Články

FILTR        Autor      Rok      
ŘAZENÍ              

Pracující důchodce v letech 2013 až 2015

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

14.1.2013 07:36 | Zákonem č. 500/2012 Sb. se pro roky 2013 až 2015 omezuje uplatnění slevy na poplatníka u pracujícího důchodce.
V článku Ing. Růženy Klímové najdete příklady, zda v některých podmínkách má důchodce nárok na slevu na poplatníka či nikoliv, a rovněž vzor nového tiskopisu Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků.

Změny v provádění srážek ze mzdy od 1. 1. 2013

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

8.1.2013 08:32 | Od 1. 1. 2013 dochází ke zvýšení nezabavitelné částky, která musí být povinnému vyplacena při provádění srážek z jeho mzdy, a to podle nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být povinnému sražena z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení.

Míra zdanění manažerského příjmu ze závislé činnosti – meziroční srovnání 2012 a 2013

Autor Ing. Milan Lošťák

Ing. Milan Lošťák

7.1.2013 09:50 | Pro vyjádření konkrétního dopadu meziročních změn ve změně maximálních vyměřovacích základů zdravotního a sociálního pojištění a zavedení solidárního zvýšení daně demonstrujeme na modelovém příkladu poplatníka - zaměstnanec v manažerském postavení, bez vyživovaných osob, s měsíčním pravidelným hrubým příjmem 200.000 Kč po dobu dvou úplných zdaňovacích období 2012 (před účinností solidární daně a se stropem pro sociální i zdravotní pojistné) a 2013

Změny v zákoně o daních z příjmů přijaté zákonem č. 500/2012 Sb. od 1.1.2013

Autor Bc. Blanka Marková

Bc. Blanka Marková

2.1.2013 11:26 | Poslední a zcela významné změny dostaly na poslední chvíli přidělené číslo ve Sbírce zákonů – Zákon č. 500/2012 Sb. o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů.
V článku Bc. Blanky Markové se seznamte se nejvýznamnějšími změnami zavedené tímto zákonem: výdajové paušály, solidární zvýšení daně z příjmů fyzických osob, příklady ke změnám ve výpočtu daně ze závislé činnosti, přehled změn v odvodech pojistného, příklady ke změnám výpočtu daně z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti.

Spotřeba pohonné hmoty silničního vozidla podle zákoníku práce

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

27.12.2012 07:55 | Při určení spotřeby pohonné hmoty použije zaměstnavatel údaj o spotřebě pro kombinovaný provoz podle norem Evropské unie.

Důchodová reforma 2013

Autor Účetní Portál

 Účetní Portál

10.12.2012 12:04 | Datum 1. 1. 2013 znamená začátek důchodové reformy v České republice a skýtá zásadní změny v systému českého důchodového systému.
Základní popis jednotlivých pilířů důchodového systému po 1.1.2013 a účtování u zaměstnavatele, který odvádí účastníkovi penzijního spoření najdete v tomto článku.

Přestupky a správní delikty na úseku odměňování zaměstnanců

Autor JUDr. Jaroslav Stádník , Mgr. Petr Kieler

JUDr. Jaroslav Stádník Mgr. Petr Kieler

5.12.2012 09:00 | Ust. § 13 a § 26 zákona o inspekci práce
kapitola 14.10.4. z publikace Průvodce mzdovou problematikou 2013
Přestupky a správní delikty na úseku odměňování zaměstnanců obsahují třináct skutkových podstat, které jsou dle názoru zákonodárce na jejich závažnost rozděleny do tří skupin odlišených maximální možnou výší sankce, kterou lze za spáchání přestupku nebo správního deliktu uložit.

Salary overdue due to organization´s insolvency

Autor Ing. Vladimír Zdražil

Ing. Vladimír  Zdražil

Audio nahrávka19.11.2012 12:36 | V dnešním okénku se podíváme na situaci, kdy zaměstnavatel má problémy se svoji stabilitou a likviditou a vstupuje do insolvence. Jeden ze zaměstnanců se zabývá myšlenkou jak a kde uplatnit nároky z dlužných mezd.

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Autor Mgr. Zdeněk Schmied

Mgr. Zdeněk Schmied

19.11.2012 09:06 | Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr jsou tradičním pracovněprávním institutem upraveným v § 74 až 77 ZP a vedle pracovního poměru doplňují základní pracovněprávní vztahy podle tohoto právního předpisu.
Článek je ukázkou z chystané publikace Průvodce mzdovou problematikou.

Employees – Social security amd health insurance 2012 – important figures and facts

Autor Ing. Vladimír Zdražil

Ing. Vladimír  Zdražil

9.11.2012 06:50 | In terms of social security and health insurance 2012 there have been implemented a few amendments compared to 2011:

Převodový můstek Rekodifikace

Všeobecné podmínky Účetního Portálu | Informace ke zpracování osobních údajů GDPR | Kodex Účetního Portálu ke zpracování osobních údajů GDPR | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :
 

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace