Podkategorie (8413)

Novinky

Stálá provozovna z pohledu účetnictví a daní z příjmů – 2. část

V druhém dílu článku o stálých provozovnách od Ing. Otakara Machaly se dozvíme, jaké jsou typy stálých provozoven a konkrétně si je probereme. Jednotlivé typy jsou také vysvětleny na praktických příkladech, které vám pomohou si situaci představit v praxi. …

ČLÁNKY | dnes v 16:28 | Otakar Machala

Daňové aspekty odstupného vyplaceného zaměstnanci

Článek pana ing. Milana Lošťáka nám přiblíží problematiku zdanění mezd zaměstanců, se kterými byl v souvislosti s koronavirovou krizí rozvázán pracovní poměr a bylo jim vyplaceno odstupné. Převážnou část článku tvoří dva příklady včetně příkladu provedení ročního zúčtování zaměstnance za rok …

ČLÁNKY | 1.6.2020 13:18 | Milan Lošťák

„Equity“ – 39. lekce angličtiny pro oblast přeshraničních fúzí a akvizic

Equity stabilisation, proportion of equity, equity ratio, equity strengthening, equity structure... Dnes si dáme „equity“ na několik způsobů a jako nášup „manoeuvre“, „inevitable“ či „scattered“. Všechna slovíčka jsou jako vždy součástí „common sentences“, a to nejen k přečtení, ale i …

ČLÁNKY | 28.5.2020 21:19 | Vladimír Zdražil

K metodice přezkoumání hospodaření nákladů a výnosů podnikatelské činnosti územního samosprávného celku – 2. část

Ve druhé části článku k metodice přezkoumání podnikatelské činnosti ÚSC vám jeho autorka Mgr. Martina Smetanová problematiku osvětlí na několika příkladech. Jana

ČLÁNKY | 27.5.2020 21:44 | Martina Smetanová

Jak je to se snížením penále a co musím jako zaměstnavatel udělat, abych mohl využít výhody, která se nabízí?

Upozorňujeme Vás na dvě velmi důležité podmínky získání výhod tohoto zákona. Pokud nezvládnete, nic nezískáte. Možná je to zkouška naší šikovnosti?! Zákon o snížení penále k nezaplacenému pojistnému na sociálním pojištění je tady. Je za měsíce květen, červen a červenec …

ČLÁNKY | 27.5.2020 11:09 | Pěva Čouková

Příklady vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění

I letos vám přinášíme článek s praktickými příklady, jak správně vyplnit evidenční listy důchodového pojištění. Víte například, jak se na ELDP vyplňuje vojenské cvičení, otcovská poporodní péče nebo zpětné navýšení mzdy? Jana

ČLÁNKY | 26.5.2020 21:18 | Tomáš Stejskal

Přelomový rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 8 Afs 58/2019 - 48

Ještě jednou k řetězení ztrát od odborníků, kteří se věnují správě daní. Věřím, že teď už budeme mít všichni jasno, jak to s lhůtou pro stanovení daně a samozřejmě i s možností podat dodatečné daňové přiznání je. Nenechte si ujít. …

ČLÁNKY | 26.5.2020 13:18 | Barbora Bubeníčková, Martin Bortlík

Řetězení daňových ztrát. Víme, co to je?

V těchto dnech si můžeme přečíst z různých zdrojů, že Nejvyšší správní soud rozhodl o neaplikování pravidla, podle kterého docházelo k řetězení daňových ztrát a prodlužování lhůty pro stanovení daně, která by neustálým řetězením nemusela nikdy zaniknout. Umíme si představit, …

ČLÁNKY | 25.5.2020 16:40 | Pěva Čouková

Posečkání daňové povinnosti

Ve kterých případech má správce daně právo povolit posečkání daně nebo rozložení její úhrady na splátky? Co musí žádost o posečkání obsahovat? Čím se dokládají důvody uvedené v žádosti? A jak je to v případě vyhovění žádosti s úrokem z …

ČLÁNKY | 22.5.2020 10:20 | Ivo Šesták

„Payables“ – 38. lekce angličtiny pro oblast přeshraničních fúzí a akvizic

Námětem předchozí lekce, kterou pro nás pan Vladimír Zdražil připravil, byly pohledávky, dnes nás čeká druhý do páru, závazky. Ale těšit se můžete i na věřitele, krátkodobé pohledávky či dlouhodobé úvěry. Ať se vám pěkně čte, poslouchá a především pamatuje. …

ČLÁNKY | 21.5.2020 19:45 | Vladimír Zdražil

Zdanění příjmů z nájmu hmotného majetku dle § 9 ZDP, nabytého zděděním nebo darem

V dalším z článků pana ing. Ivana Macháčka se dozvíte, jak postupovat při daňovém odpisování pronajímaného hmotného majetku získaného zděděním nebo darem. Víte například, jak se bude lišit odpisování v případě, kdy majetek pronajímal již zůstavitel, od případu, kdy s …

ČLÁNKY | 19.5.2020 20:34 | Ivan Macháček

Dopočet zdravotního pojištění do minimálního vyměřovacího základu z pohledu zaměstnance a zaměstnavatele

V jakém případě je povinnost dopočtu zdravotního pojištění do minimálního vyměřovacího základu z pohledu zaměstnavatele a zaměstnance? Tuto otázku řeší nejeden zaměstnavatel i v souvislosti s nouzovým stavem, tak si ověřte, zda máte v této problematice jasno. A nezapomeňte zhlédnout …

ČLÁNKY | 18.5.2020 15:21 | Olga Krchovová

„Receivables“ – 37. lekce angličtiny pro oblast přeshraničních fúzí a akvizic

➡️ ZVLÁDNEME TYTO DNY SPOLU ⬅️ Dnešní lekce angličtiny Ing. Vladimíra Zdražila pro vás bude ještě větším přínosem než obvykle, neboť první z „common sentences“ můžete využít nejen při odborné komunikaci, ale i jako jazykolam. Možná nově …

ČLÁNKY | 14.5.2020 21:54 | Vladimír Zdražil

K metodice přezkoumání hospodaření nákladů a výnosů podnikatelské činnosti územního samosprávného celku – 1. část

➡️ ZVLÁDNEME TYTO DNY SPOLU ⬅️ Přinášíme Vám článek Mgr. et Mgr. Martiny Smetanové, ve kterém se věnuje další z oblastí, která je předmětem přezkoumání hospodaření, a to nákladům a výnosům podnikatelské činnosti ÚSC. Příští týden …

ČLÁNKY | 13.5.2020 21:38 | Martina Smetanová

Vedení a předkládání evidenčních listů důchodového pojištění

➡️ ZVLÁDNEME TYTO DNY SPOLU ⬅️ Tento článek od pana Ing. Tomáše Stejskala Vám objasní problematiku ELDP a vše s tím spojené. Kdy máme povinnost ELDP odevzdávat? Jaké formy tiskopisu jsou na ČSSZ k dispozici? To vše …

ČLÁNKY | 12.5.2020 19:37 | Tomáš Stejskal

Konsolidace – 2. část

➡️ ZVLÁDNEME TYTO DNY SPOLU ⬅️ Ve druhém ze šesti dílů seriálu o konsolidaci od pana Daniela Horada se dozvíme, proč je nezbytné nastavit pro konsolidované účetní jednotky pravidla konsolidace a co by tato pravidla měla zahrnovat. …

ČLÁNKY | 11.5.2020 19:21 | Daniel Horad

„Inventories“ – 36. lekce angličtiny pro oblast přeshraničních fúzí a akvizic

➡️ ZVLÁDNEME TYTO DNY SPOLU ⬅️ V dnešní lekci angličtiny od ing. Vladimíra Zdražila se zaměříme na „zásoby“. Víte, jak anglicky říct, že „považuji tento pokles hodnoty těchto zásob za trvalý, nikoli za přechodný“? Vzpomenete si, co …

ČLÁNKY | 7.5.2020 21:44 | Vladimír Zdražil

Změny v exekučních srážkách a další změny od 24. 4. 2020

➡️ ZVLÁDNEME TYTO DNY SPOLU ⬅️ Paní ing. Růžena Klímová pro nás připravila další várku aktuálních informací, tentokrát z oblasti exekučního řízení, vyplývajících z nově přijatého zákona č. 191/2020 Sb. Jana

ČLÁNKY | 7.5.2020 11:00 | Růžena Klímová

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství a jeho úprava v roce 2020 – 2. část

➡️ ZVLÁDNEME TYTO DNY SPOLU ⬅️ Víte, jak správně určit osobu užívající veřejné prostranství, kdo je od placení místního poplatku za užívání veřejného prostranství osvobozen a na co nezapomenout při tvorbě příslušné obecně závazné vyhlášky? Tyto i …

ČLÁNKY | 6.5.2020 18:20 | Václav Těžký, Michal Jantoš

Prominutí DPH a správního poplatku v souvislosti se šířením viru SARS-CoV-2

➡️ ZVLÁDNEME TYTO DNY SPOLU ⬅️ Přinášíme vám stručný komentář paní Olgy Hochmannové k prominutí DPH z bezúplatných plnění a k prominutí správního poplatku, jak bylo zveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 7/2020. Jana

ČLÁNKY | 6.5.2020 07:37 | Olga Hochmannová

Některé problémy mzdové účetní v době nouzového stavu

➡️ ZVLÁDNEME TYTO DNY SPOLU ⬅️ Tímto článkem Vám přinášíme cenné informace pro každou mzdovou účetní. Paní Ing. Růžena Klímová odpovídá na dotazy, vztahující se ke mzdám v nouzovému stavu, které jsou třeba znát před vystavením dubnových …

ČLÁNKY | 5.5.2020 20:11 | Růžena Klímová

Stálá provozovna z pohledu účetnictví a daní z příjmů – 1. část

➡️ ZVLÁDNEME TYTO DNY SPOLU ⬅️ Přinášíme vám první díl seriálu o mezinárodním zdanění od Ing. Otakara Machaly. Dozvíte se o daňovém rezidentovi, nerezidentovi a místě vedení. Vše je popsáno i na příkladech z praxe. …

ČLÁNKY | 4.5.2020 21:57 | Otakar Machala

„Intangible assets“ – 35. lekce angličtiny pro oblast přeshraničních fúzí a akvizic

➡️ ZVLÁDNEME TYTO DNY SPOLU ⬅️ Pokud jste si pilně nastudovali předchozí lekci, jistě jste si už dovodili, co výraz „intangible assets“ znamená. Vy, kteří jste posledně chyběli, vězte, že „the intangible assets are assets of a …

ČLÁNKY | 30.4.2020 23:44 | Vladimír Zdražil

Dodání a pořízení zboží s použitím přemístění zboží v režimu skladu uvnitř území Evropské unie na základě harmonizovaných pravidel EU (call-off stock)

➡️ ZVLÁDNEME TYTO DNY SPOLU ⬅️ Jak jistě víte, novela zákona o DPH dosud nenabyla účinnosti a než se tak stane, je daňový subjekt oprávněn postupovat podle příslušné směrnice a souvisejícího nařízení EU. Článek paní ing. Jany …

ČLÁNKY | 30.4.2020 18:17 | Jana Ledvinková

Novela vyhlášky o fondu kulturních a sociálních potřeb – zaměřeno na příspěvkové organizace – 2. část

➡️ ZVLÁDNEME TYTO DNY SPOLU ⬅️ Druhá část článku Bc. Lenky Vídeňské Vás podrobně provede jednotlivými paragrafy nové vyhlášky o FKSP. Víte, že například příspěvek na „kulturu a sport“ mohou nyní využívat i rodinní příslušníci? A že …

ČLÁNKY | 29.4.2020 21:40 | Lenka Vídeňská

Novela daňového řádu opětovně spatřila světlo světa

➡️ ZVLÁDNEME TYTO DNY SPOLU ⬅️ Mgr. Barbora Bubeníčková pro nás připravila stručnou informaci o „znovuzrození“ novely daňového řádu. Jana

ČLÁNKY | 29.4.2020 10:11 | Barbora Bubeníčková

Doklady zaměstnanců v elektronické podobě

➡️ ZVLÁDNEME TYTO DNY SPOLU ⬅️ Tento článek od pana Ing. Milana Lošťáka přináší ucelenou informaci pro orientaci v permanentně vyvíjející se problematice elektronických výstupů potvrzení o zdanitelných příjmech i jiných dokladů pro mzdové účetnictví, které jsou …

ČLÁNKY | 28.4.2020 19:37 | Milan Lošťák

„Tangible assets“ – 34. lekce angličtiny pro oblast přeshraničních fúzí a akvizic

➡️ ZVLÁDNEME TYTO DNY SPOLU ⬅️ Adjektivum „tangible“ označuje něco „dotknutelného“, tedy něco, čeho se lze dotknout, sáhnout si na to (srov. latinské „tangere“ – dotýkat se). Ne náhodou se proto tímto výrazem v angličtině označuje hmotný …

ČLÁNKY | 23.4.2020 18:09 | Vladimír Zdražil

Nezvratný osud novely daňového řádu – zákon nebyl přijat

➡️ ZVLÁDNEME TYTO DNY SPOLU ⬅️ Ve stručné informaci Mgr. Barbory Bubeníčkové se dočtete o „životě a zániku“ novely daňového řádu a jaký je předpoklad dalšího vývoje. Jana

ČLÁNKY | 23.4.2020 12:42 | Barbora Bubeníčková

Novela vyhlášky o fondu kulturních a sociálních potřeb – zaměřeno na příspěvkové organizace – 1. část

➡️ ZVLÁDNEME TYTO DNY SPOLU ⬅️ V první části článku vás jeho autorka, Bc. Lenka Vídeňská, seznámí jak s hlavními principy FKSP, zásadami jeho tvorby a čerpání apod., tak v kostce i s novinkami, které přináší novela příslušné …

ČLÁNKY | 22.4.2020 16:25 | Lenka Vídeňská

Odvod zdravotního pojištění u jednatelů s. r. o.

➡️ ZVLÁDNEME TYTO DNY SPOLU ⬅️ Tento článek přehledně přináší veškeré informace o zdravotním pojištění jednatele s.r.o. Můžou nastat různé situace, které mohou přicházet v úvahu v souvislosti s výkonem funkce jednatele, tak si v článku najděte …

ČLÁNKY | 21.4.2020 21:56 | Růžena Klímová

Reklamní činnost a živnostenské podnikání – dotazy a odpovědi – 1. část

➡️ ZVLÁDNEME TYTO DNY SPOLU ⬅️ Pod jaký předmět podnikání spadá pokládání optických kabelů? Jaký právní předpis byl porušen v případě, kdy společnost prostřednictvím reklamy nabízela cenu za své služby nižší, než potom byla cena skutečná? Může …

ČLÁNKY | 20.4.2020 14:19 | Irena Fleischmanová

„Fixed assets“ – 33. lekce angličtiny pro oblast přeshraničních fúzí a akvizic

➡️ ZVLÁDNEME TYTO DNY SPOLU ⬅️ Pokud dovedete v angličtině vystřihnout větu „Moje zkoumání dlouhodobého majetku v objektu akvizice mě dovedlo k závěru, že většina stálých aktiv je zcela odepsána bez jakékoli další možnosti dále odepisovat“, pak Vám …

ČLÁNKY | 19.4.2020 20:47 | Vladimír Zdražil

Důsledky nepodání oznámení o střetu zájmů zastupitelem

➡️ ZVLÁDNEME TYTO DNY SPOLU ⬅️ Střet zájmů bývá v poslední době velmi diskutované téma. Ale i zde je zapotřebí se řídit příslušnými právními předpisy, ačkoli v praxi vyvstávají jisté rozpory, neboť není dostatečná judikatura, která by …

ČLÁNKY | 16.4.2020 11:32 | Blanka Hanzelová

Dotazy – zaokrouhlování stravného a platba kartou za jiné zaměstnance

➡️ ZVLÁDNEME TYTO DNY SPOLU ⬅️ Zaokrouhlujete při vyúčtování pracovních cest zaměstnanců konečnou částku nebo mezivýpočty? A který z těchto způsobů je správný? A jakou platební kartou může zaměstnanec při pracovní cestě hradit pouze své výdaje a …

ČLÁNKY | 15.4.2020 17:25 | Marie Salačová

Evidence tržeb a nástup poslední vlny – papírový režim s mnoha omezeními…

➡️ ZVLÁDNEME TYTO DNY SPOLU ⬅️ I do nástupu třetí a čtvrté vlny evidence tržeb dramaticky zasáhla koronavirová epidemie a její důsledky. Samotná novela je nadále v platnosti, avšak její pozměněná účinnost je stanovena na dobu uplynutí …

ČLÁNKY | 14.4.2020 17:01 | Vladimír Zdražil

Přednost obsahu před formou – proč ji vybrané účetní jednotky potřebují zakotvit novým zákonem o účetnictví?

➡️ ZVLÁDNEME TYTO DNY SPOLU ⬅️ V následujícím článku Ing. Michal Svoboda, Ph.D. poukazuje na nedostatečnou úpravu problematiky vybraných účetních jednotek v zákoně o účetnictví. V praxi nastávají situace, kdy forma zachycení transakce v účetnictví neodpovídá její podstatě. …

ČLÁNKY | 9.4.2020 21:56 | Michal Svoboda

Online komunikace s finančním úřadem realitou

➡️ ZVLÁDNEME TYTO DNY SPOLU ⬅️ Už jste slyšeli o projektu Ministerstva financí MOJE DANĚ? Online komunikace s finančními úřady už je otázkou blízké budoucnosti, tak si přečtěte, jak nám tento projekt usnadní komunikaci s nimi. …

ČLÁNKY | 9.4.2020 16:23 | Ivana Vostatková

„Successor, successive“ – 32. lekce angličtiny pro oblast přeshraničních fúzí a akvizic

➡️ ZVLÁDNEME TYTO DNY SPOLU ⬅️ „Successor, deductions, adjustments...“ nebo věta „Are all transferable items applicable with respect to this fact?“ – to je několik příkladů z dnešní lekce angličtiny, kterou pro Vás, opět včetně nahrávky, připravil …

ČLÁNKY | 8.4.2020 20:32 | Vladimír Zdražil

Výhody a nevýhody dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr

➡️ ZVLÁDNEME TYTO DNY SPOLU ⬅️ V článku od paní Ing. Olgy Krchovové jsou přehledně shrnuty výhody a nevýhody dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Kdy je pro Vás výhodnější se nechat zaměstnat na DPP a …

ČLÁNKY | 7.4.2020 20:58 | Olga Krchovová

Daň z nemovitých věcí na portálu MOJE daně

➡️ ZVLÁDNEME TYTO DNY SPOLU ⬅️ Pravděpodobně jste již slyšeli o novém portálu Ministerstva financí „MOJE daně“, k jehož spuštění by mělo dojít koncem letošního roku. Jaké konkrétní aplikace se připravují pro daň z nemovitých věci, se …

ČLÁNKY | 6.4.2020 20:42 | Jana Procházková

Aktuální změny – 14. týden

➡️ ZVLÁDNEME TYTO DNY SPOLU ⬅️ Přináším Vám přehled mých aktualit k nouzovému stavu, který Vás, věřím, přehledně navede na správné řešení konkrétní oblasti. Uvádím zdroj informace a odkaz na potřebné právní a jiné poklady. Informace momentálně …

ČLÁNKY | 3.4.2020 10:20 | Pěva Čouková

„Transformation“ – 31. lekce angličtiny pro oblast přeshraničních fúzí a akvizic

➡️ ZVLÁDNEME TYTO DNY SPOLU ⬅️ Význam sousloví „transformation of business corporations“ vás jistě nepřekvapí, víte ale například, co znamenají výrazy „so-called“ nebo „valuation expert“? A vybavíte si, jak se anglicky řekne „účetní závěrka“ nebo „obchodní rejstřík“? …

ČLÁNKY | 2.4.2020 19:11 | Vladimír Zdražil

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství a jeho úprava v roce 2020* – 1. část

➡️ ZVLÁDNEME TYTO DNY SPOLU ⬅️ Jak správně stanovit, co je veřejné prostranství? Jak se liší zvláštní užívání veřejného prostranství od běžného? Jak určit plochu podléhající zpoplatnění? Odpovědět na tyto otázky Vám pomůže následující článek, který zejména …

ČLÁNKY | 2.4.2020 11:30 | Václav Těžký, Michal Jantoš

Placení daně z nemovitých věcí v r. 2020 ve vazbě na mimořádná opatření k zamezení šíření koronaviru

➡️ ZVLÁDNEME TYTO DNY SPOLU ⬅️ Víte, že termíny splatnosti daně z nemovitých věcí zůstávají na zdaňovací období 2020 beze změny? A jak tedy postupovat v případě, že poplatník nebude schopen zaplatit daň v předepsané lhůtě z důvodů …

ČLÁNKY | 1.4.2020 14:31 | Jana Procházková

Změny ve výpočtu srážek ze mzdy v průběhu roku 2020

➡️ ZVLÁDNEME TYTO DNY SPOLU ⬅️ Tento článek od paní Ing. Růženy Klímové Vám objasní situaci ohledně nezabavitelné částky a výpočtu srážek ze mzdy. S účinností od 1.1.2020 došlo totiž ke zvýšení nezabavitelné částky, což ovlivní celý …

ČLÁNKY | 31.3.2020 18:04 | Růžena Klímová

EET od 1. května 2020 včetně informace k aktuální situaci

➡️ ZVLÁDNEME TYTO DNY SPOLU ⬅️ Původně od 1. května 2020 byla povinnost evidence tržeb pro zbývající skupinu podnikatelských subjektů. Tento termín je ale posunut – viz bod 1 článku. Tento článek se zabývá těmi nejdůležitějšími …

ČLÁNKY | 30.3.2020 12:26 | Jiří Dušek

Děti v daních – 3. část

Závěrečný díl seriálu Děti v daních nám přináší informace o způsobech uplatnění daňového zvýhodnění společných dětí z předchozích vztahů, konkrétní příklady dětí druha a družky a také související tiskopisy. Lucie

ČLÁNKY | 27.3.2020 22:26 | Milan Lošťák

Zdanění příjmů z nájmu fyzické osoby dle § 9 ZDP – 2. část

Ve druhém díle článku od autora Ing. Ivana Macháčka se dozvíme hlavní rozdíly mezi příjmem z nájmu zdaňovaným dle § 7 ZDP a příjmem z nájmu zdaňovaným dle § 9 ZDP. Dozvíte se i více o skutečných či paušálních výdajích a jak …

ČLÁNKY | 26.3.2020 21:57 | Ivan Macháček

„Tax loss takeover“ – 30. lekce angličtiny pro oblast přeshraničních fúzí a akvizic

Víte, jak anglicky vyjádřit, že „daňová ztráta z rozdělované společnosti je přenositelná do nástupnických společností“? A už jste se někdy setkali s „deductibility“? Tyto a další výrazy se naučíte v dnešní lekci angličtiny, ke které, jako vždy, její autor ing. Vladimír …

ČLÁNKY | 26.3.2020 20:43 | Vladimír Zdražil

Převodový můstek Rekodifikace

Všeobecné podmínky Účetního Portálu | Informace ke zpracování osobních údajů GDPR | Kodex Účetního Portálu ke zpracování osobních údajů GDPR | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :
 

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace