PŘISPĚLI JSME 90666 Kč – DĚKUJEME...

Podkategorie (11094)

Novinky

Jak žádat o důchod v roce 2012

Občané, kteří v letošním roce dosáhnou důchodového věku a získají potřebnou dobu pojištění alespoň 28 let, mohou podat žádost o starobní důchod. Důchodového věku dosahují v roce 2012 někteří muži narození v letech 1949 – 1950. Rozhodnutí, zda odejít do …

AKTUALITY | 26.1.2012 08:38 | zdroj: ČSSZ

Dotaz 2012 - 05 - Daňová uznatelnost nákladů za řidičský průkaz

Jaký je v současné době pohled na daňovou uznatelnost u poplatků za vydání řidičského průkazu a autoškolu u zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činné?

AKTUALITY | 26.1.2012 07:46 | zdroj: Účetní Portál

Čestná prohlášení k Prohlášení poplatníka k dani z příjmů ze závislé činnosti

Zaměstnanec uplatňující slevy na dani či daňové zvýhodnění prohlašuje jejich uplatnění v Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků. Pravdivost a úplnost stvrzuje svým podpisem. Mezi Pomůckami nově naleznete aktualizovaná Čestná …

AKTUALITY | 25.1.2012 11:12 | zdroj: Účetní Portál

MPSV rozšiřuje možnosti důchodové kalkulačky pro výpočet důchodu v letech 2013 - 2015

V souvislosti se zvýšeným zájmem o téma důchodového systému ze strany občanů rozšířilo ministerstvo práce a sociálních věcí na svých internetových stránkách možnost výpočtu orientační výše starobního důchodu přiznaného v letech 2013 až 2015 na upravené důchodové kalkulačce. Výsledkem výpočtu …

AKTUALITY | 24.1.2012 13:05 | zdroj: ČSSZ

Změny v provádění srážek ze mzdy od 1. 1. 2012

O změnách v provádění srážek ze mzdy od 1.1.2012 se dozvíte více v článku Ing. Růženy Klímové. Od 1. 1. 2012 dochází ke zvýšení nezabavitelné částky, která musí být povinnému vyplacena při provádění srážek z jeho mzdy, a to …

AKTUALITY | 23.1.2012 09:00 | zdroj: Účetní Portál

Změny v provádění srážek ze mzdy od 1. 1. 2012

Od 1. 1. 2012 dochází ke zvýšení nezabavitelné částky, která musí být povinnému vyplacena při provádění srážek z jeho mzdy, a to podle nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být povinnému sražena z měsíční …

ČLÁNKY | 23.1.2012 08:45 | Růžena Klímová

Oznámení o plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců 2011

Zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 25 zaměstnanců v pracovním poměru je v § 83 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, (dále jen „zákon“), uložena povinnost oznámit místně příslušnému úřadu práce do 15.února následujícího roku plnění povinného podílu za uplynulý kalendářní rok …

AKTUALITY | 20.1.2012 08:23 | zdroj: Účetní Portál

Výsledky jednání vlády, 18. ledna 2012

Výsledky projednávání vlády konané dne 18. ledna 2012. ... A. Evropská agenda: Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice ... a další

AKTUALITY | 19.1.2012 07:46 | zdroj: Vláda ČR

Převodní můstek k novele zákoníku práce

K lepší orientaci ve velké novele zákoníku práce pro Vás Mgr. Zdeněk Schmied přichystal Převodní můstek k novele zákoníku práce, který naleznete mezi Články.

AKTUALITY | 18.1.2012 08:57 | zdroj: Účetní Portál

Převodní můstek k novele zákoníku práce

K lepší orientaci v novele zákoníku práce jsme pro Vás přichystali převodní můstek Mgr. Zdeňka Schmieda.

ČLÁNKY | 18.1.2012 08:50 | Zdeněk Schmied

Důležitá čísla pro OSVČ platná od 1.1.2012

Osoba samostatně výdělečně činná je osoba, která má příjem z podnikání a nebo z jiné samostatně výdělečné činnosti. V článku a souvisejících přehledech naleznete důležitá čísla pro podnikatele platná od 1. 1. 2012 - maximální a minimální vyměřovací …

AKTUALITY | 16.1.2012 08:59 | zdroj: Účetní Portál

Premiér: Chceme srozumitelně a přehledně přiblížit lidem to nejpodstatnější z reforem

Od ledna 2012 začínají platit reformní zákony v sociální oblasti, ve zdravotnictví i v daních. Přichystaná je důchodová reforma a průběžně se plní protikorupční opatření a další změny, které se dotknou všech občanů.

AKTUALITY | 16.1.2012 08:50 | zdroj: Vláda ČR

Porovnání nového pokynu GFŘ-D-6 s pokynem D-300

Ve Finančním zpravodaji č. 7/2011 ze dne 30.11.2011 byl zveřejněn Pokyn GFŘ č. D-6 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, který nahrazuje dosavadní Pokyn D-300. …

AKTUALITY | 13.1.2012 07:25 | zdroj: Účetní Portál

Porovnání nového pokynu GFŘ-D-6 s pokynem D-300

Ve Finančním zpravodaji č. 7/2011 ze dne 30.11.2011 byl zveřejněn Pokyn GFŘ č. D-6 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, který nahrazuje dosavadní Pokyn D-300. …

ČLÁNKY | 13.1.2012 07:23 | Petra Svitková, Účetní Portál 

Změna termínů výplaty důchodů v roce 2012

Česká správa sociálního zabezpečení oznamuje svým klientům, že v roce 2012 dojde ke změně některých výplatních termínů důchodů. Mění se kvůli státním svátkům, dnům pracovního klidu a svátkům, které stanovuje zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích.

AKTUALITY | 13.1.2012 07:15 | zdroj: ČSSZ

Převodový můstek Rekodifikace E-commerce

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :