PODNIKATELSKÁ KONFERENCE 2021 – VOLNÁ MÍSTA V BOHUŇOVICÍCH: 4. – PRÁVĚ SI OBJEDNALI 3 LIDÉ.

Podkategorie (10958)

Novinky

Průměrná cena PHM pro poskytování cestovních náhrad se mění

Od 19. 10. 2021 je účinná novela vyhlášky č. 589/2020 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad. Částka 27,80 se nahrazuje částkou …

AKTUALITY | 20.10.2021 07:55 | zdroj: Sbírka zákonů

Materiál MPSV: Varianty pomoci zaměstnavatelům v automobilovém průmyslu

Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo varianty pomoci zaměstnavatelům v automobilovém průmyslu, u kterých hrozí zastavení výroby kvůli nedostatku komponentů. Tento materiál poslouží jako podklad pro jednání Rady hospodářské a sociální dohody ČR a našim čtenářům dáváme tento materiál do …

AKTUALITY | 19.10.2021 08:38 | zdroj: MPSV

Ministerstvo financí chce nulovou sazbu na DPH na elektřinu a plyn

Ministerstvo financí přistoupí k sérii kroků, jejichž cílem je prosadit v České republice nulovou sazbu DPH na dodání elektřiny a plynu. Ceny elektrické energie a plynu na světových trzích prudce rostou, což má negativní dopad na všechny ekonomické subjekty, zejména …

AKTUALITY | 19.10.2021 08:21 | zdroj: MFČR

Upozornění k tiskopisům DPH 2021

Dne 8. 10. 2021 jsme upozornili na nové formuláře v oblasti DPH. Dne 18. 10. 2021 tak učinila Finanční správa ČR a vydala Upozornění k tiskopisům 2021, které dáváme do přílohy, neboť je tam rozepsána změna u Přiznání k …

AKTUALITY | 19.10.2021 08:11 | zdroj: Finanční správa

3. IFRS academy – Model revaluation PPE (IAS 16) x Leasing (IFRS 16) x Snížení hodnoty aktiv (IAS 36) x Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti (IFRS 5)

Výklad vybraných stěžejních oblastí IFRS, jejich srovnání s českými účetními předpisy s cílem zdůraznit vzájemné rozdíly, a to vše s pomocí detailně zpracovaných prezentací, ilustrativních příkladů a propočtů doplněných o ilustrace dopadu IFRS do reálných účetních závěrek.

ONLINE PROGRAMY | 19.10.2021 07:20 | Libor Vašek,

Zpravodaj Státního úřadu inspekce práce 3/2021

Státní úřad inspekce práce vydal další číslo zpravodaje, kde uvádí svoje poznatky z kontrol. Aktualitu připravila Dáša

AKTUALITY | 18.10.2021 08:18 | zdroj: Státní úřad inspekce práce

Finanční zpravodaj č. 32/2021

Finanční zpravodaj č. 32/2021 obsahuje seznam států uvedených na unijním seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti schváleném Radou Evropské unie. Aktualitu připravila Dáša

AKTUALITY | 18.10.2021 07:57 | zdroj: MFČR

Exekutorská komora ČR o milostivém létu: Stát může dluhy odpouštět, ale systémově a na své náklady

Exekutorská komora ČR (EKČR) se v rámci legislativního procesu ohradila proti podmínkám tzv. milostivého léta, obsaženým v novele občanského soudního řádu a exekučního řádu. EKČR nemá nic proti původní samotné myšlence, kdy stát odpustí příslušenství dluhů některým povinným, kteří dluží …

AKTUALITY | 18.10.2021 07:55 | zdroj: Exekutorská komora

„Acquisition of goods from other EU member state“ – 99. lekce angličtiny s Účetním Portálem

Opět zde máme lekci věnovanou DPH, tentokrát budeme pořizovat zboží z jiného členského státu. Naučíme se anglicky říct nejen, že „při pořízení zboží z jiného členského státu je uplatněn režim samovyměření DPH příjemcem“, ale například i jednoduché obraty „vystavit fakturu“ a …

ČLÁNKY | 17.10.2021 10:40 | Vladimír  Zdražil

Dotaz – cestovní náhrady pro rozvozce zboží

Jsou rozvozci zboží při výkonu své práce na pracovní cestě a náleží jim tudíž cestovní náhrady? Na dotaz z praxe opět odpovídá paní Marie Salačová. Jana

ČLÁNKY | 17.10.2021 09:04 | Marie Salačová

Vzory pracovněprávních smluv, dohod a písemností (na pomoc mzdovým účetním) – 4. část – Vzory písemností k dovolené

Dovolená představuje právo zaměstnance na dlouhodobý odpočinek v kalendářním roce za práci v pracovním poměru. Zaměstnavatel ji může rovněž poskytovat za práci podle dohody o pracovní činnosti, pokud je v této dohodě sjednána. Jejím účelem je poskytnutí pracovního volna k …

ČLÁNKY | 16.10.2021 21:45 | Ladislav Jouza

Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění

Dne 12. 10. 2021 byl publikován ve Sbírce zákonů zákon č. 371/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. …

AKTUALITY | 15.10.2021 08:22 | zdroj: Sbírka zákonů

Varování Hospodářské komory a Agrární komory

Hospodářská komora České republiky a Agrární komora České republiky na základě podnětů od členů a signálů z trhu s plynem upozorňují na extrémní riziko, že od začátku příštího týdne začnou být odpojováni od dodávek plynu firemní zákazníci Bohemia Energy se …

AKTUALITY | 15.10.2021 08:11 | zdroj: Hospodářská komora ČR

Metodický pokyn pro výkon účetní funkce 2021–2027

Metodický pokyn pro výkon účetní funkce 2021–2027 stanovuje závazné postupy pro řídicí orgány a pro ministerstvo financí (Auditní a Platební orgán) pro přípravu a odesílání žádostí o platbu Evropské komisi a účtů. Metodický pokyn pro výkon účetní funkce 2021–2027 je …

AKTUALITY | 15.10.2021 07:27 | zdroj: MFČR

Novela zákona o DPH konečně ve Sbírce

Předkládáme Vám článek paní Olgy Hochmannové, který nám připomene, jaké změny přináší novela zákona o dani z přidané hodnoty, která nabyla účinnosti 1. 10. 2021. Autorka v článku rovněž upozorňuje na několik problémových míst přechodu na novou právní úpravu. …

ČLÁNKY | 14.10.2021 20:11 | Olga Hochmannová

Převodový můstek Rekodifikace E-commerce

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :