Komentář k majetkovým daním a dani silniční 2018

Zákony

Podsekce (41)

Zákony jsou díky spolupráci se společností

a jejím produktem - právním informační systémem   

udržovány v aktualizovaném znění.

 

Národní a evropský právní informační systém CODEXIS® je výjimečný svou komplexností, úplností obsahu, pestrou řadou výkonných funkcí a mnohými dalšími vlastnostmi, které uživateli usnadňují orientaci v národní a evropské legislativě.

 

PRÁVNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM CODEXIS® umožňuje:

  • práci s právními předpisy České republiky,
  • práci s judikaturou České republiky,
  • práci s předpisy Evropského společenství/Evropské unie,
  • práci s judikaturou Evropského soudního dvora, Evropského soudu pro lidská práva a dalších evropských soudů,
  • práci s Literaturou.

VŠEPředchozí   123 ... 7Následující
ČísloNázev 
447/2017 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2017 pro účely zákona o zaměstnanostizobrazit
427/2011 Sb.Zákon o doplňkovém penzijním spořenízobrazit
253/2008 Sb.Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismuzobrazit
480/2004 Sb. Zákon o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti)zobrazit
277/2013 Sb.Zákon o směnárenské činnostizobrazit
2016/679Nařízení evropského parlamentu a rady o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)zobrazit
201/2010 Sb.Nařízení vlády o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazuzobrazit
495/2001 Sb.Nařízení vlády kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředkůzobrazit
ČÚS 115Konsolidacezobrazit
ČÚS 113Daň z příjmu a daň z přidané hodnotyzobrazit
ČÚS 114Inventarizační rozdílyzobrazit
ČÚS 112Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetekzobrazit
ČÚS 111Operace s cennými papíry a deriváty pro klientyzobrazit
ČÚS 109Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivemzobrazit
ČÚS 107Rezervyzobrazit
ČÚS 106Opravné položkyzobrazit
ČÚS 103Zásady pro účtování nákladů a výnosů a pro jejich časové rozlišovánízobrazit
ČÚS 105Kurzové rozdílyzobrazit
ČÚS 102Otevírání a uzavírání účetních knih, účetní závěrkazobrazit
ČÚS 101Účty a zásady účtování na účtech, vnitropodnikové účetnictvízobrazit
337/2017 Sb.Vyhláška kterou se mění vyhláška č. 189/2009 Sb., o atestační zkoušce, zkoušce k vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, závěrečné zkoušce akreditovaných kvalifikačních kurzů a aprobační zkoušce ...zobrazit
63/2004České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "České účetní standardy pro finanční instituce")zobrazit
9/2011Oznámení - Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisůzobrazit
463/2017 Sb.Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhradzobrazit
48/2003České učetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "České účetní standardy pro podnikatele")zobrazit
35/2010Oznámení - České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.zobrazit
24/2012Oznámení - České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.zobrazit
25/2009České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.zobrazit
26/2012Oznámení - Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 - Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetekzobrazit
25/2012Oznámení - Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 709 - Vlastní zdrojezobrazit
401/2017 Sb.Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2018zobrazit
245/2016 Sb.Vyhláška k provedení některých ustanovení celního zákonazobrazit
357/2013 Sb.Vyhláška o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)zobrazit
242/2016 Sb.Zákon - celní zákonzobrazit
407/2017 Sb.Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2018 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlenízobrazit
300/2008 Sb.Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentůzobrazit
120/2001 Sb.Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonůzobrazit
276/2015 Sb.Nažízení vlády o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolánízobrazit
250/2016 Sb.Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nichzobrazit
101/2000 Sb.Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonůzobrazit
Dnes je St 18. 7. 2018, svátek má Drahomíra

GDPR

 

 

Diskuze

Reverse charge

19.6.2018 16:14

Dobrý den, ano, pokud vám to fakturuje firma s německým DIČ a jedná se o čerpání v Německu, tak německá DPH. více

Mezitímní účetní závěrka - rozvaha

17.6.2018 01:28

*účet 431 více

Daňový odpočet při registraci plátce DPH

14.6.2018 15:41

Dobrý den, jsem od 1.6.2018 nově plátcem DPH. Prosím o informaci, radu,..v následující věci, kde si nejsem jist řešením. V daňovém přiznání … více

 

Převodový můstek

Rekodifikace

Články ZDARMA

 

danovy specialista

danovy specialista

Autorský tým

Naši partneři

Časopis účetnictví

Anketa

Líbí se Vám vzhled nového PORTÁLU?

Odreagujte se <<

Jak se rychle uvolnit

Jak se rychle uvolnit

Klid si nemůžete koupit, i přestože se na trhu nabízí spousta preparátů, které vám slibují jeho dosažení. Je to schopnost, kterou v základu máme všichni. Ne každý ji však umí používat. Pokud nám má účinně pomáhat, je třeba ji rozvíjet a trénovat. Začtěte se do tipů paní Radky Loji a uvolněte se. Katka více informací

Přečtěte si zajímavý článek od Neuvoo.cz, nového vyhledávače volných pracovních míst

Přečtěte si zajímavý článek od Neuvoo.cz, nového vyhledávače volných pracovních míst

Neuvoo je vyhledávač pracovních příležitostí, který shromažďuje všechny pracovní nabídky dostupné na internetu. Funguje podobně jako Google, jen pro pracovní nabídky. V současné době mají na stránkách okolo 400 000 volných pozic. Neuvoo funguje ve více než 60 zemích světa a z české stránky se návštěvník jednoduše dostane na ty ostatní. Během chvilky si tak můžete najít práci v Británii, Kanadě, jižní Americe nebo třeba na Novém Zélandu. více informací

Platební brána GoPay

Našimi klienty jsou

  • ABC AuditBDO Czech republicCCA Group a.s.Česká spořitelna a.s.Deloitte Advisory s.r.o.
  • DHLE-Consulting Czech s.r.o. Ernst & Young, s.r.o. Euro-Trend FINAUDIT s.r.o. Fučík a partneři
  • H&P Account Tax Consulting a.s.KPMGPPFTPA Horwath VORLÍČKOVÁ PARTNERS White & Case, advokátní kancelář
Všeobecné podmínky Účetního Portálu | Informace ke zpracování osobních údajů GDPR | Kodex Účetního Portálu ke zpracování osobních údajů GDPR | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :
 

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace