Povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů FO za rok 2022

Vidíte nyní zkrácený text článku, pro zobrazení plné verze si zakupte členství na Účetním Portálu.

Vlastní

 • Povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů FO za rok 2022 (PDF, 140 kB)

Autor Ing. Ivan Macháček 

5.3.2023 13:45

Ing. Ivan Macháček
V článku se zaměříme na otázku, kdy je fyzická osoba povinna podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2022 a v jakých možných termínech a kdy poplatník s příjmy ze závislé činnosti nemusí podat daňové přiznání. Dále si uvedeme sankce v případě opožděného podání daňového přiznání a opožděného zaplacení daně z příjmů.
Ivan Macháček

PLATÍ pro rok 2023

1. Kdy fyzická osoba podává daňové přiznání?

V § 38g zákona č. 586/1992 Sb. Sb., o daních z příjmů, (dále jen „ZDP“) se stanoví případy, kdy poplatník daně z příjmů fyzických osob podává a kdy nepodává daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2022 je povinen podle znění § 38g odst. 1 ZDP podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly výši 15 000 Kč. Do této částky se nezahrnují příjmy od daně osvobozené a příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. Pokud poplatník vykazuje daňovou ztrátu, je povinen podat daňové přiznání i v případě, že jeho roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, nepřesáhly 15 000 Kč. Příjmy zde rozumíme skutečně dosažené příjmy, a nikoliv příjmy snížené o výdaje. Hranice příjmů pro podání daňového přiznání počínaje rokem 2023 byla zákonem č. 366/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, (dále jen „zákon č. 366/2022 Sb.“) navýšena na 50 000 Kč.


Příklad č. 1 – Posouzení nutnosti podat daňové přiznání

Občan pobírající starobní důchod v roce 2022 ve výši 19 950 Kč/měsíc má za rok 2022 následující příjmy:

 • příjem z prodeje ovoce z vlastní zahrádky ve výši 28 500 Kč,
 • příjem z prodeje akcií na pražské burze ve výši 99 900 Kč se ziskem 20 500 Kč, které vlastnil 2 roky,
 • příjem z nájmu 1pokojového bytu od září 2022 ve výši 31 600 Kč.

Výše vypláceného starobního důchodu je podle § 4 odst. 1 písm. h) ZDP od daně z příjmů osvobozena, příjem z prodeje ovoce zdaňovaný jako ostatní příjem podle § 10 odst. 1 písm. a) ZDP je podle § 10 odst. 3 písm. a) osvobozen od daně z příjmů (příjem nepřesáhl hranici 30 000 Kč) a rovněž příjem z úplatného převodu cenných papírů je od daně z příjmů osvobozen podle § 4 odst. 1 písm. w) ZDP (příjem z prodeje akcií nepřesáhl ve zdaňovacím období částku 100 000 Kč). Ke zdanění za rok 2022 tak přichází v úvahu příjem z nájmu zdaňovaný podle § 9 ZDP. V daňovém přiznání podaném např. v papírové formě do 3. 4. 2023 uplatní poplatník k příjmům z nájmu skutečné nebo paušální výdaje (30 % z dosažených příjmů) a po uplatnění slevy na poplatníka (30 840 Kč) je jeho daňová povinnost nulová.

Pokud by stejná situace nastala v roce 2023, nemusel by poplatník podávat daňové přiznání, neboť roční zdanitelný příjem z nájmu nepřesáhl limitní hranice pro podání daňového přiznání 50 000 Kč.


Daňové přiznání je dále podle § 38g odst. 2 ZDP povinen podat:

 • poplatník s příjmy ze závislé činnosti, který neučinil u zaměstnavatele prohlášení k dani a dále poplatník s příjmy ze závislé činnosti, který má souběžně příjmy ze závislé činnosti od více zaměstnavatelů,
 • poplatník s příjmy ze závislé činnosti, který uplatňuje pro snížení základu daně hodnotu bezúplatného plnění (daru) poskytnutého do zahraničí za podmínek uvedených v § 15 odst. 1 ZDP.

Dále je povinen podle § 38g odst. 5 ZDP podat daňové přiznání poplatník, u kterého došlo k výplatě pojistného plnění ze soukromého životního pojištění, jiného příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy, nebo k předčasnému ukončení pojistné smlouvy soukromého životního pojištění, v jejichž důsledku došlo ke vzniku povinnosti zdanit příjem ze závislé činnosti. Toto ustanovení navazuje na znění § 6 odst. 9 písm. p) bod 3 ZDP, kde se uvádí, že dojde-li před skončením doby 60 kalendářních měsíců od uzavření smlouvy nebo před rokem, ve kterém pojištěný dosáhne 60 let:

 • k výplatě pojistného plnění ze soukromého životního pojištění,
 • k výplatě jiného příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy, nebo
 • k předčasnému ukončení pojistné smlouvy,

osvobození na straně zaměstnance zaniká a příjmem zaměstnance podle § 6 ZDP ve zdaňovacím období, ve kterém k této skutečnosti došlo, jsou částky příspěvků na pojistné, které byly u pojištěného v roce výplaty nebo předčasného ukončení smlouvy a v uplynulých 10 letech od daně z příjmů ze závislé činnosti osvobozeny. Z bodů 7 a 8 přechodných ustanovení k zákonu č. 267/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, vyplývá, že tento postup dodanění příspěvků zaměstnavatele se použije jen na příspěvky zaměstnavatele hrazené na soukromé životní pojištění zaměstnance po 1. 1. 2015. Výše uvedený postup dodanění se neuplatní:

 • v případě plnění, kdy došlo ke vzniku nároku na starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně,
 • nebo v případě, stane-li se pojištěný invalidním ve třetím stupni podle zákona o důchodovém pojištění,
 • nebo v případě smrti,
 • a s výjimkou pojistných smluv, u nichž nebude vyplaceno pojistné plnění nebo odkupné a zároveň rezerva, kapitálová hodnota nebo odkupné bude přímo převedeno na jinou smlouvu soukromého životního pojištění splňující podmínky pro daňové osvobození příspěvků zaměstnavatele.

Toto dodanění příspěvků na soukromé životní pojištění z výše uvedených důvodů porušení zákonných podmínek neprovádí plátce daně (zaměstnavatel), ale jak je výše uvedeno, provádí dodanění přímo zaměstnanec v daňovém přiznání a to jako příjmy podle § 6 ZDP. V tomto případě nemůže zaměstnavatel provést u zaměstnance roční zúčtování záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti, ale zaměstnanec musí podat za zdaňovací období daňové přiznání. V daňovém přiznání uvede zaměstnanec ke zdanění podle § 6 ZDP veškeré příspěvky zaměstnavatele, které byly osvobozeny od daně z příjmů, a to poskytnuté v roce výplaty příslušné částky a v uplynulých 10 letech, ale pouze počínaje rokem 2015. Tento příjem však nepodléhá odvodu pojistného na sociální a zdravotní pojištění.


Příklad č. 2 – Zaměstnanec a povinnost podat daňové přiznání

...

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

OSS, IOSS

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :