PŘISPĚLI JSME 90436 Kč – DĚKUJEME...

Podkategorie (10936)

Novinky

Podpora u stavebního spoření už bude jen na bydlení, plánuje ministerstvo

MF už návrh novely zákona o stavebním spoření poslalo do připomínkového řízení. Nová pravidla v souvislosti se státní podporou by měla platit od roku 2013, tedy po plánovaném nabytí účinnosti zákona.

AKTUALITY | 27.7.2011 14:29 | zdroj: novinky.cz

Kalousek chce živnostníkům šáhnout na výdajové paušály

Ministr financí zvažuje, že osobám samostatné výdělečně činným sebere jejich největší daňovou výhodu - výdajový paušál. Za první pololetí letošního roku stát živnostníkům vrátil přes miliardu korun. Dlouhodobě to pokládám za neudržitelné, řekl Miroslav Kalousek pro HN.

AKTUALITY | 26.7.2011 14:25 | zdroj: IHNED.cz

Neplatné rozvázání pracovního poměru

Moderační právo soudu bylo zrušeno v souvislosti nabytím účinnosti nového zákoníku práce, zákona č. 262/2006 Sb. k 1.1.2007. Znamená to, že soud nekrátí dobu od neplatného skončení pracovního poměru do doby rozhodnutí soudem, jak tomu bylo do 31.12.2006, kdy na …

AKTUALITY | 26.7.2011 10:15 | zdroj: Účetní Portál

Evidenční stav zaměstnanců a další statistické ukazatele

Kteří zaměstnanci se započítávají do průměrného evidenčního stavu zaměstnanců? Jak se počítá průměrný počet zaměstnanců pro účely zaměstnávání osob se zdravotním postižením? S těmito a dalšími informacemi Vás blíže seznámí Ing. Růžena Klímová

AKTUALITY | 22.7.2011 15:03 | zdroj: Účetní Portál

Mění se způsob výplaty důchodů do Polska

Příjemci českých důchodů bydlící v Polsku mají od 1. července 2011 možnost mít vyplácenu dávku na svůj bankovní účet v Polsku v EUR, pokud o to sami požádají. Výplata bude prováděna standardním způsobem, tj. zpětně a oproti zaslání Potvrzení o …

AKTUALITY | 18.7.2011 11:28 | zdroj: ČSSZ

Změna splatnosti doplatku pojistného na zdravotní pojištění

Nová úprava zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění napříště usnadní situaci osobám samostatně výdělečně činným. Naváže termín lhůty pro úhradu doplatku pojistného na všeobecné zdravotní pojištění na termín podání přehledu OSVČ zdravotní pojišťovně a sjednotí tak i lhůty pro …

AKTUALITY | 11.7.2011 12:35 | zdroj: vzp.cz

Některé souvislosti daně z příjmů a zákonného pojištění zaměstnanců

Příjmy zaměstnanců jsou v současné době zatíženy několika druhy odvodů, které jsou si v mnoha směrech podobné, přesto je jejich úprava v řadě detailů odlišná. Jedná se o daň z příjmů fyzických osob, pojistné na veřejné zdravotní pojištění a pojistné …

ČLÁNKY | 23.5.2011 08:41 | Jana Tepperová

Potvrzení o zaměstnání v souvislostech (zápočtový list)

V den skončení zaměstnání je nutné v souladu s § 313 ZP předat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání. Kopie potvrzení se zakládá do osobního spisu. Pokud zaměstnanec v den skončení zaměstnání nepřevezme zápočtový list, je nutné doklad zaslat neprodleně do vlastních …

ČLÁNKY | 19.5.2011 09:03 | Růžena Klímová

Aktuálně k souběhu funkcí jednatelů a členů představenstev

Nejvyšší správní soud (NSS) dne 9.12.2010 svým rozhodnutím 3 Ads 119/2010 - 58 potvrdil rozhodnutí správy sociálního zabezpečení, která neuznala, že by pracovní smlouva jednatele sjednaná na pozici ředitele založila účast na nemocenském pojištění. Uvedený rozsudek byl dokonce …

ČLÁNKY | 17.5.2011 09:33 | Pavel Běhounek

Zaměstnávání cizinců 2011

Zaměstnávání je forma závislého vztahu zaměstnance na zaměstnavateli, kdy zaměstnanec provádí činnost podle pokynů zaměstnavatele v době a na místě zaměstnavatelem k tomu určeném, za předem dohodnutou odměnu.

ČLÁNKY | 14.5.2011 14:30 | Růžena Klímová

Mateřská a rodičovská dovolená v souvislostech

Článek Ing. Růženy Klímové v rozsahu 10 stran je věnovaný problematice: Mateřské a rodičovské dovolené (peněžité pomoci v mateřství, dočasné pracovní neschopnosti v souvislosti s porodem). Článek je obohacen o praktické příklady.

ČLÁNKY | 10.3.2011 13:57 | Růžena Klímová

Zaměstnávání starobních důchodců a poživatelů jiných důchodů

V článku Ing. Růženy Klímové se seznamte se specifiky zaměstnávání starobních důchodců a poživatelů jiných důchodů z hlediska pracovněprávních vztahů, souběhu příjmu a důchodu, povinností zaměstnavatele, odlištností poživatelů důchodů u zdravotního pojištění, specifik poživatelů důchodů z hlediska daně z příjmů …

ČLÁNKY | 14.2.2011 14:24 | Růžena Klímová

Novinky v účetnictví, daních a souvisejících zákonech od 1.1.2011

Přehled novel platných od 1.1.2011 v účetnictví, daních a souvisejících zákonech a důležité připravované legislativy.

AKTUALITY | 6.1.2011 07:58 | zdroj: Účetní Portál

Změna zákonů v působnosti MPSV - zákon č. 347/2010 Sb.

Dne 8. prosince byl ve Sbírce zákonů zveřejněn zákon č. 347/2010 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí. Zákon byl projednán ve stavu legislativní nouze jako sněmovní tisk č. …

ČLÁNKY | 21.12.2010 13:47 | Účetní Portál 

Změny v provádění srážek ze mzdy od 1. 1. 2011

S účinností od 1. 1. 2011 dochází ke zvýšení nezabavitelné částky, která musí být povinnému vyplacena při provádění srážek z jeho mzdy, a to podle nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být povinnému sražena …

ČLÁNKY | 6.12.2010 14:11 | Růžena Klímová

Převodový můstek Rekodifikace E-commerce

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :