Podkategorie (7966)

Novinky

10. Vazba DPH na tržby a vyrovnání odpočtu daně - VZOR vyplněné za rok 2019 - příklad § 078-003

Kontrola DPH na tržby je moje nejoblíbenější. Nemáme žádnou firmu, u které bychom tuto kontrolu neměli. Častou chybou klientů je, že nemají správně osvobozená plnění, napíší si to někde bokem. Velmi často opravujeme. Dále se podle této tabulky ráda zaměřuji …

POMŮCKY | 23.1.2020 16:00 | Pěva Čouková

9. Vazba DPH na tržby a vyrovnání odpočtu daně - prázdné

DPH na tržby je nejoblíbenější pomůcka naší účetní, daňové a auditorské firmy Oswald. Není klient, kde bychom důkladně nerozebrali výnosy a tabulka DPH na tržby je k tomu naprosto dokonalá. Když máme nového klienta, vždy objeví problém. Třeba osvobozené tržby, …

POMŮCKY | 23.1.2020 16:00 | Pěva Čouková

1. Dotazník nového zaměstnance

Přijímáte nového zaměstnance a nevíte, jaký dotazník použit, abyste tam měly potřebné údaje? Můžete použít ten, který se nám v praxi osvědčil.

POMŮCKY | 3.1.2020 23:24 | Pěva Čouková

20. Smlouva o poskytování pracovnělékařské služby

Máte smlouvu se svým závodním lékařem o poskytování pracovně lékařských služeb? Podle ustanovení § 54 zákona 373/2011 Sb. je zaměstnavatel pro výkon práce na svých pracovištích povinen, jde-li o práce, které jsou zařazené podle zákona o ochraně veřejného zdraví do …

POMŮCKY | 1.1.2019 01:00 | Zdeněk Schmied

7c. Platový výměr

Víte, že plat (veřejná správa) nemusí být sjednán v pracovní smlouvě? Můžete sjednat samostatně, a to právě platovým výměrem. Doporučujeme. Toto je vzor, který pro Vás připravila paní Renka Klímová

POMŮCKY | 1.1.2019 01:00 | Růžena Klímová

7a. Mzdový výměr - varianta 1

Víte, že mzda nemusí být sjednána v pracovní smlouvě? Můžete ji sjednat samostatně, a to právě mzdovým výměrem. Doporučujeme. Toto je vzor, který pro podnikatele připravila paní Renka Klímová

POMŮCKY | 1.1.2019 01:00 | Růžena Klímová

8a. Žádost o dovolenou

Pokud zpracováváte mzdy zaměstnanců, je nezbytné získat přehled o dovolených. Zde máte naši doporučenou žádost, které se nám osvědčila i ve vztahu s našimi zaměstnanci.

POMŮCKY | 1.1.2019 01:00 | Pěva Čouková

10. Rozhodnutí o odměně

Rozhodli jste se pro odměnu Vašim zaměstnancům? Doporučujeme tuto pomůcku, abyste si svoje rozhodnutí zaznamenali. Může být i motivační do budoucnosti.

POMŮCKY | 1.1.2019 01:00 | Pěva Čouková

7b. Mzdový výměr - varianta 2

Víte, že mzda nemusí být sjednána v pracovní smlouvě? Můžete ji sjednat samostatně, a to právě mzdovým výměrem. Doporučujeme. Toto je vzor, který pro podnikatele používáme roky na firmě Oswald.

POMŮCKY | 1.1.2019 01:00 | Pěva Čouková

4b. Dohoda se zaměstnancem o srážkách ze mzdy

Podle dnešního zákoníku práce nemáte jako zaměstnavatel povinnost dohodou srážet na žádost zaměstnance cokoliv ze mzdy. Exekuce jsou samozřejmě něco jiného. Pokud se rozhodnete srážet dohodou, je nezbytné mít smlouvu.

POMŮCKY | 1.1.2019 01:00 | Pěva Čouková

4a. Dohoda se zaměstnancem - poukázání mzdy (výplaty) na účet

Víte, že je nezbytné mít dohodu se zaměstnancem, pokud mu chcete mzdu posílat na bankovní účet? Pokud ji nemáte, doplňte si ji. Ještě Vám zde připomínáme souvislosti podle ZDP.

POMŮCKY | 1.1.2019 01:00 | Pěva Čouková

9. Docházkový list

Tento jednoduchý docházkový list používáme u menších firem, ve kterých nemají vlastní systém, roky. Doporučujeme jej, protože je jednoduchý a dostačující pro výplaty.

POMŮCKY | 1.1.2019 01:00 | Pěva Čouková

11a. Záznam o provedení kontroly dočasně práce neschopného

Jako zaměstnavatel platící prvních 14 kalendářních dnů pracovní neschopnost "ze svého" máte právo provést kontrolu, zda zaměstnanec dodržuje režim práce neschopného. § 192 odst. 6 ZP. "Zaměstnavatel je povinen v případě zjištění porušení povinnosti uvedené ve větě první zaměstnancem vyhotovit …

POMŮCKY | 1.1.2019 01:00 | Pěva Čouková

1. Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění na dítě - vzor č. 2

Oficiální tiskopis, který je nezbytné doložit. Tiskopis vydává Ministerstvo financí jako nepovinný tiskopis, který je určen plátcům daně pro účely potvrzení v souvislosti s prokazováním nároku na daňové zvýhodnění za okolností, že dítě (děti) v rámci jedné společně hospodařící domácnosti …

POMŮCKY | 1.1.2019 01:00 | Finanční správa ČR

3. Prohlášení OSVČ, že poplatník neuplatňuje daňové zvýhodnění na dítě

Nepovinný tiskopis, který dokládá, že podnikající manžel (manželka) neuplatňuje daňové zvýhodnění na děti

POMŮCKY | 1.1.2019 01:00 | Milan Lošťák

4. Čestné prohlášení k uplatnění slevy na manželku (manžela)

Nepovinný tiskopis, který navíc připomíná, které příjmy se zahrnují a tedy i nezahrnují do částky 68 000 Kč pro uplatnění nezdanitelné částky na manželku

POMŮCKY | 1.1.2019 01:00 | Milan Lošťák

5. Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně

Vyúčtování srážkové daně (žlutý tiskopis), které zpracováváme po skončení roku i s návodnými pomůckami. Víte dokdy je třeba vyúčtování sestavit? Do tří měsíců po skončení roku podle § 137 daňového řádu. Tato lhůta již nemůže být prodloužena.

POMŮCKY | 1.1.2019 01:00 | Milan Lošťák

6. Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti

Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti (růžový tiskopis), které zpracováváme po skončení roku i s návodnými pomůckami. Víte dokdy je třeba vyúčtování sestavit? Do dvou měsíců po skončení roku. V případě povinného i dobrovolného elektronického podání je lhůta prodloužena …

POMŮCKY | 1.1.2019 01:00 | Milan Lošťák

1. Dohoda o sjednání delší doby než 10 pracovních dní na předložení dokladů k vyúčtování pracovní cesty

Většina z nás vyplácí cestovní náhrady do výplat a porušuje tak zákoník práce. Což může vadit, je to zákon. Pokud chcete napravit situaci, použijte tuto vzorovou dohodu.

POMŮCKY | 1.1.2019 01:00 | Marie Salačová

2. Nepojmenovaná smlouva k poskytování cestovních náhrad podle sedmé části zákoníku práce

Možný vzor dohody o náhradách cestovních výdajů v jiných smlouvách než pracovněprávních vztazích, preferujeme zapracovat přímo do smlouvy, která řeší jiný vztah.

POMŮCKY | 1.1.2019 01:00 | Marie Salačová

5. Prohlášení mladistvého zaměstnance

Víte, jaké prohlášení Vám nesmí chybět u mladistvého zaměstnance?

POMŮCKY | 1.1.2019 01:00 | Růžena Klímová

4. Vnitřní kontrolní systém – třídu 0 a třída 1

Tento vnitřní kontrolní systém třídy 0 - dlouhodobý majek a třídy 1 - zásoby provází každé naše účetnictví, každý náš audit, každé naše daně. Doporučujeme. U zásob je třeba zvolit analytiky tak, abyste věděli, co jde přes sklad a co …

POMŮCKY | 1.1.2019 01:00 | Pěva Čouková

3. Vnitřní kontrolní systém pro měsíční kontroly

Tato pomůcka vznikla pro klienta majitele, který chtěl více rozumět účetnictví. Můžete použít ve Vašich firmách k měsíčním kontrolám. Tím, že začnete měsíční kontroly dělat, se Vám zkvalitní Vaše práce. Ať už pracujete sami za sebe nebo máte zaměstnance. Doporučujeme. …

POMŮCKY | 1.1.2019 01:00 | Pěva Čouková

8. Fyzická inventura pokladny - výčetka

Xls pomůcka k inventarizaci pokladny. Víte kolikrát se musí prokazovat inventura pokladny? Podle současné legislativy jen k rozvahovému dni. Doporučuji však ji provádět častěji. Z mé praxe se ukázalo, že je nezbytné se u fyzických peněz držet rčení: "Důvěřuj, ale …

POMŮCKY | 1.1.2019 01:00 | Pěva Čouková

1. Finanční analýza (3 účetní období) - VZOR - vyplněné

Finanční analýzy jsou nezbytnou součástí pochopení "zdravosti a životaschopnosti" účetní jednotky. Nelze jen účtovat a nevědět více o účetní jednotce. Nadhled nad účetní jednotou je nezbytný. Tyto finanční analýzy používáme dlouho a předáváme je také našim auditovaným účetním jednotkám a …

POMŮCKY | 1.1.2019 01:00 | Pěva Čouková

1. Karta leasingu 36 měsíců - 1. odpisová skupina

Karta leasingu má svoji dlouhou historii z dob, kdy někteří klienti měli desítky finančních nájmů. Dnes již tolik leasingů v praxi nemáme. Stále tuto xls tabulku rádi používáme. Zkontrolujete si zálohu, náklady příštích období i správné zahrnutí do nákladů v …

POMŮCKY | 1.1.2019 01:00 | Pěva Čouková

2. Karta leasingu 54 měsíců - 2. odpisová skupina

Karta leasingu má svoji dlouhou historii z dob, kdy někteří klienti měli desítky finančních nájmů. Dnes již tolik leasingů v praxi nemáme. Stále tuto xls tabulku rádi používáme. Zkontrolujete si zálohu, náklady příštích období i správné zahrnutí do nákladů v …

POMŮCKY | 1.1.2019 01:00 | Pěva Čouková

3. Karta leasingu 60 měsíců - 2. odpisová skupina (varianta)

Karta leasingu má svoji dlouhou historii z dob, kdy někteří klienti měli desítky finančních nájmů. Dnes již tolik leasingů v praxi nemáme. Stále tuto xls tabulku rádi používáme. Zkontrolujete si zálohu, náklady příštích období i správné zahrnutí do nákladů v …

POMŮCKY | 1.1.2019 01:00 | Pěva Čouková

4. Karta leasingu 114 měsíců - 3. odpisová skupina

Karta leasingu má svoji dlouhou historii z dob, kdy někteří klienti měli desítky finančních nájmů. Dnes již tolik leasingů v praxi nemáme. Stále tuto xls tabulku rádi používáme. Zkontrolujete si zálohu, náklady příštích období i správné zahrnutí do nákladů v …

POMŮCKY | 1.1.2019 01:00 | Pěva Čouková

5. Karta rezervy na opravu hmotného majetku

Karta rezervy na opravu hmotného majetku se dnes v našich firmách téměř nevyužívá. Pro korekci majetku totiž správně slouží opravné položky. Přesto s námi stále žije zákon o rezervách - č. 593/1992 Sb., který ji daňově umožňuje uplatnit, a tedy …

POMŮCKY | 1.1.2019 01:00 | Pěva Čouková

6. Zařazovací protokol k majetku

Nevyjíždí Vám Váš program protokol o zařazení majetku? Můžete použít tento náš vzorový. POZOR! Je nezbytné, aby byla určena osoba, která zabezpečuje definování okamžiku zařazení. Osoba, která odpovídá za zařazení majetku do správné odpisové skupiny, správné daňové skupiny a která …

POMŮCKY | 1.1.2019 01:00 | Pěva Čouková

1. Mandátní smlouva na výkon funkce jednatele

Vzor mandátní smlouvy na výkon funkce jednatele můžete použít i na jiné funkce podle zákona o korporacích - č. 90/2012 Sb.. Vytvořil ji pro nás Honza Šafránek a je třeba ji vytvořit, a hlavně umět s ní pracovat. Nejedná se …

POMŮCKY | 1.1.2019 01:00 | Jan Šafránek

11b. Oznámení o provedení kontroly při dočasné pracovní neschopnosti

Oznámení zaměstnanci o provedení kontroly zaměstnavatelem, jak dočasně neschopný pracovník dodržuje léčebný režim. Slouží v situaci, když zaměstnanec není zachycen na uvedené adrese.

POMŮCKY | 1.1.2019 01:00 | Pěva Čouková

3. Tiskopis cestovní příkaz

"Historický tiskopis" cestovního příkazu. Můžete využívat, my využíváme také.

POMŮCKY | 1.1.2019 01:00 | Pěva Čouková

8. Vazba DPH na tržby a vyrovnání odpočtu daně - prázdné

DPH na tržby je nejoblíbenější pomůcka naší účetní, daňové a auditorské firmy Oswald. Není klient, kde bychom důkladně nerozebrali výnosy a tabulka DPH na tržby je tomu naprosto dokonalá. Když máme nového klienta, vždy objeví problém. Třeba osvobozené tržby, které …

POMŮCKY | 1.1.2019 01:00 | Pěva Čouková

8b. Žádost o neplacené volno

Chce Váš zaměstnanec neplacené volno? Také doporučujeme žádost.

POMŮCKY | 1.1.2019 01:00 | Pěva Čouková

3. Prohlášení zaměstnance pro oblast srážek ze mzdy - vyživované osoby

Pokud má Váš zaměstnanec exekuční srážky, což vám také prohlásil v "Dotazníku nového zaměstnance", je pro výpočet srážek nezbytné doplnit informace, jaké má vyživované osoby. Soubor také zahrnuje poučení zaměstnance.

POMŮCKY | 1.1.2019 01:00 | Růžena Klímová

2. Finanční analýza (3 účetní období) - prázdné

Finanční analýzy jsou nezbytnou součástí pochopení "zdravosti a životaschopnosti" účetní jednotky. Nelze jen účtovat a nevědět více o účetní jednotce. Nadhled nad účetní jednotou je nezbytný. Tyto finanční analýzy používáme dlouho a předáváme je také našim auditovaným účetním jednotkám a …

POMŮCKY | 1.1.2019 01:00 | Pěva Čouková

22. Potvrzení zaměstnavatele při podání žádosti o důchod jeho zaměstnance (lze podat i elektronicky)

Žádost o důchod sepisuje s občany OSSZ, v Praze PSSZ, v Brně MSSZ Brno (dále jen OSSZ), a to na předepsaném tiskopise. Po vyplnění nezbytných údajů sdělených občanem je nutné, aby zaměstnavatel na výzvu OSSZ do osmi dnů potvrdil požadované …

POMŮCKY | 1.1.2019 01:00 | Česká správa sociálního zabezpečení

23. Hlášení o zaměstnání poživatele předčasného starobního důchodu (lze podat i elektronicky)

Tento tiskopis se použije k hlášení o zaměstnání poživatele „předčasného“ starobního důchodu v případech, kdy tento poživatel nesplňuje podmínky pro výplatu předčasného starobního důchodu.

POMŮCKY | 1.1.2019 01:00 | Česká správa sociálního zabezpečení

24. Potvrzení o vyplacených náhradách za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti - § 271 ZP

Potvrzení o vyplacených náhradách za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti podle § 271 b) zákoníku práce (vystavené podle § 37 odst. 2 písm. a) zákona þ. 582/1991 Sb., v platném znění).

POMŮCKY | 1.1.2019 01:00 | Česká správa sociálního zabezpečení

6a. Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků - vzor č. 26 tzv. „nový“ pro 1 zdaňovací období

Prohlášení zaměstnance aneb "Růžové prohlášení". Tentokrát v novém kabátě. Můžete použít tento tiskopis, je na jeden rok, ale stejně tak můžete použít i to "staré", které je na tři roky (6b).

POMŮCKY | 1.1.2019 01:00 | Finanční správa ČR

1. Záměr prodat nemovitost

METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚSC 7.2 Povinnosti obcí při nakládání s obecním majetkem podle zákona o obcích obsahuje mnoho doporučení a také vzorů. Konkrétně zde máte záměr prodat nemovitou věc (obdobně vždy uvést název konkrétní).

POMŮCKY | 1.1.2019 01:00 | Ministerstvo vnitra České republiky

1. Vzor - příloha k účetní závěrce - MALÁ a MIKRO neauditovaná ÚJ

Předkládáme Vám náš vzor pro MALÉ a MIKRO účetní jednotky neauditované. Najdete zde povinnosti, které plynou z vyhlášky č. 500/2002 Sb., konkrétně § 39. Pokud jste to právě Vy můžete použít případně můžete doplnit informace podle § 39a, jste – …

POMŮCKY | 1.1.2019 01:00 | Pěva Čouková

2. Záměr pronajmout prostory v budově

METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚSC 7.2 Povinnosti obcí při nakládání s obecním majetkem podle zákona o obcích obsahuje mnoho doporučení a také vzorů. Konkrétně zde máte záměr prodat nemovitou věc (obdobně vždy uvést název konkrétní).

POMŮCKY | 1.1.2019 01:00 | Ministerstvo vnitra České republiky

3. Záměr změnit nájemní smlouvu

METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚSC 7.2 Povinnosti obcí při nakládání s obecním majetkem podle zákona o obcích obsahuje mnoho doporučení a také vzorů. Konkrétně zde máte záměr prodat nemovitou věc (obdobně vždy uvést název konkrétní).

POMŮCKY | 1.1.2019 01:00 | Ministerstvo vnitra České republiky

4. Usnesení zastupitelstva obce o prodeji nemovitosti

METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚSC 7.2 Povinnosti obcí při nakládání s obecním majetkem podle zákona o obcích obsahuje mnoho doporučení a také vzorů. Konkrétně zde máte záměr prodat nemovitou věc (obdobně vždy uvést název konkrétní).

POMŮCKY | 1.1.2019 01:00 | Ministerstvo vnitra České republiky

5. Usnesení zastupitelstva obce o pronájmu nemovitosti

METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚSC 7.2 Povinnosti obcí při nakládání s obecním majetkem podle zákona o obcích obsahuje mnoho doporučení a také vzorů. Konkrétně zde máte záměr prodat nemovitou věc (obdobně vždy uvést název konkrétní).

POMŮCKY | 1.1.2019 01:00 | Ministerstvo vnitra České republiky

Převodový můstek Rekodifikace

Všeobecné podmínky Účetního Portálu | Informace ke zpracování osobních údajů GDPR | Kodex Účetního Portálu ke zpracování osobních údajů GDPR | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :
 

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace