Anglický daňový a účetní slovník

Hledaný výraz hledejte pomocí klávesové kombinace: Ctrl + F

, zdroj:

NázevPřekladZdrojAutor
bezhlavě nakupovatAcquire headlessly
(finanční) investice držená do splatnostiHeld-to-maturity investment
(finanční) investice ve formě hmotných aktivInvestment property
(ná)kupní opceCall options
(vykázání/zveřejnění) v (účetních) výkazechFace (of Financial Statements)
absolutní neplatnostabsolute invalidityNOZIng. Vladimír Zdražil
adekvátní (přiměřená) hodnotaFair value
advokátattorneyCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
advokát
plná moc
Power of AttorneyCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
akcionářShareholderCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
AkcionářStockholderEquity and final accountsIng. Vladimír Zdražil
Akciová společnostStock corporationEquity and final accountsIng. Vladimír Zdražil
akciový indexStock indexEquity and final accountsIng. Vladimír Zdražil
akciový trhStock marketEquity and final accountsIng. Vladimír Zdražil
akruální bázeaccrual basis
akruální účetnictví, účetnictví na akruální báziaccrual basis of accounting
akruální závazkyaccrued liabilities
aktiva
(celková), majetek
assetsCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
aktiva
hmotný a nehmotný majetek
tangible and intangible (fixed) assetsCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
aktiva
přehledy o majetku závazcích
summaries of assets and liabilitiesCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
aktivaAssetsaccounting and fixed assetsIng. Vladimír Zdražil
aktivaceCapitalisation
aktivace úrokůCapitalisation of interest
aktivita firem v oblasti akvizicAcquisition activity
aktivní trhactive market
aktivní účetAsset accountaccounting and fixed assetsIng. Vladimír Zdražil
aktivum (pořízené) na leasingLeased assets
aktivum v obchodním majetkuBusiness assetWrite-offIng. Vladimír Zdražil
analytický účetSub-accountaccounting and fixed assetsIng. Vladimír Zdražil
analýzaAnalysis
auditAuditCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
auditorauditorCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
auditorAuditorCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
automobil veteránvintage carVintage car refurbished by individualIng. Vladimír Zdražil
autorské právoCopyright
baleníPacking Value added taxIng. Vladimír Zdražil
balnépackingValue added taxIng. Vladimír Zdražil
bankovní poplatkyBank chargesCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
bankovní převodClearing transfersInventories and short-term financial assetsIng. Vladimír Zdražil
bankovní účetBank accountSalaryIng. Vladimír Zdražil
bankrotbankrupt, bankruptcy
báze peněžních tokůCash basis
bezpečnostní opatřeníSecurity instrumentsMaterial responsibilityIng. Vladimír Zdražil
běžná cenaCurrent cost
běžné zdaňovací obdobíCurrent accounting periodStatutory reserve fundIng. Vladimír Zdražil
bilancebalanceCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
bilance
výkaz
balance sheetCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
brzy se spojitMerge soon
budoucí ekonomický prospěch/užitekFuture economic benefit
budoucí peněžní tokFuture cash flow
budoucí smlouvaFutures contract
BydlištěResidenceInternational employmentIng. Vladimír Zdražil
Být v režimu závislé činnostiWork under dependant scheme
Corporate income taxIng. Vladimír Zdražil
být v souladu s čímComply with st Adjusting entriesIng. Vladimír Zdražil
bytový dům jako právnická osobacondominiumExecutive in condominium and related remunerationIng. Vladimír Zdražil
bytový prostor residential spaceCondominiums and loansIng. Vladimír Zdražil
cateringové službyCatering servicesValue added taxIng. Vladimír Zdražil
celní
celní dluh
custom debtCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
celní hodnota zbožícustoms valueHow to determine customs value on goods importedIng. Vladimír Zdražil
celní sazbacustoms tarifHow to determine customs value on goods importedIng. Vladimír Zdražil
celní úřadcustoms officeHow to determine customs value on goods importedIng. Vladimír Zdražil
cenaprice
cena
nabývací cena
purchase priceCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
cena bez DPHExclusive of tax Value added taxIng. Vladimír Zdražil
ceníkPrice listPersonal income taxIng. Vladimír Zdražil
ceninyValuablesMaterial responsibilityIng. Vladimír Zdražil
cenné papírySecuritiesEquity and final accountsIng. Vladimír Zdražil
cenné věciValuable thingsSalaryIng. Vladimír Zdražil
cenný, hodnotnýworthyreal estateIng. Vladimír Zdražil
cestovní náhrady, cestovnéTravel expenses Private personal car used for economic activitiesIng. Vladimír Zdražil
cestovní příkazTravel warrantCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
Cíl, posláníObjectiveEquity and final accountsIng. Vladimír Zdražil
cizí měnaBottom-up test
cizí měnaForeign currency
clocustoms, (customs) dutyCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
clo
sekce Daně a Cla
section of Taxes and DutiesCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
clocustoms dutyHow to determine customs value on goods importedIng. Vladimír Zdražil
compensatenahradit (škodu, plnění)Shortage found out with no trustworthy offender toIng. Vladimír Zdražil
CP určené k obchodováníNegotiable securitiesEquity and final accountsIng. Vladimír Zdražil
časově omezené osvobozeníTime period exemptionPersonal income tax and other taxesIng. Vladimír Zdražil
částečný, dílčíPartialValue added taxIng. Vladimír Zdražil
částka
celková částka
total amountCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
částka
částky neoprávněně zkracující příjmy
amounts which unjustifiably curtail incomeCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
částka, množstvíamountCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
částka, množstvíammountBroadcast charges and their tax deductibilityIng. Vladimír Zdražil
částky vykázané/rozpoznané (v rozvaze a výsledovce)Amounts recognised [in the balance sheet and income statement]
černá čísla (plusový daňový základ)Black figuresTax administration and authorization to act in taxIng. Vladimír Zdražil
český zákon o DPHCzech VAT actValue added taxIng. Vladimír Zdražil
činnost
(hlavní) činnost
(main) activityCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
činnost
Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE)
Classification of economic activitiesCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
číselné hodnoty, údajeFigures SalaryIng. Vladimír Zdražil
čistá účetní hodnotaNet book valueaccounting and fixed assetsIng. Vladimír Zdražil
čistící prostředkydetergentsIncome tax actIng. Vladimír Zdražil
čistý hospodářský výsledekNet economic result Corporate income taxIng. Vladimír Zdražil
čistý ziskNet earningsStatutory reserve fundIng. Vladimír Zdražil
člen družstvaCooperative memberReceivables and payablesIng. Vladimír Zdražil
členové výboruboard membersCondominiums and loansIng. Vladimír Zdražil
členská zeměMember state Value added taxIng. Vladimír Zdražil
členský
členská schůze
member´s meeting Corporate income taxIng. Vladimír Zdražil
čtyřnásobekquadrupleIncome tax actIng. Vladimír Zdražil
dále hereinafterCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
dále
dále jen „zákon“
hereinafter „act“Corporate income taxIng. Vladimír Zdražil
dálniční známkaToll stickerInventories and short-term financial assetsIng. Vladimír Zdražil
daň taxCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
daň
daň z příjmu
income taxCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
daň
daň z příjmu právnických osob
corporate income taxCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
daň
osvobozený od daně
tax-exempt, tax-freeCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
daň
předmět daně
subject to taxationCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
daň
sazba daně
tax rateCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
daň
sleva na dani
tax allowanceCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
daň
upravená daň
tax alteredCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
daň
výsledná daň
resulting taxCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
daň
základ daně
tax baseCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
daň na výstupu
daň na výstupu
Tax on output
Tax on output
Value added taxIng. Vladimír Zdražil
daň z lihovinSpirit taxPersonal income tax and other taxesIng. Vladimír Zdražil
daň z minerálních olejůTax on mineral oilPersonal income tax and other taxesIng. Vladimír Zdražil
daň z nemovitostiReal-estate taxPersonal income tax and other taxesIng. Vladimír Zdražil
daň z pivaTax on beerPersonal income tax and other taxesIng. Vladimír Zdražil
daň z pozemkuFeu dutyPersonal income tax and other taxesIng. Vladimír Zdražil
daň z převodu nemovitostíReal-estate transfer taxReal estate transfer taxIng. Vladimír Zdražil
daň z převodu nemovitostiReal-estate transfer taxPersonal income tax and other taxesIng. Vladimír Zdražil
daň z přidané hodnotyValue added taxPersonal income tax and other taxesIng. Vladimír Zdražil
daň z příjmůIncome tax Corporate income taxIng. Vladimír Zdražil
daň z příjmů fyzických osobPersonal income taxPersonal income tax and other taxesIng. Vladimír Zdražil
daň z tabákových výrobkůTax on tobacco productsPersonal income tax and other taxesIng. Vladimír Zdražil
daň z vínaTax on winePersonal income tax and other taxesIng. Vladimír Zdražil
daň ze stavebTax on structuresPersonal income tax and other taxesIng. Vladimír Zdražil
daň ze ziskuIncome tax
daně a poplatkyTaxes and fees Corporate income taxIng. Vladimír Zdražil
daně ze mzdy a příspěvky na pojištěníEmployer payroll taxes and insurance contributions
Daňová cena práceTax costs of labourInternational employmentIng. Vladimír Zdražil
daňová evidenceSingle entry book-keeping Personal income taxIng. Vladimír Zdražil
daňová kontrolaTax control Value added taxIng. Vladimír Zdražil
daňová legislativní ustanoveníTax regulations Corporate income taxIng. Vladimír Zdražil
daňová povinnostTax liabilityTax administration and authorization to act in taxIng. Vladimír Zdražil
daňová sazbaTax ratePersonal income tax and other taxesIng. Vladimír Zdražil
daňová účinnosttax deductibilityBroadcast charges and their tax deductibilityIng. Vladimír Zdražil
daňová ztrátaTax lossTax administration and authorization to act in taxIng. Vladimír Zdražil
daňové břímětax burdenVoluntary personal income tax declarationIng. Vladimír Zdražil
daňově neúčinnýtax ineffective Income tax actIng. Vladimír Zdražil
daňové odpisováníTax depreciationaccounting and fixed assetsIng. Vladimír Zdražil
daňové odpisováníTax amortizationWrite-offIng. Vladimír Zdražil
daňové odpočty z investiceInvestment tax credit
daňové prázdninyTax holidayTax administration and authorization to act in taxIng. Vladimír Zdražil
daňové přiznáníTax return Personal income taxIng. Vladimír Zdražil
daňové přiznáníTax return Real estate transfer taxIng. Vladimír Zdražil
daňové přiznáníTax returnInternational employmentIng. Vladimír Zdražil
daňové přiznáníTax returnPersonal income tax and other taxesIng. Vladimír Zdražil
daňové přiznáníTax declaration Tax administration and authorization to act in taxIng. Vladimír Zdražil
daňové řízeníTax procedureTax administration and authorization to act in taxIng. Vladimír Zdražil
daňově účinné
daňově účinné
tax deductible
tax deductible
Income tax actIng. Vladimír Zdražil
daňově účinné náklady
daňově účinné náklady
Tax effective expenses
Tax effective expenses
Income tax actIng. Vladimír Zdražil
daňově účinné výdajeTax deductible expensesWrite-offIng. Vladimír Zdražil
daňové zákonyTax lawsTax administration and authorization to act in taxIng. Vladimír Zdražil
daňové zálohyTax advancesTax administration and authorization to act in taxIng. Vladimír Zdražil
daňový taxCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
daňový
daňová povinnost
tax liabilityCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
daňový
daňová ztráta
tax lossCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
daňový
daňové identifikační číslo
tax identification numberCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
daňový
daňové přiznání
tax returnCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
daňový
dodatečné daňové přiznání
supplementary tax returnCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
daňový
opravné daňové přiznání
corrective tax returnCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
daňový
řádné daňové přiznání
proper tax returnCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
daňový
daňové zálohy
tax advancesCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
daňový
daňový poradce
tax advisorCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
daňový bonusTax bonusPersonal income taxIng. Vladimír Zdražil
daňový dlužníkTax debtorPersonal income tax and other taxesIng. Vladimír Zdražil
daňový doklad (častěji invoice)Tax document Value added taxIng. Vladimír Zdražil
daňový domicilTax domicilePersonal income tax and other taxesIng. Vladimír Zdražil
daňový nerezident
daňový nerezident
tax non-resident
tax non-resident
International employmentIng. Vladimír Zdražil
daňový odpočet
daňový odpočet
Tax deduction
Tax deduction
Personal income taxIng. Vladimír Zdražil
daňový poplatník
daňový poplatník
Tax payer
Tax payer
Real estate transfer taxIng. Vladimír Zdražil
daňový poplatníkTax payerPersonal income tax and other taxesIng. Vladimír Zdražil
daňový poplatníkperson liable to taxExecutive in condominium and related remunerationIng. Vladimír Zdražil
daňový rezident
daňový rezident
tax resident
tax resident
International employmentIng. Vladimír Zdražil
daňový subjektTaxable personTax administration and authorization to act in taxIng. Vladimír Zdražil
daňový výdajTax expenseTax administration and authorization to act in taxIng. Vladimír Zdražil
daňový výměrtax assessment Value added taxIng. Vladimír Zdražil
daňový výměrTax assessmentPersonal income tax and other taxesIng. Vladimír Zdražil
daňový základTax basePersonal income tax and other taxesIng. Vladimír Zdražil
daňový závazek
daňový závazek
Tax liability
Tax liability
Real estate transfer taxIng. Vladimír Zdražil
dar(ování)donationCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
dárceDonatorPersonal income tax and other taxesIng. Vladimír Zdražil
darovací daň
darovací daň
Gift tax
Gift tax
Real estate transfer taxIng. Vladimír Zdražil
darovací daňGift taxPersonal income tax and other taxesIng. Vladimír Zdražil
dát stranou (o penězích), synonymem je často používané set aside
dát stranou (o penězích), synonymem je často používané set aside
Put aside
Put aside
ReservesIng. Vladimír Zdražil
dát stranou penízePut aside moneyStatutory reserve fundIng. Vladimír Zdražil
datum akviziceDate of acquisition
datum účinnostiEffective date
datum uplatněníExercise date
datum vypršení/uplynutíExpiry date
datum vznikuDate of formationaccounting and fixed assetsIng. Vladimír Zdražil
Dávat si stranou
Dávat si stranou
Set aside
Set aside
Personal income taxIng. Vladimír Zdražil
dávky
dávky (ze sociálního zabezpečení)
benefits
benefits (social security benefits)
International employmentIng. Vladimír Zdražil
debet
(pasivní zůstatek)
debitCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
debetní stranaDebit sideaccounting and fixed assetsIng. Vladimír Zdražil
děděníInheritance Personal income tax and other taxesIng. Vladimír Zdražil
dědicHeirPersonal income tax and other taxesIng. Vladimír Zdražil
dědická daň
dědická daň
Inheritance tax
Inheritance tax
Real estate transfer taxIng. Vladimír Zdražil
dědická daňInheritance taxPersonal income tax and other taxesIng. Vladimír Zdražil
dědictvíinheritanceDonations after cancellation of gift taxIng. Vladimír Zdražil
delimitaceDemerger
depozitní certifikátCertificates of deposit
derivátDerivativeInventories and short-term financial assetsIng. Vladimír Zdražil
derivátDerivative
derivát finančního nástrojeDerivative financial instruments
detailnější informaceDisaggregated information
diagram
vývojový diagram, grafikon
flow diagram (chart)Corporate income taxIng. Vladimír Zdražil
dílčí plněnípartial performanceNOZIng. Vladimír Zdražil
diskontní sazbaDiscount rate
diskontováníDiscounting
diskontovat směnkuDiscount bill of exchangeReceivables and payablesIng. Vladimír Zdražil
disponovat
disponovat s majetkem
dispose of property
dispoziční právo (ovládání aktiva)Control (of an asset)
diverzifikovatDiversifyEquity and final accountsIng. Vladimír Zdražil
dividendový výnosDividend yield
dividendový výnosDividends
dlouhé vízum
dlouhé vízum
Long-term visa
Long-term visa
International employmentIng. Vladimír Zdražil
dlouhodobé (finanční) investiceLong-term investment
dlouhodobé aktivumFixed asset
dlouhodobé dluhyLong-term liabilities see Liabilities
dlouhodobé pohledávkyLong-term receivables
dlouhodobé směnky k úhraděLong-term notes payableReceivables and payablesIng. Vladimír Zdražil
dlouhodobé smlouvyLong-term contracts
Dlouhodobé stavební smlouvyConstruction contract
dlouhodobé zálohyLong-term depositsReceivables and payablesIng. Vladimír Zdražil
dlouhodobé zaměstnanecké požitkyLong-term employee benefits
dlouhodobé závazkyLong-term payablesaccounting and fixed assetsIng. Vladimír Zdražil
dlouhodobýLong-termaccounting and fixed assetsIng. Vladimír Zdražil
dlouhodobý finanční majetek
dlouhodobý finanční majetek
Long-term financial assets
Long-term financial assets
ReservesIng. Vladimír Zdražil
dlouhodobý finanční majetekLong-term financial assetsEquity and final accountsIng. Vladimír Zdražil
dlouhodobý hmotný majetek
dlouhodobý hmotný majetek
Fixed tangible assets
Fixed tangible assets
ReservesIng. Vladimír Zdražil
dlouhodobý nehmotný majetekLong-term intangible assets accounting and fixed assetsIng. Vladimír Zdražil
dlouhodobý pobyt
dlouhodobý pobyt
long-term residence
long-term residence
International employmentIng. Vladimír Zdražil
dluhDebt
dluhLiability
dluh z definovaných požitkůDefined benefit liability
dluhopisBondReceivables and payablesIng. Vladimír Zdražil
dluhopisy nabídnuté k prodejiBid bonds
dluhové cenné papíryDebt securities
dluhové nástrojeDebt instrument
dluhy a vlastní kapitálLiabilities and equity
dlužit coOwe staccounting and fixed assetsIng. Vladimír Zdražil
dlužit penízeOwe moneyaccounting and fixed assetsIng. Vladimír Zdražil
dlužná částkaOutstanding amountTax administration and authorization to act in taxIng. Vladimír Zdražil
dlužníkdebtorCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
dlužníkDebtoraccounting and fixed assetsIng. Vladimír Zdražil
dlužníkDebtorReceivables and payablesIng. Vladimír Zdražil
dobaperiodNOZIng. Vladimír Zdražil
dobatermNOZIng. Vladimír Zdražil
doba odepisováníAmortisation period
doba odpisováníAmortization periodWrite-offIng. Vladimír Zdražil
doba odpisování goodwilluGoodwill depreciation period
Doba trváníDurabilityEquity and final accountsIng. Vladimír Zdražil
doba trvání leasinguLease term
dobré mravygood mannersNOZIng. Vladimír Zdražil
dobropisCredit noteInventories and short-term financial assetsIng. Vladimír Zdražil
dočasná úprava
dočasná úprava
Temporary correction
Temporary correction
Adjusting entriesIng. Vladimír Zdražil
dočasný pokles
dočasný pokles
Temporary drop
Temporary drop
Adjusting entriesIng. Vladimír Zdražil
dodací listDelivery noteInventories and short-term financial assetsIng. Vladimír Zdražil
dodáníSupplyValue added taxIng. Vladimír Zdražil
dodání (o zboží, o statku)deliveryCheap car – imposition of road tax or not?Ing. Vladimír Zdražil
dodání za úplatuSupply for consideration Value added taxIng. Vladimír Zdražil
dodání zboží
dodání zboží
supply of goods
supply of goods
Value added taxIng. Vladimír Zdražil
dodání zbožíSupply of goodsValue added taxIng. Vladimír Zdražil
DodatDeliverValue added taxIng. Vladimír Zdražil
dodat coDeliver staccounting and fixed assetsIng. Vladimír Zdražil
dodatečná odměnaAdditional consideration
dodatečné daňové přiznáníSupplementary tax declarationPersonal income taxIng. Vladimír Zdražil
dodatečné vyměření daněadditional chargeShortage found out with no trustworthy offender toIng. Vladimír Zdražil
Dodávat, poskytovat coSupply stEquity and final accountsIng. Vladimír Zdražil
dodavatel
dodavatel
Supplier
Supplier
Value added taxIng. Vladimír Zdražil
dodavatelSupplieraccounting and fixed assetsIng. Vladimír Zdražil
dodavatel, v kontextu DPH osoba uskutečňující zdanitelné plnění
dodavatel, v kontextu DPH osoba uskutečňující zdanitelné plnění
Supplier
Supplier
Value added taxIng. Vladimír Zdražil
dohadné účty aktivníEstimated receivablesReceivables and payablesIng. Vladimír Zdražil
dohadné účty pasivníEstimated payablesReceivables and payablesIng. Vladimír Zdražil
dohledSupervisionSalaryIng. Vladimír Zdražil
dohoda o narovnáníDebt settlementReceivables and payablesIng. Vladimír Zdražil
dohoda o pracovní činnosticontract for workShort-term job contracts Ing. Vladimír Zdražil
dohoda o provedení prácecontract for jobShort-term job contracts Ing. Vladimír Zdražil
dokumentDocumentaccounting and fixed assetsIng. Vladimír Zdražil
dolní hranice (minimum)Floor
doložit
doložit
Give evidence
Give evidence
Value added taxIng. Vladimír Zdražil
doložit důkaz
doložit důkaz
Show the testimonial
Show the testimonial
SalaryIng. Vladimír Zdražil
doměření daněAdditional tax assessmentTax administration and authorization to act in taxIng. Vladimír Zdražil
DomicilDomicile Equity and final accountsIng. Vladimír Zdražil
dopad DPH
dopad DPH
VAT impact
VAT impact
Value added taxIng. Vladimír Zdražil
dosáhnout
dosáhnout příjem
generate incomeCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
dosáhnout akcionářské hodnotyAchieve shareholder value
dotace aktivGrants related to assets
dotace výnosovou metodouGrants related to income
dotaz
dotaz
Query
Query
SalaryIng. Vladimír Zdražil
dovolat se appeal to sb, stNOZIng. Vladimír Zdražil
dovozní claImport duties
dozorčí orgánSupervising bodyCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
Dozorčí radaSupervisory BoardEquity and final accountsIng. Vladimír Zdražil
družstvoco-operative (cooperative)Corporate income taxIng. Vladimír Zdražil
družstvo
evropská družstevní společnost
Europe Co-operative SocietyCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
držení za účelem obchodováníHeld for trading
držet hodnotu
držet hodnotu
Keep value
Keep value
ReservesIng. Vladimír Zdražil
držitel, uživatelHolder Value added taxIng. Vladimír Zdražil
důchod
národní důchod
national incomeCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
důchodPensionEquity and final accountsIng. Vladimír Zdražil
důchodové pojištění
důchodové pojištění
pension insurance
pension insurance
International employmentIng. Vladimír Zdražil
důchodový věk
důchodový věk
Retirement age
Retirement age
Personal income taxIng. Vladimír Zdražil
důkazEvidencePersonal income taxIng. Vladimír Zdražil
důraz
důraz
Emphasize
Emphasize
Adjusting entriesIng. Vladimír Zdražil
DůvěraTrustEquity and final accountsIng. Vladimír Zdražil
důvěryhodné zobrazeníFaithful representation
důvěryhodnostCredibilityCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
dvojí zdaněníDouble taxation Value added taxIng. Vladimír Zdražil
dvousměnný provozTwo-shift systémSalaryIng. Vladimír Zdražil
efektivní zdanění
efektivní zdanění
effective taxation
effective taxation
International employmentIng. Vladimír Zdražil
ekonomická činnosteconomic activities Value added taxIng. Vladimír Zdražil
ekonomická činnostEconomic activityValue added taxIng. Vladimír Zdražil
ekonomická životnostEconomic life
ekonomický úhel pohledu
ekonomický úhel pohledu
Economic point of view
Economic point of view
ReservesIng. Vladimír Zdražil
ekonomický zaměstnavatel
ekonomický zaměstnavatel
economic employer
economic employer
International employmentIng. Vladimír Zdražil
elektronické služby
elektronické služby
Electronic services
Electronic services
Value added taxIng. Vladimír Zdražil
elektronický obchode-shopE-shop and obligations arising from e-commerceIng. Vladimír Zdražil
elektřinaElectric current Value added taxIng. Vladimír Zdražil
emisní ážioShare premiumEquity and final accountsIng. Vladimír Zdražil
emitované majetkové cenné papíry Equity securities
emitovaný/vydaný kapitálIssued capital
exekuce na dlužníka
exekuce na dlužníka
Distraints of debtors
Distraints of debtors
Real estate transfer taxIng. Vladimír Zdražil
faktura, daňový doklad
faktura, daňový doklad
Invoice
Invoice
Value added taxIng. Vladimír Zdražil
fakturant, fakturantkainvoice clerk Value added taxIng. Vladimír Zdražil
fakturované zboží
fakturované zboží
goods charged
goods charged
Value added taxIng. Vladimír Zdražil
fakturovat, účtovat
fakturovat, účtovat
bill
bill
Value added taxIng. Vladimír Zdražil
fakturovat, účtovatChargeValue added taxIng. Vladimír Zdražil
filozofie zákona o DPH
filozofie zákona o DPH
VAT philosophy
VAT philosophy
Value added taxIng. Vladimír Zdražil
financováníFinancing activities
finančnífinancial, fiscalCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
finanční
finanční úřad
tax officeCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
finanční
finanční závazky
liabilitiesCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
finanční aktivumFinancial asset
finanční aktivum nebo dluh určený k obchodováníFinancial asset or liability held for trading
finanční instituceFinancial institution
Finanční majetekFinancial assetsaccounting and fixed assetsIng. Vladimír Zdražil
finanční nástrojFinancial instrument
finanční obnosFinancial amountSalaryIng. Vladimír Zdražil
finanční poziceFinancial position
finanční pronájemFinance lease
finanční rokFinancial yearCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
finanční úřad
finanční úřad
Tax office
Tax office
Value added taxIng. Vladimír Zdražil
finanční úřadTax authorityTax administration and authorization to act in taxIng. Vladimír Zdražil
finanční výkazFinancial statementaccounting and fixed assetsIng. Vladimír Zdražil
finanční výkazyFinancial statementsReceivables and payablesIng. Vladimír Zdražil
finanční výkonnostFinancial performance
finanční zárukaFinancial guarantee
finanční závazekFinancial liability
finanční zprávaFinancial review
firma vybraná k fúziMerging firm
fixní výrobní režieFixed production overheads
fondfund, trustCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
fond
podílový fond
unit trustCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
fond
státní fond
state funds Corporate income taxIng. Vladimír Zdražil
forma účetnictví podobná naší daňové evidenci
forma účetnictví podobná naší daňové evidenci
Single-entry book-keeping
Single-entry book-keeping
Adjusting entriesIng. Vladimír Zdražil
forwardová smlouvaForward contract
funkce nákladůFunction of expense
fúzemergerCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
fúze
rozhodný den fúze
the resolved (or decisive) date of mergerCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
fúzující stranyMerging parties
fyzická inventura zásobPhysical stock inventoryaccounting and fixed assetsIng. Vladimír Zdražil
fyzická inventura zásobPhysical inventoryInventories and short-term financial assetsIng. Vladimír Zdražil
fyzická kontrola zásobPhysical stocktaking controlInventories and short-term financial assetsIng. Vladimír Zdražil
Fyzická osoba - živnostníkSole traderEquity and final accountsIng. Vladimír Zdražil
fyzické opotřebeníPhysical wearing outaccounting and fixed assetsIng. Vladimír Zdražil
goodwillGoodwillaccounting and fixed assetsIng. Vladimír Zdražil
goodwill pocházející z akviziceGoodwill originating from acquisition
historická (vstupní) cena aktivahistorical priceHeavy truck after road accidentIng. Vladimír Zdražil
historické náklady (cena)Historical cost
hlasovací podmínkaquorumCondominiums and loansIng. Vladimír Zdražil
Hlavní orgánMain BodyEquity and final accountsIng. Vladimír Zdražil
hlavní/základní smlouvaHost contract
hmotnýtangibleCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
hmotný
hmotný majetek
tangible assetsCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
hmotný majetekTangiblesaccounting and fixed assetsIng. Vladimír Zdražil
hnojivafertilizersIncome tax actIng. Vladimír Zdražil
hodit seCome in handySalaryIng. Vladimír Zdražil
hodnotavalueCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
hodnota aktiva
hodnota aktiva
Asset value
Asset value
Adjusting entriesIng. Vladimír Zdražil
hodnota zásob
hodnota zásob
Stock level
Stock level
ReservesIng. Vladimír Zdražil
hodnota zásobAmount of inventories
hodnotyPropertiesMaterial responsibilityIng. Vladimír Zdražil
holdingová společnostHolding company
horizontální fúzeHorizontal merger
horní hranicecap
hospodářský
hospodářský rok
economic yearCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
hospodářský
Evropský hospodářský prostor
European Economic ZoneCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
hospodářský výsledekEconomic result Corporate income taxIng. Vladimír Zdražil
hotovostní operaceCash transactionInventories and short-term financial assetsIng. Vladimír Zdražil
hotový výrobekFinished good
hranice minimální mzdy
hranice minimální mzdy
Limit of minimum salary
Limit of minimum salary
SalaryIng. Vladimír Zdražil
hrubá investice do leasinguGross investment in the lease
hrubá marže/rozpětíGross margin
hrubá mzda
hrubá mzda
Gross salary
Gross salary
SalaryIng. Vladimír Zdražil
hrubý (brutto)gross
hrubý (brutto)
hrubý (brutto) výnos
gross yieldCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
hrubý ziskGross profit
hybridhybridIdentified person and legal services purchase fromIng. Vladimír Zdražil
hyperinflaceHyperinflation
hyperinflační ekonomika/hospodářstvíHyperinflationary economies
hypotetická daň
hypotetická daň
hypothetical tax
hypothetical tax
International employmentIng. Vladimír Zdražil
charitativní akceCharitable eventsCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
chladRefrigeration Value added taxIng. Vladimír Zdražil
identifikovaná osobaidentified personIdentified person and legal services purchase fromIng. Vladimír Zdražil
identifikovatelné aktivumIdentifiable asset
idikátor (snížení ocenění)Indicator [of impairment]
implicitní úroková sazba leasinguInterest rate implicit in a lease
inflaceInflation
inkasoCollection
inkaso dluhůDebt collectionReceivables and payablesIng. Vladimír Zdražil
inkaso finanční částkyencashmentDiscount on early payment by the turn of the yearIng. Vladimír Zdražil
inkasovat něcoCollect stReceivables and payablesIng. Vladimír Zdražil
inkasovatelnostCollectability
inkasovatelný/uplatnitelnýCallable
insolvenční
insolvenční řízení
insolvency proceedingCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
insolvenční
insolvenční správce
insolvency trusteeCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
insolvenční řízeníInsolvency proceedingReceivables and payablesIng. Vladimír Zdražil
insolventnostinsolvencyCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
instalaceInstalationValue added taxIng. Vladimír Zdražil
inventuraStocktaking controlMaterial responsibilityIng. Vladimír Zdražil
inventurní rozdílStocktaking differenceInventories and short-term financial assetsIng. Vladimír Zdražil
investice (finanční) Investment
investiční cenné papíryInvestment securities
investiční činnostInvesting activities
investiční společnostInvestment enterprise
investiční výdajeCapital expenditureaccounting and fixed assetsIng. Vladimír Zdražil
investorInvestor
investor do společného podnikuInvestor in a joint venture
investovat něco do čehoInvest st in stEquity and final accountsIng. Vladimír Zdražil
jednat čí jménemAct in sb´s own name Value added taxIng. Vladimír Zdražil
jednat o fúziNegotiate the merger
jednat za společnostAct on behalf of companyaccounting and fixed assetsIng. Vladimír Zdražil
jednatel, předseda představenstva
jednatel, předseda představenstva
Executive
Executive
Private personal car used for economic activitiesIng. Vladimír Zdražil
Jednatel, ředitelDirectorEquity and final accountsIng. Vladimír Zdražil
jednoduché
jednoduché účetnictví
single entry accountingCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
jednotkaentity, unitCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
jednotka
měrná jednotka
unit of measureCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
jednotka
účetní jednotka
accounting entityCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
jednotka/subjekt/činnostEntity
jednotková pořizovací cenaUnit purchase priceInventories and short-term financial assetsIng. Vladimír Zdražil
jednotnýSingle-entryaccounting and fixed assetsIng. Vladimír Zdražil
jednotnýSingleaccounting and fixed assetsIng. Vladimír Zdražil
jet autem
jet autem
Go by car
Go by car
Private personal car used for economic activitiesIng. Vladimír Zdražil
jiné pohledávkyOther receivablesReceivables and payablesIng. Vladimír Zdražil
jiné závazkyOther payablesReceivables and payablesIng. Vladimír Zdražil
jiný členský státOther member stateValue added taxIng. Vladimír Zdražil
jiný dlouhodobý hmotný majetekOther tangible fixed assetsaccounting and fixed assetsIng. Vladimír Zdražil
jiný dlouhodobý nehmotný majetekOther intangible assetsaccounting and fixed assetsIng. Vladimír Zdražil
jistinaPrincipalTax administration and authorization to act in taxIng. Vladimír Zdražil
jistina úvěrudownpaymentLimited company and the financial aid from the onlIng. Vladimír Zdražil
jměnícapital, assetsCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
jmění
(vlastní) kapitál
(own) equityCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
jmenovitá hodnotaNominal valueInventories and short-term financial assetsIng. Vladimír Zdražil
jmenovitá hodnotaNominal valuesReceivables and payablesIng. Vladimír Zdražil
kalkulaceCostingInventories and short-term financial assetsIng. Vladimír Zdražil
kapitálequityCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
kapitál
vlastní kapitál
equity (capital)Corporate income taxIng. Vladimír Zdražil
kapitál ve finanční forměFinancial capital
kapitálové fondyCapital fundsaccounting and fixed assetsIng. Vladimír Zdražil
kapitálový zisk/výnosCapital gain
KaždodenníDay-to-dayEquity and final accountsIng. Vladimír Zdražil
kladný zůstatekPositive balanceInventories and short-term financial assetsIng. Vladimír Zdražil
klasifikaceClassification
kniha přijatých fakturReceived invoice bookInventories and short-term financial assetsIng. Vladimír Zdražil
kolekRevenue stampInventories and short-term financial assetsIng. Vladimír Zdražil
komanditistalimited partner Corporate income taxIng. Vladimír Zdražil
komanditní společnostlimited partnershipCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
kombinovaný finanční nástrojCompound financial instruments
kombinovaný nástrojCompound instrument
komisecommissionCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
komise
nařízení komise
commission regulationCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
komodita/komoditníCommodity
komplementářgeneral partnerCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
konáníperformanceNOZIng. Vladimír Zdražil
koncentrace (úvěrových apod.) rizikConcentration of (credit etc) risk
koncepční rámecFramework
koncept úplnnostiConsistency conceptaccounting and fixed assetsIng. Vladimír Zdražil
konečná dobafinal periodNOZIng. Vladimír Zdražil
konečná rozvahaClosing balance (=Ending balance)
konečná rozvahaEnding balance (=Closing balance)
konečný účet rozvažnýClosing balance sheet account
konkurzaudition, bankruptcyCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
konsolidaceConsolidation
konsolidační celekConsolidated group
konsolidovaná účetní závěrkaConsolidated financial statements
kontokorentní úvěrOverdraftInventories and short-term financial assetsIng. Vladimír Zdražil
konvertibilní dluhopisyConvertible bonds
koordinační nařízení EU o sociálním zabezpečení
koordinační nařízení EU o sociálním zabezpečení
EU regulations on social security coordination
EU regulations on social security coordination
International employmentIng. Vladimír Zdražil
korekce (oprava) na základě skutečnostiExperience adjustments
koupě
nákup
purchaseCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
koupě
nabývací cena
purchase price Corporate income taxIng. Vladimír Zdražil
koupě podniku (akvizice)acquisition
koupit společnostAcquire company
krácení/omezeníCurtailment
krádežTheftSalaryIng. Vladimír Zdražil
krádež zásob
krádež zásob
robbery of inventories
robbery of inventories
Value added taxIng. Vladimír Zdražil
krátitcurtailCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
krátit
neoprávněně krátit příjmy
unjustifiably curtail incomeCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
krátkodobá aktivaCurrent asset
krátkodobá bankovní půjčkaShort-term bank loanInventories and short-term financial assetsIng. Vladimír Zdražil
krátkodobé (finanční) investiceCurrent investment
krátkodobé dluhyCurrent liabilities
krátkodobé poskytnuté zálohyShort-term deposits givenReceivables and payablesIng. Vladimír Zdražil
krátkodobé vízum
krátkodobé vízum
short-term visa
short-term visa
International employmentIng. Vladimír Zdražil
krátkodobé závazkyShort-term payablesaccounting and fixed assetsIng. Vladimír Zdražil
krátkodobýShort-termaccounting and fixed assetsIng. Vladimír Zdražil
krátkodobý finanční majetekShort-term financial assetsInventories and short-term financial assetsIng. Vladimír Zdražil
kreditní stranaCredit sideaccounting and fixed assetsIng. Vladimír Zdražil
kulinářskýCulinary Value added taxIng. Vladimír Zdražil
kumulativní přednostní dividendyCumulative preference dividends
kumulované nároky na placené volnoaccumulating compensated absences
kumulované zisky nebo ztrátyaccumulated profit or loss
kupující, příjemce plnění
kupující
Purchaser
Purchaser
Value added taxIng. Vladimír Zdražil
kurzový rozdílExchange difference
leasingLease
leasing ve výkazech nájemceLeases in the financial statements of lessees
leasing ve výkazech pronajímateleLeases in the financial statements of lessors
legislativaLegislationPersonal income taxIng. Vladimír Zdražil
lékařská zprávamedical reportAlcohol tests at work siteIng. Vladimír Zdražil
lhůtaperiod, limitCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
lhůta
ve stanovené lhůtě
withing the period allocatedCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
lhůtaTermTax administration and authorization to act in taxIng. Vladimír Zdražil
lhůta pro vyměření daněTerm for tax assessmentTax administration and authorization to act in taxIng. Vladimír Zdražil
licenční poplatekLicence fee
licenční smlouvaLicensing agreement
likvidaceliquidationCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
likviditaLiquidity
likvidní aktivumLiquid assets
likvidní forma
likvidní forma
Liquid form
Liquid form
ReservesIng. Vladimír Zdražil
lineární daňová sazbaLinear tax ratePersonal income tax and other taxesIng. Vladimír Zdražil
lineární odpisováníStraight line depreciationaccounting and fixed assetsIng. Vladimír Zdražil
listinadeedNOZIng. Vladimír Zdražil
lišit se od čehovary from stHeavy truck after road accidentIng. Vladimír Zdražil
lokální pracovní smlouva
lokální pracovní smlouva
local employment contract
local employment contract
International employmentIng. Vladimír Zdražil
majetek
celková aktiva
assetsCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
majetek
hmotný a nehmotný majetek
tangible and intangible fixed assetsCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
majetek
přehledy o majetku
summaries of assetsCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
majetek, jměníPropertyEquity and final accountsIng. Vladimír Zdražil
majetková odpovědnostInterest liabilityTax administration and authorization to act in taxIng. Vladimír Zdražil
majetková právaproperty rightsNOZIng. Vladimír Zdražil
Majetkové CPProperty securitiesEquity and final accountsIng. Vladimír Zdražil
majetkové daněWealth taxesPersonal income tax and other taxesIng. Vladimír Zdražil
majetkové podílyOwnership interestsInventories and short-term financial assetsIng. Vladimír Zdražil
MajitelProprietorEquity and final accountsIng. Vladimír Zdražil
MaloobchodRetailingEquity and final accountsIng. Vladimír Zdražil
maloobchodníkretailerIncome tax actIng. Vladimír Zdražil
MaloobchodníkRetailerEquity and final accountsIng. Vladimír Zdražil
manka
manka
Shortages
Shortages
Income tax actIng. Vladimír Zdražil
Marže/rozpětíMargin
materiálMaterialInventories and short-term financial assetsIng. Vladimír Zdražil
mateřská dovolená
mateřská dovolená
Maternity break
Maternity break
SalaryIng. Vladimír Zdražil
mateřská školaKindergartenSalaryIng. Vladimír Zdražil
medvědí (klesající) trhBearish marketEquity and final accountsIng. Vladimír Zdražil
měnaCurrencyInventories and short-term financial assetsIng. Vladimír Zdražil
měnová jednotkaCurrency unit
měnové rizikoCurrency risk
měřit coMeasure staccounting and fixed assetsIng. Vladimír Zdražil
měsíční mzdaSalarySalaryIng. Vladimír Zdražil
měsíční mzda (odměna)
měsíční mzda (odměna)
Monthly remuneration
Monthly remuneration
Personal income taxIng. Vladimír Zdražil
metoda "nákladů prodeje"Cost of sales method
metoda efektivní úrokové sazbyEffective interest method
metoda odloženíDeferral method
metoda pořizovacích nákladůCost method
metoda stanovení ceny typu "náklady plus přirážka"Cost plus method
metoda uvedení do ekvivalenceEquity method
meze pásma/rozmezíLimits of the 'Corridor'
Mezinárodní federace účetních a auditorůInternational Federation of Accountants (IFAC)
mezinárodní smlouva o sociálním zabezpečení
mezinárodní smlouva o sociálním zabezpečení
Totalization agreement /International social security agreement
Totalization agreement /International social security agreement
International employmentIng. Vladimír Zdražil
Mezinárodní smlouva o zamezení dvojího zdanění
Mezinárodní smlouva o zamezení dvojího zdanění
Double tax treaty
Double tax treaty
International employmentIng. Vladimír Zdražil
mezinárodní účetní standardInternational Accounting Standard (IAS)
meziroční obdobíInterim period
meziroční účetní závěrkaInterim financial report
mezisoučetsubtotalCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
mimořádné položkyExtraordinary items
mimořádné výnosy
mimořádné výnosy
Extraordinary revenues
Extraordinary revenues
Income tax actIng. Vladimír Zdražil
mimořádný Extraordinary income Corporate income taxIng. Vladimír Zdražil
mimořádný HVExtraordinary incomeCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
mimosmluvní závazek (povinnost)Constructive obligation
minimalizovatMinimise stReceivables and payablesIng. Vladimír Zdražil
minulé zdaňovací obdobíPrior tax periodTax administration and authorization to act in taxIng. Vladimír Zdražil
místní příslušnostTerritory belongingTax administration and authorization to act in taxIng. Vladimír Zdražil
místní šetřeníLocal inquiryTax administration and authorization to act in taxIng. Vladimír Zdražil
místo dodání zbožíPlace od supply of goods Value added taxIng. Vladimír Zdražil
místo poskytnutí službyPlace of supply of servicesValue added taxIng. Vladimír Zdražil
místo uskutečnění plněníPlace of taxable transactions Value added taxIng. Vladimír Zdražil
místo uskutečnění zdanitelného plnění
místo uskutečnění zdanitelného plnění
Place of taxable transaction
Place of taxable transaction
Value added taxIng. Vladimír Zdražil
místo uskutečnění zdanitelného plnění
místo uskutečnění zdanitelného plnění
Place of taxable transaction
Place of taxable transaction
Value added taxIng. Vladimír Zdražil
místo zdanitelného plněníPlace of taxable transactionValue added taxIng. Vladimír Zdražil
místopředsedavice-chairmanExecutive in condominium and related remunerationIng. Vladimír Zdražil
mít rovný podíl na čemShare equallyStatutory reserve fundIng. Vladimír Zdražil
množstevní rozdíl
množstevní rozdíl
Quantity discrepancy
Quantity discrepancy
Value added taxIng. Vladimír Zdražil
mocpower
moc
plná moc
power of attorneyCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
montážAssemblyValue added taxIng. Vladimír Zdražil
montážní práceAssembly jobsValue added taxIng. Vladimír Zdražil
morální opotřebeníMoral wearing outaccounting and fixed assetsIng. Vladimír Zdražil
mzdawageCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
mzda
náhrada mzdy
refund of a wage, compensatory wageCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
mzdová účetníPayroll clerkPersonal income taxIng. Vladimír Zdražil
mzdy, výplatyPatroloSalaryIng. Vladimír Zdražil
na dobírku, dobírkou
na dobírku, dobírkou
cash on delivery system (C.O.D.)
cash on delivery system (C.O.D.)
Value added taxIng. Vladimír Zdražil
na dobu určitou
na dobu určitou
Under definite term
Under definite term
SalaryIng. Vladimír Zdražil
na hlavuper capitaVoluntary personal income tax declarationIng. Vladimír Zdražil
na manželku bez příjmůOn spouse without incomePersonal income taxIng. Vladimír Zdražil
na objednávkuBy order Value added taxIng. Vladimír Zdražil
nabídková cenaBid price
nabýtacquire
nabýt
nabýt postoupením
acquire by assignmentCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
nabytí
nabytí postoupením
acquire by assignmentCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
nabytí, pořízení
nabytí, pořízení
acquisition
acquisition
Corporate income taxIng. Vladimír Zdražil
nabývací
nabývací cena
purchase price Corporate income taxIng. Vladimír Zdražil
nabyvatel
nabyvatel
Acquirer
Acquirer
Real estate transfer taxIng. Vladimír Zdražil
nabyvatel
nabyvatel
Acquirer
Acquirer
Real estate transfer taxIng. Vladimír Zdražil
nabyvatelAcquirerPersonal income tax and other taxesIng. Vladimír Zdražil
nabyvatelacquirer
nahodilý/neplánovaný zisk/výnosIncidental income
náhrada škodydamage compensationNOZIng. Vladimír Zdražil
náhradní díl, součástkaspare partVintage car refurbished by individualIng. Vladimír Zdražil
náhradní volnoReplacement rest timeSalaryIng. Vladimír Zdražil
nájemce
nájemce
Lessee
Lessee
Corporate income taxIng. Vladimír Zdražil
nájemceLessee Value added taxIng. Vladimír Zdražil
nájemceLessee
nájemnéRentReceivables and payablesIng. Vladimír Zdražil
nájemní smlouva s právem koupěHire-purchase contract
náklad
náklady
expenses, costsCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
náklad
náklady vynaložené k dosažení zajištění a udržení příjmů
expenses incurred to generate, assure, and maintain incomeCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
náklad
pořizovací náklad
acquisition costCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
náklad na provizi
náklad na provizi
commission expense
commission expense
Value added taxIng. Vladimír Zdražil
nákladové účtyCost accountsInventories and short-term financial assetsIng. Vladimír Zdražil
nákladové úroky
nákladové úroky
interest expenses
interest expenses
Income tax actIng. Vladimír Zdražil
nákladový vzorecCost formula
nákladyExpenses
náklady (ve výsledovce)Expenses Corporate income taxIng. Vladimír Zdražil
náklady na prodané zbožíCosts of sold goods Corporate income taxIng. Vladimír Zdražil
náklady na přeměnuCost of conversion
náklady na reklamuExpense for advertisingCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
náklady na reprezentaciEntertainment costsCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
náklady na reprezentaciEntertainment expensesaccounting and fixed assetsIng. Vladimír Zdražil
náklady na transformaciTransformation expensesaccounting and fixed assetsIng. Vladimír Zdražil
náklady pozbytíCosts of disposal
náklady vývojeDevelopment costs
nákupní (zásobovací) segmentBuying segment
Nakupovat ve velkémBuy in BulkEquity and final accountsIng. Vladimír Zdražil
nákupyPurchasesInventories and short-term financial assetsIng. Vladimír Zdražil
náložní listShifting noteInventories and short-term financial assetsIng. Vladimír Zdražil
naplnit (podmínky)
naplnit (podmínky)
fulfill
fulfill
Value added taxIng. Vladimír Zdražil
napravitrectifyCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
nápravnýremedialCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
nárokclaim, entitlementCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
nárok
nárok na slevu
relief claimCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
nárok
zákonný nárok
statutory entitlementCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
nárok
zjištěný nárok
ascertained claimCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
nárokClaimSalaryIng. Vladimír Zdražil
nárokyClaim
nárůstIncreaseEquity and final accountsIng. Vladimír Zdražil
narušení soutěžeDistortion of competition Value added taxIng. Vladimír Zdražil
následněSubsequentlyTaxable amount correction due to faulty material..Ing. Vladimír Zdražil
následujícíSuccessiveTax administration and authorization to act in taxIng. Vladimír Zdražil
nástroj vlastního kapitáluEquity instrument
návratnostreturnCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
návrhproposalCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
návrh
podání návrhu na zrušení konkurzu
notice of proposal on discharge in bankruptcyCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
nebytový prostornon-residential spaceCondominiums and loansIng. Vladimír Zdražil
nedílnýindivisibleCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
nedobrovolná likvidaceInvoluntary liquidation
nedobytnýIrrecoverableReceivables and payablesIng. Vladimír Zdražil
nedokončená výrobaWork in progressInventories and short-term financial assetsIng. Vladimír Zdražil
nedokončený dlouhodobý hm.maj.Tangible FA under constructionaccounting and fixed assetsIng. Vladimír Zdražil
nedokončený dlouhodobý nehm.maj.Intangible FA under constructionaccounting and fixed assetsIng. Vladimír Zdražil
nedoplatekarrearsCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
nedostatek hotovostiShortage of cashInventories and short-term financial assetsIng. Vladimír Zdražil
nehmotné aktivumIntangible asset
nehmotné výsledky výzkumu a vývojeResearch and developmentaccounting and fixed assetsIng. Vladimír Zdražil
nehmotnýintangibleCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
nehmotný majetekIntangiblesaccounting and fixed assetsIng. Vladimír Zdražil
nechat si vytisknout zprávu due diligenceHave due diligence report printed out
nechat udělat due diligenceHave due diligence done
Nejistota/podmíněnostContingency
nejlepší odhadBest estimate
nejvyšší výkonný představitel společnostiChief executive officer
Nemocenské pojištění
Nemocenské pojištění
Sickness insurance
Sickness insurance
International employmentIng. Vladimír Zdražil
nemovitá věcimmovable assetNOZIng. Vladimír Zdražil
nemovitost
nemovitost
Realty
Realty
Value added taxIng. Vladimír Zdražil
nemovitostReal-estateValue added taxIng. Vladimír Zdražil
nemovitostiImmovable property Value added taxIng. Vladimír Zdražil
nemožné plněníimpossible performanceNOZIng. Vladimír Zdražil
neochota platitReluctance to payReceivables and payablesIng. Vladimír Zdražil
neopominutelný dědicheir of no avoidanceInheritance procedure according to New civil codeIng. Vladimír Zdražil
nepeněžnínon-monetaryCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
nepeněžní
nepeněžní příjem
non-monetary incomeCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
nepeněžníNon-cashPersonal income taxIng. Vladimír Zdražil
nepeněžní příjem
nepeněžní příjem
Non-monetary income
Non-monetary income
Personal income taxIng. Vladimír Zdražil
neplátce DPHNon-taxable person Value added taxIng. Vladimír Zdražil
neplatnost právních jednáníinvalidity of legal actionsNOZIng. Vladimír Zdražil
nepřátelský nákupHostile acquisition
Nepřetržité trváníPerpetual successionEquity and final accountsIng. Vladimír Zdražil
nepřímá metoda vykazování peněžních toků z provozní činnostiIndirect method of reporting cash flows from operating activities
nepřímé daněIndirect taxesPersonal income tax and other taxesIng. Vladimír Zdražil
nepřítomná osobaabsent personNOZIng. Vladimír Zdražil
neschopnost
platební neschopnost
insolvencyCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
Nesmluvní státy
Nesmluvní státy (pro účely sociálního zabezpečení)
Non-contractual states
Non-contractual states (for social security purposes)
International employmentIng. Vladimír Zdražil
nesolventníInsolvent
nesplněná/zmařená smlouvaExecutory contract
nesrozumitelnostincomprehensivnessNOZIng. Vladimír Zdražil
nést odpovědnost za coBear responsibility over stSalaryIng. Vladimír Zdražil
netržní cena
netržní cena
Unfair price
Unfair price
Corporate income taxIng. Vladimír Zdražil
neurčitostindefinitelyNOZIng. Vladimír Zdražil
nezaplaceníNon-paymentReceivables and payablesIng. Vladimír Zdražil
nezaplacenýoutstandingCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
NeziskovýNon-profitEquity and final accountsIng. Vladimír Zdražil
obdarovanýDoneePersonal income tax and other taxesIng. Vladimír Zdražil
obdarovanýdonneeDonations after cancellation of gift taxIng. Vladimír Zdražil
období (též i zdaňovací období)
období (též i zdaňovací období)
Term
Term
Value added taxIng. Vladimír Zdražil
obecně kupující, avšak v DPH jde o příjemce zdanitelného plnění
obecně kupující, avšak v DPH jde o příjemce zdanitelného plnění
Purchaser
Purchaser
Value added taxIng. Vladimír Zdražil
oběžná aktivaCurrent assetsaccounting and fixed assetsIng. Vladimír Zdražil
oběžná aktivaCurrent assetsInventories and short-term financial assetsIng. Vladimír Zdražil
oběžná aktivaCurrent assetsInventories and short-term financial assetsIng. Vladimír Zdražil
obchodní firmabusiness corporationDoing business with lawfully wedded spouse Ing. Vladimír Zdražil
obchodní majetek
obchodní majetek
Business assets
Business assets
Personal income taxIng. Vladimír Zdražil
obchodní manažerSales managerNon-financial benefits – summer courses abroadIng. Vladimír Zdražil
obchodní maržeSales margin Corporate income taxIng. Vladimír Zdražil
obchodní podmínkycommercial termsServices by the turn of the yearIng. Vladimír Zdražil
obchodní zákoníkBusiness Codeaccounting and fixed assetsIng. Vladimír Zdražil
obchodovatelné cenné papíryDealing securities
obchodovatelnýMarketable
Objevit se, nastat
Objevit se, nastat
Occur
Occur
Adjusting entriesIng. Vladimír Zdražil
obnovení, opakování
obnovení, opakování
Repetition
Repetition
SalaryIng. Vladimír Zdražil
oborový segmentBusiness segment
obrat k horšímu, propadDownturnWrite-offIng. Vladimír Zdražil
obsah
obsah
Content
Content
Value added taxIng. Vladimír Zdražil
ocenění
ocenění
Valuation
Valuation
Real estate transfer taxIng. Vladimír Zdražil
oceněníValuationInventories and short-term financial assetsIng. Vladimír Zdražil
ocenění (vyjádření hodnoty)
ocenění (vyjádření hodnoty)
Valuation
Valuation
Adjusting entriesIng. Vladimír Zdražil
ocenění běžnými cenamiCurrent cost approach
ocenění reprodukční cenouCost recovery approach
ocenitelná právaValuable rightsaccounting and fixed assetsIng. Vladimír Zdražil
oceňovací metodaCosting/pricing methodInventories and short-term financial assetsIng. Vladimír Zdražil
oceňovací posudekappraisal opinionSale of ownership interest Ing. Vladimír Zdražil
oceňovací rozdíl k nabytému HMDifference in valuation of AAaccounting and fixed assetsIng. Vladimír Zdražil
očekávaná hodnotaExpected value
očekávat, předpokládat
očekávat, předpokládat
anticipate
anticipate
Value added taxIng. Vladimír Zdražil
odborová organizaceLabour unionSalaryIng. Vladimír Zdražil
odčitatelná položka od základu daněFigure deductible from tax baseTax administration and authorization to act in taxIng. Vladimír Zdražil
odčitatelnostDeductibilitySalaryIng. Vladimír Zdražil
odčitatelný přechodný rozdílDeductible temporary difference
odebrání majetku výkonem rozhodnutí
odebrání majetku výkonem rozhodnutí
Property seizure
Property seizure
Real estate transfer taxIng. Vladimír Zdražil
odepisovatelné aktivumDepreciable assets
odepisovatelnýDepreciableaccounting and fixed assetsIng. Vladimír Zdražil
odepsat aktivum (účetně)
odepsat aktivum (účetně)
Write the asset off
Write the asset off
Adjusting entriesIng. Vladimír Zdražil
odepsatelná částkaDepreciable amount
odeslat zbožíDispatch the goods Value added taxIng. Vladimír Zdražil
odhad účetní jednotky
odhad účetní jednotky
Accounting unit´s estimate
Accounting unit´s estimate
Adjusting entriesIng. Vladimír Zdražil
odhalitunveilE-shop and obligations arising from e-commerceIng. Vladimír Zdražil
odhlásit, zrušit registraci (odregistrovat)
odhlásit
Deregistrate
Deregistrate
Private personal car used for economic activitiesIng. Vladimír Zdražil
odložená daňová pohledávkaDeferred tax receivablesReceivables and payablesIng. Vladimír Zdražil
odložená daňová pohledávkaDeferred tax assets
odložený daňový dluhDeferred tax liabilities
odložený daňový závazekDeferred tax liabilityReceivables and payablesIng. Vladimír Zdražil
odložitDefer
odložit coDeferSalaryIng. Vladimír Zdražil
odložit, posunout platbuDeferSalaryIng. Vladimír Zdražil
odměnaRemunerationSalaryIng. Vladimír Zdražil
odmítnutídeclineAlcohol tests at work siteIng. Vladimír Zdražil
odpisWrite-offWrite-offIng. Vladimír Zdražil
odpis nehmotného aktiva (synonymum pro opotřebení v případě hmotného aktiva)Amortisation
odpisová metodaAmortisation method
odpisová sazbaDepreciation rateaccounting and fixed assetsIng. Vladimír Zdražil
odpisová třídaDepreciation classaccounting and fixed assetsIng. Vladimír Zdražil
odpisováníDepreciationaccounting and fixed assetsIng. Vladimír Zdražil
odpisovaný
odpisovaný
Depreciabl
Depreciabl
ReservesIng. Vladimír Zdražil
odpisovat co postupněDepreciate st Personal income taxIng. Vladimír Zdražil
odpisový koeficientDepreciation coefficientaccounting and fixed assetsIng. Vladimír Zdražil
odpisový plánDepreciation modelaccounting and fixed assetsIng. Vladimír Zdražil
odpisydepreciationCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
odpisy
účetní odpisy
accounting depreciationCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
odpisyDepreciation Corporate income taxIng. Vladimír Zdražil
odpisyDepreciation
odpočet daněTax deduction Value added taxIng. Vladimír Zdražil
odpočet od základu daněTax base deductionPersonal income tax and other taxesIng. Vladimír Zdražil
odpolední směnaAfternoon shiftSalaryIng. Vladimír Zdražil
odpovědnost za schodek na svěřených hodnotáchMaterial responsibilityMaterial responsibilityIng. Vladimír Zdražil
Odpovídat za závazkyBe liable for stEquity and final accountsIng. Vladimír Zdražil
odpustitelné/prominutelné půjčkyForgivable loans
odregistrování (od daně)deregistrationEquipment for winter sport as to the deregistratioIng. Vladimír Zdražil
odsoudit někoho k čemucondemn to stEquity and final accountsIng. Vladimír Zdražil
odstavec
v zákoně
(sub)sectionCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
odvést
odvést
Charge
Charge
SalaryIng. Vladimír Zdražil
Odvětví služebService industryEquity and final accountsIng. Vladimír Zdražil
odvětvové segmentyIndustry segments
odvodyLeviesSalaryIng. Vladimír Zdražil
odvrátit škoduavert damageWork conditions and damage avert at workIng. Vladimír Zdražil
Omezené ručení za závazkyLimited companyEquity and final accountsIng. Vladimír Zdražil
Omezit něcoRestrict stEquity and final accountsIng. Vladimír Zdražil
opční listTime warrantInventories and short-term financial assetsIng. Vladimír Zdražil
opiscopyCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
opomenoutomit stNOZIng. Vladimír Zdražil
opomenutíomissionNOZIng. Vladimír Zdražil
opomenutí zdaněníNon-taxation Value added taxIng. Vladimír Zdražil
opotřebení vozidlaCar wear-outCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
opotřebovatWear outaccounting and fixed assetsIng. Vladimír Zdražil
opravarepairCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
oprava
opravy hmotného majetku
repairs of tangible assetsCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
opravacorrectionEquipment for winter sport as to the deregistratioIng. Vladimír Zdražil
oprava hmotného majetkuRepair of tangible fixed assetEquity and final accountsIng. Vladimír Zdražil
oprávky k HMAccumulated depreciationaccounting and fixed assetsIng. Vladimír Zdražil
opravná položkaAdjusting entryInventories and short-term financial assetsIng. Vladimír Zdražil
opravná položkaAdjusting entryReceivables and payablesIng. Vladimír Zdražil
opravné kroky (směřující k opravě základu daně)corrective stepsIncome tax actIng. Vladimír Zdražil
opravné položky
opravné položky
Adjusting entries (adjustements)
Adjusting entries (adjustements)
Adjusting entriesIng. Vladimír Zdražil
oprávnění jednat za kohoPower of attorneyTax administration and authorization to act in taxIng. Vladimír Zdražil
oprávněnýauthorizedCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
opravný
opravný prostředek
remedial meanCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
opravný daňový doklad
opravný daňový doklad
Correcting invoice
Correcting invoice
Value added taxIng. Vladimír Zdražil
opravný daňový dokladcorrection invoiceTaxable amount correction due to faulty material..Ing. Vladimír Zdražil
opravovat autorenovate carVintage car refurbished by individualIng. Vladimír Zdražil
OrgánBodyEquity and final accountsIng. Vladimír Zdražil
orgány obcíMunicipal authorityTax administration and authorization to act in taxIng. Vladimír Zdražil
osobaentity, person, individualCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
osoba
církevní právnická osoba
ecclesiastical legal entityCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
osoba
fyzická osoba
individualCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
osoba
osoba oprávněná k podpisu
person authorized to signatureCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
osoba
pověřená osoba (zástupce)
person authorized Corporate income taxIng. Vladimír Zdražil
osoba
právnická osoba
legal entity (person)Corporate income taxIng. Vladimír Zdražil
osoba blízká
osoba blízká
Friend parties
Friend parties
Corporate income taxIng. Vladimír Zdražil
osoba povinná odvést daňPerson liable to pay Value added taxIng. Vladimír Zdražil
osoba přezvědnáCaught in the act personTax administration and authorization to act in taxIng. Vladimír Zdražil
osobní dopravaPassenger transport Value added taxIng. Vladimír Zdražil
osobní nákladyPersonnel expenses Corporate income taxIng. Vladimír Zdražil
osobní potřebapersonal useIncome tax actIng. Vladimír Zdražil
osobní věciPersonal belongingsSalaryIng. Vladimír Zdražil
osoby samostatně výdělečně činné
osoby samostatně výdělečně činné
Sole enterprenneurs
Sole enterprenneurs
Personal income taxIng. Vladimír Zdražil
ospravedlnitelný
ospravedlnitelný
Justified
Justified
Corporate income taxIng. Vladimír Zdražil
ostatní dl. CP a podílyOther securitiesEquity and final accountsIng. Vladimír Zdražil
ostatní finanční investiceOther financial investmentsEquity and final accountsIng. Vladimír Zdražil
ostatní kapitálové fondyOther capital fundsEquity and final accountsIng. Vladimír Zdražil
ostatní kartyOther cardsInventories and short-term financial assetsIng. Vladimír Zdražil
ostatní rezervyOther reservesEquity and final accountsIng. Vladimír Zdražil
ostatní zdrojeOther sourcesaccounting and fixed assetsIng. Vladimír Zdražil
OSVČSole proprietorPersonal income taxIng. Vladimír Zdražil
osvobodit (častěji se používá exempt)
osvobodit (častěji se používá exempt)
Free
Free
Real estate transfer taxIng. Vladimír Zdražil
osvobozeníexemption (from)Corporate income taxIng. Vladimír Zdražil
osvobození bez nároku na odpočetExemption without the right to deduct Value added taxIng. Vladimír Zdražil
osvobození od daněTax exemptionTax administration and authorization to act in taxIng. Vladimír Zdražil
osvobození od DPHVAT exemption Value added taxIng. Vladimír Zdražil
osvobození s nárokem na odpočetExemption with the right to deduct Value added taxIng. Vladimír Zdražil
osvobozeno od daněExempt from taxationPersonal income tax and other taxesIng. Vladimír Zdražil
osvobozenýexemptCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
osvobozený
osvobozený od daně
tax-exempt, tax-freeCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
osvobozený od DPH
osvobozený od DPH
Exempt
Exempt
Value added taxIng. Vladimír Zdražil
ověřitverifyCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
ověřit
ověřitelně
verifiablyCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
ovládaná a řízená osobaControlled and managed organiz.Receivables and payablesIng. Vladimír Zdražil
ovládnout, nabýt též v civilním životěAcquire skills or knowledge
označeníindicationCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
označení
číselné označení
numerical indicationCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
označit, uvádět
označit, uvádět
indicate
indicate
Value added taxIng. Vladimír Zdražil
oznámenínotice, notificationCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
pachatel
pachatel
Offender
Offender
Income tax actIng. Vladimír Zdražil
pachatelOffenderSalaryIng. Vladimír Zdražil
pachatel neznámý
pachatel neznámý
offender not found
offender not found
Value added taxIng. Vladimír Zdražil
parkovnéParking feeCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
pasivaLiabilitiesaccounting and fixed assetsIng. Vladimír Zdražil
pasivní účetLiability accountaccounting and fixed assetsIng. Vladimír Zdražil
paušální výdajeFlat expensesWrite-offIng. Vladimír Zdražil
pečovat o kohoLook after sbSalaryIng. Vladimír Zdražil
penězotvorná jednotkaCash generating unit
peněžní ekvivalentyCash equivalents
peněžní hotovostCash on hand
peněžní odtokCash outflow
peněžní přítokCash inflow
peněžní tokCash flow
peněžní výnosy (výtěžky)Cash proceeds
penízeCashMaterial responsibilityIng. Vladimír Zdražil
peníze na cestěCash in transitInventories and short-term financial assetsIng. Vladimír Zdražil
penzijní připojištění se státním příspěvkem
penzijní připojištění se státním příspěvkem
Additional retirement insurance
Additional retirement insurance
Personal income taxIng. Vladimír Zdražil
pěstitelské celkyPerennial cropsaccounting and fixed assetsIng. Vladimír Zdražil
pevná dohoda Firm commitment
písemná forma jednáníwritten form of actionNOZIng. Vladimír Zdražil
placené volnoCompensated absences
plán definovaných požitkůDefined benefit plans
plán definovaných příspěvkůDefined contribution plans
plán odměn (zaměstancům)Bonus plan
plán požitků vázaných na vlastní kapitálEquity compensation plans (=Share (=Stock) compensation plans)
plán zaměstnaneckých akciíEmployee share ownership plan
platby v hotovostiCash payments
plátce daněTaxable personTax administration and authorization to act in taxIng. Vladimír Zdražil
plátce DPH
plátce DPH
taxable person
taxable person
Value added taxIng. Vladimír Zdražil
plátce DPH
plátce DPH
taxable person
taxable person
Value added taxIng. Vladimír Zdražil
plátce DPH
plátce DPH
Taxable person
Taxable person
Value added taxIng. Vladimír Zdražil
platební neschopnostInsolvency
platební výměrPayment assessmentTax administration and authorization to act in taxIng. Vladimír Zdražil
plná částka
plná částka
full amount
full amount
Value added taxIng. Vladimír Zdražil
plněníTransactionValue added taxIng. Vladimír Zdražil
plynGas Value added taxIng. Vladimír Zdražil
pobočná příbuzenská linieside blood lineDonations after cancellation of gift taxIng. Vladimír Zdražil
poctivý a věrný obraz
poctivý a věrný obraz
True and fair view
True and fair view
Adjusting entriesIng. Vladimír Zdražil
poctivý a věrný obraz účetní jednotkyTrue and fair view on accounting unitaccounting and fixed assetsIng. Vladimír Zdražil
počáteční dobainitial periodNOZIng. Vladimír Zdražil
počáteční účet rozvažnýOpening balance sheet accountaccounting and fixed assetsIng. Vladimír Zdražil
podat daňové přiznáníSubmit tax returnTax administration and authorization to act in taxIng. Vladimír Zdražil
podat přiznání k DPHSubmit a return Value added taxIng. Vladimír Zdražil
poddlužníkGarnisheeTax administration and authorization to act in taxIng. Vladimír Zdražil
podíl dluhu a vlastního kapitálu
podíl dluhu a vlastního kapitálu
debt equity ratio
debt equity ratio
Income tax actIng. Vladimír Zdražil
podíl,poměr
podíl, poměr
Proportion
Proportion
Personal income taxIng. Vladimír Zdražil
Podílet se na ziskuShare profitEquity and final accountsIng. Vladimír Zdražil
podílySharesEquity and final accountsIng. Vladimír Zdražil
podléhat DPH(be) subject to VATValue added taxIng. Vladimír Zdražil
podmíněná část nájemnéhoContingent rent
podmíněné aktivumContingent asset
podmíněný závazekContingent liability
podmínkaconditionNOZIng. Vladimír Zdražil
podnikEnterprise
PodnikáníUndertakingEquity and final accountsIng. Vladimír Zdražil
podnikatel
podnikatel
enterprenneur
enterprenneur
Value added taxIng. Vladimír Zdražil
podnikatelská jednotkaBusiness unit
podniková aktivaBusiness assetsaccounting and fixed assetsIng. Vladimír Zdražil
podniková aktivaCorporate assets
podniková daň z příjmůCorporate income taxPersonal income tax and other taxesIng. Vladimír Zdražil
podniková kombinaceBusiness combination
podniková krátkodobá solventnost
podniková krátkodobá solventnost
Corporate solvency
Corporate solvency
Income tax actIng. Vladimír Zdražil
podniky, jejichž akcie jsou (nejsou) veřejně obchodovatelnéEnterprises whose shares are (not) publicly traded
podnítit
podnítit, stimulovat
encourage
encourage
real estateIng. Vladimír Zdražil
Podstatná činnost
Podstatná činnost (pro sociální zabezpečení)
Substantial activity
Substantial activity (for the purposes of social security)
International employmentIng. Vladimír Zdražil
podstatný vlivSubstantial influenceReceivables and payablesIng. Vladimír Zdražil
podvojná forma vedení účetnictví
podvojná forma vedení účetnictví
Double-entry bookkeeping
Double-entry bookkeeping
Adjusting entriesIng. Vladimír Zdražil
podvojnýDouble-entryaccounting and fixed assetsIng. Vladimír Zdražil
podvojnýDoubleaccounting and fixed assetsIng. Vladimír Zdražil
pohledávky
pohledávky
Receivables
Receivables
Adjusting entriesIng. Vladimír Zdražil
pohledávkyReceivablesaccounting and fixed assetsIng. Vladimír Zdražil
pohledávkyReceivablesReceivables and payablesIng. Vladimír Zdražil
pohledávkyaccounts receivable
pohledávky a půjčky z obchodního stykuLoans and receivables originated by the enterprise
pohonné hmotyDriving fuelCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
pohromadisasterEquity and final accountsIng. Vladimír Zdražil
pohyblivá sazbaFloating rate
pochybnostdoubtNOZIng. Vladimír Zdražil
pojistit se proti čemuCover against stReceivables and payablesIng. Vladimír Zdražil
pojistná smlouva
pojistná smlouva
Insurance policy
Insurance policy
ReservesIng. Vladimír Zdražil
pojistnéInsurance premiumInventories and short-term financial assetsIng. Vladimír Zdražil
pojistné plněníInsurance agency commission
pojistné plnění ze smlouvy
pojistné plnění ze smlouvy
Insurance benefits
Insurance benefits
Income tax actIng. Vladimír Zdražil
pojistně-matematická metoda oceněníActuarial valuation method
pojistně-matematická současná hodnota přislíbených penzijních požitkůActuarial present value of promised retirement benefits
pojistně-matematické oceněníActuarial valuation
pojištění
pojištění
insurance
insurance
Value added taxIng. Vladimír Zdražil
Pojištění
Pojištění (příspěvky na pojištění)
Contributions
Contributions (Social security contributions)
International employmentIng. Vladimír Zdražil
pojišťovací společnostInsurance company
pojištovnaInsurance enterprise
pokladní knihaCash bookInventories and short-term financial assetsIng. Vladimír Zdražil
pokladníkCashierInventories and short-term financial assetsIng. Vladimír Zdražil
pokladníkTreasurerInventories and short-term financial assetsIng. Vladimír Zdražil
pokrýt případná rizika
pokrýt případná rizika
Cover potential risks
Cover potential risks
ReservesIng. Vladimír Zdražil
pokutaTax penaltyTax administration and authorization to act in taxIng. Vladimír Zdražil
pokutovat kohoPenalize sbSalaryIng. Vladimír Zdražil
politika zaměstnanostiEmployment policySalaryIng. Vladimír Zdražil
polotovarySemiproductsInventories and short-term financial assetsIng. Vladimír Zdražil
položka na řádkuLine item
položka/prvekItem
položkový přístupItem by item basis
poměeProportionIncome tax actIng. Vladimír Zdražil
poměrProportionPersonal income taxIng. Vladimír Zdražil
poplatek za frančízuFranchise fee
poplatkychargesBroadcast charges and their tax deductibilityIng. Vladimír Zdražil
poplatkyFees
poplatky ze sdružených půjčekLoan syndication fees
poplatník
poplatník
Tax payer
Tax payer
Real estate transfer taxIng. Vladimír Zdražil
poplatníkPayerReceivables and payablesIng. Vladimír Zdražil
poplatníkTax payerTax administration and authorization to act in taxIng. Vladimír Zdražil
poptávková cenaAsking price
poradenské službyadvisory servicesPurchase of advisory services Ing. Vladimír Zdražil
portfolioPortfolioEquity and final accountsIng. Vladimír Zdražil
pořídit (základní sloveso pro pořizování čehokoli v účetnictví
pořídit (základní sloveso pro pořizování čehokoli v účetnictví
Acquire
Acquire
ReservesIng. Vladimír Zdražil
pořídit co
pořídit co
Acquire st
Acquire st
Personal income taxIng. Vladimír Zdražil
pořídit coAcquire stInventories and short-term financial assetsIng. Vladimír Zdražil
pořídit něcoAcquire staccounting and fixed assetsIng. Vladimír Zdražil
pořídit tyto zásoby
pořídit tyto zásoby
acquire those inventories
acquire those inventories
Value added taxIng. Vladimír Zdražil
pořízeníAcquisitionaccounting and fixed assetsIng. Vladimír Zdražil
pořízení dlouhodobého hmotného majetkuFixed asset acquisitionaccounting and fixed assetsIng. Vladimír Zdražil
pořízení zásobInventory acquisitionaccounting and fixed assetsIng. Vladimír Zdražil
pořizovací cena
pořizovací cena
Purchase (acquisition) price
Purchase (acquisition) price
Personal income taxIng. Vladimír Zdražil
pořizovací cenaPurchase priceInventories and short-term financial assetsIng. Vladimír Zdražil
pořizovací cenaPurchase priceInventories and short-term financial assetsIng. Vladimír Zdražil
pořizovací cenaacquisition price Equipment for winter sport as to the deregistratioIng. Vladimír Zdražil
pořizovací náklady (cena)Cost of purchase
pořizovací náklady (finanční) investiceCost of an investment
pořizovací náklady aktiva získaného směnou nebo částečnou směnou za odlišné aktivumCost of an asset acquired in exchange or part exchange for dissimilar asset
pořizovací náklady aktiva získaného směnou nebo částečnou směnou za podobné aktivumCost of an asset acquired in exchange or part exchange for similar asset
pořizovací náklady akviziceCost of an acquisition
pořizovací náklady zásobCost of inventories
pořizovaný dlouhodobý FMFinancial investments acquiredEquity and final accountsIng. Vladimír Zdražil
pořizovatel plněníPurchaserValue added taxIng. Vladimír Zdražil
poskytnout půjčku
poskytnout půjčku
provide loan
provide loan
Income tax actIng. Vladimír Zdražil
poskytnutá zálohaAdvance
poskytnuté zálohy na dlouh. HMAdvance payments for FAaccounting and fixed assetsIng. Vladimír Zdražil
poskytnuté zálohy na dlouh.FMAdvance payments for long-term inv.Equity and final accountsIng. Vladimír Zdražil
poskytnuté zálohy na DNMAdvance payments for IFAaccounting and fixed assetsIng. Vladimír Zdražil
poskytnuté zálohy na zásobyAdvance payments for inventoryInventories and short-term financial assetsIng. Vladimír Zdražil
poskytnutí služby
poskytnutí služby
Service supply
Service supply
Value added taxIng. Vladimír Zdražil
poskytnutí službySupply of services Value added taxIng. Vladimír Zdražil
poskytovat elektronické služby
poskytovat elektronické služby
Supplying electronic services
Supplying electronic services
Value added taxIng. Vladimír Zdražil
poskytovatel úvěru (věřitel), věřitel z titulu poskytnutých finančních prostředkůLenderStatutory reserve fundIng. Vladimír Zdražil
posouzeníJudgementaccounting and fixed assetsIng. Vladimír Zdražil
postoupení právAssignment of rights Value added taxIng. Vladimír Zdražil
postrádatLackSalaryIng. Vladimír Zdražil
postupitelacquiree
poštovné
poštovné
postage
postage
Value added taxIng. Vladimír Zdražil
poštovní službyPostal services Value added taxIng. Vladimír Zdražil
poštovní známkaPost stampInventories and short-term financial assetsIng. Vladimír Zdražil
Potvrzení o přechodném pobytu
Potvrzení o přechodném pobytu
Temporary residence certificate
Temporary residence certificate
International employmentIng. Vladimír Zdražil
poukázat platby
poukázat platby
Execute payments
Execute payments
Personal income taxIng. Vladimír Zdražil
poukázat úhradu
poukázat úhradu
Execute (payment)
Execute (payment)
Value added taxIng. Vladimír Zdražil
používat akvizice k růstuUse acquisitions to expand
povinnost přiznat DPHObligation to charge VATValue added taxIng. Vladimír Zdražil
povinnost, závazekLiabilityValue added taxIng. Vladimír Zdražil
povinný zpětný odkupMandatory redemption
Povolení k pobytu
Povolení k pobytu
Residence permit
Residence permit
International employmentIng. Vladimír Zdražil
povolený alternativní přístup (řešení)Allowed alternative treatment
pozdní úhradaLate paymentSalaryIng. Vladimír Zdražil
pozemek
pozemek
Land
Land
ReservesIng. Vladimír Zdražil
požadavekrequirementIdentified person and legal services purchase fromIng. Vladimír Zdražil
požití alkoholualcohol abuseAlcohol tests at work siteIng. Vladimír Zdražil
požitky vázané na vlastní kapitálEquity compensation benefits(=Stock (=Share) compensation benefits)
práce na movité věciWork on movable tang. property Value added taxIng. Vladimír Zdražil
práce na movité věciWork on movable assetValue added taxIng. Vladimír Zdražil
práce přesčasOvertime working hoursSalaryIng. Vladimír Zdražil
pracovištěWorking placeSalaryIng. Vladimír Zdražil
pracovněprávní vztah
pracovněprávní vztah
Job contract
Job contract
Personal income taxIng. Vladimír Zdražil
pracovní běhFlow of workSalaryIng. Vladimír Zdražil
pracovní dobaWorking hoursSalaryIng. Vladimír Zdražil
pracovní poměry na dobu neurčitou
pracovní poměry na dobu neurčitou
Ordinary job contracts
Ordinary job contracts
SalaryIng. Vladimír Zdražil
Pracovní povolení
Pracovní povolení
Work permit
Work permit
International employmentIng. Vladimír Zdražil
pracovní pozice, zaměstnáníOccupationMaterial responsibilityIng. Vladimír Zdražil
Pracovní skupina při IASCJoint Working Group
pracovní smlouva
pracovní smlouva
Job contract
Job contract
SalaryIng. Vladimír Zdražil
pracovní smlouva
pracovní smlouva
Job contract
Job contract
SalaryIng. Vladimír Zdražil
práva na odpočty
práva na odpočty
Rights to tax deductions
Rights to tax deductions
Personal income taxIng. Vladimír Zdražil
pravidelné úložky
pravidelné úložky
Regular deposits
Regular deposits
Personal income taxIng. Vladimír Zdražil
právní (legislativní) požadavkyLegislative requirement
Právní dokumentLegal DocumentEquity and final accountsIng. Vladimír Zdražil
právní jednánílegal actionNOZIng. Vladimír Zdražil
právní předpisyStatutory regulationsEquity and final accountsIng. Vladimír Zdražil
právní rámeclegal frameworkHeavy truck after road accidentIng. Vladimír Zdražil
právní službyLegal servicesaccounting and fixed assetsIng. Vladimír Zdražil
právní splynutíLegal merger
právní styk s podnikatelemlegal action with enterprenneurNOZIng. Vladimír Zdražil
právní subjektLegal entity
Právní subjektivitaLegal personalityEquity and final accountsIng. Vladimír Zdražil
právní úkonLegal actionReceivables and payablesIng. Vladimír Zdražil
právní úkonLegal actTax administration and authorization to act in taxIng. Vladimír Zdražil
právní úprava
právní úprava
Regulations
Regulations
SalaryIng. Vladimír Zdražil
právní vadalegal defectNOZIng. Vladimír Zdražil
Právní zaměstnavatel
Právní zaměstnavatel
Legal employer
Legal employer
International employmentIng. Vladimír Zdražil
právní závazky (povinnosti)Legal obligation
právní zdroj, opora
právní zdroj, opora
legal background
legal background
Value added taxIng. Vladimír Zdražil
právo na odpočet
právo na odpočet
right to deduction
right to deduction
Value added taxIng. Vladimír Zdražil
právo na odpočetRight to deduct Value added taxIng. Vladimír Zdražil
právo na přeměnu (konverzi)Conversion option
právo nakládat se zbožímTransfer of the right to dispose Value added taxIng. Vladimír Zdražil
právo věnované fúzímMerger law
právo, které by mělo zabránit vzniku monopolů nebo oligopolůAntitrust merger law
pravomocpowerNOZIng. Vladimír Zdražil
pravomocauthorityNOZIng. Vladimír Zdražil
předfúzní jednáníPremerging negotiations
prekluzepreclusionNOZIng. Vladimír Zdražil
princip časového rozlišeníAccrued principleaccounting and fixed assetsIng. Vladimír Zdražil
princip časového rozlišeníGoing concern principleaccounting and fixed assetsIng. Vladimír Zdražil
princip hodnověrnostiReliability principleaccounting and fixed assetsIng. Vladimír Zdražil
princip opatrnosti
princip opatrnosti
Prudence principle
Prudence principle
Adjusting entriesIng. Vladimír Zdražil
princip opatrnostiPrudence principleaccounting and fixed assetsIng. Vladimír Zdražil
princip přiřazování (nákladů k výnosům)Matching concept (of costs with revenues)
princip reálnostiMateriality principleaccounting and fixed assetsIng. Vladimír Zdražil
princip významnostiRelevance principleaccounting and fixed assetsIng. Vladimír Zdražil
princip zachování tržního stanovení ceny
princip zachování tržního stanovení ceny (mezi osobami blízkými)
Fair price principle
Fair price principle
Corporate income taxIng. Vladimír Zdražil
pro podnikáníBusiness purposesWrite-offIng. Vladimír Zdražil
prodávajícíTransferorPersonal income tax and other taxesIng. Vladimír Zdražil
prodávat na obchodní úvěrSell on creditReceivables and payablesIng. Vladimír Zdražil
prodej bytu
prodej bytu
Sale of flat
Sale of flat
Real estate transfer taxIng. Vladimír Zdražil
prodej zadarmoFree of charge disposal Value added taxIng. Vladimír Zdražil
prodej zboží nepodnikatelůmB2C (business to consumer)E-shop and obligations arising from e-commerceIng. Vladimír Zdražil
prodej zboží podnikateliB2B (business to business)E-shop and obligations arising from e-commerceIng. Vladimír Zdražil
prodeje na úvěrCredit salesReceivables and payablesIng. Vladimír Zdražil
prodejní prostoryvending premisesFire of movable fixed assetIng. Vladimír Zdražil
progresivní zdaněníProgressive taxationPersonal income tax and other taxesIng. Vladimír Zdražil
prohlášení poplatníka k uplatnění slev na dani plátcemPayroll deliverancePersonal income taxIng. Vladimír Zdražil
prohřešekOffenceaccounting and fixed assetsIng. Vladimír Zdražil
prohřešek v podobě nenaplnění čeho
prohřešek v podobě nenaplnění čeho
Failure of not meeting st
Failure of not meeting st
SalaryIng. Vladimír Zdražil
procházet čím
Go through
accounting and fixed assetsIng. Vladimír Zdražil
projev vůledemonstration of willNOZIng. Vladimír Zdražil
prokazatelné zavázání seDemonstrably committed
promlčecí lhůtaprescription termNOZIng. Vladimír Zdražil
promlčená pohledávkaOut-of-date debtReceivables and payablesIng. Vladimír Zdražil
promlčenítime prescription, forfaitureNOZIng. Vladimír Zdražil
pronajatý majetekleased propertiesDamage compensation and its exposure to taxationIng. Vladimír Zdražil
Pronájem pracovní síly
Pronájem pracovní síly
Hiring out of labour force
Hiring out of labour force
pronajímatel
pronajímatel
Lessor
Lessor
Corporate income taxIng. Vladimír Zdražil
pronajímatelLessor Value added taxIng. Vladimír Zdražil
pronajímatelLessor
pronajmout
pronajmout
Lease
Lease
Corporate income taxIng. Vladimír Zdražil
propad trhuMarket dropEquity and final accountsIng. Vladimír Zdražil
prostředek financováníFinancing device
protiúčetContra accountaccounting and fixed assetsIng. Vladimír Zdražil
protizákonnýlaw-breakingFire of movable fixed assetIng. Vladimír Zdražil
protokol o závadáchGoods defect protocolInventories and short-term financial assetsIng. Vladimír Zdražil
provádět, vykonávat due diligencePerform due diligence
provizeCommissionInventories and short-term financial assetsIng. Vladimír Zdražil
provozní problémyOperating problemsSalaryIng. Vladimír Zdražil
provozní výdaje
provozní výdaje
Operating expenses
Operating expenses
ReservesIng. Vladimír Zdražil
provozní ziskOperating profit Corporate income taxIng. Vladimír Zdražil
provozovna, sídloPremises Value added taxIng. Vladimír Zdražil
průběh obchodního případuCourse of the businessInventories and short-term financial assetsIng. Vladimír Zdražil
průměrný hodinový výdělekaverage hourly payWork at nightIng. Vladimír Zdražil
průměrný výdělekAverage paySalaryIng. Vladimír Zdražil
prvek/část/součást/komponentaComponent
první do skladu, první ze skladuFIFOInventories and short-term financial assetsIng. Vladimír Zdražil
přátelský nákupFriendly acquisition
přebytek hotovostiAbundance of cashInventories and short-term financial assetsIng. Vladimír Zdražil
přeceněníRevaluationEquity and final accountsIng. Vladimír Zdražil
přeceňování všeobecnou kupní silouGeneral purchasing power approach
předání zbožíHanding over of goods Value added taxIng. Vladimír Zdražil
předlužená firma
předlužená firma
indebted company
indebted company
Income tax actIng. Vladimír Zdražil
předmět daněObject of the taxPersonal income tax and other taxesIng. Vladimír Zdražil
předmět zdanění
předmět zdanění
Subject to taxation
Subject to taxation
Income tax actIng. Vladimír Zdražil
předmět zdanění DPH
předmět zdanění DPH
Subject to VAT
Subject to VAT
Value added taxIng. Vladimír Zdražil
přednost obsahu před formouSubstance over formaccounting and fixed assetsIng. Vladimír Zdražil
předplacená telefonní kartaPrepaid phone cardInventories and short-term financial assetsIng. Vladimír Zdražil
předpoklad
předpoklad
Assumption
Assumption
Adjusting entriesIng. Vladimír Zdražil
předpoklady pojistné matematikyactuarial assumptions
předpověďForecast
předsedachairmanExecutive in condominium and related remunerationIng. Vladimír Zdražil
PředstavenstvoBoard of DirectorsEquity and final accountsIng. Vladimír Zdražil
představenstvoBoard of directors
přefakturace
přefakturace
rebilling scheme
rebilling scheme
Value added taxIng. Vladimír Zdražil
překážkaObstacleWrite-offIng. Vladimír Zdražil
překročit
překročit
Exceed
Exceed
SalaryIng. Vladimír Zdražil
přeměnit něco na penízeConvert st into cashInventories and short-term financial assetsIng. Vladimír Zdražil
přeplatek na daniTax overpaidTax administration and authorization to act in taxIng. Vladimír Zdražil
přepočetconversionValue added taxIng. Vladimír Zdražil
přepočet měnyCurrency translation
přepravit zbožíTransport the goods Value added taxIng. Vladimír Zdražil
přepravní nákladyTransport costsInventories and short-term financial assetsIng. Vladimír Zdražil
přepravní, přeprava
přepravní, přeprava
transport
transport
Value added taxIng. Vladimír Zdražil
přeprodávatresellThe goods from third country resold to EU but..Ing. Vladimír Zdražil
přerušit coSuspens stWrite-offIng. Vladimír Zdražil
přerušit coInterrupt stWrite-offIng. Vladimír Zdražil
přesunout, přechýlit
přesunout, přechýlit
Switch
Switch
Value added taxIng. Vladimír Zdražil
převedení/přenesení (do dalšího období)Carry forward
převést co
převést co
Transfer st
Transfer st
Real estate transfer taxIng. Vladimír Zdražil
převod cizí měnyForeign currency translation
převod vlastnictví
převod vlastnictví
Transfer of ownership
Transfer of ownership
Real estate transfer taxIng. Vladimír Zdražil
převodce
převodce
Transferor
Transferor
Real estate transfer taxIng. Vladimír Zdražil
převodní právotransfer law NOZIng. Vladimír Zdražil
přidaná hodnotaAdded value Corporate income taxIng. Vladimír Zdražil
přídělallocationCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
příděl
rozdělení výdajů
allocation of expensesCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
přidělit úvěrGrant creditReceivables and payablesIng. Vladimír Zdražil
přihlášení vozidla
přihlášení vozidla
Immatriculation
Immatriculation
Private personal car used for economic activitiesIng. Vladimír Zdražil
příchozíincomingPurchase of advisory services Ing. Vladimír Zdražil
přijatá fakturaincoming invoice Value added taxIng. Vladimír Zdražil
přijatá plnění (služby), nakoupené službPurchased servicesValue added taxIng. Vladimír Zdražil
příjemincomeCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
příjemincome Income tax actIng. Vladimír Zdražil
příjem
nepeněžní příjem
non-monetary incomeCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
příjem
přjmy ze zdrojů v zahraničí
income from sources in abroadCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
příjem
roční příjem
annual incomeCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
příjem
vyňaté příjmy
rule out incomeCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
příjem
zdanitelný příjem
taxable incomeCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
příjem
příjem
Income
Income
Personal income taxIng. Vladimír Zdražil
příjemReceiptaccounting and fixed assetsIng. Vladimír Zdražil
příjem z prodejeSale incomeTax administration and authorization to act in taxIng. Vladimír Zdražil
příjem zbožíReceipt of goodsInventories and short-term financial assetsIng. Vladimír Zdražil
příjemcerecipientCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
příjemcerecipientBroadcast charges and their tax deductibilityIng. Vladimír Zdražil
příjemce plnění
příjemce plnění
Purchaser
Purchaser
Value added taxIng. Vladimír Zdražil
přijetí
přijetí
Acceptance
Acceptance
Value added taxIng. Vladimír Zdražil
přijmout zdanitelné plnění
přijmout zdanitelné plnění
purchase
purchase
Value added taxIng. Vladimír Zdražil
příjmový dokladReceiptInventories and short-term financial assetsIng. Vladimír Zdražil
přikázanýEnforcedSalaryIng. Vladimír Zdražil
přílohaattachment, enclosureCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
příloha
příloha účetní závěrky
financial statement enclosureCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
příloha
samostatná příloha
free attachmentCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
příloha
zvláštní příloha
special attachmentCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
přílohaAppendix
přímá metoda vykazování peněžních toků z provozní činnostiDirect method of reporting cash flows from operating activities
přímá příbuzenská liniedirect blood lineDonations after cancellation of gift taxIng. Vladimír Zdražil
přímé daněDirect taxesPersonal income tax and other taxesIng. Vladimír Zdražil
přímé osobní náklady (mzdy)Direct labour
přímé příspěvky
přímé příspěvky
Direct contributions
Direct contributions
Personal income taxIng. Vladimír Zdražil
přinést prospěch komuGive benefit to staccounting and fixed assetsIng. Vladimír Zdražil
připadajícípertained, pertainingCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
případná ztrátaPotential lossStatutory reserve fundIng. Vladimír Zdražil
případný
případný
Potential
Potential
ReservesIng. Vladimír Zdražil
příplatekExtra-paySalaryIng. Vladimír Zdražil
přípojné vozidloAppendant vehiclePersonal income tax and other taxesIng. Vladimír Zdražil
připravit zprávu ohledně due diligencePrepare due diligence report
připsatelná úroková sazbaImputed rate of interest
přírodní katastrofy
přírodní katastrofy
Natural disasters
Natural disasters
Income tax actIng. Vladimír Zdražil
přírůstek (zvýšení) počtu akciíIncremental share
přírůstková výpůjční úroková sazbaIncremental borrowing rate of interest (lessee’s)
přiřadit/přiřazovatAttribute
přiřazeníAllocation
přiřazování nákladů k výnosůmMatching of costs with revenues
příslib
úmluva
covenantCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
příslušentstvíaccessoriesCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
příslušetappertainCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
Příslušnost k právním předpisům
Příslušnost k právním předpisům
Subject to social security system
Subject to social security system
International employmentIng. Vladimír Zdražil
příslušnýrelevantCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
příspěvekcontributionCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
příspěvek
příspěvek na pojistné na veřejné zdravotní pojištění
health insurance contributionCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
příspěvek
příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
state employment policy contributionCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
příspěvekContribution
příspěvkový
příspěvkové organizace
non-profit making organisationsCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
příspěvky do fondůFunding
příspěvky zaměstnavatele
příspěvky zaměstnavatele
Employer´s contributions
Employer´s contributions
Personal income taxIng. Vladimír Zdražil
přístup, postup, metoda
přístup, postup, metoda
approach
approach
Value added taxIng. Vladimír Zdražil
přístupový kód
přístupový kód
Access key
Access key
Value added taxIng. Vladimír Zdražil
přiznání
daňové přiznání
tax returnCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
přiznání k DPFOPersonal tax declarationPersonal income taxIng. Vladimír Zdražil
přiznání k DPH
přiznání k DPH
VAT tax return
VAT tax return
Value added taxIng. Vladimír Zdražil
přiznání k DPHVAT declaration Value added taxIng. Vladimír Zdražil
přiznání k silniční dani
přiznání k silniční dani
Road tax declaration
Road tax declaration
Private personal car used for economic activitiesIng. Vladimír Zdražil
přiznat daň
přiznat daň
Charge the tax
Charge the tax
Value added taxIng. Vladimír Zdražil
přiznat daň
přiznat daň
Charge the tax
Charge the tax
Value added taxIng. Vladimír Zdražil
přiznat daňCharge the taxValue added taxIng. Vladimír Zdražil
přiznat DPHCharge VATValue added taxIng. Vladimír Zdražil
půjčkaLoan
půjčky a zálohyLoans and advances
půjčovatelLender
působnostcompetenceCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
působnost
pole působnosti
sphere of competenceCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
působnost daněTax aplicationPersonal income taxIng. Vladimír Zdražil
ranní směnaMorning shiftSalaryIng. Vladimír Zdražil
realizaceimplementationCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
realizovatelná finanční aktivaAvailable-for-sale financial assets
reálné břemenoreal chargeNOZIng. Vladimír Zdražil
registrace k DPHVAT registration Value added taxIng. Vladimír Zdražil
rejstřík
obchodní rejstřík
commercial registerCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
reklamacecomplaintTaxable amount correction due to faulty material..Ing. Vladimír Zdražil
reklamace koupeného zbožíPurchase returnInventories and short-term financial assetsIng. Vladimír Zdražil
reklamace prodaného zbožíSales returnInventories and short-term financial assetsIng. Vladimír Zdražil
reklamační řízenícomplaint procedureTaxable amount correction due to faulty material..Ing. Vladimír Zdražil
relativní neplatnostrelative invalidityNOZIng. Vladimír Zdražil
reorganizační reconstitutional Corporate income taxIng. Vladimír Zdražil
reprodukční oceňovací cenaReplacement price value Personal income taxIng. Vladimír Zdražil
reprodukční pořizovací cenaReplacement price valueInventories and short-term financial assetsIng. Vladimír Zdražil
reprodukční pořizovací cenaReplacement price valueInventories and short-term financial assetsIng. Vladimír Zdražil
restituceProperty reversionTax administration and authorization to act in taxIng. Vladimír Zdražil
revize
revize účtů
auditCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
rezerva na daň z příjmůIncome tax reserveEquity and final accountsIng. Vladimír Zdražil
rezervní fondyReserve fundsaccounting and fixed assetsIng. Vladimír Zdražil
rezervyReservesaccounting and fixed assetsIng. Vladimír Zdražil
rezervy (zejména v ekononickém smyslu)
rezervy (zejména v ekononickém smyslu)
Provisions
Provisions
ReservesIng. Vladimír Zdražil
rezervy v účetním jazyce
rezervy v účetním jazyce
Reserves
Reserves
ReservesIng. Vladimír Zdražil
režim přenesení daňové povinnostiReverse charge schemeValue added taxIng. Vladimír Zdražil
režim reverse chargeReverse charge schemeValue added taxIng. Vladimír Zdražil
riziko (odhadu budoucího) peněžního tokuCash flow risk
riziko likvidityLiquidity risk
riziko likvidityLiquidity risk
riziko úrokové sazby/úrokové rizikoInterest rate risk
roční dovolenáAnnual leave
roční sleva na daniAnnual tax deductionPersonal income taxIng. Vladimír Zdražil
Roční zúčtování
Roční zúčtování
Annual tax reconciliation
Annual tax reconciliation
International employmentIng. Vladimír Zdražil
roční zúčtování daně z příjmů za zaměstnance
roční zúčtování daně z příjmů za zaměstnance
Payroll settlement
Payroll settlement
Personal income taxIng. Vladimír Zdražil
rodičovská dovolená
rodičovská dovolená
Parental break/leave
Parental break/leave
SalaryIng. Vladimír Zdražil
rostoucí (býčí) trhBullish marketEquity and final accountsIng. Vladimír Zdražil
rovnat se čemuEqual to st Personal income taxIng. Vladimír Zdražil
rozčleněnísegmentationCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
rozděleníallocationCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
rozdělení
rozdělení výdajů
allocation of expensesCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
rozdělení zisku
rozdělení zisku
profit distribution
profit distribution
Income tax actIng. Vladimír Zdražil
rozdíl differenceCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
rozdíl
kladný rozdíl
positive differenceCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
rozdíl
záporný rozdíl
negative differenceCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
rozdíl v provozních v. a n.Difference of other operating r. and eCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
rozhodnutí
rozhodnutí o úpadku
adjudication of ankruptcyCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
rozhodnutí o vyřazeníDisposal consideration
rozhodnýdecisive, resolvedCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
rozhodný
rozhodné skutečnosti
decisive factsCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
rozhodný
rozhodný den fúze
resolved date of merger Corporate income taxIng. Vladimír Zdražil
rozhodovací stromDecision tree
rozmezí/pásmoCorridor
rozpočet rezervyreserve budgetEquity and final accountsIng. Vladimír Zdražil
rozpoznatrecognize
rozpoznat
neuznávajíci se
not being recognized asCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
rozsahextentServices by the turn of the yearIng. Vladimír Zdražil
rozsah opravyextent of repairEquity and final accountsIng. Vladimír Zdražil
rozvahabalance sheetCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
rozvaha
podrozvahový
off-balance sheetCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
rozvaha
rozvahová hodnota
balance valueCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
rozvahaBalance sheet account Corporate income taxIng. Vladimír Zdražil
rozvahový denBalance sheet date
rozvahový účetBalance sheet accountaccounting and fixed assetsIng. Vladimír Zdražil
ručeníguaranteeCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
Ručení, odpovědnost za závazkyLiabilityEquity and final accountsIng. Vladimír Zdražil
ručitel
ručitel
Liability guarantor
Liability guarantor
Real estate transfer taxIng. Vladimír Zdražil
ručitelWarrantorTax administration and authorization to act in taxIng. Vladimír Zdražil
RukopisyManuscripts
řada propojených aktivitLine of business
řádek přiznáníRowValue added taxIng. Vladimír Zdražil
řádnýproperCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
řádný
řádné daňové přiznání
proper tax returnCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
ředicí potenciální kmenové akcieDilutive potential ordinary shares
ředitelé/manažeřiDirectors
Řídit něcoManage stEquity and final accountsIng. Vladimír Zdražil
řízeníproceedingsCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
řízení
řízení o úpadku
failure proceedingsCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
řízení (podniku)Control (of an enterprise)
s.r.o.
s.r.o.
Private limited company
Private limited company
Corporate income taxIng. Vladimír Zdražil
sada nářadíSet of toolsPersonal income taxIng. Vladimír Zdražil
Samostatná jednotkaSeperate entityEquity and final accountsIng. Vladimír Zdražil
samostatné movité věci a souboryMovable fixed assetsaccounting and fixed assetsIng. Vladimír Zdražil
samostatné zdanitelné plnění
samostatné zdanitelné plnění
seperate chargeable event
seperate chargeable event
Value added taxIng. Vladimír Zdražil
samostatné zdanitelné plnění
samostatné zdanitelné plnění
Separate chargeable event
Separate chargeable event
Value added taxIng. Vladimír Zdražil
samovyměření DPHself-assesmentThe goods from third country resold to EU but..Ing. Vladimír Zdražil
sankceSanctionTax administration and authorization to act in taxIng. Vladimír Zdražil
sazbarateCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
sazba
kurs devizového trhu
foreign exchange market rateCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
sazba
sazba daně
tax rateCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
sazba daněTax rateValue added taxIng. Vladimír Zdražil
sazba pro amortizaci
sazba pro amortizaci
Wear-out tarif
Wear-out tarif
Private personal car used for economic activitiesIng. Vladimír Zdražil
sdílet odpovědnostsdílet odpovědnostMaterial responsibilityIng. Vladimír Zdražil
sdruženíassociationCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
sdružení
honební společenství
hunting associationCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
sdružení
občanské sdružení
civic associationCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
sečíst
sečíst
Count up
Count up
SalaryIng. Vladimír Zdražil
selháníFailureaccounting and fixed assetsIng. Vladimír Zdražil
seskupování aktivGrouping of assets
sestavení rozvahyDrawing up balance sheetReservesIng. Vladimír Zdražil
sestavit smlouvuDraw up the contract Corporate income taxIng. Vladimír Zdražil
sestavit strukturu due diligenceDraw up due diligence framework
sestavit zprávu due diligenceDraw up due diligence report
sesterská společnostFellow subsidiary
schodekShortageMaterial responsibilityIng. Vladimír Zdražil
schválení (účetní závěrky ke zveřejnění)Authorise [financial statements for issue]
sídloseatCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
sídlo společnosti
sídlo společnosti
Corporate seat
Corporate seat
Corporate income taxIng. Vladimír Zdražil
silniční daň
silniční daň
Road tax
Road tax
Private personal car used for economic activitiesIng. Vladimír Zdražil
silniční daňVehicle-excise dutyPersonal income tax and other taxesIng. Vladimír Zdražil
sjednat coNegotiate stSalaryIng. Vladimír Zdražil
sjednat něcoArrangeValue added taxIng. Vladimír Zdražil
sklad
sklad
Warehouse
Warehouse
Income tax actIng. Vladimír Zdražil
skladní kartaStock cardInventories and short-term financial assetsIng. Vladimír Zdražil
skladová evidenceStock recordsInventories and short-term financial assetsIng. Vladimír Zdražil
skladová kartotékaStock card fileInventories and short-term financial assetsIng. Vladimír Zdražil
skončit kdeend upVoluntary personal income tax declarationIng. Vladimír Zdražil
skontodiscount on early paymentDiscount on early payment by the turn of the yearIng. Vladimír Zdražil
skupinagroupCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
skupina
účtová skupina
group of accountsCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
skupina (propojených podniků)Group
skupina aktivClass of assets
skupina aktivGroup of assets
sladit/harmonizovatHarmonise
sleva
sleva na dani
tax relief, tax allowanceCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
sleva na daniTax bonificationPersonal income tax and other taxesIng. Vladimír Zdražil
sleva na daniTax reliefPrivate personal car used for economic activitiesIng. Vladimír Zdražil
sleva na daniTax deduction (remission)Personal income taxIng. Vladimír Zdražil
Sleva na danitax reliefVoluntary personal income tax declarationIng. Vladimír Zdražil
složka
organizační složky státu
Branches of Organizational Component of StateCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
slučování/agregaceAggregation
služební automobil
služební automobil
Company car
Company car
Personal income taxIng. Vladimír Zdražil
služební cesta
služební cesta
Business trip
Business trip
Personal income taxIng. Vladimír Zdražil
služebnostservitudeNOZIng. Vladimír Zdražil
směna/výměna aktivExchange of assets
směnečný dlužníkDraweeReceivables and payablesIng. Vladimír Zdražil
směnkadraftCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
směnka
směnky vystavené bankou
drafts issued by a bankCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
směnkaBill of exchangeReceivables and payablesIng. Vladimír Zdražil
směnkyBills of exchange
směnný kurzExchange rate
směnný provozShift systémSalaryIng. Vladimír Zdražil
smlouva
společenská smlouva
the sections of incorporation
smlouvaContract
smlouva na směnu zahraniční měnyForeign exchange contract
smlouva o celkovém/úplném zápočtuMaster netting arrangement
smlouva o smlouvě budoucífuture contractNOZIng. Vladimír Zdražil
smlouva s pevně stanovenou cenouFixed price contract
smlouva typu "náklady plus přirážka"Cost plus contract
smluvně
smluvně
Contractually
Contractually
SalaryIng. Vladimír Zdražil
Smluvní státy
Smluvní státy (pro účely soiálního zabezpečení)
Contractual states
Contractual states (for social security purposes)
International employmentIng. Vladimír Zdražil
smluvní uspořádáníContractual arrangement
Smluvní zaměstnanec
Smluvní zaměstnanec (pro účely nemocenského a důchodového pojištění)
Contractual employee
Contractual employee (for sickness and pension onsurance)
International employmentIng. Vladimír Zdražil
Smluvní zaměstnavatel
Smluvní zaměstnavatel (pro účely nemocenského a důchodového pojištění)
Contractual employer
Contractual employer (for sickness and pension insurence)
International employmentIng. Vladimír Zdražil
smysl ve fúziSense in merging
snížená sazbaReduced rateValue added taxIng. Vladimír Zdražil
snížená sazba DPH
snížená sazba DPH
reduced rate
reduced rate
Value added taxIng. Vladimír Zdražil
snížená sazba DPHReduced rate Value added taxIng. Vladimír Zdražil
snížení danětax reductionVehicle excise duty calculationIng. Vladimír Zdražil
snížení daňového základu
snížení daňového základu
Tax base reduction
Tax base reduction
Adjusting entriesIng. Vladimír Zdražil
snížení hodnotyImpairment
snížení/srážka/slevaAllowance
snížit coReduce stEquity and final accountsIng. Vladimír Zdražil
sociální
sociální zabezpečení
social securityCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
sociální a zdravotní pojištěníSocial security and health insuranceReceivables and payablesIng. Vladimír Zdražil
Sociální podpora
Sociální podpora
Social subsidy
Social subsidy
International employmentIng. Vladimír Zdražil
sociální pojištění
sociální pojištění
Social security
Social security
Personal income taxIng. Vladimír Zdražil
Sociální pojištění
Sociální pojištění
Social insurance
Social insurance
International employmentIng. Vladimír Zdražil
sociální pojištěníSocial securityTax administration and authorization to act in taxIng. Vladimír Zdražil
Sociální zabezpečení
Sociální zabezpečení
Social security
Social security
International employmentIng. Vladimír Zdražil
softwareSoftwareaccounting and fixed assetsIng. Vladimír Zdražil
soubor
samostatný soubor
independent fileCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
soudní rozhodnutíCourt judgementMaterial responsibilityIng. Vladimír Zdražil
soudní rozhodnutíjudicial/court decisionNOZIng. Vladimír Zdražil
souhlas zaměstnanceEmployee´s approvalSalaryIng. Vladimír Zdražil
souhrnsummaryCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
souhrn
souhrn jednotlivých rozdílů
summary of each differencesCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
souhrn/sloučeníAggregate
souhrnné hlášeníReview of intracommunitary transactionsValue added taxIng. Vladimír Zdražil
soukromá cesta
soukromá cesta
Private trip
Private trip
Personal income taxIng. Vladimír Zdražil
soukromá listinaprivate deedNOZIng. Vladimír Zdražil
soukromá spotřebaPrivate use Value added taxIng. Vladimír Zdražil
soukromá spotřebaPrivate purposesWrite-offIng. Vladimír Zdražil
soukromé finanční prostředky
soukromé finanční prostředky
Private financial funds
Private financial funds
Personal income taxIng. Vladimír Zdražil
soulad
v souladu s
in accordance withCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
soulad
v souladu (s), podle (čeho)
pursuant (to)Corporate income taxIng. Vladimír Zdražil
soulad/shoda s IASCompliance with International Accounting Standards
speditér, přepravceforwarderHeavy truck after road accidentIng. Vladimír Zdražil
splátkaInstalment Value added taxIng. Vladimír Zdražil
Splatná
Splatná
Due
Due
real estateIng. Vladimír Zdražil
splatná daňCurrent tax
splatná provizeCommission payable Value added taxIng. Vladimír Zdražil
splatnostmaturityCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
splatnostMaturityReceivables and payablesIng. Vladimír Zdražil
splněníaccomplishmentCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
splnění dluhuperformance of financial obligationsNOZIng. Vladimír Zdražil
splnit podmínkyMeet conditionsTax administration and authorization to act in taxIng. Vladimír Zdražil
spočítat daňCalculate the tax Value added taxIng. Vladimír Zdražil
spojeníaffilationCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
spojení
spojení se zahraničními osobami
affilation with foreign personsCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
spojovací účetControl accountaccounting and fixed assetsIng. Vladimír Zdražil
Společenská smlouvaPartnership agreementEquity and final accountsIng. Vladimír Zdražil
společenstvíCommunityValue added taxIng. Vladimír Zdražil
společná administrativa plánů (zaměstanneckých požitků)společná administrativa plánů (zaměstanneckých požitků)
společná kontrola (spoluovládání)Joint control
SpolečněJointlyEquity and final accountsIng. Vladimír Zdražil
společné jměnícommon fortuneDoing business with lawfully wedded spouse Ing. Vladimír Zdražil
společné kontrolované (spoluovládané) jednotky/subjekty/činnostiJointly controlled entity
společníkassociateCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
společník
společník
Partner
Partner
Corporate income taxIng. Vladimír Zdražil
společník
společník
shareholder
shareholder
Income tax actIng. Vladimír Zdražil
společníkPartnersReceivables and payablesIng. Vladimír Zdražil
společnostcompany, partnership
společnost
akciová společnost
joint stock companyCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
společnost
evropská společnost
Societa EuropeaCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
společnost
společnost s ručením omezený
limited liability companyCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
společnost
veřejná obchodní společnost
general partnershipCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
společnost s ručením omezenýmLimited companyStatutory reserve fundIng. Vladimír Zdražil
společný podnikJoint venture
spolupracovníkCo-workerSalaryIng. Vladimír Zdražil
spoluvlastnictvíJoint ownershipTax administration and authorization to act in taxIng. Vladimír Zdražil
spotřeba paliva
spotřeba paliva
Fuel consumption
Fuel consumption
Private personal car used for economic activitiesIng. Vladimír Zdražil
spotřební daňExcise tax (duty)Personal income tax and other taxesIng. Vladimír Zdražil
správa administrationCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
správa
česká daňová správa
Czech Tax AdministrationCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
správa
správa daní a poplatků
the Administration of TaxesCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
správce
insolvenční správce
insolvency trusteeCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
správce
správce daně
tax administratorCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
správce daněTax authority Corporate income taxIng. Vladimír Zdražil
správní nákladyAdministrative expenses
srazit daňDeduct tax Personal income tax and other taxesIng. Vladimír Zdražil
srazit daň u zdroje (plátcem)withhold taxUndergraduate student and contract for work remuneIng. Vladimír Zdražil
sražená daňtax withheldUndergraduate student and contract for work remuneIng. Vladimír Zdražil
srážková daňwithholding taxShort-term job contracts Ing. Vladimír Zdražil
srovnání roku vůči rokuYear - to - yearCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
srovnatelné informaceComparative information
srovnatelnostComparability
stálá adresaPermanent adress Value added taxIng. Vladimír Zdražil
stálá aktivaFixed assetsaccounting and fixed assetsIng. Vladimír Zdražil
Stálá provozovna
Stálá provozovna
Permanent establishment
Permanent establishment
International employmentIng. Vladimír Zdražil
stanovení
určení
determinationCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
stanovení
stanovení základu daně
determination of the tax baseCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
stanovený
ve stanovené lhůtě
within the period allocatedCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
stanovitlay downCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
stanovit
vymezený účel
laid down purposeCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
stanovit sazbuFix a rate Value added taxIng. Vladimír Zdražil
stanovit/určitAssess
StanovyRegulationsEquity and final accountsIng. Vladimír Zdražil
stát - daňové pohledávkyDue from stateReceivables and payablesIng. Vladimír Zdražil
statistický
Český statistický úřad
Czech Bureau of StatisticsCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
státní financeState treasurySalaryIng. Vladimír Zdražil
státní orgánPublic authorityTax administration and authorization to act in taxIng. Vladimír Zdražil
statutární orgán
statutární orgán
Statutory body
Statutory body
Private personal car used for economic activitiesIng. Vladimír Zdražil
stav
množství
amountCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
stavbyStructuresaccounting and fixed assetsIng. Vladimír Zdražil
stavební práce
stavební práce
Building jobs
Building jobs
Value added taxIng. Vladimír Zdražil
strana dalCredit sideInventories and short-term financial assetsIng. Vladimír Zdražil
strana má dátiDebit sideInventories and short-term financial assetsIng. Vladimír Zdražil
stravovací službyDining servicesValue added taxIng. Vladimír Zdražil
strhnout, zničitpull downFire of movable fixed assetIng. Vladimír Zdražil
Středisko životních zájmů
Středisko životních zájmů
Centre of vital interests
Centre of vital interests
International employmentIng. Vladimír Zdražil
středně velká společnostMid-size companyMaterial responsibilityIng. Vladimír Zdražil
sumarizovat coSummarize staccounting and fixed assetsIng. Vladimír Zdražil
svědekWitnessTax administration and authorization to act in taxIng. Vladimír Zdražil
SVJ, společenství vlastníků jednotekcondominiumCondominiums and loansIng. Vladimír Zdražil
swap na úrokové riziko/úrokový swapInterest rate swap
syntetický účetSynthetic accountaccounting and fixed assetsIng. Vladimír Zdražil
škody
škody
Damages
Damages
Income tax actIng. Vladimír Zdražil
špatná pohledávkaBad debtReceivables and payablesIng. Vladimír Zdražil
technika FIFOFIFO formula
technika LIFOLIFO formula
technika oceňování CAPMCapital asset pricing model
teploHeat Value added taxIng. Vladimír Zdražil
test krytí majetku vlastními zdrojiequity testLimited company and the financial aid from the onlIng. Vladimír Zdražil
těžit z čehobenefit from stInheritance procedure according to New civil codeIng. Vladimír Zdražil
tiskopis DPExpense linked with revenuesCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
transakceTransactionaccounting and fixed assetsIng. Vladimír Zdražil
transakce mezi nezávislými (nespřízněnými) stranamiArm’s length transaction
transakce po vlastnické ose dolůDownstream transactions
transakce v cizí měněForeign currency transaction
trvalá nejistota
trvalá nejistota
Permanent uncertainty
Permanent uncertainty
ReservesIng. Vladimír Zdražil
Trvalý pobyt
Trvalý pobyt
Permanent residence
Permanent residence
International employmentIng. Vladimír Zdražil
trvání podnikuGoing concern
tržby z prodeje majetkuRevenues from disposal Corporate income taxIng. Vladimír Zdražil
tržby za prodej zbožíRevenues from merchandise Corporate income taxIng. Vladimír Zdražil
tržní cena
tržní cena
Fair purchase price
Fair purchase price
Real estate transfer taxIng. Vladimír Zdražil
tržní hodnotaMarket value
tržní rizikoMarket risk
třetí osobaThird personTax administration and authorization to act in taxIng. Vladimír Zdražil
třetí strana (instituce)Agency
třetí země z pohledu DPH
třetí země z pohledu DPH
Third country
Third country
Value added taxIng. Vladimír Zdražil
třída
účtová třída
account class
tvorba
tvorba
Creation
Creation
Adjusting entriesIng. Vladimír Zdražil
tvorba rezervyProvision creationReceivables and payablesIng. Vladimír Zdražil
tvořit opravnou položkuMake adjusting entryReceivables and payablesIng. Vladimír Zdražil
Tvořit ziskMake profitEquity and final accountsIng. Vladimír Zdražil
Účast na pojištění
Účast na pojištění
Participation in insurance
Participation in insurance
International employmentIng. Vladimír Zdražil
účastník sdruženíAssociation membersReceivables and payablesIng. Vladimír Zdražil
účelpurposeCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
účel
účel stanovení výše a periodicity
purpose of determintaion of the amount and frequencyCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
účel
účel zákona
purpose of the ActCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
účel
zákonem vymezený účel
legally defined purposeCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
účetaccount
účet
převodový účet
transfer accountCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
účet
vkladový účet
deposit accountCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
účetAccountaccounting and fixed assetsIng. Vladimír Zdražil
účet "dodavatelé"Supplier accountInventories and short-term financial assetsIng. Vladimír Zdražil
účet hlavní knihyLedger accountaccounting and fixed assetsIng. Vladimír Zdražil
účet nákupůPurchase accountInventories and short-term financial assetsIng. Vladimír Zdražil
účetní
mezinárodní účetní standardy
International Accounting StandardsCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
účetní
účetní (u)závěrka
final accountCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
účetní
účetní jednotka
accounting entityCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
účetní
účetní období
accounting periodCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
účetní
účetní odpisy
accounting deductionsCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
účetní
účetní třída
accounting classCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
účetní
účetní
Accountant
Accountant
ReservesIng. Vladimír Zdražil
účetní hodnotaBook value
účetní jednotkaAccounting unitInventories and short-term financial assetsIng. Vladimír Zdražil
účetní knihyBooks of accountsaccounting and fixed assetsIng. Vladimír Zdražil
účetní koncept
Accounting base
účetní modelaccounting model
účetní obdobíaccounting period
účetní odhadAccounting estimate
účetní odpisováníBookkeeping depreciationaccounting and fixed assetsIng. Vladimír Zdražil
účetní pravidlaaccounting policy
účetní přístupAccounting treatment
účetní rokAccounting yearaccounting and fixed assetsIng. Vladimír Zdražil
účetní výkaznictvíFinancial reporting
účetní zápisEntryaccounting and fixed assetsIng. Vladimír Zdražil
účetní zásadyaccounting principle
účetní závěrkaFinancial statements
účetní záznamAccounting record
účetní ziskaccounting profit
účetní zisk/výnos/příjemaccounting income
účetnictvíaccounting, accountancyCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
účetnictví
soustava jednoduchého účetnictví
single entry accounting systemCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
účetnictví
soustava podvojného účetnictví
double entry accounting systemCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
účetnictví
vést účetnictví
keep accountancyCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
účinnost
nabytí účinnosti
entry into effectCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
účinnost zajištění (hedgingu)Hedge effectiveness
účtová
účtová skupina
group of accounts (account groups)Corporate income taxIng. Vladimír Zdražil
účtová
účtový rozvrh
charge account (charge of accountingCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
účtová
účtová třída
account classCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
účtová
účtová třída
account classCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
účtová osnovaChart of accountsaccounting and fixed assetsIng. Vladimír Zdražil
účtová skupinaGroup of accountsInventories and short-term financial assetsIng. Vladimír Zdražil
účtovat, fakturovatChargeValue added taxIng. Vladimír Zdražil
účtovat, nárokovat, fakturovat
účtovat, nárokovat, fakturovat
Charge
Charge
Corporate income taxIng. Vladimír Zdražil
účty časového rozlišení, časové rozlišeníAccrualsaccounting and fixed assetsIng. Vladimír Zdražil
účty dodavatelůSupplier´s accountsInventories and short-term financial assetsIng. Vladimír Zdražil
účty odběratelůSales accountsInventories and short-term financial assetsIng. Vladimír Zdražil
účty v bankáchBank accountsInventories and short-term financial assetsIng. Vladimír Zdražil
účty zákazníkůCustomer´s accountsInventories and short-term financial assetsIng. Vladimír Zdražil
událost upravující účetní závěrku (po rozvahovém dni)Adjusting event [after the balance sheet date]
události po rozvahovém dniEvents occurring after the balance sheet date
udělat oceněníMake valuationPersonal income taxIng. Vladimír Zdražil
úhradaExecutionValue added taxIng. Vladimír Zdražil
úhrada ztrátyLoss compensationMaterial responsibilityIng. Vladimír Zdražil
uhradit coExecute stSalaryIng. Vladimír Zdražil
uhradit úroky
uhradit úroky
cover the interests
cover the interests
Income tax actIng. Vladimír Zdražil
úhrn
souhrn
aggregateCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
úhrn
souhrn odpisů hmotného i nehmotného majetku
the aggregate depreciation of tangible and intangible assetsCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
úhrn
úhrn nabývacích cen podílů na obchodní společnosti
the aggregate of the purchase prices of units in the trading companyCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
uchování kapitáluCapital maintenance
ukazatelRatioCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
ukazatel špatných/rizikových pohledávekBad debt ratioSalaryIng. Vladimír Zdražil
ukazatel zadluženostiDebt-equity ratio
ukončené (činnosti)Discontinued (operations)
ukončení (aktivace)Cessation (of capitalisation)
Ukončení činnostiDiscontinuing operation
ukončitwind upCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
ukončit
období likvidace
winding up periodCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
ukončit smlouvní vztah
ukončit smlouvní vztah
Terminate the contract
Terminate the contract
Personal income taxIng. Vladimír Zdražil
úleva
daňová úleva
tax allowanceCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
uložit daňLevy a taxPersonal income tax and other taxesIng. Vladimír Zdražil
uložit daňCharge taxPersonal income tax and other taxesIng. Vladimír Zdražil
uložit penízeDeposit moneyInventories and short-term financial assetsIng. Vladimír Zdražil
uložit pokutuImpose a penaltyTax administration and authorization to act in taxIng. Vladimír Zdražil
umělecké dílo
umělecké dílo
Art piece
Art piece
ReservesIng. Vladimír Zdražil
úmluvacovenantCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
úmysl jednajícíhoconductor intentionNOZIng. Vladimír Zdražil
úpadekbankruptcy, failureCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
úpadek
rozhodnutí o úpadku
failure orderCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
uplatnit daňovou ztrátuClaim tax lossCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
uplatnit daňovou ztrátuClaim tax lossTax administration and authorization to act in taxIng. Vladimír Zdražil
uplatnit právo
uplatnit právo
Claim the right
Claim the right
Personal income taxIng. Vladimír Zdražil
uplatnit slevu na daniClaim tax deductionPersonal income taxIng. Vladimír Zdražil
uplatnitelná daňová ztrátaCarrying back a tax loss
uplatňovaná cenaExercise price
uplatňovatclaimCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
uplatňovat
uplatňovaný (jako výdaj)
claimed (as expenses)Corporate income taxIng. Vladimír Zdražil
uplatňovat něco, nárokovat něco
uplatňovat něco, nárokovat něco
Claim st
Claim st
Personal income taxIng. Vladimír Zdražil
uplatňovat plný nárok na odpočet
uplatňovat plný nárok na odpočet
claim full right to deduction
claim full right to deduction
Value added taxIng. Vladimír Zdražil
úplnnostIntegrityCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
úplnostCompleteness
uplynutí
uplynutí (zdaňovacího období)
expiration (of the taxable period)Corporate income taxIng. Vladimír Zdražil
uplynutí dobyterm expirationNOZIng. Vladimír Zdražil
uplynutí dobyperiod expirationNOZIng. Vladimír Zdražil
úpravaalterationCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
úprava
úprava základu daně
alteration of the tax baseCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
úprava HVúprava HVCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
úprava pracovní dobyWorking hours adjustmentSalaryIng. Vladimír Zdražil
upravitrectifyCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
upravit
odstranit vady
rectify the irregularitiesCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
upravitAdjustSalaryIng. Vladimír Zdražil
upravovat zákonem
upravovat zákonem
Regulate
Regulate
Real estate transfer taxIng. Vladimír Zdražil
úpravy zabezpečují uchování kapitáluCapital maintenance adjustment
určení základu daně
určení základu daně
taxable amount determination
taxable amount determination
Value added taxIng. Vladimír Zdražil
úrokinterestCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
úrok
úrokové příjmy
interest revenueCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
úrokInterestTax administration and authorization to act in taxIng. Vladimír Zdražil
úrokInterest
úrokový náklad (plánu zaměstnaneckých požitků)Interest cost (for an employee benefit plan)
urovnání sporuLitigation settlement
úřadoffice, authorityCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
úřad
finanční úřad
tax officeCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
úřední jazykOfficial languageTax administration and authorization to act in taxIng. Vladimír Zdražil
úřední záznamOfficial recordTax administration and authorization to act in taxIng. Vladimír Zdražil
úschovnaConciergeSalaryIng. Vladimír Zdražil
uskutečněný (o zdanitelném plnění)PerformedValue added taxIng. Vladimír Zdražil
uskutečnit nákupMake acquisition
uskutečnit zdanitelné plnění
uskutečnit zdanitelné plnění
supply
supply
Value added taxIng. Vladimír Zdražil
uskutečňovat plněníPerformValue added taxIng. Vladimír Zdražil
úspory
úspory
Savings
Savings
ReservesIng. Vladimír Zdražil
ustavit coEstablishSalaryIng. Vladimír Zdražil
uvádět cenuIndicate pricePersonal income taxIng. Vladimír Zdražil
uvalení daněimposition of taxCheap car – imposition of road tax or not?Ing. Vladimír Zdražil
uvalit něco
uvalit něco (například poplatek, daň, zákaz)
Impose
Impose
Corporate income taxIng. Vladimír Zdražil
uvalit, uložit daňovou či jinou povinnostImposet stPersonal income taxIng. Vladimír Zdražil
úvěrcreditCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
úvěr
smlouva o úvěru
credit agreementCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
úvěr
úvěrní družstvo
credit co-operationCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
úvěrová důvěryhodnostCredit worthinessReceivables and payablesIng. Vladimír Zdražil
úvěrové produktyCredit facilities
úvěrové rizikoCredit risk
úvěrový příslibLetter of credit
úvěruschopnostCreditworthiness
uzákonění/ustanoveníEnactment
uzávěrka
účetní uzávěrka
financial statementCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
uzavření knihClosing of booksCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
uzavřít smluvní vztah
uzavřít smluvní vztah
Conclude
Conclude
SalaryIng. Vladimír Zdražil
územní
samosprávní územní celky
Self-Governing Local Area unitsCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
územní segmentyGeographical segments
uznat
(výdaje)
recognizeCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
užitek/požitek (zaměstnanecký)Benefit
v nezměněné ceně, hodnotě
v nezměněné ceně, hodnotě
at unchanged price
at unchanged price
Value added taxIng. Vladimír Zdražil
V průměruOn averageVoluntary personal income tax declarationIng. Vladimír Zdražil
v rozporu se zákonemcontradiction with lawNOZIng. Vladimír Zdražil
v sázceat stakeWork conditions and damage avert at workIng. Vladimír Zdražil
v širších souvislostech/s ohledem naBackground
V.O.S.PartnershipEquity and final accountsIng. Vladimír Zdražil
Valná hromadaGeneral MeetingEquity and final accountsIng. Vladimír Zdražil
valná hromada společníků
valná hromada společníků
General meeting of shareholders ….
General meeting of shareholders ….
Income tax actIng. Vladimír Zdražil
Valná hromada společníkůGM of Members (Shareholders)Equity and final accountsIng. Vladimír Zdražil
valný
valná hromada
annual general meetingCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
vážený aritmetický průměrWeighted arithmetic averageInventories and short-term financial assetsIng. Vladimír Zdražil
včetně DPH
včetně DPH
VAT included
VAT included
Personal income taxIng. Vladimír Zdražil
včleněníincorporationCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
včlenění
společenská smlouva
the Sections of IncorporationCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
Ve velkém rozsahuBulkEquity and final accountsIng. Vladimír Zdražil
věcné právomaterial lawNOZIng. Vladimír Zdražil
věcnýactualCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
věcný
věcná náplň částky
actual use of the amountCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
vedená (vykazovaná) částkaCarrying amount
vedení podniku/managementManagement
vedení/vyjádření/účtování/vykázání na úrovni nákladůCarried at cost
vedlejší nákladyIncidental expenses Value added taxIng. Vladimír Zdražil
vedlejší produktBy-product
vedlejší výdaj (náklad
vedlejší výdaj (náklad
incidental expense
incidental expense
Value added taxIng. Vladimír Zdražil
věrné zobrazeníFair presentation
věrný a poctivý obrazTrue and fair viewaccounting and fixed assetsIng. Vladimír Zdražil
věrný, úplný a průkaznýFair, complete, transparentaccounting and fixed assetsIng. Vladimír Zdražil
vertikální fúzeVertical merger
veřejná listinapublic deedNOZIng. Vladimír Zdražil
věřitel
věřitel
creditor
creditor
Income tax actIng. Vladimír Zdražil
věřitelLenderaccounting and fixed assetsIng. Vladimír Zdražil
věřitel
Creditor
accounting and fixed assetsIng. Vladimír Zdražil
věřitelCreditorReceivables and payablesIng. Vladimír Zdražil
věřitelCreditor
vést účetnictví
vést účetnictví
Keep books of accounts
Keep books of accounts
Adjusting entriesIng. Vladimír Zdražil
vést, řídit právní prověrku cílové společnostiConduct due diligence
vestavěný/vložený derivátEmbedded derivative
většinový podílMajority interest
VH za běžné účetní obdobíProfit and loss of CAP Corporate income taxIng. Vladimír Zdražil
vkladdepositCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
vklad
vklad věřitele
creditors´ depositCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
vklad
výnosy z vkladu
yields from depositCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
vkladní
vkladní list
deposit certificateCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
vkladní
vkladní knížka
deposit book, bankbook (passbook)Corporate income taxIng. Vladimír Zdražil
vkladový
vkladový účet
deposit accountCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
vklady do vlastního kapitáluCapital contribution
vklady splatné na požádáníDemand deposits
vládaGovernment
vládní dotace/grantyGovernment grants
vládní podporaGovernment assistance
vlastní akcieOwn sharesEquity and final accountsIng. Vladimír Zdražil
vlastní kapitálEquityaccounting and fixed assetsIng. Vladimír Zdražil
vlastní kapitálEquity
vlastní nákladyFactory costsInventories and short-term financial assetsIng. Vladimír Zdražil
vlastní prostory
vlastní prostory
Own premises
Own premises
Corporate income taxIng. Vladimír Zdražil
vlastní prostory
vlastní prostory
Own premises
Own premises
Corporate income taxIng. Vladimír Zdražil
vlastní směnkaPromissory noteReceivables and payablesIng. Vladimír Zdražil
vlastnická právaAuthority rightsaccounting and fixed assetsIng. Vladimír Zdražil
vlastnictvíPossessionReceivables and payablesIng. Vladimír Zdražil
VlastnictvíOwnershipEquity and final accountsIng. Vladimír Zdražil
vlastníkOwner Value added taxIng. Vladimír Zdražil
Vlastnit něcoOwn stEquity and final accountsIng. Vladimír Zdražil
vlna akvizicWave of acquisitions
vnitroskupinové transakceIntra-group transaction
vnitřně vytvořený goodwillInternally generated goodwill
vnitřní účetní směrniceInternal bookkeeping directiveaccounting and fixed assetsIng. Vladimír Zdražil
vodítkoGuidelineValue added taxIng. Vladimír Zdražil
vozidlo s vlastním pohonemSelf-propelled motor vehiclePersonal income tax and other taxesIng. Vladimír Zdražil
vrátit část zdanitelného plnění
vrátit část zdanitelného plnění
Return
Return
Value added taxIng. Vladimír Zdražil
vstoupit na území společenstvíEnter the community Value added taxIng. Vladimír Zdražil
vstupnéAdmission fees
vůle zákonodárce
vůle zákonodárce
Legislator´s intention
Legislator´s intention
Personal income taxIng. Vladimír Zdražil
vybavit koho čímfurnish st with stThe goods from third country resold to EU but..Ing. Vladimír Zdražil
výběr peněz z bankyWithdrawal from the bankInventories and short-term financial assetsIng. Vladimír Zdražil
Výbor pro mezinárodní účetní standardyInternational Accounting Standards Committee (IASC)
vybranýselectedCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
vybraný
vybrané údaje z Přehledu o změnách vlastního kapitálu
selected data from the Summary of changes to equity capitalCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
vybraný
vybrané údaje z Rozvahy
selected data from the Balance sheetCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
vybraný
vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty
selected data from the Profit and Loss statementCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
vybrat peníze
vybrat peníze
Take money out
Take money out
Personal income taxIng. Vladimír Zdražil
vybrat peníze z čehoWithdraw from stInventories and short-term financial assetsIng. Vladimír Zdražil
výdajexpenditure, expense(s)Corporate income taxIng. Vladimír Zdražil
výdaj
náklady vynaložené k dosažení zajištění a udržení příjmů
expenses incurred to generate, assure, and maintain incomeCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
výdajexpenditureIncome tax actIng. Vladimír Zdražil
výdajExpenditure
výdaje na hmotná aktivaCapital expenditure
výdaje související s nabytím aktiva, náklady na pořízení aktiva, pořizovací nákladCost
výdajový dokladExpenditure cash slipInventories and short-term financial assetsIng. Vladimír Zdražil
vydaná fakturaOutgoing invoiceMaterial responsibilityIng. Vladimír Zdražil
vydané dluhopisyBonds issuedEquity and final accountsIng. Vladimír Zdražil
výdejka zbožíStock release noteInventories and short-term financial assetsIng. Vladimír Zdražil
vydělat penízeEarn moneySalaryIng. Vladimír Zdražil
vyhláška
výnos
decreeCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
vyhovovat
Suit
Taxable amount correction due to faulty material..Ing. Vladimír Zdražil
východiskooutcomeIdentified person and legal services purchase fromIng. Vladimír Zdražil
východisky z hlediska daně z příjmů
východisky z hlediska daně z příjmů
Income tax outcome
Income tax outcome
Income tax actIng. Vladimír Zdražil
výchozí oceněníInitial measurement
výchozí rozpoznáníInitial recognition
výchozí událost ke zveřejněníInitial disclosure event (for a discontinuing operation)
vyjímkaexceptionCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
vyjmout z nákladůExclude from the costsTax administration and authorization to act in taxIng. Vladimír Zdražil
vyjmout z rozvahy (finančního nástroje)Derecognise (a financial instrument)
výkaz
výkaz zisku
income statementCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
výkaz peněžních tokůCash flow statement = Statement of cash flows
výkaz zisků a ztrátProfit and loss account Corporate income taxIng. Vladimír Zdražil
Výkaz, rozhodnutíStatementEquity and final accountsIng. Vladimír Zdražil
vykázat
vykázat (daň.) ztrátu
show a (tax) lossCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
vykazování údajů kumulovaně od počátku rokuFinancial year-to-date basis
vykonatexecuteNOZIng. Vladimír Zdražil
vykonatelnostexecutorityNOZIng. Vladimír Zdražil
Vykonávající, řídícíManagingEquity and final accountsIng. Vladimír Zdražil
vykonávat práciPerformSalaryIng. Vladimír Zdražil
výkonnostPerformanceInventories and short-term financial assetsIng. Vladimír Zdražil
výkonný orgánExecutive bodyCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
výkonost investováníInvestment performance
výkonová spotřebaProduction consumption Corporate income taxIng. Vladimír Zdražil
výkonyProduction Corporate income taxIng. Vladimír Zdražil
vymáhat dluhRecover a debtReceivables and payablesIng. Vladimír Zdražil
Výměna
Výměna, směna
exchange
exchange
real estateIng. Vladimír Zdražil
vyměření daněTax assessmentTax administration and authorization to act in taxIng. Vladimír Zdražil
vyměřit
daň
assessCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
vyměřit
vyměřené ztráty
assessed lossesCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
vyměřit daň
vyměřit daň
Charge the tax
Charge the tax
Value added taxIng. Vladimír Zdražil
vyměřit daňAssess a tax dutyPersonal income tax and other taxesIng. Vladimír Zdražil
Vyměřovací základ
Vyměřovací základ (pro pojistné)
Assessment base
Assessment base (for contributions)
International employmentIng. Vladimír Zdražil
vymezenídelimitationCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
vynaložené
vynaložené náklady
incurred expensesCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
vyňatýexempledCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
vyňatý
vyňatý příjem
exempled incomeCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
vynětí z rozvahyDerecognition
výnosrevenue, yield, decreeCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
výnos
výnos z vkladu
yield from depositCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
výnos
brutto výnos
gross yieldCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
výnosy (též tržby ve výsledovce)Revenues Corporate income taxIng. Vladimír Zdražil
výpis z běžného účtuBank account statementInventories and short-term financial assetsIng. Vladimír Zdražil
vyplácet co
vyplácet co
Pay out st
Pay out st
Private personal car used for economic activitiesIng. Vladimír Zdražil
vyplácet coPay out stSalaryIng. Vladimír Zdražil
výplata ziskuDrawingsEquity and final accountsIng. Vladimír Zdražil
výplata, mzda
výplata, mzda
Payroll
Payroll
Personal income taxIng. Vladimír Zdražil
vyplatit si coWithdraw stEquity and final accountsIng. Vladimír Zdražil
výplatní denPayroll executionSalaryIng. Vladimír Zdražil
vypořádání, též i finančněSettlementValue added taxIng. Vladimír Zdražil
vypořádat
vypořádat
Settle
Settle
SalaryIng. Vladimír Zdražil
vypořádat závazek
vypořádat závazek
Settle
Settle
Real estate transfer taxIng. Vladimír Zdražil
vypršet (o lhůtě)expireSale of ownership interest Ing. Vladimír Zdražil
výpůjční nákladyBorrowing costs
VýrobaManufacturingEquity and final accountsIng. Vladimír Zdražil
VýrobceManufacturerEquity and final accountsIng. Vladimír Zdražil
Vyrobit coManufacture stEquity and final accountsIng. Vladimír Zdražil
výrobkyFinished productsInventories and short-term financial assetsIng. Vladimír Zdražil
výrobní licenceManufacturing licences
výroční zprávaAnnual reportCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
vyrozumět, oznámitadvise, notifyCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
vyřazení
odstoupení, skončení
withdrawalCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
Vyslání zaměstnance
Vyslání zaměstnance
Posting
Posting
International employmentIng. Vladimír Zdražil
výsledek
výsledek (hospodaření)
(trading) resultCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
výsledek
výsledek
outcome
outcome
Income tax actIng. Vladimír Zdražil
VýsledekOutcomeSalaryIng. Vladimír Zdražil
výsledek hospodaření za běžnou činnostOrdinary incomeCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
výsledovkaIncome statement = Statement of income
vystavit fakturuIssue an invoice Value added taxIng. Vladimír Zdražil
vystavit fakturuIssue the invoiceValue added taxIng. Vladimír Zdražil
vystavit fakturuproduce invoiceIdentified person and legal services purchase fromIng. Vladimír Zdražil
vystavit něco čemuExpose st to stValue added taxIng. Vladimír Zdražil
výše rezervyamount of reserveEquity and final accountsIng. Vladimír Zdražil
vyšetřováníinvestigationFire of movable fixed assetIng. Vladimír Zdražil
Vytvořit coCreate stEquity and final accountsIng. Vladimír Zdražil
vyústit v coresult in stCheap car – imposition of road tax or not?Ing. Vladimír Zdražil
vývojDevelopment
významné plánovaná periodická údržba a generální opravy Major planned periodic maintenance or overhaul
významnostMateriality
významnost a slučování/agregaceMateriality and aggregation
výživnéinfant´s maintenanceNOZIng. Vladimír Zdražil
vzdělávací službyEducation activitiesValue added taxIng. Vladimír Zdražil
vznést námitkuraise objectionNOZIng. Vladimír Zdražil
vznik právrise of the rightNOZIng. Vladimír Zdražil
za úplatuFor consideration Value added taxIng. Vladimír Zdražil
začátek/zahájení leasinguInception of a lease
začítcommenceCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
zadat objednávkuPlace orderValue added taxIng. Vladimír Zdražil
zadržet
nevyplatit
withholdCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
zahájení/začátekCommencement
zahájit řízeníInitiate procedureTax administration and authorization to act in taxIng. Vladimír Zdražil
zahraniční aktivity/činnostiForeign operation
zahraniční jednotka/subjektForeign entity
Zahraniční zaměstnanec
Zahraniční zaměstnanec (pro účely nemocenského a důchodového pojištění)
Foreing employee
Foreing employee (for sickness and pension insurance)
International employmentIng. Vladimír Zdražil
Zahraniční zaměstnavatel
Zahraniční zaměstnavatel (pro účely nemocenckého a důchodového pojištění)
Foreing employer (for sickness and pension Insurance)
Foreing employer
International employmentIng. Vladimír Zdražil
zahrnoutincludeCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
zahrnout
zahrnovaný
includedCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
zahrnoutIncurr staccounting and fixed assetsIng. Vladimír Zdražil
zacházet s čímHandle stMaterial responsibilityIng. Vladimír Zdražil
zachovat si finanční stabilitu
zachovat si finanční stabilitu
Sustain financial stability
Sustain financial stability
Personal income taxIng. Vladimír Zdražil
zajistitassureCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
zajistit
zajistit
secure
secure
Value added taxIng. Vladimír Zdražil
zajistit coSecure stSalaryIng. Vladimír Zdražil
zajištěná položkaHedged item
zajištění (hedging)Hedging
zajišťovací (hedgingový) nástrojHedging instrument
zajišťovací/zabezpečovací doložkaIndemnity clause
zákaz
zákaz
Ban
Ban
Corporate income taxIng. Vladimír Zdražil
zákazníkCustomeraccounting and fixed assetsIng. Vladimír Zdražil
základbaseCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
základ
základ daně
tax baseCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
základ daně
základ daně
Taxable amount
Taxable amount
Value added taxIng. Vladimír Zdražil
základ daně
základ daně
Taxable amount
Taxable amount
Value added taxIng. Vladimír Zdražil
základ daně
základ daně
Taxable income
Taxable income
Personal income taxIng. Vladimír Zdražil
Základ daně
Základ daně
Tax base
Tax base
International employmentIng. Vladimír Zdražil
základ pro daň z příjmůIncome tax baseSalaryIng. Vladimír Zdražil
základní chybyFundamental errors
základní jměníRegistered capitalaccounting and fixed assetsIng. Vladimír Zdražil
Základní jměníAuthorized (registered) capitalEquity and final accountsIng. Vladimír Zdražil
základní kapitálRegistered capitalEquity and final accountsIng. Vladimír Zdražil
základní kapitálRegistered capitalStatutory reserve fundIng. Vladimír Zdražil
základní prvky (účetních výkazů)Element [of Financial Statements]
základní přístup (k řešení)Benchmark treatment
základní sazbaStandard rateValue added taxIng. Vladimír Zdražil
základní sazba DPH
základní sazba DPH
standard rate
standard rate
Value added taxIng. Vladimír Zdražil
základní stádo a tažná zvířataBreeding and draught animalsaccounting and fixed assetsIng. Vladimír Zdražil
základní ukazatel zisku na akcii (základní EPS)Basic earnings per share
zákon
nařízení, výnos
actCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
zákon
podle zákona
pursuant to the actCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
zákon
právní norma
lawCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
zákon
zákon o správě daní a poplatků
Act on Administration of TaxesCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
ZákonLawEquity and final accountsIng. Vladimír Zdražil
zákon o bydleníhousing actExecutive in condominium and related remunerationIng. Vladimír Zdražil
zákon o bydleníhousing actExecutive in condominium and related remunerationIng. Vladimír Zdražil
zákon o daních z příjmů
zákon o daních z příjmů
Income tax act
Income tax act
Income tax actIng. Vladimír Zdražil
zákon o daních z příjmů
zákon o daních z příjmů
Income tax act
Income tax act
Personal income taxIng. Vladimír Zdražil
zákon o DPH
zákon o DPH
VAT act
VAT act
Value added taxIng. Vladimír Zdražil
zákoník
obchodní zákoník
companies registerCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
zákoník
obchodní zákoník
Comercial CodeCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
zákoník práce
zákoník práce
Labour code….
Labour code….
SalaryIng. Vladimír Zdražil
zákonné důchodové pojištění
zákonné důchodové pojištění
Mandatory retirement insurance
Mandatory retirement insurance
Personal income taxIng. Vladimír Zdražil
Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele
Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele
Statutory employers liability insurance
Statutory employers liability insurance
International employmentIng. Vladimír Zdražil
zákonnýlegalCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
zákonný
zákonná povinnost
legal obligationCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
zákonný rezervní fondStatutory reserve fundStatutory reserve fundIng. Vladimír Zdražil
záloha
daňová záloha
tax advanceCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
zálohaDepositValue added taxIng. Vladimír Zdražil
záloha (v pasivech přijatá)AdvanceReceivables and payablesIng. Vladimír Zdražil
zálohová daňpayroll taxNon-financial benefits – summer courses abroadIng. Vladimír Zdražil
Založit coFound stEquity and final accountsIng. Vladimír Zdražil
založit obchodní společnostEstablish a companyStatutory reserve fundIng. Vladimír Zdražil
založit společnostEstablish, form a companyaccounting and fixed assetsIng. Vladimír Zdražil
zamaskovaný (nezdaněný DPH) prodej
zamaskovaný (nezdaněný DPH) prodej
disguised sale
disguised sale
Value added taxIng. Vladimír Zdražil
zaměstnanecEmployeeaccounting and fixed assetsIng. Vladimír Zdražil
zaměstnanecEmployeeCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
zaměstnanecké požitkyEmployee benefits
zaměstnavatel
zaměstnavatel
Employer
Employer
Personal income taxIng. Vladimír Zdražil
zaměstnavatel
zaměstnavatel
Employer
Employer
SalaryIng. Vladimír Zdražil
zaměstnavatel
zaměstnavatel
Organization
Organization
Private personal car used for economic activitiesIng. Vladimír Zdražil
zamykatelná skříňkaLockerSalaryIng. Vladimír Zdražil
zánikdissolutionCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
zánik právforfeiture of the rightNOZIng. Vladimír Zdražil
zaokrouhlený
zaokrouhlené číslo
rounded numberCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
zaplacená pokutaSettled penaltyTax administration and authorization to act in taxIng. Vladimír Zdražil
zaplatit na daníchPay in taxesPersonal income tax and other taxesIng. Vladimír Zdražil
zápočetcreditCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
zápočet
být započten
be creditedCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
zápočet
prostý zápočet
simple creditCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
zápočet
úplný zápočet
full creditCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
zápočet
zápočet daně
tax creditCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
záporný zůstatekNegative balanceInventories and short-term financial assetsIng. Vladimír Zdražil
zapsat do obchodního rejstříkuList in business registeraccounting and fixed assetsIng. Vladimír Zdražil
zaručená zbytková hodnotaGuaranteed residual value
záruka/záručníCollateral
zásady v daňovém řízeníCanons of taxationTax administration and authorization to act in taxIng. Vladimír Zdražil
zásoby
zásoby
Inventories
Inventories
Income tax actIng. Vladimír Zdražil
zásobyInventories
zastavená aktiva/půjčky zajištěné zástavouCollateralised (asset, borrowing)
zástavní právolien, security rightNOZIng. Vladimír Zdražil
zástupcerepresentativeCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
zástupce
smluvní zástupce
contractual representativeCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
zástupce
společný zástupce
common representativeCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
zástupce
ustanovený zástupce
appointed representativeCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
zástupce
zákonný zástupce
legal representativeCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
zástupce
zástupce daňového subjektu
taxpayer´s representativeCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
zastupovat koho v řízeníPlead sb´s procedureTax administration and authorization to act in taxIng. Vladimír Zdražil
zátěž
zátěž
Burden
Burden
ReservesIng. Vladimír Zdražil
zatížit
zapsat na vrub (zatížit účet)
debitCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
zatříděníClassificationValue added taxIng. Vladimír Zdražil
zaúčtovat
zaúčtovat
Record
Record
Value added taxIng. Vladimír Zdražil
zaúčtovatRecord staccounting and fixed assetsIng. Vladimír Zdražil
zaúčtovat coEnter staccounting and fixed assetsIng. Vladimír Zdražil
závazekDebtReceivables and payablesIng. Vladimír Zdražil
závazek (povinnost)Commitment
závazek z definovaných požitků (v současné hodnotě)Defined benefit obligation (present value of)
závazek, povinnostObligationSalaryIng. Vladimír Zdražil
závazková metodaLiability method
závazková metoda rozvahového přístupuBalance sheet liability method
závazky liabilitiesCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
závazky
závazky
Payables
Payables
SalaryIng. Vladimír Zdražil
závazkyPayablesReceivables and payablesIng. Vladimír Zdražil
závazky - ovládající řídící osobaPayables - controlled and man.org.Receivables and payablesIng. Vladimír Zdražil
závazky - podstatný vlivPayables - substantial influenceReceivables and payablesIng. Vladimír Zdražil
závazky k účastníkům sdruženíPayables from association membersReceivables and payablesIng. Vladimír Zdražil
závazky ke členům družstvaPayables from cooperative membersReceivables and payablesIng. Vladimír Zdražil
závazky ke společníkůmPayables from partnersReceivables and payablesIng. Vladimír Zdražil
závazky z obchodního stykuTrade payablesReceivables and payablesIng. Vladimír Zdražil
závazky z obchodního stykuTrade payableEquity and final accountsIng. Vladimír Zdražil
závazky, odvody
závazky, odvody
Liabilities
Liabilities
Personal income taxIng. Vladimír Zdražil
závazná prodejní smlouvaBinding sale agreement
závaznýbindingCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
závazný
závazně stanovené uspořádání údajů
binding defined data organizationCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
zavazovat právně, smluvněobligate sbThe goods from third country resold to EU but..Ing. Vladimír Zdražil
závěrka
účetní závěrka
financial statementCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
závěrkový kurzClosing rate
závěťlast willInheritance procedure according to New civil codeIng. Vladimír Zdražil
závislá činnost
závislá činnost
Dependant activities
Dependant activities
Personal income taxIng. Vladimír Zdražil
závislá činnost
závislá činnost
Dependant activities
Dependant activities
Personal income taxIng. Vladimír Zdražil
závislá činnostDependant activitiesPersonal income taxIng. Vladimír Zdražil
Závistlý rodinný příslušník
Závistlý rodinný příslušník
Dependent family member
Dependent family member
International employmentIng. Vladimír Zdražil
zaznamenat coEvidence staccounting and fixed assetsIng. Vladimír Zdražil
zbožíMerchandise Inventories and short-term financial assetsIng. Vladimír Zdražil
zbožíGoodsInventories and short-term financial assetsIng. Vladimír Zdražil
zbývající částka (rozdíl mezi celkovým plněním a přijatou či poskytnutou zálohouRemaining balanceValue added taxIng. Vladimír Zdražil
zdaněnítaxationCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
zdaněníTaxationPersonal income tax and other taxesIng. Vladimír Zdražil
zdanitelné plnění
zdanitelné plnění
chargeable event
chargeable event
Value added taxIng. Vladimír Zdražil
zdanitelné plnění
zdanitelné plnění
Taxable transaction
Taxable transaction
Value added taxIng. Vladimír Zdražil
zdanitelnýtaxableCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
zdanitelný
zdanitelné plnění
taxable eventCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
zdanitelný
zdaňovací období
taxable periodCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
zdanitelný příjemTaxable incomePersonal income taxIng. Vladimír Zdražil
zdaňovací období
zdaňovací období
taxable term
taxable term
Income tax actIng. Vladimír Zdražil
zdaňovací obdobíTax periodTax administration and authorization to act in taxIng. Vladimír Zdražil
zdaňovací obdobítaxable termPersonal income taxIng. Vladimír Zdražil
zdaňovací obdobíFinancial periodStatutory reserve fundIng. Vladimír Zdražil
zdaňovací obdobítax periodVoluntary personal income tax declarationIng. Vladimír Zdražil
zdaňovat, daň
zdaňovat, daň
Tax
Tax
Personal income taxIng. Vladimír Zdražil
zdědit coInherit stPersonal income tax and other taxesIng. Vladimír Zdražil
zdravotní péčeMedical care Value added taxIng. Vladimír Zdražil
zdravotní pojištění
zdravotní pojištění
Health insurance
Health insurance
SalaryIng. Vladimír Zdražil
zdravotní pojištěníHealth insuranceTax administration and authorization to act in taxIng. Vladimír Zdražil
zdůvodnitjustifyCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
zdvihový objem motoruEngine stroke volumePersonal income tax and other taxesIng. Vladimír Zdražil
ze zákona vymahatelné právoLegally enforceable right
zfúzovaná firmaMerged firm
zhroucení, kolaps, v našem případě propad hodnoty aktiva na nulu
zhroucení, kolaps, v našem případě propad hodnoty aktiva na nulu
Breakdown
Breakdown
Adjusting entriesIng. Vladimír Zdražil
ziskprofit/earningsCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
zisk - základníEarnings - basic
zisk - zředěnýEarnings - diluted
zisk nebo ztráta před zdaněnímProfit and loss before taxation Corporate income taxIng. Vladimír Zdražil
zisk nebo ztráta z fin. OperacíP/L from financial operationsCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
zisk z běžné činnostiOrdinary income Corporate income taxIng. Vladimír Zdražil
zisk z finanční činnostiProfit from financial operationsCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
zisk z vyřazeníGain on disposal
zisk/výnosIncome
Zisk/ztráta běžného účetního obdobíProfit/loss of current periodaccounting and fixed assetsIng. Vladimír Zdražil
Zisk/ztráta minulých letProfit/loss of previous yearaccounting and fixed assetsIng. Vladimír Zdražil
získání
nabytí
acquisitionCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
zisky nebo ztráty vyplývající z úprav pojistně-matematických odhadůactuarial gains and losses
zisky/přínosy/užitkyGains
zjevněapparentlyNOZIng. Vladimír Zdražil
zjistitascertainCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
zjistit
zjištěná částka
ascertained amountCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
zkrátitcurtailCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
zkrátit
částky neoprávněně zkracující příjmy
amounts which unjustifiably curtail incomeCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
zkresleníBias
zkušená účetníSenior book-keeperMaterial responsibilityIng. Vladimír Zdražil
zlikvidovat aktivum
zlikvidovat aktivum
Scrap st
Scrap st
Adjusting entriesIng. Vladimír Zdražil
změna právchange of the rightNOZIng. Vladimír Zdražil
změna stavu rezervChange in operating reservesCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
zmínkaTraceReceivables and payablesIng. Vladimír Zdražil
zmocněnecwarrantee
zmocněnec
obecný zmocněnec
general warranteeCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
znalecExpertTax administration and authorization to act in taxIng. Vladimír Zdražil
znalecký posudek
znalecký posudek
Expert opinion
Expert opinion
Adjusting entriesIng. Vladimír Zdražil
znalecký posudek
znalecký posudek
Expert assessment
Expert assessment
Real estate transfer taxIng. Vladimír Zdražil
zneužívat
zneužívat
Misuse
Misuse
SalaryIng. Vladimír Zdražil
znovunabytí hodnoty
znovunabytí hodnoty
Rebound in valuation
Rebound in valuation
Adjusting entriesIng. Vladimír Zdražil
zohlednit hodiny práceemploy hoursVintage car refurbished by individualIng. Vladimír Zdražil
zpětně získatelná částkaAmount recoverable
způsob vymáhání pohledávkyCollection methodReceivables and payablesIng. Vladimír Zdražil
způsobilostCompetenceCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
způsobilý pro aktivaciEligible for capitalisation
zrušenídischargeCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
zrušení
zrušení konkurzu
discharge in bankruptcyCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
zrušenícancellationDonations after cancellation of gift taxIng. Vladimír Zdražil
zrušitdissolve, wind upCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
zrušit
zrušit poplatníka s likvidací
dissolve the taxpayer with going into liquidationCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
zrušit (například i o zdanitelném plnění opravným DD)
zrušit (například i o zdanitelném plnění opravným DD)
Cancel
Cancel
Value added taxIng. Vladimír Zdražil
zrušit opravné položky
zrušit opravné položky
Cancel adjustments
Cancel adjustments
Adjusting entriesIng. Vladimír Zdražil
zrychlené odpisováníAccelerated depreciationaccounting and fixed assetsIng. Vladimír Zdražil
zředěný zisk na akcii (EPS)Diluted earnings per share
zříditestablishCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
zřídit
být zřízen za účelem podnikání
be established for the purpose of carrying on business activityCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
zřízení zástavního právalien, security right formationNOZIng. Vladimír Zdražil
zřizovací výdajeIncorporation expensesaccounting and fixed assetsIng. Vladimír Zdražil
ztrátaloss Corporate income taxIng. Vladimír Zdražil
ztrátaLossStatutory reserve fundIng. Vladimír Zdražil
ztráta ze snížení hodnotyImpairment loss
ztratnéDeficiency toleranceTax administration and authorization to act in taxIng. Vladimír Zdražil
ztráty
ztráty
Losses
Losses
ReservesIng. Vladimír Zdražil
ztrátyLosses
ztráty z půjček a poskytnutných zálohLosses on loans and advances
zúčtování (dotací) prostřednictvím výnosůIncome approach
Zúčtovaný příjem
Zúčtovaný příjem
Accounted income
Accounted income
International employmentIng. Vladimír Zdražil
zůstatekBalanceMaterial responsibilityIng. Vladimír Zdražil
zůstatek na účtuAccount balanceInventories and short-term financial assetsIng. Vladimír Zdražil
zůstatek v pokladněBalance in cashInventories and short-term financial assetsIng. Vladimír Zdražil
zůstatková cena aktivaresidual priceHeavy truck after road accidentIng. Vladimír Zdražil
zůstatková hodnota finančního aktiva nebo finančního závazkuAmortised cost of a financial asset or financial liability
zůstavitelDecedentPersonal income tax and other taxesIng. Vladimír Zdražil
zveřejněníDisclosure
zveřejnění státní podporyDisclosure of government assistance
zveřejněný návrhExposure draft
zveřejnitDisclose
zvířataAnimalsInventories and short-term financial assetsIng. Vladimír Zdražil
zvláštní péčeSpecial careSalaryIng. Vladimír Zdražil
zvláštní zájem o coCertain interest in st Value added taxIng. Vladimír Zdražil
zvýšitincreaseCorporate income taxIng. Vladimír Zdražil
zvýšitRaiseSalaryIng. Vladimír Zdražil
zvýšit coIncreaseaccounting and fixed assetsIng. Vladimír Zdražil
žádost
žádost
Request
Request
Private personal car used for economic activitiesIng. Vladimír Zdražil
Žalovat kohoSue sbEquity and final accountsIng. Vladimír Zdražil
živnostenský zákontrading actIncome tax actIng. Vladimír Zdražil
Životní (důchodové) pojištění dle paragrafu 15, odst.6
Životní (důchodové) pojištění dle paragrafu 15, odst.6
Life insurance
Life insurance
Personal income taxIng. Vladimír Zdražil
životní pojišťovnaLife assurance company
životnostEconomic lifeaccounting and fixed assetsIng. Vladimír Zdražil
životnost aktivLife-time of an assetsaccounting and fixed assetsIng. Vladimír Zdražil
živý inventář (zvířata)Livestock inventories
Dnes je Út 17. 9. 2019, svátek má Naděžda

Průvodce Portálem 2019

Poradna

Diskuze

Dovoz

8.9.2019 20:09

při prodeji motorového vozidla jste nesplnil podmínku vlastnictví déle než 1 rok, dle §4 odst.1 písm. c) bod 2 zákona o daních z … více

Úhrada cestovních výdajů za obchodní partnery

5.9.2019 19:51

Živnostník uhradí letenku svému odběrateli, aby spolu navštívili továrnu v zahraničí, která vyrábí výrobky, které odběratel od živnostníka odebírá. Budou tam společně dojednávat … více

tabulka majetek - 180 - PCO majetek podle Vyhlášky č. 410_2009 SB.

30.8.2019 16:21

Děkuji za doplnění kolegyni Daně. V dvojknize je uvedeno správně - https://www.ucetni-portal.cz/pruvodce-ceskymi-ucetnimi-standardy-v-navaznosti-na-rozpoctova-pravidla-zakon-o-obcich-a-dalsi-pravni-predpisy-2019-vyresene-priklady-teorie-zamereno-na-obce-125-b.html Já tam text mám i v přehledech - zde https://www.ucetni-portal.cz/1-majetek-podle-vyhlasky-c-410-2009-sb-82-G.html více

Převodový můstek

Rekodifikace

Články ZDARMA

 

Autorský tým

GDPR

Naši partneři

Časopis účetnictví

Anketa

Líbí se Vám vzhled nového PORTÁLU?

Odreagujte se <<

Jak se rychle uvolnit

Jak se rychle uvolnit

Klid si nemůžete koupit, i přestože se na trhu nabízí spousta preparátů, které vám slibují jeho dosažení. Je to schopnost, kterou v základu máme všichni. Ne každý ji však umí používat. Pokud nám má účinně pomáhat, je třeba ji rozvíjet a trénovat. Začtěte se do tipů paní Radky Loji a uvolněte se. Katka více informací

Přečtěte si zajímavý článek od Neuvoo.cz, nového vyhledávače volných pracovních míst

Přečtěte si zajímavý článek od Neuvoo.cz, nového vyhledávače volných pracovních míst

Neuvoo je vyhledávač pracovních příležitostí, který shromažďuje všechny pracovní nabídky dostupné na internetu. Funguje podobně jako Google, jen pro pracovní nabídky. V současné době mají na stránkách okolo 400 000 volných pozic. Neuvoo funguje ve více než 60 zemích světa a z české stránky se návštěvník jednoduše dostane na ty ostatní. Během chvilky si tak můžete najít práci v Británii, Kanadě, jižní Americe nebo třeba na Novém Zélandu. více informací

Všeobecné podmínky Účetního Portálu | Informace ke zpracování osobních údajů GDPR | Kodex Účetního Portálu ke zpracování osobních údajů GDPR | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :
 

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace