Novinky

(De)regulace cen v pohřebnictví – 1. část

Částečná deregulace cen v pohřebnictví je pro úředníky obcí v roli provozovatelů pohřebišť a podnikatele v tomto odvětví vítaným krokem, se kterým nyní přichází ministryně financí Alena Schillerová. Úsilí Ministerstva pro místní rozvoj, Svazu měst a obcí a Sdružení pohřebnictví …

ČLÁNKY | 14.8.2020 13:10 | Tomáš Kotrlý,

„Valuables“ – 49. lekce angličtiny pro oblast přeshraničních fúzí a akvizic

Testujete v rámci účetní prověrky před akvizicí i ceniny? Ať už ano či ne, po nastudování dnešní lekce si o nich budete umět pohovořit i v angličtině. Dozvíte se například, co jsou to „electronic toll stickers“, a jak vyjádřit, že …

ČLÁNKY | 13.8.2020 17:25 | Vladimír Zdražil

Pracovní poměr, dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce – jejich odraz v odvodech zdravotního pojištění, sociálního pojištění a daně

Následující článek paní Olgy Krchovové nám ve dvou příkladech přinese jednak srovnání souběžného zaměstnání na DPP + DPČ se zaměstnáním na částečný úvazek a jednak ukázku výpočtu čistého příjmu zaměstnance v případě více zaměstnaneckých vztahů u jednoho zaměstnavatele. Vše s …

ČLÁNKY | 13.8.2020 16:17 | Olga Krchovová

Dotaz – stravenka a stravné v jeden den

V dnešním příspěvku od paní JUDr. Marie Salačové se dozvíte, zda je možné zaměstnanci, který v jednom dni odpracuje svou směnu a ještě odjede na služební cestu, přiznat nárok na stravenku a současně i na stravné. Jana

ČLÁNKY | 12.8.2020 11:00 | Marie Salačová

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: jak ji určit?

Článek o veřejných zakázkách nám prozradí, jak určíme jejich předpokládanou hodnotu. Co znamená, že u veřejných zakázek musíme určit věcnou, časovou a místní souvislost? Lucie

ČLÁNKY | 11.8.2020 10:31 | Anna Francová

Jak zjednodušit uzavírání smluv na dálku

Jaké jsou možnosti distančního uzavírání smluv, jak si distanční způsob uzavírání smluv zjednodušit a co je v této souvislosti vhodné ve smlouvě ujednat? A naopak, jaká obvyklá smluvní ujednání nám mohou distanční způsoby uzavírání smluv komplikovat? Jana …

ČLÁNKY | 7.8.2020 08:52 | Jana Buršíková

„Correction“ – 48. lekce angličtiny pro oblast přeshraničních fúzí a akvizic

Výraz „correction“ vám nejspíš není cizí, nicméně i dnes se jistě něco nového naučíte nebo si alespoň něco „starého“ zopakujete. Dovedete například bez zaváhání přeložit větu „Has due diligence unveiled discrepancies between American and Czech way of amortization of fixed …

ČLÁNKY | 6.8.2020 12:20 | Vladimír Zdražil

Daňové řešení zaměstnaneckých akcií a opcí

V následujícím článku se budeme zabývat možností nabytí zaměstnaneckých akcií za zvýhodněnou cenu a daňovým řešením jejich následného prodeje. S tím souvisí i tzv. opční akciový program a daňové řešení opcí. Ivan Macháček

ČLÁNKY | 5.8.2020 22:05 | Ivan Macháček

Dotaz – dvě pracovní cesty po sobě jdoucí

Rozumíte správně ustanovení § 163 odst. 4 zákoníku práce, které se týká posuzování pracovní cesty spadající do 2 kalendářních dnů? Přečtěte si článek JUDr. Marie Salačové a uvidíte. Jana

ČLÁNKY | 5.8.2020 12:23 | Marie Salačová

Informace k novele zákona o dani z nemovitých věcí účinné od 1. 7. 2020 podle zákona č. 299/2020 Sb.

Víte, že obce mohou obecně závaznou vyhláškou osvobodit nemovité věci od daně z nemovitých věcí nejen v důsledku živelní pohromy, ale nově i v důsledku mimořádných událostí? Bližší informace naleznete v článku Ing. Jany Procházkové. Jana

ČLÁNKY | 24.7.2020 11:40 | Jana Procházková

„Downpayment“ – 47. lekce angličtiny pro oblast přeshraničních fúzí a akvizic

Napadá vás, co může znamenat výraz „downpayment“? Pokud ne, možná vám pomůže jeho použití v souvislosti: „Talks on merger conditions got stuck again. I´d rather invite them to make a downpayment worth 50.000 USD. We´re losing time.“ Ať už jste se …

ČLÁNKY | 23.7.2020 12:51 | Vladimír Zdražil

Dotaz – služební a soukromé vozidlo

Jaká jsou pravidla pro poskytování cestovních náhrad při použití služebních a soukromých silničních vozidel? A má zaměstnanec nárok na cestovní náhrady v případě použití soukromého vozidla v místě výkonu práce? A co když si zaměstnanec vozidlo půjčí z autopůjčovny? Odpovědi …

ČLÁNKY | 23.7.2020 09:26 | Marie Salačová

Přestupky na úseku životního prostředí

V následujícím článku paní Jitky Jelínkové byste měli nalézt vše podstatné, co byste na obci měli vědět k přestupkům v oblasti životního prostředí. Víte například, zda se za přestupek vždy musí uložit pokuta nebo po jaké době odpovědnost za přestupek zaniká? …

ČLÁNKY | 22.7.2020 16:09 | Jitka Jelínková,

Změna sazeb u daně silniční od roku 2020 podle zákona č. 299/2020 Sb.

Článek pana Václava Pikala nám představí změny v silniční dani, ke kterým došlo od 1. 7. 2020 v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 299/2020 Sb. Jana

ČLÁNKY | 21.7.2020 11:59 | Václav Pikal

Stálá provozovna z pohledu účetnictví a daní z příjmů – 3. část

Třetí díl seriálu od pana Ing. Otakara Machaly nám objasní další nesrovnalosti v oblasti stálých provozoven. Dozvíte se vše ohledně základu daně stálé provozovny. Lucie

ČLÁNKY | 20.7.2020 12:30 | Otakar Machala

„Advances“ – 46. lekce angličtiny pro oblast přeshraničních fúzí a akvizic

„The company we´re about to merge with, has leant upon long-term contracts with huge share of advance application“ - to je jedna z vět, které dnes porozumíte. A s pomocí nahrávky autora, pana Vladimíra Zdražila, ji dokážete i správně vyslovit. …

ČLÁNKY | 16.7.2020 11:56 | Vladimír Zdražil

Nové uplatnění odpočtu daňové ztráty podle zákona č. 299/2020 Sb.

Jako jedno z opatření ke zmírnění dopadů negativní situace u poplatníků daně z příjmů fyzických i právnických osob v souvislosti s pandemií COVID-19, dochází zákonem č. 299/2020 Sb. k rozšíření možnosti uplatnit stanovenou daňovou ztrátu jako položku odčitatelnou od základu daně, …

ČLÁNKY | 15.7.2020 08:15 | Ivan Macháček

Cestovní náhrady u společníků společností s ručením omezeným a členů kolektivních statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob

O jakou právní úpravu se opřít při proplácení cestovních náhrad např. jednatelům s. r. o.? Je možné použít zákoník práce, který ale upravuje pouze cestovní náhrady osob v pracovněprávních vztazích? Na tyto i další související otázky naleznete odpovědi v článku …

ČLÁNKY | 14.7.2020 10:01 | Marie Salačová

Daňové řešení podílových fondů

V článku se blíže podíváme na vymezení podílových fondů a uvedeme si příklady některých těchto fondů – ČSOB, Raiffeisenbank a investiční společnost Generali Investments. Následně si ukážeme podmínky pro osvobození příjmů z odkupu podílových fondů a postup zdanění v případě nesplnění …

ČLÁNKY | 13.7.2020 22:03 | Ivan Macháček

Výkon rozhodnutí (exekuce) pohledem Lex Covid

Dne 24. 4. 2020 nabyl účinnosti zákon č. 191/2020, o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a exekučního řádu, …

ČLÁNKY | 10.7.2020 09:50 | Martin Štika

„Interests“ – 45. lekce angličtiny pro oblast přeshraničních fúzí a akvizic

Jistě vás bude zajímat, že slovo „interest“ neznamená pouze „zajímat“. Nicméně jeho další význam jistě zajímavý je nebo alespoň je předmětem zájmu mnoha z nás. Tak s chutí do studia, ať se vám jeho případné odkládání nevrátí i s úroky, …

ČLÁNKY | 9.7.2020 20:37 | Vladimír Zdražil

Jak prodat bezpečně majetek obce?

Jak prodat bezpečně majetek obce je otázka jednoduchá, ovšem odpověď na ni zase až tak jednoduchá není. Jednoduchou odpovědí právníka by mohlo být, že žádný právní vztah (včetně převodu majetku) není bezpečný. U obcí se nebezpečí násobí postavením obce jako …

ČLÁNKY | 8.7.2020 12:39 | Miroslav Kubánek

eNeschopenka v praxi

Víte, s jakými povinnostmi na straně lékařů a zaměstnavatelů se pojí eNeschopenka? Které formuláře je potřeba v které fázi pracovní neschopnosti zaměstnance předložit? Využíváte služby ePortálu ČSSZ? Pro vyjasnění tam, kde to potřebujete, či pro ověření, že máte vše „v …

ČLÁNKY | 7.7.2020 13:32 | Tomáš Stejskal

„Borrowing“ – 44. lekce angličtiny pro oblast přeshraničních fúzí a akvizic

Dnes si posvítíme na „borrowing“. Pokud nejste v angličtině nováčky, tak víte, že pro české „napůjčovat“ v následující větě použijete při překladu do angličtiny dva rozdílně výrazy: „Na jedné straně firma napůjčovala spoustu peněz, a na straně druhé si sama …

ČLÁNKY | 2.7.2020 23:02 | Vladimír Zdražil

Další služby zařazeny do 10% sazby DPH podle zákona č. 299/2020 Sb.

Následující článek paní Olgy Hochmannové nás seznámí s novelou zákona o DPH, kterou se od 1. 7. 2020 snižuje sazba DPH u služeb, jako jsou např. doprava lyžařskými vleky, ubytování, vstupy na sportovní události či do tureckých lázní. …

ČLÁNKY | 2.7.2020 18:36 | Olga Hochmannová

Konsolidace – 3. část

Jaké jsou metody konsolidace? A kdy kterou z nich využít? Co je to konsolidační rozdíl? A goodwill? Po přečtení 3. části šestidílného seriálu ing. Daniela Horada, obsahující pro snadnější pochopení problematiky i několik příkladů, bychom v této oblasti měli mít …

ČLÁNKY | 1.7.2020 10:19 | Daniel Horad

Mzdové účetnictví – změny v roce 2020 – opakování

Paní Ing. Olga Krchovová nám přináší stručný a přehledný popis toho, co se změnilo v souvislosti s minimální mzdou v roce 2020. Víte, které změny v mzdové oblasti jsou navázány na změnu minimální mzdy? A už jste zhlédli webinář z …

ČLÁNKY | 30.6.2020 12:12 | Olga Krchovová

Právnická osoba jako statutární nebo kontrolní orgán kapitálových společností a družstev po velké novele ZOK

Článek od paní Floriánové nám přináší stručný přehled toho, co přinese novela ZOK. Mluví o tom, že právnická osoba bude muset zplnomocnit jednu jedinou fyzickou, aby ji v její funkci voleného orgánu zastupovala. Lucie

ČLÁNKY | 29.6.2020 09:01 | Lola Floriánová

„Short-term financial assets“ – 43. lekce angličtiny pro oblast přeshraničních fúzí a akvizic

Pokud dnešní lekci angličtiny zvládnete vstřebat, budete umět obstojně pohovořit o krátkodobém finančním majetku. Konkrétně třeba o tom, že vám brzy dojde nebo že ho požírá inflace. Přeji vám, ať zrovna tyto výrazy v praxi nevyužijete a ať se vám …

ČLÁNKY | 26.6.2020 16:34 | Vladimír Zdražil

Srážky ze mzdy – změny roku 2020

V roce 2020 se stalo několik změn v nezabavitelných částkách ze mzdy. Udělejte si jasno v tom, která pravidla a čísla jsou platná od 1.7.2020. A nezapomeňte zhlédnout náš webinář z 11. 6. 2020 s Olgou Krchovovou – Novinky ve mzdách …

ČLÁNKY | 25.6.2020 14:33 | Olga Krchovová

Chyby v evidenci nálezů

Jak podpořit nálezce v odevzdání nálezu a splnění formalit? Jak zvýšit pravděpodobnost, že se ztracená věc navrátí ke svému majiteli? Čeho se při nakládání s nálezem vyvarovat? Co by nemělo ve směrnicích a formulářích chybět? Odpovědi naleznete v článku Mgr. …

ČLÁNKY | 25.6.2020 08:44 | Blanka Hanzelová

Způsoby skončení pracovního poměru úředníků

Víte, kterými právními předpisy se řídí pracovněprávní vztahy úředníků ÚSC? A kterému předpisu dát přednost v případě, že upravují tutéž problematiku? V článku Mgr. Zdeňka Schmieda si probereme mj. i jednotlivé způsoby ukončení pracovního poměru a nalezneme v něm i …

ČLÁNKY | 23.6.2020 10:57 | Zdeněk Schmied

Zrušení předkupního práva k podílu na nemovitosti účinné k 1. 7. 2020 a další změny

Víte, jaké změny přináší od 1. 7. 2020 novela občanského zákoníku v oblasti předkupního práva spoluvlastníků u nemovitostí, společenství vlastníků jednotek a smluvních pokut u nájmů bytů a domů? Vše se dozvíte v článku JUDr. Jaroslava Denemarka. Jana

ČLÁNKY | 22.6.2020 10:56 | Jaroslav Denemark

„Defer“ – 42. lekce angličtiny pro oblast přeshraničních fúzí a akvizic

Jakmile se ponoříte do dnešní lekce, záhy zjistíte, že výraz se stejným významem, ovšem jinak znějící, jsme si představili již posledně. Nadšenci mezi vámi si mohou za domácí úkol zjistit, jaký je mezi synonymy „postpone“ a „defer“ rozdíl v užití. …

ČLÁNKY | 19.6.2020 09:22 | Vladimír Zdražil

„Nová“ novela daňového řádu

Přinášíme vám další informace o novele daňového řádu. Původní návrh, jak jsme vás již informovali, přijat nebyl. Takřka obratem však byl Ministerstvem financí zpracován návrh nový, jehož podstatou je původní návrh upravený tak, že zohledňuje zásadní připomínky k jeho obsahu, …

ČLÁNKY | 17.6.2020 20:54 | Barbora Bubeníčková

Daňové řešení prodeje cenných papírů

V textu si rozebereme podmínky pro osvobození příjmů z úplatného převodu cenných papírů u fyzické osoby a uvedeme si odlišné řešení zdanění příjmů z prodeje cenných papírů zahrnutých a nezahrnutých v obchodním majetku fyzické osoby. Ivan Macháček

ČLÁNKY | 16.6.2020 17:06 | Ivan Macháček

Jaké změny přinese schválená novela zákoníku práce – stručný přehled

Senátem ČR byl dne 10. června 2020 schválen vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony. Novela zákoníku práce čeká již jen na podpis pana prezidenta a vydání …

ČLÁNKY | 15.6.2020 13:35 | Michael Košnar

Reklamní činnost a živnostenské podnikání – dotazy a odpovědi – 2. část

V druhé části článku JUDr. Ireny Fleischmanové, sestávajícího z několika otázek a odpovědí, se dotkneme ochranných známek, realitního zprostředkování, výkonu funkce odpovědného zástupce, ale třeba i provedení důkazu svědeckou výpovědí. Zaznamenali jste například, že činnost realitního zprostředkovatele je nově zařazena …

ČLÁNKY | 12.6.2020 10:59 | Irena Fleischmanová

„Postponement“ – 41. lekce angličtiny pro oblast přeshraničních fúzí a akvizic

„Instalment schedule“, „anti-virus tax incentive“, „VAT liability settlement“ a „postpone“ na několik způsobů. To je jen několik příkladů výrazů, které se dnes naučíte. Možná jste si vyjednali odklad plateb, ale odklad studia dnešní lekce vám nedoporučuji, příští týden na vás …

ČLÁNKY | 12.6.2020 09:55 | Vladimír Zdražil

Co zlepšit na úřední desce

Dbáte o svou úřední desku? Je čitelná, přehledná a aktuální? Jak zajišťujete časový soulad vyvěšení (a sejmutí) dokumentů na listinné a elektronické úřední desce? Máte jasno v počítání lhůt? A neporušujete (byť neúmyslně) v souvislosti s elektronickou úřední deskou zákon o …

ČLÁNKY | 10.6.2020 16:57 | Blanka Hanzelová

Způsob zahájení a ukončení pracovní cesty

Může pracovní cesta začínat i jinde než v místě pracoviště nebo v místě bydliště? Může začínat třeba zahájením pracovního výkonu? Jak je tato problematika upravena v zákoníku práce? Odpovědi JUDr. Marie Salačové naleznete v následujícím příspěvku. Jana

ČLÁNKY | 10.6.2020 12:10 | Marie Salačová

Úhrada neprokázaných výdajů při pracovních cestách zaměstnanců

Paní JUDr. Marie Salačová nám zde stručně shrnuje problematiku neprokázaných výdajů při pracovnách cestách zaměstnanců. Má zaměstnavatel povinnost poskytnout náhradu i u neprokázaného výdaje? Lucie

ČLÁNKY | 9.6.2020 13:33 | Marie Salačová

Odměňování členů volených orgánů obchodních korporací nyní a ve světle novely ZOK

Článek od paní Mgr. Loly Floriánové mluví o možnostech zaměstnání členů volených orgánů a vlivu novely ZOK na tyto smlouvy. Lucie

ČLÁNKY | 8.6.2020 18:08 | Lola Floriánová

„Shareholder“ – 40. lekce angličtiny pro oblast přeshraničních fúzí a akvizic

Rozumíte pokynu „have a close look into balance sheet“? Víte, co je to „buy-out proposal“ nebo „uncalled capital“? A uměli byste anglicky říct, že „majoritní akcionáři dospěli ke shodě v oblasti podmínek fúze“? Pokud jste na některou z otázek odpověděli …

ČLÁNKY | 4.6.2020 20:22 | Vladimír Zdražil

Valná hromada online – podmínky konání virtuální valné hromady v době koronaviru i jindy a související rizika

V současné době je více než aktuální konání valné hromady virtuálně, tedy bez fyzické přítomnosti společníků na jednom místě či alternativně částečně za fyzické přítomnosti společníků a částečně online. Jak to vlastně funguje? Lola Floriánová

ČLÁNKY | 3.6.2020 11:18 | Lola Floriánová

Stálá provozovna z pohledu účetnictví a daní z příjmů – 2. část

V druhém dílu článku o stálých provozovnách od Ing. Otakara Machaly se dozvíme, jaké jsou typy stálých provozoven a konkrétně si je probereme. Jednotlivé typy jsou také vysvětleny na praktických příkladech, které vám pomohou si situaci představit v praxi. …

ČLÁNKY | 2.6.2020 16:28 | Otakar Machala

Daňové aspekty odstupného vyplaceného zaměstnanci

Článek pana ing. Milana Lošťáka nám přiblíží problematiku zdanění mezd zaměstanců, se kterými byl v souvislosti s koronavirovou krizí rozvázán pracovní poměr a bylo jim vyplaceno odstupné. Převážnou část článku tvoří dva příklady včetně příkladu provedení ročního zúčtování zaměstnance za rok …

ČLÁNKY | 1.6.2020 13:18 | Milan Lošťák

„Equity“ – 39. lekce angličtiny pro oblast přeshraničních fúzí a akvizic

Equity stabilisation, proportion of equity, equity ratio, equity strengthening, equity structure... Dnes si dáme „equity“ na několik způsobů a jako nášup „manoeuvre“, „inevitable“ či „scattered“. Všechna slovíčka jsou jako vždy součástí „common sentences“, a to nejen k přečtení, ale i …

ČLÁNKY | 28.5.2020 21:19 | Vladimír Zdražil

K metodice přezkoumání hospodaření nákladů a výnosů podnikatelské činnosti územního samosprávného celku – 2. část

Ve druhé části článku k metodice přezkoumání podnikatelské činnosti ÚSC vám jeho autorka Mgr. Martina Smetanová problematiku osvětlí na několika příkladech. Jana

ČLÁNKY | 27.5.2020 21:44 | Martina Smetanová

Jak je to se snížením penále a co musím jako zaměstnavatel udělat, abych mohl využít výhody, která se nabízí?

Upozorňujeme Vás na dvě velmi důležité podmínky získání výhod tohoto zákona. Pokud nezvládnete, nic nezískáte. Možná je to zkouška naší šikovnosti?! Zákon o snížení penále k nezaplacenému pojistnému na sociálním pojištění je tady. Je za měsíce květen, červen a červenec …

ČLÁNKY | 27.5.2020 11:09 | Pěva Čouková

Převodový můstek Rekodifikace

Všeobecné podmínky Účetního Portálu | Informace ke zpracování osobních údajů GDPR | Kodex Účetního Portálu ke zpracování osobních údajů GDPR | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :
 

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace