Články

FILTR        Autor      Rok      
ŘAZENÍ              
VŠEPředchozí   1 ... 25Následující

Implementační novela zákona o daních z příjmů zákonem č. 343/2020 Sb.

Autor Ing. Ivana Pilařová 

Ing. Ivana Pilařová

20.11.2020 15:57 | Článek paní Ivany Pilařové nás seznámí s novelou zákona o daních z příjmů zákonem č. 343/2020 Sb., která upravuje ustanovení související s implementací evropské „směrnice ATAD“, konkrétně oblast omezení uznatelnosti nadměrných výpůjčních výdajů a zdanění při přemístění majetku bez změny vlastnictví.

Jana

Tichý společník a daň z příjmů

Autor Ing. Ivan Macháček 

Ing. Ivan Macháček

16.10.2020 16:22 | Článků o tichém společenství je jako šafránu… Měli jste v účetnictví klienta někdy tuto formu? Pokud ano, jaký? Peněžitý, to by mohlo být jednoduché. Nepeněžitý? Jak oceníme v účetnictví? Je zde podobnost s vklady do společnosti? Řekla bych, že ani ne. Občanský zákoník ani zákon o korporacích nestanovuje povinnost ocenění vkladu movité věci, ponechává vše na společenské smlouvě. A zákon o daních z příjmů? Ten nějakou úpravu má.
Doporučuji si přečíst článek, je určitě zajímavý a pokud jste tento případ neměli, zítra Vám může přistát na stole.

Krásné dny přeje Pěva

Stálá provozovna z pohledu účetnictví a daní z příjmů – 4. část (závěr)

Autor Ing. Otakar Machala QUD

Ing. Otakar Machala QUD

Audio nahrávka24.8.2020 10:45 | Tématem čtvrté, závěrečné části seriálu pana Ing. Otakara Machaly je závazné posouzení základu daně stálé provozovny, ale také např. informace pro daňové rezidenty, kteří přijdou v rámci svého podnikání v Česku se zahraničními osobami do styku.

Jana

Stálá provozovna z pohledu účetnictví a daní z příjmů – 3. část

Autor Ing. Otakar Machala QUD

Ing. Otakar Machala QUD

Audio nahrávka20.7.2020 12:30 | Třetí díl seriálu od pana Ing. Otakara Machaly nám objasní další nesrovnalosti v oblasti stálých provozoven. Dozvíte se vše ohledně základu daně stálé provozovny.

Lucie

Nové uplatnění odpočtu daňové ztráty podle zákona č. 299/2020 Sb.

Autor Ing. Ivan Macháček 

Ing. Ivan Macháček

Audio nahrávka15.7.2020 08:15 | Jako jedno z opatření ke zmírnění dopadů negativní situace u poplatníků daně z příjmů fyzických i právnických osob v souvislosti s pandemií COVID-19, dochází zákonem č. 299/2020 Sb. k rozšíření možnosti uplatnit stanovenou daňovou ztrátu jako položku odčitatelnou od základu daně, a to i za zdaňovací období předcházející zdaňovacímu období, za které byla daňová ztráta stanovena (tzv. carry loss back). Nejedná se pouze o jednorázové opatření pro řešení stávající ekonomické situace poplatníků, ale jde o vestavěný automatický stabilizátor v zákoně o daních z příjmů použitelný i při budoucích ekonomických propadech poplatníka. Zákon č. 299/2020 Sb. byl zveřejněn ve Sbírce zákonů č. 115, která byla rozeslána 30. 6. 2020. Účinnost zákona nastává dnem následujícím po dni jeho vyhlášení, tedy od 1. 7. 2020.

Ivan Macháček

Stálá provozovna z pohledu účetnictví a daní z příjmů – 2. část

Autor Ing. Otakar Machala QUD

Ing. Otakar Machala QUD

Audio nahrávka2.6.2020 16:28 | V druhém dílu článku o stálých provozovnách od Ing. Otakara Machaly se dozvíme, jaké jsou typy stálých provozoven a konkrétně si je probereme. Jednotlivé typy jsou také vysvětleny na praktických příkladech, které vám pomohou si situaci představit v praxi.

Lucie

Přelomový rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 8 Afs 58/2019 - 48

Autor Ing. Martin Bortlík 

Ing. Martin Bortlík

Audio nahrávka26.5.2020 13:18 | Ještě jednou k řetězení ztrát, tentokrát od ing. Martina Bortlíka. Věřím, že teď už budeme mít všichni jasno, jak to s lhůtou pro stanovení daně a samozřejmě i s možností podat dodatečné daňové přiznání je. Nenechte si ujít.

Pěva
www.pevacoukova.cz, zakladatelka a ❤️ Účetního Portálu

Řetězení daňových ztrát. Víme, co to je?

Autor Ing. Pěva Čouková 

Ing. Pěva Čouková

Audio nahrávka25.5.2020 16:40 | V těchto dnech si můžeme přečíst z různých zdrojů, že Nejvyšší správní soud rozhodl o neaplikování pravidla, podle kterého docházelo k řetězení daňových ztrát a prodlužování lhůty pro stanovení daně, která by neustálým řetězením nemusela nikdy zaniknout. Umíme si představit, o co jde? Více naleznete v článku.

Pěva
www.pevacoukova.cz, zakladatelka a ❤️ Účetního Portálu

Stálá provozovna z pohledu účetnictví a daní z příjmů – 1. část

Autor Ing. Otakar Machala QUD

Ing. Otakar Machala QUD

Audio nahrávka4.5.2020 21:57 | ➡️ ZVLÁDNEME TYTO DNY SPOLU ⬅️

Přinášíme vám první díl seriálu o mezinárodním zdanění od Ing. Otakara Machaly. Dozvíte se o daňovém rezidentovi, nerezidentovi a místě vedení. Vše je popsáno i na příkladech z praxe.

Lucie

Aktuální změny – 14. týden

Autor Ing. Pěva Čouková 

Ing. Pěva Čouková

3.4.2020 10:20 | ➡️ ZVLÁDNEME TYTO DNY SPOLU ⬅️

Přináším Vám přehled mých aktualit k nouzovému stavu, který Vás, věřím, přehledně navede na správné řešení konkrétní oblasti. Uvádím zdroj informace a odkaz na potřebné právní a jiné poklady. Informace momentálně rozdělené do 8 částí můžete sledovat na našem webu, kde jsou průběžně aktualizované. Aktualizujeme téměř denně. Například dnes už vím z prohlášení paní ministryně, že příspěvek 25 000 Kč (naše kapitola 8), který má již formu poslaneckého návrhu, se předělává a bude jinak. Tlak nespokojené veřejnosti byl veliký. Osobně vnímám, že jsou podpory pro OSVČ a nic pro právnické osoby, myslím restaurace, výrobní firmy a mnohé další.

Pěva
www.pevacoukova.cz, zakladatelka a ❤️ Účetního Portálu

Dotazy v souvislosti s koronavirem

Autor Ing. Lucie Straková 

Ing. Lucie Straková

Audio nahrávka24.3.2020 20:54 | Smyslem tohoto článku, dá-li se to tak nazvat, není citace jednotlivých realizovaných opatření, která jsou součástí Liberačního balíčku I. a II., ale spíše hledání odpovědí na otázky, které v souvislosti právě s takto zaváděnými opatřeními mohou vyvstat... Některé otázky vyvstanou každému a každý si na ně dovede i odpovědět, jsou však i takové, které mnohé napadnou, ovšem hledat odpověď už může být složitější. V takovém případě je toto jakýsi náčrt, návodný materiál při hledání odpovědí...

Lucie Straková

Rozhodnutí MF o prominutí příslušenství daně a správního poplatku z důvodu mimořádné události

Autor Ing. Mgr. Olga Hochmannová 

Ing. Mgr. Olga Hochmannová

Audio nahrávka23.3.2020 23:55 | V souvislosti se šířením viru SARS-CoV-2 se ministryně financí rozhodla využít své pravomoci a za účelem zmírnění zvýšených dopadů této mimořádné události na podnikatele i další daňové subjekty přistoupit k hromadnému prominutí příslušenství daně a správního poplatku. Více se dozvíte z článku Ing. Mgr. Olgy Hochmannové.

Jana

Liberační balíček II, stav k 22. 3. 2020

Autor Mgr. Barbora Bortlíková 

Mgr. Barbora Bortlíková

Audio nahrávka23.3.2020 23:15 | Situace na bojišti se mění každou minutou :-)
V neděli večer byly na webu Ministerstva financí zveřejněny obrysy plánovaného Liberačního balíčku II, který přináší další úlevy. Jejich detailní pravidla budou tento týden projednávána a v následujících dnech zveřejněna ve Finančním zpravodaji. My vám touto rychlou cestou přinášíme jejich stručný výčet:
- pozastavení EET,
- zpětné uplatnění daňové ztráty,
- prominutí sankcí za pozdní podání a úhradu daně z nabytí nemovitých věcí,
- upřesnění záloh – NOVĚ! – článek k Liberačnímu balíčku I ještě pracoval s nutností jejich úhrady, případně žádostí o změnu záloh, apod. – se promíjí červnové zálohy u daně z příjmů.

Barbora Bubeníčková

Liberační balíček I v souvislosti s koronavirem, stav k 22. 3. 2020

Autor Mgr. Barbora Bortlíková 

Mgr. Barbora Bortlíková

Audio nahrávka23.3.2020 23:14 | Minulý týden byl schválen tzv. "liberační balíček", který sám sebe představuje jako balíček daňových úlev.
Bude se jednat o úlevy svým rozsahem a obsahem odpovídající naprosté výjimečnosti a závažnosti situace způsobené šířením koronaviru?
Co přesně to pro nás znamená a jakých úlev se opravdu dočkáme, se dočtete v tomto článku.

Barbora Bubeníčková

Daň z příjmů právnických osob – obce

Autor Ing. Monika Holušová 

Ing. Monika Holušová

Audio nahrávka11.3.2020 23:07 | Přiznání k dani z příjmů obcí a příspěvkových organizací patří do problematické oblasti zdanění veřejně prospěšného poplatníka. Přinášíme Vám zajímavý vhled kolegyně Moniky, který Vám mnohé objasní.
Co máme k problematice na Účetním Portálu my?
1) Přehled – Veřejně prospěšný poplatník aneb široký versus úzký základ daně.
2) Celý den věnovaný daňovému přiznání na obci (v rámci Online programu Specialista pro veřejnou správu – natočeno v únoru 2020).
Věříme, že spolu zdoláme i náročné oblasti.

P.
www.pevacoukova.cz, zakladatelka a srdce Účetního Portálu

Novinky v zákonu o daních z příjmů s účinností od 1. 1. 2020 – 2. část

Autor Ing. Ivana Pilařová 

Ing. Ivana Pilařová

Audio nahrávka3.2.2020 21:46 | V druhém díle článku se autorka zaměřuje na novelu vloženou do zákona o daních z příjmů rozpočtovým balíčkem. Konkrétně jde o změny ve zdanění loterií, v definici mateřské společnosti, rezervy v pojišťovnictví a způsobu výpočtu základu daně z jednokorunových dluhopisů.

Lucie

Novinky v zákonu o daních z příjmů s účinností od 1. 1. 2020 – 1. část

Autor Ing. Ivana Pilařová 

Ing. Ivana Pilařová

Audio nahrávka28.1.2020 12:49 | Co nás čeká za novinky u daně z příjmů? V první části článku nám paní Ing. Ivana Pilařová vysvětlí implementační novely směrnicí ATAD a uvede na pravou míru, co jsou výpůjční výdaje. Dále probereme exit tax a pravidla pro zdanění ovládané zahraniční společnosti.

Lucie

Judikáty nejvyššího správního soudu, nejvyššího soudu a nález ústavního soudu z posledního období

Autor Ing. Ivana Pilařová 

Ing. Ivana Pilařová

Audio nahrávka23.1.2020 20:42 | Judikáty zmíněné v článku Ivany Pilařové tradičně máte automaticky zařazeny do judikátů Účetního Portálu, a to podle jednotlivých zákonů a paragrafů.
Snad nejvíce mne překvapil judikát, který řeší technické zhodnocení prováděné současně s opravou se závěrem, že vše má být technickým zhodnocením. K tomuto tématu se ještě určitě vrátíme, protože to není jediný judikát, který problematiku řeší. Když si představím řešení v praxi, znamená to, že bychom postupem uvedeným v judikátu nadhodnotili vlastní kapitál. A to není správné. Právě u klienta řeším něco podobného ve významných částkách. Celá akce cca 12 milionů, z toho opravy 4 miliony a technické zhodnocení 8 milionů. 4 miliony v nákladech opravdu významně ovlivňují vlastní kapitál.
Ve vzácné knize pana PhDr. Milana Skály – Zvláštnosti zdaňování nemovitých věcí z roku 2015 je uvedeno, že výdaje na „smíšenou stavbu“ neboli stavbu, kde se objevuje technické zhodnocení i oprava, dělit lze. Více na str. 123 uvedené knihy. Jak to uděláte u Vašeho klienta? Můžete přemýšlet, případně psát svoje názory.
P.
www.pevacoukova.cz

Závěry koordinačních výborů – podzim 2019

Autor Ing. Ivana Pilařová 

Ing. Ivana Pilařová

Audio nahrávka6.12.2019 09:00 | Nové koordinační výbory jsou zajímavé. Považuji je za povinnou literaturu a „dlužím" Vám moje povídání nad koordinačními výbory. Zasekla jsem se na stravenkách neboli jednoúčelových a víceúčelových poukazech. Kdo z Vás jste byli na naší podnikatelské konferenci, víte, že jsme je bouřlivě řešili s Olgou Hochmannovou. Děkuji moc za přehled vybraných koordinační výborů.

P.
www.pevacoukova.cz

P.S. Víte, že máme od roku 2004 „natrhané“ po jednotlivých příspěvcích na webu? Může se hodit. Dříve než jsem začala natáčet moje Povídání nad koordinačními výbory, jsem je četla jako rak. Mohlo by se Vám hodit. Tedy četla jsem závěr a  pokud byl zajímavý, tak jsem četla začátek. Mnohdy jsem si se závěrem vystačila a vše potřebné pochopila.

EET a daň z příjmů a související novinky - podzim 2019

Autor Ing. Ivana Pilařová 

Ing. Ivana Pilařová

Audio nahrávka3.12.2019 20:15 | Přinášíme Vám velmi zajímavé a výživné shrnutí novel a všeho, co se událo od začátku letošního roku do jeho podzimu od paní Ivany Pilařové.
Zcela určitě zde „kraluje“ dlouho očekávaná novela zákona o evidenci tržeb, která konečně zavádí rovné zacházení pro všechny podnikatele a od 1. 5. 2020 je povinná evidence tržeb v hotovosti pro všechny. Výjimek je opravdu pár a všechny je v článku najdete. Novinkou je tzv. zvláštní režim.
Je zde dále komentář k novele ZDP, která je účinná od 1. 4. 2019, nicméně většina úprav je platná pro zdaňovací období, které následuje po tomto datu. Často to tedy bude od 1. 1. 2020.
Jsou zde i tři problematická témata, konkrétně daňová neuznatelnost nadměrných výpůjčních nákladů, exit tax a pravidla zdanění ovládané společnosti. Tato témata jsem již dříve rozebírala ve svých článcích a troufnu si odhadovat, že se budou týkat málokoho z vás. Celkově je to velmi zajímavé čtení.

P.

Přiznání k dani z příjmů právnických osob – 8. část – Doplňkové tabulky k daňovému přiznání

Autor Ing. Ivana Pilařová 

Ing. Ivana Pilařová

Audio nahrávka8.11.2019 15:05 | Přinášíme Vám osmou část seriálu od paní Ivany Pilařové, který je zaměřen na přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2019. Osmá část se věnuje doplňkovým tabulkám k daňovému přiznání.
Součástí přiznání k dani z příjmů právnických osob jsou například tabulka B daňových odpisů, tabulka C pohledávek a rezerv nebo tabulka K s vybranými ukazateli.
Navíc daňové subjekty, které uskutečňují transakce se spojenými osobami, musí vyplnit samostatnou přílohu daňového přiznání za každou spojenou osobu.
Více o doplňkových tabulkách se dozvíte v článku.

Petra

Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2019 – 7. část – Samostatný základ daně a započtení záloh na daň (ř. 331 až ř. 360)

Autor Ing. Ivana Pilařová 

Ing. Ivana Pilařová

Audio nahrávka24.10.2019 23:45 | Přinášíme Vám sedmou část seriálu od paní Ivany Pilařové, který je zaměřen na přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2019. Sedmá část se věnuje samostatnému základu daně a započtení záloh na daň.
Víte, jak se započítává daň zaplacená v zahraničí?
Víte, že poslední známá daňová povinnost je údaj, ze kterého se budou po následující zálohové období platit zálohy na daň?
To a více se dozvíte v článku.

Petra

Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2019 – 6. část – Úprava základu daně (ř. 200 až ř. 330)

Autor Ing. Ivana Pilařová 

Ing. Ivana Pilařová

Audio nahrávka18.10.2019 15:40 | Přinášíme Vám šestou část seriálu od paní Ivany Pilařové, který je zaměřen na přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2019. Šestá část se věnuje úpravám základu daně a odčitatelným položkám od základu daně.
Víte, že v daňovém přiznání za rok 2019 lze naposledy uplatnit daňovou ztrátu vyměřenou za rok 2014? Víte, že je u odpočtu daňové ztráty důležité zkoumat, zda nedošlo k podstatné změně ve struktuře vlastnických práv společníků?
Víte, že dary jako odčitatelná položka od základu daně musí splňovat mnoho podmínek? Například peněžité dary musí být v daném zdaňovacím období taky zaplacené.
Více o úpravách základu daně se dozvíte v článku.

Petra

Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2019 – 5. část – Položky snižující účetní výsledek hospodaření (ř. 100 až ř. 170)

Autor Ing. Ivana Pilařová 

Ing. Ivana Pilařová

Audio nahrávka11.10.2019 22:00 | Přinášíme Vám pátou část seriálu od paní Ivany Pilařové, který je zaměřen na přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2019. Pátá část je rozsáhlá a tentokrát se v ní autorka věnujeme položkám snižujícím účetní výsledek hospodaření z důvodu tvorby základu daně.
Víte, na jaký řádek daňového přiznání se zachycují osvobozené podíly na zisku?
Víte, na jakém řádku daňového přiznání se vylučují příjmy zdaněné srážkovou daní?
Víte, na jakém řádku daňového přiznání se uvádí rozdíl mezi nižší účetní a vyšší daňovou zůstatkovou cenou v případě prodeje či likvidace majetku?
Více o položkách snižujících základ daně se dozvíte v článku.

Petra

Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2019 – 4. část – Položky zvyšující účetní výsledek hospodaření (ř. 20 až ř. 70)

Autor Ing. Ivana Pilařová 

Ing. Ivana Pilařová

Audio nahrávka4.10.2019 10:00 | Přinášíme Vám čtvrtou část seriálu od paní Ivany Pilařové, který se věnuje přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2019. Čtvrtá část je rozsáhlá a věnujeme se v ní položkám zvyšujícím účetní výsledek hospodaření z důvodu tvorby základu daně.
Víte, na jaký řádek daňového přiznání se zachycují neoprávněně zkrácené příjmy a co vlastně tento pojem obsahuje?
Víte, na jaký řádek daňového přiznání se dávají polhůtní závazky a o jaké závazky se přesně jedná?
Víte, na jaký řádek daňového přiznání se zachycuje ztráta z prodeje pozemku a taky v jakých případech?
Více o položkách zvyšujících základ daně se dozvíte v článku.

Petra

Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2019 – 3. část – Účetní výsledek hospodaření

Autor Ing. Ivana Pilařová 

Ing. Ivana Pilařová

Audio nahrávka26.9.2019 20:00 | Přinášíme Vám třetí část seriálu od paní Ivany Pilařové, který se věnuje přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2019. Ve třetí části se věnujeme účetnímu výsledku hospodaření versus řádku 10 přiznání k dani z příjmů právnických osob. Řádek 10 obsahuje výsledek hospodaření před zdaněním, tedy bez vlivu částek zaúčtovaných na účtech účtové skupiny 59. Co je obsahem účtové skupiny 59 a jak ji správně vyloučit, se dozvíte v článku.

Petra

Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2019 – 2. část – Sestavení základu daně – základní principy

Autor Ing. Ivana Pilařová 

Ing. Ivana Pilařová

Sdílí Codexis Audio nahrávka19.9.2019 15:48 | Přinášíme Vám druhou část seriálu od paní Ivany Pilařové, který se věnuje přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2019. Ve druhé části se věnujeme principu transformace, tedy převodu účetního výsledku hospodaření před zdaněním na základ daně. Využijeme k tomu položky zvyšující a snižující účetní výsledek hospodaření. O jaké položky se může jednat se dozvíte v článku.

Petra

Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2019 – 1. část – Úvod

Autor Ing. Ivana Pilařová 

Ing. Ivana Pilařová

Sdílí Codexis Audio nahrávka5.9.2019 23:00 | Přinášíme Vám seriál od paní Ivany Pilařové věnovaný přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2019. V první úvodní části se věnujeme formuláři daňového přiznání a rozebíráme bezúplatné příjmy v dani z příjmů právnických osob.
Víte, čím se řídí místní příslušnost daňového subjektu?
Víte, jak je to s přijetím majetkového prospěchu vydlužitele při bezúročné zápůjčce?
To a více se dozvíte v článku.

Petra

Nadměrné výpůjční výdaje – příklady

Autor Ing. Pěva Čouková 

Ing. Pěva Čouková

27.8.2019 18:00 | Přinášíme Vám článek v podobě příkladů k nadměrným výpůjčním výdajům od paní Pěvy Čoukové. Co to jsou nadměrné výpůjční výdaje a koho se týkají, jsme si vysvětlili již v minulém článku. Nyní si na příkladech ukážeme, jaký je postup výpočtu omezení nadměrných výpůjčních výdajů. Postupem výpočtu se dopracujeme buď ke zvýšení základu daně, nebo ne.
Více se dozvíte v článku.

Petra

Zdanění ovládané zahraniční osoby aneb zisky spřízněných osob do Česka od zdaňovacího období začínajícího 1. 4. 2019 a později

Autor Ing. Pěva Čouková 

Ing. Pěva Čouková

Sdílí Codexis12.8.2019 18:55 | Možná konec „Daňových rájů“? Změna v podobě zdanění ovládané zahraniční společnosti čeká na vyjmenované české firmy, které vlastní společnosti v zahraničí, od zdaňovacího období začínajícího 1. 4. 2019 a později. Více k danému tématu se dozvíte v článku paní Pěvy Čoukové.
Jak bude definováno ovládání zahraniční společnosti?
Co znamená nový termín podstatná hospodářská činnost?
To a více se dozvíte v článku.

Petra

Nadměrné výpůjční výdaje – teorie

Autor Ing. Pěva Čouková 

Ing. Pěva Čouková

25.7.2019 11:00 | Přinášíme Vám článek věnovaným nadměrným výpůjčním výdajům od paní Pěvy Čoukové.
Režim omezení uznatelnosti nadměrných výpůjčních výdajů byl s účinností od 1. 4. 2019 zapracován do zákona o daních z příjmů novelou č. 80/2019 Sb. z důvodu aplikace Směrnice Rady (EU) 2016/1164, kterou se stanoví pravidla proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem, které mají přímý vliv na fungování vnitřního trhu – ATAD.
Koho se týká režim omezení uznatelnosti nadměrných výpůjčních výdajů?
Co zahrnuje pojem výpůjční výdaje?
Musíme řešit režim omezení uznatelnosti nadměrných výpůjčních výdajů, pokud máme dceřinou společnost v České republice s podílem 40 %?
To a více se dozvíte v článku.

Petra

ČÚS 012-046 Přemístění movitých věcí do organizační složky v ČR ze zahraničí - příklad

Autor Ing. Pěva Čouková 

Ing. Pěva Čouková

9.6.2019 23:00 | Přinášíme Vám slíbený příklad od paní Pěvy Čoukové na přemístění movitých věcí do organizační složky v České republice ze zahraničí, konkrétně z Německa. Příklad navazuje na článek o Přemístění majetku nově podle směrnice ATAD. Tento princip přemístění majetku platí od 1. 1. 2020.
V příkladu řešíme například účtování nabyvatele organizační složky, účetní a daňové odpisy, DPH z přemístění majetku nebo odloženou daň.

Petra

Přemístění majetku nově podle směrnice ATAD – 1. 1. 2020 - tzv. Exit Tax

Autor Ing. Pěva Čouková 

Ing. Pěva Čouková

3.6.2019 23:30 | Od 1. 1. 2020 platí nový princip pro přemístění majetku z České republiky do zahraničí. Přemístěním majetku je chápáno především přemístění od zřizovatele do organizační složky s tím, že při přemístěním majetku nedochází k převodu vlastnického práva.
V novém principu se uplatní fikce prodeje a bude uplatněna daň tzv. EXIT TAX.
Co říká důvodová zpráva k novele zákona o daních z příjmů k přemístění majetku?
Existují výjimky při přemístění majetku?
To a více se dozvíte v článku paní Pěvy Čoukové. Navíc se můžete těšit na příklad k dané problematice, který zveřejníme tento týden.

Petra

Oznámení o příjmech ze zdrojů na území ČR plynoucích daňovému nerezidentovi

Autor Ing. Ivana Pilařová 

Ing. Ivana Pilařová

28.5.2019 10:48 | Plátce daně, který je plátcem příjmu plynoucího ze zdrojů na území České republiky daňovému nerezidentovi, ze kterého je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně, a to i v případě, že je tento příjem od daně osvobozen nebo o němž mezinárodní smlouva stanoví, že nepodléhá zdanění v České republice, je povinen tuto skutečnost oznámit správci daně.
Jedná se o novinku schválenou novelou zákona o daních z příjmů zákonem č. 80/2019 Sb. a vztahuje se na příjmy, které plynou daňovému nerezidentovi po 1. 4. 2019.
Finanční správa již vydala nový tiskopis.
Více se dozvíte v článku paní Ivany Pilařové.

Petra

Změny v daních z příjmů zákonem č. 80/2019 Sb. - 2. část

Autor Ing. Ivana Pilařová 

Ing. Ivana Pilařová

Sdílí Codexis Audio nahrávka7.5.2019 14:00 | Přinášíme Vám druhou část článku od paní Ivany Pilařové, který se věnuje změnám v zákoně o daním z příjmů tzv. daňovému balíčku změn.
V druhé části rozebíráme změny v odpočtu na výzkum a vývoj, výdajové paušály, pravidla pro zdanění ovládané zahraniční společnosti, novelu daňového řádu a mnoho dalšího. Více se dozvíte v článku.

Petra

Změny v daních z příjmů zákonem č. 80/2019 Sb. - 1. část

Autor Ing. Ivana Pilařová 

Ing. Ivana Pilařová

Sdílí Codexis Audio nahrávka26.4.2019 14:50 | Dne 27. 3. 2019 byl publikován ve Sbírce zákonů zákon č. 80/2019 Sb. tzv. „daňový balíček změn“. Komplikovaný zákon má deset částí, přičemž první je věnována dani z příjmů. Podstatnou částí novely, která se týká daně z příjmů, tvoří aplikace směrnice ATAD.
K danému tématu Vám přinášíme 1. část článku paní Ivany Pilařové, která se věnuje kmenovým listům, oznámení o příjmech ze zdrojů na území ČR plynoucích daňovému nerezidentovi, změnám ve srážkové dani a daňové neuznatelnosti nadměrných výpůjčních výdajů.

Petra

DPFO 016 Nepodnikatel s příjmy ze zahraničí

Autor Ing. Zuzana Rylová Ph.D.

Ing. Zuzana Rylová Ph.D.

28.3.2019 22:40 | Přinášíme Vám další příklad od paní Zuzany Rylové. Nyní počítáme daňovou povinnost panu Mojžíši.
Pan Mojžíš je rezidentem České republiky, není živnostník.
Na příkladu si procvičíme výpočet dílčího základu daně ze závislé činnosti, z nájmu nebo třeba metoda prostého zápočtu daně zaplacené v zahraničí.
Příklad je zpracovaný pro rok 2019, ale je velmi potřebný i pro rok 2018.

Kristýna

DPFO 015 Přechod z paušálních výdajů na skutečné výdaje

Autor Ing. Zuzana Rylová Ph.D.

Ing. Zuzana Rylová Ph.D.

28.3.2019 22:15 | Přinášíme Vám další příklad od paní Zuzany Rylové. Nyní počítáme daňovou povinnost paní Agátě, podnikatelce.
Paní Agáta začala podnikat v roce 2012. V letech 2012 až 2015 uplatnila skutečné výdaje, od roku 2016 uplatňovala ze samostatné činnosti paušální výdaje. V roce 2019 zvažuje přechod na skutečné výdaje.
Příklad je zpracovaný pro rok 2019, ale je velmi potřebný i pro rok 2018.

Kristýna

Daňové přiznání fyzických osob za rok 2018 - praktické tipy a rady

Autor Ing. Milan Lošťák 

Ing. Milan Lošťák

Sdílí Codexis27.3.2019 18:00 | Do termínu pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob už zbývá jen pár dnů. Pan Milan Lošťák ve svém článku na téma Daně z příjmů fyzických osob za rok 2018 přináší praktické tipy a rady pro zpracování a podání daňového přiznání.
Víte, že pokud chcete využít odkladu daňového poradce, musíte plnou moc na finanční úřad doručit nejpozději 1. 4. 2019?
Víte, že o vrácení přeplatku na dani z příjmů musíte zažádat?
Více se dozvíte v článku.

Kristýna

DPFO 014 Společnost – dříve sdružení

Autor Ing. Zuzana Rylová Ph.D.

Ing. Zuzana Rylová Ph.D.

27.3.2019 16:30 | Přinášíme Vám další příklad od paní Zuzany Rylové. Nyní počítáme daňovou povinnost společnosti ATLAS, která má tři účastníky.
Pana Marka, který má živnostenský list na obchodní činnost, paní Milenu, která má oprávnění na vedení účetnictví a daňové evidence, a paní Míšu, která má oprávnění na zprostředkovatelskou činnost.

Na příkladu si protrénujeme rozdělení mezi společníky, samostatnou činnost jednotlivých společníků nebo třeba nezdanitelné části základu daně.

Příklad je zpracovaný pro rok 2019, ale je velmi potřebný i pro rok 2018.

Kristýna

DPFO 013 Podnikatel a spolupracující osoby

Autor Ing. Zuzana Rylová Ph.D.

Ing. Zuzana Rylová Ph.D.

27.3.2019 16:00 | Přinášíme Vám další příklad od paní Zuzany Rylové. Nyní počítáme daňovou povinnost panu Metodějovi, podnikateli s volnou živností.
Pan Metoděj provozuje činnost za spolupráce syna a manželky a uplatňuje skutečné výdaje.
Na příkladu si protrénujeme rozdělení příjmů a výdajů na spolupracující osoby.

Příklad je zpracovaný pro rok 2019, ale je velmi potřebný i pro rok 2018.

Kristýna

DPFO 012 Fyzická osoba – podnikatel s nájmy v § 9 ZDP

Autor Ing. Zuzana Rylová Ph.D.

Ing. Zuzana Rylová Ph.D.

26.3.2019 12:59 | Přinášíme Vám další příklad od paní Zuzany Rylové. Nyní počítáme daňovou povinnost panu Markvartovi, právníkovi a uznávanému odborníkovi na trestní právo.
Pan Markvart je také vlastníkem několika nemovitostí, které pronajímá.
Na příkladu si navíc protrénujeme výpočet odpisů nemovitých a movitých věcí.
Příklad je zpracovaný pro rok 2019, ale je velmi potřebný i pro rok 2018.

Petra

DPFO 010 Rezident Slovenska – příjmy z výkonu funkce a dividend

Autor Ing. Zuzana Rylová Ph.D.

Ing. Zuzana Rylová Ph.D.

25.3.2019 23:36 | Přinášíme Vám další příklad od paní Zuzany Rylové. Nyní počítáme daňovou povinnost panu Xaverovi, který je daňovým rezidentem Slovenska. V České republice dosáhl příjmy za výkon funkce v představenstvu a jako akcionář obdržel dividendy.
Jak správně sestavit panu Xaverovi daňovou povinnost v České republice se dozvíte v příkladu.
Příklad je zpracovaný pro rok 2019, ale je velmi potřebný i pro rok 2018.

Petra

DPFO 009 Podnikatel s příjmy z nájmu a ostatních činností

Autor Ing. Zuzana Rylová Ph.D.

Ing. Zuzana Rylová Ph.D.

25.3.2019 23:16 | Přinášíme Vám další příklad od paní Zuzany Rylové. Nyní počítáme daňovou povinnost panu Pavlovi - je to podnikatel, který po celou dobu výkonu samostatné činnosti vede daňovou evidenci. Pan Pavel má navíc příjmy z nájmu a ostatních činností.
Jak správně sestavit daňovou povinnost panu Pavlovi se dozvíte v podrobném příkladu.
Příklad je zpracovaný pro rok 2019, ale je velmi potřebný i pro rok 2018.

Petra

DPFO 008 Příjmy ze zahraničí, metoda prostého zápočtu

Autor Ing. Zuzana Rylová Ph.D.

Ing. Zuzana Rylová Ph.D.

22.3.2019 07:00 | Přinášíme Vám další příklad od paní Zuzany Rylové. Nyní počítáme daňovou povinnost panu Oldřichovi, který v roce 2019 přešel z paušálních výdajů na skutečné výdaje v daňové evidenci. Svou podnikatelskou činnost navíc rozšířil i do zahraničí, kde má stálé provozovny
Jak správně sestavit daňovou povinnost panu Oldřichovi se dozvíte v příkladu.
Příklad je zpracovaný pro rok 2019, ale je velmi potřebný i pro rok 2018.

Petra

DPFO 007 Fyzická osoba bez oprávnění k podnikání

Autor Ing. Zuzana Rylová Ph.D.

Ing. Zuzana Rylová Ph.D.

21.3.2019 23:40 | Přinášíme Vám další příklad od paní Zuzany Rylové. Nyní počítáme daňovou povinnost paní Noře, která nemá žádné oprávnění k podnikání.
V roce 2019 měla různé typy příjmů, například obdržela příjem ze zděděných autorských práv, získala úrok z půjčky s.r.o. se sjednaným úrokem nižším než obvyklým, darem obdržela obraz, prodala podíl na s.r.o. a další.
Jak správně sestavit daňovou povinnost paní Noře se dozvíte v příkladu.
Příklad je zpracovaný pro rok 2019, ale je velmi potřebný i pro rok 2018.

Petra

DPFO 005 Zdanění příjmů daňového rezidenta Rakouska – občan ČR

Autor Ing. Zuzana Rylová Ph.D.

Ing. Zuzana Rylová Ph.D.

20.3.2019 23:15 | Přinášíme Vám další příklad od paní Zuzany Rylové. Nyní počítáme daňovou povinnost panu Úhořovi, který je občanem České republiky, ale daňovým rezidentem Rakouska. Pan Úhoř je již několik let členem sportovního klubu v České republice a své příjmy dosahuje ze sportovní činnosti (nejedná se o závislou činnost). Navíc obdržel dividendy jako akcionář české společnosti.
Příklad je zpracovaný pro rok 2019, ale je velmi potřebný i pro rok 2018.

Petra

DPFO 003 Příjmy podnikatele s daňovou evidencí

Autor Ing. Zuzana Rylová Ph.D.

Ing. Zuzana Rylová Ph.D.

19.3.2019 09:40 | Přinášíme Vám další příklad od paní Zuzany Rylové. Nyní řešíme podnikatele, který vede daňovou evidenci. V tomto příkladu se zaměříme na majetek, a to jak na nemovité věci, tak na movité věci.
Příklad je zpracovaný pro rok 2019, ale je velmi potřebný i pro rok 2018.

Petra

Vyúčtování srážkové daně za rok 2018 (žlutý tiskopis)

Autor Ing. Milan Lošťák 

Ing. Milan Lošťák

19.3.2019 09:18 | Blíží se termín pro podání tiskopisu Vyúčtování srážkové daně za rok 2018, tedy 1. duben 2019. Tato lhůta již nemůže být prodloužena.
Jedná se o povinnost plátce daně podle § 38d odst. 9 zákona o daních z příjmů podat místně příslušnému správci daně vyúčtování daně z příjmů vybírané srážkou podle zvláštní sazby.

DPFO 002 Závislá činnost, nájmy, ostatní příjmy

Autor Ing. Zuzana Rylová Ph.D.

Ing. Zuzana Rylová Ph.D.

18.3.2019 15:25 | Je čas, kdy přiznání k příjmům vytváříme v daňových a účetních kancelářích všichni.
Na pomoc s problematikou fyzických osob Vám přinášíme příklady, kde najdete mnoho potřebného. Příklady pro vás zpracovala paní Zuzana Rylová.
Příklady jsou zpracovány pro rok 2019, ale jsou velmi potřebné i pro rok 2018.

DPFO 001 Souvislý příklad: Příjmy fyzických osob, výpočet celkové daně

Autor Ing. Zuzana Rylová Ph.D.

Ing. Zuzana Rylová Ph.D.

18.3.2019 15:10 | Je čas, kdy přiznání k příjmům vytváříme v daňových a účetních kancelářích všichni.
Na pomoc s problematikou fyzických osob Vám přinášíme příklady, kde najdete mnoho potřebného. Příklady pro vás zpracovala paní Zuzana Rylová.
Příklady jsou zpracovány pro rok 2019, ale jsou velmi potřebné i pro rok 2018.

Komplexní příklad pro rok 2018 na daň z příjmů právnických osob

Autor Ing. Eva Nedorostková 

Ing. Eva Nedorostková

12.3.2019 22:00 | Pro všechny, co jdou na zkoušky daňových poradců…

Pro všechny, co si chtějí protrénovat svoje znalosti z oblasti daně z příjmů právnických osob…

Pro všechny z Vás přinášíme souvislý příklad od paní ing. Evy Nedorostkové, odbornice na tuto daň, která stála dlouho ve vedení daňové správy v Brně a dlouho ve vedení odvolacího úřadu v Brně.

Já osobně jsem příklad sama propočítala a moc za tento příklad děkuji.

P.

Vybíráme z daňového balíčku 2019 - 1. část: Zdanění ovládané zahraniční osoby aneb zisky spřízněných osob do Česka od roku 2019

Autor Ing. Pěva Čouková 

Ing. Pěva Čouková

Sdílí Codexis Audio nahrávka28.2.2019 23:10 | Možná konec „Daňových rájů“? Uvidíme, co hlava českého daňového poplatníka vymyslí...

Určitě bude prima, když se příjmy ze zdrojů v naší republice, dostanou do naší kapsy neboli do státního rozpočtu.

Změna v podobě zdanění ovládané zahraniční společnosti čeká na vyjmenované české firmy, které vlastní společnosti v zahraničí.

Změna způsobu uplatňování daňových výdajů

Autor Ing. Eva Sedláková 

Ing. Eva Sedláková

Audio nahrávka19.2.2019 15:42 | Přinášíme Vám článek od paní Evy Sedlákové, který řeší změnu způsobu uplatňování daňových výdajů. Článek je určen pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob s příjmy ze samostatné činnosti podle § 7 zákona o daních z příjmů při změně způsobu uplatňování výdajů ve skutečně vynaložené výši na uplatňování výdajů paušálem z dosažených příjmů anebo při zahájení účtování, nebo při zahájení vedení daňové evidence. Článek je doplněn o příklady.
Víte, že základ daně se v případě změny způsobu uplatňování daňových výdajů zvyšuje pouze o pohledávky, které ještě nebyly zdaněny?
Víte, že v období, kdy poplatník fyzická osoba uplatňuje daňové výdaje paušální částkou z dosažených příjmů a eviduje hmotný majetek, který již odpisoval, zákon stanoví, že poplatník vede odpisy pouze evidenčně?
Více se dozvíte v článku.

Petra

Ukončení podnikání z hlediska daně z příjmů

Autor Ing. Eva Sedláková 

Ing. Eva Sedláková

Audio nahrávka15.2.2019 11:49 | Přinášíme Vám článek od paní Evy Sedlákové, který řeší ukončení podnikatelských aktivit poplatníka daně z příjmů fyzických osob s příjmy ze samostatné činnosti podle § 7 zákona o daních z příjmů. Pro postup poplatníka je rozhodující, zda vede účetnictví, daňovou evidenci nebo uplatňuje paušální výdaje.
V článku se dozvíte, jak je to s finančním leasingem nebo pohledávkami v případě ukončení podnikání a mnoho dalšího. Článek obsahuje 18 příkladů.
S článkem souvisí již zveřejněný článek s názvem Přerušení podnikatelské činnosti od paní Evy Sedlákové. Můžete se těšit na článek Změna způsobu uplatňování daňových výdajů u poplatníků fyzických osob.

Petra

Vrácení přeplatku na daních z příjmů po novele

Autor Ing. Ivo Šesták 

Ing. Ivo Šesták

30.1.2019 15:30 | Novela zákona o daních z příjmů č. 170/2017 Sb. přinesla změnu ve vracení přeplatků na daních z příjmů. Podle nového ustanovení lze postupovat u daňových přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob podaných v roce 2019 za zdaňovací období kalendářního roku 2018.
Více se dozvíte v článku pana Iva Šestáka.

Petra

Přerušení podnikatelské činnosti

Autor Ing. Eva Sedláková 

Ing. Eva Sedláková

Audio nahrávka13.12.2018 11:50 | Víte, jak postupovat z hlediska daně z příjmů při přerušení podnikatelské činnosti?
Víte, zda se za přerušení podnikatelské činnosti považuje taky mateřská dovolená?
To a více se dozvíte v článku paní Evy Sedlákové.

Petra

Upozornění GFŘ na uplatňování DPH u společníků společnosti

Autor Ing. Mgr. Olga Hochmannová 

Ing. Mgr. Olga Hochmannová

Audio nahrávka7.12.2018 13:20 | GFŘ publikovalo na internetových stránkách Finanční správy upozornění na změnu v uplatňování DPH u společníků společnosti.
Od 1. 1. 2019 musí všichni společníci společnosti postupovat již podle nových pravidel.
Víte, jaké jsou dva možné postupy u uskutečněných plnění a vystavování daňových dokladů?
Více se dozvíte v článku paní Olgy Hochmannové.

Petra

Ukončení společnosti (sdružení) fyzických osob s 16ti příklady

Autor Ing. Eva Sedláková 

Ing. Eva Sedláková

Audio nahrávka6.12.2018 10:37 | Plánujete ukončit společnost (sdružení) fyzických osob nebo jste tohoto ukončení společnosti účastni?
Víte, jaké daňové dopady má ukončení společnosti fyzických osob?
Právě na dané téma přinášíme článek od paní Ing. Evy Sedlákové.
Článek řeší jak zánik členství společníka ve společnosti, tak zánik společnosti.
Navíc je článek doplněn o 16 praktických příkladů.

Petra

Přechod z vedení účetnictví na daňovou evidenci

Autor Ing. Eva Sedláková 

Ing. Eva Sedláková

Audio nahrávka26.11.2018 22:10 | Rádi byste jako poplatník – fyzická osoba vedoucí účetnictví ukončili vedení účetnictví a zahájili vedení daňové evidence, ale nevíte jak na to?
Právě Vám přinášíme článek paní Evy Sedlákové, který je doplněn řadou příkladů.

Petra

Osobně vykonávaná činnost umělců – daňových nerezidentů v ČR

Autor Ing. Zuzana Rylová Ph.D.

Ing. Zuzana Rylová Ph.D.

Audio nahrávka22.11.2018 14:37 | Dnes pro vás máme článek o umělcích jako daňových nerezidentech v ČR a o zdaňování jejich příjmů. Dozvíte se jak je definován umělecký výkon a které činnosti se do této kategorie zařazují. Jak zdaňují nerezidentní umělci činnost, kterou vykonávají na území tuzemska? Co je základem daně a jakou povinnost má takový plátce daně? To a mnohem více se dozvíte v článku.

Lucie

Přechod z daňové evidence na vedení účetnictví

Autor Ing. Eva Sedláková 

Ing. Eva Sedláková

Audio nahrávka20.11.2018 10:45 | Přinášíme Vám článek od paní Evy Sedlákové na téma přechodu z daňové evidence na vedení účetnictví.
Víte, že přechází-li poplatník z vedení daňové evidence na vedení účetnictví musí upravit základ daně ve zdaňovacím období, ve kterém zahájí vedení účetnictví?
Víte, že se základ daně upravuje například o hodnotu zásob?
To a další zajímavosti se dozvíte v článku.

Petra

Zdaňování dotací z hlediska daně z příjmu

Autor Ing. Eva Sedláková 

Ing. Eva Sedláková

Sdílí Codexis Audio nahrávka1.10.2018 11:00 | Přinášíme Vám článek od paní Evy Sedlákové na téma zdaňování dotací z hlediska daně z příjmů.
Víte, že zákon o daních z příjmů dotace nedefinuje?
Víte, že dotace ze státního rozpočtu jsou při splnění zákonem stanovených podmínek na straně poplatníků fyzických osob od daně z příjmů osvobozena?
To a více se dozvíte v článku.

Petra

Příjmy z kapitálového majetku

Autor Ing. Eva Sedláková 

Ing. Eva Sedláková

Audio nahrávka20.8.2018 11:34 | Dnes pro Vás paní Eva Sedláková připravila článek o příjmech z kapitálového majetku. Článek obsahuje praktické příklady a postupy jejich řešení.
Víte, jak zdanit příjmy ve formě tantiém a dividend podle počtu držených akcií?
Víte, zda může starobní důchodce na výnos z dluhopisu uplatnit základní slevu na dani na poplatníka?
To a více se dozvíte v článku.

Katka

Příklad č. 4 na přiznání k dani z příjmů fyzických osob

Autor Ing. Zuzana Rylová Ph.D.

Ing. Zuzana Rylová Ph.D.

28.3.2018 10:00 | Dnešní příklad pana Štiky již s číslem 4 to jsou komplikované příjmy ze závislé činnosti podle § 6 ZDP.
Objevuje se zde novinka roku 2018 – srážková daň u příjmu do 2 500 Kč včetně (§ 6 odst. 4 ZDP). Konkrétně je v příkladu uplatňována u příjmů jednatele a u odměny za členství ve výboru SVJ. Tato možnost v roce 2017 nebyla a fyzická osoba by si musela podat daňové přiznání na konci roku, nemohla by požádat o roční zúčtování daně kvůli souběžným příjmům.

Když se přesuneme opět do rok u 2018 krásně je zde ukázané u příjmů z dohody o pracovní činnosti, že se uplatňuje srážková daň a není to již zaměstnání malého rozsahu. Nejprve tedy zpojistníme sociálním a zdravotním pojištěním a pak následně uplatníme srážkovou daň.
Hodí se do nové praxe roku 2018 a samozřejmě i u tohoto příkladu platí:
Nepřehlédněte, zejména pokud jdete na zkoušky daňových poradců.
Obsahuje opět i vysvětlivky ode mne.

P.

Příklad č. 3 na přiznání k dani z příjmů fyzických osob

Autor Ing. Zuzana Rylová Ph.D.

Ing. Zuzana Rylová Ph.D.

27.3.2018 15:18 | Přinášíme další příklad na daňové přiznání fyzických osob – příklad č. 3 od kolegyně Zuzany Rylové.
Tento příklad je zpracovaný také pro rok 2018 a lze jej použít i pro rok 2017.

Příklad č. 2 na přiznání k dani z příjmů fyzických osob

Autor Ing. Zuzana Rylová Ph.D.

Ing. Zuzana Rylová Ph.D.

26.3.2018 09:46 | Pokračujeme v příkladech na daňové přiznání fyzických osob – příklad č. 2 od kolegyně Zuzany Rylové.
Tento příklad je zpracovaný pro rok 2018 a lze jej beze změny použít i pro rok 2017.

Příklad č. 1 na přiznání k dani z příjmů fyzických osob

Autor Ing. Zuzana Rylová Ph.D.

Ing. Zuzana Rylová Ph.D.

23.3.2018 09:22 | Posíláme Vám aktuální příklad č. 1 na přiznání k dani z příjmů fyzických osob od kolegyně Zuzany Rylové platný pro rok 2018.

Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2017- 3. část

Autor Ing. Eva Sedláková 

Ing. Eva Sedláková

Sdílí Codexis19.3.2018 09:00 | Přinášíme 3. část článku o daňovém přiznání z příjmů fyzických osob od paní Ing. Sedlákové, ve kterém se dozvíte, kdo nemá povinnost podat daňové přiznání, jak řešit přeplatek na dani a jsou zde i vysvětleny vybrané údaje z daňového přiznání. Navíc článek obsahuje i spoustu příkladů, které Vám pomohou si vše ujasnit.

Katka

Komplexní příklad pro rok 2017 na daň z příjmů právnických osob

Autor Ing. Eva Nedorostková 

Ing. Eva Nedorostková

13.3.2018 23:30 | Pro všechny, co jdou na zkoušky daňových poradců…

Pro všechny, co si chtějí protrénovat svoje znalosti z oblasti daně z příjmů právnických osob…

Pro všechny z Vás přinášíme souvislý příklad od paní ing. Evy Nedorostkové, odbornice na tuto daň, která stála dlouho ve vedení daňové správy v Brně a dlouho ve vedení odvolacího úřadu v Brně.

Já osobně moc za tento příklad zpracovaný až do daňového přiznání děkuji a těším se, že si ho také sama propočítám…

P.

Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2017 – 2. část

Autor Ing. Eva Sedláková 

Ing. Eva Sedláková

Sdílí Codexis7.3.2018 22:25 | Blíží se nám termín pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2017.
Abychom vám zpracování přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2017 ulehčili, připravila pro vás paní inženýrka Eva Sedláková seriál článků věnovaný tomuto daňovému přiznání.

Zaměstnanecké benefity v roce 2017 a 2018 - 3. díl - sportovně – kulturně, rekreační benefity

Autor Ing. Ivana Pilařová 

Ing. Ivana Pilařová

Sdílí Codexis5.3.2018 18:05 | Přinášíme Vám třetí článek od paní Ivany Pilařové věnovaný zaměstnaneckým benefitům. Dnes se můžete těšit na problematiku sportu, kultury a rekreace v návaznosti na benefity.
Jednotlivé benefity je nutné mít dobře vyhodnoceny v přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2017 - daňové, nedaňové, dále, zda je dobře zdaněno u zaměstnance. V neposlední řadě je vhodné se zamyslet, zda některé benefity přehodnotit, vyměnit, zrušit nebo naopak zavést. Mnohé skýtají úsporu a daňové výhody.
Článek řeší také problematiku DPH.

Změny v oblasti zdaňování právnických osob, daní z příjmů schválené s účinností od 1. 7. 2017 zákonem č. 170/2017 Sb. 1. díl - Specifické změny týkající se veřejně prospěšných poplatníků

Autor Ing. Eva Nedorostková 

Ing. Eva Nedorostková

23.2.2018 12:05 | Přinášíme Vám první článek od paní Ing. Evy Nedorostkové ke změnám zákona o daních z příjmů vyplývajících z novely ZDP č. 170/2017 Sb. tzv. daňového balíčku. Změny je nutné zapracovat do naší praxe. První článek se věnuje veřejně prospěšným poplatníkům a jejich specifikům. Jsou zde rozebrány bezúplatné příjmy a jak je zapracovat do daňového přiznání, dále, jak to máme s odpisy svěřeného majetku a mnoho dalšího.

Katka

Zaměstnanecké benefity v roce 2017 a 2018 - 2. díl – pokračování stravování, poskytování nápojů

Autor Ing. Ivana Pilařová 

Ing. Ivana Pilařová

23.2.2018 11:52 | Ke konci loňského roku jsme se na Účetním Portále hodně věnovali problematice benefitů. Jednak toto téma bylo zařazeno ve vzdělávacím programu Mzdové účetnictví a jednak jsme zcela nově předělali přehled Plnění poskytovaná zaměstnavatelem - benefity.

Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2017 - 1. část

Autor Ing. Eva Sedláková 

Ing. Eva Sedláková

Sdílí Codexis Audio nahrávka11.1.2018 12:19 | Je tu nový rok 2018 a ten s sebou přináší nové daňové termíny. Jedním z nich je například termín pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2017.
Abychom vám zpracování přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2017 ulehčili, připravila pro vás paní inženýrka Eva Sedláková seriál článků věnovaný tomuto daňovému přiznání.
Ve své první části se autorka zaměřuje na zvolení správného daňového tiskopisu, na formu podání daňového přiznání a na základní lhůty pro podání daňového přiznání.

Víte, kdy je poslední den lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2017?
Víte, zda můžete podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2017 v Praze, když máte trvalé bydliště v Brně?
To a více se dozvíte v článku.

Petra

Zaměstnanecké benefity 3. díl - Odborný rozvoj a rekvalifikace zaměstnanců

Autor Ing. Pěva Čouková 

Ing. Pěva Čouková

Audio nahrávka11.12.2017 15:30 | Paní Pěva Čouková měla v rámci Mzdového účetnictví přednášku o zaměstnaneckých benefitech a pří té příležitosti pro Vás připravila 3 články na toto téma.
Třetí z článků se věnuje odbornému rozvoji a rekvalifikaci zaměstnanců.
Víte, jaký je rozdíl mezi prohlubováním kvalifikace, zvýšením kvalifikace a rekvalifikací?
Víte, zda je rozdíl mezi peněžním a nepeněžním příspěvkem zaměstnavatele například na rozšířením řidičského oprávněním svého zaměstnance?
To a více se dozvíte v článku paní Pěvy Čoukové.

Petra

Zaměstnanecké benefity v roce 2017 a 2018 - 1. díl stravenky

Autor Ing. Ivana Pilařová 

Ing. Ivana Pilařová

Audio nahrávka11.12.2017 14:09 | Stravování a příspěvky na stravování ve všech možných podobách jsou stále aktuálně řešeným problémem všech podnikatelských subjektů. S paní Ivanou Pilařovou si postupně rozebereme různé typy stravování a příspěvků na stravování z hlediska zaměstnavatelů a zaměstnanců.

Víte, zda je provize součástí hodnoty stravenky?
Víte, kolik stravenek je možné poskytnout za den?

To a více se dozvíte v článku paní Ivany Pilařové.

Petra

Zaměstnanecké benefity 2. díl - Nealkoholické nápoje na pracovišti

Autor Ing. Pěva Čouková 

Ing. Pěva Čouková

Sdílí Codexis Audio nahrávka7.12.2017 15:02 | Paní Pěva Čouková měla v rámci Mzdového účetnictví přednášku o zaměstnaneckých benefitech a pří té příležitosti pro Vás připravila 3 články na toto téma.
Druhý z článků se věnuje nealkoholickým nápojům na pracovišti.
Je finanční příspěvek na nákup nealkoholických nápojů, který je zakotven ve vnitřním předpisu, daňově uznatelným výdajem?
Je u pitné vody nárok na odpočet daně z přidané hodnoty?
To a více se dozvíte v článku paní Pěvy Čoukové.

Petra

Zaměstnanecké benefity 1.díl - Bezplatné poskytnutí motorového vozidla k používání pro soukromé účely

Autor Ing. Pěva Čouková 

Ing. Pěva Čouková

Sdílí Codexis Audio nahrávka1.12.2017 21:00 | Paní Pěva Čouková měla v rámci Mzdového účetnictví přednášku o zaměstnaneckých benefitech a pří té příležitosti pro Vás připravila 3 články na toto téma.
První z článků se věnuje bezplatnému poskytnutí motorového vozidla k používání pro soukromé účely.
Víte, zda je možné uplatnit paušální výdaj na dopravu podle § 24 odst. 2 písm. zt) zákona o daních z příjmů, pokud zaměstnanci dodaňujeme 1 % ze vstupní ceny vozidla z důvodu, že vozidlo může používat i pro soukromé účely?
Víte, kdy je nutné paušální výdaj na dopravu krátit?
To a více se dozvíte v článku paní Pěvy Čoukové.

Petra

Příjem z prodeje cenných papírů

Autor Ing. Eva Sedláková 

Ing. Eva Sedláková

Audio nahrávka22.11.2017 15:37 | Přinášíme Vám článek od paní inženýrky Evy Sedlákové na téma zdaňování příjmů z prodeje cenných papírů. Článek jsme si přáli, protože správné řešení zdaňování případně osvobození prodeje cenných papírů po poslední novele zákona o daních z příjmů v této oblasti není příliš známo.
Víte, jak postupovat z hlediska daně z příjmů v případě prodeje cenných papírů v roce 2018, které jste zdědili v roce 2017 po otci s tím, že otec je vlastnil 5 let?
To a více se dozvíte v článku.

Petra

Zdaňování příjmu z převodu podílu v obchodní korporaci

Autor Ing. Eva Sedláková 

Ing. Eva Sedláková

Audio nahrávka8.11.2017 14:00 | Příjem z převodu podílu v obchodní korporaci může být příjmem podle § 7 zákona o daních z příjmů, příjmem podle § 10 zákona o daních z příjmů nebo při splnění zákonných podmínek od daně z příjmů osvobozen.
Ke zdaňování příjmu z převodu podílu v obchodní korporaci nám napsala článek paní Eva Sedláková.
Víte, že počínaje rokem 2017 zákon o daních z příjmů zmírnil podmínky pro zákaz uplatnění osvobození v případě zvýšení nabývací ceny?
Více se dozvíte v článku.

Petra

Seriál materiálů z Daňového specialisty 2017 v Bohuňovicích - Daň z příjmů fyzických osob - XII. BLOK

Autor Ing. Zuzana Rylová Ph.D.

Ing. Zuzana Rylová Ph.D.

12.10.2017 14:41 | Předkládáme Vám další část seriálu materiálů z Daňového specialisty u nás v Bohuňovicích pro Vaše domácí studium, tentokrát ne téma Daně z příjmů fyzických osob. Podrobná prezentace je doplněná o řadu příkladů. Jedná se o průřez zákonem ve vztahu k dani z příjmů fyzických osob.

Víte, zda je osvobozena od daně bezúročná zápůjčka?
Víte, jaké jsou paušální výdaje u příjmů ze samostatné činnosti?

Více se dozvíte v podrobné prezentaci paní Zuzany Rylové. Na závěr je uvedeno řešení všech příkladů.

Petra

Seriál materiálů z Daňového specialisty 2017 v Bohuňovicích - Daň z příjmů právnických osob - X. BLOK

Autor Ing. Ivana Pilařová 

Ing. Ivana Pilařová

10.10.2017 10:42 | Předkládáme Vám další část seriálu materiálů z Daňového specialisty u nás v Bohuňovicích pro Vaše domácí studium, tentokrát ne téma Daně z příjmů právnických osob.
Paní Ivana Pilařová si pro Vás nachystala souvislý příklad, ve kterém naleznete různorodé daňové situace k řešení. Na závěr příkladu je uvedeno řešení.

Víte, zda je daňově uznatelným nákladem oprava střechy garáže po pádu stromu po vichřici?
Víte, zda je daňově uznatelným nákladem nájemné v ubytovacím zařízení, které hradí zaměstnavatel svému zaměstnanci z důvodu, že má místo výkonu práce mimo bydliště?
Víte, jak zdanit vrácení příplatku mimo základní kapitál společníkovi, o kterém rozhodla mimořádná valná hromada?

Tak neváhejte a ověřte si své znalosti na příkladech paní Ivany Pilařové.

Petra

Novela zákona o daních z příjmů č. 170/2017 Sb.

Autor Ing. Eva Sedláková 

Ing. Eva Sedláková

Sdílí Codexis Audio nahrávka3.8.2017 16:55 | Novela zákona o daních z příjmů je důležitá pro většinu z nás zejména v oblasti fyzických osob, a to ať podnikáme nebo jsme zaměstnanci.
Za článek od „vzácné paní lektorky“ Evy Sedlákové k daňovému balíčku velmi děkuji. Paní Sedlákovou znám prakticky více jak 20 let, měla jsem vždy velmi ráda její přednášky, dříve jezdila jako lektorka na kluby olomouckého regionu KDP ČR, které jsem organizovala. Potkávaly jsme se také mnoho roků na Koordinačních výborech v Praze.
Věřím, že rozšíření autorského týmu přivítá mnoho z členů Účetního Portálu.
Doporučuji článek nevynechat.
Krásné letní dny…
P.

Daňový balíček změn aneb zákon č. 170/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní – zákon o daních z příjmů – 3. díl

Autor Ing. Ivana Pilařová 

Ing. Ivana Pilařová

Audio nahrávka19.7.2017 06:30 | Přinášíme další třetí díl pokračování rozboru rozsáhlých změn, které přinesl zákon č. 170/2017 Sb. s účinností od 1. 7. 2017. V tomto díle se paní Ivana Pilařová zaměřila na změny v hmotném a nehmotném majetku a jeho daňovém odpisování a na přehled Přechodných ustanovení zákona o daních z příjmů.
Víte, že novelizace zákona přináší možnost daňově odpisovat technické zhodnocení podnájemcem?
Víte, že v případě likvidace stavby z důvodu výstavby nové stavby vstupuje do daňové vstupní ceny likvidovaná stavba nově v daňové zůstatkové ceně?

Petra

Daňový balíček změn aneb zákon č. 170/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní – zákon o daních z příjmů – 2. díl

Autor Ing. Ivana Pilařová 

Ing. Ivana Pilařová

Audio nahrávka17.7.2017 22:00 | Přinášíme Vám pokračování rozboru rozsáhlých změn, které přinesl zákon č. 170/2017 Sb. s účinností od 1. 7. 2017. Druhý díl od paní Ivany Pilařové se věnuje dani z příjmů právnických osob a společným ustanovením zákona, která se vztahují jak na fyzické, tak i na právnické osoby.
Víte , že novelizace zákona se zaměřuje na výklad nového pojmu „rodinná fundace“?
Víte, že novelizace zákona v § 21d odst. 1 ZDP výslovně stanoví, že předmětem finančního leasingu je hmotný majetek ve smyslu § 26 zákona ZDP odpisovaný podle tohoto zákona?

Petra

Daňový balíček změn aneb zákon č. 170/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní – zákon o daních z příjmů – 1. díl

Autor Ing. Ivana Pilařová 

Ing. Ivana Pilařová

Audio nahrávka15.7.2017 21:34 | Zákon č. 170/2017 Sb. s účinností od 1. 7. 2017 obsahuje rozsáhlé změny zejména daně z příjmů fyzických a právnických osob a zákona o dani z přidané hodnoty, dílčí změny jsou také v daňovém řádu. Paní Ivana Pilařová přináší rozbor těchto rozsáhlých změn. Tento první díl se věnuje dani z příjmů fyzických osob.
Víte, že je možnost poskytnout příspěvek na tištěné knihy včetně obrázkových pro děti jako další druh benefitu?
Víte, že počínaje rokem 2018 bude možnost prohlášení k dani zpracovávat a uchovávat v elektronické podobě? 

Petra

Základní informace k novelám daňových zákonů v roce 2017

Autor Dipl. Ing. Libor  Volf 

Dipl. Ing. Libor Volf

22.6.2017 10:33 | Pan Libor Volf přináší základní informace k novelám daňových zákonů v roce 2017 účinných 1.7.2017, tedy k zákonu č. 170/2017 Sb.

Petra

Výdaje spojené s pořízením nemovité věci koupí

Autor Ing. Eva Sedláková 

Ing. Eva Sedláková

Sdílí Codexis Audio nahrávka21.6.2017 10:16 | Jsou odpisy budovy uplatněné v roce 2016 na straně podnikatele daňovým výdajem, když budovu koupil v roce 2016, ale na katastr nemovitostí doručil návrh na vklad počátkem ledna 2017?
Může podnikatel vložit do obchodního majetku pouze samostatnou budovu nebo musí vložit do obchodního majetku i pozemek, jehož je budova součástí, když pro podnikatelskou činnost využije pouze budovu?
To a mnohem více přináší článek paní Sedlákové.

Petra

Malý upgrade daňových, účetních a právních znalostí na počátku roku 2017

Autor Ing. Ivana Pilařová 

Ing. Ivana Pilařová

Audio nahrávka23.5.2017 22:32 | Přinášíme Vám článek paní Ivany Pilařové, který obsahuje soubor aktualit různého druhu z oblasti daně z příjmů, DPH, účetnictví a obchodního práva, zajímavých závěrů Koordinačního výboru, zajímavých judikátů, informací a sdělení GFŘ na různá daňová témata a k zákonu o evidenci tržeb.
Petra

Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2016–2. díl

Autor Ing. Ivana Pilařová 

Ing. Ivana Pilařová

Audio nahrávka23.3.2017 12:00 | Přinášíme Vám slíbené pokračování článku od paní Ivany Pilařové na téma přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2016. Tentokrát se článek věnuje konkrétním řádkům daňového přiznání a také jednotlivým přílohám daňového přiznání.
Máte podané přiznání k dani z příjmů právnických osob?
Pokud nemáte, doporučujeme článek projít, zda jste v souladu s názory autorky.
Pokud jste již daňové přiznání podali, i tak doporučujeme oba díly proběhnout. V případě, že byste si našli chybu, můžete v souladu s Daňovým řádem podat opravné přiznání k dani z příjmů právnických osob.
Paní autorce děkujeme, že nám i v tomto „hustém čase“ připravila průvodce přiznání k dani z příjmů právnických osob.
Petra

Jak je to s nájmy státních podniků – praktický dotaz

Autor Ing.  Simona Pacáková 

Ing. Simona Pacáková

8.3.2017 13:11 | Přinášíme Vám praktický dotaz ohledně nájmu státního majetku, na který odpovídá paní Simona Pacáková. Jsou příjmy z nájmů státního majetku předmětem daně z příjmů nebo nejsou?
Petra

Společný systém zdanění při převodu obchodního závodu, výměně podílu, fúzi a rozdělení obchodních korporací – 4. díl

Autor Ing.  Dalimila Švihálková Mirčevská 

Ing. Dalimila Švihálková Mirčevská

Sdílí Codexis Audio nahrávka13.12.2016 14:39 | Máme pro Vás další díl článku s názvem "Společný systém zdanění při převodu obchodního závodu, výměně podílu, fúzi a rozdělení obchodních korporací", je to již čtvrtý díl, který je předposledním dílem celého seriálu od autorky paní Ing. Dalimily Švihálkové Mirčevské. Článek je věnovaný fúzi a rozdělením obchodních korporací, součástí jsou i příklady.

Tereza

Společný systém zdanění při převodu obchodního závodu, výměně podílu, fúzi a rozdělení obchodních korporací – 3. díl

Autor Ing.  Dalimila Švihálková Mirčevská 

Ing. Dalimila Švihálková Mirčevská

Sdílí Codexis Audio nahrávka8.12.2016 14:42 | Přinášíme Vám již třetí díl ze seriálu článků s názvem "Společný systém zdanění při převodu obchodního závodu, výměně podílu, fúzi a rozdělení obchodních korporací". Článek se zabývá výměnou podílů, součástí článků je také příklad.

Tereza

Společný systém zdanění při převodu obchodního závodu, výměně podílu, fúzi a rozdělení obchodních korporací – 2. díl

Autor Ing.  Dalimila Švihálková Mirčevská 

Ing. Dalimila Švihálková Mirčevská

Audio nahrávka6.12.2016 14:22 | Máme pro Vás pokračování článku paní Ing. Dalimily Švihálkové Mirčevské, který se týká Společného systému zdanění při převodu obchodního závodu, výměně podílu, fúzi a rozdělení obchodních korporací. Druhý díl navazuje na předchozí díl - § 23a zákona o daních z příjmů. Dočtete se například jaké souvislosti jsou při prodeji nabytého majetku či jaký je oceňovací rozdíl k nabytému majetku a goodwill. Na konci článku naleznete příklad.

Tereza

Společný systém zdanění při převodu obchodního závodu, výměně podílu, fúzi a rozdělení obchodních korporací – 1. díl

Autor Ing.  Dalimila Švihálková Mirčevská 

Ing. Dalimila Švihálková Mirčevská

Audio nahrávka1.12.2016 15:15 | Přinášíme Vám nový článek s názvem "Společný systém zdanění při převodu obchodního závodu, výměně podílu, fúzi a rozdělení obchodních korporací", je to první díl ze čtyřdílné série. V článku naleznete také příklad.

Tereza

Daňové a účetní novinky: Podzim 2016 – 2. část

Autor Ing. Ivana Pilařová 

Ing. Ivana Pilařová

Audio nahrávka19.10.2016 13:11 | Přinášíme Vám druhý díl daňových a účetních novinek podzimu 2016 od paní Ivany Pilařové. Připomeneme si v něm například nový pokyn D-29 k prominutí pokut v souvislosti s kontrolní hlášením, najdeme výběr zajímavých Koordinačních výborů a také to, co přinesla novela zákona o dani z nabytí nemovitých věcí. A mnoho dalšího...
P.

Daňové a účetní novinky: Podzim 2016 – 1. část

Autor Ing. Ivana Pilařová 

Ing. Ivana Pilařová

Audio nahrávka12.10.2016 10:03 | Přinášíme Vám daňové a účetní novinky podzimu 2016, a to první díl. Souhrn informací pro nás napsala paní Ivana Pilařová. Radost mám z toho, že novinky budeme dostávat od paní Ivany pravidelně.
P.

Bezúplatné příjmy fyzických osob - díl 4.

Autor Ing. Otakar Machala QUD

Ing. Otakar Machala QUD

Audio nahrávka27.7.2016 09:46 | Seriál k bezúplatným příjmům je jednoznačně super, napsal nám jej pan Ota Machala. Jak už to bývá, článek jsem celý „četla“ a tentokrát Vám do něj dělala poznámky, a to nejen já, ale i kolegyně Ivana Pilařová. Abychom nenarušily autorské dílo, naše poznámky jsou žluté a jen doplňují napsané. Články tedy máte prověřené „zleva, zprava“ a určitě si je nenechejte ujít. Moc pěkný je graf autora k analýze bezúplatných příjmů.
P.

Bezúplatné příjmy právnických osob - díl 3.

Autor Ing. Otakar Machala QUD

Ing. Otakar Machala QUD

Audio nahrávka28.6.2016 10:41 | Bezúplatné příjmy se staly daňovým “evergreenem” a jsem velmi ráda, že k nim máme na www.ucetni-portal.cz další materiály. Článek Oty Machaly, který je věnovaný právnickým osobám je už třetím dílem ze seriálu k bezúplatným příjmům. Připomínám, že k bezúplatným příjmům vydalo dne 16. 3. 2016 GFŘ Sdělení Generálního finančního ředitelství k vybraným problémům v oblasti zdaňování bezúplatných příjmů a že toto sdělení doplňuje problematiku. Moje doplňky a vysvětlivky v textu jsou kurzívou a jedná se zejména o odkazy na významný koordinační výbor k problematice.
P.

Účetnictví a daň z příjmů nestátních neziskových organizací od A do Z

Autor Ing.  Simona Pacáková 

Ing. Simona Pacáková

14.6.2016 09:49 | Prezentace na téma Účetnictví a daň z příjmů nestátních neziskových organizací od A do Z doplňuje videoseminář Veřejně prospěšný poplatník a daň z příjmů. Ve videosemináři řešíme hlavně zdanění. Jsou zde informace, které hned tak někde nenajdete. Vysvětlení základních vazeb a podstaty správného zdanění. Široký základ daně, úzký základ daně.... Prezentace je k videosemináři, který bude během dneška přístupný na portále. Sledujte naše aktuality.
V prezentaci jako bonus máte i oblast účetnictví podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. To je vyhláška pro účetní jednotky s podvojným účetnictvím, které v hlavní činnosti nemají podnikání.
Netřeba více komentovat.
Díky, Simono...
P.

Bezúplatné příjmy v zákoně o daních z příjmů - díl 1.

Autor Ing. Otakar Machala QUD

Ing. Otakar Machala QUD

Audio nahrávka7.6.2016 10:45 | Bezúplatné příjmy jsou velký problém a málokdo se plně orientuje…Důkazem je skutečnost, že koordinační výbor k tomuto tématu č. 452/22.4.2015 z dílny daňových poradců byl odkládán téměř rok. Nepamatuji si, že by některý příspěvek byl projednáván déle.
Kolega Ota Machala, jeden z předkladatelů příspěvku KV, pro Vás připravil čtyři články k tomuto tématu, a to velmi pečlivě.
Věřím, že Vás první díl uvede do problematiky bezúplatných příjmů a budete se těšit na další.
P.

Účetní a daňové chyby v daňových přiznáních fyzických a právnických osob v podmínkách roku 2016 - díl osmý - právnické osoby: Uplatnění daňové ztráty v podmínkách roku 2016

Autor Ing. Ivana Pilařová 

Ing. Ivana Pilařová

Audio nahrávka1.6.2016 14:15 | Lhůta pro odpočet ztráty a jeho možnosti v rámci daňového přiznání je určitě velmi zajímavé téma a je to pro nás velmi důležité.
Samozřejmě, pokud daňové ztráty máte.

Společný systém zdanění při převodu obchodního závodu, výměně podílů, fúzi a rozdělení obchodních korporací – § 23a ZDP 1. díl

Autor Ing.  Dalimila Švihálková Mirčevská 

Ing. Dalimila Švihálková Mirčevská

11.4.2016 13:30 | Přinášíme Vám 1. díl seriálu o společném systému zdanění při převodu obchodního závodu, výměně podílů, fúzi a rozdělení obchodních korporací od autorky Ing. Dalimily Švihálkové Mirčevské.

Pronajatý majetek - technické zhodnocení nemovitosti

Autor Ing. Pěva Čouková 

Ing. Pěva Čouková

5.4.2016 10:17 | Technické zhodnocení je starý známý termín. Původně z § 33 ZDP pro hmotný i nehmotný majetek pro daně i účetnictví. Od roku 2004 si daně přinesly novou definici pro nehmotný majetek do § 32a ZDP a situace se poprvé zamotala...

Příklad k dani z příjmů fyzických osob – stanovení daňové povinnosti pracujícího důchodce 2015

Autor Ing. Zuzana Rylová Ph.D.

Ing. Zuzana Rylová Ph.D.

23.3.2016 13:19 | Z horkých aktualit: Zpracováváte přiznání starobnímu důchodci? Pokud ano, zrekapituluji Vám některé naše postřehy z letošních přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

Příklad k dani z příjmů fyzických osob – výpočet optimální daňové povinnosti pro rok 2015

Autor Ing. Zuzana Rylová Ph.D.

Ing. Zuzana Rylová Ph.D.

21.3.2016 09:25 | Máte povinnost sestavit a podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2015, i přes to, že nepodnikáte?
Mohli jste například prodat cenné papíry, mít příjmy z nájmu či příležitostné činnosti. Prostudujte si příklad od Ing. Zuzany Rylové, Ph.D., třeba v jeho řešení najdete i Váš případ, který potřebujete vyřešit.
Příklady náš kolektiv Účetního Portálu doplnil o vysvětlivky, můžete si tedy dohledat, z jakého ustanovení řešení vyplývá.

Daňové zvýhodnění pro studenta při pracovním poměru a kombinovaném studiu na VŠ

Autor Ing. Milan Lošťák 

Ing. Milan Lošťák

16.3.2016 07:50 | Opakovaně se ptáte:
Může poplatník, který je studentem soustavně se připravujícím na budoucí povolání, uplatnit slevu na dani při zdanění jakýchkoliv příjmů? Je možné uplatnit slevu na dani na studenta u poplatníka při pracovním poměru, kterému je 24 let a studuje vysokou školu formou kombinovaného studia?

Příklad k dani z příjmů fyzických osob – výpočet celkové daně pro rok 2015

Autor Ing. Zuzana Rylová Ph.D.

Ing. Zuzana Rylová Ph.D.

15.3.2016 14:24 | Kvapnými kroky se blíží podání termín pro podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Jste podnikatelem a nemáte ještě daňové přiznání sestaveno?
Právě pro Vás jsme připravili s Ing. Zuzanou Rylovou výpočet celkové daně poplatníka, který vede daňovou evidenci. Najdete v něm některé běžné i méně typické případy, se kterými se můžete u poplatníků s daňovou evidencí setkat, například postoupení pohledávek, finanční leasing, škoda na obchodním majetku a další.
Příklady náš kolektiv Účetního Portálu doplnil o vysvětlivky, takže si můžete dohledat, z jakého ustanovení řešení vyplývá.

Návrh novely ZDPH v Poslanecké sněmovně

Autor Ing. Mgr. Olga Hochmannová 

Ing. Mgr. Olga Hochmannová

Audio nahrávka3.3.2016 08:10 | Do Poslanecké sněmovny byl v únoru podán návrh novely ZDPH. Tento návrh avizovalo MF ČR již v lednu, jako reakci na kritické připomínky k podmínkám, za nichž mají plátci od r. 2016 podávat kontrolní hlášení (KH). Jedná se o sněmovní tisk č. 717 (vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se změnou celního zákona). Změny ZDPH jsou obsaženy v části třicáté třetí tohoto návrhu.

Podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2015 – 2. část

Autor Ing. Lenka Rajnošková Černá 

Ing. Lenka Rajnošková Černá

Audio nahrávka1.3.2016 07:00 | Druhý díl seriálu k podání daně z příjmů fyzických osob paní Ing. Lenky Rajnoškové Černé nám připomíná jednak lhůty pro podání daňového přiznání, jednak způsoby podání daňového přiznání. Čas podání daňového přiznání se blíží a věřím, že se většina z Vás stejně jako já věnuje přiznání nejen právnických osob, ale také fyzických osob. Většinou pro rodinu, kamarády a samozřejmě také naše klienty.

Účetní a daňové chyby v daňových přiznáních fyzických a právnických osob v podmínkách roku 2016 - díl sedmý - právnické osoby: Chyby v daňových odpisech

Autor Ing. Ivana Pilařová 

Ing. Ivana Pilařová

Audio nahrávka23.2.2016 09:28 | Daňové odpisy - velmi pěkný článek kolegyně Ivany Pilařové, který shrnuje výstižně mnoho důležitého pro správné uplatnění daňových odpisů. Podle mého názoru je hodně důležité, umět si daňové odpisy vypočítat ručně. Ne, že bych po Vás chtěla, abyste si je vypočítávali kompletně sami, ale je vhodné, abyste daňové odpisy měli tzv. „pod kontrolou“. Navíc ovlivňují odloženou daň, pokud ji počítáte. Doporučuji tedy, jako to děláme my na auditu nebo u našich klientů, které účtujeme, namátkově si daňové odpisy zkontrolovat.

Osvobození § 19 ZDP - Vztah mateřská dceřiná společnost

Autor Ing. Pěva Čouková 

Ing. Pěva Čouková

Audio nahrávka18.2.2016 08:44 | Pokud přemýšlíte o prodeji Vašeho podílu nebo vyplácíte podíly na zisku, je naprosto zásadní pro jakoukoliv další úvahu, zda splňujete podmínky mateřská – dceřiná společnosti podle § 19 ZDP. Znáte tyto podmínky? A víte, že pokud je příjem osvobozen, tak proti němu nelze dát žádné daňové výdaje?

Roční zúčtování záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění za rok 2015

Autor Ing. Milan Lošťák 

Ing. Milan Lošťák

Audio nahrávka17.2.2016 07:07 | Roční zúčtování mezd zaměstnanců je úkonem, který mzdové účtárny zaměstnavatelů zatěžuje prakticky po celé první čtvrtletí každého roku. V příspěvku je soustředěno množství všech informací, které se tohoto institutu týkají, vycházejících zejména z příslušných právních předpisů. Jsou pro lepší přehled rozděleny do 6 logických celků, které přinášejí souhrn všech povinností i práv jak na straně zaměstnavatelů, tak i na straně zaměstnanců.

Účetní a daňové chyby v daňových přiznáních fyzických a právnických osob v podmínkách roku 2016 - díl šestý - právnické osoby: Zákonné opravné položky k pohledávkám v podmínkách roku 2015

Autor Ing. Ivana Pilařová 

Ing. Ivana Pilařová

Audio nahrávka11.2.2016 06:59 | Pokračujeme v seriálu paní Ivany Pilařové k účetní závěrce 2015, a to konkrétně 6. dílem – Zákonné opravné položky k pohledávkám v podmínkách roku 2015.
Připomeneme si předchozí díly, protože závěrka roku 2015 se přiblížila a bylo by super si díly načíst.

Nezdanitelná část základu daně z příjmů fyzických osob

Autor Ing. Milan Lošťák 

Ing. Milan Lošťák

Audio nahrávka10.2.2016 09:59 | Přinášíme Vám článek od Ing. Milana Lošťáka na téma nezdanitelná část základu daně z příjmů fyzických osob. Teprve až po skončení kalendářního roku umožňuje zákon snížit celkový základ daně u poplatníků daně z příjmů fyzických osob uplatněním odpočtu tzv. nezdanitelných částek. Jejich roční úhrnná výše je u každého poplatníka různá a vyjadřuje jeho osobní aktivity ke snížení vlastní daňové povinnosti. Odpočty těchto částek se projevují snížením ročního základu daně ještě před výpočtem roční daňové povinnosti a před uplatněním slev na dani, popř. před uplatněním daňového zvýhodnění na děti.

Podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2015 – 1. část

Autor Ing. Lenka Rajnošková Černá 

Ing. Lenka Rajnošková Černá

Audio nahrávka4.2.2016 15:08 | Článek paní Lenky Rajnoškové nám přehledně rekapituluje povinnosti podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2015. Uvádí, kdy se přiznání podávat nemusí.
Pokud budete podávat přiznání k dani z příjmů fyzických osob ať už vlastní nebo za svoje blízké či klienty, doporučuji si propočítat příklady, které pro Vás připravila paní Zuzana Rylová. Kde je najdete mezi příklady, mají druh DPF (daň z příjmů fyzických osob) a máme jich tam na „trénování“ deset, a to opět v plné i prázdné verzi.
Tak s chutí do čtení a počítání…
P.

Účetní a daňové chyby v daňových přiznáních fyzických a právnických osob v podmínkách roku 2015 - díl pátý - právnické osoby: Výdaje mimo účetnictví - položky snižující účetní výsledek hospodaření

Autor Ing. Ivana Pilařová 

Ing. Ivana Pilařová

20.11.2015 10:00 | Pátý díl série o chybách v přiznání dani z příjmů fyzických a právnicých osob řeší výdaje mimo účetnictví. Konkrétně snížení základu daně o zaúčtované, nezdanitelné výnosy a snížení účetního výsledku hopodaření o mimoúčetní položky.

Účetní závěrka 2015 - Jak na neuhrazené zdravotní a sociální pojištění

Autor  Tomáš Líbal 

 Tomáš Líbal

5.11.2015 10:00 | Zákon o daních z příjmů (dále jen ZDP) stanoví pro zdravotní a sociální pojištění (dále jen ZP a SP), podmínku jejich zaplacení, aby mohlo být považováno za daňový náklad. Mnozí poplatníci se dostanou do situace, kdy nemají aktuálně dostatek peněžních prostředků na úhradu ZP a SP souvisejícího se zaměstnanci v termínu stanoveném ZDP.

Účetní závěrka 2015 - Jak na neuhrazené smluvní pokuty a úroky z prodlení (Interpretace I-10)

Autor  Tomáš Líbal 

 Tomáš Líbal

19.10.2015 10:00 | Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou také náklady a výnosy, které v účetnictví musíme vykazovat s ohledem na věcné a časové zařazení do správného účetního období. Poplatníci daně z příjmů musí věnovat zvýšené opatrnosti při transformaci výsledku hospodaření na základ daně.

Účetní a daňové chyby v daňových přiznáních fyzických a právnických osob v podmínkách roku 2015 - díl třetí - právnické osoby: Chyby v položkách zvyšujících základ daně z titulu vzniku neproúčtovaných výnosů

Autor Ing. Ivana Pilařová 

Ing. Ivana Pilařová

Audio nahrávka14.10.2015 10:00 | Třetí díl věnující se sérii chyb v daňových přiznáních fyzických a právnických osob tentokrát rozebírá chyby v položkách zvyšujících základ daně z titulu vzniku neproúčtovaných výnosů. Jak ovlivňují základ daně nepeněžní příjmy, nezaúčtované zdanitelné výnosy a polhůtní závazky?

Stručně v kostce o zdaňování studentských brigád - 2. část

Autor Ing. Milan Lošťák 

Ing. Milan Lošťák

13.10.2015 10:00 | Pokračování článku Stručně o zdaňování studentských brigád uvádí příklady, kdy student uzavírá dohodu o provedení práce, dohodu o pracovní činnosti a běžný pracovní poměr. Příklady popisují každou možnost, která může nastat - překročení i nepřekročení limitu 10 000 Kč při dohodě o provedení práce, podepsání i nepodepsání prohlášení k dani. Obsahem je i vzorově vyplněné roční zúčtování zaměstnavatelem.

Účetní a daňové chyby v daňových přiznáních fyzických a právnických osob v podmínkách roku 2015 - díl druhý - právnické osoby: Vazba podaného daňového přiznání na účetní závěrku

Autor Ing. Ivana Pilařová 

Ing. Ivana Pilařová

Audio nahrávka8.10.2015 10:00 | Účetní závěrka je povinnou přílohou podávaných daňových přiznání, neplatí to však vždy. Vzájemné vazby mezi daňovým přiznáním a účetní závěrkou popisuje tento článek.

Stručně v kostce o zdaňování studentských brigád - 1. část

Autor Ing. Milan Lošťák 

Ing. Milan Lošťák

7.10.2015 10:00 | V první části článku dochází k osvětlení problematiky studenstkých brigád. Rozebrány jsou postupně jednotlivé druhy pracovních poměrů, které můžou studenti vykonávat. Ve druhém díle se můžete těšit na příklady zdaňování příjmů studentů.

Uvádění obchodní firmy a adresy na účetních a daňových dokladech

Autor Ing. Otakar Machala QUD

Ing. Otakar Machala QUD

29.9.2015 10:00 | Úprava podoby adres se musí řídit určitými pravidly dle zákona o základních registrech.. V článku se dozvíte jaká podoba je dnes v souladu s těmito právními předpisy.

Postupy zdanění akciové společnosti, družstva, společnosti s ručením omezeným a dalších právnických osob

Autor Ing. Otakar Machala QUD

Ing. Otakar Machala QUD

18.9.2015 10:00 | Článek graficky zobrazuje schémata postupu zdaňování u jednotlivých společností.

Jak na zařazování nových automobilů do používání

Autor  Tomáš Líbal 

 Tomáš Líbal

10.9.2015 10:00 | Pořizování nových automobilů je obvyklou firemní záležitostí. Při tomto pořízení je nutná úvaha, kdy bude firma moci poprvé uplatnit daňový odpis a snížit si tak základ daně.

Porušení podmínek penzijního a životního pojištění

Autor Bc. Blanka Marková 

Bc. Blanka Marková

9.9.2015 10:00 | Každý z nás má jistě nějaké životní či penzijní pojištění. Většina má snad už obojí. Z obou těchto pojištění lze čerpat daňové úlevy. Jaké jsou podmínky pro jejich uplatňování a k čemu vede jejich porušení?

Účetní a daňové chyby v daňových přiznáních fyzických a právnických osob v podmínkách roku 2015 - díl první - právnické osoby: Možnosti legálního nepodání daňového přiznání k DPPO

Autor Ing. Ivana Pilařová 

Ing. Ivana Pilařová

Audio nahrávka4.9.2015 10:00 | Někdo podává daňové přiznání i když teoreticky nemusí. Jiní zase naopak daňové přiznání nepodají, i když by měli.První díl ze seriálu Účetních a daňových chyb v daňových přiznáních fyzických a právnických osob v podmínkách roku 2015 nás zavádí přímo k základní chybě, a to konkrétně k legálnosti nepodání daňového přiznání k dani z příjmu právnických osob.

Jak na přílohu k přiznání k dani z příjmů právnických osob o transakcích se spojenými osobami - 1. část

Autor  Tomáš Líbal 

 Tomáš Líbal

19.8.2015 09:56 | Při zpracování přiznání k DPPO se někteří poplatníci setkají s povinností sestavit novou přílohu Přehled transakcí se spojenými osobami - tiskopis 25 5404/E MFin 5404/E - vzor č. 1 (dále jen příloha). Příloha se stala součástí tiskopisu přiznání k DPPO vzor č. 25 platný pro část zdaňovacího období započatého v roce 2014, za kterou lhůta pro podání daňového přiznání uplyne do 31.prosince 2014. V následujícím textu se zaměříme na postup a využitelné zdroje při jejím sestavení.

Stravování a občerstvení zaměstnanců a občerstvení při obchodních jednáních podnikatelských subjektů v podmínkách roku 2015

Autor Ing. Ivana Pilařová 

Ing. Ivana Pilařová

27.7.2015 08:39 | Stravování ve všech možných podobách je stále aktuálně řešeným problémem všech podnikatelských subjektů – jak zaměstnavatelů, tak i podnikatelů fyzických osob, kteří řeší jak stravování svoje, tak často i svých zaměstnanců. V tomto článku se budeme zabývat různými typy stravování a příspěvků na stravování z hlediska zaměstnavatelů, zaměstnanců i fyzických osob podnikatelů.

Zdaňování příjmů profesionálních sportovců v oblasti kolektivních sportů. Status quo nebo čekání na změnu?

Autor Ing. Tomáš Hajdušek 

Ing. Tomáš Hajdušek

8.7.2015 11:37 | Cílem následujícího příspěvku je podat čtenářům přehledný souhrn problematiky zdaňování příjmů profesionálních sportovců (výhradně) v oblasti kolektivních sportů. Tato problematika odbornou veřejností neustále rezonuje, a to zejména s ohledem na skutečnost, že české zvyklosti se v této věci od těch evropských značně odlišují. Základní otázka zní – má být profesionální sportovec (např. fotbalista či hokejista) zdaňován jako OSVČ nebo jako zaměstnanec?

Hmotný majetek podle zákona o daních z příjmů - 2. část

Autor Ing. Karel Kvítek 

30.6.2015 09:00 | Hmotný majetek je jedna z důležitých součástí celkového majetku poplatníka. Do daňových výdajů si daňový subjekt uplatňuje hodnotu pořízeného majetku postupně formou daňových odpisů.
Jak definuje hmotný majetek zákon o daních z příjmů se dozvíme v druhém díle článku Ing. Karla Kvítka.

Územní samosprávné celky („ÚSC“) a DPH

Autor Ing. Bc. Lenka  Zábojová 

Ing. Bc. Lenka Zábojová

26.5.2015 08:00 | Tentokrát se zaměříme na problematiku daně z přidané hodnoty, a to plnění, která nejsou předmětem daně a jaké jsou nejčastější oblasti výkonu veřejné správy. Plnění, která jsou předmětem daně, jaká plnění to pro územně samosprávné celky a příspěvkové organizace mohou být.
To se dozvíme v článku od Ing. Bc. Lenky Zábojové.

DESATERO ke správnému vyhodnocení DPH a použití koeficientů

Autor Ing. Bc. Lenka  Zábojová , Ing. Pěva Čouková 

Ing. Bc. Lenka Zábojová Ing. Pěva Čouková

25.5.2015 15:11 | Jak správně zařadit Vaši činnost z hlediska DPH a související použití koeficientů se dozvíte v dnešním dílu Desatera.

Daň z příjmů a rezidenství

Autor Ing.  Dalimila Švihálková Mirčevská 

Ing. Dalimila Švihálková Mirčevská

25.5.2015 08:00 | Tento příspěvek se zabývá rozdílností zdaňování příjmů v případě, že skutečným vlastníkem těchto příjmů je rezident nebo nerezident a rozdílností jejich zdaňování v případě, že plynou tyto příjmy z území České republiky nebo ze zahraničí. Příspěvek upozorňuje na důležitost správného stanovení rezidentství a území zdroje příjmů pro správné splnění si daňových povinností. Příspěvek je doplněn příklady.

Apartment received as a gift from grandfather

Autor Ing. Vladimír  Zdražil 

Ing. Vladimír Zdražil

Audio nahrávka22.5.2015 09:00 | Vnučka obdrží od dědečka darem byt. Vnučka už je ke dni darování vdaná a mají s manželem společné jmění manželů. Otázkou je, jestli se dar bude nějakým způsobem darovat? Na tuto situaci se podíváme v našem anglickém jazykovém okénku.

Zopakujme si daně - Jak nastavit balíček zaměstnaneckých benefitů tak, aby byl výhodný jak pro zaměstnance tak zaměstnavatele?

20.5.2015 10:42 | Existuje řada firemních výhod, které poskytuje zaměstnavatel svému zaměstnanci. Jak správně zvolit jejich kombinaci, aby byly tyto benefity daňově uznatelným nákladem pro zaměstnavatele a zároveň neodpadla daňová výhoda na straně zaměstnance?

Obchodní majetek podle § 4 odst. 4 ZDP

Autor Ing. Lenka Rajnošková Černá 

Ing. Lenka Rajnošková Černá

20.5.2015 08:32 | Obchodní majetek obecně vnímáme jako majetek podnikatele sloužící k jeho podnikání. V praxi se však setkáváme s tím, že je tento termín v různých právních předpisech jinak.
Zopakujme si, jak definuje termín "obchodní majetek" zákon o daních z příjmů.

DESATERO k technickému zhodnocení 2015

Autor Ing. Pěva Čouková 

Ing. Pěva Čouková

19.5.2015 10:15 | Zachytili jste novou účetní definici technického zhodnocení, která platí už pro rok 2014? Víte, jak vše správně uvést do přílohy k účetní závěrce 2014?
Dokončujete účetní závěrku za rok 2014 a vyvstávají Vám otázky:
- Jak je to s limitem pro technické zhodnocení u hmotného majetku?
- Sleduje se za zdaňovací období?
- I účetní období?
- A u nehmotného majetku je to stejně?
Doporučujeme proto shlédnutí videa s Ing. Pěvou Čoukovou a následující DESATERO, které je třeba znát ke správnému účetnímu a daňovému řešení...

Způsoby uplatňování výdajů na pohonné hmoty při různých způsobech pořízení vozidla

Autor Ing. Otakar Machala QUD

Ing. Otakar Machala QUD

22.4.2015 08:24 | Automobil, nebo jiné silniční motorové vozidlo, využívá většina právnických osob, případně fyzických osob, v souvislosti se samostatnou činností, téměř denně. Jedním z výdajů, které s provozem těchto vozidel souvisejí, jsou výdaje na spotřebu pohonných hmot (dále jen „PHM“).
Pro účely zákona o daních z příjmů je několik způsobů jejich uplatnění, jaké způsoby to jsou a kdy je možné je použít se dozvíte v článku Ing. Otakara Machaly.

Pokyn GFŘ D-22 a rozdíly proti Pokynu GFŘ D-6

Autor Ing. Ivana Pilařová 

Ing. Ivana Pilařová

25.3.2015 07:16 | Nový pokyn D-22 je sice nový, ale přibližně v polovině ustanovení kopíruje řešení stanovená původním pokynem D-6. V pokynu D-22 je řada změn vyvolána reakcí na rekodifikaci práva a mnohé změny jsou tak pouze terminologické.
Vzhledem k tomu, že pokyn D-22 lze použít již pro zdaňovací období započaté v roce 2014, podívejme se s Ing. Ivanou Pilařovou na novinky, které v pokynu D-22 nesmíme přehlédnout.

Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2014 - příklad

Autor Bc. Blanka Marková 

Bc. Blanka Marková

18.3.2015 07:56 | Opět vyplňujeme daňová přiznání ve znamení změn. Jako každoročně se zahloubáme do zákonů a směrnic a vydáme se na složitou cestu zjišťování správnosti jednotlivých čísel, která potom přeneseme do daňového přiznání.
V tomto článku se zaměříme s Bc. Blankou Markovou na přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2014. Příklad je zaměřen na zaměstnance, který po ukončení činnosti zaměstnavatele se rozhodl vzít osud do svých rukou a začal podnikat.
Podívejme se názorně, jak na jeho případě, sestavíme přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2014.

Daňové přiznání k dani z příjmů za rok 2014 - praktický příklad

Autor Ing. Ivana Pilařová 

Ing. Ivana Pilařová

2.3.2015 09:40 | Ing. Ivana Pilařová pro Vás připravila komplexní příklad k sestavení daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2014.
Příklad je vyřešen až do úrovně obsahu jednotlivých řádků daňového přiznání.
Připravte se tedy na podání daňového přiznání, určitě v některé z řešených situací najdete to, co potřebujete vyřešit právě ve Vaší společnosti.

Významná rozhodnutí pro poskytování stravenek

Autor JUDr.  Marie Salačová 

JUDr. Marie Salačová

27.2.2015 08:00 | V souvislosti s platnou právní úpravou pro poskytování stravenek se v praxi stále vyskytují velmi často nejasnosti a pochybnosti.
Například si vyjasníme otázku, kdy je zaměstnavatel povinen svým zaměstnancům stravenky poskytovat, zda dopředu, nebo následně, jak postupovat v případě, kdy má zaměstnanec uzavřeno více pracovních poměrů, a mnohé další situace, které mohou nastat v praxi.
Odpoví nám na ně v článku JUDr. Marie Salačová.

Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2014 – praktický návod k sestavení, 2. část

Autor Ing. Ivana Pilařová 

Ing. Ivana Pilařová

24.2.2015 17:13 | V dnešním díle zapokračujeme s Ing. Ivanou Pilařovou praktickým návodem k sestavení daňového přiznání daně z příjmů právnických osob.
Pověnujeme se položkám snižujícím účetní výsledek hospodaření, úpravě základu daně o odčitatelné položky a slevy na dani. Dále také samostatnému základu daně a započtení záloh na daň...

Vintage car refurbished by individual

Autor Ing. Vladimír  Zdražil 

Ing. Vladimír Zdražil

Audio nahrávka20.2.2015 20:22 | Dnešní jazykové okénko se věnuje občanovi, který se jako fanoušek věnuje starým automobilům, ve volném čase je opravuje, kupuje náhradní díly a věnuje spoustu hodin své práce a prodává jako opravený automobil (veterán). Jak tento občan zdaní příjmy z prodeje takového automobilu? Co lze uznat jako daňově uznatelné výdaje?

Změny ve mzdové účtárně pro rok 2015 - II. Daň z příjmů fyzických osob

Autor Ing. Růžena Klímová 

Ing. Růžena Klímová

19.2.2015 07:53 | Ing. Klímová pro Vás na naši přednášku připravila materiál na téma Změny ve mzdové účtárně pro rok 2015. Dnešní díl věnujeme shrnutí změn v daních, které se dotýkají nejen každého, kdo zpracovává mzdy, ale v materiálu najdou své i ti, které zajímá celá oblast daně z příjmů fyzických osob.
Jak se zpřísňují podmínky na soukromé životní pojištění? Jaké jsou změny v osvobození od daně z příjmů - bezúročné půjčky-zápůjčky? Jak je to s příjmy pracujíících důchodců? Změnilo se něco v solidárním zvýšení daně? Zmíníme novou slevu za umístění dítěte, aktuální je výše daňového zvýhodnění na vyživované děti.
...a čeká Vás mnohem a mnohem více...

Porovnání pokynu GFŘ D-6 s novým pokynem GFŘ D-22

Autor  Účetní Portál  

 Účetní Portál

18.2.2015 08:09 | V přiloženém souboru jsme pro Vás připravili porovnání nového pokynu GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, který nahrazuje dosavadní pokyn GFŘ D-6.
Pokyn GFŘ D-22 je možno použít již pro zdaňovací období započatá v roce 2014.
Přehledně v sloupcích najdete znění obou Pokynů s vyznačením jejicz změn. Věříme, že Vám ulehčí orientaci v novém znění.

Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2014 – praktický návod k sestavení, 1. část

Autor Ing. Ivana Pilařová 

Ing. Ivana Pilařová

16.2.2015 08:00 | Cílem tohoto příspěvku Ing. Ivany Pilařové je vytvoření praktické pomůcky pro sestavení daňového přiznání ve standardních podmínkách činnosti právnických osob.
Podrobněji budou rozebrány běžné situace, které mohou v praxi činit problémy. Čtenář po přečtení kapitoly získá přehled, které části daňového přiznání jsou pro něj důležité a které naopak může při vyplňování formuláře daňového přiznání přeskočit a nezabývat se jimi (např. pasáže týkající se investičních fondů, neziskových organizací).
V první části se zaměříme na účetní výsledek hospodaření a jeho správné zobrazení na řádku 10 daňového přiznání, a položky zvyšující základ daně na řádcích 20 až 70 daňového přiznání.

Roční zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění (dále jen "RZ")

Autor Ing. Milan Lošťák 

Ing. Milan Lošťák

13.2.2015 15:29 | Víte, ve kterých případech lze zaměstnanci provést roční zúčtování? Nebo naopak, kdy poplatníkovi nelze roční zúčtování provést?
Jakým způsobem a kdy plátce daně roční zúčtování provádí?
To vše si shrneme v článku Ing. Milana Lošťáka.

Daňové zvýhodnění na vyživované děti

Autor Ing. Milan Lošťák 

Ing. Milan Lošťák

4.2.2015 08:00 | V článku si shrneme výši a podmínky pro uplatnění daňového zvýhodnění na vyživované děti.
Pro rok 2015 doznala výše daňového zvýhodnění výrazných změn, proto neponechejte nic náhodě a pověnujte se důkladnému seznámení s daňovým zvýhodněním na vyživované děti od 1.1.2015, včetně návaznosti na praktické příklady a aktuální tiskopisy.

Autorské honoráře v podmínkách roku 2014 a 2015

Autor Ing. Ivana Pilařová 

Ing. Ivana Pilařová

2.2.2015 09:00 | Zdanění autorských honorářů se v posledních třech letech dramaticky vyvíjelo, čímž došlo k tomu, že v každém z let 2013, 2014 a 2015 jsou podmínky pro zdanění autorských honorářů odlišné.
Pojďme se s Ing. Ivanou Pilařovou podívat na problematiku zdanění autorských honorářů v podmínkách roku 2013, 2014 a 2015...

Vše o vyživovaných dětech 2015

Autor Ing. Milan Lošťák 

Ing. Milan Lošťák

30.1.2015 14:06 | Pro platící uživatele našeho portálu zveřejňujeme prezentaci Ing. Milana Lošťáka ze semináře u nás v Bohuňovicích.
V prezentaci Vše o vyživovaných dětech 2015 se dozvíte podmínky nároku na uplatnění daňového zvýhodnění na vyživované děti, novou slevu na školkovné, změny výše daňového zvýhodnění na domácnosti s jedním a s více dětmi od r. 2015. Dále se také podíváme na střídavou péči a termín soustavná příprava na budoucí povolání...

Novela zákona o daních z příjmů s účinností od 1.1.2015, díl druhý

Autor Ing. Ivana Pilařová 

Ing. Ivana Pilařová

26.1.2015 08:00 | V druhém díle věnovaném novele zákona o daních z příjmů s účinností od 1.1.2015 se Ing. Ivana Pilařová věnuje změnám v dani z příjmů právnických osob, společným ustanovením zákona o dani z příjmů, daňově účinným a neúčinným nákladům. Na závěr článku jsou zmíněny změny v zákoně o rezervách.

Executive in condominium and related remuneration

Autor Ing. Vladimír  Zdražil 

Ing. Vladimír Zdražil

Audio nahrávka23.1.2015 08:00 | Dnešní jazykové okénko věnujeme odměňování statutáních orgánů, a to ve společenství vlastníků jednotek. V bytovém domě schůze rozhodla o odměnách pro předsedu, místopředsedu a členy výboru.
Jak budeme tyto odměny zdaňovat?

Novela zákona o daních z příjmů s účinností od 1.1.2015, díl první – daň z příjmů fyzických osob

Autor Ing. Ivana Pilařová 

Ing. Ivana Pilařová

19.1.2015 12:38 | Zákon o daních z příjmů je novelizován s účinností od 1. 1. 2015 zákonem č. 267/2014 Sb. – zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony a také zákonem č. 247/2014 Sb. - o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů. První ze jmenovaných novel je poměrně rozsáhlá a týká se kromě daně z příjmů dalších 17 předpisů s řadou ustanovení, které je možné uplatnit i zpětně pro zdaňovací období roku 2014. V souvislosti s novelou zákona o daních z příjmů je novelizován také zákon o rezervách, daňový řád a částečně zrušen zákon č. 458/2011 Sb. o jednom inkasním místě.
První část věnujeme změnám, které nastanou v dani z příjmů fyzických osob, druhá část se bude komentovat změny v dani z příjmů právnických osob a také společná ustanovení zákona a změny zákona o rezervách.

Daňové úlevy na děti

Autor Ing. Otakar Machala QUD

Ing. Otakar Machala QUD

29.12.2014 09:00 | Cílem článku Ing. Otakara Machaly je popsat aktuální stav daňových slev a zvýhodnění souvisejících s výchovou a výživou dětí v zákoně o daních z příjmů. Popisována je situace pro rok 2015 s upozorněním na možnosti využití některých ustanovení i za zdaňovací období roku 2014.

Změna daňového zvýhodnění na děti od roku 2015

Autor Ing. Milan Lošťák 

Ing. Milan Lošťák

10.12.2014 07:02 | Od roku 2015 bude platit zákon o daních z příjmů ve znění novely č. 267/2014 Sb.
Jednou z významných změn této novely je úprava ve prospěch rodin s více dětmi v podobě zavedení odstupňované výše daňového zvýhodnění na vyživované děti ve společně hospodařící domácnosti podle jejich počtu.
Jak se mění výše daňového zvýhodnění na děti a jak je lze uplatnit? Jaké jsou rozdíly v částkách na vyživované děti v roce 2014 a 2015 se dozvíme na několika konkrétních případech...

Novela zákona o daních z příjmů pro rok 2015

Autor Ing. Pavel Běhounek 

Ing. Pavel Běhounek

8.12.2014 08:00 | Dne 22.11.2014 vyšla ve Sbírce zákonů pod č. 267/2014 Sb. zásadní novela zákona o daních z příjmů účinná jako celek od 1.1.2015, avšak některé změny jsou účinné již k 31.12.2014.
Tento článek stručně seznamuje s obsahem této rozsáhlé novely.

Zpřísnění podmínek životního pojištění od roku 2015

Autor Ing. Milan Lošťák 

Ing. Milan Lošťák

3.12.2014 08:20 | U životního pojištění byla od roku 2015 přijata významná změna, a to v podobě změn v podmínkách pro uznání daňových výhod, které do konce roku 2014 u některých typů smluv umožňovaly předčasné výběry vkladů.
Pro daňové zvýhodnění pojistné smlouvy je nutné, aby smlouva kromě ostatních původních zákonných povinností splňovala podmínku, a to zákaz výběru finančních prostředků v průběhu trvání pojištění.

Základní informace k novelám aktuálně schválených zákonů na přelomu let 2014 a 2015

Autor Dipl. Ing. Libor  Volf 

Dipl. Ing. Libor Volf

1.12.2014 08:00 | Dnešní den věnujeme rekapitulaci některých změn aktuálně schválených zákonů.
V tomto článku od Ing. Libora Volfa si zrekapitulujeme schválené změny v částce pro možnost hotovostních plateb (zákon č. 261/2014 Sb.), změnu zákona o daních z příjmů (zákon č. 247/2014 Sb. o dětské skupině), a změnu v zákoně o dani z přidané hodnoty (zákon č. 262/2014 Sb., tzv. sazbová novela).

Fire of movable fixed asset – police investigation confirmed the law-breaker

Autor Ing. Vladimír  Zdražil 

Ing. Vladimír Zdražil

Audio nahrávka28.11.2014 08:00 | Dnes se podíváme na situaci požáru přenosného stánku, který používá obchodník, plátce DPH k výdělečné činnosti. Došlo tedy k požáru ve skladu, kde byl stánek uskladněn, a došlo k takovému znehodnocení, že jej již nejde užívat. Na základě policejního vyšetřování s nějakým výsledkem - buďto pachatel známý, nebo pachatel neznámý, se v angličtině pobavíme jak zaúčtovat a daňové posuzovat jednorázový odpis tohoto stánku.

Technické zhodnocení dlouhodobého majetku v účetnictví a v daních v podmínkách roku 2014

Autor Ing. Ivana Pilařová 

Ing. Ivana Pilařová

24.11.2014 07:53 | Od 1.1.2014 je novinkou hodnotové vymezení technického zhodnocení, které musí být shodné s hodnotou určenou účetní jednotkou pro vykazování jednotlivého dlouhodobého hmotného či nehmotného majetku.
Dále si zrekapitulujeme pár změn ve vymezení pojmu technického zhodnocení v dani z příjmů a v dani z přidané hodnoty.
Především si ale v článku Ing. Pilařové procvičíme možné situace na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku na příkladech...

Roční zúčtování mezd za rok 2014 – změny termínů

Autor Ing. Milan Lošťák 

Ing. Milan Lošťák

19.11.2014 07:48 | Již v roce 2013 byly přijaty rozsáhlé novely zákona o daních z příjmů pro rok 2014, jimiž se stanovil dřívější termín pro provedení ročního zúčtování za rok 2014, a to nejpozději do 15. března 2015.
Nyní však zákonodárné orgány k velké úlevě mzdových účetních vrátily termíny do původní podoby, tj. roční zúčtování se provede nejpozději do 31.3.2015 a vrácení přeplatku se provede nejpozději se zúčtováním mzdy za březen 2015, tj ve výplatním termínu v průběhu dubna 2015.

Úvěry a zápůjčky aneb poskytování úvěrových finančních nástrojů v podmínkách roku 2014

Autor Ing. Ivana Pilařová 

Ing. Ivana Pilařová

17.11.2014 07:32 | Ne vždy si podnikatel či korporace vystačí se svými vlastními zdroji, často musí situaci řešit půjčováním peněžních prostředků. Pokud si není možné půjčit od bank, nezbývá, než využít nebankovních institucí, často pak osob, které jsou s námi spojeny podnikatelskými či rodinnými svazky. Aktuálním tématem jsou tak nejen úvěry, ale také zápůjčky a to zejména zápůjčky nízkoúročené a bezúročné. Účelem tohoto článku je zorientovat se v problematice půjčování peněz mezi spojenými i nespojenými osobami a zaměřit se na daňové dopady takto uzavřených smluv.

Odpočet na podporu odborného vzdělávání

Autor Bc. Blanka Marková 

Bc. Blanka Marková

3.11.2014 07:33 | Ustanovení § 34f - 34h zákona o daních z příjmů zavedené novelou ZDP č. 344/2013 Sb. umožňují uplatnit odpočet na podporu odborného vzdělávání, tzn. umožňují uplatnit slevu ze základu daně na výdaje vynaložené v souvislosti s přijetím žáka nebo studenta v rámci jeho odborné praxe do pracovního procesu.
Tento odpočet byl do zákona o daních z příjmů zařazen zejména z důvodů nutnosti prohloubení spolupráce škol a zaměstnavatelů především v oblasti sdílení výrobních (učebních) prostředků, předávání zkušeností a získávání pracovních návyků žáků a studentů přímo na pracovišti poplatníka...

Odpočet na výzkum a vývoj v roce 2014

Autor Bc. Blanka Marková 

Bc. Blanka Marková

27.10.2014 08:23 | Novela zákona o dani z příjmů rozšířila ustanovení § 34, týkající se možnosti uplatnění výdajů na výzkum a vývoj. Základní myšlenka zůstává stejná, pouze lze zahrnout větší rozsah výdajů, které poplatník vynaloží na rozvoj své činnosti....

Základní slevu na poplatníka mohou u daně z příjmů uplatnit pracující důchodci i za období r. 2013

Autor Ing. Mgr. Olga Hochmannová 

Ing. Mgr. Olga Hochmannová

14.10.2014 12:33 | Shrňme si podstatné důležité informace k dodatečnému uplatnění základní slevy na poplatníka i za rok 2013 v příspěvku Ing. Olgy Hochmannové.

Protective drinks and their taxation

Autor Ing. Vladimír  Zdražil 

Ing. Vladimír Zdražil

Audio nahrávka26.9.2014 15:11 | Zaměříme se na situaci, kdy zaměstnavatel nakupuje ochranné prostředky (teplé nápoje v zimě, studené nápoje v létě). Jak takové ochranné nápoje zdaňovat na straně zaměstnavatele, případně i na straně zaměstnance?

Sleva za umístění dítěte, tzv. školkovné

Autor Ing. Růžena Klímová 

Ing. Růžena Klímová

24.9.2014 07:00 | Víte, že je nová sleva na dani v návrhu zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině? Jedná se o slevu za umístění dítěte, tzv. školkovné.
Tuto slevu na dani si budou moci uplatnit rodiče, kteří hradí svému dítěti předškolní zařízení, a to již v roce 2014, pokud zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, jehož součástí je i změna zákona o daních z příjmů, bude schválen.
Více k nové slevě na dani se dozvíte v článku specialistky na mzdy Ing. Růženy Klímové.
Článek je doplněn praktickými příklady.

Paušální výdaj na dopravu

Autor Ing. Otakar Machala QUD

Ing. Otakar Machala QUD

22.9.2014 06:31 | Tzv. paušální výdaj na dopravu (dále jen „PVD“) představuje jeden z případů, kdy institut zařazený do zákona výhradně za účelem snížení administrativní náročnosti pro podnikatelské subjekty na jedné straně, a kontrolní orgány finanční správy na straně druhé, je v praxi využíván nejen za tímto účelem, ale rovněž za účelem legální daňové optimalizace.

Cestovní náhrady OSVČ

Autor JUDr.  Marie Salačová 

JUDr. Marie Salačová

10.9.2014 10:29 | Na jaké cestovní náhrady má OSVČ nárok? Má nárok na stravné?
Na cestovní náhrady u OSVČ se podíváme v příspěvku JUDr. Marie Salačové, který je znázorněn na příkladu, kdy je OSVČ 1 den na zahraniční služební cestě. Tato zahraniční pracovní cesta má tuzemskou i zahraniční část, kdy OSVČ stráví 7 hodin v tuzemsku a 3 hodiny v zahraničí.

Kulturně - sportovní a rekreační vyžití zaměstnanců v podmínkách roku 2014

Autor Ing. Ivana Pilařová 

Ing. Ivana Pilařová

1.9.2014 07:48 | V článku Ing. Ivany Pilařové se zaměříme na základní, praxí prověřené způsoby jak zaměstnancům zpříjemnit (nejen) léto a jaké dopady na obou stranách můžeme očekávat.
Budeme předpokládat, že veškerá plnění peněžního i nepeněžního charakteru směřující na pracovní a sociální podmínky, na péči o zdraví a na zvýšení rozsahu doby odpočinku zaměstnanců jsou v souladu s § 24 odst. 2 písm. j) bod 5 ZDP se zaměstnanci odpovídajícím způsobem sjednány...

Vyslání OSVČ do Německa na 1 rok

Autor Ing. Růžena Klímová 

Ing. Růžena Klímová

21.8.2014 07:00 | V článku Ing. Růženy Klímové se společně podíváme, jak řešit situaci vyslání OSVČ do Německa na 1 rok. Jak to bude se zdravotním a sociálním pojištěním? Kde bude platit daň z příjmů?

Některé daňové otázky spojené s převodem družstevního podílu - 2. část

Autor Dipl. Ing. Libor  Volf 

Dipl. Ing. Libor Volf

18.8.2014 09:02 | V pokračování článku z minulého týdne nás Ing. Libor Volf seznámí s některými daňovými otázkami spojenými s převodem družstevního podílu z pohledu daně z příjmů fyzických osob.
Z důvodu aktuálního zaměření textu jsou popisovány většinou situace, kdy k nabytí i pozbytí družstevních podílů dochází již podle nové soukromoprávní úpravy, tj. po 31.12.2013.

Některé daňové otázky spojené s převodem družstevního podílu - 1. část

Autor Dipl. Ing. Libor  Volf 

Dipl. Ing. Libor Volf

12.8.2014 07:26 | Družstva patří od ledna 2014 mezi tzv. obchodní korporace.
V dnešním článku nás Ing. Libor Volf seznámí s některými daňovými otázkami spojenými s převodem družstevního podílu. Po stručném pohledu do nové právní úpravy se v první části bude autor zabývat konkrétními dopady na dani z přidané hodnoty a na dani z příjmů právnických osob spojenými s převodem družstevního podílu.
Z důvodu aktuálního zaměření textu jsou popisovány většinou situace, kdy k nabytí i pozbytí družstevních podílů dochází již podle nové soukromoprávní úpravy, tj. po 31.12.2013.

Pracující důchodce má opět nárok na základní slevu

Autor Ing. Růžena Klímová 

Ing. Růžena Klímová

11.8.2014 17:24 | Dne 30. 7. 2014 rozhodl Ústavní soud o vrácení základní slevy na dani z příjmů fyzických osob ve výši 24 840 Kč pracujícím důchodcům. Znamená to, že za rok 2014 si budou moci pracující důchodci nárok na slevu uplatnit. V článku ing. Růženy Klímové se podíváme, jaké postupy na uplatnění základní slevy přicházejí v úvahu.

Cheap car and motorbike – imposition of road tax or not?

Autor Ing. Vladimír  Zdražil 

Ing. Vladimír Zdražil

Audio nahrávka8.8.2014 08:00 | Dnes se podíváme na silniční daň. Menší firma si pořídila hodně ojeté auto v pořízovací hodnotě 27 tisíc korun, které budou používat pro ekonomickou činnost. Také si pořídila motorku v hodnotě 60 tisíc korun, kterou bude využívat na rozvoz pizzy. Jak tyto dvě koupě účtovat? Budeme odpisovat nebo budeme účtovat hned do nákladů? Budeme platit silniční daň z motorky, z auta, nebo snad z obou dopravních prostředků?

Uplatnění ztráty při daňové kontrole je po novu již možné

Autor Ing. Tomáš Hajdušek 

Ing. Tomáš Hajdušek

5.8.2014 08:06 | Velmi častým případem v praxi ještě v průběhu letošního roku totiž bylo, že po daňové kontrole byla poplatníkovi doměřena daň z příjmů, přestože měl poplatník k dispozici neuplatněnou ztrátu či její část z předchozích období. Ing. Tomáš Hajdušek nás seznámí s nejnovějšími judikáty v této oblasti, které rázně popřely mnohaletou praxi finančních úřadů...

Změny zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů se zaměřením na opravné položky k pohledávkám (2. část)

Autor Ing. Martin Gorčík 

Ing. Martin Gorčík

28.7.2014 06:52 | V druhém díle věnovaném opravným položkám se budeme věnovat novému režimu tvorby opravné položky podle § 8a ZoR od 1.1.2014 a opravnými položkami podle § 8c.
Hlavním tématem tohoto článku je představení nejvýznamnějších změn pro tvorbu, resp. zúčtování zákonných opravných položek k pohledávkám vyvolaných především rekodifikací soukromého práva, které jsou účinné od 1.1.2014.

Změny zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů se zaměřením na opravné položky k pohledávkám (1. část)

Autor Ing. Martin Gorčík 

Ing. Martin Gorčík

21.7.2014 08:34 | Hlavním tématem tohoto článku je představení nejvýznamnějších změn pro tvorbu, resp. zúčtování zákonných opravných položek k pohledávkám vyvolaných především rekodifikací soukromého práva, které jsou účinné od 1.1.2014.
V první části článku se zaměříme na změny v zákoně o rezervách vyvolaných rekodifikací, systémovými změnami v zákoně o rezervách a pověnujeme se také první části zákonných opravných položek, a to opravnými položkami za dlužníky v insolvenčním řízení podle § 8 ZoR a opravnými položkami podle § 8a ZoR ve znění do 31.12.2013.
Nový režim tvorby opravné položky podle § 8a ZoR od 1.1.2014 a opravnými položkami podle § 8c se budeme zabývat v příštím díle.

Broadcast charges and their tax deductibility

Autor Ing. Vladimír  Zdražil 

Ing. Vladimír Zdražil

Audio nahrávka11.7.2014 08:35 | V tradičním pátečním jazykovém okénku se podíváme na situaci podnikatele, který provozuje kavárnu. Pořídil si do kavárny telvizy a rádio. Otázkou je, zda si může televizní a rozhlasové poplatky dát do daňově účinných nákladů? Jde o typickou situaci, na kterou odpověď určitě známe, ale zamyslíme se nad ní v angličtině...

Navržené změny zákona o daních z příjmů a zákon o majetkovém přiznání projednávané v Poslanecké sněmovně

Autor Ing. Mgr. Olga Hochmannová 

Ing. Mgr. Olga Hochmannová

1.7.2014 06:36 | V Poslanecké sněmovně je v červnu 2014 projednáváno několik návrhů na změny zákona o daních z příjmů (ZDP). Některé návrhy obsahují jen nevelký počet změn, jiné jsou poměrně obsáhlé...
S nejvýznamnějšími navrhovanými změnami Vás seznámí Ing. Olga Hochmannová.

Dary a darování ve vztahu k dani z příjmů - Díl druhý - Dary a majetkový prospěch z hlediska příjemce - právnické osoby

Autor Ing. Ivana Pilařová 

Ing. Ivana Pilařová

17.6.2014 07:31 | V druhé části na téma dary a darování ve vztahu k dani z příjmů se Ing. Ivana Pilařová zaměřuje na zdanění majetkových prospěchů a darů a osvobozením darů od daně z příjmů z hlediska právnické osoby jako příjemce.

Dary a darování ve vztahu k dani z příjmů - Díl první - Dary a majetkový prospěch z hlediska příjemce - fyzické osoby

Autor Ing. Ivana Pilařová 

Ing. Ivana Pilařová

3.6.2014 07:53 | Zákon o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí je s účinností od 1. 1. 2014 zrušen. Předmět daně dědické a darovací je nově předmětem daně z příjmů fyzických a právnických osob. Zákon o daních z příjmů zavádí pojem „bezúplatné příjmy“, se kterým dále pracuje.
V článku Ing. Ivany Pilařové se seznamte se zdaněním majetkových prospěchů a darů a osvobozením darů od daně z příjmů z hlediska fyzické osoby jako příjemce.

Změny v daních 2014 pro neziskovky

Autor Ing.  Simona Pacáková 

Ing. Simona Pacáková

29.5.2014 08:35 | V článcích pro Vás zveřejňujeme prezentaci Ing. Simony Pacákové z konference pro veřejnou správu konané dne 15.5.2014 v Brně na téma: Změny v daních 2014 pro neziskovky.
V prezentaci se seznámíme se daní z nabytí nemovité věci, změnami v daních z příjmů, jak právnických osob, tak změnám vyplývajícím ze zaměstnávání zaměstnanců, veřejnou prospěšností...

Úvěrové finanční nástroje v podmínkách roku 2014

Autor Ing. Ivana Pilařová 

Ing. Ivana Pilařová

26.5.2014 07:52 | Zákon o daních z příjmů počínaje 1.1.2014 již nepoužívá pojem "úvěry a půjčky", ale nový pojem "úvěrový finanční nástroj", mezi které patří úvěr, zápůjčka, dluhopis, vladní list, vkladový certifikát a vklad jim na roveň postavený a směnka.
V článku nám Ing. Ivana Pilařová představí nastavení podmínek úvěrových finančních nástrojů v roce 2014 poskytnutých mezi nespojenými osobami, mezi spojenými osobami a také úpravu bezúročných půjček poskytnutých zaměstnavatelem zaměstnanci.

Nová legislativa zjednodušeně aneb rekodifikace na pokračování 16. část – Technické zhodnocení v roce 2014

Autor Ing. Pěva Čouková 

Ing. Pěva Čouková

19.5.2014 07:34 | V prozatím poslední části rekodifikace na pokračování se Ing. Pěva Čouková věnuje novinkám, které se týkají technického zhodnocení v roce 2014 v porovnání zákona o daních z příjmů a zákona o účetnictví...

Damage compensation and its exposure to taxation

Autor Ing. Vladimír  Zdražil 

Ing. Vladimír Zdražil

Audio nahrávka2.5.2014 10:34 | Dnes se podíváme na situaci z dani z příjmů fyzických osob. Máme občana, jehož dům byl v roce 2013 byl zasažen povodní, byl pojištěn a po několika měsících obdržel náhradu plnění z pojistné události. Jak vyplníme daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob, má zdaňovat toto pojistné plnění?

Nová legislativa zjednodušeně aneb rekodifikace na pokračování 14. část – Majetek v zákoně o daních z příjmů

Autor Ing. Pěva Čouková 

Ing. Pěva Čouková

30.4.2014 12:30 | Další část seriálu se věnuje Majetku v zákoně o daních z příjmů. Jak je to s daňovou uznatelností prodeje pozemku, s vyvolanou investicí? Kdo je to odpisovatel? Jaké jsou změny v pokračování odpisování? Jaká nastala změna v zatřídění majetku - prodejen a obchodních domů? To se dozvíte v článku Ing. Pěvy Čoukové.
Chybí Vám v článku nějaká informace? Napište nám pod článek komentář.

Nová legislativa zjednodušeně aneb rekodifikace na pokračování 13. část – Opravy minulých let účetně a daňově

Autor Ing. Pěva Čouková 

Ing. Pěva Čouková

24.4.2014 08:01 | Ve 13. části rekodifikace na pokračování se Ing. Pěva Čouková věnuje problematice Oprav minulých let, a to jak z účetního, tak z daňového hlediska. Dozvíte se na praktickém příkladu, jak účetní opravit chybu minulých let, zda-li je nutno se věnovat úpravě minulého období ve výkazech. Byla by situace stejná, kdyby se jednalo o chybu předminulého období? Jaké je daňové řešení opravy chyby minulých let? To se dozvíte v tomto článku...

Nová legislativa zjednodušeně aneb rekodifikace na pokračování 12. část – Veřejně prospěšný poplatník

Autor Ing. Pěva Čouková 

Ing. Pěva Čouková

22.4.2014 13:46 | Již dvanáctá část seriálu Nová legislativa zjednodušeně aneb rekodifikace na pokračování popisuje změny v zákoně o daních z příjmů pro veřejně prospěšné poplatníky

Sale of ownership interest

Autor Ing. Vladimír  Zdražil 

Ing. Vladimír Zdražil

Audio nahrávka18.4.2014 07:58 | Dnešní jazykové okénko se věnuje prodeji obchodního podílu v s.r.o. Fyzická osoba prodává podíl v obchodní společnosti, s tím, že jej nepořídila, ale zdědila jej po otci, který zemřel v roce 2010 a v roce 2010 jej zdědil na základě dědického řízení. Rád by prodal podíl na společnosti, jelikož se chystá věnovat jinému oboru, jak to bude se zdaněním prodeje podílu na společnosti s ručením omezeným?

Nová legislativa zjednodušeně aneb rekodifikace na pokračování 11. část – Novinky v ZDP týkající se právnických osob

Autor Ing. Pěva Čouková 

Ing. Pěva Čouková

17.4.2014 07:14 | Další část Rekodifikace na pokračování se věnuje shrnutí novinek v zákoně o daních z příjmů, které se týkají daně z příjmů právnických osob. Kdo jsou poplatníci daně? Jaké jsou novinky v osvobození od daně z příjmů?

Nová legislativa zjednodušeně aneb rekodifikace na pokračování 10. část – Novinky v ZDP týkající se fyzických osob

Autor Ing. Pěva Čouková 

Ing. Pěva Čouková

15.4.2014 11:09 | Již desátá část Rekodifikace na pokračování se věnuje shrnutí novinek v zákoně o daních z příjmů, které se týkají daně z příjmů fyzických osob. Jaké jsou změny při prodeji cenných papírů? Jak je to nově s bezúročnými půjčkami? Co je nového u příjmů za práci žáků a studentů a motivačními příspěvky? V článku najdete mnohé další novinky...

Daňové přiznání k dani z příjmů za rok 2013 - příklad

Autor Ing. Ivana Pilařová 

Ing. Ivana Pilařová

27.3.2014 08:51 | Ing. Ivana Pilařová připravila pro naše uživatele komplexní příklad k dani z příjmů právnických osob za rok 2013. Příklad je vyřešen až do úrovně obsahu jednotlivých řádků daňového přiznání.

Nová legislativa zjednodušeně aneb rekodifikace na pokračování 8. část - Nové termíny v daňových předpisech – přebírané z NOZ a ZOK

Autor Ing. Pěva Čouková 

Ing. Pěva Čouková

20.3.2014 08:27 | V další části se Ing. Pěva Čouková věnuje novým termínům, které se objevili v daňových předpisech, které byly převzány z nového občanského zákoníku či zákona o obchodních korporacích.

Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2013 – praktický návod k sestavení (2. část)

Autor Ing. Ivana Pilařová 

Ing. Ivana Pilařová

19.3.2014 07:36 | V druhé části praktického návodu k sestavení daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob se zaměříme na položky snižující základ daně na řádcích 100 a 170 daňového přiznání, úpravě základu daně na řádcích 200 až 330, výpočtu daňové povinnosti, samostatnému základu daně a započtení záloh na daň a dalšímu...

Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2013 – praktický návod k sestavení (1. část)

Autor Ing. Ivana Pilařová 

Ing. Ivana Pilařová

18.3.2014 10:02 | Cílem tohoto příspěvku je vytvoření praktické pomůcky pro sestavení daňového přiznání ve standardních podmínkách činnosti právnických osob. Podrobněji budou rozebrány běžné situace, které mohou v praxi činit problémy. Čtenář po přečtení kapitoly získá přehled, které části daňového přiznání jsou pro něj důležité a které naopak může při vyplňování formuláře daňového přiznání přeskočit a nezabývat se jimi (např. pasáže týkající se investičních fondů, neziskových organizací).
V první části se zaměříme na účetní výsledek hospodaření a jeho správné zobrazení na řádku 10 daňového přiznání, a položky zvyšující základ daně na řádcích 20 až 70 daňového přiznání.

Příklad na sestavení daně z příjmů fyzických osob 2013 - vybrané příjmy

Autor Bc. Blanka Marková 

Bc. Blanka Marková

11.3.2014 10:15 | Daňová přiznání za rok 2013 jsou - stejně jako v minulých letech - ve znamení změn. Vyplnit jednotlivé kolonky je pouze matematické cvičení. Zjistit a vypočítat čísla, která do kolonek mají být uvedena, znamená obložit se množstvím zákonů, směrnic, vyhlášek a stanovisek (velmi často odlišných) a v neposlední řadě velkou dávkou trpělivosti. Důvodem jsou každoroční změny daňových zákonů a s tím související změny jednotlivých formulářů. Stejně jako v minulých letech platí, že největším problémem při vyplňování daňových formulářů je to, co předchází - tedy zjišťování, výpočet a posuzování čísel, která se smí a která se nemusí nebo nesmí do formulářů uvádět.
V tomto příspěvku se budu zabývat pouze přiznáním k dani z příjmů fyzických osob za rok 2013. Na konkrétním příkladu se zaměřím na poplatníka, který v roce 2012 začal podnikat a v roce 2013 svoje podnikání ukončil. Použitý příklad je záměrně vyhraněný a není uplatněna možnost optimalizace daně...

Novinky od 1.1.2014 - I. Zákon o daních z příjmů, zákon o rezervách

Autor Ing. Ivana Pilařová 

Ing. Ivana Pilařová

10.2.2014 08:36 | První část Novinek od 1.1.2014 od Ing. Ivany Pilařové je věnován změnám v zákoně o daních z příjmů a zákoně o rezervách v souvislosti s přijatým zákonným opatřením Senátu č. 344/2013 Sb.

Zvláštní pomůcky – odpočet daru ze základu daně

Autor Ing. Milan Lošťák 

Ing. Milan Lošťák

19.12.2013 10:13 | Zákon o daních z příjmů umožňuje uplatnit jako nezdanitelnou část základu daně hodnotu darů fyzickým osobám, které jsou uživateli invalidního důchodu pro invaliditu 1., 2. nebo 3. stupně do částky nehrazené zdravotní pojišťovnou nebo na rehabilitační a kompenzační pomůcky. Pro informaci uvádíme ilustrativní přehled pomůcek, lze za podmínek stanovených zákonem uplatnit jako nezdanitelnou část základu daně.

Cooperating person for tax purposes and loss sharing

Autor Ing. Vladimír  Zdražil 

Ing. Vladimír Zdražil

Audio nahrávka29.11.2013 08:47 | Dnešní jazykové okénko je věnováno podnikateli OSVČ, vede daňovou evidenci a má kolem sebe několik spolupracujících osob, manželku, na kterou převádí až 50 % příjmu, a dva dospělé syny, na které převádí až 30 % příjmů. Letos poprvé zvažují fakt, že dosáhnou ztráty a ptají se, zda-li je ztráta převoditelná na spolupracující osoby, jaké jsou podmínky převoditelnosti atd.

Úroky z prodlení a náklady spojené s uplatněním pohledávky a nutnost změnit procentní body pro výpočet od 1.7.2013, situace od 1.1.2014

Autor Ing. Pěva Čouková 

Ing. Pěva Čouková

28.11.2013 13:48 | V článku autorka popisuje novinku, tzv. paušální náklady spojené s uplatněním pohledávky, změnu výše procentních bodů při výpočtu úroků z prodlení a příklady na výpočet úroků z prodlení u pohledávky z obchodního styku a výpočet úroků z prodlení na základě rozhodnutí k uspokojení pohledávky oprávněného z oblasti mezd. Dále se dozvíte, jaká bude situace od 1.1.2014.

Účetní a daňové novinky podzimu roku 2013 - část I. - Zákon o daních z příjmů

Autor Ing. Ivana Pilařová 

Ing. Ivana Pilařová

11.11.2013 07:52 | V této první části Účetní a daňových novinek podzimu roku 2013 Ing. Ivana Pilařová shrnuje nejzásadnější novinky, které nastaly v zákoně o daních z příjmů, také zmiňuje zajímavá stanoviska Koordinačních výborů a judikáty.

Daňové výhody pro zaměstnavatele na podporu zaměstnanosti a vzdělávání v roce 2014

Autor Ing. Otakar Machala QUD

Ing. Otakar Machala QUD

7.11.2013 14:30 | V tomto článku se zaměříme na výhody, které podnikatelským subjektům nabízí zákon o daních z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů – dále jen „ZDP“) s cílem podpořit zaměstnanost a rovněž celkovou konkurenceschopnost české ekonomiky, která je mj. založena na vzdělání a obecné úrovni našich zaměstnanců....

Statut studenta v souvislosti s mateřskou a rodičovskou dovolenou v daňových a jiných souvislostech

Autor Ing. Milan Lošťák 

Ing. Milan Lošťák

4.11.2013 07:05 | Zákonem č. 48/2013 Sb., došlo kromě jiného k úpravám zákona o vysokých školách (č. 111/1998 Sb.) a současně zákona o státní sociální podpoře (č. 117/1995 Sb.); úpravy rozšířily výčet povinností veřejné vysoké školy o novou povinnost „činit vhodná opatření pro studium rodičů, a to po dobu, po kterou by jinak trvala uznaná doba rodičovství (mateřská nebo rodičovská dovolená)“...

Účetní a daňové dopady souvislosti zákona o obchodních korporacích

Autor Ing. Pěva Čouková , Ing. Jana Skálová Ph.D.

Ing. Pěva Čouková Ing. Jana Skálová Ph.D.

29.10.2013 08:35 | Prezentace z účetní a daňové konference pro podnikatele: REKODIFIKACE PRÁVA K 1.1.2014 PRÁVO, ÚČETNICTVÍ DANĚ dne 23.10.2013 - zákon o obchodních korporacích

Veřejně prospěšné subjekty, zdaňování veřejně prospěšných poplatníků

Autor Ing. Bc. Lenka  Zábojová 

Ing. Bc. Lenka Zábojová

29.10.2013 08:20 | Prezentace z účetní a daňové konference pro podnikatele: REKODIFIKACE PRÁVA K 1.1.2014 PRÁVO, ÚČETNICTVÍ DANĚ dne 22.10.2013 - Nový občanský zákoník

Zákonné opatření Senátu v souvislosti s rekodifikací práva s účinností od 1. 1. 2014 - účetní a daňové dopady

Autor Ing. Ivana Pilařová 

Ing. Ivana Pilařová

Nepřehlédněte!24.10.2013 10:11 | S účinností od 1. 1. 2014 nabude účinnosti dvojice zásadních zákonů měnících naše soukromé a i podnikatelské aktivity na další dlouhé roky dopředu. Jedná se o zákon č. 89/2012 Sb. – občanský zákoník (dále jen „NOZ“) a zákon č. 90/2012 Sb. – zákon o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“). Již tyto dva zákony vyvolají zásadní změny v celém právním prostředí.
V článku Vás Ing. Ivana Pilařová seznámí s nejdůležitějšími změnami v daňových předpisech zakotvených v zákonných opatření Senátu v souvislosti s rekodifikací práva.

Loyalty incentive adressed to apprentice or student

Autor Ing. Vladimír  Zdražil 

Ing. Vladimír Zdražil

Audio nahrávka11.10.2013 08:33 | Dnešní příspěvek se věnuje problematice tzv. motivačnímu příspěvku. Zaměstnavatel má dlouhodobé problémy se stabilním pracovním kádrem a management dospěl k závěru, že by bylo vhodné studenty středních a vysokých škol podchytit a dát jim nějaký motivační příspěvek. Jak se motivační příspěvek zdaňuje zaměstnavatel?

Tax loss transfer to heir who keeps running business after the father

Autor Ing. Vladimír  Zdražil 

Ing. Vladimír Zdražil

Audio nahrávka4.10.2013 07:47 | V dnešním okénku se podíváme na nepříjemnou situaci - úmrtí živnostníka, který vedl daňovou evidenci, jeho syn vedl rovněž řemeslo. Živnost převezme syn. Jak naložit s daňovou ztrátou, která byla vyměřena zemřelému v roce 2011?

Změny v přípravě na budoucí povolání k 1. 9. 2013

Autor Ing. Růžena Klímová 

Ing. Růžena Klímová

2.10.2013 09:31 | Pro účely důchodového pojištění, zdravotního pojištění a též pro daňové účely je nutné správně posoudit dobu, kdy se dítě připravuje na budoucí povolání. Ta je upravena zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. K 1. 9. 2013 platí u jazykových kurzů podmínka, aby je organizovaly instituce uvedené v seznamu, který eviduje MŠMT...

Nová informace pro studenty a jejich rodiče - Jednoleté kurzy cizích jazyků a daňové slevy

Autor Ing. Milan Lošťák 

Ing. Milan Lošťák

11.9.2013 07:23 | Přinášíme Vám novou informaci k poskytování daňových slev a zvýhodnění při studiu na jednoletých kurzech na jazykových školách ve školním roce 2013/2014.

Příklad k Interpretaci I-20 vyvolané investice

Autor Ing. Pěva Čouková 

Ing. Pěva Čouková

29.8.2013 14:46 | A ještě jednou se vracíme k vyvolaným investicím (ZDP) či podmíněným výdajům (účetnictví).
Tentokrát se souvislým příkladem, kdy je povinnost k hotelu postavit nájezd na silnici. Můžete aplikovat na svoji vlastní situaci z praxe. Příklad je rozpracován do pěti variant, celkem osmi příkladů.
Najdete zde účetní i daňové řešení, které revidovala naše specialistka na právnické osoby Ivana Pilařová.

ČÚS 007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob

Autor Ing. Pěva Čouková 

Ing. Pěva Čouková

23.8.2013 10:40 | Základní postupy účtování o inventarizačních rozdílech a ztrátách v rámci norem přirozených úbytků zásob.

Change of life insurance company

Autor Ing. Vladimír  Zdražil 

Ing. Vladimír Zdražil

Audio nahrávka23.8.2013 07:20 | Dnešní situace se věnuje tuzemské fyzické osobě a od roku 2004 ukládá finanční prostředky na životní pojištění a na základě doporučení mění pojišťovnu. Je nutné odbytné dodaňovat?
Technicky vzato, existují dvě možnosti, jak převést peníze z jedné smlouvy na druhou, jaké jsou daňové důsledky změny smlouvy životního pojištění?

Náhrada škody v účetnictví a daních

Autor Ing. Otakar Machala QUD

Ing. Otakar Machala QUD

19.8.2013 08:53 | S problematikou náhrady škody se v rámci podnikatelské činnosti setkává téměř každý a to jak v pozici povinného, který tuto náhradu hradí, tak v pozici oprávněného, v jehož prospěch je náhrada škody placena. Obecně přijímán je např. výklad podaný v judikatuře Nejvyššího soudu, z níž lze vybrat Judikát Nejvyššího soudu ČSSR sp. zn. Cpj 87/70 ze dne 18. 11. 1970, který rozeznává tzv. skutečnou škodu, jež je definována jako újma, která nastala (se projevuje) v majetkové sféře poškozeného a je objektivně vyjádřitelná penězi a tzv. jinou škodu (dnes se častěji používá pojem ušlý zisk, tj.to, o co se sice majetek poškozeného nezmenšil, ale na druhé straně zase ani nerozmnožil, ač by to bylo jinak logické a očekávatelné.
S problematikou náhrady škody Vás seznámí Ing. Otakar Machala.

Lhůty platné v prostředí daně ze závislé činnosti

Autor Ing. Milan Lošťák 

Ing. Milan Lošťák

17.7.2013 09:18 | Jaké jsou lhůty platné v prostředí daně z příjmů ze závislé činnosti pro zaměstnance (poplatníka) a zaměstnavatele (plátce)? Stručný přehled naleznete v článku Ing. Milana Lošťáka.

Tax deduction on child claimed by mother´s boyfriend

Autor Ing. Vladimír  Zdražil 

Ing. Vladimír Zdražil

Audio nahrávka4.7.2013 08:02 | Dnešní jazykové okénku se věnuje slevě na vyživované dítě, kdy rozvedená matka dětí žije u svého přítele ve společné domácnosti, matka je momentálně bez práce..Může přítel uplatnit daňové zvýhodnění na její děti?

Změny zákona o daních z příjmů od 1.1.2013

Autor Ing. Ivana Pilařová 

Ing. Ivana Pilařová

3.6.2013 07:23 | K prvnímu dni kalendářního roku se tradičně novelizuje zákon o daních z příjmů. Konkrétně k 1. 1. 2013 se jednalo zejména o vládní protischodkový balíček (zákon 500/2012 Sb.), který se dotýká zejména fyzických osob. Už z neformálního pojmenování „protischodkový“ je zřejmé, že novela přináší zejména restrikce, omezení a jiná opatření v neprospěch daňových subjektů

Mortgage loan negotiated by husband for divorce property settlement

Autor Ing. Vladimír  Zdražil 

Ing. Vladimír Zdražil

Audio nahrávka31.5.2013 10:22 | V dnešním okénku se podíváme na situaci, kdy rozvádějící se pár řeší majetkové vypořádání společného jmění. Během manželství si pořídili byt a jedná se o to, kdo bude obývat byt, podle dohody jej bude užívat manžel s tím, že manželku vyplatí a chce si na to vzít úvěr. Je možné nákladové úroky odečíst ze základu daně manžela?

Social security and health insurance levies executed late

Autor Ing. Vladimír  Zdražil 

Ing. Vladimír Zdražil

Audio nahrávka29.3.2013 06:58 | Dnešní jazykové okénku se věnuje situaci, kdy podnikatel vedoucí účetnictví měl krátkodobý finanční problém z důvodu špatné platební morálky odběratelů. V prosinci řádně vykázal mzdy, a měl do 20.1. odvést odvody na zdravotní a sociální pojištění, avšak uhradil je až v průběhu února.
Musí nějak upravit základ daně z příjmů?

Tax deduction on spouse without income

Autor Ing. Vladimír  Zdražil 

Ing. Vladimír Zdražil

Audio nahrávka15.3.2013 10:06 | V dnešním okénku se podíváme na situaci, kdy poplatník daně z příjmů fyzických osob, žije s přítelkyní, která je dlouhodobě bez vlastních příjmů ve společné domácnosti, a v únoru 2013 se vzali. Otázkou je, zda si i ex post může uplatnit slevu na dani na manželku bez příjmů. Může si uplatnit za rok 2013 slevu za celý rok?

Daňové zvýhodnění na vyživované děti

Autor Ing. Milan Lošťák 

Ing. Milan Lošťák

13.3.2013 07:02 | Poplatník, který vyživuje dítě žijící s ním v jedné domácnosti může při splnění dalších podmínek uplatnit speciální daňovou úlevu na toto dítě, která je uzákoněna od roku 2005 v paragrafech 35c a 35d zákona o daních z příjmů jako „Daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s poplatníkem v domácnosti“....

Zneužití práva – strašák daňových optimalizací?!

Autor Ing. Tomáš Hajdušek 

Ing. Tomáš Hajdušek

4.2.2013 08:01 | I zdánlivě legální daňová optimalizace má své meze. Postupy, které jsou formálně zcela v souladu se zákonem, často před správcem daně a soudy neobstojí a daň je v důsledku zneužití práva doměřena.
Místo složitých teoretických výkladů, co to je zneužití práva, si jej vysvětlíme na třech případech z praxe.

Pracující důchodce v letech 2013 až 2015

Autor Ing. Růžena Klímová 

Ing. Růžena Klímová

14.1.2013 07:36 | Zákonem č. 500/2012 Sb. se pro roky 2013 až 2015 omezuje uplatnění slevy na poplatníka u pracujícího důchodce.
V článku Ing. Růženy Klímové najdete příklady, zda v některých podmínkách má důchodce nárok na slevu na poplatníka či nikoliv, a rovněž vzor nového tiskopisu Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků.

Jak platit daně v roce 2013

Autor Bc. Blanka Marková 

Bc. Blanka Marková

10.1.2013 10:14 | Od nového roku 2013 se malé finanční úřady mění na územní pracoviště a vzniká jeden velký finanční úřad s krajskou působností.

Změny v zákoně o daních z příjmů přijaté zákonem č. 500/2012 Sb. od 1.1.2013

Autor Bc. Blanka Marková 

Bc. Blanka Marková

2.1.2013 11:26 | Poslední a zcela významné změny dostaly na poslední chvíli přidělené číslo ve Sbírce zákonů – Zákon č. 500/2012 Sb. o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů.
V článku Bc. Blanky Markové se seznamte se nejvýznamnějšími změnami zavedené tímto zákonem: výdajové paušály, solidární zvýšení daně z příjmů fyzických osob, příklady ke změnám ve výpočtu daně ze závislé činnosti, přehled změn v odvodech pojistného, příklady ke změnám výpočtu daně z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti.

Jak správně platit daně od 1. 1. 2013?

Autor  Účetní Portál  

 Účetní Portál

4.12.2012 07:52 | Ke dni 1. lednu 2013 nabývá účinnosti zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, který nahrazuje zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů.
Novým krajským finančním úřadu jsou zřízeny nové bankovní účty, na které bude možné zaplatit daň nejdříve možné k datu splatnosti od 1. 1. 2013.

Účetní a daňové novinky a zajímavosti roku 2012 - Daň z příjmů právnických osob

Autor Ing. Ivana Pilařová 

Ing. Ivana Pilařová

29.10.2012 07:20 | V tomto článku Ing. Ivany Pilařové najdete několik příkladů na daň z příjmů právnických osob v podmínkách roku 2012, vybrané judikáty na téma např. dohadných položek, cen obvyklých, stejnokrojů a seznámíte se s novými pravidly pro fakturaci, která budou uplatňována od 16.3.2013.

Účetní a daňové novinky a zajímavosti roku 2012 - Daň z příjmů fyzických osob

Autor Ing. Ivana Pilařová 

Ing. Ivana Pilařová

24.10.2012 06:13 | V článku Ing. Ivany Pilařové najdete několik příkladů na daň z příjmů fyzických osob v podmínkách roku 2012, vybrané judikáty na téma švarcsystému a fyzických osob a navrhované změny daňových zákonů pro fyzické osoby od 1.1.2013.

Informace o daňových tiskopisech k dani z příjmů ze závislé činnosti pro rok 2013

Autor Ing. Milan Lošťák 

Ing. Milan Lošťák

22.10.2012 07:32 | Předkládáme přehled tiskopisů používaných ve mzdových účtárnách při administrativě agendy daně z příjmů ze závislé činnosti, včetně povinných tiskopisů odevzdávaných správcům daní a jejich přílohami, tiskopisů pro podávání žádostí a tiskopisů vydávaných poplatníkům nebo používaných poplatníky.

Daňová evidence a daň z příjmů fyzických osob v podmínkách roku 2012 - 1. část

Autor Ing. Ivana Pilařová 

Ing. Ivana Pilařová

13.8.2012 09:23 | Přestože daňová evidence (zažitá spíše pod původním názvem „jednoduché účetnictví“) je účetními odborníky opomíjena, neboť s účetnictvím opravdu nemá mnoho společného, mnoho fyzických osob daňovou evidenci stále vede, a to bez ohledu na to, že jejich podnikání často není ani malého rozsahu, ani jednoduché a už vůbec ne bezproblémové. Právě pro tyto podnikatele a jejich účetní je určeno následující zamyšlení shrnuté do deseti bodů.

Additional retirement insurance cover (doplňkové důchodové pojištění)

Autor Ing. Vladimír  Zdražil 

Ing. Vladimír Zdražil

8.8.2012 06:57 | I´m sole enterprenneur with right to enter into additional retirement insurance cover. I´m keeping single entry book-keeping. Shall I execute payments into additional retirement fund through my business or shall I do it from my private financial funds?

Cancellation of life insurance and tax impact (zrušení životního pojištění)

Autor Ing. Vladimír  Zdražil 

Ing. Vladimír Zdražil

2.8.2012 08:39 | I entered into life insurance scheme according to par.15, section 6 of Czech Income tax act. Since 2006 I´ve been setting aside 12.000 CZK each year onto which I claimed tax deduction. Unfortunately, now I´m obliged to terminate the contract as I need money. Are there any tax obligations?

The goods stolen–income tax (Odcizené zboží z pohledu daně z příjmů)

Autor Ing. Vladimír  Zdražil 

Ing. Vladimír Zdražil

23.7.2012 09:47 | I´ve been running business in Tanvald since 2001. My warehouse has been given a considerable security control. Despite being under costly surveillance the inventories in huge quantity and price have been stolen. Police has been called in but after a few months investigating no offender found. What is an income tax outcome for my business unit?...

Daňové aspekty svěření dětí do střídavé péče

Autor Ing. Milan Lošťák 

Ing. Milan Lošťák

16.5.2012 08:57 | V situacích, kdy se rozpadá nebo již rozpadla společná domácnosti v rodině, se soudy stále častěji uchylují k modelu střídavé péče o děti. Lze předpokládat, že podíl této porozvodové střídavé péče o děti, která činí v rozhodnutích soudů v současné době kolem 5 – 8 % bude progresivně narůstat. Daňové předpisy zatím tento model konkrétně neřeší, za problémem tak logicky zaostávají a daňová praxe na úrovni mzdových účtáren se často dostává do neřešitelných situací.

Technické zhodnocení provedené nájemcem na pronajatém majetku v Pokynu D – 6

Autor Ing. Ivana Pilařová 

Ing. Ivana Pilařová

Sdílí Codexis13.4.2012 10:18 | Problematika technického zhodnocení pronajatého majetku nájemcem se vyskytuje v podnikatelském prostředí velmi často. Otázky s tím spojené řeší nájemci i pronajímatelé, přičemž společným rysem obou stran je častý výskyt chyb, přehlédnutí a nepochopení, což je zdrojem daňových doměrků na obou stranách.

Uplatnění slevy na manželku/manžela

Autor  Účetní Portál  

 Účetní Portál

Sdílí Codexis22.2.2012 10:48 | Poplatník si může podle § 35ba zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů uplatnit slevu ve výši 24.840 Kč na vyživovanou manželku/manžela žijící s poplatníkem v domácnosti, pokud její (jeho) vlastní příjem nepřesáhne částku za zdaňovací období 68.000 Kč.

Je-li manželka/manžel držitelem průkazu ZTP/P, zvyšuje se částka 24.840 Kč na dvojnásobek, tedy na 49 680 Kč.

Daňové změny s účinností od 1. 1. 2015 aneb zákon 458/2011 Sb. jedno inkasní místo - 1. část

Autor Ing. Ivana Pilařová 

Ing. Ivana Pilařová

20.2.2012 08:16 | Po téměř nekonečných peripetiích a rozpravách, byl nakonec schválen soubor daňových zákonů označovaných souhrnně jako „Daňová reforma“ a vydán ve Sbírce zákonů pod číslem 458/2011 Zákon o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů.
Účinnost naprosté většiny ustanovení je nasměrována na 1. 1. 2015, pouze změny ve zdaňování společností provozujících loterie, sázky a jiné podobné hry nabývají účinnosti již k 1. 1. 2012.

Porovnání nového pokynu GFŘ-D-6 s pokynem D-300

Autor Ing. Petra Svitková ,  Účetní Portál  

Ing. Petra Svitková Účetní Portál

13.1.2012 07:23 | Ve Finančním zpravodaji č. 7/2011 ze dne 30.11.2011 byl zveřejněn Pokyn GFŘ č. D-6 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, který nahrazuje dosavadní Pokyn D-300.
Nový pokyn GFŘ D-6 může být aplikován již pro zdaňovací období započatá v roce 2011.

Změny v zákoně o daních z příjmů od 1. 1. 2012

Autor  Účetní Portál  

 Účetní Portál

10.1.2012 07:00 | Zákon o daních z příjmů byl k 1.1.2012 novelizován 6 novelami. Stručný popis změn, které jednotlivé novely přinesly naleznete v článku.

Daňové změny s předpokládanou účinností od 1.1.2013 - I. díl

Autor Ing. Ivana Pilařová 

Ing. Ivana Pilařová

Sdílí Codexis4.10.2011 11:14 | Připravujeme aktualizaci článku ke schválenému znění zákona č. 458/2011 o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů.
Účinnost od 1. 1. 2015 (s vyjímkou některých ustanovení, která nabývají účinnosti od 1. 1. 2012 event. 1. 4. 2012)

Novela zákona o daních z příjmů od 1.1.2011 - fyzické osoby

Autor  Účetní Portál  

 Účetní Portál

29.11.2010 14:23 | Dne 23.11.2010 podepsal prezident ČR ve stavu legislativní nouze Návrh zákona, kterým se mění zákon č .586/1992 sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (sněmovní tisk č. 158 / senátní tisk č. 366.)
Novela byla zveřejněna ve Sbírce zákonů dne 8.12.2010 jako zákon č. 346/2010 Sb.
V první části materiálu naší společnosti Vás seznámíme s hlavními změnami, které se týkají fyzických osob. Druhá část se věnuje převážně změnám v dani z příjmů právnických osob a společných ustanovení.

Novela zákona o daních z příjmů od 1.1.2011 - základní změny u fyzických osob

Autor Ing. Zuzana Rylová Ph.D.

Ing. Zuzana Rylová Ph.D.

29.11.2010 14:15 | Dne 23.11.2010 podepsal prezident ČR ve stavu legislativní nouze Návrh zákona, kterým se mění zákon č .586/1992 sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (sněmovní tisk č. 158 / senátní tisk č. 366.)

V přiloženém článku Vás Ing. Zuzana Rylová seznámí se základními změnami u fyzických osob, které nabývají účinnost 1. 1. 2011.

Roční zúčtování záloh a daňového bonusu za rok 2009

Autor Ing. Růžena Klímová 

Ing. Růžena Klímová

7.5.2010 11:19 | Zaměstnanec má právo požádat posledního plátce daně nejpozději do 15. 2. 2010 o provedení roční zúčtování za rok 2009 a k tomuto datu musí doložit veškeré doklady nutné pro provedení ročního zúčtování.

Převodový můstek Rekodifikace

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :
 

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace