Ke zdaňování brigád nejen studentů a nejen o prázdninách

Vidíte nyní zkrácený text článku, pro zobrazení plné verze si zakupte členství na Účetním Portálu.

Vlastní

 • Ke zdaňování brigád nejen studentů a nejen o prázdninách (PDF, 10.6 MB)

Autor Ing. Milan Lošťák 

2.7.2021 20:20

Ing. Milan Lošťák
Letní sezóna se rozbíhá dynamicky ruku v ruce s opatrnými prognózami, že covidová pandemie je na ústupu a z toho vyplývajícím rozvolňováním ekonomiky. Jednou z nepřehlédnutelných skupin populace, postiženou mnoha omezeními a opatřeními v souvislosti s celosvětovou pandemií, jsou statisíce studentů – jejich studium i důležité sociální vazby na společnost utrpěly mnohé šrámy, jejichž odstranění ale bude vyžadovat delší čas. Studenti nejen o prázdninách, ale i v době studia, si v poslední době zvykli a hojně využívají možnosti přivýdělků z nejrůznějších brigád, které jim pomáhají lépe splnit očekávání z nezávislejšího způsobu života při financování různých mimostudijních, společenských a kulturních aktivit (například nezávislé bydlení, cestování, sportování), ale někdy i jejich nutnou spoluúčast v případě nedostatečných finančních možností rodičů uhradit dětem pohodlné studium.
Tento příspěvek zpracovaný v daňovém režimu roku 2021 není zaměřen na problematiku studentů, kteří i v době studia již pracují na „plný výkon“ v hlavním pracovním poměru nebo jako OSVČ v prestižních profesích. Tady jde spíše o rady a pomoc méně zkušeným jedincům při legální optimalizaci zdanění přivýdělků z brigád s cílem dosáhnout co nejvyššího efektu pojištěnců státu pro účely daní a placení sociálního a zdravotního pojištění (viz následující podkapitola ke zdravotnímu pojištění). Mezi tyto jedince nepochybně patří kromě studentů (do 26 let věku) mj. i starobní důchodci, kteří chtějí pomoci dotovat životní úroveň rodiny po finančním pádu spojeném s odchodem do starobního důchodu.

Milan Lošťák

PLATÍ pro rok 2021

1. Zdravotní pojištění

Zatímco sociální pojistné se platí jen z dosažených příjmů s výjimkou příjmů, které ani odvodu sociálního pojistného nepodléhají (DPP), zdravotní pojištění se řídí jiným právním rámcem. Zdravotním pojišťovnám náleží za každého jejich pojištěnce za konkrétní měsíc vždy platba zdravotního pojištění, bez ohledu na jeho osobní, zdravotní či příjmové okolnosti. Zdravotní pojišťovna vede každého pojištěnce v jedné ze 4 možných kategorií, a to buď jako zaměstnance, osobu samostatně výdělečně činnou (dále též „OSVČ“), státního pojištěnce nebo jako osobu bez zdanitelných příjmů (dále též „OBZP“).

Státními pojištěnci (osobami, za které platí zdravotní pojištění stát) jsou zjednodušeně:

 • studenti do 26 let věku, kteří požívají statut osoby připravující se na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem (zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění). U doktorandů v prezenčním studiu je splněna tato podmínka až do 28 let věku);
 • penzisti;
 • občané v evidenci úřadu práce;
 • příjemci dávek mateřské dovolené nebo rodičovského příspěvku.

Jen u státních pojištěnců není nutné sledovat podmínku minimální částky zdravotního pojištění odvozené od minimální mzdy, činící pro rok 2021 částku 2 052 Kč (13,5 % z minimální mzdy 15 200 Kč), která v určitých situacích může nečekaně snížit čistou mzdu u ostatních kategorií nestátních pojištěnců. Například OBZP sice splní například podmínku u dohody o provedení práce nepřekračující částku 10 000 Kč měsíčně, na kterou se zdravotní pojištění obecně nevztahuje, tato osoba je ale povinna u registrované zdravotní pojišťovny uhradit měsíční minimální zdravotní pojistné i z tohoto ojedinělého příjmu.

2. Způsoby zdanění příjmů ze závislé činnosti

2.1 Srážková daň

Zdanění příjmů srážkovou daní sazbou podle § 36 odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, (dále jen „ZDP“) – v minulosti šlo vždy zásadně jen o tzv. „konečnou daň“ a takto zdaněný příjem již nikdy nevstupoval do ročního základu daně, pokud v některých případech nevyužil poplatník možnost danou zákonem – § 36 odst. 7 a 8 ZDP.

Od roku 2014 záleží jen na poplatníkovi, zda chce i srážkovou daň dobrovolně uplatnit a započíst na celkovou roční daňovou povinnost – v daňovém přiznání.

2.1.1. Tři souhrnné podmínky pro možnost použití srážkové daně ze samostatného základu daně u příjmů podle § 6 odst. 1 ZDP u zaměstnavatele (§ 6 odst. 4 ZDP)
 1. poplatník nepodepsal (neučinil) Prohlášení podle § 38k odst. 4, 5 nebo 7 ZDP anebo nevyužije-li možnost uplatnit srážkovou daň v daňovém přiznání;
 2. lze použít u příjmů na základě dohody o provedení práce (DPP), jejich úhrnná výše u téhož plátce nepřesáhne za kalendářní měsíc částku 10 000 Kč, nebo
 3. lze použít u ostatních příjmů podle § 6 odst. 1 ZDP v úhrnné výši nepřesahující u téhož plátce daně za kalendářní měsíc částku rozhodnou pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění, tj. za rok 2021 částku 3 500 Kč.
2.1.2 Aplikace § 6 odst. 4 ZDP

Oba limity (10 000 Kč u DPP a 3 500 Kč u ostatních příjmů ze závislé činnosti) pod bodem 2. a 3. jsou na sobě navzájem nezávislé, což dokumentuje následující tabulka k aplikaci § 6 odst. 4 ZDP se dvěma samostatnými základy daně a kombinaci možností jejich samostatného i souběžného použití od roku 2021.

Použité zkratky:

DPP = dohoda o provedení práce

SaZD = samostatný základ daně

Ostatní ZČ = všechny příjmy ze závislé činnosti kromě DPP

Srážka = srážková daň zvláštní sazbou

Záloha = zálohová daň

HM = hrubá mzda

ZD = základ daně

2.2 Zálohová daň

Základem daně pro výpočet zálohy (§ 38h ZDP) je hrubá mzda, tj. úhrn příjmů ze závislé činnosti zúčtovaný nebo vyplacený poplatníkovi za kalendářní měsíc nebo za zdaňovací období, vyjma příjmů zdaněných srážkovou daní (podle § 36 ZDP) snížený o částky, které jsou od daně osvobozeny.

Měsíční záloha na daň sazbou 15 % se počítá ze základu zaokrouhleného na celé stokoruny nahoru (do 100 Kč na celé koruny nahoru). Zálohy na daň se zaokrouhlují na celé koruny nahoru (§ 38h odst. 3 ZDP). Vypočtenou zálohu na DPZČ u poplatníka s podepsaným (učiněným) Prohlášením plátce sníží o měsíční slevy na dani podle § 35ba ZDP.

3. Přehledný grafikon zdaňování příjmů ze závislé činnosti

...


LÍBÍ SE VÁM ČLÁNEK?

A CO DALŠÍHO PRO VÁS NA ÚČETNÍM PORTÁLU MÁME?

 PRO TY, KTEŘÍ TO MYSLÍ HODNĚ VÁŽNĚ

Každoročně pro Vás připravujeme „MZDOVÉHO SPECIALISTU“.

ONLINE MZDOVÝ SPECIALISTA 2021

Mzdového specialistu jste mohli sledovat on-line, a to celkem 11 dní od 8. dubna do 7. května 2021, ale nebojte se, pro ty, co se nestihli připojit a toto téma je zajímá a chtějí se vzdělávat, máme k dispozici záznam celého Mzdového specialisty 2021.

 A VÍTE, ŽE NA ÚČETNÍM PORTÁLU JSOU PRO VÁS ONLINE SEMINÁŘE KE MZDÁM?

» MZDOVÁ ŠESTKA PRO ZAČÁTEČNÍKY:

 1. Pracovní doba podle ZP, výpočet mzdy, výpočet příplatkových mezd, průměrný výdělek – Ing. Růžena Klímová (11. 3. 2021)

 2. Zdravotní pojištění, sociální zabezpečení – Ing. Růžena Klímová (12. 3. 2021)

 3. Daň z příjmu, nemocenské pojištění – Ing. Růžena Klímová (15. 3. 2021)

 4. Srážky ze mzdy – Ing. Růžena Klímová (16. 3. 2021)

 5. Pracovní právo pro mzdové účetní, dovolená v hodinách – Ing. Růžena Klímová (23. 3. 2021)

 6. Důchodové pojištění, ELDP – Ing. Tomáš Stejskal (7. 5. 2021)

» Umíme správně vypočítat dovolenou v roce 2021? – Ing. Olga Krchovová (23. 3. 2021)

» Karanténa, dočasná pracovní neschopnost a ošetřovné v březnu 2021, povinné testování zaměstnanců (teorie a praktický návod pro mzdové účetní) – Ing. Olga Krchovová (24. 3. 2021)

 A VÍTE, ŽE VYDÁVÁME KNIHU KE MZDÁM?

Průvodce mzdovou problematikou 2021 

9. vydání

 PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ VÍC A MILUJÍ WEBINÁŘE

V den konání zdarma pro všechny. Záznam jen pro členy od balíčku GOLD (informace o členství zde). Webináři provází Pěva Čouková.

Host: Ing. Tomáš Stejskal, 6. 5. 2021

Host: Ing. Olga Krchovová, 29. 4. 2021

Host: Ing. Olga Krchovová, 15. 4. 2021

Host: Ing. Olga Krchovová, 23. 3. 2021

 PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ ČLÁNKY KE MZDÁM

 NAŠE PŘEHLEDY A POMŮCKY

Tip od nás… vydejte se na cestu s námi…

 • Víte, že pro Vás nově máme možnost úhrady ročního členství měsíčně?
 • Víte, že pokud si zakoupíte balíček SILVER, můžete bez doplatku přejít do balíčku GOLD? Nebo pojďte rovnou do balíčku GOLD. Těm, co váhají, nabízíme „balíček GOLD na zkoušku“ na 7 dní za 1 Kč – GOLD 7 DNÍ.

Všem, kteří už jsou GOLĎáci nebo ALL-IŇáci děkujeme…

Krásné dny…
Pěva

Kdo jsem?

Pěva Čouková
zakladatelka a ❤️  Účetního Portálu®
majitelka účetní a daňové kanceláře Oswald a.s.®
auditorka č. 1149, daňová poradkyně č. 23
zkušební komisařka KDP ČR®
DAŇAŘ ROKU 2020 v kategorii DANĚ Z PŘÍJMŮ

Více o mně:

www.pevacoukova.cz

Mohlo by vás zajímat

Aktuality

Články

Webináře

Knihy

  Online programy

  Online semináře

  čekejte prosím ...
  Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

  Komentáře

  Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

  OSS, IOSS Převodový můstek Rekodifikace

  Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

  Přihlášení

  Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

  E-mail :
  Heslo :

  Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

  Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

  Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
  NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

  Jméno a příjmení :
  E-mail :
  Text :