Specialista pro veřejnou správu 1 – Co by Vám nemělo uniknout ze znalosti hmotného a nehmotného majetku pro obce a příspěvkové organizace (akreditováno MV ČR - AK/PV-448/2017)

Termín: 31.10.2019
Místo: Účetní Portál a.s., Bohuňovice
Čas konání: 8:30 - 12:30 - oběd - oběd po semináři již zahrnut v ceně - domácí kuchyně
Školitel: Ing. Pěva Čouková
Cena: 1309 Kč bez DPH

OBJEDNAT

Seminář se skládá z těchto bloků:

31. 10. 2019 - 13. 2. 2020Specialista pro veřejnou správu = 10 dnů - akreditováno MV ČR pro úředníky - 2019Ing. Pěva Čouková

Obsah programu:

 1. Co je a není dlouhodobým majetkem?
  1. Rozdělení dlouhodobého majetku podle zákona o účetnictví a vyhlášky č. 410/2009 Sb., a to hmotného, nehmotného, drobného, jiného včetně návaznosti na občasnký zákoníka rozpočtovou skladbu
  2. Základní zásady a pravidla pro účtování dlouhodobého majetku
  3. Vykazování v příloze
 2. Dlouhodobý majetek v průběhu užívání
  1. Zařazení, vyřazení
  2. Technické zhodnocení
  3. Svěření mejetku
  4. Výpůjčka
  5. Nájem
  6. Bezúplatné předání a převzetí mezi vybranými účetními i ostatními
  7. Majetek určený k prodeji
 3. Odpisový plán
  1. Tvorba odpisového plánu a jeho aktualizace
  2. Způsoby odpisování a možnosti či povinnost jejich použití
  3. Daňové odpisování
 4. Investiční dotace a majetek
  1. Rozpočtová pravidla a dotace
  2. Co není dotací
  3. Účtování
  4. Vypořádání dotací
 5. Jmění
  1. Finanční majetek - přehled a základní rozdělení
  2. Reálná hodnota a majetek
  3. Opravy minulých let
  4. Rozdělení výsledku hospodaření

 

Výklad zahrnuje problematiku Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky:

703 – Trensfery

708 – Odpisování dlouhodobého majetku

709 – Vlastní zdroje

710 – Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek

Převodový můstek Rekodifikace

Všeobecné podmínky Účetního Portálu | Informace ke zpracování osobních údajů GDPR | Kodex Účetního Portálu ke zpracování osobních údajů GDPR | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :
 

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace