Podkategorie (7969)

Novinky

Obecné otázky pohřebnictví z pohledu obce

Přinášíme vám článek s názvem Obecné otázky pohřebnictví z pohledu obce od paní autorky Ing. Moniky Holušové. Dle přehledu, který pravidelně vydává Ministerstvo financí, je ročně uskutečněno cca 40 kontrol a průměrná výše pokuty je 26 tis. Kč. Proto věnujte …

ČLÁNKY | 26.2.2020 19:48 | Monika Holušová

Roční zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění

Termín pro výpočet daně a ročního zúčtování za rok 2019 se blíží. Plátce daně jej provede nejpozději do 31. března 2020 a případný přeplatek vrátí poplatníkovi současně se zúčtováním mzdy za březen 2020. Víte, že roční zúčtování daně provádí poslední …

ČLÁNKY | 25.2.2020 17:44 | Milan Lošťák

Konsolidace - 1. část

Přinášíme Vám první z šesti článků seriálu na téma „konsolidace“ od ing. Daniela Horada. Možná patříte ke skupině podniků, které by měly sestavovat konsolidovanou účetní závěrku, ale nevíte o tom. Možná se konsolidovat chystáte a máte z toho obavy. Věřím, …

ČLÁNKY | 24.2.2020 20:53 | Daniel Horad

„Overrated, overpriced“ – 25. lekce angličtiny pro oblast přeshraničních fúzí a akvizic

V dnešní 25. lekci angličtiny se naučíme používat výrazy overrated či overpriced. Přijdou Vám vhod jak při komunikaci o účetních položkách, tak možná i v situaci, kdy budete chtít vyjádřit, že někdo možná není tak důležitý, jak vypadá. Ale teď pssst, …

ČLÁNKY | 20.2.2020 22:02 | Vladimír Zdražil

K metodice přezkoumání hospodaření v oblasti finančních operací, týkajících se tvorby a použití peněžních fondů – 2. část

Máme pro Vás druhou část článku Mgr. et Mgr. Martiny Smetanové věnujícího se metodice přezkoumání hospodaření v oblasti finančních operací, týkajících se tvorby a použití peněžních fondů, ve které Vám přiblíží auditorské postupy při přezkoumávání na několika příkladech. …

ČLÁNKY | 19.2.2020 10:28 | Martina Smetanová

Dotaz – úhrada ubytování zaměstnancem za jiného zaměstnance

Jak vypořádáváte cestovní příkazy zaměstnanců v případě, že jedou společně na pracovní cestu, ale ubytování hradí jen jeden z nich? Věděli jste, že záleží na tom, zda jsou ubytováni ve společném pokoji, nebo zda mají pokoje oddělené? A jak bude …

ČLÁNKY | 18.2.2020 11:30 | Marie Salačová

Povolený způsob zajištění proti insolvenci zhotovitele

Víte, jaké smluvní ujednání by z pohledu objednatele měla obsahovat každá smlouva o dílo, aby byly zmírněny následky případné insolvence zhotovitele? Kromě tohoto se v článku Mgr. Jakuba Kasla dozvíte i to, že Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí potvrdil platnost …

ČLÁNKY | 17.2.2020 13:00 | Jakub Kasl

Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti (růžový tiskopis MFin 5459) za rok 2019 – vzor č. 22

Blíží se termín pro podání tiskopisu Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2019, kterým je 2. březen 2020. Pokud jej budete podávat v elektronické podobě, máte čas až do 20. března 2020. Jedná se o povinnosti plátce …

ČLÁNKY | 13.2.2020 20:31 | Milan Lošťák

„Notes to financial statements“ – 24. lekce angličtiny pro oblast přeshraničních fúzí a akvizic

Víte, co znamenají anglické výrazy „balance sheet“, „profit and loss account“ a „notes to financial statements“? Zde je máme pohromadě v jedné větě, ze které si jejich význam možná odvodíte: „Balance sheet, Profit and loss account and Notes to financial …

ČLÁNKY | 13.2.2020 12:15 | Vladimír Zdražil

K metodice přezkoumání hospodaření v oblasti finančních operací, týkajících se tvorby a použití peněžních fondů – 1. část

Dnes Vám přinášíme článek Mgr. et Mgr. Martiny Smetanové, ve kterém se věnuje další z oblastí, která je předmětem přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Článek může posloužit jako vodítko jak auditorům provádějícím přezkoumání, tak obcím, kterým …

ČLÁNKY | 12.2.2020 13:07 | Martina Smetanová

Implementace GDPR v účtárně a u daňových poradců

V článku pan Mgr. Jiří Hradský shrnuje implementaci nařízení GDPR do účetní a daňové problematiky. Ačkoliv už je toto nařízení platné téměř 2 roky, tak stále existují nejasnosti v této oblasti. Ve článku se dozvíte základní zásady GDPR, implementační opatření …

ČLÁNKY | 11.2.2020 08:40 | Jiří Hradský

Vyúčtování srážkové daně (žlutý tiskopis MFin 5466) za rok 2019 – vzor č. 17

Blíží se termín pro podání tiskopisu Vyúčtování srážkové daně za rok 2019, kterým je 1. duben 2020. Tato lhůta již nemůže být prodloužena. Jedná se o povinnost plátce daně podle § 38d odst. 9 zákona o daních z příjmů …

ČLÁNKY | 10.2.2020 21:15 | Milan Lošťák

„Off-record“ – 23. lekce angličtiny pro oblast přeshraničních fúzí a akvizic

S výrazem „off-record“ nebo jeho obdobou jste se zřejmě setkali v souvislosti s něčím, co by nemělo být řečeno veřejně, co je víceméně utajeno. Možná Vás proto nepřekvapí, co znamená tento výraz v účetnictví. Zopakujete si (či se dozvíte), jak …

ČLÁNKY | 6.2.2020 17:53 | Vladimír Zdražil

Místní poplatek ze psů a jeho úprava v roce 2020* – 1. část

Pro vybrané účetní jednotky zde máme opět článek k místnímu poplatku ze psů, tentokrát v upravené formě a aktualizovaný pro rok 2020. Dnes Vám předkládáme jeho první část. Kromě základních informací o poplatku článek obsahuje i „praktické poznámky“, ze kterých …

ČLÁNKY | 5.2.2020 22:25 | Václav Těžký, Michal Jantoš

Neplatné rozvázání pracovního poměru a jeho důsledky

Lze ukončit pracovní poměr ústní formou? Kdy se uplatní fkce skončení pracovního poměru dohodou? Kdy má zaměstnavatel vůči zaměstnaci v souvislosti s ukončením pracovního poměru nárok na náhradu škody? A kdy má ve stejné souvislosti nárok zaměstnanec vůči zaměstnavateli? A …

ČLÁNKY | 4.2.2020 16:54 | Jiří Matzner

Novinky v zákonu o daních z příjmů s účinností od 1. 1. 2020 – 2. část

V druhém díle článku se autorka zaměřuje na novelu vloženou do zákona o daních z příjmů rozpočtovým balíčkem. Konkrétně jde o změny ve zdanění loterií, v definici mateřské společnosti, rezervy v pojišťovnictví a způsobu výpočtu základu daně z jednokorunových dluhopisů. …

ČLÁNKY | 3.2.2020 21:46 | Ivana Pilařová

„Comply with st“ – 22. lekce angličtiny pro oblast přeshraničních fúzí a akvizic

Na „compliance“ z minulého týdne dnes navazujeme slovesem „comply“. Pokud potřebujete anglicky někomu sdělit, že „abyste mohli uplatnit ztrátu z minulých let i po fúzi, tak musíte být v souladu s předmětem podnikání ztrátové společnosti“, ale nevíte, jak na to, …

ČLÁNKY | 30.1.2020 21:20 | Vladimír Zdražil

Finanční správa zareagovala na zpoždění novely ZDPH a upozornila na možnost přímé účinnosti směrnice

Jak jsme vás již informovali, od 1. 1. 2020 platí pro země EU povinnost používat nová pravidla DPH pro prokazování přepravy zboží do jiného členského státu a pro dodání zboží v režimu skladu (call-off stock), která dosud nejsou zapracována do …

ČLÁNKY | 29.1.2020 21:51 | Olga Hochmannová

DPH obce – aktuality 2019 + 2020

Článek Ing. Lenky Zábojové zaměřený na obce nás seznámí s aktuálními změnami zákona o DPH. Víte například, že i věcné břemeno může být v některých případech považováno za nájem? Dále si mj. připomeneme, že od 1. 1. 2020 je sazba …

ČLÁNKY | 29.1.2020 20:26 | Lenka Zábojová

Novinky v zákonu o daních z příjmů s účinností od 1. 1. 2020 – 1. část

Co nás čeká za novinky u daně z příjmů? V první části článku nám paní Ing. Ivana Pilařová vysvětlí implementační novely směrnicí ATAD a uvede na pravou míru, co jsou výpůjční výdaje. Dále probereme exit tax a pravidla pro zdanění …

ČLÁNKY | 28.1.2020 12:49 | Ivana Pilařová

Dotaz – Zaokrouhlování zahraničního cestovného

Vypořádáváte-li někdy cestovní náhrady zaměstnanců cestujících do zahraničí, nejspíš jste se již zamýšleli nad tím, jak vypočtené částky k vyplacení v EUR zaokrouhlit. Tato problematika není jednoznačně právně upravena, nicméně z odpovědi JUDr. Marie Salačové vám bude jasné, jak si v …

ČLÁNKY | 27.1.2020 21:43 | Marie Salačová

Judikáty nejvyššího správního soudu, nejvyššího soudu a nález ústavního soudu z posledního období

Judikáty zmíněné v článku Ivany Pilařové tradičně máte automaticky zařazeny do judikátů Účetního Portálu, a to podle jednotlivých zákonů a paragrafů. Snad nejvíce mne překvapil judikát, který řeší technické zhodnocení prováděné současně s opravou se závěrem, že vše má …

ČLÁNKY | 23.1.2020 20:42 | Ivana Pilařová

„Compliance with st“ – 21. lekce angličtiny pro oblast přeshraničních fúzí a akvizic

Víte, kdo je to „„compliance officer“? A co je to „compliance test“? A uměli byste anglicky říct „Průběžně pracujeme s dodavateli na tom, abychom měli všechny produkty srovnatelné“? Projděte si 21. lekci angličtiny pro oblast přeshraničních fúzí a akvizic pana …

ČLÁNKY | 23.1.2020 20:10 | Vladimír Zdražil

K metodice přezkoumání hospodaření v oblasti plnění příjmů a výdajů rozpočtu – 2. část

Možná jste auditor, který chce přijmout zakázku na „Přezkoumání hospodaření obce případně dobrovolného svazku obcí“. Možná na druhé straně a jste obec, která chce více porozumět, co všechno musí auditor splnit při přezkoumání. Možná chcete odejít od přezkoumání krajským úřadem, …

ČLÁNKY | 22.1.2020 18:09 | Martina Smetanová

Na co si dát pozor při sjednávání pracovního poměru

Měla by být pracovní náplň součástí pracovní smlouvy? Jak pro účely cestovních náhrad stanovit pravidelné pracoviště, když je místem výkonu práce například celý kraj? Na co si dát pozor při sjednávání zkušební doby u krátkých pracovních poměrů? Vznikne pracovní poměr …

ČLÁNKY | 21.1.2020 17:40 | Jiří Gorčík

Na co nezapomenout ve smlouvě o převodu akcií nebo podílu s rozhodčí doložkou

Běžnou smlouvou je dnes smlouva o převodu podílu, případně převod akcií. Ústavní soud rozhodl o případu, který se jeví, jako ze „špatného snu“. Předpokládám, že tento článek je zejména pro nás „neprávníky“. Určitě jste už slyšeli o rozhodčích doložkách …

ČLÁNKY | 20.1.2020 15:36 | Martin Lukáš, Michaela Koblasová,

„Paragraph“ – 20. lekce angličtiny pro oblast přeshraničních fúzí a akvizic

V dnešní lekci angličtiny pro oblast přeshraničních fúzí a akvizic od pana Vladimíra Zdražila se naučíme, že český „paragraf“ a anglický „paragraph“ mají odlišné významy. A taky zjistíme, co přesně znamená věta „With respect to the content of a new …

ČLÁNKY | 16.1.2020 21:12 | Vladimír Zdražil

Změny ve výpočtu exekučních srážek ze mzdy od 1. 1. 2020

Dnešní článek od paní ing. Růženy Klímové Vás seznámí s aktuálními změnami ve výpočtu exekučních srážek ze mzdy, a to i prostřednictvím několika příkladů. Víte, jak vysoká je od 1. 1. 2020 nezabavitelná částka, která musí být povinnému vyplacena při …

ČLÁNKY | 16.1.2020 10:00 | Růžena Klímová

K metodice přezkoumání hospodaření v oblasti plnění příjmů a výdajů rozpočtu – 1. část

Pokud jste auditoři, kteří provádíte tzv. přezkum hospodaření podle zákona o přezkoumání, hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, právě pro Vás je tento vzácný článek od paní Martiny Smetanové, která je specialistkou na přezkumy obcí. Článek bude určitě …

ČLÁNKY | 16.1.2020 07:00 | Martina Smetanová

Minimální mzda a co se z ní odvozuje, zaručená mzda 2020

Minimální mzda byla od 1. 1. 2020 zvýšena na 14 600 Kč. V následujícím článku paní Pěvy Čoukové, který je současně jedním z mnoha našich přehledů (viz sekce Přehledy, podsekce V. Mzdová problematika, přehled č. 3), naleznete informace o tom, …

ČLÁNKY | 15.1.2020 20:47 | Pěva Čouková

Změny náhrad cestovních výdajů s účinností od 1. 1. 2020

Už jste zaznamenali, že vyhláška MPSV ČR nově stanovuje i průměrnou cenu za 1 kilowatthodinu elektřiny pro vozidla na elektromotory? A že nová vyhláška MF ČR pamatuje i na zaměstnance, kteří jsou vysíláni na pracovní cesty do Karibiku na Svatý …

ČLÁNKY | 14.1.2020 22:08 | Marie Salačová

Minimální mzda od 1. 1. 2020

Jako každý rok, i letos pro nás paní Růžena Klímová připravila článek doplněný příklady na téma minimální mzda. Nařízením vlády č. 347/2019 Sb. se zvyšuje základní sazba minimální mzdy a s ní i její hodinová sazba. Víte, co …

ČLÁNKY | 13.1.2020 22:30 | Růžena Klímová

„Section, article“ – 19. lekce angličtiny pro oblast přeshraničních fúzí a akvizic

Víte, co znamenají výrazy „section“ a „article“ a zda je mezi nimi nějaký rozdíl? A uměli byste anglicky říct, že „zákon o dani z přidané hodnoty je novelizován“? Pokud ne a zajímá vás to, přečtěte si následující článek. 19. lekci …

ČLÁNKY | 9.1.2020 21:30 | Vladimír Zdražil

Daňové přiznání k dani silniční (§ 15 ZDSL) – užitečné informace a příklady

Předkládaný článek pana Martina Mikuše je ukázkou z knihy Komentář k majetkovým daním, dani silniční a dani spotřební s příklady 2020. Kniha je momentálně v tisku a zakoupit si ji můžete v našem e-shopu (www.ucetni-portal.cz/knihy/eshop/). Vzhledem k tomu, že se blíží …

ČLÁNKY | 9.1.2020 20:08 | Martin Mikuš

Správa daně z nemovitých věcí po 16. 1. 2020 ve vazbě na přechod územních pracovišť

Na základě pokynu GFŘ D-41 bude od 16. 1. 2020 převedeno do optimalizovaného režimu 33 územních pracovišť. Znamená to, že uvedená územní pracoviště nebudou zrušena ani přemístěna, ale již nebudou spravujícími územními pracovišti a nebudou na nich umístěny spisy. Na …

ČLÁNKY | 9.1.2020 11:05 | Jana Procházková

Novinky na dani z nemovitých věcí ve zdaňovacím období r. 2020

Termín pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2020, tedy pátek 31. leden, se blíží. Přinášíme Vám článek od paní Jany Procházkové na téma novinek daně z nemovitých věcí. Obsahem článku jsou změny, které od zdaňovacího období …

ČLÁNKY | 8.1.2020 16:00 | Jana Procházková

V EU vstoupila v účinnost nová pravidla DPH pro prokazování přepravy zboží do jiného členského státu a pro dodání zboží v režimu skladu uvnitř EU (call-off stock)

Od 1. 1. 2020 platí pro země EU povinnost používat nová pravidla DPH pro prokazování přepravy zboží do jiného členského státu a pro dodání zboží v režimu skladu (call-off stock), která dosud nejsou zapracována do naší legislativy. Co to znamená …

ČLÁNKY | 7.1.2020 16:05 | Olga Hochmannová

Dotaz – Použití vozidla jiného zaměstnance na pracovní cestě

Použití soukromého motorového vozidla pro pracovní cestu je běžnou záležitostí. Co když ale zaměstnanec použije vozidlo, které nepatří ani jemu, ani zaměstnavateli? Jak je to potom s náhradou za použití vozidla? To a další související informace se dozvíte v odpovědi …

ČLÁNKY | 6.1.2020 12:47 | Marie Salačová

„Act“ – 18. lekce angličtiny pro oblast přeshraničních fúzí a akvizic

V dnešní angličtině pro oblast přeshraničních fúzí a akvizic si probereme „act“. Naučíte se anglické názvy několika zákonů a také další související výrazy. Uměli byste například říct anglicky „není to předmětem DPH“? Nebo „nech mě to vyhledat“? Opět …

ČLÁNKY | 19.12.2019 21:40 | Vladimír Zdražil

Místní poplatek z pobytu a důsledky novely zákona o místních poplatcích k 1. 1. 2020

Těm z Vás, kteří mají co dočinění s místními poplatky, jistě neuniklo, že k 1. 1. 2020 nabude účinnosti významná novela zákona o místních poplatcích, jíž se ruší místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt a rovněž poplatek z ubytovací …

ČLÁNKY | 18.12.2019 21:01 | Václav Těžký, Michal Jantoš

Pozor na nová pravidla v obchodování se zbožím v EU od 1. 1. 2020 dle nařízení Rady 2018/1912

Jsme si jisti, že uživatelé Účetního Portálu vědí, že NAŘÍZENÍ RADY EU mají přímou účinnost. Na rozdíl od úprav Směrnic EU, které je nutné zapracovat do naší legislativy. Seznamte se s aktuálními změnami nařízení, které nabývají platnosti 1. 1. 2020 …

ČLÁNKY | 17.12.2019 12:35 | Olga Hochmannová

Postup při nakládání s uvolněným podílem ve společnosti s ručením omezeným ve světle vládní novely – část II.

Přinášíme Vám druhou část článku od Mgr. Eleny Donátové, LL.M., který má za cíl provést Vás postupem při nakládání s uvolněným podílem v s.r.o. nevtěleným do kmenového listu ve smyslu aktuálně platné právní úpravy s tím, že zdůrazní vybrané výkladové problémy …

ČLÁNKY | 16.12.2019 22:00 | Elena Donátová,

„Refer to st“ – 17. lekce angličtiny pro oblast přeshraničních fúzí a akvizic

V dnešní 17. lekci angličtiny pro oblast přeshraničních fúzí a akvizic se zaměříme na výraz "refer to st". Víte, jak se v angličtině odkázat na "paragraf 23 zákona o daních z příjmů"? A víte, co v češtině znamená "a problem …

ČLÁNKY | 12.12.2019 21:05 | Vladimír Zdražil

Spis auditora pro provádění zakázky přezkoumání hospodaření

Možná jste auditor, který chce přijmout zakázku na „Přezkoumání hospodaření obce“, případně „dobrovolného svazku obcí“. Možná na druhé straně jste obec, která chce více porozumět tomu, co všechno musí auditor splnit při přezkoumání. Možná chcete odejít od přezkoumání krajským úřadem, …

ČLÁNKY | 11.12.2019 10:47 | Martina Smetanová

Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě)

Náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti v roce 2020. Ano, platíme jako zaměstnavatel prvních 14 dnů pracovní neschopnosti, a to včetně první tří dnů. Karenční doba je zrušena od poloviny loňského roku. Víme, z čeho náhradu počítáme a jak redukujeme? …

ČLÁNKY | 10.12.2019 15:10 | Růžena Klímová

Postup při nakládání s uvolněným podílem ve společnosti s ručením omezeným ve světle vládní novely – část I.

Novela zákona o korporacích č. 90/2012 Sb. je na pořadu senátu ještě letos. Je pro mne neuvěřitelné, že je to první novela zákona, který vstoupil v roce 2014, a to spolu s novým občanským zákoníkem. Problematika uvolněného podílu …

ČLÁNKY | 9.12.2019 14:08 | Elena Donátová,

ČÚS 703 – Transfery – Obce a příspěvkové organizace – 2. část

Druhý článek o transferech navazuje na článek první a posouvá nás v problematice dotací dál. Poté, co jsme si v minulém článku odpověděli na výčet otázek, co je a není dotace a co je a není transfer, můžeme přistoupit k …

ČLÁNKY | 6.12.2019 10:20 | Pěva Čouková

Závěry koordinačních výborů – podzim 2019

Nové koordinační výbory jsou zajímavé. Považuji je za povinnou literaturu a „dlužím" Vám moje povídání nad koordinačními výbory. Zasekla jsem se na stravenkách neboli jednoúčelových a víceúčelových poukazech. Kdo z Vás jste byli na naší podnikatelské konferenci, víte, že jsme …

ČLÁNKY | 6.12.2019 09:00 | Ivana Pilařová

K jakému dni se sestavuje znalecký posudek o přiměřenosti výše vypořádání v rámci převodu jmění na společníka?

Převod jmění na společníka je jedním z druhů přeměn. Převod může být na právnickou osobu, ale také fyzickou osobu, a musí být vždy schválen 90 % hlasů všech společníků. Rozhodný den může ležet přede dnem zpracování projektu přeměny, anebo po …

ČLÁNKY | 5.12.2019 18:10 | Lola Floriánová

„Competitor“ – 16. lekce angličtiny pro oblast přeshraničních fúzí a akvizic

Po „regulátorovi“ (viz minulá lekce) se v dnešní 16. lekci seznámíme s „competitorem“. Jak jej zničit či vytěsnit z trhu, Vám bohužel neporadíme, ale aspoň se naučíte o tématu hovořit v angličtině. A těm, které „competitor“ trápí opravdu hodně, se …

ČLÁNKY | 5.12.2019 14:36 | Vladimír Zdražil

Převodový můstek Rekodifikace

Všeobecné podmínky Účetního Portálu | Informace ke zpracování osobních údajů GDPR | Kodex Účetního Portálu ke zpracování osobních údajů GDPR | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :
 

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace