Komentář k majetkovým daním a dani silniční s příklady 2019

Pomůcky

ARCHÍV

I. Mzdy

 • 1 - Dotazník nového zaměstnance    
    2019   2018   2017
 • 2 - Prohlášení o exekučních srážkách ke dni nástupu do zaměstnání    
    2019   2018
 • 3 - Prohlášení zaměstnance pro oblast srážek ze mzdy - vyživované osoby    
    2019   2018   2017
 • 4a - Dohoda se zaměstnancem - poukázání mzdy (výplaty) na účet    
    2019   2018   2017
 • 4b - Dohoda se zaměstnancem o srážkách ze mzdy    
    2019   2018   2017
 • 5 - Prohlášení mladistvého zaměstnance    
    2019   2018   2017
 • 6a - Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků - vzor č. 26 tzv. „nový“ pro 1 zdaňovací období    
    2018
 • 6b - Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků - vzor č. 25 tzv. „starý“ pro 3 zdaňovací období    
    2019   2018   2017
 • 7a - Mzdový výměr - varianta 1    
    2019   2018   2017
 • 7b - Mzdový výměr - varianta 2    
    2019   2018   2017
 • 7c - Platový výměr    
    2019   2018   2017
 • 8a - Žádost o dovolenou    
    2019   2018   2017
 • 8b - Žádost o neplacené volno    
    2019   2018   2017
 • 9 - Docházkový list    
    2019   2018   2017
 • 10 - Rozhodnutí o odměně    
    2019   2018   2017
 • 11a - Záznam o provedení kontroly dočasně práce neschopného    
    2019   2018   2017
 • 11b - Oznámení o provedení kontroly při dočasné pracovní neschopnosti    
    2019   2018   2017
 • 12 - Prohlášení zaměstnance pro účely zdravotního pojištění    
    2019   2018
 • 13 - Potvrzení od druhého zaměstnavatele pro účely zdravotního pojištění    
    2019   2018
 • 14 - Prohlášení OSVČ pro účely zdravotního pojištění    
    2019   2018
 • 15 - Prohlášení pro účely sociálního zabezpečení    
    2019   2018
 • 16 - Prohlášení zaměstnankyně, která uplatňuje nárok na PPM v ochranné lhůtě    
    2019   2018
 • 17 - Dohoda o poskytnutí náhradního volna za práci přesčas a o příplatku za práci ve svátek namísto náhradního volna    
    2019   2018
 • 18 - Prohlášení nahrazující doklad o podpůrčí době    
    2019   2018
 • 19 - Žádost o otcovskou poporodní péči    
    2019   2018
 • Smlouva o poskytování pracovnělékařské služby    
    2019   2018   2017
 • Vnitřní předpis podle § 305 Zákoníku práce    
    2016   2015
 • Potvrzení zaměstnavatele při podání žádosti o důchod jeho zaměstnance (lze podat i elektronicky)    
    2019   2018   2017
 • Hlášení o zaměstnání poživatele předčasného starobního důchodu (lze podat i elektronicky)    
    2019   2018   2017
 • Potvrzení o vyplacených náhradách za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti - § 271 ZP    
    2018   2017

II. Roční zúčtování daně - potvrzení a pomůcky

 • 1. Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění na dítě - vzor č. 2    
    2019   2017
 • 2. Prohlášení OSVČ, že poplatník neuplatňuje daňové zvýhodnění na dítě    
    2019   2017   2016
 • 3. Čestné prohlášení k uplatnění slevy na manželku (manžela)    
    2019   2017   2016
 • 4. Čestné prohlášení poplatníka (doložení doby bez zdanitelných příjmů)    
    2019   2017   2016
 • 5. Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně    
    2017   2016
 • 6. Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti    
    2017   2016

III. Cestovné

 • Dohoda o sjednání delší doby než 10 pracovních dní na předložení dokladů k vyúčtování pracovní cesty    
    2018   2017
 • Nepojmenovaná smlouva k poskytování cestovních náhrad podle sedmé části zákoníku práce    
    2018   2017
 • Tiskopis cestovní příkaz    
    2018   2017

IV. Účetní závěrka a měsíční kontroly pro podnikatele

 • Vzor - příloha k účetní závěrce - MALÁ a MIKRO (pro účetní období započaté v uvedeném roce)    
    2017   2016
 • Vnitřní kontrolní systém pro měsíční kontroly    
    2018   2017
 • Vnitřní kontrolní systém – třídu 0 a třída 1    
    2018   2017
 • Protokol o inventuře k účtu - odpisovaný majetek    
    2018   2017
 • Protokol o inventuře k účtu - neodpisovaný majetek    
    2018   2017
 • Fyzická inventura pokladny - výčetka    
    2018   2017
 • Vazba DPH na tržby a vyrovnání odpočtu daně - prázdné    
    2019   2018   2017   2016
 • Vazba DPH na tržby a vyrovnání odpočtu daně - VZOR vyplněné za rok 2018 - příklad § 078-003    
    2019   2018   2017   2016
 • Účetní výkazy - MALÁ účetní jednotka - ochodní společnosti    
    2017
 • Účetní výkazy - MALÁ účetní jednotka - ostatní    
    2017
 • Účetní výkazy - STŘEDNÍ a VELKÁ účetní jednotka    
    2017

V. Účetní závěrka a měsíční kontroly pro veřejnou správu

 • Vazba DPH na tržby a vyrovnání odpočtu daně - prázdné    
    2019   2018   2017   2016
 • Vazba DPH na tržby a vyrovnání odpočtu daně - VZOR vyplněné za rok 2018 - příklad § 078-003 OBCE    
    2019   2018   2017   2015
 • Vnitřní směrnice pro veřejnou správu    
    2018   2017

VI. Finanční analýzy

 • Finanční analýza (3 účetní období) - VZOR - vyplněné    
    2016   2015
 • Finanční analýza (3 účetní období) - prázdné    
    2016

VII. Majetek - leasing

 • Karta leasingu 36 měsíců - 1. odpisová skupina    
    2018   2017
 • Karta leasingu 54 měsíců - 2. odpisová skupina    
    2018   2017
 • Karta leasingu 60 měsíců - 2. odpisová skupina (varianta)    
    2018   2017
 • Karta leasingu 114 měsíců - 3. odpisová skupina    
    2018   2017
 • Karta rezervy na opravu hmotného majetku    
    2016   2015
 • Zařazovací protokol k majetku    
    2016   2015

VIII. Zákon o korporacích

 • Mandátní smlouva na výkon funkce jednatele    
    2018   2017

XI. Pomůcky pro obce

 • 1 Záměr prodat nemovitost    
    2018   2017
 • 2 Záměr pronajmout prostory v budově    
    2018   2017
 • 3 Záměr změnit nájemní smlouvu    
    2018   2017
 • 4 Usnesení zastupitelstva obce o prodeji nemovitosti    
    2018   2017
 • 5 Usnesení zastupitelstva obce o pronájmu nemovitosti    
    2018   2017
 • 6 Doložka o splnění podmínek pro uzavření smlouvy    
    2018   2017

XII. Insolvenční řízení

 • Výkaz stavu likvidity    
    2018   2017
 • Výhled vývoje likvidity A.    
    2018   2017
 • Výhled vývoje likvidity B.    
    2018   2017
 • Výhled vývoje likvidity C.    
    2018   2017
 • Tabulky insolvence - kompletní    
    2018
Dnes je So 19. 1. 2019, svátek má Doubravka
Diskuze

Zdanění licenčních poplatků

13.1.2019 15:43

Vážená paní Ivo, předpokládám, že subjekt v ČR je daňovým rezidentem ČR - to je klíčová skutečnost pro správné posouzení zdaňování příjmu … více

Přenesená daňová povinnost

10.1.2019 11:40

pokud je dodavatel i odběratel plátce DPH, použije se režim PDP podle §92e ZDPH, plátce, který následně dodává stavební práce občanovi, na tomto … více

Jak stornovat souhrnné hlášení?

8.1.2019 15:12

Podle mého stornovat nelze, můžete podat následné, kde budou uvedeny správné údaje. více

GDPR

 

 

Převodový můstek

Rekodifikace

Články ZDARMA

 

danovy specialista

danovy specialista

Autorský tým

Naši partneři

Časopis účetnictví

Anketa

Líbí se Vám vzhled nového PORTÁLU?

Odreagujte se <<

Jak se rychle uvolnit

Jak se rychle uvolnit

Klid si nemůžete koupit, i přestože se na trhu nabízí spousta preparátů, které vám slibují jeho dosažení. Je to schopnost, kterou v základu máme všichni. Ne každý ji však umí používat. Pokud nám má účinně pomáhat, je třeba ji rozvíjet a trénovat. Začtěte se do tipů paní Radky Loji a uvolněte se. Katka více informací

Přečtěte si zajímavý článek od Neuvoo.cz, nového vyhledávače volných pracovních míst

Přečtěte si zajímavý článek od Neuvoo.cz, nového vyhledávače volných pracovních míst

Neuvoo je vyhledávač pracovních příležitostí, který shromažďuje všechny pracovní nabídky dostupné na internetu. Funguje podobně jako Google, jen pro pracovní nabídky. V současné době mají na stránkách okolo 400 000 volných pozic. Neuvoo funguje ve více než 60 zemích světa a z české stránky se návštěvník jednoduše dostane na ty ostatní. Během chvilky si tak můžete najít práci v Británii, Kanadě, jižní Americe nebo třeba na Novém Zélandu. více informací

Našimi klienty jsou

Všeobecné podmínky Účetního Portálu | Informace ke zpracování osobních údajů GDPR | Kodex Účetního Portálu ke zpracování osobních údajů GDPR | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :
 

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace