NAŠI PODNIKATELSKOU KONFERENCI MÁ JIŽ 142 NADŠENCŮ VZDĚLÁVÁNÍ. DĚKUJEME.

PODNIKATELSKÁ
KONFERENCE 2021

3 dny s námi a jste v obraze

co se událo a co se chystá v daních a účetnictví | 24 vyučovacích hodin | full HD kvalita

ONLINE PŘÍSTUP 24/7 / VRACEJTE SE / OPAKUJTE / PROCVIČUJTE

natočeno pro nadšence účta a daní ve dnech 9.–11. 11. 2021 | 7. ročník

Jedinečná konference o novinkách 2021 a výhledu 2022 se třemi inspirujícími spíkry, plná zajímavých témat, praktických informací, tipů a rad, protkaná chvílemi plných prožitků, „aha“ momentů...

LEKTOŘI

ing. PĚVA ČOUKOVÁ

ÚČETNICTVÍ

daňový poradce, zkušební komisař KDP ČR auditor, zakladatelka a ♥ Účetního Portálu DAŇAŘ ROKU 2020 v kategorii DANĚ Z PŘÍJMŮ


VÍCE O LEKTOROVI

ing. Mgr. OLGA HOCHMANNOVÁ

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

daňový poradce, specialista na DPH,
zkušební komisař KDP ČR
x


VÍCE O LEKTOROVI

 Ing. OTAKAR MACHALA, QUD

DAŇ Z PŘÍJMŮ

daňový poradce, specialista na daň z příjmů, zkušební komisař KDP ČR
x


VÍCE O LEKTOROVI

PROGRAM

1. DEN – ÚČETNICTVÍ S ING. PĚVOU ČOUKOVOU

Přehled účetního i daňového posouzení technického zhodnocení hmotného a nehmotného majetku tzv. „nového“ a „starého“, daňové souvislosti přechodu majetku, výplata z jiných zdrojů vlastního kapitálu a podílů na zisku, správné zařazení majetku do užívání, správné účtování a vykazování zaměstnaneckých benefitů.

Program 1. dne naleznete zde.

2. DEN – DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY S ING. MGR. OLGOU HOCHMANNOVOU

Zvláštní režim jednoho správního místa – změny, OSS, IOSS, DPH u nájmu nemovitých věcí, prodej zboží na dálku a prodej dovezeného zboží na dálku, vše, co se událo a co se chystá v oblasti DPH.

Program 2. dne naleznete zde.

3. DEN – DAŇ Z PŘÍJMŮ AKTUÁLNĚ S ING. OTAKAREM MACHALOU, QUD

Aktuální otázky, nejčastější chyby a výkladové problémy v účetnictví a dani z příjmů fyzických a dani z příjmů právnických osob zejména po velké novele ZDP zákonem č. 609/2020 Sb.

Program 3. dne naleznete zde.

5 990 Kč bez DPH

Pro členy Účetního Portálu balíčku GOLD platí tradiční 30% sleva. 

Členové balíčku ALL IN samozřejmě získávají přístup zdarma.

Co Vám konference přinese? 


» Načerpáte inspiraci a poznání «

Získáte cenné informace o celoročních novinkách roku 2021 a připravovaných novinkách roku 2022, které zcela jistě využijete pro svoji práci. 


» Získáte praktické tipy a návody «

Využijete tipy a návody do praxe od lektorů pak každý další den svého pracovního života a díky nim budete práci zvládat snadněji a lehčeji. 


» Dostanete nové podněty pro další růst «

Vše, co je živé, roste. A tak tento den dostanete mnoho nových podnětů pro svůj růst, nové zdroje vzdělávání. 


DÁRKY OD ÚČETNÍHO PORTÁLU

K zakoupené podnikatelské konferenci získáváte navíc i tyto krásné a praktické dárky:

ONLINE ZÁZNAM TZV. "NAVŽDY"

Audio i video tzv. "navěky" – online přístup 24/7, vracejte se, opakujte, procvičujte.

NEW WAY

VEŠKERÉ MATERIÁLY K TÉMATU

Příklady, přehledy, interpretace, judikáty...
Nic dalšího nemusíte hledat.

5 990 Kč bez DPH

Pro členy Účetního Portálu balíčku GOLD platí tradiční 30% sleva. 

Členové balíčku ALL IN samozřejmě získávají přístup zdarma.

BENEFITY PRO VÁS

JISTOTA,

že pracujete správně

UŠETŘENÝ ČAS

díky pochopení všech souvislostí

PODPORA 24/7

záznam dostupný
online

VLASTNÍ TEMPO

studium ve formě zvuku
i videa

PROGRAM

1. DEN – ÚČETNICTVÍ S ING. PĚVOU ČOUKOVOU (9. 11. 2021)

 1. Přehled daňového posouzení technického zhodnocení hmotného a nehmotného majetku, tzv. „nového“ a „starého“ – opakování 
 2. Daňové souvislosti přechodu majetku v návaznosti na koordinační výbor roku 2021 pro právnické i fyzické osoby 
 3. Výplata z jiných zdrojů vlastního kapitálu a podílů na zisku českou společností se zaměřením na nové podmínky po novele zákona o korporacích; doplňkově – podíly na zisku mezi ČR a členskými státy EU a mezi ČR a třetími zeměmi 
 4. Správné zařazení majetku do užívání v návaznosti na interpretaci NÚR I-33 - Určení okamžiku zařazení dlouhodobého hmotného majetku do užívání 
 5. Vykazování všech poskytnutých a přijatých záloh v účetní závěrce v návaznosti na nové interpretace a věrný obraz účetnictví (NI-67 Přijaté zálohy v cizí měně, I-43 – Poskytnuté zálohy v cizí měně)   
 6. Správné účtování a vykazování zaměstnaneckých benefitů, když máte sociální fond, a když fond nemáte (PNI-65 – Zaměstnanecké benefity, I-8 – Sociální fond a účtování o fondech tvořených ze zisku) 
 7. Dotazy účastníků budou řešeny v průběhu dne

2 490 Kč bez DPH

2. DEN – DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY S ING. MGR. OLGOU HOCHMANNOVOU (10. 11. 2021)

 1. Aktuální informace z oblasti DPH, projednávané návrhy novel ZDPH, změny směrnice o společném systému DPH, nové metodické informace GFŘ 
 2. Změny DPH v r. 2021 – DPH u nájmu nemovitých věcí, záloha na daňový odpočet, úrok z prodlení při pozdním vrácení NO 
 3. Další změny DPH, postup plátce v případě pozdního schválení novely ZDPH 
 4. Prodej zboží na dálku a prodej dovezeného zboží na dálku - pravidla, místo plnění 
 5. Dodání zboží prostřednictvím elektronického rozhraní, provozovatelé elektronického rozhraní, domnělé dvojí dodání, dodání zboží provozovateli elektronického rozhraní, den přijetí úplaty dle nařízení Rady 2019/2026 
 6. Oprava základu daně z neuhrazených pohledávek – změny 
 7. Zrušení registrace a snížení odpočtu daně z neuhrazených závazků - podmínky 
 8. Zvláštní režim při dovozu zboží nízké hodnoty 
 9. Zvláštní režim jednoho správního místa – změny, OSS, IOSS

2 490 Kč bez DPH

3. DEN – DAŇ Z PŘÍJMŮ AKTUÁLNĚ S ING. OTAKAREM MACHALOU, QUD (11. 11. 2021)

 1. Vybrané otázky účetnictví s dopadem na daň z příjmů
 2. Vybrané příjmy osvobozené od daně z příjmů fyzických osob
 3. Aktuality v dani z příjmů ze závislé činnosti
 4. Příjmy ze samostatné činnosti
 5. Nezdanitelné části základu daně a slevy na dani z příjmů
 6. Osvobozené příjmy u právnických osob
 7. Uplatnění sponzorských darů v letech 2021 a 2022
 8. Příjmy plynoucí do zahraničí
 9. Komplikace při stanovení základu daně - § 23 ZDP
 10. Vybrané daňové a nedaňové výdaje
 11. Aktuální vývoj v oblasti odpisování hmotného a nehmotného majetku
 12. Správa daní z příjmů
 13. Zákon o rezervách a pohledávky

Podrobný program 3. dne naleznete ZDE.

2 490 Kč bez DPH
MÁTE RÁDI VÝZVY?

POJĎTE DO TOHO S NÁMI!

DOSTUPNÉ KDYKOLIV, ODKUDKOLIV
VIDEO I AUDIO ZÁZNAM TZV. "NAVĚKY"

Garantuje Pěva Čouková

zakladatelka a ❤️  Účetního Portálu ®,
majitelka účetní a daňové kanceláře Oswald a.s. ®,
auditorka č. 1149,
daňová poradkyně č. 23,
zkušební komisařka KDP ČR ®,
členka Výkonného výboru KA ČR ®,
DAŇAŘ ROKU 2020 v kategorii DANĚ Z PŘÍJMŮ

www.pevacoukova.cz

         

5 990 Kč bez DPH

Pro členy Účetního Portálu balíčku GOLD platí tradiční 30% sleva. 

Členové balíčku ALL IN samozřejmě získávají přístup zdarma.

MÁTE OTÁZKY? ZEPTEJTE SE NÁS


Ing. Petra Slavkovská
koordinátorka Účetního Portálu | péče o Vás 

 E-mail: podpora@ucetni-portal.cz 

 Jsme tu pro Vás na telefonu od 9:00 hod. do 16:00 hod. 

 • +420 730 585 423 – veškeré informace o nás a našich akcích  
 • +420 731 604 979 – informace o všech vzdělávacích programech, seminářích a související fakturaci všeho druhu


VÍTE, CO ZNAMENÁ NEW WAY 

 • s minutami v popisku pro snadné vyhledávání, 
 • s bodíky přímo ve videu, 
 • na VIMEO - nový nástroj.   

Novinka roku 2021.

Také jste někdy hledali, co bylo řečeno, a našli jste až v posledních pěti minutách poslední části? Náš nástroj je velmi nápomocný. A ještě budeme vylepšovat.