Novinky

Černá mzda přinese vždy nižší důchod

ČSSZ se setkává s případy, kdy se někteří občané, pobírající tzv. černou mzdu, pozastavují nad výší důchodu. Ten potom považují za neúměrně nízký. Celý problém se odvíjí od zaměstnavatele, který zaměstnanci vyplácí pouze minimální mzdu a zbytek dorovnává tzv. na …

AKTUALITY | 10.8.2011 11:24 | zdroj: ČSSZ

Příjmy společníka (jednatele) společnosti za práci pro společnost - II

Obecně lze říci, že společník společnosti s ručením omezeným může vykonávat práci pro společnost (na činnost společníka se neuzavírá pracovněprávní vztah) a může, ale také nemusí, být za tuto práci odměňován.

AKTUALITY | 4.8.2011 14:40 | zdroj: Účetní Portál

Příjmy společníka (jednatele) společnosti za práci pro společnost - I

Podle ustanovení §6 odst. 1 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb. za příjmy ze závislé činnosti jsou považovány příjmy za práci členů družstev, společníků a jednatelů společností s ručením omezeným a komanditistů komanditních společností, a to i když nejsou povinni …

AKTUALITY | 4.8.2011 10:49 | zdroj: Účetní Portál

Podpora u stavebního spoření už bude jen na bydlení, plánuje ministerstvo

MF už návrh novely zákona o stavebním spoření poslalo do připomínkového řízení. Nová pravidla v souvislosti se státní podporou by měla platit od roku 2013, tedy po plánovaném nabytí účinnosti zákona.

AKTUALITY | 27.7.2011 14:29 | zdroj: novinky.cz

Kalousek chce živnostníkům šáhnout na výdajové paušály

Ministr financí zvažuje, že osobám samostatné výdělečně činným sebere jejich největší daňovou výhodu - výdajový paušál. Za první pololetí letošního roku stát živnostníkům vrátil přes miliardu korun. Dlouhodobě to pokládám za neudržitelné, řekl Miroslav Kalousek pro HN.

AKTUALITY | 26.7.2011 14:25 | zdroj: IHNED.cz

Neplatné rozvázání pracovního poměru

Moderační právo soudu bylo zrušeno v souvislosti nabytím účinnosti nového zákoníku práce, zákona č. 262/2006 Sb. k 1.1.2007. Znamená to, že soud nekrátí dobu od neplatného skončení pracovního poměru do doby rozhodnutí soudem, jak tomu bylo do 31.12.2006, kdy na …

AKTUALITY | 26.7.2011 10:15 | zdroj: Účetní Portál

Evidenční stav zaměstnanců a další statistické ukazatele

Kteří zaměstnanci se započítávají do průměrného evidenčního stavu zaměstnanců? Jak se počítá průměrný počet zaměstnanců pro účely zaměstnávání osob se zdravotním postižením? S těmito a dalšími informacemi Vás blíže seznámí Ing. Růžena Klímová

AKTUALITY | 22.7.2011 15:03 | zdroj: Účetní Portál

Mění se způsob výplaty důchodů do Polska

Příjemci českých důchodů bydlící v Polsku mají od 1. července 2011 možnost mít vyplácenu dávku na svůj bankovní účet v Polsku v EUR, pokud o to sami požádají. Výplata bude prováděna standardním způsobem, tj. zpětně a oproti zaslání Potvrzení o …

AKTUALITY | 18.7.2011 11:28 | zdroj: ČSSZ

Změna splatnosti doplatku pojistného na zdravotní pojištění

Nová úprava zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění napříště usnadní situaci osobám samostatně výdělečně činným. Naváže termín lhůty pro úhradu doplatku pojistného na všeobecné zdravotní pojištění na termín podání přehledu OSVČ zdravotní pojišťovně a sjednotí tak i lhůty pro …

AKTUALITY | 11.7.2011 12:35 | zdroj: vzp.cz

Některé souvislosti daně z příjmů a zákonného pojištění zaměstnanců

Příjmy zaměstnanců jsou v současné době zatíženy několika druhy odvodů, které jsou si v mnoha směrech podobné, přesto je jejich úprava v řadě detailů odlišná. Jedná se o daň z příjmů fyzických osob, pojistné na veřejné zdravotní pojištění a pojistné …

ČLÁNKY | 23.5.2011 08:41 | Jana Tepperová

Potvrzení o zaměstnání v souvislostech (zápočtový list)

V den skončení zaměstnání je nutné v souladu s § 313 ZP předat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání. Kopie potvrzení se zakládá do osobního spisu. Pokud zaměstnanec v den skončení zaměstnání nepřevezme zápočtový list, je nutné doklad zaslat neprodleně do vlastních …

ČLÁNKY | 19.5.2011 09:03 | Růžena Klímová

Aktuálně k souběhu funkcí jednatelů a členů představenstev

Nejvyšší správní soud (NSS) dne 9.12.2010 svým rozhodnutím 3 Ads 119/2010 - 58 potvrdil rozhodnutí správy sociálního zabezpečení, která neuznala, že by pracovní smlouva jednatele sjednaná na pozici ředitele založila účast na nemocenském pojištění. Uvedený rozsudek byl dokonce …

ČLÁNKY | 17.5.2011 09:33 | Pavel Běhounek

Zaměstnávání cizinců 2011

Zaměstnávání je forma závislého vztahu zaměstnance na zaměstnavateli, kdy zaměstnanec provádí činnost podle pokynů zaměstnavatele v době a na místě zaměstnavatelem k tomu určeném, za předem dohodnutou odměnu.

ČLÁNKY | 14.5.2011 14:30 | Růžena Klímová

Mateřská a rodičovská dovolená v souvislostech

Článek Ing. Růženy Klímové v rozsahu 10 stran je věnovaný problematice: Mateřské a rodičovské dovolené (peněžité pomoci v mateřství, dočasné pracovní neschopnosti v souvislosti s porodem). Článek je obohacen o praktické příklady.

ČLÁNKY | 10.3.2011 13:57 | Růžena Klímová

Zaměstnávání starobních důchodců a poživatelů jiných důchodů

V článku Ing. Růženy Klímové se seznamte se specifiky zaměstnávání starobních důchodců a poživatelů jiných důchodů z hlediska pracovněprávních vztahů, souběhu příjmu a důchodu, povinností zaměstnavatele, odlištností poživatelů důchodů u zdravotního pojištění, specifik poživatelů důchodů z hlediska daně z příjmů …

ČLÁNKY | 14.2.2011 14:24 | Růžena Klímová

OSS, IOSS Převodový můstek Rekodifikace

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :