Články

FILTR        Autor      Rok      
ŘAZENÍ              
VŠEPředchozí   1 ... 56Následující

Stálá provozovna z pohledu účetnictví a daní z příjmů – 2. část

Autor Ing. Otakar Machala

Ing. Otakar Machala

Nové Audio nahrávka2.6.2020 16:28 | V druhém dílu článku o stálých provozovnách od Ing. Otakara Machaly se dozvíme, jaké jsou typy stálých provozoven a konkrétně si je probereme. Jednotlivé typy jsou také vysvětleny na praktických příkladech, které vám pomohou si situaci představit v praxi.

Lucie

Přelomový rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 8 Afs 58/2019 - 48

Autor Mgr. Barbora Bubeníčková , Ing. Martin Bortlík

Mgr. Barbora Bubeníčková Ing. Martin Bortlík

Nové Audio nahrávka26.5.2020 13:18 | Ještě jednou k řetězení ztrát od odborníků, kteří se věnují správě daní. Věřím, že teď už budeme mít všichni jasno, jak to s lhůtou pro stanovení daně a samozřejmě i s možností podat dodatečné daňové přiznání je. Nenechte si ujít.

Pěva
www.pevacoukova.cz, zakladatelka a ❤️ Účetního Portálu

Řetězení daňových ztrát. Víme, co to je?

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

Nové Audio nahrávka25.5.2020 16:40 | V těchto dnech si můžeme přečíst z různých zdrojů, že Nejvyšší správní soud rozhodl o neaplikování pravidla, podle kterého docházelo k řetězení daňových ztrát a prodlužování lhůty pro stanovení daně, která by neustálým řetězením nemusela nikdy zaniknout. Umíme si představit, o co jde? Více naleznete v článku.

Pěva
www.pevacoukova.cz, zakladatelka a ❤️ Účetního Portálu

Posečkání daňové povinnosti

Autor Ing. Ivo Šesták

Ing. Ivo Šesták

Nové Audio nahrávka22.5.2020 10:20 | Ve kterých případech má správce daně právo povolit posečkání daně nebo rozložení její úhrady na splátky? Co musí žádost o posečkání obsahovat? Čím se dokládají důvody uvedené v žádosti? A jak je to v případě vyhovění žádosti s úrokem z prodlení? Odpovědi naleznete v článku pana ing. Ivo Šestáka.

Jana

Zdanění příjmů z nájmu hmotného majetku dle § 9 ZDP, nabytého zděděním nebo darem

Autor Ing. Ivan Macháček

Ing. Ivan Macháček

Nové Audio nahrávka19.5.2020 20:34 | V dalším z článků pana ing. Ivana Macháčka se dozvíte, jak postupovat při daňovém odpisování pronajímaného hmotného majetku získaného zděděním nebo darem. Víte například, jak se bude lišit odpisování v případě, kdy majetek pronajímal již zůstavitel, od případu, kdy s pronájem začíná až dědic? Článek obsahuje i několik praktických příkladů.

Jana

Prominutí DPH a správního poplatku v souvislosti se šířením viru SARS-CoV-2

Autor Ing. Mgr. Olga Hochmannová

Ing. Mgr. Olga Hochmannová

Audio nahrávka6.5.2020 07:37 | ➡️ ZVLÁDNEME TYTO DNY SPOLU ⬅️

Přinášíme vám stručný komentář paní Olgy Hochmannové k prominutí DPH z bezúplatných plnění a k prominutí správního poplatku, jak bylo zveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 7/2020.

Jana

Stálá provozovna z pohledu účetnictví a daní z příjmů – 1. část

Autor Ing. Otakar Machala

Ing. Otakar Machala

Audio nahrávka4.5.2020 21:57 | ➡️ ZVLÁDNEME TYTO DNY SPOLU ⬅️

Přinášíme vám první díl seriálu o mezinárodním zdanění od Ing. Otakara Machaly. Dozvíte se o daňovém rezidentovi, nerezidentovi a místě vedení. Vše je popsáno i na příkladech z praxe.

Lucie

Dodání a pořízení zboží s použitím přemístění zboží v režimu skladu uvnitř území Evropské unie na základě harmonizovaných pravidel EU (call-off stock)

Autor Ing. Jana Ledvinková

Ing. Jana Ledvinková

Audio nahrávka30.4.2020 18:17 | ➡️ ZVLÁDNEME TYTO DNY SPOLU ⬅️

Jak jistě víte, novela zákona o DPH dosud nenabyla účinnosti a než se tak stane, je daňový subjekt oprávněn postupovat podle příslušné směrnice a souvisejícího nařízení EU. Článek paní ing. Jany Ledvinkové nás podrobně seznámí s úpravou pravidel pro režim skladu (call-off stock) podle této evropské legislativy i s pravidly obsaženými v novele zákona.
Článek je doplněn několika příklady, některé z nich obsahují i přehledná grafická znázornění.

Jana

Novela daňového řádu opětovně spatřila světlo světa

Autor Mgr. Barbora Bubeníčková

Mgr. Barbora Bubeníčková

29.4.2020 10:11 | ➡️ ZVLÁDNEME TYTO DNY SPOLU ⬅️

Mgr. Barbora Bubeníčková pro nás připravila stručnou informaci o „znovuzrození“ novely daňového řádu.

Jana

Nezvratný osud novely daňového řádu – zákon nebyl přijat

Autor Mgr. Barbora Bubeníčková

Mgr. Barbora Bubeníčková

23.4.2020 12:42 | ➡️ ZVLÁDNEME TYTO DNY SPOLU ⬅️

Ve stručné informaci Mgr. Barbory Bubeníčkové se dočtete o „životě a zániku“ novely daňového řádu a jaký je předpoklad dalšího vývoje.

Jana

Evidence tržeb a nástup poslední vlny – papírový režim s mnoha omezeními…

Autor Ing. Vladimír Zdražil

Ing. Vladimír Zdražil

Sdílí Codexis Audio nahrávka14.4.2020 17:01 | ➡️ ZVLÁDNEME TYTO DNY SPOLU ⬅️

I do nástupu třetí a čtvrté vlny evidence tržeb dramaticky zasáhla koronavirová epidemie a její důsledky. Samotná novela je nadále v platnosti, avšak její pozměněná účinnost je stanovena na dobu uplynutí tří měsíců od konce nouzového stavu. Zatím to vypadá, že nouzový stav skončí v ČR 30. dubna 2020 a subjekty budou pod hrozbou sankcí evidovat od 1. srpna 2020. V období od konce nouzového stavu a po dobu následujících tří měsíců evidující subjekty evidovat dle zákona o evidenci tržeb mohou, avšak nebudou nijak kontrolováni ani sankcionováni.

Vladimír Zdražil

Online komunikace s finančním úřadem realitou

Autor Ivana Vostatková

 Ivana Vostatková

Audio nahrávka9.4.2020 16:23 | ➡️ ZVLÁDNEME TYTO DNY SPOLU ⬅️

Už jste slyšeli o projektu Ministerstva financí MOJE DANĚ? Online komunikace s finančními úřady už je otázkou blízké budoucnosti, tak si přečtěte, jak nám tento projekt usnadní komunikaci s nimi.

Lucie

Daň z nemovitých věcí na portálu MOJE daně

Autor Ing. Jana Procházková

Ing. Jana Procházková

Audio nahrávka6.4.2020 20:42 | ➡️ ZVLÁDNEME TYTO DNY SPOLU ⬅️

Pravděpodobně jste již slyšeli o novém portálu Ministerstva financí „MOJE daně“, k jehož spuštění by mělo dojít koncem letošního roku. Jaké konkrétní aplikace se připravují pro daň z nemovitých věci, se dozvíte z článku Ing. Jany Procházkové.

Jana

Aktuální změny – 14. týden

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

3.4.2020 10:20 | ➡️ ZVLÁDNEME TYTO DNY SPOLU ⬅️

Přináším Vám přehled mých aktualit k nouzovému stavu, který Vás, věřím, přehledně navede na správné řešení konkrétní oblasti. Uvádím zdroj informace a odkaz na potřebné právní a jiné poklady. Informace momentálně rozdělené do 8 částí můžete sledovat na našem webu, kde jsou průběžně aktualizované. Aktualizujeme téměř denně. Například dnes už vím z prohlášení paní ministryně, že příspěvek 25 000 Kč (naše kapitola 8), který má již formu poslaneckého návrhu, se předělává a bude jinak. Tlak nespokojené veřejnosti byl veliký. Osobně vnímám, že jsou podpory pro OSVČ a nic pro právnické osoby, myslím restaurace, výrobní firmy a mnohé další.

Pěva
www.pevacoukova.cz, zakladatelka a ❤️ Účetního Portálu

Placení daně z nemovitých věcí v r. 2020 ve vazbě na mimořádná opatření k zamezení šíření koronaviru

Autor Ing. Jana Procházková

Ing. Jana Procházková

Sdílí Codexis Audio nahrávka1.4.2020 14:31 | ➡️ ZVLÁDNEME TYTO DNY SPOLU ⬅️

Víte, že termíny splatnosti daně z nemovitých věcí zůstávají na zdaňovací období 2020 beze změny? A jak tedy postupovat v případě, že poplatník nebude schopen zaplatit daň v předepsané lhůtě z důvodů souvisejících s mimořádnými opatřeními k zamezení šíření koronaviru? Tyto i další užitečné informace naleznete v článku Ing. Jany Procházkové.

Jana

EET od 1. května 2020 včetně informace k aktuální situaci

Autor Ing. Jiří Dušek

Ing. Jiří Dušek

Audio nahrávka30.3.2020 12:26 | ➡️ ZVLÁDNEME TYTO DNY SPOLU ⬅️

Původně od 1. května 2020 byla povinnost evidence tržeb pro zbývající skupinu podnikatelských subjektů. Tento termín je ale posunut – viz bod 1 článku.
Tento článek se zabývá těmi nejdůležitějšími otázkami týkajícími se najetí poslední závěrečné fáze. V druhé části článku jsou shrnuty poznatky z I. a II. fáze najetí na EET. Určitě vám tyto informace mohou pomoci především v tom, čeho se vyvarovat. A platí, i když je nouzový stav, nenechávejte vše na poslední chvíli po jeho skončení.

Jiří Dušek

Děti v daních – 3. část

Autor Ing. Milan Lošťák

Ing. Milan Lošťák

27.3.2020 22:26 | Závěrečný díl seriálu Děti v daních nám přináší informace o způsobech uplatnění daňového zvýhodnění společných dětí z předchozích vztahů, konkrétní příklady dětí druha a družky a také související tiskopisy.

Lucie

Zdanění příjmů z nájmu fyzické osoby dle § 9 ZDP – 2. část

Autor Ing. Ivan Macháček

Ing. Ivan Macháček

Audio nahrávka26.3.2020 21:57 | Ve druhém díle článku od autora Ing. Ivana Macháčka se dozvíme hlavní rozdíly mezi příjmem z nájmu zdaňovaným dle § 7 ZDP a příjmem z nájmu zdaňovaným dle § 9 ZDP. Dozvíte se i více o skutečných či paušálních výdajích a jak je lze kombinovat. Mimo to článek obsahuje také praktické příklady.

Lucie

Zdanění příjmů z nájmu fyzické osoby dle § 9 ZDP – 1. část

Autor Ing. Ivan Macháček

Ing. Ivan Macháček

Audio nahrávka24.3.2020 21:30 | V 1. části článku od Ing. Ivana Macháčka si zodpovíte na otázky typu: Jaké je právní řešení nájmu movité a nemovité věci? Jak bude nájemce a pronajímatel postupovat v případě potřeby údržby nebo opravy v případě nájmu bytu? Obsahem článku jsou také příklady z praxe, které Vám dané situace dostatečně objasní.

Lucie

Dotazy v souvislosti s koronavirem

Autor Ing. Lucie Straková

Ing. Lucie Straková

Audio nahrávka24.3.2020 20:54 | Smyslem tohoto článku, dá-li se to tak nazvat, není citace jednotlivých realizovaných opatření, která jsou součástí Liberačního balíčku I. a II., ale spíše hledání odpovědí na otázky, které v souvislosti právě s takto zaváděnými opatřeními mohou vyvstat... Některé otázky vyvstanou každému a každý si na ně dovede i odpovědět, jsou však i takové, které mnohé napadnou, ovšem hledat odpověď už může být složitější. V takovém případě je toto jakýsi náčrt, návodný materiál při hledání odpovědí...

Lucie Straková

Rozhodnutí MF o prominutí příslušenství daně a správního poplatku z důvodu mimořádné události

Autor Ing. Mgr. Olga Hochmannová

Ing. Mgr. Olga Hochmannová

Audio nahrávka23.3.2020 23:55 | V souvislosti se šířením viru SARS-CoV-2 se ministryně financí rozhodla využít své pravomoci a za účelem zmírnění zvýšených dopadů této mimořádné události na podnikatele i další daňové subjekty přistoupit k hromadnému prominutí příslušenství daně a správního poplatku. Více se dozvíte z článku Ing. Mgr. Olgy Hochmannové.

Jana

Liberační balíček II, stav k 22. 3. 2020

Autor Mgr. Barbora Bubeníčková

Mgr. Barbora Bubeníčková

Audio nahrávka23.3.2020 23:15 | Situace na bojišti se mění každou minutou :-)
V neděli večer byly na webu Ministerstva financí zveřejněny obrysy plánovaného Liberačního balíčku II, který přináší další úlevy. Jejich detailní pravidla budou tento týden projednávána a v následujících dnech zveřejněna ve Finančním zpravodaji. My vám touto rychlou cestou přinášíme jejich stručný výčet:
- pozastavení EET,
- zpětné uplatnění daňové ztráty,
- prominutí sankcí za pozdní podání a úhradu daně z nabytí nemovitých věcí,
- upřesnění záloh – NOVĚ! – článek k Liberačnímu balíčku I ještě pracoval s nutností jejich úhrady, případně žádostí o změnu záloh, apod. – se promíjí červnové zálohy u daně z příjmů.

Barbora Bubeníčková

Liberační balíček I v souvislosti s koronavirem, stav k 22. 3. 2020

Autor Mgr. Barbora Bubeníčková

Mgr. Barbora Bubeníčková

Audio nahrávka23.3.2020 23:14 | Minulý týden byl schválen tzv. "liberační balíček", který sám sebe představuje jako balíček daňových úlev.
Bude se jednat o úlevy svým rozsahem a obsahem odpovídající naprosté výjimečnosti a závažnosti situace způsobené šířením koronaviru?
Co přesně to pro nás znamená a jakých úlev se opravdu dočkáme, se dočtete v tomto článku.

Barbora Bubeníčková

Změny sazeb DPH od 1. 5. 2020 – Metodická informace GFŘ

Autor Ing. Mgr. Olga Hochmannová

Ing. Mgr. Olga Hochmannová

Audio nahrávka20.3.2020 20:11 | Přinášíme vám stručný článek paní ing. Olgy Hochmannové, ve kterém upozorňuje na novou metodickou informaci GFŘ ke změnám sazeb DPH od 1. 5. 2020. Nejspíš už víte, že kvůli správnému určení výše sazby DPH bude nutné rozlišovat, kdy je poskytována stravovací služba a kdy se jedná o dodání potravin jako zboží. Ale víte také, jak to bude se sazbou DPH u teplé vody?

Jana

Novela daňového řádu 2020 – 2. část

Autor Mgr. Barbora Bubeníčková

Mgr. Barbora Bubeníčková

Audio nahrávka19.3.2020 21:15 | Co všechno a kdy přinese tolik diskutovaná novela daňového řádu? Máme se těšit na slibovanou modernizaci a zjednodušení daní? Přinášíme vám komplexní přehled nejvýznamnějších změn, jejichž osud včera ovlivnil Senát. Ten novelu s pozměňovacími návrhy vrátil Poslanecké sněmovně, která o nich bude rozhodovat.
Senát chce mj. zachovat dosavadní třicetidenní lhůtu pro vracení nadměrných odpočtů na dani z přidané hodnoty, v případě neoprávněného vymáhání dvojnásobek úroku z prodlení a další.
Ve druhé části článku vám představíme zcela nový a dlouho očekávaný institut zálohy na daňový odpočet, novinky v kontrolních postupech, na které by se měl daňový subjekt připravit, změnu tvorby DIČ u fyzických osob a další.
Pozn. Článek byl napsán ke stavu před projednáním Senátem (projednáno 18. 3.), vrácení novely Senátem zpět Poslanecké sněmovně, co do lhůt, a senátní pozměňovací návrhy, co do obsahu, v něm tudíž nejsou zohledněny. Je třeba vyčkat, jak o nich Poslanecká sněmovna rozhodne.

Barbora Bubeníčková

Novela daňového řádu 2020 – 1. část

Autor Mgr. Barbora Bubeníčková

Mgr. Barbora Bubeníčková

Audio nahrávka17.3.2020 17:27 | Co všechno a kdy přinese tolik diskutovaná novela daňového řádu? Máme se těšit na slibovanou modernizaci a zjednodušení daní? Přinášíme vám komplexní přehled nejvýznamnějších změn, jejichž osud má aktuálně v rukou Senát.
Nejen nový projekt MOJE daně, podpora elektronizace a revize sankčního systému na vás čekají v první části článku.

Barbora Bubeníčková

Děti v daních – 2. část

Autor Ing. Milan Lošťák

Ing. Milan Lošťák

16.3.2020 22:44 | V článku Děti v daních pokračujeme v seriálu od pana Ing. Milana Lošťáka. Zde budeme řešit, co potřebujete dokládat v případě nároku na daňové zvýhodnění vyživovaných dětí, a jak řešit střídavou péči. Dále se ve článku dozvíte splnění podmínek soustavné přípravy na budoucí povolání.

Lucie

Daň z příjmů právnických osob – obce

Autor Ing. Monika Holušová

Ing. Monika Holušová

Audio nahrávka11.3.2020 23:07 | Přiznání k dani z příjmů obcí a příspěvkových organizací patří do problematické oblasti zdanění veřejně prospěšného poplatníka. Přinášíme Vám zajímavý vhled kolegyně Moniky, který Vám mnohé objasní.
Co máme k problematice na Účetním Portálu my?
1) Přehled – Veřejně prospěšný poplatník aneb široký versus úzký základ daně.
2) Celý den věnovaný daňovému přiznání na obci (v rámci Online programu Specialista pro veřejnou správu – natočeno v únoru 2020).
Věříme, že spolu zdoláme i náročné oblasti.

P.
www.pevacoukova.cz, zakladatelka a srdce Účetního Portálu

Doručování do datové schránky

Autor Ing. Lucie Straková

Ing. Lucie Straková

Audio nahrávka10.3.2020 16:45 | Došla Vám do datové schránky výzva z finančního úřadu, že jste včas nepodali kontrolní hlášení v zákonem stanovené lhůtě? Přitom Vám správce daně stanovil náhradní lhůtu pro splnění do 5 dnů? A vy si nejste jisti, odkdy se těch pět dnů počítá?
Na přání uživatelů Vám přinášíme článek s názvem Doručení do datové schránky od nové autorky a členky ALL IN Účetního Portálu kolegyně Lucie Strakové.
V článku se dále dozvíte, zda je doručeno do datové schránky dnem podání finančním úřadem nebo až Vaším vyzvednutím datové zprávy.

Petra

Děti v daních – 1. část

Autor Ing. Milan Lošťák

Ing. Milan Lošťák

10.3.2020 16:21 | Přinášíme vám první díl seriálu s názvem Děti v daních od autora Ing. Milana Lošťáka. V tomto díle se budeme zaměřovat na to, kdo jsou vyživované děti, jejich kategorie a za jakých podmínek můžeme uznat děti jako vyživované osoby. Mimo to se podíváme na vývoj hodnot a formy uplatnění daňového zvýhodnění.

Lucie

Třístranný obchod v podmínkách zákona o DPH pro rok 2020

Autor Ing. Jana Ledvinková

Ing. Jana Ledvinková

Audio nahrávka5.3.2020 17:09 | Přinášíme Vám článek týkající se třístranného obchodu z pohledu daně z přidané hodnoty od paní Jany Ledvinkové. Třístranným obchodem se rozumí obchod, který uzavřou tři osoby registrované k dani ve třech různých členských státech a předmětem obchodu je dodání téhož zboží mezi těmito třemi osobami s tím, že zboží je přímo odesláno nebo přepraveno z členského státu prodávajícího do členského státu kupujícího.
Víte, jaké jsou podmínky použití třístranného obchodu?
Víte, na co si dát pozor u třístranného obchodu?
Víte, co je u třístranného obchodu nového od roku 2020?
To a více se dozvíte v článku, který je doplněn o příklad a judikaturu.

Petra

Daňový řád a jeho změny – lhůta pro podání přiznání k dani z příjmů

Autor Ing. Matěj Nešleha

Ing. Matěj Nešleha

Sdílí Codexis Audio nahrávka2.3.2020 22:10 | Přinášíme Vám článek pana ing. Matěje Nešlehy, ve kterém nás seznámí s jednou z oblastí, kterou zahrnuje připravovaná novela daňového řádu. Věděli jste, že lhůta pro podání přiznání k dani z příjmů se prodlouží, pokud přiznání podáte elektronicky? A že nově už nebude podstatné, kdy bude u správce daně uplatněna plná moc pro poradce?

Jana

Novinky v zákonu o daních z příjmů s účinností od 1. 1. 2020 – 2. část

Autor Ing. Ivana Pilařová

Ing. Ivana Pilařová

Audio nahrávka3.2.2020 21:46 | V druhém díle článku se autorka zaměřuje na novelu vloženou do zákona o daních z příjmů rozpočtovým balíčkem. Konkrétně jde o změny ve zdanění loterií, v definici mateřské společnosti, rezervy v pojišťovnictví a způsobu výpočtu základu daně z jednokorunových dluhopisů.

Lucie

Finanční správa zareagovala na zpoždění novely ZDPH a upozornila na možnost přímé účinnosti směrnice

Autor Ing. Mgr. Olga Hochmannová

Ing. Mgr. Olga Hochmannová

Audio nahrávka29.1.2020 21:51 | Jak jsme vás již informovali, od 1. 1. 2020 platí pro země EU povinnost používat nová pravidla DPH pro prokazování přepravy zboží do jiného členského státu a pro dodání zboží v režimu skladu (call-off stock), která dosud nejsou zapracována do naší legislativy. Z článku Ing. Mgr. Olgy Hochmannové se dozvíte, že minulý týden vydalo GFŘ informaci o tom, jak do doby nabytí účinnosti novely ZDPH postupovat.

Jana

DPH obce – aktuality 2019 + 2020

Autor Ing. Bc. Lenka Zábojová

Ing. Bc. Lenka Zábojová

Audio nahrávka29.1.2020 20:26 | Článek Ing. Lenky Zábojové zaměřený na obce nás seznámí s aktuálními změnami zákona o DPH. Víte například, že i věcné břemeno může být v některých případech považováno za nájem? Dále si mj. připomeneme, že od 1. 1. 2020 je sazba u tepla a chladu přeřazena z první snížené sazby daně do druhé snížené sazby daně a že od 1. 5. 2020 se do druhé snížené sazby daně nově zařadí i další vybrané služby a zboží.

Jana

Novinky v zákonu o daních z příjmů s účinností od 1. 1. 2020 – 1. část

Autor Ing. Ivana Pilařová

Ing. Ivana Pilařová

Audio nahrávka28.1.2020 12:49 | Co nás čeká za novinky u daně z příjmů? V první části článku nám paní Ing. Ivana Pilařová vysvětlí implementační novely směrnicí ATAD a uvede na pravou míru, co jsou výpůjční výdaje. Dále probereme exit tax a pravidla pro zdanění ovládané zahraniční společnosti.

Lucie

Judikáty nejvyššího správního soudu, nejvyššího soudu a nález ústavního soudu z posledního období

Autor Ing. Ivana Pilařová

Ing. Ivana Pilařová

Audio nahrávka23.1.2020 20:42 | Judikáty zmíněné v článku Ivany Pilařové tradičně máte automaticky zařazeny do judikátů Účetního Portálu, a to podle jednotlivých zákonů a paragrafů.
Snad nejvíce mne překvapil judikát, který řeší technické zhodnocení prováděné současně s opravou se závěrem, že vše má být technickým zhodnocením. K tomuto tématu se ještě určitě vrátíme, protože to není jediný judikát, který problematiku řeší. Když si představím řešení v praxi, znamená to, že bychom postupem uvedeným v judikátu nadhodnotili vlastní kapitál. A to není správné. Právě u klienta řeším něco podobného ve významných částkách. Celá akce cca 12 milionů, z toho opravy 4 miliony a technické zhodnocení 8 milionů. 4 miliony v nákladech opravdu významně ovlivňují vlastní kapitál.
Ve vzácné knize pana PhDr. Milana Skály – Zvláštnosti zdaňování nemovitých věcí z roku 2015 je uvedeno, že výdaje na „smíšenou stavbu“ neboli stavbu, kde se objevuje technické zhodnocení i oprava, dělit lze. Více na str. 123 uvedené knihy. Jak to uděláte u Vašeho klienta? Můžete přemýšlet, případně psát svoje názory.
P.
www.pevacoukova.cz

Daňové přiznání k dani silniční (§ 15 ZDSL) – užitečné informace a příklady

Autor Bc. Martin Mikuš

Bc. Martin Mikuš

Audio nahrávka9.1.2020 20:08 | Předkládaný článek pana Martina Mikuše je ukázkou z knihy Komentář k majetkovým daním, dani silniční a dani spotřební s příklady 2020. Kniha je momentálně v tisku a zakoupit si ji můžete v našem e-shopu (www.ucetni-portal.cz/knihy/eshop/). Vzhledem k tomu, že se blíží termín pro podání přiznání k dani silniční, mohly by Vám níže uvedené informace přijít vhod.
Jana

Správa daně z nemovitých věcí po 16. 1. 2020 ve vazbě na přechod územních pracovišť

Autor Ing. Jana Procházková

Ing. Jana Procházková

Sdílí Codexis9.1.2020 11:05 | Na základě pokynu GFŘ D-41 bude od 16. 1. 2020 převedeno do optimalizovaného režimu 33 územních pracovišť. Znamená to, že uvedená územní pracoviště nebudou zrušena ani přemístěna, ale již nebudou spravujícími územními pracovišti a nebudou na nich umístěny spisy. Na jaká územní pracoviště budou nově umístěny spisy územních pracovišť v optimalizovaném režimu, se dozvíte v článku paní Jany Procházkové. Článek je zaměřen na správu daně z nemovitých věcí, přechod se ovšem týká stejně tak i ostatních daní.
Víte, že si po 16. 1. 2020 musíte pohlídat správně vyplněné územní pracoviště v daňovém tiskopisu?
Víte, co se rozumí spravujícím územním pracovištěm?
Více se dozvíte v článku.

Petra

Novinky na dani z nemovitých věcí ve zdaňovacím období r. 2020

Autor Ing. Jana Procházková

Ing. Jana Procházková

Sdílí Codexis8.1.2020 16:00 | Termín pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2020, tedy pátek 31. leden, se blíží. Přinášíme Vám článek od paní Jany Procházkové na téma novinek daně z nemovitých věcí. Obsahem článku jsou změny, které od zdaňovacího období roku 2020 ovlivní zdanění pozemků, zdanitelných staveb a zdanitelných jednotek.
Došlo u Vás ke změně okolností rozhodných pro stanovení daně z nemovitých věcí nebo ke změně v osobě poplatníka?
Pokud ano, neváhejte se začíst do článku.

Petra

V EU vstoupila v účinnost nová pravidla DPH pro prokazování přepravy zboží do jiného členského státu a pro dodání zboží v režimu skladu uvnitř EU (call-off stock)

Autor Ing. Mgr. Olga Hochmannová

Ing. Mgr. Olga Hochmannová

Audio nahrávka7.1.2020 16:05 | Od 1. 1. 2020 platí pro země EU povinnost používat nová pravidla DPH pro prokazování přepravy zboží do jiného členského státu a pro dodání zboží v režimu skladu (call-off stock), která dosud nejsou zapracována do naší legislativy. Co to znamená pro naše plátce DPH ve vztahu k obchodním partnerům z jiných členských států, se dozvíte z článku paní Olgy Hochmannové.
Jana

Pozor na nová pravidla v obchodování se zbožím v EU od 1. 1. 2020 dle nařízení Rady 2018/1912

Autor Ing. Mgr. Olga Hochmannová

Ing. Mgr. Olga Hochmannová

Audio nahrávka17.12.2019 12:35 | Jsme si jisti, že uživatelé Účetního Portálu vědí, že NAŘÍZENÍ RADY EU mají přímou účinnost. Na rozdíl od úprav Směrnic EU, které je nutné zapracovat do naší legislativy. Seznamte se s aktuálními změnami nařízení, které nabývají platnosti 1. 1. 2020 a které se týkají zejména doložení přepravy mezi zeměmi EU. Bohužel jsou velmi byrokratické.

P.
www.pevacoukova.cz

Závěry koordinačních výborů – podzim 2019

Autor Ing. Ivana Pilařová

Ing. Ivana Pilařová

Audio nahrávka6.12.2019 09:00 | Nové koordinační výbory jsou zajímavé. Považuji je za povinnou literaturu a „dlužím" Vám moje povídání nad koordinačními výbory. Zasekla jsem se na stravenkách neboli jednoúčelových a víceúčelových poukazech. Kdo z Vás jste byli na naší podnikatelské konferenci, víte, že jsme je bouřlivě řešili s Olgou Hochmannovou. Děkuji moc za přehled vybraných koordinační výborů.

P.
www.pevacoukova.cz

P.S. Víte, že máme od roku 2004 „natrhané“ po jednotlivých příspěvcích na webu? Může se hodit. Dříve než jsem začala natáčet moje Povídání nad koordinačními výbory, jsem je četla jako rak. Mohlo by se Vám hodit. Tedy četla jsem závěr a  pokud byl zajímavý, tak jsem četla začátek. Mnohdy jsem si se závěrem vystačila a vše potřebné pochopila.

EET a daň z příjmů a související novinky - podzim 2019

Autor Ing. Ivana Pilařová

Ing. Ivana Pilařová

Audio nahrávka3.12.2019 20:15 | Přinášíme Vám velmi zajímavé a výživné shrnutí novel a všeho, co se událo od začátku letošního roku do jeho podzimu od paní Ivany Pilařové.
Zcela určitě zde „kraluje“ dlouho očekávaná novela zákona o evidenci tržeb, která konečně zavádí rovné zacházení pro všechny podnikatele a od 1. 5. 2020 je povinná evidence tržeb v hotovosti pro všechny. Výjimek je opravdu pár a všechny je v článku najdete. Novinkou je tzv. zvláštní režim.
Je zde dále komentář k novele ZDP, která je účinná od 1. 4. 2019, nicméně většina úprav je platná pro zdaňovací období, které následuje po tomto datu. Často to tedy bude od 1. 1. 2020.
Jsou zde i tři problematická témata, konkrétně daňová neuznatelnost nadměrných výpůjčních nákladů, exit tax a pravidla zdanění ovládané společnosti. Tato témata jsem již dříve rozebírala ve svých článcích a troufnu si odhadovat, že se budou týkat málokoho z vás. Celkově je to velmi zajímavé čtení.

P.

Zdanění příjmů jednatele společnosti s ručením omezeným

Autor Ing. Eva Sedláková

Audio nahrávka28.11.2019 20:34 | Přinášíme Vám článek od paní Ing. Evy Sedlákové, ve kterém se dozvíte vše o příjmech jednatele společnosti s ručením omezeným. Dozvíte se, jaké druhy příjmů jednatele máme, jak tyto příjmy zdanit a které z nich jsou osvobozeny. Vše je znázorněno na praktických příkladech, díky kterým si situaci dokážete představit v praxi.

Lucie

Ohlédnutí za vývojem zdanění mezd srážkovou daní

Autor Ing. Milan Lošťák

Ing. Milan Lošťák

20.11.2019 18:50 | Článek Milana Lošťáka skvělým způsobem rozebírá problematiku tzv. srážkové daně. Je to opravdu nedílná součást našeho pracovního života, především mzdové praxe. Většina lektorů a autorů Účetního Portálu pracuje pro nás právě na dohodu o provedení práce. Limit 10 tisíc měsíčně na měsíc je naprosto dostačující a srážková daň se hodí. Je to optimální způsob zdanění pro obě strany. Jsem ráda, že tento nástroj v ZDP stále máme. Částka není zahrnována do základu pro důchodové pojištění, ale mezi námi, takto většina z nás nepřemýšlí. My „zralí“ často spíš přemýšlíme nad tím, jak se na důchod zabezpečit, a na stát až tak nespoléháme. A ti „mladí“, ti určitě řeší spíše vyšší hotovost právě teď a nepřemýšlejí nad důchodem. Děkujeme za pěkný článek.

P.

Přiznání k dani z příjmů právnických osob – 8. část – Doplňkové tabulky k daňovému přiznání

Autor Ing. Ivana Pilařová

Ing. Ivana Pilařová

Audio nahrávka8.11.2019 15:05 | Přinášíme Vám osmou část seriálu od paní Ivany Pilařové, který je zaměřen na přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2019. Osmá část se věnuje doplňkovým tabulkám k daňovému přiznání.
Součástí přiznání k dani z příjmů právnických osob jsou například tabulka B daňových odpisů, tabulka C pohledávek a rezerv nebo tabulka K s vybranými ukazateli.
Navíc daňové subjekty, které uskutečňují transakce se spojenými osobami, musí vyplnit samostatnou přílohu daňového přiznání za každou spojenou osobu.
Více o doplňkových tabulkách se dozvíte v článku.

Petra

Pozor na změnu sazby DPH u stravovacích služeb a odlišení stravovacích služeb od dodání potravin od května 2020

Autor Ing. Mgr. Olga Hochmannová

Ing. Mgr. Olga Hochmannová

Audio nahrávka8.11.2019 14:50 | Podle novely zákona o DPH mají být s účinností od 1. května 2020 změněny sazby DPH u stravovacích služeb. Zavedením změněné sazby DPH dojde k odlišnému zdaňování stravovacích služeb od dodání potravin jako zboží.
Více k danému tématu se dozvíte v článku paní Olgy Hochmannové.

Petra

Výklad GFŘ k zaokrouhlování základu DPH

Autor Ing. Mgr. Olga Hochmannová

Ing. Mgr. Olga Hochmannová

Audio nahrávka29.10.2019 20:30 | Generální finanční ředitelství nedávno vydalo metodickou informaci k výpočtu DPH a zaokrouhlování od 1. 10. 2019. Postup při zaokrouhlování bezhotovostních úplat, které metodika mimo jiné upravuje, mnohé překvapil. Více se dozvíte v článku Ing. Mgr. Olgy Hochmanové.

Jana

Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2019 – 7. část – Samostatný základ daně a započtení záloh na daň (ř. 331 až ř. 360)

Autor Ing. Ivana Pilařová

Ing. Ivana Pilařová

Audio nahrávka24.10.2019 23:45 | Přinášíme Vám sedmou část seriálu od paní Ivany Pilařové, který je zaměřen na přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2019. Sedmá část se věnuje samostatnému základu daně a započtení záloh na daň.
Víte, jak se započítává daň zaplacená v zahraničí?
Víte, že poslední známá daňová povinnost je údaj, ze kterého se budou po následující zálohové období platit zálohy na daň?
To a více se dozvíte v článku.

Petra

Změny v Intrastatu, o nichž byste měli vědět

Autor Jana Horová

 Jana Horová

Audio nahrávka22.10.2019 10:45 | Od 1. 1. 2019 došlo k četným změnám v Intrastatu, který funguje jako mezinárodní systém sběru a zpracování dat pro statistiku obchodu se zbožím mezi členskými státy Evropské unie. Povinnost zpracovávat tento výkaz mají osoby registrované nebo identifikované k DPH, které se označují jako zpravodajská jednotka.
Víte, že od 1. 1. 2019 došlo k navýšení limitu pro povinnost vykazování v sytému Intrastat?
Víte, že od 1. 1. 2019 došlo ke zpřesnění definice kurzu používaného pro přepočet cizí měny?
Více se dozvíte v článku paní Jany Horové.

Petra

Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2019 – 6. část – Úprava základu daně (ř. 200 až ř. 330)

Autor Ing. Ivana Pilařová

Ing. Ivana Pilařová

Audio nahrávka18.10.2019 15:40 | Přinášíme Vám šestou část seriálu od paní Ivany Pilařové, který je zaměřen na přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2019. Šestá část se věnuje úpravám základu daně a odčitatelným položkám od základu daně.
Víte, že v daňovém přiznání za rok 2019 lze naposledy uplatnit daňovou ztrátu vyměřenou za rok 2014? Víte, že je u odpočtu daňové ztráty důležité zkoumat, zda nedošlo k podstatné změně ve struktuře vlastnických práv společníků?
Víte, že dary jako odčitatelná položka od základu daně musí splňovat mnoho podmínek? Například peněžité dary musí být v daném zdaňovacím období taky zaplacené.
Více o úpravách základu daně se dozvíte v článku.

Petra

Daň z přidané hodnoty pro začátečníky – Kontrolní hlášení – 10. část

Autor Ing. Ivana Pilařová

Ing. Ivana Pilařová

Audio nahrávka14.10.2019 09:40 | Dnes nás článek od paní Ing. Ivany Pilařové provede problematikou kontrolního hlášení. Projdeme si podrobně všechny oddíly kontrolního hlášení a uvedeme si vše, co do nich patří. Mimo to jsou v článku velice hezky popsány vazby oddílů kontrolního hlášení na daňové přiznání k DPH a také jednotlivé druhy kontrolního hlášení.

Lucie

Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2019 – 5. část – Položky snižující účetní výsledek hospodaření (ř. 100 až ř. 170)

Autor Ing. Ivana Pilařová

Ing. Ivana Pilařová

Audio nahrávka11.10.2019 22:00 | Přinášíme Vám pátou část seriálu od paní Ivany Pilařové, který je zaměřen na přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2019. Pátá část je rozsáhlá a tentokrát se v ní autorka věnujeme položkám snižujícím účetní výsledek hospodaření z důvodu tvorby základu daně.
Víte, na jaký řádek daňového přiznání se zachycují osvobozené podíly na zisku?
Víte, na jakém řádku daňového přiznání se vylučují příjmy zdaněné srážkovou daní?
Víte, na jakém řádku daňového přiznání se uvádí rozdíl mezi nižší účetní a vyšší daňovou zůstatkovou cenou v případě prodeje či likvidace majetku?
Více o položkách snižujících základ daně se dozvíte v článku.

Petra

Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2019 – 4. část – Položky zvyšující účetní výsledek hospodaření (ř. 20 až ř. 70)

Autor Ing. Ivana Pilařová

Ing. Ivana Pilařová

Audio nahrávka4.10.2019 10:00 | Přinášíme Vám čtvrtou část seriálu od paní Ivany Pilařové, který se věnuje přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2019. Čtvrtá část je rozsáhlá a věnujeme se v ní položkám zvyšujícím účetní výsledek hospodaření z důvodu tvorby základu daně.
Víte, na jaký řádek daňového přiznání se zachycují neoprávněně zkrácené příjmy a co vlastně tento pojem obsahuje?
Víte, na jaký řádek daňového přiznání se dávají polhůtní závazky a o jaké závazky se přesně jedná?
Víte, na jaký řádek daňového přiznání se zachycuje ztráta z prodeje pozemku a taky v jakých případech?
Více o položkách zvyšujících základ daně se dozvíte v článku.

Petra

Daň z přidané hodnoty pro začátečníky – Změna režimu aneb registrace plátce a zrušení registrace plátce, ručení za daň – 9. část

Autor Ing. Ivana Pilařová

Ing. Ivana Pilařová

Audio nahrávka2.10.2019 20:00 | Přinášíme Vám další část seriálu o dani z přidané hodnoty pro začátečníky od paní Ivany Pilařové. V této deváté části se zaměříme na změnu režimu v případě registrace plátce nebo zrušení registrace plátce, a také se podíváme na ručení za daň.
Víte, že jsou od 1. 7. 2019 rozšířeny možnosti uplatnění nároku na odpočet DPH při registraci plátce u dlouhodobého majetku?
Víte, v jakých případech se dostanete do režimu ručení za daň a jak tomuto ručitelskému závazku aktivně čelit?
Více se dozvíte v článku.

Petra

Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2019 – 3. část – Účetní výsledek hospodaření

Autor Ing. Ivana Pilařová

Ing. Ivana Pilařová

Audio nahrávka26.9.2019 20:00 | Přinášíme Vám třetí část seriálu od paní Ivany Pilařové, který se věnuje přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2019. Ve třetí části se věnujeme účetnímu výsledku hospodaření versus řádku 10 přiznání k dani z příjmů právnických osob. Řádek 10 obsahuje výsledek hospodaření před zdaněním, tedy bez vlivu částek zaúčtovaných na účtech účtové skupiny 59. Co je obsahem účtové skupiny 59 a jak ji správně vyloučit, se dozvíte v článku.

Petra

Příjmy z prodeje nemovitých věcí z hlediska daně z příjmů fyzických osob

Autor Ing. Eva Sedláková

Ing. Eva Sedláková

Audio nahrávka26.9.2019 18:25 | Přinášíme Vám článek od paní Evy Sedlákové, který se věnuje příjmům z prodeje nemovitých věcí z hlediska daně z příjmů fyzických osob. Příjmy z prodeje nemovitých věcí jsou na straně poplatníka daně z příjmů fyzických osob buď příjmem od daně osvobozeným nebo příjmem zdanitelným podle § 7 nebo § 10 zákona o daních z příjmů. Na příkladech si projdeme, jak je to s příjmy z prodeje bytové jednotky, rodinného domu, ostatních nemovitých věcí, z vypořádání spoluvlastnictví k nemovitým věcem nebo z prodeje nemovitých věcí nabytých bezúplatně.

Petra

§ 92a – RPDP aneb kdy režim přenesení nejen „po daňovém balíčku 2019“ správně použít – velká změna pro obce

Autor Ing. Monika Holušová

Ing. Monika Holušová

Sdílí Codexis Audio nahrávka25.9.2019 20:00 | Daňový balíček 2019 přinesl pro obce velkou změnu týkající se režimu přenesení daňové povinnosti.
Víte, že byl pojem „ekonomická činnost“ nahrazen přesnějším a adresnějším textem?
Víte, kdy má obci dodavatel fakturovat službu nebo zboží v režimu přenesení daňové povinnosti a kdy ne?
Na dané téma nám napsala článek specialistka na obce paní Monika Holušová. Článek je doplněn příklady.

Petra

Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2019 – 2. část – Sestavení základu daně – základní principy

Autor Ing. Ivana Pilařová

Ing. Ivana Pilařová

Sdílí Codexis Audio nahrávka19.9.2019 15:48 | Přinášíme Vám druhou část seriálu od paní Ivany Pilařové, který se věnuje přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2019. Ve druhé části se věnujeme principu transformace, tedy převodu účetního výsledku hospodaření před zdaněním na základ daně. Využijeme k tomu položky zvyšující a snižující účetní výsledek hospodaření. O jaké položky se může jednat se dozvíte v článku.

Petra

Návrhy novel zákona o dani z přidané hodnoty v poslanecké sněmovně

Autor Ing. Mgr. Olga Hochmannová

Ing. Mgr. Olga Hochmannová

Audio nahrávka17.9.2019 16:33 | V poslanecké sněmovně má být projednáván
- vládní návrh zákona č. 572, kterým se mimo jiné mění zákon o dani z přidané hodnoty v souvislosti s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti zamezení dvojímu zdanění, a
- vládní návrh zákona č. 580, kterým vyplynou důležité změny pro plátce DPH.
Paní Olga Hochmannová Vám v tomto článku přiblíží hlavní body návrhů novel.

Petra

Daň z přidané hodnoty pro začátečníky – Dlouhodobý majetek v DPH – 8. část

Autor Ing. Ivana Pilařová

Ing. Ivana Pilařová

Audio nahrávka16.9.2019 13:50 | Přinášíme Vám článek o dlouhodobém majetku v DPH, kde paní autorka Ivana Pilařová shrnuje vše podstatné o úpravě odpočtu DPH v souvislosti s dlouhodobým majetkem. Součástí článku jsou i dva příklady, kde zobrazuje složitější situace v praxi, což začátečníkům jistě napomůže pochopit danou problematiku ještě lépe. V neposlední řadě článek obsahuje i kapitolu o majetku vytvořeném vlastní činností.
L.

Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2019 – 1. část – Úvod

Autor Ing. Ivana Pilařová

Ing. Ivana Pilařová

Sdílí Codexis Audio nahrávka5.9.2019 23:00 | Přinášíme Vám seriál od paní Ivany Pilařové věnovaný přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2019. V první úvodní části se věnujeme formuláři daňového přiznání a rozebíráme bezúplatné příjmy v dani z příjmů právnických osob.
Víte, čím se řídí místní příslušnost daňového subjektu?
Víte, jak je to s přijetím majetkového prospěchu vydlužitele při bezúročné zápůjčce?
To a více se dozvíte v článku.

Petra

Daň z přidané hodnoty pro začátečníky – Režim přenesení daňové povinnosti – 7. část

Autor Ing. Ivana Pilařová

Ing. Ivana Pilařová

Audio nahrávka2.9.2019 10:40 | Dnes nás paní Ing. Ivana Pilařová provede režimem přenesení daňové povinnosti v 7. části seriálu DPH pro začátečníky. S jakými zvláštními režimy DPH se můžeme setkat? Objasníme si obchodování s použitým zbožím, trvalý i dočasný režim přenesení daňové povinnosti a koukneme také lehce do budoucna.

Lucie

Nadměrné výpůjční výdaje – příklady

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

27.8.2019 18:00 | Přinášíme Vám článek v podobě příkladů k nadměrným výpůjčním výdajům od paní Pěvy Čoukové. Co to jsou nadměrné výpůjční výdaje a koho se týkají, jsme si vysvětlili již v minulém článku. Nyní si na příkladech ukážeme, jaký je postup výpočtu omezení nadměrných výpůjčních výdajů. Postupem výpočtu se dopracujeme buď ke zvýšení základu daně, nebo ne.
Více se dozvíte v článku.

Petra

Daň z přidané hodnoty pro začátečníky – Intrakomunitární plnění na vstupu i na výstupu, dovoz a vývoz – 6. část

Autor Ing. Ivana Pilařová

Ing. Ivana Pilařová

Audio nahrávka19.8.2019 11:04 | Přinášíme Vám už 6. díl ze seriálu DPH pro začátečníky, kde paní Ivana Pilařová přehledně shrnuje problematiku intrakomunitárního plnění na vstupu i výstupu, dovoz i vývoz. Nejprve si vymezíme prostor mimo tuzemsko, dále si zopakujeme, co jsou ta intrakomunitární plnění. Následně už jsou popisovány jednotlivé situace plnění na výstupu i vstupu, vývoz a dovoz. U každé kapitoly je také přehledně uvedeno, kam v daňovém přiznání DPH, kontrolním hlášení a souhrnném hlášení patří toto zdanitelné plnění.
L.

Zdanění ovládané zahraniční osoby aneb zisky spřízněných osob do Česka od zdaňovacího období začínajícího 1. 4. 2019 a později

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

Sdílí Codexis12.8.2019 18:55 | Možná konec „Daňových rájů“? Změna v podobě zdanění ovládané zahraniční společnosti čeká na vyjmenované české firmy, které vlastní společnosti v zahraničí, od zdaňovacího období začínajícího 1. 4. 2019 a později. Více k danému tématu se dozvíte v článku paní Pěvy Čoukové.
Jak bude definováno ovládání zahraniční společnosti?
Co znamená nový termín podstatná hospodářská činnost?
To a více se dozvíte v článku.

Petra

Daň z přidané hodnoty pro začátečníky – Místo plnění – 5. část

Autor Ing. Ivana Pilařová

Ing. Ivana Pilařová

Audio nahrávka5.8.2019 10:30 | Určení místa plnění dle ZDPH nepovažuji určitě za téma pouze pro začátečníky, ale na své si zde přijdou i pokročilejší čtenáři. Ve článku od paní Pilařové jsou popsány jak základní pravidla určení místa plnění, tak i výjimky, které musíme znát. Článek je přehledně rozdělen do kapitol podle jednotlivých paragrafů tak, aby nám umožnil se v něm nejen vyznat, ale také článkem navázat na samotný zákon o DPH.
L.

Nadměrné výpůjční výdaje – teorie

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

25.7.2019 11:00 | Přinášíme Vám článek věnovaným nadměrným výpůjčním výdajům od paní Pěvy Čoukové.
Režim omezení uznatelnosti nadměrných výpůjčních výdajů byl s účinností od 1. 4. 2019 zapracován do zákona o daních z příjmů novelou č. 80/2019 Sb. z důvodu aplikace Směrnice Rady (EU) 2016/1164, kterou se stanoví pravidla proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem, které mají přímý vliv na fungování vnitřního trhu – ATAD.
Koho se týká režim omezení uznatelnosti nadměrných výpůjčních výdajů?
Co zahrnuje pojem výpůjční výdaje?
Musíme řešit režim omezení uznatelnosti nadměrných výpůjčních výdajů, pokud máme dceřinou společnost v České republice s podílem 40 %?
To a více se dozvíte v článku.

Petra

Jaké jsou hlavní dopady novely zákona o DPH na nemovitosti?

Autor Mgr. Karel Kotrba

Mgr. Karel Kotrba

22.7.2019 17:00 | Jaké jsou hlavní dopady novely zákona o DPH Daňovým balíčkem č. 80/2019 Sb. na uplatňování DPH na nemovitosti?
Víte, že se zúží výjimka z obecného pravidla, že se plátce může rozhodnout, že se u nájmu nemovité věci jinému plátci uplatňuje daň?
Víte, že se zkoumá úprava odpočtu uplatněného DPH taky ve vztahu k opravě nemovitosti?
To a více se dozvíte v článku pana Karla Kotrby.

Petra

Co se stane, když zaplatíte daň na nesprávný daňový účet

Autor Ing. Ivo Šesták

Ing. Ivo Šesták

Sdílí Codexis18.7.2019 13:15 | Jak postupovat v případě, že se spletu a zaplatím daň na nesprávný daňový účet?
Vrátí mi správce daně finanční prostředky zpět, když mu prokážu zřejmý omyl při platbě?
A co když peníze pošle zřejmým omylem poskytovatel platebních nebo poštovních služeb?
Odpovědi se dozvíte v článku pana Iva Šestáka.

Petra

Daň z přidané hodnoty pro začátečníky - Specifika nároku na odpočet daně na vstupu – 4. část

Autor Ing. Ivana Pilařová

Ing. Ivana Pilařová

Audio nahrávka15.7.2019 14:45 | Nárok na odpočet DPH není vůbec jednoduché téma. Začtěte se do zajímavých informací od kolegyně Ivany Pilařové. Možná si znalosti zopakujte, možná načerpejte nové informace. Záleží, kde jste na cestě vzdělávání. Celý cyklus je určený pro začátečníky, ale jsem si jista, že tam mnoho zajímavého najdou i zkušení DPH specialisté. Vše je aktualizované po daňovém balíčku č. 80/2019 Sb. Mne by zcela určitě zaujalo zdůraznění, že zákon o dani z příjmů a zákon o DPH jsou dva zcela samostatné zákony a že případná podobnost je čistě náhodná. A že vůbec nemusí platit, že pokud je něco daňově uznatelné, tak je nárok na odpočet DPH. A dále mne zaujalo, že § 75 odst. 2 ZDPH neboli „plný nárok na odpočet a následný odvod“ není po novele možno uplatnit v jiných případech použití vstupu pro jinou než ekonomickou činnost, což je zejména v činnosti veřejné správy… a mnoho dalšího. Pro mne jsou články Ivany balzám na duši – srozumitelné a jasné. Mám radost, že máme seriál DPH v aktualizaci. Považuji jej za jeden z našich „pokladů“.
P.

Vztah zaměstnance a zaměstnavatele při poskytování zaměstnaneckých půjček

Autor Mgr. Ondřej Pleva

9.7.2019 16:00 | Zaměstnanecké půjčky mohou představovat zajímavou formu benefitu u zaměstnavatele. V rámci takových půjček (úvěrů nebo zápůjček) zaměstnavatel svým zaměstnancům poskytuje peněžní prostředky s výhodným nízkým úrokem, v některých případech dokonce bezúročně.
Tyto půjčky bývají většinou poskytovány loajálním a stabilním zaměstnancům. V tomto článku se zaměřím zejména na povahu vztahu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem z pohledu pracovního i spotřebitelského práva. Opomenut nezůstane ani daňový pohled a pravidla rovného zacházení.

Informace pro správné vyplnění dodatečného přiznání k dani z nemovitých věcí

Autor Ing. Jana Procházková

Ing. Jana Procházková

8.7.2019 22:14 | Zjistili jste chybu v již podaném přiznání k dani z nemovitých věcí? Velmi často se právě při uzavírání účetních knih zjistí, že informace v podaném přiznání k dani z nemovitých věcí nejsou správné. Tu chybí nemovitá věc, tu zase byl pozemek se stavbou prodaný a neměl již být mezi seznamem nemovitých věcí.
Pokud je to Váš případ, zde máte velmi podrobný návod, jak skutečnost napravit.

Petra

Pohledávky z hlediska daně z příjmů fyzických osob

Autor Ing. Eva Sedláková

Ing. Eva Sedláková

4.7.2019 09:30 | Přinášíme Vám článek věnovaným pohledávkám z hlediska daně z příjmů fyzických osob. Autorkou článku je paní Eva Sedláková.
V článku je podrobně vysvětleno, jak má poplatník, v souladu se zákonem o daních z příjmů, s pohledávkami, resp. na straně dlužníka s dluhy, nakládat, jakým způsobem lze náklady spojené s pohledávkami rozpustit do daňových výdajů a o dluhy základ daně zvýšit, a jak pohledávka, resp. dluh, vznikají, případně zanikají.

Daň z přidané hodnoty pro začátečníky - Osvobozená plnění v tuzemsku - 3. část

Autor Ing. Ivana Pilařová

Ing. Ivana Pilařová

Audio nahrávka2.7.2019 14:54 | Pokud chcete být lepší v DPH, tak seriál od paní Ivany Pilařové, je to pravé. Tématem třetí části seriálu jsou osvobozená plnění v tuzemsku. Je velmi důležité u každého výstupu odlišit, která plnění jsou zdanitelná a která jsou od daně osvobozená. U osvobozených plnění dále musíme odlišit, zda jsou s nárokem na odpočet daně na vstupu nebo bez nároku na odpočet daně na vstupu.
Víte, jak je to s osvobozením převodů staveb a pozemků?
Víte, zda se osvobozená plnění započítávají do obratu pro povinnou registraci plátce?
To a více se dozvíte v článku.

Petra

Daň z přidané hodnoty pro začátečníky - Vznik zdanitelného plnění na výstupu – 2. část

Autor Ing. Ivana Pilařová

Ing. Ivana Pilařová

Audio nahrávka26.6.2019 15:59 | Pokud chcete být lepší v DPH, tak seriál od Ivany Pilařové, je to pravé. Tématem druhé části seriálu je vznik zdanitelného plnění na výstupu. Opravdu hodně chyb u klientů nacházím v praxi nesprávným vyhodnocení vzniku zdanitelného plnění a také zaúčtováním výnosů do nesprávného účetního období. Je zde úzká vazba.
Zboží - víme, kdy je DUZP? A co služby, tam je to ještě komplikovanější.
Osobně „miluji“ naši vazbu DPH na tržby, kterou najdete v našich přehledech jako jeden z nezbytných přehledů. Anylýza tržeb, je základní analýzou, kterou je třeba udělat u každého klienta. Jednoznačně výnosy tvoří podnikání. Nechte se inspirovat, jak na jejich kontrolu přes DPH.

P.

Pěstitelské pálení a spotřební daň z lihu

Autor plk. Ing. Naděžda Klewar Slavíková

plk. Ing. Naděžda Klewar Slavíková

Audio nahrávka24.6.2019 14:18 | Dnes pro Vás máme článek o zajímavém tématu pěstitelského pálení. Paní Ing. Naděžda Klewar Slavíková v něm shrnula hlavní informace o pěstitelských palírnách, ovocných lihovarech, uvedla právní úpravy, sazby i způsoby zdanění. Mimo to se můžete dočíst o historii prvních alkoholických nápojů i vývoje počtu pěstitelských pálenic v České republice.

Lucie

Novela zákona o DPH 2019 – 2. část

Autor Ing. Bc. Jaroslav Šobáň

Ing. Bc. Jaroslav Šobáň

Audio nahrávka11.6.2019 15:50 | Přinášíme Vám 2. část seriálu k novele zákona o DPH 2019. Autorem seriálu je pan Jaroslav Šobáň.
V dnešní druhé části se věnujeme změnám, které se týkají vystavování daňových dokladů a související problematiky.
Článek je doplněn o příklady na výpočet daně a zaokrouhlování.
Víte, že pokud plátce uskuteční v rámci jednoho kalendářního měsíce více samostatných zdanitelných plnění pro stejnou osobu, může vystavit souhrnný daňový doklad?
Víte, že již není rozdíl mezi výpočtem DPH shora a zdola?
Více se dozvíte v článku.

Petra

ČÚS 012-046 Přemístění movitých věcí do organizační složky v ČR ze zahraničí - příklad

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

9.6.2019 23:00 | Přinášíme Vám slíbený příklad od paní Pěvy Čoukové na přemístění movitých věcí do organizační složky v České republice ze zahraničí, konkrétně z Německa. Příklad navazuje na článek o Přemístění majetku nově podle směrnice ATAD. Tento princip přemístění majetku platí od 1. 1. 2020.
V příkladu řešíme například účtování nabyvatele organizační složky, účetní a daňové odpisy, DPH z přemístění majetku nebo odloženou daň.

Petra

Daň z přidané hodnoty pro začátečníky - Základní pojmy a základní principy u daně z přidané hodnoty - 1. část

Autor Ing. Ivana Pilařová

Ing. Ivana Pilařová

Audio nahrávka5.6.2019 14:45 | Přinášíme Vám aktualizovaný seriál k dani z přidané hodnoty pro začátečníky od paní Ivany Pilařové. V seriálu je zapracován daňový balíček změn 2019 účinný od 1. 4. 2019, kdy v zákoně o dani z přidané hodnoty došlo k rozsáhlým změnám.
1. část seriálu se věnuje základním pojmům a základním principům u daně z přidané hodnoty. I účetní, která si myslí, že účtuje pouze neplátce a nepotřebuje zákon o dani z přidané hodnoty, může v praxi udělat velký finanční problém.
V článku nechybí praktické příklady, které řeší, co je a není předmětem daně z přidané hodnoty a jak vypočítat obrat pro účely DPH.
Těšit se můžete na další díl, ve kterém probereme vznik daňové povinnosti na výstupu.

Petra

Přemístění majetku nově podle směrnice ATAD – 1. 1. 2020 - tzv. Exit Tax

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

3.6.2019 23:30 | Od 1. 1. 2020 platí nový princip pro přemístění majetku z České republiky do zahraničí. Přemístěním majetku je chápáno především přemístění od zřizovatele do organizační složky s tím, že při přemístěním majetku nedochází k převodu vlastnického práva.
V novém principu se uplatní fikce prodeje a bude uplatněna daň tzv. EXIT TAX.
Co říká důvodová zpráva k novele zákona o daních z příjmů k přemístění majetku?
Existují výjimky při přemístění majetku?
To a více se dozvíte v článku paní Pěvy Čoukové. Navíc se můžete těšit na příklad k dané problematice, který zveřejníme tento týden.

Petra

Oznámení o příjmech ze zdrojů na území ČR plynoucích daňovému nerezidentovi

Autor Ing. Ivana Pilařová

Ing. Ivana Pilařová

28.5.2019 10:48 | Plátce daně, který je plátcem příjmu plynoucího ze zdrojů na území České republiky daňovému nerezidentovi, ze kterého je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně, a to i v případě, že je tento příjem od daně osvobozen nebo o němž mezinárodní smlouva stanoví, že nepodléhá zdanění v České republice, je povinen tuto skutečnost oznámit správci daně.
Jedná se o novinku schválenou novelou zákona o daních z příjmů zákonem č. 80/2019 Sb. a vztahuje se na příjmy, které plynou daňovému nerezidentovi po 1. 4. 2019.
Finanční správa již vydala nový tiskopis.
Více se dozvíte v článku paní Ivany Pilařové.

Petra

Dodatek č. 1 k informaci k problematice registrace k DPH

Autor Ing. Mgr. Olga Hochmannová

Ing. Mgr. Olga Hochmannová

16.5.2019 17:44 | V dubnu vydalo GFŘ na internetových stránkách Finanční správy Dodatek č. 1 k informaci k problematice registrace k dani z přidané hodnoty. Tento dodatek doplňuje dřívější informaci k registraci k DPH.
Shrnutí, co je obsahem tohoto dodatku, se dozvíte v článku paní Olgy Hochmannové.

Petra

Novela zákona o DPH 2019 - 1. část

Autor Ing. Bc. Jaroslav Šobáň

Ing. Bc. Jaroslav Šobáň

Audio nahrávka13.5.2019 12:58 | Přinášíme Vám 1. část seriálu k novele zákona o DPH 2019. Autorem seriálu je pan Jaroslav Šobáň.
V dnešní první části se věnujeme změnám v zákoně o DPH, které nabyly účinnosti v roce 2019.
Většina změn má nastavenou účinnost od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení zákona ve sbírce zákonů. Ovšem v některých výjimečných případech je tomu jinak, podíváme se taky na výjimky.
Článek je doplněn o příklady.

Petra

Změny v daních z příjmů zákonem č. 80/2019 Sb. - 2. část

Autor Ing. Ivana Pilařová

Ing. Ivana Pilařová

Sdílí Codexis Audio nahrávka7.5.2019 14:00 | Přinášíme Vám druhou část článku od paní Ivany Pilařové, který se věnuje změnám v zákoně o daním z příjmů tzv. daňovému balíčku změn.
V druhé části rozebíráme změny v odpočtu na výzkum a vývoj, výdajové paušály, pravidla pro zdanění ovládané zahraniční společnosti, novelu daňového řádu a mnoho dalšího. Více se dozvíte v článku.

Petra

Změna ZDPH do praxe od 1. 4. 2019

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

6.5.2019 11:43 | Dobrý den milé kolegyně a milí kolegové,

1. aktualizovali jsme pro Vás v přehledech Účetního Portálu kontrolní vazby mezi kontrolním hlášením a daňovým přiznáním od 1. 4. 2019 (po novele č. 80/2019 Sb. tzv. daňový balíček).

Změny v daních z příjmů zákonem č. 80/2019 Sb. - 1. část

Autor Ing. Ivana Pilařová

Ing. Ivana Pilařová

Sdílí Codexis Audio nahrávka26.4.2019 14:50 | Dne 27. 3. 2019 byl publikován ve Sbírce zákonů zákon č. 80/2019 Sb. tzv. „daňový balíček změn“. Komplikovaný zákon má deset částí, přičemž první je věnována dani z příjmů. Podstatnou částí novely, která se týká daně z příjmů, tvoří aplikace směrnice ATAD.
K danému tématu Vám přinášíme 1. část článku paní Ivany Pilařové, která se věnuje kmenovým listům, oznámení o příjmech ze zdrojů na území ČR plynoucích daňovému nerezidentovi, změnám ve srážkové dani a daňové neuznatelnosti nadměrných výpůjčních výdajů.

Petra

Kontrolní hlášení po novele ZDPH

Autor Ing. Mgr. Olga Hochmannová

Ing. Mgr. Olga Hochmannová

23.4.2019 15:45 | Zákonem č. 80/2019 Sb. se s účinností k 1. 4. 2019 novelizuje zákon o dani z přidané hodnoty. Uvedená novela zákona o dani z přidané hodnoty přinesla několik změn, které mají dopad do kontrolního hlášení k DPH. Na základě těchto změn zákona o dani z přidané hodnoty vydalo GFŘ dodatky k pokynům k vyplnění kontrolního hlášení DPH a znovu pokyn v aktuálním znění včetně dodatků. Současně připravilo změny xml struktury kontrolního hlášení a upozornilo na tyto změny v xml struktuře KH od 1. 10. 2019.
Shrnutí těchto změn se dozvíte v článku paní Olgy Hochmannové.

Petra

Zadržování nesporné částky nadměrného odpočtu DPH je porušením vlastnického práva

Autor Ústavní soud ČR

 Ústavní soud ČR

9.4.2019 14:37 | Ústavní soud vyhověl ústavní žádosti ohledně zadržování nesporné částky nadměrného odpočtu DPH a uvedl, že zadržování nadměrných odpočtů je bezesporu zásahem do vlastnického práva daňového subjektu. Více se dozvíte v článku.

Petra

DPFO 016 Nepodnikatel s příjmy ze zahraničí

Autor Ing. Zuzana Rylová Ph.D.

Ing. Zuzana Rylová Ph.D.

28.3.2019 22:40 | Přinášíme Vám další příklad od paní Zuzany Rylové. Nyní počítáme daňovou povinnost panu Mojžíši.
Pan Mojžíš je rezidentem České republiky, není živnostník.
Na příkladu si procvičíme výpočet dílčího základu daně ze závislé činnosti, z nájmu nebo třeba metoda prostého zápočtu daně zaplacené v zahraničí.
Příklad je zpracovaný pro rok 2019, ale je velmi potřebný i pro rok 2018.

Kristýna

DPFO 015 Přechod z paušálních výdajů na skutečné výdaje

Autor Ing. Zuzana Rylová Ph.D.

Ing. Zuzana Rylová Ph.D.

28.3.2019 22:15 | Přinášíme Vám další příklad od paní Zuzany Rylové. Nyní počítáme daňovou povinnost paní Agátě, podnikatelce.
Paní Agáta začala podnikat v roce 2012. V letech 2012 až 2015 uplatnila skutečné výdaje, od roku 2016 uplatňovala ze samostatné činnosti paušální výdaje. V roce 2019 zvažuje přechod na skutečné výdaje.
Příklad je zpracovaný pro rok 2019, ale je velmi potřebný i pro rok 2018.

Kristýna

Daňové přiznání fyzických osob za rok 2018 - praktické tipy a rady

Autor Ing. Milan Lošťák

Ing. Milan Lošťák

Sdílí Codexis27.3.2019 18:00 | Do termínu pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob už zbývá jen pár dnů. Pan Milan Lošťák ve svém článku na téma Daně z příjmů fyzických osob za rok 2018 přináší praktické tipy a rady pro zpracování a podání daňového přiznání.
Víte, že pokud chcete využít odkladu daňového poradce, musíte plnou moc na finanční úřad doručit nejpozději 1. 4. 2019?
Víte, že o vrácení přeplatku na dani z příjmů musíte zažádat?
Více se dozvíte v článku.

Kristýna

DPFO 014 Společnost – dříve sdružení

Autor Ing. Zuzana Rylová Ph.D.

Ing. Zuzana Rylová Ph.D.

27.3.2019 16:30 | Přinášíme Vám další příklad od paní Zuzany Rylové. Nyní počítáme daňovou povinnost společnosti ATLAS, která má tři účastníky.
Pana Marka, který má živnostenský list na obchodní činnost, paní Milenu, která má oprávnění na vedení účetnictví a daňové evidence, a paní Míšu, která má oprávnění na zprostředkovatelskou činnost.

Na příkladu si protrénujeme rozdělení mezi společníky, samostatnou činnost jednotlivých společníků nebo třeba nezdanitelné části základu daně.

Příklad je zpracovaný pro rok 2019, ale je velmi potřebný i pro rok 2018.

Kristýna

DPFO 013 Podnikatel a spolupracující osoby

Autor Ing. Zuzana Rylová Ph.D.

Ing. Zuzana Rylová Ph.D.

27.3.2019 16:00 | Přinášíme Vám další příklad od paní Zuzany Rylové. Nyní počítáme daňovou povinnost panu Metodějovi, podnikateli s volnou živností.
Pan Metoděj provozuje činnost za spolupráce syna a manželky a uplatňuje skutečné výdaje.
Na příkladu si protrénujeme rozdělení příjmů a výdajů na spolupracující osoby.

Příklad je zpracovaný pro rok 2019, ale je velmi potřebný i pro rok 2018.

Kristýna

Pozor na změnu výpočtu DPH po novele ZDPH

Autor Ing. Mgr. Olga Hochmannová

Ing. Mgr. Olga Hochmannová

26.3.2019 14:17 | Novela ZDPH, projednávaná jako sněmovní tisk č. 206 v poslanecké sněmovně, by měla být dle dosavadních informací publikována již zítra ve Sbírce zákonů. Tato novela obsahuje mnoho změn zákona o DPH, o kterých Vás průběžně informujeme.
Jednou ze změn je poměrně málo nápadná změna § 37 ZDPH, který stanoví postup při výpočtu DPH u dodání zboží a poskytnutí služby.
Více o této změně se dozvíte v článku paní Olgy Hochmannové.

Petra

DPFO 012 Fyzická osoba – podnikatel s nájmy v § 9 ZDP

Autor Ing. Zuzana Rylová Ph.D.

Ing. Zuzana Rylová Ph.D.

26.3.2019 12:59 | Přinášíme Vám další příklad od paní Zuzany Rylové. Nyní počítáme daňovou povinnost panu Markvartovi, právníkovi a uznávanému odborníkovi na trestní právo.
Pan Markvart je také vlastníkem několika nemovitostí, které pronajímá.
Na příkladu si navíc protrénujeme výpočet odpisů nemovitých a movitých věcí.
Příklad je zpracovaný pro rok 2019, ale je velmi potřebný i pro rok 2018.

Petra

DPFO 010 Rezident Slovenska – příjmy z výkonu funkce a dividend

Autor Ing. Zuzana Rylová Ph.D.

Ing. Zuzana Rylová Ph.D.

25.3.2019 23:36 | Přinášíme Vám další příklad od paní Zuzany Rylové. Nyní počítáme daňovou povinnost panu Xaverovi, který je daňovým rezidentem Slovenska. V České republice dosáhl příjmy za výkon funkce v představenstvu a jako akcionář obdržel dividendy.
Jak správně sestavit panu Xaverovi daňovou povinnost v České republice se dozvíte v příkladu.
Příklad je zpracovaný pro rok 2019, ale je velmi potřebný i pro rok 2018.

Petra

DPFO 009 Podnikatel s příjmy z nájmu a ostatních činností

Autor Ing. Zuzana Rylová Ph.D.

Ing. Zuzana Rylová Ph.D.

25.3.2019 23:16 | Přinášíme Vám další příklad od paní Zuzany Rylové. Nyní počítáme daňovou povinnost panu Pavlovi - je to podnikatel, který po celou dobu výkonu samostatné činnosti vede daňovou evidenci. Pan Pavel má navíc příjmy z nájmu a ostatních činností.
Jak správně sestavit daňovou povinnost panu Pavlovi se dozvíte v podrobném příkladu.
Příklad je zpracovaný pro rok 2019, ale je velmi potřebný i pro rok 2018.

Petra

DPFO 008 Příjmy ze zahraničí, metoda prostého zápočtu

Autor Ing. Zuzana Rylová Ph.D.

Ing. Zuzana Rylová Ph.D.

22.3.2019 07:00 | Přinášíme Vám další příklad od paní Zuzany Rylové. Nyní počítáme daňovou povinnost panu Oldřichovi, který v roce 2019 přešel z paušálních výdajů na skutečné výdaje v daňové evidenci. Svou podnikatelskou činnost navíc rozšířil i do zahraničí, kde má stálé provozovny
Jak správně sestavit daňovou povinnost panu Oldřichovi se dozvíte v příkladu.
Příklad je zpracovaný pro rok 2019, ale je velmi potřebný i pro rok 2018.

Petra

DPFO 007 Fyzická osoba bez oprávnění k podnikání

Autor Ing. Zuzana Rylová Ph.D.

Ing. Zuzana Rylová Ph.D.

21.3.2019 23:40 | Přinášíme Vám další příklad od paní Zuzany Rylové. Nyní počítáme daňovou povinnost paní Noře, která nemá žádné oprávnění k podnikání.
V roce 2019 měla různé typy příjmů, například obdržela příjem ze zděděných autorských práv, získala úrok z půjčky s.r.o. se sjednaným úrokem nižším než obvyklým, darem obdržela obraz, prodala podíl na s.r.o. a další.
Jak správně sestavit daňovou povinnost paní Noře se dozvíte v příkladu.
Příklad je zpracovaný pro rok 2019, ale je velmi potřebný i pro rok 2018.

Petra

DPFO 005 Zdanění příjmů daňového rezidenta Rakouska – občan ČR

Autor Ing. Zuzana Rylová Ph.D.

Ing. Zuzana Rylová Ph.D.

20.3.2019 23:15 | Přinášíme Vám další příklad od paní Zuzany Rylové. Nyní počítáme daňovou povinnost panu Úhořovi, který je občanem České republiky, ale daňovým rezidentem Rakouska. Pan Úhoř je již několik let členem sportovního klubu v České republice a své příjmy dosahuje ze sportovní činnosti (nejedná se o závislou činnost). Navíc obdržel dividendy jako akcionář české společnosti.
Příklad je zpracovaný pro rok 2019, ale je velmi potřebný i pro rok 2018.

Petra

DPFO 003 Příjmy podnikatele s daňovou evidencí

Autor Ing. Zuzana Rylová Ph.D.

Ing. Zuzana Rylová Ph.D.

19.3.2019 09:40 | Přinášíme Vám další příklad od paní Zuzany Rylové. Nyní řešíme podnikatele, který vede daňovou evidenci. V tomto příkladu se zaměříme na majetek, a to jak na nemovité věci, tak na movité věci.
Příklad je zpracovaný pro rok 2019, ale je velmi potřebný i pro rok 2018.

Petra

Vyúčtování srážkové daně za rok 2018 (žlutý tiskopis)

Autor Ing. Milan Lošťák

Ing. Milan Lošťák

19.3.2019 09:18 | Blíží se termín pro podání tiskopisu Vyúčtování srážkové daně za rok 2018, tedy 1. duben 2019. Tato lhůta již nemůže být prodloužena.
Jedná se o povinnost plátce daně podle § 38d odst. 9 zákona o daních z příjmů podat místně příslušnému správci daně vyúčtování daně z příjmů vybírané srážkou podle zvláštní sazby.

DPFO 002 Závislá činnost, nájmy, ostatní příjmy

Autor Ing. Zuzana Rylová Ph.D.

Ing. Zuzana Rylová Ph.D.

18.3.2019 15:25 | Je čas, kdy přiznání k příjmům vytváříme v daňových a účetních kancelářích všichni.
Na pomoc s problematikou fyzických osob Vám přinášíme příklady, kde najdete mnoho potřebného. Příklady pro vás zpracovala paní Zuzana Rylová.
Příklady jsou zpracovány pro rok 2019, ale jsou velmi potřebné i pro rok 2018.

DPFO 001 Souvislý příklad: Příjmy fyzických osob, výpočet celkové daně

Autor Ing. Zuzana Rylová Ph.D.

Ing. Zuzana Rylová Ph.D.

18.3.2019 15:10 | Je čas, kdy přiznání k příjmům vytváříme v daňových a účetních kancelářích všichni.
Na pomoc s problematikou fyzických osob Vám přinášíme příklady, kde najdete mnoho potřebného. Příklady pro vás zpracovala paní Zuzana Rylová.
Příklady jsou zpracovány pro rok 2019, ale jsou velmi potřebné i pro rok 2018.

Komplexní příklad pro rok 2018 na daň z příjmů právnických osob

Autor Ing. Eva Nedorostková

Ing. Eva Nedorostková

12.3.2019 22:00 | Pro všechny, co jdou na zkoušky daňových poradců…

Pro všechny, co si chtějí protrénovat svoje znalosti z oblasti daně z příjmů právnických osob…

Pro všechny z Vás přinášíme souvislý příklad od paní ing. Evy Nedorostkové, odbornice na tuto daň, která stála dlouho ve vedení daňové správy v Brně a dlouho ve vedení odvolacího úřadu v Brně.

Já osobně jsem příklad sama propočítala a moc za tento příklad děkuji.

P.

Elektronický občanský průkaz a jeho využití při vyplnění daňového přiznání

Autor Ing. Ivo Šesták

Ing. Ivo Šesták

Sdílí Codexis6.3.2019 14:13 | Přinášíme Vám článek pana Iva Šestáka, který Vás seznámí s elektronickým občanským průkazem (eObčankou) a přiblíží Vám jeho využití při vyplnění daňového přiznání.

Víte, že pomocí eObčanky lze prokázat totožnost při elektronické komunikaci se státní správou?
Víte, jak získat a aktivovat si eObčanku?
Víte, že Generální finanční ředitelství umožňuje přihlášení pomocí eObčanky v aplikaci Elektronická podání pro Finanční správu?
Víte, že eObčanka má i další využití?

To a více se dozvíte v článku.
Petra

Vybíráme z daňového balíčku 2019 - 1. část: Zdanění ovládané zahraniční osoby aneb zisky spřízněných osob do Česka od roku 2019

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

Sdílí Codexis Audio nahrávka28.2.2019 23:10 | Možná konec „Daňových rájů“? Uvidíme, co hlava českého daňového poplatníka vymyslí...

Určitě bude prima, když se příjmy ze zdrojů v naší republice, dostanou do naší kapsy neboli do státního rozpočtu.

Změna v podobě zdanění ovládané zahraniční společnosti čeká na vyjmenované české firmy, které vlastní společnosti v zahraničí.

Změna způsobu uplatňování daňových výdajů

Autor Ing. Eva Sedláková

Ing. Eva Sedláková

Audio nahrávka19.2.2019 15:42 | Přinášíme Vám článek od paní Evy Sedlákové, který řeší změnu způsobu uplatňování daňových výdajů. Článek je určen pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob s příjmy ze samostatné činnosti podle § 7 zákona o daních z příjmů při změně způsobu uplatňování výdajů ve skutečně vynaložené výši na uplatňování výdajů paušálem z dosažených příjmů anebo při zahájení účtování, nebo při zahájení vedení daňové evidence. Článek je doplněn o příklady.
Víte, že základ daně se v případě změny způsobu uplatňování daňových výdajů zvyšuje pouze o pohledávky, které ještě nebyly zdaněny?
Víte, že v období, kdy poplatník fyzická osoba uplatňuje daňové výdaje paušální částkou z dosažených příjmů a eviduje hmotný majetek, který již odpisoval, zákon stanoví, že poplatník vede odpisy pouze evidenčně?
Více se dozvíte v článku.

Petra

Ukončení podnikání z hlediska daně z příjmů

Autor Ing. Eva Sedláková

Ing. Eva Sedláková

Audio nahrávka15.2.2019 11:49 | Přinášíme Vám článek od paní Evy Sedlákové, který řeší ukončení podnikatelských aktivit poplatníka daně z příjmů fyzických osob s příjmy ze samostatné činnosti podle § 7 zákona o daních z příjmů. Pro postup poplatníka je rozhodující, zda vede účetnictví, daňovou evidenci nebo uplatňuje paušální výdaje.
V článku se dozvíte, jak je to s finančním leasingem nebo pohledávkami v případě ukončení podnikání a mnoho dalšího. Článek obsahuje 18 příkladů.
S článkem souvisí již zveřejněný článek s názvem Přerušení podnikatelské činnosti od paní Evy Sedlákové. Můžete se těšit na článek Změna způsobu uplatňování daňových výdajů u poplatníků fyzických osob.

Petra

Daňové, účetní a související novinky začátku roku 2019

Autor Ing. Ivana Pilařová

Ing. Ivana Pilařová

Audio nahrávka8.2.2019 11:39 | Zajímají Vás daňové, účetní a související novinky začátku roku 2019? Přinášíme Vám článek od paní Ivany Pilařové, který je bohatý na informace, jež se aktuálně řeší.
Probereme nejen oblast zákona o evidenci tržeb, zákona o daních z příjmů, zákona o DPH, zákona o veřejných rejstřících, zákona o sociálním pojištění, účetnictví, ale také závěry nejaktuálnějších Koordinačních výborů a judikátů Nejvyššího správního soudu.
Víte, zda je daň z nabytí nemovitých věcí součástí nabývané nemovité věci?
Víte, jak je to s vykazováním nehmotných výsledků výzkumu a vývoje?
To a více se dozvíte v článku.

Petra

Zelená nafta

Autor plk. Ing. Naděžda Klewar Slavíková

plk. Ing. Naděžda Klewar Slavíková

Sdílí Codexis Audio nahrávka6.2.2019 14:40 | Dne 10. 1. 2019 byl ve Sbírce zákonů ČR vyhlášen zákon č. 4/2019 Sb., který s účinností od 1. 2. 2019 mění zákon o spotřebních daních. Co nového nám přinese tato novela se dozvíte v článku paní Naděždy Klewar Slavíkové.
Víte, že přestože je zákon účinný od 1. 2. 2019, se pro nárok na vrácení daně ze zelené nafty, který vznikl v lednu 2019, použije znění zákona ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona?
Víte, že se prodlužuje lhůta pro vrácení přeplatku daně ze zelené nafty z 30 dnů na 60 dnů?
To a více se dozvíte v článku.

Petra

Vrácení přeplatku na daních z příjmů po novele

Autor Ing. Ivo Šesták

Ing. Ivo Šesták

30.1.2019 15:30 | Novela zákona o daních z příjmů č. 170/2017 Sb. přinesla změnu ve vracení přeplatků na daních z příjmů. Podle nového ustanovení lze postupovat u daňových přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob podaných v roce 2019 za zdaňovací období kalendářního roku 2018.
Více se dozvíte v článku pana Iva Šestáka.

Petra

Další novela ZDPH 2019

Autor Ing. Mgr. Olga Hochmannová

Ing. Mgr. Olga Hochmannová

Audio nahrávka17.1.2019 15:44 | Ve Sbírce zákonů byl dnes publikován zákon č. 6/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
Jedná se o změnu sazby DPH, která byla projednána a přijata na základě poslaneckého návrhu.
Víte, jakého zboží nebo služeb se změna sazby DPH týká?
Víte, kdy zákon nabývá účinnosti?
Více se dozvíte v článku paní Olgy Hochmannové.

Petra

Vybrané části návrhu novely ZDPH od roku 2019 III. část - oprava daně z nedobytných pohledávek

Autor Ing. Mgr. Olga Hochmannová

Ing. Mgr. Olga Hochmannová

Audio nahrávka16.1.2019 15:15 | V poslanecké sněmovně jako tisk 206 je v současné době projednáván vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní, jehož součástí je i návrh změny zákona o DPH od roku 2019.
V dnešním článku od paní Olgy Hochmannové se podíváme na novou koncepci oprav daně z nedobytných pohledávek.
Víte, že je navržen nový výčet okolností a podmínek, za nichž je možno opravu provést?
Více se dozvíte v článku.

Petra

Zpoždění novel ZDPH a účinnost vybraných ustanovení ZDPH

Autor Ing. Mgr. Olga Hochmannová

Ing. Mgr. Olga Hochmannová

Audio nahrávka11.1.2019 12:15 | Začátkem ledna 2019 byly na internetových stránkách Finanční správy zveřejněny dvě informace, které se týkají účinnosti novel ZDPH projednaných v poslanecké sněmovně.
Jedná se o vládní návrh novely ZDPH ve sněmovním tisku 206, u něhož dosud legislativní proces nebyl dokončen a o poslanecký návrh novely ZDPH ve sněmovním tisku 140, který již byl projednán i schválen a podepsán prezidentem, ale dosud nebyl publikován ve Sbírce zákonů.
Více se dozvíte v článku paní Olgy Hochmannové.

Petra

Jednu novelu ZDPH přece stihli

Autor Ing. Mgr. Olga Hochmannová

Ing. Mgr. Olga Hochmannová

Audio nahrávka11.1.2019 10:53 | Jedna z navržených novel zákona o DPH byla úspěšně dotažena do konce. Více se dozvíte v článku paní Olgy Hochmannové.

Petra

Daň z nemovitých věcí ve zdaňovacím období roku 2019 – NOVINKY

Autor Ing. Jana Procházková

Ing. Jana Procházková

Sdílí Codexis Audio nahrávka9.1.2019 08:50 | Termín pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2019, tedy čtvrtek 31. leden, se blíží. Přinášíme Vám článek od paní Jany Procházkové na téma novinek daně z nemovitých věcí. Obsahem článku jsou změny, které od zdaňovacího období roku 2019 ovlivní zdanění pozemků, zdanitelných staveb a zdanitelných jednotek.
Došlo u Vás ke změně okolností rozhodných pro stanovení daně z nemovitých věcí nebo ke změně v osobě poplatníka?
Pokud ano, neváhejte se začíst do článku.

Petra

Vybrané části návrhu novely ZDPH od roku 2019 II. část - změny zvláštního režimu jednoho správního místa

Autor Ing. Mgr. Olga Hochmannová

Ing. Mgr. Olga Hochmannová

Audio nahrávka7.1.2019 11:57 | V poslanecké sněmovně je v současné době projednáván vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní, jehož součástí je i návrh změny zákona o DPH od roku 2019.
V dnešním článku od paní Olgy Hochmannové se podíváme na změny zvláštního režimu jednoho správního místa.
Víte, že se podle novely směrnice závazné pro členské státy od 1. 1. 2019 pravidlo přenosu místa plnění na místo příjemce vybrané služby u tohoto zvláštního režimu uplatní až od hranice 10 000 EUR za kalendářní rok?
Víte, jak postupovat, když se nestihla zavést změna zvláštního režimu do českého zákona o DPH k 1. 1. 2019?
Více se dozvíte v článku.

Petra

Vybrané části návrhu novely ZDPH od roku 2019 I. část - zacházení s poukazy

Autor Ing. Mgr. Olga Hochmannová

Ing. Mgr. Olga Hochmannová

Audio nahrávka14.12.2018 13:18 | V poslanecké sněmovně je v současné době projednáván vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní, jehož součástí je i návrh změny zákona o DPH od roku 2019.
V dnešním článku od paní Olgy Hochmannové se podíváme na zacházení s poukazy.
Víte, jaká jsou pravidla pro vznik povinnosti přiznat daň při prodeji poukazu?
Víte, jaký je rozdíl mezi prodejem jednoúčelového a víceúčelového poukazu?
Více se dozvíte v článku.

Petra

Přerušení podnikatelské činnosti

Autor Ing. Eva Sedláková

Ing. Eva Sedláková

Audio nahrávka13.12.2018 11:50 | Víte, jak postupovat z hlediska daně z příjmů při přerušení podnikatelské činnosti?
Víte, zda se za přerušení podnikatelské činnosti považuje taky mateřská dovolená?
To a více se dozvíte v článku paní Evy Sedlákové.

Petra

Upozornění GFŘ na uplatňování DPH u společníků společnosti

Autor Ing. Mgr. Olga Hochmannová

Ing. Mgr. Olga Hochmannová

Audio nahrávka7.12.2018 13:20 | GFŘ publikovalo na internetových stránkách Finanční správy upozornění na změnu v uplatňování DPH u společníků společnosti.
Od 1. 1. 2019 musí všichni společníci společnosti postupovat již podle nových pravidel.
Víte, jaké jsou dva možné postupy u uskutečněných plnění a vystavování daňových dokladů?
Více se dozvíte v článku paní Olgy Hochmannové.

Petra

Ukončení společnosti (sdružení) fyzických osob s 16ti příklady

Autor Ing. Eva Sedláková

Ing. Eva Sedláková

Audio nahrávka6.12.2018 10:37 | Plánujete ukončit společnost (sdružení) fyzických osob nebo jste tohoto ukončení společnosti účastni?
Víte, jaké daňové dopady má ukončení společnosti fyzických osob?
Právě na dané téma přinášíme článek od paní Ing. Evy Sedlákové.
Článek řeší jak zánik členství společníka ve společnosti, tak zánik společnosti.
Navíc je článek doplněn o 16 praktických příkladů.

Petra

Přechod z vedení účetnictví na daňovou evidenci

Autor Ing. Eva Sedláková

Ing. Eva Sedláková

Audio nahrávka26.11.2018 22:10 | Rádi byste jako poplatník – fyzická osoba vedoucí účetnictví ukončili vedení účetnictví a zahájili vedení daňové evidence, ale nevíte jak na to?
Právě Vám přinášíme článek paní Evy Sedlákové, který je doplněn řadou příkladů.

Petra

Osobně vykonávaná činnost umělců – daňových nerezidentů v ČR

Autor Ing. Zuzana Rylová Ph.D.

Ing. Zuzana Rylová Ph.D.

Audio nahrávka22.11.2018 14:37 | Dnes pro vás máme článek o umělcích jako daňových nerezidentech v ČR a o zdaňování jejich příjmů. Dozvíte se jak je definován umělecký výkon a které činnosti se do této kategorie zařazují. Jak zdaňují nerezidentní umělci činnost, kterou vykonávají na území tuzemska? Co je základem daně a jakou povinnost má takový plátce daně? To a mnohem více se dozvíte v článku.

Lucie

Přechod z daňové evidence na vedení účetnictví

Autor Ing. Eva Sedláková

Ing. Eva Sedláková

Audio nahrávka20.11.2018 10:45 | Přinášíme Vám článek od paní Evy Sedlákové na téma přechodu z daňové evidence na vedení účetnictví.
Víte, že přechází-li poplatník z vedení daňové evidence na vedení účetnictví musí upravit základ daně ve zdaňovacím období, ve kterém zahájí vedení účetnictví?
Víte, že se základ daně upravuje například o hodnotu zásob?
To a další zajímavosti se dozvíte v článku.

Petra

Vládní návrh novely zákona o DPH pro rok 2019

Autor Ing. Jana Ledvinková

Ing. Jana Ledvinková

Audio nahrávka14.11.2018 10:00 | Dnes pro vás máme článek od paní Ing. Jany Ledvinkové na aktuální téma Vládní návrh novely zákona o DPH pro rok 2019. Paní autorka prochází přehledně a postupně hlavními změnami podle jednotlivých paragrafů zákona o DPH. Dočtete se více o tom, jaké změny nastanou v definici dotace k ceně, v ustanovení týkajících se poskytování poukazů a mnoho dalšího.

Lucie

Hvězdy daňových příjmů obcím svítí i do budoucna aneb Predikce

Autor Ing. Luděk Tesař

Ing. Luděk Tesař

Audio nahrávka30.10.2018 15:10 | Přinášíme Vám článek od pana Ing. Luďka Tesaře věnovaný problematice financování obcí. V tomto článku naleznete trefné zhodnocení financování územních samospráv v roce 2017 a nakládání s daněmi na našem území.

Kristýna

Provedení TZ budovy a její následný prodej

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

26.10.2018 15:30 | Dnes si pro Vás paní Ing. Pěva Čouková připravila článek na téma, technické zhodnocení budovy a její následný prodej. Spíše než článek, je toto praktický příklad, na kterém si vyzkoušíte, jestli by jste postupovali správně.

Katka

Prodej podílu na s. r. o. - 2. díl - Daňové dopady prodeje podílu

Autor Ing. Ivana Pilařová

Ing. Ivana Pilařová

Audio nahrávka24.10.2018 10:50 | Dnes pro Vás máme připravený 2. díl článku od paní Ivany Pilařové, který se zaměřuje na prodej podílu na s. r. o..
Víte například, jaký je způsob naložení se zdanitelnými příjmy z prodeje podílu nebo příjmy z osvobozeného prodeje podílu?

Katka

Prodej podílu na s. r. o. - 1. díl - Právní souvislosti prodeje podílu

Autor Ing. Ivana Pilařová

Ing. Ivana Pilařová

Audio nahrávka11.10.2018 11:30 | Dnes pro Vás máme připravený 1. díl článku od paní Ivany Pilařové, který se zaměřuje na prodej podílu na s. r. o..
Víte například, jak se řeší převod podílu, který je představován kmenovým listem? Jaký je rozdíl mezi smlouvou o převodu podílu mezi společníky, na třetí osobu a jediného společníka? Na tyhle a mnohem více otázek Vám dnešní článek odpoví.

Katka

Zdaňování dotací z hlediska daně z příjmu

Autor Ing. Eva Sedláková

Ing. Eva Sedláková

Sdílí Codexis Audio nahrávka1.10.2018 11:00 | Přinášíme Vám článek od paní Evy Sedlákové na téma zdaňování dotací z hlediska daně z příjmů.
Víte, že zákon o daních z příjmů dotace nedefinuje?
Víte, že dotace ze státního rozpočtu jsou při splnění zákonem stanovených podmínek na straně poplatníků fyzických osob od daně z příjmů osvobozena?
To a více se dozvíte v článku.

Petra

Návrh novely zákona o evidenci tržeb v poslanecké sněmovně

Autor Ing. Mgr. Olga Hochmannová

Ing. Mgr. Olga Hochmannová

Sdílí Codexis Audio nahrávka14.9.2018 17:20 | Dnešní článek od paní Olgy Hochmannové se zaměřuje na návrh novely zákona o evidenci tržeb.
Dozvíte se například, jaké další tržby budou vyloučené z evidence.

Katka

Příjmy z kapitálového majetku

Autor Ing. Eva Sedláková

Ing. Eva Sedláková

Audio nahrávka20.8.2018 11:34 | Dnes pro Vás paní Eva Sedláková připravila článek o příjmech z kapitálového majetku. Článek obsahuje praktické příklady a postupy jejich řešení.
Víte, jak zdanit příjmy ve formě tantiém a dividend podle počtu držených akcií?
Víte, zda může starobní důchodce na výnos z dluhopisu uplatnit základní slevu na dani na poplatníka?
To a více se dozvíte v článku.

Katka

Návrh novely zákona o DPH obsahuje podstatné změny i pro obce a další neziskové subjekty

Autor Ing. Mgr. Olga Hochmannová

Ing. Mgr. Olga Hochmannová

Sdílí Codexis Audio nahrávka25.7.2018 09:00 | V poslanecké sněmovně je připravena rozsáhlá novela daňových zákonů, která by měla platit od 1. 1. 2019, má číslo sněmovního tisku 206/0.

Když jsem si novelu vytiskla, že si ji budu číst cestou na dovolenou, zjistila jsem, že má na výšku cca 3 cm. Uff… Ještě, že nás práce baví…asi mi zabere půl kufru v letadle.

Přinášíme další vlaštovku k DPH od paní Olgy Hochmannové, abychom se dostali společně do obrazu. Tentokrát cílíme na veřejný sektor, zejména obce a jiné neziskové subjekty.
Kde byla první vlaštovka k DPH?

P.

Zajímavé závěry Koordinačního výboru jara a léta 2018, aneb neřešme to, co za nás vyřešili jiní

Autor Ing. Ivana Pilařová

Ing. Ivana Pilařová

Sdílí Codexis Audio nahrávka20.7.2018 09:30 | Dnešní článek od paní Ivany Pilařové je zaměřený na závěry Koordinačního výboru jara a léta 2018.
Článek obsahuje i dva příklady. První na technické zhodnocení provedené podnájemcem a druhý na manko na materiálu.
Víte, jak určit místo plnění a jaký je režim DPH u školení určených pro omezený okruh účastníků?
Víte, zda je daňově uznatelné DPH z nedoložených mank?
To a více se dozvíte v článku.

Katka

Dlouhodobý hmotný majetek - pořízení nemovité věci - pozemek s budovou - OBCE

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

19.7.2018 12:00 | Pro obce přinášíme příklad na pořízení nemovité věci, a to konkrétně pozemku s budovou.
Víte, jak správně stanovit vstupní cenu pro budovu a pozemky, pokud budete mít jednu cenu ve znaleckém posudku?
Víte, jak je to s daní z nabytí nemovitých věcí?
To a více se dozvíte v příkladu.

Katka

V DPH se připravuje mnoho změn

Autor Ing. Mgr. Olga Hochmannová

Ing. Mgr. Olga Hochmannová

Audio nahrávka13.7.2018 10:30 | Paní Olga Hochmannová pro Vás napsala článek, ve kterém se dozvíte více o připravovaných změnách v DPH. Změny se chystají nejen v jednotlivých sazbách DPH, ale jsou zde i zcela nové principy a postupy, které dosud nebyly uplatňovány.

Katka

Příklad č. 4 na přiznání k dani z příjmů fyzických osob

Autor Ing. Zuzana Rylová Ph.D.

Ing. Zuzana Rylová Ph.D.

28.3.2018 10:00 | Dnešní příklad pana Štiky již s číslem 4 to jsou komplikované příjmy ze závislé činnosti podle § 6 ZDP.
Objevuje se zde novinka roku 2018 – srážková daň u příjmu do 2 500 Kč včetně (§ 6 odst. 4 ZDP). Konkrétně je v příkladu uplatňována u příjmů jednatele a u odměny za členství ve výboru SVJ. Tato možnost v roce 2017 nebyla a fyzická osoba by si musela podat daňové přiznání na konci roku, nemohla by požádat o roční zúčtování daně kvůli souběžným příjmům.

Když se přesuneme opět do rok u 2018 krásně je zde ukázané u příjmů z dohody o pracovní činnosti, že se uplatňuje srážková daň a není to již zaměstnání malého rozsahu. Nejprve tedy zpojistníme sociálním a zdravotním pojištěním a pak následně uplatníme srážkovou daň.
Hodí se do nové praxe roku 2018 a samozřejmě i u tohoto příkladu platí:
Nepřehlédněte, zejména pokud jdete na zkoušky daňových poradců.
Obsahuje opět i vysvětlivky ode mne.

P.

Příklad č. 3 na přiznání k dani z příjmů fyzických osob

Autor Ing. Zuzana Rylová Ph.D.

Ing. Zuzana Rylová Ph.D.

27.3.2018 15:18 | Přinášíme další příklad na daňové přiznání fyzických osob – příklad č. 3 od kolegyně Zuzany Rylové.
Tento příklad je zpracovaný také pro rok 2018 a lze jej použít i pro rok 2017.

Příklad č. 2 na přiznání k dani z příjmů fyzických osob

Autor Ing. Zuzana Rylová Ph.D.

Ing. Zuzana Rylová Ph.D.

26.3.2018 09:46 | Pokračujeme v příkladech na daňové přiznání fyzických osob – příklad č. 2 od kolegyně Zuzany Rylové.
Tento příklad je zpracovaný pro rok 2018 a lze jej beze změny použít i pro rok 2017.

Příklad č. 1 na přiznání k dani z příjmů fyzických osob

Autor Ing. Zuzana Rylová Ph.D.

Ing. Zuzana Rylová Ph.D.

23.3.2018 09:22 | Posíláme Vám aktuální příklad č. 1 na přiznání k dani z příjmů fyzických osob od kolegyně Zuzany Rylové platný pro rok 2018.

Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2017- 3. část

Autor Ing. Eva Sedláková

Ing. Eva Sedláková

Sdílí Codexis19.3.2018 09:00 | Přinášíme 3. část článku o daňovém přiznání z příjmů fyzických osob od paní Ing. Sedlákové, ve kterém se dozvíte, kdo nemá povinnost podat daňové přiznání, jak řešit přeplatek na dani a jsou zde i vysvětleny vybrané údaje z daňového přiznání. Navíc článek obsahuje i spoustu příkladů, které Vám pomohou si vše ujasnit.

Katka

Komplexní příklad pro rok 2017 na daň z příjmů právnických osob

Autor Ing. Eva Nedorostková

Ing. Eva Nedorostková

13.3.2018 23:30 | Pro všechny, co jdou na zkoušky daňových poradců…

Pro všechny, co si chtějí protrénovat svoje znalosti z oblasti daně z příjmů právnických osob…

Pro všechny z Vás přinášíme souvislý příklad od paní ing. Evy Nedorostkové, odbornice na tuto daň, která stála dlouho ve vedení daňové správy v Brně a dlouho ve vedení odvolacího úřadu v Brně.

Já osobně moc za tento příklad zpracovaný až do daňového přiznání děkuji a těším se, že si ho také sama propočítám…

P.

Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2017 – 2. část

Autor Ing. Eva Sedláková

Ing. Eva Sedláková

Sdílí Codexis7.3.2018 22:25 | Blíží se nám termín pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2017.
Abychom vám zpracování přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2017 ulehčili, připravila pro vás paní inženýrka Eva Sedláková seriál článků věnovaný tomuto daňovému přiznání.

Zaměstnanecké benefity v roce 2017 a 2018 - 3. díl - sportovně – kulturně, rekreační benefity

Autor Ing. Ivana Pilařová

Ing. Ivana Pilařová

Sdílí Codexis5.3.2018 18:05 | Přinášíme Vám třetí článek od paní Ivany Pilařové věnovaný zaměstnaneckým benefitům. Dnes se můžete těšit na problematiku sportu, kultury a rekreace v návaznosti na benefity.
Jednotlivé benefity je nutné mít dobře vyhodnoceny v přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2017 - daňové, nedaňové, dále, zda je dobře zdaněno u zaměstnance. V neposlední řadě je vhodné se zamyslet, zda některé benefity přehodnotit, vyměnit, zrušit nebo naopak zavést. Mnohé skýtají úsporu a daňové výhody.
Článek řeší také problematiku DPH.

Změny v oblasti zdaňování právnických osob, daní z příjmů schválené s účinností od 1. 7. 2017 zákonem č. 170/2017 Sb. 1. díl - Specifické změny týkající se veřejně prospěšných poplatníků

Autor Ing. Eva Nedorostková

Ing. Eva Nedorostková

23.2.2018 12:05 | Přinášíme Vám první článek od paní Ing. Evy Nedorostkové ke změnám zákona o daních z příjmů vyplývajících z novely ZDP č. 170/2017 Sb. tzv. daňového balíčku. Změny je nutné zapracovat do naší praxe. První článek se věnuje veřejně prospěšným poplatníkům a jejich specifikům. Jsou zde rozebrány bezúplatné příjmy a jak je zapracovat do daňového přiznání, dále, jak to máme s odpisy svěřeného majetku a mnoho dalšího.

Katka

Zaměstnanecké benefity v roce 2017 a 2018 - 2. díl – pokračování stravování, poskytování nápojů

Autor Ing. Ivana Pilařová

Ing. Ivana Pilařová

23.2.2018 11:52 | Ke konci loňského roku jsme se na Účetním Portále hodně věnovali problematice benefitů. Jednak toto téma bylo zařazeno ve vzdělávacím programu Mzdové účetnictví a jednak jsme zcela nově předělali přehled Plnění poskytovaná zaměstnavatelem - benefity.

Informace GFŘ k § 69 ZDPH – služby přímo vázané na dovoz a vývoz zboží

Autor Ing. Mgr. Olga Hochmannová

Ing. Mgr. Olga Hochmannová

5.2.2018 15:35 | Na začátku ledna 2018 byla na internetových stránkách Finanční správy zveřejněna metodická „Informace o uplatňování zákona o DPH u služeb přímo vázaných na dovoz zboží a vývoz zboží“. Touto informací reaguje Generální finanční ředitelství na změny § 69 zákona o DPH provedené novelou zákona o DPH účinnou od 1. 7. 2017 a také na nejnovější judikaturu SDEU vztahující se k této problematice.
Více k dané Informaci se dozvíte v článku paní Olgy Hochmannové.

Petra

Uživatel pozemku jako poplatník daně z pozemků

Autor Ing. Jana Procházková

Ing. Jana Procházková

Sdílí Codexis30.1.2018 22:27 | Uživatel pozemku je podle zákona o dani z nemovitých věcí poplatníkem daně z pozemků v případě, že vlastník pozemku není znám. Vlastník pozemku není znám zejména u nemovitostí s nedostatečně identifikovatelným vlastníkem v evidenci katastru nemovitostí.
Více k danému tématu napsala paní Jana Procházková.

Víte, kde nejdete seznam tzv. nedostatečně identifikovatelných vlastníků?
Víte, k čemu slouží veřejný registr půdy?
Více se dozvíte v článku paní Jany Procházkové.

Petra

Silniční daň - mohlo by vám pomoci

Autor Bc. Martin Mikuš

Bc. Martin Mikuš

Sdílí Codexis30.1.2018 21:58 | 31. leden 2018 je poslední den pro podání přiznání k dani silniční za rok 2017.
Připravili jsme pro Vás ukázku z knihy Komentář k majetkovým daním s příklady 2018 (silniční daň 2017). Článek pana Martina Mikuše obsahuje řadu příkladů, které vám mohou pomoci s výpočtem daňové povinnosti k dani silniční.
Knihu Komentář k majetkovým daním s příklady 2018 si můžete koupit v e-shopu a e-book máte obratem k dispozici.
Fyzicky bude kniha rozesílána pravděpodobně zítra.

Petra

Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2017 - 1. část

Autor Ing. Eva Sedláková

Ing. Eva Sedláková

Sdílí Codexis Audio nahrávka11.1.2018 12:19 | Je tu nový rok 2018 a ten s sebou přináší nové daňové termíny. Jedním z nich je například termín pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2017.
Abychom vám zpracování přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2017 ulehčili, připravila pro vás paní inženýrka Eva Sedláková seriál článků věnovaný tomuto daňovému přiznání.
Ve své první části se autorka zaměřuje na zvolení správného daňového tiskopisu, na formu podání daňového přiznání a na základní lhůty pro podání daňového přiznání.

Víte, kdy je poslední den lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2017?
Víte, zda můžete podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2017 v Praze, když máte trvalé bydliště v Brně?
To a více se dozvíte v článku.

Petra

Ústavní soud ČR a evidence tržeb

Autor Ing. Mgr. Olga Hochmannová

Ing. Mgr. Olga Hochmannová

Audio nahrávka8.1.2018 15:05 | Plénum Ústavního soudu ČR projednalo v prosinci 2017 návrh skupiny poslanců na zrušení zákona o evidenci tržeb, příp. alespoň některých jeho částí, a zveřejnilo nález Ústavního soudu ČR. V tomto nálezu Ústavní soud ČR rozhodl o zrušení několika částí zákona o evidenci tržeb, avšak v ostatních bodech návrh skupiny poslanců zamítl. V článku paní Olgy Hochmannové se zaměříme na několik podstatných částí nálezu Ústavního soudu podrobněji.

Víte, že nebude podléhat evidenci tržeb tržba uskutečněná prostřednictvím platebních karet?
Víte, že nebude povinnost uvádět na účtence pro zákazníka DIČ?
To a více se dozvíte v článku paní Olgy Hochmannové.

Petra

Účetní a daňové novinky - 2. část

Autor Ing. Ivana Pilařová

Ing. Ivana Pilařová

Audio nahrávka22.12.2017 15:25 | Přinášíme Vám 2. část dvoudílného článku na téma aktuality letošního roku od paní Ivany Pilařové.
Tentokrát přinášíme shrnutí, co se nového v roce 2017 událo v oblasti daňového řádu a také co nového přinesl daňový balíček změn aneb zákon č. 170/2017 Sb.

Nepřehlédli jste, že ke vzniku daňové povinnosti v případě přijetí platby před uskutečněním zdanitelného plnění nedochází v případě, kdy zdanitelné plnění k datu převzetí úhrady není známo dostatečně určitě?

Nepřehlédli jste další průlom do mlčenlivosti správce daně? Správce daně bude oznamovat skutečnosti dokládající splnění podmínek jiných právních předpisů pro zrušení právnické osoby nebo pozastavení živnostenských listů.

Zrevidujte si své znalosti spolu s námi v článku paní Ivany Pilařové.

Petra

Účetní a daňové novinky - 1. část

Autor Ing. Ivana Pilařová

Ing. Ivana Pilařová

Audio nahrávka18.12.2017 15:15 | Přinášíme Vám 1. část dvoudílného článku na téma aktuality letošního roku od paní Ivany Pilařové.
Nepřehlédli jste, co se nového v roce 2017 událo v oblasti daně z příjmů, DPH, EET, daně z nabytí nemovitých věcí nebo v oblasti insolvenčního zákona?
Nepřehlédli jste závěry Koordinačních výborů a judikátů roku 2017?
Zrevidujte si své znalosti spolu s námi v článku paní Ivany Pilařové.

Petra

P.S. V druhém díle se můžete těšit na daňový balíček změn aneb zákon č. 170/2017 Sb. nebo na daňový řád v roce 2017.

Novinky v dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2018

Autor Ing. Jana Procházková

Ing. Jana Procházková

Sdílí Codexis Audio nahrávka18.12.2017 14:36 | Přinášíme vám článek od paní Jany Procházkové. Tématem článku jsou novinky v dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2018. Autorka reaguje na novelu stavebního zákona.
Víte, že novela stavebního zákona zavádí společné povolení a společný souhlas?
Víte, že fyzickým osobám se zřízenou datovou schránkou již nebude zasílána daňová složenka?
To a více se dozvíte v článku paní Jany Procházkové.

Petra

Zaměstnanecké benefity 3. díl - Odborný rozvoj a rekvalifikace zaměstnanců

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

Audio nahrávka11.12.2017 15:30 | Paní Pěva Čouková měla v rámci Mzdového účetnictví přednášku o zaměstnaneckých benefitech a pří té příležitosti pro Vás připravila 3 články na toto téma.
Třetí z článků se věnuje odbornému rozvoji a rekvalifikaci zaměstnanců.
Víte, jaký je rozdíl mezi prohlubováním kvalifikace, zvýšením kvalifikace a rekvalifikací?
Víte, zda je rozdíl mezi peněžním a nepeněžním příspěvkem zaměstnavatele například na rozšířením řidičského oprávněním svého zaměstnance?
To a více se dozvíte v článku paní Pěvy Čoukové.

Petra

Zaměstnanecké benefity v roce 2017 a 2018 - 1. díl stravenky

Autor Ing. Ivana Pilařová

Ing. Ivana Pilařová

Audio nahrávka11.12.2017 14:09 | Stravování a příspěvky na stravování ve všech možných podobách jsou stále aktuálně řešeným problémem všech podnikatelských subjektů. S paní Ivanou Pilařovou si postupně rozebereme různé typy stravování a příspěvků na stravování z hlediska zaměstnavatelů a zaměstnanců.

Víte, zda je provize součástí hodnoty stravenky?
Víte, kolik stravenek je možné poskytnout za den?

To a více se dozvíte v článku paní Ivany Pilařové.

Petra

Zaměstnanecké benefity 2. díl - Nealkoholické nápoje na pracovišti

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

Sdílí Codexis Audio nahrávka7.12.2017 15:02 | Paní Pěva Čouková měla v rámci Mzdového účetnictví přednášku o zaměstnaneckých benefitech a pří té příležitosti pro Vás připravila 3 články na toto téma.
Druhý z článků se věnuje nealkoholickým nápojům na pracovišti.
Je finanční příspěvek na nákup nealkoholických nápojů, který je zakotven ve vnitřním předpisu, daňově uznatelným výdajem?
Je u pitné vody nárok na odpočet daně z přidané hodnoty?
To a více se dozvíte v článku paní Pěvy Čoukové.

Petra

Novela ZDPH ve Sbírce zákonů

Autor Ing. Mgr. Olga Hochmannová

Ing. Mgr. Olga Hochmannová

6.12.2017 10:54 | Ve Sbírce zákonů č. 129 byl zveřejněn zákon č. 371/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku. Přinášíme Vám tuto Sbírku zákonů a shrnutí nejdůležitějšího od paní Olgy Hochmannové.

Petra

Zaměstnanecké benefity 1.díl - Bezplatné poskytnutí motorového vozidla k používání pro soukromé účely

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

Sdílí Codexis Audio nahrávka1.12.2017 21:00 | Paní Pěva Čouková měla v rámci Mzdového účetnictví přednášku o zaměstnaneckých benefitech a pří té příležitosti pro Vás připravila 3 články na toto téma.
První z článků se věnuje bezplatnému poskytnutí motorového vozidla k používání pro soukromé účely.
Víte, zda je možné uplatnit paušální výdaj na dopravu podle § 24 odst. 2 písm. zt) zákona o daních z příjmů, pokud zaměstnanci dodaňujeme 1 % ze vstupní ceny vozidla z důvodu, že vozidlo může používat i pro soukromé účely?
Víte, kdy je nutné paušální výdaj na dopravu krátit?
To a více se dozvíte v článku paní Pěvy Čoukové.

Petra

Nařízení vlády k EET

Autor Ing. Mgr. Olga Hochmannová

Ing. Mgr. Olga Hochmannová

27.11.2017 11:10 | Ve Sbírce zákonů č. 132 bylo dne 14. 11. 2017 konečně zveřejněno nařízení vlády č. 376/2017 Sb. o vyloučení některých tržeb z evidence tržeb.
Přinášíme Vám toto nařízení vlády a shrnutí nejdůležitějšího od paní Olgy Hochmannové.

Petra

Příjem z prodeje cenných papírů

Autor Ing. Eva Sedláková

Ing. Eva Sedláková

Audio nahrávka22.11.2017 15:37 | Přinášíme Vám článek od paní inženýrky Evy Sedlákové na téma zdaňování příjmů z prodeje cenných papírů. Článek jsme si přáli, protože správné řešení zdaňování případně osvobození prodeje cenných papírů po poslední novele zákona o daních z příjmů v této oblasti není příliš známo.
Víte, jak postupovat z hlediska daně z příjmů v případě prodeje cenných papírů v roce 2018, které jste zdědili v roce 2017 po otci s tím, že otec je vlastnil 5 let?
To a více se dozvíte v článku.

Petra

Zdaňování příjmu z převodu podílu v obchodní korporaci

Autor Ing. Eva Sedláková

Ing. Eva Sedláková

Audio nahrávka8.11.2017 14:00 | Příjem z převodu podílu v obchodní korporaci může být příjmem podle § 7 zákona o daních z příjmů, příjmem podle § 10 zákona o daních z příjmů nebo při splnění zákonných podmínek od daně z příjmů osvobozen.
Ke zdaňování příjmu z převodu podílu v obchodní korporaci nám napsala článek paní Eva Sedláková.
Víte, že počínaje rokem 2017 zákon o daních z příjmů zmírnil podmínky pro zákaz uplatnění osvobození v případě zvýšení nabývací ceny?
Více se dozvíte v článku.

Petra

Seriál materiálů z Daňového specialisty 2017 v Bohuňovicích - Daň z příjmů fyzických osob - XII. BLOK

Autor Ing. Zuzana Rylová Ph.D.

Ing. Zuzana Rylová Ph.D.

12.10.2017 14:41 | Předkládáme Vám další část seriálu materiálů z Daňového specialisty u nás v Bohuňovicích pro Vaše domácí studium, tentokrát ne téma Daně z příjmů fyzických osob. Podrobná prezentace je doplněná o řadu příkladů. Jedná se o průřez zákonem ve vztahu k dani z příjmů fyzických osob.

Víte, zda je osvobozena od daně bezúročná zápůjčka?
Víte, jaké jsou paušální výdaje u příjmů ze samostatné činnosti?

Více se dozvíte v podrobné prezentaci paní Zuzany Rylové. Na závěr je uvedeno řešení všech příkladů.

Petra

Seriál materiálů z Daňového specialisty 2017 v Bohuňovicích - Daň z přidané hodnoty - XI. BLOK

Autor Ing. Bc. Lenka Zábojová

Ing. Bc. Lenka Zábojová

10.10.2017 11:00 | Předkládáme Vám další část seriálu materiálů z Daňového specialisty u nás v Bohuňovicích pro Vaše domácí studium, tentokrát ne téma Daně z přidané hodnoty. Konkrétně se jedná o případy, ve kterých se často chybuje, tedy předmět daně, osvobozená plnění bez nároku na odpočet daně a koeficienty.

Víte, jak vstupují osvobozená plnění bez nároku na odpočet daně do kontrolního hlášení?
Víte, jak postupovat, pokud plátce použije přijaté zdanitelné plnění jak pro účely, které zakládají nárok na odpočet daně, tak pro účely, kde má nárok na odpočet daně jen v částečné výši?
Víte, jaká je lhůta pro úpravu odpočtu daně z přidané hodnoty v případě dlouhodobého majetku?

Více se dozvíte v prezentaci paní Lenky Zábojové. Na závěr je uvedeno řešení příkladu, které navazuje na přednášku.
Petra

Seriál materiálů z Daňového specialisty 2017 v Bohuňovicích - Daň z příjmů právnických osob - X. BLOK

Autor Ing. Ivana Pilařová

Ing. Ivana Pilařová

10.10.2017 10:42 | Předkládáme Vám další část seriálu materiálů z Daňového specialisty u nás v Bohuňovicích pro Vaše domácí studium, tentokrát ne téma Daně z příjmů právnických osob.
Paní Ivana Pilařová si pro Vás nachystala souvislý příklad, ve kterém naleznete různorodé daňové situace k řešení. Na závěr příkladu je uvedeno řešení.

Víte, zda je daňově uznatelným nákladem oprava střechy garáže po pádu stromu po vichřici?
Víte, zda je daňově uznatelným nákladem nájemné v ubytovacím zařízení, které hradí zaměstnavatel svému zaměstnanci z důvodu, že má místo výkonu práce mimo bydliště?
Víte, jak zdanit vrácení příplatku mimo základní kapitál společníkovi, o kterém rozhodla mimořádná valná hromada?

Tak neváhejte a ověřte si své znalosti na příkladech paní Ivany Pilařové.

Petra

Seriál materiálů z Daňového specialisty 2017 v Bohuňovicích - Spotřební a energetická (ekologická) daň - VII. BLOK

Autor Ing. Ivo Šulc

Ing. Ivo Šulc

6.10.2017 08:00 | Předkládáme Vám další část seriálu materiálů z Daňového specialisty u nás v Bohuňovicích pro Vaše domácí studium, tentokrát ne téma Spotřební a energetické (ekologické) daně.

Víte, že povinnost přiznat a zaplatit energetickou daň ze zemního plynu nevzniká, pokud fyzická nebo právnická osoba, která nabyla zdaněný produkt nebo produkt osvobozený od daně, dodá takový produkt jiné fyzické nebo právnické osobě?
Víte, jaké jsou doklady k ekologickým daním?

To a více se dozvíte v  prezentaci pana Iva Šulce.

Petra

Seriál materiálů z Daňového specialisty 2017 v Bohuňovicích - Silniční daň - VI. BLOK

Autor Bc. Martin Mikuš

Bc. Martin Mikuš

5.10.2017 13:35 | Předkládáme Vám další část seriálu materiálů z Daňového specialisty u nás v Bohuňovicích pro Vaše domácí studium, tentokrát ne téma Daně silniční.
Kromě teorie obsahuje prezentace řadu příkladů z praxe.

Víte, že provedená přestavba vozidla, která má za následek změnu základu daně a roční sazby daně, nemění daňovou povinnost v průběhu zdaňovacího období?
Víte, že denní sazbu daně ve výši 25 Kč za každý den použití vozidla může použít pouze zaměstnavatel a to pouze v případě, že jde o osobní automobil nebo přípojné vozidlo za osobní automobil, které není vozidlem zaměstnavatele?

To a více se dozvíte v podrobně připravené prezentaci pana Martina Mikuše.

Petra

Seriál materiálů z Daňového specialisty 2017 v Bohuňovicích - Daňový řád - V. BLOK

Autor Ing. Ivo Šesták

Ing. Ivo Šesták

4.10.2017 10:27 | Předkládáme Vám další část seriálu materiálů z Daňového specialisty u nás v Bohuňovicích pro Vaše domácí studium, tentokrát ne téma Daňový řád.
Podívejte se na podrobně připravenou prezentaci k Daňovému řádu.
Víte, jak funguje navrácení lhůta v předešlý stav po odvolání?
Víte, že pokud daňový subjekt odeslal odvolání na e-mailovou adresu podatelny finančního úřadu, jedná se o podání učiněné za použití jiných přenosových technik a toto podání je třeba potvrdit nebo opakovat do pěti dnů ode dne, kdy takové podání došlo správci daně, a to i v případě, že je „daňové podání" zasílané na tuto e-mailovou adresu opatřeno zaručeným elektronickým podpisem?
To a více se dozvíte v prezentaci pana Iva Šestáka.

Petra

Seriál materiálů z Daňového specialisty 2017 v Bohuňovicích - Daň z nabytí nemovitých věcí - IV. BLOK

Autor Ing. Věra Engelmannová

Ing. Věra Engelmannová

3.10.2017 10:30 | Předkládáme Vám další část seriálu materiálů z Daňového specialisty u nás v Bohuňovicích pro Vaše domácí studium, tentokrát ne téma Daně z nabytí nemovitých věcí.
Víte, že od 1. 11. 2016 nelze osvobodit rozestavěnou stavbu nebo jednotku?
Víte, že od daně z nabytí nemovitých věcí je osvobozeno nabytí vlastnického práva k nemovité věci, která je předmětem finančního leasingu podle zákona o daních z příjmů?
Víte, kdy se u nabytí vlastnického práva k nemovité věci nevyžaduje znalecký posudek?
To a více se dozvíte v prezentaci paní Věry Engelmannové.

Petra

Seriál materiálů z Daňového specialisty 2017 v Bohuňovicích - Daň z nemovitých věcí - III. BLOK

Autor Ing. Jana Procházková

Ing. Jana Procházková

2.10.2017 13:27 | Předkládáme Vám další část seriálu materiálů z Daňového specialisty u nás v Bohuňovicích pro Vaše domácí studium, tentokrát ne téma Daně z nemovitých věcí.
Víte, že jsou nové pojmy zpevněné plochy?
Víte, kdy se použije zvýšení daně z nemovitých věcí za další nadzemní podlaží?
Víte, zda je předmětem daně z nemovitých věcí stavba altánu s pevným spojením se zemí bez opláštění?
To a více se dozvíte v prezentaci paní Jany Procházkové.

Petra

Seriál materiálů z Daňového specialisty 2017 v Bohuňovicích - DPH - I. BLOK

Autor Ing. Mgr. Olga Hochmannová

Ing. Mgr. Olga Hochmannová

29.9.2017 13:13 | Milé kolegyně, vážení kolegové,
předkládáme Vám seriál materiálů z daňového specialisty Bohuňovice pro Vaše domácí studium.
Poprvé dáváme na Účetní Portál prezentace moje v PDF a celkově všechny podkladové materiály.
Užijte si samostudium a někdy příště na viděnou – fyzické setkání mezi námi je podle mne velmi důležité a mám ho moc ráda.
Termíny na Daňového specialistu 2018 jsou již domluveny – kapacita omezena na 44 míst!
Jen pro ty, co to myslí vážně :-)
Hezké babí léto.
P.

Metodická informace GFŘ k uplatňování DPH u společníků společnosti (sdružení)

Autor Ing. Mgr. Olga Hochmannová

Ing. Mgr. Olga Hochmannová

Sdílí Codexis19.9.2017 11:39 | Koncem srpna byla na internetových stránkách Finanční správy zveřejněna očekávaná informace k uplatňování DPH u společníků společnosti od 1. 7. 2017, tj. po novelizaci ZDPH zákonem č. 170/2017 Sb.
Více k danému tématu napsala paní Olga Hochmannová.

Petra

Soubor metodických informací GFŘ k novele zákona o DPH

Autor Ing. Mgr. Olga Hochmannová

Ing. Mgr. Olga Hochmannová

Sdílí Codexis Audio nahrávka12.9.2017 21:30 | Generální finanční ředitelství publikovalo řadu nových metodických informací, které se týkají zejména novely zákona č. 170/2017 Sb. ve vztahu k DPH. Paní Olga Hochmannová ve svém článku tyto nové metodické informace popisuje.

Víte, že je vydána informace GFŘ k aplikaci ustanovení § 20a zákona o DPH týkající se přijatých plateb předem?
Víte, že je vydána informace GFŘ k uplatňování zákona o DPH při vyrovnání a úpravě odpočtu daně?

Petra

Účtenka a její účetní a daňové souvislosti

Autor Tomáš Líbal

 Tomáš Líbal

Audio nahrávka8.9.2017 10:00 | Schválení zákona o evidenci tržeb a zahájení elektronické evidence tržeb přineslo do české právní úpravy nový druh dokladu se specifickými požadavky na náležitosti. Pan Tomáš Líbal se ve svém článku zaměřuje na účtenku, tj. doklad vymezený zákonem o evidenci tržeb v souvislostech s dalšími předpisy, které upravují náležitosti dokladů.

Petra

Daň z daně se platit nemá, rozhodl soud

Autor Ing. Tomáš Hajdušek

Ing. Tomáš Hajdušek

Sdílí Codexis Audio nahrávka21.8.2017 15:00 | Zajímavý případ řešil Nejvyšší správní soud, na který se obrátila obec Střelské Hoštice z okresu Strakonice. Předmětem sporu byla otázka, zda se daň z nabytí nemovitých věcí má hradit i z částky DPH, kterou prodávající obec jako plátce DPH odvedla.
Více k danému sporu Vám přináší pan Tomáš Hajdušek ve svém článku.

Petra

Daňový balíček změn aneb zákon č. 170/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní - daňový řád v roce 2017

Autor Ing. Ivana Pilařová

Ing. Ivana Pilařová

Sdílí Codexis Audio nahrávka16.8.2017 10:39 | Přinášíme Vám další informace ohledně zákona č. 170/2017 Sb. s účinností od 1. 7. 2017, tentokrát na téma Daňový řád.
Víte, že je rozšířena oznamovací povinnost správce daně vůči orgánům veřejné moci?
Víte, že je u některých správců daně možnost platit daně, cla a poplatky platební kartou?
Více se dozvíte v článku paní Ivany Pilařové.

Petra

Daňový balíček změn aneb zákon č. 170/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní - zákon o dani z přidané hodnoty od 1. 7. 2017 - 2. díl

Autor Ing. Ivana Pilařová

Ing. Ivana Pilařová

Audio nahrávka11.8.2017 10:00 | Přinášíme Vám pokračování článku od paní Ivany Pilařové na téma změny daně z přidané hodnoty v zákoně č. 170/2017 Sb. s účinností od 1. 7. 2017.

Víte, že je rozšířen okruh situací, kdy příjemce zdanitelného plnění ručí za daň nezaplacenou poskytovatelem?
Víte, že je rozšířen trvalý režim přenesení daňové povinnosti?
Víte, jaké nové položky jsou v číselníku k režimu přenesení daňové povinnosti?

Petra

Daňový balíček změn aneb zákon č. 170/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní - zákon o dani z přidané hodnoty od 1. 7. 2017 - 1. díl

Autor Ing. Ivana Pilařová

Ing. Ivana Pilařová

Audio nahrávka7.8.2017 16:00 | Zákon č. 170/2017 Sb. s účinností od 1. 7. 2017 obsahuje rozsáhlé daňové změny. Rozbor těchto rozsáhlých změn nám přináší paní Ivana Pilařová. Tentokrát po dani z příjmů následuje dvoudílný článek týkající se daně z přidané hodnoty.

Víte, že vedle institutu "nespolehlivého plátce" je zaveden institut "nespolehlivá osoba"?
Víte, že je zrušen pojem "opakovaná plnění"?
Víte, že je nové řešení mank a škod na majetku?

Petra

Novela zákona o daních z příjmů č. 170/2017 Sb.

Autor Ing. Eva Sedláková

Ing. Eva Sedláková

Sdílí Codexis Audio nahrávka3.8.2017 16:55 | Novela zákona o daních z příjmů je důležitá pro většinu z nás zejména v oblasti fyzických osob, a to ať podnikáme nebo jsme zaměstnanci.
Za článek od „vzácné paní lektorky“ Evy Sedlákové k daňovému balíčku velmi děkuji. Paní Sedlákovou znám prakticky více jak 20 let, měla jsem vždy velmi ráda její přednášky, dříve jezdila jako lektorka na kluby olomouckého regionu KDP ČR, které jsem organizovala. Potkávaly jsme se také mnoho roků na Koordinačních výborech v Praze.
Věřím, že rozšíření autorského týmu přivítá mnoho z členů Účetního Portálu.
Doporučuji článek nevynechat.
Krásné letní dny…
P.

Zákon o elektronické evidenci tržeb (EET) č. 112/2016 Sb.

Autor Ing. Bc. Lenka Zábojová

Ing. Bc. Lenka Zábojová

Sdílí Codexis Audio nahrávka3.8.2017 15:15 | Přinášíme Vám zajímavé informace, které se váží k elektronické evidenci tržeb od paní Lenky Zábojové.
Článek řeší rozšíření výkladu Metodického pokynu k EET.
Za povšimnutí stojí pro veřejně prospěšné poplatníky zejména bod 3 tohoto článku – Tržby vyloučené z evidence tržeb.
Na první pohled se zdálo i se to takto prezentovalo, že obce – územní samosprávné celky se nemohou dostat do problematiky a povinnosti EET.
Na druhý pohled se ukázalo, že tomu tak není. V případě nepřímého a přímého zastoupení do elektronické evidence tržeb obce spadají.
Pokud tedy prodávají v zastoupení například různé pohlednice, brožury, tak se do povinnosti EET i tyto vyjmuté subjekty podle § 12 zákona o EET dostávají.
Určitě si ke čtení článku vytiskněte samotnou Metodickou informaci nebo si ji otevřete na obrazovce.
Krásné dny.
P.

DPH u majetku

Autor Ing. Bc. Lenka Zábojová

Ing. Bc. Lenka Zábojová

3.8.2017 15:08 | Prezentace DPH u majetku je opakováním problematiky DPH a je určena pro všechny, kteří si chtějí rychle problematiku DPH u majetku „proběhnout, oživit a případně objevit něco nového“…
Prezentace je z dubnové konference pro veřejnou správu, kterou pořádala firma UKZ.cz s.r.o. 25. 4. 2017 a my Vám ji se svolením paní Lenky Zábojové předkládáme.
P.

Daňový balíček změn aneb zákon č. 170/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní – zákon o daních z příjmů – 3. díl

Autor Ing. Ivana Pilařová

Ing. Ivana Pilařová

Audio nahrávka19.7.2017 06:30 | Přinášíme další třetí díl pokračování rozboru rozsáhlých změn, které přinesl zákon č. 170/2017 Sb. s účinností od 1. 7. 2017. V tomto díle se paní Ivana Pilařová zaměřila na změny v hmotném a nehmotném majetku a jeho daňovém odpisování a na přehled Přechodných ustanovení zákona o daních z příjmů.
Víte, že novelizace zákona přináší možnost daňově odpisovat technické zhodnocení podnájemcem?
Víte, že v případě likvidace stavby z důvodu výstavby nové stavby vstupuje do daňové vstupní ceny likvidovaná stavba nově v daňové zůstatkové ceně?

Petra

Daňový balíček změn aneb zákon č. 170/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní – zákon o daních z příjmů – 2. díl

Autor Ing. Ivana Pilařová

Ing. Ivana Pilařová

Audio nahrávka17.7.2017 22:00 | Přinášíme Vám pokračování rozboru rozsáhlých změn, které přinesl zákon č. 170/2017 Sb. s účinností od 1. 7. 2017. Druhý díl od paní Ivany Pilařové se věnuje dani z příjmů právnických osob a společným ustanovením zákona, která se vztahují jak na fyzické, tak i na právnické osoby.
Víte , že novelizace zákona se zaměřuje na výklad nového pojmu „rodinná fundace“?
Víte, že novelizace zákona v § 21d odst. 1 ZDP výslovně stanoví, že předmětem finančního leasingu je hmotný majetek ve smyslu § 26 zákona ZDP odpisovaný podle tohoto zákona?

Petra

Daňový balíček změn aneb zákon č. 170/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní – zákon o daních z příjmů – 1. díl

Autor Ing. Ivana Pilařová

Ing. Ivana Pilařová

Audio nahrávka15.7.2017 21:34 | Zákon č. 170/2017 Sb. s účinností od 1. 7. 2017 obsahuje rozsáhlé změny zejména daně z příjmů fyzických a právnických osob a zákona o dani z přidané hodnoty, dílčí změny jsou také v daňovém řádu. Paní Ivana Pilařová přináší rozbor těchto rozsáhlých změn. Tento první díl se věnuje dani z příjmů fyzických osob.
Víte, že je možnost poskytnout příspěvek na tištěné knihy včetně obrázkových pro děti jako další druh benefitu?
Víte, že počínaje rokem 2018 bude možnost prohlášení k dani zpracovávat a uchovávat v elektronické podobě? 

Petra

Chyby a omyly v účetních závěrkách podnikatelů - 1. díl - Daňové opravné položky pokračování - 2. část

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

27.6.2017 16:13 | Předkládáme Vám pokračování článku na téma daňové opravné položky od paní Pěvy.
Co znamená "starý" a "nový" daňový režim tvorby opravných položek?
Je promlčení důležitou podmínkou pro tvorbu daňových opravných položek?
Je možné tvořit daňové opravné položky v období?
Existují koordinační výbory k opravným položkám?
Více v přiloženém článku...

Petra

Daň z přidané hodnoty pro začátečníky: Kontrolní hlášení - 10. část

Autor Ing. Ivana Pilařová

Ing. Ivana Pilařová

Audio nahrávka27.6.2017 13:14 | S účinností od 1. 1. 2016 všichni známe Kontrolní hlášení. Tento formulář nesmí chybět ani v seriálu DPH pro začátečníky od paní Ivany Pilařové.
Víte, kdo kontrolní hlášení podává a kdo ne?
Víte, jak řešit chyby v kontrolním hlášení?
Přibližme si jednotlivé části formuláře.

Petra

Základní informace k novelám daňových zákonů v roce 2017

Autor Dipl. Ing. Libor Volf

Dipl. Ing. Libor Volf

22.6.2017 10:33 | Pan Libor Volf přináší základní informace k novelám daňových zákonů v roce 2017 účinných 1.7.2017, tedy k zákonu č. 170/2017 Sb.

Petra

Novela daňových zákonů konečně ve Sbírce

Autor Ing. Mgr. Olga Hochmannová

Ing. Mgr. Olga Hochmannová

21.6.2017 11:04 | Dne 16. 6. byl ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv vydán zákon č. 170/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní.
Paní Hochmannová přináší shrnutí.

Petra

Výdaje spojené s pořízením nemovité věci koupí

Autor Ing. Eva Sedláková

Ing. Eva Sedláková

Sdílí Codexis Audio nahrávka21.6.2017 10:16 | Jsou odpisy budovy uplatněné v roce 2016 na straně podnikatele daňovým výdajem, když budovu koupil v roce 2016, ale na katastr nemovitostí doručil návrh na vklad počátkem ledna 2017?
Může podnikatel vložit do obchodního majetku pouze samostatnou budovu nebo musí vložit do obchodního majetku i pozemek, jehož je budova součástí, když pro podnikatelskou činnost využije pouze budovu?
To a mnohem více přináší článek paní Sedlákové.

Petra

Připravovaná novela zákona č. 235/2004 o dani z přidané hodnoty v roce 2017 (v rámci daňového balíčku změn)

Autor Ing. Bc. Lenka Zábojová

Ing. Bc. Lenka Zábojová

Sdílí Codexis Audio nahrávka13.6.2017 15:35 | Dne 28.4.2017 pan prezident podepsal tzv. daňový balíček (Sněmovní tisk č. 873), který mění mimo jiné i zákon o dani z přidané hodnoty.
Novela zákona o DPH má 124 bodů a paní Lenka Zábojová představuje 12 z nich.
Petra

EET– metodický pokyn GFŘ verze 2.0 změna výkladu k neziskovým subjektům a další změny

Autor Ing. Mgr. Olga Hochmannová

Ing. Mgr. Olga Hochmannová

26.5.2017 09:46 | V polovině května 2017 zveřejnilo GFŘ novou verzi metodického pokynu k aplikaci zákona o evidenci tržeb, verzi 2.0. Podstatnou změnou oproti původní verzi 1.0 vydané v r. 2016, je změna výkladu ohledně drobné vedlejší podnikatelské činnosti veřejně prospěšných poplatníků. Více Vám k danému přináší paní Olga.
Petra

Chyby a omyly v účetních závěrkách podnikatelů - 1. díl - Daňové opravné položky - 1. část

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

Audio nahrávka24.5.2017 15:35 | Předkládám Vám článek, který se věnuje jednomu z mých oblíbených témat – daňovým opravným položkám. Je to první část. Opravné položky účetní i daňové na každém auditu i zpracování daní poctivě procházíme. Chybovost je zde dost vysoká.
Obecně lze konstatovat, že tato problematika je navázána ostatně jako mnoho dalších na správné zaúčtování.
Nelze ji vytrhnout z celého konceptu účetních zásad a samozřejmě znalostí zákona o rezervách, kde jsou daňové opravné položky upraveny.
Věřím, že si zopakujete svoje znalosti a třeba najdete i něco nového.
P.

Malý upgrade daňových, účetních a právních znalostí na počátku roku 2017

Autor Ing. Ivana Pilařová

Ing. Ivana Pilařová

Audio nahrávka23.5.2017 22:32 | Přinášíme Vám článek paní Ivany Pilařové, který obsahuje soubor aktualit různého druhu z oblasti daně z příjmů, DPH, účetnictví a obchodního práva, zajímavých závěrů Koordinačního výboru, zajímavých judikátů, informací a sdělení GFŘ na různá daňová témata a k zákonu o evidenci tržeb.
Petra

V případě doktorů je EET naprostá pitomost

Autor Ing. Tomáš Hajdušek

Ing. Tomáš Hajdušek

Audio nahrávka17.5.2017 14:33 | Zejména praktičtí doktoři se s blížícím termínem 1. března 2018 těžce smiřují s tím, že vedle záchrany zdraví a životů svých pacientů budou muset svůj čas a energii věnovat evidenci tržeb. Nutí je k tomu totiž zákon o EET. Více k danému tématu Vám přiblíží pan Tomáš Hajdušek.
Petra

Daň z přidané hodnoty pro začátečníky: Změna režimu aneb registrace plátce a zrušení registrace plátce, ručení za daň – 9. část

Autor Ing. Ivana Pilařová

Ing. Ivana Pilařová

Audio nahrávka15.5.2017 08:51 | Přinášíme Vám závěrečný devátý díl seriálu autorky paní Ing. Ivany Pilařové - Daň z přidané hodnoty pro začátečníky. Závěr seriálu je věnován změně režimu - registraci plátce, zrušení registrace plátce a ručení za daň.

Jiřina

Metodická informace GFŘ k uplatňování DPH ve svobodných pásmech

Autor Ing. Mgr. Olga Hochmannová

Ing. Mgr. Olga Hochmannová

5.5.2017 17:06 | V dubnu 2017 vydalo GFŘ s určitým prodlením metodickou informaci k uplatňování ZDPH ve svobodných pásmech od 29. 7. 2016. Paní Olga Hochmannová Vám přináší komentář.
Petra

Zákon o elektronické evidenci tržeb (EET) č. 112/2016 Sb.

Autor Ing. Bc. Lenka Zábojová

Ing. Bc. Lenka Zábojová

12.4.2017 10:41 | Přinášíme Vám nový článek od autorky paní Ing. Bc. Lenky Zábojové, který se zabývá zákonem o elektronické evidenci tržeb.
Tereza

Příklady na DPH pro začátečníky: Příklady týkající se dlouhodobého majetku

Autor Ing. Ivana Pilařová

Ing. Ivana Pilařová

5.4.2017 09:43 | Přinášíme Vám nové příklady na DPH od autorky Ing. Ivany Pilařové, týkající se dlouhodobého majetku.
Můžete si propočítat úpravu odpočtu u pořízení majteku s uplatněným poměrným nárokem na odpočet a přenesení daňové povinnosti v kombinaci s majetkem nabytým vlastní činností.
Příklady navazují na osmidílný seriál článků s názvem Daň z přidané hodnoty pro začátečníky.
Tereza

Příklady na transfery pro obce a příspěvkové organizace

Autor Ing. Bc. Lenka Zábojová

Ing. Bc. Lenka Zábojová

27.3.2017 13:08 | Přinášíme Vám nové příklady od autorky paní Ing. Bc. Lenky Zábojové, které obsahují výpočty na transfery pro obce a příspěvkové organizace.
Tereza

Novinky 1. čtvrtletí 2017 pro veřejnou správu

Autor Ing. Bc. Lenka Zábojová

Ing. Bc. Lenka Zábojová

24.3.2017 14:55 | Přinášíme Vám nový článek od autorky paní Ing. Bc. Lenky Zábojové, který se zabývá tématikou novinek 1.čtvrtletí 2017 pro veřejnou správu.
Obsahem je například nové Nařízení vlády o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, shrnutí Zpráv Ministerstva financí pro obce a kraje, Soubor praktických otázek a odpovědí k EET u obcí a dobrovolných svazků obcí nebo novela zákona o dani z přidané hodnoty.
Petra

Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2016–2. díl

Autor Ing. Ivana Pilařová

Ing. Ivana Pilařová

Audio nahrávka23.3.2017 12:00 | Přinášíme Vám slíbené pokračování článku od paní Ivany Pilařové na téma přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2016. Tentokrát se článek věnuje konkrétním řádkům daňového přiznání a také jednotlivým přílohám daňového přiznání.
Máte podané přiznání k dani z příjmů právnických osob?
Pokud nemáte, doporučujeme článek projít, zda jste v souladu s názory autorky.
Pokud jste již daňové přiznání podali, i tak doporučujeme oba díly proběhnout. V případě, že byste si našli chybu, můžete v souladu s Daňovým řádem podat opravné přiznání k dani z příjmů právnických osob.
Paní autorce děkujeme, že nám i v tomto „hustém čase“ připravila průvodce přiznání k dani z příjmů právnických osob.
Petra

Daň z přidané hodnoty pro začátečníky: Dlouhodobý majetek v DPH – 8. část

Autor Ing. Ivana Pilařová

Ing. Ivana Pilařová

Audio nahrávka22.3.2017 15:30 | Přinášíme Vám pokračování seriálu autorky paní Ing. Ivany Pilařové, s názvem: Daň z přidané hodnoty pro začátečníky.
Je to již osmý díl, ve kterém se autorka zabývá dlouhodobým majetkem.
V článku si rozebereme úpravu odpočtu, vyrovnání odpočtu daně a majetek vytvořený vlastní činností.
Článek obsahuje také příklady. A další příklady k danému tématu budou již brzy.

Tereza

Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2016–1. díl

Autor Ing. Ivana Pilařová

Ing. Ivana Pilařová

Audio nahrávka21.3.2017 13:24 | Blíží se termín pro podání přiznání k dani z příjmů za rok 2016. Přinášíme Vám článek od paní Ivany Pilařové, který je praktickou pomůckou pro sestavení přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2016. Podrobněji jsou v článku rozebrány situace, které mohou v praxi podnikatelských právnických osob činit problémy. Víte, které části daňového přiznání jsou pro Vás důležité a které naopak můžete při vyplňování přeskočit?

Víte, na jaký řádek přiznání uvést smluvní sankce minulých let zaplacené až v roce 2016?

Víte, jak se provádí test nízké kapitalizace?

Neváhejte a do článku se začtěte. Již brzy se můžete těšit na druhý díl věnovaný položkám snižujícím základ daně, samostatnému základu daně a doplňujícím tabulkám k daňovému přiznání.

Petra

Projednávání návrhu novel daňových zákonů se komplikuje

Autor Ing. Mgr. Olga Hochmannová

Ing. Mgr. Olga Hochmannová

16.3.2017 10:18 | Přinášíme Vám sdělení paní Ing. Olgy Hochmannové, které se týká projednávání návrhu novel daňových zákonů.
Tereza

Jak je to s nájmy státních podniků – praktický dotaz

Autor Ing. Simona Pacáková

Ing. Simona Pacáková

8.3.2017 13:11 | Přinášíme Vám praktický dotaz ohledně nájmu státního majetku, na který odpovídá paní Simona Pacáková. Jsou příjmy z nájmů státního majetku předmětem daně z příjmů nebo nejsou?
Petra

Dodatek k pokynu GFŘ D-29 - k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení

Autor Ing. Mgr. Olga Hochmannová

Ing. Mgr. Olga Hochmannová

Sdílí Codexis7.3.2017 14:11 | Přinášíme Vám článek od autorky paní Ing. Mgr. Olgy Hochmannové, který se zabývá dodatkem k pokynu GFŘ D-29.
Tereza

DPH příklad - kontrolní hlášení a dodatečné přiznání k DPH

Autor Ing. Bc. Lenka Zábojová

Ing. Bc. Lenka Zábojová

28.2.2017 19:10 | Přinášíme Vám příklad od paní Lenky Zábojové, na kterém si procvičíte lhůty pro podávání kontrolních hlášení v případě pozdě došlé faktury za stavební práce, tedy faktury v režimu přenesení daňové povinnosti.
Jak reagovat v případě, že Vás správce vyzve k doplnění kontrolního hlášení a Vy si trváte na tom, že kontrolní hlášení je podáno správně?
Jak reagovat v případě, že Vás správce vyzve k podání kontrolního hlášení a Vy si trváte na tom, že kontrolní hlášení nemělo být podáno?
Více se dozvíte v příkladu, který je doplněn také o vyplněné přiznání k DPH a kontrolní hlášení.
Petra

Nález Ústavního soudu ČR ve věci kontrolního hlášení ve Sbírce zákonů a postup správce daně po vyhlášení nálezu

Autor Ing. Mgr. Olga Hochmannová

Ing. Mgr. Olga Hochmannová

Audio nahrávka24.2.2017 10:34 | Přinášíme Vám sdělení od autorky paní Ing. Mgr. Olgy Hochmannové, které se zabývá nálezem Ústavního soudu České republiky, ve věci kontrolního hlášení ve Sbírce zákonů a postup správce daně po vyhlášení nálezu.
Tereza

Změna sazby DPH u novin a časopisů – novela ZDPH ve Sbírce zákonů

Autor Ing. Mgr. Olga Hochmannová

Ing. Mgr. Olga Hochmannová

15.2.2017 11:47 | Přinášíme Vám sdělení od autorky paní Ing. Mgr. Hochmannové, které se zabývá novelou ZDPH, jež snižuje DPH u novin a časopisů.
Tereza

Pozor na změnu výkladu GFŘ ohledně režimu přenesení daňové povinnosti při nákupu a prodeji elektronicky poskytovaných služeb

Autor Ing. Mgr. Olga Hochmannová

Ing. Mgr. Olga Hochmannová

Sdílí Codexis Audio nahrávka6.2.2017 14:29 | Přeúčtováváte telefony u nájmů? Nepřehlédněte!
Dne 2. 2. 2017 byl na internetových stránkách Finanční správy zveřejněn „Dodatek k Informaci GFŘ k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti u poskytnutí služby elektronických komunikaci v oblasti nákupu a prodeje služeb elektronických komunikací“. Více k tomuto dodatku se dozvíte v článku paní Olgy Hochmannové.
Tereza

Zpevněná plocha pozemku – aktuálně

Autor Ing. Jana Procházková

Ing. Jana Procházková

Audio nahrávka30.1.2017 15:40 | Řešíte konkrétní skutečnosti pro přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí? Předkládáme Vám z knihy Komentář k majetkovým daním s příklady 2017 problematiku týkající se zpevněných ploch. Doporučujeme také videoseminář s názvem: Přiznání k dani z nemovitých věcí – teorie a příklad 2016 - ze dne 20. 1. 2016.

P.

Plánovaná změna zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v roce 2017 (v rámci daňového balíčku změn)

Autor Ing. Bc. Lenka Zábojová

Ing. Bc. Lenka Zábojová

Sdílí Codexis Audio nahrávka11.1.2017 13:39 | V Poslanecké sněmovně byl zařazen na program 54. schůze Poslanecké sněmovny balíček změn pod sněmovním číslem 873 - Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní. Schůze Poslanecké sněmovny schválila ve třetím čtení tento vládní návrh dne 13. 1. 2017. Návrh nyní putuje do Senátu a následně k podpisu prezidentovi. Kdy bude účinnost změn zatím nevíme, pravděpodobně k 1. 4. 2017. Přinášíme Vám přehled plánovaných změn v oblasti DPH.

Novinky na dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2017

Autor Ing. Jana Procházková

Ing. Jana Procházková

Sdílí Codexis Audio nahrávka6.1.2017 09:47 | Blíží se termín pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2017. Víte, jaké jsou novinky na dani z nemovitých věcí pro rok 2017? Novinky se dozvíte v článku od autorky paní Ing. Jany Procházkové, který obsahuje dva příklady a dozvíte se v něm, jaké jsou změny oproti roku 2016. Navíc jsme pro Vás aktualizovali přehled Sazby daně z nemovitých věcí, který naleznete v Přehledech části IV. Majetkové daně a daň silniční pod číslem 2.
Tereza

Daň z přidané hodnoty pro začátečníky: Režim přenesení daňové povinnosti – 7. část

Autor Ing. Ivana Pilařová

Ing. Ivana Pilařová

Audio nahrávka2.1.2017 11:47 | Přinášíme Vám již sedmý díl pokračování ze seriálu autorky Ing. Ivany Pilařové, která se v článku zabývá režimem přenesení daňové povinnosti.
Víte, jaký je rozdíl mezi trvalým a dočasným režimem přenesení daňové povinnosti?
Více se dozvíte v článku, který je opět velmi poutavý.
Tereza

Příklad na daň z přidané hodnoty za poslední zdaňovací období

Autor Ing. Bc. Lenka Zábojová

Ing. Bc. Lenka Zábojová

20.12.2016 13:09 | Zvládnete sami vypočítat krátící koeficient za rok 2016?
Umíte sami vyplnit přiznání k DPH?
Spoléháte jen na počítač nebo si přiznání kontrolujete?
Pokud si to chcete vyzkoušet, máte super možnost v příkladu kolegyně Lenky Zábojové.
Úkolem je vyplnit dobře řádky přiznání za 1. čtvrtletí roku 2016 a dále ze čtyř přiznání vypočítat krátící koeficient a provést úpravu daně podle § 76 ZDPH. A nejen to, i ze zadání vypočítat úpravu podle § 75 ZDPH.
Věřím, že to zvládnete…pro kontrolu předkládáme řešení.
P.

Odpočet daně, koeficienty a úprava odpočtu daně

Autor Ing. Bc. Lenka Zábojová

Ing. Bc. Lenka Zábojová

Audio nahrávka16.12.2016 14:31 | Přinášíme Vám článek od paní Ing. Bc. Lenky Zábojové, který se zabývá odpočtem daně a podmínkami pro uplatnění nároku na odpočet daně.
Víte, kdy je zákaz odpočtu daně?
Více, co znamenají pojmy korekce odpočtu daně, krácení odpočtu daně, vyrovnání odpočtu daně a úprava odpočtu daně?
Vše se dozvíte v článku. Navíc se můžete těšit na příklady, které přineseme příští týden.

Tereza

Rozdělení obchodních korporací – právní, účetní a daňový pohled - 3. část

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

Audio nahrávka14.12.2016 14:42 | Připravili jsme pro Vám poslední díl z třídílného seriálu Rozdělení obchodních korporací. V prvním díle to bylo především o třech možnostech načasování rozhodného dne a návaznostech na zákon o přeměnách. V druhém díle je „kuchařka“ jak vše naúčtovat. Závěrečný třetí díl zpracovává zejména daňové dopady a dopady jiných právních předpisů. Pokud se připravujete na rozdělení, máte zde postup, jak vše zvládnout v účetnictví a daních.
Připomínám ještě:
- 16-ti dílný materiál, který naleznete v přehledech a týká se obecně přeměn – Přeměny obchodních korporací
- daňové souvislosti vloženého majetku, který se týká také přeměn (naleznete v přehledech Průvodce ČÚS – vyhláška č. 500/2002 Sb. – podnikatelé. č. 12)
Pokud se připravujete na rozdělení, máte zde postup, jak vše zvládnout v účetnictví a daních. Připravujeme k tomuto ještě Měsíčník SPECIÁL jako novinku.
Krásné dny.
P.

Společný systém zdanění při převodu obchodního závodu, výměně podílu, fúzi a rozdělení obchodních korporací – 4. díl

Autor Ing. Dalimila Švihálková Mirčevská

Ing. Dalimila Švihálková Mirčevská

Sdílí Codexis Audio nahrávka13.12.2016 14:39 | Máme pro Vás další díl článku s názvem "Společný systém zdanění při převodu obchodního závodu, výměně podílu, fúzi a rozdělení obchodních korporací", je to již čtvrtý díl, který je předposledním dílem celého seriálu od autorky paní Ing. Dalimily Švihálkové Mirčevské. Článek je věnovaný fúzi a rozdělením obchodních korporací, součástí jsou i příklady.

Tereza

Společný systém zdanění při převodu obchodního závodu, výměně podílu, fúzi a rozdělení obchodních korporací – 3. díl

Autor Ing. Dalimila Švihálková Mirčevská

Ing. Dalimila Švihálková Mirčevská

Sdílí Codexis Audio nahrávka8.12.2016 14:42 | Přinášíme Vám již třetí díl ze seriálu článků s názvem "Společný systém zdanění při převodu obchodního závodu, výměně podílu, fúzi a rozdělení obchodních korporací". Článek se zabývá výměnou podílů, součástí článků je také příklad.

Tereza

Společný systém zdanění při převodu obchodního závodu, výměně podílu, fúzi a rozdělení obchodních korporací – 2. díl

Autor Ing. Dalimila Švihálková Mirčevská

Ing. Dalimila Švihálková Mirčevská

Audio nahrávka6.12.2016 14:22 | Máme pro Vás pokračování článku paní Ing. Dalimily Švihálkové Mirčevské, který se týká Společného systému zdanění při převodu obchodního závodu, výměně podílu, fúzi a rozdělení obchodních korporací. Druhý díl navazuje na předchozí díl - § 23a zákona o daních z příjmů. Dočtete se například jaké souvislosti jsou při prodeji nabytého majetku či jaký je oceňovací rozdíl k nabytému majetku a goodwill. Na konci článku naleznete příklad.

Tereza

Společný systém zdanění při převodu obchodního závodu, výměně podílu, fúzi a rozdělení obchodních korporací – 1. díl

Autor Ing. Dalimila Švihálková Mirčevská

Ing. Dalimila Švihálková Mirčevská

Audio nahrávka1.12.2016 15:15 | Přinášíme Vám nový článek s názvem "Společný systém zdanění při převodu obchodního závodu, výměně podílu, fúzi a rozdělení obchodních korporací", je to první díl ze čtyřdílné série. V článku naleznete také příklad.

Tereza

Zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí včetně novely, zákona č. 254/2016 Sb.

Autor Ing. Věra Engelmannová

Ing. Věra Engelmannová

30.11.2016 15:09 | Přinášíme Vám prezentaci k zákonnému opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí včetně novely, zákona č. 254/2016 Sb., od autorky paní Ing. Evy Engelmannové, který navazuje na videoseminář Novela zákonného opatření dani o nemovitých věcí.

Tereza

Příklad na DPH po novele 29. 7. 2016

Autor Ing. Bc. Lenka Zábojová

Ing. Bc. Lenka Zábojová

28.11.2016 14:18 | Přinášíme Vám nový článek od paní Ing. Bc. Lenky Zábojové, který je plný příkladů, které jsou na DPH a kontrolní hlášení po novele 29. 7. 2016.

Tereza

Daň z přidané hodnoty pro začátečníky: Intrakomunitární plnění na vstupu i na výstupu, dovoz a vývoz – 6. část

Autor Ing. Ivana Pilařová

Ing. Ivana Pilařová

Audio nahrávka24.11.2016 13:50 | Dnešní článek Ivany Pilařové ze seriálu DPH pro začátečníky na intrakomunitární dodávky, vývoz a dovoz je vážně skvělý!
Doporučuji Vám udělat si čas k přečtení osmistránkového článku. Čtěte pomalu, v souvislostech s cílem vše pochopit. Možná budete číst několikrát :-).
I tak je to naprosto v pořádku!
Věřím, že i pokročilí kvalitu článku ocení.

P.

Správa daně – lhůty pro podání přiznání a kontrolních hlášení

Autor Ing. Bc. Lenka Zábojová

Ing. Bc. Lenka Zábojová

Audio nahrávka21.11.2016 14:21 | Víte, dokdy se podává opravné přiznání k řádnému přiznání k DPH a kdy dodatečné?
Víte, dokdy se podává opravné přiznání k dodatečnému přiznání k DPH?
Víte, dokdy se podává řádné kontrolní hlášení, pokud se nepodalo ve stanovené lhůtě a správce daně vyzve plátce k jeho podání výzvou?
To a mnohem více se dozvíte v článku paní Lenky Zábojové, který se věnuje Správě daně DPH, resp. lhůtám pro podání přiznání a kontrolních hlášení.
Petra

Změny zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty od 29. 7. 2016

Autor Ing. Bc. Lenka Zábojová

Ing. Bc. Lenka Zábojová

Audio nahrávka16.11.2016 14:11 | Přinášíme Vám informace od paní Lenky Zábojové ke změnám zákona o DPH od 29. 7. 2016 doposud.

Tereza

Novela č. 254/2016 Sb. zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí včetně novely

Autor Ing. Věra Engelmannová

Ing. Věra Engelmannová

Sdílí Codexis7.11.2016 16:34 | Přinášíme Vám nový článek od autorky paní Ing. Věry Engelmannové, který se týká novely č. 254/2016 Sb., zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. Je to přepis ppt prezentace, který máte také k dispozici.
Bude následovat nový příklad směny, nový test a nový videoseminář. Můžete se těšit.
P.

Další návrhy novel ZDPH v Poslanecké sněmovně

Autor Ing. Mgr. Olga Hochmannová

Ing. Mgr. Olga Hochmannová

4.11.2016 13:56 | Přinášíme Vám článek od paní Olgy Hochmannové na téma další návrhy novel Zákona o DPH v Poslanecké sněmovně. Ačkoli v letošním roce byla legislativa DPH změněna již několikrát (přesněji – téměř každý měsíc), projednávají se v současné době ještě další návrhy na změny ZDPH, které by po schválení měly vstoupit v účinnost k 1. 1. 2017.

Rozdělení obchodních korporací – právní, účetní a daňový pohled - 2. část

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

Audio nahrávka1.11.2016 14:54 | Přinášíme Vám pokračování článku od paní Pěvy Čoukové věnovaný rozdělení obchodních korporací. V tomto druhém díle se můžete těšit na sestavení zahajovací rozvahy, možný způsob účtování u zúčastněných společností a souvislý příklad.

Předmět daně, osvobozená plnění bez nároku na odpočet daně, koeficienty

Autor Ing. Bc. Lenka Zábojová

Ing. Bc. Lenka Zábojová

31.10.2016 14:00 | Přinášíme Vám prezentaci od autorky paní Ing. Bc. Lenky Zábojové s názvem Předmět daně, osvobozená plněním bez nároku na odpočet daně a koeficienty. Z prezentace se například dozvíte co je ekonomickou činností, jaká plnění nejsou předmětem daně, jaký je rozdíl mezi poměrným a kráceným nárokem na odpočet daně nebo kdy a jak se použije úprava odpočtu daně.

Cvičebnice - příklady DPH s řešením

Autor Ing. Bc. Lenka Zábojová

Ing. Bc. Lenka Zábojová

25.10.2016 14:32 | Minulý týden jsme publikovali článek s názvem "Cvičebnice" od autorky paní Ing. Bc. Lenky Zábojové, který se věnuje procvičováním v problematice k DPH. Nyní máme pro Vás slibované jeho řešení.

Cvičebnice - bez řešení

Autor Ing. Bc. Lenka Zábojová

Ing. Bc. Lenka Zábojová

21.10.2016 13:06 | Po příkladu Ivany Pilařové pokračujeme v procvičování v problematice k DPH. Tentokrát se budeme trénovat se cvičebnicí kolegyně Lenky Zábojové. Cvičebnice je bez řešení, je připravená k vašemu zamyšlení a doplnění výsledků. Příklady jsou celkem čtyři. A řešení bude v úterý 25. 10. 2016.

Příklad na DPH pro začátečníky: Nárok na odpočet daně na vstupu a použití koeficientů

Autor Ing. Ivana Pilařová

Ing. Ivana Pilařová

Audio nahrávka20.10.2016 15:00 | Přinášíme Vám příklad od autorky paní Ing. Ivany Pilařové, který se týká nároku na odpočet daně na vstupu a použití koeficientů. Příklad doplňuje 5 dílů "Daně z přidané hodnoty pro začátečníky" a zaměřuje se na daň na vstupu – tedy na uplatnění nároku na odpočet DPH na vstupu a to v plné výši nebo v krácené výši. Řešení navážeme také na řádky daňového přiznání k DPH.

Daňové a účetní novinky: Podzim 2016 – 2. část

Autor Ing. Ivana Pilařová

Ing. Ivana Pilařová

Audio nahrávka19.10.2016 13:11 | Přinášíme Vám druhý díl daňových a účetních novinek podzimu 2016 od paní Ivany Pilařové. Připomeneme si v něm například nový pokyn D-29 k prominutí pokut v souvislosti s kontrolní hlášením, najdeme výběr zajímavých Koordinačních výborů a také to, co přinesla novela zákona o dani z nabytí nemovitých věcí. A mnoho dalšího...
P.

Daň z přidané hodnoty pro začátečníky: Místo plnění – 5. část

Autor Ing. Ivana Pilařová

Ing. Ivana Pilařová

Audio nahrávka18.10.2016 14:00 | Přinášíme Vám pokračování ze seriálu Daň z přidané hodnoty pro začátečníky od autorky Ivany Pilařové.
Je to již 5. část, která se věnuje místu plnění. V článku se například dočtete jaký je účel vymezení místa plnění, na čem je závislé místo plnění nebo jaká jsou plnění mimo území ČR.
P.

DPH – Dlouhodobý majetek

Autor Ing. Bc. Lenka Zábojová

Ing. Bc. Lenka Zábojová

Audio nahrávka14.10.2016 14:25 | Přinášíme Vám článek od paní Lenky Zábojové, který se věnuje DPH u dlouhodobého majetku. Víte jak je definován dlouhodobý majetek a dlouhodobý majetek pořízený vlastní činností v zákoně o DPH? Víte, kam do přiznání k DPH a kontrolního hlášení patří nárok na odpočet DPH, kdy je zákaz odpočtu DPH a kdy je nutná úprava odpočtu DPH? Víte, jak je to s vyřazením dlouhodobého majetku z pohledu DPH? Nejen to se dozvíte v článku.

Daňové a účetní novinky: Podzim 2016 – 1. část

Autor Ing. Ivana Pilařová

Ing. Ivana Pilařová

Audio nahrávka12.10.2016 10:03 | Přinášíme Vám daňové a účetní novinky podzimu 2016, a to první díl. Souhrn informací pro nás napsala paní Ivana Pilařová. Radost mám z toho, že novinky budeme dostávat od paní Ivany pravidelně.
P.

Daň z přidané hodnoty pro začátečníky: Specifika nároku na odpočet daně na vstupu – 4. část

Autor Ing. Ivana Pilařová

Ing. Ivana Pilařová

Audio nahrávka11.10.2016 13:09 | Přinášíme Vám další pokračování ze seriálu Daň z přidané hodnoty pro začátečníky od autorky Ivany Pilařové. Jedná se již o 4. část, která se věnuje specifikům nároku na odpočet daně na vstupu. Dozvíte se například jaké jsou základní podmínky nároku na odpočet nebo jaký je rozdíl mezi zálohovým, vypořádacím a poměrným koeficientem.
P.

DPH u nemovitých věcí a stavebních prací

Autor Ing. Mgr. Olga Hochmannová

Ing. Mgr. Olga Hochmannová

4.10.2016 07:44 | Přinášíme Vám materiál k DPH u nemovitých věcí a stavebních prací od paní Olgy Hochmannové, který navazuje na videoseminář k DPH u nemovitých věcí a stavebních prací.

Rozdělení obchodních korporací – právní, účetní a daňový pohled - 1. část

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

Audio nahrávka3.10.2016 15:06 | Přinášíme Vám článek od paní Pěvy Čoukové věnovaný rozdělení obchodních korporací. V tomto prvním díle se podíváme na právní, účetní a daňový pohled. V dalších dílech se můžete těšit na sestavení zahajovací rozvahy, možný způsob účtování u zúčastněných společností, příklad a daňové souvislosti s přeměnou a další povinnosti, které plní za zanikající společnost právní nástupce - nástupnická společnost.

Změny Zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí

Autor Ing. Bc. Lenka Zábojová

Ing. Bc. Lenka Zábojová

Audio nahrávka30.9.2016 12:07 | Přinášíme Vám informace od paní Lenky Zábojové ke změnám Zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí.

Příklad na posouzení zdanitelných a osvobozených plnění ZDPH

Autor Ing. Ivana Pilařová

Ing. Ivana Pilařová

30.9.2016 11:48 | V návaznosti na seriál článků k problematice DPH od paní Ivany Pilařové přinášíme další příklad, který se týká posouzení, zda se jedná o zdanitelné nebo osvobozené plnění od DPH. V našem příkladu bude jako plátce s měsíčním zdaňovacím obdobím figurovat společnost, která se zabývá především nákupem, prodejem a servisem jízdních kol, okrajově poradenstvím v oblasti tréninku a zdravé výživy a zprostředkováním pojištění.

Změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty od 1. 1. 2016 doposud

Autor Ing. Bc. Lenka Zábojová

Ing. Bc. Lenka Zábojová

Audio nahrávka29.9.2016 15:00 | Přinášíme Vám informace od paní Lenky Zábojové ke změnám zákona o DPH od 1. 1. 2016 doposud.

Příklad na posouzení zdanitelného plnění praktického lékaře, výpočet obratu

Autor Ing. Ivana Pilařová

Ing. Ivana Pilařová

22.9.2016 11:40 | V návaznosti na seriál článků k problematice DPH od paní Ivany Pilařové přinášíme další příklad. Tentokrát se týká posouzení zdanitelného plnění praktického lékaře, výpočtu obratu a posouzení co je a není osvobozeno od DPH. Nenechte si ujít...
P.

Připravte se na EET – díl 3.

Autor Ing. Mgr. Olga Hochmannová

Ing. Mgr. Olga Hochmannová

Audio nahrávka19.9.2016 13:34 | Přinášíme Vám třetí díl seriálu o Elektronické evidenci tržeb, od autorky Olgy Hochmannové. V tomto článku se zaměříme na výklad GFŘ k zákonu o EET (ZEET), jednak na skutečnosti, kde se odlišuje interpretace GFŘ k pravidlům EET od ZEET a dále na podrobnosti, jak GFŘ rozpracovalo některá pravidla ZEET.

Nový formulář daňového přiznání k DPH beze změn ve vyplňování

Autor Ing. Mgr. Olga Hochmannová

Ing. Mgr. Olga Hochmannová

16.9.2016 14:15 | Přinášíme Vám nový článek od autorky paní Ing. Olgy Hochmannové, který je o novém formuláři daňového přiznání k DPH beze změn ve vyplňování.

Daň z přidané hodnoty pro začátečníky: Osvobozená plnění v tuzemsku – 3. část

Autor Ing. Ivana Pilařová

Ing. Ivana Pilařová

Audio nahrávka19.8.2016 09:39 | Přinášíme Vám další pokračování ze seriálu Daň z přidané hodnoty pro začátečníky od autorky Ivany Pilařové. Jedná se již o 3. část a najdete zde například kdy plátce nemá nárok na odpočet daně na vstupu, co se započítává do obratu a jaké jsou druhy plnění na výstupu.

EET - základní informace - 1. díl - podklad k videosemináři

Autor Ing. Mgr. Olga Hochmannová

Ing. Mgr. Olga Hochmannová

17.8.2016 10:16 | Vážení,
představuji Vám náš nový videoseminář o ELEKTRONICKÉ EVIDENCI TRŽEB s Olgou Hochmannovou. Myslím, že netřeba nic víc dodávat.

Pokyn GFŘ D-29 k promíjení pokut souvisejících s kontrolním hlášením

Autor Ing. Mgr. Olga Hochmannová

Ing. Mgr. Olga Hochmannová

Audio nahrávka11.8.2016 14:37 | Přinášíme Vám článek s názvem Pokyn GFŘ D-29 k promíjení pokut souvisejících s kontrolním hlášením, kde se např. můžete dozvědět jakou výši pokuty dostanete za nepodání kontrolního hlášení.

Daň z přidané hodnoty pro začátečníky: Vznik zdanitelného plnění na výstupu – 2. část

Autor Ing. Ivana Pilařová

Ing. Ivana Pilařová

Audio nahrávka8.8.2016 09:16 | K dalšímu pokračování ze seriálu „opakovacích článků k DPH“ bych ráda doplnila něco z moji praxe, co považuji za důležité:
1) Co není dodáním zboží podle ZDPH je službou (§ 14 odst. 1 ZDPH)
2) Převod nemovitých věcí je osvobozen po pěti letech (§ 56 odst. 3 ZDPH), ale toto platí až od 1. 1. 2013. U převodu staveb, bytů a nebytových prostor nabytých před účinností novely ZDPH č. 502/202 Sb. platí nadále lhůta tříletá. Pokud jste tedy zkolaudovali např. v roce 2012, máte již od roku 2015 osvobozeno. Můžete samozřejmě využít § 56 odst. 5 ZDPH.
3) Jako poslední bych ráda připomněla moji oblíbenou kontrolu DPH na tržby, bez které neprojde žádný náš klient, ať už ten, kterého účtujeme nebo ten, kde připravujeme daňové přiznání, nebo tam, kde provádíme audit. Najdete v pomůckách na portále.
Po třetím dílu se můžete těšit na test, a že není vůbec jednoduchý.
Krásné léto.
P.

Novela ZDPH ve Sbírce zákonů

Autor Ing. Mgr. Olga Hochmannová

Ing. Mgr. Olga Hochmannová

Audio nahrávka1.8.2016 15:58 | Dne 29. 7. 2016 byl ve Sbírce zákonů č. 95 zveřejněn zákon č. 243/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona.
Součástí tohoto zákona je v části třicáté třetí i změna zákona o DPH (ZDPH), která obsahuje 42 bodů se změnami ZDPH. Změny ZDPH mají dělenou účinnost – téměř všechny body novely vstupují v účinnost k 1. 8. 2016, pouze 2 body, které souvisí s přesunem místní příslušnosti osob povinných k dani, které nemají sídlo ani provozovnu v tuzemsku a registrují se jako plátci v tuzemsku, z FÚ pro hl. město Prahu na FÚ pro Moravskoslezský kraj, vstupují v účinnost k 1. 9. 2016.

Daň z přidané hodnoty pro začátečníky: Základní pojmy a základní principy u daně z přidané hodnoty – 1. část

Autor Ing. Ivana Pilařová

Ing. Ivana Pilařová

Audio nahrávka1.8.2016 13:44 | Za seriál, který „opakuje problematiku DPH od začátku“, jsem opravdu upřímně ráda. Bez DPH se podle mne neobejde žádná účetní, tak jak píše kolegyně Ivana. Účetní, která si myslí, že účtuje jen neplátce a nepotřebuje zákon o DPH, může udělat velký problém. Problém samozřejmě finanční, nejednou jsem to ve své praxi viděla. V článku nechybí praktické příklady, což je prima, a já se moc se těším na další díl.
P.

Bezúplatné příjmy fyzických osob - díl 4.

Autor Ing. Otakar Machala QUD

Ing. Otakar Machala QUD

Audio nahrávka27.7.2016 09:46 | Seriál k bezúplatným příjmům je jednoznačně super, napsal nám jej pan Ota Machala. Jak už to bývá, článek jsem celý „četla“ a tentokrát Vám do něj dělala poznámky, a to nejen já, ale i kolegyně Ivana Pilařová. Abychom nenarušily autorské dílo, naše poznámky jsou žluté a jen doplňují napsané. Články tedy máte prověřené „zleva, zprava“ a určitě si je nenechejte ujít. Moc pěkný je graf autora k analýze bezúplatných příjmů.
P.

Připravte se na EET - díl 2.

Autor Ing. Mgr. Olga Hochmannová

Ing. Mgr. Olga Hochmannová

Audio nahrávka30.6.2016 09:57 | Ve druhém dílu seriálu o EET se paní Olga věnuje již konkrétním detailům, jak postupovat při zahájení přípravy na novou povinnost tedy elektronickou evidenci tržeb. Kde začít a jak pokračovat?…A také od kdy se nás to týká? To, zda se nás to vůbec týká, jsme měli v minulém díle.
S trochou škodolibosti lze říct, že je to prima letní čtení…
P.

Bezúplatné příjmy právnických osob - díl 3.

Autor Ing. Otakar Machala QUD

Ing. Otakar Machala QUD

Audio nahrávka28.6.2016 10:41 | Bezúplatné příjmy se staly daňovým “evergreenem” a jsem velmi ráda, že k nim máme na www.ucetni-portal.cz další materiály. Článek Oty Machaly, který je věnovaný právnickým osobám je už třetím dílem ze seriálu k bezúplatným příjmům. Připomínám, že k bezúplatným příjmům vydalo dne 16. 3. 2016 GFŘ Sdělení Generálního finančního ředitelství k vybraným problémům v oblasti zdaňování bezúplatných příjmů a že toto sdělení doplňuje problematiku. Moje doplňky a vysvětlivky v textu jsou kurzívou a jedná se zejména o odkazy na významný koordinační výbor k problematice.
P.

Připravte se na EET - díl 1.

Autor Ing. Mgr. Olga Hochmannová

Ing. Mgr. Olga Hochmannová

Audio nahrávka23.6.2016 09:53 | Zákon o evidenci tržeb je zcela určitě zákonem roku 2016, a spolu s problematikou kontrolního hlášení tvoří hlavní téma letošního roku. Věřím, že Vás potěší seriálové projití zákonem v podání kolegyně Olgy Hochmannové. Já osobně bych Vám doporučila ke shlédnutí ještě toto:
Videoseminář – Průvodce elektronickou evidencí tržeb s panem Vladimírem Zdražilem
Přehled – Elektronická evidence tržeb aneb přehled, kde najdeme termíny „náběhu“ jednotlivých skupin podnikatelů a Závazné posouzení v daňových předpisech.
P.

Účetnictví a daň z příjmů vybraných účetních jednotek od A do Z

Autor Ing. Simona Pacáková

Ing. Simona Pacáková

21.6.2016 10:50 | Prezentace s videoseminářem na téma – Účetnictví a daň z příjmů vybraných účetních jednotek od A do Z je pro mne balzám na duši v návaznosti na vyhlášku č. 410/2009 Sb. Máte-li chvilku, nenechte si ujít. Přes účtování až ke zdanění. Krásná rekapitulace všeho potřebného. Pravdou je, že je dobré znát souvislosti, věřím však, že se budou chytat i začátečníci.
Krásné dny
P.

Aktuální informace z oblasti DPH - Aneb o dani, kde zítra již znamená včera

Autor Ing. Mgr. Olga Hochmannová

Ing. Mgr. Olga Hochmannová

Audio nahrávka14.6.2016 11:20 | Ačkoli se již delší dobu zejména mezi podnikateli objevují názory, že daně jsou v ČR dosti komplikované a příliš často se mění, legislativní úsilí zákonodárců nepolevuje, spíše stále více nabírá na síle.
V průběhu letošního roku se tak v Poslanecké sněmovně projednává několik dalších návrhů na změny daňových zákonů, a to zejména zákona o daních z příjmů a zákona o dani z přidané hodnoty.

DESATERO ke zdanění veřejně prospěšného poplatníka

Autor Ing. Simona Pacáková

Ing. Simona Pacáková

14.6.2016 09:51 | Přinášíme Vám DESATERO ke zdanění veřejně prospěšného poplatníka od paní Simony Pacákové. Desatero je k videosemináři, který bude během dneška přístupné na portále. Sledujte naše aktuality.

Účetnictví a daň z příjmů nestátních neziskových organizací od A do Z

Autor Ing. Simona Pacáková

Ing. Simona Pacáková

14.6.2016 09:49 | Prezentace na téma Účetnictví a daň z příjmů nestátních neziskových organizací od A do Z doplňuje videoseminář Veřejně prospěšný poplatník a daň z příjmů. Ve videosemináři řešíme hlavně zdanění. Jsou zde informace, které hned tak někde nenajdete. Vysvětlení základních vazeb a podstaty správného zdanění. Široký základ daně, úzký základ daně.... Prezentace je k videosemináři, který bude během dneška přístupný na portále. Sledujte naše aktuality.
V prezentaci jako bonus máte i oblast účetnictví podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. To je vyhláška pro účetní jednotky s podvojným účetnictvím, které v hlavní činnosti nemají podnikání.
Netřeba více komentovat.
Díky, Simono...
P.

Bezúplatné příjmy veřejně prospěšných poplatníků - díl 2.

Autor Ing. Otakar Machala QUD

Ing. Otakar Machala QUD

Audio nahrávka13.6.2016 15:30 | Pro mne je z této části nejdůležitější oblast výpůjčky, kdy už víme, jak dál. A to je super. Konkrétně, pokud obec poskytne svojí zřízené příspěvkové organizaci výpůjčku např. škole, má nepeněžitý příjem podle odst. 3 písm. a bod 16 ZDP, ale je osvobozeno, pokud je použito výhradně na účely uvedené v § 20 odst. 8 ZDP. V našem případě školství.
Co když ale není výhradně použito na účely uvedené v § 20 odst. 8 ZDP? Už víme jak dál. Nebude osvobozen celý bezúplatný příjem, ale jeho poměrná část, která odpovídá účelům osvobození příjmů.

Bezúplatné příjmy v zákoně o daních z příjmů - díl 1.

Autor Ing. Otakar Machala QUD

Ing. Otakar Machala QUD

Audio nahrávka7.6.2016 10:45 | Bezúplatné příjmy jsou velký problém a málokdo se plně orientuje…Důkazem je skutečnost, že koordinační výbor k tomuto tématu č. 452/22.4.2015 z dílny daňových poradců byl odkládán téměř rok. Nepamatuji si, že by některý příspěvek byl projednáván déle.
Kolega Ota Machala, jeden z předkladatelů příspěvku KV, pro Vás připravil čtyři články k tomuto tématu, a to velmi pečlivě.
Věřím, že Vás první díl uvede do problematiky bezúplatných příjmů a budete se těšit na další.
P.

Veřejně prospěšný poplatník 2016

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

3.6.2016 14:45 | Přinášíme vám přehled, který zpracovala Ing. Pěva Čouková. Najdete zde, co je předmětem daně u veřejně prospěšného poplatníka. Co lze odečíst nebo co je osvobozeno od základu daně.

Účetní a daňové chyby v daňových přiznáních fyzických a právnických osob v podmínkách roku 2016 - díl osmý - právnické osoby: Uplatnění daňové ztráty v podmínkách roku 2016

Autor Ing. Ivana Pilařová

Ing. Ivana Pilařová

Audio nahrávka1.6.2016 14:15 | Lhůta pro odpočet ztráty a jeho možnosti v rámci daňového přiznání je určitě velmi zajímavé téma a je to pro nás velmi důležité.
Samozřejmě, pokud daňové ztráty máte.

Kontrolní hlášení, odpočty DPH a metodická informace GFŘ k postupu správců daně při ověřování kontrolních hlášení

Autor Ing. Mgr. Olga Hochmannová

Ing. Mgr. Olga Hochmannová

Audio nahrávka25.5.2016 12:49 | S kontrolním hlášením, které se povinně podává od r. 2016, se v současné době setkali již všichni plátci DPH. Někteří z nich se po jeho podání museli již i vyrovnávat s reakcí správců daně a případnou žádostí o vyjasnění, upřesnění či opravu některých údajů. V souvislosti s tím bych chtěla alespoň stručně upozornit na to, jak jsou správci daně metodicky vedeni ke zpracování a prověřování údajů z podaných KH. Jejich postup by měl vycházet mj. z metodického materiálu, který v r. 2016 vypracovalo GFŘ pro správce daně jako „Taktické postupy k prověření rozdílů zjištěných při zpracování kontrolních hlášení na úrovni „lehké“ analytiky“.

Novela zákona o daních z příjmů č. 125/2016 Sb. platná pro rok 2016 – ostatní změny – 2.díl

Autor Ing. Pavel Běhounek

Ing. Pavel Běhounek

13.5.2016 10:00 | Přinášíme 2. pokračování informací o novele zákona o daních z příjmů č. 125/2016 Sb.
Osobně mne zaujala úprava zdanění u právnických osob uvedená v § 36 odst. 2 písm. d) ZDP tj. zavedení srážkové daně 15 % při výplatě podílů na zisku pro právnickou osobu, která není společníkem. Samozřejmě pokud není osvobozeno. Srážková daň u „nespolečníka“ fyzické osoby tam byla již dříve a není novinkou...

Základ daně, nabývací hodnota, výpočet daně u daní z nabytí nemovitých věcí (§ 10 - § 24 zákonného opatření č. 340/2013 Sb.)

Autor Ing. Věra Engelmannová

Ing. Věra Engelmannová

27.4.2016 10:51 | Opakujeme si stále ještě nové – tj. přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí. Věřím, že nové nejen pro mne.
Víte, co je srovnávací daňová hodnota?
Víte, co je cena zjištěná? To asi víte…

Směna nemovitých věcí

Autor Ing. Věra Engelmannová

Ing. Věra Engelmannová

19.4.2016 13:43 | Směna majetku je stará jako lidstvo samé…a setkáváme se s ní do dnešních dnů. Vyměňuje se něco za něco a cena není obvykle určena.
Jak si s tím poradíme v problematice daně z nabytí nemovitých věcí v roce 2016? Jak v samotném účtování? Má směna ještě „starou výhodu“, kterou měla v dani z převodu nemovitostí? Nemá, bohužel.

Novela ZDPH ve Sbírce zákonů

Autor Ing. Mgr. Olga Hochmannová

Ing. Mgr. Olga Hochmannová

15.4.2016 13:37 | Ve Sbírce zákonů částka 43 s datem rozeslání 13. dubna 2016, byl publikován zákon č. 113/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti se zavedením EET, mimo jiné se jím novelizuje i ZDPH. Více se dozvíte v článku od paní Olgy Hochmannové.

Daň silniční (zákon č. 16/1993 Sb.)

Autor Bc. Martin Mikuš

Bc. Martin Mikuš

14.4.2016 10:59 | Pozor! Chceme Vám připomenout termín k zaplacení zálohy na silniční daň, který je už zítra! Podle zákona musí platit silniční daň firmy a podnikatelé, kteří používají auto k výdělečné činnosti. Proto tu pro Vás máme článek od pana Bc. Martina Mikuše, kde se dozvíte jak vypočítat výši záloh, co se rozumí rozhodným obdobím, zaokrouhlování daně atd. V přílohách článku najdete i příklad k vyplnění přiznání k dani silniční a přehled Sazby silniční daně. Které také najdete na našem Účetním Portále v sekci Příklady a Přehledy.

Společný systém zdanění při převodu obchodního závodu, výměně podílů, fúzi a rozdělení obchodních korporací – § 23a ZDP 1. díl

Autor Ing. Dalimila Švihálková Mirčevská

Ing. Dalimila Švihálková Mirčevská

11.4.2016 13:30 | Přinášíme Vám 1. díl seriálu o společném systému zdanění při převodu obchodního závodu, výměně podílů, fúzi a rozdělení obchodních korporací od autorky Ing. Dalimily Švihálkové Mirčevské.

Pronajatý majetek - technické zhodnocení nemovitosti

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

5.4.2016 10:17 | Technické zhodnocení je starý známý termín. Původně z § 33 ZDP pro hmotný i nehmotný majetek pro daně i účetnictví. Od roku 2004 si daně přinesly novou definici pro nehmotný majetek do § 32a ZDP a situace se poprvé zamotala...

Tvorba „časových“ opravných položek k pohledávkám

Autor Dipl. Ing. Libor Volf

Dipl. Ing. Libor Volf

Audio nahrávka30.3.2016 14:47 | Příkladů na tvorbu zákonných opravných položek není nikdy dost…v praxi je to podle mého názoru zdroj nejčastějších chyb u klientů.
Článek pana Libora Volfa rekapituluje problematiku z několika pohledů a mimo jiné zdůrazňuje „výhody“ přechodného období, které nám k 1. 1. 2015 předložil zákonodárce novelou zákona o rezervách, a to novelou č. 267/2014 Sb. Konkrétně se jedná o možnost přesunout pohledávky splatné po 1. 1. 2014 do „nového režimu“ opravných položek podle § 8a zákona o rezervách“, kdy si dosáhnete na zákonné opravné položky tam, kde jste si ve „starém režimu“ nedosáhli. A mohou to být pohledávky například ze zádržného tj. velmi starého data.
Začtěte se do článku pana Volfa a zrekapitulujte si svoje znalosti…Ještě nejlépe - aplikujte do praxe.
P.

Příklad k dani z příjmů fyzických osob – stanovení daňové povinnosti pracujícího důchodce 2015

Autor Ing. Zuzana Rylová Ph.D.

Ing. Zuzana Rylová Ph.D.

23.3.2016 13:19 | Z horkých aktualit: Zpracováváte přiznání starobnímu důchodci? Pokud ano, zrekapituluji Vám některé naše postřehy z letošních přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

Příklad k dani z příjmů fyzických osob – výpočet optimální daňové povinnosti pro rok 2015

Autor Ing. Zuzana Rylová Ph.D.

Ing. Zuzana Rylová Ph.D.

21.3.2016 09:25 | Máte povinnost sestavit a podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2015, i přes to, že nepodnikáte?
Mohli jste například prodat cenné papíry, mít příjmy z nájmu či příležitostné činnosti. Prostudujte si příklad od Ing. Zuzany Rylové, Ph.D., třeba v jeho řešení najdete i Váš případ, který potřebujete vyřešit.
Příklady náš kolektiv Účetního Portálu doplnil o vysvětlivky, můžete si tedy dohledat, z jakého ustanovení řešení vyplývá.

Daňové zvýhodnění pro studenta při pracovním poměru a kombinovaném studiu na VŠ

Autor Ing. Milan Lošťák

Ing. Milan Lošťák

16.3.2016 07:50 | Opakovaně se ptáte:
Může poplatník, který je studentem soustavně se připravujícím na budoucí povolání, uplatnit slevu na dani při zdanění jakýchkoliv příjmů? Je možné uplatnit slevu na dani na studenta u poplatníka při pracovním poměru, kterému je 24 let a studuje vysokou školu formou kombinovaného studia?

Příklad k dani z příjmů fyzických osob – výpočet celkové daně pro rok 2015

Autor Ing. Zuzana Rylová Ph.D.

Ing. Zuzana Rylová Ph.D.

15.3.2016 14:24 | Kvapnými kroky se blíží podání termín pro podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Jste podnikatelem a nemáte ještě daňové přiznání sestaveno?
Právě pro Vás jsme připravili s Ing. Zuzanou Rylovou výpočet celkové daně poplatníka, který vede daňovou evidenci. Najdete v něm některé běžné i méně typické případy, se kterými se můžete u poplatníků s daňovou evidencí setkat, například postoupení pohledávek, finanční leasing, škoda na obchodním majetku a další.
Příklady náš kolektiv Účetního Portálu doplnil o vysvětlivky, takže si můžete dohledat, z jakého ustanovení řešení vyplývá.

Změny v režimu přenesení daňové povinnosti

Autor Ing. Bc. Jaroslav Šobáň

Ing. Bc. Jaroslav Šobáň

Audio nahrávka9.3.2016 14:15 | Režim přenesení daňové povinnosti je stále tak trochu neznámou pro nás všechny. Doporučuji přečíst článek pana Jaroslava Šobáně, který nám celou situaci systematicky shrnuje. Já s mým týmem jsem pro Vás připravila v přehledech tabulku nazvanou Přenesení daňové povinnosti § 92a - 92g ZDPH 2016, která se s článkem pěkně provazuje.

Návrh novely ZDPH v Poslanecké sněmovně

Autor Ing. Mgr. Olga Hochmannová

Ing. Mgr. Olga Hochmannová

Audio nahrávka3.3.2016 08:10 | Do Poslanecké sněmovny byl v únoru podán návrh novely ZDPH. Tento návrh avizovalo MF ČR již v lednu, jako reakci na kritické připomínky k podmínkám, za nichž mají plátci od r. 2016 podávat kontrolní hlášení (KH). Jedná se o sněmovní tisk č. 717 (vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se změnou celního zákona). Změny ZDPH jsou obsaženy v části třicáté třetí tohoto návrhu.

Podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2015 – 2. část

Autor Ing. Lenka Rajnošková Černá

Ing. Lenka Rajnošková Černá

Audio nahrávka1.3.2016 07:00 | Druhý díl seriálu k podání daně z příjmů fyzických osob paní Ing. Lenky Rajnoškové Černé nám připomíná jednak lhůty pro podání daňového přiznání, jednak způsoby podání daňového přiznání. Čas podání daňového přiznání se blíží a věřím, že se většina z Vás stejně jako já věnuje přiznání nejen právnických osob, ale také fyzických osob. Většinou pro rodinu, kamarády a samozřejmě také naše klienty.

Účetní a daňové chyby v daňových přiznáních fyzických a právnických osob v podmínkách roku 2016 - díl sedmý - právnické osoby: Chyby v daňových odpisech

Autor Ing. Ivana Pilařová

Ing. Ivana Pilařová

Audio nahrávka23.2.2016 09:28 | Daňové odpisy - velmi pěkný článek kolegyně Ivany Pilařové, který shrnuje výstižně mnoho důležitého pro správné uplatnění daňových odpisů. Podle mého názoru je hodně důležité, umět si daňové odpisy vypočítat ručně. Ne, že bych po Vás chtěla, abyste si je vypočítávali kompletně sami, ale je vhodné, abyste daňové odpisy měli tzv. „pod kontrolou“. Navíc ovlivňují odloženou daň, pokud ji počítáte. Doporučuji tedy, jako to děláme my na auditu nebo u našich klientů, které účtujeme, namátkově si daňové odpisy zkontrolovat.

Osvobození § 19 ZDP - Vztah mateřská dceřiná společnost

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

Audio nahrávka18.2.2016 08:44 | Pokud přemýšlíte o prodeji Vašeho podílu nebo vyplácíte podíly na zisku, je naprosto zásadní pro jakoukoliv další úvahu, zda splňujete podmínky mateřská – dceřiná společnosti podle § 19 ZDP. Znáte tyto podmínky? A víte, že pokud je příjem osvobozen, tak proti němu nelze dát žádné daňové výdaje?

Roční zúčtování záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění za rok 2015

Autor Ing. Milan Lošťák

Ing. Milan Lošťák

Audio nahrávka17.2.2016 07:07 | Roční zúčtování mezd zaměstnanců je úkonem, který mzdové účtárny zaměstnavatelů zatěžuje prakticky po celé první čtvrtletí každého roku. V příspěvku je soustředěno množství všech informací, které se tohoto institutu týkají, vycházejících zejména z příslušných právních předpisů. Jsou pro lepší přehled rozděleny do 6 logických celků, které přinášejí souhrn všech povinností i práv jak na straně zaměstnavatelů, tak i na straně zaměstnanců.

Kontrolní hlášení v otázkách a odpovědích

Autor Ing. Bc. Jaroslav Šobáň

Ing. Bc. Jaroslav Šobáň

Audio nahrávka16.2.2016 15:00 | S účinností od 1. 1. 2016 byla do zákona o DPH (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů – dále jen zákon o DPH) začleněna nová povinnost podávat tzv. „kontrolní hlášení“. Jedná se o nová ustanovení zákona, konkrétně jde o § 101c až § 101i. S blížícím se termínem pro jeho první podání (25. 2. 2016) je vhodné ujasnit si některé postupy při plnění této nové povinnosti.

Účetní a daňové chyby v daňových přiznáních fyzických a právnických osob v podmínkách roku 2016 - díl šestý - právnické osoby: Zákonné opravné položky k pohledávkám v podmínkách roku 2015

Autor Ing. Ivana Pilařová

Ing. Ivana Pilařová

Audio nahrávka11.2.2016 06:59 | Pokračujeme v seriálu paní Ivany Pilařové k účetní závěrce 2015, a to konkrétně 6. dílem – Zákonné opravné položky k pohledávkám v podmínkách roku 2015.
Připomeneme si předchozí díly, protože závěrka roku 2015 se přiblížila a bylo by super si díly načíst.

Nezdanitelná část základu daně z příjmů fyzických osob

Autor Ing. Milan Lošťák

Ing. Milan Lošťák

Audio nahrávka10.2.2016 09:59 | Přinášíme Vám článek od Ing. Milana Lošťáka na téma nezdanitelná část základu daně z příjmů fyzických osob. Teprve až po skončení kalendářního roku umožňuje zákon snížit celkový základ daně u poplatníků daně z příjmů fyzických osob uplatněním odpočtu tzv. nezdanitelných částek. Jejich roční úhrnná výše je u každého poplatníka různá a vyjadřuje jeho osobní aktivity ke snížení vlastní daňové povinnosti. Odpočty těchto částek se projevují snížením ročního základu daně ještě před výpočtem roční daňové povinnosti a před uplatněním slev na dani, popř. před uplatněním daňového zvýhodnění na děti.

Podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2015 – 1. část

Autor Ing. Lenka Rajnošková Černá

Ing. Lenka Rajnošková Černá

Audio nahrávka4.2.2016 15:08 | Článek paní Lenky Rajnoškové nám přehledně rekapituluje povinnosti podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2015. Uvádí, kdy se přiznání podávat nemusí.
Pokud budete podávat přiznání k dani z příjmů fyzických osob ať už vlastní nebo za svoje blízké či klienty, doporučuji si propočítat příklady, které pro Vás připravila paní Zuzana Rylová. Kde je najdete mezi příklady, mají druh DPF (daň z příjmů fyzických osob) a máme jich tam na „trénování“ deset, a to opět v plné i prázdné verzi.
Tak s chutí do čtení a počítání…
P.

Rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti od 1.2.2016

Autor Ing. Mgr. Olga Hochmannová

Ing. Mgr. Olga Hochmannová

Audio nahrávka2.2.2016 10:35 | Na základě nařízení vlády č. 11/2016 Sb. (publikováno ve Sbírce zákonů č. 4/2016) dochází s účinností od 1. 2. 2016 k rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti (dále RPDP) o několik nově vybraných plnění a dále se umožňuje, aby RPDP byl uplatňován u zboží již dříve vybraného v nařízení vlády č. 361/2014 Sb. a nařízení vlády č. 155/2015 Sb. i tehdy, kdy celková částka základu daně za toto zboží nepřesáhne částku 100 000 Kč.

Kontrolní hlášení u vybraných účetních jednotek

Autor Ing. Bc. Lenka Zábojová

Ing. Bc. Lenka Zábojová

Audio nahrávka1.2.2016 16:36 | Kontrolní hlášení je tématem roku 2016. Předkládám Vám článek ke kontrolnímu hlášení adresovaný přímo vybraným účetním jednotkám od kolegyně Lenky Zábojové. Je v něm přehledné shrnutí celé problematiky. Ráda bych Vás dále upozornila, že máme speciální banner na portále – Kontrolní hlášení, kde najdete vše ke kontrolnímu hlášení. Za nejcennější považuji 6 vazeb, které znázorňují propojení kontrolního hlášení na tiskopis DPH a dále dva videosemináře, které jsem natočila k problematice s paní Olgou Hochmannovou.
1) Jak na kontrolní hlášení?
2) Kontrolní hlášení, aneb co o něm víme k lednu 2016
P.

Základní informace k placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO v roce 2016

Autor Ing. Jana Procházková

Ing. Jana Procházková

Audio nahrávka29.1.2016 13:17 | Víte, že daň z nemovitých věcí je možné od zdaňovacího období roku 2016 platit prostřednictvím SIPO - soustředěného inkasa plateb obyvatelstva? Je to pro Vás zajímavé? Pokud ano, přečtěte si článek paní Jany Procházkové, který Vás novinkou provede. Informaci GFŘ o možnosti placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO od zdaňovacího období roku 2016 naleznete zde http://goo.gl/2PLsT6. Víte, že jsme pro Vás natočili videoseminář k dani z nabytí nemovitých věcí? Chcete-li jej, otevřete zde http://goo.gl/NhIWjs

P.

DESATERO daně z nemovitých věcí – teorie a příklad

Autor Ing. Jana Procházková

Ing. Jana Procházková

21.1.2016 08:46 | • Víte, zda musíte podávat přiznání k dani z nemovitých věcí?
• Bude to přiznání dílčí nebo řádné?
• Musíte podávat elektronicky?
• Jaký datum je rozhodující pro předmět daně z nemovitých věcí?
• Jaká je lhůta?
• Kde si ověřím místní koeficient?

Máte podobné otázky? Pak jsme právě pro Vás připravili náš nový videoseminář o přiznání k nemovitým věcem a k němu navazující desatero.

Podléhá Vaše vozidlo předmětu daně silniční?

Autor Bc. Martin Mikuš

Bc. Martin Mikuš

15.1.2016 13:18 | 31. 1. 2016 … to je termín pro podání daňového přiznání k dani silniční za rok 2015!
Pojďme si v článku Bc. Martina Mikuše připomenout, která vozidla vlastně podléhají předmětu daně silniční a která naopak nejsou předmětem daně.
Zároveň se velmi brzy můžete těšit na příklad na daň silniční pro rok 2015.

Novinky na dani z nemovitých věcí na zdaňovací období r. 2016

Autor Ing. Jana Procházková

Ing. Jana Procházková

Audio nahrávka4.1.2016 10:16 | A jdeme do práce…
Leden je určitě měsíc daně z nemovitých věcí a silniční daně. Obě přiznání se podávají do konce měsíce ledna.
Daň z nemovitých věcí se musí zaplatit do konce května, pokud není daň vyšší jak 5 000 Kč. Pokud je vyšší platí ve dvou stejných splátkách, druhá je na konci listopadu. Jiné termíny mají poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb.
Silniční daň se musí doplatit do konce ledna - porovnává se se zálohami.
Paní Procházková pro Vás připravila tři články k dani z nemovitých věcí a jejím změnám k 1. 1. 2016. Dva byly na portále publikovány v listopadu 2015. Doporučuji, abyste si je přečetli všechny tři - odkaz najdete v souvisejících článcích. Ten poslední Vám předkládáme právě dnes.
Naše doporučení k dani z nemovitých věcí - osvědčilo se nám v praxi nepodávat dílčí podání při změně, ale vždy podáváme nové celé daňové přiznání k dani z nemovitých věcí. Zákon v § 13a ZDNV umožňuje obě varianty.
Mění se sazby u zemědělských pozemků v 154 katastrálních územích ČR. Musím podat přiznání, pokud se mne tato změna týká? Nevíte? Začtěte se do článku.

Sankce v souvislosti s podáním kontrolního hlášení DPH po 1. 1. 2016

Autor Ing. Bohumil Holuša

Ing. Bohumil Holuša

Audio nahrávka22.12.2015 10:00 | Napnutě sledujeme důležitou mimořádnou schůzi Poslanecké sněmovny, která je právě dnes 22. 12. 2015. O výsledku Vás budeme určitě informovat.
Ve hře je odložení účinnosti kontrolního hlášení na 1. 1. 2017.
Přesto nečekáme na výsledek a zveřejňujeme pro vás článek pana Bohumila Holuši, který se věnuje pokutám navázaným na nový institut kontrolního hlášení, který má začít platit od 1. 1. 2016, nebude-li platnost odložena.
Pokuty jsou vesměs deklaratorní a správce daně na nich nemůže nic změnit. Jsou zde však také pokuty tzv. diskreční tedy navázané na uvážení správce daně.
Naleznete zde i navedení, jak se můžeme uložení sankcí v souvislosti s kontrolním hlášením bránit. Všichni víme, že sankce jsou velmi tvrdé ...

Kontrolní hlášení - aktualizace zkušební verze kontrolního hlášení, doplnění informace k vyplnění kontrolního hlášení

Autor Ing. Mgr. Olga Hochmannová

Ing. Mgr. Olga Hochmannová

Audio nahrávka9.12.2015 09:25 | Vyzkoušeli jsme si u nás na firmě formulář kontrolního hlášení ve zkušební verzi, který můžete najít od 1.12.2015 na stránkách Finanční správy v rámci aplikace EPO.
Paní Olga Hochmannová se s Vámi ve svém příspěvku podělí o její postřehy ze “zkoušky" nového formuláře.
Dozvíte se například, co se ve formuláři stalo, když záměrně vyzkoušela i tzv. nulové kontrolní hlášení, nebo za jakou chybu (propustnou či nepropustnou) se označilo nevyplnění formy právnické osoby.
Určitě doporučujeme zkušební verzi formuláře kontrolního hlášení vyzkoušet!

K dispozici je zde:
https://mfwwwit-1.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/form/form_uvod.faces?CPodani=8244480

Těšíme se na vaše postřehy.

Real-estate property exchange and taxation

Autor Ing. Vladimír Zdražil

Ing. Vladimír Zdražil

Audio nahrávka4.12.2015 10:00 | Směna nemovitých věcí. To je náročný oříšek i v češtině. natož v angličtině. Pan Vladimír Zdražil vám připravil pěkný článek k tomuto tématu.
Pokud se kromě angličtiny chcete zdokonalit ještě více i v samotném výpočtu daně z nabytí nemovitých věcí u směny, doporučujeme k anglickému textu ještě příklad ČÚS 013-004 Směna majetku, který byl konzultován s odbornicí na problematiku daně z nabytí nemovitých věcí paní Věrou Engelmannovou.
A pro ty ještě náročnější? Videoseminář Nabýváte nemovitou věc? zde http://www.ucetni-portal.cz/videoseminar-b-nabyvate-nemovitou-vec-b-21-09-2015-28-V.html
Víte, že VIP mají videosemináře zdarma?
A víte, že to takto i zůstane?

Účetní a daňové chyby v daňových přiznáních fyzických a právnických osob v podmínkách roku 2015 - díl pátý - právnické osoby: Výdaje mimo účetnictví - položky snižující účetní výsledek hospodaření

Autor Ing. Ivana Pilařová

Ing. Ivana Pilařová

20.11.2015 10:00 | Pátý díl série o chybách v přiznání dani z příjmů fyzických a právnicých osob řeší výdaje mimo účetnictví. Konkrétně snížení základu daně o zaúčtované, nezdanitelné výnosy a snížení účetního výsledku hopodaření o mimoúčetní položky.

DESATERO k videosemináři Dlouhodobý majetek - kdy a kam do přiznání k DPH?

Autor Ing. Bc. Lenka Zábojová , Ing. Pěva Čouková

Ing. Bc. Lenka Zábojová Ing. Pěva Čouková

Audio nahrávka18.11.2015 11:35 | Desatero obsahuje 10 nejzásadnjěších otázek a odpovědí, které byste měli znát pokud uplatňujete u dlouhodobého majetku odpočet DPH.

Dlouhodobý majetek - kdy a kam do přiznání k DPH?

Autor Ing. Bc. Lenka Zábojová , Ing. Pěva Čouková

Ing. Bc. Lenka Zábojová Ing. Pěva Čouková

Audio nahrávka18.11.2015 11:25 | V článku je osvětlen princip DPH u dlouhodobého majetku. Při uplatňování DPH při pořízení dlouhodobého majetku je dobré vědět, k čemu bude majetek přesně používán - zda se jedná o ekonomické nebo neekonomické činnosti, popřípadě jejich kombinace. Ovlivní to výši nároku na odpočet. Kdy a na jaké řádky se zařazuje do daňového přiznání?

Změny v dani z nemovitých věcí v roce 2016 - 2. část

Autor Ing. Jana Procházková

Ing. Jana Procházková

Audio nahrávka18.11.2015 10:00 | Pokračování článku rozebírá další změny ve zdaňování nemovitých věcí od 1.1.2016. Článek poíše změny týkající se úpravy stávající osvobození od daně z pozemků a od daně ze staveb a jednotek, nová osvobození od daně z pozemků a od daně ze staveb jednotek a změn ve správě daně.

Účetní závěrka 2015 - Jak na neuhrazené zdravotní a sociální pojištění

Autor Tomáš Líbal

 Tomáš Líbal

5.11.2015 10:00 | Zákon o daních z příjmů (dále jen ZDP) stanoví pro zdravotní a sociální pojištění (dále jen ZP a SP), podmínku jejich zaplacení, aby mohlo být považováno za daňový náklad. Mnozí poplatníci se dostanou do situace, kdy nemají aktuálně dostatek peněžních prostředků na úhradu ZP a SP souvisejícího se zaměstnanci v termínu stanoveném ZDP.

Změny v dani z nemovitých věcí v roce 2016 - 1. část

Autor Ing. Jana Procházková

Ing. Jana Procházková

Audio nahrávka4.11.2015 10:00 | Změny v dani z nemovitých věcí jsou důsledkem účinnosti zákonů č. 23/2015 Sb, kterým se mění z. č. 338/1992 Sb, o dani z nemovitých věcí. a z. č. 84/2015, kterým se mění z. č. 72/200 Sb, o investičních pobídkách a dalších souvisejích zákonů.

Jak na přenesení daňové povinnosti § 92f ZDPH v limitu 100 000 Kč

Autor Tomáš Líbal , Ing. Pěva Čouková

 Tomáš Líbal Ing. Pěva Čouková

26.10.2015 09:00 | Zákon o DPH prošel během roku několika úpravami. Mezi ně patří rozšíření vybraných plnění pro režim přenesení daňové povinnosti. U některých plnění je režim přenesení daňové povinnosti vázán na překročení limitu 100 000 Kč. Článek zobrazuje na příkladech použití tohoto režimu v kontextu s přijetím zálohy na toto plnění.

Z problematiky ZDPH u vybraných účetních jednotek, který by měl znát auditor

Autor Ing. Bc. Lenka Zábojová

Ing. Bc. Lenka Zábojová

22.10.2015 10:00 | Územní samosprávné celky mají řadu charakteristických znaků. Stejně tak i jimi zřízené příspěvkové organizace. Kdy jsou územně samosprávné celky a jimi zřízené organizace osobou povinnou k dani z hlediska daně z přidané hodnoty? Co vše se považuje za výkon veřejné správy?

Přehled uplatňování sazeb DPH od r. 2015

Autor Ing. Mgr. Olga Hochmannová

Ing. Mgr. Olga Hochmannová

21.10.2015 10:00 | DPH disponuje třemi sazbami daně - základní, první sníženou a druhou sníženou sazbou. Z článku přehledně zjistíte, na která plnění se použije první snížená sazba daně a kdy druhá snížená sazba daně z přidané hodnoty.

Účetní závěrka 2015 - Jak na neuhrazené smluvní pokuty a úroky z prodlení (Interpretace I-10)

Autor Tomáš Líbal

 Tomáš Líbal

19.10.2015 10:00 | Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou také náklady a výnosy, které v účetnictví musíme vykazovat s ohledem na věcné a časové zařazení do správného účetního období. Poplatníci daně z příjmů musí věnovat zvýšené opatrnosti při transformaci výsledku hospodaření na základ daně.

Účetní a daňové chyby v daňových přiznáních fyzických a právnických osob v podmínkách roku 2015 - díl třetí - právnické osoby: Chyby v položkách zvyšujících základ daně z titulu vzniku neproúčtovaných výnosů

Autor Ing. Ivana Pilařová

Ing. Ivana Pilařová

Audio nahrávka14.10.2015 10:00 | Třetí díl věnující se sérii chyb v daňových přiznáních fyzických a právnických osob tentokrát rozebírá chyby v položkách zvyšujících základ daně z titulu vzniku neproúčtovaných výnosů. Jak ovlivňují základ daně nepeněžní příjmy, nezaúčtované zdanitelné výnosy a polhůtní závazky?

Stručně v kostce o zdaňování studentských brigád - 2. část

Autor Ing. Milan Lošťák

Ing. Milan Lošťák

13.10.2015 10:00 | Pokračování článku Stručně o zdaňování studentských brigád uvádí příklady, kdy student uzavírá dohodu o provedení práce, dohodu o pracovní činnosti a běžný pracovní poměr. Příklady popisují každou možnost, která může nastat - překročení i nepřekročení limitu 10 000 Kč při dohodě o provedení práce, podepsání i nepodepsání prohlášení k dani. Obsahem je i vzorově vyplněné roční zúčtování zaměstnavatelem.

DPH v příkladech - chyby při výpočtech

Autor Ing. Bc. Jaroslav Šobáň

Ing. Bc. Jaroslav Šobáň

Audio nahrávka12.10.2015 10:00 | Základními výpočty v DPH je výpočet daně a výpočet základu daně. Přestože pravidla pro jejich stanovení platí bez velkých změn již mnoho let, stále plátci daně občas chybují.

Kontrolní hlášení - strašák pro účetní a daňové poradce?

Autor Ing. Tomáš Hajdušek

Ing. Tomáš Hajdušek

Audio nahrávka9.10.2015 10:00 | Od 1. ledna 2016 byla všem plátcům daně z přidané hodnoty uzákoněna nová povinnost – podávat tzv. kontrolní hlášení. Příslušná novela zákona o dani z přidané hodnoty je platná a účinnosti nabude právě s prvním dnem roku 2016. Přináší nejen nové povinnosti, ale zejména obsahuje velmi přísné a nemilosrdné sankce. Je tedy nejvyšší čas se s kontrolním hlášením seznámit.

Účetní a daňové chyby v daňových přiznáních fyzických a právnických osob v podmínkách roku 2015 - díl druhý - právnické osoby: Vazba podaného daňového přiznání na účetní závěrku

Autor Ing. Ivana Pilařová

Ing. Ivana Pilařová

Audio nahrávka8.10.2015 10:00 | Účetní závěrka je povinnou přílohou podávaných daňových přiznání, neplatí to však vždy. Vzájemné vazby mezi daňovým přiznáním a účetní závěrkou popisuje tento článek.

Stručně v kostce o zdaňování studentských brigád - 1. část

Autor Ing. Milan Lošťák

Ing. Milan Lošťák

7.10.2015 10:00 | V první části článku dochází k osvětlení problematiky studenstkých brigád. Rozebrány jsou postupně jednotlivé druhy pracovních poměrů, které můžou studenti vykonávat. Ve druhém díle se můžete těšit na příklady zdaňování příjmů studentů.

Daňový řád - lhůty

Autor Ing. Ivo Šesták

Ing. Ivo Šesták

6.10.2015 10:00 | Rozeznáváme lhůty zákonné a lhůty určené správcem daně. V článku se dozvíte, kdy začíná běh lhůty, kdy jde o lhůty prekluzivní nebo kdy lze užít institut navrácení lhůty v předešlý stav.

Režim přenesení daňové povinnosti v případě přijetí zálohy na různá plnění - praktický dotaz

Autor Ing. Otakar Machala QUD

Ing. Otakar Machala QUD

2.10.2015 10:00 | V tomto článku se jedná o praktický dotaz k problematice DPH. Řeší se situace, kdy dojde k přijetí zálohové platby na dva druhy zboží, z nichž na jedno se vztahuje režim přenesení daňové povinnosti a na druhé ne. Jak postupovat je popsáno v článku.

Aktuální trendy na poli celních a daňových podvodů - 10. díl

Autor plk. Mgr. Aleš Hrubý

plk. Mgr. Aleš Hrubý

1.10.2015 10:00 | Poslední díl deseti dílné série Aktuálních trendů na poli celních a daňových podvodů nás zavádí k problematice lokalizace a indentifikace sídel nekontaktních a ready-made společností.

Uvádění obchodní firmy a adresy na účetních a daňových dokladech

Autor Ing. Otakar Machala QUD

Ing. Otakar Machala QUD

29.9.2015 10:00 | Úprava podoby adres se musí řídit určitými pravidly dle zákona o základních registrech.. V článku se dozvíte jaká podoba je dnes v souladu s těmito právními předpisy.

Taxable amount correction due to faulty material supply

Autor Ing. Vladimír Zdražil

Ing. Vladimír Zdražil

Audio nahrávka25.9.2015 10:00 | Odpověď na praktický dotaz z hlediska DPH. V březnu jsme nakoupili materiál na stavební účely, když nám byl v červenci dodán, zjistili jsme že 30 % materiálu je poškozeno. Dodavatel nám vyhověl s reklamací, je třeba podávat dodatečné daňové přiznání?

Příklady k dani z nabytí nemovitých věcí

Autor Ing. Věra Engelmannová

Ing. Věra Engelmannová

23.9.2015 10:43 | Příklady jsou dárkem k videosemináři Nabýváte nemovitou věc?

Zákonné opatření senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí

Autor Ing. Věra Engelmannová

Ing. Věra Engelmannová

23.9.2015 10:35 | Prezentace k přednášce Věry Engelmannové. Jedná se o dárek k videosemináři Nabýváte nemovitou věc?

Aktuální trendy na poli celních a daňových podvodů - 9. díl

Autor plk. Mgr. Aleš Hrubý

plk. Mgr. Aleš Hrubý

23.9.2015 10:00 | Devátý díl Aktuálních trendů na poli celních a daňových podvodů nás zavádí k praktickému popisu provádění podvodů spojených s krácením daně z přidané hodnoty u dovozu zboží (režim 4200). Celou nekalou praktiku umožňuje využívání tzv. "ready-made" společností...

ZÁKON č. 196/2014 – ZÁKON O JEDNOM SPRÁVNÍM MÍSTĚ

Autor Ing. Ivana Pilařová

Ing. Ivana Pilařová

21.9.2015 14:20 | Neuniklo Vám?..K článku pana Líbala přidáváme k oživení článek paní Ivany Pilařové, který byl zveřejněn začátkem roku. Problematiku Mini one stop shop tak máte možnost si pročíst od dvou skělých autorů.

Jak na účtování při zvláštním režimu jednoho správního místa (tzv. Mini One Stop Shop)

Autor Tomáš Líbal

 Tomáš Líbal

21.9.2015 10:00 | Novela zákona o dani z přidané hodnoty s účinností od ledna 2015 mění některá pravidla pro určení místa plnění u vybraných plnění poskytovaným osobám nepovinným k dani (tzn. neplátci, nepodnikateli). Jak je to s registrací do režimu jednoho správního místa a jak se účtuje v souvislosti s režimem jednoho správního místa?

Postupy zdanění akciové společnosti, družstva, společnosti s ručením omezeným a dalších právnických osob

Autor Ing. Otakar Machala QUD

Ing. Otakar Machala QUD

18.9.2015 10:00 | Článek graficky zobrazuje schémata postupu zdaňování u jednotlivých společností.

Aktuální trendy na poli celních a daňových podvodů - 8. díl

Autor plk. Mgr. Aleš Hrubý

plk. Mgr. Aleš Hrubý

11.9.2015 10:00 | Osmý díl aktuálních trendů na poli celních a daňových podvodů nás zavádí k podvodům spojeným s krácením na dani z přidané hodnoty u dovozu zboží (režim 4200). Článek nabízí jak teoretický výklad problematiky, tak modelový příklad.

Jak na zařazování nových automobilů do používání

Autor Tomáš Líbal

 Tomáš Líbal

10.9.2015 10:00 | Pořizování nových automobilů je obvyklou firemní záležitostí. Při tomto pořízení je nutná úvaha, kdy bude firma moci poprvé uplatnit daňový odpis a snížit si tak základ daně.

Porušení podmínek penzijního a životního pojištění

Autor Bc. Blanka Marková

Bc. Blanka Marková

9.9.2015 10:00 | Každý z nás má jistě nějaké životní či penzijní pojištění. Většina má snad už obojí. Z obou těchto pojištění lze čerpat daňové úlevy. Jaké jsou podmínky pro jejich uplatňování a k čemu vede jejich porušení?

Účetní a daňové chyby v daňových přiznáních fyzických a právnických osob v podmínkách roku 2015 - díl první - právnické osoby: Možnosti legálního nepodání daňového přiznání k DPPO

Autor Ing. Ivana Pilařová

Ing. Ivana Pilařová

Audio nahrávka4.9.2015 10:00 | Někdo podává daňové přiznání i když teoreticky nemusí. Jiní zase naopak daňové přiznání nepodají, i když by měli.První díl ze seriálu Účetních a daňových chyb v daňových přiznáních fyzických a právnických osob v podmínkách roku 2015 nás zavádí přímo k základní chybě, a to konkrétně k legálnosti nepodání daňového přiznání k dani z příjmu právnických osob.

Některé daňové aspekty společného jmění manželů - 2. část

Autor Dipl. Ing. Libor Volf

Dipl. Ing. Libor Volf

31.8.2015 10:00 | Pokračování článku zabývající se společným jměním manželů nás tentokrát zavede aspektům z pohledu daně z přidané hodnoty. Jak se zahrne příjem manželům do jejich obratu pro účely případné registrace k DPH?

Daňová kontrola - 2. část

Autor Ing. Dalimila Švihálková Mirčevská

Ing. Dalimila Švihálková Mirčevská

25.8.2015 10:00 | Pokračování článku Daňová kontrola Vám prozradí,co musí zpráva o daňové kontrole obsahovat. K čemu je správce daně povinen přihlédnout? Jak je možné stanovit daňovou povinnost? To a mnohé další...

Aktuální trendy na poli celních a daňových podvodů - 7. díl

Autor plk. Mgr. Aleš Hrubý

plk. Mgr. Aleš Hrubý

20.8.2015 10:00 | V předchozích dílech autor věnoval pozornost situačnímu stavu v oblasti zakládání a změn obchodních společností, forem legalizace výnosů z nezákonné činnosti a podvodech spojených s krácením nepřímých daní.V tomto sedmém pokračování zmiňuje genezi nezákonného obchodu s cukrem a formy detekovaného podloudného jednání pachatelů této činnosti.

Jak na přílohu k přiznání k dani z příjmů právnických osob o transakcích se spojenými osobami - 1. část

Autor Tomáš Líbal

 Tomáš Líbal

19.8.2015 09:56 | Při zpracování přiznání k DPPO se někteří poplatníci setkají s povinností sestavit novou přílohu Přehled transakcí se spojenými osobami - tiskopis 25 5404/E MFin 5404/E - vzor č. 1 (dále jen příloha). Příloha se stala součástí tiskopisu přiznání k DPPO vzor č. 25 platný pro část zdaňovacího období započatého v roce 2014, za kterou lhůta pro podání daňového přiznání uplyne do 31.prosince 2014. V následujícím textu se zaměříme na postup a využitelné zdroje při jejím sestavení.

Daňová kontrola - 1. část

Autor Ing. Dalimila Švihálková Mirčevská

Ing. Dalimila Švihálková Mirčevská

17.8.2015 10:02 | Správné zjištění a stanovení daně je základním cílem správy daní. Daňový řád připouští různé možnosti změny vyměření daně, jednou z těchto možností je ze strany správce daně zahájení daňové kontroly.
V článku se dozvíme více o daňové kontrole a jejím zahájení.

Zajištění daně

Autor Ing. Ivo Šesták

Ing. Ivo Šesták

11.8.2015 07:20 | Zajištění daně je postup správce daně ve specifických případech, kdy daň není splatná nebo dosud nebyla stanovena. Za splnění jakých podmínek může správce daně vydat zajišťovací příkaz před stanovením daně (před vyměřením nebo dodatečným doměřením na základě probíhající kontroly), nebo před splatností daně?
Na tyto otázky najdeme odpověď v článku Ing. Ivo Šestáka.

Některé daňové aspekty společného jmění manželů - 1. část

Autor Dipl. Ing. Libor Volf

Dipl. Ing. Libor Volf

10.8.2015 15:56 | V této první části článku Ing. Libora Volfa si popíšeme některé právně-ekonomické aspekty společného jmění manželů (SJM), které následně potřebujeme znát pro správné rozhodnutí ohledně zdanění transakcí mezi manžely.
Navážeme analýzou zvláštností transakcí s majetkem v SJM podle jednotlivých daňových zákonů - v tomto prvním díle se pověnujeme dani silniční, dani z nabytí nemovitých věcí a dani z nemovitých věcí.
V druhém díle zapokračujeme s daní z přidané hodnoty a daní z příjmů fyzických osob...

Aktuální trendy na poli celních a daňových podvodů - 5. díl

Autor plk. Mgr. Aleš Hrubý

plk. Mgr. Aleš Hrubý

7.8.2015 08:00 | V dnešním díle se autor na praktických případech věnuje druhému segmentu v rámci portfolia nepřímých daní, a to dani z přidané hodnoty (DPH).

ZOPAKUJME SI: Převod zemědělského podnikání mezi osobami blízkými (prodejem x darováním)

6.8.2015 08:00 | Převod zemědělského podnikání mezi osobami blízkými. Článek popisuje rozdíl mezi darováním a koupí u tohoto převodu z daňového hlediska. Lze jej odepisovat? Je příjem osovobozený?

Jak na prodej a nákup ojetého automobilu u plátce DPH

Autor Tomáš Líbal

 Tomáš Líbal

3.8.2015 08:00 | Článek nám ukáže, jak vypadá prodejní schéma při prodeji automobilu z pohledu DPH. Prodej automobilu aneb jak se vyhnout " daňové pasti".

Aktuální trendy na poli celních a daňových podvodů - 4. díl

Autor plk. Mgr. Aleš Hrubý

plk. Mgr. Aleš Hrubý

31.7.2015 08:00 | Pokračování série aktuálních trendů na poli celních a daňových podvodů nás tentokrát zavede k případům zadokumentovaným a již odhaleným. Jedním z nich jsou odhalené celní a daňové podvody. Dnešní díl se týká podvodů spojených s krácením spotřebních daní a problematikou tvz. "bílých koní."

Stravování a občerstvení zaměstnanců a občerstvení při obchodních jednáních podnikatelských subjektů v podmínkách roku 2015

Autor Ing. Ivana Pilařová

Ing. Ivana Pilařová

27.7.2015 08:39 | Stravování ve všech možných podobách je stále aktuálně řešeným problémem všech podnikatelských subjektů – jak zaměstnavatelů, tak i podnikatelů fyzických osob, kteří řeší jak stravování svoje, tak často i svých zaměstnanců. V tomto článku se budeme zabývat různými typy stravování a příspěvků na stravování z hlediska zaměstnavatelů, zaměstnanců i fyzických osob podnikatelů.

Aktuální trendy na poli celních a daňových podvodů - 3. díl

Autor plk. Mgr. Aleš Hrubý

plk. Mgr. Aleš Hrubý

24.7.2015 08:00 | Ve třetím pokračování, tentokrát na téma „Zakládání a využívání offshore společností“, se bude autor snažit reálně popsat aktuální trendy páchané daňové kriminality a poukázat na míru rizika takto realizovaných transakcí s cílem zkrácení daňové povinnosti v České republice a odlivu nezákonně získaného majetku mimo dosah tuzemských justičních orgánů.

Kdo je poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí?

Autor Ing. Věra Engelmannová

Ing. Věra Engelmannová

20.7.2015 12:09 | Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je převodce a nebo nabyvatel? Jak řeší kupní smlouva danou problematiku? Solidární daňová povinnost manželů a další....

Aktuální trendy na poli celních a daňových podvodů - 2. díl

Autor plk. Mgr. Aleš Hrubý

plk. Mgr. Aleš Hrubý

17.7.2015 11:34 | Pokračování seriálu Aktuálních trendů na poli celních a daňových podvodů tentokrát rozebere praní špinavých peněz. V rámci tohoto dílu se podíváme na trendy páchané daňové kriminality a poukážeme na míru rizika takto realizovaných nezákoných transakcí.

Doplnění režimu přenesení daňové povinnosti od 1.7.2015

Autor Ing. Mgr. Olga Hochmannová

Ing. Mgr. Olga Hochmannová

15.7.2015 13:51 | Od 1. 7. 2015 se rozšířil výčet položek, které podléhají režimu přenesení daňové povinnosti (RPDP) o další zemědělské komodity.
O které položky se jedná se dozvíte v článku Ing. Olgy Hochmannové.

Kontrolní hlášení od 1.1.2016

Autor Ing. Mgr. Olga Hochmannová

Ing. Mgr. Olga Hochmannová

13.7.2015 08:24 | Povinnost každého plátce podávat od r. 2016 kontrolní hlášení byla stanovena zákonem č. 360/2014 Sb., a to od 1.1.2016
Pro snadnější pochopení vybíráme z metodických informací GFŘ několik podstatných skutečností a shrnujeme je.

Aktuální trendy na poli celních a daňových podvodů - 1.díl

Autor plk. Mgr. Aleš Hrubý

plk. Mgr. Aleš Hrubý

10.7.2015 08:49 | Problematika odhalování celních a daňových úniků v praxi útvarů pátrání Celní správy ČR nesouvisí pouze s odhalováním hmotných deliktů, nýbrž stále častěji se toto protiprávní jednání transformuje do podoby nejrůznějších forem deliktů „bílých límečků“. Tento aktuální trend je registrován v nejrůznějších formách stále častěji.

DESATERO, abyste se nestali nespolehlivým plátcem a neručili za daň

Autor Ing. Mgr. Olga Hochmannová , Ing. Pěva Čouková

Ing. Mgr. Olga Hochmannová Ing. Pěva Čouková

9.7.2015 08:53 | Přehlédnutí rizik § 106a - Nespolehlivý plátce pro Vaši firmu může znamenat významné problémy na trhu, ne-li likvidaci firmy, přehlédnutí povinnosti ručení příjemce zdanitelného plnění za nezaplacenou daň může znamenat, že daň zaplatíte dvakrát.
Podle našeho názoru není nic horšího, než o problému nevědět.
Co je důležité sledovat, abyste se nestali nespolehlivým plátcem a neručili za daň, jsme shrnuli v následujícím DESATERU, které jako již tradičně doplňuje videoseminář k uvedené problematice s naší lektorkou Ing. Olgou Hochmannovou.

Zdaňování příjmů profesionálních sportovců v oblasti kolektivních sportů. Status quo nebo čekání na změnu?

Autor Ing. Tomáš Hajdušek

Ing. Tomáš Hajdušek

8.7.2015 11:37 | Cílem následujícího příspěvku je podat čtenářům přehledný souhrn problematiky zdaňování příjmů profesionálních sportovců (výhradně) v oblasti kolektivních sportů. Tato problematika odbornou veřejností neustále rezonuje, a to zejména s ohledem na skutečnost, že české zvyklosti se v této věci od těch evropských značně odlišují. Základní otázka zní – má být profesionální sportovec (např. fotbalista či hokejista) zdaňován jako OSVČ nebo jako zaměstnanec?

Hmotný majetek podle zákona o daních z příjmů - 2. část

Autor Ing. Karel Kvítek

30.6.2015 09:00 | Hmotný majetek je jedna z důležitých součástí celkového majetku poplatníka. Do daňových výdajů si daňový subjekt uplatňuje hodnotu pořízeného majetku postupně formou daňových odpisů.
Jak definuje hmotný majetek zákon o daních z příjmů se dozvíme v druhém díle článku Ing. Karla Kvítka.

Elektronická evidence tržeb

Autor Ing. Milan Dvořák

Ing. Milan Dvořák

29.6.2015 09:10 | Sledujete vývoj kolem elektronické evidence tržeb? Nevíte, od kdy bude platit a koho se vlastně týká? Připravili jsme pro Vás výtažek důležitých informací z návrhu zákona o elektronické evidenci tržeb, který na některé z těchto otázek odpovídá...

Rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti od 1.7.2015

Autor Ing. Pavel Běhounek

Ing. Pavel Běhounek

25.6.2015 09:00 | Úprava podmínek režimu přenesení daňové povinnosti vede k rozšíření definice vybraného zboží. K dispozici je ukázka na příkladu. Těžko odhadovat přínos pro stát, o praktických problémech pro běžnou praxi není pochyb...

Stavba na cizím pozemku

Autor JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M.

JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M.

22.6.2015 10:42 | Nový občanský zákoník podstatně změnil právní režim stavby, kterou v zásadě považuje za součást pozemku. Součástí pozemku nejsou stavby, které vznikly před 1. lednem 2014 a měly odlišného vlastníka než vlastníka pozemku, dále podzemní stavby se samostatným účelovým určením, dočasné stavby a stavby postavené na základě práva stavby.

Placení daně z nemovitých věcí (§ 15 ZDNV)

Autor Ing. Jana Procházková

Ing. Jana Procházková

27.5.2015 09:59 | Blíží se termín pro zaplacení daně z nemovitých věcí. Proto jsme pro Vás připravili článek týkající se této problematiky. Všechny informace potřebné k placení daně se dočtete níže.

Dlouhodobý majetek. Kam a kdy do přiznání?

Autor Ing. Bc. Lenka Zábojová

Ing. Bc. Lenka Zábojová

26.5.2015 08:00 | Víte kam a kdy do daňového přiznání správně zahrnout dlouhodobý majetek?
Jedná se o podrobného průvodce, který je pro všechny subjekty nejen pro veřejný sektor.

Článek Ing. Bc. Lenky Zábojové navazuje na nový videoseminář s názvem DPH a koeficienty, který si již velmi brzy budete moci objednat (pro uživatelé s VIP registraci je shlédnutí zdarma).

Územní samosprávné celky („ÚSC“) a DPH

Autor Ing. Bc. Lenka Zábojová

Ing. Bc. Lenka Zábojová

26.5.2015 08:00 | Tentokrát se zaměříme na problematiku daně z přidané hodnoty, a to plnění, která nejsou předmětem daně a jaké jsou nejčastější oblasti výkonu veřejné správy. Plnění, která jsou předmětem daně, jaká plnění to pro územně samosprávné celky a příspěvkové organizace mohou být.
To se dozvíme v článku od Ing. Bc. Lenky Zábojové.

DESATERO ke správnému vyhodnocení DPH a použití koeficientů

Autor Ing. Bc. Lenka Zábojová , Ing. Pěva Čouková

Ing. Bc. Lenka Zábojová Ing. Pěva Čouková

25.5.2015 15:11 | Jak správně zařadit Vaši činnost z hlediska DPH a související použití koeficientů se dozvíte v dnešním dílu Desatera.

Daň z příjmů a rezidenství

Autor Ing. Dalimila Švihálková Mirčevská

Ing. Dalimila Švihálková Mirčevská

25.5.2015 08:00 | Tento příspěvek se zabývá rozdílností zdaňování příjmů v případě, že skutečným vlastníkem těchto příjmů je rezident nebo nerezident a rozdílností jejich zdaňování v případě, že plynou tyto příjmy z území České republiky nebo ze zahraničí. Příspěvek upozorňuje na důležitost správného stanovení rezidentství a území zdroje příjmů pro správné splnění si daňových povinností. Příspěvek je doplněn příklady.

Apartment received as a gift from grandfather

Autor Ing. Vladimír Zdražil

Ing. Vladimír Zdražil

Audio nahrávka22.5.2015 09:00 | Vnučka obdrží od dědečka darem byt. Vnučka už je ke dni darování vdaná a mají s manželem společné jmění manželů. Otázkou je, jestli se dar bude nějakým způsobem darovat? Na tuto situaci se podíváme v našem anglickém jazykovém okénku.

Zopakujme si daně - Jak nastavit balíček zaměstnaneckých benefitů tak, aby byl výhodný jak pro zaměstnance tak zaměstnavatele?

20.5.2015 10:42 | Existuje řada firemních výhod, které poskytuje zaměstnavatel svému zaměstnanci. Jak správně zvolit jejich kombinaci, aby byly tyto benefity daňově uznatelným nákladem pro zaměstnavatele a zároveň neodpadla daňová výhoda na straně zaměstnance?

Obchodní majetek podle § 4 odst. 4 ZDP

Autor Ing. Lenka Rajnošková Černá

Ing. Lenka Rajnošková Černá

20.5.2015 08:32 | Obchodní majetek obecně vnímáme jako majetek podnikatele sloužící k jeho podnikání. V praxi se však setkáváme s tím, že je tento termín v různých právních předpisech jinak.
Zopakujme si, jak definuje termín "obchodní majetek" zákon o daních z příjmů.

DESATERO k technickému zhodnocení 2015

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

19.5.2015 10:15 | Zachytili jste novou účetní definici technického zhodnocení, která platí už pro rok 2014? Víte, jak vše správně uvést do přílohy k účetní závěrce 2014?
Dokončujete účetní závěrku za rok 2014 a vyvstávají Vám otázky:
- Jak je to s limitem pro technické zhodnocení u hmotného majetku?
- Sleduje se za zdaňovací období?
- I účetní období?
- A u nehmotného majetku je to stejně?
Doporučujeme proto shlédnutí videa s Ing. Pěvou Čoukovou a následující DESATERO, které je třeba znát ke správnému účetnímu a daňovému řešení...

Silniční daň u automobilů evidovaných jako zboží

Autor Dipl. Ing. Libor Volf

Dipl. Ing. Libor Volf

4.5.2015 08:29 | Ing. Libor Volf pro Vás připravil článek, kde vysvětluje často mylné chápání podstaty silniční daně v daňové praxi některých (možná většiny) autobazarů, které může mít dalekosáhlé důsledky na zdaňování vozidel, která jsou u nich evidována jako zboží.
Seznamte se v článku s možnými situacemi, které mohou nastat, a navazující judikaturou.

Způsoby uplatňování výdajů na pohonné hmoty při různých způsobech pořízení vozidla

Autor Ing. Otakar Machala QUD

Ing. Otakar Machala QUD

22.4.2015 08:24 | Automobil, nebo jiné silniční motorové vozidlo, využívá většina právnických osob, případně fyzických osob, v souvislosti se samostatnou činností, téměř denně. Jedním z výdajů, které s provozem těchto vozidel souvisejí, jsou výdaje na spotřebu pohonných hmot (dále jen „PHM“).
Pro účely zákona o daních z příjmů je několik způsobů jejich uplatnění, jaké způsoby to jsou a kdy je možné je použít se dozvíte v článku Ing. Otakara Machaly.

Nová informace GFŘ k aplikaci RPDP v letech 2015 a 2016

Autor Ing. Mgr. Olga Hochmannová

Ing. Mgr. Olga Hochmannová

2.4.2015 11:28 | Generální finanční ředitelství zveřejnilo informaci k uplatňování režimu přenesení daňové povinnosti v letech 2015 a 2016, která podává zejména podrobnější výklad k některým praktickým problémům při uplatňování režimu přenesení daňové povinnosti u tzv. vybraného zboží (obiloviny, technické plodiny, kovy atd), u kterého se uplatní tento režim od 1.4.2015.
Důležité poznatky z této informace nám zrekapituluje ve svém článku Ing. Olga Hochmannová.

Pokyn GFŘ D-22 a rozdíly proti Pokynu GFŘ D-6

Autor Ing. Ivana Pilařová

Ing. Ivana Pilařová

25.3.2015 07:16 | Nový pokyn D-22 je sice nový, ale přibližně v polovině ustanovení kopíruje řešení stanovená původním pokynem D-6. V pokynu D-22 je řada změn vyvolána reakcí na rekodifikaci práva a mnohé změny jsou tak pouze terminologické.
Vzhledem k tomu, že pokyn D-22 lze použít již pro zdaňovací období započaté v roce 2014, podívejme se s Ing. Ivanou Pilařovou na novinky, které v pokynu D-22 nesmíme přehlédnout.

Daňové přiznání elektronicky 2015

Autor Ing. Marek Piech

Ing. Marek Piech

23.3.2015 08:00 | Od 1. 1. 2015 došlo k dalšímu rozšíření povinnosti podávat daňová přiznání v elektronické podobě. V dalším textu se pokusíme shrnout aktuální platnou úpravu platnou v oblasti daní (zejména tedy v komunikaci s finančními a celními úřady).
Materiál Ing. Marka Piecha vznikl především proto, aby z neznalosti či nepozornosti nedopadaly na klienty zbytečné sankce a také dává k zamyšlení doporučení, který způsob a jaké formáty jsou z hlediska elektronického podání nejbezpečnější a proč.

Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2014 - příklad

Autor Bc. Blanka Marková

Bc. Blanka Marková

18.3.2015 07:56 | Opět vyplňujeme daňová přiznání ve znamení změn. Jako každoročně se zahloubáme do zákonů a směrnic a vydáme se na složitou cestu zjišťování správnosti jednotlivých čísel, která potom přeneseme do daňového přiznání.
V tomto článku se zaměříme s Bc. Blankou Markovou na přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2014. Příklad je zaměřen na zaměstnance, který po ukončení činnosti zaměstnavatele se rozhodl vzít osud do svých rukou a začal podnikat.
Podívejme se názorně, jak na jeho případě, sestavíme přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2014.

Novela daně z nemovitých věcí

Autor Ing. Jana Procházková

Ing. Jana Procházková

10.3.2015 08:00 | Přinášíme Vám článek Ing. Jany Procházkové týkající se novely zákona číslo 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů. Novela vyšla ve Sbírce zákonů dne 5. 2. 2015 pod číslem 23/2015.
Podívejte se společně s námi na novinky, které nabyly účinnosti dnem vyhlášení zákona, tj. dne 5. 2. 2015, a novinky pro zdaňovací období roku 2016.

Změna účetního období - účetní a daňový postup

Autor Ing. Otakar Machala QUD

Ing. Otakar Machala QUD

9.3.2015 08:51 | Změna účetního období je v životě podnikatelských subjektů obvykle výrazným mezníkem často spojeným např. se změnou majitele nebo se změnou předmětu podnikání. Jedná se v principu o změnu účetní, která ovšem může mít i podstatné daňové důsledky. V článku Ing. Otakara Machaly se proto zaměříme nejprve na postup a podmínky realizace změny účetního období podle účetních předpisů a následně na souvislosti takové operace z pohledu daní z příjmů jak u fyzických, tak u právnických osob.

Daňové přiznání k dani z příjmů za rok 2014 - praktický příklad

Autor Ing. Ivana Pilařová

Ing. Ivana Pilařová

2.3.2015 09:40 | Ing. Ivana Pilařová pro Vás připravila komplexní příklad k sestavení daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2014.
Příklad je vyřešen až do úrovně obsahu jednotlivých řádků daňového přiznání.
Připravte se tedy na podání daňového přiznání, určitě v některé z řešených situací najdete to, co potřebujete vyřešit právě ve Vaší společnosti.

Významná rozhodnutí pro poskytování stravenek

Autor JUDr. Marie Salačová

JUDr. Marie Salačová

27.2.2015 08:00 | V souvislosti s platnou právní úpravou pro poskytování stravenek se v praxi stále vyskytují velmi často nejasnosti a pochybnosti.
Například si vyjasníme otázku, kdy je zaměstnavatel povinen svým zaměstnancům stravenky poskytovat, zda dopředu, nebo následně, jak postupovat v případě, kdy má zaměstnanec uzavřeno více pracovních poměrů, a mnohé další situace, které mohou nastat v praxi.
Odpoví nám na ně v článku JUDr. Marie Salačová.

Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2014 – praktický návod k sestavení, 2. část

Autor Ing. Ivana Pilařová

Ing. Ivana Pilařová

24.2.2015 17:13 | V dnešním díle zapokračujeme s Ing. Ivanou Pilařovou praktickým návodem k sestavení daňového přiznání daně z příjmů právnických osob.
Pověnujeme se položkám snižujícím účetní výsledek hospodaření, úpravě základu daně o odčitatelné položky a slevy na dani. Dále také samostatnému základu daně a započtení záloh na daň...

Vintage car refurbished by individual

Autor Ing. Vladimír Zdražil

Ing. Vladimír Zdražil

Audio nahrávka20.2.2015 20:22 | Dnešní jazykové okénko se věnuje občanovi, který se jako fanoušek věnuje starým automobilům, ve volném čase je opravuje, kupuje náhradní díly a věnuje spoustu hodin své práce a prodává jako opravený automobil (veterán). Jak tento občan zdaní příjmy z prodeje takového automobilu? Co lze uznat jako daňově uznatelné výdaje?

Změny ve mzdové účtárně pro rok 2015 - II. Daň z příjmů fyzických osob

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

19.2.2015 07:53 | Ing. Klímová pro Vás na naši přednášku připravila materiál na téma Změny ve mzdové účtárně pro rok 2015. Dnešní díl věnujeme shrnutí změn v daních, které se dotýkají nejen každého, kdo zpracovává mzdy, ale v materiálu najdou své i ti, které zajímá celá oblast daně z příjmů fyzických osob.
Jak se zpřísňují podmínky na soukromé životní pojištění? Jaké jsou změny v osvobození od daně z příjmů - bezúročné půjčky-zápůjčky? Jak je to s příjmy pracujíících důchodců? Změnilo se něco v solidárním zvýšení daně? Zmíníme novou slevu za umístění dítěte, aktuální je výše daňového zvýhodnění na vyživované děti.
...a čeká Vás mnohem a mnohem více...

Porovnání pokynu GFŘ D-6 s novým pokynem GFŘ D-22

Autor Účetní Portál

 Účetní Portál

18.2.2015 08:09 | V přiloženém souboru jsme pro Vás připravili porovnání nového pokynu GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, který nahrazuje dosavadní pokyn GFŘ D-6.
Pokyn GFŘ D-22 je možno použít již pro zdaňovací období započatá v roce 2014.
Přehledně v sloupcích najdete znění obou Pokynů s vyznačením jejicz změn. Věříme, že Vám ulehčí orientaci v novém znění.

Změny daňového řádu k 1. 1. 2015 - 2. část

Autor Ing. Bohumil Holuša , Ing. Ivo Šesták

Ing. Bohumil Holuša Ing. Ivo Šesták

17.2.2015 08:00 | V dnešním díle zapokračujeme v komentáři Ing. Bohumila Holuši a Ing. Ivo Šestáka ke změnám v daňovém řádu od 1.1.2015. První díl jsme pro Vás zveřejnili již v minulém týdnu.

Můžete se těšit na vyčerpávající popis změn, včetně odkazů na konkrétní ustanovení zákona.

Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2014 – praktický návod k sestavení, 1. část

Autor Ing. Ivana Pilařová

Ing. Ivana Pilařová

16.2.2015 08:00 | Cílem tohoto příspěvku Ing. Ivany Pilařové je vytvoření praktické pomůcky pro sestavení daňového přiznání ve standardních podmínkách činnosti právnických osob.
Podrobněji budou rozebrány běžné situace, které mohou v praxi činit problémy. Čtenář po přečtení kapitoly získá přehled, které části daňového přiznání jsou pro něj důležité a které naopak může při vyplňování formuláře daňového přiznání přeskočit a nezabývat se jimi (např. pasáže týkající se investičních fondů, neziskových organizací).
V první části se zaměříme na účetní výsledek hospodaření a jeho správné zobrazení na řádku 10 daňového přiznání, a položky zvyšující základ daně na řádcích 20 až 70 daňového přiznání.

Roční zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění (dále jen "RZ")

Autor Ing. Milan Lošťák

Ing. Milan Lošťák

13.2.2015 15:29 | Víte, ve kterých případech lze zaměstnanci provést roční zúčtování? Nebo naopak, kdy poplatníkovi nelze roční zúčtování provést?
Jakým způsobem a kdy plátce daně roční zúčtování provádí?
To vše si shrneme v článku Ing. Milana Lošťáka.

Základ daně u dodání zboží a náklady na přepravu zboží

Autor Ing. Mgr. Olga Hochmannová

Ing. Mgr. Olga Hochmannová

10.2.2015 07:57 | Jakým způsobem se zahrnují náklady na přepravu zboží do základu daně z přidané hodnoty?
Jak jsou definovány vedlejší výdaje v zákoně o DPH?
Zrekapitulujme si problematiku nákladů na přepravu zboží u dodání zboží v příspěvku Ing. Olgy Hochmannové.

Změny daňového řádu k 1.1.2015 - 1. část

Autor Ing. Bohumil Holuša , Ing. Ivo Šesták

Ing. Bohumil Holuša Ing. Ivo Šesták

9.2.2015 07:34 | Podívejme se na komentář k jednotlivým změnám v daňovém řádu s účinnosti od 1.1.2015, které byly přijaty zákonem č. 267/2014 Sb. ze dne 23. října 2014, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a dále změny již dříve uvedené v zákoně č. 458/2011 Sb. ze dne 20. 12. 2011, o změně zákonů souvisejících se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů...

Daňové zvýhodnění na vyživované děti

Autor Ing. Milan Lošťák

Ing. Milan Lošťák

4.2.2015 08:00 | V článku si shrneme výši a podmínky pro uplatnění daňového zvýhodnění na vyživované děti.
Pro rok 2015 doznala výše daňového zvýhodnění výrazných změn, proto neponechejte nic náhodě a pověnujte se důkladnému seznámení s daňovým zvýhodněním na vyživované děti od 1.1.2015, včetně návaznosti na praktické příklady a aktuální tiskopisy.

Daň silniční od roku 2015

Autor Bc. Martin Mikuš

Bc. Martin Mikuš

3.2.2015 08:00 | Článek Bc. Martina Mikuše ze zabývá dopadem novely č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu na pozemních komunikacích na zákon o dani silniční s účinností od 1.1.2015.
Cílem této novely je určit pravidla pro jednoznačnou a komplexní úpravu zápisu změny údaje o vlastníkovi či provozovateli silničního vozidla (tzv. přeregistrace vozidla). V praxi totiž často docházelo k tomu, že se odhlásil dosavadní vlastník, nicméně nový vlastník již nesplnil svou povinnost podat přihlášku na sebe.

Autorské honoráře v podmínkách roku 2014 a 2015

Autor Ing. Ivana Pilařová

Ing. Ivana Pilařová

2.2.2015 09:00 | Zdanění autorských honorářů se v posledních třech letech dramaticky vyvíjelo, čímž došlo k tomu, že v každém z let 2013, 2014 a 2015 jsou podmínky pro zdanění autorských honorářů odlišné.
Pojďme se s Ing. Ivanou Pilařovou podívat na problematiku zdanění autorských honorářů v podmínkách roku 2013, 2014 a 2015...

Vše o vyživovaných dětech 2015

Autor Ing. Milan Lošťák

Ing. Milan Lošťák

30.1.2015 14:06 | Pro platící uživatele našeho portálu zveřejňujeme prezentaci Ing. Milana Lošťáka ze semináře u nás v Bohuňovicích.
V prezentaci Vše o vyživovaných dětech 2015 se dozvíte podmínky nároku na uplatnění daňového zvýhodnění na vyživované děti, novou slevu na školkovné, změny výše daňového zvýhodnění na domácnosti s jedním a s více dětmi od r. 2015. Dále se také podíváme na střídavou péči a termín soustavná příprava na budoucí povolání...

Informace GFŘ k uplatnění sazeb DPH

Autor Ing. Mgr. Olga Hochmannová

Ing. Mgr. Olga Hochmannová

27.1.2015 08:00 | Na webových stránkách Finanční správy byla zveřejněna Informace GFŘ k uplatnění sazeb DPH od 1.1.2015. Jde o Informaci zaměřenou především uplatnění sazby druhé snížené sazby 10% a tituly, pro které se použije vyjmenované v příloze č. 3a zákona o DPH...

Novela zákona o daních z příjmů s účinností od 1.1.2015, díl druhý

Autor Ing. Ivana Pilařová

Ing. Ivana Pilařová

26.1.2015 08:00 | V druhém díle věnovaném novele zákona o daních z příjmů s účinností od 1.1.2015 se Ing. Ivana Pilařová věnuje změnám v dani z příjmů právnických osob, společným ustanovením zákona o dani z příjmů, daňově účinným a neúčinným nákladům. Na závěr článku jsou zmíněny změny v zákoně o rezervách.

Executive in condominium and related remuneration

Autor Ing. Vladimír Zdražil

Ing. Vladimír Zdražil

Audio nahrávka23.1.2015 08:00 | Dnešní jazykové okénko věnujeme odměňování statutáních orgánů, a to ve společenství vlastníků jednotek. V bytovém domě schůze rozhodla o odměnách pro předsedu, místopředsedu a členy výboru.
Jak budeme tyto odměny zdaňovat?

Nové metodické informace GFŘ a nový tiskopis daňového přiznání k DPH

Autor Ing. Mgr. Olga Hochmannová

Ing. Mgr. Olga Hochmannová

21.1.2015 09:49 | Seznamte se v příspěvku Ing. Olgy Hochmannové s novými metodickými informacemi zveřejněnými Generálním finančním ředitelstvím a novým tiskopisem daňového přiznání k dani z přidané hodnoty.

Novela zákona o daních z příjmů s účinností od 1.1.2015, díl první – daň z příjmů fyzických osob

Autor Ing. Ivana Pilařová

Ing. Ivana Pilařová

19.1.2015 12:38 | Zákon o daních z příjmů je novelizován s účinností od 1. 1. 2015 zákonem č. 267/2014 Sb. – zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony a také zákonem č. 247/2014 Sb. - o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů. První ze jmenovaných novel je poměrně rozsáhlá a týká se kromě daně z příjmů dalších 17 předpisů s řadou ustanovení, které je možné uplatnit i zpětně pro zdaňovací období roku 2014. V souvislosti s novelou zákona o daních z příjmů je novelizován také zákon o rezervách, daňový řád a částečně zrušen zákon č. 458/2011 Sb. o jednom inkasním místě.
První část věnujeme změnám, které nastanou v dani z příjmů fyzických osob, druhá část se bude komentovat změny v dani z příjmů právnických osob a také společná ustanovení zákona a změny zákona o rezervách.

Novely DPH pro rok 2015

Autor Ing. Ivana Pilařová

Ing. Ivana Pilařová

14.1.2015 07:30 | Přinášíme Vám článek od ing. Ivany Pilařové věnovaný zákonu o dani z přidané hodnoty.
Jedná se o přehled a popis změn novel zákona o DPH, a to:
- zákon č. 196/2014 Sb. o jednom správním místě, účinnost od 1. 1. 2015, ustanovení týkající se registrace do tohoto režimu jsou účinná od 1. 10. 2014
- zákon č. 262/2014 Sb. o zavedení druhé snížené sazby DPH, účinnost od 1. 1. 2015
- zákon č. 360/2014 Sb., kterým se mění zákon o DPH, účinnost od 1. 1. 2015, řada vybraných ustanovení od 1. 1. 2016
- Nařízení vlády č. 361/2014 Sb. o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti, účinnost od 1. 4. 2015 (tisková chyba ve Sbírce zákonů byla opravena v částce č. 3 Sbírky zákonů), s výjimkou přenesení daňové povinnosti u cukrové řepy, kde je nařízení vlády účinné od 1. 9. 2015

Základní informace k novele zákona o DPH pro roky 2015 a 2016

Autor Dipl. Ing. Libor Volf

Dipl. Ing. Libor Volf

12.1.2015 07:30 | Článek Ing. Libora Volfa nás seznámí se základními informacemi - se změnami v zákoně o dani z přidané hodnoty platnými od 1.1.2015 a od 1.1.2016.
Jaká změna nastala u výpočtu obratu? Jak se změní situace o autorských honorářů od 1.1.2015? Jaké změny nastávají v režimu tuzemského přenosu daňové povinnosti?

Problematické nařízení vlády k uplatňování režimu přenesení daňové povinnosti u dodání zboží nebo poskytnutí služby a oprava tiskové chyby

Autor Ing. Mgr. Olga Hochmannová

Ing. Mgr. Olga Hochmannová

6.1.2015 10:16 | Zákonem č. 360/2014 Sb., kterým se novelizuje ZDPH od 1. 1. 2015, je mimo jiné rozšířen režim přenesení daňové povinnosti v tuzemsku o nový § 92f ZDPH.
Je nutno podotknout, že toto nařízení bude v praxi vzbuzovat řadu otázek nejen příliš obecným výčtem položek, které by měly RPDP podléhat, ale také podivnou formulací účinnosti tohoto nařízení....

Poslední z novel ZDPH ve Sbírce zákonů

Autor Ing. Mgr. Olga Hochmannová

Ing. Mgr. Olga Hochmannová

6.1.2015 08:07 | 31.prosince 2014 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn poslední zákonů, který novelizuje zákon o dani z přidané hodnoty s účinností od 1.1.2015, zákon č. 360/2014 Sb.
Tento zákon přináší větší počet změn různých ustanovení zákona. Je důležité uvést, že účinnost těchto změn je dělená - k 31.12.2014, 1.1.2015 a 1.1.2016.
Shrňme si některé změny zavedené do zákona o DPH zákonem č. 360/2014 Sb. v článku Ing. Olgy Hochmannové

Daň z nemovitých věcí ve zdaňovacím období roku 2015

Autor Ing. Jana Procházková

Ing. Jana Procházková

5.1.2015 07:15 | Daň z nemovitých věcí ve zdaňovacím období 2015 bude korespondovat s daní z nemovitých věcí ve zdaňovacím období 2014. Jediná změna, která dopadne na daň z nemovitých věcí je změna průměrných cen půdy přiřazeným k jednotlivým katastrálním územím.
V článku Ing. Procházkové se seznámíme s aktuálními vzory tiskopisů, možností elektronického podání.

Daňové úlevy na děti

Autor Ing. Otakar Machala QUD

Ing. Otakar Machala QUD

29.12.2014 09:00 | Cílem článku Ing. Otakara Machaly je popsat aktuální stav daňových slev a zvýhodnění souvisejících s výchovou a výživou dětí v zákoně o daních z příjmů. Popisována je situace pro rok 2015 s upozorněním na možnosti využití některých ustanovení i za zdaňovací období roku 2014.

Co za změny lze očekávat u daně z nemovitých věcí?

Autor Ing. Jana Procházková

Ing. Jana Procházková

22.12.2014 08:00 | V Poslanecké sněmovně Parlamentu jsou nyní dvě novely, které navrhují změny zákona o dani z nemovitých věcí:
sněmovní tisk 292/0 - novela z. o dani z nemovitých věcí
a sněmovní tisk 302/0 - novela z. o investičních pobídkách, jejíž součástí je i změna zákona o dani z nemovitých věcí.
Jaké změny lze tedy na základě těchto novel očekávat se dočteme v článku Ing. Jany Procházkové.

Uplatnění 10% sazby DPH

Autor Ing. Pavel Běhounek

Ing. Pavel Běhounek

18.12.2014 07:00 | V příspěvku Ing. Pavla Běhounka se dozvíme, jakých položek se týká uplatnění druhé snížené sazby daně z přidané hodnoty ve výši 10 % a také, že je plánováno rozšíření již odsouhlasených položek zákonem, a to ve sněmovním tisku č. 380...

Situace po zamítnutí návrhu novely zákona o DPH Senátem

Autor Ing. Mgr. Olga Hochmannová

Ing. Mgr. Olga Hochmannová

15.12.2014 08:20 | Dne 10. prosince 2014 byl Senátem ČR zamítnut návrh novely ZDPH (sněmovní tisk 291, senátní tisk 380). Jednalo se o poslední z letošních návrhů novel ZDPH, který měl vstoupit v účinnost k 1.1.2015 a 1.1.2016, jedno z ustanovení dokonce k 31. 12. 2014. Bohužel se jedná právě o nejobsáhlejší z letos podaných návrhů, kde jsou i změny důležité z hlediska daňových subjektů (mělo jím být mj. zrušeno snížení limitu obratu pro povinnou registraci plátce na 750 000 Kč). ...

Cizoměnové pohledávky v insolvenčním řízení

Autor Doc. Ing. Hana Březinová CSc.

Doc. Ing. Hana Březinová CSc.

15.12.2014 07:14 | Proces přihlašování pohledávek v rámci insolvenčního řízení má svoje úskalí. Mezi ně patří mimo jiné oceňování cizoměnových pohledávek pro účely přihlášení pohledávky do insolvenčního řízení.
Jak má účetní jednotka postupovat při přihlášení cizoměnové pohledávky do insolvenčního řízení se dozvíte v článku Doc. Ing. Hany Březinové CsC.

Přijetí služby od osoby neusazené v tuzemsku - praktický dotaz

Autor Ing. Mgr. Olga Hochmannová

Ing. Mgr. Olga Hochmannová

12.12.2014 10:03 | Fyzická osoba, plátce DPH přijal službu za zhotovení projektové dokumentace od osoby ze Slovenska, neplátce DPH.
Je povinen se Slovák registrovat k dani na Slovensku a vystavit nám doklad v režimu přenesení daňové povinnosti?
Jak postupovat, aby byl postup správný se dočteme v dotazu z praxe od Ing. Olgy Hochmannové.

Nejčastější chyby plátců DPH při dovozu a vývozu zboží

Autor Marek Reinoha

 Marek Reinoha

11.12.2014 08:16 | Zveřejňujeme pro Vás prezentaci k nejnovějšímu videosemináři, který dnes zveřejníme na téma
Nejčastější chyby plátců DPH při dovozu a vývozu zboží s panem Markem Reinohou.
Videem provází Pěva Čouková.
Na ukázku zdarma k videu se můžete podívat zde: https://www.youtube.com/watch?v=1qvvTuoa4x8

Nově uživatelé s VIP balíčkem mají shlédnutí videoseminářů zdarma.

Změna daňového zvýhodnění na děti od roku 2015

Autor Ing. Milan Lošťák

Ing. Milan Lošťák

10.12.2014 07:02 | Od roku 2015 bude platit zákon o daních z příjmů ve znění novely č. 267/2014 Sb.
Jednou z významných změn této novely je úprava ve prospěch rodin s více dětmi v podobě zavedení odstupňované výše daňového zvýhodnění na vyživované děti ve společně hospodařící domácnosti podle jejich počtu.
Jak se mění výše daňového zvýhodnění na děti a jak je lze uplatnit? Jaké jsou rozdíly v částkách na vyživované děti v roce 2014 a 2015 se dozvíme na několika konkrétních případech...

Novela zákona o daních z příjmů pro rok 2015

Autor Ing. Pavel Běhounek

Ing. Pavel Běhounek

8.12.2014 08:00 | Dne 22.11.2014 vyšla ve Sbírce zákonů pod č. 267/2014 Sb. zásadní novela zákona o daních z příjmů účinná jako celek od 1.1.2015, avšak některé změny jsou účinné již k 31.12.2014.
Tento článek stručně seznamuje s obsahem této rozsáhlé novely.

První informace GFŘ k tiskopisu daňového přiznání k DPH v roce 2015

Autor Ing. Mgr. Olga Hochmannová

Ing. Mgr. Olga Hochmannová

5.12.2014 08:40 | Na internetových stránkách byla vydána první stručná informace k daňovému přiznání k dani z přidané hodnoty na rok 2015.
K jakému rozsahu změn dojde v daňovém přiznání s odkazem na informaci Finanční správy se dozvíte v krátkém příspěvku Ing. Olgy Hochmannové.

Zpřísnění podmínek životního pojištění od roku 2015

Autor Ing. Milan Lošťák

Ing. Milan Lošťák

3.12.2014 08:20 | U životního pojištění byla od roku 2015 přijata významná změna, a to v podobě změn v podmínkách pro uznání daňových výhod, které do konce roku 2014 u některých typů smluv umožňovaly předčasné výběry vkladů.
Pro daňové zvýhodnění pojistné smlouvy je nutné, aby smlouva kromě ostatních původních zákonných povinností splňovala podmínku, a to zákaz výběru finančních prostředků v průběhu trvání pojištění.

Druhá z novel Zákona o DPH ve Sbírce zákonů + snížení limitu pro omezení plateb v hotovosti

Autor Ing. Mgr. Olga Hochmannová

Ing. Mgr. Olga Hochmannová

2.12.2014 08:25 | Když se usilovně věnujeme informacím o novelách, máme tu v krátkém shrnutí také souhrn informací z již schválených zákonů od Ing. Olgy Hochmannové.
Především v návaznosti na sazbovou novelu zákona o DPH (a tím zároveň zrušení jednotné sazby DPH, která měla vstoupit v účinnost od 1.1.2015) a také snížení limitu plateb v hotovosti, a tím pádem související změnu do uplatňování § 109 ZDPH ručení za nezaplacenou daň.

Převodní ceny v praxi - prezentace

Autor Ing. Jiří Slavkovský

Ing. Jiří Slavkovský

1.12.2014 12:29 | Zažili jste, že Vám na kontrole finanční úřad začal prověřovat ceny obvyklé mezi spojenými osobami?
A to například transakce mezi společníky a společností, jednateli a společností, příbuznými jmenovaných a společností, zaměstnanci a společností a Vy jste nevěděli, kde musí a kde nemusí být cena obvyklá být uplatněna?
Nebo jste patřili mezi ty, po kterých finanční úřad přímo požadoval dokumentaci k cenám obvyklým např. ve vztahu k dceřiné společnosti v zahraničí?
Pokud jste to sice nezažili, ale rádi byste na tuto možnou situaci byli připravení, je tato prezentace od Ing. Jiřího Slavkovského ze školení v Bohuňovicích právě pro Vás...

Základní informace k novelám aktuálně schválených zákonů na přelomu let 2014 a 2015

Autor Dipl. Ing. Libor Volf

Dipl. Ing. Libor Volf

1.12.2014 08:00 | Dnešní den věnujeme rekapitulaci některých změn aktuálně schválených zákonů.
V tomto článku od Ing. Libora Volfa si zrekapitulujeme schválené změny v částce pro možnost hotovostních plateb (zákon č. 261/2014 Sb.), změnu zákona o daních z příjmů (zákon č. 247/2014 Sb. o dětské skupině), a změnu v zákoně o dani z přidané hodnoty (zákon č. 262/2014 Sb., tzv. sazbová novela).

Fire of movable fixed asset – police investigation confirmed the law-breaker

Autor Ing. Vladimír Zdražil

Ing. Vladimír Zdražil

Audio nahrávka28.11.2014 08:00 | Dnes se podíváme na situaci požáru přenosného stánku, který používá obchodník, plátce DPH k výdělečné činnosti. Došlo tedy k požáru ve skladu, kde byl stánek uskladněn, a došlo k takovému znehodnocení, že jej již nejde užívat. Na základě policejního vyšetřování s nějakým výsledkem - buďto pachatel známý, nebo pachatel neznámý, se v angličtině pobavíme jak zaúčtovat a daňové posuzovat jednorázový odpis tohoto stánku.

Technické zhodnocení dlouhodobého majetku v účetnictví a v daních v podmínkách roku 2014

Autor Ing. Ivana Pilařová

Ing. Ivana Pilařová

24.11.2014 07:53 | Od 1.1.2014 je novinkou hodnotové vymezení technického zhodnocení, které musí být shodné s hodnotou určenou účetní jednotkou pro vykazování jednotlivého dlouhodobého hmotného či nehmotného majetku.
Dále si zrekapitulujeme pár změn ve vymezení pojmu technického zhodnocení v dani z příjmů a v dani z přidané hodnoty.
Především si ale v článku Ing. Pilařové procvičíme možné situace na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku na příkladech...

Machine leased for definite term but advance payment covered at full amount

Autor Ing. Vladimír Zdražil

Ing. Vladimír Zdražil

Audio nahrávka19.11.2014 08:25 | Dnes budeme řešit situaci, kdy si půjčuje stavební firma na základě nového občanského zákoníku nějaký stroj. Celkové nájemné je na půl roku 60 tisíc korun, a to od listopadu 2014 do dubna 2015 a požadavek je takový, aby celá hodnota nájmu byla uhrazena před předáním předmětu nájmu. Pojďme se podívat u nájemce, jak se bude taková situace projevovat v účetnictví a v DPH a současně si procvičme odbornou angličtinu.

Roční zúčtování mezd za rok 2014 – změny termínů

Autor Ing. Milan Lošťák

Ing. Milan Lošťák

19.11.2014 07:48 | Již v roce 2013 byly přijaty rozsáhlé novely zákona o daních z příjmů pro rok 2014, jimiž se stanovil dřívější termín pro provedení ročního zúčtování za rok 2014, a to nejpozději do 15. března 2015.
Nyní však zákonodárné orgány k velké úlevě mzdových účetních vrátily termíny do původní podoby, tj. roční zúčtování se provede nejpozději do 31.3.2015 a vrácení přeplatku se provede nejpozději se zúčtováním mzdy za březen 2015, tj ve výplatním termínu v průběhu dubna 2015.

Porovnání hodnot při dovozu zboží

Autor Marek Reinoha

 Marek Reinoha

18.11.2014 14:36 | Víte jakou hodnotu zboží použít při dovozu zboží pro správné vyplnění celního prohlášení a pro přiznání k DPH?
Je třeba použít cenu za položku, statistickou hodnotu nebo celní hodnotu? Která z těchto hodnot je základem daně z přidané hodnoty?
Jednotlivé hodnoty si vysvětlíme v článku Marka Reinohy včetně příkladu.

Úvěry a zápůjčky aneb poskytování úvěrových finančních nástrojů v podmínkách roku 2014

Autor Ing. Ivana Pilařová

Ing. Ivana Pilařová

17.11.2014 07:32 | Ne vždy si podnikatel či korporace vystačí se svými vlastními zdroji, často musí situaci řešit půjčováním peněžních prostředků. Pokud si není možné půjčit od bank, nezbývá, než využít nebankovních institucí, často pak osob, které jsou s námi spojeny podnikatelskými či rodinnými svazky. Aktuálním tématem jsou tak nejen úvěry, ale také zápůjčky a to zejména zápůjčky nízkoúročené a bezúročné. Účelem tohoto článku je zorientovat se v problematice půjčování peněz mezi spojenými i nespojenými osobami a zaměřit se na daňové dopady takto uzavřených smluv.

Supply of construction jobs to non-taxable person abroad

Autor Ing. Vladimír Zdražil

Ing. Vladimír Zdražil

Audio nahrávka14.11.2014 14:40 | Stavební firma se specializuje zejména na tesařské práce na střeše, pokrývačstvím, zdění komíná, bedněním atd, a tak se rozhodla realizovat na rodinném domku v Německu pro německého občana. Pracovníci tedy pojedou do Německa, kde provedou tyto práce. Jak vypořádat DPH? Bude se firma registrovat v Německu, jelikož příjemcem plnění v Německu je osoba nepovinná k dani v Něměcku. Kde se bude uplatňovat DPH, kde se odvede?
To se dozvíme v dnešním jazykovém okénku, která je tradičně doplněna audionahrávkou k procvičení angličtiny.

Non-residential spaces refurbished

Autor Ing. Vladimír Zdražil

Ing. Vladimír Zdražil

Audio nahrávka7.11.2014 07:30 | V dnešním jazykovém okénku se budeme věnovat fakturaci stavebních prací. Dodavatel stavebních prací provádí stavební zakázku v bytovém domě, kde je část prostor vedeno jako bytové prostory a v části se jedná o nebytové prostory. Oprava probíhá v části nebytového prostoru (obchod). Objednatelem je osoba nepovinná k dani.
Jak se bude fakturovat? Bude použit reverse charge? Nebo bude použita základní sazba, případně snížená sazba daně?

Odpočet na podporu odborného vzdělávání

Autor Bc. Blanka Marková

Bc. Blanka Marková

3.11.2014 07:33 | Ustanovení § 34f - 34h zákona o daních z příjmů zavedené novelou ZDP č. 344/2013 Sb. umožňují uplatnit odpočet na podporu odborného vzdělávání, tzn. umožňují uplatnit slevu ze základu daně na výdaje vynaložené v souvislosti s přijetím žáka nebo studenta v rámci jeho odborné praxe do pracovního procesu.
Tento odpočet byl do zákona o daních z příjmů zařazen zejména z důvodů nutnosti prohloubení spolupráce škol a zaměstnavatelů především v oblasti sdílení výrobních (učebních) prostředků, předávání zkušeností a získávání pracovních návyků žáků a studentů přímo na pracovišti poplatníka...

Odpočet na výzkum a vývoj v roce 2014

Autor Bc. Blanka Marková

Bc. Blanka Marková

27.10.2014 08:23 | Novela zákona o dani z příjmů rozšířila ustanovení § 34, týkající se možnosti uplatnění výdajů na výzkum a vývoj. Základní myšlenka zůstává stejná, pouze lze zahrnout větší rozsah výdajů, které poplatník vynaloží na rozvoj své činnosti....

Podkladové materiály z účetní a daňové konference Daň z přidané hodnoty včetně novinek 2015 ze dne 14.10.2014

Autor Ing. Dagmar Fitříková , Ing. Mgr. Olga Hochmannová , Ing. Bc. Lenka Zábojová , Ing. Pěva Čouková , Marek Reinoha

Ing. Dagmar Fitříková Ing. Mgr. Olga Hochmannová

20.10.2014 09:37 | Děkujeme vám všem, kteří jste se zúčastnili 3. ročníku podnikatelské konference věnované problematice DPH, která se konala 14. 10. 2014 v Olomouci.
Pro ty z vás, kteří jste měli mnoho pracovních povinností nebo to máte k nám do Olomouce moc daleko, jsme připravili materiály z konference. Pro platící uživatele veškeré podkladové materiály, pro zdarma registrované materiál pana Reinohy.

Připravované změny v DPH pro rok 2015

Autor Ing. Bc. Jaroslav Šobáň

Ing. Bc. Jaroslav Šobáň

20.10.2014 07:17 | V současné době jsou ve schvalovacím procesu tři návrhy na novelizaci zákona o DPH. U většiny navrhovaných úprav je navržena účinnost od 1. 1. 2015. Tento článek obsahuje stručný přehled navrhovaných změn...

Road tax and cars under finance lease agreement

Autor Ing. Vladimír Zdražil

Ing. Vladimír Zdražil

Audio nahrávka17.10.2014 07:14 | Dnes se budeme věnovat silniční dani.
Společnost s ručením omezeným má poměrně širokou flotilu automobilů, které mají v účetnictví rozdílný status. Byly nakoupeny za hotové - byly zařazeny do majetku a odpisují se, dály ty, na které jsou pořízeny na úvěrové smlouvy - byly předány na základě předávacího protokolu do splácí se, a několik vozidel na finanční leasing.
Jak je to u silniční daně u vozidel, které jsou v majetku firmy, u vozidel financovány na úvěr a těch, u kterých běží finanční leasing, tudíž ještě nejsou převedeny do majetku společnosti...

Základní slevu na poplatníka mohou u daně z příjmů uplatnit pracující důchodci i za období r. 2013

Autor Ing. Mgr. Olga Hochmannová

Ing. Mgr. Olga Hochmannová

14.10.2014 12:33 | Shrňme si podstatné důležité informace k dodatečnému uplatnění základní slevy na poplatníka i za rok 2013 v příspěvku Ing. Olgy Hochmannové.

Osvobození od daně z nemovitých věcí ve zdaňovacím období r. 2014 4. část - osvobození od daně ze staveb a jednotek s nárokem uplatňovaným v daňovém přiznání včetně speciální úpravy osvobození nemovitých věcí dotčených živelnou pohromou

Autor Ing. Jana Procházková

Ing. Jana Procházková

6.10.2014 07:22 | Tento článek završuje stručný výklad osvobození od daně z nemovitých věcí, která jsou aktuální ve zdaňovacím období r. 2014. Obsahem posledního čtvrtého příspěvku jsou osvobození od daně ze staveb a jednotek, u kterých je po splnění zákonných podmínek přiznáván nárok na osvobození na základě uplatnění v daňovém přiznání. V závěru článku je základní informace o osvobození nemovitých věcí dotčených živelní pohromou podle ustanovení § 17a z. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDNV)...

Protective drinks and their taxation

Autor Ing. Vladimír Zdražil

Ing. Vladimír Zdražil

Audio nahrávka26.9.2014 15:11 | Zaměříme se na situaci, kdy zaměstnavatel nakupuje ochranné prostředky (teplé nápoje v zimě, studené nápoje v létě). Jak takové ochranné nápoje zdaňovat na straně zaměstnavatele, případně i na straně zaměstnance?

Sleva za umístění dítěte, tzv. školkovné

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

24.9.2014 07:00 | Víte, že je nová sleva na dani v návrhu zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině? Jedná se o slevu za umístění dítěte, tzv. školkovné.
Tuto slevu na dani si budou moci uplatnit rodiče, kteří hradí svému dítěti předškolní zařízení, a to již v roce 2014, pokud zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, jehož součástí je i změna zákona o daních z příjmů, bude schválen.
Více k nové slevě na dani se dozvíte v článku specialistky na mzdy Ing. Růženy Klímové.
Článek je doplněn praktickými příklady.

Paušální výdaj na dopravu

Autor Ing. Otakar Machala QUD

Ing. Otakar Machala QUD

22.9.2014 06:31 | Tzv. paušální výdaj na dopravu (dále jen „PVD“) představuje jeden z případů, kdy institut zařazený do zákona výhradně za účelem snížení administrativní náročnosti pro podnikatelské subjekty na jedné straně, a kontrolní orgány finanční správy na straně druhé, je v praxi využíván nejen za tímto účelem, ale rovněž za účelem legální daňové optimalizace.

How to determine customs value on goods imported

Autor Ing. Vladimír Zdražil

Ing. Vladimír Zdražil

Audio nahrávka19.9.2014 14:54 | Tentokrát se zaměříme na dovoz zboží. Účetní jednotka poprvé doveze zboží ze třetí země (z Thajska) leteckou dopravou. Cena, která je sjednána mezi obchodníky je 15 tisíc dolarů. Zboží přistane v Praze na letišti a poté českou spediční firmou převezeno do Hradce Králové.
Jak spočítat celní hodnoty a základ daně, tedy, jak vypořádat DPH?

Další návrh novely ZDPH v Poslanecké sněmovně (sněmovní tisk 291)

Autor Ing. Mgr. Olga Hochmannová

Ing. Mgr. Olga Hochmannová

15.9.2014 07:26 | Na začátku září se v Poslanecké sněmovně objevil další, v letošním roce již třetí návrh změn ZDPH. Obsahuje návrh změn k 31. 12. 2014, 1. 1. 2015 i 1. 1. 2016. Jedná se o sněmovní tisk 291.
Objem změn, které by v ZDPH měly vstoupit v účinnost k 1. 1. 2015, se tak značně rozšířil.
Pojďme se s navrhovanými změnami seznámit s Ing. Olgou Hochmannovou.

První z novel ZDPH již ve Sbírce zákonů pod č. 196/2014 Sb.

Autor Ing. Mgr. Olga Hochmannová

Ing. Mgr. Olga Hochmannová

15.9.2014 06:47 | Na Účetním portále jsme Vás průběžně seznamovali s navrženými změnami ZDPH, které byly v legislativním procesu. U prvního z těchto návrhů byl legislativní proces již ukončen zveřejněním ve Sbírce zákonů...

Cestovní náhrady OSVČ

Autor JUDr. Marie Salačová

JUDr. Marie Salačová

10.9.2014 10:29 | Na jaké cestovní náhrady má OSVČ nárok? Má nárok na stravné?
Na cestovní náhrady u OSVČ se podíváme v příspěvku JUDr. Marie Salačové, který je znázorněn na příkladu, kdy je OSVČ 1 den na zahraniční služební cestě. Tato zahraniční pracovní cesta má tuzemskou i zahraniční část, kdy OSVČ stráví 7 hodin v tuzemsku a 3 hodiny v zahraničí.

Kulturně - sportovní a rekreační vyžití zaměstnanců v podmínkách roku 2014

Autor Ing. Ivana Pilařová

Ing. Ivana Pilařová

1.9.2014 07:48 | V článku Ing. Ivany Pilařové se zaměříme na základní, praxí prověřené způsoby jak zaměstnancům zpříjemnit (nejen) léto a jaké dopady na obou stranách můžeme očekávat.
Budeme předpokládat, že veškerá plnění peněžního i nepeněžního charakteru směřující na pracovní a sociální podmínky, na péči o zdraví a na zvýšení rozsahu doby odpočinku zaměstnanců jsou v souladu s § 24 odst. 2 písm. j) bod 5 ZDP se zaměstnanci odpovídajícím způsobem sjednány...

Proměna právního postavení manželů jako poplatníků transferové daně

Autor JUDr. Jan Breburda

JUDr. Jan Breburda

28.8.2014 13:07 | V zákonném opatřením Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí se radikálně se proměnilo také právní postavení poplatníků, kteří byli v době převedení či nabytí nemovité věci manželi.
Tento článek se zaměřuje právě na tyto případy...

Osvobození od daně z nemovitých věcí ve zdaňovacím období r. 2014 3. část - osvobození od daně ze staveb a jednotek bez uplatnění nároku v daňovém přiznání

Autor Ing. Jana Procházková

Ing. Jana Procházková

25.8.2014 10:26 | Cílem tohoto článku je stručný výklad aktuálních osvobození od daně ze staveb a jednotek (ve zdaňovacím období r. 2014). Tématem článku jsou osvobození, u kterých je přiznáván nárok po splnění zákonných podmínek bez uplatnění poplatníkem v daňovém přiznání...

Vyslání OSVČ do Německa na 1 rok

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

21.8.2014 07:00 | V článku Ing. Růženy Klímové se společně podíváme, jak řešit situaci vyslání OSVČ do Německa na 1 rok. Jak to bude se zdravotním a sociálním pojištěním? Kde bude platit daň z příjmů?

Některé daňové otázky spojené s převodem družstevního podílu - 2. část

Autor Dipl. Ing. Libor Volf

Dipl. Ing. Libor Volf

18.8.2014 09:02 | V pokračování článku z minulého týdne nás Ing. Libor Volf seznámí s některými daňovými otázkami spojenými s převodem družstevního podílu z pohledu daně z příjmů fyzických osob.
Z důvodu aktuálního zaměření textu jsou popisovány většinou situace, kdy k nabytí i pozbytí družstevních podílů dochází již podle nové soukromoprávní úpravy, tj. po 31.12.2013.

Některé daňové otázky spojené s převodem družstevního podílu - 1. část

Autor Dipl. Ing. Libor Volf

Dipl. Ing. Libor Volf

12.8.2014 07:26 | Družstva patří od ledna 2014 mezi tzv. obchodní korporace.
V dnešním článku nás Ing. Libor Volf seznámí s některými daňovými otázkami spojenými s převodem družstevního podílu. Po stručném pohledu do nové právní úpravy se v první části bude autor zabývat konkrétními dopady na dani z přidané hodnoty a na dani z příjmů právnických osob spojenými s převodem družstevního podílu.
Z důvodu aktuálního zaměření textu jsou popisovány většinou situace, kdy k nabytí i pozbytí družstevních podílů dochází již podle nové soukromoprávní úpravy, tj. po 31.12.2013.

Pracující důchodce má opět nárok na základní slevu

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

11.8.2014 17:24 | Dne 30. 7. 2014 rozhodl Ústavní soud o vrácení základní slevy na dani z příjmů fyzických osob ve výši 24 840 Kč pracujícím důchodcům. Znamená to, že za rok 2014 si budou moci pracující důchodci nárok na slevu uplatnit. V článku ing. Růženy Klímové se podíváme, jaké postupy na uplatnění základní slevy přicházejí v úvahu.

Cheap car and motorbike – imposition of road tax or not?

Autor Ing. Vladimír Zdražil

Ing. Vladimír Zdražil

Audio nahrávka8.8.2014 08:00 | Dnes se podíváme na silniční daň. Menší firma si pořídila hodně ojeté auto v pořízovací hodnotě 27 tisíc korun, které budou používat pro ekonomickou činnost. Také si pořídila motorku v hodnotě 60 tisíc korun, kterou bude využívat na rozvoz pizzy. Jak tyto dvě koupě účtovat? Budeme odpisovat nebo budeme účtovat hned do nákladů? Budeme platit silniční daň z motorky, z auta, nebo snad z obou dopravních prostředků?

Uplatnění ztráty při daňové kontrole je po novu již možné

Autor Ing. Tomáš Hajdušek

Ing. Tomáš Hajdušek

5.8.2014 08:06 | Velmi častým případem v praxi ještě v průběhu letošního roku totiž bylo, že po daňové kontrole byla poplatníkovi doměřena daň z příjmů, přestože měl poplatník k dispozici neuplatněnou ztrátu či její část z předchozích období. Ing. Tomáš Hajdušek nás seznámí s nejnovějšími judikáty v této oblasti, které rázně popřely mnohaletou praxi finančních úřadů...

Změny zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů se zaměřením na opravné položky k pohledávkám (2. část)

Autor Ing. Martin Gorčík

Ing. Martin Gorčík

28.7.2014 06:52 | V druhém díle věnovaném opravným položkám se budeme věnovat novému režimu tvorby opravné položky podle § 8a ZoR od 1.1.2014 a opravnými položkami podle § 8c.
Hlavním tématem tohoto článku je představení nejvýznamnějších změn pro tvorbu, resp. zúčtování zákonných opravných položek k pohledávkám vyvolaných především rekodifikací soukromého práva, které jsou účinné od 1.1.2014.

Změny zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů se zaměřením na opravné položky k pohledávkám (1. část)

Autor Ing. Martin Gorčík

Ing. Martin Gorčík

21.7.2014 08:34 | Hlavním tématem tohoto článku je představení nejvýznamnějších změn pro tvorbu, resp. zúčtování zákonných opravných položek k pohledávkám vyvolaných především rekodifikací soukromého práva, které jsou účinné od 1.1.2014.
V první části článku se zaměříme na změny v zákoně o rezervách vyvolaných rekodifikací, systémovými změnami v zákoně o rezervách a pověnujeme se také první části zákonných opravných položek, a to opravnými položkami za dlužníky v insolvenčním řízení podle § 8 ZoR a opravnými položkami podle § 8a ZoR ve znění do 31.12.2013.
Nový režim tvorby opravné položky podle § 8a ZoR od 1.1.2014 a opravnými položkami podle § 8c se budeme zabývat v příštím díle.

Broadcast charges and their tax deductibility

Autor Ing. Vladimír Zdražil

Ing. Vladimír Zdražil

Audio nahrávka11.7.2014 08:35 | V tradičním pátečním jazykovém okénku se podíváme na situaci podnikatele, který provozuje kavárnu. Pořídil si do kavárny telvizy a rádio. Otázkou je, zda si může televizní a rozhlasové poplatky dát do daňově účinných nákladů? Jde o typickou situaci, na kterou odpověď určitě známe, ale zamyslíme se nad ní v angličtině...

Osvobození od daně z nemovitých věcí ve zdaňovacím období r. 2014 2. část - osvobození od daně z pozemků s nárokem uplatňovaným v daňovém přiznání

Autor Ing. Jana Procházková

Ing. Jana Procházková

10.7.2014 11:28 | Tento článek se zaměří na stručný výklad osvobození od daně z pozemků, která jsou aktuální v r. 2014, a to konkrétně na ta osvobození, u kterých je nutné uplatnění nároku na osvobození v daňovém přiznání.
Osvobození od daně z pozemků upravuje § 4 z. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDNV“). Taxativní výčet osvobození, která uplatňuje poplatník v daňovém přiznání, vyplývá z § 4 odst. 4 ZDNV...

Návrh novely ZDPH od r. 2015 se dvěma sníženými sazbami daně v Poslanecké sněmovně

Autor Ing. Mgr. Olga Hochmannová

Ing. Mgr. Olga Hochmannová

8.7.2014 08:13 | Začátkem července 2014 byl doručen do Poslanecké sněmovny návrh novely zákona o dani z přidané hodnoty, který má zavést slibovanou druhou sníženou sazbu DPH ve výši 10%.
Jedná se o sněmovní tisk č. 251, a které položky by měly podléhat snížené sazbě DPH ve výši 10 % se dozvíme v článku Ing. Olgy. Hochmannové.

Vývoz zboží dodávaného kupujícím na dodací doložce EXW

Autor Marek Reinoha

 Marek Reinoha

7.7.2014 08:46 | V poslední době se setkávám s řadou dotazů týkajících se možnosti osvobození vývozu zboží od DPH v případech, kdy je vyvážené zboží dodáváno kupujícímu na dodací doložce EXW, proto bych chtěl předmětnou problematiku zrekapitulovat v následujícím krátkém článku.

Navržené změny zákona o daních z příjmů a zákon o majetkovém přiznání projednávané v Poslanecké sněmovně

Autor Ing. Mgr. Olga Hochmannová

Ing. Mgr. Olga Hochmannová

1.7.2014 06:36 | V Poslanecké sněmovně je v červnu 2014 projednáváno několik návrhů na změny zákona o daních z příjmů (ZDP). Některé návrhy obsahují jen nevelký počet změn, jiné jsou poměrně obsáhlé...
S nejvýznamnějšími navrhovanými změnami Vás seznámí Ing. Olga Hochmannová.

Penalties for additional tax declaration

Autor Ing. Vladimír Zdražil

Ing. Vladimír Zdražil

Audio nahrávka27.6.2014 07:26 | Poplatník daně z příjmů za rok 2013 v červnu zjistil, že zaúčtovala dvakrát jednu fakturu a tím pádem si navýšila výdaje. Původní daňová povinnost se tak tedy zvýšila. Bude platit nějaké sankce podáním dodatečného daňového přiznání? V jaké výši?

Osvobození od daně z nemovitých věcí ve zdaňovacím období r. 2014 1. část - osvobození od daně z pozemků bez povinnosti uplatnění nároku v daňovém přiznání

Autor Ing. Jana Procházková

Ing. Jana Procházková

26.6.2014 07:08 | Pro správné přiznání a vypočtení daně z nemovitých věcí je důležitá znalost jednotlivých osvobození, která v aktuálním zdaňovacím období dopadají na předmět daně. V tomto článku se Ing. Jana Procházková zaměří na stručný výklad osvobození od daně z pozemků, která jsou aktuální v r. 2014, a to konkrétně na ta osvobození, u kterých je nárok přiznáván bez povinnosti uplatnění poplatníkem v daňovém přiznání.

Návrh novely zákona o DPH k 1. 10. 2014 a 1. 1. 2015

Autor Ing. Mgr. Olga Hochmannová

Ing. Mgr. Olga Hochmannová

23.6.2014 08:01 | V Poslanecké sněmovně je v současné době ve 2. čtení vládní návrh novely ZDPH, s dělenou účinností - jeho převážná většina má vstoupit v účinnost k 1. 1. 2015 a několik ustanovení i k 1. 10. 2014. Jedná se o sněmovní tisk 214, do něhož byly vyčleněny zejména změny, které musí ČR přijmout z důvodu novelizace Směrnice Rady 2006/112/ES, pokud jde o místo plnění a systém jednoho správního místa. Tyto změny směrnice mají vstoupit v účinnost rovněž k 1. 1. 2015.
Podívejme se ve stručnosti na změny, které sněmovní tisk 214 obsahuje v článku Ing. Olgy Hochmannové.

Dary a darování ve vztahu k dani z příjmů - Díl druhý - Dary a majetkový prospěch z hlediska příjemce - právnické osoby

Autor Ing. Ivana Pilařová

Ing. Ivana Pilařová

17.6.2014 07:31 | V druhé části na téma dary a darování ve vztahu k dani z příjmů se Ing. Ivana Pilařová zaměřuje na zdanění majetkových prospěchů a darů a osvobozením darů od daně z příjmů z hlediska právnické osoby jako příjemce.

Dary a darování ve vztahu k dani z příjmů - Díl první - Dary a majetkový prospěch z hlediska příjemce - fyzické osoby

Autor Ing. Ivana Pilařová

Ing. Ivana Pilařová

3.6.2014 07:53 | Zákon o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí je s účinností od 1. 1. 2014 zrušen. Předmět daně dědické a darovací je nově předmětem daně z příjmů fyzických a právnických osob. Zákon o daních z příjmů zavádí pojem „bezúplatné příjmy“, se kterým dále pracuje.
V článku Ing. Ivany Pilařové se seznamte se zdaněním majetkových prospěchů a darů a osvobozením darů od daně z příjmů z hlediska fyzické osoby jako příjemce.

Dovoz zboží určeného k volnému nakládání na území Společenství dodávaného odběrateli na dodací doložce DDP

Autor Marek Reinoha

 Marek Reinoha

2.6.2014 14:40 | V dnešním článku se Marek Reinoha zaměří na problematiku dovozu zboží ze třetích zemí, v případech kdy je dovážené zboží dodáváno tuzemskému odběrateli za využití dodací doložky DDP s místem dodání sjednaném na území tuzemska.

Dopady NOZ do zákona o DPH

Autor Ing. Bc. Lenka Zábojová

Ing. Bc. Lenka Zábojová

30.5.2014 07:52 | V článcích najdete prezentaci Ing. Bc. Lenky Zábojové z konference pro veřejnou správu konané dne 15.5.2014 v Brně na téma: Dopady NOZ do DPH.
V prezentaci se seznámíme se změnou zákona o DPH zákonným opatřením č. 344/2013 Sb., a úpravou termínu v zákoně o DPH v návaznosti na nový občanský zákoník, například - součást věci, příslušenství věci, věcná práva k věci cizí. zdanění vybraných nemovitých věcí, osvobození převodu pozemku, a další...

Změny v daních 2014 pro neziskovky

Autor Ing. Simona Pacáková

Ing. Simona Pacáková

29.5.2014 08:35 | V článcích pro Vás zveřejňujeme prezentaci Ing. Simony Pacákové z konference pro veřejnou správu konané dne 15.5.2014 v Brně na téma: Změny v daních 2014 pro neziskovky.
V prezentaci se seznámíme se daní z nabytí nemovité věci, změnami v daních z příjmů, jak právnických osob, tak změnám vyplývajícím ze zaměstnávání zaměstnanců, veřejnou prospěšností...

Úvěrové finanční nástroje v podmínkách roku 2014

Autor Ing. Ivana Pilařová

Ing. Ivana Pilařová

26.5.2014 07:52 | Zákon o daních z příjmů počínaje 1.1.2014 již nepoužívá pojem "úvěry a půjčky", ale nový pojem "úvěrový finanční nástroj", mezi které patří úvěr, zápůjčka, dluhopis, vladní list, vkladový certifikát a vklad jim na roveň postavený a směnka.
V článku nám Ing. Ivana Pilařová představí nastavení podmínek úvěrových finančních nástrojů v roce 2014 poskytnutých mezi nespojenými osobami, mezi spojenými osobami a také úpravu bezúročných půjček poskytnutých zaměstnavatelem zaměstnanci.

Sound device ordered by Czech TV and VAT application

Autor Ing. Vladimír Zdražil

Ing. Vladimír Zdražil

Audio nahrávka23.5.2014 07:27 | Tradiční páteční jazykové okénko se budeme věnovat DPH, tzv. přeshraničnímu plnění v rámci Evropské unie. Plátce DPH (televizní, rozhlasová společnost) si objednává nějaké zvukové zařízení od francouzského dodavatele zároveň s montáží do 30 automobilů v ČR. Jak se vypořádá DPH? V České republice, ve Francie či někde jinde?

Pořízení zboží z jiných členských států EU

Autor Marek Reinoha

 Marek Reinoha

20.5.2014 08:19 | Pořízením zboží z jiných členských států EU se rozumí nabytí práva nakládat jako vlastník se zbožím od osoby registrované k dani v jiném členském státě, pokud je zboží odesláno nebo přepraveno z tohoto členského státu do členského státu od něj odlišného. Podle tohoto rozlišujeme tři základní typy pořízení zboží. Jaké typy to jsou se dozvíte v článku Marka Reinohy.

INCOTERMS 2010, zahraniční obchod se zbožím a službami z hlediska uplatňování DPH a celních předpisů

Autor Marek Reinoha

 Marek Reinoha

19.5.2014 08:51 | V příloze najdete prezentaci Marka Reinohy z přednášky věnované v první části problematice dodacích doložek INCOTERMS 2010. Další část se věnuje zahraničnímu obchodu se zbožím a službami z hlediska uplatňování DPH a celních předpisů - vnitrounijnímu obchodu, mimounijnímu obchodu, jak z hlediska dodávek zboží, tak služeb.

Nová legislativa zjednodušeně aneb rekodifikace na pokračování 16. část – Technické zhodnocení v roce 2014

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

19.5.2014 07:34 | V prozatím poslední části rekodifikace na pokračování se Ing. Pěva Čouková věnuje novinkám, které se týkají technického zhodnocení v roce 2014 v porovnání zákona o daních z příjmů a zákona o účetnictví...

Nová legislativa zjednodušeně aneb rekodifikace na pokračování 15. část – Pohledávky a opravné položky k pohledávkám 2014

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

12.5.2014 16:04 | V další části rekodifikace na pokračování se Ing. Pěva Čouková věnuje novinkám, které se týkají pohledávek a daňových opravných položek. Je možno stále ještě tvořit zákonnou opravnou položku za spojenou osobou v insolvenci? Jaké jsou změny v § 8a zákona o rezervách? Jsou změny v daňovém odpisu pohledávek? To se dozvíte v článku...

Damage compensation and its exposure to taxation

Autor Ing. Vladimír Zdražil

Ing. Vladimír Zdražil

Audio nahrávka2.5.2014 10:34 | Dnes se podíváme na situaci z dani z příjmů fyzických osob. Máme občana, jehož dům byl v roce 2013 byl zasažen povodní, byl pojištěn a po několika měsících obdržel náhradu plnění z pojistné události. Jak vyplníme daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob, má zdaňovat toto pojistné plnění?

Nová legislativa zjednodušeně aneb rekodifikace na pokračování 14. část – Majetek v zákoně o daních z příjmů

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

30.4.2014 12:30 | Další část seriálu se věnuje Majetku v zákoně o daních z příjmů. Jak je to s daňovou uznatelností prodeje pozemku, s vyvolanou investicí? Kdo je to odpisovatel? Jaké jsou změny v pokračování odpisování? Jaká nastala změna v zatřídění majetku - prodejen a obchodních domů? To se dozvíte v článku Ing. Pěvy Čoukové.
Chybí Vám v článku nějaká informace? Napište nám pod článek komentář.

Nová legislativa zjednodušeně aneb rekodifikace na pokračování 13. část – Opravy minulých let účetně a daňově

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

24.4.2014 08:01 | Ve 13. části rekodifikace na pokračování se Ing. Pěva Čouková věnuje problematice Oprav minulých let, a to jak z účetního, tak z daňového hlediska. Dozvíte se na praktickém příkladu, jak účetní opravit chybu minulých let, zda-li je nutno se věnovat úpravě minulého období ve výkazech. Byla by situace stejná, kdyby se jednalo o chybu předminulého období? Jaké je daňové řešení opravy chyby minulých let? To se dozvíte v tomto článku...

Nová legislativa zjednodušeně aneb rekodifikace na pokračování 12. část – Veřejně prospěšný poplatník

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

22.4.2014 13:46 | Již dvanáctá část seriálu Nová legislativa zjednodušeně aneb rekodifikace na pokračování popisuje změny v zákoně o daních z příjmů pro veřejně prospěšné poplatníky

Zdaňování daňových nerezidentů ČR z příjmů ze služeb a z příjmů z nezávislé činnosti

Autor Ing. Eva Váchová

Ing. Eva Váchová

18.4.2014 09:34 | S předstihem Vám předkládáme návrh Pokynu řady D, který se týká zdaňování daňových nerezidentů ČR z příjmů ze služeb a z příjmů z nezávislé činnosti. Návrh Pokynu řady D bude předložen legislativním pracovníkům Ministerstva Financí ČR. Dnem účinnosti tohoto Pokynu bude zrušena platnost Pokynu D - 154 k postupu při zdaňování daňových nerezidentů u příjmů souvisejících s účinnostmi podle § 22 odst. 1 písm. c) ZDP, č.j. 251/1890/1997 ze dne 6.2.1997.

Sale of ownership interest

Autor Ing. Vladimír Zdražil

Ing. Vladimír Zdražil

Audio nahrávka18.4.2014 07:58 | Dnešní jazykové okénko se věnuje prodeji obchodního podílu v s.r.o. Fyzická osoba prodává podíl v obchodní společnosti, s tím, že jej nepořídila, ale zdědila jej po otci, který zemřel v roce 2010 a v roce 2010 jej zdědil na základě dědického řízení. Rád by prodal podíl na společnosti, jelikož se chystá věnovat jinému oboru, jak to bude se zdaněním prodeje podílu na společnosti s ručením omezeným?

Nová legislativa zjednodušeně aneb rekodifikace na pokračování 11. část – Novinky v ZDP týkající se právnických osob

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

17.4.2014 07:14 | Další část Rekodifikace na pokračování se věnuje shrnutí novinek v zákoně o daních z příjmů, které se týkají daně z příjmů právnických osob. Kdo jsou poplatníci daně? Jaké jsou novinky v osvobození od daně z příjmů?

Nová legislativa zjednodušeně aneb rekodifikace na pokračování 10. část – Novinky v ZDP týkající se fyzických osob

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

15.4.2014 11:09 | Již desátá část Rekodifikace na pokračování se věnuje shrnutí novinek v zákoně o daních z příjmů, které se týkají daně z příjmů fyzických osob. Jaké jsou změny při prodeji cenných papírů? Jak je to nově s bezúročnými půjčkami? Co je nového u příjmů za práci žáků a studentů a motivačními příspěvky? V článku najdete mnohé další novinky...

Vehicle excise duty calculation

Autor Ing. Vladimír Zdražil

Ing. Vladimír Zdražil

Audio nahrávka11.4.2014 12:41 | Dnes se zaměříme na výpočet silniční daně. Máme tu živnostníka, který používá ke své podnikatelské činnosti Ford Mondeo, které si zaregistroval jako nové vozidlo v červnu 2010.Popišme si, jak silniční daň spočítáme.

Daňové přiznání k dani z příjmů za rok 2013 - příklad

Autor Ing. Ivana Pilařová

Ing. Ivana Pilařová

27.3.2014 08:51 | Ing. Ivana Pilařová připravila pro naše uživatele komplexní příklad k dani z příjmů právnických osob za rok 2013. Příklad je vyřešen až do úrovně obsahu jednotlivých řádků daňového přiznání.

Vyměření a placení daně z nemovitých věcí na zdaňovací období r. 2014

Autor Ing. Jana Procházková

Ing. Jana Procházková

25.3.2014 07:09 | Správce daně vyměří poplatníkovi daň z nemovitých věcí na zdaňovací období r. 2014 platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. Jaké jsou dopady těchto možností stanovení daně pro poplatníka?

Nová legislativa zjednodušeně aneb rekodifikace na pokračování 8. část - Nové termíny v daňových předpisech – přebírané z NOZ a ZOK

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

20.3.2014 08:27 | V další části se Ing. Pěva Čouková věnuje novým termínům, které se objevili v daňových předpisech, které byly převzány z nového občanského zákoníku či zákona o obchodních korporacích.

Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2013 – praktický návod k sestavení (2. část)

Autor Ing. Ivana Pilařová

Ing. Ivana Pilařová

19.3.2014 07:36 | V druhé části praktického návodu k sestavení daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob se zaměříme na položky snižující základ daně na řádcích 100 a 170 daňového přiznání, úpravě základu daně na řádcích 200 až 330, výpočtu daňové povinnosti, samostatnému základu daně a započtení záloh na daň a dalšímu...

Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2013 – praktický návod k sestavení (1. část)

Autor Ing. Ivana Pilařová

Ing. Ivana Pilařová

18.3.2014 10:02 | Cílem tohoto příspěvku je vytvoření praktické pomůcky pro sestavení daňového přiznání ve standardních podmínkách činnosti právnických osob. Podrobněji budou rozebrány běžné situace, které mohou v praxi činit problémy. Čtenář po přečtení kapitoly získá přehled, které části daňového přiznání jsou pro něj důležité a které naopak může při vyplňování formuláře daňového přiznání přeskočit a nezabývat se jimi (např. pasáže týkající se investičních fondů, neziskových organizací).
V první části se zaměříme na účetní výsledek hospodaření a jeho správné zobrazení na řádku 10 daňového přiznání, a položky zvyšující základ daně na řádcích 20 až 70 daňového přiznání.

Příklad na sestavení daně z příjmů fyzických osob 2013 - vybrané příjmy

Autor Bc. Blanka Marková

Bc. Blanka Marková

11.3.2014 10:15 | Daňová přiznání za rok 2013 jsou - stejně jako v minulých letech - ve znamení změn. Vyplnit jednotlivé kolonky je pouze matematické cvičení. Zjistit a vypočítat čísla, která do kolonek mají být uvedena, znamená obložit se množstvím zákonů, směrnic, vyhlášek a stanovisek (velmi často odlišných) a v neposlední řadě velkou dávkou trpělivosti. Důvodem jsou každoroční změny daňových zákonů a s tím související změny jednotlivých formulářů. Stejně jako v minulých letech platí, že největším problémem při vyplňování daňových formulářů je to, co předchází - tedy zjišťování, výpočet a posuzování čísel, která se smí a která se nemusí nebo nesmí do formulářů uvádět.
V tomto příspěvku se budu zabývat pouze přiznáním k dani z příjmů fyzických osob za rok 2013. Na konkrétním příkladu se zaměřím na poplatníka, který v roce 2012 začal podnikat a v roce 2013 svoje podnikání ukončil. Použitý příklad je záměrně vyhraněný a není uplatněna možnost optimalizace daně...

Novinky od 1.1.2014 - III. Daňový řád, změny v účetnictví podnikatelských subjektů, další novinky

Autor Ing. Ivana Pilařová

Ing. Ivana Pilařová

4.3.2014 07:32 | Ve třetí a poslední části Novinek od 1.1.2014 od Ing. Ivany Pilařové je věnován novele daňového řádku, změnám v účetnictví podnikatelských subjektů a dalším novinkám v souvisejících předpisech (cestovní náhrady, nerealizované kurzové rozdíly, údaje pro důchodové pojištění) v souvislosti s přijatým zákonným opatřením Senátu č. 344/2013 Sb.

Equipment for winter sport as to the deregistration for VAT

Autor Ing. Vladimír Zdražil

Ing. Vladimír Zdražil

Audio nahrávka28.2.2014 15:37 | Dnešní jazykové okénku se věnuje procesu tzv. odregistrace, neboli zrušení registrace k DPH. Máme tu živnostníka, plátce DPH, který vede daňovou evidenci a který se rozhodl ukončit podnikání a tomu předchází odregistrování od DPH. Na zásobách má zboží v hodnotě několik desítektisíc korun. Co má s tímto zbožím udělat z pohledu DPH, pokud se mu zásoby nepodaří rozprodat, při procesu odregistrace.

Novinky od 1.1.2014 - II. Zákon o DPH, silniční dani, dani z nemovitých věcí, dani z převodu nemovitých věcí

Autor Ing. Ivana Pilařová

Ing. Ivana Pilařová

24.2.2014 07:35 | V druhé části Novinek od 1.1.2014 od Ing. Ivany Pilařové je věnován změnám v zákoně o dani z přidané hodnoty, silniční dani, dani z nemovitých věcí, dani z nabytí nemovitých věcí v souvislosti s přijatým zákonným opatřením Senátu č. 344/2013 Sb.

Novinky od 1.1.2014 - I. Zákon o daních z příjmů, zákon o rezervách

Autor Ing. Ivana Pilařová

Ing. Ivana Pilařová

10.2.2014 08:36 | První část Novinek od 1.1.2014 od Ing. Ivany Pilařové je věnován změnám v zákoně o daních z příjmů a zákoně o rezervách v souvislosti s přijatým zákonným opatřením Senátu č. 344/2013 Sb.

Povinnost elektronického podání k DPH dle § 101a odst. 1 ZDPH pozor na výklad GFŘ týkající se fyzických osob

Autor Ing. Mgr. Olga Hochmannová

Ing. Mgr. Olga Hochmannová

6.2.2014 10:47 | S účinností od 1. 1. 2014 platí dle novelizovaného § 101a ZDPH, že plátce je povinen podávat podání týkající se DPH elektronicky.
Pojďme se v článku Ing. Olgy Hochmannové seznámit s tím, jakou formou můžeme elektronická podání uskutečňovat, pro jaký okruh fyzických osob platí výjimka z elektronických podání a další důležité informace v návaznosti na Informaci GFŘ...

Daň ze staveb a jednotek - předmět a základ daně ve zdaňovacím období r. 2014

Autor Ing. Jana Procházková

Ing. Jana Procházková

27.1.2014 08:36 | S účinností od 1. 1.2014 byl v z. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb. (dále jen ZDNV), mimo jiné novelizován předmět daně ze staveb a jednotek, který je nově nastaven takto...

Změny pravidel pro uplatňování DPH u některých druhů majetku

Autor Ing. Mgr. Olga Hochmannová

Ing. Mgr. Olga Hochmannová

23.1.2014 08:11 | V posledních letech bylo změněno několik ustanovení ZDPH, která stanoví pravidla uplatňování daně u určitého majetku, přitom však pro tentýž druh majetku, pokud byl pořízen do vstupu jednotlivých novel v účinnost, byla v přechodných ustanoveních ponechána i dosavadní pravidla. Konečným důsledkem je značná nepřehlednost některých pravidel.
Právní úprava dotčených ustanovení ZDPH je z toho důvodu poměrně komplikovaná. Ing. Olga Hochmannová uvádí přehled vybraných platných pravidel pro uplatňování DPH u vybraných druhů majetku, která se v posledních novelách zákona o DPH měnila

DPH u dodání a nájmu nemovitých věcí

Autor Ing. Mgr. Olga Hochmannová

Ing. Mgr. Olga Hochmannová

20.1.2014 09:52 | Novelou zákona o DPH je od r. 2014 stanoveno zcela odlišné zdaňování dodání (převodu) a nájmu nemovitých věcí než bylo uplatňováno dosud. Ustanovení § 56 a 56a ZDPH však nejsou formulována zcela srozumitelně a nejsou příliš přehledná. K ustanovením § 56 a 56a vydalo GFŘ metodickou informaci čj. 58463/13/7001 a dále byl výklad k ustanovení § 56 a 56a ZDPH diskutován na Koordinačním výboru KDP za listopad 2013.
Zkusme shrnout to, co by měl plátce řešit při dodání pozemku, dodání stavby, dodání práva stavby a dodání jednotky v článku Ing. Olgy Hochmannové

Discount on early payment by the turn of the year

Autor Ing. Vladimír Zdražil

Ing. Vladimír Zdražil

Audio nahrávka18.1.2014 11:34 | Dnešní jazykového okénko se zaměří na problematickou záležitost, a to poskytování skonta na konci roku. Jak naložit se skontem na konci roku, když faktura je vystavená např. 30.12, splatná je do konce ledna. Nicméně je stanovena podmínka skonta "při zaplacení do dvou týdnů od vystavení je poskytnuta sleva 2%". Jak účtovat tuto fakturu?

Purchase of advisory services from French globally operating company with permanent premises in Prague

Autor Ing. Vladimír Zdražil

Ing. Vladimír Zdražil

Audio nahrávka10.1.2014 08:19 | Český plátce DPH si dlouhodobě objednává služby od francouzské společnosti, kde standardně aplikuje reverse charge. Nyní si objednává obdobné služby, ale je tam česká daň. Proč a jak může francouzská společnost fakturovat s českou daní?

Zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí

Autor Ing. Věra Engelmannová

Ing. Věra Engelmannová

8.1.2014 07:56 | Vzhledem k rozsáhlým změnám, ke kterým došlo v občanském právu s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále „NOZ“), bylo nutné od 1. 1. 2014 přijmout kromě jiného i řadu změn v daňových zákonech. Nejpodstatnější úpravu prodělal zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o trojdani“), který byl nahrazen zákonným opatřením Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí (dále jen „zákonné opatření“). Původní tři daně byly rozděleny tak, že daň dědická a daň darovací je implementována do daně z příjmů a místo daně z převodu nemovitostí se bude vybírat daň z nabytí nemovitých věcí. Uvedená změna se týká případů, kdy daňově právní vztah vznikne od 1. 1. 2014...
V příloze najdete rovněž dva názorné příklady.

Podání přiznání k dani z nemovitých věcí na r. 2014

Autor Ing. Jana Procházková

Ing. Jana Procházková

2.1.2014 11:14 | Cílem tohoto článku je upozornit poplatníky na blížící se období podávání přiznání k dani z nemovitých věcí. Změny zákona o dani z nemovitých věcí (dříve daň z nemovitostí) v důsledku zákonného opatření Senátu o změně daňových předpisů v souvislostí s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů dopadnou totiž na celou řadu poplatníků, kteří dosud nemají povědomost o změnách v zákoně o dani z nemovitých věcí účinných od 1.1.2014.

Co se myslelo novelizovaným zněním § 56 a 56a zákona o DPH - Zdaňování nemovitých věcí od 1. 1. 2014 – Metodická informace GFŘ

Autor Ing. Mgr. Olga Hochmannová

Ing. Mgr. Olga Hochmannová

30.12.2013 08:06 | Na internetových stránkách Finanční správy byla zveřejněna nová metodická informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí po 1. 1. 2014 dle § 56 a 56a zákona o DPH („Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí po 1. 1. 2014 ust. § 56 a 56a zákona o dani z přidané hodnoty“ čj. 58463/13/7001-21000-101206).
Bylo obtížné nalézt pro toto upozornění na metodickou informaci zcela neutrální název, podle mého názoru by příhodnější byl nadpis „Nová metodická informace GFŘ završila chaos ve zdaňování nemovitých věcí od r. 2014“.

VAT refund covered in other member country

Autor Ing. Vladimír Zdražil

Ing. Vladimír Zdražil

Audio nahrávka20.12.2013 15:29 | Dnešní jazykové okénko se věnuje vracení DPH z jiných členských států EU. Plátce zvažuje možnost uplatnit si odpočet zplnění zaplacených v jiných členských státech. Postupuje se elektronicky přes aplikaci EPO, zkusme v angličtině plátci vysvětlit, jak postupovat.

Zvláštní pomůcky – odpočet daru ze základu daně

Autor Ing. Milan Lošťák

Ing. Milan Lošťák

19.12.2013 10:13 | Zákon o daních z příjmů umožňuje uplatnit jako nezdanitelnou část základu daně hodnotu darů fyzickým osobám, které jsou uživateli invalidního důchodu pro invaliditu 1., 2. nebo 3. stupně do částky nehrazené zdravotní pojišťovnou nebo na rehabilitační a kompenzační pomůcky. Pro informaci uvádíme ilustrativní přehled pomůcek, lze za podmínek stanovených zákonem uplatnit jako nezdanitelnou část základu daně.

Doplnění další okolnosti, kdy se plátce může stát "nespolehlivým plátcem"

Autor Ing. Mgr. Olga Hochmannová

Ing. Mgr. Olga Hochmannová

17.12.2013 07:44 | FŘ publikovalo na internetových stránkách Finanční správy „Dodatek č. 1 k informaci GFŘ k aplikaci § 106a ZDPH ve znění pozdějších předpisů (nespolehlivý plátce) a souvisejících ustanovení“.
V tomto dodatku GFŘ rozšířilo výčet okolností, za nichž může správce daně rozhodnout, že plátce je nespolehlivým plátcem, o případ, kdy „dochází k ohrožení veřejného zájmu na řádném výběru daně z přidané hodnoty, neboť plátce porušil své zákonem stanovené povinnosti, což mělo za důsledek neuznání plátcem uplatňovaného nároku na odpočet daně a vyměření nebo doměření daně jinak, než plátce deklaroval v podaném daňovém přiznání k DPH nebo dodatečném daňovém přiznání k DPH.

Ručení za nezaplacenou daň – aktuální info prosinec 2013

Autor Ing. Mgr. Olga Hochmannová

Ing. Mgr. Olga Hochmannová

10.12.2013 08:07 | Ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) ZDPH, podle něhož příjemce zdanitelného plnění ručí za daň nezaplacenou dodavatelem v případě, kdy je úplata za zdanitelné plnění zaplacena na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, zůstává v ZDPH zachováno, avšak novelou ZDPH je omezeno pouze na případy, kdy částka za zdanitelné plnění přesahuje dvojnásobek limitu pro platby v hotovosti.

Cooperating person for tax purposes and loss sharing

Autor Ing. Vladimír Zdražil

Ing. Vladimír Zdražil

Audio nahrávka29.11.2013 08:47 | Dnešní jazykové okénko je věnováno podnikateli OSVČ, vede daňovou evidenci a má kolem sebe několik spolupracujících osob, manželku, na kterou převádí až 50 % příjmu, a dva dospělé syny, na které převádí až 30 % příjmů. Letos poprvé zvažují fakt, že dosáhnou ztráty a ptají se, zda-li je ztráta převoditelná na spolupracující osoby, jaké jsou podmínky převoditelnosti atd.

Úroky z prodlení a náklady spojené s uplatněním pohledávky a nutnost změnit procentní body pro výpočet od 1.7.2013, situace od 1.1.2014

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

28.11.2013 13:48 | V článku autorka popisuje novinku, tzv. paušální náklady spojené s uplatněním pohledávky, změnu výše procentních bodů při výpočtu úroků z prodlení a příklady na výpočet úroků z prodlení u pohledávky z obchodního styku a výpočet úroků z prodlení na základě rozhodnutí k uspokojení pohledávky oprávněného z oblasti mezd. Dále se dozvíte, jaká bude situace od 1.1.2014.

GFŘ upřesnilo způsob elektronického podání k DPH

Autor Ing. Mgr. Olga Hochmannová

Ing. Mgr. Olga Hochmannová

26.11.2013 11:27 | Pouze elektronicky budou nově komunikovat plátci daně z přidané hodnoty se svým místně příslušným správcem daně. Od 1.1.2014 budou všichni plátci DPH povinně podávat Daňová přiznání, Dodatečná daňová přiznání a Hlášení včetně příloh elektronicky.

Účetní a daňové novinky podzimu roku 2013 - část 2. - Daň z přidané hodnoty

Autor Ing. Ivana Pilařová

Ing. Ivana Pilařová

21.11.2013 08:37 | Druhá část Účetních a daňových novinek podzimu roku 2013 Ing. Ivana Pilařová shrnuje nejzásadnější novinky, které nastaly v zákoně o dani z přidané hodnoty. Shrnuje nejnovější informace vydané Generálním finančním ředitelstvím a poukazuje na zajímavý judikát, který se týká soustavné činnosti.

Změny zákona o DPH v r. 2014

Autor Ing. Mgr. Olga Hochmannová

Ing. Mgr. Olga Hochmannová

14.11.2013 08:09 | V nastalé mediální vřavě by nemělo uniknout pozornosti odborné veřejnosti a plátců daně, že změny zákona o DPH pro r. 2014 nevyplývají pouze ze zákonného opatření Senátu, ale i z několika zákonů, které již prošly celým legislativním procesem a již dříve byly publikovány ve Sbírce zákonů. Tyto změny tedy vstoupí k 1. 1. 2014 v účinnost, bez ohledu na skutečnost, jaký bude další osud zákonného opatření.

Účetní a daňové novinky podzimu roku 2013 - část I. - Zákon o daních z příjmů

Autor Ing. Ivana Pilařová

Ing. Ivana Pilařová

11.11.2013 07:52 | V této první části Účetní a daňových novinek podzimu roku 2013 Ing. Ivana Pilařová shrnuje nejzásadnější novinky, které nastaly v zákoně o daních z příjmů, také zmiňuje zajímavá stanoviska Koordinačních výborů a judikáty.

Daňové výhody pro zaměstnavatele na podporu zaměstnanosti a vzdělávání v roce 2014

Autor Ing. Otakar Machala QUD

Ing. Otakar Machala QUD

7.11.2013 14:30 | V tomto článku se zaměříme na výhody, které podnikatelským subjektům nabízí zákon o daních z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů – dále jen „ZDP“) s cílem podpořit zaměstnanost a rovněž celkovou konkurenceschopnost české ekonomiky, která je mj. založena na vzdělání a obecné úrovni našich zaměstnanců....

Aktuální výklad k navrhovanému zvýšení daně u jednotek od 1.1.2014.

Autor Ing. Jana Procházková

Ing. Jana Procházková

7.11.2013 07:41 | Výklady navrhovaných změn zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDNE), které by měly nabýt účinnosti 1. 1. 2014, se vyvíjejí v čase a v mnohých případech až následná judikatura potvrdí či vyvrátí jejich správnost. Zatím lze vše jen předjímat, neboť konečný osud zákona o dani z nemovitých věcí (dále jen ZDNV) bude potvrzen Parlamentem ČR až koncem listopadu 2013. ...

Statut studenta v souvislosti s mateřskou a rodičovskou dovolenou v daňových a jiných souvislostech

Autor Ing. Milan Lošťák

Ing. Milan Lošťák

4.11.2013 07:05 | Zákonem č. 48/2013 Sb., došlo kromě jiného k úpravám zákona o vysokých školách (č. 111/1998 Sb.) a současně zákona o státní sociální podpoře (č. 117/1995 Sb.); úpravy rozšířily výčet povinností veřejné vysoké školy o novou povinnost „činit vhodná opatření pro studium rodičů, a to po dobu, po kterou by jinak trvala uznaná doba rodičovství (mateřská nebo rodičovská dovolená)“...

Advance payment adressed to Germany and VAT charge

Autor Ing. Vladimír Zdražil

Ing. Vladimír Zdražil

Audio nahrávka1.11.2013 08:11 | Tuzemský plátce DPH si opakovaně objednává poradenské služby od německého plátce DPH. Německý plátce nyní požaduje zálohu za služby dopředu. Jak se zálohou naložit? Bude se ze zálohy odvádět DPH, případně kdo?

Účetní a daňové dopady souvislosti zákona o obchodních korporacích

Autor Ing. Pěva Čouková , Ing. Jana Skálová Ph.D.

Ing. Pěva Čouková Ing. Jana Skálová Ph.D.

29.10.2013 08:35 | Prezentace z účetní a daňové konference pro podnikatele: REKODIFIKACE PRÁVA K 1.1.2014 PRÁVO, ÚČETNICTVÍ DANĚ dne 23.10.2013 - zákon o obchodních korporacích

Veřejně prospěšné subjekty, zdaňování veřejně prospěšných poplatníků

Autor Ing. Bc. Lenka Zábojová

Ing. Bc. Lenka Zábojová

29.10.2013 08:20 | Prezentace z účetní a daňové konference pro podnikatele: REKODIFIKACE PRÁVA K 1.1.2014 PRÁVO, ÚČETNICTVÍ DANĚ dne 22.10.2013 - Nový občanský zákoník

Zákonné opatření Senátu v souvislosti s rekodifikací práva s účinností od 1. 1. 2014 - účetní a daňové dopady

Autor Ing. Ivana Pilařová

Ing. Ivana Pilařová

Nepřehlédněte!24.10.2013 10:11 | S účinností od 1. 1. 2014 nabude účinnosti dvojice zásadních zákonů měnících naše soukromé a i podnikatelské aktivity na další dlouhé roky dopředu. Jedná se o zákon č. 89/2012 Sb. – občanský zákoník (dále jen „NOZ“) a zákon č. 90/2012 Sb. – zákon o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“). Již tyto dva zákony vyvolají zásadní změny v celém právním prostředí.
V článku Vás Ing. Ivana Pilařová seznámí s nejdůležitějšími změnami v daňových předpisech zakotvených v zákonných opatření Senátu v souvislosti s rekodifikací práva.

Úmrtí poplatníka ve lhůtě pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí – novela zákona od 1. 1. 2014

Autor Ing. Jana Procházková

Ing. Jana Procházková

21.10.2013 07:31 | Nový občanský zákoník nově vymezuje osobu spravující pozůstalost a v důsledku této skutečnosti přinese rekodifikace soukromého práva mimo jiné také novelizaci daňového řádu - přechod daňové povinnosti. Kdo tedy bude

Small value gifts offered to business partners

Autor Ing. Vladimír Zdražil

Ing. Vladimír Zdražil

Audio nahrávka18.10.2013 08:04 | Dnes se zaměříme na situaci, kdy firma přemýšlí před Vánoci na to, že nakoupí nějaké drobné dárky. Společnost řeší, co pro obchodní partnery nakoupit - rozhodli se udělat deštníky s logem. Jak budeme postupovat z pohledu DPH a daně z příjmů?

Loyalty incentive adressed to apprentice or student

Autor Ing. Vladimír Zdražil

Ing. Vladimír Zdražil

Audio nahrávka11.10.2013 08:33 | Dnešní příspěvek se věnuje problematice tzv. motivačnímu příspěvku. Zaměstnavatel má dlouhodobé problémy se stabilním pracovním kádrem a management dospěl k závěru, že by bylo vhodné studenty středních a vysokých škol podchytit a dát jim nějaký motivační příspěvek. Jak se motivační příspěvek zdaňuje zaměstnavatel?

Tax loss transfer to heir who keeps running business after the father

Autor Ing. Vladimír Zdražil

Ing. Vladimír Zdražil

Audio nahrávka4.10.2013 07:47 | V dnešním okénku se podíváme na nepříjemnou situaci - úmrtí živnostníka, který vedl daňovou evidenci, jeho syn vedl rovněž řemeslo. Živnost převezme syn. Jak naložit s daňovou ztrátou, která byla vyměřena zemřelému v roce 2011?

Změny v přípravě na budoucí povolání k 1. 9. 2013

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

2.10.2013 09:31 | Pro účely důchodového pojištění, zdravotního pojištění a též pro daňové účely je nutné správně posoudit dobu, kdy se dítě připravuje na budoucí povolání. Ta je upravena zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. K 1. 9. 2013 platí u jazykových kurzů podmínka, aby je organizovaly instituce uvedené v seznamu, který eviduje MŠMT...

Acquisition of car from France

Autor Ing. Vladimír Zdražil

Ing. Vladimír Zdražil

Audio nahrávka20.9.2013 08:28 | Podnikatel zvažuje si přivézt nové auto z Francie, kde je možné jej koupit o 10% levněji než v českém autosalonu. Zvažuje nákup buď na svoji firmu, jako plátce DPH, nebo jako občan za stejnou cenu. Jak budeme postupovat z pohledu DPH, zejména § 19 ZDPH?

Nová informace pro studenty a jejich rodiče - Jednoleté kurzy cizích jazyků a daňové slevy

Autor Ing. Milan Lošťák

Ing. Milan Lošťák

11.9.2013 07:23 | Přinášíme Vám novou informaci k poskytování daňových slev a zvýhodnění při studiu na jednoletých kurzech na jazykových školách ve školním roce 2013/2014.

Příklad k Interpretaci I-20 vyvolané investice

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

29.8.2013 14:46 | A ještě jednou se vracíme k vyvolaným investicím (ZDP) či podmíněným výdajům (účetnictví).
Tentokrát se souvislým příkladem, kdy je povinnost k hotelu postavit nájezd na silnici. Můžete aplikovat na svoji vlastní situaci z praxe. Příklad je rozpracován do pěti variant, celkem osmi příkladů.
Najdete zde účetní i daňové řešení, které revidovala naše specialistka na právnické osoby Ivana Pilařová.

ČÚS 007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

23.8.2013 10:40 | Základní postupy účtování o inventarizačních rozdílech a ztrátách v rámci norem přirozených úbytků zásob.

ČÚS 005 Opravné položky

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

ZDARMA pro daňové poradce23.8.2013 10:38 | Základní postupy účtování o opravných položkách.

ČÚS 004 Rezervy

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

23.8.2013 10:37 | Základní postupy účtování o tvorbě a použití rezerv v položkách B.I. Rezervy. (B.I.1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů, B.I.2. Rezerva na důchody a podobné závazky, B.I.3. Rezerva na daň z příjmů, B.I.4 Ostatní rezervy).

Change of life insurance company

Autor Ing. Vladimír Zdražil

Ing. Vladimír Zdražil

Audio nahrávka23.8.2013 07:20 | Dnešní situace se věnuje tuzemské fyzické osobě a od roku 2004 ukládá finanční prostředky na životní pojištění a na základě doporučení mění pojišťovnu. Je nutné odbytné dodaňovat?
Technicky vzato, existují dvě možnosti, jak převést peníze z jedné smlouvy na druhou, jaké jsou daňové důsledky změny smlouvy životního pojištění?

Náhrada škody v účetnictví a daních

Autor Ing. Otakar Machala QUD

Ing. Otakar Machala QUD

19.8.2013 08:53 | S problematikou náhrady škody se v rámci podnikatelské činnosti setkává téměř každý a to jak v pozici povinného, který tuto náhradu hradí, tak v pozici oprávněného, v jehož prospěch je náhrada škody placena. Obecně přijímán je např. výklad podaný v judikatuře Nejvyššího soudu, z níž lze vybrat Judikát Nejvyššího soudu ČSSR sp. zn. Cpj 87/70 ze dne 18. 11. 1970, který rozeznává tzv. skutečnou škodu, jež je definována jako újma, která nastala (se projevuje) v majetkové sféře poškozeného a je objektivně vyjádřitelná penězi a tzv. jinou škodu (dnes se častěji používá pojem ušlý zisk, tj.to, o co se sice majetek poškozeného nezmenšil, ale na druhé straně zase ani nerozmnožil, ač by to bylo jinak logické a očekávatelné.
S problematikou náhrady škody Vás seznámí Ing. Otakar Machala.

Lhůty platné v prostředí daně ze závislé činnosti

Autor Ing. Milan Lošťák

Ing. Milan Lošťák

17.7.2013 09:18 | Jaké jsou lhůty platné v prostředí daně z příjmů ze závislé činnosti pro zaměstnance (poplatníka) a zaměstnavatele (plátce)? Stručný přehled naleznete v článku Ing. Milana Lošťáka.

Tax deduction on child claimed by mother´s boyfriend

Autor Ing. Vladimír Zdražil

Ing. Vladimír Zdražil

Audio nahrávka4.7.2013 08:02 | Dnešní jazykové okénku se věnuje slevě na vyživované dítě, kdy rozvedená matka dětí žije u svého přítele ve společné domácnosti, matka je momentálně bez práce..Může přítel uplatnit daňové zvýhodnění na její děti?

Změny zákona o daních z příjmů od 1.1.2013

Autor Ing. Ivana Pilařová

Ing. Ivana Pilařová

3.6.2013 07:23 | K prvnímu dni kalendářního roku se tradičně novelizuje zákon o daních z příjmů. Konkrétně k 1. 1. 2013 se jednalo zejména o vládní protischodkový balíček (zákon 500/2012 Sb.), který se dotýká zejména fyzických osob. Už z neformálního pojmenování „protischodkový“ je zřejmé, že novela přináší zejména restrikce, omezení a jiná opatření v neprospěch daňových subjektů

Mortgage loan negotiated by husband for divorce property settlement

Autor Ing. Vladimír Zdražil

Ing. Vladimír Zdražil

Audio nahrávka31.5.2013 10:22 | V dnešním okénku se podíváme na situaci, kdy rozvádějící se pár řeší majetkové vypořádání společného jmění. Během manželství si pořídili byt a jedná se o to, kdo bude obývat byt, podle dohody jej bude užívat manžel s tím, že manželku vyplatí a chce si na to vzít úvěr. Je možné nákladové úroky odečíst ze základu daně manžela?

Nový občanský zákoník a jeho dopad do systému soukromého práva

Autor Ing. Pavel Běhounek

Ing. Pavel Běhounek

22.4.2013 07:32 | Cílem tohoto příspěvku je seznámit čtenáře s rozložením úpravy rekodifikovaného soukromého práva mezi NOBČZ a další předpisy, a to včetně dopadů do právní úpravy veřejného práva. Znalost této problematiky nám pomůže vyznat se nejen v NOBČZ, ale v soukromém právu (zejména v právu obchodním) jako celku – datum 1.1.2014 se nezadržitelně blíží, vrcholí přijímání legislativních změn doprovázejících rekodifikaci soukromého práva a tak je nejvyšší čas se začít s rekodifikací intenzivně seznamovat....

Social security and health insurance levies executed late

Autor Ing. Vladimír Zdražil

Ing. Vladimír Zdražil

Audio nahrávka29.3.2013 06:58 | Dnešní jazykové okénku se věnuje situaci, kdy podnikatel vedoucí účetnictví měl krátkodobý finanční problém z důvodu špatné platební morálky odběratelů. V prosinci řádně vykázal mzdy, a měl do 20.1. odvést odvody na zdravotní a sociální pojištění, avšak uhradil je až v průběhu února.
Musí nějak upravit základ daně z příjmů?

Tax deduction on spouse without income

Autor Ing. Vladimír Zdražil

Ing. Vladimír Zdražil

Audio nahrávka15.3.2013 10:06 | V dnešním okénku se podíváme na situaci, kdy poplatník daně z příjmů fyzických osob, žije s přítelkyní, která je dlouhodobě bez vlastních příjmů ve společné domácnosti, a v únoru 2013 se vzali. Otázkou je, zda si i ex post může uplatnit slevu na dani na manželku bez příjmů. Může si uplatnit za rok 2013 slevu za celý rok?

Daňové zvýhodnění na vyživované děti

Autor Ing. Milan Lošťák

Ing. Milan Lošťák

13.3.2013 07:02 | Poplatník, který vyživuje dítě žijící s ním v jedné domácnosti může při splnění dalších podmínek uplatnit speciální daňovou úlevu na toto dítě, která je uzákoněna od roku 2005 v paragrafech 35c a 35d zákona o daních z příjmů jako „Daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s poplatníkem v domácnosti“....

Můžeme si nahrávat jednání se správcem daně?

Autor Ing. Tomáš Hajdušek

Ing. Tomáš Hajdušek

27.2.2013 17:30 | Dnešní příspěvek níže shrnuje právní úpravu v otázce pořizování zvukových a obrazových záznamů (dále jen „záznamů“) v průběhu jednání a závěry, které jsou ku prospěchu věci většinou správců daně respektovány.

Zneužití práva – strašák daňových optimalizací?!

Autor Ing. Tomáš Hajdušek

Ing. Tomáš Hajdušek

4.2.2013 08:01 | I zdánlivě legální daňová optimalizace má své meze. Postupy, které jsou formálně zcela v souladu se zákonem, často před správcem daně a soudy neobstojí a daň je v důsledku zneužití práva doměřena.
Místo složitých teoretických výkladů, co to je zneužití práva, si jej vysvětlíme na třech případech z praxe.

Pracující důchodce v letech 2013 až 2015

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

14.1.2013 07:36 | Zákonem č. 500/2012 Sb. se pro roky 2013 až 2015 omezuje uplatnění slevy na poplatníka u pracujícího důchodce.
V článku Ing. Růženy Klímové najdete příklady, zda v některých podmínkách má důchodce nárok na slevu na poplatníka či nikoliv, a rovněž vzor nového tiskopisu Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků.

Jak platit daně v roce 2013

Autor Bc. Blanka Marková

Bc. Blanka Marková

10.1.2013 10:14 | Od nového roku 2013 se malé finanční úřady mění na územní pracoviště a vzniká jeden velký finanční úřad s krajskou působností.

Změny v zákoně o daních z příjmů přijaté zákonem č. 500/2012 Sb. od 1.1.2013

Autor Bc. Blanka Marková

Bc. Blanka Marková

2.1.2013 11:26 | Poslední a zcela významné změny dostaly na poslední chvíli přidělené číslo ve Sbírce zákonů – Zákon č. 500/2012 Sb. o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů.
V článku Bc. Blanky Markové se seznamte se nejvýznamnějšími změnami zavedené tímto zákonem: výdajové paušály, solidární zvýšení daně z příjmů fyzických osob, příklady ke změnám ve výpočtu daně ze závislé činnosti, přehled změn v odvodech pojistného, příklady ke změnám výpočtu daně z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti.

Jak správně platit daně od 1. 1. 2013?

Autor Účetní Portál

 Účetní Portál

4.12.2012 07:52 | Ke dni 1. lednu 2013 nabývá účinnosti zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, který nahrazuje zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů.
Novým krajským finančním úřadu jsou zřízeny nové bankovní účty, na které bude možné zaplatit daň nejdříve možné k datu splatnosti od 1. 1. 2013.

Účetní a daňové novinky a zajímavosti roku 2012 - Daň z příjmů právnických osob

Autor Ing. Ivana Pilařová

Ing. Ivana Pilařová

29.10.2012 07:20 | V tomto článku Ing. Ivany Pilařové najdete několik příkladů na daň z příjmů právnických osob v podmínkách roku 2012, vybrané judikáty na téma např. dohadných položek, cen obvyklých, stejnokrojů a seznámíte se s novými pravidly pro fakturaci, která budou uplatňována od 16.3.2013.

Účetní a daňové novinky a zajímavosti roku 2012 - Daň z příjmů fyzických osob

Autor Ing. Ivana Pilařová

Ing. Ivana Pilařová

24.10.2012 06:13 | V článku Ing. Ivany Pilařové najdete několik příkladů na daň z příjmů fyzických osob v podmínkách roku 2012, vybrané judikáty na téma švarcsystému a fyzických osob a navrhované změny daňových zákonů pro fyzické osoby od 1.1.2013.

Informace o daňových tiskopisech k dani z příjmů ze závislé činnosti pro rok 2013

Autor Ing. Milan Lošťák

Ing. Milan Lošťák

22.10.2012 07:32 | Předkládáme přehled tiskopisů používaných ve mzdových účtárnách při administrativě agendy daně z příjmů ze závislé činnosti, včetně povinných tiskopisů odevzdávaných správcům daní a jejich přílohami, tiskopisů pro podávání žádostí a tiskopisů vydávaných poplatníkům nebo používaných poplatníky.

Připravované změny zákona o DPH budou vyžadovat i úpravy softwaru

Autor Ing. Mgr. Olga Hochmannová

Ing. Mgr. Olga Hochmannová

18.9.2012 07:27 | V současné době je v Parlamentu projednáváno několik návrhů na změny zákona o DPH, které by měly vstoupit v účinnost k 1. 1. 2013.
V této informaci bychom Vás chtěli upozornit na několik změn, které si vyžádají úpravy softwaru a které se dotknou všech plátců DPH.

Daňová evidence a daň z příjmů fyzických osob v podmínkách roku 2012 - 1. část

Autor Ing. Ivana Pilařová

Ing. Ivana Pilařová

13.8.2012 09:23 | Přestože daňová evidence (zažitá spíše pod původním názvem „jednoduché účetnictví“) je účetními odborníky opomíjena, neboť s účetnictvím opravdu nemá mnoho společného, mnoho fyzických osob daňovou evidenci stále vede, a to bez ohledu na to, že jejich podnikání často není ani malého rozsahu, ani jednoduché a už vůbec ne bezproblémové. Právě pro tyto podnikatele a jejich účetní je určeno následující zamyšlení shrnuté do deseti bodů.

Additional retirement insurance cover (doplňkové důchodové pojištění)

Autor Ing. Vladimír Zdražil

Ing. Vladimír Zdražil

8.8.2012 06:57 | I´m sole enterprenneur with right to enter into additional retirement insurance cover. I´m keeping single entry book-keeping. Shall I execute payments into additional retirement fund through my business or shall I do it from my private financial funds?

Cancellation of life insurance and tax impact (zrušení životního pojištění)

Autor Ing. Vladimír Zdražil

Ing. Vladimír Zdražil

2.8.2012 08:39 | I entered into life insurance scheme according to par.15, section 6 of Czech Income tax act. Since 2006 I´ve been setting aside 12.000 CZK each year onto which I claimed tax deduction. Unfortunately, now I´m obliged to terminate the contract as I need money. Are there any tax obligations?

The goods stolen–income tax (Odcizené zboží z pohledu daně z příjmů)

Autor Ing. Vladimír Zdražil

Ing. Vladimír Zdražil

23.7.2012 09:47 | I´ve been running business in Tanvald since 2001. My warehouse has been given a considerable security control. Despite being under costly surveillance the inventories in huge quantity and price have been stolen. Police has been called in but after a few months investigating no offender found. What is an income tax outcome for my business unit?...

Daňové aspekty svěření dětí do střídavé péče

Autor Ing. Milan Lošťák

Ing. Milan Lošťák

16.5.2012 08:57 | V situacích, kdy se rozpadá nebo již rozpadla společná domácnosti v rodině, se soudy stále častěji uchylují k modelu střídavé péče o děti. Lze předpokládat, že podíl této porozvodové střídavé péče o děti, která činí v rozhodnutích soudů v současné době kolem 5 – 8 % bude progresivně narůstat. Daňové předpisy zatím tento model konkrétně neřeší, za problémem tak logicky zaostávají a daňová praxe na úrovni mzdových účtáren se často dostává do neřešitelných situací.

Technické zhodnocení provedené nájemcem na pronajatém majetku v Pokynu D – 6

Autor Ing. Ivana Pilařová

Ing. Ivana Pilařová

Sdílí Codexis13.4.2012 10:18 | Problematika technického zhodnocení pronajatého majetku nájemcem se vyskytuje v podnikatelském prostředí velmi často. Otázky s tím spojené řeší nájemci i pronajímatelé, přičemž společným rysem obou stran je častý výskyt chyb, přehlédnutí a nepochopení, což je zdrojem daňových doměrků na obou stranách.

Daňové změny s účinností od 1. 1. 2015 aneb zákon 458/2011 Sb. jedno inkasní místo - 2. část

Autor Ing. Ivana Pilařová

Ing. Ivana Pilařová

27.2.2012 07:42 | Komentář k zákonu 458/2011 Sb. s účinností od 1. 1. 2015- druhý díl.

Uplatnění slevy na manželku/manžela

Autor Účetní Portál

 Účetní Portál

Sdílí Codexis22.2.2012 10:48 | Poplatník si může podle § 35ba zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů uplatnit slevu ve výši 24.840 Kč na vyživovanou manželku/manžela žijící s poplatníkem v domácnosti, pokud její (jeho) vlastní příjem nepřesáhne částku za zdaňovací období 68.000 Kč.

Je-li manželka/manžel držitelem průkazu ZTP/P, zvyšuje se částka 24.840 Kč na dvojnásobek, tedy na 49 680 Kč.

Daňové změny s účinností od 1. 1. 2015 aneb zákon 458/2011 Sb. jedno inkasní místo - 1. část

Autor Ing. Ivana Pilařová

Ing. Ivana Pilařová

20.2.2012 08:16 | Po téměř nekonečných peripetiích a rozpravách, byl nakonec schválen soubor daňových zákonů označovaných souhrnně jako „Daňová reforma“ a vydán ve Sbírce zákonů pod číslem 458/2011 Zákon o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů.
Účinnost naprosté většiny ustanovení je nasměrována na 1. 1. 2015, pouze změny ve zdaňování společností provozujících loterie, sázky a jiné podobné hry nabývají účinnosti již k 1. 1. 2012.

Porovnání nového pokynu GFŘ-D-6 s pokynem D-300

Autor Ing. Petra Svitková , Účetní Portál

Ing. Petra Svitková Účetní Portál

13.1.2012 07:23 | Ve Finančním zpravodaji č. 7/2011 ze dne 30.11.2011 byl zveřejněn Pokyn GFŘ č. D-6 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, který nahrazuje dosavadní Pokyn D-300.
Nový pokyn GFŘ D-6 může být aplikován již pro zdaňovací období započatá v roce 2011.

Změny v zákoně o daních z příjmů od 1. 1. 2012

Autor Účetní Portál

 Účetní Portál

10.1.2012 07:00 | Zákon o daních z příjmů byl k 1.1.2012 novelizován 6 novelami. Stručný popis změn, které jednotlivé novely přinesly naleznete v článku.

Daňové změny s předpokládanou účinností od 1.1.2013 - II. díl

Autor Ing. Ivana Pilařová

Ing. Ivana Pilařová

Sdílí Codexis2.11.2011 09:06 | Připravujeme aktualizaci článku ke schválenému znění zákona č. 458/2011 o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů.
Účinnost od 1. 1. 2015 (s vyjímkou některých ustanovení, která nabývají účinnosti od 1. 1. 2012 event. 1. 4. 2012)

Daňové změny s předpokládanou účinností od 1.1.2013 - I. díl

Autor Ing. Ivana Pilařová

Ing. Ivana Pilařová

Sdílí Codexis4.10.2011 11:14 | Připravujeme aktualizaci článku ke schválenému znění zákona č. 458/2011 o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů.
Účinnost od 1. 1. 2015 (s vyjímkou některých ustanovení, která nabývají účinnosti od 1. 1. 2012 event. 1. 4. 2012)

Některé souvislosti daně z příjmů a zákonného pojištění zaměstnanců

Autor Ing. Jana Tepperová Ph.D.

Ing. Jana Tepperová Ph.D.

Sdílí Codexis23.5.2011 08:41 | Příjmy zaměstnanců jsou v současné době zatíženy několika druhy odvodů, které jsou si v mnoha směrech podobné, přesto je jejich úprava v řadě detailů odlišná. Jedná se o daň z příjmů fyzických osob, pojistné na veřejné zdravotní pojištění a pojistné na sociální zabezpečení (důchodové a nemocenské pojištění) a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.

Novela zákona o daních z příjmů od 1.1.2011 - fyzické osoby

Autor Účetní Portál

 Účetní Portál

29.11.2010 14:23 | Dne 23.11.2010 podepsal prezident ČR ve stavu legislativní nouze Návrh zákona, kterým se mění zákon č .586/1992 sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (sněmovní tisk č. 158 / senátní tisk č. 366.)
Novela byla zveřejněna ve Sbírce zákonů dne 8.12.2010 jako zákon č. 346/2010 Sb.
V první části materiálu naší společnosti Vás seznámíme s hlavními změnami, které se týkají fyzických osob. Druhá část se věnuje převážně změnám v dani z příjmů právnických osob a společných ustanovení.

Novela zákona o daních z příjmů od 1.1.2011 - základní změny u fyzických osob

Autor Ing. Zuzana Rylová Ph.D.

Ing. Zuzana Rylová Ph.D.

29.11.2010 14:15 | Dne 23.11.2010 podepsal prezident ČR ve stavu legislativní nouze Návrh zákona, kterým se mění zákon č .586/1992 sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (sněmovní tisk č. 158 / senátní tisk č. 366.)

V přiloženém článku Vás Ing. Zuzana Rylová seznámí se základními změnami u fyzických osob, které nabývají účinnost 1. 1. 2011.

Roční zúčtování záloh a daňového bonusu za rok 2009

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

7.5.2010 11:19 | Zaměstnanec má právo požádat posledního plátce daně nejpozději do 15. 2. 2010 o provedení roční zúčtování za rok 2009 a k tomuto datu musí doložit veškeré doklady nutné pro provedení ročního zúčtování.

Převodový můstek Rekodifikace

Všeobecné podmínky Účetního Portálu | Informace ke zpracování osobních údajů GDPR | Kodex Účetního Portálu ke zpracování osobních údajů GDPR | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :
 

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace