Články

FILTR        Autor      Rok      
ŘAZENÍ              
VŠEPředchozí   12Následující

eNeschopenka v praxi

Autor Ing. Tomáš Stejskal

Ing. Tomáš Stejskal

Nové Audio nahrávka7.7.2020 13:32 | Víte, s jakými povinnostmi na straně lékařů a zaměstnavatelů se pojí eNeschopenka? Které formuláře je potřeba v které fázi pracovní neschopnosti zaměstnance předložit? Využíváte služby ePortálu ČSSZ? Pro vyjasnění tam, kde to potřebujete, či pro ověření, že máte vše „v malíčku“, Vám přinášíme článek pana Tomáše Stejskala.

Jana

Aktuální změny – 14. týden

Autor Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

3.4.2020 10:20 | ➡️ ZVLÁDNEME TYTO DNY SPOLU ⬅️

Přináším Vám přehled mých aktualit k nouzovému stavu, který Vás, věřím, přehledně navede na správné řešení konkrétní oblasti. Uvádím zdroj informace a odkaz na potřebné právní a jiné poklady. Informace momentálně rozdělené do 8 částí můžete sledovat na našem webu, kde jsou průběžně aktualizované. Aktualizujeme téměř denně. Například dnes už vím z prohlášení paní ministryně, že příspěvek 25 000 Kč (naše kapitola 8), který má již formu poslaneckého návrhu, se předělává a bude jinak. Tlak nespokojené veřejnosti byl veliký. Osobně vnímám, že jsou podpory pro OSVČ a nic pro právnické osoby, myslím restaurace, výrobní firmy a mnohé další.

Pěva
www.pevacoukova.cz, zakladatelka a ❤️ Účetního Portálu

Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě)

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

Sdílí Codexis10.12.2019 15:10 | Náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti v roce 2020. Ano, platíme jako zaměstnavatel prvních 14 dnů pracovní neschopnosti, a to včetně první tří dnů. Karenční doba je zrušena od poloviny loňského roku. Víme, z čeho náhradu počítáme a jak redukujeme? Známe rozhodné období? Víme, jak je to, když náhrada přechází z kvartálu do kvartálu. Opakování je matka moudrosti a jak už to bývá, každý rok je to ve mzdách jinak. A samozřejmě, že náhrada je jen a pouze pro zaměstnance, OSVČ tedy nic… Osvěžte si problematiku s paní Renkou Klímovou.
P.
www.pevacoukova.cz

Parametrické údaje ve mzdové oblasti pro rok 2020

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

5.12.2019 13:00 | Magická čísla ve mzdách jsou čísla, která hýbou každoročně výpočty nemocenských dávek, výpočty peněžité pomoci v mateřství a výpočty dalších dávek. Hýbou také minimálními platbami podnikatelů OSVČ na sociální a zdravotní pojištění, určují maximální roční vyměřovací základ sociálního pojištění. A z těchto čísel je dovozeno také solidární zvýšení daně. Jsou to tedy čísla důležitá.
Kteráže jsou to čísla? Víme? Ano, jsou to to pro rok 2020 všeobecný vyměřovací základ za rok 2018 a přepočítací koeficient. A z těchto dvou čísel se vypočítá průměrná mzda pro účely důchodového pojištění na rok 2020. Každoročně čekáme na tato magická čísla, abychom zjistili, o kolik budou platby vyšší. A tentokrát jsou meziročně vyšší o více jak 6,5 %.
A na co ještě čekáme koncem roku v oblasti mezd? Na minimální mzdu k 1. 1. 2020. Ale tu stále neznáme. Že bude vyšší, je více než jisté.
Chcete-li být v obraze, začtěte se do článku paní Renky Klímové a doporučuji Vám také přehledy Účetního Portálu.

P.
www.pevacoukova.cz

Dočasná pracovní neschopnost a změna sazby sociálního pojištění od 1. 7. 2019

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

23.5.2019 09:15 | Zákonem č. 32/2019 Sb., kterým se mění zákoník práce, se s účinností od 1. 7. 2019 ruší tzv. karenční doba. Znamená to, že náhrada mzdy, platu a odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr náleží i za první tři pracovní dny v rámci prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti.
Nepřehlédněte, že v souvislosti se zrušením karenční doby se od 1. 7. 2019 snižuje sazba pojistného na sociální zabezpečení za zaměstnavatele a činí 24,8 % z vyměřovacího základu.
Více se dozvíte v článku paní Renky Klímové. Článek obsahuje praktické příklady k procvičení.

Petra

Mzdový test: Dočasná pracovní neschopnost

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

18.4.2019 07:00 | Vyzkoušejte si své znalosti z oblasti Dočasné pracovní neschopnosti, a to v testu paní Renky Klímové.
Víte, jak se provede redukce průměrného hodinového výdělku s použitím hodinových redukčních hranic?
Víte , zda se uplatňuje karenční doba i v případě dočasné pracovní neschopnosti z titulu karantény?
To a více zjistíte v testu.

Petra

Náhrada mzdy při dočastné pracovní neschopnosti v roce 2019

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

Audio nahrávka12.12.2018 22:39 | Již tradičně dochází ke změnám ve výši nemocenských dávek i náhradě mzdy v roce 2019. Článek vám objasní jak redukci provádět, redukční hranice v nemocenském pojištění i redukční hranice pro náhradu mzdy při DPN pro rok 2019. To vše je vysvětleno na praktických příkladech od autorky článku paní Růženy Klímové.

Lucie

Peněžitá pomoc v mateřství

Autor Ing. Olga Krchovová

Ing. Olga Krchovová

Audio nahrávka15.11.2018 11:54 | Přinášíme Vám článek s názvem Peněžitá pomoc v mateřství od paní Olgy Krchovové.
Víte, kdo má nárok na peněžitou pomoc v mateřství?
Víte, jaká je podpůrčí doba u peněžité pomoci v mateřství?
Víte, jaká je výše peněžité pomoci v mateřství?
To a více se dozvíte v článku.

Petra

Otcovská - účinnost od 1. 2. 2018

Autor Ing. Olga Krchovová

Ing. Olga Krchovová

Sdílí Codexis14.2.2018 13:00 | Od 1. února 2018 se z nemocenského pojištění nově poskytuje dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská. Nárok na otcovskou od 1. února 2018 vznikne i v těch případech, kdy se dítě narodilo v období 6 týdnů před tímto datem.
Na téma Otcovské napsala článek paní Olga Krchovová.
Víte, že na téma Otcovské máme na Účetním Portále nový přehled?
Zajímá vás více z této problematiky? Objednejte si knihu Průvodce mzdovou problematikou 2018. Nově s možností stáhnutí e-booku.

Petra

Změny ve mzdové účtárně pro rok 2015 - III. Pojistné zákony

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

5.3.2015 07:15 | Dnešní díl seriálu Ing. Růženy Klímové se věnuje změnám v pojistných zákonech od 1.1.2015.
Zachytíme v něm změny:
- v pojistném na sociální zabezpečení
- nemocenském a sociálním zabezpečení
- ve zdravotním pojištění na praktických příkladech.

Úmrtí zaměstnance a výplata mzdy

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

17.9.2014 07:00 | Případ úmrtí je smutná záležitost, patří však k životu…také jsme letos řešili přerušení života manželky našeho klienta a moc nás to bolelo za něj i za jejich malé děti. Museli jsme vyřešit plno “nepříjemností” a pro nás neznámých skutečností. Věříme, že si článek najde svého čtenáře.

Minusová mzda a problémy s tím spojené

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

2.7.2014 08:20 | Podívejte se společně s námi na článek Ing. Růženy Klímové, který se věnuje minusové mzdě.
Dozvíte se například,
- jaký vyměřovací základ vyplnit do Přílohy k žádosti o dávku a do Přehledu o výši pojistného, v případě, kdy má zaměstnanec "minusový" vyměřovací základ,
- jak postupovat, v situaci, kdy je zaměstnanci poskytnuto neplacené volno po celý měsíc a zaměstnavatel za něho odvádí zdravotní pojištění.
- jak postupovat v situaci, kdy zaměstnanec nemá žádný příjem za výkon práce, ale má zdanitelný příjem, z něhož je nutné odvést pojistné.

Nové redukční hranice pro rok 2014 a dočasná pracovní neschopnost

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

11.12.2013 07:43 | V článku Ing. Růženy Klímové se dočtete nové redukční hranice platné pro poskytování nemocenských dávek a náhrady v dočasné pracovní neschopnosti a především aktuálně platné informace k dočasné pracovní neschopnosti, která bude od 1.1.2014 poskytována opět po dobu prvních 14 kalendářních dní dočasné pracovní neschopnosti (v letech 2012 až 2013 byla poskytována po dobu prvních 21 kalendářních dní DPN).

Daňové změny s účinností od 1. 1. 2015 aneb zákon 458/2011 Sb. jedno inkasní místo - 2. část

Autor Ing. Ivana Pilařová

Ing. Ivana Pilařová

27.2.2012 07:42 | Komentář k zákonu 458/2011 Sb. s účinností od 1. 1. 2015- druhý díl.

Změny v nemocenském pojištění v roce 2012

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

Sdílí Codexis10.1.2012 07:45 | Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, se mění od 1. 1. 2012 především v následujících oblastech:
- v rozšíření okruhu nemocensky (a důchodově) pojištěných zaměstnanců,
- v podmínkách účasti zaměstnanců na nemocenském pojištění,
- ve zrušení institutu přerušení pojištění,
- ve výpočtu dávek nemocenského pojištění,
- v podmínkách nároku na dávky nemocenského pojištění a v podmínkách pro výplatu dávek,
- v souběhu dávek nemocenského pojištění s náhradou mzdy při dočasné pracovní neschopnosti,
- v povinnostech zaměstnavatelů v nemocenském pojištění,
- v povinnostech, které v nemocenském pojištění plní okresní správy sociálního zabezpečení,
- ve změně okruhu dávek nemocenského pojištění, z nichž se provádí výkon rozhodnutí srážkami z dávek,
- v rozšíření a upřesnění správních deliktů.

Daňové změny s předpokládanou účinností od 1.1.2013 - II. díl

Autor Ing. Ivana Pilařová

Ing. Ivana Pilařová

Sdílí Codexis2.11.2011 09:06 | Připravujeme aktualizaci článku ke schválenému znění zákona č. 458/2011 o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů.
Účinnost od 1. 1. 2015 (s vyjímkou některých ustanovení, která nabývají účinnosti od 1. 1. 2012 event. 1. 4. 2012)

Aktuálně k souběhu funkcí jednatelů a členů představenstev

Autor Ing. Pavel Běhounek

Ing. Pavel Běhounek

Sdílí Codexis17.5.2011 09:33 | Nejvyšší správní soud (NSS) dne 9.12.2010 svým rozhodnutím 3 Ads 119/2010 - 58 potvrdil rozhodnutí správy sociálního zabezpečení, která neuznala, že by pracovní smlouva jednatele sjednaná na pozici ředitele založila účast na nemocenském pojištění. Uvedený rozsudek byl dokonce již potvrzen i nálezem Ústavního soudu, který 21.4.2011 usnesením III. ÚS 184/11 odmítl ústavní stížnost podanou v dané věci.

Změny v nemocenském pojištění a v náhradě mzdy při DPN od 1. 1. 2011

Autor Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

8.11.2010 14:38 | Od 1. 1. 2011 dochází ke změnám v oblasti nemocenského pojištění a při vyplácení náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti zaměstnavatelem. V příloze naleznete článek Ing. Růženy Klímové, který Vás seznámí s výše uvedenými změnami.

Převodový můstek Rekodifikace

Všeobecné podmínky Účetního Portálu | Informace ke zpracování osobních údajů GDPR | Kodex Účetního Portálu ke zpracování osobních údajů GDPR | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :
 

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace