Články

FILTR        Autor      Rok      
ŘAZENÍ              
VŠEPředchozí   12Následující

Do jaké patříte kategorie po novele zákona o účetnictví?

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

29.4.2016 14:36 | Novela zákona o účetnictví č. 221/2015 Sb., kterou se mění zákon od 1. 1. 2016 zavádí kategorie účetních jednotek a kategorie skupin účetních jednotek.
Přechodné ustanovení k této novele v bodě 4 uvádí, že v účetním období, které započalo v roce 2016, postupuje účetní jednotka podle právní úpravy pro takovou kategorii účetních jednotek a kategorii skupin účetních jednotek, jejíž podmínky naplnila k rozvahovému dni bezprostředně předcházejícího účetního období.

ČÚS 019 Náklady a výnosy

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

23.8.2013 10:48 | Základní postupy účtování nákladů a výnosů.

ČÚS 017 Zúčtovací vztahy

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

23.8.2013 10:47 | Základní postupy účtování zúčtovacích vztahů v položkách: A. Pohledávky za upsaný základní kapitál, C.II. Dlouhodobé pohledávky, C.III. Krátkodobé pohledávky, D.I. Časové rozlišení, B.II.8. DOhadné účty pasivní, B.III. Krátkodobé závazky, C.I. Časové rozlišení.

ČÚS 018 Kapitálové účty a dlouhodobé závazky

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

23.8.2013 10:47 | Základní postupy účtování na kapitálových účtech a dlouhodobých závazků.

ČÚS 016 Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

23.8.2013 10:46 | Základní postupy účtování krátkodobého finačního majetku a krátkodobých bankovních úvěrů v položkách C.IV. Krátkodobý finanční majetek, A.I.2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly, B.IV.2 Krátkodobé bankovní úvěry, B.IV.3 Krátkodobé finanční výpomoci.

ČÚS 014 Dlouhodobý finanční majetek

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

23.8.2013 10:45 | Základní postupy účtování dlouhobého finančního majetku v položce B.III. Dlouhodobý finanční majetek.

ČÚS 015 Zásoby

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

23.8.2013 10:45 | Základní postupy účtování o zásobách v položkách C.I. Zásoby.

ČÚS 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

23.8.2013 10:44 | Základní postupy účtování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

ČÚS 007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

23.8.2013 10:40 | Základní postupy účtování o inventarizačních rozdílech a ztrátách v rámci norem přirozených úbytků zásob.

ČÚS 006 Kurzové rozdíly

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

ZDARMA pro daňové poradce23.8.2013 10:39 | Základní postupy účtování kursových rozdílů.

Převodový můstek Rekodifikace

Všeobecné podmínky Účetního Portálu | Informace ke zpracování osobních údajů GDPR | Kodex Účetního Portálu ke zpracování osobních údajů GDPR | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :
 

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace