PŘISPĚLI JSME 88321 Kč – DĚKUJEME...

Podkategorie (10834)

Novinky

Minimální mzda a zaručená mzda

je nejnižší přípustná výše odměny za práci v pracovněprávním vztahu. Její základní právní úprava je stanovena zákoníkem práce (zákon č. 262/2006 Sb.). Výši základní sazby minimální mzdy, dalších sazeb minimální mzdy odstupňovaných podle míry vlivů omezující pracovní uplatnění zaměstnance a …

AKTUALITY | 2.5.2012 07:11 | zdroj: Účetní Portál

Minimální mzda a zaručená mzda

Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny za práci v pracovněprávním vztahu. Její základní právní úprava je stanovena zákoníkem práce (zákon č. 262/2006 Sb.). Výši základní sazby minimální mzdy, dalších sazeb minimální mzdy odstupňovaných podle míry vlivů omezující pracovní uplatnění …

ČLÁNKY | 26.4.2012 12:56 | Růžena Klímová

Informace o podepsání smlouvy mezi Českou republikou a Kolumbijskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu

Ministerstvo financí ČR oznamuje, že dne 22. března 2012 byla v Bogotě podepsána smlouva mezi Českou republikou a Kolumbijskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu.

AKTUALITY | 23.4.2012 08:34 | zdroj: Finanční správa

Stavební spoření má být možné využít k zajištění na stáří

Vláda na svém středečním jednání posoudí návrh ministerstva financí na změny podmínek stavebního spoření.

AKTUALITY | 18.4.2012 07:20 | zdroj: Vláda ČR

Příloha k řádné účetní závěrce pro rok 2011

Mezi "Pomůckami" nově naleznete vzor Přílohy k účetní závěrce, která je aktualizovaná pro účetní závěrku 2011.

AKTUALITY | 16.4.2012 13:15 | zdroj: Účetní Portál

Technické zhodnocení provedené nájemcem na pronajatém majetku v Pokynu D – 6

Problematika technického zhodnocení pronajatého majetku nájemcem se vyskytuje v podnikatelském prostředí velmi často. Otázky s tím spojené řeší nájemci i pronajímatelé, přičemž společným rysem obou stran je častý výskyt chyb, přehlédnutí a nepochopení, což je zdrojem daňových doměrků na obou …

ČLÁNKY | 13.4.2012 10:18 | Ivana Pilařová

Informace o změnách v nemocenském pojištění zaměstnanců

Informace o změnách v nemocenském pojištění zaměstnanců v důsledku přijetí zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona č. 375/2011 Sb. Uvedené zákony jsou souborem nových právních předpisů, které od 1. dubna 2012 mimo jiné nahrazují stávající …

AKTUALITY | 12.4.2012 07:31 | zdroj: ČSSZ

Finanční ústava zajistí odpovědnější nakládání s rozpočtem

Kabinet Petra Nečase se na svém středečním zasedání bude zabývat dosavadním průběhem přípravy ústavního zákona o rozpočtové kázni a odpovědnosti.

AKTUALITY | 11.4.2012 07:37 | zdroj: Vláda ČR

Bezpodmínečná povinnost právnické nebo fyzické osoby mít v místě pracoviště kopie dokladů prokazujících existenci pracovněprávního vztahu

Státní úřad inspekce práce (SÚIP) vydal metodický pokyn k zajištění jednotného postupu při provádění kontrol nelegálního zaměstnávání. V § 136 zákona o zaměstnanosti je uložena povinnost právnické nebo fyzické osoby mít v místě pracoviště kopie dokladů prokazujících existenci pracovněprávního vztahu …

AKTUALITY | 9.4.2012 07:52 | zdroj: ČSSZ

Pracujete na dohodu? Od dubna vás čeká povinná lékařská prohlídka

Zákon o specifických zdravotních službách zavádí povinnost vstupní lékařské prohlídky u dohod o provedení práce a pracovní činnosti. Kdo bude prohlídky hradit?

AKTUALITY | 9.4.2012 07:52 | zdroj:

Nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích

Ve Sbírce zákonů byl dne 22. 3. 2012 publikován nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.) a nový zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (zákon č. 90/2012 Sb.). Oba právní předpisy nabývají účinnosti dnem …

AKTUALITY | 28.3.2012 07:40 | zdroj: Účetní Portál

Účetní závěrka v tabulkách - 2.část

V druhé části článku Účetní závěrka v tabulkách naleznete další povinnosti vyplývající účetní jednotce z účetní závěrky - povinnost zveřejnění účetní závěrky a výroční zprávy ve sbírce listin, sankce za nezveřejnění, správní delikty podle zákona o účetnictví a v neposlední …

AKTUALITY | 27.3.2012 15:14 | zdroj: Účetní Portál

Základ daně z příjmů podnikatelských právnických osob pro rok 2011 - 1.část

Taky máte takové novoroční předsevzetí, že letos sestavíte účetní závěrku roku 2011 a vypočítáte daňovou povinnost úplně bez chyb a na první pokus do konce února 2012? To beze zbytku zvládne jen ten, kdo umí dojet na konec kruhového objezdu. …

AKTUALITY | 26.3.2012 13:07 | zdroj: Účetní Portál

Účetní závěrka v tabulkách - 1.část

V první části článku Účetní závěrka v tabulkách naleznete vnitřní kontrolní systém pro měsíční kontrolu účetnictví a účetní závěrku, kontrolní vazby k dlouhodobým investicím a zásobám, a povinnost auditu.

AKTUALITY | 21.3.2012 09:02 | zdroj: Účetní Portál

Účetní závěrka v tabulkách - 1.část

V první části článku Účetní závěrka v tabulkách naleznete vnitřní kontrolní systém pro měsíční kontrolu účetnictví a účetní závěrku, kontrolní vazby k dlouhodobým investicím a zásobám, a povinnost auditu.

ČLÁNKY | 21.3.2012 08:54 | Pěva Čouková

Převodový můstek Rekodifikace E-commerce

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace