účtech

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

25.11.2014 08:00 | Pro vybrané účetní jednotky přinášíme materiál o účtech a zásadách účtování na účtech pro roky 2014 a 2015.
Víte, jaké jsou obecně uznávané zásady podle zákona o účetnictví?
Víte, jaké jsou účetní metody podle zákona o účetnictví?
Víte, v jakých účetních knihách máte účtovat, z jakého důvodu vytvářet analytické a podrozvahové účty?
Víte, že účtování navazuje na správný vnitřní kontrolní systém účetní jednotky?
Víte k čemu slouží směrná účtován osnova a účtový rozvrh?
To vše a mnohem více se v materiálu dozvíte.
Těšíme se na vaše komentáře!

Technické zhodnocení dlouhodobého majetku v účetnictví a v daních v podmínkách roku 2014

Autor Ing. Ivana Pilařová

Ing. Ivana Pilařová

24.11.2014 07:53 | Od 1.1.2014 je novinkou hodnotové vymezení technického zhodnocení, které musí být shodné s hodnotou určenou účetní jednotkou pro vykazování jednotlivého dlouhodobého hmotného či nehmotného majetku.
Dále si zrekapitulujeme pár změn ve vymezení pojmu technického zhodnocení v dani z příjmů a v dani z přidané hodnoty.
Především si ale v článku Ing. Pilařové procvičíme možné situace na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku na příkladech...

Machine leased for definite term but advance payment covered at full amount

Autor Ing. Vladimír Zdražil

Ing. Vladimír Zdražil

Audio nahrávka19.11.2014 08:25 | Dnes budeme řešit situaci, kdy si půjčuje stavební firma na základě nového občanského zákoníku nějaký stroj. Celkové nájemné je na půl roku 60 tisíc korun, a to od listopadu 2014 do dubna 2015 a požadavek je takový, aby celá hodnota nájmu byla uhrazena před předáním předmětu nájmu. Pojďme se podívat u nájemce, jak se bude taková situace projevovat v účetnictví a v DPH a současně si procvičme odbornou angličtinu.

Dispozice s obchodním závodem - 6. část - Pacht obchodního závodu - úprava v účetnictví, daních a zákonu o DPH

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

13.11.2014 16:40 | V této části se dozvíme, jak účtovat pacht obchodního závodu z pohledu pachtýře a propachtovatele, seznámíme se s úpravou pachtu obchodního závodu v zákoně o daních z příjmů a v zákonu o dani z přidané hodnoty.

Dispozice s obchodním závodem - 5. část - Pacht obchodního závodu - právní úprava

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

30.10.2014 09:35 | Nový občanský zákoník zavedl termín „pacht“.Pacht znamená věc nejen užívat, ale také požívat, tj. brát z pachtu užitky, plody, výnosy a zisky a spotřebovávat je.
V této a dvou dalších částech série Dispozice s obchodním závodem se budeme zabývat PACHTEM obchodního závodu. V dnešní části se zaměříme na právní úpravu pachtu obchodního závodu.
V následujících částech se pověnujeme úpravě v účetnictví, dani z příjmů a DPH z pohledu propachtovatele a pachtýře - opět navážeme příkladem na účtování pachtu obchodního závodu.

Shortage found out with no trustworthy offender to put the blame on

Autor Ing. Vladimír Zdražil

Ing. Vladimír Zdražil

Audio nahrávka24.10.2014 08:51 | V dnešním jazykovém okénku se budeme zabývat inventarizací zásob. Účetní jednotka má na skladě ocelové pláty a v rámci inventury zjistili, že jim nějaké zboží chybí. Vysvětlení není, takže se neví, zda-li byli odcizeny, nebo něco jiného
Jaký bude postup při odpisu, po kom lze nárokovat škodu, atd se dozvíme v anglickém článku včetně AUDIOnahrávky.

Dispozice s obchodním závodem - 4. část - Koupě obchodního závodu

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

23.10.2014 07:02 | Český účetní standard ČÚS 011 - Operace s obchodním závodem upravuje převážně pohled prodávajícího. Najdeme v něm však také krátkou úpravu pro kupujícího.
A právě pohledem kupujícího při koupi podniku se zabývá tento článek Ing. Pěvy Čoukové.
Dozvíte se v něm, jaká je právní úprava koupě obchodního závodu, ať už s oceňovacím rozdílem, tak i goodwillem v účetnictví a v zákoně o daních z příjmů. Na závěr článku najdete porovnání problematiky goodwillu a oceňovacího rozdílu k nabytému majetku.

Dispozice s obchodním závodem - 3. část - Prodej obchodního závodu

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

15.10.2014 16:33 | V článku Prodej obchodního závodu se seznámíme s právní úpravou prodeje obchodního závodu v účetnictví, zákoně o daních z příjmů i zákoně o dani z přidané hodnoty.
Celá problematika je zrekapitulována v přehledné tabulce a na závěr si připomeneme zásady, které je třeba dodržet při prodeji obchodního závodu o prodávajícího a související problémy.

Heavy truck after road accident

Autor Ing. Vladimír Zdražil

Ing. Vladimír Zdražil

Audio nahrávka10.10.2014 07:35 | Spediční firma, která širokou škálu motorových vozidel, které používá na přepravu nákladů po celé Evropě. Jedno z těch vozidel mělo dopravní havárii, je tam přibližně polovičně pokles na ceně. Vedení firmy se rozhodlo, že po novém roce nechá tento automobil.
Otázkou je, zda díky výraznému poklesem ceny můžeme tvořit nějaký mimořádný pokles, či opravnou položku či jinou formu korekce účetní hodnoty aktiva. Zda se tento pokles promítne do účetního či daňového výsledku hospodaření z pohledu české legislativy?

Konsolidovaná účetní závěrka - problém menšinových podílů na hospodářském výsledku v ekvivalenci

Autor Ing. Lubomír Harna

Ing. Lubomír Harna

2.10.2014 10:20 | Při víceúrovňových vztazích při řešení správného vykázání menšinových podílů na hospodářském výsledku v ekvivalenci se objevuje problém, který má dopad na soulad konsolidovaných výkazu rozvahy a výkazu zisku a ztráty.
Pojďme si s Ing. Lubomírem Harnou tento případ demonstrovat názorně na příkladu.

Dispozice s obchodním závodem - 2. část - Prodej a koupě obchodního závodu - právní úprava

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

29.9.2014 06:53 | V několika příštích týdnech se budeme věnovat dispozicím s obchodním závodem, mezi něž patří také prodej a koupě obchodního závodu.
V úvodní části se seznamíme s právní úpravou obsaženou v zákoně o obchodních korporacích a novém občanském zákoníku, která se dotýká prodeje a koupě obchodního závodu.

ČÚS 018 Kapitálové účty a dlouhodobé závazky

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

13.9.2014 12:19 | Základní postupy účtování na kapitálových účtech a dlouhodobých závazků.

ČÚS 016 Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

13.9.2014 12:05 | Základní postupy účtování krátkodobého finačního majetku a krátkodobých bankovních úvěrů v položkách C.IV. Krátkodobý finanční majetek, A.I.2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly, B.IV.2 Krátkodobé bankovní úvěry, B.IV.3 Krátkodobé finanční výpomoci.

ČÚS 015 Zásoby

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

13.9.2014 12:01 | Základní postupy účtování o zásobách v položkách C.I. Zásoby.

ČÚS 014 Dlouhodobý finanční majetek

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

13.9.2014 11:55 | Základní postupy účtování dlouhobého finančního majetku v položce B.III. Dlouhodobý finanční majetek.

ČÚS 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

12.9.2014 16:24 | Základní postupy účtování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

ČÚS 012 Změny vlastního kapitálu

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

11.9.2014 16:49 | Cílem tohoto standardu je stanovit základní postupy účtování změn vlastního kapitálu za účelem docílení souladu při používání účetních metod účetními jednotkami.

ČÚS 011 Operace s obchodním závodem (operace s podnikem)

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

11.9.2014 16:35 | Cílem tohoto standardu je stanovit základní postupy při prodeji obchodního závodu nebo jeho části, pachtu obchodního závodu nebo jeho části a při přeměnách účetních jednotek podle příslušných ustanovení občanského zákoníku a zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev (dále jen "zákon o přeměnách") za účelem docílení souladu při používání účetních metod účetními jednotkami.

ČÚS 009 Deriváty

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

11.9.2014 16:27 | Cílem tohoto standardu je stanovit základní postupy při účtování derivátů za účelem docílení souladu při používání účetních metod účetními jednotkami.

ČÚS 008 Operace s cennými papíry a podíly

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

11.9.2014 15:11 | Cílem tohoto standardu je stanovit základní postupy při účtování cenných papírů a podílů za účelem docílení souladu při používání účetních metod účetními jednotkami.

ČÚS 007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

11.9.2014 14:36 | Cílem tohoto standardu je stanovit základní postupy účtování o inventarizačních rozdílech a ztrátách v rámci norem přirozených úbytků zásob za účelem docílení souladu při používání účetních metod účetními jednotkami.

ČÚS 006 Kurzové rozdíly

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

11.9.2014 14:31 | Cílem tohoto standardu je stanovit základní postupy účtování kursových rozdílů za účelem docílení souladu při používání účetních metod účetními jednotkami.

ČÚS 005 Opravné položky

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

11.9.2014 14:22 | Cílem standardu je stanovit základní postupy účtování o opravných položkách za účelem docílení souladu při používání účetních metod účetními jednotkami.

ČÚS 004 Rezervy

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

11.9.2014 12:01 | Základní postupy účtování o tvorbě a použití rezerv v položkách B.I. Rezervy. (B.I.1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů, B.I.2. Rezerva na důchody a podobné závazky, B.I.3. Rezerva na daň z příjmů, B.I.4 Ostatní rezervy).

ČÚS 003 Odložená daň

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

11.9.2014 11:57 | Základní postupy účtování o odložené dani ve vykazovaných položkách "C.II.8. Odložená daňová pohledávka" nebo "B.II.10. Odložený daňový závazek" a položkách "Q.2. Daň z příjmů za běžnou činnost odložená" nebo "L.2. Daň z příjmů za běžnou činnost odložená" a "S.2. Daň z příjmů z mimořádné činnosti odložená" nebo "N.2. Daň z příjmů z mimořádné činnosti odložená" za podmínek stanovených v § 3 a 4 Vyhlášky č. 500/2002 Sb.

ČÚS 002 Otevírání a uzavírání účetních knih

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

11.9.2014 11:50 | Základní postupy při otevírání a uzavírání účetních knih za účelem docílení souladu při používání účetních metod účetními jednotkami.

ČÚS 001 Účty a zásady účtování na účtech

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

11.9.2014 11:39 | Základní postupy účtování na účtech za účelem docílení souladu při používání účetních metod účetními jednotkami.

Dispozice s obchodním závodem - 1. část - Nový občanský zákoník a dispozice s obchodním závodem

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

8.9.2014 14:04 | Po rekodifikaci, tj. od 1.1.2014 se nový občanský zákoník snaží ujednotit jednotlivé typy smluvního práva. Termín podnik, který používal "starý obchodní zákoník" je nahrazen termínem "obchodní závod".
Jednotlivé transakce s obchodním závodem je možno rozdělit na:
- koupě závodu
- pacht závodu
- vklad obchodního závodu
- a do jisté míry s tím související fúze obchodního závodu.
V této úvodní části se seznámíme s novou právní úpravou dispozice s obchodním závodem, a v dalších částech budou navazovat podrobnější články věnované koupi a prodeji obchodního závodu a pachtu obchodního závodu.

Cheap car and motorbike – imposition of road tax or not?

Autor Ing. Vladimír Zdražil

Ing. Vladimír Zdražil

Audio nahrávka8.8.2014 08:00 | Dnes se podíváme na silniční daň. Menší firma si pořídila hodně ojeté auto v pořízovací hodnotě 27 tisíc korun, které budou používat pro ekonomickou činnost. Také si pořídila motorku v hodnotě 60 tisíc korun, kterou bude využívat na rozvoz pizzy. Jak tyto dvě koupě účtovat? Budeme odpisovat nebo budeme účtovat hned do nákladů? Budeme platit silniční daň z motorky, z auta, nebo snad z obou dopravních prostředků?

Důležité definice v praxi kapitálových společností od 1.1.2014

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

29.7.2014 06:19 | Pro pochopení problematiky zákona o korporacích č. 90/2012 Sb. (dále jen „ZOK“) a nového občanského zákoníku zákona č. 89/2012 Sb. (dále jen „NOZ“) je nezbytné vyjasnit si termíny, které jsou v praxi od 1.1.2014 používány.
Z čeho vychází termín vlastní kapitál a navazující termíny? To se dozvíte v přehledu Ing. Pěvy Čoukové.

Jednoduché účetnictví v neziskových subjektech

Autor Doc. Ing. Hana Březinová CSc.

Doc. Ing. Hana Březinová CSc.

24.7.2014 06:56 | Aktuální zákon o účetnictví v § 1 stanoví účetní jednotky. Protože § 2 uvádí, že předmětem účetnictví je stav a pohyb majetku a jiných aktiv, závazků včetně dluhů a jiných pasiv, náklady, výnosy a výsledek hospodaření a § 3 vymezuje akruální princip, má se za to, že vymezené účetní jednotky vedou podvojné účetnictví. Výjimku z tohoto systému se snaží přinášet řadu let § 38a (část sedmá zákona, Ustanovení společná, přechodná a závěrečná), který se pokusil zastavit čas, a tím nadělal zmatky....

Společnost (bývalá sdružení bez právní subjektivity) a účetní souvislosti

Autor Doc. Ing. Hana Březinová CSc.

Doc. Ing. Hana Březinová CSc.

17.7.2014 09:30 | Sdružení bez právní subjektivity bylo v novém občanském zákoníku nahrazeno společností. Jestliže se tedy několik osob sdruží za společným účelem činnosti nebo věci, vzniká společnost. Má společnost právní subjektivitu, resp. právní osobnost? Přísluší společnosti vést podvojné účetnictví či jednoduché účetnictví?
Zkusme se nad touto otázkou zamyslet v článku s Doc. Ing. Hanou Březinovou CSc. ze Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo.

Nový občanský zákoník v účetnictví vybraných účetních jednotek

Autor Ing. Michal Svoboda Ph.D.

Ing. Michal Svoboda Ph.D.

27.5.2014 09:53 | V příloze najdete prezentaci Ing. Michala Svobody, Ph.D. z konference pro veřejnou správu konané dne 15.5.2014 v Brně.
V prezentaci se seznámíme s dopady NOZ do účetnictví obcí o příspěvkových organizací:
- dopady NOZ do zákona o účetnictví
- dopady NOZ do vyhlášky č. 410/2009 Sb.
- dopady NOZ do ČÚS 708 - Odpisování dlouhodobého majetku

Nová legislativa zjednodušeně aneb rekodifikace na pokračování 16. část – Technické zhodnocení v roce 2014

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

19.5.2014 07:34 | V prozatím poslední části rekodifikace na pokračování se Ing. Pěva Čouková věnuje novinkám, které se týkají technického zhodnocení v roce 2014 v porovnání zákona o daních z příjmů a zákona o účetnictví...

Změny v účetní legislativě vybraných účetních jednotek s účinností od 1. ledna 2014

Autor Ing. Danuše Prokůpková

Ing. Danuše Prokůpková

13.5.2014 13:43 | Přinášíme Vám přehled změn v účetní legislativě vybraných účetních jednotek s účinností od 1. ledna 2014.
Podívejte se společně s námi na novinky týkající se novely zákona o účetnictví, novely Vyhlášky č. 410/2009 Sb., novely Českých účetních standardů a novely Vyhlášky č. 383/2009 Sb.

Nová legislativa zjednodušeně aneb rekodifikace na pokračování 13. část – Opravy minulých let účetně a daňově

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

24.4.2014 08:01 | Ve 13. části rekodifikace na pokračování se Ing. Pěva Čouková věnuje problematice Oprav minulých let, a to jak z účetního, tak z daňového hlediska. Dozvíte se na praktickém příkladu, jak účetní opravit chybu minulých let, zda-li je nutno se věnovat úpravě minulého období ve výkazech. Byla by situace stejná, kdyby se jednalo o chybu předminulého období? Jaké je daňové řešení opravy chyby minulých let? To se dozvíte v tomto článku...

Services by the turn of the year – no invoice charged yet

Autor Ing. Vladimír Zdražil

Ing. Vladimír Zdražil

Audio nahrávka21.3.2014 08:43 | Dnes se podíváme na situace, kterou velmi často řešíme v prosinci, reps. v lednu. Máme osobu uskutečňující plnění a poskytuje služby. V obchodních podmínkách má stanoveno, že k fakturaci dochází po ukončení služby. Nyní však bude služba poskytována přes rok...většina služby byla realizována v průběhu běžného období, menší část v období následujícím. Je třeba časově rozlišovat? Jak přistoupit ke zdanění takového poskytnuté služby?

ČÚS 703 - Transfery

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

20.3.2014 09:01 | V příloze naleznete prezentaci týkající se Českého účetního standardu č. 703 Transfery. Je zde popsáno časové rozlišení přijatého investičního transferu, odpisování dlouhodobého majetku, více složek majetku, vklad majetku, oprávky k dlouhodobému majetku - dopočet, opravné položky k dlouhodobému majetku a účtování transferu včetně podrozvahy.

ČÚS 702 - Otevírání a uzavírání účetních knih

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

20.3.2014 08:34 | V příloze naleznete prezentaci týkající se Českého účetního standardu č. 702 Otevírání a uzavírání účetních knih. Jsou zde popsány vybrané účetní jednotky, otevírání účetních knih, územní samospráva - obce, kraje, uzavírání účetních knih, účetní závěrka a uzavírání účetních knih, legislativní rámec účetní závěrky, pravidla pro sestavení účetní závěrky, hlavní a hospodářská činnost, zjednodušení účetnictví, pravidla pro sestavení účetní závěrky, pracovní postup, přípravné práce, opětovné otevření účetních knih a zveřejňování účetní závěrky.

ČÚS 701 - Účty a zásady účtování na účtech

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

20.3.2014 05:48 | V příloze naleznete prezentaci týkající se Českého účetního standardu č. 701 Účty a zásady účtování na účtech. Jsou zde popsány obecně uznávané zásady uvedené v zákoně o účetnictví, účetní metody, účetní knihy, analytické účty, podrozvahové účty, směrná účtová osnova a účtový rozvrh, významnost pro vybrané účetní jednotky a vnitropodnikové účetnictví.

Novinky od 1.1.2014 - III. Daňový řád, změny v účetnictví podnikatelských subjektů, další novinky

Autor Ing. Ivana Pilařová

Ing. Ivana Pilařová

4.3.2014 07:32 | Ve třetí a poslední části Novinek od 1.1.2014 od Ing. Ivany Pilařové je věnován novele daňového řádku, změnám v účetnictví podnikatelských subjektů a dalším novinkám v souvisejících předpisech (cestovní náhrady, nerealizované kurzové rozdíly, údaje pro důchodové pojištění) v souvislosti s přijatým zákonným opatřením Senátu č. 344/2013 Sb.

ZÁLOHA NA PODÍLY NA ZISKU OD 1. 1. 2014

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

3.2.2014 14:42 | Milí kolegyně a kolegové,
KONEČNĚ Vám předkládám komplexní problematiku záloh na podíly na zisku od 1. 1. 2014, pohled právní, účetní, daňový a hlavně zpracovaný do příkladů v návaznosti na novou účetní legislativu. Zálohy na podíly na zisku jsou absolutní novinkou nového zákona o korporacích a tedy zcela nová možnost.
Pro komplexní pohled na můj článek doporučujeme článek advokáta Honzy Šafránka Zákon o obchodních korporacích 2014 - 2. část - ZÁLOHY NA PODÍL NA ZISKU na adrese - http://www.ucetni-portal.cz/zakon-o-obchodnich-korporacich-2014-2-cast-b-zalohy-na-podil-na-zisku-b-326-c.html.
Článek již reaguje na úpravu v novele vyhlášky č. 500/2002 Sb., která byla zveřejněna pod číslem 467/2013 Sb. a rozeslána na Silvestra. Vyhlášku doplňují novelizované České účetní standardy pro podnikatele, které nalezneme ve Finančním zpravodaji č. 1/2014, zejména v ČÚS 018 – Kapitálové účty a dlouhodobé závazky.
Tímto upřesňuji a nahrazuji článek poskytnutý na konferenci pro podnikatele z října 2013.

Hlavně – pište do komentáře pod článkem! Těším se na Vaše názory a připomínky. Dotazy očekávám k mému článku i k článku Honzy Šafránka.
PAMATUJTE, ŽE ŽÁDNÝ DOTAZ NENÍ HLOUPÝ.
Pěva Čouková

Účetní závěrka 2013 pro podnikatele (komplet)

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

31.1.2014 10:53 | Na tomto místě najdete ke stažení v příloze celý článek věnovaný účetní závěrce podnikatelů za rok 2013 od Ing. Pěvy Čoukové.

Condominiums and loans

Autor Ing. Vladimír Zdražil

Ing. Vladimír Zdražil

Audio nahrávka31.1.2014 07:10 | V dnešním okénku se věnujeme poměrně opomíjené kategorii společenství vlastníků jednotek, tj, obytným domům o více než třech jednotkách. Zaměříme se zejména na problematiku půjček nebo úvěru, jestli si SVJ může vzít půjčku, popřípadě jaké ručení požaduje banka.

Účetní závěrka 2013 pro podnikatele 3. část

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

Nepřehlédněte!15.1.2014 07:08 | V poslední části pojednávájící o účetní závěrce se autorka věnuje následným událostem spojeným s účetní závěrkou, tj. Zprávě o vztazích mezi propojenými osobami, povinnému auditu, výroční zprávě, zveřejňování. Dále je také v článku poukázáno na nejčastější nesprávnosti při sestavování účetní závěrky.

Účetní závěrka 2013 pro podnikatele 2. část

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

Nepřehlédněte!6.1.2014 07:24 | V druhé části článku pojednávájící o účetní závěrce podnikatelů roku 2013 se Ing. Pěva Čouková věnuje:
- časovému rozlišení,
- tvorbě, případně zrušení rezerv,
- odpisům dlouhodobého majetku,
- chybám minulých let,
- přecenění majetkových podílů,
- sestavení daňového přiznání,
- odložené dani.

Účetní závěrka 2013 pro podnikatele 1. část

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

Nepřehlédněte!16.12.2013 10:44 | V první části článku věnovaného sestavení účetní závěrky 2013 pro podnikatele se Ing. Pěva Čouková věnuje tomu, co to vlastně účetní závěrka je, způsobům sestavování účetní závěrky, nejdůležitějším zásadám při sestavování účetní závěrky, harmonogramu prací na účetní závěrce a dále z přípravných prací inventarizaci majetku a závazků, kurzovým rozdílům, polhůtním pohledávkám a opravným položkám, účetním i daňovým.

Obce a příspěvkové organizace - Zamyšlení nad účetní závěrkou vybraných účetních jednotek

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

5.12.2013 13:48 | Vážení,
ráda bych Vám předložila můj říjnový článek, který byl zveřejněn v Auditorovi č. 9/2013 dne 28.11.2013 a dotýká se zejména vybraných účetních jednotek tedy např. obcí a příspěvkových organizací.
K problémům, které jsem v tomto článku komentovala, mohu k dnešnímu dni tj. 5.12.2013 sdělit, že termín technické zhodnocení (bod 5 mého článku) se napříč všemi vyhláškami upravuje přímo v těchto vyhláškách od 1.1.2014 a opouští se návaznost na zákon o dani z příjmů tam, kde dosud byla. Tento koncept jednotnosti je jistě správný a jsem za něj ráda, věcné rozdíly mezi vyhláškami by měly být tam, kde je pro ně zřejmý důvod a ten je vysvětlen veřejnosti.
Ostatní mnou zmiňované problémy budou, věřím upřesněny někdy příště nebo alespoň přispějí k diskuzi, co je správné.

Účetní a daňové novinky podzimu roku 2013 - část 3. - Účetnictví

Autor Ing. Ivana Pilařová

Ing. Ivana Pilařová

2.12.2013 09:30 | Novinkou roku 2013 je vydání Interpretace NÚR I-26 - Slevy z pořizovací ceny dlouhodobého hmotného majetku v následujících účetních období po uvedení do užívání (u nabyvatele). Jak zaúčtovat slevu? Jak přistoupit k odpisům majetku? Jaký je vztah k opravným položkám? To se dozvíte v příspěvku Ing. Ivany Pilařové.

Úroky z prodlení a náklady spojené s uplatněním pohledávky a nutnost změnit procentní body pro výpočet od 1.7.2013, situace od 1.1.2014

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

28.11.2013 13:48 | V článku autorka popisuje novinku, tzv. paušální náklady spojené s uplatněním pohledávky, změnu výše procentních bodů při výpočtu úroků z prodlení a příklady na výpočet úroků z prodlení u pohledávky z obchodního styku a výpočet úroků z prodlení na základě rozhodnutí k uspokojení pohledávky oprávněného z oblasti mezd. Dále se dozvíte, jaká bude situace od 1.1.2014.

Ukončení účasti ve společnosti jinak než převodem – VYPOŘÁDACÍ PODÍL ZCELA NOVĚ od 1. 1. 2014

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

25.11.2013 09:09 | Nově a odlišně od stávající úpravy je řešena problematika vypořádacího podílu a následně u společnosti s ručením omezeným také problematika uvolněného podílu. Vypořádací podíl náleží každé oprávněné osobě, popř. jejímu právnímu nástupci a vyplácí se dispozitivně v penězích. Hodnota vypořádacího podílu se určuje obecně z hodnoty závodu korporace, v níž zanikla...

Auditorské služby ve veřejném sektoru

Autor Komora auditorů ČR

  Komora auditorů ČR

13.11.2013 14:55 | Komora auditorů vydala přehled auditorských služeb, které mohou využít účetní jednotky ve veřejném sektoru.
Dokument, který připravil výbor pro veřejný sektor komory, je určen pro širokou veřejnost a lze jej použít jako informační materiál pro klienty auditorů.

Účetní a daňové dopady souvislosti zákona o obchodních korporacích

Autor Ing. Pěva Čouková , Ing. Jana Skálová Ph.D.

Ing. Pěva Čouková Ing. Jana Skálová Ph.D.

29.10.2013 08:35 | Prezentace z účetní a daňové konference pro podnikatele: REKODIFIKACE PRÁVA K 1.1.2014 PRÁVO, ÚČETNICTVÍ DANĚ dne 23.10.2013 - zákon o obchodních korporacích

Negotiable securities in accounting unit

Autor Ing. Vladimír Zdražil

Ing. Vladimír Zdražil

Audio nahrávka25.10.2013 07:46 | Dnešní jazykové okénku se věnuje účetní jednotce, jejíž management se rozhodl pořídit za 500 tis. Kč nějaké akcie a 10 tis. Kč činily poradenské poplatky. Blíží se rozvahový den...co se stane, pokud akcie management prodá nebo neprodá, jak se bude účtovat k rozvahovému dni?

Nová evropská směrnice o účetních závěrkách nahrazuje 4. a 7. směrnici EP a Rady EK

Autor Komora auditorů ČR

  Komora auditorů ČR

8.10.2013 08:25 | Dne 26. června 2013 vydal Evropský parlament společně s Radou Evropské Komise Směrnici 2013/34/EU o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách některých forem podniků, o změně směrnice EP a Rady 2006/43/ES a o zrušení směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS. Vydáním směrnice došlo fakticky ke sloučení a nahrazení tzv. čtvrté a sedmé účetní směrnice EP a Rady EK...

Schvalování účetních závěrek u vybraných účetních jednotek tj. např. obcí, jimi zřízených příspěvkových organizací a dalších

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

1.10.2013 09:00 | Rok 2012 přinesl územním samosprávným celkům a jejich příspěvkovým organizacím významnou změnu – poprvé jim bylo nařízeno schvalování účetní závěrky, a to zákonem č. 239/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Vypovídací schopnost reálné hodnoty při prodeji majetku

Autor Doc. Ing. Hana Březinová CSc.

Doc. Ing. Hana Březinová CSc.

25.9.2013 10:07 | Vybrané účetní jednotky oceňují majetek určený k prodeji s výjimkou zásob reálnou hodnotou.[1].Pro účely zákona o účetnictví se jako reálná hodnota použije tržní hodnota nebo ocenění kvalifikovaným odhadem nebo posudkem znalce. Jak stanovit reálnou hodnotu, aby se co nejvíce blížila tržní hodnotě a jakou vypovídací schopnost mají účetní záznamy při realizaci uvedené účetní metody se dozvíte v článku Doc. Ing. Hany Březinové, CSc.

Cutting down registered capital for loss coverage

Autor Ing. Vladimír Zdražil

Ing. Vladimír Zdražil

Audio nahrávka30.8.2013 08:47 | Akciová společnost je několik zdaňovacích období ve ztrátě. Je navrhováno uhradit tuto ztrátu pomocí snížení základního kapitálu. Jak budeme účetně postupovat a jaké závěry je nutné mít z valné hromady?

Příklad k Interpretaci I-20 vyvolané investice

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

29.8.2013 14:46 | A ještě jednou se vracíme k vyvolaným investicím (ZDP) či podmíněným výdajům (účetnictví).
Tentokrát se souvislým příkladem, kdy je povinnost k hotelu postavit nájezd na silnici. Můžete aplikovat na svoji vlastní situaci z praxe. Příklad je rozpracován do pěti variant, celkem osmi příkladů.
Najdete zde účetní i daňové řešení, které revidovala naše specialistka na právnické osoby Ivana Pilařová.

Rezerva na splatnou daň - Interpretace I-3

Autor Ing. Pěva Čouková , Ing. Petra Svitková

Ing. Pěva Čouková Ing. Petra Svitková

29.8.2013 14:26 | V příkladu je ve dvou variantách názorně a srozumitelně použita Interpretace I-3 Rezerva na splatnou daň.

Navrhované změny ve vykazování leasingů z pohledu nájemce dle IFRS

Autor Ing. Alice Šrámková FCCA

Ing. Alice Šrámková FCCA

28.8.2013 07:53 | V květnu 2013 vydal IASB (Výnor pro mezinárodní standardy účetního výkaznictví) návrh, který zavádí do vykazování leasingů významné změny. Lhůta pro připomínky k tomuto návrhu běží do 13. září 2013.
V tomto příspěvku se budu věnovat pouze leasingu z pohledu nájemce.

ČÚS 019 Náklady a výnosy

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

23.8.2013 10:48 | Základní postupy účtování nákladů a výnosů.

ČÚS 017 Zúčtovací vztahy

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

23.8.2013 10:47 | Základní postupy účtování zúčtovacích vztahů v položkách: A. Pohledávky za upsaný základní kapitál, C.II. Dlouhodobé pohledávky, C.III. Krátkodobé pohledávky, D.I. Časové rozlišení, B.II.8. DOhadné účty pasivní, B.III. Krátkodobé závazky, C.I. Časové rozlišení.

ČÚS 018 Kapitálové účty a dlouhodobé závazky

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

23.8.2013 10:47 | Základní postupy účtování na kapitálových účtech a dlouhodobých závazků.

ČÚS 016 Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

23.8.2013 10:46 | Základní postupy účtování krátkodobého finačního majetku a krátkodobých bankovních úvěrů v položkách C.IV. Krátkodobý finanční majetek, A.I.2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly, B.IV.2 Krátkodobé bankovní úvěry, B.IV.3 Krátkodobé finanční výpomoci.

ČÚS 014 Dlouhodobý finanční majetek

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

23.8.2013 10:45 | Základní postupy účtování dlouhobého finančního majetku v položce B.III. Dlouhodobý finanční majetek.

ČÚS 015 Zásoby

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

23.8.2013 10:45 | Základní postupy účtování o zásobách v položkách C.I. Zásoby.

ČÚS 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

23.8.2013 10:44 | Základní postupy účtování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

ČÚS 011 Operace s podnikem

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

23.8.2013 10:43 | Základní postupy při prodeji podniku nebo jeho části, nájmu podniku nebo jeho části a při přeměnách účetních jednotek podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku a zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev

ČÚS 012 Změny vlastního kapitálu

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

23.8.2013 10:43 | Základní postupy účtování změn vlastního kapitálu.

ČÚS 009 Deriváty

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

23.8.2013 10:42 | Základní postupy při účtování derivátů.

ČÚS 008 Operace s cennými papíry a podíly

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

23.8.2013 10:41 | Základní postupy při účtování cenných papírů a podílů.

ČÚS 007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

23.8.2013 10:40 | Základní postupy účtování o inventarizačních rozdílech a ztrátách v rámci norem přirozených úbytků zásob.

ČÚS 006 Kurzové rozdíly

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

ZDARMA pro daňové poradce23.8.2013 10:39 | Základní postupy účtování kursových rozdílů.

ČÚS 005 Opravné položky

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

ZDARMA pro daňové poradce23.8.2013 10:38 | Základní postupy účtování o opravných položkách.

ČÚS 004 Rezervy

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

23.8.2013 10:37 | Základní postupy účtování o tvorbě a použití rezerv v položkách B.I. Rezervy. (B.I.1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů, B.I.2. Rezerva na důchody a podobné závazky, B.I.3. Rezerva na daň z příjmů, B.I.4 Ostatní rezervy).

ČÚS 003 Odložená daň

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

23.8.2013 10:36 | Základní postupy účtování o odložené dani ve vykazovaných položkách "C.II.8. Odložená daňová pohledávka" nebo "B.II.10. Odložený daňový závazek" a položkách "Q.2. Daň z příjmů za běžnou činnost odložená" nebo "L.2. Daň z příjmů za běžnou činnost odložená" a "S.2. Daň z příjmů z mimořádné činnosti odložená" nebo "N.2. Daň z příjmů z mimořádné činnosti odložená" za podmínek stanovených v § 3 a 4 Vyhlášky č. 500/2002 Sb.

ČÚS 001 Účty a zásady účtování na účtech

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

23.8.2013 10:35 | Základní postupy účtování na účtech za účelem docílení souladu při používání účetních metod účetními jednotkami.

ČÚS 002 Otevírání a uzavírání účetních knih

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

23.8.2013 10:35 | Základní postupy při otevírání a uzavírání účetních knih za účelem docílení souladu při používání účetních metod účetními jednotkami.

Náhrada škody v účetnictví a daních

Autor Ing. Otakar Machala QUD

Ing. Otakar Machala QUD

19.8.2013 08:53 | S problematikou náhrady škody se v rámci podnikatelské činnosti setkává téměř každý a to jak v pozici povinného, který tuto náhradu hradí, tak v pozici oprávněného, v jehož prospěch je náhrada škody placena. Obecně přijímán je např. výklad podaný v judikatuře Nejvyššího soudu, z níž lze vybrat Judikát Nejvyššího soudu ČSSR sp. zn. Cpj 87/70 ze dne 18. 11. 1970, který rozeznává tzv. skutečnou škodu, jež je definována jako újma, která nastala (se projevuje) v majetkové sféře poškozeného a je objektivně vyjádřitelná penězi a tzv. jinou škodu (dnes se častěji používá pojem ušlý zisk, tj.to, o co se sice majetek poškozeného nezmenšil, ale na druhé straně zase ani nerozmnožil, ač by to bylo jinak logické a očekávatelné.
S problematikou náhrady škody Vás seznámí Ing. Otakar Machala.

Materials in transit and the shipment on the turn of the financial period

Autor Ing. Vladimír Zdražil

Ing. Vladimír Zdražil

Audio nahrávka9.8.2013 07:41 | Dnešní jazykové okénko je věnováno časté situaci před koncem roku, kdy firma obdrží na sklad materiál, avšak do 31.12. roku nemá daňový doklad. Jak zaevidovat tyto transakce k rozvahovému dni?

Účetní zachycení podmíněných investičních výdajů

Autor Ing. Pěva Čouková , Blanka Dvořáková , Marie Konečná

Ing. Pěva Čouková

5.8.2013 11:09 | Máte problémy se zaúčtováním Vašeho závazku vybudovat nějakou stavbu např. příjezd k firmě jako vedlejší náklad k hlavní stavbě?
S laskavým svolením mých kolegyň, autorek prezentace ze semináře NÚR 2011 Ing. Marie Konečné, Partnera KPMG ČR a Ing. Blanky Dvořákové, Director KPMG ČR Vám nabízím naši prezentaci jako pomůcku.

Nový kontrolní řád nejen pro územně samosprávné celky

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

Audio nahrávka29.7.2013 07:36 | ZAREGISTROVALI JSTE, ŽE OD 1. 1. 2014 PLATÍ NOVÝ KONTROLNÍ ŘÁD?
Dnem 1. 1. 2014 vstupuje v platnost zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) – dále jen kontrolní řád, který významně ovlivňuje kontroly prakticky všech právnických osob, neboť jeho cílem bylo obsáhnout veškeré kontroly. Mimo jiné se vztahuje také územní samosprávní celky a jimi zřízené příspěvkové organizace a také všechny subjekty, kterým bude poskytnuta veřejná finanční podpora územními samosprávními celky. Veřejnou finanční podporou je myšleno podle § 2 zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) dotace, příspěvek, finanční výpomoc a další prostředky poskytnuté z rozpočtu územního samosprávního celku.

Nový občanský zákoník a jeho dopad do systému soukromého práva

Autor Ing. Pavel Běhounek

Ing. Pavel Běhounek

22.4.2013 07:32 | Cílem tohoto příspěvku je seznámit čtenáře s rozložením úpravy rekodifikovaného soukromého práva mezi NOBČZ a další předpisy, a to včetně dopadů do právní úpravy veřejného práva. Znalost této problematiky nám pomůže vyznat se nejen v NOBČZ, ale v soukromém právu (zejména v právu obchodním) jako celku – datum 1.1.2014 se nezadržitelně blíží, vrcholí přijímání legislativních změn doprovázejících rekodifikaci soukromého práva a tak je nejvyšší čas se začít s rekodifikací intenzivně seznamovat....

Účetnictví v souvislosti s nevyčerpanou dovolenou

Autor Ing. Otakar Machala QUD

Ing. Otakar Machala QUD

18.2.2013 07:36 | Účtování nákladů souvisejících s odměňováním zaměstnanců, resp. správné vykazování s nimi souvisejících závazků, je v posledních několika letech stálým zdrojem nejasností a v mnoha případech i sporů se správci daně. Jen postupně se daří nalézat a především prosazovat řešení, která jsou v souladu se základními požadavky zákona o účetnictví a která tedy co nejvěrněji zobrazují skutečný stav a odpovídají akruálnímu principu, tedy zásadě věcné a časové souvislosti.

Poslání a smysl auditu

Autor Komora auditorů ČR

  Komora auditorů ČR

18.9.2012 11:24 | Zdroj: Komora auditorů ČR
http://www.kacr.cz/poslani-a-smysl-auditu

Srovnání pravidel ČÚS a IFRS - zaměstnanecké benefity

Autor Ing. Alice Šrámková FCCA

Ing. Alice Šrámková FCCA

3.9.2012 09:06 | V posledním díle "Srovnání pravidel podle Českých účetních standardů a mezinárodního účetního výkaznictví" se autorka věnuje zaměstnaneckým benefitům.

Rezervy, podmíněné závazky a podmíněná aktiva

Autor Ing. Alice Šrámková FCCA

Ing. Alice Šrámková FCCA

24.7.2012 07:21 | V pokračování srovnání pravidel podle Českých účetních standardů a mezinárodního účetního výkaznictví se autorka zaměřila na rezervy, podmíněné závazky a podmíněná aktiva.

Účetní závěrka v tabulkách - 1.část

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

Sdílí Codexis21.3.2012 08:54 | V první části článku Účetní závěrka v tabulkách naleznete vnitřní kontrolní systém pro měsíční kontrolu účetnictví a účetní závěrku, kontrolní vazby k dlouhodobým investicím a zásobám, a povinnost auditu.

Elektronická fakturace a využití elektronického podpisu v účetnictví, Aktuální problémy účetnictví - Koncepční rámce

Autor doc. Ing. Ladislav Mejzlík Ph.D.

doc. Ing. Ladislav Mejzlík Ph.D.

28.6.2010 10:52 | Nabízíme Vám ke stažení prezentaci z přednášky doc. Ing. Ladislava Mejzlíka, Ph. D. na téma:
- Elektronická fakturace a využití elektronického podpisu v účetnictví
- Aktuální problémy účetnictví - Koncepční rámce

Převodový můstek Rekodifikace

Všeobecné podmínky Účetního Portálu | Informace ke zpracování osobních údajů GDPR | Kodex Účetního Portálu ke zpracování osobních údajů GDPR | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :
 

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace