Podkategorie (9142)

Novinky

DPH u dovozu a vývozu v roce 2021

Součástí balíčku Clo a DPH s Markem Reinohou

ONLINE SEMINÁŘE | 25.01.2021 | Marek Reinoha

Daň z přidané hodnoty pro začátečníky a mírně pokročilé – 2. část – Vznik zdanitelného plnění na výstupu

K dalšímu pokračování ze seriálu „opakovacích článků k DPH“ bych ráda doplnila něco z moji praxe, co považuji za důležité: - Co není dodáním zboží podle zákona č. 235/2004, o dani z přidané hodnoty, (dále jen „ZDPH“), je službou …

ČLÁNKY | 22.1.2021 22:39 | Ivana Pilařová

Informační systém pro kompenzace se spustí zítra 22.2.2021 (sobota) v v 8:00 hodin

Žádosti v programu COVID – Nájemné a COVID – Gastro – Uzavřené provozovny bude možné znovu podávat od zítřejších 8:00 hodin. Problémy informačního systému na straně externího dodavatele byly odstraněny. Spolu se spuštěním se posiluje i informační podpora, k dispozici …

AKTUALITY | 22.1.2021 20:36 | zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

„Nominal“ – 70. lekce angličtiny s Účetním Portálem

Troufli byste si anglicky říct větu „Přestože není obchodována na burze cenných papírů, tak lze usuzovat její nárůst díky opakovaným ziskům v posledních letech.“? A víte, jak se anglicky řeknou „stravenky“ ? A víte, že součástí každé lekce angličtiny …

ČLÁNKY | 22.1.2021 16:39 | Vladimír  Zdražil

Pořízení počítače + operačního systému + instalace

Škola pořídila počítač bez nainstalovaného operačního systému. Operační systém si škola objednala u jiného dodavatele a zaměstnanec školy tento operační systém nainstaloval do počítače.

PŘÍKLADY | 22.1.2021 14:09 | Simona Pacáková

Opravné položky k dlouhodobému majetku

O opravných položkách a rezervách účtují pouze příspěvkové organizace, které nevedou účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. O vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu rozhoduje zřizovatel příspěvkové organizace[ viz § 9 odst. 3 písm. a) ZÚ]. ...

PŘÍKLADY | 22.1.2021 13:58 | Pěva Čouková

Opravné položky k pozemku, který je zatížen věcným břemenem

O opravných položkách a rezervách účtují pouze příspěvkové organizace, které nevedou účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. O vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu rozhoduje zřizovatel příspěvkové organizace[ viz § 9 odst. 3 písm. a) ZÚ]. ...

PŘÍKLADY | 22.1.2021 13:51 | Pěva Čouková

Vypořádání inventarizačních rozdílů a chyb minulých let - dlouhodobý majetek

Účetní operace - vyúčtování inventarizačních rozdílů při uzavírání účetních knih. K dlouhodobému nehmotnému majetku, k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku, k dlouhodobému hmotnému majetku odepisovanému, k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku ...

PŘÍKLADY | 22.1.2021 13:26 | Pěva Čouková

Zásoby - účtování způsobem A, úbytek FIFO - pořízení, aktivace, skladové karty

Materiál - metoda A - pořízení, výdej Skladová karta - metoda účtování úbytku zásob FIFO Skladová karta - metoda účtování úbytku zásob průměrem

PŘÍKLADY | 22.1.2021 10:52 | Pěva Čouková

ONLINE SEMINÁŘE | 02.03.2021 | Kolektiv autorů

Provozovatelé taxislužby mohou žádat o kompenzační bonus

Za předpokladu splnění všech zákonných podmínek daných zákonem č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu, ve znění pozdějších předpisů, mohou nově o kompenzační bonus žádat také provozovatelé taxislužby. Žádat lze za období od 22. října 2020 do 18. ledna 2021. …

AKTUALITY | 22.1.2021 06:55 | zdroj: Finanční správa

Program COVID – Nájemné (Lhůty pro podání žádostí se posouvají)

Lhůta pro podání žádostí ve Výzvě 2 se prodlužuje do pátku 29. ledna 2021. Termín pro spuštění podávání žádostí ve Výzvě 3 se posouvá na 1. února 2021. Žádosti bude možné podávat od tohoto data do 1. dubna 2021. …

AKTUALITY | 22.1.2021 06:30 | zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Informace k nároku na kompenzační bonus u osob vykonávajících činnosti sezónního charakteru

Nárok na kompenzační bonus ve výši 500 Kč denně náleží osobám s převažující činností v přímo omezených oblastech ekonomiky. Tato činnost musí být, co se dosahovaných příjmů týče, dominantním zdrojem obživy. Podrobný výčet podmínek pro přiznání tohoto druhu podpory je …

AKTUALITY | 21.1.2021 20:03 | zdroj: Finanční správa

Komponentní odpisování - pořízeno z vlastních prostředků

Škola zařadila dne 15. 2. 202x do užívání výrobní linku v dílnách. Součástí linky je technologie, kterou je nutné vždy v pravidelném intervalu (každé 2 roky) vyměnit. Pořizovací cena linky byla 25 000 000 Kč včetně ceny technologie. Předpokládaná doba …

PŘÍKLADY | 21.1.2021 15:22 | Pěva Čouková

Předchozí   123 ... 606Následující

Převodový můstek Rekodifikace

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :
 

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace