Zákony

Podkategorie (209)

Zákony jsou díky spolupráci se společností

a jejím produktem - právním informační systémem   

udržovány v aktualizovaném znění.

 

Národní a evropský právní informační systém CODEXIS® je výjimečný svou komplexností, úplností obsahu, pestrou řadou výkonných funkcí a mnohými dalšími vlastnostmi, které uživateli usnadňují orientaci v národní a evropské legislativě.

 

PRÁVNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM CODEXIS® umožňuje:

  • práci s právními předpisy České republiky,
  • práci s judikaturou České republiky,
  • práci s předpisy Evropského společenství/Evropské unie,
  • práci s judikaturou Evropského soudního dvora, Evropského soudu pro lidská práva a dalších evropských soudů,
  • práci s Literaturou.
Není zákon, který zde hledáte, aktuální?
Zavolejte nám prosím na infolinku (tel. 731 604 979) nebo využijte oranžový box "Napište nám" vpravo dole na obrazovce.

VŠEPředchozí   123 ... 8Následující
ČísloNázevOdkaz
508/2021 Sb.Nařízení vlády č. 508/2021 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů
519/2021 Sb.Zákon č. 519/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2022
520/2021 Sb.Zákon č. 520/2021 Sb., o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19
518/2021 Sb.Zákon č. 518/2021 Sb., o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě
511/2021 Sb.Vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
412/2021 Sb.Vyhláška č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě
462/2021 Sb.Vyhláška č. 462/2021 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2022
441/2013 Sb.Vyhláška č. 441/2013 Sb. k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška)
253/2021 Sb.Nařízení vlády č. 253/2021 Sb., o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát
357/2021 Sb.Nařízení vlády č. 357/2021 Sb., o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2022
356/2021 Sb.Nařízení vlády č. 356/2021, o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2020, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2020, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2022 a základní výměry důchodu
380/2021 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 380/2021 Sb., kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2022
11/1975Vyhláška č. 11/1975 Sb., o Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR)
173/2006Nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím
117/2001Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách)
588/2020Zákon č. 588/2020 Sb., o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o náhradním výživném)
456/2011Zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky
549/1991Zákon České národní rady č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích
34/2021ZÁKON č. 34/2021 Sb. ze dne 19. ledna 2021 o prověřování zahraničních investic a o změně souvisejících zákonů (zákon o prověřování zahraničních investic)
121/2021ZÁKON č. 121/2021 Sb. ze dne 4. března 2021 o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě
95/2021ZÁKON č. 95/2021 Sb. ze dne 25. února 2021 o kompenzačním bonusu pro rok 2021
94/2021ZÁKON č. 94/2021 Sb. ze dne 26. února 2021 o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů
3/2002ZÁKON č. 3/2002 ze dne 27. listopadu 2001 o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech)
449/2001ZÁKON č. 449/2001 Sb. ze dne 27. listopadu 2001 o myslivosti
121/2000ZÁKON č. 121/2000 ze dne 7. dubna 2000 o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)
137/2006ZÁKON č. 137/2006 Sb. ze dne 14. března 2006 o veřejných zakázkách
450/2009 VYHLÁŠKA č. 450/2009 Sb. kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů
357/1992ZÁKON č. 357/1992 Sb. České národní rady ze dne 5. května 1992 o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
265/1991Zákon č. 265/1991 Sb. ze dne 18. června 1991 o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen
42/1994ZÁKON č. 42/1994 Sb. ze dne 16. února 1994 o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením
526/1990ZÁKON č. 526/1990 Sb. ze dne 27. listopadu 1990 o cenách
39/2020Zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování)
441/2003Zákon č. 441/2003 Sb. ze dne 3. prosince 2003 o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů
13/1997Zákon č. 13/1997 Sb. ze dne 23. ledna 1997 o pozemních komunikacích
40/2009Zákon č. 40/2009 Sb. ze dne 8. ledna 2009 trestní zákoník
580/2020Nařízení vlády č. 580/2020 Sb., kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2021 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
381/2020 Sb.NAŘÍZENÍ VLÁDY 381/2020 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2019, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2019, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2021 a základní výměry
37/2021ZÁKON 37/2021 Sb. ze dne 19. ledna 2021 o evidenci skutečných majitelů
510/2020 Sb.Vyhláška č. 510/2020 Sb. o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2021
589/2020 Sb.Vyhláška č. 589/2020 Sb. o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad

Převodový můstek Rekodifikace E-commerce

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :