PODNIKATELSKÁ KONFERENCE 2021 – VOLNÁ MÍSTA V BOHUŇOVICÍCH: 4. – PRÁVĚ SI OBJEDNALI 3 LIDÉ.

Zákony

Podkategorie (198)

Zákony jsou díky spolupráci se společností

a jejím produktem - právním informační systémem   

udržovány v aktualizovaném znění.

 

Národní a evropský právní informační systém CODEXIS® je výjimečný svou komplexností, úplností obsahu, pestrou řadou výkonných funkcí a mnohými dalšími vlastnostmi, které uživateli usnadňují orientaci v národní a evropské legislativě.

 

PRÁVNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM CODEXIS® umožňuje:

  • práci s právními předpisy České republiky,
  • práci s judikaturou České republiky,
  • práci s předpisy Evropského společenství/Evropské unie,
  • práci s judikaturou Evropského soudního dvora, Evropského soudu pro lidská práva a dalších evropských soudů,
  • práci s Literaturou.

VŠEPředchozí   123 ... 8Následující
ČísloNázevOdkaz
11/1975Vyhláška č. 11/1975 Sb., o Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR)
173/2006Nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím
117/2001Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách)
588/2020Zákon č. 588/2020 Sb., o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o náhradním výživném)
456/2011Zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky
549/1991Zákon České národní rady č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích
34/2021ZÁKON č. 34/2021 Sb. ze dne 19. ledna 2021 o prověřování zahraničních investic a o změně souvisejících zákonů (zákon o prověřování zahraničních investic)
121/2021ZÁKON č. 121/2021 Sb. ze dne 4. března 2021 o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě
95/2021ZÁKON č. 95/2021 Sb. ze dne 25. února 2021 o kompenzačním bonusu pro rok 2021
94/2021ZÁKON č. 94/2021 Sb. ze dne 26. února 2021 o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů
3/2002ZÁKON č. 3/2002 ze dne 27. listopadu 2001 o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech)
449/2001ZÁKON č. 449/2001 Sb. ze dne 27. listopadu 2001 o myslivosti
121/2000ZÁKON č. 121/2000 ze dne 7. dubna 2000 o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)
137/2006ZÁKON č. 137/2006 Sb. ze dne 14. března 2006 o veřejných zakázkách
450/2009 VYHLÁŠKA č. 450/2009 Sb. kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů
357/1992ZÁKON č. 357/1992 Sb. České národní rady ze dne 5. května 1992 o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
265/1991Zákon č. 265/1991 Sb. ze dne 18. června 1991 o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen
42/1994ZÁKON č. 42/1994 Sb. ze dne 16. února 1994 o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením
526/1990ZÁKON č. 526/1990 Sb. ze dne 27. listopadu 1990 o cenách
39/2020Zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování)
441/2003Zákon č. 441/2003 Sb. ze dne 3. prosince 2003 o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů
13/1997Zákon č. 13/1997 Sb. ze dne 23. ledna 1997 o pozemních komunikacích
40/2009Zákon č. 40/2009 Sb. ze dne 8. ledna 2009 trestní zákoník
580/2020Nařízení vlády č. 580/2020 Sb., kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2021 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
381/2020 Sb.NAŘÍZENÍ VLÁDY 381/2020 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2019, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2019, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2021 a základní výměry
37/2021ZÁKON 37/2021 Sb. ze dne 19. ledna 2021 o evidenci skutečných majitelů
510/2020 Sb.Vyhláška č. 510/2020 Sb. o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2021
589/2020 Sb.Vyhláška č. 589/2020 Sb. o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
540/2020 Sb.Zákon 540/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony v souvislosti s paušální daní
137/2006 Sb.137/2006 Sb. Zákon o veřejných zakázkách
525/2020VYHLÁŠKA č.525/2020 ze dne 7. prosince 2020 o formulářových podáních pro daně z příjmů
456/2020VYHLÁŠKA č. 456/2020 ze dne 5. listopadu 2020 o formulářových podáních pro daň z nemovitých věcí
458/2020VYHLÁŠKA č.458/2020 ze dne 5. listopadu 2020 o některých formulářových podáních v oblasti působnosti orgánů Celní správy České republiky
457/2020VYHLÁŠKA č. 457/2020 ze dne 5. listopadu 2020 o formulářových podáních pro daň z přidané hodnoty
455/2020VYHLÁŠKA č. 455/2020 ze dne 5. listopadu 2020 o formulářových podáních pro daň z hazardních her
454/2020VYHLÁŠKA č. 454/2020 ze dne 5. listopadu 2020 o formulářových podáních pro daň silniční
461/2020 Sb.Zákon 461/2020 Sb. o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 ve znění zákona č. 584/2020 Sb.
438/2020 Sb.Zákon č. 438/2020 Sb. o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
437/2020 Sb.Zákon č. 437/2020 Sb. o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii
137/2020 Sb.Zákon č. 137/2020 Sb. o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu

Převodový můstek Rekodifikace E-commerce

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :