Specialista pro veřejnou správu 3 - Zásady nezbytné pro správně vedené účetnictví obce a příspěvkové organizace, zásoby, opravné položky a rezervy(akreditováno MV ČR - AK/PV-460/2017)

Termín: 21.11.2019
Místo: Účetní Portál a.s., Bohuňovice
Čas konání: 8:30 - 12:30 - oběd - oběd po semináři již zahrnut v ceně - domácí kuchyně
Školitel: Ing. Pěva Čouková
Cena: 1309 Kč bez DPH

OBJEDNAT

Seminář se skládá z těchto bloků:

31. 10. 2019 - 13. 2. 2020Specialista pro veřejnou správu = 10 dnů - akreditováno MV ČR pro úředníky - 2019Ing. Pěva Čouková

Obsah semináře:

 1. ČÚS 701 – Účty a zásady účtování na účtech
  1. Obecně uznávané zásady uvedené v zákoně o účetnictví
  2. Obecně uznávané zásady uvedené v zákoně o účetnictví – vybrané účetní jednotky
  3. Účetní metody
  4. Účetní knihy
  5. Analytické účty
  6. Podrozvahové účty
  7. Směrná účetní osnova
  8. Významnost
 2. ČÚS 702 – Otvírání a uzavírání účetních knih
  1. Proces otvírání a uzavírání účetních knih
  2. Účetní závěrka – legislativní rámec
  3. Účetní závěrka zpracování v kostce
 3. ČÚS 705 – Rezervy
  1. Věrný obraz účetní závěrky a nástroje k jeho dosažení, role rezerv
  2. Vztah zákona o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb. a ČÚS
  3. Rezervy a veřejný sektor, co je důležité pro vykázání a co je nezbytné
  4. Praktické příklady

 

 1. ČÚS 706 – Opravné položky a vyřazení pohledávky
  1. Věrný obraz účetní závěrky a nástroje k jeho dosažení, role opravných položek
  2. Metodika tvorby opravných položek
  3. Důležitá terminologie u pohledávek
  4. Vyřaezní pohledávek
  5. Praktické příklady
  6. Praktické příklady

 

 1. ČÚS 707 – Zásoby
 2. Co je a není zásobou
 3. Obecná pravidla pro zásoby plynoucí z účetních právních předpisů
 4. Inventarizace zásob
 5. Praktické příklady

 

Výklad zahrnuje problematiku Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky:

701 – Účty a zásady účtování na účtech

702 – Otevírání a uzavírání účetních knih

705 – Rezervy

706 – Opravné položky a vyřezení pohledávek

707 – Zásoby

Převodový můstek Rekodifikace

Všeobecné podmínky Účetního Portálu | Informace ke zpracování osobních údajů GDPR | Kodex Účetního Portálu ke zpracování osobních údajů GDPR | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :
 

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace