Články

FILTR        Autor      Rok      
ŘAZENÍ              
VŠEPředchozí   1Následující

Zákonné pojištění odpovědnosti za škodu a pracovní úrazy

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

Audio nahrávka7.6.2017 06:55 | Zákonné pojištění odpovědnosti za škodu a pracovní úrazy je povinná platba pro zaměstnavatele. Minimální výše 100 Kč za čtvrtletí. Je třeba se přihlásit, když zaměstnáte prvního zaměstnance. Pozor i na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti. Zde jsme teď zrovna dělali při kontrole fyzické osoby zpětné přihlášení od 1. 1. 2015.

Zahraniční pracovní cesty - zálohy a vyúčtování

Autor JUDr. Marie Salačová

JUDr.  Marie Salačová

Audio nahrávka15.9.2016 13:39 | Přinášíme Vám nový článek od autorky paní JUDr. Marie Salačové, který se zabývá zahraničními pracovními cestami a jejich vyúčtováním. Vysílání zaměstnanců na zahraniční pracovní cesty a jejich realizace stále přináší množství problémů, nejasností a chyb obsažených v každodenních dotazech. Tento článek se pokusí mnohé objasnit.

Zdravotní pojištění - díl 2.

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

Audio nahrávka11.8.2016 13:57 | Přinášíme Vám druhý díl článku s názvem Zdravotní pojištění od paní Růženy Klímové. V druhém díle se věnujeme např. odvodu pojistného a jeho vyměřovacím základem. Článek obsahuje také příklady.

Nezdanitelná část základu daně z příjmů fyzických osob

Autor Ing. Milan Lošťák

Ing. Milan Lošťák

Audio nahrávka10.2.2016 09:59 | Přinášíme Vám článek od Ing. Milana Lošťáka na téma nezdanitelná část základu daně z příjmů fyzických osob. Teprve až po skončení kalendářního roku umožňuje zákon snížit celkový základ daně u poplatníků daně z příjmů fyzických osob uplatněním odpočtu tzv. nezdanitelných částek. Jejich roční úhrnná výše je u každého poplatníka různá a vyjadřuje jeho osobní aktivity ke snížení vlastní daňové povinnosti. Odpočty těchto částek se projevují snížením ročního základu daně ještě před výpočtem roční daňové povinnosti a před uplatněním slev na dani, popř. před uplatněním daňového zvýhodnění na děti.

Povinný podíl za rok 2015

Autor Mgr. Eva Svěrčinová

Mgr. Eva Svěrčinová

5.2.2016 09:48 | Připomínáme Vám termín 15. 2. 2016, kdy je nutné oznámit příslušné krajské pobočce Úřadu práce ČR způsob plnění povinného podílu, pokud máte více jak 25 zaměstnanců (průměrný přepočtený počet). Pokud jich máte méně, povinnost se Vás netýká. Více se dočtete v článku paní Evy Svěrčinové.


Změny náhrad cestovních výdajů s účinností od 1.1.2016

Autor JUDr. Marie Salačová

JUDr.  Marie Salačová

Audio nahrávka26.1.2016 15:31 | Vysíláte své zaměstnance na pracovní cesty?
Potom nezapomeňte, že jako každoročně s účinností od 1. ledna dochází ke změně sazeb tuzemského a zahraničního stravného.
Jak se mění sazby stravného pro tuzemské pracovní cesty?
Změnily se sazby pro výpočet náhrady za používání silničních motorových vozidel?
Nastaly změny v sazbách pro zahraniční pracovní cesty?
K jakým změnám u sazeb cestovních výdajů došlo, nás upozorní ve svém článku JUDr. Marie Salačová.

Povinný podíl 2015 Změny v náhradním plnění (2. část)

Autor Mgr. Eva Svěrčinová

Mgr. Eva Svěrčinová

27.5.2015 08:55 | V první části tohoto článku, jsem čtenáře seznámila se změnami, které se týkají okruhu osob, které jsou pro účely povinného podílu za rok 2015 považovány za osoby se zdravotním postižením. V další, navazující části se zaměřím na změny, které s účinností od 1. 1. 2015 nastaly v tzv. náhradním plnění, tedy v jednom ze tří způsobů, jak povinný podíl naplnit.

Zákaz srážek na základě dohod od 1.1.2014 – praktický dotaz

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

12.12.2014 09:38 | Jak postupovat v případě Dohody po zahájení insolvenčního řízení ke srážkám ze mzdy, kdy je potřeba uhradit příspěvek zaměstnance najídlo, telefony, použití vozidla k soukromým účelům?
Je platná tato dohoda, nebo je nutno tyto úhrady platit zaměstnavateli v hodotovosti do pokladny?
To se dozvíme v dotazu z praxe, na který odpovídala Ing. Růžena Klímová.

Insolvenční zákon z pohledu mzdové účetní

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

12.6.2014 07:26 | Od 1.1.2014 došlo zásadní změně v § 109 insolvenčního zákona v p řípadě, že má dlužník nařízenou exekuci na mzdu.
Jaký vliv má insolvenční zákon v oblasti mzdové účtárny a provádění exekucí se dozvíte v článku Ing. Růženy Klímové.

Odměňování v oblasti veřejné správy, platy úředníků a zaměstnanců územních samosprávných celků, odměny členů zastupitelstva - 2. část

Autor Ing. Olga Krchovová

Ing. Olga Krchovová

21.5.2014 16:43 | Přinášíme Vám 2. část článků na pokračování věnovaných odměňování v oblasti veřejné správy, platům úředníků a zaměstnanců územních samosprávných celků a odměnám členů zastupitelstva.
2. část se věnuje obecným ustanovením - úředníkům územních samosprávných celků a členům zastupitelstva.

Převodový můstek Rekodifikace

Všeobecné podmínky Účetního Portálu | Informace ke zpracování osobních údajů GDPR | Kodex Účetního Portálu ke zpracování osobních údajů GDPR | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :
 

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace