Komentář k dani z přidané hodnoty 2018

Zákony

Zákony jsou díky spolupráci se společností

a jejím produktem - právním informační systémem   

udržovány v aktualizovaném znění.

 

Národní a evropský právní informační systém CODEXIS® je výjimečný svou komplexností, úplností obsahu, pestrou řadou výkonných funkcí a mnohými dalšími vlastnostmi, které uživateli usnadňují orientaci v národní a evropské legislativě.

 

PRÁVNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM CODEXIS® umožňuje:

  • práci s právními předpisy České republiky,
  • práci s judikaturou České republiky,
  • práci s předpisy Evropského společenství/Evropské unie,
  • práci s judikaturou Evropského soudního dvora, Evropského soudu pro lidská práva a dalších evropských soudů,
  • práci s Literaturou.

VŠEPředchozí   123 ... 7Následující
ČísloNázevOdkaz
131/2000ZÁKON ze dne 13. dubna 2000 o hlavním městě Praze
341/2017NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. září 2017 o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
447/2017 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2017 pro účely zákona o zaměstnanosti
427/2011 Sb.Zákon o doplňkovém penzijním spoření
253/2008 Sb.Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
480/2004 Sb. Zákon o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti)
277/2013 Sb.Zákon o směnárenské činnosti
2016/679Nařízení EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
201/2010 Sb.Nařízení vlády o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu
495/2001 Sb.Nařízení vlády kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků
ČÚS 115Konsolidace
ČÚS 113Daň z příjmu a daň z přidané hodnoty
ČÚS 114Inventarizační rozdíly
ČÚS 112Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
ČÚS 111Operace s cennými papíry a deriváty pro klienty
ČÚS 109Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem
ČÚS 107Rezervy
ČÚS 106Opravné položky
ČÚS 103Zásady pro účtování nákladů a výnosů a pro jejich časové rozlišování
ČÚS 105Kurzové rozdíly
ČÚS 102Otevírání a uzavírání účetních knih, účetní závěrka
ČÚS 101Účty a zásady účtování na účtech, vnitropodnikové účetnictví
337/2017 Sb.Vyhláška kterou se mění vyhláška č. 189/2009 Sb., o atestační zkoušce, zkoušce k vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, závěrečné zkoušce akreditovaných kvalifikačních kurzů a aprobační zkoušce ...
63/2004České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "České účetní standardy pro finanční instituce")
9/2011Oznámení - Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů
463/2017 Sb.Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
48/2003České učetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "České účetní standardy pro podnikatele")
35/2010Oznámení - České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.
24/2012Oznámení - České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.
25/2009České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.
26/2012Oznámení - Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 - Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek
25/2012Oznámení - Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 709 - Vlastní zdroje
401/2017 Sb.Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2018
245/2016 Sb.Vyhláška k provedení některých ustanovení celního zákona
357/2013 Sb.Vyhláška o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)
242/2016 Sb.Zákon - celní zákon
407/2017 Sb.Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2018 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
300/2008 Sb.Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
120/2001 Sb.Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů
276/2015 Sb.Nažízení vlády o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání
Dnes je Ne 18. 11. 2018, svátek má Romana
Diskuze

Založení s.r.o.

8.11.2018 09:51

Dobrý den, Chtêl bych založit účetní firmu s tím, že mám účetní s cca 15-ti letou praxí. Můj dotaz je, … více

Vývoz vzorků na testování a DPH

7.11.2018 12:20

Dobrý den, reklamovali jsme zboží u dodavatele a ten nám za něj poslal náhradu. Tímto byla vlastní reklamace vyřešena. … více

Vklad osobního majetku do podnikání

26.10.2018 18:43

Mají mezi sebou sepsanou smlouvu, že souhlasí s využíváním objektu k podnikání a opravami atd. více

GDPR

 

 

Převodový můstek

Rekodifikace

Články ZDARMA

 

danovy specialista

danovy specialista

Autorský tým

Naši partneři

Časopis účetnictví

Anketa

Líbí se Vám vzhled nového PORTÁLU?

Odreagujte se <<

Jak se rychle uvolnit

Jak se rychle uvolnit

Klid si nemůžete koupit, i přestože se na trhu nabízí spousta preparátů, které vám slibují jeho dosažení. Je to schopnost, kterou v základu máme všichni. Ne každý ji však umí používat. Pokud nám má účinně pomáhat, je třeba ji rozvíjet a trénovat. Začtěte se do tipů paní Radky Loji a uvolněte se. Katka více informací

Přečtěte si zajímavý článek od Neuvoo.cz, nového vyhledávače volných pracovních míst

Přečtěte si zajímavý článek od Neuvoo.cz, nového vyhledávače volných pracovních míst

Neuvoo je vyhledávač pracovních příležitostí, který shromažďuje všechny pracovní nabídky dostupné na internetu. Funguje podobně jako Google, jen pro pracovní nabídky. V současné době mají na stránkách okolo 400 000 volných pozic. Neuvoo funguje ve více než 60 zemích světa a z české stránky se návštěvník jednoduše dostane na ty ostatní. Během chvilky si tak můžete najít práci v Británii, Kanadě, jižní Americe nebo třeba na Novém Zélandu. více informací

Platební brána GoPay

Našimi klienty jsou

Všeobecné podmínky Účetního Portálu | Informace ke zpracování osobních údajů GDPR | Kodex Účetního Portálu ke zpracování osobních údajů GDPR | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :
 

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace