Daňový specialista 2021 = V. BLOK – DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB - souvislé příklady

Termín: 17. 6. 2021 (čtvrtek)
Místo: Účetní Portál a.s., Bohuňovice
Čas konání: 9:00 - 17:00 hod - oběd v průběhu seminářů již zahrnut v ceně - domácí kuchyně
Školitel: Ing. Ivana Pilařová 
Lze objednat jen celý seminář

Slovo zakladatelky a Účetního Portálu:

 

Vždycky je někdo nejlepší…

Pro každého je to někdo jiný…

Pro mne je to moje kamarádka, velká sportovkyně a vzácný člověk – Ivana…

Patří jí velký dík za její práci na Účetním Portále.

Lidky skromná, velmi pracovitá, pracovně názorově rovná a jednoznačná.

Neváhejte!

 

Obsah semináře:

 • Souvislý příklad, kde bude probráno vše podstatné z této problematiky.

  • Vymezení poplatníků daně
  • Zdaňovací období právnických osob s vazbou na účetní předpisy
  • Předmět daně a systematika zdanění jednotlivých druhů poplatníků
  • Obsah a struktura daňového přiznání
  • Příjmy osvobozené od daně
  • Postup a problémy při stanovení základu daně
   • položky zvyšující a snižující základ daně
   • otázky dodaněním závazků z obchodního styku
   • uplatňování darů v základu daně
   • zdanění příjmů ve formě bezúplatných plnění
   • spojené osoby a cena obvyklá
   • samostatný základ daně – obsah a použití
  • Daňové a nedaňové výdaje
   • základní pravidla uplatňování daňových výdajů
   • vybrané skupiny daňových výdajů – členské příspěvky, zaměstnanecké požitky atd.
   • zdaňování příjmů z cenných papírů
   • operativní a finanční leasing
   • překvapivé nedaňové výdaje• výdaje vázané na zaplacení
   • nejčastější chyby v praxi daňových subjektů
  • Srážková daň – druhy příjmů a postup zdanění
  • Položky odčitatelné od základu daně a slevy na dani
   • daňová ztráta – pravidla a překážky uplatnění
   • odpočet na výzkum a vývoj
   • nové odpočty na podporu odborného vzdělávání
   • slevy na dani z titulu investičních pobídek a zaměstnávání handicapovaných občanů
  • Hmotný a nehmotný majetek a jeho odpisování
  • Pohledávky a zákon o rezervách
   • rezerva na opravy hmotného majetku – podmínky tvorby
   • opravné položky k pohledávkám – insolvence dlužníka, pohledávky po splatnosti, drobné pohledávky
   • možnosti uplatnění pohledávek v základu daně
  • Průběžné příklady z praxe a diskuse o probíraných tématech

 

 

Přednáší:  Ing. Ivana Pilařová - daňový poradce, zkušební komisařka KDP ČR, auditorka

  


 

DOPRAVA

 

Mapka cesty z nádraží v Bohuňovicích do naší firmy

 

PARKOVÁNÍ

 

 

MOŽNOST UBYTOVÁNÍ - SPECIÁLNÍ NABÍDKA

  

Máte problém? 

Obraťte se na nás:

Infolinka Účetního Portálu:     + 420 730 585 423

 

E-mail: podpora@ucetni-portal.cz

 

Převodový můstek Rekodifikace

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace