PŘISPĚLI JSME 78476 Kč – DĚKUJEME...

Podkategorie (10509)

Novinky

„Invalidity“ – 92. lekce angličtiny s Účetním Portálem

Rozumíte větě „The director may raise an objection of invalidity within a three-year limitation period running from the date of conclusion of the contract.“? A víte, jak se anglicky řekne „vznést námitku“ nebo „promlčecí lhůta“? Přijměte pozvání ke studiu 92. …

ČLÁNKY | 16.7.2021 17:49 | Vladimír  Zdražil

Cenový věstník č. 11/2021

Výměr MF č. 01/VODA/2022 o regulaci cen v oboru vodovodů a kanalizací ze dne 12. července 2021. Aktualitu připravila Dáša

AKTUALITY | 16.7.2021 09:09 | zdroj: MFČR

Cenový věstník č. 10/2021

Výměr MF č. 02/2021, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2021. Aktualitu připravila Dáša

AKTUALITY | 16.7.2021 08:22 | zdroj: MFČR

DPH u dovozu zboží do 22 EUR ze třetích zemí od července 2021

Od 1. 7. 2021 až do nabytí účinnosti novely zákona o dani z přidané hodnoty platí stále podle zákona o DPH osvobození od daně u dovozu zboží, kdy úhrnná hodnota nepřesahuje 22 EUR. To platí pro všechny dovozy zboží do …

AKTUALITY | 16.7.2021 07:55 | zdroj: Finanční správa

Právě vychází nový měsíčník pro veřejnou správu č. 3/2021

Krásný den milé kolegyně, vážení kolegové, skončily závěrky roku 2020 všech účetních jednotek. Magický den podávání daňových přiznání 1. 7. 2021 je za námi. Ano, obce a příspěvkové organizace odesílaly účetní závěrky už v měsíci únoru, nicméně …

AKTUALITY | 16.7.2021 07:00 | zdroj: Účetní Portál

Chráněný účet proti exekuci – nové povinnosti zaměstnavatele

Ing. Růžena Klímová přináší v následujícím článku velmi důležité informace nejen pro zaměstnavatele, kteří zaměstnávají zaměstnance zatížené exekucí, ale i pro samotné tyto zaměstnance. Poměrně dlouho očekávaná novela Občanského soudního řádu nabyla účinnosti od 1. 7. 2021 a mimo jiné …

ČLÁNKY | 15.7.2021 19:17 | Růžena Klímová

Osvobození od správních poplatků v souvislosti s živelní pohromou – registrace vozidel

Je-li prokázána souvislost mezi živelní pohromou a požadovaným úkonem zpoplatněným v položce 26 zákona o správních poplatcích, je daný úkon osvobozen od správního poplatku podle ustanovení § 8 odst. 2 písmeno i) zákona o správních poplatcích. Aktualitu připravila Dáša …

AKTUALITY | 15.7.2021 08:33 | zdroj: MFČR

Uzavření dětského tábora z důvodu havárie, mimořádného opatření při epidemii nebo jiné nepředvídatelné události

Začaly prázdniny a spolu s nimi i mnoho dětských táborů. Jak je to ale s nárokem na ošetřovné v případě, kdy dojde k uzavření dětského tábora z důvodu havárie, mimořádného opatření při epidemii nebo jiné nepředvídatelné události? Aktualitu připravila …

AKTUALITY | 15.7.2021 08:11 | zdroj: ČSSZ

Studenti a prázdninové brigády nebo podnikání: Jaké povinnosti vůči ČSSZ mají?

S koncem školního roku si spousta studentů středních a vysokých škol najde prázdninové brigády. Víte ale, jaké jsou povinnosti studentů vůči ČSSZ při brigádě na DPP či DPČ? Jak je to v případě brigády v zahraničí ? A co když …

AKTUALITY | 15.7.2021 07:54 | zdroj: ČSSZ

Druhy paušálů u poplatníka s příjmy podle § 7 ZDP – 2. část – Uplatnění paušální daně podle § 2a a § 7a ZDP

Dnes Vám přinášíme druhou část článku pana ing. Ivana Macháčka zaměřeného na paušální výdaje a paušální daň. Tato druhá část se věnuje paušální dani a režimu paušální daně. Víte, jaký je rozdíl mezi režimem paušální daně a paušální daní? Jste …

ČLÁNKY | 14.7.2021 18:35 | Ivan Macháček

Manuál a tiskopis Žádosti Regionální cílený program podpory zaměstnanosti „TORNÁDO"

Tato aktualita navazuje na naše dnešní předchozí aktuality. Naleznete zde manuál a tiskopis žádosti o příspěvek. Vzhledem k rozsahu škod nebudou v dohledné době zaměstnavatelé v zasažených oblastech schopni svým zaměstnancům přidělovat práci. Budou tedy vznikat překážky …

AKTUALITY | 14.7.2021 08:55 | zdroj: MPSV

Pomoc MPSV a Základní manuál pro zaměstnance při živelní události

I tuto dnešní aktualitu věnujeme živelním událostem. V příloze naleznete informace MPSV a zejména Základní manuál pro zaměstnance při živelní události (na stranách 3–5 přílohy). Aktualitu připravila Dáša

AKTUALITY | 14.7.2021 08:22 | zdroj: MPSV

Žádost o kompenzace z programu „Tornádo“ na pokrytí mzdových nákladů pro firmy zasažené větrnou smrští

Ničivé tornádo, pustošící jih Moravy a větrná smršť, která se prohnala severem Čech, způsobily obrovské majetkové škody a také přímo či nepřímo zasáhly zaměstnavatele. Z tohoto důvodu přišlo Ministerstvo práce a sociálních věcí s cíleným programem Tornádo. Jeho prostřednictvím budou zasaženým …

AKTUALITY | 14.7.2021 08:08 | zdroj: MPSV

Finanční zpravodaj č. 27/2021

Finanční zpravodaj zveřejnil: 35. Seznam států vyměňujících zprávy podle zemí podle § 13zb odst. 2 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 36. …

AKTUALITY | 13.7.2021 08:55 | zdroj: MFČR

Metodický pokyn Finančního analytického úřadu – Zjišťování skutečného majitele

Dnes přínášíme 27stránkový metodický pokyn Finančního analytického úřadu ZJIŠŤOVÁNÍ SKUTEČNÉHO MAJITELE. Metodický pokyn je rozpracován včetně úpravy v AML zákoně, výkladu pojmu skutečný majitel obecně, jsou zde příklady, postup při zjištění nesrovnalostí, postup v případě rizikových klientů atd. …

AKTUALITY | 13.7.2021 08:22 | zdroj: Finanční správa

Převodový můstek Rekodifikace E-commerce

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace