Výpočet dovolené při změně pracovního úvazku

Vidíte nyní zkrácený text článku, pro zobrazení plné verze si zakupte členství na Účetním Portálu.

Vlastní

 • Výpočet dovolené při změně pracovního úvazku (PDF, 361.5 kB)

Autor JUDr. Michael Košnar 

16.7.2022 14:30

JUDr. Michael Košnar
Délka pracovního úvazku, tedy stanovené nebo kratší týdenní pracovní doby zaměstnance, představuje z hlediska práva na dovolenou zcela zásadní veličinu, jež má přímý vliv na konkrétní počet hodin dovolené, na které zaměstnanci vznikne právo za daný kalendářní rok. V praxi ale běžně dochází k tomu, že se v průběhu kalendářního roku týdenní pracovní doba zaměstnance změní, a to někdy i vícekrát, což je pak třeba při výpočtu dovolené zohlednit. Na následujících řádcích si posvítíme na tento problém a ukážeme si, jak lze vypočítat dovolenou v tomto specifickém případě.

Michael Košnar

PLATÍ pro rok 2022

1. Obecně k dovolené v hodinách

Obecnou právní úpravu dovolené najdeme upravenou zejm. v § 211 až § 223 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZP“). Úvodem jen ve stručnosti připomeňme výchozí parametry tzv. hodinové koncepce dovolené účinné od 1. 1. 2021. Právo na dovolenou je vyjádřeno jako určitý počet hodin dovolené, přičemž při jejím výpočtu, čerpání a případném krácení pracujeme též s hodinami. Konkrétní počet hodin dovolené, na které zaměstnanci vznikne právo za kalendářní rok „X“, se odvíjí od:

 • délky zaměstnancovy stanovené nebo kratší týdenní pracovní doby ve smyslu § 79 ZP a § 80 ZP (dále též „TPD“) v kalendářním roce „X“,
 • počtu zaměstnancem odpracovaných celých násobků této TPD v kalendářním roce „X“,
 • výměry dovolené zaměstnance v kalendářním roce „X“.

Při výpočtu dovolené lze postupovat podle následujícího univerzálního vzorce:

(výsledek vždy zaokrouhlíme na celé hodiny nahoru).

Pozor, vznik práva na dovolenou za kalendářní rok „X“ je ale podmíněn současným splněním následujících podmínek:

1) zaměstnanec v kalendářním roce „X“ odpracoval alespoň 4 celé násobky své TPD,

2) pracovní poměr zaměstnance k témuž zaměstnavateli v kalendářním roce „X“ nepřetržitě trval po dobu alespoň 28 kalendářních dní.

2. Stanovená nebo kratší TPD a její změna

2.1 Stanovená TPD (§ 79 ZP)

Délka stanovené TPD u většiny zaměstnanců činí 40 hodin týdně (viz § 79 odst. 1 ZP). Někdy je ale délka stanovené TPD přímo ze zákona kratší, protože jde obecně o náročnější pracovní režim nebo činnost (viz § 79 odst. 2 ZP):

 • u zaměstnanců s dvousměnným pracovním režimem stanovená TPD činí 38,75 hodin týdně;
 • u zaměstnanců pracujících v podzemí při těžbě uhlí, rud a nerudných surovin, v důlní výstavbě a na báňských pracovištích geologického průzkumu a u zaměstnanců s vícesměnným nebo nepřetržitým pracovním režimem stanovená TPD činí 37,5 hodin týdně.

Nadto může být stanovená TPD zkrácena pod výše uvedený zákonný rozsah na základě kolektivní smlouvy nebo vnitřního předpisu, a to bez snížení mzdy (viz § 79 odst. 3 ZP). Takovýto postup je ale možný jen ve „mzdové sféře“. Pozor, nadále jde o stanovenou TPD, což je důležité pro posouzení toho, co je výkonem přesčasové práce, a kdy ji lze zaměstnanci nařídit (viz § 78 odst. 1 písm. i) ZP).

2.2 Kratší TPD (§ 80 ZP)

Od stanovené TPD je nutno odlišovat kratší TPD, tzv. částečný, kratší či zkrácený úvazek. Kratší TPD může být sjednána v individuální dohodě zaměstnance se zaměstnavatelem. Při kratší TPD zaměstnanci přísluší mzda/plat v poměrné výši odpovídající délce takto sjednané kratší TPD. Pozor, u zaměstnanců s kratší TPD je prací přesčas až práce přesahující stanovenou TPD, přičemž těmto zaměstnancům není možné práci přesčas nařídit (viz § 78 odst. 1 písm. i) ZP).

2.3 Změna délky TPD

V praxi je běžné, že se zaměstnanci pracovní úvazek (TPD) během pracovního poměru mění, a to i opakovaně, přičemž se může měnit:

 1. délka stanovené TPD – např. se zaměstnanci změní pracovní režim z „nesměnného“ na dvousměnný nebo zaměstnavatel podle § 79 odst. 3 ZP rozhodne ve vnitřním předpisu o zkrácení stanovené TPD na 37 hodin týdně;
 2. délka kratší TPD – např. zaměstnankyně s kratší 32hodinovou TPD týdně se zaměstnavatelem sjedná 16hodinovou TPD;
 3. stanovená TPD na kratší TPD, či naopak – např. zaměstnanec se zaměstnavatelem místo stanovené 40hodinové TPD sjedná kratší TPD v délce 24 hodin týdně.

Ke změně délky TPD v posledních dvou případech (bod II a III výše) dochází uzavřením individuální dohody mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Zaměstnavatel tak nemůže zaměstnanci jednostranně vnutit změnu TPD stejně jako se jí po něm zaměstnanec nemůže domáhat. Výjimku v tomto směru zakládá § 241 ZP, podle něhož může těhotná zaměstnankyně, zaměstnanec pečující o dítě mladší než 15 let nebo zaměstnanec, který prokáže, že převážně sám dlouhodobě pečuje o osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II, III nebo IV, požádat zaměstnavatele o kratší TPD, který této žádosti musí vyhovět, ledaže mu v tom brání vážné provozní důvody.

3. Výpočet dovolené při změně dělky TPD během roku

...


LÍBÍ SE VÁM ČLÁNEK?

A CO DALŠÍHO PRO VÁS NA ÚČETNÍM PORTÁLU MÁME?

 PRO TY, KTEŘÍ TO MYSLÍ HODNĚ VÁŽNĚ

Každoročně pro Vás připravujeme „MZDOVÉHO SPECIALISTU“.

  PRO TY, KTEŘÍ MILUJÍ WEBINÁŘE

Tip od nás… vydejte se na cestu s námi…

 • Víte, že pro Vás nově máme možnost úhrady ročního členství měsíčně?
 • Víte, že pokud si zakoupíte balíček SILVER, můžete bez doplatku přejít do balíčku GOLD? Nebo pojďte rovnou do balíčku GOLD. Těm, co váhají, nabízíme „balíček GOLD na zkoušku“ na 7 dní za 1 Kč – GOLD 7 DNÍ.
 • Pro více informací zavolejte na infolinku – tel. +420 730 585 423

Všem, kteří už jsou GOLĎáci nebo ALL-IŇáci děkujeme…

Krásné dny…
P.

Kdo jsem?

Pěva Čouková
zakladatelka a ❤️  Účetního Portálu ®
majitelka účetní a daňové kanceláře Oswald a.s. ®
auditorka č. 1149
daňová poradkyně č. 23
zkušební komisařka KDP ČR ®
členka Výkonného výboru KA ČR ®
DAŇAŘ ROKU 2020 v kategorii DANĚ Z PŘÍJMŮ

Více o mně:
www.pevacoukova.cz

Mohlo by vás zajímat

Články

Příklady

Knihy

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

OSS, IOSS Převodový můstek Rekodifikace

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :