Články

FILTR        Autor      Rok      
ŘAZENÍ              
VŠEPředchozí1 ... 232425Následující

Uplatnění slevy na manželku/manžela

Autor  Účetní Portál  

 Účetní Portál

Sdílí Codexis22.2.2012 10:48 | Poplatník si může podle § 35ba zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů uplatnit slevu ve výši 24.840 Kč na vyživovanou manželku/manžela žijící s poplatníkem v domácnosti, pokud její (jeho) vlastní příjem nepřesáhne částku za zdaňovací období 68.000 Kč.

Je-li manželka/manžel držitelem průkazu ZTP/P, zvyšuje se částka 24.840 Kč na dvojnásobek, tedy na 49 680 Kč.

Daňové změny s účinností od 1. 1. 2015 aneb zákon 458/2011 Sb. jedno inkasní místo - 1. část

Autor Ing. Ivana Pilařová 

Ing. Ivana Pilařová

20.2.2012 08:16 | Po téměř nekonečných peripetiích a rozpravách, byl nakonec schválen soubor daňových zákonů označovaných souhrnně jako „Daňová reforma“ a vydán ve Sbírce zákonů pod číslem 458/2011 Zákon o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů.
Účinnost naprosté většiny ustanovení je nasměrována na 1. 1. 2015, pouze změny ve zdaňování společností provozujících loterie, sázky a jiné podobné hry nabývají účinnosti již k 1. 1. 2012.

Porovnání nového pokynu GFŘ-D-6 s pokynem D-300

Autor Ing. Petra Svitková ,  Účetní Portál  

Ing. Petra Svitková  Účetní Portál

13.1.2012 07:23 | Ve Finančním zpravodaji č. 7/2011 ze dne 30.11.2011 byl zveřejněn Pokyn GFŘ č. D-6 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, který nahrazuje dosavadní Pokyn D-300.
Nový pokyn GFŘ D-6 může být aplikován již pro zdaňovací období započatá v roce 2011.

Změny v zákoně o daních z příjmů od 1. 1. 2012

Autor  Účetní Portál  

 Účetní Portál

10.1.2012 07:00 | Zákon o daních z příjmů byl k 1.1.2012 novelizován 6 novelami. Stručný popis změn, které jednotlivé novely přinesly naleznete v článku.

Daňové změny s předpokládanou účinností od 1.1.2013 - I. díl

Autor Ing. Ivana Pilařová 

Ing. Ivana Pilařová

Sdílí Codexis4.10.2011 11:14 | Připravujeme aktualizaci článku ke schválenému znění zákona č. 458/2011 o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů.
Účinnost od 1. 1. 2015 (s vyjímkou některých ustanovení, která nabývají účinnosti od 1. 1. 2012 event. 1. 4. 2012)

Novela zákona o daních z příjmů od 1.1.2011 - fyzické osoby

Autor  Účetní Portál  

 Účetní Portál

29.11.2010 14:23 | Dne 23.11.2010 podepsal prezident ČR ve stavu legislativní nouze Návrh zákona, kterým se mění zákon č .586/1992 sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (sněmovní tisk č. 158 / senátní tisk č. 366.)
Novela byla zveřejněna ve Sbírce zákonů dne 8.12.2010 jako zákon č. 346/2010 Sb.
V první části materiálu naší společnosti Vás seznámíme s hlavními změnami, které se týkají fyzických osob. Druhá část se věnuje převážně změnám v dani z příjmů právnických osob a společných ustanovení.

Novela zákona o daních z příjmů od 1.1.2011 - základní změny u fyzických osob

Autor Ing. Zuzana Rylová Ph.D.

Ing. Zuzana Rylová Ph.D.

29.11.2010 14:15 | Dne 23.11.2010 podepsal prezident ČR ve stavu legislativní nouze Návrh zákona, kterým se mění zákon č .586/1992 sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (sněmovní tisk č. 158 / senátní tisk č. 366.)

V přiloženém článku Vás Ing. Zuzana Rylová seznámí se základními změnami u fyzických osob, které nabývají účinnost 1. 1. 2011.

Roční zúčtování záloh a daňového bonusu za rok 2009

Autor Ing. Růžena Klímová 

Ing. Růžena Klímová

7.5.2010 11:19 | Zaměstnanec má právo požádat posledního plátce daně nejpozději do 15. 2. 2010 o provedení roční zúčtování za rok 2009 a k tomuto datu musí doložit veškeré doklady nutné pro provedení ročního zúčtování.

Převodový můstek Rekodifikace

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :
 

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace