Komentář k majetkovým daním a dani silniční s příklady 2019

Koordinační výbory

FILTR        Autor      
ŘAZENÍ              

Termíny jednání Koordinačních výborů v roce 2018:

 24.01.2018 
 21.03.2018
 02.05.2018
 20.06.2018
 19.09.2018
 14.11.2018

VŠEPředchozí   1234Následující
ČísloDatumNázevAutorUzavřenoKe stažení
53514.11.2018Hlášení k dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně v souvislosti s výplatou, poukázáním nebo připsáním odměny člena orgánu právnické osoby (českého daňového nerezidenta)Uzavřeno bez rozporuIng. Lenka Nováková 14.11.2018Nemáte oprávnění ke stažení souboru
53414.11.2018Převod naspořených prostředků z penzijního připojištění se státním příspěvkem na doplňkové penzijní spoření nebo penzijní pojištěníUzavřeno bez rozporuIng. Lenka Nováková 14.11.2018Nemáte oprávnění ke stažení souboru
53314.11.2018Vliv štěpení nebo spojení akcií emitentem na časový test držby cenných papírů pro osvobození příjmů fyzických osob z úplatného prodeje cenných papírů dle § 4 odst. 1 písm. x) ZDP Uzavřeno bez rozporuIng. Tomáš Hlaváček
Ing. Bc. Jan Hájek MBA, Dis,
JUDr. Michal Karabinoš PhD.
14.11.2018Nemáte oprávnění ke stažení souboru
53219.09.2018Povinnost zahraniční osoby předložit výpis z obchodního rejstříku v rámci řízení o povolení k nabytí plynu/elektřiny bez daně Uzavřeno s rozporemIng. Stanislav Kryl 19.09.2018
53119.09.2018Podmínky pro nabývání zemního plynu a pevných paliv osvobozených od daně z energetických produktů v případě kombinované výroby tepla a elektřinyUzavřeno bez rozporu Martin Kopecký 19.09.2018
53019.09.2018Dlouhodobý majetek jako obchodní majetek určený k uskutečňování ekonomických činností OdloženoIng. Petra Němcová
Ing. Stanislav Kryl
19.09.2018
52919.09.2018Registrace k DPH subjketu, který změnil skutečné sídlo do ČRUzavřeno bez rozporuRNDr. Petr Beránek 19.09.2018
52819.09.2018Daň z nabytí nemovitých věcí z pohledu daní z příjmů Uzavřeno s rozporemIng. Otakar Machala
Ing. Zdeněk Urban
Ing. Jiří Nesrovnal
14.11.2018
52719.09.2018Daňová uznatelnost „sankce“ udělované finančním arbitrem podle § 17a zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi Uzavřeno bez rozporuIng. Ladislav Malůšek
Mgr. Jana Fuksová
Ing. Bc. Jan Hájek MBA, Dis,
19.09.2018
52520.06.2018Nepeněžní plnění poskytované zaměstnanci ve formě pořízení zboží nebo služeb zdravotního, léčebného, hygienického a obdobného charakteruUzavřeno bez rozporuIng. Karin Čupková-Kolanová
Ing. Petr Frisch
20.06.2018
52420.06.2018Nepeněžní plnění pro účely poskytování zaměstnaneckých benefitů ve světle nového zákona o platebním styku Uzavřeno bez rozporuIng. Rostislav Frelich
Ing. Karin Čupková-Kolanová
20.06.2018
52320.06.2018Aplikace osvobození od DPH dle ustanovení § 61 písm. g) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (cost sharing) Uzavřeno bez rozporuIng. Rostislav Frelich 20.06.2018
52202.05.2018Uplatňování DPH ve vybraných případech služeb (zejména přepravy) přímo vázaných na dovoz zboží a vývoz zboží Uzavřeno bez rozporu Petr Toman
Mgr. Milan Tomíček
Ing. Tomáš Brandejs
Ing. Jana Antošová ACCA
20.06.2018
52102.05.2018Aplikace ustanovení § 104 odst. 1 a 2 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH - časové posunyUzavřeno bez rozporuIng. Ivana Krylová
Ing. Růžena Kohoutková
02.05.2018
52002.05.2018Daňový režim cestovních náhrad a ostatních příjmů fyzické osoby obdržených v souvislosti s bezplatným výkonem funkce člena orgánu právnické osoby Uzavřeno bez rozporu Martin Kopecký 02.05.2018
51921.03.2018Daňový režim plateb za zpřístupnění technických funkcí hmotného majetkuUzavřeno bez rozporu Martin Kopecký 21.03.2018
51215.11.2017Přechod daňových práv a povinností při přeměnách veřejně prospěšných poplatníkůUzavřeno bez rozporuMgr. Ing. Magdaléna Králová 15.11.2017
50915.11.2017DPH režim u školení určených pro omezený okruh účastníkůUzavřeno bez rozporuMgr. Milan Tomíček 15.11.2017
50813.09.2017Prodej lihu v látkách určených k aromatizaci potravinUzavřeno s rozporemIng. Ivo Šulc 13.09.2017
50613.09.2017Výplata podílu na zisku dle zákona o obchodních korporacíchUzavřeno bez rozporuIng. Jakub Sehnal
Libor Frýzek
13.09.2017
50528.06.2017Vracení daně v tuzemsku osobám registrovaným k dani v jiném členském státěUzavřeno bez rozporuIng. Stanislav Kryl
Ing. Ivana Svobodová
15.11.2017
50428.06.2017Daňový režim sdíleného používání automobilů pro služební a soukromé účelyUzavřeno bez rozporu Martin Kopecký 28.06.2017
50328.06.2017Náklady na pronajaté zaměstnance v kontextu odpočtu na výzkum a vývojUzavřeno s rozporemIng. Bc. Jan Hájek MBA, Dis,13.09.2017
50110.05.2017Vymezení pojmu výnosy z poskytnutých úvěrů pro účely § 5a zákona o rezerváchUzavřeno bez rozporuIng. Ladislav Malůšek
Ing. Martin Šandera
Mgr. Jana Fuksová
10.05.2017
50022.03.2017Oprava základu daně z přidané hodnoty v případě reorganizace dlužníka - doplnění uzavřeného příspěvku č. 486/14.12.16Uzavřeno s rozporemIng. Stanislav Kryl
Ing. Jevgenija Bajzíková
10.05.2017
49922.03.2017Lhůta pro opravu základu a výše DPH Uzavřeno bez rozporuIng. Stanislav Kryl 22.03.2017
49822.03.2017Osvobození úroků z přeplatků zaviněných správcem daně a otázka případného zdanění náhrady škody požadované po státu Uzavřeno s rozporemIng. Eva Veselá 22.03.2017
49722.03.2017Daňová uznatelnost daně sražené v zahraničí nad rámec smlouvy o zamezení dvojího zdaněníUzavřeno s rozporemJUDr. Stanislav Machek
Ing. Bc. Jan Hájek MBA, Dis,
Radek Novotný
Mgr. Martin Švalbach M.A., LL.M.
Ing. Luděk Vacík
10.05.2017
49622.03.2017Osvobození od daně z příjmů z úplatného převodu cenného papíru zahraničního subjektu Uzavřeno bez rozporuIng. Tomáš Hlaváček 22.03.2017
49525.01.2017Režim zdanění příjmů fyzických osob z provozu výroben elektřiny, ke kterému není vyžadována licence udělovaná Energetickým regulačním úřademUzavřeno bez rozporu Martin Kopecký 10.05.2017
49425.01.2017Zdanění kompenzace nerovnoměrného užívání nemovitostí jeho podílovými spoluvlastníky Uzavřeno s rozporemIng. Zdeněk Urban
Ing. Václav Pačesný
Mgr. Lenka Kuřinová
22.03.2017
49325.01.2017Okamžik zaúčtování výnosu z podílu na zisku přijatého společností před svým vznikem, zdanění souvisejícího příjmu a uplatnění osvobození od daně z příjmů právnických osobUzavřeno bez rozporuMgr. Zenon Folwarczny
Ing. Bc. Jan Hájek MBA, Dis,
28.06.2017
49225.01.2017Náležitosti daňového dokladu a den uskutečnění plnění při vývozu zbožíUzavřeno bez rozporuIng. Stanislav Kryl
Mgr. Milan Tomíček
25.01.2017
47425.01.2017Zdaňování dodání mincí z drahých kovů Uzavřeno bez rozporuBc. Marek Maule 25.01.2017
48914.12.2016Povinnost odvodu záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti za  práci vykonávanou v zahraničí plátci daně Uzavřeno bez rozporuMgr. Magdalena Vyškovská
Ing. Michaela Felcmanová
14.12.2016
48814.12.2016Dílčí základ daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti u zaměstnance vyslaného do České republiky v režimu mezinárodního pronájmu pracovní sílyUzavřeno s rozporemIng. Lucie Rytířová, LL.M.
Ing. Gabriela Vokněrová
14.12.2016
48714.12.2016Aplikace DPH u zboží propuštěného do celního režimu aktivního zušlechťovacího stykuUzavřeno bez rozporuMgr. Milan Tomíček 14.12.2016
48614.12.2016Oprava základu daně z přidané hodnoty v případě reorganizace dlužníkaUzavřeno s rozporemIng. Stanislav Kryl
Ing. Jevgenija Bajzíková
25.01.2017
48514.12.2016Aplikace § 9 odst. 3) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Uzavřeno bez rozporuIng. Tomáš Brandejs
Olga Holubová
14.12.2016
48314.09.2016Zrušení registrace plátce v souvislosti se zavedením režimu přenesení daňové povinnosti při dodání zboží s místem plnění v tuzemsku neusazenou osobou (příspěvek uzavřen bez rozporu)Uzavřeno bez rozporuIng. Stanislav Kryl
Ing. Tomáš Brandejs
14.09.2016
Dnes je Po 21. 1. 2019, svátek má Běla
Diskuze

Čárové kódy

dnes v 00:06

Dobrý den, přijatá faktura z UK od neplátce za čárové kódy , my plátci DPH. Prosím o radu, kam zaúčtovat a jak to … více

Zdanění licenčních poplatků

13.1.2019 15:43

Vážená paní Ivo, předpokládám, že subjekt v ČR je daňovým rezidentem ČR - to je klíčová skutečnost pro správné posouzení zdaňování příjmu … více

Přenesená daňová povinnost

10.1.2019 11:40

pokud je dodavatel i odběratel plátce DPH, použije se režim PDP podle §92e ZDPH, plátce, který následně dodává stavební práce občanovi, na tomto … více

GDPR

 

 

Převodový můstek

Rekodifikace

Články ZDARMA

 

danovy specialista

danovy specialista

Autorský tým

Naši partneři

Časopis účetnictví

Anketa

Líbí se Vám vzhled nového PORTÁLU?

Odreagujte se <<

Jak se rychle uvolnit

Jak se rychle uvolnit

Klid si nemůžete koupit, i přestože se na trhu nabízí spousta preparátů, které vám slibují jeho dosažení. Je to schopnost, kterou v základu máme všichni. Ne každý ji však umí používat. Pokud nám má účinně pomáhat, je třeba ji rozvíjet a trénovat. Začtěte se do tipů paní Radky Loji a uvolněte se. Katka více informací

Přečtěte si zajímavý článek od Neuvoo.cz, nového vyhledávače volných pracovních míst

Přečtěte si zajímavý článek od Neuvoo.cz, nového vyhledávače volných pracovních míst

Neuvoo je vyhledávač pracovních příležitostí, který shromažďuje všechny pracovní nabídky dostupné na internetu. Funguje podobně jako Google, jen pro pracovní nabídky. V současné době mají na stránkách okolo 400 000 volných pozic. Neuvoo funguje ve více než 60 zemích světa a z české stránky se návštěvník jednoduše dostane na ty ostatní. Během chvilky si tak můžete najít práci v Británii, Kanadě, jižní Americe nebo třeba na Novém Zélandu. více informací

Našimi klienty jsou

Všeobecné podmínky Účetního Portálu | Informace ke zpracování osobních údajů GDPR | Kodex Účetního Portálu ke zpracování osobních údajů GDPR | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :
 

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace