Podkategorie (8065)

Novinky

Placení daně z nemovitých věcí v r. 2020 ve vazbě na mimořádná opatření k zamezení šíření koronaviru

Víte, že termíny splatnosti daně z nemovitých věcí zůstávají na zdaňovací období 2020 beze změny? A jak tedy postupovat v případě, že poplatník nebude schopen zaplatit daň v předepsané lhůtě z důvodů souvisejících s mimořádnými opatřeními k zamezení šíření koronaviru? Tyto i …

ČLÁNKY | dnes v 14:31 | Jana Procházková

8 – PŘÍSPĚVEK 25 000 KČ PRO OSVČ - PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZUJEME

➡️ ZVLÁDNEME TYTO DNY SPOLU ⬅️ USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 31. března 2020 č. 351 k návrhu zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS …

AKTUALITY | dnes v 14:20 | zdroj: Účetní Portál

7 - PROGRAM ANTIVIRUS (Kurzarbeit) - PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZUJEME

➡️ ZVLÁDNEME TYTO DNY SPOLU ⬅️ I - Aktualizace 1. dubna 2020 14:00 hod.

AKTUALITY | dnes v 14:15 | zdroj: Účetní Portál

6 - EET - PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZUJEME

➡️ ZVLÁDNEME TYTO DNY SPOLU ⬅️ Schváleno – zákon č. 137/2020 Sb., ze dne 25. března 2020, o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu Vyhlášeno 27. 3. …

AKTUALITY | dnes v 14:06 | zdroj: Účetní Portál

5 - LIBERAČNÍ BALÍČEK - PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZUJEME

➡️ ZVLÁDNEME TYTO DNY SPOLU ⬅️ I - Aktualizace 1. dubna 2020 14:00 hod.

AKTUALITY | dnes v 14:05 | zdroj: Účetní Portál

4 - POJISTNÉ OSVČ - sociální - PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZUJEME

➡️ ZVLÁDNEME TYTO DNY SPOLU ⬅️ Schváleno – zákon č. 136/2020 Sb., ze dne 25. března 2020 o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodového pojištění v …

AKTUALITY | dnes v 14:04 | zdroj: Účetní Portál

4 - POJISTNÉ OSVČ - zdravotní - PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZUJEME

➡️ ZVLÁDNEME TYTO DNY SPOLU ⬅️ Schváleno – zákon č. 134/2020 Sb., ze dne 25. března 2020, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů …

AKTUALITY | dnes v 14:03 | zdroj: Účetní Portál

3 - OŠETŘOVNÉ OSVČ - PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZUJEME

➡️ ZVLÁDNEME TYTO DNY SPOLU ⬅️ Vláda schválila USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 19. března 2020 č. 262 o přijetí krizového opatření č. 109 příspěvek - ošetřovné pro OSVČ. I …

AKTUALITY | dnes v 14:02 | zdroj: Účetní Portál

2 - OŠETŘOVNÉ ZAMĚSTNANCI - PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZUJEME

➡️ ZVLÁDNEME TYTO DNY SPOLU ⬅️ Schváleno – zákon č. 133/2020 Sb., ze dne 25. března 2020 o o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 …

AKTUALITY | dnes v 14:01 | zdroj: Účetní Portál

1 - KARANTÉNA

➡️ ZVLÁDNEME TYTO DNY SPOLU ⬅️ Karanténa je upravena v zákoně č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění § 23 zákona. Proplácení prvních 14 dnů vyplývá z § 192 a následujících zákoníku práce. …

AKTUALITY | dnes v 14:00 | zdroj:

Výsledky jednání vlády 31. března 2020

➡️ ZVLÁDNEME TYTO DNY SPOLU ⬅️ Přinášíme Vám přehled o výsledcích jednání vlády ze dne 31.3.2020, kde se mimo jiné projednával Návrh na rozšíření Programu Ošetřovné pro OSVČ a Cílený program podpory zaměstnanosti. Vláda na jednání schválila …

AKTUALITY | dnes v 11:28 | zdroj: Vláda ČR

Můžeme vyplňovat žádost o ošetřovné

➡️ ZVLÁDNEME TYTO DNY SPOLU ⬅️ Podle usnesení vlády České republiky č. 311 ze dne 26. března 2020 a č. 354 ze dne 31. března 2020 může OSVČ po splnění stanovených podmínek požádat o dotaci z …

AKTUALITY | dnes v 11:02 | zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Vláda schválila 25 000 korun pro OSVČ, spouští také program na podporu udržení zaměstnanosti

➡️ ZVLÁDNEME TYTO DNY SPOLU ⬅️ Jednorázová podpora 25 000 korun pro osoby samostatně výdělečně činné, úhrada většiny mzdových nákladů pro zaměstnavatele postižené nařízeními vlády či dopady koronavirové krize, návrh na pomoc lidem v exekuci. Vláda …

AKTUALITY | dnes v 10:55 | zdroj: Vláda ČR

Antivirus - podpora zaměstnanosti

➡️ ZVLÁDNEME TYTO DNY SPOLU ⬅️ V úterý 31. 3. 2020 vláda schválila návrh na úpravu programu Antivirus. Požádat o náhrady mezd a platů půjde jednoduše. Program ochrany zaměstnanosti Antivirus má pomoci firmám ochránit pracovní místa. Stát …

AKTUALITY | dnes v 09:53 | zdroj: MPSV

MF spouští přímou podporu pro zasažené OSVČ

➡️ ZVLÁDNEME TYTO DNY SPOLU ⬅️ Ministerstvo financí a Finanční správa představují program přímé podpory pro OSVČ ekonomicky zasažené šířením koronaviru. Program bude administrován Finanční správou a jeho cílem je, aby žadatelé získali finanční prostředky již v …

AKTUALITY | dnes v 09:50 | zdroj: MFČR

Finanční zpravodaj č. 6/2020

➡️ ZVLÁDNEME TYTO DNY SPOLU ⬅️ Finanční zpravodaj č. 6 přináší: • Hromadné prominutí daně z přidané hodnoty u bezúplatného dodání vyjmenovaného zboží, které pomáhají zamezit šíření viru (roušky, teploměry, textilní rukavice …

AKTUALITY | 31.3.2020 18:07 | zdroj: Finanční správa

Změny ve výpočtu srážek ze mzdy v průběhu roku 2020

➡️ ZVLÁDNEME TYTO DNY SPOLU ⬅️ Tento článek od paní Ing. Růženy Klímové Vám objasní situaci ohledně nezabavitelné částky a výpočtu srážek ze mzdy. S účinností od 1.1.2020 došlo totiž ke zvýšení nezabavitelné částky, což ovlivní celý …

ČLÁNKY | 31.3.2020 18:04 | Růžena Klímová

Program „Antivirus“ bude předložen vládě

➡️ ZVLÁDNEME TYTO DNY SPOLU ⬅️ Metodika cílené podpory zaměstnanosti z programu „Antivirus“ bude předložena vládě. Aktualitu pro Vás připravila Lucie

AKTUALITY | 31.3.2020 14:18 | zdroj: MPSV

Alena Schillerová v Partii debatovala o nových opatřeních na podporu ekonomiky

➡️ ZVLÁDNEME TYTO DNY SPOLU ⬅️ Přinášíme Vám záznam rozhovoru s Alenou Schillerovou týkající se nových opatření na podporu ekonomiky v souvislosti se šířící se epidemií COVID 19. Aktualitu pro Vás připravila Lucie

AKTUALITY | 31.3.2020 09:30 | zdroj: MFČR

Upozornění ohledně účinnosti sazbové novely zákona o DPH od 1.5.2020

➡️ ZVLÁDNEME TYTO DNY SPOLU ⬅️ Finanční správa České republiky upozorňuje daňové subjekty na skutečnost, že ačkoliv je zákonem pozastavena závěrečné fáze EET, oblast sazeb DPH je pozastavením EET nedotčena. Původní zákon č. 256/2019 Sb., kterým se …

AKTUALITY | 30.3.2020 14:19 | zdroj: Finanční správa

EET od 1. května 2020 včetně informace k aktuální situaci

➡️ ZVLÁDNEME TYTO DNY SPOLU ⬅️ Původně od 1. května 2020 byla povinnost evidence tržeb pro zbývající skupinu podnikatelských subjektů. Tento termín je ale posunut – viz bod 1 článku. Tento článek se zabývá těmi nejdůležitějšími …

ČLÁNKY | 30.3.2020 12:26 | Jiří Dušek

O „ošetřovné“ pro OSVČ bude možné žádat od 1. dubna, a to přes živnostenské úřady

➡️ ZVLÁDNEME TYTO DNY SPOLU ⬅️ Osobám samostatně výdělečně činným, které musí v souvislosti s karanténou zůstat doma s dítětem nebo hendikepovaným člověkem a nemohou podnikat, pomůže stát. Při splnění stanovených podmínek budou moct dostávat dotaci, obdobu …

AKTUALITY | 30.3.2020 11:17 | zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Osvobození od daně z přidané hodnoty a cla u zboží dováženého ve prospěch obětí katastrof

➡️ ZVLÁDNEME TYTO DNY SPOLU ⬅️ Poskytujeme Vám informace Generálního finančního ředitelství a Generálního ředitelství cel k osvobození od daně z přidané hodnoty a cla u zboží dováženého ve prospěch obětí katastrof. …

AKTUALITY | 30.3.2020 10:42 | zdroj: Finanční správa

Finanční správa upozorňuje na důležitost podpisu v žádosti o vrácení přeplatku

➡️ZVLÁDNEME TYTO DNY SPOLU ⬅️ Pokud žádáte v rámci daňového přiznání o vrácení přeplatku, ujistěte se, že jste Vaše přiznání k dani z příjmů fyzických osob podepsali a vyplnili nejenom v prohlášení o uvedených údajích, ale …

AKTUALITY | 30.3.2020 10:33 | zdroj: Finanční správa

AKTUALITY | 30.3.2020 10:30 | zdroj: MFČR

MF předloží návrh na zrušení daně z nabytí nemovitostí

➡️ZVLÁDNEME TYTO DNY SPOLU ⬅️ Ministerstvo financí předloží vládě návrh na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí, která je v současnosti ve výši 4 % z celkové kupní ceny. Součástí opatření je úprava v oblasti daňového …

AKTUALITY | 30.3.2020 10:27 | zdroj: MFČR

Ministerstvo financí přehledně ke koronaviru

➡️ ZVLÁDNEME TYTO DNY SPOLU ⬅️ Přinášíme Vám přehled rozhodnutí, zpráv a stanovisek MF související s koronavirem (v časovém pořadí). Rovněž jsou pro Vás v článku shromážděny často kladené otázky směřující na Ministerstvo financí v souvislosti …

AKTUALITY | 30.3.2020 10:21 | zdroj: MFČR

Děti v daních – 3. část

Závěrečný díl seriálu Děti v daních nám přináší informace o způsobech uplatnění daňového zvýhodnění společných dětí z předchozích vztahů, konkrétní příklady dětí druha a družky a také související tiskopisy. Lucie

ČLÁNKY | 27.3.2020 22:26 | Milan Lošťák

Finanční správa apeluje na veřejnost, aby maximálně využívala elektronickou formu komunikace pro podání daně z příjmů fyzických osob

Finanční správa by chtěla požádat poplatníky, aby nechodili na finanční úřady a v maximální míře využili elektronickou formu podání. Aktualitu pro Vás připravila Lucie

AKTUALITY | 27.3.2020 08:07 | zdroj: Finanční správa

MPSV omezí kvůli COVID-19 papírování. Lidé pobírající některé dávky nebudou muset dokládat aktuální příjmy

Rodiny a senioři pobírající přídavek na dítě, příspěvek na bydlení nebo zvýšený příspěvek na péči zřejmě nebudou muset pro nárok na výplatu ve 2. čtvrtletí dokládat Úřadu práce ČR příjmy a náklady na bydlení za první tři měsíce letošního roku. …

AKTUALITY | 27.3.2020 08:00 | zdroj: MPSV

Městský soud přerušil projednávání žaloby na vládu

Mimořádná opatření, která vydávala vláda od vyhlášení stavu nouze svými nařízeními, již neplatí. Nově je chod země řízen mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví. Městský soud v Praze přerušil projednávání žaloby na vládu, které se mělo konat v pátek. …

AKTUALITY | 27.3.2020 07:49 | zdroj: ceska-justice.cz

Doporučený dopis z domova? Poštovní datové zprávy jsou pro všechny uživatele datových schránek zdarma

Vzhledem k aktuální mimořádné situaci doporučujeme maximálně využívat elektronickou komunikaci místo zasílání listovních zásilek a osobních návštěv pošt, úřadů a dalších institucí. Ministerstvo vnitra umožní všem držitelům datových schránek bezplatné odesílání a přijímání placených poštovních datových …

AKTUALITY | 27.3.2020 07:15 | zdroj: MV ČR

Zdanění příjmů z nájmu fyzické osoby dle § 9 ZDP – 2. část

Ve druhém díle článku od autora Ing. Ivana Macháčka se dozvíme hlavní rozdíly mezi příjmem z nájmu zdaňovaným dle § 7 ZDP a příjmem z nájmu zdaňovaným dle § 9 ZDP. Dozvíte se i více o skutečných či paušálních výdajích a jak …

ČLÁNKY | 26.3.2020 21:57 | Ivan Macháček

„Tax loss takeover“ – 30. lekce angličtiny pro oblast přeshraničních fúzí a akvizic

Víte, jak anglicky vyjádřit, že „daňová ztráta z rozdělované společnosti je přenositelná do nástupnických společností“? A už jste se někdy setkali s „deductibility“? Tyto a další výrazy se naučíte v dnešní lekci angličtiny, ke které, jako vždy, její autor ing. Vladimír …

ČLÁNKY | 26.3.2020 20:43 | Vladimír Zdražil

Patnáct tisíc měsíčně pro OSVČ kvůli koronaviru, oznámila Schillerová

Patnáct tisíc korun měsíčně budou dostávat OSVČ po dobu omezení jejich podnikání kvůli koronaviru, oznámila ministryně financí Alena Schillerová. Připraví návrh zákona, který vláda schválí v pondělí. Aktualitu připravila Lucie

AKTUALITY | 26.3.2020 19:08 | zdroj: MFČR

Ošetřovné bezbolestně – návod jak postupovat

Přinášíme Vám návod, jak postupovat v případě ošetřovného po dobu stávajících krizových opatření vlády. Poskytujeme Vám konkrétní postup pro školy/dětská zařízení a zařízení určená pro péči o závislé osoby, pro rodiče a pro zaměstnavatele. …

AKTUALITY | 26.3.2020 14:56 | zdroj: MPSV

Manuál pro OSVČ: Jak to teď bude s odvody na sociální pojištění

Senátoři schválili zákon ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD), který odpouští platby povinného důchodového pojištění a příspěvku na politiku zaměstnanosti všem živnostníkům. OSVČ tak od března do srpna nebudou muset platit předepsané zálohy a v ročním vyúčtování se …

AKTUALITY | 26.3.2020 14:49 | zdroj: MPSV

Vyřešené příklady 2020 - Účetnictví pro podnikatele + Daň z příjmů

S možností stáhnutí e-booku. Exkluzivně jen u nás na Účetním Portále.

KNIHY | 26.3.2020 13:38

Máme výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení, formulář pro ošetřovné - nepřehlédněte

Na internetových stránkách ČSSZ je již k dispozici nový formulář „výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“, který bude sloužit jako „lístek na peníze“ pro výplatu dávky ošetřovného a dávka tak může být na základě řádně vyplněného výkazu …

AKTUALITY | 26.3.2020 11:50 | zdroj: ČSSZ

Doporučení Komory auditorů České republiky pro auditory při vydávání zpráv auditora k účetním závěrkám za účetní období končící 31.12.2019 a později v souvislosti s COVID-19 v ČR

V souvislosti s aktuální složitou globální situací související s infekcí COVID-19 a v souvislosti s opatřeními přijatými k zamezení jejího šíření, která v různé míře dopadají na všechny účetní jednotky, se značně změnila ekonomická situace a účetní jednotky by tyto …

AKTUALITY | 26.3.2020 09:11 | zdroj: Komora auditorů ČR

Velké maďarské firmy přebírá armáda. Orbán chce rozpustit parlament

Kontrolu nad 140 klíčovými maďarskými podniky přebírá v těchto dnech armáda. Jednasedmdesát firem už dostalo od ministerstva obrany dopis, v němž byly vyzvány, aby spolupracovaly se skupinami vojáků vyslanými ministerstvem obrany. Aktualitu pro Vás připravila Lucie

AKTUALITY | 26.3.2020 07:41 | zdroj: deník.cz

Zveřejňování „smluv“, dotací a návratných finančních pomocí příspěvkovými organizacemi

Víte, že smlouvu o dodávce pro Vaši příspěvkovku můžete uzavřít i ústně? Ale jak takovou smlouvu potom uveřejnit v registru smluv? A jak zkontrolovat, že je v registru smlouva řádně zveřejněna? Proč některé „příspěvkovky“ zveřejňují, a jiné ne? Odpovědi na …

ČLÁNKY | 25.3.2020 22:27 | Blanka Hanzelová

Ošetřovné až do 13. narozenin a po celou dobu uzavření škol. Poslanci podpořili návrh ministryně Maláčové

Poslanci podpořili návrh na rozšíření ošetřovného z dílny Ministerstva práce a sociálních věcí. Nově by mělo být zaměstnancům propláceno po celou dobu uzavření škol a dalších zařízení. Rozšiřuje se také nárok na ošetřovné, a to pro všechny děti mladší 13 …

AKTUALITY | 25.3.2020 10:13 | zdroj: MPSV

Živnostníci ušetří na pojistném

Vláda rozhodla o šestiměsíčních prázdninách v placení zdravotního a sociálního pojistného pro 514 tisíc OSVČ, které mají příjem pouze z podnikání. Cílem opatření je stabilizovat zejména nejohroženější, tedy nízkopříjmové OSVČ. Zároveň ale částečně uleví i těm, kteří na pojistném odvádějí …

AKTUALITY | 25.3.2020 10:05 | zdroj: MFČR

Zdanění příjmů z nájmu fyzické osoby dle § 9 ZDP – 1. část

V 1. části článku od Ing. Ivana Macháčka si zodpovíte na otázky typu: Jaké je právní řešení nájmu movité a nemovité věci? Jak bude nájemce a pronajímatel postupovat v případě potřeby údržby nebo opravy v případě nájmu bytu? Obsahem článku …

ČLÁNKY | 24.3.2020 21:30 | Ivan Macháček

Dotazy v souvislosti s koronavirem

Smyslem tohoto článku, dá-li se to tak nazvat, není citace jednotlivých realizovaných opatření, která jsou součástí Liberačního balíčku I. a II., ale spíše hledání odpovědí na otázky, které v souvislosti právě s takto zaváděnými opatřeními mohou vyvstat... Některé otázky vyvstanou …

ČLÁNKY | 24.3.2020 20:54 | Lucie Straková

Novela zákona o ČNB umožní lepší koordinaci měnové a fiskální politiky

Vláda schválila novelu zákona o České národní bance, která centrální bance uvolňuje stávající omezení v obchodech na volném trhu. Novela České národní bance umožní provádět obchody s cennými papíry s delší splatností a také s více možnými protistranami, například pojišťovnami, …

AKTUALITY | 24.3.2020 11:44 | zdroj: MFČR

Péče o děti bude zajištěna i pro zaměstnance sociálních služeb a sociální pracovníky

Vláda schválila rozšíření usnesení, které s účinností od 17. března uložilo hejtmanům a primátorovi hlavního města Prahy určit školu či školské zařízení, které zajistí nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 10 let. Opatření cílilo na zajištění péče …

AKTUALITY | 24.3.2020 10:43 | zdroj: MPSV

Převodový můstek Rekodifikace

Všeobecné podmínky Účetního Portálu | Informace ke zpracování osobních údajů GDPR | Kodex Účetního Portálu ke zpracování osobních údajů GDPR | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :
 

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace