Články

FILTR        Autor      Rok      
ŘAZENÍ              

Reklamní činnost a živnostenské podnikání – dotazy a odpovědi – 1. část

Autor JUDr. Irena Fleischmanová

Sdílí Codexis Audio nahrávka20.4.2020 14:19 | ➡️ ZVLÁDNEME TYTO DNY SPOLU ⬅️

Pod jaký předmět podnikání spadá pokládání optických kabelů? Jaký právní předpis byl porušen v případě, kdy společnost prostřednictvím reklamy nabízela cenu za své služby nižší, než potom byla cena skutečná? Může živnostenský úřad zrušit živnostenské oprávnění, pokud podnikatel svou činnost již 5 let neprovozuje? Odpovědi na tyto otázky naleznete v článku JUDr. Ireny Fleischmanové.

Jana

„Fixed assets“ – 33. lekce angličtiny pro oblast přeshraničních fúzí a akvizic

Autor Ing. Vladimír Zdražil

Ing. Vladimír  Zdražil

Audio nahrávka19.4.2020 20:47 | ➡️ ZVLÁDNEME TYTO DNY SPOLU ⬅️

Pokud dovedete v angličtině vystřihnout větu „Moje zkoumání dlouhodobého majetku v objektu akvizice mě dovedlo k závěru, že většina stálých aktiv je zcela odepsána bez jakékoli další možnosti dále odepisovat“, pak Vám gratuluji a dále číst nemusíte. My ostatní se ponořme do studia 33. lekce angličtiny Ing. Vladimíra Zdražila, jako vždy opatřené i nahrávkou.

Jana

Důsledky nepodání oznámení o střetu zájmů zastupitelem

Autor Mgr. Blanka Hanzelová

Mgr. Blanka  Hanzelová

Audio nahrávka16.4.2020 11:32 | ➡️ ZVLÁDNEME TYTO DNY SPOLU ⬅️

Střet zájmů bývá v poslední době velmi diskutované téma. Ale i zde je zapotřebí se řídit příslušnými právními předpisy, ačkoli v praxi vyvstávají jisté rozpory, neboť není dostatečná judikatura, která by přesně a neochvějně vymezila nejen práva a povinnosti na straně veřejného funkcionáře, ale především na straně orgánů při řešení přestupků. V závěru autorka Mgr. Blanka Hanzelová předkládá jisté možné postupy a inspiraci z jiných států, které určitě stojí za zvážení.

Monika Holušová

„Successor, successive“ – 32. lekce angličtiny pro oblast přeshraničních fúzí a akvizic

Autor Ing. Vladimír Zdražil

Ing. Vladimír  Zdražil

Audio nahrávka8.4.2020 20:32 | ➡️ ZVLÁDNEME TYTO DNY SPOLU ⬅️

„Successor, deductions, adjustments...“ nebo věta „Are all transferable items applicable with respect to this fact?“ – to je několik příkladů z dnešní lekce angličtiny, kterou pro Vás, opět včetně nahrávky, připravil pan Vladimír Zdražil. A připomínám, že ke studiu můžete využít i náš anglický daňový a účetní slovník – naleznete jej na www.ucetni-portal.cz/danovy-slovnik/.

Jana

„Transformation“ – 31. lekce angličtiny pro oblast přeshraničních fúzí a akvizic

Autor Ing. Vladimír Zdražil

Ing. Vladimír  Zdražil

Audio nahrávka2.4.2020 19:11 | ➡️ ZVLÁDNEME TYTO DNY SPOLU ⬅️

Význam sousloví „transformation of business corporations“ vás jistě nepřekvapí, víte ale například, co znamenají výrazy „so-called“ nebo „valuation expert“? A vybavíte si, jak se anglicky řekne „účetní závěrka“ nebo „obchodní rejstřík“? Pokud ne, ponořte se do studia a nezapomeňte si jej zpříjemnit nahrávkou autora, pana Vladimíra Zdražila.

Jana

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství a jeho úprava v roce 2020* – 1. část

Autor Mgr. Václav Těžký , JUDr. Michal Jantoš

Mgr. Václav Těžký JUDr. Michal Jantoš

Audio nahrávka2.4.2020 11:30 | ➡️ ZVLÁDNEME TYTO DNY SPOLU ⬅️

Jak správně stanovit, co je veřejné prostranství? Jak se liší zvláštní užívání veřejného prostranství od běžného? Jak určit plochu podléhající zpoplatnění? Odpovědět na tyto otázky Vám pomůže následující článek, který zejména pro vybrané účetní jednotky připravili Mgr. Václav Těžký a JUDr. Michal Jantoš.
S přáním, aby se „užívání veřejného prostranství“ zase brzy stalo běžnou součástí našich životů

Jana

„Tax loss takeover“ – 30. lekce angličtiny pro oblast přeshraničních fúzí a akvizic

Autor Ing. Vladimír Zdražil

Ing. Vladimír  Zdražil

Audio nahrávka26.3.2020 20:43 | Víte, jak anglicky vyjádřit, že „daňová ztráta z rozdělované společnosti je přenositelná do nástupnických společností“? A už jste se někdy setkali s „deductibility“? Tyto a další výrazy se naučíte v dnešní lekci angličtiny, ke které, jako vždy, její autor ing. Vladimír Zdražil pořídil i nahrávku.

Jana

Zveřejňování „smluv“, dotací a návratných finančních pomocí příspěvkovými organizacemi

Autor Mgr. Blanka Hanzelová

Mgr. Blanka  Hanzelová

Sdílí Codexis Audio nahrávka25.3.2020 22:27 | Víte, že smlouvu o dodávce pro Vaši příspěvkovku můžete uzavřít i ústně? Ale jak takovou smlouvu potom uveřejnit v registru smluv? A jak zkontrolovat, že je v registru smlouva řádně zveřejněna? Proč některé „příspěvkovky“ zveřejňují, a jiné ne? Odpovědi na tyto i další otázky naleznete v článku Mgr. Blanky Hanzelové.

Jana

„Splitting“ – 29. lekce angličtiny pro oblast přeshraničních fúzí a akvizic

Autor Ing. Vladimír Zdražil

Ing. Vladimír  Zdražil

Audio nahrávka19.3.2020 21:40 | V minulé lekci jsme se naučili „propojovat“, dnes pro vás máme opak. Rozumíte například následující větě? „Splitting of a business corporation is a succession of events in which one entity is closed down and two successive are borne or one entity is divided into one or more new companies.“ Nejste-li si jejím významem jistí, doporučuji Vám ke studiu následující lekci angličtiny ing. Vladimíra Zdražila, samozřejmě opět včetně nahrávky.

Jana

Vymáhání místních poplatků

Autor Mgr. Václav Těžký , JUDr. Michal Jantoš

Mgr. Václav Těžký JUDr. Michal Jantoš

Audio nahrávka18.3.2020 16:27 | Víte, ve kterých případech by ještě měli správci poplatku vymáhat místní poplatky vlastními silami a kdy už je vhodné vymáhání přenechat soudnímu exekutorovi? A co lze dělat v případě, kdy personální situace správce poplatku vymáhání vlastními silami neumožňuje? Tyto i další informace naleznete v následujícím článku autorů Mgr. Václava Těžkého a JUDr. Michala Jantoše.

Jana

Převodový můstek Rekodifikace

Všeobecné podmínky Účetního Portálu | Informace ke zpracování osobních údajů GDPR | Kodex Účetního Portálu ke zpracování osobních údajů GDPR | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :
 

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace