Články

FILTR        Autor      Rok      
ŘAZENÍ              
VŠEPředchozí   1 ... 6Následující

Vypořádací a uvolněný podíl v s.r.o. po novele ZOK

Autor Mgr. Lola Floriánová 

Mgr. Lola Floriánová

21.12.2020 09:24 | Zaznamenali jste, jaké změny v oblasti uvolněného podílu a vypořádacího podílu s. r. o. přináší od 1. 1. 2021 novela zákona o obchodních korporacích? Pokud ne, doporučuji Vám k přečtení článek, který pro Vás připravila Lola Florianová.

Jana

Tichý společník a daň z příjmů

Autor Ing. Ivan Macháček 

Ing. Ivan Macháček

16.10.2020 16:22 | Článků o tichém společenství je jako šafránu… Měli jste v účetnictví klienta někdy tuto formu? Pokud ano, jaký? Peněžitý, to by mohlo být jednoduché. Nepeněžitý? Jak oceníme v účetnictví? Je zde podobnost s vklady do společnosti? Řekla bych, že ani ne. Občanský zákoník ani zákon o korporacích nestanovuje povinnost ocenění vkladu movité věci, ponechává vše na společenské smlouvě. A zákon o daních z příjmů? Ten nějakou úpravu má.
Doporučuji si přečíst článek, je určitě zajímavý a pokud jste tento případ neměli, zítra Vám může přistát na stole.

Krásné dny přeje Pěva

Odstoupení člena orgánu obchodní korporace z funkce v nevhodnou dobu

Autor  Jan Mandík 

 Jan Mandík

18.9.2020 09:32 | Nejvyšší soud ČR se na konci roku 2019 vyjádřil k tématu, které je nyní díky komplikacím v souvislosti s výskytem pandemie Covid-19 velmi aktuální. Jaké dopady má odstoupení člena orgánu obchodní korporace z funkce v nevhodnou dobu?

Jan Mandík

Cestovní náhrady u společníků společností s ručením omezeným a členů kolektivních statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob

Autor JUDr.  Marie Salačová 

JUDr.  Marie Salačová

Sdílí Codexis Audio nahrávka14.7.2020 10:01 | O jakou právní úpravu se opřít při proplácení cestovních náhrad např. jednatelům s. r. o.? Je možné použít zákoník práce, který ale upravuje pouze cestovní náhrady osob v pracovněprávních vztazích? Na tyto i další související otázky naleznete odpovědi v článku paní Marie Salačové.

Jana

Právnická osoba jako statutární nebo kontrolní orgán kapitálových společností a družstev po velké novele ZOK

Autor Mgr. Lola Floriánová 

Mgr. Lola Floriánová

Audio nahrávka29.6.2020 09:01 | Článek od paní Floriánové nám přináší stručný přehled toho, co přinese novela ZOK. Mluví o tom, že právnická osoba bude muset zplnomocnit jednu jedinou fyzickou, aby ji v její funkci voleného orgánu zastupovala.

Lucie

Daňové řešení prodeje cenných papírů

Autor Ing. Ivan Macháček 

Ing. Ivan Macháček

Audio nahrávka16.6.2020 17:06 | V textu si rozebereme podmínky pro osvobození příjmů z úplatného převodu cenných papírů u fyzické osoby a uvedeme si odlišné řešení zdanění příjmů z prodeje cenných papírů zahrnutých a nezahrnutých v obchodním majetku fyzické osoby.

Ivan Macháček

Odměňování členů volených orgánů obchodních korporací nyní a ve světle novely ZOK

Autor Mgr. Lola Floriánová 

Mgr. Lola Floriánová

Audio nahrávka8.6.2020 18:08 | Článek od paní Mgr. Loly Floriánové mluví o možnostech zaměstnání členů volených orgánů a vlivu novely ZOK na tyto smlouvy.

Lucie

Valná hromada online – podmínky konání virtuální valné hromady v době koronaviru i jindy a související rizika

Autor Mgr. Lola Floriánová 

Mgr. Lola Floriánová

Audio nahrávka3.6.2020 11:18 | V současné době je více než aktuální konání valné hromady virtuálně, tedy bez fyzické přítomnosti společníků na jednom místě či alternativně částečně za fyzické přítomnosti společníků a částečně online. Jak to vlastně funguje?

Lola Floriánová

Na co nezapomenout ve smlouvě o převodu akcií nebo podílu s rozhodčí doložkou

Autor Mgr. Ing. Martin Lukáš , JUDr. Michaela Koblasová, Ph.D.

Mgr. Ing. Martin Lukáš JUDr. Michaela Koblasová, Ph.D.

Audio nahrávka20.1.2020 15:36 | Běžnou smlouvou je dnes smlouva o převodu podílu, případně převod akcií. Ústavní soud rozhodl o případu, který se jeví, jako ze „špatného snu“.
Předpokládám, že tento článek je zejména pro nás „neprávníky“. Určitě jste už slyšeli o rozhodčích doložkách smluv, které navazují na zákon o rozhodčím řízení. Stačí si na google zadat výhody rozhodčích doložek a najdete především důvod – rychlejší vyřízení sporu a s tím související nižší finanční náklady. Právě příslib rychlejšího vyřešení sporu může být důvodem, že rozhodčí doložku sepíšeme.
Nicméně případ řešený Ústavním soudem ukazuje, že je potřeba si na tyto doložky dát pozor. Příběh zde je nespravedlivý a neuvěřitelný. Nicméně další skutečností je to, že spory bez rozhodčích doložek jsou u nás v ČR vyřešené za roky až desetiletí. A to už je obvykle pozdě, mnohdy subjekt sporu „nepřežije“, pokud jde o větší sporné částky. To známe třeba z problematiky zajišťovacích příkazů.

P.
www.pevacoukova.cz

Postup při nakládání s uvolněným podílem ve společnosti s ručením omezeným ve světle vládní novely – část II.

Autor Mgr. Elena Donátová,  LL.M.

Mgr. Elena Donátová,  LL.M.

Audio nahrávka16.12.2019 22:00 | Přinášíme Vám druhou část článku od Mgr. Eleny Donátové, LL.M., který má za cíl provést Vás postupem při nakládání s uvolněným podílem v s.r.o. nevtěleným do kmenového listu ve smyslu aktuálně platné právní úpravy s tím, že zdůrazní vybrané výkladové problémy a jejich případné řešení nabízené novelou.
Vaší pozornosti doporučujeme i několik našich příkladů – viz sekce ,,Mohlo by Vás zajímat''.

Jana

Postup při nakládání s uvolněným podílem ve společnosti s ručením omezeným ve světle vládní novely – část I.

Autor Mgr. Elena Donátová,  LL.M.

Mgr. Elena Donátová,  LL.M.

Audio nahrávka9.12.2019 14:08 | Novela zákona o korporacích č. 90/2012 Sb. je na pořadu senátu ještě letos. Je pro mne neuvěřitelné, že je to první novela zákona, který vstoupil v roce 2014, a to spolu s novým občanským zákoníkem.
Problematika uvolněného podílu byla výraznou změnou rekodifikace k 1. 1. 2014. Změnilo se díky nové úpravě dříve používané účtování. Připomeňme si, že společnost již podíl na s.r.o. nenabývá, ale jedná jen jako zástupce. Nemůže tedy „uvolněný podíl“ účtovat na skupinu 25 - Krátkodobý finanční majetek a pokud se bude podíl prodávat, neprodává jej jako vlastník, ale jen jako zástupce. Děkujeme za připravovanou úpravu § 213 ZOK, který nám novým zněním možný prodeji obchodního podílu lépe vyřeší.
Těšíme se na pokračování.

P.
www.pevacoukova.cz

Závěry koordinačních výborů – podzim 2019

Autor Ing. Ivana Pilařová 

Ing. Ivana Pilařová

Audio nahrávka6.12.2019 09:00 | Nové koordinační výbory jsou zajímavé. Považuji je za povinnou literaturu a „dlužím" Vám moje povídání nad koordinačními výbory. Zasekla jsem se na stravenkách neboli jednoúčelových a víceúčelových poukazech. Kdo z Vás jste byli na naší podnikatelské konferenci, víte, že jsme je bouřlivě řešili s Olgou Hochmannovou. Děkuji moc za přehled vybraných koordinační výborů.

P.
www.pevacoukova.cz

P.S. Víte, že máme od roku 2004 „natrhané“ po jednotlivých příspěvcích na webu? Může se hodit. Dříve než jsem začala natáčet moje Povídání nad koordinačními výbory, jsem je četla jako rak. Mohlo by se Vám hodit. Tedy četla jsem závěr a  pokud byl zajímavý, tak jsem četla začátek. Mnohdy jsem si se závěrem vystačila a vše potřebné pochopila.

Podmínky pro rozdělení zisku v kapitálových společnostech dříve a dnes - je vše jinak?

Autor Mgr. Lola Laštovičková 

Mgr. Lola Laštovičková

18.6.2019 22:35 | Paní magistra přináší zajímavý článek o výplatě podílů na zisku versus zálohy na podíly na zisku. Právo na podíly na zisku patří mezi základní práva společníka. Samozřejmě za podmínky, že jsou splněny podmínky dané zákonem o korporacích (zákon č. 90/2012 Sb.).
Dlouhodobě doporučuji vyplácet podíly na zisku, protože jsou jisté a nehrozí, že se budou vracet. A lze je vyplácet podle mého názoru i v době po 6 měsících od rozvahového dne. Jak uvádí paní magistra, odborníci se odklánějí od názoru, že lze podíly na zisku vyplácet jen 6 měsíců od rozvahového dne. Je dobré to vědět, protože potom ve většině případů nepotřebujete vyplácet zálohy na podíly na zisku. A tak budete v jistotě, že nebudete žádné peníze vracet. U výplaty záloh to samozřejmě nemůžeme s jistotou předjímat. Nic to nemění na skutečnosti, že některým společnostem se mohou zálohy na podíly na zisku z různých důvodů hodit.

Pěva

Malý upgrade daňových, účetních a právních znalostí na počátku roku 2017

Autor Ing. Ivana Pilařová 

Ing. Ivana Pilařová

Audio nahrávka23.5.2017 22:32 | Přinášíme Vám článek paní Ivany Pilařové, který obsahuje soubor aktualit různého druhu z oblasti daně z příjmů, DPH, účetnictví a obchodního práva, zajímavých závěrů Koordinačního výboru, zajímavých judikátů, informací a sdělení GFŘ na různá daňová témata a k zákonu o evidenci tržeb.
Petra

Podíl – právní předpisy

Autor Ing. Pěva Čouková 

Ing. Pěva Čouková

21.1.2016 10:11 | Můj článek Podíl - právní předpisy Vás chce obecně informovat o tom, co je podíl v návaznosti na zákon o korporacích (ZOK). Chce Vás dále informovat o tom, že na rozdíl od dřívější legislativy, může být od 1.1.2014 podílů u s. r. o. více.
Podle obchodního zákoníku platného do 31. 12. 2013 byl podíl vždy jen jeden. Naleznete zde jednoduchý návod, jak poznat ze společenské smlouvy, že máte ve vaší společnosti s ručením omezeným více podílů.

Monistický a dualistický systém v akciové společnosti

Autor Mgr. Lola Laštovičková , Mgr. Jan Šafránek 

Mgr. Lola Laštovičková Mgr. Jan Šafránek

24.9.2015 07:11 | Zákon o obchodních korporacích zavádí novinku v podobě monistického systému. Dle dřívějšího obchodního zákoníku mohla mít akciová společnost pouze valnou hromadu, představenstvo a dozorčí radu. Jaké složení odpovídá novému monistickému systému se dočtete v článku.

Podnikatelská seskupení

Autor Mgr. Lola Laštovičková , Mgr. Jan Šafránek 

Mgr. Lola Laštovičková Mgr. Jan Šafránek

11.6.2015 07:57 | Zákon o obchodních korporacích rozlišuje mezi třemi úrovněmi podnikatelských seskupení - ovlivnění, ovládání a řízení (koncern).
Důležité je si uvědomit, že vlivnou, ovládající či řídící osobou může být i osoba zahraniční, rozhodný je pouze právní řád, kterým se řídí ovlivněná, ovládaná a řízená osoba.
Dále se v článku Mgr. Loly Laštovičkové a Mgr. Jana Šafránka z advokátní kanceláře bnt | attorneys-at-law dozvíte i to, jak je statutární orgán ovládané a řízené osoby povinen připravit a založit do sbírky listin zprávu o vztazích.

Záloha na podíly na zisku a podíly na zisku 2015

Autor Ing. Pěva Čouková 

Ing. Pěva Čouková

23.2.2015 08:00 | Problémem roku 2015 a následujících let je otázka, zda v roce přijetí zálohy na podíly na zisku máme účtovat u příjemce peněz o přijaté záloze, nebo zda můžeme účtovat o pohledávce a výnosech.
Jaké je tedy správné účtování ve světle nejnovější judikatury?
Podívejme se na řešení v příkladu Ing. Pěvy Čoukové.

Dispozice s obchodním závodem - 7. část - Rekapitulace pacht obchodního závodu

Autor Ing. Pěva Čouková 

Ing. Pěva Čouková

27.11.2014 08:00 | V závěrečné části věnované pachtu obchodního závodu si celou problematiku zrekapitulujeme a v návaznosti na právní úpravu.
V jedné souhrnné tabulce se dozvíme veškeré souvislosti pachtu obchodního závodu, pojmeme občanský zákoník (NOZ), postup pro odepisování, DPH u převodu obchodního závodu, účetnictví - tvorba rezerv, opravných položek, časového rozlišení, a také problematiku silniční daně a daně z nemovitých věcí u pachtu obchodního závodu.

Vztah společníků a jednatelů k jejich společnostem

Autor Ing. Pavel Běhounek 

Ing. Pavel Běhounek

11.11.2014 11:12 | Společnosti s ručením omezeným se již staly samozřejmou součástí každodenního života, avšak rozumné uspořádání vztahu společníků resp. jednatelů k jejich společnostem praxe (bohužel i teorie) se stále teprve hledá. Tento článek stručně shrnuje možná řešení a upozorňuje na případná rizika...

Dispozice s obchodním závodem - 4. část - Koupě obchodního závodu

Autor Ing. Pěva Čouková 

Ing. Pěva Čouková

23.10.2014 07:02 | Český účetní standard ČÚS 011 - Operace s obchodním závodem upravuje převážně pohled prodávajícího. Najdeme v něm však také krátkou úpravu pro kupujícího.
A právě pohledem kupujícího při koupi podniku se zabývá tento článek Ing. Pěvy Čoukové.
Dozvíte se v něm, jaká je právní úprava koupě obchodního závodu, ať už s oceňovacím rozdílem, tak i goodwillem v účetnictví a v zákoně o daních z příjmů. Na závěr článku najdete porovnání problematiky goodwillu a oceňovacího rozdílu k nabytému majetku.

Dispozice s obchodním závodem - 2. část - Prodej a koupě obchodního závodu - právní úprava

Autor Ing. Pěva Čouková 

Ing. Pěva Čouková

29.9.2014 06:53 | V několika příštích týdnech se budeme věnovat dispozicím s obchodním závodem, mezi něž patří také prodej a koupě obchodního závodu.
V úvodní části se seznamíme s právní úpravou obsaženou v zákoně o obchodních korporacích a novém občanském zákoníku, která se dotýká prodeje a koupě obchodního závodu.

Vybraná výkladová stanoviska KANCLu

Autor Mgr. Jan Šafránek 

Mgr. Jan Šafránek

4.8.2014 07:24 | Při studiu a aplikaci nové právní úpravy obsažené zejména v NOZ a ZOK vzniká celá řada otázek, na které je velmi těžké najít odpovědi. Rádi bychom v tomto příspěvku upozornili na některá výkladová stanoviska KANCLu, která úzce souvisejí s tématikou obchodních korporacích, zejména společností s ručením omezeným a akciových společností.

Důležité definice v praxi kapitálových společností od 1.1.2014

Autor Ing. Pěva Čouková 

Ing. Pěva Čouková

29.7.2014 06:19 | Pro pochopení problematiky zákona o korporacích č. 90/2012 Sb. (dále jen „ZOK“) a nového občanského zákoníku zákona č. 89/2012 Sb. (dále jen „NOZ“) je nezbytné vyjasnit si termíny, které jsou v praxi od 1.1.2014 používány.
Z čeho vychází termín vlastní kapitál a navazující termíny? To se dozvíte v přehledu Ing. Pěvy Čoukové.

Zákon o obchodních korporacích 2014 – část 14 - Novinky v úpravě akcií

Autor Mgr. Jan Šafránek 

Mgr. Jan Šafránek

22.7.2014 10:25 | Mnoho novinek přináší zákon o obchodních korporacích do právní úpravy akcií. ZOK umožňuje, aby akciová společnost vydala různé druhy akcií, aby a.s. namísto akcií se jmenovitou hodnotu vydala tzv. kusové akcie, ZOK stanovuje nové náležitosti akcií, nově upravuje samostatně převoditelná práva atd. Nejvýznamnější změny z našeho pohledu jsou shrnuty níže...

Zákon o obchodních korporacích 2014 – část 13 - Co nového přináší ZOK ve vztahu k a.s.?

Autor Mgr. Jan Šafránek 

Mgr. Jan Šafránek

22.7.2014 10:00 | Dosud jsme se v našich příspěvcích soustředili na problematiku s.r.o. I přesto, že jsme zdaleka téma s.r.o. nevyčerpali, budeme se v několika následujících příspěvcích věnovat z našeho pohledu nejvýznamnějším změnám, které přinesla rekodifikace soukromého práva, ve vztahu k a.s. V tomto příspěvku se pokusíme nejprve tyto nejvýznamnější změny shrnout, v dalších příspěvcích se pak budeme vybraným tématům věnovat podrobněji...

Zákon o obchodních korporacích 2014 – 12. část Novinky v odměňování jednatelů dle ZOK

Autor Mgr. Jan Šafránek 

Mgr. Jan Šafránek

22.7.2014 09:24 | Po delší odmlce a v návaznosti na předcházející příspěvek týkající se postavení jednatelů, problematiky péče řádného hospodáře a odpovědnosti jednatele za škodu způsobenou s.r.o. se níže věnujeme novinkám v odměňování jednatelů a osob jednateli blízkých...

Zákon o obchodních korporacích 2014 – 11. část Co čeká na jednatele po 1. 1. 2014?

Autor Mgr. Jan Šafránek 

Mgr. Jan Šafránek

22.7.2014 09:10 | Značné dopady bude mít nová právní úprava na orgány obchodních korporací a/nebo jejich členy, přirozeně tedy i na jednatele s.r.o. NOZ i ZOK přináší celou řadu novinek, a to zejména ve vztahu k důsledkům porušení povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře. V tomto příspěvku se pokusíme v obecné rovině shrnout, jaké je postavení jednatelů s.r.o. po 01.01.2014.

Zákon o obchodních korporacích 2014 - 10. část - Společenská smlouva po 1.1.2014 aneb několik doporučení pro s.r.o.

Autor Mgr. Jan Šafránek 

Mgr. Jan Šafránek

22.7.2014 08:15 | V našich dosavadních příspěvcích jsme mnohokrát zopakovali, jakou důležitost přikládáme znění společenské smlouvy společnosti s ručením omezeným po 01.01.2014, a co vše by měla nebo naopak neměla společenská smlouva s.r.o. nově obsahovat. Protože se rok 2014 nezadržitelně blíží, je nejvyšší čas říci si něco krátce o tom, jak se nejlépe na příchod nové právní úpravy připravit. V tomto příspěvku bychom rádi shrnuli naše dosavadní doporučení týkající již existujících s.r.o. ve vztahu k provádění nezbytných opatření a změn souvisejících s příchodem nové právní úpravy, zejména změn společenské smlouvy s.r.o., a nastínili z našeho pohledu ideální časový harmonogram přijímání a zavádění těchto změn...

Zákon o obchodních korporacích 2014 - 9. část - OBCHODNÍ REJSTŘÍK PO 1.1.2014

Autor Mgr. Jan Šafránek 

Mgr. Jan Šafránek

22.7.2014 07:49 | S problematikou práva obchodních společností, která vstoupí v účinnost dne 01.01.2014, úzce souvisí problematika obchodního rejstříku. Vzhledem k tomu, že i v této oblasti dojde k několika zajímavým změnám, věnujeme se v tomto příspěvku právní úpravě obchodního rejstříku a zápisů do obchodního rejstříku po 1.1.2014.
Spoluautorem tohoto příspěvku je Petr Müller.

Zákon o obchodních korporacích 2014 - 8. část - POSTAVENÍ SPOLEČNÍKŮ S.R.O. DLE ZOK

Autor Mgr. Jan Šafránek 

Mgr. Jan Šafránek

22.7.2014 07:36 | Již v předcházejících příspěvcích jsme poukazovali na nezbytnost precizní textace práv a povinností společníků ve společenské smlouvě s.r.o. V tomto příspěvku se spíše snažíme pojmenovat obecně, co se v postavení společníků od 01.01.2014 mění. Podrobně se jednotlivým změnám budeme samozřejmě věnovat i nadále, a to v dalších příspěvcích, které připravujeme.

Zákon o obchodních korporacích 2014 - 7. část - UVOLNĚNÝ PODÍL A VYPOŘÁDACÍ PODÍL V S.R.O. PO 1.1.2014

Autor Mgr. Jan Šafránek 

Mgr. Jan Šafránek

21.7.2014 18:07 | V předcházejícím příspěvku jsme se věnovali smluvnímu převodu podílu, tedy situaci, kdy převodce a nabyvatel podílu si v rámci zákona a při zohlednění společenské smlouvy převádějí podíl za předem jasně sjednaných podmínek. Níže se věnujeme situacím, které mohou nastat v případech smrti nebo zániku společníka nebo v případech zániku účasti společníka v s.r.o. jinak než převodem za současného trvání s.r.o...

Zákon o obchodních korporacích 2014 - 6. část - PŘEVOD PODÍLU V S.R.O. DLE ZOK

Autor Mgr. Jan Šafránek 

Mgr. Jan Šafránek

21.7.2014 17:58 | Nejběžnějším způsobem nakládání s podíly v s.r.o. je jejich převod. Obecně lze shrnout, že ZOK převod podílů podstatně zjednodušuje. V případě převodu kmenového listu dokonce ZOK nepožaduje ani uzavření písemné smlouvy. Ale nepředbíhejme...

Zákon o obchodních korporacích 2014 - 2. část - ZÁLOHY NA PODÍL NA ZISKU

Autor Mgr. Jan Šafránek 

Mgr. Jan Šafránek

21.7.2014 16:36 | Od 01.01.2014 bude možné vyplácet společníkům obchodních korporací zálohy na podíl na zisku (viz § 40 ZOK), což podle právní úpravy platné a účinné do 31.12.2013 nebylo možné (srov. § 178 odst. 1 věta třetí ObchZ)...

Zákon o obchodních korporacích 2014 - 5. část - PODÍLY V S.R.O. PO REKODIFIKACI

Autor Mgr. Jan Šafránek 

Mgr. Jan Šafránek

1.7.2014 07:57 | Dle aktuální právní úpravy obsažené v obchodním zákoníku může mít každý společník s.r.o. pouze jeden (obchodní) podíl (§ 114 odst. 2 ObchZ). ZOK výše uvedenou zásadu opouští a umožňuje, za předpokladu, že tak stanoví společenská smlouva s.r.o., existenci více druhů podílů (§ 32 odst. 1 a § 135 odst. 2 ZOK)...

Limited company and the financial aid from the only existing shareholder

Autor Ing. Vladimír  Zdražil 

Ing. Vladimír  Zdražil

Audio nahrávka13.6.2014 08:23 | Pokusíme se zamyslet nad poměrně komplikovanou záležitostí, a to jsou půjčky společníka do společnosti. Máme malou společnost s ručením omezeným, která je momentálně nesolventní a snaží se sjednat úvěr u banky, avšak je vyžadováno zajištění nemovitostí. Není jiné možnosti, než že společník poskytne společnosti krátkodobou půjčku. Jak takové půjčky sjednávat, za jakých podmínek. Jak jsme na tom s úroky, a jak by měly být vysoké? Pojďme si na tyto otázky odpovědět v odborném anglickém příspěvku Ing. Vladimíra Zdražila

Nová legislativa zjednodušeně aneb rekodifikace na pokračování 9. část - Nové termíny v daňových předpisech – vlastní definice ZDP

Autor Ing. Pěva Čouková 

Ing. Pěva Čouková

3.4.2014 16:25 | Další část "Rekodifikace na pokračování" se zabývá novými termíny v daňových předpisech, hlavně novým termínům obsaženým v zákoně o daních z příjmů.
Dozvíte se, co zákon o daních z příjmů považuje za věc hmotnou a movitou, co je obchodní závod, cenné papíry, jednotka a další.

Nová legislativa zjednodušeně aneb rekodifikace na pokračování 2. část - Právnické osoby podle NOZ

Autor Ing. Pěva Čouková 

Ing. Pěva Čouková

7.2.2014 14:15 | V druhé části cyklu "Nová legislativa zjednodušeně aneb rekodifikace na pokračování" se věnujeme pojmu právnická osoba a jaké jsou typy právnických osob zařizované podle soukromého a veřejného práva.

Rekodifikace obchodního a občanského práva k 1. 1. 2014

Autor Ing. Ivana Pilařová 

Ing. Ivana Pilařová

9.12.2013 08:38 | S účinností od 1. 1. 2014 nabude účinnosti dvojice zásadních zákonů měnících naše soukromé a i podnikatelské aktivity na další dlouhé roky dopředu. Jedná se o zákon 89/2012 Sb. – občanský zákoník (dále jen „NOZ“) a zákon 90/2012 Sb. – zákon o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“). Již tyto dva zákony vyvolají zásadní změny v celém právním prostředí.
V tomto článku vyzvedne Ing. Ivana Pilařová některá důležitá fakta k rekodifikaci.

Účetní a daňové novinky podzimu roku 2013 - část 4. - Novinky v současném obchodním právu

Autor Ing. Ivana Pilařová 

Ing. Ivana Pilařová

2.12.2013 10:20 | Zákonem 179/2013 Sb. došlo s účinností od 1. 7. 2013 k novele obchodního zákoníku ve vztahu ke splatnosti faktur. Novelizované nařízení vlády stanoví výši sankce za opožděnou úhradu peněžitého závazku – tj. úroku z prodlení...

Ukončení účasti ve společnosti jinak než převodem – VYPOŘÁDACÍ PODÍL ZCELA NOVĚ od 1. 1. 2014

Autor Ing. Pěva Čouková 

Ing. Pěva Čouková

25.11.2013 09:09 | Nově a odlišně od stávající úpravy je řešena problematika vypořádacího podílu a následně u společnosti s ručením omezeným také problematika uvolněného podílu. Vypořádací podíl náleží každé oprávněné osobě, popř. jejímu právnímu nástupci a vyplácí se dispozitivně v penězích. Hodnota vypořádacího podílu se určuje obecně z hodnoty závodu korporace, v níž zanikla...

Zánik společnosti v zákoně o obchodních korporacích

Autor JUDr. Lucie Josková Ph.D., LL.M.

JUDr. Lucie Josková Ph.D., LL.M.

29.10.2013 08:40 | Prezentace z účetní a daňové konference pro podnikatele: REKODIFIKACE PRÁVA K 1.1.2014 PRÁVO, ÚČETNICTVÍ DANĚ dne 23.10.2013 - zákon o obchodních korporacích

Účetní a daňové dopady souvislosti zákona o obchodních korporacích

Autor Ing. Pěva Čouková , Ing. Jana Skálová Ph.D.

Ing. Pěva Čouková Ing. Jana Skálová Ph.D.

29.10.2013 08:35 | Prezentace z účetní a daňové konference pro podnikatele: REKODIFIKACE PRÁVA K 1.1.2014 PRÁVO, ÚČETNICTVÍ DANĚ dne 23.10.2013 - zákon o obchodních korporacích

Akciová společnost v zákoně o obchodních korporacích

Autor JUDr.  Jaromír Kožiak 

JUDr.  Jaromír Kožiak

29.10.2013 08:30 | Prezentace z účetní a daňové konference pro podnikatele: REKODIFIKACE PRÁVA K 1.1.2014 PRÁVO, ÚČETNICTVÍ DANĚ dne 23.10.2013 - zákon o obchodních korporacích

Společnost s ručením omezeným po 1.1.2014

Autor Mgr. Jan Šafránek 

Mgr. Jan Šafránek

29.10.2013 08:25 | Prezentace z účetní a daňové konference pro podnikatele: REKODIFIKACE PRÁVA K 1.1.2014 PRÁVO, ÚČETNICTVÍ DANĚ dne 23.10.2013 - zákon o obchodních korporacích

Staré a nové právní formy právnických osob po rekodifikaci soukromého práva

Autor Doc. JUDr. Kateřina Ronovská Ph.D.

Doc. JUDr. Kateřina Ronovská Ph.D.

29.10.2013 08:15 | Prezentace z účetní a daňové konference pro podnikatele: REKODIFIKACE PRÁVA K 1.1.2014 PRÁVO, ÚČETNICTVÍ DANĚ dne 22.10.2013 - Nový občanský zákoník, Zákon o obchodních korporacích

Cutting down registered capital for loss coverage

Autor Ing. Vladimír  Zdražil 

Ing. Vladimír  Zdražil

Audio nahrávka30.8.2013 08:47 | Akciová společnost je několik zdaňovacích období ve ztrátě. Je navrhováno uhradit tuto ztrátu pomocí snížení základního kapitálu. Jak budeme účetně postupovat a jaké závěry je nutné mít z valné hromady?

Zákon o obchodních korporacích 2014 - 1. část - NĚKOLIK POZNÁMEK K REKODIFIKACI

Autor Mgr. Jan Šafránek 

Mgr. Jan Šafránek

4.6.2013 06:40 | Dne 01. 01. 2014 byl měl nabýt účinnosti soubor právních norem, které představují v pravém slova smyslu revoluci v soukromém právu.
Dnes představujeme úvodní článek k připravované sérii článků k novému zákonu o obchodních korporacích.

Nový občanský zákoník a jeho dopad do systému soukromého práva

Autor Ing. Pavel Běhounek 

Ing. Pavel Běhounek

22.4.2013 07:32 | Cílem tohoto příspěvku je seznámit čtenáře s rozložením úpravy rekodifikovaného soukromého práva mezi NOBČZ a další předpisy, a to včetně dopadů do právní úpravy veřejného práva. Znalost této problematiky nám pomůže vyznat se nejen v NOBČZ, ale v soukromém právu (zejména v právu obchodním) jako celku – datum 1.1.2014 se nezadržitelně blíží, vrcholí přijímání legislativních změn doprovázejících rekodifikaci soukromého práva a tak je nejvyšší čas se začít s rekodifikací intenzivně seznamovat....

Mediace

Autor Doc. Ing. Hana Březinová CSc.

Doc. Ing. Hana Březinová CSc.

10.9.2012 09:43 | Od 1. září 2012 zasáhl do vztahů mezi subjekty, které jsou v určitém konfliktu, nový zákon o mediaci. Tento zákon (č. 202/2012 Sb.) má za úkol umožnit mimosoudní řešení sporů.

Statutáři - změny legislativy

Autor Ing. Pavel Běhounek 

Ing. Pavel Běhounek

Sdílí Codexis6.12.2011 07:33 | V návaznosti na diskuse na téma souběhu výkonu funkce jednatelů a členů představenstev (vyvolané rozhodnutím Nejvyššího správního soudu 3 Ads 119/2010 - 58 z 9.12.2010) byly od počátku roku 2011 připravovány legislativní změny, které uvedeným osobám od 1.1.2012 umožňují účast na důchodovém a nemocenském pojištění, odstraňují zásadní rozdíly mezi jednotlivými typy odměn (mzda, odměna jednatele nebo odměna člena představenstva) a také umožňují výkon obchodního vedení společností v pracovněprávním vztahu i pro jednatele či členy představenstva. Změny v sociálním zabezpečení jsou součástí novely zákona o nemocenském pojištění (její součástí je i novelizace zákona o daních z příjmů odstraňující daňovou neuznatelnost odměn členů statutárních a dalších orgánů právnických osob). Možnost uzavření platného pracovního poměru na výkon funkce ředitele apod. s osobami, které jsou jednateli či členy představenstev, umožňuje novela obchodního zákoníku, která byla 29.11.2011 vyhlášena ve Sbírce zákonů pod č. 351/2011 Sb.

Aktuálně k souběhu funkcí jednatelů a členů představenstev

Autor Ing. Pavel Běhounek 

Ing. Pavel Běhounek

Sdílí Codexis17.5.2011 09:33 | Nejvyšší správní soud (NSS) dne 9.12.2010 svým rozhodnutím 3 Ads 119/2010 - 58 potvrdil rozhodnutí správy sociálního zabezpečení, která neuznala, že by pracovní smlouva jednatele sjednaná na pozici ředitele založila účast na nemocenském pojištění. Uvedený rozsudek byl dokonce již potvrzen i nálezem Ústavního soudu, který 21.4.2011 usnesením III. ÚS 184/11 odmítl ústavní stížnost podanou v dané věci.

Převodový můstek Rekodifikace

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :
 

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace