Stravenkový paušál

Vidíte nyní zkrácený text článku, pro zobrazení plné verze se prosím ZDARMA zaregistrujte. Registrací zdarma získáte mnoho výhod, které Vám pomohou se vzdělávat.

Vlastní

  • Stravenkový paušál (PDF, 404.1 kB)

Autor Ing. Olga Krchovová , Ing. Pěva Čouková 

Sdílí Codexis 4.3.2021 23:52

Ing. Olga Krchovová Ing. Pěva Čouková
Jak to máme s novým peněžitým příspěvkem na stravování?
Přinášíme příklad na konkrétní úkol – cíl. Jak nepeněžitou stravenku z roku 2020 v hodnotě 100 Kč překlopit do peněžitého příspěvku na stravování v roce 2021.
A mnoho dalšího, jak v praxi postupovat.
Ve dvou verzích – článkové i příkladové.

Pěva

PLATÍ pro rok 2021

Pěva Čouková
zakladatelka a  ❤️ Účetního Portálu ®
majitelka účetní a daňové kanceláře Oswald a.s. ®
auditorka č. 1149, daňová poradkyně č. 23
zkušební komisařka KDP ČR ®
DAŇAŘ ROKU 2020 v kategorii DANĚ Z PŘÍJMŮ
www.pevacoukova.cz

V § 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, (dále jen „zákon o daních z příjmů“) se mění odstavec 9 (osvobozené příjmy) písmeno b):

Zrušuje se slovo „závodního“ a na konci textu písmene se doplňují slova „nebo peněžitý příspěvek poskytovaný zaměstnavatelem zaměstnanci na stravování za jednu směnu podle zákoníku práce do výše 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin“.

Nové znění § 6 odst. 9 písm. b) zákona o daních z příjmů:

Od daně je osvobozeno:

b) hodnota stravování poskytovaného jako nepeněžní plnění zaměstnavatelem zaměstnancům ke spotřebě na pracovišti nebo v rámci stravování zajišťovaného prostřednictvím jiných subjektů, nebo peněžitý příspěvek poskytovaný zaměstnavatelem zaměstnanci na stravování za jednu směnu podle zákoníku práce do výše 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin.

Horní hranice stravného pro rok 2021 = 108 Kč.

108 x 0,7 = 75,60 Kč

V § 24 zákona o daních z příjmů se mění odstavec 2 písmeno j):

Výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů jsou také výdaje (náklady) na pracovní a sociální podmínky, péči o zdraví a zvýšený rozsah doby odpočinku zaměstnanců vynaložené na provoz vlastního stravovacího zařízení, kromě hodnoty potravin, nebo příspěvky na stravování zajišťované prostřednictvím jiných subjektů a poskytované jako nepeněžní plnění až do výše 55 % ceny jednoho jídla za jednu směnu podle zákoníku práce, maximálně však do výše 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin, nebo na peněžitý příspěvek na stravování.

Příspěvek na stravování lze uplatnit jako výdaj (náklad), pokud přítomnost zaměstnance v práci během této stanovené směny trvá aspoň 3 hodiny. Příspěvek na stravování lze uplatnit jako výdaj (náklad) na další jedno jídlo za zaměstnance, pokud délka jeho směny v úhrnu s povinnou přestávkou v práci, kterou je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci podle zvláštního právního předpisu, bude delší než 11 hodin. Příspěvek nelze uplatnit na stravování za zaměstnance, kterému v průběhu směny vznikl nárok na stravné podle zvláštního právního předpisu. Za stravování ve vlastním stravovacím zařízení se považuje i stravování zabezpečované ve vlastním stravovacím zařízení prostřednictvím jiných subjektů.

V dosavadním využívání stravenek nedochází k žádné změně, chce-li tedy zaměstnavatel dále tohoto benefitu využívat, nic mu v tom nebrání [maximální hodnota stravenky při plném využití daňové uznatelnosti nákladů zaměstnavatele je pro rok 2021 137 Kč (= 75,35 + 61,65)]. Peněžní paušál byl do zákona doplněn navíc.

Peněžitý příspěvek má daňově opačný režim než stravenka.


Příklad

Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům příspěvek na stravování 100 Kč, porovnejte peněžitý příspěvek zaměstnavatele a stravenku z pohledu zaměstnance i zaměstnavatele, v případě požadavku, aby zaměstnanec měl k dispozici čistých 100 Kč na každou odpracovanou směnu.

VÝPOČTOVÝ LIST  stravenky x stravenkový paušál

ř.

%

Stravenka

Paušál

Paušál

Stravenka

maximálně výhodná částka

1

Hrubý příspěvek

100

109

100

137

2

Vyměřovací základ pro ZP – odečteno 75,60 Kč
nezaokrouhleno pro účely příkladu

0

33,4

24,4

0
3

ZP – zaměstnanec*

4,5

0

1,50

1,10

0
4

ZP – zaměstnavatel*

9

0

3,01

2,20

0
5

Vyměřovací základ pro SP
nezaokrouhleno pro účely příkladu

0

33,4

24,4

0
6

SP – zaměstnanec*

6,5

0

2,17

1,59

0
7

SP – zaměstnavatel*

24,8

0

8,28

6,05

0
8

Základ daně
nezaokrouhleno pro účely příkladu

0

33,4

24,4

0
9

Daň z příjmů*

15

0

5,01

3,66

0
10

Čistý příspěvek**
(ř. 1 - 3 - 6 - 9)

100

100,32

93,66

137

11

Srážka zaměstnanci

0 0 0 37
12

K výplatě
zaokrouhleno na celé Kč matematicky

100 100 94 100
13

Náklady zaměstnavatele
(ř. 1 + 4 + 7)

100**

120,29

108,25

100**

14

Podle § 24 odst. 2 písm. j) bod 4 ZDP daňově uznatelné

55

120,29

108,25

75

15

Zaplacená daň z příjmů zaměstnavatele

19

10,45

22,85

20,57

14,25

16

Daňově neuznatelné

45

0 0 25
17

Náklady po snížení o daň z příjmů
(ř. 13 - 15)

89,55

97,44

87,68

85,75

Rozdíl

7,89

= 97,44 - 89,55

Rozdíl činí 7,89 Kč na 1 směnu mezi nepeněžitým a peněžitým příspěvkem na stravování u částky 100 Kč pro zaměstnance.

* z důvodu, že se jedná pouze o část zdanitelného příjmu zaměstnance, nezaokrouhlujeme

** plus provize prodejci stravenek


Dochází k úpravě též v § 69 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, § 33b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a § 7 vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, (z FKSP bude možné na peněžitý příspěvek přispívat, a to maximálně do 45 %).

Mohlo by vás zajímat

Aktuality

Články

Příklady

Online semináře

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

OSS, IOSS

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :