Novinky

Některé souvislosti daně z příjmů a zákonného pojištění zaměstnanců

Příjmy zaměstnanců jsou v současné době zatíženy několika druhy odvodů, které jsou si v mnoha směrech podobné, přesto je jejich úprava v řadě detailů odlišná. Jedná se o daň z příjmů fyzických osob, pojistné na veřejné zdravotní pojištění a pojistné …

ČLÁNKY | 23.5.2011 08:41 | Jana Tepperová

Potvrzení o zaměstnání v souvislostech (zápočtový list)

V den skončení zaměstnání je nutné v souladu s § 313 ZP předat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání. Kopie potvrzení se zakládá do osobního spisu. Pokud zaměstnanec v den skončení zaměstnání nepřevezme zápočtový list, je nutné doklad zaslat neprodleně do vlastních …

ČLÁNKY | 19.5.2011 09:03 | Růžena Klímová

Aktuálně k souběhu funkcí jednatelů a členů představenstev

Nejvyšší správní soud (NSS) dne 9.12.2010 svým rozhodnutím 3 Ads 119/2010 - 58 potvrdil rozhodnutí správy sociálního zabezpečení, která neuznala, že by pracovní smlouva jednatele sjednaná na pozici ředitele založila účast na nemocenském pojištění. Uvedený rozsudek byl dokonce …

ČLÁNKY | 17.5.2011 09:33 | Pavel Běhounek

Zaměstnávání cizinců 2011

Zaměstnávání je forma závislého vztahu zaměstnance na zaměstnavateli, kdy zaměstnanec provádí činnost podle pokynů zaměstnavatele v době a na místě zaměstnavatelem k tomu určeném, za předem dohodnutou odměnu.

ČLÁNKY | 14.5.2011 14:30 | Růžena Klímová

Mateřská a rodičovská dovolená v souvislostech

Článek Ing. Růženy Klímové v rozsahu 10 stran je věnovaný problematice: Mateřské a rodičovské dovolené (peněžité pomoci v mateřství, dočasné pracovní neschopnosti v souvislosti s porodem). Článek je obohacen o praktické příklady.

ČLÁNKY | 10.3.2011 13:57 | Růžena Klímová

Zaměstnávání starobních důchodců a poživatelů jiných důchodů

V článku Ing. Růženy Klímové se seznamte se specifiky zaměstnávání starobních důchodců a poživatelů jiných důchodů z hlediska pracovněprávních vztahů, souběhu příjmu a důchodu, povinností zaměstnavatele, odlištností poživatelů důchodů u zdravotního pojištění, specifik poživatelů důchodů z hlediska daně z příjmů …

ČLÁNKY | 14.2.2011 14:24 | Růžena Klímová

Novinky v účetnictví, daních a souvisejících zákonech od 1.1.2011

Přehled novel platných od 1.1.2011 v účetnictví, daních a souvisejících zákonech a důležité připravované legislativy.

AKTUALITY | 6.1.2011 07:58 | zdroj: Účetní Portál

Změna zákonů v působnosti MPSV - zákon č. 347/2010 Sb.

Dne 8. prosince byl ve Sbírce zákonů zveřejněn zákon č. 347/2010 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí. Zákon byl projednán ve stavu legislativní nouze jako sněmovní tisk č. …

ČLÁNKY | 21.12.2010 13:47 | Účetní Portál 

Změny v provádění srážek ze mzdy od 1. 1. 2011

S účinností od 1. 1. 2011 dochází ke zvýšení nezabavitelné částky, která musí být povinnému vyplacena při provádění srážek z jeho mzdy, a to podle nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být povinnému sražena …

ČLÁNKY | 6.12.2010 14:11 | Růžena Klímová

Novela zákona o daních z příjmů od 1.1.2011 - fyzické osoby

Dne 23.11.2010 podepsal prezident ČR ve stavu legislativní nouze Návrh zákona, kterým se mění zákon č .586/1992 sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (sněmovní tisk č. 158 / senátní tisk č. 366.) …

ČLÁNKY | 29.11.2010 14:23 | Účetní Portál 

Novela zákona o daních z příjmů od 1.1.2011 - základní změny u fyzických osob

Dne 23.11.2010 podepsal prezident ČR ve stavu legislativní nouze Návrh zákona, kterým se mění zákon č .586/1992 sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (sněmovní tisk č. 158 / senátní tisk č. 366.) …

ČLÁNKY | 29.11.2010 14:15 | Zuzana Rylová

Změny v nemocenském pojištění a v náhradě mzdy při DPN od 1. 1. 2011

Od 1. 1. 2011 dochází ke změnám v oblasti nemocenského pojištění a při vyplácení náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti zaměstnavatelem. V příloze naleznete článek Ing. Růženy Klímové, který Vás seznámí s výše uvedenými změnami. …

ČLÁNKY | 8.11.2010 14:38 | Růžena Klímová

Změna výpočtu úroků z prodlení od 1. 7. 2010

V článku vás autorka seznámí se změnou ve způsobu výpočtu úroků z prodlení od 1. 7. 2010 provedenou nařízením vlády č. 33/2010 Sb. Článek je sice zaměřen na stanovení úroků z prodlení zejména z oblasti mzdového účetnictví, avšak …

ČLÁNKY | 13.8.2010 15:04 | Růžena Klímová

Zvýšení nezabavitelné částky u srážek ze mzdy

Nařízením vlády č. 461/2009 Sb., došlo od 1.1.2010 ke zvýšení nezabavitelné částky, která musí být povinnému vyplacena při provádění srážek z jeho mzdy, a to podle nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být …

ČLÁNKY | 12.8.2010 09:53 | Růžena Klímová

Elektronická fakturace a využití elektronického podpisu v účetnictví, Aktuální problémy účetnictví - Koncepční rámce

Nabízíme Vám ke stažení prezentaci z přednášky doc. Ing. Ladislava Mejzlíka, Ph. D. na téma: - Elektronická fakturace a využití elektronického podpisu v účetnictví - Aktuální problémy účetnictví - Koncepční rámce

ČLÁNKY | 28.6.2010 10:52 | Ladislav Mejzlík

E-commerce Převodový můstek Rekodifikace

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :