Články

FILTR        Autor      Rok      
ŘAZENÍ              
VŠEPředchozí   1 ... 46Následující

Mzdové účetnictví – změny v roce 2020 – opakování

Autor Ing. Olga Krchovová

Ing. Olga Krchovová

Nové Audio nahrávka30.6.2020 12:12 | Paní Ing. Olga Krchovová nám přináší stručný a přehledný popis toho, co se změnilo v souvislosti s minimální mzdou v roce 2020. Víte, které změny v mzdové oblasti jsou navázány na změnu minimální mzdy? A už jste zhlédli webinář z 11. 6. 2020 s Olgou Krchovovou – Novinky ve mzdách 2020–2021?

Lucie

Srážky ze mzdy – změny roku 2020

Autor Ing. Olga Krchovová

Ing. Olga Krchovová

Nové Audio nahrávka25.6.2020 14:33 | V roce 2020 se stalo několik změn v nezabavitelných částkách ze mzdy. Udělejte si jasno v tom, která pravidla a čísla jsou platná od 1.7.2020. A nezapomeňte zhlédnout náš webinář z 11. 6. 2020 s Olgou Krchovovou – Novinky ve mzdách 2020–2021.

Lucie

Způsoby skončení pracovního poměru úředníků

Autor Mgr. Zdeněk Schmied

Mgr. Zdeněk Schmied

Nové Audio nahrávka23.6.2020 10:57 | Víte, kterými právními předpisy se řídí pracovněprávní vztahy úředníků ÚSC? A kterému předpisu dát přednost v případě, že upravují tutéž problematiku? V článku Mgr. Zdeňka Schmieda si probereme mj. i jednotlivé způsoby ukončení pracovního poměru a nalezneme v něm i odkazy na související judikaturu.

Jana

Jaké změny přinese schválená novela zákoníku práce

Autor JUDr. Michael Košnar

JUDr. Michael Košnar

Audio nahrávka15.6.2020 13:35 | Senátem ČR byl dne 10. června 2020 schválen vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony. Novela zákoníku práce čeká již jen na podpis pana prezidenta a vydání ve Sbírce zákonů. Novela zákoníku práce má dělenou účinnost, a to k 30. červenci 2020 a k 1. lednu 2021. Přinášíme Vám první informace k novele a dále pro Vás budeme novelu sledovat.

Pěva
www.pevacoukova.cz, zakladatelka a ❤️ Účetního Portálu

Způsob zahájení a ukončení pracovní cesty

Autor JUDr. Marie Salačová

JUDr. Marie Salačová

Audio nahrávka10.6.2020 12:10 | Může pracovní cesta začínat i jinde než v místě pracoviště nebo v místě bydliště? Může začínat třeba zahájením pracovního výkonu? Jak je tato problematika upravena v zákoníku práce? Odpovědi JUDr. Marie Salačové naleznete v následujícím příspěvku.

Jana

Úhrada neprokázaných výdajů při pracovních cestách zaměstnanců

Autor JUDr. Marie Salačová

JUDr. Marie Salačová

Audio nahrávka9.6.2020 13:33 | Paní JUDr. Marie Salačová nám zde stručně shrnuje problematiku neprokázaných výdajů při pracovnách cestách zaměstnanců. Má zaměstnavatel povinnost poskytnout náhradu i u neprokázaného výdaje?

Lucie

Odměňování členů volených orgánů obchodních korporací nyní a ve světle novely ZOK

Autor Mgr. Lola Floriánová

Mgr. Lola Floriánová

Audio nahrávka8.6.2020 18:08 | Článek od paní Mgr. Loly Floriánové mluví o možnostech zaměstnání členů volených orgánů a vlivu novely ZOK na tyto smlouvy.

Lucie

Daňové aspekty odstupného vyplaceného zaměstnanci

Autor Ing. Milan Lošťák

Ing. Milan Lošťák

1.6.2020 13:18 | Článek pana ing. Milana Lošťáka nám přiblíží problematiku zdanění mezd zaměstanců, se kterými byl v souvislosti s koronavirovou krizí rozvázán pracovní poměr a bylo jim vyplaceno odstupné. Převážnou část článku tvoří dva příklady včetně příkladu provedení ročního zúčtování zaměstnance za rok 2020.

Jana

Jak je to se snížením penále a co musím jako zaměstnavatel udělat, abych mohl využít výhody, která se nabízí?

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

27.5.2020 11:09 | Upozorňujeme Vás na dvě velmi důležité podmínky získání výhod tohoto zákona. Pokud nezvládnete, nic nezískáte. Možná je to zkouška naší šikovnosti?! Zákon o snížení penále k nezaplacenému pojistnému na sociálním pojištění je tady. Je za měsíce květen, červen a červenec 2020. Umíte využít toho, co se nabízí? Přiznávám, že kdybych měla právo to vymýšlet, tak takto bych to určitě nevymyslela. Díky ministryni financí a jejím Liberačním balíčkům, jsme rozmazleni, že penále buď prominu nebo neprominu nebo chci speciální žádost k prominutí penále. Co je toto, nevím? Ale budiž, třeba to pomůže zaměstnavatelům…

Pěva
www.pevacoukova.cz, zakladatelka a ❤️ Účetního Portálu

Příklady vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění

Autor Ing. Tomáš Stejskal

Ing. Tomáš Stejskal

26.5.2020 21:18 | I letos vám přinášíme článek s praktickými příklady, jak správně vyplnit evidenční listy důchodového pojištění. Víte například, jak se na ELDP vyplňuje vojenské cvičení, otcovská poporodní péče nebo zpětné navýšení mzdy?

Jana

Dopočet zdravotního pojištění do minimálního vyměřovacího základu z pohledu zaměstnance a zaměstnavatele

Autor Ing. Olga Krchovová

Ing. Olga Krchovová

18.5.2020 15:21 | V jakém případě je povinnost dopočtu zdravotního pojištění do minimálního vyměřovacího základu z pohledu zaměstnavatele a zaměstnance? Tuto otázku řeší nejeden zaměstnavatel i v souvislosti s nouzovým stavem, tak si ověřte, zda máte v této problematice jasno. A nezapomeňte zhlédnout náš webinář, který jsme pro Vás s Ing. Olgou Krchovovou na toto téma minulý týden natočili (https://www.ucetni-portal.cz/videa/).

Lucie

Vedení a předkládání evidenčních listů důchodového pojištění

Autor Ing. Tomáš Stejskal

Ing. Tomáš Stejskal

Audio nahrávka12.5.2020 19:37 | ➡️ ZVLÁDNEME TYTO DNY SPOLU ⬅️

Tento článek od pana Ing. Tomáše Stejskala Vám objasní problematiku ELDP a vše s tím spojené. Kdy máme povinnost ELDP odevzdávat? Jaké formy tiskopisu jsou na ČSSZ k dispozici? To vše se v článku dozvíte.

Lucie

Změny v exekučních srážkách a další změny od 24. 4. 2020

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

Audio nahrávka7.5.2020 11:00 | ➡️ ZVLÁDNEME TYTO DNY SPOLU ⬅️

Paní ing. Růžena Klímová pro nás připravila další várku aktuálních informací, tentokrát z oblasti exekučního řízení, vyplývajících z nově přijatého zákona č. 191/2020 Sb.

Jana

Některé problémy mzdové účetní v době nouzového stavu

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

Audio nahrávka5.5.2020 20:11 | ➡️ ZVLÁDNEME TYTO DNY SPOLU ⬅️

Tímto článkem Vám přinášíme cenné informace pro každou mzdovou účetní. Paní Ing. Růžena Klímová odpovídá na dotazy, vztahující se ke mzdám v nouzovému stavu, které jsou třeba znát před vystavením dubnových mezd.

Lucie

Novela vyhlášky o fondu kulturních a sociálních potřeb – zaměřeno na příspěvkové organizace – 2. část

Autor Bc. Lenka Vídeňská

Bc. Lenka Vídeňská

Audio nahrávka29.4.2020 21:40 | ➡️ ZVLÁDNEME TYTO DNY SPOLU ⬅️

Druhá část článku Bc. Lenky Vídeňské Vás podrobně provede jednotlivými paragrafy nové vyhlášky o FKSP. Víte, že například příspěvek na „kulturu a sport“ mohou nyní využívat i rodinní příslušníci? A že vyhláška nově zavádí příspěvek na „školkovné“ a na dopravu do zaměstnání? V příloze článku naleznete praktickou pomůcku.

Jana

Doklady zaměstnanců v elektronické podobě

Autor Ing. Milan Lošťák

Ing. Milan Lošťák

Audio nahrávka28.4.2020 19:37 | ➡️ ZVLÁDNEME TYTO DNY SPOLU ⬅️

Tento článek od pana Ing. Milana Lošťáka přináší ucelenou informaci pro orientaci v permanentně vyvíjející se problematice elektronických výstupů potvrzení o zdanitelných příjmech i jiných dokladů pro mzdové účetnictví, které jsou povinné podle ZDP.

Lucie

Novela vyhlášky o fondu kulturních a sociálních potřeb – zaměřeno na příspěvkové organizace – 1. část

Autor Bc. Lenka Vídeňská

Bc. Lenka Vídeňská

Audio nahrávka22.4.2020 16:25 | ➡️ ZVLÁDNEME TYTO DNY SPOLU ⬅️

V první části článku vás jeho autorka, Bc. Lenka Vídeňská, seznámí jak s hlavními principy FKSP, zásadami jeho tvorby a čerpání apod., tak v kostce i s novinkami, které přináší novela příslušné vyhlášky. Na komentář ke konkrétním paragrafům vyhlášky se můžete těšit v následujícím dílu článku.

Jana

Odvod zdravotního pojištění u jednatelů s. r. o.

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

Audio nahrávka21.4.2020 21:56 | ➡️ ZVLÁDNEME TYTO DNY SPOLU ⬅️

Tento článek přehledně přináší veškeré informace o zdravotním pojištění jednatele s.r.o. Můžou nastat různé situace, které mohou přicházet v úvahu v souvislosti s výkonem funkce jednatele, tak si v článku najděte tu Vaši a ujistěte se, že odvádíte správně.

Lucie

Dotazy – zaokrouhlování stravného a platba kartou za jiné zaměstnance

Autor JUDr. Marie Salačová

JUDr. Marie Salačová

Audio nahrávka15.4.2020 17:25 | ➡️ ZVLÁDNEME TYTO DNY SPOLU ⬅️

Zaokrouhlujete při vyúčtování pracovních cest zaměstnanců konečnou částku nebo mezivýpočty? A který z těchto způsobů je správný? A jakou platební kartou může zaměstnanec při pracovní cestě hradit pouze své výdaje a jakou kartou i výdaje ostatních zaměstnanců? To se dozvíte v odpovědích JUDr. Marie Salačové.

Jana

Výhody a nevýhody dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr

Autor Ing. Olga Krchovová

Ing. Olga Krchovová

Sdílí Codexis Audio nahrávka7.4.2020 20:58 | ➡️ ZVLÁDNEME TYTO DNY SPOLU ⬅️

V článku od paní Ing. Olgy Krchovové jsou přehledně shrnuty výhody a nevýhody dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Kdy je pro Vás výhodnější se nechat zaměstnat na DPP a kdy na DPČ? Článek přehledně shrnuje výhody obou dohod za daných situací.

Lucie

Aktuální změny – 14. týden

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

3.4.2020 10:20 | ➡️ ZVLÁDNEME TYTO DNY SPOLU ⬅️

Přináším Vám přehled mých aktualit k nouzovému stavu, který Vás, věřím, přehledně navede na správné řešení konkrétní oblasti. Uvádím zdroj informace a odkaz na potřebné právní a jiné poklady. Informace momentálně rozdělené do 8 částí můžete sledovat na našem webu, kde jsou průběžně aktualizované. Aktualizujeme téměř denně. Například dnes už vím z prohlášení paní ministryně, že příspěvek 25 000 Kč (naše kapitola 8), který má již formu poslaneckého návrhu, se předělává a bude jinak. Tlak nespokojené veřejnosti byl veliký. Osobně vnímám, že jsou podpory pro OSVČ a nic pro právnické osoby, myslím restaurace, výrobní firmy a mnohé další.

Pěva
www.pevacoukova.cz, zakladatelka a ❤️ Účetního Portálu

Změny ve výpočtu srážek ze mzdy v průběhu roku 2020

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

Audio nahrávka31.3.2020 18:04 | ➡️ ZVLÁDNEME TYTO DNY SPOLU ⬅️

Tento článek od paní Ing. Růženy Klímové Vám objasní situaci ohledně nezabavitelné částky a výpočtu srážek ze mzdy. S účinností od 1.1.2020 došlo totiž ke zvýšení nezabavitelné částky, což ovlivní celý výpočet srážek ze mzdy. Najdete zde všechny potřebné parametry.

Lucie

Děti v daních – 3. část

Autor Ing. Milan Lošťák

Ing. Milan Lošťák

27.3.2020 22:26 | Závěrečný díl seriálu Děti v daních nám přináší informace o způsobech uplatnění daňového zvýhodnění společných dětí z předchozích vztahů, konkrétní příklady dětí druha a družky a také související tiskopisy.

Lucie

Děti v daních – 2. část

Autor Ing. Milan Lošťák

Ing. Milan Lošťák

16.3.2020 22:44 | V článku Děti v daních pokračujeme v seriálu od pana Ing. Milana Lošťáka. Zde budeme řešit, co potřebujete dokládat v případě nároku na daňové zvýhodnění vyživovaných dětí, a jak řešit střídavou péči. Dále se ve článku dozvíte splnění podmínek soustavné přípravy na budoucí povolání.

Lucie

Dotaz – Přerušení pracovní cesty z důvodu na straně zaměstnance

Autor JUDr. Marie Salačová

JUDr. Marie Salačová

Audio nahrávka12.3.2020 20:15 | Jak se budou počítat cestovní náhrady zaměstnanci, který má v úmyslu před návratem ze služební cesty ještě navštívit svou rodinu? Je tato situace upravena v zákoníku práce? A co by v této souvislosti neměl opomenout zaměstnavatel, pokud tomuto požadavku zaměstnance vyhoví? Vše potřebné se dozvíte v odpovědi JUDr. Marie Salačové.

Jana

Děti v daních – 1. část

Autor Ing. Milan Lošťák

Ing. Milan Lošťák

10.3.2020 16:21 | Přinášíme vám první díl seriálu s názvem Děti v daních od autora Ing. Milana Lošťáka. V tomto díle se budeme zaměřovat na to, kdo jsou vyživované děti, jejich kategorie a za jakých podmínek můžeme uznat děti jako vyživované osoby. Mimo to se podíváme na vývoj hodnot a formy uplatnění daňového zvýhodnění.

Lucie

Neomluvená absence není vždy důvodem pro okamžité zrušení pracovního poměru

Autor JUDr. Michal Faltus

JUDr. Michal Faltus

Audio nahrávka3.3.2020 16:20 | Myslíte si, že neomluvená absence vašeho zaměstnance je důvodem pro okamžité zrušení pracovního poměru? Tento článek vás vyvede z omylu a poradí, jak danou situaci zhodnotit objektivně. Vyvarujte se tedy jednostranných úkonů směřujících k ukončení pracovního poměru bez bližšího zkoumání.

Lucie

Roční zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění

Autor Ing. Milan Lošťák

Ing. Milan Lošťák

Audio nahrávka25.2.2020 17:44 | Termín pro výpočet daně a ročního zúčtování za rok 2019 se blíží. Plátce daně jej provede nejpozději do 31. března 2020 a případný přeplatek vrátí poplatníkovi současně se zúčtováním mzdy za březen 2020.
Víte, že roční zúčtování daně provádí poslední zaměstnavatel? Víte, kdy poplatníkovi nelze provést roční zúčtování? Víte, jak se roční zúčtování provede? Na dané téma Vám přinášíme článek od pana Milana Lošťáka.

Petra

Dotaz – úhrada ubytování zaměstnancem za jiného zaměstnance

Autor JUDr. Marie Salačová

JUDr. Marie Salačová

Audio nahrávka18.2.2020 11:30 | Jak vypořádáváte cestovní příkazy zaměstnanců v případě, že jedou společně na pracovní cestu, ale ubytování hradí jen jeden z nich? Věděli jste, že záleží na tom, zda jsou ubytováni ve společném pokoji, nebo zda mají pokoje oddělené? A jak bude při zjištění chybného vypořádání cestovního příkazu postupovat případná kontrola? Z článku paní Marie Salačové se to dozvíte.

Jana

Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti (růžový tiskopis MFin 5459) za rok 2019 – vzor č. 22

Autor Ing. Milan Lošťák

Ing. Milan Lošťák

13.2.2020 20:31 | Blíží se termín pro podání tiskopisu Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2019, kterým je 2. březen 2020. Pokud jej budete podávat v elektronické podobě, máte čas až do 20. března 2020. Jedná se o povinnosti plátce daně podle § 38j odst. 4 zákona o daních z příjmů, který za rok 2019 zúčtoval nebo vyplatil příjmy ze závislé činnosti, podat svému místně příslušnému správci daně vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti vybírané srážkou formou záloh.

Jana

Vyúčtování srážkové daně (žlutý tiskopis MFin 5466) za rok 2019 – vzor č. 17

Autor Ing. Milan Lošťák

Ing. Milan Lošťák

10.2.2020 21:15 | Blíží se termín pro podání tiskopisu Vyúčtování srážkové daně za rok 2019, kterým je 1. duben 2020. Tato lhůta již nemůže být prodloužena.
Jedná se o povinnost plátce daně podle § 38d odst. 9 zákona o daních z příjmů podat místně příslušnému správci daně vyúčtování daně z příjmů vybírané srážkou podle zvláštní sazby.

Petra

Neplatné rozvázání pracovního poměru a jeho důsledky

Autor JUDr. Jiří Matzner , Ph.D., LL.M.

JUDr. Jiří Matzner , Ph.D., LL.M.

Audio nahrávka4.2.2020 16:54 | Lze ukončit pracovní poměr ústní formou? Kdy se uplatní fkce skončení pracovního poměru dohodou? Kdy má zaměstnavatel vůči zaměstnaci v souvislosti s ukončením pracovního poměru nárok na náhradu škody? A kdy má ve stejné souvislosti nárok zaměstnanec vůči zaměstnavateli? A věděli jste, že zákoník práce poskytuje zaměstnavatelům určitou ochranu před výplatami nepřiměřeně vysokých náhrad zaměstnancům? Přečtěte si článek JUDr. Jiřího Matznera, Ph.D., LL.M. a dozvíte se více.

Jana

Dotaz – Zaokrouhlování zahraničního cestovného

Autor JUDr. Marie Salačová

JUDr. Marie Salačová

Audio nahrávka27.1.2020 21:43 | Vypořádáváte-li někdy cestovní náhrady zaměstnanců cestujících do zahraničí, nejspíš jste se již zamýšleli nad tím, jak vypočtené částky k vyplacení v EUR zaokrouhlit. Tato problematika není jednoznačně právně upravena, nicméně z odpovědi JUDr. Marie Salačové vám bude jasné, jak si v těchto situacích poradit.

Jana

Na co si dát pozor při sjednávání pracovního poměru

Autor JUDr. Jiří Gorčík

JUDr. Jiří Gorčík

Audio nahrávka21.1.2020 17:40 | Měla by být pracovní náplň součástí pracovní smlouvy? Jak pro účely cestovních náhrad stanovit pravidelné pracoviště, když je místem výkonu práce například celý kraj? Na co si dát pozor při sjednávání zkušební doby u krátkých pracovních poměrů? Vznikne pracovní poměr i v případě, že nebyla uzavřena písemná pracovní smlouva? A kdo uhradí vstupní lékařskou prohlídku? Odpovědi na tyto otázky budete znát po přečtení článku JUDr. Jiřího Gorčíka.

Jana

Změny ve výpočtu exekučních srážek ze mzdy od 1. 1. 2020

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

16.1.2020 10:00 | Dnešní článek od paní ing. Růženy Klímové Vás seznámí s aktuálními změnami ve výpočtu exekučních srážek ze mzdy, a to i prostřednictvím několika příkladů.
Víte, jak vysoká je od 1. 1. 2020 nezabavitelná částka, která musí být povinnému vyplacena při provádění exekučních srážek z jeho mzdy? A víte, od čeho je odvozena? Odpovědi na tyto a řadu dalších otázek naleznete v článku.

Jana

Minimální mzda a co se z ní odvozuje, zaručená mzda 2020

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

15.1.2020 20:47 | Minimální mzda byla od 1. 1. 2020 zvýšena na 14 600 Kč. V následujícím článku paní Pěvy Čoukové, který je současně jedním z mnoha našich přehledů (viz sekce Přehledy, podsekce V. Mzdová problematika, přehled č. 3), naleznete informace o tom, co vše se od minimální mzdy odvíjí, návod na to, jak odvodit konkrétní sazby na hodinu podle stanovené týdenní pracovní doby a připomeneme si, že je nutné dodržovat nejen mzdu minimální, ale především mzdu zaručenou. Bez zajímavosti není ani tabulka zachycující vývoj výše minimální mzdy od roku 1991.

Jana

Změny náhrad cestovních výdajů s účinností od 1. 1. 2020

Autor JUDr. Marie Salačová

JUDr. Marie Salačová

Audio nahrávka14.1.2020 22:08 | Už jste zaznamenali, že vyhláška MPSV ČR nově stanovuje i průměrnou cenu za 1 kilowatthodinu elektřiny pro vozidla na elektromotory? A že nová vyhláška MF ČR pamatuje i na zaměstnance, kteří jsou vysíláni na pracovní cesty do Karibiku na Svatý Martin? S těmito i dalšími změnami náhrad cestovních výdajů od 1. 1. 2020 vás seznámí článek paní Marie Salačové.
Jana

Minimální mzda od 1. 1. 2020

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

13.1.2020 22:30 | Jako každý rok, i letos pro nás paní Růžena Klímová připravila článek doplněný příklady na téma minimální mzda. Nařízením vlády č. 347/2019 Sb. se zvyšuje základní sazba minimální mzdy a s ní i její hodinová sazba.
Víte, co se do minimální mzdy zahrnuje a co ne? Jak je to například s odměnou za pracovní pohotovost nebo s mimořádnými odměnami?
Odpovědi na tyto i řadu dalších otázek naleznete v článku.
Jana

Dotaz – Použití vozidla jiného zaměstnance na pracovní cestě

Autor JUDr. Marie Salačová

JUDr. Marie Salačová

Audio nahrávka6.1.2020 12:47 | Použití soukromého motorového vozidla pro pracovní cestu je běžnou záležitostí. Co když ale zaměstnanec použije vozidlo, které nepatří ani jemu, ani zaměstnavateli? Jak je to potom s náhradou za použití vozidla? To a další související informace se dozvíte v odpovědi JUDr. Marie Salačové.
Jana

Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě)

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

Sdílí Codexis10.12.2019 15:10 | Náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti v roce 2020. Ano, platíme jako zaměstnavatel prvních 14 dnů pracovní neschopnosti, a to včetně první tří dnů. Karenční doba je zrušena od poloviny loňského roku. Víme, z čeho náhradu počítáme a jak redukujeme? Známe rozhodné období? Víme, jak je to, když náhrada přechází z kvartálu do kvartálu. Opakování je matka moudrosti a jak už to bývá, každý rok je to ve mzdách jinak. A samozřejmě, že náhrada je jen a pouze pro zaměstnance, OSVČ tedy nic… Osvěžte si problematiku s paní Renkou Klímovou.
P.
www.pevacoukova.cz

Závěry koordinačních výborů – podzim 2019

Autor Ing. Ivana Pilařová

Ing. Ivana Pilařová

Audio nahrávka6.12.2019 09:00 | Nové koordinační výbory jsou zajímavé. Považuji je za povinnou literaturu a „dlužím" Vám moje povídání nad koordinačními výbory. Zasekla jsem se na stravenkách neboli jednoúčelových a víceúčelových poukazech. Kdo z Vás jste byli na naší podnikatelské konferenci, víte, že jsme je bouřlivě řešili s Olgou Hochmannovou. Děkuji moc za přehled vybraných koordinační výborů.

P.
www.pevacoukova.cz

P.S. Víte, že máme od roku 2004 „natrhané“ po jednotlivých příspěvcích na webu? Může se hodit. Dříve než jsem začala natáčet moje Povídání nad koordinačními výbory, jsem je četla jako rak. Mohlo by se Vám hodit. Tedy četla jsem závěr a  pokud byl zajímavý, tak jsem četla začátek. Mnohdy jsem si se závěrem vystačila a vše potřebné pochopila.

Parametrické údaje ve mzdové oblasti pro rok 2020

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

5.12.2019 13:00 | Magická čísla ve mzdách jsou čísla, která hýbou každoročně výpočty nemocenských dávek, výpočty peněžité pomoci v mateřství a výpočty dalších dávek. Hýbou také minimálními platbami podnikatelů OSVČ na sociální a zdravotní pojištění, určují maximální roční vyměřovací základ sociálního pojištění. A z těchto čísel je dovozeno také solidární zvýšení daně. Jsou to tedy čísla důležitá.
Kteráže jsou to čísla? Víme? Ano, jsou to to pro rok 2020 všeobecný vyměřovací základ za rok 2018 a přepočítací koeficient. A z těchto dvou čísel se vypočítá průměrná mzda pro účely důchodového pojištění na rok 2020. Každoročně čekáme na tato magická čísla, abychom zjistili, o kolik budou platby vyšší. A tentokrát jsou meziročně vyšší o více jak 6,5 %.
A na co ještě čekáme koncem roku v oblasti mezd? Na minimální mzdu k 1. 1. 2020. Ale tu stále neznáme. Že bude vyšší, je více než jisté.
Chcete-li být v obraze, začtěte se do článku paní Renky Klímové a doporučuji Vám také přehledy Účetního Portálu.

P.
www.pevacoukova.cz

Mzda za práci ve svátek s příklady

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

Sdílí Codexis3.12.2019 20:35 | Přinášíme Vám článek od paní Růženy Klímové, který se věnuje mzdě za práci ve svátek. Článek je doplněn o příklady.
Víte, jak je to s výpočtem náhrady mzdy v případě, že zaměstnanec ve svátek, který připadl na jeho pracovní den, pracoval nebo naopak nepracoval?
Víte, jak postupovat, pokud dojde k výkonu práce přesčas v den svátku?
Víte, že se často chybuje při výpočtu poměrné části mzdy, jestliže doba pracovní neschopnosti zahrnuje i dny svátků připadající na jeho pracovní dny?
To a více se dozvíte v článku.

Petra

EET a daň z příjmů a související novinky - podzim 2019

Autor Ing. Ivana Pilařová

Ing. Ivana Pilařová

Audio nahrávka3.12.2019 20:15 | Přinášíme Vám velmi zajímavé a výživné shrnutí novel a všeho, co se událo od začátku letošního roku do jeho podzimu od paní Ivany Pilařové.
Zcela určitě zde „kraluje“ dlouho očekávaná novela zákona o evidenci tržeb, která konečně zavádí rovné zacházení pro všechny podnikatele a od 1. 5. 2020 je povinná evidence tržeb v hotovosti pro všechny. Výjimek je opravdu pár a všechny je v článku najdete. Novinkou je tzv. zvláštní režim.
Je zde dále komentář k novele ZDP, která je účinná od 1. 4. 2019, nicméně většina úprav je platná pro zdaňovací období, které následuje po tomto datu. Často to tedy bude od 1. 1. 2020.
Jsou zde i tři problematická témata, konkrétně daňová neuznatelnost nadměrných výpůjčních nákladů, exit tax a pravidla zdanění ovládané společnosti. Tato témata jsem již dříve rozebírala ve svých článcích a troufnu si odhadovat, že se budou týkat málokoho z vás. Celkově je to velmi zajímavé čtení.

P.

Zdanění příjmů jednatele společnosti s ručením omezeným

Autor Ing. Eva Sedláková

Ing. Eva Sedláková

Audio nahrávka28.11.2019 20:34 | Přinášíme Vám článek od paní Ing. Evy Sedlákové, ve kterém se dozvíte vše o příjmech jednatele společnosti s ručením omezeným. Dozvíte se, jaké druhy příjmů jednatele máme, jak tyto příjmy zdanit a které z nich jsou osvobozeny. Vše je znázorněno na praktických příkladech, díky kterým si situaci dokážete představit v praxi.

Lucie

Mzda za práci přesčas s příklady

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

Sdílí Codexis28.11.2019 11:10 | Přinášíme Vám další článek od paní Růženy Klímové, tentokrát na téma mezd za práci přesčas. Text je doplněn i několika praktickými příklady.
Víte, jak při výpočtu mzdy řešit situaci, kdy je náhradní volno zaměstnance za práci přesčas čerpáno v následujícím měsíci?
A víte, na co by si měl zaměstnanec dát pozor, pokud si se zaměstnavatelem sjednává mzdu zahrnující i práci přesčas?
Odpovědi se dozvíte v článku.

Jana

Dotaz – Společná večeře na pracovní cestě

Autor JUDr. Marie Salačová

JUDr. Marie Salačová

Audio nahrávka26.11.2019 11:45 | Vyrážejí někdy vaši zaměstnanci na pracovní cestu s tím, že mají z finančních prostředků společnosti uhradit večeři obchodním partnerům či svým kolegům? Pokud ano, krátíte jim potom stravné z titulu bezplatně poskytnutého jídla? A o kolik?
A víte, v jakých situacích může v této souvislosti vzniknout zaměstnanci zdanitelný (a zaměstnanci zpojistnitelný) příjem?
Pokud se Vás tyto otázky týkají a nejste si jisti, zda postupujete správně, či se jen chcete utvrdit v tom, že problematiku snižování stravného ovládáte, nenechte si ujít následující článek, který pro Účetní Portál připravila JUDr. Marie Salačová.

Jana

Dotaz – Místo počátku a konce pracovní cesty

Autor JUDr. Marie Salačová

JUDr. Marie Salačová

Audio nahrávka21.11.2019 23:26 | Přinášíme Vám dotaz z oblasti cestovních náhrad od paní Marie Salačové. Otázkou je proplácení cestovních náhrad u soukromého automobilu zaměstnance za účelem služebních cest pro zaměstnavatele.
Naše společnost chce tohoto zaměstnance vysílat na služební cestu, ale z jeho bydliště.
Jak tuto situaci vyřešit podle zákoníku práce správně, aby z hlediska daňové uznatelnosti výpočtu cestovních náhrad bylo vše v pořádku?
Odpověď se dozvíte v článku.

Petra

Dotaz - Lze nahradit stravné stravenkou?

Autor JUDr. Marie Salačová

JUDr. Marie Salačová

Audio nahrávka21.11.2019 22:13 | Přinášíme Vám dotaz z oblasti cestovních náhrad od paní Marie Salačové.
Otázkou je, zda je možné, aby se zaměstnavatel se zaměstnancem dohodli, že místo stravného jako cestovní náhradu za služební cestu dostane zaměstnanec stravenku ve výši 95 Kč.
Odpověď se dozvíte v článku.

Petra

Průměrný výdělek a jeho vliv na odstupné a podporu v nezaměstnanosti

Autor Ing. Olga Krchovová

Ing. Olga Krchovová

Sdílí Codexis21.11.2019 21:02 | Přinášíme Vám článek od paní Olgy Krchovové věnovaný průměrnému výdělku a jeho vlivu na odstupné a podporu v nezaměstnanosti.
Článek teoreticky a na příkladu ukazuje, jak se z hrubé mzdy zjistí průměrný výdělek.
Více se dozvíte v článku.

Petra

Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích – 4. část

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

Audio nahrávka12.11.2019 17:55 | Přinášíme Vám 4. část řešení zajímavých problémů mzdové účetní. Článek je od paní Renky Klímové.
V problémech je řešena například nejnižší úroveň zaručené mzdy, náhrada za ztrátu na výdělku, potvrzení o výši příjmu pro dávky státní sociální podpory nebo žádost o zvýšení starobního důchodu.
Víte, zda lze zaměstnanci k výplatě zúčtovat hrubou mzdu 21 868 Kč, když jeho zaručená mzda je 21 900 Kč?
Víte, zda zaměstnanec pobírající starobní důchod může zažádat o zvýšení starobního důchodu, když odpracoval celkem 363 kalendářních dní na základě dohody o pracovní činnosti?
To a více se dozvíte v článku.

Petra

Dotaz – Dlouhodobá pracovní cesta do zahraničí

Autor JUDr. Marie Salačová

JUDr. Marie Salačová

Audio nahrávka7.11.2019 15:35 | Přinášíme Vám dotaz z oblasti cestovních náhrad od paní Marie Salačové. Otázkou je, zda je možné poslat zaměstnance na 4 měsíce do Španělska na pracovní cestu. Zaměstnanec si tam bude pronajímat byt a pracovat z domova.
Víte, zda je možné zaměstnanci klasicky vyplácet diety a náhradu za ubytování v prokázané výši?
Víte, zda má zaměstnanec nárok na náhradu jízdních výdajů k návštěvě člena rodiny?
Více se dozvíte v článku.

Petra

Zaměstnávání důchodců

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

Sdílí Codexis Audio nahrávka25.10.2019 10:20 | Přinášíme Vám článek od paní Růženy Klímové, který se zabývá zaměstnáváním důchodců.
V článku se věnujeme jak zaměstnávání starobních důchodců, tak zaměstnávání invalidních důchodců.
Víte, jaká je ohlašovací povinnost zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru s poživatelem důchodu?
Víte, že všichni poživatelé důchodu jsou pojištěnci státu a jsou-li současně zaměstnáni, platí pro ně některé výjimky?
Víte, jaká jsou specifika poživatelů důchodů z hlediska daně z příjmů fyzických osob?
To a více se dozvíte v článku.

Petra

Lepší ochrana zaměstnanců díky změně směrnice

Autor Lukas Breier

Audio nahrávka22.10.2019 13:11 | Dne 9. července 2018 byla v Úředním věstníku EU zveřejněna Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/957, kterou se mění směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb. Termín implementace do národního práva byl stanoven do 30. července 2020.
Co je hlavním cílem reformy směrnice?
Jaké jsou nejdůležitější chystané změny?
Více se dozvíte v článku pana Lukase Breiera.

Petra

Jak evidovat pracovní dobu zaměstnanců a jaký bude mít na zaměstnavatele dopad nový rozsudek Soudního dvora EU?

Autor Mgr. Iva Čípová

Audio nahrávka8.10.2019 16:00 | V médiích je diskutován rozsudek Soudního dvora Evropské unie č. C-55/18, který řeší evidenci pracovní doby. Na dané téma napsala článek paní Iva Čípová.
Víte, jakým způsobem musí zaměstnavatel evidovat pracovní dobu zaměstnanců?
Víte, jaký dopad bude mít rozsudek Soudního dvora EU o evidenci pracovní doby na české zaměstnavatele?
To a více se dozvíte v článku.

Petra

Dotaz – Použití služebního vozidla

Autor JUDr. Marie Salačová

JUDr. Marie Salačová

Audio nahrávka1.10.2019 16:05 | Zaměstnanec jede služebním autem na pracovní cestu, a přitom chce cestou zpět navštívit syna, který bydlí při trase cesty. Jak správně postupovat, aby byl postup v souladu se zákoníkem práce? Pokud zaměstnanec přeruší pracovní cestu, tak ve kterém okamžiku? A co stravné a spotřebované PHM za část, kdy už jede zaměstnanec služebním autem „soukromě“?
Více se dozvíte v článku paní Marie Salačové.

Petra

Dovolená v kostce + testovací otázky

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

Sdílí Codexis Audio nahrávka17.9.2019 15:50 | Přinášíme Vám článek od paní Renky Klímové věnovaný dovolené.
Článek je doplněn testovacími otázkami právě na téma dovolené. Testovací otázky jsou ukázkou z našich nových Daňových a účetních testů 2019.
Víte, v jaké výši náleží dovolená zaměstnanci, jemuž nevzniklo právo na dovolenou za kalendářní rok ani na její poměrnou část?
Víte, z jakých důvodů a v jaké délce smí zaměstnavatel určit hromadné čerpání dovolené?
To a více se dozvíte v článku.

Petra

DPFO 004 Daňová povinnost osoby s příjmy ze závislé činnosti – aktualizace

Autor Ing. Zuzana Rylová Ph.D.

Ing. Zuzana Rylová Ph.D.

4.9.2019 16:00 | Přinášíme Vám další příklad od paní Zuzany Rylové. Nyní počítáme daňovou povinnost panu Štikovi, který má pouze příjmy ze závislé činnosti. Pan Štika má uzavřenou pracovní smlouvu, je členem výboru společenství vlastníků bytových jednotek, má odměnu za výkon funkce jednatele, a navíc měl uzavřenou dohodu o provedení práce a dohodu o pracovní činnosti.
Příklad je upraven podle aktuální legislativy pro druhou polovinu roku 2019, kdy od 1. 7. 2019 nastala změna sazby pojistného na nemocenské pojištění o 0,2 % – změna § 7 odst. 1 písm. a), c) bod 2 a písm. e) zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Petra

Úhrada neprokázaných výdajů z pracovních cest

Autor JUDr. Marie Salačová

JUDr. Marie Salačová

27.8.2019 14:25 | Podle zákoníku práce je zaměstnavatel povinen poskytovat zaměstnanci náhradu cestovních výdajů, které mu vzniknou v souvislosti s výkonem práce, a to jak při tuzemských, tak zahraničních pracovních cestách. Náhrada cestovních výdajů se poskytuje na základě prokázání vzniklých výdajů.
Jak ovšem postupovat v případ, že zaměstnanci v průběhu pracovní cesty vzniknou výdaje, které není schopen prokázat?
Může mu zaměstnavatel poskytnout náhradu v jím uznané výši?
Více se dozvíte v článku paní Marie Salačové.

Petra

Překážka v práci z důvodu úmrtí rodinného příslušníka nebo osoby zaměstnanci jinak blízké a z důvodu účasti na pohřbu spoluzaměstnance

Autor Mgr. Zdeněk Schmied

Mgr. Zdeněk Schmied

Sdílí Codexis Audio nahrávka20.8.2019 16:36 | Úmrtí rodinného příslušníka nebo osoby zaměstnanci jinak blízké je těžkou událostí, která zasahuje do osobního života pozůstalých a je zpravidla spojena s obstaráním pohřbu zemřelého. Nynější pracovněprávní předpisy považují úmrtí rodinného příslušníka či osoby jinak zaměstnanci blízké jako důležitou osobní překážku v práci, při níž zaměstnanci v pracovním poměru přísluší ve stanoveném rozsahu nejen pracovní volno, ale též hmotné zabezpečení od zaměstnavatele.
V článku pana Zdeňka Schmieda se dozvíte více o překážce v práci z důvodu úmrtí rodinného příslušníka nebo osoby zaměstnanci jinak blízké a také z důvodu účasti na pohřbu spoluzaměstnance.

Petra

Přivýdělky studentů a brigádníků v daních

Autor Ing. Milan Lošťák

Ing. Milan Lošťák

14.8.2019 15:25 | Léto je v plném proudu, studenti a brigádníci si přivydělávají.
Jakou zvolit formu přivýdělku na brigádě?
Zdaníme odměnu srážkovou nebo zálohovou daní?
Jak je to se zdravotním a sociálním pojištěním?
Odpovědi nejenom na tyto otázky naleznete v užitečné prezentaci na téma Přivýdělky studentů a brigádníků v daních od pana Milana Lošťáka, specialisty na závislou činnost. K prezentaci doporučujeme zhlédnout záznam webináře s panem Milanem Lošťákem, který je pro členy GOLD zdarma. Odkaz na webinář naleznete na Účetním Portálu u prezentace.

Petra

Vliv skončení pracovního poměru dohodou na výši podpory v nezaměstnanosti; snížení a odklad

Autor Mgr. Romana Náhlíková Kaletová

Mgr. Romana Náhlíková Kaletová

6.8.2019 14:00 | Skončení pracovního poměru dohodou o rozvázání může mít vliv na poskytování podpory v nezaměstnanosti a na její výši. Není tomu tak vždy. V některých případech se zaměstnanci zbytečně obávají, že jim bude podpora v nezaměstnanosti vyplácena až po uplynutí určitého období nebo že bude snížena.
Více se dozvíte v článku advokátky Romany Náhlíkové Kaletové.

Petra

Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích – 3. část

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

Audio nahrávka23.7.2019 09:50 | Přinášíme Vám 3. část řešení zajímavých problémů mzdové účetní. Článek je od paní Renky Klímové.
V problémech je řešeno například vysílání zaměstnanců z České republiky na Slovensko, výpočet průměrného pravděpodobného výdělku nebo to, zda je přeplatek z ročního zúčtování daně součástí čisté mzdy, z níž se vypočítávají exekuční srážky.
Další zajímavé dotazy se dozvíte v článku.

Petra

Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích - 2. část

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

Audio nahrávka19.7.2019 09:45 | Přinášíme Vám 2. část řešení dalších 12 zajímavých problémů mzdové účetní. Článek je od paní Renky Klímové.
V problémech je řešena například práce přesčas u pružné pracovní doby, zaměstnání cizince Ukrajince studujícího v ČR na dohodu o provedení práce, splatnost mzdy, pokud výplatní termín připadne na víkend nebo svátek, peněžité vyrovnání podle konkurenční doložky nebo nezabavitelná částka s přihlédnutím na dítě starší 26 let.
Další zajímavé dotazy se dozvíte v článku.

Petra

DPFO 006 Fyzická osoba – příjmy ze závislé činnosti - aktualizace

Autor Ing. Zuzana Rylová Ph.D.

Ing. Zuzana Rylová Ph.D.

16.7.2019 10:50 | Přinášíme Vám příklad na závislou činnost od paní Zuzany Rylové. V příkladu počítáme daňovou povinnost panu Michalovi, který pracuje jako výrobní ředitel. Zároveň pobírá odměnu jako člen představenstva.
Navíc od zaměstnavatele získal bezúročnou zápůjčku, voucher do sportovního zařízení nebo dárkový koš k 55. narozeninám.
Příklad je upraven podle aktuální legislativy pro druhou polovinu roku 2019, kdy od 1. 7. 2019 nastala změna sazby pojistného na nemocenské pojištění o 0,2 % – změna § 7 odst. 1 písm. a), c) bod 2 a písm. e) zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Petra

Uplatnění dalšího vzdělávání v daních

Autor Ing. Milan Lošťák

Ing. Milan Lošťák

Sdílí Codexis11.7.2019 13:38 | S daňovým odpočtem plateb za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání po skončení roku jsem osobně měla v minulosti nejasnosti a nebyla jsem si vůbec jistá. Konkrétně se mne ptal čerstvý kamarád pan docent, zda si platbu za zkoušku docentury může odečíst. Stejně tituly Ph.D., jak tušíte anebo si budete jisti po přečtení článku, nejde to. Děkuji Milanovi Lošťákovi, jednomu z autorů Průvodce mzdovou problematikou, za důkladný rozbor problematiky, která svým názvem zmate nejednoho z nás.
P.

Vztah zaměstnance a zaměstnavatele při poskytování zaměstnaneckých půjček

Autor Mgr. Ondřej Pleva

9.7.2019 16:00 | Zaměstnanecké půjčky mohou představovat zajímavou formu benefitu u zaměstnavatele. V rámci takových půjček (úvěrů nebo zápůjček) zaměstnavatel svým zaměstnancům poskytuje peněžní prostředky s výhodným nízkým úrokem, v některých případech dokonce bezúročně.
Tyto půjčky bývají většinou poskytovány loajálním a stabilním zaměstnancům. V tomto článku se zaměřím zejména na povahu vztahu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem z pohledu pracovního i spotřebitelského práva. Opomenut nezůstane ani daňový pohled a pravidla rovného zacházení.

Lze zaměstnanci vyplácet mzdu v cizí měně?

Autor Mgr. Bc. Anna Suchá

Mgr. Bc. Anna Suchá

2.7.2019 15:33 | V současné době se stále častěji objevují požadavky zaměstnanců, aby jim byla mzda vyplácena v cizí měně. Tuto problematiku řeší zákoník práce pouze okrajově, praxe však přináší v tomto směru zaměstnavatelům řadu problémů.
V praxi se čeští zaměstnavatelé vyrovnávají se žádostí zaměstnanců o výplatu mzdy v cizí měně několika různými způsoby, ani jeden z nich však není optimální nebo zcela v souladu s právem.
Více se dozvíte v článku advokátky Anny Suché.

Petra

Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích - 1. část

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

Audio nahrávka21.6.2019 10:15 | Přinášíme Vám řešení zajímavých problémů mzdové účetní. Článek je od paní Renky Klímové.
V problémech je řešena například srážka ze mzdy, kdy jsme my jako zaměstnavatel druzí v pořadí před ČSSZ nebo je řešena otázka, zda je potřeba mít od všech zaměstnanců pracujících na DPP čestné prohlášení o tom, že s nimi není nebo je vedeno exekuční nebo insolvenční řízení.
Další zajímavé dotazy se dozvíte v článku.

Petra

DPFO 002 Závislá činnost, nájmy, ostatní příjmy

Autor Ing. Zuzana Rylová Ph.D.

Ing. Zuzana Rylová Ph.D.

18.6.2019 22:55 | Tento příklad je na závislou činnost, nájmy a upozorňuje na problematiku dědických práv z průmyslového vlastnictví. Je upraven dle aktuální legislativy pro druhou polovinu roku 2019, protože od 1.7.2019 nastala změna sazby pojistného na nemocenské pojištění o 0,2 % – změna § 7 odst. 1 písm. a), c) bod 2 a písm. e) zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, což se krásně promítlo i v našem příkladu. Zpracovala jej pro nás paní Zuzana Rylová.

Lucie

Příklady vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění

Autor Jana Dorčáková

 Jana Dorčáková

29.5.2019 14:38 | 30. květen následujícího roku je obecným termínem pro odeslání evidenčních listů.
Přinášíme Vám praktické příklady, jak správně vyplnit evidenční listy důchodového pojištění.
Praktické příklady zpracovala paní Jana Dorčáková.
Jedná se o ukázku z nové knihy Průvodce mzdovou problematikou 2019.
Víte, jak se na evidenčních listech důchodového pojištění vyplňuje například otcovská poporodní péče nebo dlouhodobá péče?
To a více se dozvíte v příkladech.

Petra

Předkládání evidenčních listů důchodového pojištění

Autor Jana Dorčáková

 Jana Dorčáková

27.5.2019 11:09 | Tiskopis „Evidenční list důchodového pojištění“ (ELDP) slouží k plnění povinnosti zaměstnavatele v důchodovém pojištění.
Vykazuje se na něm především doba důchodového pojištění zaměstnance a jeho vyměřovací základ za daný kalendářní rok. Zaměstnavatel je povinen ČSSZ předložit ELDP ve stanovených lhůtách, zpravidla vždy do 30. 5. následujícího kalendářního roku. ELDP se podává na předepsaném tiskopise a způsobem, který stanoví zákon. Podání se činí v elektronické podobě ve formě datové zprávy, která musí být ve formátu, struktuře a tvaru určeném ČSSZ a zveřejněném na úřední desce ČSSZ.
Lhůta je do 30 dnů ode dne zápisu údajů do evidenčního listu (zápis se provádí za každý kalendářní rok po účetní závěrce nejpozději však do 30. dubna následujícího kalendářního roku).
Na téma Předkládání evidenčních listů důchodového pojištění Vám přinášíme článek od paní Jany Dorčákové. Jedná se o ukázku z nové knihy Průvodce mzdovou problematikou 2019.
Více se dozvíte v článku.

Petra

Dočasná pracovní neschopnost a změna sazby sociálního pojištění od 1. 7. 2019

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

23.5.2019 09:15 | Zákonem č. 32/2019 Sb., kterým se mění zákoník práce, se s účinností od 1. 7. 2019 ruší tzv. karenční doba. Znamená to, že náhrada mzdy, platu a odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr náleží i za první tři pracovní dny v rámci prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti.
Nepřehlédněte, že v souvislosti se zrušením karenční doby se od 1. 7. 2019 snižuje sazba pojistného na sociální zabezpečení za zaměstnavatele a činí 24,8 % z vyměřovacího základu.
Více se dozvíte v článku paní Renky Klímové. Článek obsahuje praktické příklady k procvičení.

Petra

Změny ve výpočtu srážek ze mzdy od 1. 6. 2019

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

21.5.2019 22:40 | K 1. 1. 2019 došlo v oblasti srážek ze mzdy ke zvýšení nezabavitelných částek a též ke zvýšení meze, nad kterou se mzda zabavuje bez omezení. Uplynulo několik měsíců a k 1. 6. 2019 dochází k podstatné změně v nařízení vlády o nezabavitelných částkách. Částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy srazí bez omezení, činí dvojnásobek součtu částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu. Jde o podstatnou změnu ve výpočtu všech srážek ze mzdy včetně srážek na základě dohod o srážkách ze mzdy a insolvenčních srážek.
Více se dozvíte v článku paní Renky Klímové. Článek obsahuje praktické příklady k procvičení.

Petra

Mzdový test: Pracovní pohotovost zaměstnance 2019

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

10.5.2019 15:15 | Vyzkoušejte si své znalosti z oblasti Pracovní pohotovosti zaměstnance, a to v testu paní Renky Klímové.
Víte, zda má zaměstnanec nárok na odměnu za pracovní pohotovost v případě, že mu zaměstnavatel poskytl služební mobilní telefon s tím, že bude zaměstnanec na příjmu v době po pracovní době do večerních hodin?
Víte, zda je zaměstnavatel oprávněn stanovit odměnu za pracovní pohotovost v absolutní výši, například 10 Kč za 1 hodinu pracovní pohotovosti? Pomůže zapracování do vnitřního předpisu?
To a více zjistíte v testu.

Petra

Důležitá stanoviska k poskytování náhrad cestovních výdajů

Autor JUDr. Marie Salačová

JUDr. Marie Salačová

Sdílí Codexis30.4.2019 15:40 | Přinášíme Vám článek paní Marie Salačové, který se věnuje aplikačním problémům poskytování náhrad cestovních výdajů.
V článku se budeme věnovat například vztahu prohlubování kvalifikace zaměstnance a zvyšování jeho kvalifikace. Kdy se jedná o pracovní cestu a kdy o osobní záležitosti zaměstnance?
Dále se budeme věnovat vztahu bezplatně poskytnutého jídla v průběhu pracovní cesty a poskytnutého občerstvení.
Jak je to se zasíláním záloh na pracovní cesty zaměstnanců na jejich osobní účty u peněžního ústavu?
To a více se dozvíte v článku.

Petra

Mzdový test: Dočasná pracovní neschopnost

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

18.4.2019 07:00 | Vyzkoušejte si své znalosti z oblasti Dočasné pracovní neschopnosti, a to v testu paní Renky Klímové.
Víte, jak se provede redukce průměrného hodinového výdělku s použitím hodinových redukčních hranic?
Víte , zda se uplatňuje karenční doba i v případě dočasné pracovní neschopnosti z titulu karantény?
To a více zjistíte v testu.

Petra

Problematika solidární přirážky k dani a důsledky pro poplatníky s vyššími příjmy

Autor Ing. Milan Lošťák

Ing. Milan Lošťák

17.4.2019 15:45 | Přinášíme Vám článek pana Milana Lošťáka, který se zabývá solidární přirážkou k dani z příjmů fyzických osob. Solidární přirážka k dani neboli solidární daň je daň, kterou od určité příjmové hranice k řádné dani platí lidé s vysokými příjmy. Článek je doplněn o příklady.
Víte, jak se tato solidární daň počítá u zaměstnanců a jak u osob samostatně výdělečně činných?
Více se dozvíte v článku.

Petra

Dotaz - Zaokrouhlování cestovních náhrad

Autor JUDr. Marie Salačová

JUDr. Marie Salačová

12.4.2019 11:30 | Víte, jak zaokrouhlovat vyúčtování cestovních náhrad neboli cestovního příkazu?
Přinášíme Vám odpověď na dotaz od paní Marie Salačové, ve které řeší, jak zaokrouhlit částky stravného, když se musí snižovat z důvodu poskytnutí bezplatného jídla během pracovní cesty anebo když zaměstnanec vyúčtuje na jeden tiskopis „cestovní příkaz“ několik pracovních cest. Odpověď se dozvíte v článku.

Petra

DPFO 011 Příjmy ze závislé činnosti

Autor Ing. Zuzana Rylová Ph.D.

Ing. Zuzana Rylová Ph.D.

26.3.2019 11:12 | Přinášíme Vám další příklad od paní Zuzany Rylové. Nyní počítáme daňovou povinnost paní Markové, která jako zaměstnankyně pracuje na pozici ekonomické ředitelky.
Zopakujte si s námi, jak správně stanovit daňovou povinnost v případě přejaté půjčky od zaměstnavatele, příspěvku na volnočasové aktivity, odkoupení služebního vozidla a dalšího.
Příklad je zpracovaný pro rok 2019, ale je velmi potřebný i pro rok 2018.

Petra

Dotaz - Počátek a konec pracovního výkonu při pracovní cestě na cestovním příkaze

Autor JUDr. Marie Salačová

JUDr. Marie Salačová

22.3.2019 07:05 | Přinášíme Vám odpověď na dotaz od paní Marie Salačové. Předmětem dotazu je, zda musí všichni zaměstnanci vyplňovat na první straně cestovního příkazu počátek a konec pracovního výkonu při pracovní cestě. Odpověď se dozvíte v článku.

Petra

DPFO 006 Fyzická osoba – příjmy ze závislé činnosti

Autor Ing. Zuzana Rylová Ph.D.

Ing. Zuzana Rylová Ph.D.

20.3.2019 23:37 | Přinášíme Vám další příklad od paní Zuzany Rylové. Nyní počítáme daňovou povinnost panu Michalovi, který má příjmy ze závislé činnosti – pracuje jako výrobní ředitel. Taky pobírá odměnu jako člen představenstva.
Navíc od zaměstnavatele získal bezúročnou zápůjčku, voucher do sportovního zařízení nebo dárkový koš k 55. narozeninám.
Příklad je zpracovaný pro rok 2019, ale je velmi potřebný i pro rok 2018.

Petra

DPFO 004 Daňová povinnost osoby s příjmy ze závislé činnosti

Autor Ing. Zuzana Rylová Ph.D.

Ing. Zuzana Rylová Ph.D.

19.3.2019 10:00 | Přinášíme Vám další příklad od paní Zuzany Rylové. Nyní počítáme daňovou povinnost panu Štikovi, který má pouze příjmy ze závislé činnosti. Pan Štika má uzavřenou pracovní smlouvu, je členem výboru společenství vlastníků bytových jednotek, má odměnu za výkon funkce jednatele, a navíc měl uzavřenou dohodu o provedení práce a dohodu o pracovní činnosti.
Příklad je zpracovaný pro rok 2019, ale je velmi potřebný i pro rok 2018.

Petra

Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2018 (růžový tiskopis)

Autor Ing. Milan Lošťák

Ing. Milan Lošťák

18.3.2019 14:00 | Blíží se termín pro podání tiskopisu Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2018 v elektronické podobě, tedy 20. březen 2019.
Jedná se o povinnosti plátce daně podle § 38i odst. 4 zákona o daních z příjmů, který za rok 2018 zúčtoval nebo vyplatil příjmy ze závislé činnosti, podat svému místně příslušnému správci daně vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti vybírané srážkou formou záloh.

Roční zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění

Autor Ing. Milan Lošťák

Ing. Milan Lošťák

Audio nahrávka7.3.2019 23:24 | Termín pro výpočet daně a ročního zúčtování za rok 2018 se blíží. Plátce daně jej provede nejpozději do 31. března 2019 a případný přeplatek vrátí poplatníkovi současně se zúčtováním mzdy za březen 2019.
Víte, že roční zúčtování daně provádí poslední zaměstnavatel?

Právo na kratší pracovní úvazek či jinou úpravu pracovní doby

Autor Mgr. Romana Náhlíková Kaletová

Mgr. Romana Náhlíková Kaletová

Audio nahrávka1.3.2019 14:47 | Zajímá Vás, kdo má nárok na zkrácený úvazek? Opravdu Vás může zaměstnavatel s žádostí o zkrácení nebo upravení pracovní doby jen tak odmítnout? Zaměstnavatel nemá povinnost žádosti zaměstnanců vyhovět jedině v případě, že by mu v tom bránily vážné provozní důvody. Které to jsou? Dozvíte se v článku.

Kristýna

Roční zúčtování záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění za rok 2018 - Roční zúčtování mezd

Autor Ing. Milan Lošťák

Ing. Milan Lošťák

21.2.2019 07:00 | Přinášíme Vám článek pana Milana Lošťáka na téma Roční zúčtování mezd. Roční zúčtování mezd je úkonem, který mzdové účtárny zaměstnavatelů řeší prakticky po celé první čtvrtletí každého roku. V článku se dozvíme plno zajímavostí, jež se týkají tohoto institutu.
Článek je doplněn o praktický příklad zdaňování zaměstnance se dvěma postupnými zaměstnavateli v průběhu roku 2018 a provedení ročního zúčtování mezd po skončení roku.
Více se dozvíte v článku.

Petra

Dotaz - Jednatel a pracovní cesta do Německa

Autor JUDr. Marie Salačová

JUDr. Marie Salačová

Sdílí Codexis20.2.2019 13:30 | Přinášíme Vám zajímavý a praktický dotaz, který se týká výpočtu stravného, kapesného a náhrady za použití silničního motorového vozidla v případě služební cesty jednatele do Německa.
Na dotaz odpovídá paní Marie Salačová.

Petra

Odměňování za dobu strávenou na pracovní cestě

Autor Mgr. Romana Náhlíková Kaletová

Mgr. Romana Náhlíková Kaletová

Audio nahrávka20.2.2019 11:00 | Čas strávený na pracovní cestě se nemusí vždy krýt s pracovní dobou podle rozvrhu práce zaměstnavatele. Pokud je cíl pracovní cesty daleko od místa výkonu práce, může zaměstnanec strávit na pracovní cestě i o několik hodin více, než kdyby šel tento den normálně do práce.
V případě, že zaměstnanec absolvuje pracovní cestu, která mu zasahuje do jeho osobního volna, může zcela logicky zaměstnanec očekávat, že bude více odměněn. Právní úprava je však v tomto směru pro zaměstnance nevýhodná.
Více se dozvíte v článku paní Romany Náhlíkové Kaletové s názvem Odměňování za dobu strávenou na pracovní cestě.

Petra

Povinnosti zaměstnavatelů k osobám se zdravotním postižením

Autor Mgr. Eva Svěrčinová

Mgr. Eva Svěrčinová

Audio nahrávka13.2.2019 16:00 | Nezapomeňte, že pátek 15. 2. 2019 je dnem, kdy je zaměstnavatel povinen oznámit plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením za rok 2018, a to na předepsaném formuláři příslušné krajské pobočce Úřadu práce ČR. Ten stejný den je nutné provést odvod do státního rozpočtu v případě nesplnění povinného podílu.
Na dané téma Vám přinášíme článek od paní Evy Svěrčinové. Jedná se o ukázku z nové knihy Průvodce mzdovou problematikou 2019.
Více se dozvíte v článku.

Petra

Daňové, účetní a související novinky začátku roku 2019

Autor Ing. Ivana Pilařová

Ing. Ivana Pilařová

Audio nahrávka8.2.2019 11:39 | Zajímají Vás daňové, účetní a související novinky začátku roku 2019? Přinášíme Vám článek od paní Ivany Pilařové, který je bohatý na informace, jež se aktuálně řeší.
Probereme nejen oblast zákona o evidenci tržeb, zákona o daních z příjmů, zákona o DPH, zákona o veřejných rejstřících, zákona o sociálním pojištění, účetnictví, ale také závěry nejaktuálnějších Koordinačních výborů a judikátů Nejvyššího správního soudu.
Víte, zda je daň z nabytí nemovitých věcí součástí nabývané nemovité věci?
Víte, jak je to s vykazováním nehmotných výsledků výzkumu a vývoje?
To a více se dozvíte v článku.

Petra

Minimální mzda a co se z ní odvozuje, zaručená mzda – 2019

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

Sdílí Codexis24.1.2019 07:00 | Minimální mzda je od roku 2019 vyšší, činí 13 350 Kč. V přehledu od paní Pěvy Čoukové, který předkládáme, Vám připomínáme, že je nutné dodržovat nejen minimální mzdu, ale zejména zaručenou mzdu. Tedy mzdu podle vykonávané práce.
Upozorňujeme taky na shrnutí skutečností, které se od minimální mzdy odvíjí.
Přehled je jeden z mnoha, které pro Vás na Účetním Portále máme, najdete jej v sekci Přehledy, podsekce V. Mzdová problematika a má číslo 3.

Petra

Změny náhrad cestovních výdajů s účinností od 1.1.2019

Autor JUDr. Marie Salačová

JUDr. Marie Salačová

24.1.2019 06:50 | Přinášíme Vám článek od paní Marie Salačové, který se věnuje změnám náhrad cestovních výdajů s účinností od 1. 1. 2019. Článek obsahuje příklady.
Víte, jak stanovit náhradu za použité soukromého silničního motorového vozidla v případě, že jezdí na LPG?
Víte, zda zaměstnanec musí na služební cestu jako soukromé silniční motorové vozidlo použít své vlastní silniční motorové vozidlo?
Více se dozvíte v článku.

Petra

Minimální mzda od 1. 1. 2019

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

Sdílí Codexis23.1.2019 14:47 | Přinášíme Vám článek od paní Renky Klímové na téma Minimální mzda od 1. 1. 2019. Článek obsahuje příklady.
Od 1. 1. 2019 se nařízením vlády č. 273/2018 Sb. zvyšuje základní sazba minimální mzdy a hodinová sazba minimální mzdy.
Víte, že odměna z dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce nesmí být nižší než minimální mzda?
Víte, že zvýšení minimální mzdy ovlivní výši zdanitelného příjmu pro uplatnění daňového bonusu?
Více se dozvíte v článku.

Petra

Změny ve výpočtu exekučních srážek ze mzdy od 1. 1. 2019

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

Sdílí Codexis23.1.2019 13:21 | Přinášíme Vám článek paní Renky Klímové na téma Změny ve výpočtu exekučních srážek ze mzdy od 1. 1. 2019. Článek obsahuje příklady.
Víte, že s účinností od 1. 1. 2019 dochází ke zvýšení nezabavitelné částky, která musí být povinnému vyplacena při provádění exekučních srážek z jeho mzdy?
Víte, že daňový bonus nelze postihnout exekucí na mzdu?
Více se dozvíte v článku.

Petra

Náhrada mzdy při dočastné pracovní neschopnosti v roce 2019

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

Audio nahrávka12.12.2018 22:39 | Již tradičně dochází ke změnám ve výši nemocenských dávek i náhradě mzdy v roce 2019. Článek vám objasní jak redukci provádět, redukční hranice v nemocenském pojištění i redukční hranice pro náhradu mzdy při DPN pro rok 2019. To vše je vysvětleno na praktických příkladech od autorky článku paní Růženy Klímové.

Lucie

Archivace mzdové agendy

Autor Pavlína Vašová

Audio nahrávka10.12.2018 14:50 | Dnešní článek nabízí přehled archivačních lhůt mzdové agendy. Dále zde naleznete užitečné odkazy na zákony dotýkající se této oblasti.

Kristýna

Dotaz - síťové jízdenky při pracovních cestách

Autor JUDr. Marie Salačová

JUDr. Marie Salačová

Audio nahrávka7.12.2018 14:07 | Je možné, aby zaměstnanci při pracovních cestách městskou hromadnou dopravou používali své síťové jízdenky a nekupovali si a dokládali jednotlivé jízdenky?
Odpověď se dozvíte v článku paní Marie Salačové.

Petra

Parametrické změny ve mzdové oblasti pro rok 2019

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

Audio nahrávka29.11.2018 18:43 | Přinášíme vám článek na téma Parametrické změny ve mzdové oblasti pro rok 2019 od paní autorky Ing. Růženy Klímové. Dozvíte se například jaké jsou redukční hranice v nemocenském pojištění a pro náhradu mzdy při DPN pro rok 2019, maximální vyměřovací základ pro odvod pojistného v roce 2019 a mnoho dalšího.

Lucie

Peněžitá pomoc v mateřství

Autor Ing. Olga Krchovová

Ing. Olga Krchovová

Audio nahrávka15.11.2018 11:54 | Přinášíme Vám článek s názvem Peněžitá pomoc v mateřství od paní Olgy Krchovové.
Víte, kdo má nárok na peněžitou pomoc v mateřství?
Víte, jaká je podpůrčí doba u peněžité pomoci v mateřství?
Víte, jaká je výše peněžité pomoci v mateřství?
To a více se dozvíte v článku.

Petra

Dotaz - Počátek a konec pracovní cesty v místě bydliště

Autor JUDr. Marie Salačová

JUDr. Marie Salačová

Audio nahrávka12.11.2018 15:25 | Přinášíme Vám odpověď na dotaz od paní Marie Salačové. Předmětem dotazu je, zda je z právního hlediska možné napsat jako počátek a konec služební cesty místo bydliště, které není místem výkonu práce. Odpověď se dozvíte v článku.

Petra

Srážky ze mzdy

Autor Ing. Olga Krchovová

Ing. Olga Krchovová

Sdílí Codexis Audio nahrávka9.11.2018 14:39 | Zkuste si, jestli umíte vypočítat srážky ze mzdy. Přinášíme vám článek od paní Ing. Olgy Krchovové, kde najdete z čeho se skládá nezabavitelná částka, hranice, nad kterou se mzda zabavuje bez omezení, a také podrobný popis výpočtu srážek ze mzdy.

Dotaz – Servisní opraváři a jejich každodenní pracovní cesty

Autor JUDr. Marie Salačová

JUDr. Marie Salačová

Audio nahrávka29.10.2018 16:57 | Přinášíme Vám dotaz k problematice stravného od paní Marie Salačové. Předmětem dotazu je, zda mohou zaměstnanci vyúčtovávat své pracovní cesty vždy jednou za měsíc. Odpověď se dozvíte v článku.

Petra

Výpověď daná zaměstnavatelem ze zdravotních důvodů (aneb jak to udělat zaměstnavateli ještě těžší)

Autor Mgr. Romana Náhlíková Kaletová

Mgr. Romana Náhlíková Kaletová

Audio nahrávka22.10.2018 08:45 | Dnes jsme pro Vás připravili článek od paní Mgr. Romany Náhlíkové Kaletové a dozvíte se v něm, ve kterých případech Vás může zaměstnavatel ze zdravotních důvodů převést na jinou práci, jak je to z pracovním úrazem nebo nemocí z povolání.

Katka

Souvislý příklad pan Bohoušek

Autor Ing. Olga Krchovová

Ing. Olga Krchovová

17.10.2018 15:41 | 1. Příklad formou videosemináře – pan Bohoušek - začátečníci

Příklad navazuje na webinář věnovaný teorii mzdových výpočtů a pravidel, která jsou nutná pro správné výpočty znát.
Pan Bohoušek pracuje na měsíční mzdu a nastoupil v průběhu čtvrtletí. Budeme si tedy opakovat pravidla počítání pravděpodobného výdělku. Budeme uplatňovat daňové zvýhodnění na 3 děti. Pan Bohoušek je pracovitý – má přesčasy ve svátek i o víkendu. Čerpání náhradního volna za tuto práci je až v následujícím měsíci. Budeme trénovat, jak je to s příplatky v tomto případě a jak je to s odměnou za čerpání náhradního volna.
Pan Bohoušek nám také onemocní a je třeba umět vypočítat náhradu při dočasné pracovní neschopnosti. A ke všemu v září z organizačních důvodů ukončuje pracovní poměr a počítáme odstupné.
Tak co, jdeme do toho?
Chcete s námi vyrůst ve mzdách?
Doporučuji tento příklad, který je označený jako pro začátečníky. Je v něm mnoho pravidel, která Vám nemohou uniknout, chcete-li být mzdová účetní, ta, která ví…

P.

Dotaz k problematice stravného a stravenek

Autor JUDr. Marie Salačová

JUDr. Marie Salačová

Audio nahrávka12.10.2018 10:30 | Přinášíme Vám dotaz k problematice stravného od paní Marie Salačové. Předmětem dotazu je, zda lze zaměstancům přiznat současně stravné i stravenku, pokud jsou vysláni na pracovní cestu a při tom ještě odpracují na svém pravidelném pracovišti určitou dobu. Odpověď se dozvítze v článku.

Petra

Pracovní úraz a jeho odškodnění

Autor Mgr. Štěpán Ciprýn , Tereza Plačková

Mgr. Štěpán Ciprýn Tereza Plačková

Audio nahrávka8.10.2018 09:50 | V dnešním článku se dozvíte jaké jsou povinnosti zaměstnavatele i zaměstnance v případě pracovního úrazu.

Katka

Dovolená v otázkách a odpovědích

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

Audio nahrávka11.9.2018 16:00 | V dnešním článku si pro Vás paní Růžena Klímová připravila spoustu praktických dotazů a odpovědí na téma dovolená.
Víte jak řešit dovolenou bezprostředně po mateřské dovolené nebo například při změně zaměstnání?

Katka

Zaměstnávání studentů, absolventů škol a mladistvých zaměstnanců, praktický výcvik učňů

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

Audio nahrávka29.8.2018 15:00 | Dnes si pro Vás paní Růžena Klímová připravila článek, který se zaměřuje na zaměstnávání studentů, absolventů škol a praktický výcvik učňů.

Víte, zda si může student vyšší odborné školy, kterou studuje dálkově, uplatnit slevu na studenta v daňovém přiznání za rok 2018, pokud během studijních měsíců měl příjmy ze závislé činnosti?
Víte, zda jste považováni za studenta, pokud chcete po maturitě nastoupit od září 2018 na jazykový kurz, který je organizován v denní formě studia?

Katka

Srážky z dohody o provedení práce

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

Audio nahrávka16.7.2018 10:15 | Dnes jsme pro Vás připravili článek od paní Růženy Klímové, který Vám přiblíží problematiku srážek z dohody o provedení práce.

Katka

Dlouhodobé ošetřovné

Autor Ing. Olga Krchovová

Ing. Olga Krchovová

5.6.2018 10:00 | Od 1. 6. 2018 se z nemocenského pojištění nově poskytuje dlouhodobé ošetřovné. V článku od paní Olgy Krchovové se mimo jiné dozvíte, jaké jsou podmínky nároku a jaká je jeho výše.

Katka

Cestovní náhrady u společníků a jednatelů společností s ručením omezeným a členů kolektivních statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob po 1. 1. 2014

Autor JUDr. Marie Salačová

JUDr. Marie Salačová

Audio nahrávka25.5.2018 12:57 | Dnes Vám přinášíme článek od paní Marie Salačové ohledně cestovních náhrad u společníků a jednatelů společností s ručením omezeným a členů kolektivních statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob.

Katka

Aktuality a novinky z oblasti mezd 2017, 2018

Autor Ing. Olga Krchovová

Ing. Olga Krchovová

Audio nahrávka9.4.2018 14:31 | Přečtete si článek od paní Olgy Krchovové, ve kterém se dozvíte více o novinkách z oblasti mezd pro rok 2018.
Například si s námi zopakujete, jak se zvýšila minimální mzda a jaké jsou s tím spojené změny, jaké jsou novinky v penzijním a životním pojištění a co je nového v oblasti dlouhodobého ošetřovného.

Katka

Náhrada jízdného za městskou hromadnou dopravu v souvislosti s § 159 odst.2 zákoníku práce

Autor JUDr. Marie Salačová

JUDr. Marie Salačová

Sdílí Codexis21.3.2018 10:00 | Věděli jste, že poskytování náhrady jízdních výdajů za použití místní hromadné dopravy v poslední době vykazuje několik nejasností? Pochybnosti se často objevují již při tom, jak správně rozhodovat, kdy se o takovou zmíněnou pracovní cestu u zaměstnance jedná.
V článku od paní Marie Salačové se dozvíte víc.

Katka

Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2017 – 2. část

Autor Ing. Eva Sedláková

Ing. Eva Sedláková

Sdílí Codexis7.3.2018 22:25 | Blíží se nám termín pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2017.
Abychom vám zpracování přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2017 ulehčili, připravila pro vás paní inženýrka Eva Sedláková seriál článků věnovaný tomuto daňovému přiznání.

Konkurenční doložka a její nevýhody z účetního hlediska

Autor Mgr. Gabriela Machová

Mgr. Gabriela Machová

6.3.2018 10:04 | Přinášíme Vám článek od advokátní koncipientky paní Gabriely Machové na téma konkurenční doložka a její nevýhody z účetního hlediska.
Konkurenční doložka je zakotvena v zákoníku práce a její podstatou je závazek zaměstnance, že se po určitou dobu po skončení zaměstnání, nejdéle však po dobu jednoho roku, zdrží výkonu výdělečné činnosti, která by byla shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele nebo která by vůči němu měla soutěžní povahu.

Víte, zda vyrovnání z konkurenční doložky podléhá dani z příjmů?
Víte, zda vyrovnání z konkurenční doložky podléhá odvodu pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění?

To a více se dozvíte v článku.
Petra

Zaměstnanecké benefity v roce 2017 a 2018 - 3. díl - sportovně – kulturně, rekreační benefity

Autor Ing. Ivana Pilařová

Ing. Ivana Pilařová

Sdílí Codexis5.3.2018 18:05 | Přinášíme Vám třetí článek od paní Ivany Pilařové věnovaný zaměstnaneckým benefitům. Dnes se můžete těšit na problematiku sportu, kultury a rekreace v návaznosti na benefity.
Jednotlivé benefity je nutné mít dobře vyhodnoceny v přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2017 - daňové, nedaňové, dále, zda je dobře zdaněno u zaměstnance. V neposlední řadě je vhodné se zamyslet, zda některé benefity přehodnotit, vyměnit, zrušit nebo naopak zavést. Mnohé skýtají úsporu a daňové výhody.
Článek řeší také problematiku DPH.

Zaměstnanecké benefity v roce 2017 a 2018 - 2. díl – pokračování stravování, poskytování nápojů

Autor Ing. Ivana Pilařová

Ing. Ivana Pilařová

23.2.2018 11:52 | Ke konci loňského roku jsme se na Účetním Portále hodně věnovali problematice benefitů. Jednak toto téma bylo zařazeno ve vzdělávacím programu Mzdové účetnictví a jednak jsme zcela nově předělali přehled Plnění poskytovaná zaměstnavatelem - benefity.

Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti pro zdaňovací období (pro část zdaňovacího období)

Autor Ing. Milan Lošťák

Ing. Milan Lošťák

15.2.2018 12:45 | Připomínáme, že dnes je termín pro vyplnění tzv. "Růžového prohlášení" podle § 38k zákona o daních z příjmů. Toto "Růžové prohlášení" musí vyplnit poplatníci, kteří uplatňují nárok na slevy na dani podle § 35ba zákona o daních z příjmů a daňové zvýhodnění na děti podle § 35d zákona o daních z příjmů.
Novinkou roku 2018 je, že zaměstnanci mohou předkládat a činit prohlášení jak nadále v listinné formě, tak nově v elektronické formě.
Na téma "Růžového prohlášení" nám napsal článek pan Milan Lošťák. Článek obsahuje také tiskopisy a příklad.
Víte, že na téma "Růžového prohlášení" máme na Účetním Portále v pomůckách návod jak tento tiskopis vyplnit, a to jak "starý" pro 3 zdaňovací období, tak "nový" pro 1 zdaňovací období?
Zajímá vás více z této problematiky? Objednejte si knihu Průvodce mzdovou problematikou 2018. Nově s možností stáhnutí e-booku.

Petra

Otcovská - účinnost od 1. 2. 2018

Autor Ing. Olga Krchovová

Ing. Olga Krchovová

Sdílí Codexis14.2.2018 13:00 | Od 1. února 2018 se z nemocenského pojištění nově poskytuje dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská. Nárok na otcovskou od 1. února 2018 vznikne i v těch případech, kdy se dítě narodilo v období 6 týdnů před tímto datem.
Na téma Otcovské napsala článek paní Olga Krchovová.
Víte, že na téma Otcovské máme na Účetním Portále nový přehled?
Zajímá vás více z této problematiky? Objednejte si knihu Průvodce mzdovou problematikou 2018. Nově s možností stáhnutí e-booku.

Petra

Osoby se zdravotním postižením – plnění povinného podílu

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

Sdílí Codexis Audio nahrávka29.1.2018 13:22 | Paní Renka Klímová napsala článek týkající se plnění povinného podílu, tedy povinnosti zaměstnávat osoby se zdravotním postižením. Zákonem č. 206/2017 Sb. dochází od roku 2018 k podstatným změnám, které se týkají tohoto povinného podílu. Nejvýznamnější změnou je zavedení elektronické evidence náhradního plnění.

Víte, že oznámení o plnění povinného podílu za rok 2017 je zaměstnavatel povinen nahlásit do 15. 2. 2018 na předepsaném formuláři příslušnému úřadu práce?
Víte, že plnění 4 % podílu zaměstnávat osoby se zdravotním postižením za rok 2017 zůstává beze změny?
Více se dozvíte v článku paní Renky Klímové.

Petra

Změny náhrad cestovních výdajů s účinností od 1. 1. 2018

Autor JUDr. Marie Salačová

JUDr. Marie Salačová

Sdílí Codexis Audio nahrávka5.1.2018 14:30 | Tak jako každý rok, tak i s účinností od 1. ledna 2018 dochází ke změně sazeb náhrad cestovních výdajů. Paní Marie Salačová ve svém článku a příkladech připravila seznam změn platných pro rok 2018.
Článek navazuje na naše Přehledy k cestovním náhradám na rok 2018.

Víte, jak určit cestovní náhrady v případě, že zaměstnanec použil ke služební cestě vlastní vozidlo, ale nemá doklad o nákupu PHM?
Zaměstnanec má souhlas zaměstnavatele použít na pracovní cestu soukromé silniční motorové vozidlo. Víte, zda zaměstnanec musí použít své vlastní silniční motorové vozidlo?

To a více se dozvíte v článku paní Marie Salačové.

Petra

Změny ve výpočtu exekučních srážek ze mzdy od 1. 1. 2018

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

Sdílí Codexis Audio nahrávka19.12.2017 13:53 | S účinností od 1. 1. 2018 dochází ke zvýšení nezabavitelné částky, která musí být povinnému vyplacena při provádění exekučních srážek z jeho mzdy. Na dané téma Vám přinášíme článek od paní Renky Klímové s názvem Změny ve výpočtu exekučních srážek ze mzdy od 1. 1. 2018.
Víte, jak se počítá částka, nad kterou se mzda zabavuje bez omezení?
Víte, že daňový bonus nelze postihnout exekucí na mzdu?
To a více se dozvíte v článku paní Renky Klímové.

Petra

Parametrické změny ve mzdové oblasti pro rok 2018

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

Sdílí Codexis Audio nahrávka14.12.2017 14:30 | Každoročně dochází v oblasti mzdového účetnictví ke změnám parametrických údajů v souvislosti s nově stanovenou výší všeobecného vyměřovacího základu a přepočítacího koeficientu. Paní Renka Klímová pro Vás připravila článek, který popisuje tyto parametrické změny od roku 2018.
Víte, jaká je minimální výše pojistného na zdravotní pojištění u OSVČ při hlavní činnosti v roce 2018?
Víte, jaká je výše základní výměry starobního, invalidního, vdovského, vdoveckého a sirotčího důchodu pro rok 2018?
To a více se dozvíte v článku paní Renky Klímové.

Petra

Zaměstnanecké benefity 3. díl - Odborný rozvoj a rekvalifikace zaměstnanců

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

Audio nahrávka11.12.2017 15:30 | Paní Pěva Čouková měla v rámci Mzdového účetnictví přednášku o zaměstnaneckých benefitech a pří té příležitosti pro Vás připravila 3 články na toto téma.
Třetí z článků se věnuje odbornému rozvoji a rekvalifikaci zaměstnanců.
Víte, jaký je rozdíl mezi prohlubováním kvalifikace, zvýšením kvalifikace a rekvalifikací?
Víte, zda je rozdíl mezi peněžním a nepeněžním příspěvkem zaměstnavatele například na rozšířením řidičského oprávněním svého zaměstnance?
To a více se dozvíte v článku paní Pěvy Čoukové.

Petra

Zaměstnanecké benefity v roce 2017 a 2018 - 1. díl stravenky

Autor Ing. Ivana Pilařová

Ing. Ivana Pilařová

Audio nahrávka11.12.2017 14:09 | Stravování a příspěvky na stravování ve všech možných podobách jsou stále aktuálně řešeným problémem všech podnikatelských subjektů. S paní Ivanou Pilařovou si postupně rozebereme různé typy stravování a příspěvků na stravování z hlediska zaměstnavatelů a zaměstnanců.

Víte, zda je provize součástí hodnoty stravenky?
Víte, kolik stravenek je možné poskytnout za den?

To a více se dozvíte v článku paní Ivany Pilařové.

Petra

Zaměstnanecké benefity 2. díl - Nealkoholické nápoje na pracovišti

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

Sdílí Codexis Audio nahrávka7.12.2017 15:02 | Paní Pěva Čouková měla v rámci Mzdového účetnictví přednášku o zaměstnaneckých benefitech a pří té příležitosti pro Vás připravila 3 články na toto téma.
Druhý z článků se věnuje nealkoholickým nápojům na pracovišti.
Je finanční příspěvek na nákup nealkoholických nápojů, který je zakotven ve vnitřním předpisu, daňově uznatelným výdajem?
Je u pitné vody nárok na odpočet daně z přidané hodnoty?
To a více se dozvíte v článku paní Pěvy Čoukové.

Petra

Zaměstnanecké benefity 1.díl - Bezplatné poskytnutí motorového vozidla k používání pro soukromé účely

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

Sdílí Codexis Audio nahrávka1.12.2017 21:00 | Paní Pěva Čouková měla v rámci Mzdového účetnictví přednášku o zaměstnaneckých benefitech a pří té příležitosti pro Vás připravila 3 články na toto téma.
První z článků se věnuje bezplatnému poskytnutí motorového vozidla k používání pro soukromé účely.
Víte, zda je možné uplatnit paušální výdaj na dopravu podle § 24 odst. 2 písm. zt) zákona o daních z příjmů, pokud zaměstnanci dodaňujeme 1 % ze vstupní ceny vozidla z důvodu, že vozidlo může používat i pro soukromé účely?
Víte, kdy je nutné paušální výdaj na dopravu krátit?
To a více se dozvíte v článku paní Pěvy Čoukové.

Petra

Minimální mzda a co se z ní odvozuje, zaručená mzda - 2018

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

Sdílí Codexis30.11.2017 23:25 | Minimální mzda je od roku 2018 vyšší, činí 12 200 Kč. V přehledu od paní Pěvy Čoukové, který předkládáme, Vám připomínáme, že je nutné dodržovat nejen minimální mzdu, ale zejména zaručenou mzdu. Tedy mzdu podle vykonávané práce.
Upozorňujeme taky na shrnutí skutečností, které se od minimální mzdy odvíjí.
Přehled je jeden z mnoha, které pro Vás na Účetním Portále máme, najdete jej v sekci Přehledy, podsekce V. Mzdová problematika a má číslo 3.

Petra

Minimální mzda od 1.1.2018

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

Audio nahrávka30.11.2017 15:21 | Od 1. ledna 2018 dochází nařízením vlády č. 286/2017 Sb. ke změně nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě. Minimální mzda se zvyšuje z částky 11 000 Kč na částku 12 200 Kč za měsíc.
Víte, jaká je hodinová sazba minimální mzdy od 1. 1. 2018?
Víte, jak má minimální mzda vliv na daňový bonus?
To a více k danému tématu napsala ve svém článku paní Renka Klímová.

Petra

Dvoudenní tuzemské pracovní cesty a počítání stravného při nich

Autor JUDr. Marie Salačová

JUDr. Marie Salačová

Sdílí Codexis Audio nahrávka16.11.2017 15:20 | Přinášíme Vám článek od paní Marie Salačové s názvem dvoudenní tuzemské pracovní cesty a počítání stravného při nich. Novela zákoníku práce přinesla zásadní změnu pro počítání stravného při dvoudenních tuzemských pracovních cestách zaměstnanců již od roku 2012, přesto je prokázána neuvěřitelná neznalost této právní úpravy.
Víte, jaký je rozdíl mezi odděleným a neodděleným počítáním stravného?
Víte, zda je výhodnější oddělené nebo neoddělené počítání stravného?
To a více se dozvíte v článku, který je doplněn o řadu příkladů.

Petra

Počátek a konec pracovního výkonu zaměstnance při pracovní cestě 

Autor JUDr. Marie Salačová

JUDr. Marie Salačová

9.11.2017 14:40 | S poskytováním náhrad cestovních výdajů při pracovních cestách zaměstnanců se pojí i často předkládaná otázka týkající se uvádění počátku a konce pracovního výkonu v pravém horním rohu tiskopisu „Cestovní příkaz“.
Více k danému tématu Vám přináší paní Marie Salačová ve svém článku.

Petra

Změny v plnění povinného podílu po novele zákona o zaměstnanosti - Elektronická evidence náhradního plnění

Autor Mgr. Eva Svěrčinová

Mgr. Eva Svěrčinová

Sdílí Codexis Audio nahrávka26.10.2017 14:00 | S účinností od 1. 10. 2017 dochází díky novele zákona o zaměstnanosti ke změnám v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižním a plnění povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. 

Článek paní Evy Svěrčinové Vám přináší změny, z nichž nejvýznamnější změnou je zavedení elektronické evidence náhradního plnění.

Víte, jaké mají povinnosti dodavatelé náhradního plnění v souvislosti s novelou zákona o zaměstnanosti?
Víte, od kterého roku se bude podle novely zákona o zaměstnanosti postupovat?

Petra

Změny v oblasti odměňování členů zastupitelstev obce od 1. 1. 2018

Autor Ing. Olga Krchovová

Ing. Olga Krchovová

Sdílí Codexis Audio nahrávka19.10.2017 15:40 | Od 1. 1. 2018 je účinný zákon č. 99/2017, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích. Paní Olga Krchovová připravila článek k danému zákonu, který se týká změn v oblasti odměňování členů zastupitelstev obcí od 1. 1. 2018.
Víte, že je rozšířen § 72 zákona, který určuje pravidla pro odměňování neuvolněných zastupitelů?
Víte, že je zastupitelům obce možné poskytnout příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku v souvislosti se zastupováním obce na veřejných občanských obřadech?
Více se dozvíte v článku paní Olgy Krchovové.

Petra

Právní úprava zaměstnávání cizinců

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

Audio nahrávka18.10.2017 15:30 | Dne 15. 8. 2017 nabyl účinnosti zákon č. 222/2017 Sb., kterým se mění především zákon o pobytu cizinců České republiky a zákon o zaměstnanosti. Oba právní předpisy mění současnou úpravu při zaměstnávání cizinců.
Víte, že modrá a zaměstnanecká karta představují dokument, který spojuje povolení k zaměstnání a oprávnění k pobytu za tímto účelem?
Víte, že povolení k zaměstnání se vyžaduje v případě, že cizinec bude sezónním zaměstnancem zaměstnávaným činností závislou na ročním období?
Více se dozvíte v článku paní Renky Klímové.

Petra

Výdělek v době péče o dítě

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

Audio nahrávka29.9.2017 12:00 | Velmi často se objevují nesprávné informace, že při pobírání peněžité pomoci v mateřství nelze pracovat. Abychom všemu správně porozuměli, paní Růžena Klímová napsala článek, ve kterém vysvětluje jednotlivé pojmy, jež s mateřstvím souvisejí.

Petra

Další nejasnosti k poskytování cestovních náhrad

Autor JUDr. Marie Salačová

JUDr. Marie Salačová

Sdílí Codexis Audio nahrávka14.9.2017 08:55 | V poslední době praxe naznačila další problémy kolem poskytování náhrad cestovních výdajů při pracovních cestách zaměstnanců. Jedná se o situace, které nejsou výslovně řešené v zákoně a přiznávání předmětných náhrad musí být v podstatě vyvozeno ze zákonného textu.
Paní Marie Salačová se ve svém článku zaměřuje právě na tyto problémy, řeší například
- poskytování cestovních náhrad v případě delší pracovní cesty například na měsíc,
- jak postupovat, když zaměstnanec v průběhu pracovní cesty onemocní,
- je možné jako cestovní výdaj považovat odtah nepojízdného vozidla?
a další.

Petra

Uchazeč o zaměstnání a nekolidující zaměstnání

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

15.8.2017 18:47 | Dne 29. 7. 2017 nabyl účinnosti zákon č. 206/2017 Sb., kterým se mění zákon o zaměstnanosti a další související zákony.
Právní úpravou bylo dosud umožněno, aby uchazeč o zaměstnání, který nepobíral podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci, vykonával práci v základním pracovněprávním vztahu nepřesahujícím polovinu minimální mzdy, tzv. nekolidující příjem.
Novela zákona o zaměstnanosti to ovšem mění.
Více se dozvíte v článku paní Růženy Klímové.
Petra

Odstupné a nezabavitelná částka dlužníka

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

Audio nahrávka1.8.2017 13:30 | Zjednodušeně – odstupné a nový výpočet srážek ze mzdy.
Složitěji – odstupné není jednorázovým příjmem, ale je nutné ho rozpočítat na měsíce v návaznosti na zákonné odstupné.
Podrobný vyčerpávající článek paní Renky Klímové s mnoha příklady.
Jako obvykle mi daly příklady paní Renky zabrat, jsou však jasné, srozumitelné, předkládají dvě varianty výpočtu a jednu variantu preferují. Osobně jsem pro Vás všechny příklady přepočítala – ráda…
Je tedy žádoucí, pokud Vás tato práce baví, sednout a příklady propočítat také…TO PRO TY NADŠENÉ MZDOVÉ ÚČETNÍ
Pro ty, které si užívají prázdnin a nesdílí momentálně toto nadšení, stačí, když budou vědět, kde příklady v případě potřeby najdou.
Pokud nejste ve srážkách „kovaní“ a měli byste nebo chtěli byste, doporučujeme knihu Průvodce mzdovou problematikou 2017 – ještě jsme udělali dotisk (poslední!). Můžete si objednat u nás na e-shopu.
Krásné léto.
P.

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr - 2. díl

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

Audio nahrávka27.7.2017 11:00 | Přinášíme Vám pokračování článku od paní Růženy Klímové, který se věnuje dohodám o pracích konaných mimo pracovní poměr.
Víte, kdy se z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr odvádí sociální a zdravotní pojištění?
Víte, zda je u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr nutná lékařská prohlídka?
Víte, zda musí zaměstnavatel zpracovávat Evidenční list důchodového pojištění u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr?

Petra

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr - 1. díl

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

Audio nahrávka25.7.2017 09:58 | Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr jsou zajímavým nástrojem, jak zabezpečit práci jinak než v klasickém pracovním poměru. Mohou významně zaplnit prostor, kdy Vám zaměstnanci chybí nebo si je tzv. „testujete“, než je zaměstnáte na pracovní poměr.
Jak nezneužít?
Kdy použít?
Co nutno hlídat?
Co Vám nesmí uniknout?
Vyčerpávající přehled problematiky Vám objasní všechny Vaše otázky.
A příklady jako obvykle jsem sama propočítala.
P.

P.S.
K problematice připravujeme videoseminář…můžete se těšit.

Náhrady cestovních výdajů musí být proplaceny

Autor JUDr. Marie Salačová

JUDr. Marie Salačová

Sdílí Codexis20.7.2017 16:00 | Novela zákoníku práce s účinností od 1. 1. 2012 poměrně výrazně zkomplikovala aplikaci poskytování náhrad cestovních výdajů, především ze strany zaměstnavatele. Konkrétně se jedná o to, že Ministerstvo práce a sociálních věcí k uvedenému datu vypustilo z platného zákonného textu do konce roku 2011 z § 27 definici neplatného právního úkonu, která zněla tak, že neplatným právním úkonem se rozumí úkon, kterým se zaměstnanec předem vzdává svých práv.
Více přináší paní Marie Salačová ve svém článku.
Petra

Zaměstnávání studentů

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

Audio nahrávka19.7.2017 18:32 | Začaly prázdniny, kdy mnoho zaměstnavatelů nabízí volná pracovní místa studentům, ovšem jen na dobu prázdnin. Článkem od paní Růženy Klímové chceme upozornit na všechny souvislosti, které je potřeba zvážit při zaměstnávání studentů.

Petra

Zákonné pojištění odpovědnosti za škodu a pracovní úrazy

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

Audio nahrávka7.6.2017 06:55 | Zákonné pojištění odpovědnosti za škodu a pracovní úrazy je povinná platba pro zaměstnavatele. Minimální výše 100 Kč za čtvrtletí. Je třeba se přihlásit, když zaměstnáte prvního zaměstnance. Pozor i na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti. Zde jsme teď zrovna dělali při kontrole fyzické osoby zpětné přihlášení od 1. 1. 2015.

Novela zákona o nezaměstnanosti

Autor Mgr. Eva Svěrčinová

Mgr. Eva Svěrčinová

1.6.2017 13:48 | Dne 30. 3. 2017 byl zveřejněn ve Sbírce zákonů zákon č. 93/2017 Sb., kterým se kromě jiného mění zákon o zaměstnanosti. Touto novelou dochází ke zvýšení příspěvku poskytovaného na zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Více v příspěvku paní Evy Svěrčinové.
Petra

Příklady vyplňování Evidenčního listu důchodového pojištění

Autor Jana Dorčáková

 Jana Dorčáková

Sdílí Codexis30.5.2017 14:52 | 30. květen následujícího roku je obecným termínem pro odeslání evidenčních listů. Rádi bychom Vám připomněli, že při vyplňování údajů na Evidenčním listu důchodového pojištění tzv „ELDP“ je nutno vždy věnovat pozornost tomu, zda příslušný rok je či není rokem přestupným. Rok 2016 byl přestupným rokem.
V příloze Vám přidáváme tabulku pro rok 2016 – přestupný rok.
Příklady jsem vlastnoručně propočítávala a revidovala s paní Petrou Veselskou, vedoucí oddělení důchodového pojištění z OSSZ Olomouc. Přidala jsem tam i poznámku Účetního Portálu.
Prozradím, že v každém příkladu paní Jany Dorčákové je nějaký „chyták“ a cosi, co by Vám nemělo uniknout.
Krásné dny…
P.

Změny ve vysílání pracovníků v rámci EU

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

Sdílí Codexis Audio nahrávka29.5.2017 15:08 | Dnem 1.4.2017 nabyl účinnosti zákon č. 93/2017 Sb., kterým se mění zákony v souvislosti s implementací směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/67/EU ze dne 15.5.2014.
Paní Renka Klímová ve svém článku shrnuje změny v zákoně o zaměstnanosti, v zákoníku práce a v zákoně o inspekci práce.
Petra

Vedení a předkládání evidenčních listů důchodového pojištění

Autor Jana Dorčáková

 Jana Dorčáková

Sdílí Codexis Audio nahrávka19.5.2017 13:54 | Tiskopis „Evidenční list důchodového pojištění“ (ELDP) slouží k plnění povinnosti zaměstnavatele v důchodovém pojištění.
Vykazuje se na něm především doba důchodového pojištění zaměstnance a jeho vyměřovací základ za daný kalendářní rok. Zaměstnavatel je povinen ČSSZ předložit ELDP ve stanovených lhůtách, zpravidla vždy do 30. 5. následujícího kalendářního roku. ELDP se podává na předepsaném tiskopise a způsobem, který stanoví zákon. Podání se činí v elektronické podobě ve formě datové zprávy, která musí být ve formátu, struktuře a tvaru určeném ČSSZ a zveřejněném na úřední desce ČSSZ.
Lhůta je do 30 dnů ode dne zápisu údajů do evidenčního listu (zápis se provádí za každý kalendářní rok po účetní závěrce nejpozději však do 30. dubna následujícího kalendářního roku).
P.

Zaměstnávání důchodců

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

Sdílí Codexis Audio nahrávka25.4.2017 14:05 | Přinášíme Vám článek autorky paní Ing. Růženy Klímové, který se zabývá zaměstnáváním důchodců.
Víte, že je možné uzavřít s poživatelem starobního důchodu pracovní poměr jak na dobu určitou, tak na dobu neurčitou, aniž by důchodce ztratil nárok na výplatu důchodu?
Víte, že poživatel starobního nebo invalidního důchodu může podepsat Růžové prohlášení a má nárok na základní slevu podle § 35ba ZDP?
Více se dozvíte v článku.
Tereza

Odpovědnost za škodu

Autor Mgr. Zdeněk Schmied

Mgr. Zdeněk Schmied

Sdílí Codexis Audio nahrávka13.4.2017 12:46 | Přinášíme Vám článek od autora pana Mgr. Zdeňka Schmieda, který se zabývá odpovědností za škodu v pracovněprávních vztazích. V článku se mimo jiné dozvíte, jaké jsou povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance k náhradě škody nebo zabezpečení při pracovních úrazech a nemocech z povolání.
Tereza

Pracovní cesty v obci sjednaného místa výkonu práce

Autor JUDr. Marie Salačová

JUDr. Marie Salačová

Audio nahrávka6.4.2017 14:00 | Přinášíme Vám článek od autorky paní JUDr. Marie Salačové, který se zabývá poskytováním náhrady jízdních výdajů za místní hromadnou dopravu při pracovních cestách v obci, v níž má zaměstnanec sjednáno místo výkonu práce.
Tereza

Jak je to se zasílání zálohy na pracovní cestu – praktický dotaz

Autor JUDr. Marie Salačová

JUDr. Marie Salačová

4.4.2017 09:58 | Přinášíme Vám praktický dotaz ohledně zasílání zálohy na pracovní cestu, na který odpovídá JUDr. Marie Salačová.
Připouští zákoník práce zasílání zálohy za pracovní cestu zaměstnance na bankovní účet?
Tereza

Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti (růžový tiskopis MFin 5459) pro rok 2016 vzor č. 22

Autor Ing. Milan Lošťák

Ing. Milan Lošťák

Sdílí Codexis14.3.2017 15:30 | Připomínáme Vám, že na Účetním Portále naleznete v Pomůckách pod oddílem č. II. Roční zúčtování daně – potvrzení a pomůcky pod č. 6 názorné zobrazení Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za období roku 2016 – vzor č. 22.
Krátký článek k tomuto tématu pro Vás připravil pan Milan Lošťák a hlavně nezapomeňte, že termín je do dvou měsíců, tedy do 1. 3. 2017 (což už bylo). V případě elektronického podání je lhůta prodloužena do 20. 3. 2017.
Pozor! Lhůtu nelze ze zákona prodloužit.
Krásné jarní dny a vydržte…brzy bude líp!
P.

Vyúčtování srážkové daně (žlutý tiskopis MFin 5466) pro rok 2016 vzor č.17

Autor Ing. Milan Lošťák

Ing. Milan Lošťák

14.3.2017 11:15 | Dalším každoročním vyúčtováním po skončení kalendářního roku je tiskopis Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně. Zde jen připomínám, že tiskopis je zvlášť pro srážku daně, kterou jste srazili z příjmů právnických osob a zvlášť z příjmů fyzických osob. U těch fyzických osob je třeba si uvědomit, že to není jen z mezd (obvykle dohody o provedení práce), ale také třeba z podílů na zisku. Zrovna dnes jsem kolegyni zachytila tuto chybu. Je tedy třeba spolupracovat mezi mzdovou účtárnou a účtárnou finanční.
Opět máme na Účetním Portále v Pomůckách pod oddílem II. Roční zúčtování daně – potvrzení a pomůcky pod č. 5 názorné zobrazení Vyúčtování daně vybírané srážkou…za období roku 2016 – vzor č. 17.
Termín zde je do tří měsíců, tedy do 1. 4. 2017. Nelze prodloužit.
Mějte s krásně…
P.

Prokazování nezdanitelných částí, slev a daňového zvýhodnění za rok 2016

Autor Ing. Milan Lošťák

Ing. Milan Lošťák

13.3.2017 14:24 | V měsíci únoru a v měsíci březnu 2017 provádíme na mzdové účtárně roční zúčtování daně za rok 2016 našim zaměstnancům, kteří o zúčtování požádali.
Pro připomenutí Vám předkládáme rekapitulaci od pana Milana Lošťáka, jak se jednotlivé slevy, které šlo uplatnit již v průběhu roku 2016 a následně na konci roku 2016 prokazují.
Přehled je samostatně pro slevy podle § 35 ba ZDP, prokazování daňového zvýhodnění na vyživované dítě podle § 35bb, § 35c, § 35d ZDP a pro uplatnění nezdanitelných částek podle § 15 ZDP.

Určování počátku a konce pracovní cesty zaměstnanců

Autor JUDr. Marie Salačová

JUDr. Marie Salačová

Audio nahrávka8.3.2017 14:45 | Přinášíme Vám článek od autorky paní JUDr. Marie Salačové, ve kterém se dozvíte vše ohledně určení počátku a konce pracovní cesty zaměstnanců.
Tereza

Desatero ke změnám ve srážkách ze mzdy k 1. 1. 2017

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

7.3.2017 13:39 | Víte například, jaké jsou parametrické změny pro rok 2017? Kolikrát v měsíci má zaměstnanec nárok na nezabavitelnou částku? Co tvoří nezabavitelnou částku povinného? Přinášíme Vám Desatero ke změnám ve srážkách ze mzdy k 1. 1. 2017, které je k dnes spouštěnému videosemináři s názvem Novinky ve srážkách ze mzdy k 1.1. 2017.
Tereza

Mzdy – jak zvládnout administrativní zátěž zaměstnavatelů na začátku roku

Autor RNDr. Jana Schlöglová

RNDr. Jana Schlöglová

Audio nahrávka22.2.2017 16:47 | Máme za sebou konec roku, je čas závěrek a pravidelně i legislativních změn. Pracovníci účtáren v tomto období obvykle nehýří dobrou náladou ani přebytky energie, musí se vyrovnat s velkou náloží práce navíc. Povinností je celá řada a pro mzdovou účtárnu je vždy výzvou zvládnout zejména roční zúčtování daně.

Mzdový list a jeho náležitosti

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

Audio nahrávka14.2.2017 14:52 | Přinášíme Vám nový článek od autorky paní Ing. Růženy Klímové, který Vám prozradí povinné náležitosti mzdového listu.
Víte, jaké údaje musí mzdový list obsahovat?
Víte, jak dlouho se musí mzdový list archivovat?
Víte, že je nutné zajistit ochranu mzdového listu v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů?
To a více se dozvíte v článku.
Tereza

Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti platný pro rok 2017

Autor Ing. Milan Lošťák

Ing. Milan Lošťák

Sdílí Codexis13.2.2017 11:56 | Růžové prohlášení je důležitý dokument, který provází mzdy “od nepaměti”.
Rádi bychom Vám připomněli tuto skutečnost článkem Milana Lošťáka i s termínem, který je UŽ ve středu 15. 2. 2017.
Bude prima, pokud stíháte a toto datum se objeví na prohlášení. Musí se tam objevit!
Vím, že situace je někdy složitá…
Pozor na situace, kdy prohlášení není vůbec podepsáno nebo neexistuje a přesto jsou nezdanitelné částky uplatňovány.

Povinnosti zaměstnavatelů k osobám se zdravotním postižením – Povinný podíl za rok 2016

Autor Mgr. Eva Svěrčinová

Mgr. Eva Svěrčinová

Sdílí Codexis Audio nahrávka10.2.2017 10:19 | Nezapomeňte, že zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 25 zaměstnanců v pracovním poměru je v § 83 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, uložena povinnost do 15. února 2017 oznámit místně příslušné krajské pobočce Úřadu práce ČR plnění povinného podílu za rok 2016 a způsob jeho plnění. Více Vám ke splnění dané povinnosti dopomůže článek paní Evy Svěrčinové.
Petra

Minimální mzda a co se zní odvozuje, zaručená mzda

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

Sdílí Codexis19.1.2017 14:11 | Minimální mzda je od roku 2017 vyšší, činí 11 tisíc Kč. V přehledu, který předkládáme, Vám připomínáme, že je nutné dodržovat nejen minimální mzdu, ale zejména zaručenou mzdu. Tedy mzdu podle vykonávané práce, která bude ve většině případů vyšší než 11 tis. Kč. Osobně doporučuji si svoje profese ve firmě zařadit do skupiny prací, aby bylo jasné, jaká zaručená mzda je. Dále bych upozornila, že se zrušila výjimka pro invalidní důchodce, kteří měli do konce roku 2016 minimální mzdu nižší. Od roku 2017 tedy všichni stejně.

Změny ve výpočtu exekučních srážek ze mzdy od 1. 1. 2017

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

Audio nahrávka17.1.2017 13:02 | Přinášíme Vám nový článek od autorky paní Ing. Růženy Klímové, který Vám prozradí, jaké jsou změny ve výpočtu provádění exekučních srážek ze mzdy od 1. 1. 2017. Článek obsahuje také příklady.
Víte, že s účinností od 1. 1. 2017 tedy od výplat za měsíc leden 2017 došlo ke změně nezabavitelné částky?
Víte, že je zrušeno omezení, že srážky se mohou provádět jen do poloviny hrubé mzdy?
Více se dozvíte v článku.
Tereza

Pozor na čestná prohlášení

Autor JUDr. Marie Salačová

JUDr. Marie Salačová

Sdílí Codexis Audio nahrávka13.1.2017 13:10 | Ze strany zaměstnanců se velmi často při pracovních cestách zaměstnanců prosazuje tzv. "čestné prohlášení", které však nemá zákonné opodstatnění. Podle zákoníku práce určuje všechny podmínky pracovních cest zaměstnanců vždy výhradně zaměstnavatel. Pozor tedy na čestná prohlášení. Více k danému tématu si přečtěte v článku autorky paní Marie Salačové.
Petra

Změny náhrad cestovních výdajů s účinností od 1. 1. 2017

Autor JUDr. Marie Salačová

JUDr. Marie Salačová

Sdílí Codexis Audio nahrávka4.1.2017 11:34 | Přinášíme Vám nový článek s názvem "Změny náhrad cestovních výdajů s účinností od 1. 1. 2017" od autorky paní JUDr. Marie Salačové. Neboť, tak jako každý rok, tak i s účinností od 1. 1. 2017 dochází ke změně sazeb náhrad cestovních výdajů. K uvedenému datu dochází ke změně sazeb stravného, sazby základní náhrady a průměrných cen pohonných hmot pro používání soukromých silničních motorových vozidel při pracovních cestách zaměstnanců.
Tereza

Základní pravidla odměňování, příplatky, náhrady, průměrný výdělek

Autor Ing. Olga Krchovová

Ing. Olga Krchovová

Sdílí Codexis Audio nahrávka12.12.2016 15:21 | Vážení, máte před sebou pěkný článek kolegyně Olgy Krchovové, který přehledně shrnuje všechny podstatné skutečnosti o odměňování.
Víte např. jaký je minimální příplatek za práci v sobotu a neděli?
Nebo víte, jaké máte možnosti odměňování, když zaměstnanec pracuje ve svátek?
Víte, jak je to s dovolenou?
Asi tušíte, že tento článek byl základem pro účastníky Mzdového účetnictví, který skončil u nás v Bohuňovicích tuto sobotu. Ano, je tomu tak.
A my Vám jej přinášíme, abyste si zopakovali svoje znalosti nebo případně doplnili. Nechám na Vás.
S úctou

P.

Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě)

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

Audio nahrávka30.11.2016 15:15 | Přinášíme pro Vám nový článek od autorky paní Ing. Růženy Klímové, který se zabývá náhradami mzdy a jejími právními úpravami. Autorka se také v článku např. věnuje podmínkám vzniku nároku na náhradu mzdy nebo jaké jsou redukční hranice při dočasné pracovní neschopnosti. V článku nalaznete také plno příkladů.

Tereza

Příklady k cestovním náhradám

Autor Účetní Portál

 Účetní Portál

24.11.2016 15:37 | Máte-li chuť spočítat si příklady z mojí včerejší přednášky na téma cestovní náhrady (akreditovaný kurz Mzdové účetnictví 2016) , můžete se do toho pustit.
Všechny naleznete v naší knize Průvodce mzdovou problematikou 2016 a uvádím Vám stránky, kde si příklady můžete dohledat. Autorkou je JUDr. Marie Salačová, spoluautorka našeho průvodce, který v roce 2017 bude vycházet již popáté.
Každým dnem si budete moci objednat v našem e-shopu Průvodce mzdovou problematikou 2017 –vyjde v lednu 2017.
Krásné dny
P.

Důsledky přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů ve mzdové účtárně v roce 2016

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

Audio nahrávka15.11.2016 06:00 | Přinášíme Vám článek s názvem Důsledky přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů ve mzdové účtárně v roce 2016 od paní Renky Klímové. Do této situace se dostanete například při přeměně – rozdělením odštěpením. Článek je doplněn praktickými příklady.

Petra

Minimální mzda od 1. 1. 2017

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

Audio nahrávka14.11.2016 16:28 | Víte, co mají tyto tituly společné?
• Určení limitu pro osvobození pravidelně vyplácených důchodů (36 násobek).
• Určení limitu minimální měsíční mzdy pro nárok na výplatu měsíčního daňového bonusu (polovina)
• Určení limitu minimálního příjmu za zdaňovací období podle § 6 až § 9 ZDP (šestinásobek)

Parametrické údaje ve mzdové oblasti pro rok 2017

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

27.10.2016 15:20 | Přinášíme Vám článek od autorky paní Ing. Růženy Klímové, který se zabývá parametrickými údaji ve mzdové oblasti pro rok 2017. Článek se zaměřuje na nařízení vlády číslo 325/2016, které nabývá účinnosti 1. ledna 2017.

Petra

Přerušení pracovní cesty

Autor JUDr. Marie Salačová

JUDr. Marie Salačová

Audio nahrávka13.10.2016 10:35 | Přinášíme Vám článek od paní Marie Salačové s názvem Přerušení pracovní cesty, který řeší předem dohodnuté přerušení pracovní cesty z důvodů na straně zaměstnance. Dozvíte se, za jakých podmínek je možné spojit pracovní cestu se soukromými zájmy zaměstnance.

Návrh novely zákoníku práce vláda schválila

Autor Mgr. Zdeněk Schmied

Mgr. Zdeněk Schmied

Audio nahrávka23.9.2016 15:04 | Vláda v srpnu schválila poměrně rozsáhlý návrh změn zákoníku práce a některých dalších souvisejících zákonů. K tomuto rozsáhlému návrhu změn Vám přinášíme článek od pana Mgr. Zdeňka Schmieda, ve kterém se dozvíte návrh zásadních věcných změn zákoníku práce.

Zahraniční pracovní cesty - zálohy a vyúčtování

Autor JUDr. Marie Salačová

JUDr. Marie Salačová

Audio nahrávka15.9.2016 13:39 | Přinášíme Vám nový článek od autorky paní JUDr. Marie Salačové, který se zabývá zahraničními pracovními cestami a jejich vyúčtováním. Vysílání zaměstnanců na zahraniční pracovní cesty a jejich realizace stále přináší množství problémů, nejasností a chyb obsažených v každodenních dotazech. Tento článek se pokusí mnohé objasnit.

Desatero ke zdravotnímu pojištění

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

13.9.2016 07:00 | Přinášíme Vám desatero ke zdravotnímu pojištění od paní Růženy Klímové, které navazuje na videoseminář a články ke zdravotnímu pojištění.

Minimální mzda

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

Audio nahrávka7.9.2016 11:47 | Přinášíme Vám článek od paní Renky Klímové, ve kterém je rozebrána minimální mzda včetně příkladů. Základní úprava minimální mzdy, jako nejnižší přípustné výše odměny za práci v pracovněprávním vztahu. je stanovena zákoníkem práce, výše základní sazby minimální mzdy a podmínky pro poskytování minimální mzdy stanovuje nařízení vlády o minimální mzdě. Více se dozvíte v článku.

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Autor Mgr. Zdeněk Schmied

Mgr. Zdeněk Schmied

Audio nahrávka6.9.2016 11:46 | Přinášíme Vám článek pana Zdeňka Schmieda k dohodám o pracích konaných mimo pracovní poměr, které vedle pracovního poměru doplňují základní pracovně-právní vztahy.

Náhrada výdajů za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů zaměstnance potřebných pro výkon práce

Autor JUDr. Marie Salačová

JUDr. Marie Salačová

Audio nahrávka16.8.2016 13:00 | V tomto článku se jedná určitě o téma, o kterém se hned tak někde nedočtete. Používají Vaši zaměstnanci svůj vlastní majetek? Například počítač či mobil v kanceláři nebo třeba lyže na lyžařském výcviku. Pokud ano, přečtěte si článek paní JUDr. Salačové a poté si zrevidujte, zda vše máte tak, jak má být. Na závěr si doplňte testem Milana Lošťáka, zda víte jak bude zdaněno. Pěkné čtení…
P.

Zdravotní pojištění - díl 2.

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

Audio nahrávka11.8.2016 13:57 | Přinášíme Vám druhý díl článku s názvem Zdravotní pojištění od paní Růženy Klímové. V druhém díle se věnujeme např. odvodu pojistného a jeho vyměřovacím základem. Článek obsahuje také příklady.

Zdravotní pojištění - díl 1.

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

Audio nahrávka3.8.2016 15:02 | Přinášíme Vám první díl článku s názvem Zdravotní pojištění od paní Růženy Klímové. V prvním díle se věnujeme plátcům pojistného zdravotního pojištění, účasti na zdravotním pojištění v rámci pracovněprávních vztahů a minimálnímu vyměřovacímu základu. Článek obsahuje také příklady.

Bezúplatné příjmy fyzických osob - díl 4.

Autor Ing. Otakar Machala QUD

Ing. Otakar Machala QUD

Audio nahrávka27.7.2016 09:46 | Seriál k bezúplatným příjmům je jednoznačně super, napsal nám jej pan Ota Machala. Jak už to bývá, článek jsem celý „četla“ a tentokrát Vám do něj dělala poznámky, a to nejen já, ale i kolegyně Ivana Pilařová. Abychom nenarušily autorské dílo, naše poznámky jsou žluté a jen doplňují napsané. Články tedy máte prověřené „zleva, zprava“ a určitě si je nenechejte ujít. Moc pěkný je graf autora k analýze bezúplatných příjmů.
P.

Náhrady cestovních výdajů

Autor JUDr. Marie Salačová

JUDr. Marie Salačová

22.7.2016 11:39 | Máme pro Vás odpověď na dotaz, na který odpovídala paní JUDr. Marie Salačová. Ke článku jsme Vám připojili i test Náhrady cestovní výdajů, kde si můžete procvičit své znalosti...

Tuzemské stravné

Autor JUDr. Marie Salačová

JUDr. Marie Salačová

15.7.2016 08:25 | Opakování je matka moudrosti…myslím, že problém popsaný v dotazu všichni vědí, ale přesto moc děkujeme za tuto odpověď paní JUDr. Salačové, protože ukazuje, že tomu tak ve skutečnosti není.
Víte, že máme na našich stránkách přehled Plnění poskytovaná zaměstnavatelem – benefity 2016, který Vám ukazuje, jak se zdaňuje příslušný náklad z pohledu zaměstnance, jak z pohledu zaměstnavatele a jak je to se sociálním a zdravotním pojištěním?

Cestovné statutárního orgánu

Autor JUDr. Marie Salačová

JUDr. Marie Salačová

14.7.2016 09:15 | K závěru odpovědi bych ráda uvedla, že byl uzavřen dne 31. 3. 2016 koordinační výbor č.468/16.12.15 Daňové důsledky bezplatného výkonu funkce nebo jiné činnosti, kolegyně JUDr. Ing. Dany Trezziové a Martina Kopeckého. KV v bodu 2.2 uvádí:
„Pokud by bezúplatný příjem mohl být považován za reálný zdanitelný příjem u fyzické nebo právnické osoby, bylo by možné bezúplatný výkon funkce/činnosti fyzické osoby ošetřit na straně příjemce z pohledu zákona o daních z příjmů zvýšením základu daně (dle §23 odst. 3 písm. a) bod 16 ZDP) a následným snížením základu daně (dle §23 odst. 3 písm. c) bod 8 ZDP).

Mzdový list a jeho náležitosti

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

13.7.2016 10:30 | Přinášíme Vám článek s názvem Mzdový list a jeho náležitosti od paní Růženy Klímové. Dozvíte se zde např. co musí obsahovat mzdový list, jak se archivuje a další náležitosti mzdového listu.

Cestovní náhrady v podnikatelské a rozpočtové sféře – díl 5.

Autor JUDr. Marie Salačová

JUDr. Marie Salačová

Audio nahrávka22.6.2016 10:00 | Přinášíme poslední díl z pětidílného seriálu JUDr. Salačové.
Novinkou je už delší dobu určitě možnost přerušení pracovní cesty, které dříve nebylo možné. Správně řečeno, bylo možné, ale nebyl nárok na výplatu jízdních výdajů. Pokud zaměstnavatel souhlasí, je tedy nárok na úhradu nákladů cesty zpět po určité prodlevě, obvykle dovolené zaměstnance. Je to příjemné po zahraniční cestě někde za oceán poznat přírodu a místní kulturu v těchto lokalitách.
Článek se dále věnuje dokladům za ubytování, doporučení jak správně platit účty za předpokladu, že je zaměstnanců více na pracovní cestě a mnoha dalším věcem.
P.

Kdy může být agentuře práce odejmuto povolení ke zprostředkování zaměstnání

Autor JUDr. Jaroslav Stádník , Mgr. Petr Kieler

JUDr. Jaroslav Stádník Mgr. Petr Kieler

Audio nahrávka9.6.2016 08:12 | Přinášíme Vám článek od pana Jaroslava Stádníka a Petra Kielera, který vám odpoví na otázku Kdy může být agentuře práce odejmuto povolení ke zprostředkování zaměstnání. Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, kromě odejmutí povolení počítá ještě s dalšími třemi způsoby, kdy dojde k zániku povolení. Více se dozvíte v článku.

DESATERO ke mzdovému listu

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

2.6.2016 12:03 | Víte, co musí obsahovat mzdový list? Kolik se vede mzdových listů na jednoho poplatníka? Co se uvádí ve mzdovém listu u daňového nerezidenta? Přinášíme vám DESATERO ke mzdovému listu a můžete se těšit na zítřeší video s Růženou Klímovou k tomuto tématu.

Cestovní náhrady v podnikatelské a rozpočtové sféře – díl 4.

Autor JUDr. Marie Salačová

JUDr. Marie Salačová

Audio nahrávka25.5.2016 12:00 | Už 3. díl seriálu o cestovních náhradách od paní doktorky Salačové nás zanesl do problematiky zahraničního stravného. A v dnešním dílu začínáme velmi problematickým ustanovením § 170 odst. 3 zákoníku práce.
Pro začínající mzdové účetní je určitě důležité, že zahraniční stravné hodnotíme za kalendářní dny bez jakékoliv návaznosti, ostatně podobně jako u tuzemského stravného. Za konkrétní kalendářní den spočítáme dobu trvání zahraniční cesty a podle výsledku počítáme nároky zaměstnance. Jistou komplikaci přinesla skupina třetí (podle označení v článku), a to konkrétně když zahraniční pracovní cesta trvá déle jak 5 hodin, pokud zaměstnanci vznikne nárok na tuzemské stravné.

Cestovní náhrady v podnikatelské a rozpočtové sféře – díl 3.

Autor JUDr. Marie Salačová

JUDr. Marie Salačová

Audio nahrávka19.5.2016 12:54 | 3. díl seriálu o cestovních náhradách od paní doktorky Salačové nám přináší opakování o tom, jak je to
se stravným na pracovních cestách. Konkrétně, kdy musíme stravné krátit, kdy musíme podmínky
krácení sjednat, kdy se za příjmy ze závislé činnosti cestovní náhrady včetně stravného nepovažují a
nejsou předmětem daně a kdy se naopak stravné stává zdanitelným příjmem včetně zpojistnitelní
tj. odvodu sociálního a zdravotního pojištění. Pokud kontroluji propočet cestovních příkazů v praxi,
velmi často tam nacházím někdy drobné někdy zásadní chyby. A protože vím, že to všichni chceme mít
dobře, tak Vám doporučuji toto opakování.
P.

Cestovní náhrady v podnikatelské a rozpočtové sféře – díl 2.

Autor JUDr. Marie Salačová

JUDr. Marie Salačová

Audio nahrávka11.5.2016 12:00 | Opakování je matka moudrosti…
Podle mého názoru pro každého, kdo má na starost počítání „cesťáků“, je vhodný tento seriál paní doktorky Salačové k cestovním náhradám. Dnes pokračujeme druhým dílem.
Mne zaujala například definice místo výkonu práce jako povinná náležitosti pracovní smlouvy versus definice pravidelné pracoviště pro účely cestovních náhrad, která navazuje na § 34 odst. 1 zákoníku práce.
Aplikujete v praxi? Pokud ne, doporučuji se zamyslet, zda by to právě pro Vás nebylo vhodné.
P.

Příklad DPFO

Autor Ing. Zuzana Rylová Ph.D.

Ing. Zuzana Rylová Ph.D.

10.5.2016 06:00 | Předkládáme Vám příklad na daň z příjmů fyzických osob za rok 2016, ve kterém je zobrazena problematika úroku z prodlení, na který má bývalý zaměstnanec nárok z titulu pozdě vyplacené mzdy. Tuto problematiku řešila v návaznosti na judikát č. NSS 20 Cdo 2006/2011 ze dne 24. 4. 2012 paní Renka Klímová v článku s dotazem, který naleznete na Účetním Portále pod názvem Úrok z prodlení jako náhrada za ztrátu příjmů ze závislé činnosti - soudní rozhodnutí.

Povinný podíl - jednatel, prokurista

Autor Mgr. Eva Svěrčinová

Mgr. Eva Svěrčinová

9.5.2016 09:00 | MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT:
Víte, zda se do výpočtu přepočteného počtu zaměstnanců u Ohlášení plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců, zahrnuje jednatel se smlouvou o výkonu funkce, případně prokurista když jste přesně „na hraně“?

Cestovní náhrady v podnikatelské a rozpočtové sféře – díl 1.

Autor JUDr. Marie Salačová

JUDr. Marie Salačová

Audio nahrávka29.4.2016 15:36 | Přinášíme Vám pětidílný seriál k cestovním náhradám od paní doktorky Marie Salačové, který je jak pro podnikatele, tak pro rozpočtovou sféru.
V prvním dílu mne zaujala informace o majetkovém prospěchu korporace, pokud není sjednána odměna za výkon funkce pro členy orgánů korporace. A hledala jsem, co s tím…

Prohlášení zaměstnance pro oblast srážek ze mzdy a Souhlas se zpracováním osobních údajů

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

15.4.2016 10:41 | V návaznosti na článek Osobní spis od autorky Ing. Růženy Klímové, který byl zveřejněný na našem Účetním Portále Vám přinášíme dokumenty, které se Vám mohou hodit při uzavírání smluv se zaměstnanci.

Osobní spis a jeho ochrana

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

Audio nahrávka4.4.2016 09:33 | Předkládám Vám článek, na který jsem se dlouho těšila…Je to článek věnovaný osobnímu spisu a jeho ochraně, který pro Vás napsala paní Renka Klímová a já jsem jej pro Vás „pochtívala“ v rámci našeho společného videosemináře na stejné téma. Můžete se těšit, nebude to jeden díl, ale odhaduji, že budou tři. První je již natočený a objeví se každým dnem a ty další díly budou následovat. Netroufnu si tvrdit, že bude jen jedno pokračování.

Rozsudky k závislé činnosti v návaznosti na nálezy inspektorátu práce

Autor Mgr. Petr Kieler

Mgr. Petr Kieler

Audio nahrávka1.4.2016 08:40 | Předkládáme Vám rozsudky, které se týkají problematiky závislé činnosti v návaznosti na nálezy inspektorátu práce a zmiňoval se o nich pan Mgr. Petr Kieler na mzdových konferencích 2016 v Olomouci a Praze.

Stále se opakující chyby při poskytování cestovních náhrad

Autor JUDr. Marie Salačová

JUDr. Marie Salačová

Audio nahrávka29.3.2016 09:12 | Problematika poskytování náhrad cestovních výdajů představuje nepochybně jednu z nejfrekventovanějších oblastí každodenní praxe a snad právě proto permanentně vyvstávají menší či větší chyby a nejasnosti při aplikaci platné právní úpravy. V tomto článku bude zaměřena pozornost na ty nejčastější.

Kontrola režimu dočasně práce neschopného

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

24.3.2016 13:06 | Když onemocní zaměstnanci, je to pro zaměstnavatele vždy složité, a to v jakémkoliv oboru.
Zaměstnanec chybí a vznikají složité situace.
Náhrada mzdy jde v prvních 14 kalendářních dnech z prostředků zaměstnavatele, první tři pracovní dny se obecně neplatí.
Určitě je to nezanedbatelná částka pro zaměstnavatele a jsme rádi, že to již není 21 kalendářních dnů, jako tomu bylo v období let 2011 - 2013.

Úrok z prodlení jako náhrada za ztrátu příjmů ze závislé činnosti - soudní rozhodnutí

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

7.3.2016 13:44 | Přinášíme vám dotaz "Úrok z prodlení jako náhrada za ztrátu příjmů ze závislé činnosti na základě soudního rozhodnutí podle § 6 ZDP", na který odpovídá Ing. Růžena Klímová.

Důchodové pojištění

Autor Mgr. Lada Šupčíková

Mgr. Lada Šupčíková

4.3.2016 10:34 | Přinášíme Vám materiál k Důchodovému pojištění z prezentace paní Mgr. Lady Šupčíkové, který byl prezentován na Odborné konferenci ke mzdové problematice 2016, jež pořádal náš Účetní Portál 25. února 2016 v Olomouci.

Vedení a předkládání evidenčních listů důchodového pojištění

Autor Jana Dorčáková

 Jana Dorčáková

Audio nahrávka24.2.2016 15:00 | Tiskopis Evidenční list důchodového pojištění (dále jen ELDP) slouží k plnění povinnosti zaměstnavatele v důchodovém pojištění. Vykazuje se na něm především doba důchodového pojištění zaměstnance a jeho vyměřovací základ za daný kalendářní rok.
Do ELDP se údaje zapisují za každý rok, zpravidla nejpozději do 30. dubna následujícího kalendářního roku. Do 30. 5. jsou zaměstnavatelé povinni předložit ELDP České správě sociálního zabezpečení.
Jakým způsobem zápis do ELDP provést? Co dělat v případě, že zaměstnanec se zápisem v ELDP nesouhlasí?
To se dozvíte v článku Jany Dorčákové, která článek obohatila praktickými příklady na vyplňování ELDP.

Roční zúčtování záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění za rok 2015

Autor Ing. Milan Lošťák

Ing. Milan Lošťák

Audio nahrávka17.2.2016 07:07 | Roční zúčtování mezd zaměstnanců je úkonem, který mzdové účtárny zaměstnavatelů zatěžuje prakticky po celé první čtvrtletí každého roku. V příspěvku je soustředěno množství všech informací, které se tohoto institutu týkají, vycházejících zejména z příslušných právních předpisů. Jsou pro lepší přehled rozděleny do 6 logických celků, které přinášejí souhrn všech povinností i práv jak na straně zaměstnavatelů, tak i na straně zaměstnanců.

Nezdanitelná část základu daně z příjmů fyzických osob

Autor Ing. Milan Lošťák

Ing. Milan Lošťák

Audio nahrávka10.2.2016 09:59 | Přinášíme Vám článek od Ing. Milana Lošťáka na téma nezdanitelná část základu daně z příjmů fyzických osob. Teprve až po skončení kalendářního roku umožňuje zákon snížit celkový základ daně u poplatníků daně z příjmů fyzických osob uplatněním odpočtu tzv. nezdanitelných částek. Jejich roční úhrnná výše je u každého poplatníka různá a vyjadřuje jeho osobní aktivity ke snížení vlastní daňové povinnosti. Odpočty těchto částek se projevují snížením ročního základu daně ještě před výpočtem roční daňové povinnosti a před uplatněním slev na dani, popř. před uplatněním daňového zvýhodnění na děti.

Povinný podíl za rok 2015

Autor Mgr. Eva Svěrčinová

Mgr. Eva Svěrčinová

5.2.2016 09:48 | Připomínáme Vám termín 15. 2. 2016, kdy je nutné oznámit příslušné krajské pobočce Úřadu práce ČR způsob plnění povinného podílu, pokud máte více jak 25 zaměstnanců (průměrný přepočtený počet). Pokud jich máte méně, povinnost se Vás netýká. Více se dočtete v článku paní Evy Svěrčinové.


Změny náhrad cestovních výdajů s účinností od 1.1.2016

Autor JUDr. Marie Salačová

JUDr. Marie Salačová

Audio nahrávka26.1.2016 15:31 | Vysíláte své zaměstnance na pracovní cesty?
Potom nezapomeňte, že jako každoročně s účinností od 1. ledna dochází ke změně sazeb tuzemského a zahraničního stravného.
Jak se mění sazby stravného pro tuzemské pracovní cesty?
Změnily se sazby pro výpočet náhrady za používání silničních motorových vozidel?
Nastaly změny v sazbách pro zahraniční pracovní cesty?
K jakým změnám u sazeb cestovních výdajů došlo, nás upozorní ve svém článku JUDr. Marie Salačová.

DESATERO k tomu, co čeká mzdovou účetní začátkem roku 2016

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

19.1.2016 10:19 | Tentokrát si v roli mzdové účetní a rekapitulujeme povinnosti mzdové účetní spojené se začátkem roku 2016.
Pro zdatné mzdové účetní možná jen opakování, pro ty profesně mladší určitě prospěšné shrnutí.
Začínáme u povinností spojených se mzdovým listem v návaznosti na ZDP, pokračujeme přes roční zúčtování daně. Nevynecháme podpis růžového prohlášení a povídáme si i o povinných tiskopisech vyúčtování daně včetně jejich příloh.

Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

Autor Ing. Milan Lošťák

Ing. Milan Lošťák

18.1.2016 09:14 | Naprosto nezbytný dokument na mzdové účtárně „Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti“ Vám představuje ve svém článku pan Milan Lošťák a my Vám předkládáme naši názornou pomůcku pro vyplnění těch nejdůležitějších kolonek v tomto tiskopisu, které najdete zde http://www.ucetni-portal.cz/pomucky/

Exekuční srážky od 1. 1. 2016

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

Audio nahrávka13.1.2016 09:33 | Jedno číslo se změní a vše je jinak… To přesně platí pro exekuční srážky.

Částka životního minima jednotlivce činí podle § 2 zákona č. 110/2006 Sb. o životním a existenčním minimu v roce 2016 stejně jako v roce 2015 stále 3 410 Kč.
Částka normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu pro byt užívaný na základě nájemní smlouvy v obci od 50 000 do 99 999 obyvatel se zvýšila z částky 5 767 Kč (Nařízení vlády č. 327/2014 Sb.) na částku 5 898 Kč (Nařízení vlády 395/2015 Sb.).
Tím se nám mění všechny propočty pro exekuční částky ...

Ukončení důchodového spoření k 1. 1. 2016

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

Audio nahrávka6.1.2016 13:36 | Od roku 2013 bylo v ČR součástí „příprav“ na důchod tzv. důchodové spoření – II. pilíř. Záměrem bylo odvedení části pojištění z průběžného systému na osobní účet plátce. Tímto krokem však docházelo k úbytku peněžních prostředků v průběžném systému.
Od 1. ledna 2016 je důchodové spoření zrušeno a dojde k vypořádání peněžních prostředků dosud vložených do II. pilíře. Celková výhodnost pro vstup do II. pilíře byla odvozena do hrubé mzdy (vyměřovacího základu) a tak je nahlíženo i z pohledu vyplácení peněžních prostředků zpět plátcům z II. pilíře. Kam s těmito prostředky? Nechat vyplatit? Převést do III. pilíře nebo doplnit průběžný systém?

Parametrické změny v roce 2016 ve mzdové oblasti

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

Audio nahrávka15.12.2015 11:05 | Ve mzdové oblasti a také v oblasti sociálního a zdravotního pojištění pracujeme vždy k 1. 1. s novými veličinami - tzv. parametrickými změnami ve mzdové oblasti.
Paní Renka Vám připravila jejich shrnutí a my doplňujeme naše nové přehledy pro rok 2016, které jsme pro Vás aktualizovali.
Víte, jaký je maximální vyměřovací základ pro rok 2016 na sociální pojištění?
Je určitě super nechat to vše na mzdovém programu, ale mnohem lepší je, když si to umíme zkontrolovat.
Informace potřebujeme nejen pro zaměstnance, ale také pro živnostníky - podnikatele.

Aktualizované přehledy:
• MZDY - peněžitá pomoc v mateřství, vyrovnávací přísp. v těhotenství a mateřství
• MZDY - nemocenské a ošetřovné
• MZDY - náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti

Máte připomínky?
Něčemu nerozumíte?
Jsme tu pro Vás, pište na info@ucetni-portal.cz nebo volejte na info linku účetního portálu 730 585 423.

Minimální mzda v roce 2016

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

Audio nahrávka10.12.2015 08:25 | Minimální mzda se zvyšuje od 1. 1. 2016 na 9 900 Kč.
Víte, že máme skupiny prací a že v třetí skupině je zaručená mzda například 12 100 Kč?
Víte, kde naleznete definici jednotlivých skupin prací?
A víte, co vše minimální mzda ovlivňuje?
Ano, například možnost uplatnění daňového bonusu podle ZDP, osvobození pravidelně poskytovaného důchodu, výši minimálního vyměřovacího základu osob bez zdanitelných příjmů a mnoho dalších veličin.
Nenechte si ujít zajímavý článek paní Renky Klímové, který celou problematiku shrnuje.

Aktualizovali jsme pro Vás k této problematice Přehled s názvem Vývoj minimální mzdy, který najdete zde
www.ucetni-portal.cz/prehledy/

DESATERO ke srážkám ze mzdy

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

10.12.2015 07:58 | Exekuční srážky jsou jednoznačně tou nejnáročnější prací na mzdové účtárně. A k tomu od 1. 9. 2015 došlo k významné novele a nově se provádějí srážky také z dohod o provedení práce.
Nepřehlédli jste? Umíte se zorientovat?
Aktuální problémy s exekučními srážkami Vám pomůže vyřešit naše desatero.

Centrální evidence exekucí

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

Audio nahrávka8.12.2015 12:21 | Chcete si být více jistí, že Vám zaměstnanci nezatajili exekuční srážku?

Pak doporučujeme investovat do Centrální evidence exekucí (CEE), kterou vede Exekutorská komora ČR. CEE umožňuje zjišťovat informace o konkrétních exekučních řízeních, zda byla na konkrétní subjekt nařízena exekuce podle exekučního řádu.
Centrální evidence exekucí však neobsahuje údaje o exekucích (výkonech rozhodnutí) vedených soudy, orgány státní správy a samosprávy, finančními orgány či zdravotními pojišťovnami podle jiných předpisů.

Dovolená zaměstnanců v příkladech - 2. část

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

Audio nahrávka1.12.2015 10:00 | Víte, že k tématu dovolené pro Vás paní Renka Klímová s Pěvou Čoukovou připravily videoseminář na téma Vše, co byste měli vědět o dovolené?
Pro doplnění problematiky si jej určitě nenechte ujít. Nechybí “záludné" otázky z praxe.
Ukázka z videosemináře naleznete zde //www.youtube.com/watch?v=2MXhc4LoROA
VIP uživatelé mají videosemináře stále ZDARMA a všichni ostatní máte možnost získat tento videoseminář zde http://www.ucetni-portal.cz/videoseminar-b-vse-co-byste-meli-vedet-o-dovolene-b-06-08-2015-24-V.html

Zrušení pracovního místa v době rodičovské dovolené ve vazbě na možnost rozvázání a skončení pracovního poměru

Autor Mgr. Zdeněk Schmied

Mgr. Zdeněk Schmied

Audio nahrávka25.11.2015 10:00 | Délka čerpání mateřské a rodičovské dovolené v České republice patří k nejdelším v rámci Evropské unie a nelze se proto podivovat, jestliže zaměstnavatel v průběhu tohoto období (tj. do dosažení 3 let věku dítěte a často i dalších později narozených dětí) musí přikročit k provedení organizačních změn, které se přímo dotknou jeho zaměstnankyně nebo zaměstnance čerpající tuto „dovolenou“.

Dovolená zaměstnanců v příkladech - 1. část

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

Audio nahrávka17.11.2015 10:00 | Dovolená patří mezi překážky v práci na straně zaměstnance a její úprava se řídí § 211 - 223 zákoníku práce. Článek se zaměřuje na příklady, které se týkají určení výměry doby dovolené a krácení dovolené.

"Kurzarbeit" po česku

Autor Mgr. Zdeněk Schmied

Mgr. Zdeněk Schmied

Audio nahrávka10.11.2015 10:00 | Od 1. října 2015 prošel novelou zákon o zaměstnanosti. Na světlo světa se u nás dostává instrument zvaný kurzarbeit neboli příspěvek v době částečné nezaměstnanosti. Oč jde a jaké podmínky musí zaměstnavatel splnit, aby příspěvek od státu dostal?

Výklad platné právní úpravy odděleného a neodděleného počítání stravného při dvoudenních tuzemských pracovních cestách

Autor JUDr. Marie Salačová

JUDr. Marie Salačová

Audio nahrávka3.11.2015 10:00 | Časté dotazy písemné i ústní týkající se možnosti dvojího počítání tuzemského stravného při dvoudenních tuzemských pracovních cestách, tj. při aplikaci § 163 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, stále vykazují množství nejasností, nepochopení a neznalostí.

DESATERO k překážkám v práci na straně zaměstnavatele

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

Audio nahrávka27.10.2015 11:35 | Nové DESATERO obsahuje překážky na straně zaměstnavatele

Změny ve mzdové oblasti v průběhu roku 2015

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

Audio nahrávka27.10.2015 10:30 | V průběhu roku došlo k několika změnám ve mzdové oblasti. Řada zákonů zasahující do mzdové problematiky prošla novelizací. V článku jsou některé změny přehledně popsány.

Novela zákona o zaměstnanosti od 1. 10. 2015

Autor Mgr. Eva Svěrčinová

Mgr. Eva Svěrčinová

20.10.2015 10:00 | Článek poskytuje informace, co novela přinese pro klienty úřadu práce od 1.10.2015. Rozebrána je problematika příspěvku na zaměstnávání osob se zdravotním postižením, změny v poskytování podpory v nezaměstnanosti, a další...

Stručně v kostce o zdaňování studentských brigád - 2. část

Autor Ing. Milan Lošťák

Ing. Milan Lošťák

13.10.2015 10:00 | Pokračování článku Stručně o zdaňování studentských brigád uvádí příklady, kdy student uzavírá dohodu o provedení práce, dohodu o pracovní činnosti a běžný pracovní poměr. Příklady popisují každou možnost, která může nastat - překročení i nepřekročení limitu 10 000 Kč při dohodě o provedení práce, podepsání i nepodepsání prohlášení k dani. Obsahem je i vzorově vyplněné roční zúčtování zaměstnavatelem.

Stručně v kostce o zdaňování studentských brigád - 1. část

Autor Ing. Milan Lošťák

Ing. Milan Lošťák

7.10.2015 10:00 | V první části článku dochází k osvětlení problematiky studenstkých brigád. Rozebrány jsou postupně jednotlivé druhy pracovních poměrů, které můžou studenti vykonávat. Ve druhém díle se můžete těšit na příklady zdaňování příjmů studentů.

DESATERO k překážkám v práci na straně zaměstnance

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

30.9.2015 13:58 | Desatero obsahuje deset nejzásadnějších otázek, na které je dobré znát odpověď. Je dobré vědět, na co má zaměstnanec nárok. V případě zájmu či nejasnotí, doporučujeme videoseminář.

Pružná pracovní doba a práce přesčas - 2. část

Autor Mgr. Zdeněk Schmied

Mgr. Zdeněk Schmied

30.9.2015 10:00 | Pokračování článku Pružná pracovní doba a práce přesčas uvádí přesné definice těchto pojmů dle zákoníku práce. Výklad je doplněn komentářem s praktickými připomínkami.

Pružná pracovní doba a práce přesčas - 1. část

Autor Mgr. Zdeněk Schmied

Mgr. Zdeněk Schmied

22.9.2015 10:00 | Pružná pracovní doba je jedním ze způsobů stanovení pracovní doby. Jakým způsobem lze pružnou pracovní dobu nastavit? Jsou nějaké limity? Kdy se naopak pružná pracovní doba uplatnit nemůže?

DESATERO k překážkám v práci - dočasná pracovní neschopnost

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

15.9.2015 15:30 | V tomto desateru se autorka zabývá dočasnou pracovní neschopností.

Sociální a zdravotní pojištění u zaměstnanců a OSVČ, u podnikajících i zaměstnaných studentů - 2. část

Autor Ing. Olga Krchovová

Ing. Olga Krchovová

15.9.2015 10:00 | V pokračování článku se autorka zaměřuje na sociální a zdravotní pojištění při zaměstnání malého rozsahu. Jak je to se zdravotním pojištěním u dohody o provedení práce? Je při dohodě o pracovní činnosti nutné platit zdravotní pojištění?

Sociální a zdravotní pojištění u zaměstnanců a OSVČ, u podnikajících i zaměstnaných studentů - 1. část

Autor Ing. Olga Krchovová

Ing. Olga Krchovová

8.9.2015 10:00 | Zajímá Vás zdravotní a sociální pojištění? Víte jaký je rozdíl mezi OSVČ a zaměsntancem v platbách pojistného? První díl článku rozebírá, kdo je plátcem a kdo poplatníkem, způsob výpočtu vyměřovacího základu, výpočet pojistného a jeho odvody. V dalším díle se můžete pak těšit na pojistné ze zaměstnání malého rozsahu.

Příjem zúčtovaný po ukončení DPČ - praktický dotaz

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

1.9.2015 10:00 | Poslední zodpovězený dotaz paní ing. Růženou Klímovou ze série řešených dotazů. Tentokrát se jedná o případ dohody o provedení práce. V květnu 2015 byla poskytnuta dodatečná odměna vázající se na tuto již skončenou DPČ. Jak s daní z příjmu a sociálním a zdravotním pojištěním?

Mzdové výpočty v otázkách a odpovědích - 2. část

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

26.8.2015 10:00 | Druhá část otázek a odpovědí Ing. Růženy Klímové. Najdete například dotazy, zda je nutné vyplatit příplatek za sobotu a neděli a svátek v případě, kdy si zaměstnanec tyto dny "dopracovává" pracovní dobu za měsíc a nejedná se tedy o přesčas? A další zajímavé dotazy...

DESATERO o všem, co byste měli vědět o dovolené

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

24.8.2015 14:30 | Zveřejňujeme Vám materiál paní Ing. Růženy Klímové, která připravila desatero, co byste měli vědět o dovolené. Máte - li nejasnosti v možnostech čerpání dovolené, doporučujeme nahlédnout do tohoto desatera.

Změny v provádění exekučních srážek ze mzdy od 1.9.2015

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

18.8.2015 07:00 | Dnem 1. 9. 2015 nabývá účinnosti zákon č. 164/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb. Občanský soudní řád. Tímto dnem dochází k rozšíření okruhu příjmů, z nichž se provádí exekuční srážky.
Nově se srážky provádí i z příjmů z dohody o provedení práce a rozšiřuje se i o další tituly, se kterými se bude zacházet jako se mzdou, například výsluhový příspěvek vojáků z povolání nebo příslušníků bezpečnostních složek.

Mzdové výpočty v otázkách a odpovědích - 1. část

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

12.8.2015 13:00 | Víte, jak správně spočítat poměrnou část mzdy při měsíční mzdě? Jak postupovat při výpočtu přesčasové práce?
Nebo Vás zajímá jaká je situace v případě výkonu práce ve svátek?
Právě pro Vás jsme připravili sérii mzdových výpočtů v otázkách a odpovědích od Ing. Růženy Klímové.

Dohoda o pracovní činnosti a svátek - praktický dotaz

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

5.8.2015 08:00 | Další odpověď na otázku ze souboru paní ing. Růženy Klímové. Tentokrát se dotaz týká dohody o provedení činnosti u zaměstnané účetní, která je jinak na mateřské dovolené...

Pracovní poměr na dobu určitou a DPN - praktický dotaz

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

5.8.2015 08:00 | Odpověď na dotaz k pracovní smlouvě na dobu určitou. Pracovní neschopnost těsně před koncem smlouvy. Co teď?

Ukončení mateřské dovolené a čerpání dovolené - praktický dotaz

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

29.7.2015 08:00 | První odpověď ze souboru otázek a odpovědí naší dlouholeté autorky Růženy Klímové. Tentokrát ohledně ukončení mateřské dovolené a čerpání dovolené.

Zdaňování příjmů zdravotních sester - praktický dotaz

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

29.7.2015 08:00 | V následujícím dotazu Ing. Růžena Klímová odpovídá tazatelce na dotaz, zda-li nastala změna ve zdaňování příjmů za výkony zdravotních sester.
Zajímá-li Vás odpověď, pak ji najdete právě v tomto příspěvku.

ZOPAKUJME SI: Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, jejich zdanění a odvody sociálního a zdravotního pojištění 2015

22.7.2015 08:00 | V praxi velmi často využívané doplňkové formy pracovně-právního vztahu, tzv. dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr a jejich zdanění bude předmětem tohoto článku.

Překážky v práci (3.část)

Autor Mgr. Zdeněk Schmied

Mgr. Zdeněk Schmied

22.7.2015 07:28 | V poslední části věnované překážkám v práci se zaměříme na překážky z důvodu obecného zájmu a také překážky na straně zaměstnavatele, za které se považují prostoje a přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy nebo živelnou událostí, jiné překážky na straně zaměstnavatele včetně částečné nezaměstnanosti a doba strávená na pracovní cestě.

Překážky v práci (2.část)

Autor Mgr. Zdeněk Schmied

Mgr. Zdeněk Schmied

15.7.2015 07:18 | V pokračování článku věnovaným překážkám v práci se zaměříme na překážky v práci na straně z důvodu jiných důležitých osobních překážek, tj. například vyšetření ve zdravotnickém zařízení, svatba, narození dítěte, úmrtí, doprovod rodinného příslušníka, nebo stěhování a vyhledání nového zaměstnání.

Překážky v práci (1.část)

Autor Mgr. Zdeněk Schmied

Mgr. Zdeněk Schmied

8.7.2015 13:48 | Zákoník práce v § 38 odst. 1 písm. b) stanoví, že od vzniku pracovního poměru je zaměstnanec povinen podle pokynů zaměstnavatele konat osobně práci podle pracovní smlouvy v rozvržené týdenní pracovní době a dodržovat povinnosti, které mu vyplývají z pracovního poměru. Povinnost konat práci zaměstnanec nemá pouze tehdy, kdy mu v tom brání překážka v práci, ať již na jeho straně nebo na straně zaměstnavatele. Překážka v práci na straně zaměstnance nebo zaměstnavatele je objektivní právní skutečností, která neumožňuje dočasně zaměstnanci konat práci pro zaměstnavatele nebo zaměstnavateli přidělovat práci zaměstnanci. Za takové situace je zaměstnavatel povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci nebo mu ve stanoveném rozsahu poskytnout pracovní volno a ve stanovených případech též náhradu mzdy nebo platu.

Pracovní cesta a přestávky mezi směnami

Autor JUDr. Marie Salačová

JUDr. Marie Salačová

1.7.2015 09:00 | V poslední době se začal stále častěji opakovat vážný problém týkající se souvislosti mezi dobou konání pracovní cesty zaměstnance a nároku zaměstnance na přestávku mezi směnami.

Přesně tuto skutečnost vyjadřují dva poslední z mnohých dotazů, které se objevují a odpovědi a názory na řešení se velmi liší.
Pojďme se na situaci podívat v článku JUDr. Marie Salačové

DESATERO k průměrnému výdělku a příplatkům ke mzdě

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

24.6.2015 10:08 | Potřebujete vypočítat průměrný výdělek? Hodinový či měsíční? Jaké máme příplatky ke mzdám?
Odpovědi na tyto otázky a pár dalších je zodpovězeno v následujím desateru.

Poskytování cestovních náhrad jednateli - praktický dotaz

Autor JUDr. Marie Salačová

JUDr. Marie Salačová

24.6.2015 09:00 | Jednatel nemusí mít zdanitelný příjem a přesto bude v postavení zaměstnance. Při pracovní cestě by jednatel měl proto dostat cestovní náhradu. Proč?

Náhrada jízdních výdajů za místní hromadnou dopravu při pracovních cestách zaměstnanců

Autor JUDr. Marie Salačová

JUDr. Marie Salačová

17.6.2015 08:00 | Časté dotazy směřující k poslední době k náhradě jízdních výdajů za použití místní hromadné dopravy při pracovních cestách zaměstnanců naznačují mnohé nejasnosti, které je třeba vyjasnit.
Proberme si důkladně probematiku k náhradě jídzních výdajů v článku JUDr. Marie Salačové.

Paušalizace cestovních náhrad

Autor JUDr. Marie Salačová

JUDr. Marie Salačová

10.6.2015 08:02 | V poslední době se poměrně velmi často v praxi objevuje snaha po poskytování náhrad cestovních výdajů formou určitých paušálů. Spousta zaměstnavatelů se usilovně snaží najít nějaký způsob, jak si zjednodušit poskytování náhrad cestovních výdajů, zvláště teď, když se jich zaměstnanci vzhledem k § 346c zákoníku práce nemohou vzdát. Určitá cesta se jim nabízí právě formou paušálů.
Pojďme se na problematiku paušalizace cestovních náhrad podívat v článku JUDr. Marie Salačové.

Minimální mzda v SRN

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

3.6.2015 08:00 | Chystáte se na pracovní cestu do Německa? Víte jaká minimální mzda platí od 1.1.2015 na území SRN? Jaké údaje musí zaměstnavatel nahlásit před započetím pracovní činnosti?

Povinný podíl 2015 Změny v náhradním plnění (2. část)

Autor Mgr. Eva Svěrčinová

Mgr. Eva Svěrčinová

27.5.2015 08:55 | V první části tohoto článku, jsem čtenáře seznámila se změnami, které se týkají okruhu osob, které jsou pro účely povinného podílu za rok 2015 považovány za osoby se zdravotním postižením. V další, navazující části se zaměřím na změny, které s účinností od 1. 1. 2015 nastaly v tzv. náhradním plnění, tedy v jednom ze tří způsobů, jak povinný podíl naplnit.

Místo výkonu práce a pravidelné pracoviště v pracovní smlouvě zaměstnanců

Autor JUDr. Marie Salačová

JUDr. Marie Salačová

11.5.2015 09:04 | Sjednávání místa výkonu práce a pravidelného pracoviště v pracovní smlouvě stále vykazuje množství nejasností a chyb, což dokazují každodenní dotazy a pochybnosti.
Správné a přesné sjednání místa výkonu práce a pravidelného pracoviště má zásadní význam pro rozhodnutí, zda se u zaměstnance jedná o pracovní cestu či nikoliv.
JUDr. Marie Salačová nám celou problematiku podrobně vysvětlí ve svém článku.

Kapesné, jeho výše a další souvislosti

Autor JUDr. Marie Salačová

JUDr. Marie Salačová

7.5.2015 07:00 | Kapesné představuje jednu z poměrně významných náhrad cestovních výdajů při zahraničních pracovních cestách, přestože se jedná pouze o fakultativní (dobrovolnou) náhradu, to znamená nenárokovou a tedy záleží jen na zaměstnavateli, zda svým zaměstnancům tuto náhradu přizná či nikoliv. Navzdory tomu způsobuje přiznávání této náhrady stále řadu nejasností a problémů. Snahou tohoto článku od JUDr. Marie Salačové je především tyto nejasnosti a problémy vyjasnit a pokud možno odstranit.

Pracovní doba a doba odpočinku

Autor Mgr. Zdeněk Schmied

Mgr. Zdeněk Schmied

29.4.2015 11:12 | V dnešním článku Mgr. Zdeňka Schmieda si připomeneme pracovní dobu a dobu odpočinku.
Víte, jak má být pracovní doba rozvržena podle zákoníku práce?
Víte, co se myslí dobou odpočinku a jaké jsou její podmínky?
Víte, jaké jsou rozdíly mezi prací přesčas, noční prací a pracovní pohotovostí?

Vedení a předkládání evidenčních listů důchodového pojištění

Autor Jana Dorčáková

 Jana Dorčáková

23.4.2015 14:22 | Nezapomeňte, 30. dubna 2015 je posledním dnem pro podání evidenčních listů důchodového pojištění.
Přinášíme Vám článek od Jany Dorčákové, kde se dozvíte vše potřebné o vedení a předkládání evidenčních listů včetně příkladů vyplňování.

Zaměstnávání studentů a učňů

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

16.4.2015 10:14 | Zaměstnáváte studenty nebo učně?
Víte na jaký druh práce je můžete zaměstnávat?
Máte s nimi uzavřenou správnou dohodu a nastaveno správné odměňování a zdaňování?
Přečtěte si článek od Ing. Růženy Klímové a zjistíte to hned...

Změny v okruhu osob se zdravotním postižením

Autor Mgr. Eva Svěrčinová

Mgr. Eva Svěrčinová

13.4.2015 08:09 | Kdo je od 1.1.2015 považován za osobu se zdravotním postižením?
Právní úpravu obsahuje novelizované ustanovení § 67 zákona o zaměstnanosti, v němž jsou uvedeny čtyři skupiny osob se zdravotním postižením.
Které skupiny to jsou se dozvíme v článku Mgr. Evy Svěrčinové.

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce v souvislosti se zaměstnáváním osob, které nejsou občany ČR

Autor Judr. Ing. Mária Andraščíková

Judr. Ing. Mária Andraščíková

9.4.2015 11:34 | Víte, jaké má zaměstnavatel povinnosti k úřadu práce v souvislosti se zaměstnáváním osob, které nejsou občany ČR? Článek JUDr. Ing. Márie Andraščíkové Vám přehledně shrnuje povinnosti stanovené zákonem o zaměstnanosti.

Tiskopisy zaměstnavatelů "Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti" sražené zaměstnancům za rok 2014

Autor Ing. Milan Lošťák

Ing. Milan Lošťák

16.3.2015 08:21 | Od roku 2015 platí nově ustanovení § 72 odst. 4 daňového řádu, které upravuje elektronické podání.
Tato změna se týká samosebou i povinnosti plátců daně z příjmů, aby podali elektronicky Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti vybírané srážkou podle zvláštní sazby za rok 2014.
Jaké jsou aktuálně platné tiskopisy? Jaké jsou termíny pro podání těchto Vyúčtování?
Vše se dozvíte v článku Ing. Milana Lošťáka.

Změny ve mzdové účtárně pro rok 2015 - IV. Změny v zákoně č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

11.3.2015 15:34 | S účinností od 1. 1. 2015 dochází zákonem č. 136/2014 Sb. ke změně zákona o zaměstnanosti a zákona o inspekci práce, a od 1. 8. 2014 ke změně zákona o organizaci a provádění pojistného na sociální zabezpečení.
V této souvislosti Vám přinášíme článek Ing. Růženy Klímové zaměřený na změny, které se týkají zaměstnávání osob se zdravotním postižením s dopadem do naplňování 4% podílu osob se zdravotním postižením.

Změny ve mzdové účtárně pro rok 2015 - III. Pojistné zákony

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

5.3.2015 07:15 | Dnešní díl seriálu Ing. Růženy Klímové se věnuje změnám v pojistných zákonech od 1.1.2015.
Zachytíme v něm změny:
- v pojistném na sociální zabezpečení
- nemocenském a sociálním zabezpečení
- ve zdravotním pojištění na praktických příkladech.

Významná rozhodnutí pro poskytování stravenek

Autor JUDr. Marie Salačová

JUDr. Marie Salačová

27.2.2015 08:00 | V souvislosti s platnou právní úpravou pro poskytování stravenek se v praxi stále vyskytují velmi často nejasnosti a pochybnosti.
Například si vyjasníme otázku, kdy je zaměstnavatel povinen svým zaměstnancům stravenky poskytovat, zda dopředu, nebo následně, jak postupovat v případě, kdy má zaměstnanec uzavřeno více pracovních poměrů, a mnohé další situace, které mohou nastat v praxi.
Odpoví nám na ně v článku JUDr. Marie Salačová.

Změny ve mzdové účtárně pro rok 2015 - II. Daň z příjmů fyzických osob

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

19.2.2015 07:53 | Ing. Klímová pro Vás na naši přednášku připravila materiál na téma Změny ve mzdové účtárně pro rok 2015. Dnešní díl věnujeme shrnutí změn v daních, které se dotýkají nejen každého, kdo zpracovává mzdy, ale v materiálu najdou své i ti, které zajímá celá oblast daně z příjmů fyzických osob.
Jak se zpřísňují podmínky na soukromé životní pojištění? Jaké jsou změny v osvobození od daně z příjmů - bezúročné půjčky-zápůjčky? Jak je to s příjmy pracujíících důchodců? Změnilo se něco v solidárním zvýšení daně? Zmíníme novou slevu za umístění dítěte, aktuální je výše daňového zvýhodnění na vyživované děti.
...a čeká Vás mnohem a mnohem více...

Roční zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění (dále jen "RZ")

Autor Ing. Milan Lošťák

Ing. Milan Lošťák

13.2.2015 15:29 | Víte, ve kterých případech lze zaměstnanci provést roční zúčtování? Nebo naopak, kdy poplatníkovi nelze roční zúčtování provést?
Jakým způsobem a kdy plátce daně roční zúčtování provádí?
To vše si shrneme v článku Ing. Milana Lošťáka.

Změny ve mzdové účtárně od 1.1.2015 - I. část - Evidence pracovních úrazů

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

11.2.2015 08:43 | Nařízením vlády č. 170/2014 Sb., se mění způsob evidence úrazů, hlášení a zasílání úrazů. Hlavní změnou v oblasti hlášení úrazů je změna záznamu o úrazu.
Od roku 2015 jsou nové závazné tiskopisy pro "Záznam o úrazu" a "Záznam o úrazu - hlášení změn".
S ohledem na podstatné změny se seznamte s výčtem povinností v článku Ing. Růženy Klímové.

Změny v dani z příjmů ze závislé činnosti 2014/2015

Autor Ing. Milan Lošťák

Ing. Milan Lošťák

5.2.2015 09:00 | V příloze ke stažení zveřejňujeme našim platícím uživatelům prezentaci Ing. Milana Lošťáka ze semináře, který proběhl u nás v Bohuňovicích.
Jaké jsou změny ve zdanění příjmů ze závislé činnosti u starobních důchodců?
Jaké jsou podmínky pro uplatnění nové slevy na dani za umístění dítěte (tzv. školkovné)?
Jaké jsou změny ve využití soukromého životního pojištění?
O těchto a dalších změnách se dozvíte v prezentaci našeho odborníka na závislou činnost, kterému tímto děkujeme za zpřístupnění materiálu.

Daňové zvýhodnění na vyživované děti

Autor Ing. Milan Lošťák

Ing. Milan Lošťák

4.2.2015 08:00 | V článku si shrneme výši a podmínky pro uplatnění daňového zvýhodnění na vyživované děti.
Pro rok 2015 doznala výše daňového zvýhodnění výrazných změn, proto neponechejte nic náhodě a pověnujte se důkladnému seznámení s daňovým zvýhodněním na vyživované děti od 1.1.2015, včetně návaznosti na praktické příklady a aktuální tiskopisy.

Vše o vyživovaných dětech 2015

Autor Ing. Milan Lošťák

Ing. Milan Lošťák

30.1.2015 14:06 | Pro platící uživatele našeho portálu zveřejňujeme prezentaci Ing. Milana Lošťáka ze semináře u nás v Bohuňovicích.
V prezentaci Vše o vyživovaných dětech 2015 se dozvíte podmínky nároku na uplatnění daňového zvýhodnění na vyživované děti, novou slevu na školkovné, změny výše daňového zvýhodnění na domácnosti s jedním a s více dětmi od r. 2015. Dále se také podíváme na střídavou péči a termín soustavná příprava na budoucí povolání...

Příklad výpočtu měsíčních daňových záloh a provedení ročního zúčtování u zaměstnance s jediným zaměstnavatelem v roce 2014

Autor Ing. Milan Lošťák

Ing. Milan Lošťák

28.1.2015 08:00 | Pojďme se na praktickém příkladu podívat, jak probíhá výpočet měsíčních daňových záloh a provedení ročního zúčtování.
Pro názornost je příklad stavěn na situaci, kdy u zaměstnavatele je zaměstnán jeden zaměstnanec, který podepsal tiskopis Prohlášení, uplatňuje základní slevu a daňové zvýhodnění na 1 vyživované dítě...

Návod na vyplnění PROHLÁŠENÍ POPLATNÍKA 2015 manželů Hodných se čtyřmi dětmi

Autor Ing. Milan Lošťák

Ing. Milan Lošťák

20.1.2015 07:58 | Pro rok 2015 je potřeba mít u všech zaměstnanců s více jak jedním dítětem nový vzor tzv. "růžového prohlášení" a určit v něm pořadí dětí (první, druhé, třetí a každé další dítě - § 35c ZDP).
A také je potřeba mít vyplněné tzv. P O T V R Z E N Í zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění, zcela nový tiskopis MFin 5556 – vzor č. 1, tj. potvrzení druhého z rodičů.
V příspěvku Ing. Milana Lošťáka najdete návod na vyplnění Prohlášení poplatníka pro rok 2015.

Povinný podíl za rok 2014

Autor Mgr. Eva Svěrčinová

Mgr. Eva Svěrčinová

20.1.2015 07:15 | Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl činí 4 %.

Tuto povinnost zaměstnavatelé plní:
a) zaměstnáváním v pracovním poměru,
b) odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům nebo odebíráním výrobků nebo služeb od osob se zdravotním postižením, které jsou osobami samostatně výdělečně činnými a nezaměstnávají žádné zaměstnance, nebo zadáváním zakázek těmto osobám, nebo
c) odvodem do státního rozpočtu,
nebo vzájemnou kombinací způsobů uvedených v písmenech a) až c).

Plnění povinného podílu za rok 2014, včetně způsobů plnění, je zaměstnavatel povinen písemně oznámit místně příslušnému úřadu práce do 15. února 2015.

Změny ve výpočtu exekučních srážek ze mzdy od 1.1.2015

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

15.1.2015 10:50 | S účinností od 1.1.2015 se mění výše nezabavitelné částky, která musí být povinnému vyplacena při provádění exekučních srážek z jeho mzdy, a to podle nařízení vlády č. 595/2006 Sb.
Podívejme se na aktuální výše nezabavitelných částek a postup při výpočtu exekučních srážek ze mzdy v článku Ing. Růženy Klímové.

Změny náhrad cestovních výdajů s účinností od 1.1.2015

Autor JUDr. Marie Salačová

JUDr. Marie Salačová

7.1.2015 07:56 | Tak jako každý rok, tak i s účinností od 1. ledna 2015 dochází ke změně sazeb náhrad cestovních výdajů. K uvedenému datu dochází ke změně sazeb stravného, sazby základní náhrady a průměrných cen pohonných hmot pro používání soukromých silničních motorových vozidel při pracovních cestách zaměstnanců.
Seznamte se s novými sazbami platnými od 1.1.2015 v článku JUDr. Marie Salačové.

Daňové úlevy na děti

Autor Ing. Otakar Machala QUD

Ing. Otakar Machala QUD

29.12.2014 09:00 | Cílem článku Ing. Otakara Machaly je popsat aktuální stav daňových slev a zvýhodnění souvisejících s výchovou a výživou dětí v zákoně o daních z příjmů. Popisována je situace pro rok 2015 s upozorněním na možnosti využití některých ustanovení i za zdaňovací období roku 2014.

Srážky ze mzdy – zahrnování benefitů do čisté mzdy – praktický dotaz

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

19.12.2014 10:45 | Naši zaměstnanci dostávají dle kolektivní smlouvy příspěvek na doplňkové penzijní spoření. Je správné, že tento benefit není u zaměstnanců započítáván při výpočtu srážek pro exekuce a insolvence?
Odpověď na tuto otázku se dozvíme v dotazu z praxe od Ing. Růženy Klímové.

Stručný přehled legislativních změn v oblasti pracovního práva a zaměstnanosti v roce 2014 a k 1.1.2015

Autor Mgr. Zdeněk Schmied

Mgr. Zdeněk Schmied

17.12.2014 10:39 | Seznamte se v článku Mgr. Zdeňka Schmieda s přehledem legislativních změn v oblasti pracovního práva a oblasti zaměstnanosti v roce 2014 a k 1.1.2015.
Dozvíte se také, jaké prováděcí předpisy budou vyhlášeny ve Sbírce zákonů do konce roku 2014.

Zákaz srážek na základě dohod od 1.1.2014 – praktický dotaz

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

12.12.2014 09:38 | Jak postupovat v případě Dohody po zahájení insolvenčního řízení ke srážkám ze mzdy, kdy je potřeba uhradit příspěvek zaměstnance najídlo, telefony, použití vozidla k soukromým účelům?
Je platná tato dohoda, nebo je nutno tyto úhrady platit zaměstnavateli v hodotovosti do pokladny?
To se dozvíme v dotazu z praxe, na který odpovídala Ing. Růžena Klímová.

Vyplácení cestovních náhrad společníkovi - praktický dotaz

Autor JUDr. Marie Salačová

JUDr. Marie Salačová

11.12.2014 08:00 | Podle nového občanského zákoníku mohou být jednateli vypláceny cestovní náhrady pouze v případě, že je na ně nárok zahrnut do Smlouvy o výkonu funkce.
Je možné, aby si obdobným způsobem vyplácel cestovní náhrady i společník? Musí být nárok na ně uveden v nějaké smlouvě?
Na tuto otázku si zodpovíme v dotazu z praxe od JUDr. Marie Salačové, který obsahuje poslední stanovisko Ministerstva financí.

Změna daňového zvýhodnění na děti od roku 2015

Autor Ing. Milan Lošťák

Ing. Milan Lošťák

10.12.2014 07:02 | Od roku 2015 bude platit zákon o daních z příjmů ve znění novely č. 267/2014 Sb.
Jednou z významných změn této novely je úprava ve prospěch rodin s více dětmi v podobě zavedení odstupňované výše daňového zvýhodnění na vyživované děti ve společně hospodařící domácnosti podle jejich počtu.
Jak se mění výše daňového zvýhodnění na děti a jak je lze uplatnit? Jaké jsou rozdíly v částkách na vyživované děti v roce 2014 a 2015 se dozvíme na několika konkrétních případech...

Exekuce a insolvenční řízení - praktický dotaz

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

8.12.2014 07:41 | V měsíci bylo doručena zaměstnavateli exekuce na zaměstnance a v témže měsíci bylo zahájeno insolvenční řízení. Zaměstnanec však přinesl písemný nesouhlas s deponováním finančních prostředků.
Jak postupovat při srážkách ze mzdy se dozvíme v praktickém dotazu od Ing. Růženy Klímové.

Náhrady za použití silničního motorového vozidla - praktický dotaz

Autor JUDr. Marie Salačová

JUDr. Marie Salačová

4.12.2014 08:18 | Jak budeme postupovat v případě zaměstnance, který pracuje jako řidič a bude používat k rozvozu svůj soukromý automobil? Bude mu náležet stravné? Jak evidovat počet ujetých kilometrů pro poskytnutí náhrady za použití silničního motorového vozidla? A je možné vyplácet náhrady i zaměstnanci, který bude jako řidič zaměstnán na dohodu o provedení práce?
To se dozvíme v dotazu z praxe, který nám poskytla JUDr. Marie Salačová.

Zpřísnění podmínek životního pojištění od roku 2015

Autor Ing. Milan Lošťák

Ing. Milan Lošťák

3.12.2014 08:20 | U životního pojištění byla od roku 2015 přijata významná změna, a to v podobě změn v podmínkách pro uznání daňových výhod, které do konce roku 2014 u některých typů smluv umožňovaly předčasné výběry vkladů.
Pro daňové zvýhodnění pojistné smlouvy je nutné, aby smlouva kromě ostatních původních zákonných povinností splňovala podmínku, a to zákaz výběru finančních prostředků v průběhu trvání pojištění.

Přehled změn v sociálním pojištění od 1. 1. 2015

Autor Ing. Marta Ženíšková

Ing. Marta Ženíšková

26.11.2014 08:00 | K jakým změnám dochází od 1.1.2015 v důchodovém pojištění? Na jakou částku se navyšuje maximální vyměřovací základ pro rok 2015? Jaké jsou nové redukční hranice pro výpočet průměrného výdělku pro poskytování náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti pro rok 2015?
Souhnný přehled změn v sociálním, nemocenském a důchodovém pojištěním se dozvíte v článku Ing. Marty Ženíškové - odbornice na oblast sociálního a nemocenského pojištění, pracovnice Ministerstva práce a sociálních věcí.

Ubytování několika zaměstnanců ve vícelůžkovém pokoji – praktický dotaz

Autor JUDr. Marie Salačová

JUDr. Marie Salačová

19.11.2014 08:01 | Jak postupovat v případě, že je při pracovní cestě ubytováno několik zaměstnanců na vícelůžkovém pokoji?
To se dozvíme v praktickém dotazu, který nám poskytla JUDr. Marie Salačová.

Roční zúčtování mezd za rok 2014 – změny termínů

Autor Ing. Milan Lošťák

Ing. Milan Lošťák

19.11.2014 07:48 | Již v roce 2013 byly přijaty rozsáhlé novely zákona o daních z příjmů pro rok 2014, jimiž se stanovil dřívější termín pro provedení ročního zúčtování za rok 2014, a to nejpozději do 15. března 2015.
Nyní však zákonodárné orgány k velké úlevě mzdových účetních vrátily termíny do původní podoby, tj. roční zúčtování se provede nejpozději do 31.3.2015 a vrácení přeplatku se provede nejpozději se zúčtováním mzdy za březen 2015, tj ve výplatním termínu v průběhu dubna 2015.

Místo výkonu práce – praktický dotaz

Autor JUDr. Marie Salačová

JUDr. Marie Salačová

12.11.2014 08:16 | V dnešním příspěvku se s námi JUDr. Salačová podělila o praktický dotaz týkající se poskytování cestovních náhrad v případě, že zaměstnanec má v pracovní smlouvě uvedený výkon práce Brno, bydlí v jiném místě a je vyslán na montáž do místa svého bydliště.
Jak v tomto případě postupovat se dozvíte v dnešním článku.

Zahraniční stravné

Autor JUDr. Marie Salačová

JUDr. Marie Salačová

5.11.2014 07:19 | Jaká jsou časová pásmam pro zahraniční pracovní cesty podle doby pobytu v zahraničí? Jak je upraveno snížení (krácení) stravného při poskytnutí bezplatného jídla behem zahraniční pracovní cesty? Jaké jsou rozdíly v úpravě mezi rozpočtovou a podnikatelskou sférou? Jaký je správný postup při počítání stravného při pracovních cestách, které spadají do dvou pracovních dnů?
Jak správně postupovat při výpočtu zahraničního stravného se dozvíte v článku JUDr. Marie Salačové.

Platové úpravy od 1. listopadu 2014

Autor Ing. Ivan Tomší

Ing. Ivan Tomší

4.11.2014 09:45 | V článku Ing. Ivana Tomší z Ministerstva práce a sociálních věcí se zaměříme na opatření v odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě realizovaná od 1. listopadu 2014 podle nařízení vlády č. 224/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

Praktický výcvik učňů a studentů

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

29.10.2014 07:41 | Cílem praktického odborného výcviku učňů a studentů je osvojení základních dovedností, činností a návyků, zhotovení výrobků, ve výkonu služeb nebo ve výkonu prací, které mají materiální hodnotu. Po dobu praktického výcviku náleží učni odměna v souladu se školským zákonem.
Jaké náležitosti má smlouva, kterou škola uzavírá s osobou, která bude praktický výcvik zajišťovat? Jak se daní odměna z praktického výcviku? Odvádí se z této odměny zdravotní a sociální pojištění? Mají učni nárok na zajištění stravy jako zaměstnanci?
To vše se dozvíte v článku Ing. Růženy Klímové.

Důležité upozornění týkající se zdravotního pojištění

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

22.10.2014 11:07 | Od příštího roku zaměstnavatel nesleduje neplacené volno ani neomluvenou nepřítomnost pro účely zdravotního pojištění.

Základní slevu na poplatníka mohou u daně z příjmů uplatnit pracující důchodci i za období r. 2013

Autor Ing. Mgr. Olga Hochmannová

Ing. Mgr. Olga Hochmannová

14.10.2014 12:33 | Shrňme si podstatné důležité informace k dodatečnému uplatnění základní slevy na poplatníka i za rok 2013 v příspěvku Ing. Olgy Hochmannové.

Insolvence fyzické osoby a nepatrný konkurs

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

8.10.2014 10:18 | Nepatrný konkurs je určen k řešení menších konkursů, a to podle ustanovení § 314 a 314 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadků a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).
Kdy lze situaci řešit formou nepatrnýho konkursu?

Nabytí právní moci exekučního příkazu

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

8.10.2014 08:29 | V poslední době se vyskytují ze strany mzdových účetních dotazy týkající se provedení srážky ze mzdy při exekuci, která nenabyla právní moci.
Od kdy se tedy musí provádět srážky ze mzdy povinného při doručené usnesení o na řízení výkonu rozhodnutí exekučního příkazu? To se dozvíte v příspěvku Ing. Růženy Klímové.

Minimální mzda od 1. 1. 2015

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

1.10.2014 11:24 | Od 1.1.2015 dochází ke zvýšení základní sazby minimální mzdy z 8.500 Kč na 9.200 Kč, a to nařízením vlády č. 204/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb.
Seznamte se s nejnižšími úrovněmi zaručené mzdy a nejnižší úrovní zaručené mzdy při omezeném pracovním uplatnění zaměstnance v článku Ing. Růženy Klímové.
Dále se dozvíte také jaké vliv má změna minimální mzdy na průměrný hodinový výdělek, vliv související s daňovým bonusem, a další.

Úmrtí zaměstnance a výplata mzdy

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

17.9.2014 07:00 | Případ úmrtí je smutná záležitost, patří však k životu…také jsme letos řešili přerušení života manželky našeho klienta a moc nás to bolelo za něj i za jejich malé děti. Museli jsme vyřešit plno “nepříjemností” a pro nás neznámých skutečností. Věříme, že si článek najde svého čtenáře.

Cestovní náhrady OSVČ

Autor JUDr. Marie Salačová

JUDr. Marie Salačová

10.9.2014 10:29 | Na jaké cestovní náhrady má OSVČ nárok? Má nárok na stravné?
Na cestovní náhrady u OSVČ se podíváme v příspěvku JUDr. Marie Salačové, který je znázorněn na příkladu, kdy je OSVČ 1 den na zahraniční služební cestě. Tato zahraniční pracovní cesta má tuzemskou i zahraniční část, kdy OSVČ stráví 7 hodin v tuzemsku a 3 hodiny v zahraničí.

Author´s law and taxation

Autor Ing. Vladimír Zdražil

Ing. Vladimír Zdražil

Audio nahrávka5.9.2014 06:28 | V dnešním jazykovém okénku se podíváme na zdaňování autorských honorářů, tedy oblast ve které došlo od 1.1.2014 ke změnám. V dotazu člověk přispívá články do jednoho internetového portálu a za to bude dostávat pravidelně měsíčně nějakou odměnu. Jak se bude autorská odměna zdaňovat? Nebo jak bude vypadat faktura?

Přerušené vysokoškolské studium

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

3.9.2014 07:00 | V článku Ing. Růženy Klímové se dozvíte, zda je osoba v době přerušení studia považována za pojištěnce státu. Dozvíte se také, jak je to v případě přerušení studia ženy z důvodu mateřství.

Kulturně - sportovní a rekreační vyžití zaměstnanců v podmínkách roku 2014

Autor Ing. Ivana Pilařová

Ing. Ivana Pilařová

1.9.2014 07:48 | V článku Ing. Ivany Pilařové se zaměříme na základní, praxí prověřené způsoby jak zaměstnancům zpříjemnit (nejen) léto a jaké dopady na obou stranách můžeme očekávat.
Budeme předpokládat, že veškerá plnění peněžního i nepeněžního charakteru směřující na pracovní a sociální podmínky, na péči o zdraví a na zvýšení rozsahu doby odpočinku zaměstnanců jsou v souladu s § 24 odst. 2 písm. j) bod 5 ZDP se zaměstnanci odpovídajícím způsobem sjednány...

Pocket money compensation in business trip abroad

Autor Ing. Vladimír Zdražil

Ing. Vladimír Zdražil

Audio nahrávka29.8.2014 09:14 | Dnes se podíváme na problematiku cestovních náhrad. Český poplatník zaměstnance na zahraniční služební cesty a v poslední době zaměstnanci odmítali na služební cesty jezdit, takže zaměstnavatel se snaží motivovat zaměstnance a zvýšit stravné a navíc také kapesné ve výši 20 USD na den.
Umožňuje to česká legislativa? Jak se tyto vyšší cestovní náhrady zdaňují, mají zvláštní režim?

Jak správně řešit přeplatek z titulu přečerpané dovolené

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

27.8.2014 07:00 | V článku Ing. Růženy Klímové se podíváme, jak správně řešit přeplatek z titulu přečerpané dovolené. Podíváme se na správné pořadí srážek.
Víte, že přeplatek na dovolené spočívá v tom, že náhrada mzdy za dovolenou byla provedena v hrubém a srážky ze mzdy se podle Občanského soudního řádu mají provádět výhradně z čisté mzdy?
Součástí článku je i příklad.

Vyslání OSVČ do Německa na 1 rok

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

21.8.2014 07:00 | V článku Ing. Růženy Klímové se společně podíváme, jak řešit situaci vyslání OSVČ do Německa na 1 rok. Jak to bude se zdravotním a sociálním pojištěním? Kde bude platit daň z příjmů?

Zákonné odvody z platu úředníků a odměn členů zastupitelstva

Autor Ing. Olga Krchovová

Ing. Olga Krchovová

20.8.2014 08:02 | Přinášíme Vám poslední 5. část článků na pokračování věnovaných odměňování v oblasti veřejné správy, platům úředníků a zaměstnanců územních samosprávných celků a odměnám členů zastupitelstva, tentokrát na téma zákonné odvody z platu úředníků a odměn členů zastupitelstva, včetně příkladů.

Změny v zákoně o zaměstnanosti týkající se 4% podílu ZPS

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

13.8.2014 07:00 | Zákonem č. 136/2014 Sb., kterým se mění zákon o zaměstnanosti, zákon o organizaci a provádění pojistného na sociální zabezpečení a zákon o inspekci práce, dochází k opětné podpoře uplatnění osob se zdravotním postižením na chráněném i volném trhu.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2015 s výjimkou ustanovení o novelizaci zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, která nabývají účinnosti dnem 1. 8. 2014.
V článku Ing. Růženy Klímové si přiblížíme jen změny, které se týkají zaměstnávání osob se zdravotním postižením s dopadem do naplňování 4% podílu osob se zdravotním postižením.

Přeplatek dovolené – úmrtí zaměstnance

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

12.8.2014 11:19 | V článku Ing. Růženy Klímové se podíváme, jak řešit situaci, kdy došlo z důvodu úmrtí k vyššímu čerpání dovolené, než vznikl nárok.

Work at night

Autor Ing. Vladimír Zdražil

Ing. Vladimír Zdražil

Audio nahrávka1.8.2014 06:45 | V dnešním příspěvku se podíváme na situaci ze zákoníku práce. Zaměstnavatel přechází kvůli velké objednávce na třísměnný provoz a otázkou je, zda to musí nějak zohlednit ve výplatách zaměstnanců. Jaká je právní úprava?

Stravné a stravování zaměstnanců podnikatelských subjektů v podmínkách roku 2014

Autor Ing. Ivana Pilařová

Ing. Ivana Pilařová

31.7.2014 08:17 | Stravování ve všech možných podobách je stále aktuálně řešeným problémem všech podnikatelských subjektů – jak zaměstnavatelů, tak i podnikatelů fyzických osob, kteří řeší jak stravování svoje, tak i svých zaměstnanců. V článku Ing. Ivany Pilařové se budeme zabývat různými typy stravování a příspěvků na stravování z hlediska zaměstnavatelů a zaměstnanců. Odlišíme stravování na pracovišti od stravování na pracovních cestách, přičemž ustanoveními zákoníku práce se budeme zabývat pouze pro potřeby vyhodnocení daňových dopadů.

Blue cards and their mission

Autor Ing. Vladimír Zdražil

Ing. Vladimír Zdražil

Audio nahrávka25.7.2014 07:52 | Co je to modrá karta? Modré karty jsou považovány za cestovní povolení pro ty, kteří chtějí pracovat v rámci závislé práce v České republice. Modrá karta se vydává pouze na nerezidenty EU. Na jaké práce se vztahuje a jaké podmínky musí být splněny pro její vydání se dozvíte v anglickém jazykovém okénku.

Novela zákona o zaměstnanosti

Autor Mgr. Zdeněk Schmied

Mgr. Zdeněk Schmied

23.7.2014 07:00 | Podívejte se společně s námi na článek od Mgr. Zdeňka Schmieda k novele zákona o zaměstnanosti.
Novela zákona o zaměstnanosti přináší nejaktuálnější změny v oblasti zaměstnanosti, podepsal ji prezident republiky dne 8. července 2014 a vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 136/2014.
Účinnosti nabývá dnem 1. ledna 2015.

Employee sent to business trip with his own car

Autor Ing. Vladimír Zdražil

Ing. Vladimír Zdražil

Audio nahrávka18.7.2014 07:42 | Dnes se zaměříme na problematiku cestovních příkazů, situaci, kdy zaměstnanec na žádost zaměstnavatele použije osobní auto pro služební cestu. Jak se vyplňuje cestovní příkaz, jak se počítá náhrada, jaké jsou proměnné při výpočtu...

Dovolená a náhrada platu za dočasnou pracovní neschopnost v oblasti veřejné správy

Autor Ing. Olga Krchovová

Ing. Olga Krchovová

16.7.2014 08:00 | Přinášíme Vám 4. část článků na pokračování věnovaných odměňování v oblasti veřejné správy, platům úředníků a zaměstnanců územních samosprávných celků a odměnám členů zastupitelstva, tentokrát na téma dovolená a náhrada platu za dočasnou pracovní neschopnost, včetně příkladů.

Minusová mzda a problémy s tím spojené

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

2.7.2014 08:20 | Podívejte se společně s námi na článek Ing. Růženy Klímové, který se věnuje minusové mzdě.
Dozvíte se například,
- jaký vyměřovací základ vyplnit do Přílohy k žádosti o dávku a do Přehledu o výši pojistného, v případě, kdy má zaměstnanec "minusový" vyměřovací základ,
- jak postupovat, v situaci, kdy je zaměstnanci poskytnuto neplacené volno po celý měsíc a zaměstnavatel za něho odvádí zdravotní pojištění.
- jak postupovat v situaci, kdy zaměstnanec nemá žádný příjem za výkon práce, ale má zdanitelný příjem, z něhož je nutné odvést pojistné.

Dohody o srážkách ze mzdy v roce 2014, aneb drama se nekoná

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

25.6.2014 09:39 | Podívejte se společně s námi na doplnění článku týkajícího se dohod o srážkách ze mzdy v roce 2014 od paní Ing. Růženy Klímové. Autorka článku vycházela se stanovisek Asociace kolektivního vyjednávání.
Dozvíte se, jaká je nová právní úprava dohod o srážkách ze mzdy, jak postupovat v případě srážek na základě dohod uzavřených do konce roku 2013 a jak řešit souběh dohody o srážce ze mzdy s exekucemi.
Na příkladech si ukážeme jak postupovat, když je první v pořadí exekuce a druhá v pořadí dohoda a obráceně.

Odměňování v oblasti veřejné správy, platy úředníků a zaměstnanců územních samosprávných celků, odměny členů zastupitelstva - 3. část

Autor Ing. Olga Krchovová

Ing. Olga Krchovová

18.6.2014 07:00 | Přinášíme Vám 3. část článků na pokračování věnovaných odměňování v oblasti veřejné správy, platům úředníků a zaměstnanců územních samosprávných celků a odměnám členů zastupitelstva.
3. část se věnuje vzniku, změnám a skončení pracovního poměru ve veřejné správě.

Insolvenční zákon z pohledu mzdové účetní

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

12.6.2014 07:26 | Od 1.1.2014 došlo zásadní změně v § 109 insolvenčního zákona v p řípadě, že má dlužník nařízenou exekuci na mzdu.
Jaký vliv má insolvenční zákon v oblasti mzdové účtárny a provádění exekucí se dozvíte v článku Ing. Růženy Klímové.

Mimořádné pracovní cesty

Autor JUDr. Marie Salačová

JUDr. Marie Salačová

11.6.2014 06:21 | Mezi pracovní cesty, jak je rozlišuje zákoník práce patří podle § 152 zákoníku práce:
a) pracovní cesty
b) cesty mimo pravidelné pracoviště
c) mimořádné cesty v souvislosti s výkonem práce mimo rozvrh směn v místě výkonu práce nebo pravidelného pracoviště.
A právě kolem třetí kategorie, tj. mimořádných pracovních cest v souvislosti s výkonem práce mimo rozvrh směn v místě výkonu práce nebo pravidelného pracoviště vznikají problémy a nejasnosti.
Pojďme si s JUDr. Marií Salačovou vysvětlit, jak správně tuto mimořádnou pracovní cestu chápat...

Alcohol tests at work site

Autor Ing. Vladimír Zdražil

Ing. Vladimír Zdražil

Audio nahrávka6.6.2014 08:08 | Dnes se podíváme na poměrně závažný prohřešek na straně zaměstnance, a to je podrobení se testu na alkohol. Zaměstnavatel vyzve zaměstnance, aby se podrobil testu na alkohol prostřednictvím alkoholtesteru. Jak se na to dívá zákoník práce? Jaká jsou soudní rozhodnutí v těchto věcech, zda zápis či případné dýchnutí je rozhodujícím záznamem pro případné soudní rozhodnutí a právoplatnost výpovědi...

Dohody o srážkách ze mzdy od roku 2014

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

4.6.2014 08:03 | Podívejte se společně s námi na dohody o srážkách ze mzdy od roku 2014.
Dozvíte se, jaká je nová právní úprava dohod o srážkách ze mzdy, jak postupovat v případě srážek na základě dohod uzavřených do konce roku 2013, a že je možné provádět srážky i z odměn z dohody o provedení práce.

Dary a darování ve vztahu k dani z příjmů - Díl první - Dary a majetkový prospěch z hlediska příjemce - fyzické osoby

Autor Ing. Ivana Pilařová

Ing. Ivana Pilařová

3.6.2014 07:53 | Zákon o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí je s účinností od 1. 1. 2014 zrušen. Předmět daně dědické a darovací je nově předmětem daně z příjmů fyzických a právnických osob. Zákon o daních z příjmů zavádí pojem „bezúplatné příjmy“, se kterým dále pracuje.
V článku Ing. Ivany Pilařové se seznamte se zdaněním majetkových prospěchů a darů a osvobozením darů od daně z příjmů z hlediska fyzické osoby jako příjemce.

Person insured to health insurance with no income

Autor Ing. Vladimír Zdražil

Ing. Vladimír Zdražil

Audio nahrávka30.5.2014 07:28 | Dnes se podíváme na nepříliš častou situaci, nicméně jsou lidé, kteří mají v produktivním věku stálé zaměstnání, tj. chvíli si platí a chvíli neplatí zdravotní pojištění. Maminka se ptá, jak by se měl syn účastnit zdravotního pojištění, když je chvíli zaměstnán na dohodu o provedení práce, chvíli na dohodu o pracovní činnosti, nějakou dobu bez zaměstnání. V podstatě dosud nebyl ještě v trvalém zaměstnaneckém poměru. Podívejme se na tuto situaci z pohledu zdravotní pojišťovny.

Složitosti při výpočtu průměrného čistého měsíčního výdělku u dohody o provedení práce

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

28.5.2014 07:00 | Podívejte se společně s námi na příkladech na složitosti při výpočtu průměrného čistého měsíčního výdělku u dohody o provedení práce.
Dozvíte se například, jak vypočítat hodinový průměrný výdělek, nebo průměrný čistý měsíční výdělek, kdy dohoda o provedení práce nebude uzavřena na celé kalendářní měsíce.

Odměňování v oblasti veřejné správy, platy úředníků a zaměstnanců územních samosprávných celků, odměny členů zastupitelstva - 2. část

Autor Ing. Olga Krchovová

Ing. Olga Krchovová

21.5.2014 16:43 | Přinášíme Vám 2. část článků na pokračování věnovaných odměňování v oblasti veřejné správy, platům úředníků a zaměstnanců územních samosprávných celků a odměnám členů zastupitelstva.
2. část se věnuje obecným ustanovením - úředníkům územních samosprávných celků a členům zastupitelstva.

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

21.5.2014 11:39 | Přinášíme Vám článek týkající se dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.
Podívejte se společně s námi komplexně na dohodu o provedení práce a dohodu o pracovní činnosti.
Dozvíte se jak je to se zápočtovým listem, odměňováním, osobními údaji, uzavíráním dohod, zdravotním a sociálním pojištěním, zdaněním, evidenčním listem, zákonným pojištěním a vstupní lékařskou prohlídkou u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Undergraduate student and contract for work remuneration

Autor Ing. Vladimír Zdražil

Ing. Vladimír Zdražil

Audio nahrávka16.5.2014 09:07 | Vysokoškolský student, účastník denního studia, si přivydělal v únoru 2014 na základě dohody o provedení práce 8 500 Kč čistého po aplikaci srážkové daně. Ptá se, zda-li má tuto částku zdaňovat v daňovém přiznání za rok 2014 nebo ne. Zkusíme se v angličtině zamyslet nad touto daňovou taktikou...

Problémy s vyplňováním cestovního příkazu

Autor JUDr. Marie Salačová

JUDr. Marie Salačová

14.5.2014 07:39 | Realizace pracovních cest zaměstnanců je nezastupitelnou formou plnění jejich určitých pracovních úkolů. A v souvislosti s tím se v poslední době výrazně množí dotazy týkající se správného vyplňování „Cestovních příkazů“.

Odměňování v oblasti veřejné správy, platy úředníků a zaměstnanců územních samosprávných celků, odměny členů zastupitelstva - 1. část

Autor Ing. Olga Krchovová

Ing. Olga Krchovová

13.5.2014 09:57 | Přinášíme Vám 1. část článků na pokračování věnovaných odměňování v oblasti veřejné správy, platům úředníků a zaměstnanců územních samosprávných celků a odměnám členů zastupitelstva.
1. část se věnuje obecným ustanovením - zaměstnancům.

Vedení a předkládání evidenčních listů důchodového pojištění

Autor Jana Dorčáková

 Jana Dorčáková

8.5.2014 16:13 | Zaměstnavatel musí vést evidenční list důchodového pojištění pro každého občana, který je účasten důchodového pojištění vždy za jednotlivý kalendářní rok, případně jeho část. Evidenční list důchodového pojištění je zaměstnavatel povinen předložit České správě sociálního zabezpečení. Jakou formou a jakém termínu tak musí učinit se dozvíte v článku Jany Dorčákové...

Vznik pracovního poměru

Autor Mgr. Zdeněk Schmied

Mgr. Zdeněk Schmied

7.5.2014 15:09 | V článku Mgr. Zdeňka Schmieda se dozvíme, jakým způsobem vzniká pracovním poměr - jmenováním, pracovní smlouvou, dále se se zmíníme o zkušební době, právech a povinnostech po vzniku pracovního poměru a pracovním poměru na dobu určitou...

Work conditions and damage avert at work

Autor Ing. Vladimír Zdražil

Ing. Vladimír Zdražil

25.4.2014 15:23 | Dnes budeme odpovědnost za škodu zaměstnance způsobenou zaměstnavateli v důsledku nedodržení bezpečnostních podmínek a potom také, jak by měl zaměstnanec reagovat v případě nějaké havárie či škody. Jedná se o problematiku § 249 zákoníku práce.

Nejasnosti při výpočtu zahraničního stravného

Autor JUDr. Marie Salačová

JUDr. Marie Salačová

8.4.2014 17:19 | V poslední době se stále častěji ukazuje, že i odpovědní pracovníci bojují se zákonným textem zákoníku práce (zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů), upravujícím poskytování zahraničního stravného podle jeho § 170 odst. 3. Toto ustanovení působí velmi vážné nejasnosti a komplikace. Tuto situaci prohloubila ještě řada nesprávných výkladů.
Pojďme se na problematiku podívat blíže s JUDr. Marií Salačovou.

Náhrada jízdních výdajů za místní hromadnou dopravu

Autor JUDr. Marie Salačová

JUDr. Marie Salačová

2.4.2014 07:50 | Jedním z druhů proplácených náhrad jízdních výdajů zaměstnancům a dalším osobám při jejich pracovních cestách podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, je také náhrada jízdních výdajů za místní hromadnou dopravu. Určitě je třeba považovat za minimálně zvláštní, že právě u této náhrady se vyskytují poměrně často závažné problémy, nejasnosti a komplikace. Podstata spočívá v souvislosti § 157 odst. 1 a § 159 odst. 1 a odst. 2 citovaného zákoníku práce (dále jen „ZP“)...

Non-financial benefits – summer courses abroad

Autor Ing. Vladimír Zdražil

Ing. Vladimír Zdražil

Audio nahrávka28.3.2014 17:05 | V dnešním jazykovém okénku se zaměříme na nepeněžní příjmy zaměstnanců, konkrétně dva zaměstnanci obdrží letní kurz angličtiny ve Velké Británii. Hodnota kurzu organizovaného cestovní kanceláři je 60 tisíc korun...Zamysleme se nad zdaněním takovéhoto nepeněžního benefitu zaměstnanci.

Srážky ze mzdy od 1.1.2014

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

12.3.2014 13:46 | Článek včetně praktických příkladů ke srážkám ze mzdy. Jedná se o aktualizovaný článek, který je součástí publikace Průvodce mzdovou problematikou 2014.
V článku se dozvíte z jakých příjmů lze srážet, druhy srážek (se souhlasem zaměstnance, bez souhlasu zaměstnance), pořadí a postup při provádění srážek ze mzdy a další...

Průměrný výdělek a jeho výpočet

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

8.3.2014 14:58 | Úpravu průměrného výdělku stanoví § 351 a násl. zákoníku práce a tato úprava se vztahuje na všechny zaměstnavatele. Pravidla propočtu se vztahují i na zaměstnance v pracovním vztahu obdobném pracovnímu (služební poměr), tak i na zaměstnance konající práce na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Jak postupovat při výpočtu průměrného výdělku? Z jakého rozhodného období průměrný výdělek stanovujeme? Jaký vliv mají na průměrný výdělek odměny poskytnuté za delší časové období?
To vše se dozvíte v článku Ing. Růženy Klímové.

Short-term job contracts 2014

Autor Ing. Vladimír Zdražil

Ing. Vladimír Zdražil

Audio nahrávka7.3.2014 11:38 | Dnes se zkusíme zamyslet nad mzdovým účetnictvím v roce 2014. Konkrétně si rozebereme změnu, ke které došlo oproti roku 2013, a to změnu ve zdaňování u dohod u provedení práce a dohod o pracovní činnosti.

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr v roce 2014

Autor Mgr. Zdeněk Schmied

Mgr. Zdeněk Schmied

5.3.2014 10:46 | Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr jsou tradičním pracovněprávním institutem upraveným v § 74 až 77 ZP a vedle pracovního poměru doplňují základní pracovněprávní vztahy podle tohoto právního předpisu.
V článku Mgr. Zdeňka Schmieda se dozvíme specifika dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti a společné rysy těchto institutů dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Náhrada výdajů za ubytování při pracovních cestách

Autor JUDr. Marie Salačová

JUDr. Marie Salačová

26.2.2014 11:23 | Náhradu výdajů za ubytování je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci v prokázané výši. Jaké komplikace se můžou vyskytnout v praxi při poskytnutí náhrady za ubytování? Jaká jsou pochybení v souvislosti s ubytování při společným pracovních cestách několika zaměstnanců?
Vše podstatné včetně příkladu se dozvíte v článku JUDr. Marie Salačové.

Příklad výpočtu měsíčních daňových záloh a provedení ročního zúčtování u zaměstnance s jediným zaměstnavatelem v roce 2013

Autor Ing. Milan Lošťák

Ing. Milan Lošťák

19.2.2014 12:06 | V článku Vás Ing. Milan Lošťák provede na praktickém příkladu výpočtem měsíčních daňových záloh a provedením ročního zúčtování u zaměstnance, který měl v průběhu roku 2013 jediného zaměstnavatele.

Roční zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění

Autor Ing. Milan Lošťák

Ing. Milan Lošťák

19.2.2014 11:40 | Roční zúčtování daňové povinnosti poplatníka provedené jeho plátcem (zaměstnavatelem), jehož výsledkem je zjištění definitivní daňové povinnosti poplatníka za uplynulý kalendářní rok a její porovnání s úhrnem záloh sražených zaměstnavatelem (nebo více postupnými zaměstnavateli) v průběhu téhož roku. Rozdíl mezi těmito hodnotami se nazývá přeplatek z ročního zúčtování a poplatníkovi se vrací při nejbližším zúčtování mezd.

Daňové prohlášení poplatníka

Autor Ing. Milan Lošťák

Ing. Milan Lošťák

13.2.2014 11:51 | Poplatník uplatňující nárok na slevy na dani (§ 35ba ZDP) a daňové zvýhodnění na děti (§ 35d ZDP) je povinen podle § 38k odst. 1 zákona podepsat do 30 dnů po vstupu do zaměstnání a následně vždy do 15. února tiskopis Prohlášení poplatníka...

Vliv nového občanského zákoníku na úseku poskytování náhrad cestovních výdajů od 1.1.2014

Autor JUDr. Marie Salačová

JUDr. Marie Salačová

5.2.2014 07:59 | Nový občanský zákoník, tj. zákon č. 89/2012 Sb., který nabyl účinnosti dnem 1. 1. 2014, zasahuje svou právní úpravou i na úsek poskytování náhrad cestovních výdajů při pracovních cestách zaměstnanců a dalších osob. V této souvislosti je třeba zdůraznit, že tento občanský zákoník zrušil starý obchodní zákoník, tj. zákon č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a v důsledku toho všechny smlouvy, které podle něj byly na úseku cestovních náhrad uplatňovány (např. mandátní smlouva, atd.) a mají tedy ukončenou platnost k aplikaci dnem 31. 12. 2013...

Povinnosti zaměstnavatelů k osobám se zdravotním postižením - povinný podíl za rok 2013

Autor Mgr. Eva Svěrčinová

Mgr. Eva Svěrčinová

16.1.2014 07:58 | Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl činí 4 %.
Plnění povinného podílu, včetně způsobů plnění, je zaměstnavatel povinen písemně oznámit místně příslušnému úřadu práce do 15. února 2014.

Vztah zákoníku práce k občanskému zákoníku a jiným zákonům

Autor Mgr. Zdeněk Schmied

Mgr. Zdeněk Schmied

8.1.2014 07:24 | Pracovněprávní vztahy se zásadně řídí zákoníkem práce, nelze-li použít tento zákon, řídí se tyto vztahy občanským zákoníkem, a to vždy v souladu se základními zásadami pracovněprávních vztahů (§ 1a ZP). Vztah obou právních předpisů je tedy založen na principu subsidiarity, tj. podpůrné působnosti občanského zákoníku jako obecného soukromoprávního kodexu v případech, kdy zvláštní zákon, jímž je v tomto smyslu zákoník práce, danou problematiku sám neupravuje...

Změny náhrad cestovních výdajů s účinností od 1.1.2014

Autor JUDr. Marie Salačová

JUDr. Marie Salačová

27.12.2013 14:21 | Tak jako každý rok, tak i s účinností od 1. ledna 2014 dochází ke změně sazeb náhrad cestovních výdajů. K uvedenému datu dochází ke změně sazeb stravného, sazby základní náhrady a průměrných cen pohonných hmot pro používání soukromých silničních motorových vozidel při pracovních cestách zaměstnanců, a to konkrétně novými vyhláškami Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva financí. Jedná se o vyhlášku ze dne 16. prosince 2013 č. 435/2013 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, a vyhlášku ze dne 1. listopadu 2013 č. 354/2013 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2013...

Zvláštní pomůcky – odpočet daru ze základu daně

Autor Ing. Milan Lošťák

Ing. Milan Lošťák

19.12.2013 10:13 | Zákon o daních z příjmů umožňuje uplatnit jako nezdanitelnou část základu daně hodnotu darů fyzickým osobám, které jsou uživateli invalidního důchodu pro invaliditu 1., 2. nebo 3. stupně do částky nehrazené zdravotní pojišťovnou nebo na rehabilitační a kompenzační pomůcky. Pro informaci uvádíme ilustrativní přehled pomůcek, lze za podmínek stanovených zákonem uplatnit jako nezdanitelnou část základu daně.

Nové redukční hranice pro rok 2014 a dočasná pracovní neschopnost

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

11.12.2013 07:43 | V článku Ing. Růženy Klímové se dočtete nové redukční hranice platné pro poskytování nemocenských dávek a náhrady v dočasné pracovní neschopnosti a především aktuálně platné informace k dočasné pracovní neschopnosti, která bude od 1.1.2014 poskytována opět po dobu prvních 14 kalendářních dní dočasné pracovní neschopnosti (v letech 2012 až 2013 byla poskytována po dobu prvních 21 kalendářních dní DPN).

Účetní a daňové novinky podzimu roku 2013 - část 4. - Novinky v současném obchodním právu

Autor Ing. Ivana Pilařová

Ing. Ivana Pilařová

2.12.2013 10:20 | Zákonem 179/2013 Sb. došlo s účinností od 1. 7. 2013 k novele obchodního zákoníku ve vztahu ke splatnosti faktur. Novelizované nařízení vlády stanoví výši sankce za opožděnou úhradu peněžitého závazku – tj. úroku z prodlení...

Úroky z prodlení a náklady spojené s uplatněním pohledávky a nutnost změnit procentní body pro výpočet od 1.7.2013, situace od 1.1.2014

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

28.11.2013 13:48 | V článku autorka popisuje novinku, tzv. paušální náklady spojené s uplatněním pohledávky, změnu výše procentních bodů při výpočtu úroků z prodlení a příklady na výpočet úroků z prodlení u pohledávky z obchodního styku a výpočet úroků z prodlení na základě rozhodnutí k uspokojení pohledávky oprávněného z oblasti mezd. Dále se dozvíte, jaká bude situace od 1.1.2014.

Změny ve výpočtu exekučních srážek ze mzdy od 1.1.2014

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

13.11.2013 07:38 | K jakým změnám dochází ve výpočtu exekučních srážek ze mzdy od 1.1.2014? Zaměstnavatel již není povinen žádné srážky na základě dohody uzavřené mezi zaměstnancem a třetí stranou provádět, pokud k nim nedal předem souhlas a dále dochází ke zvýšení nezabavitelné částky, která musí být povinnému vyplacena při provádění exekučních srážek z jeho mzdy.
Více informací se dozvíte v článku Ing. Růženy Klímové.

Daňové výhody pro zaměstnavatele na podporu zaměstnanosti a vzdělávání v roce 2014

Autor Ing. Otakar Machala QUD

Ing. Otakar Machala QUD

7.11.2013 14:30 | V tomto článku se zaměříme na výhody, které podnikatelským subjektům nabízí zákon o daních z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů – dále jen „ZDP“) s cílem podpořit zaměstnanost a rovněž celkovou konkurenceschopnost české ekonomiky, která je mj. založena na vzdělání a obecné úrovni našich zaměstnanců....

Statut studenta v souvislosti s mateřskou a rodičovskou dovolenou v daňových a jiných souvislostech

Autor Ing. Milan Lošťák

Ing. Milan Lošťák

4.11.2013 07:05 | Zákonem č. 48/2013 Sb., došlo kromě jiného k úpravám zákona o vysokých školách (č. 111/1998 Sb.) a současně zákona o státní sociální podpoře (č. 117/1995 Sb.); úpravy rozšířily výčet povinností veřejné vysoké školy o novou povinnost „činit vhodná opatření pro studium rodičů, a to po dobu, po kterou by jinak trvala uznaná doba rodičovství (mateřská nebo rodičovská dovolená)“...

Zákonné opatření Senátu v souvislosti s rekodifikací práva s účinností od 1. 1. 2014 - účetní a daňové dopady

Autor Ing. Ivana Pilařová

Ing. Ivana Pilařová

Nepřehlédněte!24.10.2013 10:11 | S účinností od 1. 1. 2014 nabude účinnosti dvojice zásadních zákonů měnících naše soukromé a i podnikatelské aktivity na další dlouhé roky dopředu. Jedná se o zákon č. 89/2012 Sb. – občanský zákoník (dále jen „NOZ“) a zákon č. 90/2012 Sb. – zákon o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“). Již tyto dva zákony vyvolají zásadní změny v celém právním prostředí.
V článku Vás Ing. Ivana Pilařová seznámí s nejdůležitějšími změnami v daňových předpisech zakotvených v zákonných opatření Senátu v souvislosti s rekodifikací práva.

Náhrada jízdních výdajů při pracovních cestách

Autor JUDr. Marie Salačová

JUDr. Marie Salačová

23.10.2013 08:25 | V jaké výši náleží zaměstnanci náhrada jízdních výdajů za použití určeného dopravního prostředku? Jaké jsou podmínky pro poskytování náhrady jídzních výdajů při pracovních cestách se dozvíte v článku JUDr. Marie Salačové.

Změny pracovního poměru

Autor Mgr. Zdeněk Schmied

Mgr. Zdeněk Schmied

17.10.2013 08:45 | Obsah pracovního poměru, tedy to co bylo mezi smluvními stranami sjednáno v pracovní nebo jiné smlouvě, lze podle § 40 ZP změnit jen tehdy, dohodnou-li se zaměstnavatel a zaměstnanec na jeho změně. Zaměstnanec je tak povinen konat práce jiného druhu nebo v jiném místě, než byly sjednány v pracovní smlouvě, jen v případech uvedených v § 41 ZP, který pouze v taxativně vyjmenovaných případech (situacích) buď zaměstnavateli ukládá povinnost převést zaměstnance na jinou práci nebo mu takovou možnost dává...

Loyalty incentive adressed to apprentice or student

Autor Ing. Vladimír Zdražil

Ing. Vladimír Zdražil

Audio nahrávka11.10.2013 08:33 | Dnešní příspěvek se věnuje problematice tzv. motivačnímu příspěvku. Zaměstnavatel má dlouhodobé problémy se stabilním pracovním kádrem a management dospěl k závěru, že by bylo vhodné studenty středních a vysokých škol podchytit a dát jim nějaký motivační příspěvek. Jak se motivační příspěvek zdaňuje zaměstnavatel?

Poskytování záloh na pracovní cesty a vyúčtování pracovních cest

Autor JUDr. Marie Salačová

JUDr. Marie Salačová

9.10.2013 07:49 | Poskytování záloh na pracovní cesty upravuje § 183 ZP. Nutno podotknout, že jde o ustanovení, jehož formulace působí v praxi často nejasnosti a pochybnosti. Zároveň je třeba zdůraznit, že se jedná o společné ustanovení, a proto je platné jak pro tuzemské , tak i zahraniční pracovní cesty.

Změny v přípravě na budoucí povolání k 1. 9. 2013

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

2.10.2013 09:31 | Pro účely důchodového pojištění, zdravotního pojištění a též pro daňové účely je nutné správně posoudit dobu, kdy se dítě připravuje na budoucí povolání. Ta je upravena zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. K 1. 9. 2013 platí u jazykových kurzů podmínka, aby je organizovaly instituce uvedené v seznamu, který eviduje MŠMT...

Změna letního času na zimní čas

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

23.9.2013 08:57 | Ke změně letního času na zimní dojde dne 27.10.2013. Zavedení letního času má praktický dopad na odpracovanou směnu. Jak ovlivní prodloužení stanovené týdenní pracovní doby mzdu zaměstnanců?

Minimální mzda od 1. 8. 2013

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

19.9.2013 11:15 | Nařízením vlády č. 210/2013 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, došlo od 1. 8. 2013 ke zvýšení základní sazby minimální mzdy z 8 000 Kč na 8 500 Kč za měsíc. Hodinová sazba minimální mzdy se zvyšuje ze 48,10 Kč na 50,60 Kč při 40 hodinách týdně.
Jaké další důsledky jsou spojené se zvýšením minimální mzdy se dozvíte v článku Ing. Růženy Klímové.

Pracovnělékařské prohlídky mladistvých zaměstnanců

Autor Mgr. Zdeněk Schmied

Mgr. Zdeněk Schmied

16.9.2013 09:28 | Kolem problematiky pracovnělékařských prohlídek mladistvých zaměstnanců, zejména pokud jde o vstupní lékařské prohlídky, existují různé názory. Podívejme se na názor Mgr. Zdeňka Schmieda k této problematice.

Nová informace pro studenty a jejich rodiče - Jednoleté kurzy cizích jazyků a daňové slevy

Autor Ing. Milan Lošťák

Ing. Milan Lošťák

11.9.2013 07:23 | Přinášíme Vám novou informaci k poskytování daňových slev a zvýhodnění při studiu na jednoletých kurzech na jazykových školách ve školním roce 2013/2014.

Dovolená - 5. část - Krácení dovolené

Autor Mgr. Zdeněk Schmied

Mgr. Zdeněk Schmied

4.9.2013 08:14 | Zákoník práce v § 223 odst. 1 stanoví, že nepracoval-li zaměstnanec, který splnil podmínky pro vznik práva na dovolenou za kalendářní rok podle § 212 odst. 1 ZP, v kalendářním roce, za který se dovolená poskytuje, pro překážky v práci, které se pro účely dovolené neposuzují jako výkon práce, zaměstnavatel zaměstnanci krátí dovolenou...
O podmínkách krácení dovolené podle § 223 zákoníku práce se dozvíte v poslední části článků Mgr. Zdeňka Schmieda věnovaných problematice dovolených.

Možnost výjimky pro sjednávání pracovního poměru na dobu určitou

Autor Mgr. Zdeněk Schmied

Mgr. Zdeněk Schmied

26.8.2013 07:58 | Dne 1. srpna 2013 nabyl účinnosti zákon č. 155/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Tato drobná, leč svým dopadem významná novela zákoníku práce kromě změny v § 90 odst. 1 spočívající ve zkrácení nepřetržitého odpočinku mezi dvěma směnami...

Change of life insurance company

Autor Ing. Vladimír Zdražil

Ing. Vladimír Zdražil

Audio nahrávka23.8.2013 07:20 | Dnešní situace se věnuje tuzemské fyzické osobě a od roku 2004 ukládá finanční prostředky na životní pojištění a na základě doporučení mění pojišťovnu. Je nutné odbytné dodaňovat?
Technicky vzato, existují dvě možnosti, jak převést peníze z jedné smlouvy na druhou, jaké jsou daňové důsledky změny smlouvy životního pojištění?

Dovolená - 4. část - Náhrada za dovolenou

Autor Mgr. Zdeněk Schmied

Mgr. Zdeněk Schmied

21.8.2013 08:01 | Náhrada za dovolenou, kterou je třeba podle § 222 ZP rozlišovat na náhradu za dobu čerpání dovolené a náhradu za nevyčerpanou dovolenou, není v pojetí českého pracovního práva již tradičně prostým ekvivalentem toho, co zaměstnanci na mzdě nebo platu za dobu čerpání dovolené skutečně ušlo, neboť tato náhrada je zpravidla vyšší než pravidelná mzda nebo plat zaměstnance...
Další pokračování série článků o pojednávající o dovolené je věnováno problematice poskytování náhrady za dovolenou.

Dovolená - 3. část - Určení doby čerpání dovolené

Autor Mgr. Zdeněk Schmied

Mgr. Zdeněk Schmied

13.8.2013 07:54 | Zákoník práce upravuje čerpání dovolené zaměstnanců v § 217 až 220. Podle § 217 odst. 1 ZP platí, avšak s výjimkou 2 případů stanovených v § 217 odst. 5 a § 218 odst. 3 větě první ZP (viz dále), že dobu čerpání dovolené určuje zaměstnavatel...

Dovolená - 2. část - Společná ustanovení o dovolené

Autor Mgr. Zdeněk Schmied

Mgr. Zdeněk Schmied

12.8.2013 07:40 | V § 216 ZP jsou soustředěna společná ustanovení o dovolené, která se vztahují na všechny druhy dovolené upravené v ZP. Stanoví se zde, že za nepřetržité trvání pracovního poměru se považuje i skončení dosavadního a bezprostředně navazující vznik nového pracovního poměru zaměstnance k témuž zaměstnavateli. Význam má toto ustanovení ve vztahu k plnění stanovených podmínek práva na dovolenou v příslušném kalendářním roce, neboť ....

Dovolená - 1. část - Druhy dovolené a podmínky vzniku práva na dovolenou

Autor Mgr. Zdeněk Schmied

Mgr. Zdeněk Schmied

5.8.2013 07:28 | Čerpání každoroční placené dovolené je jedním z nejvýznamnějších práv zaměstnanců v pracovním poměru. Zákoník práce upravuje dovolenou v části deváté. Přitom vychází důsledně ze Směrnice 2003/88/ES o některých aspektech úpravy pracovní doby, a proto i když umožňuje ve smyslu ústavní zásady „je dovoleno vše, co zákon nezakazuje“ sjednat právo na dovolenou v určitém rozsahu odchylně, vždy musí být respektován požadavek zajištění práva zaměstnance na minimální výměru dovolené v délce alespoň 4 týdnů, jestliže pracovní poměr k témuž zaměstnavateli trval po celý kalendářní rok...

Lhůty platné v prostředí daně ze závislé činnosti

Autor Ing. Milan Lošťák

Ing. Milan Lošťák

17.7.2013 09:18 | Jaké jsou lhůty platné v prostředí daně z příjmů ze závislé činnosti pro zaměstnance (poplatníka) a zaměstnavatele (plátce)? Stručný přehled naleznete v článku Ing. Milana Lošťáka.

Zaměstnávání cizinců a občanů EU - 2. část

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

10.7.2013 07:37 | V tomto článku se budeme zabývat problémy spojenými s pojištěním cizinců a občanů EU a dalšími otázkami, které souvisejí s výdělečnou činnosti těchto osob.
Jedná se o pokračování článku ze dne 3. 7. 2013

Tax deduction on child claimed by mother´s boyfriend

Autor Ing. Vladimír Zdražil

Ing. Vladimír Zdražil

Audio nahrávka4.7.2013 08:02 | Dnešní jazykové okénku se věnuje slevě na vyživované dítě, kdy rozvedená matka dětí žije u svého přítele ve společné domácnosti, matka je momentálně bez práce..Může přítel uplatnit daňové zvýhodnění na její děti?

Zaměstnávání cizinců a občanů EU - I. část

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

3.7.2013 12:40 | V tomto článku se budeme zabývat problémy spojenými s pojištěním cizinců a občanů EU a dalšími otázkami, které souvisejí s výdělečnou činnosti těchto osob.

Výpočet mezd

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

13.6.2013 08:35 | Po ukončení kalendářního měsíce musí být v každé organizaci zpracován výpočet mezd. Výpočet dávek nemocenského pojištění je od 1. 1. 2009 zajišťován příslušnou správou sociálního zabezpečení. Při vzniku sociální události musí proto zaměstnavatel neprodleně předat doklad o vzniku sociální události a přiložit přílohu k žádosti o dávku. Při vzniku dočasné pracovní neschopnosti se poskytuje náhrada mzdy v době prvních 21 kalendářních dnech trvání pracovní neschopnosti. Náhrada se však poskytuje pouze za pracovní dny (směny) s výjimkou prvních tří pracovních dnů,..........

Agenturní zaměstnávání

Autor Mgr. Adam Tošovský

Mgr. Adam Tošovský

5.6.2013 07:37 | Agenturní zaměstnávání se v posledních letech stalo významným a hojně rozšířeným nástrojem pracovního trhu, neboť účinně pomáhá zaměstnavatelům řešit problém nevyvážené poptávky po pracovní síle a zaměstnancům poskytuje možnost časově flexibilního pracovního úvazku. Z právního hlediska představuje agenturní zaměstnávání jedinečný institut, kdy namísto tradičního dvoustranného pracovněprávního vztahu nastoluje trojstranný právní vztah mezi agenturou práce, zaměstnancem a uživatelem.

Mortgage loan negotiated by husband for divorce property settlement

Autor Ing. Vladimír Zdražil

Ing. Vladimír Zdražil

Audio nahrávka31.5.2013 10:22 | V dnešním okénku se podíváme na situaci, kdy rozvádějící se pár řeší majetkové vypořádání společného jmění. Během manželství si pořídili byt a jedná se o to, kdo bude obývat byt, podle dohody jej bude užívat manžel s tím, že manželku vyplatí a chce si na to vzít úvěr. Je možné nákladové úroky odečíst ze základu daně manžela?

Péče o zaměstnance

Autor Mgr. Zdeněk Schmied

Mgr. Zdeněk Schmied

29.5.2013 07:21 | Zákoník práce v části desáté upravuje poměrně různorodou oblast péče o zaměstnance, do níž zahrnuje pracovní podmínky zaměstnanců (§ 224 až 226), odborný rozvoj zaměstnanců (§ 227 až 235), stravování zaměstnanců (§ 236) a zvláštní pracovní podmínky některých zaměstnanců (§ 237 až 247). Právní úprava tak směřuje výrazně k ochraně zaměstnanců spočívající především v jejich právu na zajištění vhodných a příznivých pracovních podmínek, stejně jako v právu na rozvoj pracovních schopností a umožnění stravování ve všech směnách.

Náhrada výdajů v souvislosti s výkonem práce

Autor JUDr. Marie Salačová

JUDr. Marie Salačová

22.5.2013 07:16 | V § 151 zákoníku práce je vyjádřena podstata celé právní úpravy, neboť je zde výslovně stanoveno, že zaměstnavatel je povinen poskytovat zaměstnanci, není-li dále v zákoně stanoveno jinak, pouze náhradu výdajů, které mu vzniknou v souvislosti s výkonem práce (tedy nikoliv jakoukoliv náhradu výdajů), a to v rozsahu a za podmínek stanovených právě v sedmé části zákoníku práce. To je základní podmínka pro poskytování náhrad cestovních výdajů, kterou však většina zaměstnanců nechce respektovat.
V § 152 je pak stanovena definice cestovních výdajů a taxativní výčet právních úkonů,.....

Remuneration from dependant activities and its reduction

Autor Ing. Vladimír Zdražil

Ing. Vladimír Zdražil

Audio nahrávka17.5.2013 10:30 | V dnešním specializovaném okénku se zaměříme na situaci, kterou řeší zaměstnavatelé. Zaměstnavatel není spokojen s výkonem práce manažera, pracuje pomalu a nepřesně, a ptá se na možnosti, které dává české pracovní právo, jak mu půjde snížit mzdu. Jak postupovat ze strany zaměstnavatele?
VČETNĚ AUDIONAHRÁVKY!

Zákonné pojištění odpovědnosti za škodu a pracovní úrazy (2. část)

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

15.5.2013 07:01 | …pokračování článku ze dne 7. 5. 2013.
V druhé části článku se dozvíte sazby pojistného, minimální výši pojistného, škody, které jsou kryté zákonným pojištěním.

Zákonné pojištění odpovědnosti za škodu a pracovní úrazy (1. část)

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

7.5.2013 07:38 | Zákon č. 266/2006 Sb. o úrazovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, který měl odloženou účinnost na 1. leden 2013, dosud nenabyl účinnosti a byla mu opětovně odložena účinnost na 1. leden 2015. Do této doby je zaměstnavatel povinen postupovat podle § 205 písm. d) odst. 8 zákona č. 65/1965 Sb., starý zákoník práce, ....

Odpovědnost zaměstnavatele za škodu podle zákoníku práce a společná ustanovení k odpovědnosti za škodu

Autor Mgr. Zdeněk Schmied

Mgr. Zdeněk Schmied

30.4.2013 08:15 | Podobně jako u odpovědnosti zaměstnance, lze i odpovědnost zaměstnavatele členit na obecnou odpovědnost a odpovědnost ve zvláštních případech. Shodná je i systematika jednotlivých ustanovení od jednotlivých druhů odpovědnosti přes rozsah náhrady škody až po společná ustanovení o odpovědnosti zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci. ..

Odpovědnost za škodu - zaměstnanec

Autor Mgr. Zdeněk Schmied

Mgr. Zdeněk Schmied

22.4.2013 07:39 | Opodstatněnost zcela samostatné právní úpravy náhrady škody v zákoníku práce je dána zvláštním povahou pracovněprávních vztahů, jejichž předmětem je osobní výkon závislé práce zaměstnancem pro zaměstnavatele za mzdu, plat nebo odměnu z dohod, jménem zaměstnavatele, na jeho náklady a odpovědnost. Tato úprava, která má kogentní povahu a nelze se od ní odchýlit, je soustředěna v části jedenácté v § 248 až 275 ZP. Jasnou a srozumitelnou formou vytváří prostředí právní jistoty jak pro zaměstnance, tak také zaměstnavatele.

Vedení a předkládání evidenčních listů důchodového pojištění, příklady vyplňování ELDP

Autor Jana Dorčáková

 Jana Dorčáková

16.4.2013 07:16 | Na základě ust. § 38 odst. 5 zákona č. 582/1991 Sb., je zaměstnavatel povinen vyhotovit dva stejnopisy ELDP. Jeden stejnopis je povinen předložit občanovi k podpisu a založit do své evidence (§ 35a odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb.) a druhý stejnopis, který opatří podpisem pověřeného zaměstnance ...
Pokračování článku Vedení a předkládání evidenčních listů důchodového pojištění…

Working hours adjustment for those who have to look after children or elderly family members

Autor Ing. Vladimír Zdražil

Ing. Vladimír Zdražil

Audio nahrávka12.4.2013 07:11 | V dnešním jazykovém okénku se podíváme na situaci typickou podle zákoníku práce, kdy se změní podmínky na straně zaměstnance, který pečuje o dítě, popř. o rodiče, který vyžaduje péči a zaměstnanec požaduje úpravu pracovní doby...

Vedení a předkládání evidenčních listů důchodového pojištění (ELDP)

Autor Jana Dorčáková

 Jana Dorčáková

10.4.2013 10:20 | Vedení evidenčních listů důchodového pojištění (dále jen ELDP) je jednou z povinností zaměstnavatelů uloženou zákonem č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
ELDP se vyplňuje po účetní závěrce, nejpozději do 30. dubna následujícího kalendářního roku, trvala-li výdělečná činnost k 31. prosinci, do jednoho měsíce po konečném vyúčtování příjmů v případě skončení účasti na důchodovém pojištění před 31. prosincem, nejpozději do 31. ledna následujícího kalendářního roku.
Obecná lhůta pro předložení ELDP je do 30 dnů ode dne zápisu údajů do ELDP.

The financial amount robbed at the working place of performance

Autor Ing. Vladimír Zdražil

Ing. Vladimír Zdražil

Audio nahrávka5.4.2013 08:29 | V tomto okénku se podíváme na situaci podle zákoníku práce, konkrétně problematiku odpovědnosti zaměstnavatele za věci nesené zaměstnancem, které mají zaměstnanci při sobě. U zaměstnavatele došlo ke krádežím peněz v hotovosti, ručí zaměstnavatel za tyto peníze?

Náhrada za použití osobního silničního motorového vozidla

Autor JUDr. Marie Salačová

JUDr. Marie Salačová

4.4.2013 08:04 | Zákoník práce v § 157 odstavci 2 umožňuje zaměstnavatelům určit svým zaměstnancům při vysílání na pracovní cesty jako způsob dopravy jednak osobní silniční motorové vozidlo za náhradu jízdného. V jaké výši se pokytuje náhrada za použití osobního motorového vozidla při pracovní cestě se dozvíte v článku JUDr. Marie Salačové.

Postup před vznikem pracovněprávních vztahů

Autor Mgr. Zdeněk Schmied

Mgr. Zdeněk Schmied

26.3.2013 07:02 | Zákoník práce v § 1 stanoví, že předmětem jeho úpravy jsou též některé právní vztahy před vznikem pracovněprávních vztahů a tato úprava je soustředěna v § 30 až 32 ZP. Týká se především postupu při výběru fyzických osob ucházejících se o zaměstnání.
Hledisko pro výběr zaměstnanců musí zaručovat rovné příležitosti všem fyzickým osobám ucházejícím se o zaměstnání....

Overtime working hours and the regulations of Labour code

Autor Ing. Vladimír Zdražil

Ing. Vladimír Zdražil

Audio nahrávka22.3.2013 07:01 | V dnešním jazykovém okénku se podíváme na okolnosti zákoníku práce v oblasti přesčasů. Máme dotaz zaměstnance, který si není jist, jestli za přesčasy náleží nějaký příplatek podle zákoníku práce, či si může vybrat náhradní volno.

Paušalizace cestovních náhrad

Autor JUDr. Marie Salačová

JUDr. Marie Salačová

20.3.2013 06:39 | Paušály počítá zaměstnavatel pro své zaměstnance, nejčastěji pro jejich tuzemské a zahraniční pracovní cesty. Výpočet jakéhokoliv paušálu je poměrně složitý a pracný, i když pro budoucnost potom velice výhodný, protože se tím anuluje povinnost k vyúčtovávání každé jednotlivé pracovní cesty. Paušalizace jako taková je velmi oblíbený a osvědčený praktický právní institut a je využíván především proto, že znamená zjednodušení účetních postupů, samozřejmě ale při respektování určitých zákonných pravidel...

Tax deduction on spouse without income

Autor Ing. Vladimír Zdražil

Ing. Vladimír Zdražil

Audio nahrávka15.3.2013 10:06 | V dnešním okénku se podíváme na situaci, kdy poplatník daně z příjmů fyzických osob, žije s přítelkyní, která je dlouhodobě bez vlastních příjmů ve společné domácnosti, a v únoru 2013 se vzali. Otázkou je, zda si i ex post může uplatnit slevu na dani na manželku bez příjmů. Může si uplatnit za rok 2013 slevu za celý rok?

Daňové zvýhodnění na vyživované děti

Autor Ing. Milan Lošťák

Ing. Milan Lošťák

13.3.2013 07:02 | Poplatník, který vyživuje dítě žijící s ním v jedné domácnosti může při splnění dalších podmínek uplatnit speciální daňovou úlevu na toto dítě, která je uzákoněna od roku 2005 v paragrafech 35c a 35d zákona o daních z příjmů jako „Daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s poplatníkem v domácnosti“....

Mzda za práci přesčas

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

6.3.2013 06:20 | Za dobu práce přesčas přísluší zaměstnanci mzda zvýšená nejméně o 25 % průměrného hodinového výdělku, pokud se zaměstnanec se zaměstnavatelem nedohodli na poskytnutí náhradního volna...

Zaměstnávání studentů a učňů

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

6.2.2013 07:30 | Zákoník práce umožňuje zaměstnávat mladistvé i plnoleté studenty v rámci pracovního poměru, dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce. Určitým způsobem však omezuje rozsah pracovní činnosti mladistvých zaměstnanců a stanoví též určité specifické podmínky pro jejich zaměstnávání.
Kapitola je součástí publikace Průvodce mzdovou problematikou 2013.

Exekuční srážky z dávek nemocenského pojištění

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

30.1.2013 08:00 | Zákonem č. 396/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, došlo konečně ke schválení sněmovního tisku 537 z roku 2011. Uvedeným zákonem se stanoví nové povinnosti plátcům mzdy a okresním správám sociálního zabezpečení v situacích, kdy má zaměstnanec/zaměstnankyně mzdu zatíženou exekuční srážkou a současně je dlouhodobě nemocen/nemocna nebo jde o zaměstnankyni pobírající peněžitou pomoc v mateřství.

Povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením za rok 2012

Autor Mgr. Eva Svěrčinová

Mgr. Eva Svěrčinová

24.1.2013 06:57 | Zcela zásadní ve vztahu k osobám se zdravotním postižením, je podle zákona o zaměstnanosti povinnost plnit povinný podíl. Tato povinnost se však nevztahuje na všechny zaměstnavatele, ale pouze na ty, jejichž průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců je větší než 25.
Článek je součástí díla Průvodce mzdovou problematikou 2013 (kapitola XIII.)

Důchodové spoření v praxi

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

21.1.2013 11:35 | Důchodové spoření je součástí důchodové reformy a tvoří tzv. druhý pilíř, který je naplňován zákony č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, č. 397/2012 Sb. o pojistném na důchodové spoření a č. 399/2012 Sb., o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném na důchodové spoření, nabyly účinnosti dnem 1. 1. 2013.

Pracující důchodce v letech 2013 až 2015

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

14.1.2013 07:36 | Zákonem č. 500/2012 Sb. se pro roky 2013 až 2015 omezuje uplatnění slevy na poplatníka u pracujícího důchodce.
V článku Ing. Růženy Klímové najdete příklady, zda v některých podmínkách má důchodce nárok na slevu na poplatníka či nikoliv, a rovněž vzor nového tiskopisu Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků.

Změny v provádění srážek ze mzdy od 1. 1. 2013

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

8.1.2013 08:32 | Od 1. 1. 2013 dochází ke zvýšení nezabavitelné částky, která musí být povinnému vyplacena při provádění srážek z jeho mzdy, a to podle nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být povinnému sražena z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení.

Míra zdanění manažerského příjmu ze závislé činnosti – meziroční srovnání 2012 a 2013

Autor Ing. Milan Lošťák

Ing. Milan Lošťák

7.1.2013 09:50 | Pro vyjádření konkrétního dopadu meziročních změn ve změně maximálních vyměřovacích základů zdravotního a sociálního pojištění a zavedení solidárního zvýšení daně demonstrujeme na modelovém příkladu poplatníka - zaměstnanec v manažerském postavení, bez vyživovaných osob, s měsíčním pravidelným hrubým příjmem 200.000 Kč po dobu dvou úplných zdaňovacích období 2012 (před účinností solidární daně a se stropem pro sociální i zdravotní pojistné) a 2013

Změny v zákoně o daních z příjmů přijaté zákonem č. 500/2012 Sb. od 1.1.2013

Autor Bc. Blanka Marková

Bc. Blanka Marková

2.1.2013 11:26 | Poslední a zcela významné změny dostaly na poslední chvíli přidělené číslo ve Sbírce zákonů – Zákon č. 500/2012 Sb. o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů.
V článku Bc. Blanky Markové se seznamte se nejvýznamnějšími změnami zavedené tímto zákonem: výdajové paušály, solidární zvýšení daně z příjmů fyzických osob, příklady ke změnám ve výpočtu daně ze závislé činnosti, přehled změn v odvodech pojistného, příklady ke změnám výpočtu daně z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti.

Spotřeba pohonné hmoty silničního vozidla podle zákoníku práce

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

27.12.2012 07:55 | Při určení spotřeby pohonné hmoty použije zaměstnavatel údaj o spotřebě pro kombinovaný provoz podle norem Evropské unie.

Důchodová reforma 2013

Autor Účetní Portál

 Účetní Portál

10.12.2012 12:04 | Datum 1. 1. 2013 znamená začátek důchodové reformy v České republice a skýtá zásadní změny v systému českého důchodového systému.
Základní popis jednotlivých pilířů důchodového systému po 1.1.2013 a účtování u zaměstnavatele, který odvádí účastníkovi penzijního spoření najdete v tomto článku.

Přestupky a správní delikty na úseku odměňování zaměstnanců

Autor JUDr. Jaroslav Stádník , Mgr. Petr Kieler

JUDr. Jaroslav Stádník Mgr. Petr Kieler

5.12.2012 09:00 | Ust. § 13 a § 26 zákona o inspekci práce
kapitola 14.10.4. z publikace Průvodce mzdovou problematikou 2013
Přestupky a správní delikty na úseku odměňování zaměstnanců obsahují třináct skutkových podstat, které jsou dle názoru zákonodárce na jejich závažnost rozděleny do tří skupin odlišených maximální možnou výší sankce, kterou lze za spáchání přestupku nebo správního deliktu uložit.

Salary overdue due to organization´s insolvency

Autor Ing. Vladimír Zdražil

Ing. Vladimír Zdražil

Audio nahrávka19.11.2012 12:36 | V dnešním okénku se podíváme na situaci, kdy zaměstnavatel má problémy se svoji stabilitou a likviditou a vstupuje do insolvence. Jeden ze zaměstnanců se zabývá myšlenkou jak a kde uplatnit nároky z dlužných mezd.

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Autor Mgr. Zdeněk Schmied

Mgr. Zdeněk Schmied

19.11.2012 09:06 | Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr jsou tradičním pracovněprávním institutem upraveným v § 74 až 77 ZP a vedle pracovního poměru doplňují základní pracovněprávní vztahy podle tohoto právního předpisu.
Článek je ukázkou z chystané publikace Průvodce mzdovou problematikou.

Employees – Social security amd health insurance 2012 – important figures and facts

Autor Ing. Vladimír Zdražil

Ing. Vladimír Zdražil

9.11.2012 06:50 | In terms of social security and health insurance 2012 there have been implemented a few amendments compared to 2011:

Účast zahraničních zaměstnanců na sociálním a zdravotním pojištění v ČR u zaměstnanců krytých koordinačními nařízení EU

Autor Ing. Jana Tepperová Ph.D., Ing. Lucie Rytířová, LL.M.

Ing. Jana Tepperová Ph.D.Ing. Lucie Rytířová, LL.M.

7.11.2012 07:39 | Má-li česká společnost zájem, aby u ní působili zahraniční zaměstnanci, musí kromě daňových dopadů zohlednit také povinnosti v oblasti sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění. Ty jsou totiž často opomenuty, byť sankce za jejich nedodržení mohou být poměrně významné. ..
Článek je ukázkou z chystané publikace Průvodce mzdovou problematikou.

Informace o daňových tiskopisech k dani z příjmů ze závislé činnosti pro rok 2013

Autor Ing. Milan Lošťák

Ing. Milan Lošťák

22.10.2012 07:32 | Předkládáme přehled tiskopisů používaných ve mzdových účtárnách při administrativě agendy daně z příjmů ze závislé činnosti, včetně povinných tiskopisů odevzdávaných správcům daní a jejich přílohami, tiskopisů pro podávání žádostí a tiskopisů vydávaných poplatníkům nebo používaných poplatníky.

Health insurance from two job contracts in quite a small amount (Zdravotní pojištění ze dvou pracovních smluv nedosahující minim.mzdy)

Autor Ing. Vladimír Zdražil

Ing. Vladimír Zdražil

18.10.2012 07:24 | I´m working for two different employers but in both jobs I do not reach a limit of a minimum salary stated by the act (8.000 CZK)…My gross salary is contractually fixed at 6.000 CZK with the employer X and 5.000 CZK with employer Y. The question is how to calculate and settle health insurance payables?

Příspěvek na zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Autor Mgr. Eva Svěrčinová

Mgr. Eva Svěrčinová

17.10.2012 07:45 | Od ledna 2012 vstoupila v účinnost novela zákona o zaměstnanosti, která kromě jiného nově upravuje podmínky poskytování příspěvku na zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Zaručená mzda a nejnižší úroveň zaručené mzdy

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

11.10.2012 07:19 | Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací, zařazených do 8 skupin.
Článek platný pro rok 2012 a je ukázkou z připravované publikace Průvodce mzdovou problematikou 2013, kde bude obsažen v aktualizované verzi.Minimální mzda

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

3.10.2012 14:15 | Minimální mzda je stanovena zákoníkem práce a její výše je odstupňována podle míry vlivů omezujících pracovní uplatnění zaměstnance...
Článek je ukázkou z připravované publikace Průvodce mzdovou problematikou.

Job contract under definite term (Pracovní smlouva na dobu určitou)

Autor Ing. Vladimír Zdražil

Ing. Vladimír Zdražil

28.8.2012 09:52 | I represent small size company and there are four employees under job contracts at the moment. One of them is going to maternity break. Later I might expect her parental leave...

Company car for business and private trips (firemní auto pro soukromé užívání)

Autor Ing. Vladimír Zdražil

Ing. Vladimír Zdražil

24.8.2012 14:08 | Employer has offered a car belonging to business properties to a salesman under job contract since July 2012. The car was acquired as a used one in purchase (acquisition) price 100.000 CZK VAT included. What tax consequences are like in terms of employee?

Cancellation of life insurance and tax impact (zrušení životního pojištění)

Autor Ing. Vladimír Zdražil

Ing. Vladimír Zdražil

2.8.2012 08:39 | I entered into life insurance scheme according to par.15, section 6 of Czech Income tax act. Since 2006 I´ve been setting aside 12.000 CZK each year onto which I claimed tax deduction. Unfortunately, now I´m obliged to terminate the contract as I need money. Are there any tax obligations?

Kdo je podle zákona o zaměstnanosti považován za osobu se zdravotním postižením

Autor Mgr. Eva Svěrčinová

Mgr. Eva Svěrčinová

2.7.2012 14:28 | Přestože téma plnění povinného podílu se stává aktuálním až s blížícím se koncem roku, ráda bych své působení v účetním portálu zahájila tím, co je pro plnění povinného podílu nezbytné a to je vymezení okruhu osob, které jsou podle novelizovaného zákona o zaměstnanosti (zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění účinném od 1. 1. 2012) považovány za osoby se zdravotním postižením.

Insolvenční zákon nejen z pohledu mzdové účetní

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

28.5.2012 07:34 | Pojem insolvence lze obecně chápat jako neschopnost dlužníka dostát svým peněžitým závazkům, jinak řečeno, jde o platební neschopnost. Ochrana věřitelů, ale i insolvenčních osob se uskutečňuje prostřednictvím insolvenčního práva, zejména pak prostřednictvím zákona č. 182/2006 Sb.,o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „IZ“ ).

Daňové aspekty svěření dětí do střídavé péče

Autor Ing. Milan Lošťák

Ing. Milan Lošťák

16.5.2012 08:57 | V situacích, kdy se rozpadá nebo již rozpadla společná domácnosti v rodině, se soudy stále častěji uchylují k modelu střídavé péče o děti. Lze předpokládat, že podíl této porozvodové střídavé péče o děti, která činí v rozhodnutích soudů v současné době kolem 5 – 8 % bude progresivně narůstat. Daňové předpisy zatím tento model konkrétně neřeší, za problémem tak logicky zaostávají a daňová praxe na úrovni mzdových účtáren se často dostává do neřešitelných situací.

Minimální mzda a zaručená mzda

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

26.4.2012 12:56 | Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny za práci v pracovněprávním vztahu. Její základní právní úprava je stanovena zákoníkem práce (zákon č. 262/2006 Sb.). Výši základní sazby minimální mzdy, dalších sazeb minimální mzdy odstupňovaných podle míry vlivů omezující pracovní uplatnění zaměstnance a podmínky pro poskytování minimální mzdy stanovuje nařízení vlády...

Doručování dokladů prostřednictvím datové schránky ve vztahu ke srážkám ze mzdy

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

29.2.2012 08:46 | Pro provádění exekučních srážek je podstatné datum doručení, neboť dnem doručení získává příslušná srážka pořadí, které musí být zachováno i u dalších postupných plátců mzdy, respektive příjmů nahrazujících mzdu.

Daňové změny s účinností od 1. 1. 2015 aneb zákon 458/2011 Sb. jedno inkasní místo - 2. část

Autor Ing. Ivana Pilařová

Ing. Ivana Pilařová

27.2.2012 07:42 | Komentář k zákonu 458/2011 Sb. s účinností od 1. 1. 2015- druhý díl.

Uplatnění slevy na manželku/manžela

Autor Účetní Portál

 Účetní Portál

Sdílí Codexis22.2.2012 10:48 | Poplatník si může podle § 35ba zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů uplatnit slevu ve výši 24.840 Kč na vyživovanou manželku/manžela žijící s poplatníkem v domácnosti, pokud její (jeho) vlastní příjem nepřesáhne částku za zdaňovací období 68.000 Kč.

Je-li manželka/manžel držitelem průkazu ZTP/P, zvyšuje se částka 24.840 Kč na dvojnásobek, tedy na 49 680 Kč.

Daňové změny s účinností od 1. 1. 2015 aneb zákon 458/2011 Sb. jedno inkasní místo - 1. část

Autor Ing. Ivana Pilařová

Ing. Ivana Pilařová

20.2.2012 08:16 | Po téměř nekonečných peripetiích a rozpravách, byl nakonec schválen soubor daňových zákonů označovaných souhrnně jako „Daňová reforma“ a vydán ve Sbírce zákonů pod číslem 458/2011 Zákon o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů.
Účinnost naprosté většiny ustanovení je nasměrována na 1. 1. 2015, pouze změny ve zdaňování společností provozujících loterie, sázky a jiné podobné hry nabývají účinnosti již k 1. 1. 2012.

Roční zúčtování záloh a daňového bonusu za rok 2011

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

15.2.2012 12:10 | S ukončením kalendářního roku vzniká každému zaměstnavateli mnoho povinností. Z hlediska daňového vyžaduje od plátců daně z příjmů ze závislé činnosti ověřit správnost zdaněných příjmů v průběhu kalendářního roku a pak provést na žádost poplatníka daně z příjmu roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění včetně předložení předepsaných výkazů pro správce daně.
Zaměstnanec má právo požádat posledního plátce daně nejpozději do 15. 2. 2012 o provedení roční zúčtování za rok 2011 a k tomuto datu musí doložit veškeré doklady nutné pro provedení ročního zúčtování. Pokud je nedoloží, provede plátce daně roční zúčtování jen v rámci těch skutečností, pro které poplatník doklady doložil.

Změny v provádění srážek ze mzdy od 1. 1. 2012

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

23.1.2012 08:45 | Od 1. 1. 2012 dochází ke zvýšení nezabavitelné částky, která musí být povinnému vyplacena při provádění srážek z jeho mzdy, a to podle nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být povinnému sražena z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení.

Převodní můstek k novele zákoníku práce

Autor Mgr. Zdeněk Schmied

Mgr. Zdeněk Schmied

18.1.2012 08:50 | K lepší orientaci v novele zákoníku práce jsme pro Vás přichystali převodní můstek Mgr. Zdeňka Schmieda.

Věcné změny v zákoníku práce od 1. 1. 2012 včetně problematiky cestovních náhrad - 2.část

Autor Mgr. Zdeněk Schmied

Mgr. Zdeněk Schmied

11.1.2012 06:08 | Připravili jsme pro vás 2. část článku Mgr. Zdeňka Schmieda ke změnám zákoníku práce.

Změny v nemocenském pojištění v roce 2012

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

Sdílí Codexis10.1.2012 07:45 | Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, se mění od 1. 1. 2012 především v následujících oblastech:
- v rozšíření okruhu nemocensky (a důchodově) pojištěných zaměstnanců,
- v podmínkách účasti zaměstnanců na nemocenském pojištění,
- ve zrušení institutu přerušení pojištění,
- ve výpočtu dávek nemocenského pojištění,
- v podmínkách nároku na dávky nemocenského pojištění a v podmínkách pro výplatu dávek,
- v souběhu dávek nemocenského pojištění s náhradou mzdy při dočasné pracovní neschopnosti,
- v povinnostech zaměstnavatelů v nemocenském pojištění,
- v povinnostech, které v nemocenském pojištění plní okresní správy sociálního zabezpečení,
- ve změně okruhu dávek nemocenského pojištění, z nichž se provádí výkon rozhodnutí srážkami z dávek,
- v rozšíření a upřesnění správních deliktů.

Věcné změny v zákoníku práce od 1. 1. 2012 včetně problematiky cestovních náhrad -1.část

Autor Mgr. Zdeněk Schmied

Mgr. Zdeněk Schmied

2.1.2012 07:32 | Dnem 1. ledna 2012 nabývá účinnosti zákon č. 365/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony,označovaný jako tzv. „velká novela zákoníku práce“. Zákon byl vyhlášen a publikován ve Sbírce zákonů v částce 128 dne 6. prosince 2011.

Potvrzení o zaměstnání (oddělené potvrzení) v roce 2012

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

Sdílí Codexis19.12.2011 10:29 | Při skončení pracovněprávního vztahu je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání (zápočtový list), pokud se se zaměstnancem nedohodne jinak. ...
Změny vyplývají z novely č. 365/2011 Sb., kterou se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Dohoda o provedení práce - průměrný výdělek 2012

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

Sdílí Codexis13.12.2011 14:39 | V souladu s ustanovením § 313 zákoníku práceje zaměstnavatel povinen vydat v den skončení zaměstnání zápočtový list všem zaměstnancům, tedy i těm, kteří pracovali na základě dohody o provedení práce. Na žádost zaměstnance je zaměstnavatel povinen vydat přílohu zápočtového listu, kde se uvádí mimo jiné čistý průměrný měsíční výdělek.

Statutáři - změny legislativy

Autor Ing. Pavel Běhounek

Ing. Pavel Běhounek

Sdílí Codexis6.12.2011 07:33 | V návaznosti na diskuse na téma souběhu výkonu funkce jednatelů a členů představenstev (vyvolané rozhodnutím Nejvyššího správního soudu 3 Ads 119/2010 - 58 z 9.12.2010) byly od počátku roku 2011 připravovány legislativní změny, které uvedeným osobám od 1.1.2012 umožňují účast na důchodovém a nemocenském pojištění, odstraňují zásadní rozdíly mezi jednotlivými typy odměn (mzda, odměna jednatele nebo odměna člena představenstva) a také umožňují výkon obchodního vedení společností v pracovněprávním vztahu i pro jednatele či členy představenstva. Změny v sociálním zabezpečení jsou součástí novely zákona o nemocenském pojištění (její součástí je i novelizace zákona o daních z příjmů odstraňující daňovou neuznatelnost odměn členů statutárních a dalších orgánů právnických osob). Možnost uzavření platného pracovního poměru na výkon funkce ředitele apod. s osobami, které jsou jednateli či členy představenstev, umožňuje novela obchodního zákoníku, která byla 29.11.2011 vyhlášena ve Sbírce zákonů pod č. 351/2011 Sb.

Změny u dohody o provedení práce od 1.1.2012

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

Sdílí Codexis14.11.2011 13:16 | Od 1.1.2012 dochází k podstatným změnám u dohod o provedení práce (dále jen „DPP“). Uveďme proto vše, co je nutné respektovat při uzavírání DPP.

Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2012

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

Sdílí Codexis3.11.2011 09:54 | Náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) se poskytuje zaměstnancům v souladu s § 192 až 194 zákoníku práce.

Podle zákona č. 187/2006 Sb. (dále jen ZNP) náleží pojištěnci nemocenské od 22. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény, pokud podmínky pro vznik nároku byly splněny v době trvání pojištění nebo v době přerušení pojištění.

V době prvních 21 kalendářních dnů DPN bude zaměstnancům v pracovním poměru nebo v rámci dohod o pracích mimo pracovní poměr náležet náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod (dále jen „náhrada mzdy při DPN“) , pokud ke dni vzniku DPN splňuje zaměstnanec podmínky nároku na nemocenské podle ZNP. Všichni zaměstnavatelé musí znát podmínky účasti na nemocenském pojištění, protože nadále oznamují okresní správě sociálního zabezpečení (dále jen OSSZ) nástup do zaměstnání pouze těch zaměstnanců, kteří jsou účastni nemocenského pojištění.....

Daňové změny s předpokládanou účinností od 1.1.2013 - II. díl

Autor Ing. Ivana Pilařová

Ing. Ivana Pilařová

Sdílí Codexis2.11.2011 09:06 | Připravujeme aktualizaci článku ke schválenému znění zákona č. 458/2011 o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů.
Účinnost od 1. 1. 2015 (s vyjímkou některých ustanovení, která nabývají účinnosti od 1. 1. 2012 event. 1. 4. 2012)

Problémy zaměstnavatelů v krizi a jejich obvyklá řešení

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

Sdílí Codexis27.10.2011 11:24 | Ekonomická krize přináší značné problémy mnohým zaměstnavatelům, s nimiž se dříve nesetkali. Problémy spočívají v tom, že se snižuje zájem o jimi vyráběné výrobky či poskytované služby a zaměstnavatel musí hledat úsporná opatření, která povedou ke změně ekonomických podmínek s cílem přežít v konkurenčním boji. Mnohdy je situace tak dramatická, že je nutné řešit zrušení zaměstnavatele a ukončení pracovních poměrů......

Daňové změny s předpokládanou účinností od 1.1.2013 - I. díl

Autor Ing. Ivana Pilařová

Ing. Ivana Pilařová

Sdílí Codexis4.10.2011 11:14 | Připravujeme aktualizaci článku ke schválenému znění zákona č. 458/2011 o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů.
Účinnost od 1. 1. 2015 (s vyjímkou některých ustanovení, která nabývají účinnosti od 1. 1. 2012 event. 1. 4. 2012)

Zákonné pojištění v r. 2011

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

Sdílí Codexis22.8.2011 14:09 | Zákon č. 266/2006 Sb. o úrazovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, má nabýt účinnosti od 1.1.2013. Do této doby je zaměstnavatel povinen postupovat podle §205 písm. d) odst. 7 zákona č. 65/1965 Sb., starý zákoník práce, tj. přihlásit se k zákonnému pojištění odpovědnosti zaměstnavatele pro případ vzniku pracovního úrazu a nemoci z povolání (dále jen „zákonné pojištění“).

Některé souvislosti daně z příjmů a zákonného pojištění zaměstnanců

Autor Ing. Jana Tepperová Ph.D.

Ing. Jana Tepperová Ph.D.

Sdílí Codexis23.5.2011 08:41 | Příjmy zaměstnanců jsou v současné době zatíženy několika druhy odvodů, které jsou si v mnoha směrech podobné, přesto je jejich úprava v řadě detailů odlišná. Jedná se o daň z příjmů fyzických osob, pojistné na veřejné zdravotní pojištění a pojistné na sociální zabezpečení (důchodové a nemocenské pojištění) a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.

Potvrzení o zaměstnání v souvislostech (zápočtový list)

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

19.5.2011 09:03 | V den skončení zaměstnání je nutné v souladu s § 313 ZP předat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání. Kopie potvrzení se zakládá do osobního spisu. Pokud zaměstnanec v den skončení zaměstnání nepřevezme zápočtový list, je nutné doklad zaslat neprodleně do vlastních rukou na doručenku na adresu zaměstnance.

Aktuálně k souběhu funkcí jednatelů a členů představenstev

Autor Ing. Pavel Běhounek

Ing. Pavel Běhounek

Sdílí Codexis17.5.2011 09:33 | Nejvyšší správní soud (NSS) dne 9.12.2010 svým rozhodnutím 3 Ads 119/2010 - 58 potvrdil rozhodnutí správy sociálního zabezpečení, která neuznala, že by pracovní smlouva jednatele sjednaná na pozici ředitele založila účast na nemocenském pojištění. Uvedený rozsudek byl dokonce již potvrzen i nálezem Ústavního soudu, který 21.4.2011 usnesením III. ÚS 184/11 odmítl ústavní stížnost podanou v dané věci.

Zaměstnávání cizinců 2011

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

14.5.2011 14:30 | Zaměstnávání je forma závislého vztahu zaměstnance na zaměstnavateli, kdy zaměstnanec provádí činnost podle pokynů zaměstnavatele v době a na místě zaměstnavatelem k tomu určeném, za předem dohodnutou odměnu.

Mateřská a rodičovská dovolená v souvislostech

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

Sdílí Codexis10.3.2011 13:57 | Článek Ing. Růženy Klímové v rozsahu 10 stran je věnovaný problematice: Mateřské a rodičovské dovolené (peněžité pomoci v mateřství, dočasné pracovní neschopnosti v souvislosti s porodem). Článek je obohacen o praktické příklady.

Zaměstnávání starobních důchodců a poživatelů jiných důchodů

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

14.2.2011 14:24 | V článku Ing. Růženy Klímové se seznamte se specifiky zaměstnávání starobních důchodců a poživatelů jiných důchodů z hlediska pracovněprávních vztahů, souběhu příjmu a důchodu, povinností zaměstnavatele, odlištností poživatelů důchodů u zdravotního pojištění, specifik poživatelů důchodů z hlediska daně z příjmů fyzických osob, dalších odlišností u poživatelů starobních důchodů a invalidních důchodů, odlišností při odměňování poživatelů invalidních důchodů.

Změna zákonů v působnosti MPSV - zákon č. 347/2010 Sb.

Autor Účetní Portál

 Účetní Portál

21.12.2010 13:47 | Dne 8. prosince byl ve Sbírce zákonů zveřejněn zákon č. 347/2010 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí. Zákon byl projednán ve stavu legislativní nouze jako sněmovní tisk č. 155. Novela nabývá účinnosti od 1. ledna 2011.

Změny v provádění srážek ze mzdy od 1. 1. 2011

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

6.12.2010 14:11 | S účinností od 1. 1. 2011 dochází ke zvýšení nezabavitelné částky, která musí být povinnému vyplacena při provádění srážek z jeho mzdy, a to podle nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být povinnému sražena z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení.
Seznamte se v článku Ing. Růženy Klímové, od čeho se odvozuje nezabavitelná částka, která musí být dlužníkovi vyplacena, a s postupem při výpočtu srážek ze mzdy od 1. 1. 2011.

Novela zákona o daních z příjmů od 1.1.2011 - fyzické osoby

Autor Účetní Portál

 Účetní Portál

29.11.2010 14:23 | Dne 23.11.2010 podepsal prezident ČR ve stavu legislativní nouze Návrh zákona, kterým se mění zákon č .586/1992 sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (sněmovní tisk č. 158 / senátní tisk č. 366.)
Novela byla zveřejněna ve Sbírce zákonů dne 8.12.2010 jako zákon č. 346/2010 Sb.
V první části materiálu naší společnosti Vás seznámíme s hlavními změnami, které se týkají fyzických osob. Druhá část se věnuje převážně změnám v dani z příjmů právnických osob a společných ustanovení.

Novela zákona o daních z příjmů od 1.1.2011 - základní změny u fyzických osob

Autor Ing. Zuzana Rylová Ph.D.

Ing. Zuzana Rylová Ph.D.

29.11.2010 14:15 | Dne 23.11.2010 podepsal prezident ČR ve stavu legislativní nouze Návrh zákona, kterým se mění zákon č .586/1992 sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (sněmovní tisk č. 158 / senátní tisk č. 366.)

V přiloženém článku Vás Ing. Zuzana Rylová seznámí se základními změnami u fyzických osob, které nabývají účinnost 1. 1. 2011.

Změny v nemocenském pojištění a v náhradě mzdy při DPN od 1. 1. 2011

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

8.11.2010 14:38 | Od 1. 1. 2011 dochází ke změnám v oblasti nemocenského pojištění a při vyplácení náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti zaměstnavatelem. V příloze naleznete článek Ing. Růženy Klímové, který Vás seznámí s výše uvedenými změnami.

Změna výpočtu úroků z prodlení od 1. 7. 2010

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

13.8.2010 15:04 | V článku vás autorka seznámí se změnou ve způsobu výpočtu úroků z prodlení od 1. 7. 2010 provedenou nařízením vlády č. 33/2010 Sb.
Článek je sice zaměřen na stanovení úroků z prodlení zejména z oblasti mzdového účetnictví, avšak metodika je shodná se stanovením úroků z prodlení v obchodně-závazkových vztazích, jelikož právní úprava vychází z Obč. Zákoníku a Nařízení vlády, kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatků z prodlení podle občanského zákoníku.

Zvýšení nezabavitelné částky u srážek ze mzdy

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

12.8.2010 09:53 | Nařízením vlády č. 461/2009 Sb., došlo od 1.1.2010 ke zvýšení nezabavitelné částky, která musí být povinnému vyplacena při provádění srážek z jeho mzdy, a to podle nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být povinnému sražena z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení.

V článku Ing. Růženy Klímové naleznete z čeho je odvozena nezabavitelná částka na osobu, postup při výpočtu srážek ze mzdy a praktické příklady k problematice provádění srážek ze mzdy.

Roční zúčtování záloh a daňového bonusu za rok 2009

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

7.5.2010 11:19 | Zaměstnanec má právo požádat posledního plátce daně nejpozději do 15. 2. 2010 o provedení roční zúčtování za rok 2009 a k tomuto datu musí doložit veškeré doklady nutné pro provedení ročního zúčtování.

Náhrady mzdy vyplácené zaměstnavatelem při dočasné pracovní neschopnosti

Autor Účetní Portál

 Účetní Portál

24.2.2010 12:50 | Od 1.1.2009 došlo v souvislosti s "novým" zákonem o nemocenském pojištění (187/2006 Sb.) k zásadním změnám v systému vyplácení nemocenských dávek.

V článku Vás ve stručnosti seznámíme s postupem výpočtu při výplatě náhrad mzdy vyplácených zaměstanavatelem zaměstnancům při dočasné pracovní neschopnosti - s využitím redukčních hranic platných od 1.1.2010.

Je daňově uznatelné parkovné, v případě, že ho zaměstnanec platí v místě výkonu zaměstnání? - Dotaz

Autor JUDr. Marie Salačová

JUDr. Marie Salačová

3.5.2002 09:00 | Přinášíme Vám praktický dotaz ohledně parkovného v místě výkonu zaměstnání.

Katka

Převodový můstek Rekodifikace

Všeobecné podmínky Účetního Portálu | Informace ke zpracování osobních údajů GDPR | Kodex Účetního Portálu ke zpracování osobních údajů GDPR | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :
 

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace