Novinky

5. Mzdové účetnictví 2020

Aktualizujeme pro Vás přehled paní Olgy Krchovové k parametrickým změnám ve mzdové oblasti pro rok 2020. Co se změnilo? Přehled se změnil zejména pro oblast srážek, kde máme účinnou novelu od 1. 4. 2020 a druhá novela začne …

PŘEHLEDY | 18.6.2020 12:26 | Olga Krchovová

2. Přehled nezdanitelných částí základu daně a slev na dani pro FO

Na jaké daňové zvýhodnění, slevy na dani nebo nezdanitelné části můžeme dosáhnout jako fyzická osoba? Na některé nárok máme, ale jsou omezeny limitem, který je třeba znát. Tato tabulka Vám přehledně ukáže všechny měsíční i roční sumy, abyste na žádné …

PŘEHLEDY | 5.6.2020 11:50 | Pěva Čouková

1. Paušální výdaje §7/7, §9/4 a §10/4 zákona o daních z příjmů

Znáte výši paušálních výdajů z podnikání či pronájmu? Tento přehled nám v tabulce ukazuje přehled paušálních výdajů . Bude určitě prima si umět porovnat paušální výdaje a skutečné výdaje. K tomu Vám pomohou souvisejíc příklady.

PŘEHLEDY | 28.5.2020 11:00 | Pěva Čouková

2. Tvorba opravných položek podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.

Opravné položky v účetnictví veřejné správy jsou stejně důležité jako kdekoliv jinde. Přehled účtování je zde pro vás.

PŘEHLEDY | 4.5.2020 14:00 | Pěva Čouková

3. Cenné papíry a podíly podle Vyhlášky č. 410/2009 Sb.

Cenné papíry a podíly, oblast, která není naprosto běžná pro většinu účetních jednotek. O to více také pro veřejnou správu. Zde je mnoho chyb v praxi. Kam zaúčtovat nakoupené dluhopisy, kam nakoupené cenné papíry? Umíme si poradit s přeceňováním?

PŘEHLEDY | 4.5.2020 14:00 | Pěva Čouková

1. Majetek podle Vyhlášky č. 410/2009 Sb.

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek pro veřejnou správu má svoje účetní specifika a nenabízí volnost známou od podnikatelů. Je nezbytné vědět, co je a není součástí jednotlivé kategorie. Co je jiný drobný dlouhodobý hmotný/nehmotný majetek? Co je drobný dlouhodobý hmotný/nehmotný …

PŘEHLEDY | 4.5.2020 14:00 | Pěva Čouková

14. Termíny z Vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě

Terminologii z Vyhlášky č. 323/2002 Sb. pro rozpočtovou skladbu je nezbytné znát. Např. termíny podlimitní a nadlimitní technické zhodnocení, oprava hmotné věci, oprava nehmotné věci a mnoho dalších. Že se terminologie mnohdy liší od účetnictví netřeba zdůrazňovat.

PŘEHLEDY | 4.5.2020 14:00 | Pěva Čouková

1. Závazné posouzení v daňových předpisech

Nejste si jisti sazby daně u zdanitelného plnění? Nebo zda jde o přenesení daňové povinnosti? Zde se dozvíte kolik zaplatíte za závazné posouzení v daňových předpisech. Najděte si svůj předmět posouzení, paragraf i zákon a z tabulky.

PŘEHLEDY | 4.5.2020 13:00 | Pěva Čouková

Vývoj sazeb z přidané hodnoty, limit obratu pro plátce DPH

Jak se vyvíjely sazby daně z přidané hodnoty v letech od 1993 do dneška? Přehled obsahuje také informace o limitu obratu pro plátce DPH.

PŘEHLEDY | 4.5.2020 10:00 | Pěva Čouková

4. Věci a jejich dělení nově podle NOZ (89/2012 Sb.)

Rozdělení věcí navazuje na nový občanský zákoník. Znáte, co je hmotná a nehmotná věc? Co je movitá a nemovitá věc? A další…

PŘEHLEDY | 4.5.2020 10:00 | Pěva Čouková

5. Účetní jednotky, vedení účetnictví

Kdo je účetní jednotkou? Odkdy účetní jednotky vedou účetnictví? Kdo může vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu? Více v přehledu.

PŘEHLEDY | 4.5.2020 10:00 | Pěva Čouková

6. Účetní závěrka - řádná, mimořádná, mezitímní

Jaký je rozdíl mezi jednotlivými účetními závěrkami? Mimořádná účetní závěrka, řádná účetní závěrka, mezitímní účetní závěrka. Víte, u které účetní závěrky se neuzavírají účetní knihy? Víte, jaký je přehled titulů pro mezitímní účetní závěrku podle jednotlivých právních předpisů? Víte, že …

PŘEHLEDY | 4.5.2020 10:00 | Pěva Čouková

23. Věci a jejich dělení nově podle NOZ (89/2012 Sb.)

Základní přehled členění věcí, zda je hmotná, nehmotná samozřejmě podle občanského zákoníku. Znáte? Věděli byste jakou věcí je třeba podíl, že je věcí nehmotnou movitou? A definice přislušenství, součásti věci se také mohou hodit.

PŘEHLEDY | 4.5.2020 09:33 | Pěva Čouková

3. Zdanění podílů na zisku

Tabulka, která objasňuje zdanění podílů na zisku v daném roce a jejich případné aktualizace. Ujasněnte si, co s dividendami vyplacené české mateřské společnosti z dceřiných společností registrovaných v zemích EU, Norska nebo Islandu. Jaké podmínky odvobození dividend zde máme?

PŘEHLEDY | 27.4.2020 14:00 | Pěva Čouková

4. Plnění poskytovaná zaměstnavatelem - benefity

Tak tenhle přehled je opravdu vymazlený! Tabulka benefitů drží prvenství v oblíbenosti a najdeme zde shrnuty veškeré benefity i povinné plnění pro zaměstnance přehledně uspořádané podle toho, jakou uznatelnost podle ZDP mají a jak je to se sociálním a zdravotním …

PŘEHLEDY | 27.4.2020 14:00 | Pěva Čouková

1.1 Sazby silniční daně

Přehledně sepsané sazby silniční daně dle zdvihového objemu motoru v cm3. Také zde naleznete sazby pro návěsy a ostatní vozidla pro nákladní automobily, autobusy a přívěsy dle počtu náprav i tun, a slevy na dani silniční, které se odvíjí od …

PŘEHLEDY | 27.4.2020 14:00 | Pěva Čouková

2. Sazby daně z nemovitých věcí

V tabulce naleznete stanovené sazby daně z nemovitých věcí, které jsou rozděleny podle druhu pozemku pro daňové přiznání a druhu zdanitelných staveb.

PŘEHLEDY | 27.4.2020 14:00 | Pěva Čouková

4.2. Přiznání k DPH - přijetí služby plátcem od osoby neus. v tuz. z JČS - (ř.5,6,43,44) - vč. kontrolního hlášení

REVERSE CHARGE - JČS Přehled ukazuje řádky přiznání k DPH a oddíly kontrolního hlášení, ve kterých se zobrazuje přijetí služby plátcem od osoby neusazené v tuzemsku z jiného členského státu. Jaké je základního pravidlo §9 odst. 1 ZDPH? Ujistěte …

PŘEHLEDY | 27.4.2020 14:00 | Pěva Čouková

4.4. Přiznání k DPH - poskyt. služby os. povinné k dani z JČS s místem plnění v JČS - (ř.21) - vč. souhrnného hlášení

REVERSE CHARGE - JČS Zde naleznete problematiku poskytnutí služby osobě povinné k dani z JČS s místem plnění v JČS a zobrazení nejen v daňovém přiznání k DPH a kontrolním hlášení, ale i souhrnném hlášení.

PŘEHLEDY | 27.4.2020 14:00 | Pěva Čouková

5.2. Přiznání k DPH - přijetí služby plátcem od os. neus. v tuz. ze 3. země (ř.12,13,43,44) - vč. Kontrolního hlášení

REVERSE CHARGE - TŘETÍ ZEMĚ Zobrazení zdanitelného plnění přijetí služby plátcem od osoby neusazené v tumensku ze 3. země naleznete zde. Jak se to zobrazí v přiznání k DPH a kontrolním hlášení? Které ustanovení ZDPH s tím souvisí? Co …

PŘEHLEDY | 27.4.2020 14:00 | Pěva Čouková

5.4. Přiznání k DPH - poskyt. služby os. povinné k dani do 3.země s místem plnění ve 3.zemi - (ř.26)

REVERSE CHARGE - TŘETÍ ZEMĚ Tento přehled zobrazuje zdanitelné plnění poskytnutí služby osobě povinné k dani do 3. země s místem plnění ve 3. zemi do řádku daňového pžiznání k DPH a do určitého oddílu kotnrolního hlášení.

PŘEHLEDY | 27.4.2020 14:00 | Pěva Čouková

5.1. Přiznání k DPH - dovoz zboží plátcem - (ř.7, 8, 43, 44)

REVERSE CHARGE - TŘETÍ ZEMĚ Kde se v kontrolním hlášení a přiznání k DPH objeví dovoz zboží plátcem? Co se děje při dovozu zboží neplátcem? Zde vyčetete všechna ustanovení, která se takového zdanitelného plnění týkají a budete si jisti, …

PŘEHLEDY | 27.4.2020 14:00 | Pěva Čouková

5.3. Přiznání k DPH - vývoz zboží plátcem, které je odesláno/přepraveno z tuzemska - (ř.22)

REVERSE CHARGE - TŘETÍ ZEMĚ Do kterého řádku daňového přiznání k DPH a oddílu kontrolního hlášení byste zaznamenali vývoz zboží plátcem, které je odesláno nebo přepraveno z tuzemska? Koukněte do přehledu, kde je tato problematika detailně popsána.

PŘEHLEDY | 27.4.2020 14:00 | Pěva Čouková

4.3. Přiznání k DPH - dodání zboží plátcem os. reg. k dani z JČS, jež bylo odesl./přeprav. - (ř.20)

REVERSE CHARGE - JČS Tento přehled zobrazuje zdanitelné plnění dodání zboží plátcem osobě registrované k dani z JČS, které bylo odesláno nebo přepraveno. Najdete zde zobrazení problematiky v řádku přiznání k DPH, kontrolního hlášení, ale také zobrazení v souhrnném …

PŘEHLEDY | 27.4.2020 14:00 | Pěva Čouková

3.1. Přehledná tabulka přenesení daňové povinnosti § 92a - 92g ZDPH

REVERSE CHARGE - TUZEMSKO Super propracovaná tabulka přenesení daňové povinnosti z § 92a - § 92g ZDPH. Obsahuje kódy předmětu plnění, druhy zboží či služby, paragrafy nařízení, zda plnění musí splnit nějaký limit a odkaz na danou informaci GFŘ, …

PŘEHLEDY | 27.4.2020 14:00 | Pěva Čouková

3.2. Kontrolní hlášení - A.1. - Daňové přiznání ř. 25 - uskutečněná zd. plnění § 92a

REVERSE CHARGE - TUZEMSKO Máte přehled o vazbě uskutečněných plnění REVERSE CHARGE daňového přiznání DPH a kontrolního hlášení? V přehledu najdete vypsány řádky, které na sebe navazují a musí souhlasit v obou formulářích.

PŘEHLEDY | 27.4.2020 14:00 | Pěva Čouková

4.5. Kontrolní hlášení - A.2. - Daňové přiznání ř. 3,4,5,6,9,12,13 - povinnost přiznat daň § 108/1 písm. b) a c)

REVERSE CHARGE - JČS Zde najdete vypsány řádky daňového přiznání DPH, které patří do oddílu A.2. - Plnění, u kterých je plátce povinen přiznat daň a uskutečněná plnění v režimu přenesení daňové povinnosti.

PŘEHLEDY | 27.4.2020 14:00 | Pěva Čouková

Provázání kontrolního hlášení na daňové přiznání k DPH

Vzájemnou provázanost přiznání a kontrolního hlášení je bezpochyby potřeba znát. Tento přehled ukazuje ve formuláři přiznání k DPH, která kolonka z něj jde, do kterého oddílu kontrolního hlášení. Koukněte, zda v tom máte jasno.

PŘEHLEDY | 27.4.2020 14:00 | Pěva Čouková

Kontrolní hlášení A.3. - Daňové přiznání část řádku č. 26 - uskutečněná plnění zvl. režim inv. zlato § 101c

Uskutečněná plnění v režimu investiční zlato patří do oddílu A.3. kontrolního hlášení. Který řádek se k tomuto oddílu vztahuje z daňového přiznání DPH? Přehled nám i odpoví na otázku, kdo má povinnost vyplnit tento řádek přiznání a oddíl kontrolního hlášení. …

PŘEHLEDY | 27.4.2020 14:00 | Pěva Čouková

2.1. Kontrolní hlášení A.4. a A.5. - Daňové přiznání ř. 1 a 2 - uskut. zd. plnění a přijaté úplaty § 44

BĚŽNÝ REŽIM - TUZEMSKO Tento přehled se týká vazby daňového přiznání k DPH a kontrolního hlášení u uskutečněných zdanitelných plnění – dodání zboží, služby v tuzemsku. Jsou zde popsány oddíly A.4. a A.5. kontrolního hlášení a ř. 1 a …

PŘEHLEDY | 27.4.2020 14:00 | Pěva Čouková

2.2. Kontrolní hlášení - B.2. a B.3. - Daňové přiznání ř. 40 a 41 - přijatá zd. plnění a poskytnuté úplaty § 73 a § 44

BĚŽNÝ REŽIM - TUZEMSKO Přijatá zdanitelná plnění z oddílu B.2. a B.3. kontrolního hlášení navazují na řádky 40 a 41 daňového přiznání k DPH. Co se ale do kontrolního hlášení neuvádí? Přesvědčte se, že v tom máte přehled.

PŘEHLEDY | 27.4.2020 14:00 | Pěva Čouková

2. Veřejně prospěšný poplatník

I veřejně prospěšný poplatník má svůj přehled, kde se píše o tom, kdo to vlastně je a jak se rozděluje jeho základ daně na tzv. široký základ daně a úzký základ daně. Dále se dozvíte, jaké jsou například odčitatelné položky …

PŘEHLEDY | 27.4.2020 14:00 | Pěva Čouková

6. Prokazování slev na dani podle §35ba ZDP

Máte představu o tom, jaké doklady jsou potřeba k prokázání daňového zvýhodnění na dítě? Tato tabulka Vám ukáže, jaké doklady jsou nutností i u vyživovaných dětí v různých věkových kategoriích.

PŘEHLEDY | 27.4.2020 14:00 | Milan Lošťák

7. Prokazování uplatnění nezdanitelných částí základu daně

Všichni víme, že slevu na poplatníka získáme pouze vyplněním tiskopisu Prohlášení. Jak je to ale u ostatních slev na dani? Jaké dokumenty musíme dokládat, abychom na danou slevu měli nárok?

PŘEHLEDY | 27.4.2020 14:00 | Milan Lošťák

9. Veřejně prospěšný poplatník

I veřejně prospěšný poplatník má svůj přehled, kde se píše o tom, kdo to vlastně je a jak se rozděluje jeho základ daně na tzv. široký základ daně a úzký základ daně. Dále se dozvíte, jaké jsou například odčitatelné položky …

PŘEHLEDY | 27.4.2020 14:00 | Pěva Čouková

8. Poskytnutá bezúplatná plnění (dary) fyzickým a právnickým osobám – odčitatelná položka

Přehled o poskytování darů, který nám ukazuje rozdíly v uplatnění této odčitatelné položky u fyzických a právnických osob. Jsou zde vypsány v tabulce podmínky uplatnění a shrnuty všechny nezbytně nutné informace o poskytování bezúplatných plnění.

PŘEHLEDY | 27.4.2020 14:00 | Pěva Čouková

9. Přijatá bezúplatná plnění (dary) fyzických osob

Tento přehled nabízí schéma analýzy osvobození přijatých bezúplatných příjmů fyzických osob. Je daný příjem zdanitelný v dílčím základu daně podle §10 ZDP nebo je osvobozený? Tato analýza Vám dopomůže k odpovědi.

PŘEHLEDY | 27.4.2020 14:00 | Otakar Machala

10. Veřejně prospěšný poplatník

I veřejně prospěšný poplatník má svůj přehled, kde se píše o tom, kdo to vlastně je a jak se rozděluje jeho základ daně na tzv. široký základ daně a úzký základ daně. Dále se dozvíte, jaké jsou například odčitatelné položky …

PŘEHLEDY | 27.4.2020 14:00 | Pěva Čouková

Převodový můstek Rekodifikace

Všeobecné podmínky Účetního Portálu | Informace ke zpracování osobních údajů GDPR | Kodex Účetního Portálu ke zpracování osobních údajů GDPR | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :
 

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace