"IČ" nebo "IČO", co je správně?

Vlastní

Autor  Tomáš Líbal 

2.9.2015 10:00

 Tomáš Líbal
Počátky existence tzv. indentifikačního čísla organizace (IČO) sahají až do roku 1989, kdy byl dne 28.11. publikován ve Sbírce zákonů zákon č. 128/1989 Sb. V článku se můžete dočíst o historii "IČO". V průběhu vývoje došlo i ke změně pouze na "IČ". Co je správně v aktuální době? IČ nebo IČO?

PLATÍ pro rok 2015

Článek byl publikován v časopisu Účetnictví (Bilance, spol. s r.o.) čísle 6/2012.

 

Počátky existence „identifikačního čísla organizace“ bychom nalezli v revolučních listopadových dnech roku 1989, kdy byl dne 28. listopadu publikován ve Sbírce zákonů zákon č. 128/1989 Sb., jako novela zákona č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací. Uvedená právní norma zavedla s účinností od 1. 1. 1990 do tehdy ještě československé legislativy pojem „identifikační číslo organizace“. Od začátku se pro tento pojem vžila a byla běžně používána zkratka „IČO“.

 

V podnikatelské sféře v rámci přerodu hospodářského práva platného v době budování socialismu na obchodní právo odpovídající tržní ekonomice vstoupilo v platnost velké množství předpisů, např. obchodní zákoník, nebo živnostenský zákon. Obě právní normy účinné od 1. 1. 1992 a mnoho dalších, nerespektovaly pojem „identifikační číslo organizace“ vyplývající ze zmíněného zákona č. 21/1971 Sb., ale používaly zásadně označení „identifikační číslo“, tj. zkratku „IČ“.

 

V běžné praxi se standardně používala zkratka „IČO“, ať na nejrůznějších statistických výkazech nebo na jiných oficiálních dokumentech. Možná v zájmu harmonizace pojmů ve výše zmíněných předpisech byl v roce 1995 přijat zákon o státní statistické službě, který změnil „identifikační číslo organizace“ na „identifikační číslo“. Konečně byl zaveden nějaký systém v pojmech používaných jednotlivými právními předpisy se závěrem, že správná zkratka je „IČ“.

 

Sjednocení pojmů z roku 1995 však nepřečkalo ani jednu dekádu. Další novela zákona o státní statické službě zavádí od 11. 3. 2004 novinku „identifikační číslo ekonomického subjektu“, tj. asi zkratku „IČES“? Pokud vím, nikdy se taková zkratka nepoužívala a jen nemnoho právních předpisů pojem „identifikační číslo ekonomického subjektu“ převzalo a používalo. Možná to byl důvod k rozhodnutí – vraťme se zase na začátek! Bez velké slávy a dá se říci v tichosti, se od 1. 7. 2010 odehrává návrat k původní zkratce „IČO“ avšak s novým významem „identifikační číslo osoby“. Comeback do starých časů přinesl zákon č. 111/2009 Sb., o veřejných registrech. Další zákon č. 227/2009 Sb., účinný od 1. 7. 2010, mění ve velkém počtu zákonů, např. obchodním zákoníku, živnostenském zákonu, zákonu o účetnictví apod. „identifikační číslo“ na „identifikační číslo osoby“. K 1. 7. 2010 však nebylo zrušeno ustanovení o „identifikačním čísle ekonomického subjektu“ v § 21 zákona o státní statistické službě. V období 1. 7. 2010 – 31. 12. 2011 platila dvojí právní úprava, tj. „identifikační číslo ekonomického subjektu“ podle zákona o státní statistické službě i „identifikační číslo osoby“ podle zákona o veřejných registrech. Až s účinností od 1. 1. 2012 je novelou zákona o státní statistické službě zrušen § 21.

 

Na neustálou změnu nejrůznějších pojmů v oblasti účetnictví a daní jsme si již museli zvyknout. Zaznamenali jsme např. přerod hospodářského výsledku na výsledek hospodaření, zrušení obchodního jména a zavedení obchodní firmy a jména a příjmení, transformaci výkazu zisků a ztrát do výkazu zisku a ztráty, investičního majetku na dlouhodobý majetek a mnoho, mnoho dalších. Těžko odhadnout, k čemu takové změny slouží, resp. co je jejich smyslem. Novinka si zpravidla vyžádá i úpravu mnoha dalších právních předpisů používajících původní pojem a tedy nutnost nahradit jej pojmem novým. Výsledkem je značné množství potištěných stran Sbírky zákonů, vyvolávající další navazující změny v nejrůznějších tiskopisech, publikacích apod. Pravděpodobně to nějaký význam má. Úvahu, jaký může být záměr popsaných změn, ponechávám na čtenáři.

 

Zajímavý je přístup Českého statistického úřadu k „identifikačnímu číslu“. Podle mých poznatků od devadesátých let stále používá zkratku IČO s vysvětlením, že se jedná o interní zkratku úřadu. Možná to je právě důvodem změny účinné od 1. 7. 2010?

 

Vraťme se tedy k původní otázce: IČ nebo IČO, co je správně? S ohledem na znění § 24 písm. c) zákona č. 111/2009 Sb., o veřejných registrech a na něj navazující změnu mnoha dalších právních předpisů zákonem č. 227/2009 Sb., je správně od 1. 7. 2010, zkratka „IČO“. Zákon uvedenou zkratku „IČO“ přímo zmiňuje a proto je její podoba závazná. Otázkou je, jak dlouho tento pojem a na něj navazující zkratka vydrží.

 

Přehled variant pojmu „identifikační číslo“

 

Označení pojmu

Zkratka

Účinnost od

Podle zákona

Identifikační číslo organizace

IČO

1. 1. 1990

č. 128/1989 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací, § 23 odst. 1

Identifikační číslo

15. 6. 1995

č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, § 21 odst. 1

Identifikační číslo ekonomického subjektu

IČES

11. 3. 2004

č. 81/2004 Sb., novela zákona o státní statistické službě, § 21 odst. 1

Identifikační číslo osoby

IČO

1. 7. 2010

č. 111/2009 Sb., o veřejných registrech, § 24 písm. c)

 

Autor je účetním a ekonomickým poradcem

Mohlo by vás zajímat

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

OSS, IOSS

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :