Články

FILTR        Autor      Rok      
ŘAZENÍ              

Dispozice s obchodním závodem - 4. část - Koupě obchodního závodu

Autor Ing. Pěva Čouková 

Ing. Pěva Čouková

23.10.2014 07:02 | Český účetní standard ČÚS 011 - Operace s obchodním závodem upravuje převážně pohled prodávajícího. Najdeme v něm však také krátkou úpravu pro kupujícího.
A právě pohledem kupujícího při koupi podniku se zabývá tento článek Ing. Pěvy Čoukové.
Dozvíte se v něm, jaká je právní úprava koupě obchodního závodu, ať už s oceňovacím rozdílem, tak i goodwillem v účetnictví a v zákoně o daních z příjmů. Na závěr článku najdete porovnání problematiky goodwillu a oceňovacího rozdílu k nabytému majetku.

Dispozice s obchodním závodem - 2. část - Prodej a koupě obchodního závodu - právní úprava

Autor Ing. Pěva Čouková 

Ing. Pěva Čouková

29.9.2014 06:53 | V několika příštích týdnech se budeme věnovat dispozicím s obchodním závodem, mezi něž patří také prodej a koupě obchodního závodu.
V úvodní části se seznamíme s právní úpravou obsaženou v zákoně o obchodních korporacích a novém občanském zákoníku, která se dotýká prodeje a koupě obchodního závodu.

Vybraná výkladová stanoviska KANCLu

Autor Mgr. Jan Šafránek 

Mgr. Jan Šafránek

4.8.2014 07:24 | Při studiu a aplikaci nové právní úpravy obsažené zejména v NOZ a ZOK vzniká celá řada otázek, na které je velmi těžké najít odpovědi. Rádi bychom v tomto příspěvku upozornili na některá výkladová stanoviska KANCLu, která úzce souvisejí s tématikou obchodních korporacích, zejména společností s ručením omezeným a akciových společností.

Důležité definice v praxi kapitálových společností od 1.1.2014

Autor Ing. Pěva Čouková 

Ing. Pěva Čouková

29.7.2014 06:19 | Pro pochopení problematiky zákona o korporacích č. 90/2012 Sb. (dále jen „ZOK“) a nového občanského zákoníku zákona č. 89/2012 Sb. (dále jen „NOZ“) je nezbytné vyjasnit si termíny, které jsou v praxi od 1.1.2014 používány.
Z čeho vychází termín vlastní kapitál a navazující termíny? To se dozvíte v přehledu Ing. Pěvy Čoukové.

Zákon o obchodních korporacích 2014 – část 14 - Novinky v úpravě akcií

Autor Mgr. Jan Šafránek 

Mgr. Jan Šafránek

22.7.2014 10:25 | Mnoho novinek přináší zákon o obchodních korporacích do právní úpravy akcií. ZOK umožňuje, aby akciová společnost vydala různé druhy akcií, aby a.s. namísto akcií se jmenovitou hodnotu vydala tzv. kusové akcie, ZOK stanovuje nové náležitosti akcií, nově upravuje samostatně převoditelná práva atd. Nejvýznamnější změny z našeho pohledu jsou shrnuty níže...

Zákon o obchodních korporacích 2014 – část 13 - Co nového přináší ZOK ve vztahu k a.s.?

Autor Mgr. Jan Šafránek 

Mgr. Jan Šafránek

22.7.2014 10:00 | Dosud jsme se v našich příspěvcích soustředili na problematiku s.r.o. I přesto, že jsme zdaleka téma s.r.o. nevyčerpali, budeme se v několika následujících příspěvcích věnovat z našeho pohledu nejvýznamnějším změnám, které přinesla rekodifikace soukromého práva, ve vztahu k a.s. V tomto příspěvku se pokusíme nejprve tyto nejvýznamnější změny shrnout, v dalších příspěvcích se pak budeme vybraným tématům věnovat podrobněji...

Zákon o obchodních korporacích 2014 – 12. část Novinky v odměňování jednatelů dle ZOK

Autor Mgr. Jan Šafránek 

Mgr. Jan Šafránek

22.7.2014 09:24 | Po delší odmlce a v návaznosti na předcházející příspěvek týkající se postavení jednatelů, problematiky péče řádného hospodáře a odpovědnosti jednatele za škodu způsobenou s.r.o. se níže věnujeme novinkám v odměňování jednatelů a osob jednateli blízkých...

Zákon o obchodních korporacích 2014 – 11. část Co čeká na jednatele po 1. 1. 2014?

Autor Mgr. Jan Šafránek 

Mgr. Jan Šafránek

22.7.2014 09:10 | Značné dopady bude mít nová právní úprava na orgány obchodních korporací a/nebo jejich členy, přirozeně tedy i na jednatele s.r.o. NOZ i ZOK přináší celou řadu novinek, a to zejména ve vztahu k důsledkům porušení povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře. V tomto příspěvku se pokusíme v obecné rovině shrnout, jaké je postavení jednatelů s.r.o. po 01.01.2014.

Zákon o obchodních korporacích 2014 - 10. část - Společenská smlouva po 1.1.2014 aneb několik doporučení pro s.r.o.

Autor Mgr. Jan Šafránek 

Mgr. Jan Šafránek

22.7.2014 08:15 | V našich dosavadních příspěvcích jsme mnohokrát zopakovali, jakou důležitost přikládáme znění společenské smlouvy společnosti s ručením omezeným po 01.01.2014, a co vše by měla nebo naopak neměla společenská smlouva s.r.o. nově obsahovat. Protože se rok 2014 nezadržitelně blíží, je nejvyšší čas říci si něco krátce o tom, jak se nejlépe na příchod nové právní úpravy připravit. V tomto příspěvku bychom rádi shrnuli naše dosavadní doporučení týkající již existujících s.r.o. ve vztahu k provádění nezbytných opatření a změn souvisejících s příchodem nové právní úpravy, zejména změn společenské smlouvy s.r.o., a nastínili z našeho pohledu ideální časový harmonogram přijímání a zavádění těchto změn...

Zákon o obchodních korporacích 2014 - 9. část - OBCHODNÍ REJSTŘÍK PO 1.1.2014

Autor Mgr. Jan Šafránek 

Mgr. Jan Šafránek

22.7.2014 07:49 | S problematikou práva obchodních společností, která vstoupí v účinnost dne 01.01.2014, úzce souvisí problematika obchodního rejstříku. Vzhledem k tomu, že i v této oblasti dojde k několika zajímavým změnám, věnujeme se v tomto příspěvku právní úpravě obchodního rejstříku a zápisů do obchodního rejstříku po 1.1.2014.
Spoluautorem tohoto příspěvku je Petr Müller.

Převodový můstek Rekodifikace

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :
 

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace